Ga naar inhoud

FCCU opnieuw


Aanbevolen berichten

Hallo,

Zoals velen heb ik het FCCU op mijn laptop gekregen. Ongelofelijk is dat het nu al voor de tweede keer is...

De vorige keer heeft men mij hier prachtig geholpen dus ik hoop dat ik weer hulp krijg!

Dit is mijn hijackthis log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:52:01, on 14/04/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\windows\Explorer.EXE

C:\windows\system32\ctfmon.exe

C:\windows\helppane.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Jonas\virus\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F3 - REG:win.ini: load=C:\Users\Jonas\LOCALS~1\Temp\msgelopf.com

O2 - BHO: Lexmark Werkbalk - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Lexmark - {D2C5E510-BE6D-42CC-9F61-E4F939078474} - C:\Program Files\Lexmark Printable Web\bho.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Lexmark Werkbalk - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [uCam_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\YouCam" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\YouCam\2.0"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Program Files\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [MRT] "C:\windows\system32\MRT.exe" /R

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [lxeemon.exe] "C:\Program Files\Lexmark Pro700 Series\lxeemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EzPrint] "C:\Program Files\Lexmark Pro700 Series\ezprint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [conhost] C:\Users\Jonas\AppData\Roaming\Microsoft\conhost.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: lxeeCATSCustConnectService - Lexmark International, Inc. - C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\\lxeeserv.exe

O23 - Service: lxee_device - - C:\windows\system32\lxeecoms.exe

O23 - Service: Oberon Media Game Console service (OberonGameConsoleService) - Unknown owner - C:\Program Files\Samsung Casual Games\GameConsole\OberonGameConsoleService.exe

O23 - Service: Symantec Management Client (SmcService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Smc.exe

O23 - Service: SpyHunter 4 Service - Enigma Software Group USA, LLC. - C:\PROGRA~1\ENIGMA~1\SPYHUN~1\SH4SER~1.EXE

O23 - Service: Symantec Endpoint Protection (Symantec AntiVirus) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Rtvscan.exe

O23 - Service: TeamViewer 6 (TeamViewer6) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe

--

End of file - 9067 bytes

Alvast bedankt!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

F3 - REG:win.ini: load=C:\Users\Jonas\LOCALS~1\Temp\msgelopf.com

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo,

Ik heb uw instructies uitgevoerd, maar als ik de laptop heropstart komt de virus FCCU terug... De vorige keer toen ik dit meemaakte was FCCU direct weg nadat ik deze instructies had opgevolgd... Weet u wat er scheeld?

Dit is mijn nieuw HijackThis log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:52:43, on 14/04/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\windows\Explorer.EXE

C:\windows\system32\ctfmon.exe

C:\windows\helppane.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Jonas\virus\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\windows\notepad.exe

C:\Users\Jonas\virus\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F3 - REG:win.ini: load=C:\Users\Jonas\LOCALS~1\Temp\msgelopf.com

O2 - BHO: Lexmark Werkbalk - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Lexmark - {D2C5E510-BE6D-42CC-9F61-E4F939078474} - C:\Program Files\Lexmark Printable Web\bho.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Lexmark Werkbalk - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [uCam_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\YouCam" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\YouCam\2.0"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Program Files\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [MRT] "C:\windows\system32\MRT.exe" /R

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [lxeemon.exe] "C:\Program Files\Lexmark Pro700 Series\lxeemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EzPrint] "C:\Program Files\Lexmark Pro700 Series\ezprint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [innoSetupRegFile.0000000001] "C:\windows\is-VP4P7.exe" /REG /REGSVRMODE

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware (cleanup)] rundll32.exe "C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\cleanup.dll",ProcessCleanupScript

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Users\Jonas\virus\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [conhost] C:\Users\Jonas\AppData\Roaming\Microsoft\conhost.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: lxeeCATSCustConnectService - Lexmark International, Inc. - C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\\lxeeserv.exe

O23 - Service: lxee_device - - C:\windows\system32\lxeecoms.exe

O23 - Service: Oberon Media Game Console service (OberonGameConsoleService) - Unknown owner - C:\Program Files\Samsung Casual Games\GameConsole\OberonGameConsoleService.exe

O23 - Service: Symantec Management Client (SmcService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Smc.exe

O23 - Service: SpyHunter 4 Service - Enigma Software Group USA, LLC. - C:\PROGRA~1\ENIGMA~1\SPYHUN~1\SH4SER~1.EXE

O23 - Service: Symantec Endpoint Protection (Symantec AntiVirus) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Rtvscan.exe

O23 - Service: TeamViewer 6 (TeamViewer6) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe

--

End of file - 9537 bytes

Dit zijn mijn Malwarebites logjes:

Malwarebytes Anti-Malware 1.61.0.1400

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.04.04.08

Windows 7 Service Pack 1 x86 NTFS (Veilige modus/netwerkmogelijkheden)

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Jonas :: JONAS-PC [administrator]

14/04/2012 14:47:32

mbam-log-2012-04-14 (14-47-32).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 211580

Verstreken tijd: 4 minuut/minuten, 11 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 1

C:\sooi832.bin (Trojan.SpyEyes) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Bestanden gedetecteerd: 1

C:\sooi832.bin\CA0A4982B4D.exe (Trojan.SpyEyes) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Dit is het tweede:

Malwarebytes Anti-Malware 1.61.0.1400

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.04.14.04

Windows 7 Service Pack 1 x86 NTFS (Veilige modus/netwerkmogelijkheden)

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Jonas :: JONAS-PC [administrator]

14/04/2012 15:36:55

mbam-log-2012-04-14 (15-36-55).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 213620

Verstreken tijd: 4 minuut/minuten, 12 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Hopelijk kunnen julie helpen!

Alvast bedankt

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het is een andere vorm dan de vorige keer ...

Download en plaats het op je bureaublad.

Pak de bestanden in tdsskiller.zip uit.

Open de map tdsskiller en dubbelklik op TDSSKiller.exe om de tool te starten.

Windows 7 en Windows Vista gebruikers:

Rechtsklik op TDSSKiller.exe -> Uitvoeren als Administrator om de tool te starten.

Als TDSSKiller bericht geeft van een beschikbare update, dan voer je deze eerst uit.

Klik op de knop "Start Scan" en volg de instructies.

Wanneer de scan klaar is klik je op de knop "Report".

Er opent een kladblokbestand. Post de inhoud van dit bestand.

Herstart de pc als TDSSKiller die optie geeft. (Reboot now)

Wanneer er een herstart nodig was, vind je de logfile in C:\TDSSKiller.[Version]_[Date]_[Time]_log.txt

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo,

Ik herstarte de pc daarnet nog eens en toen kwam er een foutmelding op het scherm:

de pc kon de module malwarebytes antimalware/cleanup.dll niet vinden...

Hier is alleszins TDSSKILLER-log (er werd wel niets gevonden vrees ik):

18:08:18.0192 3920 TDSS rootkit removing tool 2.7.28.0 Apr 10 2012 16:54:05

18:08:18.0333 3920 ============================================================

18:08:18.0333 3920 Current date / time: 2012/04/14 18:08:18.0333

18:08:18.0333 3920 SystemInfo:

18:08:18.0333 3920

18:08:18.0333 3920 OS Version: 6.1.7601 ServicePack: 1.0

18:08:18.0333 3920 Product type: Workstation

18:08:18.0333 3920 ComputerName: JONAS-PC

18:08:18.0333 3920 UserName: Jonas

18:08:18.0333 3920 Windows directory: C:\windows

18:08:18.0333 3920 System windows directory: C:\windows

18:08:18.0333 3920 Processor architecture: Intel x86

18:08:18.0333 3920 Number of processors: 2

18:08:18.0333 3920 Page size: 0x1000

18:08:18.0333 3920 Boot type: Safe boot with network

18:08:18.0333 3920 ============================================================

18:08:18.0832 3920 Drive \Device\Harddisk0\DR0 - Size: 0x4A85D56000 (298.09 Gb), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0x9801, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xFF, Type 'K0', Flags 0x00000050

18:08:18.0832 3920 \Device\Harddisk0\DR0:

18:08:18.0832 3920 MBR used

18:08:18.0832 3920 \Device\Harddisk0\DR0\Partition0: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x1E00800, BlocksNum 0x32000

18:08:18.0832 3920 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x1E32800, BlocksNum 0x16A3A000

18:08:18.0832 3920 \Device\Harddisk0\DR0\Partition2: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x1886C800, BlocksNum 0xCBC1800

18:08:18.0894 3920 Initialize success

18:08:18.0894 3920 ============================================================

18:08:36.0491 4004 ============================================================

18:08:36.0491 4004 Scan started

18:08:36.0491 4004 Mode: Manual;

18:08:36.0491 4004 ============================================================

18:08:37.0037 4004 1394ohci (1b133875b8aa8ac48969bd3458afe9f5) C:\windows\system32\drivers\1394ohci.sys

18:08:37.0037 4004 1394ohci - ok

18:08:37.0084 4004 ACPI (cea80c80bed809aa0da6febc04733349) C:\windows\system32\drivers\ACPI.sys

18:08:37.0084 4004 ACPI - ok

18:08:37.0146 4004 AcpiPmi (1efbc664abff416d1d07db115dcb264f) C:\windows\system32\drivers\acpipmi.sys

18:08:37.0146 4004 AcpiPmi - ok

18:08:37.0287 4004 AdobeFlashPlayerUpdateSvc (0d4c486a24a711a45fd83acdf4d18506) C:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

18:08:37.0287 4004 AdobeFlashPlayerUpdateSvc - ok

18:08:37.0411 4004 adp94xx (21e785ebd7dc90a06391141aac7892fb) C:\windows\system32\DRIVERS\adp94xx.sys

18:08:37.0411 4004 adp94xx - ok

18:08:37.0505 4004 adpahci (0c676bc278d5b59ff5abd57bbe9123f2) C:\windows\system32\DRIVERS\adpahci.sys

18:08:37.0505 4004 adpahci - ok

18:08:37.0521 4004 adpu320 (7c7b5ee4b7b822ec85321fe23a27db33) C:\windows\system32\DRIVERS\adpu320.sys

18:08:37.0521 4004 adpu320 - ok

18:08:37.0552 4004 AeLookupSvc (8b5eefeec1e6d1a72a06c526628ad161) C:\windows\System32\aelupsvc.dll

18:08:37.0552 4004 AeLookupSvc - ok

18:08:37.0661 4004 AFD (9ebbba55060f786f0fcaa3893bfa2806) C:\windows\system32\drivers\afd.sys

18:08:37.0661 4004 AFD - ok

18:08:37.0692 4004 agp440 (507812c3054c21cef746b6ee3d04dd6e) C:\windows\system32\drivers\agp440.sys

18:08:37.0692 4004 agp440 - ok

18:08:37.0801 4004 aic78xx (8b30250d573a8f6b4bd23195160d8707) C:\windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys

18:08:37.0801 4004 aic78xx - ok

18:08:37.0848 4004 ALG (18a54e132947cd98fea9accc57f98f13) C:\windows\System32\alg.exe

18:08:37.0848 4004 ALG - ok

18:08:37.0957 4004 aliide (0d40bcf52ea90fc7df2aeab6503dea44) C:\windows\system32\drivers\aliide.sys

18:08:37.0957 4004 aliide - ok

18:08:37.0989 4004 amdagp (3c6600a0696e90a463771c7422e23ab5) C:\windows\system32\drivers\amdagp.sys

18:08:37.0989 4004 amdagp - ok

18:08:38.0098 4004 amdide (cd5914170297126b6266860198d1d4f0) C:\windows\system32\drivers\amdide.sys

18:08:38.0098 4004 amdide - ok

18:08:38.0145 4004 AmdK8 (00dda200d71bac534bf56a9db5dfd666) C:\windows\system32\DRIVERS\amdk8.sys

18:08:38.0145 4004 AmdK8 - ok

18:08:38.0223 4004 AmdPPM (3cbf30f5370fda40dd3e87df38ea53b6) C:\windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys

18:08:38.0223 4004 AmdPPM - ok

18:08:38.0285 4004 amdsata (d320bf87125326f996d4904fe24300fc) C:\windows\system32\drivers\amdsata.sys

18:08:38.0285 4004 amdsata - ok

18:08:38.0394 4004 amdsbs (ea43af0c423ff267355f74e7a53bdaba) C:\windows\system32\DRIVERS\amdsbs.sys

18:08:38.0394 4004 amdsbs - ok

18:08:38.0441 4004 amdxata (46387fb17b086d16dea267d5be23a2f2) C:\windows\system32\drivers\amdxata.sys

18:08:38.0441 4004 amdxata - ok

18:08:38.0550 4004 AppID (aea177f783e20150ace5383ee368da19) C:\windows\system32\drivers\appid.sys

18:08:38.0550 4004 AppID - ok

18:08:38.0581 4004 AppIDSvc (62a9c86cb6085e20db4823e4e97826f5) C:\windows\System32\appidsvc.dll

18:08:38.0597 4004 AppIDSvc - ok

18:08:38.0691 4004 Appinfo (fb1959012294d6ad43e5304df65e3c26) C:\windows\System32\appinfo.dll

18:08:38.0691 4004 Appinfo - ok

18:08:38.0769 4004 Apple Mobile Device (3debbecf665dcdde3a95d9b902010817) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

18:08:38.0769 4004 Apple Mobile Device - ok

18:08:38.0878 4004 arc (2932004f49677bd84dbc72edb754ffb3) C:\windows\system32\DRIVERS\arc.sys

18:08:38.0878 4004 arc - ok

18:08:38.0909 4004 arcsas (5d6f36c46fd283ae1b57bd2e9feb0bc7) C:\windows\system32\DRIVERS\arcsas.sys

18:08:38.0909 4004 arcsas - ok

18:08:38.0940 4004 AsyncMac (add2ade1c2b285ab8378d2daaf991481) C:\windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys

18:08:38.0940 4004 AsyncMac - ok

18:08:39.0065 4004 atapi (338c86357871c167a96ab976519bf59e) C:\windows\system32\drivers\atapi.sys

18:08:39.0065 4004 atapi - ok

18:08:39.0127 4004 athr (de0fbcccd6af0f0e7bf12e8d041cc48f) C:\windows\system32\DRIVERS\athr.sys

18:08:39.0143 4004 athr - ok

18:08:39.0252 4004 AudioEndpointBuilder (ce3b4e731638d2ef62fcb419be0d39f0) C:\windows\System32\Audiosrv.dll

18:08:39.0252 4004 AudioEndpointBuilder - ok

18:08:39.0268 4004 Audiosrv (ce3b4e731638d2ef62fcb419be0d39f0) C:\windows\System32\Audiosrv.dll

18:08:39.0268 4004 Audiosrv - ok

18:08:39.0361 4004 AxInstSV (6e30d02aac9cac84f421622e3a2f6178) C:\windows\System32\AxInstSV.dll

18:08:39.0361 4004 AxInstSV - ok

18:08:39.0424 4004 b06bdrv (1a231abec60fd316ec54c66715543cec) C:\windows\system32\DRIVERS\bxvbdx.sys

18:08:39.0439 4004 b06bdrv - ok

18:08:39.0533 4004 b57nd60x (bd8869eb9cde6bbe4508d869929869ee) C:\windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys

18:08:39.0533 4004 b57nd60x - ok

18:08:39.0642 4004 BcmSqlStartupSvc (6163664c7e9cd110af70180c126c3fdc) C:\Program Files\Microsoft Small Business\Business Contact Manager\BcmSqlStartupSvc.exe

18:08:39.0658 4004 BcmSqlStartupSvc - ok

18:08:39.0751 4004 BDESVC (ee1e9c3bb8228ae423dd38db69128e71) C:\windows\System32\bdesvc.dll

18:08:39.0751 4004 BDESVC - ok

18:08:39.0798 4004 Beep (505506526a9d467307b3c393dedaf858) C:\windows\system32\drivers\Beep.sys

18:08:39.0798 4004 Beep - ok

18:08:39.0907 4004 BFE (1e2bac209d184bb851e1a187d8a29136) C:\windows\System32\bfe.dll

18:08:39.0907 4004 BFE - ok

18:08:40.0017 4004 BITS (e585445d5021971fae10393f0f1c3961) C:\windows\System32\qmgr.dll

18:08:40.0048 4004 BITS - ok

18:08:40.0141 4004 blbdrive (2287078ed48fcfc477b05b20cf38f36f) C:\windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys

18:08:40.0141 4004 blbdrive - ok

18:08:40.0235 4004 Bonjour Service (db5bea73edaf19ac68b2c0fad0f92b1a) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

18:08:40.0251 4004 Bonjour Service - ok

18:08:40.0360 4004 bowser (8f2da3028d5fcbd1a060a3de64cd6506) C:\windows\system32\DRIVERS\bowser.sys

18:08:40.0360 4004 bowser - ok

18:08:40.0391 4004 BrFiltLo (9f9acc7f7ccde8a15c282d3f88b43309) C:\windows\system32\DRIVERS\BrFiltLo.sys

18:08:40.0391 4004 BrFiltLo - ok

18:08:40.0407 4004 BrFiltUp (56801ad62213a41f6497f96dee83755a) C:\windows\system32\DRIVERS\BrFiltUp.sys

18:08:40.0407 4004 BrFiltUp - ok

18:08:40.0516 4004 Browser (6e11f33d14d020f58d5e02e4d67dfa19) C:\windows\System32\browser.dll

18:08:40.0516 4004 Browser - ok

18:08:40.0563 4004 Brserid (845b8ce732e67f3b4133164868c666ea) C:\windows\System32\Drivers\Brserid.sys

18:08:40.0563 4004 Brserid - ok

18:08:40.0594 4004 BrSerWdm (203f0b1e73adadbbb7b7b1fabd901f6b) C:\windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys

18:08:40.0594 4004 BrSerWdm - ok

18:08:40.0687 4004 BrUsbMdm (bd456606156ba17e60a04e18016ae54b) C:\windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys

18:08:40.0687 4004 BrUsbMdm - ok

18:08:40.0719 4004 BrUsbSer (af72ed54503f717a43268b3cc5faec2e) C:\windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys

18:08:40.0719 4004 BrUsbSer - ok

18:08:40.0734 4004 BTHMODEM (ed3df7c56ce0084eb2034432fc56565a) C:\windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys

18:08:40.0734 4004 BTHMODEM - ok

18:08:40.0828 4004 bthserv (1df19c96eef6c29d1c3e1a8678e07190) C:\windows\system32\bthserv.dll

18:08:40.0828 4004 bthserv - ok

18:08:40.0906 4004 ccEvtMgr (27d036fb3d22ca8a6662fe960d1a937d) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

18:08:40.0906 4004 ccEvtMgr - ok

18:08:40.0921 4004 ccSetMgr (27d036fb3d22ca8a6662fe960d1a937d) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

18:08:40.0921 4004 ccSetMgr - ok

18:08:40.0999 4004 cdfs (77ea11b065e0a8ab902d78145ca51e10) C:\windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys

18:08:40.0999 4004 cdfs - ok

18:08:41.0062 4004 cdrom (be167ed0fdb9c1fa1133953c18d5a6c9) C:\windows\system32\drivers\cdrom.sys

18:08:41.0062 4004 cdrom - ok

18:08:41.0171 4004 CertPropSvc (319c6b309773d063541d01df8ac6f55f) C:\windows\System32\certprop.dll

18:08:41.0171 4004 CertPropSvc - ok

18:08:41.0218 4004 circlass (3fe3fe94a34df6fb06e6418d0f6a0060) C:\windows\system32\DRIVERS\circlass.sys

18:08:41.0218 4004 circlass - ok

18:08:41.0265 4004 CLFS (635181e0e9bbf16871bf5380d71db02d) C:\windows\system32\CLFS.sys

18:08:41.0265 4004 CLFS - ok

18:08:41.0358 4004 clr_optimization_v2.0.50727_32 (d88040f816fda31c3b466f0fa0918f29) C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

18:08:41.0358 4004 clr_optimization_v2.0.50727_32 - ok

18:08:41.0483 4004 clr_optimization_v4.0.30319_32 (c5a75eb48e2344abdc162bda79e16841) C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

18:08:41.0499 4004 clr_optimization_v4.0.30319_32 - ok

18:08:41.0561 4004 CmBatt (dea805815e587dad1dd2c502220b5616) C:\windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys

18:08:41.0577 4004 CmBatt - ok

18:08:41.0639 4004 cmdide (c537b1db64d495b9b4717b4d6d9edbf2) C:\windows\system32\drivers\cmdide.sys

18:08:41.0639 4004 cmdide - ok

18:08:41.0670 4004 CNG (6427525d76f61d0c519b008d3680e8e7) C:\windows\system32\Drivers\cng.sys

18:08:41.0686 4004 CNG - ok

18:08:41.0764 4004 Compbatt (a6023d3823c37043986713f118a89bee) C:\windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys

18:08:41.0764 4004 Compbatt - ok

18:08:41.0842 4004 CompositeBus (cbe8c58a8579cfe5fccf809e6f114e89) C:\windows\system32\drivers\CompositeBus.sys

18:08:41.0842 4004 CompositeBus - ok

18:08:41.0889 4004 COMSysApp - ok

18:08:41.0935 4004 crcdisk (2c4ebcfc84a9b44f209dff6c6e6c61d1) C:\windows\system32\DRIVERS\crcdisk.sys

18:08:41.0935 4004 crcdisk - ok

18:08:41.0982 4004 CryptSvc (a585bebf7d054bd9618eda0922d5484a) C:\windows\system32\cryptsvc.dll

18:08:41.0982 4004 CryptSvc - ok

18:08:42.0123 4004 ctxusbm (cb6ff7012bb5d59d7c12350db795ce1f) C:\windows\system32\DRIVERS\ctxusbm.sys

18:08:42.0123 4004 ctxusbm - ok

18:08:42.0169 4004 DcomLaunch (7660f01d3b38aca1747e397d21d790af) C:\windows\system32\rpcss.dll

18:08:42.0169 4004 DcomLaunch - ok

18:08:42.0263 4004 defragsvc (8d6e10a2d9a5eed59562d9b82cf804e1) C:\windows\System32\defragsvc.dll

18:08:42.0263 4004 defragsvc - ok

18:08:42.0325 4004 DfsC (f024449c97ec1e464aaffda18593db88) C:\windows\system32\Drivers\dfsc.sys

18:08:42.0325 4004 DfsC - ok

18:08:42.0435 4004 Dhcp (e9e01eb683c132f7fa27cd607b8a2b63) C:\windows\system32\dhcpcore.dll

18:08:42.0435 4004 Dhcp - ok

18:08:42.0466 4004 discache (1a050b0274bfb3890703d490f330c0da) C:\windows\system32\drivers\discache.sys

18:08:42.0466 4004 discache - ok

18:08:42.0591 4004 Disk (565003f326f99802e68ca78f2a68e9ff) C:\windows\system32\DRIVERS\disk.sys

18:08:42.0591 4004 Disk - ok

18:08:42.0622 4004 Dnscache (33ef4861f19a0736b11314aad9ae28d0) C:\windows\System32\dnsrslvr.dll

18:08:42.0622 4004 Dnscache - ok

18:08:42.0700 4004 dot3svc (366ba8fb4b7bb7435e3b9eacb3843f67) C:\windows\System32\dot3svc.dll

18:08:42.0700 4004 dot3svc - ok

18:08:42.0809 4004 Dot4 (b5e479eb83707dd698f66953e922042c) C:\windows\system32\DRIVERS\Dot4.sys

18:08:42.0809 4004 Dot4 - ok

18:08:42.0903 4004 Dot4Print (caefd09b6a6249c53a67d55a9a9fcabf) C:\windows\system32\drivers\Dot4Prt.sys

18:08:42.0903 4004 Dot4Print - ok

18:08:42.0965 4004 dot4usb (cf491ff38d62143203c065260567e2f7) C:\windows\system32\DRIVERS\dot4usb.sys

18:08:42.0965 4004 dot4usb - ok

18:08:43.0012 4004 DPS (8ec04ca86f1d68da9e11952eb85973d6) C:\windows\system32\dps.dll

18:08:43.0012 4004 DPS - ok

18:08:43.0121 4004 drmkaud (b918e7c5f9bf77202f89e1a9539f2eb4) C:\windows\system32\drivers\drmkaud.sys

18:08:43.0121 4004 drmkaud - ok

18:08:43.0183 4004 DXGKrnl (23f5d28378a160352ba8f817bd8c71cb) C:\windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys

18:08:43.0183 4004 DXGKrnl - ok

18:08:43.0277 4004 EapHost (8600142fa91c1b96367d3300ad0f3f3a) C:\windows\System32\eapsvc.dll

18:08:43.0277 4004 EapHost - ok

18:08:43.0386 4004 ebdrv (024e1b5cac09731e4d868e64dbfb4ab0) C:\windows\system32\DRIVERS\evbdx.sys

18:08:43.0480 4004 ebdrv - ok

18:08:43.0573 4004 eeCtrl (579a6b6135d32b857faf0e3a974535d8) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl.sys

18:08:43.0573 4004 eeCtrl - ok

18:08:43.0651 4004 EFS (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\System32\lsass.exe

18:08:43.0651 4004 EFS - ok

18:08:43.0729 4004 ehRecvr (a8c362018efc87beb013ee28f29c0863) C:\windows\ehome\ehRecvr.exe

18:08:43.0729 4004 ehRecvr - ok

18:08:43.0776 4004 ehSched (d389bff34f80caede417bf9d1507996a) C:\windows\ehome\ehsched.exe

18:08:43.0776 4004 ehSched - ok

18:08:43.0885 4004 elxstor (0ed67910c8c326796faa00b2bf6d9d3c) C:\windows\system32\DRIVERS\elxstor.sys

18:08:43.0885 4004 elxstor - ok

18:08:44.0010 4004 EraserUtilRebootDrv (028d50f059bd0d2ccb209e9011b9a9a4) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys

18:08:44.0010 4004 EraserUtilRebootDrv - ok

18:08:44.0104 4004 ErrDev (8fc3208352dd3912c94367a206ab3f11) C:\windows\system32\drivers\errdev.sys

18:08:44.0104 4004 ErrDev - ok

18:08:44.0166 4004 EventSystem (f6916efc29d9953d5d0df06882ae8e16) C:\windows\system32\es.dll

18:08:44.0166 4004 EventSystem - ok

18:08:44.0244 4004 exfat (2dc9108d74081149cc8b651d3a26207f) C:\windows\system32\drivers\exfat.sys

18:08:44.0244 4004 exfat - ok

18:08:44.0275 4004 fastfat (7e0ab74553476622fb6ae36f73d97d35) C:\windows\system32\drivers\fastfat.sys

18:08:44.0275 4004 fastfat - ok

18:08:44.0322 4004 Fax (967ea5b213e9984cbe270205df37755b) C:\windows\system32\fxssvc.exe

18:08:44.0338 4004 Fax - ok

18:08:44.0416 4004 fdc (e817a017f82df2a1f8cfdbda29388b29) C:\windows\system32\DRIVERS\fdc.sys

18:08:44.0416 4004 fdc - ok

18:08:44.0447 4004 fdPHost (f3222c893bd2f5821a0179e5c71e88fb) C:\windows\system32\fdPHost.dll

18:08:44.0447 4004 fdPHost - ok

18:08:44.0494 4004 FDResPub (7dbe8cbfe79efbdeb98c9fb08d3a9a5b) C:\windows\system32\fdrespub.dll

18:08:44.0494 4004 FDResPub - ok

18:08:44.0509 4004 FileInfo (6cf00369c97f3cf563be99be983d13d8) C:\windows\system32\drivers\fileinfo.sys

18:08:44.0509 4004 FileInfo - ok

18:08:44.0556 4004 Filetrace (42c51dc94c91da21cb9196eb64c45db9) C:\windows\system32\drivers\filetrace.sys

18:08:44.0556 4004 Filetrace - ok

18:08:44.0587 4004 flpydisk (87907aa70cb3c56600f1c2fb8841579b) C:\windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys

18:08:44.0587 4004 flpydisk - ok

18:08:44.0665 4004 FltMgr (7520ec808e0c35e0ee6f841294316653) C:\windows\system32\drivers\fltmgr.sys

18:08:44.0665 4004 FltMgr - ok

18:08:44.0712 4004 FontCache (b3a5ec6b6b6673db7e87c2bcdbddc074) C:\windows\system32\FntCache.dll

18:08:44.0712 4004 FontCache - ok

18:08:44.0806 4004 FontCache3.0.0.0 (e56f39f6b7fda0ac77a79b0fd3de1a2f) C:\windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

18:08:44.0821 4004 FontCache3.0.0.0 - ok

18:08:44.0899 4004 FsDepends (1a16b57943853e598cff37fe2b8cbf1d) C:\windows\system32\drivers\FsDepends.sys

18:08:44.0899 4004 FsDepends - ok

18:08:44.0962 4004 fssfltr (d909075fa72c090f27aa926c32cb4612) C:\windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys

18:08:44.0962 4004 fssfltr - ok

18:08:45.0087 4004 fsssvc (40cdfad174b3d5e80f95dda003c0b97f) C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe

18:08:45.0102 4004 fsssvc - ok

18:08:45.0196 4004 Fs_Rec (7dae5ebcc80e45d3253f4923dc424d05) C:\windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys

18:08:45.0211 4004 Fs_Rec - ok

18:08:45.0258 4004 fvevol (8a73e79089b282100b9393b644cb853b) C:\windows\system32\DRIVERS\fvevol.sys

18:08:45.0274 4004 fvevol - ok

18:08:45.0367 4004 gagp30kx (65ee0c7a58b65e74ae05637418153938) C:\windows\system32\DRIVERS\gagp30kx.sys

18:08:45.0367 4004 gagp30kx - ok

18:08:45.0414 4004 GEARAspiWDM (8182ff89c65e4d38b2de4bb0fb18564e) C:\windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys

18:08:45.0414 4004 GEARAspiWDM - ok

18:08:45.0508 4004 gpsvc (e897eaf5ed6ba41e081060c9b447a673) C:\windows\System32\gpsvc.dll

18:08:45.0508 4004 gpsvc - ok

18:08:45.0601 4004 gupdate (8f0de4fef8201e306f9938b0905ac96a) C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

18:08:45.0617 4004 gupdate - ok

18:08:45.0617 4004 gupdatem (8f0de4fef8201e306f9938b0905ac96a) C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

18:08:45.0617 4004 gupdatem - ok

18:08:45.0664 4004 gusvc (cc839e8d766cc31a7710c9f38cf3e375) C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

18:08:45.0664 4004 gusvc - ok

18:08:45.0757 4004 hcw85cir (c44e3c2bab6837db337ddee7544736db) C:\windows\system32\drivers\hcw85cir.sys

18:08:45.0757 4004 hcw85cir - ok

18:08:45.0820 4004 HdAudAddService (a5ef29d5315111c80a5c1abad14c8972) C:\windows\system32\drivers\HdAudio.sys

18:08:45.0820 4004 HdAudAddService - ok

18:08:45.0945 4004 HDAudBus (9036377b8a6c15dc2eec53e489d159b5) C:\windows\system32\drivers\HDAudBus.sys

18:08:45.0960 4004 HDAudBus - ok

18:08:45.0976 4004 HidBatt (1d58a7f3e11a9731d0eaaaa8405acc36) C:\windows\system32\DRIVERS\HidBatt.sys

18:08:45.0976 4004 HidBatt - ok

18:08:45.0991 4004 HidBth (89448f40e6df260c206a193a4683ba78) C:\windows\system32\DRIVERS\hidbth.sys

18:08:45.0991 4004 HidBth - ok

18:08:46.0023 4004 HidIr (cf50b4cf4a4f229b9f3c08351f99ca5e) C:\windows\system32\DRIVERS\hidir.sys

18:08:46.0023 4004 HidIr - ok

18:08:46.0085 4004 hidserv (2bc6f6a1992b3a77f5f41432ca6b3b6b) C:\windows\system32\hidserv.dll

18:08:46.0085 4004 hidserv - ok

18:08:46.0179 4004 HidUsb (10c19f8290891af023eaec0832e1eb4d) C:\windows\system32\drivers\hidusb.sys

18:08:46.0179 4004 HidUsb - ok

18:08:46.0210 4004 hkmsvc (196b4e3f4cccc24af836ce58facbb699) C:\windows\system32\kmsvc.dll

18:08:46.0210 4004 hkmsvc - ok

18:08:46.0272 4004 HomeGroupListener (6658f4404de03d75fe3ba09f7aba6a30) C:\windows\system32\ListSvc.dll

18:08:46.0272 4004 HomeGroupListener - ok

18:08:46.0319 4004 HomeGroupProvider (dbc02d918fff1cad628acbe0c0eaa8e8) C:\windows\system32\provsvc.dll

18:08:46.0319 4004 HomeGroupProvider - ok

18:08:46.0491 4004 hpqcxs08 (1dae5c46d42b02a6d5862e1482efb390) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqcxs08.dll

18:08:46.0491 4004 hpqcxs08 - ok

18:08:46.0506 4004 hpqddsvc (99e8eef42fe2f4af29b08c3355dd7685) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqddsvc.dll

18:08:46.0506 4004 hpqddsvc - ok

18:08:46.0615 4004 HpSAMD (295fdc419039090eb8b49ffdbb374549) C:\windows\system32\drivers\HpSAMD.sys

18:08:46.0615 4004 HpSAMD - ok

18:08:46.0740 4004 HPSLPSVC (79737e0f7d25de8405cb34d4c9882253) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPSLPSVC32.DLL

18:08:46.0740 4004 HPSLPSVC - ok

18:08:46.0881 4004 HTTP (871917b07a141bff43d76d8844d48106) C:\windows\system32\drivers\HTTP.sys

18:08:46.0881 4004 HTTP - ok

18:08:46.0974 4004 hwpolicy (0c4e035c7f105f1299258c90886c64c5) C:\windows\system32\drivers\hwpolicy.sys

18:08:46.0974 4004 hwpolicy - ok

18:08:47.0037 4004 i8042prt (f151f0bdc47f4a28b1b20a0818ea36d6) C:\windows\system32\drivers\i8042prt.sys

18:08:47.0037 4004 i8042prt - ok

18:08:47.0115 4004 IAANTMON (7548066df68a8a1a56b043359f915f37) C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

18:08:47.0115 4004 IAANTMON - ok

18:08:47.0255 4004 iaStor (d483687eace0c065ee772481a96e05f5) C:\windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys

18:08:47.0255 4004 iaStor - ok

18:08:47.0302 4004 iaStorV (5cd5f9a5444e6cdcb0ac89bd62d8b76e) C:\windows\system32\drivers\iaStorV.sys

18:08:47.0302 4004 iaStorV - ok

18:08:47.0427 4004 idsvc (c521d7eb6497bb1af6afa89e322fb43c) C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe

18:08:47.0442 4004 idsvc - ok

18:08:47.0723 4004 igfx (8266ae06df974e5ba047b3e9e9e70b3f) C:\windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys

18:08:47.0926 4004 igfx - ok

18:08:48.0035 4004 iirsp (4173ff5708f3236cf25195fecd742915) C:\windows\system32\DRIVERS\iirsp.sys

18:08:48.0035 4004 iirsp - ok

18:08:48.0097 4004 IKEEXT (f95622f161474511b8d80d6b093aa610) C:\windows\System32\ikeext.dll

18:08:48.0113 4004 IKEEXT - ok

18:08:48.0253 4004 IntcAzAudAddService (5ceef2cccb4fe00d3ffbfeb12bcfa07f) C:\windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys

18:08:48.0285 4004 IntcAzAudAddService - ok

18:08:48.0394 4004 intelide (a0f12f2c9ba6c72f3987ce780e77c130) C:\windows\system32\drivers\intelide.sys

18:08:48.0394 4004 intelide - ok

18:08:48.0441 4004 intelppm (3b514d27bfc4accb4037bc6685f766e0) C:\windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys

18:08:48.0441 4004 intelppm - ok

18:08:48.0534 4004 IPBusEnum (acb364b9075a45c0736e5c47be5cae19) C:\windows\system32\ipbusenum.dll

18:08:48.0534 4004 IPBusEnum - ok

18:08:48.0581 4004 IpFilterDriver (709d1761d3b19a932ff0238ea6d50200) C:\windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys

18:08:48.0581 4004 IpFilterDriver - ok

18:08:48.0690 4004 iphlpsvc (4d65a07b795d6674312f879d09aa7663) C:\windows\System32\iphlpsvc.dll

18:08:48.0690 4004 iphlpsvc - ok

18:08:48.0799 4004 IPMIDRV (4bd7134618c1d2a27466a099062547bf) C:\windows\system32\drivers\IPMIDrv.sys

18:08:48.0799 4004 IPMIDRV - ok

18:08:48.0831 4004 IPNAT (a5fa468d67abcdaa36264e463a7bb0cd) C:\windows\system32\drivers\ipnat.sys

18:08:48.0846 4004 IPNAT - ok

18:08:48.0940 4004 iPod Service (49918803b661367023bf325cf602afdc) C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

18:08:48.0940 4004 iPod Service - ok

18:08:49.0049 4004 IRENUM (42996cff20a3084a56017b7902307e9f) C:\windows\system32\drivers\irenum.sys

18:08:49.0049 4004 IRENUM - ok

18:08:49.0080 4004 isapnp (1f32bb6b38f62f7df1a7ab7292638a35) C:\windows\system32\drivers\isapnp.sys

18:08:49.0080 4004 isapnp - ok

18:08:49.0143 4004 iScsiPrt (cb7a9abb12b8415bce5d74994c7ba3ae) C:\windows\system32\drivers\msiscsi.sys

18:08:49.0158 4004 iScsiPrt - ok

18:08:49.0221 4004 kbdclass (adef52ca1aeae82b50df86b56413107e) C:\windows\system32\drivers\kbdclass.sys

18:08:49.0221 4004 kbdclass - ok

18:08:49.0283 4004 kbdhid (9e3ced91863e6ee98c24794d05e27a71) C:\windows\system32\drivers\kbdhid.sys

18:08:49.0283 4004 kbdhid - ok

18:08:49.0314 4004 KeyIso (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:08:49.0314 4004 KeyIso - ok

18:08:49.0361 4004 KSecDD (f4647bb23db9038a7536cf6b68f4207f) C:\windows\system32\Drivers\ksecdd.sys

18:08:49.0361 4004 KSecDD - ok

18:08:49.0408 4004 KSecPkg (e73cae53bbb72ba26918492c6b4c229d) C:\windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys

18:08:49.0408 4004 KSecPkg - ok

18:08:49.0439 4004 KtmRm (89a7b9cc98d0d80c6f31b91c0a310fcd) C:\windows\system32\msdtckrm.dll

18:08:49.0439 4004 KtmRm - ok

18:08:49.0548 4004 LanmanServer (d64af876d53eca3668bb97b51b4e70ab) C:\windows\system32\srvsvc.dll

18:08:49.0548 4004 LanmanServer - ok

18:08:49.0626 4004 LanmanWorkstation (58405e4f68ba8e4057c6e914f326aba2) C:\windows\System32\wkssvc.dll

18:08:49.0642 4004 LanmanWorkstation - ok

18:08:49.0798 4004 LiveUpdate (e34152d03caaaaa81dd66d803f392522) C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

18:08:49.0907 4004 LiveUpdate - ok

18:08:50.0016 4004 lltdio (f7611ec07349979da9b0ae1f18ccc7a6) C:\windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys

18:08:50.0016 4004 lltdio - ok

18:08:50.0047 4004 lltdsvc (5700673e13a2117fa3b9020c852c01e2) C:\windows\System32\lltdsvc.dll

18:08:50.0047 4004 lltdsvc - ok

18:08:50.0110 4004 lmhosts (55ca01ba19d0006c8f2639b6c045e08b) C:\windows\System32\lmhsvc.dll

18:08:50.0110 4004 lmhosts - ok

18:08:50.0172 4004 LSI_FC (eb119a53ccf2acc000ac71b065b78fef) C:\windows\system32\DRIVERS\lsi_fc.sys

18:08:50.0172 4004 LSI_FC - ok

18:08:50.0266 4004 LSI_SAS (8ade1c877256a22e49b75d1cc9161f9c) C:\windows\system32\DRIVERS\lsi_sas.sys

18:08:50.0266 4004 LSI_SAS - ok

18:08:50.0281 4004 LSI_SAS2 (dc9dc3d3daa0e276fd2ec262e38b11e9) C:\windows\system32\DRIVERS\lsi_sas2.sys

18:08:50.0281 4004 LSI_SAS2 - ok

18:08:50.0297 4004 LSI_SCSI (0a036c7d7cab643a7f07135ac47e0524) C:\windows\system32\DRIVERS\lsi_scsi.sys

18:08:50.0297 4004 LSI_SCSI - ok

18:08:50.0422 4004 luafv (6703e366cc18d3b6e534f5cf7df39cee) C:\windows\system32\drivers\luafv.sys

18:08:50.0422 4004 luafv - ok

18:08:50.0562 4004 lxeeCATSCustConnectService (a9d8d63c7378dd34e4e19036093a9264) C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\\lxeeserv.exe

18:08:50.0578 4004 lxeeCATSCustConnectService - ok

18:08:50.0687 4004 lxee_device - ok

18:08:50.0749 4004 Mcx2Svc (bfb9ee8ee977efe85d1a3105abef6dd1) C:\windows\system32\Mcx2Svc.dll

18:08:50.0749 4004 Mcx2Svc - ok

18:08:50.0812 4004 megasas (0fff5b045293002ab38eb1fd1fc2fb74) C:\windows\system32\DRIVERS\megasas.sys

18:08:50.0812 4004 megasas - ok

18:08:50.0905 4004 MegaSR (dcbab2920c75f390caf1d29f675d03d6) C:\windows\system32\DRIVERS\MegaSR.sys

18:08:50.0905 4004 MegaSR - ok

18:08:51.0030 4004 Microsoft Office Groove Audit Service (123271bd5237ab991dc5c21fdf8835eb) C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe

18:08:51.0030 4004 Microsoft Office Groove Audit Service - ok

18:08:51.0108 4004 MMCSS (146b6f43a673379a3c670e86d89be5ea) C:\windows\system32\mmcss.dll

18:08:51.0108 4004 MMCSS - ok

18:08:51.0155 4004 Modem (f001861e5700ee84e2d4e52c712f4964) C:\windows\system32\drivers\modem.sys

18:08:51.0155 4004 Modem - ok

18:08:51.0249 4004 monitor (79d10964de86b292320e9dfe02282a23) C:\windows\system32\DRIVERS\monitor.sys

18:08:51.0249 4004 monitor - ok

18:08:51.0295 4004 mouclass (fb18cc1d4c2e716b6b903b0ac0cc0609) C:\windows\system32\drivers\mouclass.sys

18:08:51.0295 4004 mouclass - ok

18:08:51.0405 4004 mouhid (2c388d2cd01c9042596cf3c8f3c7b24d) C:\windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys

18:08:51.0405 4004 mouhid - ok

18:08:51.0451 4004 mountmgr (fc8771f45ecccfd89684e38842539b9b) C:\windows\system32\drivers\mountmgr.sys

18:08:51.0451 4004 mountmgr - ok

18:08:51.0483 4004 mpio (2d699fb6e89ce0d8da14ecc03b3edfe0) C:\windows\system32\drivers\mpio.sys

18:08:51.0498 4004 mpio - ok

18:08:51.0576 4004 mpsdrv (ad2723a7b53dd1aacae6ad8c0bfbf4d0) C:\windows\system32\drivers\mpsdrv.sys

18:08:51.0576 4004 mpsdrv - ok

18:08:51.0639 4004 MpsSvc (9835584e999d25004e1ee8e5f3e3b881) C:\windows\system32\mpssvc.dll

18:08:51.0639 4004 MpsSvc - ok

18:08:51.0732 4004 MRxDAV (ceb46ab7c01c9f825f8cc6babc18166a) C:\windows\system32\drivers\mrxdav.sys

18:08:51.0732 4004 MRxDAV - ok

18:08:51.0779 4004 mrxsmb (5d16c921e3671636c0eba3bbaac5fd25) C:\windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys

18:08:51.0779 4004 mrxsmb - ok

18:08:51.0857 4004 mrxsmb10 (6d17a4791aca19328c685d256349fefc) C:\windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys

18:08:51.0857 4004 mrxsmb10 - ok

18:08:51.0888 4004 mrxsmb20 (b81f204d146000be76651a50670a5e9e) C:\windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys

18:08:51.0904 4004 mrxsmb20 - ok

18:08:51.0935 4004 msahci (012c5f4e9349e711e11e0f19a8589f0a) C:\windows\system32\drivers\msahci.sys

18:08:51.0935 4004 msahci - ok

18:08:52.0029 4004 msdsm (55055f8ad8be27a64c831322a780a228) C:\windows\system32\drivers\msdsm.sys

18:08:52.0029 4004 msdsm - ok

18:08:52.0075 4004 MSDTC (e1bce74a3bd9902b72599c0192a07e27) C:\windows\System32\msdtc.exe

18:08:52.0075 4004 MSDTC - ok

18:08:52.0169 4004 Msfs (daefb28e3af5a76abcc2c3078c07327f) C:\windows\system32\drivers\Msfs.sys

18:08:52.0169 4004 Msfs - ok

18:08:52.0200 4004 mshidkmdf (3e1e5767043c5af9367f0056295e9f84) C:\windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys

18:08:52.0200 4004 mshidkmdf - ok

18:08:52.0231 4004 msisadrv (0a4e5757ae09fa9622e3158cc1aef114) C:\windows\system32\drivers\msisadrv.sys

18:08:52.0231 4004 msisadrv - ok

18:08:52.0309 4004 MSiSCSI (90f7d9e6b6f27e1a707d4a297f077828) C:\windows\system32\iscsiexe.dll

18:08:52.0309 4004 MSiSCSI - ok

18:08:52.0325 4004 msiserver - ok

18:08:52.0356 4004 MSKSSRV (8c0860d6366aaffb6c5bb9df9448e631) C:\windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys

18:08:52.0356 4004 MSKSSRV - ok

18:08:52.0450 4004 MSPCLOCK (3ea8b949f963562cedbb549eac0c11ce) C:\windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys

18:08:52.0450 4004 MSPCLOCK - ok

18:08:52.0481 4004 MSPQM (f456e973590d663b1073e9c463b40932) C:\windows\system32\drivers\MSPQM.sys

18:08:52.0481 4004 MSPQM - ok

18:08:52.0512 4004 MsRPC (0e008fc4819d238c51d7c93e7b41e560) C:\windows\system32\drivers\MsRPC.sys

18:08:52.0512 4004 MsRPC - ok

18:08:52.0543 4004 mssmbios (fc6b9ff600cc585ea38b12589bd4e246) C:\windows\system32\drivers\mssmbios.sys

18:08:52.0543 4004 mssmbios - ok

18:08:52.0637 4004 MSSQL$MSSMLBIZ - ok

18:08:52.0684 4004 MSSQLServerADHelper (1d89eb4e2a99cabd4e81225f4f4c4b25) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqladhlp90.exe

18:08:52.0699 4004 MSSQLServerADHelper - ok

18:08:52.0793 4004 MSTEE (b42c6b921f61a6e55159b8be6cd54a36) C:\windows\system32\drivers\MSTEE.sys

18:08:52.0793 4004 MSTEE - ok

18:08:52.0824 4004 MTConfig (33599130f44e1f34631cea241de8ac84) C:\windows\system32\DRIVERS\MTConfig.sys

18:08:52.0824 4004 MTConfig - ok

18:08:52.0855 4004 Mup (159fad02f64e6381758c990f753bcc80) C:\windows\system32\Drivers\mup.sys

18:08:52.0855 4004 Mup - ok

18:08:52.0933 4004 napagent (61d57a5d7c6d9afe10e77dae6e1b445e) C:\windows\system32\qagentRT.dll

18:08:52.0933 4004 napagent - ok

18:08:52.0996 4004 NativeWifiP (26384429fcd85d83746f63e798ab1480) C:\windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys

18:08:52.0996 4004 NativeWifiP - ok

18:08:53.0121 4004 NAVENG (862f55824ac81295837b0ab63f91071f) C:\PROGRA~2\Symantec\DEFINI~1\VIRUSD~1\20120412.032\NAVENG.SYS

18:08:53.0121 4004 NAVENG - ok

18:08:53.0183 4004 NAVEX15 (529d571b551cb9da44237389b936f1ae) C:\PROGRA~2\Symantec\DEFINI~1\VIRUSD~1\20120412.032\NAVEX15.SYS

18:08:53.0199 4004 NAVEX15 - ok

18:08:53.0308 4004 NDIS (e7c54812a2aaf43316eb6930c1ffa108) C:\windows\system32\drivers\ndis.sys

18:08:53.0308 4004 NDIS - ok

18:08:53.0417 4004 NdisCap (0e1787aa6c9191d3d319e8bafe86f80c) C:\windows\system32\DRIVERS\ndiscap.sys

18:08:53.0417 4004 NdisCap - ok

18:08:53.0448 4004 NdisTapi (e4a8aec125a2e43a9e32afeea7c9c888) C:\windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys

18:08:53.0448 4004 NdisTapi - ok

18:08:53.0495 4004 Ndisuio (d8a65dafb3eb41cbb622745676fcd072) C:\windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys

18:08:53.0495 4004 Ndisuio - ok

18:08:53.0589 4004 NdisWan (38fbe267e7e6983311179230facb1017) C:\windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys

18:08:53.0589 4004 NdisWan - ok

18:08:53.0635 4004 NDProxy (a4bdc541e69674fbff1a8ff00be913f2) C:\windows\system32\drivers\NDProxy.sys

18:08:53.0635 4004 NDProxy - ok

18:08:53.0745 4004 Net Driver HPZ12 (510c138564486ff926a3f773205c63d1) C:\windows\system32\HPZinw12.dll

18:08:53.0745 4004 Net Driver HPZ12 - ok

18:08:53.0791 4004 NetBIOS (80b275b1ce3b0e79909db7b39af74d51) C:\windows\system32\DRIVERS\netbios.sys

18:08:53.0791 4004 NetBIOS - ok

18:08:53.0901 4004 NetBT (280122ddcf04b378edd1ad54d71c1e54) C:\windows\system32\DRIVERS\netbt.sys

18:08:53.0901 4004 NetBT - ok

18:08:53.0932 4004 Netlogon (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:08:53.0932 4004 Netlogon - ok

18:08:54.0010 4004 Netman (7cccfca7510684768da22092d1fa4db2) C:\windows\System32\netman.dll

18:08:54.0010 4004 Netman - ok

18:08:54.0041 4004 netprofm (8c338238c16777a802d6a9211eb2ba50) C:\windows\System32\netprofm.dll

18:08:54.0057 4004 netprofm - ok

18:08:54.0135 4004 NetTcpPortSharing (f476ec40033cdb91efbe73eb99b8362d) C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe

18:08:54.0135 4004 NetTcpPortSharing - ok

18:08:54.0228 4004 nfrd960 (1d85c4b390b0ee09c7a46b91efb2c097) C:\windows\system32\DRIVERS\nfrd960.sys

18:08:54.0228 4004 nfrd960 - ok

18:08:54.0291 4004 NlaSvc (912084381d30d8b89ec4e293053f4710) C:\windows\System32\nlasvc.dll

18:08:54.0291 4004 NlaSvc - ok

18:08:54.0353 4004 Npfs (1db262a9f8c087e8153d89bef3d2235f) C:\windows\system32\drivers\Npfs.sys

18:08:54.0353 4004 Npfs - ok

18:08:54.0400 4004 nsi (ba387e955e890c8a88306d9b8d06bf17) C:\windows\system32\nsisvc.dll

18:08:54.0415 4004 nsi - ok

18:08:54.0478 4004 nsiproxy (e9a0a4d07e53d8fea2bb8387a3293c58) C:\windows\system32\drivers\nsiproxy.sys

18:08:54.0478 4004 nsiproxy - ok

18:08:54.0556 4004 Ntfs (81189c3d7763838e55c397759d49007a) C:\windows\system32\drivers\Ntfs.sys

18:08:54.0571 4004 Ntfs - ok

18:08:54.0634 4004 Null (f9756a98d69098dca8945d62858a812c) C:\windows\system32\drivers\Null.sys

18:08:54.0634 4004 Null - ok

18:08:54.0696 4004 nvraid (b3e25ee28883877076e0e1ff877d02e0) C:\windows\system32\drivers\nvraid.sys

18:08:54.0696 4004 nvraid - ok

18:08:54.0759 4004 nvstor (4380e59a170d88c4f1022eff6719a8a4) C:\windows\system32\drivers\nvstor.sys

18:08:54.0759 4004 nvstor - ok

18:08:54.0805 4004 nv_agp (5a0983915f02bae73267cc2a041f717d) C:\windows\system32\drivers\nv_agp.sys

18:08:54.0821 4004 nv_agp - ok

18:08:54.0899 4004 OberonGameConsoleService (b5d5da8230d3d3525839d939a9196c3e) C:\Program Files\Samsung Casual Games\GameConsole\OberonGameConsoleService.exe

18:08:54.0899 4004 OberonGameConsoleService - ok

18:08:54.0977 4004 odserv (785f487a64950f3cb8e9f16253ba3b7b) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE

18:08:54.0977 4004 odserv - ok

18:08:55.0086 4004 ohci1394 (08a70a1f2cdde9bb49b885cb817a66eb) C:\windows\system32\drivers\ohci1394.sys

18:08:55.0086 4004 ohci1394 - ok

18:08:55.0149 4004 ose (5a432a042dae460abe7199b758e8606c) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE

18:08:55.0149 4004 ose - ok

18:08:55.0242 4004 p2pimsvc (82a8521ddc60710c3d3d3e7325209bec) C:\windows\system32\pnrpsvc.dll

18:08:55.0242 4004 p2pimsvc - ok

18:08:55.0273 4004 p2psvc (59c3ddd501e39e006dac31bf55150d91) C:\windows\system32\p2psvc.dll

18:08:55.0273 4004 p2psvc - ok

18:08:55.0351 4004 Parport (2ea877ed5dd9713c5ac74e8ea7348d14) C:\windows\system32\DRIVERS\parport.sys

18:08:55.0351 4004 Parport - ok

18:08:55.0414 4004 partmgr (bf8f6af06da75b336f07e23aef97d93b) C:\windows\system32\drivers\partmgr.sys

18:08:55.0414 4004 partmgr - ok

18:08:55.0476 4004 Parvdm (eb0a59f29c19b86479d36b35983daadc) C:\windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys

18:08:55.0476 4004 Parvdm - ok

18:08:55.0539 4004 PcaSvc (358ab7956d3160000726574083dfc8a6) C:\windows\System32\pcasvc.dll

18:08:55.0539 4004 PcaSvc - ok

18:08:55.0617 4004 pci (673e55c3498eb970088e812ea820aa8f) C:\windows\system32\drivers\pci.sys

18:08:55.0617 4004 pci - ok

18:08:55.0663 4004 pciide (afe86f419014db4e5593f69ffe26ce0a) C:\windows\system32\drivers\pciide.sys

18:08:55.0663 4004 pciide - ok

18:08:55.0741 4004 pcmcia (f396431b31693e71e8a80687ef523506) C:\windows\system32\DRIVERS\pcmcia.sys

18:08:55.0741 4004 pcmcia - ok

18:08:55.0788 4004 pcw (250f6b43d2b613172035c6747aeeb19f) C:\windows\system32\drivers\pcw.sys

18:08:55.0788 4004 pcw - ok

18:08:55.0866 4004 PEAUTH (9e0104ba49f4e6973749a02bf41344ed) C:\windows\system32\drivers\peauth.sys

18:08:55.0882 4004 PEAUTH - ok

18:08:56.0007 4004 pla (414bba67a3ded1d28437eb66aeb8a720) C:\windows\system32\pla.dll

18:08:56.0022 4004 pla - ok

18:08:56.0147 4004 PlugPlay (ec7bc28d207da09e79b3e9faf8b232ca) C:\windows\system32\umpnpmgr.dll

18:08:56.0147 4004 PlugPlay - ok

18:08:56.0209 4004 Pml Driver HPZ12 (37e5e8ffbad35605daeec3224ea0e465) C:\windows\system32\HPZipm12.dll

18:08:56.0209 4004 Pml Driver HPZ12 - ok

18:08:56.0287 4004 PNRPAutoReg (63ff8572611249931eb16bb8eed6afc8) C:\windows\system32\pnrpauto.dll

18:08:56.0287 4004 PNRPAutoReg - ok

18:08:56.0303 4004 PNRPsvc (82a8521ddc60710c3d3d3e7325209bec) C:\windows\system32\pnrpsvc.dll

18:08:56.0319 4004 PNRPsvc - ok

18:08:56.0350 4004 PolicyAgent (53946b69ba0836bd95b03759530c81ec) C:\windows\System32\ipsecsvc.dll

18:08:56.0350 4004 PolicyAgent - ok

18:08:56.0443 4004 Power (f87d30e72e03d579a5199ccb3831d6ea) C:\windows\system32\umpo.dll

18:08:56.0443 4004 Power - ok

18:08:56.0490 4004 PptpMiniport (631e3e205ad6d86f2aed6a4a8e69f2db) C:\windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys

18:08:56.0490 4004 PptpMiniport - ok

18:08:56.0584 4004 Processor (85b1e3a0c7585bc4aae6899ec6fcf011) C:\windows\system32\DRIVERS\processr.sys

18:08:56.0584 4004 Processor - ok

18:08:56.0631 4004 ProfSvc (43ca4ccc22d52fb58e8988f0198851d0) C:\windows\system32\profsvc.dll

18:08:56.0631 4004 ProfSvc - ok

18:08:56.0724 4004 ProtectedStorage (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:08:56.0724 4004 ProtectedStorage - ok

18:08:56.0771 4004 Psched (6270ccae2a86de6d146529fe55b3246a) C:\windows\system32\DRIVERS\pacer.sys

18:08:56.0771 4004 Psched - ok

18:08:56.0833 4004 ql2300 (ab95ecf1f6659a60ddc166d8315b0751) C:\windows\system32\DRIVERS\ql2300.sys

18:08:56.0865 4004 ql2300 - ok

18:08:56.0943 4004 ql40xx (b4dd51dd25182244b86737dc51af2270) C:\windows\system32\DRIVERS\ql40xx.sys

18:08:56.0943 4004 ql40xx - ok

18:08:56.0974 4004 QWAVE (31ac809e7707eb580b2bdb760390765a) C:\windows\system32\qwave.dll

18:08:56.0974 4004 QWAVE - ok

18:08:57.0067 4004 QWAVEdrv (584078ca1b95ca72df2a27c336f9719d) C:\windows\system32\drivers\qwavedrv.sys

18:08:57.0067 4004 QWAVEdrv - ok

18:08:57.0083 4004 RasAcd (30a81b53c766d0133bb86d234e5556ab) C:\windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys

18:08:57.0083 4004 RasAcd - ok

18:08:57.0130 4004 RasAgileVpn (57ec4aef73660166074d8f7f31c0d4fd) C:\windows\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys

18:08:57.0130 4004 RasAgileVpn - ok

18:08:57.0192 4004 RasAuto (a60f1839849c0c00739787fd5ec03f13) C:\windows\System32\rasauto.dll

18:08:57.0192 4004 RasAuto - ok

18:08:57.0255 4004 Rasl2tp (d9f91eafec2815365cbe6d167e4e332a) C:\windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys

18:08:57.0255 4004 Rasl2tp - ok

18:08:57.0348 4004 RasMan (cb9e04dc05eacf5b9a36ca276d475006) C:\windows\System32\rasmans.dll

18:08:57.0348 4004 RasMan - ok

18:08:57.0395 4004 RasPppoe (0fe8b15916307a6ac12bfb6a63e45507) C:\windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys

18:08:57.0395 4004 RasPppoe - ok

18:08:57.0473 4004 RasSstp (44101f495a83ea6401d886e7fd70096b) C:\windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys

18:08:57.0473 4004 RasSstp - ok

18:08:57.0535 4004 rdbss (d528bc58a489409ba40334ebf96a311b) C:\windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys

18:08:57.0535 4004 rdbss - ok

18:08:57.0567 4004 rdpbus (0d8f05481cb76e70e1da06ee9f0da9df) C:\windows\system32\DRIVERS\rdpbus.sys

18:08:57.0567 4004 rdpbus - ok

18:08:57.0676 4004 RDPCDD (23dae03f29d253ae74c44f99e515f9a1) C:\windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys

18:08:57.0676 4004 RDPCDD - ok

18:08:57.0723 4004 RDPENCDD (5a53ca1598dd4156d44196d200c94b8a) C:\windows\system32\drivers\rdpencdd.sys

18:08:57.0723 4004 RDPENCDD - ok

18:08:57.0785 4004 RDPREFMP (44b0a53cd4f27d50ed461dae0c0b4e1f) C:\windows\system32\drivers\rdprefmp.sys

18:08:57.0785 4004 RDPREFMP - ok

18:08:57.0847 4004 RDPWD (244c83332f44589ae98fc347f11b2693) C:\windows\system32\drivers\RDPWD.sys

18:08:57.0863 4004 RDPWD - ok

18:08:57.0957 4004 rdyboost (518395321dc96fe2c9f0e96ac743b656) C:\windows\system32\drivers\rdyboost.sys

18:08:57.0957 4004 rdyboost - ok

18:08:58.0003 4004 RemoteAccess (7b5e1419717fac363a31cc302895217a) C:\windows\System32\mprdim.dll

18:08:58.0003 4004 RemoteAccess - ok

18:08:58.0066 4004 RemoteRegistry (cb9a8683f4ef2bf99e123d79950d7935) C:\windows\system32\regsvc.dll

18:08:58.0066 4004 RemoteRegistry - ok

18:08:58.0097 4004 RpcEptMapper (78d072f35bc45d9e4e1b61895c152234) C:\windows\System32\RpcEpMap.dll

18:08:58.0097 4004 RpcEptMapper - ok

18:08:58.0128 4004 RpcLocator (94d36c0e44677dd26981d2bfeef2a29d) C:\windows\system32\locator.exe

18:08:58.0128 4004 RpcLocator - ok

18:08:58.0206 4004 RpcSs (7660f01d3b38aca1747e397d21d790af) C:\windows\system32\rpcss.dll

18:08:58.0206 4004 RpcSs - ok

18:08:58.0253 4004 rspndr (032b0d36ad92b582d869879f5af5b928) C:\windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys

18:08:58.0253 4004 rspndr - ok

18:08:58.0347 4004 RTL8167 (6465166dd9b2f841dabad16abdadbe98) C:\windows\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys

18:08:58.0347 4004 RTL8167 - ok

18:08:58.0409 4004 SABI (6e5fbb7cbaec47038b945d5e9b144a64) C:\windows\system32\Drivers\SABI.sys

18:08:58.0409 4004 SABI - ok

18:08:58.0471 4004 SamSs (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:08:58.0471 4004 SamSs - ok

18:08:58.0549 4004 sbp2port (05d860da1040f111503ac416ccef2bca) C:\windows\system32\drivers\sbp2port.sys

18:08:58.0549 4004 sbp2port - ok

18:08:58.0581 4004 SCardSvr (8fc518ffe9519c2631d37515a68009c4) C:\windows\System32\SCardSvr.dll

18:08:58.0581 4004 SCardSvr - ok

18:08:58.0674 4004 scfilter (0693b5ec673e34dc147e195779a4dcf6) C:\windows\system32\DRIVERS\scfilter.sys

18:08:58.0674 4004 scfilter - ok

18:08:58.0737 4004 Schedule (a04bb13f8a72f8b6e8b4071723e4e336) C:\windows\system32\schedsvc.dll

18:08:58.0737 4004 Schedule - ok

18:08:58.0846 4004 SCPolicySvc (319c6b309773d063541d01df8ac6f55f) C:\windows\System32\certprop.dll

18:08:58.0846 4004 SCPolicySvc - ok

18:08:58.0877 4004 SDRSVC (08236c4bce5edd0a0318a438af28e0f7) C:\windows\System32\SDRSVC.dll

18:08:58.0877 4004 SDRSVC - ok

18:08:58.0939 4004 secdrv (90a3935d05b494a5a39d37e71f09a677) C:\windows\system32\drivers\secdrv.sys

18:08:58.0939 4004 secdrv - ok

18:08:59.0002 4004 seclogon (a59b3a4442c52060cc7a85293aa3546f) C:\windows\system32\seclogon.dll

18:08:59.0017 4004 seclogon - ok

18:08:59.0049 4004 SENS (dcb7fcdcc97f87360f75d77425b81737) C:\windows\System32\sens.dll

18:08:59.0049 4004 SENS - ok

18:08:59.0111 4004 SensrSvc (50087fe1ee447009c9cc2997b90de53f) C:\windows\system32\sensrsvc.dll

18:08:59.0127 4004 SensrSvc - ok

18:08:59.0189 4004 Serenum (9ad8b8b515e3df6acd4212ef465de2d1) C:\windows\system32\DRIVERS\serenum.sys

18:08:59.0189 4004 Serenum - ok

18:08:59.0283 4004 Serial (5fb7fcea0490d821f26f39cc5ea3d1e2) C:\windows\system32\DRIVERS\serial.sys

18:08:59.0283 4004 Serial - ok

18:08:59.0329 4004 sermouse (79bffb520327ff916a582dfea17aa813) C:\windows\system32\DRIVERS\sermouse.sys

18:08:59.0329 4004 sermouse - ok

18:08:59.0376 4004 SessionEnv (4ae380f39a0032eab7dd953030b26d28) C:\windows\system32\sessenv.dll

18:08:59.0376 4004 SessionEnv - ok

18:08:59.0470 4004 sffdisk (9f976e1eb233df46fce808d9dea3eb9c) C:\windows\system32\drivers\sffdisk.sys

18:08:59.0470 4004 sffdisk - ok

18:08:59.0485 4004 sffp_mmc (932a68ee27833cfd57c1639d375f2731) C:\windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys

18:08:59.0485 4004 sffp_mmc - ok

18:08:59.0517 4004 sffp_sd (6d4ccaedc018f1cf52866bbbaa235982) C:\windows\system32\drivers\sffp_sd.sys

18:08:59.0517 4004 sffp_sd - ok

18:08:59.0532 4004 sfloppy (db96666cc8312ebc45032f30b007a547) C:\windows\system32\DRIVERS\sfloppy.sys

18:08:59.0532 4004 sfloppy - ok

18:08:59.0626 4004 SharedAccess (d1a079a0de2ea524513b6930c24527a2) C:\windows\System32\ipnathlp.dll

18:08:59.0641 4004 SharedAccess - ok

18:08:59.0688 4004 ShellHWDetection (414da952a35bf5d50192e28263b40577) C:\windows\System32\shsvcs.dll

18:08:59.0688 4004 ShellHWDetection - ok

18:08:59.0782 4004 sisagp (2565cac0dc9fe0371bdce60832582b2e) C:\windows\system32\drivers\sisagp.sys

18:08:59.0782 4004 sisagp - ok

18:08:59.0829 4004 SiSRaid2 (a9f0486851becb6dda1d89d381e71055) C:\windows\system32\DRIVERS\SiSRaid2.sys

18:08:59.0829 4004 SiSRaid2 - ok

18:08:59.0891 4004 SiSRaid4 (3727097b55738e2f554972c3be5bc1aa) C:\windows\system32\DRIVERS\sisraid4.sys

18:08:59.0891 4004 SiSRaid4 - ok

18:08:59.0922 4004 Smb (3e21c083b8a01cb70ba1f09303010fce) C:\windows\system32\DRIVERS\smb.sys

18:08:59.0922 4004 Smb - ok

18:09:00.0047 4004 SmcService (a58c1a086d9c09c6572c948f22cc0e94) C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Smc.exe

18:09:00.0078 4004 SmcService - ok

18:09:00.0156 4004 SNAC (d2c222441255131e29de351475f98f6d) C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SNAC.EXE

18:09:00.0172 4004 SNAC - ok

18:09:00.0265 4004 SNMPTRAP (6a984831644eca1a33ffeae4126f4f37) C:\windows\System32\snmptrap.exe

18:09:00.0265 4004 SNMPTRAP - ok

18:09:00.0375 4004 SPBBCDrv (e621bb5839cf45fa477f48092edd2b40) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCDrv.sys

18:09:00.0375 4004 SPBBCDrv - ok

18:09:00.0484 4004 spldr (95cf1ae7527fb70f7816563cbc09d942) C:\windows\system32\drivers\spldr.sys

18:09:00.0484 4004 spldr - ok

18:09:00.0515 4004 Spooler (866a43013535dc8587c258e43579c764) C:\windows\System32\spoolsv.exe

18:09:00.0531 4004 Spooler - ok

18:09:00.0640 4004 sppsvc (cf87a1de791347e75b98885214ced2b8) C:\windows\system32\sppsvc.exe

18:09:00.0718 4004 sppsvc - ok

18:09:00.0796 4004 sppuinotify (b0180b20b065d89232a78a40fe56eaa6) C:\windows\system32\sppuinotify.dll

18:09:00.0796 4004 sppuinotify - ok

18:09:00.0889 4004 SpyHunter 4 Service (63f2b52947577dbb075fe646bc758a2f) C:\PROGRA~1\ENIGMA~1\SPYHUN~1\SH4SER~1.EXE

18:09:00.0889 4004 SpyHunter 4 Service - ok

18:09:00.0952 4004 SQLBrowser (86ebd8b1f23e743aad21f4d5b4d40985) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

18:09:00.0952 4004 SQLBrowser - ok

18:09:01.0014 4004 SQLWriter (d89083c4eb02daca8f944b0e05e57f9d) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

18:09:01.0014 4004 SQLWriter - ok

18:09:01.0092 4004 SRTSP (2abf82c8452ab0b9ffc74a2d5da91989) C:\windows\system32\Drivers\SRTSP.SYS

18:09:01.0092 4004 SRTSP - ok

18:09:01.0139 4004 SRTSPL (e2f9e5887bea5bd8784d337e06eda31b) C:\windows\system32\Drivers\SRTSPL.SYS

18:09:01.0139 4004 SRTSPL - ok

18:09:01.0233 4004 SRTSPX (3b974c158fabd910186f98df8d3e23f3) C:\windows\system32\Drivers\SRTSPX.SYS

18:09:01.0233 4004 SRTSPX - ok

18:09:01.0264 4004 srv (e4c2764065d66ea1d2d3ebc28fe99c46) C:\windows\system32\DRIVERS\srv.sys

18:09:01.0279 4004 srv - ok

18:09:01.0373 4004 srv2 (03f0545bd8d4c77fa0ae1ceedfcc71ab) C:\windows\system32\DRIVERS\srv2.sys

18:09:01.0373 4004 srv2 - ok

18:09:01.0389 4004 srvnet (be6bd660caa6f291ae06a718a4fa8abc) C:\windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys

18:09:01.0404 4004 srvnet - ok

18:09:01.0467 4004 SSDPSRV (d887c9fd02ac9fa880f6e5027a43e118) C:\windows\System32\ssdpsrv.dll

18:09:01.0467 4004 SSDPSRV - ok

18:09:01.0482 4004 SstpSvc (d318f23be45d5e3a107469eb64815b50) C:\windows\system32\sstpsvc.dll

18:09:01.0498 4004 SstpSvc - ok

18:09:01.0529 4004 stexstor (db32d325c192b801df274bfd12a7e72b) C:\windows\system32\DRIVERS\stexstor.sys

18:09:01.0529 4004 stexstor - ok

18:09:01.0607 4004 StiSvc (e1fb3706030fb4578a0d72c2fc3689e4) C:\windows\System32\wiaservc.dll

18:09:01.0623 4004 StiSvc - ok

18:09:01.0732 4004 swenum (e58c78a848add9610a4db6d214af5224) C:\windows\system32\drivers\swenum.sys

18:09:01.0732 4004 swenum - ok

18:09:01.0763 4004 swprv (a28bd92df340e57b024ba433165d34d7) C:\windows\System32\swprv.dll

18:09:01.0763 4004 swprv - ok

18:09:01.0888 4004 Symantec AntiVirus (ba2fb8f8ab24d0279caa98a4c118150e) C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Rtvscan.exe

18:09:01.0903 4004 Symantec AntiVirus - ok

18:09:02.0044 4004 SymEvent (a54ff04bd6e75dc4d8cb6f3e352635e0) C:\windows\system32\Drivers\SYMEVENT.SYS

18:09:02.0044 4004 SymEvent - ok

18:09:02.0091 4004 SYMREDRV (394b2368212114d538316812af60fddd) C:\windows\System32\Drivers\SYMREDRV.SYS

18:09:02.0091 4004 SYMREDRV - ok

18:09:02.0184 4004 SYMTDI (d46676bb414c7531bdffe637a33f5033) C:\windows\System32\Drivers\SYMTDI.SYS

18:09:02.0184 4004 SYMTDI - ok

18:09:02.0231 4004 SynTP (7a9025d8f7852b06d6d08ed536135e7e) C:\windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys

18:09:02.0231 4004 SynTP - ok

18:09:02.0340 4004 SysMain (36650d618ca34c9d357dfd3d89b2c56f) C:\windows\system32\sysmain.dll

18:09:02.0356 4004 SysMain - ok

18:09:02.0449 4004 TabletInputService (763fecdc3d30c815fe72dd57936c6cd1) C:\windows\System32\TabSvc.dll

18:09:02.0449 4004 TabletInputService - ok

18:09:02.0496 4004 TapiSrv (613bf4820361543956909043a265c6ac) C:\windows\System32\tapisrv.dll

18:09:02.0512 4004 TapiSrv - ok

18:09:02.0574 4004 TBS (b799d9fdb26111737f58288d8dc172d9) C:\windows\System32\tbssvc.dll

18:09:02.0574 4004 TBS - ok

18:09:02.0652 4004 Tcpip (65d10b191c59c5501a1263fc33f6894b) C:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

18:09:02.0668 4004 Tcpip - ok

18:09:02.0793 4004 TCPIP6 (65d10b191c59c5501a1263fc33f6894b) C:\windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys

18:09:02.0808 4004 TCPIP6 - ok

18:09:02.0917 4004 tcpipreg (cca24162e055c3714ce5a88b100c64ed) C:\windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

18:09:02.0917 4004 tcpipreg - ok

18:09:02.0949 4004 TDPIPE (1cb91b2bd8f6dd367dfc2ef26fd751b2) C:\windows\system32\drivers\tdpipe.sys

18:09:02.0949 4004 TDPIPE - ok

18:09:02.0995 4004 TDTCP (2c2c5afe7ee4f620d69c23c0617651a8) C:\windows\system32\drivers\tdtcp.sys

18:09:02.0995 4004 TDTCP - ok

18:09:03.0105 4004 tdx (b459575348c20e8121d6039da063c704) C:\windows\system32\DRIVERS\tdx.sys

18:09:03.0105 4004 tdx - ok

18:09:03.0229 4004 TeamViewer6 (839e88db24d2d8f05b72e12b175951ca) C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe

18:09:03.0292 4004 TeamViewer6 - ok

18:09:03.0401 4004 TermDD (04dbf4b01ea4bf25a9a3e84affac9b20) C:\windows\system32\drivers\termdd.sys

18:09:03.0401 4004 TermDD - ok

18:09:03.0432 4004 TermService (382c804c92811be57829d8e550a900e2) C:\windows\System32\termsrv.dll

18:09:03.0448 4004 TermService - ok

18:09:03.0526 4004 Themes (42fb6afd6b79d9fe07381609172e7ca4) C:\windows\system32\themeservice.dll

18:09:03.0526 4004 Themes - ok

18:09:03.0557 4004 THREADORDER (146b6f43a673379a3c670e86d89be5ea) C:\windows\system32\mmcss.dll

18:09:03.0557 4004 THREADORDER - ok

18:09:03.0604 4004 TrkWks (4792c0378db99a9bc2ae2de6cfff0c3a) C:\windows\System32\trkwks.dll

18:09:03.0604 4004 TrkWks - ok

18:09:03.0651 4004 TrustedInstaller (2c49b175aee1d4364b91b531417fe583) C:\windows\servicing\TrustedInstaller.exe

18:09:03.0651 4004 TrustedInstaller - ok

18:09:03.0729 4004 tssecsrv (254bb140eee3c59d6114c1a86b636877) C:\windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys

18:09:03.0729 4004 tssecsrv - ok

18:09:03.0822 4004 TsUsbFlt (fd1d6c73e6333be727cbcc6054247654) C:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys

18:09:03.0822 4004 TsUsbFlt - ok

18:09:03.0916 4004 tunnel (b2fa25d9b17a68bb93d58b0556e8c90d) C:\windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys

18:09:03.0916 4004 tunnel - ok

18:09:03.0978 4004 uagp35 (750fbcb269f4d7dd2e420c56b795db6d) C:\windows\system32\DRIVERS\uagp35.sys

18:09:03.0978 4004 uagp35 - ok

18:09:04.0009 4004 udfs (ee43346c7e4b5e63e54f927babbb32ff) C:\windows\system32\DRIVERS\udfs.sys

18:09:04.0009 4004 udfs - ok

18:09:04.0072 4004 UI0Detect (8344fd4fce927880aa1aa7681d4927e5) C:\windows\system32\UI0Detect.exe

18:09:04.0072 4004 UI0Detect - ok

18:09:04.0150 4004 uliagpkx (44e8048ace47befbfdc2e9be4cbc8880) C:\windows\system32\drivers\uliagpkx.sys

18:09:04.0150 4004 uliagpkx - ok

18:09:04.0243 4004 umbus (d295bed4b898f0fd999fcfa9b32b071b) C:\windows\system32\drivers\umbus.sys

18:09:04.0243 4004 umbus - ok

18:09:04.0275 4004 UmPass (7550ad0c6998ba1cb4843e920ee0feac) C:\windows\system32\DRIVERS\umpass.sys

18:09:04.0275 4004 UmPass - ok

18:09:04.0321 4004 upnphost (833fbb672460efce8011d262175fad33) C:\windows\System32\upnphost.dll

18:09:04.0321 4004 upnphost - ok

18:09:04.0399 4004 USBAAPL (83cafcb53201bbac04d822f32438e244) C:\windows\system32\Drivers\usbaapl.sys

18:09:04.0399 4004 USBAAPL - ok

18:09:04.0462 4004 usbccgp (bd9c55d7023c5de374507acc7a14e2ac) C:\windows\system32\DRIVERS\usbccgp.sys

18:09:04.0462 4004 usbccgp - ok

18:09:04.0509 4004 usbcir (04ec7cec62ec3b6d9354eee93327fc82) C:\windows\system32\drivers\usbcir.sys

18:09:04.0509 4004 usbcir - ok

18:09:04.0587 4004 usbehci (f92de757e4b7ce9c07c5e65423f3ae3b) C:\windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys

18:09:04.0587 4004 usbehci - ok

18:09:04.0649 4004 usbhub (8dc94aec6a7e644a06135ae7506dc2e9) C:\windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys

18:09:04.0649 4004 usbhub - ok

18:09:04.0727 4004 usbohci (e185d44fac515a18d9deddc23c2cdf44) C:\windows\system32\drivers\usbohci.sys

18:09:04.0727 4004 usbohci - ok

18:09:04.0774 4004 usbprint (797d862fe0875e75c7cc4c1ad7b30252) C:\windows\system32\DRIVERS\usbprint.sys

18:09:04.0774 4004 usbprint - ok

18:09:04.0852 4004 usbscan (576096ccbc07e7c4ea4f5e6686d6888f) C:\windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys

18:09:04.0852 4004 usbscan - ok

18:09:04.0914 4004 USBSTOR (f991ab9cc6b908db552166768176896a) C:\windows\system32\drivers\USBSTOR.SYS

18:09:04.0914 4004 USBSTOR - ok

18:09:04.0992 4004 usbuhci (68df884cf41cdada664beb01daf67e3d) C:\windows\system32\DRIVERS\usbuhci.sys

18:09:04.0992 4004 usbuhci - ok

18:09:05.0070 4004 usbvideo (45f4e7bf43db40a6c6b4d92c76cbc3f2) C:\windows\System32\Drivers\usbvideo.sys

18:09:05.0070 4004 usbvideo - ok

18:09:05.0101 4004 UxSms (081e6e1c91aec36758902a9f727cd23c) C:\windows\System32\uxsms.dll

18:09:05.0101 4004 UxSms - ok

18:09:05.0164 4004 VaultSvc (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:09:05.0164 4004 VaultSvc - ok

18:09:05.0226 4004 vdrvroot (a059c4c3edb09e07d21a8e5c0aabd3cb) C:\windows\system32\drivers\vdrvroot.sys

18:09:05.0226 4004 vdrvroot - ok

18:09:05.0289 4004 vds (c3cd30495687c2a2f66a65ca6fd89be9) C:\windows\System32\vds.exe

18:09:05.0289 4004 vds - ok

18:09:05.0398 4004 vga (17c408214ea61696cec9c66e388b14f3) C:\windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys

18:09:05.0398 4004 vga - ok

18:09:05.0413 4004 VgaSave (8e38096ad5c8570a6f1570a61e251561) C:\windows\System32\drivers\vga.sys

18:09:05.0413 4004 VgaSave - ok

18:09:05.0445 4004 vhdmp (5461686cca2fda57b024547733ab42e3) C:\windows\system32\drivers\vhdmp.sys

18:09:05.0460 4004 vhdmp - ok

18:09:05.0554 4004 viaagp (c829317a37b4bea8f39735d4b076e923) C:\windows\system32\drivers\viaagp.sys

18:09:05.0569 4004 viaagp - ok

18:09:05.0585 4004 ViaC7 (e02f079a6aa107f06b16549c6e5c7b74) C:\windows\system32\DRIVERS\viac7.sys

18:09:05.0585 4004 ViaC7 - ok

18:09:05.0710 4004 viaide (e43574f6a56a0ee11809b48c09e4fd3c) C:\windows\system32\drivers\viaide.sys

18:09:05.0710 4004 viaide - ok

18:09:05.0741 4004 volmgr (4c63e00f2f4b5f86ab48a58cd990f212) C:\windows\system32\drivers\volmgr.sys

18:09:05.0757 4004 volmgr - ok

18:09:05.0835 4004 volmgrx (b5bb72067ddddbbfb04b2f89ff8c3c87) C:\windows\system32\drivers\volmgrx.sys

18:09:05.0850 4004 volmgrx - ok

18:09:05.0897 4004 volsnap (f497f67932c6fa693d7de2780631cfe7) C:\windows\system32\drivers\volsnap.sys

18:09:05.0897 4004 volsnap - ok

18:09:05.0991 4004 vsmraid (9dfa0cc2f8855a04816729651175b631) C:\windows\system32\DRIVERS\vsmraid.sys

18:09:05.0991 4004 vsmraid - ok

18:09:06.0053 4004 VSS (209a3b1901b83aeb8527ed211cce9e4c) C:\windows\system32\vssvc.exe

18:09:06.0069 4004 VSS - ok

18:09:06.0162 4004 vwifibus (90567b1e658001e79d7c8bbd3dde5aa6) C:\windows\system32\DRIVERS\vwifibus.sys

18:09:06.0162 4004 vwifibus - ok

18:09:06.0193 4004 vwififlt (7090d3436eeb4e7da3373090a23448f7) C:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys

18:09:06.0193 4004 vwififlt - ok

18:09:06.0256 4004 vwifimp (a3f04cbea6c2a10e6cb01f8b47611882) C:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys

18:09:06.0256 4004 vwifimp - ok

18:09:06.0318 4004 W32Time (55187fd710e27d5095d10a472c8baf1c) C:\windows\system32\w32time.dll

18:09:06.0318 4004 W32Time - ok

18:09:06.0365 4004 WacomPen (de3721e89c653aa281428c8a69745d90) C:\windows\system32\DRIVERS\wacompen.sys

18:09:06.0381 4004 WacomPen - ok

18:09:06.0474 4004 WANARP (3c3c78515f5ab448b022bdf5b8ffdd2e) C:\windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys

18:09:06.0474 4004 WANARP - ok

18:09:06.0474 4004 Wanarpv6 (3c3c78515f5ab448b022bdf5b8ffdd2e) C:\windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys

18:09:06.0474 4004 Wanarpv6 - ok

18:09:06.0568 4004 WatAdminSvc (353a04c273ec58475d8633e75ccd5604) C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe

18:09:06.0583 4004 WatAdminSvc - ok

18:09:06.0677 4004 wbengine (691e3285e53dca558e1a84667f13e15a) C:\windows\system32\wbengine.exe

18:09:06.0693 4004 wbengine - ok

18:09:06.0771 4004 WbioSrvc (9614b5d29dc76ac3c29f6d2d3aa70e67) C:\windows\System32\wbiosrvc.dll

18:09:06.0771 4004 WbioSrvc - ok

18:09:06.0833 4004 wcncsvc (34eee0dfaadb4f691d6d5308a51315dc) C:\windows\System32\wcncsvc.dll

18:09:06.0833 4004 wcncsvc - ok

18:09:06.0880 4004 WcsPlugInService (5d930b6357a6d2af4d7653bdabbf352f) C:\windows\System32\WcsPlugInService.dll

18:09:06.0880 4004 WcsPlugInService - ok

18:09:06.0942 4004 Wd (1112a9badacb47b7c0bb0392e3158dff) C:\windows\system32\DRIVERS\wd.sys

18:09:06.0942 4004 Wd - ok

18:09:06.0958 4004 Wdf01000 (9950e3d0f08141c7e89e64456ae7dc73) C:\windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

18:09:06.0973 4004 Wdf01000 - ok

18:09:07.0036 4004 WdiServiceHost (46ef9dc96265fd0b423db72e7c38c2a5) C:\windows\system32\wdi.dll

18:09:07.0036 4004 WdiServiceHost - ok

18:09:07.0036 4004 WdiSystemHost (46ef9dc96265fd0b423db72e7c38c2a5) C:\windows\system32\wdi.dll

18:09:07.0051 4004 WdiSystemHost - ok

18:09:07.0083 4004 WebClient (a9d880f97530d5b8fee278923349929d) C:\windows\System32\webclnt.dll

18:09:07.0083 4004 WebClient - ok

18:09:07.0129 4004 Wecsvc (760f0afe937a77cff27153206534f275) C:\windows\system32\wecsvc.dll

18:09:07.0145 4004 Wecsvc - ok

18:09:07.0176 4004 wercplsupport (ac804569bb2364fb6017370258a4091b) C:\windows\System32\wercplsupport.dll

18:09:07.0176 4004 wercplsupport - ok

18:09:07.0223 4004 WerSvc (08e420d873e4fd85241ee2421b02c4a4) C:\windows\System32\WerSvc.dll

18:09:07.0223 4004 WerSvc - ok

18:09:07.0285 4004 WfpLwf (8b9a943f3b53861f2bfaf6c186168f79) C:\windows\system32\DRIVERS\wfplwf.sys

18:09:07.0285 4004 WfpLwf - ok

18:09:07.0332 4004 WIMMount (5cf95b35e59e2a38023836fff31be64c) C:\windows\system32\drivers\wimmount.sys

18:09:07.0332 4004 WIMMount - ok

18:09:07.0395 4004 WinDefend (3fae8f94296001c32eab62cd7d82e0fd) C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll

18:09:07.0395 4004 WinDefend - ok

18:09:07.0395 4004 WinHttpAutoProxySvc - ok

18:09:07.0519 4004 Winmgmt (f62e510b6ad4c21eb9fe8668ed251826) C:\windows\system32\wbem\WMIsvc.dll

18:09:07.0519 4004 Winmgmt - ok

18:09:07.0629 4004 WinRM (1b91cd34ea3a90ab6a4ef0550174f4cc) C:\windows\system32\WsmSvc.dll

18:09:07.0644 4004 WinRM - ok

18:09:07.0769 4004 WinUsb (a67e5f9a400f3bd1be3d80613b45f708) C:\windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys

18:09:07.0769 4004 WinUsb - ok

18:09:07.0800 4004 Wlansvc (16935c98ff639d185086a3529b1f2067) C:\windows\System32\wlansvc.dll

18:09:07.0816 4004 Wlansvc - ok

18:09:07.0925 4004 wlidsvc (fb01d4ae207b9efdbabfc55dc95c7e31) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

18:09:07.0941 4004 wlidsvc - ok

18:09:08.0065 4004 WmiAcpi (0217679b8fca58714c3bf2726d2ca84e) C:\windows\system32\drivers\wmiacpi.sys

18:09:08.0065 4004 WmiAcpi - ok

18:09:08.0128 4004 wmiApSrv (6eb6b66517b048d87dc1856ddf1f4c3f) C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe

18:09:08.0128 4004 wmiApSrv - ok

18:09:08.0221 4004 WMPNetworkSvc (3b40d3a61aa8c21b88ae57c58ab3122e) C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

18:09:08.0237 4004 WMPNetworkSvc - ok

18:09:08.0315 4004 WPCSvc (a2f0ec770a92f2b3f9de6d518e11409c) C:\windows\System32\wpcsvc.dll

18:09:08.0315 4004 WPCSvc - ok

18:09:08.0362 4004 WPDBusEnum (aa53356d60af47eacc85bc617a4f3f66) C:\windows\system32\wpdbusenum.dll

18:09:08.0362 4004 WPDBusEnum - ok

18:09:08.0424 4004 ws2ifsl (6db3276587b853bf886b69528fdb048c) C:\windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys

18:09:08.0440 4004 ws2ifsl - ok

18:09:08.0487 4004 wscsvc (6f5d49efe0e7164e03ae773a3fe25340) C:\windows\System32\wscsvc.dll

18:09:08.0487 4004 wscsvc - ok

18:09:08.0533 4004 WSearch - ok

18:09:08.0611 4004 wuauserv (3026418a50c5b4761befa632cedb7406) C:\windows\system32\wuaueng.dll

18:09:08.0627 4004 wuauserv - ok

18:09:08.0736 4004 WudfPf (e714a1c0354636837e20ccbf00888ee7) C:\windows\system32\drivers\WudfPf.sys

18:09:08.0736 4004 WudfPf - ok

18:09:08.0767 4004 WUDFRd (1023ee888c9b47178c5293ed5336ab69) C:\windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys

18:09:08.0767 4004 WUDFRd - ok

18:09:08.0877 4004 wudfsvc (8d1e1e529a2c9e9b6a85b55a345f7629) C:\windows\System32\WUDFSvc.dll

18:09:08.0877 4004 wudfsvc - ok

18:09:08.0908 4004 WwanSvc (ff2d745b560f7c71b31f30f4d49f73d2) C:\windows\System32\wwansvc.dll

18:09:08.0908 4004 WwanSvc - ok

18:09:08.0955 4004 MBR (0x1B8) (2e5debb2116b3417023e0d6562d7ed07) \Device\Harddisk0\DR0

18:09:09.0126 4004 \Device\Harddisk0\DR0 - ok

18:09:09.0142 4004 Boot (0x1200) (5fb009d8d1bbe104d22d071977f32a2a) \Device\Harddisk0\DR0\Partition0

18:09:09.0142 4004 \Device\Harddisk0\DR0\Partition0 - ok

18:09:09.0157 4004 Boot (0x1200) (d5688b55e165a627667567455a328efc) \Device\Harddisk0\DR0\Partition1

18:09:09.0157 4004 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1 - ok

18:09:09.0189 4004 Boot (0x1200) (78ee0a60b0242cd51c89824323794145) \Device\Harddisk0\DR0\Partition2

18:09:09.0189 4004 \Device\Harddisk0\DR0\Partition2 - ok

18:09:09.0189 4004 ============================================================

18:09:09.0189 4004 Scan finished

18:09:09.0189 4004 ============================================================

18:09:09.0189 3996 Detected object count: 0

18:09:09.0189 3996 Actual detected object count: 0

Sorry voor de kanjer van een spellingsfout nog in mijn vorig bericht ;)

Hopelijk kan je helpen!

---------- Post toegevoegd om 18:21 ---------- Vorige post was om 18:13 ----------

Ik merk nu wel op dat als ik de parameters bij TDSSKiller verander, namelijk de optionele mogelijkheden aanvink, ik 5 threats vind.

Dit is dan de log:

18:08:18.0192 3920 TDSS rootkit removing tool 2.7.28.0 Apr 10 2012 16:54:05

18:08:18.0333 3920 ============================================================

18:08:18.0333 3920 Current date / time: 2012/04/14 18:08:18.0333

18:08:18.0333 3920 SystemInfo:

18:08:18.0333 3920

18:08:18.0333 3920 OS Version: 6.1.7601 ServicePack: 1.0

18:08:18.0333 3920 Product type: Workstation

18:08:18.0333 3920 ComputerName: JONAS-PC

18:08:18.0333 3920 UserName: Jonas

18:08:18.0333 3920 Windows directory: C:\windows

18:08:18.0333 3920 System windows directory: C:\windows

18:08:18.0333 3920 Processor architecture: Intel x86

18:08:18.0333 3920 Number of processors: 2

18:08:18.0333 3920 Page size: 0x1000

18:08:18.0333 3920 Boot type: Safe boot with network

18:08:18.0333 3920 ============================================================

18:08:18.0832 3920 Drive \Device\Harddisk0\DR0 - Size: 0x4A85D56000 (298.09 Gb), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0x9801, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xFF, Type 'K0', Flags 0x00000050

18:08:18.0832 3920 \Device\Harddisk0\DR0:

18:08:18.0832 3920 MBR used

18:08:18.0832 3920 \Device\Harddisk0\DR0\Partition0: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x1E00800, BlocksNum 0x32000

18:08:18.0832 3920 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x1E32800, BlocksNum 0x16A3A000

18:08:18.0832 3920 \Device\Harddisk0\DR0\Partition2: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x1886C800, BlocksNum 0xCBC1800

18:08:18.0894 3920 Initialize success

18:08:18.0894 3920 ============================================================

18:08:36.0491 4004 ============================================================

18:08:36.0491 4004 Scan started

18:08:36.0491 4004 Mode: Manual;

18:08:36.0491 4004 ============================================================

18:08:37.0037 4004 1394ohci (1b133875b8aa8ac48969bd3458afe9f5) C:\windows\system32\drivers\1394ohci.sys

18:08:37.0037 4004 1394ohci - ok

18:08:37.0084 4004 ACPI (cea80c80bed809aa0da6febc04733349) C:\windows\system32\drivers\ACPI.sys

18:08:37.0084 4004 ACPI - ok

18:08:37.0146 4004 AcpiPmi (1efbc664abff416d1d07db115dcb264f) C:\windows\system32\drivers\acpipmi.sys

18:08:37.0146 4004 AcpiPmi - ok

18:08:37.0287 4004 AdobeFlashPlayerUpdateSvc (0d4c486a24a711a45fd83acdf4d18506) C:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

18:08:37.0287 4004 AdobeFlashPlayerUpdateSvc - ok

18:08:37.0411 4004 adp94xx (21e785ebd7dc90a06391141aac7892fb) C:\windows\system32\DRIVERS\adp94xx.sys

18:08:37.0411 4004 adp94xx - ok

18:08:37.0505 4004 adpahci (0c676bc278d5b59ff5abd57bbe9123f2) C:\windows\system32\DRIVERS\adpahci.sys

18:08:37.0505 4004 adpahci - ok

18:08:37.0521 4004 adpu320 (7c7b5ee4b7b822ec85321fe23a27db33) C:\windows\system32\DRIVERS\adpu320.sys

18:08:37.0521 4004 adpu320 - ok

18:08:37.0552 4004 AeLookupSvc (8b5eefeec1e6d1a72a06c526628ad161) C:\windows\System32\aelupsvc.dll

18:08:37.0552 4004 AeLookupSvc - ok

18:08:37.0661 4004 AFD (9ebbba55060f786f0fcaa3893bfa2806) C:\windows\system32\drivers\afd.sys

18:08:37.0661 4004 AFD - ok

18:08:37.0692 4004 agp440 (507812c3054c21cef746b6ee3d04dd6e) C:\windows\system32\drivers\agp440.sys

18:08:37.0692 4004 agp440 - ok

18:08:37.0801 4004 aic78xx (8b30250d573a8f6b4bd23195160d8707) C:\windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys

18:08:37.0801 4004 aic78xx - ok

18:08:37.0848 4004 ALG (18a54e132947cd98fea9accc57f98f13) C:\windows\System32\alg.exe

18:08:37.0848 4004 ALG - ok

18:08:37.0957 4004 aliide (0d40bcf52ea90fc7df2aeab6503dea44) C:\windows\system32\drivers\aliide.sys

18:08:37.0957 4004 aliide - ok

18:08:37.0989 4004 amdagp (3c6600a0696e90a463771c7422e23ab5) C:\windows\system32\drivers\amdagp.sys

18:08:37.0989 4004 amdagp - ok

18:08:38.0098 4004 amdide (cd5914170297126b6266860198d1d4f0) C:\windows\system32\drivers\amdide.sys

18:08:38.0098 4004 amdide - ok

18:08:38.0145 4004 AmdK8 (00dda200d71bac534bf56a9db5dfd666) C:\windows\system32\DRIVERS\amdk8.sys

18:08:38.0145 4004 AmdK8 - ok

18:08:38.0223 4004 AmdPPM (3cbf30f5370fda40dd3e87df38ea53b6) C:\windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys

18:08:38.0223 4004 AmdPPM - ok

18:08:38.0285 4004 amdsata (d320bf87125326f996d4904fe24300fc) C:\windows\system32\drivers\amdsata.sys

18:08:38.0285 4004 amdsata - ok

18:08:38.0394 4004 amdsbs (ea43af0c423ff267355f74e7a53bdaba) C:\windows\system32\DRIVERS\amdsbs.sys

18:08:38.0394 4004 amdsbs - ok

18:08:38.0441 4004 amdxata (46387fb17b086d16dea267d5be23a2f2) C:\windows\system32\drivers\amdxata.sys

18:08:38.0441 4004 amdxata - ok

18:08:38.0550 4004 AppID (aea177f783e20150ace5383ee368da19) C:\windows\system32\drivers\appid.sys

18:08:38.0550 4004 AppID - ok

18:08:38.0581 4004 AppIDSvc (62a9c86cb6085e20db4823e4e97826f5) C:\windows\System32\appidsvc.dll

18:08:38.0597 4004 AppIDSvc - ok

18:08:38.0691 4004 Appinfo (fb1959012294d6ad43e5304df65e3c26) C:\windows\System32\appinfo.dll

18:08:38.0691 4004 Appinfo - ok

18:08:38.0769 4004 Apple Mobile Device (3debbecf665dcdde3a95d9b902010817) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

18:08:38.0769 4004 Apple Mobile Device - ok

18:08:38.0878 4004 arc (2932004f49677bd84dbc72edb754ffb3) C:\windows\system32\DRIVERS\arc.sys

18:08:38.0878 4004 arc - ok

18:08:38.0909 4004 arcsas (5d6f36c46fd283ae1b57bd2e9feb0bc7) C:\windows\system32\DRIVERS\arcsas.sys

18:08:38.0909 4004 arcsas - ok

18:08:38.0940 4004 AsyncMac (add2ade1c2b285ab8378d2daaf991481) C:\windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys

18:08:38.0940 4004 AsyncMac - ok

18:08:39.0065 4004 atapi (338c86357871c167a96ab976519bf59e) C:\windows\system32\drivers\atapi.sys

18:08:39.0065 4004 atapi - ok

18:08:39.0127 4004 athr (de0fbcccd6af0f0e7bf12e8d041cc48f) C:\windows\system32\DRIVERS\athr.sys

18:08:39.0143 4004 athr - ok

18:08:39.0252 4004 AudioEndpointBuilder (ce3b4e731638d2ef62fcb419be0d39f0) C:\windows\System32\Audiosrv.dll

18:08:39.0252 4004 AudioEndpointBuilder - ok

18:08:39.0268 4004 Audiosrv (ce3b4e731638d2ef62fcb419be0d39f0) C:\windows\System32\Audiosrv.dll

18:08:39.0268 4004 Audiosrv - ok

18:08:39.0361 4004 AxInstSV (6e30d02aac9cac84f421622e3a2f6178) C:\windows\System32\AxInstSV.dll

18:08:39.0361 4004 AxInstSV - ok

18:08:39.0424 4004 b06bdrv (1a231abec60fd316ec54c66715543cec) C:\windows\system32\DRIVERS\bxvbdx.sys

18:08:39.0439 4004 b06bdrv - ok

18:08:39.0533 4004 b57nd60x (bd8869eb9cde6bbe4508d869929869ee) C:\windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys

18:08:39.0533 4004 b57nd60x - ok

18:08:39.0642 4004 BcmSqlStartupSvc (6163664c7e9cd110af70180c126c3fdc) C:\Program Files\Microsoft Small Business\Business Contact Manager\BcmSqlStartupSvc.exe

18:08:39.0658 4004 BcmSqlStartupSvc - ok

18:08:39.0751 4004 BDESVC (ee1e9c3bb8228ae423dd38db69128e71) C:\windows\System32\bdesvc.dll

18:08:39.0751 4004 BDESVC - ok

18:08:39.0798 4004 Beep (505506526a9d467307b3c393dedaf858) C:\windows\system32\drivers\Beep.sys

18:08:39.0798 4004 Beep - ok

18:08:39.0907 4004 BFE (1e2bac209d184bb851e1a187d8a29136) C:\windows\System32\bfe.dll

18:08:39.0907 4004 BFE - ok

18:08:40.0017 4004 BITS (e585445d5021971fae10393f0f1c3961) C:\windows\System32\qmgr.dll

18:08:40.0048 4004 BITS - ok

18:08:40.0141 4004 blbdrive (2287078ed48fcfc477b05b20cf38f36f) C:\windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys

18:08:40.0141 4004 blbdrive - ok

18:08:40.0235 4004 Bonjour Service (db5bea73edaf19ac68b2c0fad0f92b1a) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

18:08:40.0251 4004 Bonjour Service - ok

18:08:40.0360 4004 bowser (8f2da3028d5fcbd1a060a3de64cd6506) C:\windows\system32\DRIVERS\bowser.sys

18:08:40.0360 4004 bowser - ok

18:08:40.0391 4004 BrFiltLo (9f9acc7f7ccde8a15c282d3f88b43309) C:\windows\system32\DRIVERS\BrFiltLo.sys

18:08:40.0391 4004 BrFiltLo - ok

18:08:40.0407 4004 BrFiltUp (56801ad62213a41f6497f96dee83755a) C:\windows\system32\DRIVERS\BrFiltUp.sys

18:08:40.0407 4004 BrFiltUp - ok

18:08:40.0516 4004 Browser (6e11f33d14d020f58d5e02e4d67dfa19) C:\windows\System32\browser.dll

18:08:40.0516 4004 Browser - ok

18:08:40.0563 4004 Brserid (845b8ce732e67f3b4133164868c666ea) C:\windows\System32\Drivers\Brserid.sys

18:08:40.0563 4004 Brserid - ok

18:08:40.0594 4004 BrSerWdm (203f0b1e73adadbbb7b7b1fabd901f6b) C:\windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys

18:08:40.0594 4004 BrSerWdm - ok

18:08:40.0687 4004 BrUsbMdm (bd456606156ba17e60a04e18016ae54b) C:\windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys

18:08:40.0687 4004 BrUsbMdm - ok

18:08:40.0719 4004 BrUsbSer (af72ed54503f717a43268b3cc5faec2e) C:\windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys

18:08:40.0719 4004 BrUsbSer - ok

18:08:40.0734 4004 BTHMODEM (ed3df7c56ce0084eb2034432fc56565a) C:\windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys

18:08:40.0734 4004 BTHMODEM - ok

18:08:40.0828 4004 bthserv (1df19c96eef6c29d1c3e1a8678e07190) C:\windows\system32\bthserv.dll

18:08:40.0828 4004 bthserv - ok

18:08:40.0906 4004 ccEvtMgr (27d036fb3d22ca8a6662fe960d1a937d) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

18:08:40.0906 4004 ccEvtMgr - ok

18:08:40.0921 4004 ccSetMgr (27d036fb3d22ca8a6662fe960d1a937d) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

18:08:40.0921 4004 ccSetMgr - ok

18:08:40.0999 4004 cdfs (77ea11b065e0a8ab902d78145ca51e10) C:\windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys

18:08:40.0999 4004 cdfs - ok

18:08:41.0062 4004 cdrom (be167ed0fdb9c1fa1133953c18d5a6c9) C:\windows\system32\drivers\cdrom.sys

18:08:41.0062 4004 cdrom - ok

18:08:41.0171 4004 CertPropSvc (319c6b309773d063541d01df8ac6f55f) C:\windows\System32\certprop.dll

18:08:41.0171 4004 CertPropSvc - ok

18:08:41.0218 4004 circlass (3fe3fe94a34df6fb06e6418d0f6a0060) C:\windows\system32\DRIVERS\circlass.sys

18:08:41.0218 4004 circlass - ok

18:08:41.0265 4004 CLFS (635181e0e9bbf16871bf5380d71db02d) C:\windows\system32\CLFS.sys

18:08:41.0265 4004 CLFS - ok

18:08:41.0358 4004 clr_optimization_v2.0.50727_32 (d88040f816fda31c3b466f0fa0918f29) C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

18:08:41.0358 4004 clr_optimization_v2.0.50727_32 - ok

18:08:41.0483 4004 clr_optimization_v4.0.30319_32 (c5a75eb48e2344abdc162bda79e16841) C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

18:08:41.0499 4004 clr_optimization_v4.0.30319_32 - ok

18:08:41.0561 4004 CmBatt (dea805815e587dad1dd2c502220b5616) C:\windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys

18:08:41.0577 4004 CmBatt - ok

18:08:41.0639 4004 cmdide (c537b1db64d495b9b4717b4d6d9edbf2) C:\windows\system32\drivers\cmdide.sys

18:08:41.0639 4004 cmdide - ok

18:08:41.0670 4004 CNG (6427525d76f61d0c519b008d3680e8e7) C:\windows\system32\Drivers\cng.sys

18:08:41.0686 4004 CNG - ok

18:08:41.0764 4004 Compbatt (a6023d3823c37043986713f118a89bee) C:\windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys

18:08:41.0764 4004 Compbatt - ok

18:08:41.0842 4004 CompositeBus (cbe8c58a8579cfe5fccf809e6f114e89) C:\windows\system32\drivers\CompositeBus.sys

18:08:41.0842 4004 CompositeBus - ok

18:08:41.0889 4004 COMSysApp - ok

18:08:41.0935 4004 crcdisk (2c4ebcfc84a9b44f209dff6c6e6c61d1) C:\windows\system32\DRIVERS\crcdisk.sys

18:08:41.0935 4004 crcdisk - ok

18:08:41.0982 4004 CryptSvc (a585bebf7d054bd9618eda0922d5484a) C:\windows\system32\cryptsvc.dll

18:08:41.0982 4004 CryptSvc - ok

18:08:42.0123 4004 ctxusbm (cb6ff7012bb5d59d7c12350db795ce1f) C:\windows\system32\DRIVERS\ctxusbm.sys

18:08:42.0123 4004 ctxusbm - ok

18:08:42.0169 4004 DcomLaunch (7660f01d3b38aca1747e397d21d790af) C:\windows\system32\rpcss.dll

18:08:42.0169 4004 DcomLaunch - ok

18:08:42.0263 4004 defragsvc (8d6e10a2d9a5eed59562d9b82cf804e1) C:\windows\System32\defragsvc.dll

18:08:42.0263 4004 defragsvc - ok

18:08:42.0325 4004 DfsC (f024449c97ec1e464aaffda18593db88) C:\windows\system32\Drivers\dfsc.sys

18:08:42.0325 4004 DfsC - ok

18:08:42.0435 4004 Dhcp (e9e01eb683c132f7fa27cd607b8a2b63) C:\windows\system32\dhcpcore.dll

18:08:42.0435 4004 Dhcp - ok

18:08:42.0466 4004 discache (1a050b0274bfb3890703d490f330c0da) C:\windows\system32\drivers\discache.sys

18:08:42.0466 4004 discache - ok

18:08:42.0591 4004 Disk (565003f326f99802e68ca78f2a68e9ff) C:\windows\system32\DRIVERS\disk.sys

18:08:42.0591 4004 Disk - ok

18:08:42.0622 4004 Dnscache (33ef4861f19a0736b11314aad9ae28d0) C:\windows\System32\dnsrslvr.dll

18:08:42.0622 4004 Dnscache - ok

18:08:42.0700 4004 dot3svc (366ba8fb4b7bb7435e3b9eacb3843f67) C:\windows\System32\dot3svc.dll

18:08:42.0700 4004 dot3svc - ok

18:08:42.0809 4004 Dot4 (b5e479eb83707dd698f66953e922042c) C:\windows\system32\DRIVERS\Dot4.sys

18:08:42.0809 4004 Dot4 - ok

18:08:42.0903 4004 Dot4Print (caefd09b6a6249c53a67d55a9a9fcabf) C:\windows\system32\drivers\Dot4Prt.sys

18:08:42.0903 4004 Dot4Print - ok

18:08:42.0965 4004 dot4usb (cf491ff38d62143203c065260567e2f7) C:\windows\system32\DRIVERS\dot4usb.sys

18:08:42.0965 4004 dot4usb - ok

18:08:43.0012 4004 DPS (8ec04ca86f1d68da9e11952eb85973d6) C:\windows\system32\dps.dll

18:08:43.0012 4004 DPS - ok

18:08:43.0121 4004 drmkaud (b918e7c5f9bf77202f89e1a9539f2eb4) C:\windows\system32\drivers\drmkaud.sys

18:08:43.0121 4004 drmkaud - ok

18:08:43.0183 4004 DXGKrnl (23f5d28378a160352ba8f817bd8c71cb) C:\windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys

18:08:43.0183 4004 DXGKrnl - ok

18:08:43.0277 4004 EapHost (8600142fa91c1b96367d3300ad0f3f3a) C:\windows\System32\eapsvc.dll

18:08:43.0277 4004 EapHost - ok

18:08:43.0386 4004 ebdrv (024e1b5cac09731e4d868e64dbfb4ab0) C:\windows\system32\DRIVERS\evbdx.sys

18:08:43.0480 4004 ebdrv - ok

18:08:43.0573 4004 eeCtrl (579a6b6135d32b857faf0e3a974535d8) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl.sys

18:08:43.0573 4004 eeCtrl - ok

18:08:43.0651 4004 EFS (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\System32\lsass.exe

18:08:43.0651 4004 EFS - ok

18:08:43.0729 4004 ehRecvr (a8c362018efc87beb013ee28f29c0863) C:\windows\ehome\ehRecvr.exe

18:08:43.0729 4004 ehRecvr - ok

18:08:43.0776 4004 ehSched (d389bff34f80caede417bf9d1507996a) C:\windows\ehome\ehsched.exe

18:08:43.0776 4004 ehSched - ok

18:08:43.0885 4004 elxstor (0ed67910c8c326796faa00b2bf6d9d3c) C:\windows\system32\DRIVERS\elxstor.sys

18:08:43.0885 4004 elxstor - ok

18:08:44.0010 4004 EraserUtilRebootDrv (028d50f059bd0d2ccb209e9011b9a9a4) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys

18:08:44.0010 4004 EraserUtilRebootDrv - ok

18:08:44.0104 4004 ErrDev (8fc3208352dd3912c94367a206ab3f11) C:\windows\system32\drivers\errdev.sys

18:08:44.0104 4004 ErrDev - ok

18:08:44.0166 4004 EventSystem (f6916efc29d9953d5d0df06882ae8e16) C:\windows\system32\es.dll

18:08:44.0166 4004 EventSystem - ok

18:08:44.0244 4004 exfat (2dc9108d74081149cc8b651d3a26207f) C:\windows\system32\drivers\exfat.sys

18:08:44.0244 4004 exfat - ok

18:08:44.0275 4004 fastfat (7e0ab74553476622fb6ae36f73d97d35) C:\windows\system32\drivers\fastfat.sys

18:08:44.0275 4004 fastfat - ok

18:08:44.0322 4004 Fax (967ea5b213e9984cbe270205df37755b) C:\windows\system32\fxssvc.exe

18:08:44.0338 4004 Fax - ok

18:08:44.0416 4004 fdc (e817a017f82df2a1f8cfdbda29388b29) C:\windows\system32\DRIVERS\fdc.sys

18:08:44.0416 4004 fdc - ok

18:08:44.0447 4004 fdPHost (f3222c893bd2f5821a0179e5c71e88fb) C:\windows\system32\fdPHost.dll

18:08:44.0447 4004 fdPHost - ok

18:08:44.0494 4004 FDResPub (7dbe8cbfe79efbdeb98c9fb08d3a9a5b) C:\windows\system32\fdrespub.dll

18:08:44.0494 4004 FDResPub - ok

18:08:44.0509 4004 FileInfo (6cf00369c97f3cf563be99be983d13d8) C:\windows\system32\drivers\fileinfo.sys

18:08:44.0509 4004 FileInfo - ok

18:08:44.0556 4004 Filetrace (42c51dc94c91da21cb9196eb64c45db9) C:\windows\system32\drivers\filetrace.sys

18:08:44.0556 4004 Filetrace - ok

18:08:44.0587 4004 flpydisk (87907aa70cb3c56600f1c2fb8841579b) C:\windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys

18:08:44.0587 4004 flpydisk - ok

18:08:44.0665 4004 FltMgr (7520ec808e0c35e0ee6f841294316653) C:\windows\system32\drivers\fltmgr.sys

18:08:44.0665 4004 FltMgr - ok

18:08:44.0712 4004 FontCache (b3a5ec6b6b6673db7e87c2bcdbddc074) C:\windows\system32\FntCache.dll

18:08:44.0712 4004 FontCache - ok

18:08:44.0806 4004 FontCache3.0.0.0 (e56f39f6b7fda0ac77a79b0fd3de1a2f) C:\windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

18:08:44.0821 4004 FontCache3.0.0.0 - ok

18:08:44.0899 4004 FsDepends (1a16b57943853e598cff37fe2b8cbf1d) C:\windows\system32\drivers\FsDepends.sys

18:08:44.0899 4004 FsDepends - ok

18:08:44.0962 4004 fssfltr (d909075fa72c090f27aa926c32cb4612) C:\windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys

18:08:44.0962 4004 fssfltr - ok

18:08:45.0087 4004 fsssvc (40cdfad174b3d5e80f95dda003c0b97f) C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe

18:08:45.0102 4004 fsssvc - ok

18:08:45.0196 4004 Fs_Rec (7dae5ebcc80e45d3253f4923dc424d05) C:\windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys

18:08:45.0211 4004 Fs_Rec - ok

18:08:45.0258 4004 fvevol (8a73e79089b282100b9393b644cb853b) C:\windows\system32\DRIVERS\fvevol.sys

18:08:45.0274 4004 fvevol - ok

18:08:45.0367 4004 gagp30kx (65ee0c7a58b65e74ae05637418153938) C:\windows\system32\DRIVERS\gagp30kx.sys

18:08:45.0367 4004 gagp30kx - ok

18:08:45.0414 4004 GEARAspiWDM (8182ff89c65e4d38b2de4bb0fb18564e) C:\windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys

18:08:45.0414 4004 GEARAspiWDM - ok

18:08:45.0508 4004 gpsvc (e897eaf5ed6ba41e081060c9b447a673) C:\windows\System32\gpsvc.dll

18:08:45.0508 4004 gpsvc - ok

18:08:45.0601 4004 gupdate (8f0de4fef8201e306f9938b0905ac96a) C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

18:08:45.0617 4004 gupdate - ok

18:08:45.0617 4004 gupdatem (8f0de4fef8201e306f9938b0905ac96a) C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

18:08:45.0617 4004 gupdatem - ok

18:08:45.0664 4004 gusvc (cc839e8d766cc31a7710c9f38cf3e375) C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

18:08:45.0664 4004 gusvc - ok

18:08:45.0757 4004 hcw85cir (c44e3c2bab6837db337ddee7544736db) C:\windows\system32\drivers\hcw85cir.sys

18:08:45.0757 4004 hcw85cir - ok

18:08:45.0820 4004 HdAudAddService (a5ef29d5315111c80a5c1abad14c8972) C:\windows\system32\drivers\HdAudio.sys

18:08:45.0820 4004 HdAudAddService - ok

18:08:45.0945 4004 HDAudBus (9036377b8a6c15dc2eec53e489d159b5) C:\windows\system32\drivers\HDAudBus.sys

18:08:45.0960 4004 HDAudBus - ok

18:08:45.0976 4004 HidBatt (1d58a7f3e11a9731d0eaaaa8405acc36) C:\windows\system32\DRIVERS\HidBatt.sys

18:08:45.0976 4004 HidBatt - ok

18:08:45.0991 4004 HidBth (89448f40e6df260c206a193a4683ba78) C:\windows\system32\DRIVERS\hidbth.sys

18:08:45.0991 4004 HidBth - ok

18:08:46.0023 4004 HidIr (cf50b4cf4a4f229b9f3c08351f99ca5e) C:\windows\system32\DRIVERS\hidir.sys

18:08:46.0023 4004 HidIr - ok

18:08:46.0085 4004 hidserv (2bc6f6a1992b3a77f5f41432ca6b3b6b) C:\windows\system32\hidserv.dll

18:08:46.0085 4004 hidserv - ok

18:08:46.0179 4004 HidUsb (10c19f8290891af023eaec0832e1eb4d) C:\windows\system32\drivers\hidusb.sys

18:08:46.0179 4004 HidUsb - ok

18:08:46.0210 4004 hkmsvc (196b4e3f4cccc24af836ce58facbb699) C:\windows\system32\kmsvc.dll

18:08:46.0210 4004 hkmsvc - ok

18:08:46.0272 4004 HomeGroupListener (6658f4404de03d75fe3ba09f7aba6a30) C:\windows\system32\ListSvc.dll

18:08:46.0272 4004 HomeGroupListener - ok

18:08:46.0319 4004 HomeGroupProvider (dbc02d918fff1cad628acbe0c0eaa8e8) C:\windows\system32\provsvc.dll

18:08:46.0319 4004 HomeGroupProvider - ok

18:08:46.0491 4004 hpqcxs08 (1dae5c46d42b02a6d5862e1482efb390) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqcxs08.dll

18:08:46.0491 4004 hpqcxs08 - ok

18:08:46.0506 4004 hpqddsvc (99e8eef42fe2f4af29b08c3355dd7685) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqddsvc.dll

18:08:46.0506 4004 hpqddsvc - ok

18:08:46.0615 4004 HpSAMD (295fdc419039090eb8b49ffdbb374549) C:\windows\system32\drivers\HpSAMD.sys

18:08:46.0615 4004 HpSAMD - ok

18:08:46.0740 4004 HPSLPSVC (79737e0f7d25de8405cb34d4c9882253) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPSLPSVC32.DLL

18:08:46.0740 4004 HPSLPSVC - ok

18:08:46.0881 4004 HTTP (871917b07a141bff43d76d8844d48106) C:\windows\system32\drivers\HTTP.sys

18:08:46.0881 4004 HTTP - ok

18:08:46.0974 4004 hwpolicy (0c4e035c7f105f1299258c90886c64c5) C:\windows\system32\drivers\hwpolicy.sys

18:08:46.0974 4004 hwpolicy - ok

18:08:47.0037 4004 i8042prt (f151f0bdc47f4a28b1b20a0818ea36d6) C:\windows\system32\drivers\i8042prt.sys

18:08:47.0037 4004 i8042prt - ok

18:08:47.0115 4004 IAANTMON (7548066df68a8a1a56b043359f915f37) C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

18:08:47.0115 4004 IAANTMON - ok

18:08:47.0255 4004 iaStor (d483687eace0c065ee772481a96e05f5) C:\windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys

18:08:47.0255 4004 iaStor - ok

18:08:47.0302 4004 iaStorV (5cd5f9a5444e6cdcb0ac89bd62d8b76e) C:\windows\system32\drivers\iaStorV.sys

18:08:47.0302 4004 iaStorV - ok

18:08:47.0427 4004 idsvc (c521d7eb6497bb1af6afa89e322fb43c) C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe

18:08:47.0442 4004 idsvc - ok

18:08:47.0723 4004 igfx (8266ae06df974e5ba047b3e9e9e70b3f) C:\windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys

18:08:47.0926 4004 igfx - ok

18:08:48.0035 4004 iirsp (4173ff5708f3236cf25195fecd742915) C:\windows\system32\DRIVERS\iirsp.sys

18:08:48.0035 4004 iirsp - ok

18:08:48.0097 4004 IKEEXT (f95622f161474511b8d80d6b093aa610) C:\windows\System32\ikeext.dll

18:08:48.0113 4004 IKEEXT - ok

18:08:48.0253 4004 IntcAzAudAddService (5ceef2cccb4fe00d3ffbfeb12bcfa07f) C:\windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys

18:08:48.0285 4004 IntcAzAudAddService - ok

18:08:48.0394 4004 intelide (a0f12f2c9ba6c72f3987ce780e77c130) C:\windows\system32\drivers\intelide.sys

18:08:48.0394 4004 intelide - ok

18:08:48.0441 4004 intelppm (3b514d27bfc4accb4037bc6685f766e0) C:\windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys

18:08:48.0441 4004 intelppm - ok

18:08:48.0534 4004 IPBusEnum (acb364b9075a45c0736e5c47be5cae19) C:\windows\system32\ipbusenum.dll

18:08:48.0534 4004 IPBusEnum - ok

18:08:48.0581 4004 IpFilterDriver (709d1761d3b19a932ff0238ea6d50200) C:\windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys

18:08:48.0581 4004 IpFilterDriver - ok

18:08:48.0690 4004 iphlpsvc (4d65a07b795d6674312f879d09aa7663) C:\windows\System32\iphlpsvc.dll

18:08:48.0690 4004 iphlpsvc - ok

18:08:48.0799 4004 IPMIDRV (4bd7134618c1d2a27466a099062547bf) C:\windows\system32\drivers\IPMIDrv.sys

18:08:48.0799 4004 IPMIDRV - ok

18:08:48.0831 4004 IPNAT (a5fa468d67abcdaa36264e463a7bb0cd) C:\windows\system32\drivers\ipnat.sys

18:08:48.0846 4004 IPNAT - ok

18:08:48.0940 4004 iPod Service (49918803b661367023bf325cf602afdc) C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

18:08:48.0940 4004 iPod Service - ok

18:08:49.0049 4004 IRENUM (42996cff20a3084a56017b7902307e9f) C:\windows\system32\drivers\irenum.sys

18:08:49.0049 4004 IRENUM - ok

18:08:49.0080 4004 isapnp (1f32bb6b38f62f7df1a7ab7292638a35) C:\windows\system32\drivers\isapnp.sys

18:08:49.0080 4004 isapnp - ok

18:08:49.0143 4004 iScsiPrt (cb7a9abb12b8415bce5d74994c7ba3ae) C:\windows\system32\drivers\msiscsi.sys

18:08:49.0158 4004 iScsiPrt - ok

18:08:49.0221 4004 kbdclass (adef52ca1aeae82b50df86b56413107e) C:\windows\system32\drivers\kbdclass.sys

18:08:49.0221 4004 kbdclass - ok

18:08:49.0283 4004 kbdhid (9e3ced91863e6ee98c24794d05e27a71) C:\windows\system32\drivers\kbdhid.sys

18:08:49.0283 4004 kbdhid - ok

18:08:49.0314 4004 KeyIso (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:08:49.0314 4004 KeyIso - ok

18:08:49.0361 4004 KSecDD (f4647bb23db9038a7536cf6b68f4207f) C:\windows\system32\Drivers\ksecdd.sys

18:08:49.0361 4004 KSecDD - ok

18:08:49.0408 4004 KSecPkg (e73cae53bbb72ba26918492c6b4c229d) C:\windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys

18:08:49.0408 4004 KSecPkg - ok

18:08:49.0439 4004 KtmRm (89a7b9cc98d0d80c6f31b91c0a310fcd) C:\windows\system32\msdtckrm.dll

18:08:49.0439 4004 KtmRm - ok

18:08:49.0548 4004 LanmanServer (d64af876d53eca3668bb97b51b4e70ab) C:\windows\system32\srvsvc.dll

18:08:49.0548 4004 LanmanServer - ok

18:08:49.0626 4004 LanmanWorkstation (58405e4f68ba8e4057c6e914f326aba2) C:\windows\System32\wkssvc.dll

18:08:49.0642 4004 LanmanWorkstation - ok

18:08:49.0798 4004 LiveUpdate (e34152d03caaaaa81dd66d803f392522) C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

18:08:49.0907 4004 LiveUpdate - ok

18:08:50.0016 4004 lltdio (f7611ec07349979da9b0ae1f18ccc7a6) C:\windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys

18:08:50.0016 4004 lltdio - ok

18:08:50.0047 4004 lltdsvc (5700673e13a2117fa3b9020c852c01e2) C:\windows\System32\lltdsvc.dll

18:08:50.0047 4004 lltdsvc - ok

18:08:50.0110 4004 lmhosts (55ca01ba19d0006c8f2639b6c045e08b) C:\windows\System32\lmhsvc.dll

18:08:50.0110 4004 lmhosts - ok

18:08:50.0172 4004 LSI_FC (eb119a53ccf2acc000ac71b065b78fef) C:\windows\system32\DRIVERS\lsi_fc.sys

18:08:50.0172 4004 LSI_FC - ok

18:08:50.0266 4004 LSI_SAS (8ade1c877256a22e49b75d1cc9161f9c) C:\windows\system32\DRIVERS\lsi_sas.sys

18:08:50.0266 4004 LSI_SAS - ok

18:08:50.0281 4004 LSI_SAS2 (dc9dc3d3daa0e276fd2ec262e38b11e9) C:\windows\system32\DRIVERS\lsi_sas2.sys

18:08:50.0281 4004 LSI_SAS2 - ok

18:08:50.0297 4004 LSI_SCSI (0a036c7d7cab643a7f07135ac47e0524) C:\windows\system32\DRIVERS\lsi_scsi.sys

18:08:50.0297 4004 LSI_SCSI - ok

18:08:50.0422 4004 luafv (6703e366cc18d3b6e534f5cf7df39cee) C:\windows\system32\drivers\luafv.sys

18:08:50.0422 4004 luafv - ok

18:08:50.0562 4004 lxeeCATSCustConnectService (a9d8d63c7378dd34e4e19036093a9264) C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\\lxeeserv.exe

18:08:50.0578 4004 lxeeCATSCustConnectService - ok

18:08:50.0687 4004 lxee_device - ok

18:08:50.0749 4004 Mcx2Svc (bfb9ee8ee977efe85d1a3105abef6dd1) C:\windows\system32\Mcx2Svc.dll

18:08:50.0749 4004 Mcx2Svc - ok

18:08:50.0812 4004 megasas (0fff5b045293002ab38eb1fd1fc2fb74) C:\windows\system32\DRIVERS\megasas.sys

18:08:50.0812 4004 megasas - ok

18:08:50.0905 4004 MegaSR (dcbab2920c75f390caf1d29f675d03d6) C:\windows\system32\DRIVERS\MegaSR.sys

18:08:50.0905 4004 MegaSR - ok

18:08:51.0030 4004 Microsoft Office Groove Audit Service (123271bd5237ab991dc5c21fdf8835eb) C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe

18:08:51.0030 4004 Microsoft Office Groove Audit Service - ok

18:08:51.0108 4004 MMCSS (146b6f43a673379a3c670e86d89be5ea) C:\windows\system32\mmcss.dll

18:08:51.0108 4004 MMCSS - ok

18:08:51.0155 4004 Modem (f001861e5700ee84e2d4e52c712f4964) C:\windows\system32\drivers\modem.sys

18:08:51.0155 4004 Modem - ok

18:08:51.0249 4004 monitor (79d10964de86b292320e9dfe02282a23) C:\windows\system32\DRIVERS\monitor.sys

18:08:51.0249 4004 monitor - ok

18:08:51.0295 4004 mouclass (fb18cc1d4c2e716b6b903b0ac0cc0609) C:\windows\system32\drivers\mouclass.sys

18:08:51.0295 4004 mouclass - ok

18:08:51.0405 4004 mouhid (2c388d2cd01c9042596cf3c8f3c7b24d) C:\windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys

18:08:51.0405 4004 mouhid - ok

18:08:51.0451 4004 mountmgr (fc8771f45ecccfd89684e38842539b9b) C:\windows\system32\drivers\mountmgr.sys

18:08:51.0451 4004 mountmgr - ok

18:08:51.0483 4004 mpio (2d699fb6e89ce0d8da14ecc03b3edfe0) C:\windows\system32\drivers\mpio.sys

18:08:51.0498 4004 mpio - ok

18:08:51.0576 4004 mpsdrv (ad2723a7b53dd1aacae6ad8c0bfbf4d0) C:\windows\system32\drivers\mpsdrv.sys

18:08:51.0576 4004 mpsdrv - ok

18:08:51.0639 4004 MpsSvc (9835584e999d25004e1ee8e5f3e3b881) C:\windows\system32\mpssvc.dll

18:08:51.0639 4004 MpsSvc - ok

18:08:51.0732 4004 MRxDAV (ceb46ab7c01c9f825f8cc6babc18166a) C:\windows\system32\drivers\mrxdav.sys

18:08:51.0732 4004 MRxDAV - ok

18:08:51.0779 4004 mrxsmb (5d16c921e3671636c0eba3bbaac5fd25) C:\windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys

18:08:51.0779 4004 mrxsmb - ok

18:08:51.0857 4004 mrxsmb10 (6d17a4791aca19328c685d256349fefc) C:\windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys

18:08:51.0857 4004 mrxsmb10 - ok

18:08:51.0888 4004 mrxsmb20 (b81f204d146000be76651a50670a5e9e) C:\windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys

18:08:51.0904 4004 mrxsmb20 - ok

18:08:51.0935 4004 msahci (012c5f4e9349e711e11e0f19a8589f0a) C:\windows\system32\drivers\msahci.sys

18:08:51.0935 4004 msahci - ok

18:08:52.0029 4004 msdsm (55055f8ad8be27a64c831322a780a228) C:\windows\system32\drivers\msdsm.sys

18:08:52.0029 4004 msdsm - ok

18:08:52.0075 4004 MSDTC (e1bce74a3bd9902b72599c0192a07e27) C:\windows\System32\msdtc.exe

18:08:52.0075 4004 MSDTC - ok

18:08:52.0169 4004 Msfs (daefb28e3af5a76abcc2c3078c07327f) C:\windows\system32\drivers\Msfs.sys

18:08:52.0169 4004 Msfs - ok

18:08:52.0200 4004 mshidkmdf (3e1e5767043c5af9367f0056295e9f84) C:\windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys

18:08:52.0200 4004 mshidkmdf - ok

18:08:52.0231 4004 msisadrv (0a4e5757ae09fa9622e3158cc1aef114) C:\windows\system32\drivers\msisadrv.sys

18:08:52.0231 4004 msisadrv - ok

18:08:52.0309 4004 MSiSCSI (90f7d9e6b6f27e1a707d4a297f077828) C:\windows\system32\iscsiexe.dll

18:08:52.0309 4004 MSiSCSI - ok

18:08:52.0325 4004 msiserver - ok

18:08:52.0356 4004 MSKSSRV (8c0860d6366aaffb6c5bb9df9448e631) C:\windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys

18:08:52.0356 4004 MSKSSRV - ok

18:08:52.0450 4004 MSPCLOCK (3ea8b949f963562cedbb549eac0c11ce) C:\windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys

18:08:52.0450 4004 MSPCLOCK - ok

18:08:52.0481 4004 MSPQM (f456e973590d663b1073e9c463b40932) C:\windows\system32\drivers\MSPQM.sys

18:08:52.0481 4004 MSPQM - ok

18:08:52.0512 4004 MsRPC (0e008fc4819d238c51d7c93e7b41e560) C:\windows\system32\drivers\MsRPC.sys

18:08:52.0512 4004 MsRPC - ok

18:08:52.0543 4004 mssmbios (fc6b9ff600cc585ea38b12589bd4e246) C:\windows\system32\drivers\mssmbios.sys

18:08:52.0543 4004 mssmbios - ok

18:08:52.0637 4004 MSSQL$MSSMLBIZ - ok

18:08:52.0684 4004 MSSQLServerADHelper (1d89eb4e2a99cabd4e81225f4f4c4b25) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqladhlp90.exe

18:08:52.0699 4004 MSSQLServerADHelper - ok

18:08:52.0793 4004 MSTEE (b42c6b921f61a6e55159b8be6cd54a36) C:\windows\system32\drivers\MSTEE.sys

18:08:52.0793 4004 MSTEE - ok

18:08:52.0824 4004 MTConfig (33599130f44e1f34631cea241de8ac84) C:\windows\system32\DRIVERS\MTConfig.sys

18:08:52.0824 4004 MTConfig - ok

18:08:52.0855 4004 Mup (159fad02f64e6381758c990f753bcc80) C:\windows\system32\Drivers\mup.sys

18:08:52.0855 4004 Mup - ok

18:08:52.0933 4004 napagent (61d57a5d7c6d9afe10e77dae6e1b445e) C:\windows\system32\qagentRT.dll

18:08:52.0933 4004 napagent - ok

18:08:52.0996 4004 NativeWifiP (26384429fcd85d83746f63e798ab1480) C:\windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys

18:08:52.0996 4004 NativeWifiP - ok

18:08:53.0121 4004 NAVENG (862f55824ac81295837b0ab63f91071f) C:\PROGRA~2\Symantec\DEFINI~1\VIRUSD~1\20120412.032\NAVENG.SYS

18:08:53.0121 4004 NAVENG - ok

18:08:53.0183 4004 NAVEX15 (529d571b551cb9da44237389b936f1ae) C:\PROGRA~2\Symantec\DEFINI~1\VIRUSD~1\20120412.032\NAVEX15.SYS

18:08:53.0199 4004 NAVEX15 - ok

18:08:53.0308 4004 NDIS (e7c54812a2aaf43316eb6930c1ffa108) C:\windows\system32\drivers\ndis.sys

18:08:53.0308 4004 NDIS - ok

18:08:53.0417 4004 NdisCap (0e1787aa6c9191d3d319e8bafe86f80c) C:\windows\system32\DRIVERS\ndiscap.sys

18:08:53.0417 4004 NdisCap - ok

18:08:53.0448 4004 NdisTapi (e4a8aec125a2e43a9e32afeea7c9c888) C:\windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys

18:08:53.0448 4004 NdisTapi - ok

18:08:53.0495 4004 Ndisuio (d8a65dafb3eb41cbb622745676fcd072) C:\windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys

18:08:53.0495 4004 Ndisuio - ok

18:08:53.0589 4004 NdisWan (38fbe267e7e6983311179230facb1017) C:\windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys

18:08:53.0589 4004 NdisWan - ok

18:08:53.0635 4004 NDProxy (a4bdc541e69674fbff1a8ff00be913f2) C:\windows\system32\drivers\NDProxy.sys

18:08:53.0635 4004 NDProxy - ok

18:08:53.0745 4004 Net Driver HPZ12 (510c138564486ff926a3f773205c63d1) C:\windows\system32\HPZinw12.dll

18:08:53.0745 4004 Net Driver HPZ12 - ok

18:08:53.0791 4004 NetBIOS (80b275b1ce3b0e79909db7b39af74d51) C:\windows\system32\DRIVERS\netbios.sys

18:08:53.0791 4004 NetBIOS - ok

18:08:53.0901 4004 NetBT (280122ddcf04b378edd1ad54d71c1e54) C:\windows\system32\DRIVERS\netbt.sys

18:08:53.0901 4004 NetBT - ok

18:08:53.0932 4004 Netlogon (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:08:53.0932 4004 Netlogon - ok

18:08:54.0010 4004 Netman (7cccfca7510684768da22092d1fa4db2) C:\windows\System32\netman.dll

18:08:54.0010 4004 Netman - ok

18:08:54.0041 4004 netprofm (8c338238c16777a802d6a9211eb2ba50) C:\windows\System32\netprofm.dll

18:08:54.0057 4004 netprofm - ok

18:08:54.0135 4004 NetTcpPortSharing (f476ec40033cdb91efbe73eb99b8362d) C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe

18:08:54.0135 4004 NetTcpPortSharing - ok

18:08:54.0228 4004 nfrd960 (1d85c4b390b0ee09c7a46b91efb2c097) C:\windows\system32\DRIVERS\nfrd960.sys

18:08:54.0228 4004 nfrd960 - ok

18:08:54.0291 4004 NlaSvc (912084381d30d8b89ec4e293053f4710) C:\windows\System32\nlasvc.dll

18:08:54.0291 4004 NlaSvc - ok

18:08:54.0353 4004 Npfs (1db262a9f8c087e8153d89bef3d2235f) C:\windows\system32\drivers\Npfs.sys

18:08:54.0353 4004 Npfs - ok

18:08:54.0400 4004 nsi (ba387e955e890c8a88306d9b8d06bf17) C:\windows\system32\nsisvc.dll

18:08:54.0415 4004 nsi - ok

18:08:54.0478 4004 nsiproxy (e9a0a4d07e53d8fea2bb8387a3293c58) C:\windows\system32\drivers\nsiproxy.sys

18:08:54.0478 4004 nsiproxy - ok

18:08:54.0556 4004 Ntfs (81189c3d7763838e55c397759d49007a) C:\windows\system32\drivers\Ntfs.sys

18:08:54.0571 4004 Ntfs - ok

18:08:54.0634 4004 Null (f9756a98d69098dca8945d62858a812c) C:\windows\system32\drivers\Null.sys

18:08:54.0634 4004 Null - ok

18:08:54.0696 4004 nvraid (b3e25ee28883877076e0e1ff877d02e0) C:\windows\system32\drivers\nvraid.sys

18:08:54.0696 4004 nvraid - ok

18:08:54.0759 4004 nvstor (4380e59a170d88c4f1022eff6719a8a4) C:\windows\system32\drivers\nvstor.sys

18:08:54.0759 4004 nvstor - ok

18:08:54.0805 4004 nv_agp (5a0983915f02bae73267cc2a041f717d) C:\windows\system32\drivers\nv_agp.sys

18:08:54.0821 4004 nv_agp - ok

18:08:54.0899 4004 OberonGameConsoleService (b5d5da8230d3d3525839d939a9196c3e) C:\Program Files\Samsung Casual Games\GameConsole\OberonGameConsoleService.exe

18:08:54.0899 4004 OberonGameConsoleService - ok

18:08:54.0977 4004 odserv (785f487a64950f3cb8e9f16253ba3b7b) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE

18:08:54.0977 4004 odserv - ok

18:08:55.0086 4004 ohci1394 (08a70a1f2cdde9bb49b885cb817a66eb) C:\windows\system32\drivers\ohci1394.sys

18:08:55.0086 4004 ohci1394 - ok

18:08:55.0149 4004 ose (5a432a042dae460abe7199b758e8606c) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE

18:08:55.0149 4004 ose - ok

18:08:55.0242 4004 p2pimsvc (82a8521ddc60710c3d3d3e7325209bec) C:\windows\system32\pnrpsvc.dll

18:08:55.0242 4004 p2pimsvc - ok

18:08:55.0273 4004 p2psvc (59c3ddd501e39e006dac31bf55150d91) C:\windows\system32\p2psvc.dll

18:08:55.0273 4004 p2psvc - ok

18:08:55.0351 4004 Parport (2ea877ed5dd9713c5ac74e8ea7348d14) C:\windows\system32\DRIVERS\parport.sys

18:08:55.0351 4004 Parport - ok

18:08:55.0414 4004 partmgr (bf8f6af06da75b336f07e23aef97d93b) C:\windows\system32\drivers\partmgr.sys

18:08:55.0414 4004 partmgr - ok

18:08:55.0476 4004 Parvdm (eb0a59f29c19b86479d36b35983daadc) C:\windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys

18:08:55.0476 4004 Parvdm - ok

18:08:55.0539 4004 PcaSvc (358ab7956d3160000726574083dfc8a6) C:\windows\System32\pcasvc.dll

18:08:55.0539 4004 PcaSvc - ok

18:08:55.0617 4004 pci (673e55c3498eb970088e812ea820aa8f) C:\windows\system32\drivers\pci.sys

18:08:55.0617 4004 pci - ok

18:08:55.0663 4004 pciide (afe86f419014db4e5593f69ffe26ce0a) C:\windows\system32\drivers\pciide.sys

18:08:55.0663 4004 pciide - ok

18:08:55.0741 4004 pcmcia (f396431b31693e71e8a80687ef523506) C:\windows\system32\DRIVERS\pcmcia.sys

18:08:55.0741 4004 pcmcia - ok

18:08:55.0788 4004 pcw (250f6b43d2b613172035c6747aeeb19f) C:\windows\system32\drivers\pcw.sys

18:08:55.0788 4004 pcw - ok

18:08:55.0866 4004 PEAUTH (9e0104ba49f4e6973749a02bf41344ed) C:\windows\system32\drivers\peauth.sys

18:08:55.0882 4004 PEAUTH - ok

18:08:56.0007 4004 pla (414bba67a3ded1d28437eb66aeb8a720) C:\windows\system32\pla.dll

18:08:56.0022 4004 pla - ok

18:08:56.0147 4004 PlugPlay (ec7bc28d207da09e79b3e9faf8b232ca) C:\windows\system32\umpnpmgr.dll

18:08:56.0147 4004 PlugPlay - ok

18:08:56.0209 4004 Pml Driver HPZ12 (37e5e8ffbad35605daeec3224ea0e465) C:\windows\system32\HPZipm12.dll

18:08:56.0209 4004 Pml Driver HPZ12 - ok

18:08:56.0287 4004 PNRPAutoReg (63ff8572611249931eb16bb8eed6afc8) C:\windows\system32\pnrpauto.dll

18:08:56.0287 4004 PNRPAutoReg - ok

18:08:56.0303 4004 PNRPsvc (82a8521ddc60710c3d3d3e7325209bec) C:\windows\system32\pnrpsvc.dll

18:08:56.0319 4004 PNRPsvc - ok

18:08:56.0350 4004 PolicyAgent (53946b69ba0836bd95b03759530c81ec) C:\windows\System32\ipsecsvc.dll

18:08:56.0350 4004 PolicyAgent - ok

18:08:56.0443 4004 Power (f87d30e72e03d579a5199ccb3831d6ea) C:\windows\system32\umpo.dll

18:08:56.0443 4004 Power - ok

18:08:56.0490 4004 PptpMiniport (631e3e205ad6d86f2aed6a4a8e69f2db) C:\windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys

18:08:56.0490 4004 PptpMiniport - ok

18:08:56.0584 4004 Processor (85b1e3a0c7585bc4aae6899ec6fcf011) C:\windows\system32\DRIVERS\processr.sys

18:08:56.0584 4004 Processor - ok

18:08:56.0631 4004 ProfSvc (43ca4ccc22d52fb58e8988f0198851d0) C:\windows\system32\profsvc.dll

18:08:56.0631 4004 ProfSvc - ok

18:08:56.0724 4004 ProtectedStorage (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:08:56.0724 4004 ProtectedStorage - ok

18:08:56.0771 4004 Psched (6270ccae2a86de6d146529fe55b3246a) C:\windows\system32\DRIVERS\pacer.sys

18:08:56.0771 4004 Psched - ok

18:08:56.0833 4004 ql2300 (ab95ecf1f6659a60ddc166d8315b0751) C:\windows\system32\DRIVERS\ql2300.sys

18:08:56.0865 4004 ql2300 - ok

18:08:56.0943 4004 ql40xx (b4dd51dd25182244b86737dc51af2270) C:\windows\system32\DRIVERS\ql40xx.sys

18:08:56.0943 4004 ql40xx - ok

18:08:56.0974 4004 QWAVE (31ac809e7707eb580b2bdb760390765a) C:\windows\system32\qwave.dll

18:08:56.0974 4004 QWAVE - ok

18:08:57.0067 4004 QWAVEdrv (584078ca1b95ca72df2a27c336f9719d) C:\windows\system32\drivers\qwavedrv.sys

18:08:57.0067 4004 QWAVEdrv - ok

18:08:57.0083 4004 RasAcd (30a81b53c766d0133bb86d234e5556ab) C:\windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys

18:08:57.0083 4004 RasAcd - ok

18:08:57.0130 4004 RasAgileVpn (57ec4aef73660166074d8f7f31c0d4fd) C:\windows\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys

18:08:57.0130 4004 RasAgileVpn - ok

18:08:57.0192 4004 RasAuto (a60f1839849c0c00739787fd5ec03f13) C:\windows\System32\rasauto.dll

18:08:57.0192 4004 RasAuto - ok

18:08:57.0255 4004 Rasl2tp (d9f91eafec2815365cbe6d167e4e332a) C:\windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys

18:08:57.0255 4004 Rasl2tp - ok

18:08:57.0348 4004 RasMan (cb9e04dc05eacf5b9a36ca276d475006) C:\windows\System32\rasmans.dll

18:08:57.0348 4004 RasMan - ok

18:08:57.0395 4004 RasPppoe (0fe8b15916307a6ac12bfb6a63e45507) C:\windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys

18:08:57.0395 4004 RasPppoe - ok

18:08:57.0473 4004 RasSstp (44101f495a83ea6401d886e7fd70096b) C:\windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys

18:08:57.0473 4004 RasSstp - ok

18:08:57.0535 4004 rdbss (d528bc58a489409ba40334ebf96a311b) C:\windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys

18:08:57.0535 4004 rdbss - ok

18:08:57.0567 4004 rdpbus (0d8f05481cb76e70e1da06ee9f0da9df) C:\windows\system32\DRIVERS\rdpbus.sys

18:08:57.0567 4004 rdpbus - ok

18:08:57.0676 4004 RDPCDD (23dae03f29d253ae74c44f99e515f9a1) C:\windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys

18:08:57.0676 4004 RDPCDD - ok

18:08:57.0723 4004 RDPENCDD (5a53ca1598dd4156d44196d200c94b8a) C:\windows\system32\drivers\rdpencdd.sys

18:08:57.0723 4004 RDPENCDD - ok

18:08:57.0785 4004 RDPREFMP (44b0a53cd4f27d50ed461dae0c0b4e1f) C:\windows\system32\drivers\rdprefmp.sys

18:08:57.0785 4004 RDPREFMP - ok

18:08:57.0847 4004 RDPWD (244c83332f44589ae98fc347f11b2693) C:\windows\system32\drivers\RDPWD.sys

18:08:57.0863 4004 RDPWD - ok

18:08:57.0957 4004 rdyboost (518395321dc96fe2c9f0e96ac743b656) C:\windows\system32\drivers\rdyboost.sys

18:08:57.0957 4004 rdyboost - ok

18:08:58.0003 4004 RemoteAccess (7b5e1419717fac363a31cc302895217a) C:\windows\System32\mprdim.dll

18:08:58.0003 4004 RemoteAccess - ok

18:08:58.0066 4004 RemoteRegistry (cb9a8683f4ef2bf99e123d79950d7935) C:\windows\system32\regsvc.dll

18:08:58.0066 4004 RemoteRegistry - ok

18:08:58.0097 4004 RpcEptMapper (78d072f35bc45d9e4e1b61895c152234) C:\windows\System32\RpcEpMap.dll

18:08:58.0097 4004 RpcEptMapper - ok

18:08:58.0128 4004 RpcLocator (94d36c0e44677dd26981d2bfeef2a29d) C:\windows\system32\locator.exe

18:08:58.0128 4004 RpcLocator - ok

18:08:58.0206 4004 RpcSs (7660f01d3b38aca1747e397d21d790af) C:\windows\system32\rpcss.dll

18:08:58.0206 4004 RpcSs - ok

18:08:58.0253 4004 rspndr (032b0d36ad92b582d869879f5af5b928) C:\windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys

18:08:58.0253 4004 rspndr - ok

18:08:58.0347 4004 RTL8167 (6465166dd9b2f841dabad16abdadbe98) C:\windows\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys

18:08:58.0347 4004 RTL8167 - ok

18:08:58.0409 4004 SABI (6e5fbb7cbaec47038b945d5e9b144a64) C:\windows\system32\Drivers\SABI.sys

18:08:58.0409 4004 SABI - ok

18:08:58.0471 4004 SamSs (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:08:58.0471 4004 SamSs - ok

18:08:58.0549 4004 sbp2port (05d860da1040f111503ac416ccef2bca) C:\windows\system32\drivers\sbp2port.sys

18:08:58.0549 4004 sbp2port - ok

18:08:58.0581 4004 SCardSvr (8fc518ffe9519c2631d37515a68009c4) C:\windows\System32\SCardSvr.dll

18:08:58.0581 4004 SCardSvr - ok

18:08:58.0674 4004 scfilter (0693b5ec673e34dc147e195779a4dcf6) C:\windows\system32\DRIVERS\scfilter.sys

18:08:58.0674 4004 scfilter - ok

18:08:58.0737 4004 Schedule (a04bb13f8a72f8b6e8b4071723e4e336) C:\windows\system32\schedsvc.dll

18:08:58.0737 4004 Schedule - ok

18:08:58.0846 4004 SCPolicySvc (319c6b309773d063541d01df8ac6f55f) C:\windows\System32\certprop.dll

18:08:58.0846 4004 SCPolicySvc - ok

18:08:58.0877 4004 SDRSVC (08236c4bce5edd0a0318a438af28e0f7) C:\windows\System32\SDRSVC.dll

18:08:58.0877 4004 SDRSVC - ok

18:08:58.0939 4004 secdrv (90a3935d05b494a5a39d37e71f09a677) C:\windows\system32\drivers\secdrv.sys

18:08:58.0939 4004 secdrv - ok

18:08:59.0002 4004 seclogon (a59b3a4442c52060cc7a85293aa3546f) C:\windows\system32\seclogon.dll

18:08:59.0017 4004 seclogon - ok

18:08:59.0049 4004 SENS (dcb7fcdcc97f87360f75d77425b81737) C:\windows\System32\sens.dll

18:08:59.0049 4004 SENS - ok

18:08:59.0111 4004 SensrSvc (50087fe1ee447009c9cc2997b90de53f) C:\windows\system32\sensrsvc.dll

18:08:59.0127 4004 SensrSvc - ok

18:08:59.0189 4004 Serenum (9ad8b8b515e3df6acd4212ef465de2d1) C:\windows\system32\DRIVERS\serenum.sys

18:08:59.0189 4004 Serenum - ok

18:08:59.0283 4004 Serial (5fb7fcea0490d821f26f39cc5ea3d1e2) C:\windows\system32\DRIVERS\serial.sys

18:08:59.0283 4004 Serial - ok

18:08:59.0329 4004 sermouse (79bffb520327ff916a582dfea17aa813) C:\windows\system32\DRIVERS\sermouse.sys

18:08:59.0329 4004 sermouse - ok

18:08:59.0376 4004 SessionEnv (4ae380f39a0032eab7dd953030b26d28) C:\windows\system32\sessenv.dll

18:08:59.0376 4004 SessionEnv - ok

18:08:59.0470 4004 sffdisk (9f976e1eb233df46fce808d9dea3eb9c) C:\windows\system32\drivers\sffdisk.sys

18:08:59.0470 4004 sffdisk - ok

18:08:59.0485 4004 sffp_mmc (932a68ee27833cfd57c1639d375f2731) C:\windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys

18:08:59.0485 4004 sffp_mmc - ok

18:08:59.0517 4004 sffp_sd (6d4ccaedc018f1cf52866bbbaa235982) C:\windows\system32\drivers\sffp_sd.sys

18:08:59.0517 4004 sffp_sd - ok

18:08:59.0532 4004 sfloppy (db96666cc8312ebc45032f30b007a547) C:\windows\system32\DRIVERS\sfloppy.sys

18:08:59.0532 4004 sfloppy - ok

18:08:59.0626 4004 SharedAccess (d1a079a0de2ea524513b6930c24527a2) C:\windows\System32\ipnathlp.dll

18:08:59.0641 4004 SharedAccess - ok

18:08:59.0688 4004 ShellHWDetection (414da952a35bf5d50192e28263b40577) C:\windows\System32\shsvcs.dll

18:08:59.0688 4004 ShellHWDetection - ok

18:08:59.0782 4004 sisagp (2565cac0dc9fe0371bdce60832582b2e) C:\windows\system32\drivers\sisagp.sys

18:08:59.0782 4004 sisagp - ok

18:08:59.0829 4004 SiSRaid2 (a9f0486851becb6dda1d89d381e71055) C:\windows\system32\DRIVERS\SiSRaid2.sys

18:08:59.0829 4004 SiSRaid2 - ok

18:08:59.0891 4004 SiSRaid4 (3727097b55738e2f554972c3be5bc1aa) C:\windows\system32\DRIVERS\sisraid4.sys

18:08:59.0891 4004 SiSRaid4 - ok

18:08:59.0922 4004 Smb (3e21c083b8a01cb70ba1f09303010fce) C:\windows\system32\DRIVERS\smb.sys

18:08:59.0922 4004 Smb - ok

18:09:00.0047 4004 SmcService (a58c1a086d9c09c6572c948f22cc0e94) C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Smc.exe

18:09:00.0078 4004 SmcService - ok

18:09:00.0156 4004 SNAC (d2c222441255131e29de351475f98f6d) C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SNAC.EXE

18:09:00.0172 4004 SNAC - ok

18:09:00.0265 4004 SNMPTRAP (6a984831644eca1a33ffeae4126f4f37) C:\windows\System32\snmptrap.exe

18:09:00.0265 4004 SNMPTRAP - ok

18:09:00.0375 4004 SPBBCDrv (e621bb5839cf45fa477f48092edd2b40) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCDrv.sys

18:09:00.0375 4004 SPBBCDrv - ok

18:09:00.0484 4004 spldr (95cf1ae7527fb70f7816563cbc09d942) C:\windows\system32\drivers\spldr.sys

18:09:00.0484 4004 spldr - ok

18:09:00.0515 4004 Spooler (866a43013535dc8587c258e43579c764) C:\windows\System32\spoolsv.exe

18:09:00.0531 4004 Spooler - ok

18:09:00.0640 4004 sppsvc (cf87a1de791347e75b98885214ced2b8) C:\windows\system32\sppsvc.exe

18:09:00.0718 4004 sppsvc - ok

18:09:00.0796 4004 sppuinotify (b0180b20b065d89232a78a40fe56eaa6) C:\windows\system32\sppuinotify.dll

18:09:00.0796 4004 sppuinotify - ok

18:09:00.0889 4004 SpyHunter 4 Service (63f2b52947577dbb075fe646bc758a2f) C:\PROGRA~1\ENIGMA~1\SPYHUN~1\SH4SER~1.EXE

18:09:00.0889 4004 SpyHunter 4 Service - ok

18:09:00.0952 4004 SQLBrowser (86ebd8b1f23e743aad21f4d5b4d40985) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

18:09:00.0952 4004 SQLBrowser - ok

18:09:01.0014 4004 SQLWriter (d89083c4eb02daca8f944b0e05e57f9d) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

18:09:01.0014 4004 SQLWriter - ok

18:09:01.0092 4004 SRTSP (2abf82c8452ab0b9ffc74a2d5da91989) C:\windows\system32\Drivers\SRTSP.SYS

18:09:01.0092 4004 SRTSP - ok

18:09:01.0139 4004 SRTSPL (e2f9e5887bea5bd8784d337e06eda31b) C:\windows\system32\Drivers\SRTSPL.SYS

18:09:01.0139 4004 SRTSPL - ok

18:09:01.0233 4004 SRTSPX (3b974c158fabd910186f98df8d3e23f3) C:\windows\system32\Drivers\SRTSPX.SYS

18:09:01.0233 4004 SRTSPX - ok

18:09:01.0264 4004 srv (e4c2764065d66ea1d2d3ebc28fe99c46) C:\windows\system32\DRIVERS\srv.sys

18:09:01.0279 4004 srv - ok

18:09:01.0373 4004 srv2 (03f0545bd8d4c77fa0ae1ceedfcc71ab) C:\windows\system32\DRIVERS\srv2.sys

18:09:01.0373 4004 srv2 - ok

18:09:01.0389 4004 srvnet (be6bd660caa6f291ae06a718a4fa8abc) C:\windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys

18:09:01.0404 4004 srvnet - ok

18:09:01.0467 4004 SSDPSRV (d887c9fd02ac9fa880f6e5027a43e118) C:\windows\System32\ssdpsrv.dll

18:09:01.0467 4004 SSDPSRV - ok

18:09:01.0482 4004 SstpSvc (d318f23be45d5e3a107469eb64815b50) C:\windows\system32\sstpsvc.dll

18:09:01.0498 4004 SstpSvc - ok

18:09:01.0529 4004 stexstor (db32d325c192b801df274bfd12a7e72b) C:\windows\system32\DRIVERS\stexstor.sys

18:09:01.0529 4004 stexstor - ok

18:09:01.0607 4004 StiSvc (e1fb3706030fb4578a0d72c2fc3689e4) C:\windows\System32\wiaservc.dll

18:09:01.0623 4004 StiSvc - ok

18:09:01.0732 4004 swenum (e58c78a848add9610a4db6d214af5224) C:\windows\system32\drivers\swenum.sys

18:09:01.0732 4004 swenum - ok

18:09:01.0763 4004 swprv (a28bd92df340e57b024ba433165d34d7) C:\windows\System32\swprv.dll

18:09:01.0763 4004 swprv - ok

18:09:01.0888 4004 Symantec AntiVirus (ba2fb8f8ab24d0279caa98a4c118150e) C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Rtvscan.exe

18:09:01.0903 4004 Symantec AntiVirus - ok

18:09:02.0044 4004 SymEvent (a54ff04bd6e75dc4d8cb6f3e352635e0) C:\windows\system32\Drivers\SYMEVENT.SYS

18:09:02.0044 4004 SymEvent - ok

18:09:02.0091 4004 SYMREDRV (394b2368212114d538316812af60fddd) C:\windows\System32\Drivers\SYMREDRV.SYS

18:09:02.0091 4004 SYMREDRV - ok

18:09:02.0184 4004 SYMTDI (d46676bb414c7531bdffe637a33f5033) C:\windows\System32\Drivers\SYMTDI.SYS

18:09:02.0184 4004 SYMTDI - ok

18:09:02.0231 4004 SynTP (7a9025d8f7852b06d6d08ed536135e7e) C:\windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys

18:09:02.0231 4004 SynTP - ok

18:09:02.0340 4004 SysMain (36650d618ca34c9d357dfd3d89b2c56f) C:\windows\system32\sysmain.dll

18:09:02.0356 4004 SysMain - ok

18:09:02.0449 4004 TabletInputService (763fecdc3d30c815fe72dd57936c6cd1) C:\windows\System32\TabSvc.dll

18:09:02.0449 4004 TabletInputService - ok

18:09:02.0496 4004 TapiSrv (613bf4820361543956909043a265c6ac) C:\windows\System32\tapisrv.dll

18:09:02.0512 4004 TapiSrv - ok

18:09:02.0574 4004 TBS (b799d9fdb26111737f58288d8dc172d9) C:\windows\System32\tbssvc.dll

18:09:02.0574 4004 TBS - ok

18:09:02.0652 4004 Tcpip (65d10b191c59c5501a1263fc33f6894b) C:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

18:09:02.0668 4004 Tcpip - ok

18:09:02.0793 4004 TCPIP6 (65d10b191c59c5501a1263fc33f6894b) C:\windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys

18:09:02.0808 4004 TCPIP6 - ok

18:09:02.0917 4004 tcpipreg (cca24162e055c3714ce5a88b100c64ed) C:\windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

18:09:02.0917 4004 tcpipreg - ok

18:09:02.0949 4004 TDPIPE (1cb91b2bd8f6dd367dfc2ef26fd751b2) C:\windows\system32\drivers\tdpipe.sys

18:09:02.0949 4004 TDPIPE - ok

18:09:02.0995 4004 TDTCP (2c2c5afe7ee4f620d69c23c0617651a8) C:\windows\system32\drivers\tdtcp.sys

18:09:02.0995 4004 TDTCP - ok

18:09:03.0105 4004 tdx (b459575348c20e8121d6039da063c704) C:\windows\system32\DRIVERS\tdx.sys

18:09:03.0105 4004 tdx - ok

18:09:03.0229 4004 TeamViewer6 (839e88db24d2d8f05b72e12b175951ca) C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe

18:09:03.0292 4004 TeamViewer6 - ok

18:09:03.0401 4004 TermDD (04dbf4b01ea4bf25a9a3e84affac9b20) C:\windows\system32\drivers\termdd.sys

18:09:03.0401 4004 TermDD - ok

18:09:03.0432 4004 TermService (382c804c92811be57829d8e550a900e2) C:\windows\System32\termsrv.dll

18:09:03.0448 4004 TermService - ok

18:09:03.0526 4004 Themes (42fb6afd6b79d9fe07381609172e7ca4) C:\windows\system32\themeservice.dll

18:09:03.0526 4004 Themes - ok

18:09:03.0557 4004 THREADORDER (146b6f43a673379a3c670e86d89be5ea) C:\windows\system32\mmcss.dll

18:09:03.0557 4004 THREADORDER - ok

18:09:03.0604 4004 TrkWks (4792c0378db99a9bc2ae2de6cfff0c3a) C:\windows\System32\trkwks.dll

18:09:03.0604 4004 TrkWks - ok

18:09:03.0651 4004 TrustedInstaller (2c49b175aee1d4364b91b531417fe583) C:\windows\servicing\TrustedInstaller.exe

18:09:03.0651 4004 TrustedInstaller - ok

18:09:03.0729 4004 tssecsrv (254bb140eee3c59d6114c1a86b636877) C:\windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys

18:09:03.0729 4004 tssecsrv - ok

18:09:03.0822 4004 TsUsbFlt (fd1d6c73e6333be727cbcc6054247654) C:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys

18:09:03.0822 4004 TsUsbFlt - ok

18:09:03.0916 4004 tunnel (b2fa25d9b17a68bb93d58b0556e8c90d) C:\windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys

18:09:03.0916 4004 tunnel - ok

18:09:03.0978 4004 uagp35 (750fbcb269f4d7dd2e420c56b795db6d) C:\windows\system32\DRIVERS\uagp35.sys

18:09:03.0978 4004 uagp35 - ok

18:09:04.0009 4004 udfs (ee43346c7e4b5e63e54f927babbb32ff) C:\windows\system32\DRIVERS\udfs.sys

18:09:04.0009 4004 udfs - ok

18:09:04.0072 4004 UI0Detect (8344fd4fce927880aa1aa7681d4927e5) C:\windows\system32\UI0Detect.exe

18:09:04.0072 4004 UI0Detect - ok

18:09:04.0150 4004 uliagpkx (44e8048ace47befbfdc2e9be4cbc8880) C:\windows\system32\drivers\uliagpkx.sys

18:09:04.0150 4004 uliagpkx - ok

18:09:04.0243 4004 umbus (d295bed4b898f0fd999fcfa9b32b071b) C:\windows\system32\drivers\umbus.sys

18:09:04.0243 4004 umbus - ok

18:09:04.0275 4004 UmPass (7550ad0c6998ba1cb4843e920ee0feac) C:\windows\system32\DRIVERS\umpass.sys

18:09:04.0275 4004 UmPass - ok

18:09:04.0321 4004 upnphost (833fbb672460efce8011d262175fad33) C:\windows\System32\upnphost.dll

18:09:04.0321 4004 upnphost - ok

18:09:04.0399 4004 USBAAPL (83cafcb53201bbac04d822f32438e244) C:\windows\system32\Drivers\usbaapl.sys

18:09:04.0399 4004 USBAAPL - ok

18:09:04.0462 4004 usbccgp (bd9c55d7023c5de374507acc7a14e2ac) C:\windows\system32\DRIVERS\usbccgp.sys

18:09:04.0462 4004 usbccgp - ok

18:09:04.0509 4004 usbcir (04ec7cec62ec3b6d9354eee93327fc82) C:\windows\system32\drivers\usbcir.sys

18:09:04.0509 4004 usbcir - ok

18:09:04.0587 4004 usbehci (f92de757e4b7ce9c07c5e65423f3ae3b) C:\windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys

18:09:04.0587 4004 usbehci - ok

18:09:04.0649 4004 usbhub (8dc94aec6a7e644a06135ae7506dc2e9) C:\windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys

18:09:04.0649 4004 usbhub - ok

18:09:04.0727 4004 usbohci (e185d44fac515a18d9deddc23c2cdf44) C:\windows\system32\drivers\usbohci.sys

18:09:04.0727 4004 usbohci - ok

18:09:04.0774 4004 usbprint (797d862fe0875e75c7cc4c1ad7b30252) C:\windows\system32\DRIVERS\usbprint.sys

18:09:04.0774 4004 usbprint - ok

18:09:04.0852 4004 usbscan (576096ccbc07e7c4ea4f5e6686d6888f) C:\windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys

18:09:04.0852 4004 usbscan - ok

18:09:04.0914 4004 USBSTOR (f991ab9cc6b908db552166768176896a) C:\windows\system32\drivers\USBSTOR.SYS

18:09:04.0914 4004 USBSTOR - ok

18:09:04.0992 4004 usbuhci (68df884cf41cdada664beb01daf67e3d) C:\windows\system32\DRIVERS\usbuhci.sys

18:09:04.0992 4004 usbuhci - ok

18:09:05.0070 4004 usbvideo (45f4e7bf43db40a6c6b4d92c76cbc3f2) C:\windows\System32\Drivers\usbvideo.sys

18:09:05.0070 4004 usbvideo - ok

18:09:05.0101 4004 UxSms (081e6e1c91aec36758902a9f727cd23c) C:\windows\System32\uxsms.dll

18:09:05.0101 4004 UxSms - ok

18:09:05.0164 4004 VaultSvc (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:09:05.0164 4004 VaultSvc - ok

18:09:05.0226 4004 vdrvroot (a059c4c3edb09e07d21a8e5c0aabd3cb) C:\windows\system32\drivers\vdrvroot.sys

18:09:05.0226 4004 vdrvroot - ok

18:09:05.0289 4004 vds (c3cd30495687c2a2f66a65ca6fd89be9) C:\windows\System32\vds.exe

18:09:05.0289 4004 vds - ok

18:09:05.0398 4004 vga (17c408214ea61696cec9c66e388b14f3) C:\windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys

18:09:05.0398 4004 vga - ok

18:09:05.0413 4004 VgaSave (8e38096ad5c8570a6f1570a61e251561) C:\windows\System32\drivers\vga.sys

18:09:05.0413 4004 VgaSave - ok

18:09:05.0445 4004 vhdmp (5461686cca2fda57b024547733ab42e3) C:\windows\system32\drivers\vhdmp.sys

18:09:05.0460 4004 vhdmp - ok

18:09:05.0554 4004 viaagp (c829317a37b4bea8f39735d4b076e923) C:\windows\system32\drivers\viaagp.sys

18:09:05.0569 4004 viaagp - ok

18:09:05.0585 4004 ViaC7 (e02f079a6aa107f06b16549c6e5c7b74) C:\windows\system32\DRIVERS\viac7.sys

18:09:05.0585 4004 ViaC7 - ok

18:09:05.0710 4004 viaide (e43574f6a56a0ee11809b48c09e4fd3c) C:\windows\system32\drivers\viaide.sys

18:09:05.0710 4004 viaide - ok

18:09:05.0741 4004 volmgr (4c63e00f2f4b5f86ab48a58cd990f212) C:\windows\system32\drivers\volmgr.sys

18:09:05.0757 4004 volmgr - ok

18:09:05.0835 4004 volmgrx (b5bb72067ddddbbfb04b2f89ff8c3c87) C:\windows\system32\drivers\volmgrx.sys

18:09:05.0850 4004 volmgrx - ok

18:09:05.0897 4004 volsnap (f497f67932c6fa693d7de2780631cfe7) C:\windows\system32\drivers\volsnap.sys

18:09:05.0897 4004 volsnap - ok

18:09:05.0991 4004 vsmraid (9dfa0cc2f8855a04816729651175b631) C:\windows\system32\DRIVERS\vsmraid.sys

18:09:05.0991 4004 vsmraid - ok

18:09:06.0053 4004 VSS (209a3b1901b83aeb8527ed211cce9e4c) C:\windows\system32\vssvc.exe

18:09:06.0069 4004 VSS - ok

18:09:06.0162 4004 vwifibus (90567b1e658001e79d7c8bbd3dde5aa6) C:\windows\system32\DRIVERS\vwifibus.sys

18:09:06.0162 4004 vwifibus - ok

18:09:06.0193 4004 vwififlt (7090d3436eeb4e7da3373090a23448f7) C:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys

18:09:06.0193 4004 vwififlt - ok

18:09:06.0256 4004 vwifimp (a3f04cbea6c2a10e6cb01f8b47611882) C:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys

18:09:06.0256 4004 vwifimp - ok

18:09:06.0318 4004 W32Time (55187fd710e27d5095d10a472c8baf1c) C:\windows\system32\w32time.dll

18:09:06.0318 4004 W32Time - ok

18:09:06.0365 4004 WacomPen (de3721e89c653aa281428c8a69745d90) C:\windows\system32\DRIVERS\wacompen.sys

18:09:06.0381 4004 WacomPen - ok

18:09:06.0474 4004 WANARP (3c3c78515f5ab448b022bdf5b8ffdd2e) C:\windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys

18:09:06.0474 4004 WANARP - ok

18:09:06.0474 4004 Wanarpv6 (3c3c78515f5ab448b022bdf5b8ffdd2e) C:\windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys

18:09:06.0474 4004 Wanarpv6 - ok

18:09:06.0568 4004 WatAdminSvc (353a04c273ec58475d8633e75ccd5604) C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe

18:09:06.0583 4004 WatAdminSvc - ok

18:09:06.0677 4004 wbengine (691e3285e53dca558e1a84667f13e15a) C:\windows\system32\wbengine.exe

18:09:06.0693 4004 wbengine - ok

18:09:06.0771 4004 WbioSrvc (9614b5d29dc76ac3c29f6d2d3aa70e67) C:\windows\System32\wbiosrvc.dll

18:09:06.0771 4004 WbioSrvc - ok

18:09:06.0833 4004 wcncsvc (34eee0dfaadb4f691d6d5308a51315dc) C:\windows\System32\wcncsvc.dll

18:09:06.0833 4004 wcncsvc - ok

18:09:06.0880 4004 WcsPlugInService (5d930b6357a6d2af4d7653bdabbf352f) C:\windows\System32\WcsPlugInService.dll

18:09:06.0880 4004 WcsPlugInService - ok

18:09:06.0942 4004 Wd (1112a9badacb47b7c0bb0392e3158dff) C:\windows\system32\DRIVERS\wd.sys

18:09:06.0942 4004 Wd - ok

18:09:06.0958 4004 Wdf01000 (9950e3d0f08141c7e89e64456ae7dc73) C:\windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

18:09:06.0973 4004 Wdf01000 - ok

18:09:07.0036 4004 WdiServiceHost (46ef9dc96265fd0b423db72e7c38c2a5) C:\windows\system32\wdi.dll

18:09:07.0036 4004 WdiServiceHost - ok

18:09:07.0036 4004 WdiSystemHost (46ef9dc96265fd0b423db72e7c38c2a5) C:\windows\system32\wdi.dll

18:09:07.0051 4004 WdiSystemHost - ok

18:09:07.0083 4004 WebClient (a9d880f97530d5b8fee278923349929d) C:\windows\System32\webclnt.dll

18:09:07.0083 4004 WebClient - ok

18:09:07.0129 4004 Wecsvc (760f0afe937a77cff27153206534f275) C:\windows\system32\wecsvc.dll

18:09:07.0145 4004 Wecsvc - ok

18:09:07.0176 4004 wercplsupport (ac804569bb2364fb6017370258a4091b) C:\windows\System32\wercplsupport.dll

18:09:07.0176 4004 wercplsupport - ok

18:09:07.0223 4004 WerSvc (08e420d873e4fd85241ee2421b02c4a4) C:\windows\System32\WerSvc.dll

18:09:07.0223 4004 WerSvc - ok

18:09:07.0285 4004 WfpLwf (8b9a943f3b53861f2bfaf6c186168f79) C:\windows\system32\DRIVERS\wfplwf.sys

18:09:07.0285 4004 WfpLwf - ok

18:09:07.0332 4004 WIMMount (5cf95b35e59e2a38023836fff31be64c) C:\windows\system32\drivers\wimmount.sys

18:09:07.0332 4004 WIMMount - ok

18:09:07.0395 4004 WinDefend (3fae8f94296001c32eab62cd7d82e0fd) C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll

18:09:07.0395 4004 WinDefend - ok

18:09:07.0395 4004 WinHttpAutoProxySvc - ok

18:09:07.0519 4004 Winmgmt (f62e510b6ad4c21eb9fe8668ed251826) C:\windows\system32\wbem\WMIsvc.dll

18:09:07.0519 4004 Winmgmt - ok

18:09:07.0629 4004 WinRM (1b91cd34ea3a90ab6a4ef0550174f4cc) C:\windows\system32\WsmSvc.dll

18:09:07.0644 4004 WinRM - ok

18:09:07.0769 4004 WinUsb (a67e5f9a400f3bd1be3d80613b45f708) C:\windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys

18:09:07.0769 4004 WinUsb - ok

18:09:07.0800 4004 Wlansvc (16935c98ff639d185086a3529b1f2067) C:\windows\System32\wlansvc.dll

18:09:07.0816 4004 Wlansvc - ok

18:09:07.0925 4004 wlidsvc (fb01d4ae207b9efdbabfc55dc95c7e31) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

18:09:07.0941 4004 wlidsvc - ok

18:09:08.0065 4004 WmiAcpi (0217679b8fca58714c3bf2726d2ca84e) C:\windows\system32\drivers\wmiacpi.sys

18:09:08.0065 4004 WmiAcpi - ok

18:09:08.0128 4004 wmiApSrv (6eb6b66517b048d87dc1856ddf1f4c3f) C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe

18:09:08.0128 4004 wmiApSrv - ok

18:09:08.0221 4004 WMPNetworkSvc (3b40d3a61aa8c21b88ae57c58ab3122e) C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

18:09:08.0237 4004 WMPNetworkSvc - ok

18:09:08.0315 4004 WPCSvc (a2f0ec770a92f2b3f9de6d518e11409c) C:\windows\System32\wpcsvc.dll

18:09:08.0315 4004 WPCSvc - ok

18:09:08.0362 4004 WPDBusEnum (aa53356d60af47eacc85bc617a4f3f66) C:\windows\system32\wpdbusenum.dll

18:09:08.0362 4004 WPDBusEnum - ok

18:09:08.0424 4004 ws2ifsl (6db3276587b853bf886b69528fdb048c) C:\windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys

18:09:08.0440 4004 ws2ifsl - ok

18:09:08.0487 4004 wscsvc (6f5d49efe0e7164e03ae773a3fe25340) C:\windows\System32\wscsvc.dll

18:09:08.0487 4004 wscsvc - ok

18:09:08.0533 4004 WSearch - ok

18:09:08.0611 4004 wuauserv (3026418a50c5b4761befa632cedb7406) C:\windows\system32\wuaueng.dll

18:09:08.0627 4004 wuauserv - ok

18:09:08.0736 4004 WudfPf (e714a1c0354636837e20ccbf00888ee7) C:\windows\system32\drivers\WudfPf.sys

18:09:08.0736 4004 WudfPf - ok

18:09:08.0767 4004 WUDFRd (1023ee888c9b47178c5293ed5336ab69) C:\windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys

18:09:08.0767 4004 WUDFRd - ok

18:09:08.0877 4004 wudfsvc (8d1e1e529a2c9e9b6a85b55a345f7629) C:\windows\System32\WUDFSvc.dll

18:09:08.0877 4004 wudfsvc - ok

18:09:08.0908 4004 WwanSvc (ff2d745b560f7c71b31f30f4d49f73d2) C:\windows\System32\wwansvc.dll

18:09:08.0908 4004 WwanSvc - ok

18:09:08.0955 4004 MBR (0x1B8) (2e5debb2116b3417023e0d6562d7ed07) \Device\Harddisk0\DR0

18:09:09.0126 4004 \Device\Harddisk0\DR0 - ok

18:09:09.0142 4004 Boot (0x1200) (5fb009d8d1bbe104d22d071977f32a2a) \Device\Harddisk0\DR0\Partition0

18:09:09.0142 4004 \Device\Harddisk0\DR0\Partition0 - ok

18:09:09.0157 4004 Boot (0x1200) (d5688b55e165a627667567455a328efc) \Device\Harddisk0\DR0\Partition1

18:09:09.0157 4004 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1 - ok

18:09:09.0189 4004 Boot (0x1200) (78ee0a60b0242cd51c89824323794145) \Device\Harddisk0\DR0\Partition2

18:09:09.0189 4004 \Device\Harddisk0\DR0\Partition2 - ok

18:09:09.0189 4004 ============================================================

18:09:09.0189 4004 Scan finished

18:09:09.0189 4004 ============================================================

18:09:09.0189 3996 Detected object count: 0

18:09:09.0189 3996 Actual detected object count: 0

18:16:31.0723 1700 ============================================================

18:16:31.0723 1700 Scan started

18:16:31.0723 1700 Mode: Manual; SigCheck; TDLFS;

18:16:31.0723 1700 ============================================================

18:16:31.0933 1700 1394ohci (1b133875b8aa8ac48969bd3458afe9f5) C:\windows\system32\drivers\1394ohci.sys

18:16:32.0033 1700 1394ohci - ok

18:16:32.0073 1700 ACPI (cea80c80bed809aa0da6febc04733349) C:\windows\system32\drivers\ACPI.sys

18:16:32.0083 1700 ACPI - ok

18:16:32.0203 1700 AcpiPmi (1efbc664abff416d1d07db115dcb264f) C:\windows\system32\drivers\acpipmi.sys

18:16:32.0243 1700 AcpiPmi - ok

18:16:32.0373 1700 AdobeFlashPlayerUpdateSvc (0d4c486a24a711a45fd83acdf4d18506) C:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

18:16:32.0393 1700 AdobeFlashPlayerUpdateSvc - ok

18:16:32.0453 1700 adp94xx (21e785ebd7dc90a06391141aac7892fb) C:\windows\system32\DRIVERS\adp94xx.sys

18:16:32.0473 1700 adp94xx - ok

18:16:32.0563 1700 adpahci (0c676bc278d5b59ff5abd57bbe9123f2) C:\windows\system32\DRIVERS\adpahci.sys

18:16:32.0573 1700 adpahci - ok

18:16:32.0583 1700 adpu320 (7c7b5ee4b7b822ec85321fe23a27db33) C:\windows\system32\DRIVERS\adpu320.sys

18:16:32.0603 1700 adpu320 - ok

18:16:32.0633 1700 AeLookupSvc (8b5eefeec1e6d1a72a06c526628ad161) C:\windows\System32\aelupsvc.dll

18:16:32.0683 1700 AeLookupSvc - ok

18:16:32.0783 1700 AFD (9ebbba55060f786f0fcaa3893bfa2806) C:\windows\system32\drivers\afd.sys

18:16:32.0853 1700 AFD - ok

18:16:32.0953 1700 agp440 (507812c3054c21cef746b6ee3d04dd6e) C:\windows\system32\drivers\agp440.sys

18:16:32.0963 1700 agp440 - ok

18:16:33.0023 1700 aic78xx (8b30250d573a8f6b4bd23195160d8707) C:\windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys

18:16:33.0033 1700 aic78xx - ok

18:16:33.0133 1700 ALG (18a54e132947cd98fea9accc57f98f13) C:\windows\System32\alg.exe

18:16:33.0173 1700 ALG - ok

18:16:33.0243 1700 aliide (0d40bcf52ea90fc7df2aeab6503dea44) C:\windows\system32\drivers\aliide.sys

18:16:33.0253 1700 aliide - ok

18:16:33.0373 1700 amdagp (3c6600a0696e90a463771c7422e23ab5) C:\windows\system32\drivers\amdagp.sys

18:16:33.0393 1700 amdagp - ok

18:16:33.0393 1700 amdide (cd5914170297126b6266860198d1d4f0) C:\windows\system32\drivers\amdide.sys

18:16:33.0403 1700 amdide - ok

18:16:33.0433 1700 AmdK8 (00dda200d71bac534bf56a9db5dfd666) C:\windows\system32\DRIVERS\amdk8.sys

18:16:33.0473 1700 AmdK8 - ok

18:16:33.0563 1700 AmdPPM (3cbf30f5370fda40dd3e87df38ea53b6) C:\windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys

18:16:33.0593 1700 AmdPPM - ok

18:16:33.0623 1700 amdsata (d320bf87125326f996d4904fe24300fc) C:\windows\system32\drivers\amdsata.sys

18:16:33.0633 1700 amdsata - ok

18:16:33.0723 1700 amdsbs (ea43af0c423ff267355f74e7a53bdaba) C:\windows\system32\DRIVERS\amdsbs.sys

18:16:33.0733 1700 amdsbs - ok

18:16:33.0773 1700 amdxata (46387fb17b086d16dea267d5be23a2f2) C:\windows\system32\drivers\amdxata.sys

18:16:33.0783 1700 amdxata - ok

18:16:33.0813 1700 AppID (aea177f783e20150ace5383ee368da19) C:\windows\system32\drivers\appid.sys

18:16:33.0943 1700 AppID - ok

18:16:34.0033 1700 AppIDSvc (62a9c86cb6085e20db4823e4e97826f5) C:\windows\System32\appidsvc.dll

18:16:34.0073 1700 AppIDSvc - ok

18:16:34.0113 1700 Appinfo (fb1959012294d6ad43e5304df65e3c26) C:\windows\System32\appinfo.dll

18:16:34.0163 1700 Appinfo - ok

18:16:34.0253 1700 Apple Mobile Device (3debbecf665dcdde3a95d9b902010817) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

18:16:34.0263 1700 Apple Mobile Device - ok

18:16:34.0353 1700 arc (2932004f49677bd84dbc72edb754ffb3) C:\windows\system32\DRIVERS\arc.sys

18:16:34.0363 1700 arc - ok

18:16:34.0393 1700 arcsas (5d6f36c46fd283ae1b57bd2e9feb0bc7) C:\windows\system32\DRIVERS\arcsas.sys

18:16:34.0413 1700 arcsas - ok

18:16:34.0423 1700 AsyncMac (add2ade1c2b285ab8378d2daaf991481) C:\windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys

18:16:34.0523 1700 AsyncMac - ok

18:16:34.0623 1700 atapi (338c86357871c167a96ab976519bf59e) C:\windows\system32\drivers\atapi.sys

18:16:34.0643 1700 atapi - ok

18:16:34.0683 1700 athr (de0fbcccd6af0f0e7bf12e8d041cc48f) C:\windows\system32\DRIVERS\athr.sys

18:16:34.0723 1700 athr - ok

18:16:34.0813 1700 AudioEndpointBuilder (ce3b4e731638d2ef62fcb419be0d39f0) C:\windows\System32\Audiosrv.dll

18:16:34.0853 1700 AudioEndpointBuilder - ok

18:16:34.0873 1700 Audiosrv (ce3b4e731638d2ef62fcb419be0d39f0) C:\windows\System32\Audiosrv.dll

18:16:34.0903 1700 Audiosrv - ok

18:16:34.0993 1700 AxInstSV (6e30d02aac9cac84f421622e3a2f6178) C:\windows\System32\AxInstSV.dll

18:16:35.0053 1700 AxInstSV - ok

18:16:35.0153 1700 b06bdrv (1a231abec60fd316ec54c66715543cec) C:\windows\system32\DRIVERS\bxvbdx.sys

18:16:35.0183 1700 b06bdrv - ok

18:16:35.0273 1700 b57nd60x (bd8869eb9cde6bbe4508d869929869ee) C:\windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys

18:16:35.0313 1700 b57nd60x - ok

18:16:35.0373 1700 BcmSqlStartupSvc (6163664c7e9cd110af70180c126c3fdc) C:\Program Files\Microsoft Small Business\Business Contact Manager\BcmSqlStartupSvc.exe

18:16:35.0383 1700 BcmSqlStartupSvc - ok

18:16:35.0473 1700 BDESVC (ee1e9c3bb8228ae423dd38db69128e71) C:\windows\System32\bdesvc.dll

18:16:35.0513 1700 BDESVC - ok

18:16:35.0593 1700 Beep (505506526a9d467307b3c393dedaf858) C:\windows\system32\drivers\Beep.sys

18:16:35.0633 1700 Beep - ok

18:16:35.0683 1700 BFE (1e2bac209d184bb851e1a187d8a29136) C:\windows\System32\bfe.dll

18:16:35.0733 1700 BFE - ok

18:16:35.0833 1700 BITS (e585445d5021971fae10393f0f1c3961) C:\windows\System32\qmgr.dll

18:16:35.0873 1700 BITS - ok

18:16:35.0953 1700 blbdrive (2287078ed48fcfc477b05b20cf38f36f) C:\windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys

18:16:35.0963 1700 blbdrive - ok

18:16:36.0033 1700 Bonjour Service (db5bea73edaf19ac68b2c0fad0f92b1a) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

18:16:36.0043 1700 Bonjour Service - ok

18:16:36.0153 1700 bowser (8f2da3028d5fcbd1a060a3de64cd6506) C:\windows\system32\DRIVERS\bowser.sys

18:16:36.0183 1700 bowser - ok

18:16:36.0203 1700 BrFiltLo (9f9acc7f7ccde8a15c282d3f88b43309) C:\windows\system32\DRIVERS\BrFiltLo.sys

18:16:36.0233 1700 BrFiltLo - ok

18:16:36.0323 1700 BrFiltUp (56801ad62213a41f6497f96dee83755a) C:\windows\system32\DRIVERS\BrFiltUp.sys

18:16:36.0363 1700 BrFiltUp - ok

18:16:36.0393 1700 Browser (6e11f33d14d020f58d5e02e4d67dfa19) C:\windows\System32\browser.dll

18:16:36.0443 1700 Browser - ok

18:16:36.0533 1700 Brserid (845b8ce732e67f3b4133164868c666ea) C:\windows\System32\Drivers\Brserid.sys

18:16:36.0563 1700 Brserid - ok

18:16:36.0573 1700 BrSerWdm (203f0b1e73adadbbb7b7b1fabd901f6b) C:\windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys

18:16:36.0603 1700 BrSerWdm - ok

18:16:36.0679 1700 BrUsbMdm (bd456606156ba17e60a04e18016ae54b) C:\windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys

18:16:36.0710 1700 BrUsbMdm - ok

18:16:36.0725 1700 BrUsbSer (af72ed54503f717a43268b3cc5faec2e) C:\windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys

18:16:36.0757 1700 BrUsbSer - ok

18:16:36.0835 1700 BTHMODEM (ed3df7c56ce0084eb2034432fc56565a) C:\windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys

18:16:36.0866 1700 BTHMODEM - ok

18:16:36.0897 1700 bthserv (1df19c96eef6c29d1c3e1a8678e07190) C:\windows\system32\bthserv.dll

18:16:36.0944 1700 bthserv - ok

18:16:37.0022 1700 ccEvtMgr (27d036fb3d22ca8a6662fe960d1a937d) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

18:16:37.0022 1700 ccEvtMgr - ok

18:16:37.0037 1700 ccSetMgr (27d036fb3d22ca8a6662fe960d1a937d) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

18:16:37.0037 1700 ccSetMgr - ok

18:16:37.0131 1700 cdfs (77ea11b065e0a8ab902d78145ca51e10) C:\windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys

18:16:37.0162 1700 cdfs - ok

18:16:37.0193 1700 cdrom (be167ed0fdb9c1fa1133953c18d5a6c9) C:\windows\system32\drivers\cdrom.sys

18:16:37.0225 1700 cdrom - ok

18:16:37.0318 1700 CertPropSvc (319c6b309773d063541d01df8ac6f55f) C:\windows\System32\certprop.dll

18:16:37.0349 1700 CertPropSvc - ok

18:16:37.0381 1700 circlass (3fe3fe94a34df6fb06e6418d0f6a0060) C:\windows\system32\DRIVERS\circlass.sys

18:16:37.0412 1700 circlass - ok

18:16:37.0474 1700 CLFS (635181e0e9bbf16871bf5380d71db02d) C:\windows\system32\CLFS.sys

18:16:37.0490 1700 CLFS - ok

18:16:37.0552 1700 clr_optimization_v2.0.50727_32 (d88040f816fda31c3b466f0fa0918f29) C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

18:16:37.0568 1700 clr_optimization_v2.0.50727_32 - ok

18:16:37.0615 1700 clr_optimization_v4.0.30319_32 (c5a75eb48e2344abdc162bda79e16841) C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

18:16:37.0630 1700 clr_optimization_v4.0.30319_32 - ok

18:16:37.0693 1700 CmBatt (dea805815e587dad1dd2c502220b5616) C:\windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys

18:16:37.0724 1700 CmBatt - ok

18:16:37.0786 1700 cmdide (c537b1db64d495b9b4717b4d6d9edbf2) C:\windows\system32\drivers\cmdide.sys

18:16:37.0802 1700 cmdide - ok

18:16:37.0880 1700 CNG (6427525d76f61d0c519b008d3680e8e7) C:\windows\system32\Drivers\cng.sys

18:16:37.0895 1700 CNG - ok

18:16:37.0942 1700 Compbatt (a6023d3823c37043986713f118a89bee) C:\windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys

18:16:37.0958 1700 Compbatt - ok

18:16:38.0005 1700 CompositeBus (cbe8c58a8579cfe5fccf809e6f114e89) C:\windows\system32\drivers\CompositeBus.sys

18:16:38.0020 1700 CompositeBus - ok

18:16:38.0051 1700 COMSysApp - ok

18:16:38.0129 1700 crcdisk (2c4ebcfc84a9b44f209dff6c6e6c61d1) C:\windows\system32\DRIVERS\crcdisk.sys

18:16:38.0129 1700 crcdisk - ok

18:16:38.0192 1700 CryptSvc (a585bebf7d054bd9618eda0922d5484a) C:\windows\system32\cryptsvc.dll

18:16:38.0223 1700 CryptSvc - ok

18:16:38.0332 1700 ctxusbm (cb6ff7012bb5d59d7c12350db795ce1f) C:\windows\system32\DRIVERS\ctxusbm.sys

18:16:38.0348 1700 ctxusbm - ok

18:16:38.0410 1700 DcomLaunch (7660f01d3b38aca1747e397d21d790af) C:\windows\system32\rpcss.dll

18:16:38.0457 1700 DcomLaunch - ok

18:16:38.0535 1700 defragsvc (8d6e10a2d9a5eed59562d9b82cf804e1) C:\windows\System32\defragsvc.dll

18:16:38.0582 1700 defragsvc - ok

18:16:38.0644 1700 DfsC (f024449c97ec1e464aaffda18593db88) C:\windows\system32\Drivers\dfsc.sys

18:16:38.0675 1700 DfsC - ok

18:16:38.0769 1700 Dhcp (e9e01eb683c132f7fa27cd607b8a2b63) C:\windows\system32\dhcpcore.dll

18:16:38.0800 1700 Dhcp - ok

18:16:38.0831 1700 discache (1a050b0274bfb3890703d490f330c0da) C:\windows\system32\drivers\discache.sys

18:16:38.0863 1700 discache - ok

18:16:38.0956 1700 Disk (565003f326f99802e68ca78f2a68e9ff) C:\windows\system32\DRIVERS\disk.sys

18:16:38.0972 1700 Disk - ok

18:16:39.0003 1700 Dnscache (33ef4861f19a0736b11314aad9ae28d0) C:\windows\System32\dnsrslvr.dll

18:16:39.0050 1700 Dnscache - ok

18:16:39.0128 1700 dot3svc (366ba8fb4b7bb7435e3b9eacb3843f67) C:\windows\System32\dot3svc.dll

18:16:39.0175 1700 dot3svc - ok

18:16:39.0221 1700 Dot4 (b5e479eb83707dd698f66953e922042c) C:\windows\system32\DRIVERS\Dot4.sys

18:16:39.0253 1700 Dot4 - ok

18:16:39.0362 1700 Dot4Print (caefd09b6a6249c53a67d55a9a9fcabf) C:\windows\system32\drivers\Dot4Prt.sys

18:16:39.0362 1700 Dot4Print - ok

18:16:39.0409 1700 dot4usb (cf491ff38d62143203c065260567e2f7) C:\windows\system32\DRIVERS\dot4usb.sys

18:16:39.0424 1700 dot4usb - ok

18:16:39.0518 1700 DPS (8ec04ca86f1d68da9e11952eb85973d6) C:\windows\system32\dps.dll

18:16:39.0580 1700 DPS - ok

18:16:39.0611 1700 drmkaud (b918e7c5f9bf77202f89e1a9539f2eb4) C:\windows\system32\drivers\drmkaud.sys

18:16:39.0627 1700 drmkaud - ok

18:16:39.0736 1700 DXGKrnl (23f5d28378a160352ba8f817bd8c71cb) C:\windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys

18:16:39.0767 1700 DXGKrnl - ok

18:16:39.0861 1700 EapHost (8600142fa91c1b96367d3300ad0f3f3a) C:\windows\System32\eapsvc.dll

18:16:39.0892 1700 EapHost - ok

18:16:40.0001 1700 ebdrv (024e1b5cac09731e4d868e64dbfb4ab0) C:\windows\system32\DRIVERS\evbdx.sys

18:16:40.0064 1700 ebdrv - ok

18:16:40.0142 1700 eeCtrl (579a6b6135d32b857faf0e3a974535d8) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl.sys

18:16:40.0158 1700 eeCtrl - ok

18:16:40.0236 1700 EFS (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\System32\lsass.exe

18:16:40.0267 1700 EFS - ok

18:16:40.0345 1700 ehRecvr (a8c362018efc87beb013ee28f29c0863) C:\windows\ehome\ehRecvr.exe

18:16:40.0376 1700 ehRecvr - ok

18:16:40.0438 1700 ehSched (d389bff34f80caede417bf9d1507996a) C:\windows\ehome\ehsched.exe

18:16:40.0470 1700 ehSched - ok

18:16:40.0548 1700 elxstor (0ed67910c8c326796faa00b2bf6d9d3c) C:\windows\system32\DRIVERS\elxstor.sys

18:16:40.0563 1700 elxstor - ok

18:16:40.0641 1700 EraserUtilRebootDrv (028d50f059bd0d2ccb209e9011b9a9a4) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys

18:16:40.0641 1700 EraserUtilRebootDrv - ok

18:16:40.0750 1700 ErrDev (8fc3208352dd3912c94367a206ab3f11) C:\windows\system32\drivers\errdev.sys

18:16:40.0766 1700 ErrDev - ok

18:16:40.0797 1700 EventSystem (f6916efc29d9953d5d0df06882ae8e16) C:\windows\system32\es.dll

18:16:40.0828 1700 EventSystem - ok

18:16:40.0922 1700 exfat (2dc9108d74081149cc8b651d3a26207f) C:\windows\system32\drivers\exfat.sys

18:16:40.0969 1700 exfat - ok

18:16:41.0000 1700 fastfat (7e0ab74553476622fb6ae36f73d97d35) C:\windows\system32\drivers\fastfat.sys

18:16:41.0031 1700 fastfat - ok

18:16:41.0109 1700 Fax (967ea5b213e9984cbe270205df37755b) C:\windows\system32\fxssvc.exe

18:16:41.0156 1700 Fax - ok

18:16:41.0234 1700 fdc (e817a017f82df2a1f8cfdbda29388b29) C:\windows\system32\DRIVERS\fdc.sys

18:16:41.0265 1700 fdc - ok

18:16:41.0281 1700 fdPHost (f3222c893bd2f5821a0179e5c71e88fb) C:\windows\system32\fdPHost.dll

18:16:41.0328 1700 fdPHost - ok

18:16:41.0406 1700 FDResPub (7dbe8cbfe79efbdeb98c9fb08d3a9a5b) C:\windows\system32\fdrespub.dll

18:16:41.0452 1700 FDResPub - ok

18:16:41.0484 1700 FileInfo (6cf00369c97f3cf563be99be983d13d8) C:\windows\system32\drivers\fileinfo.sys

18:16:41.0499 1700 FileInfo - ok

18:16:41.0608 1700 Filetrace (42c51dc94c91da21cb9196eb64c45db9) C:\windows\system32\drivers\filetrace.sys

18:16:41.0640 1700 Filetrace - ok

18:16:41.0733 1700 flpydisk (87907aa70cb3c56600f1c2fb8841579b) C:\windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys

18:16:41.0764 1700 flpydisk - ok

18:16:41.0796 1700 FltMgr (7520ec808e0c35e0ee6f841294316653) C:\windows\system32\drivers\fltmgr.sys

18:16:41.0796 1700 FltMgr - ok

18:16:41.0905 1700 FontCache (b3a5ec6b6b6673db7e87c2bcdbddc074) C:\windows\system32\FntCache.dll

18:16:41.0936 1700 FontCache - ok

18:16:42.0030 1700 FontCache3.0.0.0 (e56f39f6b7fda0ac77a79b0fd3de1a2f) C:\windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

18:16:42.0045 1700 FontCache3.0.0.0 - ok

18:16:42.0123 1700 FsDepends (1a16b57943853e598cff37fe2b8cbf1d) C:\windows\system32\drivers\FsDepends.sys

18:16:42.0123 1700 FsDepends - ok

18:16:42.0186 1700 fssfltr (d909075fa72c090f27aa926c32cb4612) C:\windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys

18:16:42.0186 1700 fssfltr - ok

18:16:42.0310 1700 fsssvc (40cdfad174b3d5e80f95dda003c0b97f) C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe

18:16:42.0342 1700 fsssvc - ok

18:16:42.0451 1700 Fs_Rec (7dae5ebcc80e45d3253f4923dc424d05) C:\windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys

18:16:42.0451 1700 Fs_Rec - ok

18:16:42.0498 1700 fvevol (8a73e79089b282100b9393b644cb853b) C:\windows\system32\DRIVERS\fvevol.sys

18:16:42.0513 1700 fvevol - ok

18:16:42.0544 1700 gagp30kx (65ee0c7a58b65e74ae05637418153938) C:\windows\system32\DRIVERS\gagp30kx.sys

18:16:42.0544 1700 gagp30kx - ok

18:16:42.0654 1700 GEARAspiWDM (8182ff89c65e4d38b2de4bb0fb18564e) C:\windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys

18:16:42.0654 1700 GEARAspiWDM - ok

18:16:42.0700 1700 gpsvc (e897eaf5ed6ba41e081060c9b447a673) C:\windows\System32\gpsvc.dll

18:16:42.0747 1700 gpsvc - ok

18:16:42.0825 1700 gupdate (8f0de4fef8201e306f9938b0905ac96a) C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

18:16:42.0841 1700 gupdate - ok

18:16:42.0841 1700 gupdatem (8f0de4fef8201e306f9938b0905ac96a) C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

18:16:42.0856 1700 gupdatem - ok

18:16:42.0888 1700 gusvc (cc839e8d766cc31a7710c9f38cf3e375) C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

18:16:42.0903 1700 gusvc - ok

18:16:43.0028 1700 hcw85cir (c44e3c2bab6837db337ddee7544736db) C:\windows\system32\drivers\hcw85cir.sys

18:16:43.0044 1700 hcw85cir - ok

18:16:43.0090 1700 HdAudAddService (a5ef29d5315111c80a5c1abad14c8972) C:\windows\system32\drivers\HdAudio.sys

18:16:43.0122 1700 HdAudAddService - ok

18:16:43.0231 1700 HDAudBus (9036377b8a6c15dc2eec53e489d159b5) C:\windows\system32\drivers\HDAudBus.sys

18:16:43.0246 1700 HDAudBus - ok

18:16:43.0278 1700 HidBatt (1d58a7f3e11a9731d0eaaaa8405acc36) C:\windows\system32\DRIVERS\HidBatt.sys

18:16:43.0293 1700 HidBatt - ok

18:16:43.0459 1700 HidBth (89448f40e6df260c206a193a4683ba78) C:\windows\system32\DRIVERS\hidbth.sys

18:16:43.0484 1700 HidBth - ok

18:16:43.0587 1700 HidIr (cf50b4cf4a4f229b9f3c08351f99ca5e) C:\windows\system32\DRIVERS\hidir.sys

18:16:43.0599 1700 HidIr - ok

18:16:43.0624 1700 hidserv (2bc6f6a1992b3a77f5f41432ca6b3b6b) C:\windows\system32\hidserv.dll

18:16:43.0664 1700 hidserv - ok

18:16:43.0877 1700 HidUsb (10c19f8290891af023eaec0832e1eb4d) C:\windows\system32\drivers\hidusb.sys

18:16:43.0897 1700 HidUsb - ok

18:16:44.0007 1700 hkmsvc (196b4e3f4cccc24af836ce58facbb699) C:\windows\system32\kmsvc.dll

18:16:44.0062 1700 hkmsvc - ok

18:16:44.0149 1700 HomeGroupListener (6658f4404de03d75fe3ba09f7aba6a30) C:\windows\system32\ListSvc.dll

18:16:44.0184 1700 HomeGroupListener - ok

18:16:44.0227 1700 HomeGroupProvider (dbc02d918fff1cad628acbe0c0eaa8e8) C:\windows\system32\provsvc.dll

18:16:44.0264 1700 HomeGroupProvider - ok

18:16:44.0382 1700 hpqcxs08 (1dae5c46d42b02a6d5862e1482efb390) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqcxs08.dll

18:16:44.0402 1700 hpqcxs08 ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

18:16:44.0402 1700 hpqcxs08 - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

18:16:44.0422 1700 hpqddsvc (99e8eef42fe2f4af29b08c3355dd7685) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqddsvc.dll

18:16:44.0429 1700 hpqddsvc ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

18:16:44.0429 1700 hpqddsvc - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

18:16:44.0537 1700 HpSAMD (295fdc419039090eb8b49ffdbb374549) C:\windows\system32\drivers\HpSAMD.sys

18:16:44.0552 1700 HpSAMD - ok

18:16:44.0672 1700 HPSLPSVC (79737e0f7d25de8405cb34d4c9882253) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPSLPSVC32.DLL

18:16:44.0689 1700 HPSLPSVC ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

18:16:44.0689 1700 HPSLPSVC - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

18:16:44.0902 1700 HTTP (871917b07a141bff43d76d8844d48106) C:\windows\system32\drivers\HTTP.sys

18:16:44.0932 1700 HTTP - ok

18:16:45.0037 1700 hwpolicy (0c4e035c7f105f1299258c90886c64c5) C:\windows\system32\drivers\hwpolicy.sys

18:16:45.0049 1700 hwpolicy - ok

18:16:45.0084 1700 i8042prt (f151f0bdc47f4a28b1b20a0818ea36d6) C:\windows\system32\drivers\i8042prt.sys

18:16:45.0112 1700 i8042prt - ok

18:16:45.0164 1700 IAANTMON (7548066df68a8a1a56b043359f915f37) C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

18:16:45.0182 1700 IAANTMON - ok

18:16:45.0292 1700 iaStor (d483687eace0c065ee772481a96e05f5) C:\windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys

18:16:45.0309 1700 iaStor - ok

18:16:45.0439 1700 iaStorV (5cd5f9a5444e6cdcb0ac89bd62d8b76e) C:\windows\system32\drivers\iaStorV.sys

18:16:45.0457 1700 iaStorV - ok

18:16:45.0564 1700 idsvc (c521d7eb6497bb1af6afa89e322fb43c) C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe

18:16:45.0584 1700 idsvc - ok

18:16:45.0874 1700 igfx (8266ae06df974e5ba047b3e9e9e70b3f) C:\windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys

18:16:46.0029 1700 igfx - ok

18:16:46.0170 1700 iirsp (4173ff5708f3236cf25195fecd742915) C:\windows\system32\DRIVERS\iirsp.sys

18:16:46.0170 1700 iirsp - ok

18:16:46.0279 1700 IKEEXT (f95622f161474511b8d80d6b093aa610) C:\windows\System32\ikeext.dll

18:16:46.0333 1700 IKEEXT - ok

18:16:46.0506 1700 IntcAzAudAddService (5ceef2cccb4fe00d3ffbfeb12bcfa07f) C:\windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys

18:16:46.0556 1700 IntcAzAudAddService - ok

18:16:46.0663 1700 intelide (a0f12f2c9ba6c72f3987ce780e77c130) C:\windows\system32\drivers\intelide.sys

18:16:46.0676 1700 intelide - ok

18:16:46.0716 1700 intelppm (3b514d27bfc4accb4037bc6685f766e0) C:\windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys

18:16:46.0723 1700 intelppm - ok

18:16:46.0817 1700 IPBusEnum (acb364b9075a45c0736e5c47be5cae19) C:\windows\system32\ipbusenum.dll

18:16:46.0848 1700 IPBusEnum - ok

18:16:46.0957 1700 IpFilterDriver (709d1761d3b19a932ff0238ea6d50200) C:\windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys

18:16:47.0004 1700 IpFilterDriver - ok

18:16:47.0097 1700 iphlpsvc (4d65a07b795d6674312f879d09aa7663) C:\windows\System32\iphlpsvc.dll

18:16:47.0129 1700 iphlpsvc - ok

18:16:47.0269 1700 IPMIDRV (4bd7134618c1d2a27466a099062547bf) C:\windows\system32\drivers\IPMIDrv.sys

18:16:47.0300 1700 IPMIDRV - ok

18:16:47.0363 1700 IPNAT (a5fa468d67abcdaa36264e463a7bb0cd) C:\windows\system32\drivers\ipnat.sys

18:16:47.0394 1700 IPNAT - ok

18:16:47.0550 1700 iPod Service (49918803b661367023bf325cf602afdc) C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

18:16:47.0581 1700 iPod Service - ok

18:16:47.0675 1700 IRENUM (42996cff20a3084a56017b7902307e9f) C:\windows\system32\drivers\irenum.sys

18:16:47.0690 1700 IRENUM - ok

18:16:47.0721 1700 isapnp (1f32bb6b38f62f7df1a7ab7292638a35) C:\windows\system32\drivers\isapnp.sys

18:16:47.0737 1700 isapnp - ok

18:16:47.0862 1700 iScsiPrt (cb7a9abb12b8415bce5d74994c7ba3ae) C:\windows\system32\drivers\msiscsi.sys

18:16:47.0893 1700 iScsiPrt - ok

18:16:48.0130 1700 kbdclass (adef52ca1aeae82b50df86b56413107e) C:\windows\system32\drivers\kbdclass.sys

18:16:48.0142 1700 kbdclass - ok

18:16:48.0382 1700 kbdhid (9e3ced91863e6ee98c24794d05e27a71) C:\windows\system32\drivers\kbdhid.sys

18:16:48.0455 1700 kbdhid - ok

18:16:48.0557 1700 KeyIso (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:16:48.0572 1700 KeyIso - ok

18:16:48.0600 1700 KSecDD (f4647bb23db9038a7536cf6b68f4207f) C:\windows\system32\Drivers\ksecdd.sys

18:16:48.0615 1700 KSecDD - ok

18:16:48.0615 1700 KSecPkg (e73cae53bbb72ba26918492c6b4c229d) C:\windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys

18:16:48.0631 1700 KSecPkg - ok

18:16:48.0678 1700 KtmRm (89a7b9cc98d0d80c6f31b91c0a310fcd) C:\windows\system32\msdtckrm.dll

18:16:48.0709 1700 KtmRm - ok

18:16:48.0787 1700 LanmanServer (d64af876d53eca3668bb97b51b4e70ab) C:\windows\system32\srvsvc.dll

18:16:48.0818 1700 LanmanServer - ok

18:16:48.0865 1700 LanmanWorkstation (58405e4f68ba8e4057c6e914f326aba2) C:\windows\System32\wkssvc.dll

18:16:48.0912 1700 LanmanWorkstation - ok

18:16:49.0036 1700 LiveUpdate (e34152d03caaaaa81dd66d803f392522) C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

18:16:49.0083 1700 LiveUpdate - ok

18:16:49.0192 1700 lltdio (f7611ec07349979da9b0ae1f18ccc7a6) C:\windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys

18:16:49.0224 1700 lltdio - ok

18:16:49.0270 1700 lltdsvc (5700673e13a2117fa3b9020c852c01e2) C:\windows\System32\lltdsvc.dll

18:16:49.0317 1700 lltdsvc - ok

18:16:49.0380 1700 lmhosts (55ca01ba19d0006c8f2639b6c045e08b) C:\windows\System32\lmhsvc.dll

18:16:49.0426 1700 lmhosts - ok

18:16:49.0473 1700 LSI_FC (eb119a53ccf2acc000ac71b065b78fef) C:\windows\system32\DRIVERS\lsi_fc.sys

18:16:49.0489 1700 LSI_FC - ok

18:16:49.0614 1700 LSI_SAS (8ade1c877256a22e49b75d1cc9161f9c) C:\windows\system32\DRIVERS\lsi_sas.sys

18:16:49.0614 1700 LSI_SAS - ok

18:16:49.0645 1700 LSI_SAS2 (dc9dc3d3daa0e276fd2ec262e38b11e9) C:\windows\system32\DRIVERS\lsi_sas2.sys

18:16:49.0686 1700 LSI_SAS2 - ok

18:16:49.0791 1700 LSI_SCSI (0a036c7d7cab643a7f07135ac47e0524) C:\windows\system32\DRIVERS\lsi_scsi.sys

18:16:49.0808 1700 LSI_SCSI - ok

18:16:49.0836 1700 luafv (6703e366cc18d3b6e534f5cf7df39cee) C:\windows\system32\drivers\luafv.sys

18:16:49.0878 1700 luafv - ok

18:16:50.0016 1700 lxeeCATSCustConnectService (a9d8d63c7378dd34e4e19036093a9264) C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\\lxeeserv.exe

18:16:50.0028 1700 lxeeCATSCustConnectService - ok

18:16:50.0093 1700 lxee_device - ok

18:16:50.0140 1700 Mcx2Svc (bfb9ee8ee977efe85d1a3105abef6dd1) C:\windows\system32\Mcx2Svc.dll

18:16:50.0140 1700 Mcx2Svc - ok

18:16:50.0202 1700 megasas (0fff5b045293002ab38eb1fd1fc2fb74) C:\windows\system32\DRIVERS\megasas.sys

18:16:50.0218 1700 megasas - ok

18:16:50.0264 1700 MegaSR (dcbab2920c75f390caf1d29f675d03d6) C:\windows\system32\DRIVERS\MegaSR.sys

18:16:50.0280 1700 MegaSR - ok

18:16:50.0358 1700 Microsoft Office Groove Audit Service (123271bd5237ab991dc5c21fdf8835eb) C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe

18:16:50.0374 1700 Microsoft Office Groove Audit Service - ok

18:16:50.0452 1700 MMCSS (146b6f43a673379a3c670e86d89be5ea) C:\windows\system32\mmcss.dll

18:16:50.0498 1700 MMCSS - ok

18:16:50.0530 1700 Modem (f001861e5700ee84e2d4e52c712f4964) C:\windows\system32\drivers\modem.sys

18:16:50.0561 1700 Modem - ok

18:16:50.0654 1700 monitor (79d10964de86b292320e9dfe02282a23) C:\windows\system32\DRIVERS\monitor.sys

18:16:50.0686 1700 monitor - ok

18:16:50.0717 1700 mouclass (fb18cc1d4c2e716b6b903b0ac0cc0609) C:\windows\system32\drivers\mouclass.sys

18:16:50.0717 1700 mouclass - ok

18:16:50.0810 1700 mouhid (2c388d2cd01c9042596cf3c8f3c7b24d) C:\windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys

18:16:50.0826 1700 mouhid - ok

18:16:50.0857 1700 mountmgr (fc8771f45ecccfd89684e38842539b9b) C:\windows\system32\drivers\mountmgr.sys

18:16:50.0873 1700 mountmgr - ok

18:16:50.0982 1700 mpio (2d699fb6e89ce0d8da14ecc03b3edfe0) C:\windows\system32\drivers\mpio.sys

18:16:50.0982 1700 mpio - ok

18:16:51.0013 1700 mpsdrv (ad2723a7b53dd1aacae6ad8c0bfbf4d0) C:\windows\system32\drivers\mpsdrv.sys

18:16:51.0044 1700 mpsdrv - ok

18:16:51.0138 1700 MpsSvc (9835584e999d25004e1ee8e5f3e3b881) C:\windows\system32\mpssvc.dll

18:16:51.0185 1700 MpsSvc - ok

18:16:51.0294 1700 MRxDAV (ceb46ab7c01c9f825f8cc6babc18166a) C:\windows\system32\drivers\mrxdav.sys

18:16:51.0325 1700 MRxDAV - ok

18:16:51.0356 1700 mrxsmb (5d16c921e3671636c0eba3bbaac5fd25) C:\windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys

18:16:51.0388 1700 mrxsmb - ok

18:16:51.0497 1700 mrxsmb10 (6d17a4791aca19328c685d256349fefc) C:\windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys

18:16:51.0512 1700 mrxsmb10 - ok

18:16:51.0544 1700 mrxsmb20 (b81f204d146000be76651a50670a5e9e) C:\windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys

18:16:51.0575 1700 mrxsmb20 - ok

18:16:51.0668 1700 msahci (012c5f4e9349e711e11e0f19a8589f0a) C:\windows\system32\drivers\msahci.sys

18:16:51.0684 1700 msahci - ok

18:16:51.0715 1700 msdsm (55055f8ad8be27a64c831322a780a228) C:\windows\system32\drivers\msdsm.sys

18:16:51.0731 1700 msdsm - ok

18:16:51.0762 1700 MSDTC (e1bce74a3bd9902b72599c0192a07e27) C:\windows\System32\msdtc.exe

18:16:51.0762 1700 MSDTC - ok

18:16:51.0871 1700 Msfs (daefb28e3af5a76abcc2c3078c07327f) C:\windows\system32\drivers\Msfs.sys

18:16:51.0887 1700 Msfs - ok

18:16:51.0902 1700 mshidkmdf (3e1e5767043c5af9367f0056295e9f84) C:\windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys

18:16:51.0934 1700 mshidkmdf - ok

18:16:51.0965 1700 msisadrv (0a4e5757ae09fa9622e3158cc1aef114) C:\windows\system32\drivers\msisadrv.sys

18:16:51.0980 1700 msisadrv - ok

18:16:52.0043 1700 MSiSCSI (90f7d9e6b6f27e1a707d4a297f077828) C:\windows\system32\iscsiexe.dll

18:16:52.0074 1700 MSiSCSI - ok

18:16:52.0074 1700 msiserver - ok

18:16:52.0121 1700 MSKSSRV (8c0860d6366aaffb6c5bb9df9448e631) C:\windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys

18:16:52.0152 1700 MSKSSRV - ok

18:16:52.0230 1700 MSPCLOCK (3ea8b949f963562cedbb549eac0c11ce) C:\windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys

18:16:52.0261 1700 MSPCLOCK - ok

18:16:52.0277 1700 MSPQM (f456e973590d663b1073e9c463b40932) C:\windows\system32\drivers\MSPQM.sys

18:16:52.0308 1700 MSPQM - ok

18:16:52.0433 1700 MsRPC (0e008fc4819d238c51d7c93e7b41e560) C:\windows\system32\drivers\MsRPC.sys

18:16:52.0448 1700 MsRPC - ok

18:16:52.0495 1700 mssmbios (fc6b9ff600cc585ea38b12589bd4e246) C:\windows\system32\drivers\mssmbios.sys

18:16:52.0511 1700 mssmbios - ok

18:16:52.0604 1700 MSSQL$MSSMLBIZ - ok

18:16:52.0651 1700 MSSQLServerADHelper (1d89eb4e2a99cabd4e81225f4f4c4b25) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqladhlp90.exe

18:16:52.0651 1700 MSSQLServerADHelper - ok

18:16:52.0745 1700 MSTEE (b42c6b921f61a6e55159b8be6cd54a36) C:\windows\system32\drivers\MSTEE.sys

18:16:52.0760 1700 MSTEE - ok

18:16:52.0807 1700 MTConfig (33599130f44e1f34631cea241de8ac84) C:\windows\system32\DRIVERS\MTConfig.sys

18:16:52.0807 1700 MTConfig - ok

18:16:52.0838 1700 Mup (159fad02f64e6381758c990f753bcc80) C:\windows\system32\Drivers\mup.sys

18:16:52.0854 1700 Mup - ok

18:16:52.0932 1700 napagent (61d57a5d7c6d9afe10e77dae6e1b445e) C:\windows\system32\qagentRT.dll

18:16:52.0994 1700 napagent - ok

18:16:53.0041 1700 NativeWifiP (26384429fcd85d83746f63e798ab1480) C:\windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys

18:16:53.0088 1700 NativeWifiP - ok

18:16:53.0213 1700 NAVENG (862f55824ac81295837b0ab63f91071f) C:\PROGRA~2\Symantec\DEFINI~1\VIRUSD~1\20120412.032\NAVENG.SYS

18:16:53.0228 1700 NAVENG - ok

18:16:53.0291 1700 NAVEX15 (529d571b551cb9da44237389b936f1ae) C:\PROGRA~2\Symantec\DEFINI~1\VIRUSD~1\20120412.032\NAVEX15.SYS

18:16:53.0322 1700 NAVEX15 - ok

18:16:53.0431 1700 NDIS (e7c54812a2aaf43316eb6930c1ffa108) C:\windows\system32\drivers\ndis.sys

18:16:53.0447 1700 NDIS - ok

18:16:53.0540 1700 NdisCap (0e1787aa6c9191d3d319e8bafe86f80c) C:\windows\system32\DRIVERS\ndiscap.sys

18:16:53.0572 1700 NdisCap - ok

18:16:53.0572 1700 NdisTapi (e4a8aec125a2e43a9e32afeea7c9c888) C:\windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys

18:16:53.0618 1700 NdisTapi - ok

18:16:53.0665 1700 Ndisuio (d8a65dafb3eb41cbb622745676fcd072) C:\windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys

18:16:53.0712 1700 Ndisuio - ok

18:16:53.0790 1700 NdisWan (38fbe267e7e6983311179230facb1017) C:\windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys

18:16:53.0821 1700 NdisWan - ok

18:16:53.0915 1700 NDProxy (a4bdc541e69674fbff1a8ff00be913f2) C:\windows\system32\drivers\NDProxy.sys

18:16:53.0946 1700 NDProxy - ok

18:16:53.0993 1700 Net Driver HPZ12 (510c138564486ff926a3f773205c63d1) C:\windows\system32\HPZinw12.dll

18:16:54.0008 1700 Net Driver HPZ12 ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

18:16:54.0008 1700 Net Driver HPZ12 - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

18:16:54.0086 1700 NetBIOS (80b275b1ce3b0e79909db7b39af74d51) C:\windows\system32\DRIVERS\netbios.sys

18:16:54.0118 1700 NetBIOS - ok

18:16:54.0180 1700 NetBT (280122ddcf04b378edd1ad54d71c1e54) C:\windows\system32\DRIVERS\netbt.sys

18:16:54.0211 1700 NetBT - ok

18:16:54.0274 1700 Netlogon (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:16:54.0289 1700 Netlogon - ok

18:16:54.0336 1700 Netman (7cccfca7510684768da22092d1fa4db2) C:\windows\System32\netman.dll

18:16:54.0367 1700 Netman - ok

18:16:54.0476 1700 netprofm (8c338238c16777a802d6a9211eb2ba50) C:\windows\System32\netprofm.dll

18:16:54.0539 1700 netprofm - ok

18:16:54.0632 1700 NetTcpPortSharing (f476ec40033cdb91efbe73eb99b8362d) C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe

18:16:54.0632 1700 NetTcpPortSharing - ok

18:16:54.0726 1700 nfrd960 (1d85c4b390b0ee09c7a46b91efb2c097) C:\windows\system32\DRIVERS\nfrd960.sys

18:16:54.0726 1700 nfrd960 - ok

18:16:54.0804 1700 NlaSvc (912084381d30d8b89ec4e293053f4710) C:\windows\System32\nlasvc.dll

18:16:54.0866 1700 NlaSvc - ok

18:16:54.0929 1700 Npfs (1db262a9f8c087e8153d89bef3d2235f) C:\windows\system32\drivers\Npfs.sys

18:16:54.0976 1700 Npfs - ok

18:16:55.0038 1700 nsi (ba387e955e890c8a88306d9b8d06bf17) C:\windows\system32\nsisvc.dll

18:16:55.0069 1700 nsi - ok

18:16:55.0147 1700 nsiproxy (e9a0a4d07e53d8fea2bb8387a3293c58) C:\windows\system32\drivers\nsiproxy.sys

18:16:55.0178 1700 nsiproxy - ok

18:16:55.0256 1700 Ntfs (81189c3d7763838e55c397759d49007a) C:\windows\system32\drivers\Ntfs.sys

18:16:55.0288 1700 Ntfs - ok

18:16:55.0366 1700 Null (f9756a98d69098dca8945d62858a812c) C:\windows\system32\drivers\Null.sys

18:16:55.0412 1700 Null - ok

18:16:55.0459 1700 nvraid (b3e25ee28883877076e0e1ff877d02e0) C:\windows\system32\drivers\nvraid.sys

18:16:55.0475 1700 nvraid - ok

18:16:55.0537 1700 nvstor (4380e59a170d88c4f1022eff6719a8a4) C:\windows\system32\drivers\nvstor.sys

18:16:55.0553 1700 nvstor - ok

18:16:55.0600 1700 nv_agp (5a0983915f02bae73267cc2a041f717d) C:\windows\system32\drivers\nv_agp.sys

18:16:55.0615 1700 nv_agp - ok

18:16:55.0678 1700 OberonGameConsoleService (b5d5da8230d3d3525839d939a9196c3e) C:\Program Files\Samsung Casual Games\GameConsole\OberonGameConsoleService.exe

18:16:55.0678 1700 OberonGameConsoleService - ok

18:16:55.0771 1700 odserv (785f487a64950f3cb8e9f16253ba3b7b) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE

18:16:55.0787 1700 odserv - ok

18:16:55.0896 1700 ohci1394 (08a70a1f2cdde9bb49b885cb817a66eb) C:\windows\system32\drivers\ohci1394.sys

18:16:55.0896 1700 ohci1394 - ok

18:16:55.0958 1700 ose (5a432a042dae460abe7199b758e8606c) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE

18:16:55.0974 1700 ose - ok

18:16:56.0052 1700 p2pimsvc (82a8521ddc60710c3d3d3e7325209bec) C:\windows\system32\pnrpsvc.dll

18:16:56.0099 1700 p2pimsvc - ok

18:16:56.0177 1700 p2psvc (59c3ddd501e39e006dac31bf55150d91) C:\windows\system32\p2psvc.dll

18:16:56.0192 1700 p2psvc - ok

18:16:56.0239 1700 Parport (2ea877ed5dd9713c5ac74e8ea7348d14) C:\windows\system32\DRIVERS\parport.sys

18:16:56.0255 1700 Parport - ok

18:16:56.0286 1700 partmgr (bf8f6af06da75b336f07e23aef97d93b) C:\windows\system32\drivers\partmgr.sys

18:16:56.0302 1700 partmgr - ok

18:16:56.0380 1700 Parvdm (eb0a59f29c19b86479d36b35983daadc) C:\windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys

18:16:56.0411 1700 Parvdm - ok

18:16:56.0458 1700 PcaSvc (358ab7956d3160000726574083dfc8a6) C:\windows\System32\pcasvc.dll

18:16:56.0473 1700 PcaSvc - ok

18:16:56.0582 1700 pci (673e55c3498eb970088e812ea820aa8f) C:\windows\system32\drivers\pci.sys

18:16:56.0598 1700 pci - ok

18:16:56.0614 1700 pciide (afe86f419014db4e5593f69ffe26ce0a) C:\windows\system32\drivers\pciide.sys

18:16:56.0629 1700 pciide - ok

18:16:56.0660 1700 pcmcia (f396431b31693e71e8a80687ef523506) C:\windows\system32\DRIVERS\pcmcia.sys

18:16:56.0676 1700 pcmcia - ok

18:16:56.0754 1700 pcw (250f6b43d2b613172035c6747aeeb19f) C:\windows\system32\drivers\pcw.sys

18:16:56.0770 1700 pcw - ok

18:16:56.0785 1700 PEAUTH (9e0104ba49f4e6973749a02bf41344ed) C:\windows\system32\drivers\peauth.sys

18:16:56.0832 1700 PEAUTH - ok

18:16:56.0957 1700 pla (414bba67a3ded1d28437eb66aeb8a720) C:\windows\system32\pla.dll

18:16:57.0004 1700 pla - ok

18:16:57.0113 1700 PlugPlay (ec7bc28d207da09e79b3e9faf8b232ca) C:\windows\system32\umpnpmgr.dll

18:16:57.0128 1700 PlugPlay - ok

18:16:57.0175 1700 Pml Driver HPZ12 (37e5e8ffbad35605daeec3224ea0e465) C:\windows\system32\HPZipm12.dll

18:16:57.0175 1700 Pml Driver HPZ12 ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

18:16:57.0175 1700 Pml Driver HPZ12 - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

18:16:57.0238 1700 PNRPAutoReg (63ff8572611249931eb16bb8eed6afc8) C:\windows\system32\pnrpauto.dll

18:16:57.0269 1700 PNRPAutoReg - ok

18:16:57.0300 1700 PNRPsvc (82a8521ddc60710c3d3d3e7325209bec) C:\windows\system32\pnrpsvc.dll

18:16:57.0316 1700 PNRPsvc - ok

18:16:57.0394 1700 PolicyAgent (53946b69ba0836bd95b03759530c81ec) C:\windows\System32\ipsecsvc.dll

18:16:57.0440 1700 PolicyAgent - ok

18:16:57.0487 1700 Power (f87d30e72e03d579a5199ccb3831d6ea) C:\windows\system32\umpo.dll

18:16:57.0534 1700 Power - ok

18:16:57.0612 1700 PptpMiniport (631e3e205ad6d86f2aed6a4a8e69f2db) C:\windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys

18:16:57.0643 1700 PptpMiniport - ok

18:16:57.0674 1700 Processor (85b1e3a0c7585bc4aae6899ec6fcf011) C:\windows\system32\DRIVERS\processr.sys

18:16:57.0690 1700 Processor - ok

18:16:57.0768 1700 ProfSvc (43ca4ccc22d52fb58e8988f0198851d0) C:\windows\system32\profsvc.dll

18:16:57.0799 1700 ProfSvc - ok

18:16:57.0830 1700 ProtectedStorage (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:16:57.0846 1700 ProtectedStorage - ok

18:16:57.0893 1700 Psched (6270ccae2a86de6d146529fe55b3246a) C:\windows\system32\DRIVERS\pacer.sys

18:16:57.0924 1700 Psched - ok

18:16:58.0002 1700 ql2300 (ab95ecf1f6659a60ddc166d8315b0751) C:\windows\system32\DRIVERS\ql2300.sys

18:16:58.0033 1700 ql2300 - ok

18:16:58.0158 1700 ql40xx (b4dd51dd25182244b86737dc51af2270) C:\windows\system32\DRIVERS\ql40xx.sys

18:16:58.0174 1700 ql40xx - ok

18:16:58.0189 1700 QWAVE (31ac809e7707eb580b2bdb760390765a) C:\windows\system32\qwave.dll

18:16:58.0220 1700 QWAVE - ok

18:16:58.0330 1700 QWAVEdrv (584078ca1b95ca72df2a27c336f9719d) C:\windows\system32\drivers\qwavedrv.sys

18:16:58.0345 1700 QWAVEdrv - ok

18:16:58.0485 1700 RasAcd (30a81b53c766d0133bb86d234e5556ab) C:\windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys

18:16:58.0512 1700 RasAcd - ok

18:16:58.0582 1700 RasAgileVpn (57ec4aef73660166074d8f7f31c0d4fd) C:\windows\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys

18:16:58.0617 1700 RasAgileVpn - ok

18:16:58.0732 1700 RasAuto (a60f1839849c0c00739787fd5ec03f13) C:\windows\System32\rasauto.dll

18:16:58.0765 1700 RasAuto - ok

18:16:58.0812 1700 Rasl2tp (d9f91eafec2815365cbe6d167e4e332a) C:\windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys

18:16:58.0843 1700 Rasl2tp - ok

18:16:58.0937 1700 RasMan (cb9e04dc05eacf5b9a36ca276d475006) C:\windows\System32\rasmans.dll

18:16:58.0968 1700 RasMan - ok

18:16:58.0999 1700 RasPppoe (0fe8b15916307a6ac12bfb6a63e45507) C:\windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys

18:16:59.0015 1700 RasPppoe - ok

18:16:59.0030 1700 RasSstp (44101f495a83ea6401d886e7fd70096b) C:\windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys

18:16:59.0077 1700 RasSstp - ok

18:16:59.0171 1700 rdbss (d528bc58a489409ba40334ebf96a311b) C:\windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys

18:16:59.0202 1700 rdbss - ok

18:16:59.0233 1700 rdpbus (0d8f05481cb76e70e1da06ee9f0da9df) C:\windows\system32\DRIVERS\rdpbus.sys

18:16:59.0264 1700 rdpbus - ok

18:16:59.0374 1700 RDPCDD (23dae03f29d253ae74c44f99e515f9a1) C:\windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys

18:16:59.0405 1700 RDPCDD - ok

18:16:59.0436 1700 RDPENCDD (5a53ca1598dd4156d44196d200c94b8a) C:\windows\system32\drivers\rdpencdd.sys

18:16:59.0467 1700 RDPENCDD - ok

18:16:59.0561 1700 RDPREFMP (44b0a53cd4f27d50ed461dae0c0b4e1f) C:\windows\system32\drivers\rdprefmp.sys

18:16:59.0608 1700 RDPREFMP - ok

18:16:59.0654 1700 RDPWD (244c83332f44589ae98fc347f11b2693) C:\windows\system32\drivers\RDPWD.sys

18:16:59.0701 1700 RDPWD - ok

18:16:59.0810 1700 rdyboost (518395321dc96fe2c9f0e96ac743b656) C:\windows\system32\drivers\rdyboost.sys

18:16:59.0826 1700 rdyboost - ok

18:16:59.0857 1700 RemoteAccess (7b5e1419717fac363a31cc302895217a) C:\windows\System32\mprdim.dll

18:16:59.0888 1700 RemoteAccess - ok

18:16:59.0966 1700 RemoteRegistry (cb9a8683f4ef2bf99e123d79950d7935) C:\windows\system32\regsvc.dll

18:17:00.0013 1700 RemoteRegistry - ok

18:17:00.0029 1700 RpcEptMapper (78d072f35bc45d9e4e1b61895c152234) C:\windows\System32\RpcEpMap.dll

18:17:00.0060 1700 RpcEptMapper - ok

18:17:00.0138 1700 RpcLocator (94d36c0e44677dd26981d2bfeef2a29d) C:\windows\system32\locator.exe

18:17:00.0169 1700 RpcLocator - ok

18:17:00.0200 1700 RpcSs (7660f01d3b38aca1747e397d21d790af) C:\windows\system32\rpcss.dll

18:17:00.0232 1700 RpcSs - ok

18:17:00.0294 1700 rspndr (032b0d36ad92b582d869879f5af5b928) C:\windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys

18:17:00.0341 1700 rspndr - ok

18:17:00.0403 1700 RTL8167 (6465166dd9b2f841dabad16abdadbe98) C:\windows\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys

18:17:00.0419 1700 RTL8167 - ok

18:17:00.0528 1700 SABI (6e5fbb7cbaec47038b945d5e9b144a64) C:\windows\system32\Drivers\SABI.sys

18:17:00.0559 1700 SABI - ok

18:17:00.0637 1700 SamSs (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:17:00.0653 1700 SamSs - ok

18:17:00.0700 1700 sbp2port (05d860da1040f111503ac416ccef2bca) C:\windows\system32\drivers\sbp2port.sys

18:17:00.0715 1700 sbp2port - ok

18:17:00.0746 1700 SCardSvr (8fc518ffe9519c2631d37515a68009c4) C:\windows\System32\SCardSvr.dll

18:17:00.0778 1700 SCardSvr - ok

18:17:00.0871 1700 scfilter (0693b5ec673e34dc147e195779a4dcf6) C:\windows\system32\DRIVERS\scfilter.sys

18:17:00.0902 1700 scfilter - ok

18:17:00.0965 1700 Schedule (a04bb13f8a72f8b6e8b4071723e4e336) C:\windows\system32\schedsvc.dll

18:17:00.0996 1700 Schedule - ok

18:17:01.0090 1700 SCPolicySvc (319c6b309773d063541d01df8ac6f55f) C:\windows\System32\certprop.dll

18:17:01.0105 1700 SCPolicySvc - ok

18:17:01.0136 1700 SDRSVC (08236c4bce5edd0a0318a438af28e0f7) C:\windows\System32\SDRSVC.dll

18:17:01.0168 1700 SDRSVC - ok

18:17:01.0199 1700 secdrv (90a3935d05b494a5a39d37e71f09a677) C:\windows\system32\drivers\secdrv.sys

18:17:01.0246 1700 secdrv - ok

18:17:01.0308 1700 seclogon (a59b3a4442c52060cc7a85293aa3546f) C:\windows\system32\seclogon.dll

18:17:01.0339 1700 seclogon - ok

18:17:01.0355 1700 SENS (dcb7fcdcc97f87360f75d77425b81737) C:\windows\System32\sens.dll

18:17:01.0402 1700 SENS - ok

18:17:01.0464 1700 SensrSvc (50087fe1ee447009c9cc2997b90de53f) C:\windows\system32\sensrsvc.dll

18:17:01.0495 1700 SensrSvc - ok

18:17:01.0526 1700 Serenum (9ad8b8b515e3df6acd4212ef465de2d1) C:\windows\system32\DRIVERS\serenum.sys

18:17:01.0542 1700 Serenum - ok

18:17:01.0620 1700 Serial (5fb7fcea0490d821f26f39cc5ea3d1e2) C:\windows\system32\DRIVERS\serial.sys

18:17:01.0620 1700 Serial - ok

18:17:01.0667 1700 sermouse (79bffb520327ff916a582dfea17aa813) C:\windows\system32\DRIVERS\sermouse.sys

18:17:01.0682 1700 sermouse - ok

18:17:01.0776 1700 SessionEnv (4ae380f39a0032eab7dd953030b26d28) C:\windows\system32\sessenv.dll

18:17:01.0807 1700 SessionEnv - ok

18:17:01.0870 1700 sffdisk (9f976e1eb233df46fce808d9dea3eb9c) C:\windows\system32\drivers\sffdisk.sys

18:17:01.0901 1700 sffdisk - ok

18:17:01.0994 1700 sffp_mmc (932a68ee27833cfd57c1639d375f2731) C:\windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys

18:17:01.0994 1700 sffp_mmc - ok

18:17:02.0026 1700 sffp_sd (6d4ccaedc018f1cf52866bbbaa235982) C:\windows\system32\drivers\sffp_sd.sys

18:17:02.0041 1700 sffp_sd - ok

18:17:02.0119 1700 sfloppy (db96666cc8312ebc45032f30b007a547) C:\windows\system32\DRIVERS\sfloppy.sys

18:17:02.0135 1700 sfloppy - ok

18:17:02.0182 1700 SharedAccess (d1a079a0de2ea524513b6930c24527a2) C:\windows\System32\ipnathlp.dll

18:17:02.0213 1700 SharedAccess - ok

18:17:02.0291 1700 ShellHWDetection (414da952a35bf5d50192e28263b40577) C:\windows\System32\shsvcs.dll

18:17:02.0322 1700 ShellHWDetection - ok

18:17:02.0384 1700 sisagp (2565cac0dc9fe0371bdce60832582b2e) C:\windows\system32\drivers\sisagp.sys

18:17:02.0384 1700 sisagp - ok

18:17:02.0478 1700 SiSRaid2 (a9f0486851becb6dda1d89d381e71055) C:\windows\system32\DRIVERS\SiSRaid2.sys

18:17:02.0494 1700 SiSRaid2 - ok

18:17:02.0509 1700 SiSRaid4 (3727097b55738e2f554972c3be5bc1aa) C:\windows\system32\DRIVERS\sisraid4.sys

18:17:02.0525 1700 SiSRaid4 - ok

18:17:02.0540 1700 Smb (3e21c083b8a01cb70ba1f09303010fce) C:\windows\system32\DRIVERS\smb.sys

18:17:02.0572 1700 Smb - ok

18:17:02.0681 1700 SmcService (a58c1a086d9c09c6572c948f22cc0e94) C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Smc.exe

18:17:02.0728 1700 SmcService - ok

18:17:02.0790 1700 SNAC (d2c222441255131e29de351475f98f6d) C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SNAC.EXE

18:17:02.0806 1700 SNAC - ok

18:17:02.0884 1700 SNMPTRAP (6a984831644eca1a33ffeae4126f4f37) C:\windows\System32\snmptrap.exe

18:17:02.0899 1700 SNMPTRAP - ok

18:17:02.0993 1700 SPBBCDrv (e621bb5839cf45fa477f48092edd2b40) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCDrv.sys

18:17:03.0008 1700 SPBBCDrv - ok

18:17:03.0102 1700 spldr (95cf1ae7527fb70f7816563cbc09d942) C:\windows\system32\drivers\spldr.sys

18:17:03.0102 1700 spldr - ok

18:17:03.0149 1700 Spooler (866a43013535dc8587c258e43579c764) C:\windows\System32\spoolsv.exe

18:17:03.0196 1700 Spooler - ok

18:17:03.0336 1700 sppsvc (cf87a1de791347e75b98885214ced2b8) C:\windows\system32\sppsvc.exe

18:17:03.0383 1700 sppsvc - ok

18:17:03.0476 1700 sppuinotify (b0180b20b065d89232a78a40fe56eaa6) C:\windows\system32\sppuinotify.dll

18:17:03.0523 1700 sppuinotify - ok

18:17:03.0586 1700 SpyHunter 4 Service (63f2b52947577dbb075fe646bc758a2f) C:\PROGRA~1\ENIGMA~1\SPYHUN~1\SH4SER~1.EXE

18:17:03.0601 1700 SpyHunter 4 Service - ok

18:17:03.0664 1700 SQLBrowser (86ebd8b1f23e743aad21f4d5b4d40985) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

18:17:03.0664 1700 SQLBrowser - ok

18:17:03.0710 1700 SQLWriter (d89083c4eb02daca8f944b0e05e57f9d) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

18:17:03.0726 1700 SQLWriter - ok

18:17:03.0820 1700 SRTSP (2abf82c8452ab0b9ffc74a2d5da91989) C:\windows\system32\Drivers\SRTSP.SYS

18:17:03.0820 1700 SRTSP - ok

18:17:03.0867 1700 SRTSPL (e2f9e5887bea5bd8784d337e06eda31b) C:\windows\system32\Drivers\SRTSPL.SYS

18:17:03.0882 1700 SRTSPL - ok

18:17:03.0882 1700 SRTSPX (3b974c158fabd910186f98df8d3e23f3) C:\windows\system32\Drivers\SRTSPX.SYS

18:17:03.0898 1700 SRTSPX - ok

18:17:03.0991 1700 srv (e4c2764065d66ea1d2d3ebc28fe99c46) C:\windows\system32\DRIVERS\srv.sys

18:17:04.0023 1700 srv - ok

18:17:04.0054 1700 srv2 (03f0545bd8d4c77fa0ae1ceedfcc71ab) C:\windows\system32\DRIVERS\srv2.sys

18:17:04.0069 1700 srv2 - ok

18:17:04.0163 1700 srvnet (be6bd660caa6f291ae06a718a4fa8abc) C:\windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys

18:17:04.0179 1700 srvnet - ok

18:17:04.0225 1700 SSDPSRV (d887c9fd02ac9fa880f6e5027a43e118) C:\windows\System32\ssdpsrv.dll

18:17:04.0257 1700 SSDPSRV - ok

18:17:04.0319 1700 SstpSvc (d318f23be45d5e3a107469eb64815b50) C:\windows\system32\sstpsvc.dll

18:17:04.0350 1700 SstpSvc - ok

18:17:04.0397 1700 stexstor (db32d325c192b801df274bfd12a7e72b) C:\windows\system32\DRIVERS\stexstor.sys

18:17:04.0413 1700 stexstor - ok

18:17:04.0506 1700 StiSvc (e1fb3706030fb4578a0d72c2fc3689e4) C:\windows\System32\wiaservc.dll

18:17:04.0537 1700 StiSvc - ok

18:17:04.0647 1700 swenum (e58c78a848add9610a4db6d214af5224) C:\windows\system32\drivers\swenum.sys

18:17:04.0662 1700 swenum - ok

18:17:04.0693 1700 swprv (a28bd92df340e57b024ba433165d34d7) C:\windows\System32\swprv.dll

18:17:04.0725 1700 swprv - ok

18:17:04.0834 1700 Symantec AntiVirus (ba2fb8f8ab24d0279caa98a4c118150e) C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Rtvscan.exe

18:17:04.0896 1700 Symantec AntiVirus - ok

18:17:05.0021 1700 SymEvent (a54ff04bd6e75dc4d8cb6f3e352635e0) C:\windows\system32\Drivers\SYMEVENT.SYS

18:17:05.0037 1700 SymEvent - ok

18:17:05.0068 1700 SYMREDRV (394b2368212114d538316812af60fddd) C:\windows\System32\Drivers\SYMREDRV.SYS

18:17:05.0083 1700 SYMREDRV - ok

18:17:05.0115 1700 SYMTDI (d46676bb414c7531bdffe637a33f5033) C:\windows\System32\Drivers\SYMTDI.SYS

18:17:05.0130 1700 SYMTDI - ok

18:17:05.0224 1700 SynTP (7a9025d8f7852b06d6d08ed536135e7e) C:\windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys

18:17:05.0255 1700 SynTP - ok

18:17:05.0392 1700 SysMain (36650d618ca34c9d357dfd3d89b2c56f) C:\windows\system32\sysmain.dll

18:17:05.0447 1700 SysMain - ok

18:17:05.0542 1700 TabletInputService (763fecdc3d30c815fe72dd57936c6cd1) C:\windows\System32\TabSvc.dll

18:17:05.0577 1700 TabletInputService - ok

18:17:05.0645 1700 TapiSrv (613bf4820361543956909043a265c6ac) C:\windows\System32\tapisrv.dll

18:17:05.0715 1700 TapiSrv - ok

18:17:05.0827 1700 TBS (b799d9fdb26111737f58288d8dc172d9) C:\windows\System32\tbssvc.dll

18:17:05.0870 1700 TBS - ok

18:17:06.0050 1700 Tcpip (65d10b191c59c5501a1263fc33f6894b) C:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

18:17:06.0087 1700 Tcpip - ok

18:17:06.0212 1700 TCPIP6 (65d10b191c59c5501a1263fc33f6894b) C:\windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys

18:17:06.0245 1700 TCPIP6 - ok

18:17:06.0462 1700 tcpipreg (cca24162e055c3714ce5a88b100c64ed) C:\windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

18:17:06.0502 1700 tcpipreg - ok

18:17:06.0600 1700 TDPIPE (1cb91b2bd8f6dd367dfc2ef26fd751b2) C:\windows\system32\drivers\tdpipe.sys

18:17:06.0617 1700 TDPIPE - ok

18:17:06.0650 1700 TDTCP (2c2c5afe7ee4f620d69c23c0617651a8) C:\windows\system32\drivers\tdtcp.sys

18:17:06.0660 1700 TDTCP - ok

18:17:06.0705 1700 tdx (b459575348c20e8121d6039da063c704) C:\windows\system32\DRIVERS\tdx.sys

18:17:06.0742 1700 tdx - ok

18:17:06.0850 1700 TeamViewer6 (839e88db24d2d8f05b72e12b175951ca) C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe

18:17:06.0892 1700 TeamViewer6 - ok

18:17:07.0012 1700 TermDD (04dbf4b01ea4bf25a9a3e84affac9b20) C:\windows\system32\drivers\termdd.sys

18:17:07.0030 1700 TermDD - ok

18:17:07.0087 1700 TermService (382c804c92811be57829d8e550a900e2) C:\windows\System32\termsrv.dll

18:17:07.0127 1700 TermService - ok

18:17:07.0212 1700 Themes (42fb6afd6b79d9fe07381609172e7ca4) C:\windows\system32\themeservice.dll

18:17:07.0260 1700 Themes - ok

18:17:07.0350 1700 THREADORDER (146b6f43a673379a3c670e86d89be5ea) C:\windows\system32\mmcss.dll

18:17:07.0390 1700 THREADORDER - ok

18:17:07.0485 1700 TrkWks (4792c0378db99a9bc2ae2de6cfff0c3a) C:\windows\System32\trkwks.dll

18:17:07.0552 1700 TrkWks - ok

18:17:07.0647 1700 TrustedInstaller (2c49b175aee1d4364b91b531417fe583) C:\windows\servicing\TrustedInstaller.exe

18:17:07.0682 1700 TrustedInstaller - ok

18:17:07.0790 1700 tssecsrv (254bb140eee3c59d6114c1a86b636877) C:\windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys

18:17:07.0832 1700 tssecsrv - ok

18:17:07.0965 1700 TsUsbFlt (fd1d6c73e6333be727cbcc6054247654) C:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys

18:17:08.0002 1700 TsUsbFlt - ok

18:17:08.0137 1700 tunnel (b2fa25d9b17a68bb93d58b0556e8c90d) C:\windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys

18:17:08.0175 1700 tunnel - ok

18:17:08.0277 1700 uagp35 (750fbcb269f4d7dd2e420c56b795db6d) C:\windows\system32\DRIVERS\uagp35.sys

18:17:08.0290 1700 uagp35 - ok

18:17:08.0352 1700 udfs (ee43346c7e4b5e63e54f927babbb32ff) C:\windows\system32\DRIVERS\udfs.sys

18:17:08.0385 1700 udfs - ok

18:17:08.0492 1700 UI0Detect (8344fd4fce927880aa1aa7681d4927e5) C:\windows\system32\UI0Detect.exe

18:17:08.0522 1700 UI0Detect - ok

18:17:08.0580 1700 uliagpkx (44e8048ace47befbfdc2e9be4cbc8880) C:\windows\system32\drivers\uliagpkx.sys

18:17:08.0592 1700 uliagpkx - ok

18:17:08.0700 1700 umbus (d295bed4b898f0fd999fcfa9b32b071b) C:\windows\system32\drivers\umbus.sys

18:17:08.0735 1700 umbus - ok

18:17:08.0772 1700 UmPass (7550ad0c6998ba1cb4843e920ee0feac) C:\windows\system32\DRIVERS\umpass.sys

18:17:08.0802 1700 UmPass - ok

18:17:08.0890 1700 upnphost (833fbb672460efce8011d262175fad33) C:\windows\System32\upnphost.dll

18:17:08.0937 1700 upnphost - ok

18:17:08.0982 1700 USBAAPL (83cafcb53201bbac04d822f32438e244) C:\windows\system32\Drivers\usbaapl.sys

18:17:09.0002 1700 USBAAPL - ok

18:17:09.0097 1700 usbccgp (bd9c55d7023c5de374507acc7a14e2ac) C:\windows\system32\DRIVERS\usbccgp.sys

18:17:09.0132 1700 usbccgp - ok

18:17:09.0197 1700 usbcir (04ec7cec62ec3b6d9354eee93327fc82) C:\windows\system32\drivers\usbcir.sys

18:17:09.0237 1700 usbcir - ok

18:17:09.0320 1700 usbehci (f92de757e4b7ce9c07c5e65423f3ae3b) C:\windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys

18:17:09.0335 1700 usbehci - ok

18:17:09.0382 1700 usbhub (8dc94aec6a7e644a06135ae7506dc2e9) C:\windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys

18:17:09.0410 1700 usbhub - ok

18:17:09.0505 1700 usbohci (e185d44fac515a18d9deddc23c2cdf44) C:\windows\system32\drivers\usbohci.sys

18:17:09.0547 1700 usbohci - ok

18:17:09.0602 1700 usbprint (797d862fe0875e75c7cc4c1ad7b30252) C:\windows\system32\DRIVERS\usbprint.sys

18:17:09.0617 1700 usbprint - ok

18:17:09.0707 1700 usbscan (576096ccbc07e7c4ea4f5e6686d6888f) C:\windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys

18:17:09.0732 1700 usbscan - ok

18:17:09.0790 1700 USBSTOR (f991ab9cc6b908db552166768176896a) C:\windows\system32\drivers\USBSTOR.SYS

18:17:09.0832 1700 USBSTOR - ok

18:17:09.0925 1700 usbuhci (68df884cf41cdada664beb01daf67e3d) C:\windows\system32\DRIVERS\usbuhci.sys

18:17:09.0950 1700 usbuhci - ok

18:17:10.0010 1700 usbvideo (45f4e7bf43db40a6c6b4d92c76cbc3f2) C:\windows\System32\Drivers\usbvideo.sys

18:17:10.0040 1700 usbvideo - ok

18:17:10.0155 1700 UxSms (081e6e1c91aec36758902a9f727cd23c) C:\windows\System32\uxsms.dll

18:17:10.0202 1700 UxSms - ok

18:17:10.0282 1700 VaultSvc (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:17:10.0295 1700 VaultSvc - ok

18:17:10.0345 1700 vdrvroot (a059c4c3edb09e07d21a8e5c0aabd3cb) C:\windows\system32\drivers\vdrvroot.sys

18:17:10.0357 1700 vdrvroot - ok

18:17:10.0510 1700 vds (c3cd30495687c2a2f66a65ca6fd89be9) C:\windows\System32\vds.exe

18:17:10.0545 1700 vds - ok

18:17:10.0642 1700 vga (17c408214ea61696cec9c66e388b14f3) C:\windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys

18:17:10.0657 1700 vga - ok

18:17:10.0700 1700 VgaSave (8e38096ad5c8570a6f1570a61e251561) C:\windows\System32\drivers\vga.sys

18:17:10.0762 1700 VgaSave - ok

18:17:10.0892 1700 vhdmp (5461686cca2fda57b024547733ab42e3) C:\windows\system32\drivers\vhdmp.sys

18:17:10.0907 1700 vhdmp - ok

18:17:10.0945 1700 viaagp (c829317a37b4bea8f39735d4b076e923) C:\windows\system32\drivers\viaagp.sys

18:17:10.0957 1700 viaagp - ok

18:17:11.0062 1700 ViaC7 (e02f079a6aa107f06b16549c6e5c7b74) C:\windows\system32\DRIVERS\viac7.sys

18:17:11.0115 1700 ViaC7 - ok

18:17:11.0235 1700 viaide (e43574f6a56a0ee11809b48c09e4fd3c) C:\windows\system32\drivers\viaide.sys

18:17:11.0245 1700 viaide - ok

18:17:11.0297 1700 volmgr (4c63e00f2f4b5f86ab48a58cd990f212) C:\windows\system32\drivers\volmgr.sys

18:17:11.0310 1700 volmgr - ok

18:17:11.0347 1700 volmgrx (b5bb72067ddddbbfb04b2f89ff8c3c87) C:\windows\system32\drivers\volmgrx.sys

18:17:11.0365 1700 volmgrx - ok

18:17:11.0485 1700 volsnap (f497f67932c6fa693d7de2780631cfe7) C:\windows\system32\drivers\volsnap.sys

18:17:11.0510 1700 volsnap - ok

18:17:11.0565 1700 vsmraid (9dfa0cc2f8855a04816729651175b631) C:\windows\system32\DRIVERS\vsmraid.sys

18:17:11.0580 1700 vsmraid - ok

18:17:11.0720 1700 VSS (209a3b1901b83aeb8527ed211cce9e4c) C:\windows\system32\vssvc.exe

18:17:11.0770 1700 VSS - ok

18:17:11.0870 1700 vwifibus (90567b1e658001e79d7c8bbd3dde5aa6) C:\windows\system32\DRIVERS\vwifibus.sys

18:17:11.0895 1700 vwifibus - ok

18:17:11.0917 1700 vwififlt (7090d3436eeb4e7da3373090a23448f7) C:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys

18:17:11.0935 1700 vwififlt - ok

18:17:12.0037 1700 vwifimp (a3f04cbea6c2a10e6cb01f8b47611882) C:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys

18:17:12.0082 1700 vwifimp - ok

18:17:12.0182 1700 W32Time (55187fd710e27d5095d10a472c8baf1c) C:\windows\system32\w32time.dll

18:17:12.0220 1700 W32Time - ok

18:17:12.0267 1700 WacomPen (de3721e89c653aa281428c8a69745d90) C:\windows\system32\DRIVERS\wacompen.sys

18:17:12.0282 1700 WacomPen - ok

18:17:12.0395 1700 WANARP (3c3c78515f5ab448b022bdf5b8ffdd2e) C:\windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys

18:17:12.0427 1700 WANARP - ok

18:17:12.0437 1700 Wanarpv6 (3c3c78515f5ab448b022bdf5b8ffdd2e) C:\windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys

18:17:12.0465 1700 Wanarpv6 - ok

18:17:12.0535 1700 WatAdminSvc (353a04c273ec58475d8633e75ccd5604) C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe

18:17:12.0570 1700 WatAdminSvc - ok

18:17:12.0728 1700 wbengine (691e3285e53dca558e1a84667f13e15a) C:\windows\system32\wbengine.exe

18:17:12.0790 1700 wbengine - ok

18:17:12.0884 1700 WbioSrvc (9614b5d29dc76ac3c29f6d2d3aa70e67) C:\windows\System32\wbiosrvc.dll

18:17:12.0915 1700 WbioSrvc - ok

18:17:12.0978 1700 wcncsvc (34eee0dfaadb4f691d6d5308a51315dc) C:\windows\System32\wcncsvc.dll

18:17:12.0993 1700 wcncsvc - ok

18:17:13.0071 1700 WcsPlugInService (5d930b6357a6d2af4d7653bdabbf352f) C:\windows\System32\WcsPlugInService.dll

18:17:13.0118 1700 WcsPlugInService - ok

18:17:13.0165 1700 Wd (1112a9badacb47b7c0bb0392e3158dff) C:\windows\system32\DRIVERS\wd.sys

18:17:13.0165 1700 Wd - ok

18:17:13.0258 1700 Wdf01000 (9950e3d0f08141c7e89e64456ae7dc73) C:\windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

18:17:13.0274 1700 Wdf01000 - ok

18:17:13.0352 1700 WdiServiceHost (46ef9dc96265fd0b423db72e7c38c2a5) C:\windows\system32\wdi.dll

18:17:13.0414 1700 WdiServiceHost - ok

18:17:13.0414 1700 WdiSystemHost (46ef9dc96265fd0b423db72e7c38c2a5) C:\windows\system32\wdi.dll

18:17:13.0430 1700 WdiSystemHost - ok

18:17:13.0508 1700 WebClient (a9d880f97530d5b8fee278923349929d) C:\windows\System32\webclnt.dll

18:17:13.0524 1700 WebClient - ok

18:17:13.0555 1700 Wecsvc (760f0afe937a77cff27153206534f275) C:\windows\system32\wecsvc.dll

18:17:13.0586 1700 Wecsvc - ok

18:17:13.0664 1700 wercplsupport (ac804569bb2364fb6017370258a4091b) C:\windows\System32\wercplsupport.dll

18:17:13.0695 1700 wercplsupport - ok

18:17:13.0726 1700 WerSvc (08e420d873e4fd85241ee2421b02c4a4) C:\windows\System32\WerSvc.dll

18:17:13.0758 1700 WerSvc - ok

18:17:13.0851 1700 WfpLwf (8b9a943f3b53861f2bfaf6c186168f79) C:\windows\system32\DRIVERS\wfplwf.sys

18:17:13.0882 1700 WfpLwf - ok

18:17:13.0914 1700 WIMMount (5cf95b35e59e2a38023836fff31be64c) C:\windows\system32\drivers\wimmount.sys

18:17:13.0914 1700 WIMMount - ok

18:17:13.0976 1700 WinDefend (3fae8f94296001c32eab62cd7d82e0fd) C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll

18:17:14.0007 1700 WinDefend - ok

18:17:14.0007 1700 WinHttpAutoProxySvc - ok

18:17:14.0116 1700 Winmgmt (f62e510b6ad4c21eb9fe8668ed251826) C:\windows\system32\wbem\WMIsvc.dll

18:17:14.0163 1700 Winmgmt - ok

18:17:14.0288 1700 WinRM (1b91cd34ea3a90ab6a4ef0550174f4cc) C:\windows\system32\WsmSvc.dll

18:17:14.0319 1700 WinRM - ok

18:17:14.0444 1700 WinUsb (a67e5f9a400f3bd1be3d80613b45f708) C:\windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys

18:17:14.0460 1700 WinUsb - ok

18:17:14.0522 1700 Wlansvc (16935c98ff639d185086a3529b1f2067) C:\windows\System32\wlansvc.dll

18:17:14.0569 1700 Wlansvc - ok

18:17:14.0678 1700 wlidsvc (fb01d4ae207b9efdbabfc55dc95c7e31) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

18:17:14.0709 1700 wlidsvc - ok

18:17:14.0818 1700 WmiAcpi (0217679b8fca58714c3bf2726d2ca84e) C:\windows\system32\drivers\wmiacpi.sys

18:17:14.0834 1700 WmiAcpi - ok

18:17:14.0896 1700 wmiApSrv (6eb6b66517b048d87dc1856ddf1f4c3f) C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe

18:17:14.0928 1700 wmiApSrv - ok

18:17:15.0006 1700 WMPNetworkSvc (3b40d3a61aa8c21b88ae57c58ab3122e) C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

18:17:15.0037 1700 WMPNetworkSvc - ok

18:17:15.0130 1700 WPCSvc (a2f0ec770a92f2b3f9de6d518e11409c) C:\windows\System32\wpcsvc.dll

18:17:15.0162 1700 WPCSvc - ok

18:17:15.0240 1700 WPDBusEnum (aa53356d60af47eacc85bc617a4f3f66) C:\windows\system32\wpdbusenum.dll

18:17:15.0271 1700 WPDBusEnum - ok

18:17:15.0349 1700 ws2ifsl (6db3276587b853bf886b69528fdb048c) C:\windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys

18:17:15.0364 1700 ws2ifsl - ok

18:17:15.0411 1700 wscsvc (6f5d49efe0e7164e03ae773a3fe25340) C:\windows\System32\wscsvc.dll

18:17:15.0442 1700 wscsvc - ok

18:17:15.0474 1700 WSearch - ok

18:17:15.0614 1700 wuauserv (3026418a50c5b4761befa632cedb7406) C:\windows\system32\wuaueng.dll

18:17:15.0661 1700 wuauserv - ok

18:17:15.0754 1700 WudfPf (e714a1c0354636837e20ccbf00888ee7) C:\windows\system32\drivers\WudfPf.sys

18:17:15.0786 1700 WudfPf - ok

18:17:15.0817 1700 WUDFRd (1023ee888c9b47178c5293ed5336ab69) C:\windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys

18:17:15.0832 1700 WUDFRd - ok

18:17:15.0942 1700 wudfsvc (8d1e1e529a2c9e9b6a85b55a345f7629) C:\windows\System32\WUDFSvc.dll

18:17:15.0973 1700 wudfsvc - ok

18:17:16.0004 1700 WwanSvc (ff2d745b560f7c71b31f30f4d49f73d2) C:\windows\System32\wwansvc.dll

18:17:16.0035 1700 WwanSvc - ok

18:17:16.0051 1700 MBR (0x1B8) (2e5debb2116b3417023e0d6562d7ed07) \Device\Harddisk0\DR0

18:17:16.0316 1700 \Device\Harddisk0\DR0 - ok

18:17:16.0332 1700 Boot (0x1200) (5fb009d8d1bbe104d22d071977f32a2a) \Device\Harddisk0\DR0\Partition0

18:17:16.0332 1700 \Device\Harddisk0\DR0\Partition0 - ok

18:17:16.0347 1700 Boot (0x1200) (d5688b55e165a627667567455a328efc) \Device\Harddisk0\DR0\Partition1

18:17:16.0347 1700 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1 - ok

18:17:16.0363 1700 Boot (0x1200) (78ee0a60b0242cd51c89824323794145) \Device\Harddisk0\DR0\Partition2

18:17:16.0378 1700 \Device\Harddisk0\DR0\Partition2 - ok

18:17:16.0378 1700 ============================================================

18:17:16.0378 1700 Scan finished

18:17:16.0378 1700 ============================================================

18:17:16.0394 1688 Detected object count: 5

18:17:16.0394 1688 Actual detected object count: 5

18:20:20.0952 1688 hpqcxs08 ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

18:20:20.0952 1688 hpqcxs08 ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

18:20:20.0968 1688 hpqddsvc ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

18:20:20.0968 1688 hpqddsvc ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

18:20:20.0968 1688 HPSLPSVC ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

18:20:20.0968 1688 HPSLPSVC ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

18:20:20.0968 1688 Net Driver HPZ12 ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

18:20:20.0968 1688 Net Driver HPZ12 ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

18:20:20.0984 1688 Pml Driver HPZ12 ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

18:20:20.0984 1688 Pml Driver HPZ12 ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

---------- Post toegevoegd om 18:23 ---------- Vorige post was om 18:21 ----------

Ik merk nu wel op dat als ik de parameters bij TDSSKiller verander, namelijk de optionele mogelijkheden aanvink, ik 5 threats vind.

Dit is dan de log:

18:08:18.0192 3920 TDSS rootkit removing tool 2.7.28.0 Apr 10 2012 16:54:05

18:08:18.0333 3920 ============================================================

18:08:18.0333 3920 Current date / time: 2012/04/14 18:08:18.0333

18:08:18.0333 3920 SystemInfo:

18:08:18.0333 3920

18:08:18.0333 3920 OS Version: 6.1.7601 ServicePack: 1.0

18:08:18.0333 3920 Product type: Workstation

18:08:18.0333 3920 ComputerName: JONAS-PC

18:08:18.0333 3920 UserName: Jonas

18:08:18.0333 3920 Windows directory: C:\windows

18:08:18.0333 3920 System windows directory: C:\windows

18:08:18.0333 3920 Processor architecture: Intel x86

18:08:18.0333 3920 Number of processors: 2

18:08:18.0333 3920 Page size: 0x1000

18:08:18.0333 3920 Boot type: Safe boot with network

18:08:18.0333 3920 ============================================================

18:08:18.0832 3920 Drive \Device\Harddisk0\DR0 - Size: 0x4A85D56000 (298.09 Gb), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0x9801, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xFF, Type 'K0', Flags 0x00000050

18:08:18.0832 3920 \Device\Harddisk0\DR0:

18:08:18.0832 3920 MBR used

18:08:18.0832 3920 \Device\Harddisk0\DR0\Partition0: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x1E00800, BlocksNum 0x32000

18:08:18.0832 3920 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x1E32800, BlocksNum 0x16A3A000

18:08:18.0832 3920 \Device\Harddisk0\DR0\Partition2: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x1886C800, BlocksNum 0xCBC1800

18:08:18.0894 3920 Initialize success

18:08:18.0894 3920 ============================================================

18:08:36.0491 4004 ============================================================

18:08:36.0491 4004 Scan started

18:08:36.0491 4004 Mode: Manual;

18:08:36.0491 4004 ============================================================

18:08:37.0037 4004 1394ohci (1b133875b8aa8ac48969bd3458afe9f5) C:\windows\system32\drivers\1394ohci.sys

18:08:37.0037 4004 1394ohci - ok

18:08:37.0084 4004 ACPI (cea80c80bed809aa0da6febc04733349) C:\windows\system32\drivers\ACPI.sys

18:08:37.0084 4004 ACPI - ok

18:08:37.0146 4004 AcpiPmi (1efbc664abff416d1d07db115dcb264f) C:\windows\system32\drivers\acpipmi.sys

18:08:37.0146 4004 AcpiPmi - ok

18:08:37.0287 4004 AdobeFlashPlayerUpdateSvc (0d4c486a24a711a45fd83acdf4d18506) C:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

18:08:37.0287 4004 AdobeFlashPlayerUpdateSvc - ok

18:08:37.0411 4004 adp94xx (21e785ebd7dc90a06391141aac7892fb) C:\windows\system32\DRIVERS\adp94xx.sys

18:08:37.0411 4004 adp94xx - ok

18:08:37.0505 4004 adpahci (0c676bc278d5b59ff5abd57bbe9123f2) C:\windows\system32\DRIVERS\adpahci.sys

18:08:37.0505 4004 adpahci - ok

18:08:37.0521 4004 adpu320 (7c7b5ee4b7b822ec85321fe23a27db33) C:\windows\system32\DRIVERS\adpu320.sys

18:08:37.0521 4004 adpu320 - ok

18:08:37.0552 4004 AeLookupSvc (8b5eefeec1e6d1a72a06c526628ad161) C:\windows\System32\aelupsvc.dll

18:08:37.0552 4004 AeLookupSvc - ok

18:08:37.0661 4004 AFD (9ebbba55060f786f0fcaa3893bfa2806) C:\windows\system32\drivers\afd.sys

18:08:37.0661 4004 AFD - ok

18:08:37.0692 4004 agp440 (507812c3054c21cef746b6ee3d04dd6e) C:\windows\system32\drivers\agp440.sys

18:08:37.0692 4004 agp440 - ok

18:08:37.0801 4004 aic78xx (8b30250d573a8f6b4bd23195160d8707) C:\windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys

18:08:37.0801 4004 aic78xx - ok

18:08:37.0848 4004 ALG (18a54e132947cd98fea9accc57f98f13) C:\windows\System32\alg.exe

18:08:37.0848 4004 ALG - ok

18:08:37.0957 4004 aliide (0d40bcf52ea90fc7df2aeab6503dea44) C:\windows\system32\drivers\aliide.sys

18:08:37.0957 4004 aliide - ok

18:08:37.0989 4004 amdagp (3c6600a0696e90a463771c7422e23ab5) C:\windows\system32\drivers\amdagp.sys

18:08:37.0989 4004 amdagp - ok

18:08:38.0098 4004 amdide (cd5914170297126b6266860198d1d4f0) C:\windows\system32\drivers\amdide.sys

18:08:38.0098 4004 amdide - ok

18:08:38.0145 4004 AmdK8 (00dda200d71bac534bf56a9db5dfd666) C:\windows\system32\DRIVERS\amdk8.sys

18:08:38.0145 4004 AmdK8 - ok

18:08:38.0223 4004 AmdPPM (3cbf30f5370fda40dd3e87df38ea53b6) C:\windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys

18:08:38.0223 4004 AmdPPM - ok

18:08:38.0285 4004 amdsata (d320bf87125326f996d4904fe24300fc) C:\windows\system32\drivers\amdsata.sys

18:08:38.0285 4004 amdsata - ok

18:08:38.0394 4004 amdsbs (ea43af0c423ff267355f74e7a53bdaba) C:\windows\system32\DRIVERS\amdsbs.sys

18:08:38.0394 4004 amdsbs - ok

18:08:38.0441 4004 amdxata (46387fb17b086d16dea267d5be23a2f2) C:\windows\system32\drivers\amdxata.sys

18:08:38.0441 4004 amdxata - ok

18:08:38.0550 4004 AppID (aea177f783e20150ace5383ee368da19) C:\windows\system32\drivers\appid.sys

18:08:38.0550 4004 AppID - ok

18:08:38.0581 4004 AppIDSvc (62a9c86cb6085e20db4823e4e97826f5) C:\windows\System32\appidsvc.dll

18:08:38.0597 4004 AppIDSvc - ok

18:08:38.0691 4004 Appinfo (fb1959012294d6ad43e5304df65e3c26) C:\windows\System32\appinfo.dll

18:08:38.0691 4004 Appinfo - ok

18:08:38.0769 4004 Apple Mobile Device (3debbecf665dcdde3a95d9b902010817) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

18:08:38.0769 4004 Apple Mobile Device - ok

18:08:38.0878 4004 arc (2932004f49677bd84dbc72edb754ffb3) C:\windows\system32\DRIVERS\arc.sys

18:08:38.0878 4004 arc - ok

18:08:38.0909 4004 arcsas (5d6f36c46fd283ae1b57bd2e9feb0bc7) C:\windows\system32\DRIVERS\arcsas.sys

18:08:38.0909 4004 arcsas - ok

18:08:38.0940 4004 AsyncMac (add2ade1c2b285ab8378d2daaf991481) C:\windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys

18:08:38.0940 4004 AsyncMac - ok

18:08:39.0065 4004 atapi (338c86357871c167a96ab976519bf59e) C:\windows\system32\drivers\atapi.sys

18:08:39.0065 4004 atapi - ok

18:08:39.0127 4004 athr (de0fbcccd6af0f0e7bf12e8d041cc48f) C:\windows\system32\DRIVERS\athr.sys

18:08:39.0143 4004 athr - ok

18:08:39.0252 4004 AudioEndpointBuilder (ce3b4e731638d2ef62fcb419be0d39f0) C:\windows\System32\Audiosrv.dll

18:08:39.0252 4004 AudioEndpointBuilder - ok

18:08:39.0268 4004 Audiosrv (ce3b4e731638d2ef62fcb419be0d39f0) C:\windows\System32\Audiosrv.dll

18:08:39.0268 4004 Audiosrv - ok

18:08:39.0361 4004 AxInstSV (6e30d02aac9cac84f421622e3a2f6178) C:\windows\System32\AxInstSV.dll

18:08:39.0361 4004 AxInstSV - ok

18:08:39.0424 4004 b06bdrv (1a231abec60fd316ec54c66715543cec) C:\windows\system32\DRIVERS\bxvbdx.sys

18:08:39.0439 4004 b06bdrv - ok

18:08:39.0533 4004 b57nd60x (bd8869eb9cde6bbe4508d869929869ee) C:\windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys

18:08:39.0533 4004 b57nd60x - ok

18:08:39.0642 4004 BcmSqlStartupSvc (6163664c7e9cd110af70180c126c3fdc) C:\Program Files\Microsoft Small Business\Business Contact Manager\BcmSqlStartupSvc.exe

18:08:39.0658 4004 BcmSqlStartupSvc - ok

18:08:39.0751 4004 BDESVC (ee1e9c3bb8228ae423dd38db69128e71) C:\windows\System32\bdesvc.dll

18:08:39.0751 4004 BDESVC - ok

18:08:39.0798 4004 Beep (505506526a9d467307b3c393dedaf858) C:\windows\system32\drivers\Beep.sys

18:08:39.0798 4004 Beep - ok

18:08:39.0907 4004 BFE (1e2bac209d184bb851e1a187d8a29136) C:\windows\System32\bfe.dll

18:08:39.0907 4004 BFE - ok

18:08:40.0017 4004 BITS (e585445d5021971fae10393f0f1c3961) C:\windows\System32\qmgr.dll

18:08:40.0048 4004 BITS - ok

18:08:40.0141 4004 blbdrive (2287078ed48fcfc477b05b20cf38f36f) C:\windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys

18:08:40.0141 4004 blbdrive - ok

18:08:40.0235 4004 Bonjour Service (db5bea73edaf19ac68b2c0fad0f92b1a) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

18:08:40.0251 4004 Bonjour Service - ok

18:08:40.0360 4004 bowser (8f2da3028d5fcbd1a060a3de64cd6506) C:\windows\system32\DRIVERS\bowser.sys

18:08:40.0360 4004 bowser - ok

18:08:40.0391 4004 BrFiltLo (9f9acc7f7ccde8a15c282d3f88b43309) C:\windows\system32\DRIVERS\BrFiltLo.sys

18:08:40.0391 4004 BrFiltLo - ok

18:08:40.0407 4004 BrFiltUp (56801ad62213a41f6497f96dee83755a) C:\windows\system32\DRIVERS\BrFiltUp.sys

18:08:40.0407 4004 BrFiltUp - ok

18:08:40.0516 4004 Browser (6e11f33d14d020f58d5e02e4d67dfa19) C:\windows\System32\browser.dll

18:08:40.0516 4004 Browser - ok

18:08:40.0563 4004 Brserid (845b8ce732e67f3b4133164868c666ea) C:\windows\System32\Drivers\Brserid.sys

18:08:40.0563 4004 Brserid - ok

18:08:40.0594 4004 BrSerWdm (203f0b1e73adadbbb7b7b1fabd901f6b) C:\windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys

18:08:40.0594 4004 BrSerWdm - ok

18:08:40.0687 4004 BrUsbMdm (bd456606156ba17e60a04e18016ae54b) C:\windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys

18:08:40.0687 4004 BrUsbMdm - ok

18:08:40.0719 4004 BrUsbSer (af72ed54503f717a43268b3cc5faec2e) C:\windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys

18:08:40.0719 4004 BrUsbSer - ok

18:08:40.0734 4004 BTHMODEM (ed3df7c56ce0084eb2034432fc56565a) C:\windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys

18:08:40.0734 4004 BTHMODEM - ok

18:08:40.0828 4004 bthserv (1df19c96eef6c29d1c3e1a8678e07190) C:\windows\system32\bthserv.dll

18:08:40.0828 4004 bthserv - ok

18:08:40.0906 4004 ccEvtMgr (27d036fb3d22ca8a6662fe960d1a937d) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

18:08:40.0906 4004 ccEvtMgr - ok

18:08:40.0921 4004 ccSetMgr (27d036fb3d22ca8a6662fe960d1a937d) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

18:08:40.0921 4004 ccSetMgr - ok

18:08:40.0999 4004 cdfs (77ea11b065e0a8ab902d78145ca51e10) C:\windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys

18:08:40.0999 4004 cdfs - ok

18:08:41.0062 4004 cdrom (be167ed0fdb9c1fa1133953c18d5a6c9) C:\windows\system32\drivers\cdrom.sys

18:08:41.0062 4004 cdrom - ok

18:08:41.0171 4004 CertPropSvc (319c6b309773d063541d01df8ac6f55f) C:\windows\System32\certprop.dll

18:08:41.0171 4004 CertPropSvc - ok

18:08:41.0218 4004 circlass (3fe3fe94a34df6fb06e6418d0f6a0060) C:\windows\system32\DRIVERS\circlass.sys

18:08:41.0218 4004 circlass - ok

18:08:41.0265 4004 CLFS (635181e0e9bbf16871bf5380d71db02d) C:\windows\system32\CLFS.sys

18:08:41.0265 4004 CLFS - ok

18:08:41.0358 4004 clr_optimization_v2.0.50727_32 (d88040f816fda31c3b466f0fa0918f29) C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

18:08:41.0358 4004 clr_optimization_v2.0.50727_32 - ok

18:08:41.0483 4004 clr_optimization_v4.0.30319_32 (c5a75eb48e2344abdc162bda79e16841) C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

18:08:41.0499 4004 clr_optimization_v4.0.30319_32 - ok

18:08:41.0561 4004 CmBatt (dea805815e587dad1dd2c502220b5616) C:\windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys

18:08:41.0577 4004 CmBatt - ok

18:08:41.0639 4004 cmdide (c537b1db64d495b9b4717b4d6d9edbf2) C:\windows\system32\drivers\cmdide.sys

18:08:41.0639 4004 cmdide - ok

18:08:41.0670 4004 CNG (6427525d76f61d0c519b008d3680e8e7) C:\windows\system32\Drivers\cng.sys

18:08:41.0686 4004 CNG - ok

18:08:41.0764 4004 Compbatt (a6023d3823c37043986713f118a89bee) C:\windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys

18:08:41.0764 4004 Compbatt - ok

18:08:41.0842 4004 CompositeBus (cbe8c58a8579cfe5fccf809e6f114e89) C:\windows\system32\drivers\CompositeBus.sys

18:08:41.0842 4004 CompositeBus - ok

18:08:41.0889 4004 COMSysApp - ok

18:08:41.0935 4004 crcdisk (2c4ebcfc84a9b44f209dff6c6e6c61d1) C:\windows\system32\DRIVERS\crcdisk.sys

18:08:41.0935 4004 crcdisk - ok

18:08:41.0982 4004 CryptSvc (a585bebf7d054bd9618eda0922d5484a) C:\windows\system32\cryptsvc.dll

18:08:41.0982 4004 CryptSvc - ok

18:08:42.0123 4004 ctxusbm (cb6ff7012bb5d59d7c12350db795ce1f) C:\windows\system32\DRIVERS\ctxusbm.sys

18:08:42.0123 4004 ctxusbm - ok

18:08:42.0169 4004 DcomLaunch (7660f01d3b38aca1747e397d21d790af) C:\windows\system32\rpcss.dll

18:08:42.0169 4004 DcomLaunch - ok

18:08:42.0263 4004 defragsvc (8d6e10a2d9a5eed59562d9b82cf804e1) C:\windows\System32\defragsvc.dll

18:08:42.0263 4004 defragsvc - ok

18:08:42.0325 4004 DfsC (f024449c97ec1e464aaffda18593db88) C:\windows\system32\Drivers\dfsc.sys

18:08:42.0325 4004 DfsC - ok

18:08:42.0435 4004 Dhcp (e9e01eb683c132f7fa27cd607b8a2b63) C:\windows\system32\dhcpcore.dll

18:08:42.0435 4004 Dhcp - ok

18:08:42.0466 4004 discache (1a050b0274bfb3890703d490f330c0da) C:\windows\system32\drivers\discache.sys

18:08:42.0466 4004 discache - ok

18:08:42.0591 4004 Disk (565003f326f99802e68ca78f2a68e9ff) C:\windows\system32\DRIVERS\disk.sys

18:08:42.0591 4004 Disk - ok

18:08:42.0622 4004 Dnscache (33ef4861f19a0736b11314aad9ae28d0) C:\windows\System32\dnsrslvr.dll

18:08:42.0622 4004 Dnscache - ok

18:08:42.0700 4004 dot3svc (366ba8fb4b7bb7435e3b9eacb3843f67) C:\windows\System32\dot3svc.dll

18:08:42.0700 4004 dot3svc - ok

18:08:42.0809 4004 Dot4 (b5e479eb83707dd698f66953e922042c) C:\windows\system32\DRIVERS\Dot4.sys

18:08:42.0809 4004 Dot4 - ok

18:08:42.0903 4004 Dot4Print (caefd09b6a6249c53a67d55a9a9fcabf) C:\windows\system32\drivers\Dot4Prt.sys

18:08:42.0903 4004 Dot4Print - ok

18:08:42.0965 4004 dot4usb (cf491ff38d62143203c065260567e2f7) C:\windows\system32\DRIVERS\dot4usb.sys

18:08:42.0965 4004 dot4usb - ok

18:08:43.0012 4004 DPS (8ec04ca86f1d68da9e11952eb85973d6) C:\windows\system32\dps.dll

18:08:43.0012 4004 DPS - ok

18:08:43.0121 4004 drmkaud (b918e7c5f9bf77202f89e1a9539f2eb4) C:\windows\system32\drivers\drmkaud.sys

18:08:43.0121 4004 drmkaud - ok

18:08:43.0183 4004 DXGKrnl (23f5d28378a160352ba8f817bd8c71cb) C:\windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys

18:08:43.0183 4004 DXGKrnl - ok

18:08:43.0277 4004 EapHost (8600142fa91c1b96367d3300ad0f3f3a) C:\windows\System32\eapsvc.dll

18:08:43.0277 4004 EapHost - ok

18:08:43.0386 4004 ebdrv (024e1b5cac09731e4d868e64dbfb4ab0) C:\windows\system32\DRIVERS\evbdx.sys

18:08:43.0480 4004 ebdrv - ok

18:08:43.0573 4004 eeCtrl (579a6b6135d32b857faf0e3a974535d8) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl.sys

18:08:43.0573 4004 eeCtrl - ok

18:08:43.0651 4004 EFS (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\System32\lsass.exe

18:08:43.0651 4004 EFS - ok

18:08:43.0729 4004 ehRecvr (a8c362018efc87beb013ee28f29c0863) C:\windows\ehome\ehRecvr.exe

18:08:43.0729 4004 ehRecvr - ok

18:08:43.0776 4004 ehSched (d389bff34f80caede417bf9d1507996a) C:\windows\ehome\ehsched.exe

18:08:43.0776 4004 ehSched - ok

18:08:43.0885 4004 elxstor (0ed67910c8c326796faa00b2bf6d9d3c) C:\windows\system32\DRIVERS\elxstor.sys

18:08:43.0885 4004 elxstor - ok

18:08:44.0010 4004 EraserUtilRebootDrv (028d50f059bd0d2ccb209e9011b9a9a4) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys

18:08:44.0010 4004 EraserUtilRebootDrv - ok

18:08:44.0104 4004 ErrDev (8fc3208352dd3912c94367a206ab3f11) C:\windows\system32\drivers\errdev.sys

18:08:44.0104 4004 ErrDev - ok

18:08:44.0166 4004 EventSystem (f6916efc29d9953d5d0df06882ae8e16) C:\windows\system32\es.dll

18:08:44.0166 4004 EventSystem - ok

18:08:44.0244 4004 exfat (2dc9108d74081149cc8b651d3a26207f) C:\windows\system32\drivers\exfat.sys

18:08:44.0244 4004 exfat - ok

18:08:44.0275 4004 fastfat (7e0ab74553476622fb6ae36f73d97d35) C:\windows\system32\drivers\fastfat.sys

18:08:44.0275 4004 fastfat - ok

18:08:44.0322 4004 Fax (967ea5b213e9984cbe270205df37755b) C:\windows\system32\fxssvc.exe

18:08:44.0338 4004 Fax - ok

18:08:44.0416 4004 fdc (e817a017f82df2a1f8cfdbda29388b29) C:\windows\system32\DRIVERS\fdc.sys

18:08:44.0416 4004 fdc - ok

18:08:44.0447 4004 fdPHost (f3222c893bd2f5821a0179e5c71e88fb) C:\windows\system32\fdPHost.dll

18:08:44.0447 4004 fdPHost - ok

18:08:44.0494 4004 FDResPub (7dbe8cbfe79efbdeb98c9fb08d3a9a5b) C:\windows\system32\fdrespub.dll

18:08:44.0494 4004 FDResPub - ok

18:08:44.0509 4004 FileInfo (6cf00369c97f3cf563be99be983d13d8) C:\windows\system32\drivers\fileinfo.sys

18:08:44.0509 4004 FileInfo - ok

18:08:44.0556 4004 Filetrace (42c51dc94c91da21cb9196eb64c45db9) C:\windows\system32\drivers\filetrace.sys

18:08:44.0556 4004 Filetrace - ok

18:08:44.0587 4004 flpydisk (87907aa70cb3c56600f1c2fb8841579b) C:\windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys

18:08:44.0587 4004 flpydisk - ok

18:08:44.0665 4004 FltMgr (7520ec808e0c35e0ee6f841294316653) C:\windows\system32\drivers\fltmgr.sys

18:08:44.0665 4004 FltMgr - ok

18:08:44.0712 4004 FontCache (b3a5ec6b6b6673db7e87c2bcdbddc074) C:\windows\system32\FntCache.dll

18:08:44.0712 4004 FontCache - ok

18:08:44.0806 4004 FontCache3.0.0.0 (e56f39f6b7fda0ac77a79b0fd3de1a2f) C:\windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

18:08:44.0821 4004 FontCache3.0.0.0 - ok

18:08:44.0899 4004 FsDepends (1a16b57943853e598cff37fe2b8cbf1d) C:\windows\system32\drivers\FsDepends.sys

18:08:44.0899 4004 FsDepends - ok

18:08:44.0962 4004 fssfltr (d909075fa72c090f27aa926c32cb4612) C:\windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys

18:08:44.0962 4004 fssfltr - ok

18:08:45.0087 4004 fsssvc (40cdfad174b3d5e80f95dda003c0b97f) C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe

18:08:45.0102 4004 fsssvc - ok

18:08:45.0196 4004 Fs_Rec (7dae5ebcc80e45d3253f4923dc424d05) C:\windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys

18:08:45.0211 4004 Fs_Rec - ok

18:08:45.0258 4004 fvevol (8a73e79089b282100b9393b644cb853b) C:\windows\system32\DRIVERS\fvevol.sys

18:08:45.0274 4004 fvevol - ok

18:08:45.0367 4004 gagp30kx (65ee0c7a58b65e74ae05637418153938) C:\windows\system32\DRIVERS\gagp30kx.sys

18:08:45.0367 4004 gagp30kx - ok

18:08:45.0414 4004 GEARAspiWDM (8182ff89c65e4d38b2de4bb0fb18564e) C:\windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys

18:08:45.0414 4004 GEARAspiWDM - ok

18:08:45.0508 4004 gpsvc (e897eaf5ed6ba41e081060c9b447a673) C:\windows\System32\gpsvc.dll

18:08:45.0508 4004 gpsvc - ok

18:08:45.0601 4004 gupdate (8f0de4fef8201e306f9938b0905ac96a) C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

18:08:45.0617 4004 gupdate - ok

18:08:45.0617 4004 gupdatem (8f0de4fef8201e306f9938b0905ac96a) C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

18:08:45.0617 4004 gupdatem - ok

18:08:45.0664 4004 gusvc (cc839e8d766cc31a7710c9f38cf3e375) C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

18:08:45.0664 4004 gusvc - ok

18:08:45.0757 4004 hcw85cir (c44e3c2bab6837db337ddee7544736db) C:\windows\system32\drivers\hcw85cir.sys

18:08:45.0757 4004 hcw85cir - ok

18:08:45.0820 4004 HdAudAddService (a5ef29d5315111c80a5c1abad14c8972) C:\windows\system32\drivers\HdAudio.sys

18:08:45.0820 4004 HdAudAddService - ok

18:08:45.0945 4004 HDAudBus (9036377b8a6c15dc2eec53e489d159b5) C:\windows\system32\drivers\HDAudBus.sys

18:08:45.0960 4004 HDAudBus - ok

18:08:45.0976 4004 HidBatt (1d58a7f3e11a9731d0eaaaa8405acc36) C:\windows\system32\DRIVERS\HidBatt.sys

18:08:45.0976 4004 HidBatt - ok

18:08:45.0991 4004 HidBth (89448f40e6df260c206a193a4683ba78) C:\windows\system32\DRIVERS\hidbth.sys

18:08:45.0991 4004 HidBth - ok

18:08:46.0023 4004 HidIr (cf50b4cf4a4f229b9f3c08351f99ca5e) C:\windows\system32\DRIVERS\hidir.sys

18:08:46.0023 4004 HidIr - ok

18:08:46.0085 4004 hidserv (2bc6f6a1992b3a77f5f41432ca6b3b6b) C:\windows\system32\hidserv.dll

18:08:46.0085 4004 hidserv - ok

18:08:46.0179 4004 HidUsb (10c19f8290891af023eaec0832e1eb4d) C:\windows\system32\drivers\hidusb.sys

18:08:46.0179 4004 HidUsb - ok

18:08:46.0210 4004 hkmsvc (196b4e3f4cccc24af836ce58facbb699) C:\windows\system32\kmsvc.dll

18:08:46.0210 4004 hkmsvc - ok

18:08:46.0272 4004 HomeGroupListener (6658f4404de03d75fe3ba09f7aba6a30) C:\windows\system32\ListSvc.dll

18:08:46.0272 4004 HomeGroupListener - ok

18:08:46.0319 4004 HomeGroupProvider (dbc02d918fff1cad628acbe0c0eaa8e8) C:\windows\system32\provsvc.dll

18:08:46.0319 4004 HomeGroupProvider - ok

18:08:46.0491 4004 hpqcxs08 (1dae5c46d42b02a6d5862e1482efb390) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqcxs08.dll

18:08:46.0491 4004 hpqcxs08 - ok

18:08:46.0506 4004 hpqddsvc (99e8eef42fe2f4af29b08c3355dd7685) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqddsvc.dll

18:08:46.0506 4004 hpqddsvc - ok

18:08:46.0615 4004 HpSAMD (295fdc419039090eb8b49ffdbb374549) C:\windows\system32\drivers\HpSAMD.sys

18:08:46.0615 4004 HpSAMD - ok

18:08:46.0740 4004 HPSLPSVC (79737e0f7d25de8405cb34d4c9882253) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPSLPSVC32.DLL

18:08:46.0740 4004 HPSLPSVC - ok

18:08:46.0881 4004 HTTP (871917b07a141bff43d76d8844d48106) C:\windows\system32\drivers\HTTP.sys

18:08:46.0881 4004 HTTP - ok

18:08:46.0974 4004 hwpolicy (0c4e035c7f105f1299258c90886c64c5) C:\windows\system32\drivers\hwpolicy.sys

18:08:46.0974 4004 hwpolicy - ok

18:08:47.0037 4004 i8042prt (f151f0bdc47f4a28b1b20a0818ea36d6) C:\windows\system32\drivers\i8042prt.sys

18:08:47.0037 4004 i8042prt - ok

18:08:47.0115 4004 IAANTMON (7548066df68a8a1a56b043359f915f37) C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

18:08:47.0115 4004 IAANTMON - ok

18:08:47.0255 4004 iaStor (d483687eace0c065ee772481a96e05f5) C:\windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys

18:08:47.0255 4004 iaStor - ok

18:08:47.0302 4004 iaStorV (5cd5f9a5444e6cdcb0ac89bd62d8b76e) C:\windows\system32\drivers\iaStorV.sys

18:08:47.0302 4004 iaStorV - ok

18:08:47.0427 4004 idsvc (c521d7eb6497bb1af6afa89e322fb43c) C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe

18:08:47.0442 4004 idsvc - ok

18:08:47.0723 4004 igfx (8266ae06df974e5ba047b3e9e9e70b3f) C:\windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys

18:08:47.0926 4004 igfx - ok

18:08:48.0035 4004 iirsp (4173ff5708f3236cf25195fecd742915) C:\windows\system32\DRIVERS\iirsp.sys

18:08:48.0035 4004 iirsp - ok

18:08:48.0097 4004 IKEEXT (f95622f161474511b8d80d6b093aa610) C:\windows\System32\ikeext.dll

18:08:48.0113 4004 IKEEXT - ok

18:08:48.0253 4004 IntcAzAudAddService (5ceef2cccb4fe00d3ffbfeb12bcfa07f) C:\windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys

18:08:48.0285 4004 IntcAzAudAddService - ok

18:08:48.0394 4004 intelide (a0f12f2c9ba6c72f3987ce780e77c130) C:\windows\system32\drivers\intelide.sys

18:08:48.0394 4004 intelide - ok

18:08:48.0441 4004 intelppm (3b514d27bfc4accb4037bc6685f766e0) C:\windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys

18:08:48.0441 4004 intelppm - ok

18:08:48.0534 4004 IPBusEnum (acb364b9075a45c0736e5c47be5cae19) C:\windows\system32\ipbusenum.dll

18:08:48.0534 4004 IPBusEnum - ok

18:08:48.0581 4004 IpFilterDriver (709d1761d3b19a932ff0238ea6d50200) C:\windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys

18:08:48.0581 4004 IpFilterDriver - ok

18:08:48.0690 4004 iphlpsvc (4d65a07b795d6674312f879d09aa7663) C:\windows\System32\iphlpsvc.dll

18:08:48.0690 4004 iphlpsvc - ok

18:08:48.0799 4004 IPMIDRV (4bd7134618c1d2a27466a099062547bf) C:\windows\system32\drivers\IPMIDrv.sys

18:08:48.0799 4004 IPMIDRV - ok

18:08:48.0831 4004 IPNAT (a5fa468d67abcdaa36264e463a7bb0cd) C:\windows\system32\drivers\ipnat.sys

18:08:48.0846 4004 IPNAT - ok

18:08:48.0940 4004 iPod Service (49918803b661367023bf325cf602afdc) C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

18:08:48.0940 4004 iPod Service - ok

18:08:49.0049 4004 IRENUM (42996cff20a3084a56017b7902307e9f) C:\windows\system32\drivers\irenum.sys

18:08:49.0049 4004 IRENUM - ok

18:08:49.0080 4004 isapnp (1f32bb6b38f62f7df1a7ab7292638a35) C:\windows\system32\drivers\isapnp.sys

18:08:49.0080 4004 isapnp - ok

18:08:49.0143 4004 iScsiPrt (cb7a9abb12b8415bce5d74994c7ba3ae) C:\windows\system32\drivers\msiscsi.sys

18:08:49.0158 4004 iScsiPrt - ok

18:08:49.0221 4004 kbdclass (adef52ca1aeae82b50df86b56413107e) C:\windows\system32\drivers\kbdclass.sys

18:08:49.0221 4004 kbdclass - ok

18:08:49.0283 4004 kbdhid (9e3ced91863e6ee98c24794d05e27a71) C:\windows\system32\drivers\kbdhid.sys

18:08:49.0283 4004 kbdhid - ok

18:08:49.0314 4004 KeyIso (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:08:49.0314 4004 KeyIso - ok

18:08:49.0361 4004 KSecDD (f4647bb23db9038a7536cf6b68f4207f) C:\windows\system32\Drivers\ksecdd.sys

18:08:49.0361 4004 KSecDD - ok

18:08:49.0408 4004 KSecPkg (e73cae53bbb72ba26918492c6b4c229d) C:\windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys

18:08:49.0408 4004 KSecPkg - ok

18:08:49.0439 4004 KtmRm (89a7b9cc98d0d80c6f31b91c0a310fcd) C:\windows\system32\msdtckrm.dll

18:08:49.0439 4004 KtmRm - ok

18:08:49.0548 4004 LanmanServer (d64af876d53eca3668bb97b51b4e70ab) C:\windows\system32\srvsvc.dll

18:08:49.0548 4004 LanmanServer - ok

18:08:49.0626 4004 LanmanWorkstation (58405e4f68ba8e4057c6e914f326aba2) C:\windows\System32\wkssvc.dll

18:08:49.0642 4004 LanmanWorkstation - ok

18:08:49.0798 4004 LiveUpdate (e34152d03caaaaa81dd66d803f392522) C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

18:08:49.0907 4004 LiveUpdate - ok

18:08:50.0016 4004 lltdio (f7611ec07349979da9b0ae1f18ccc7a6) C:\windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys

18:08:50.0016 4004 lltdio - ok

18:08:50.0047 4004 lltdsvc (5700673e13a2117fa3b9020c852c01e2) C:\windows\System32\lltdsvc.dll

18:08:50.0047 4004 lltdsvc - ok

18:08:50.0110 4004 lmhosts (55ca01ba19d0006c8f2639b6c045e08b) C:\windows\System32\lmhsvc.dll

18:08:50.0110 4004 lmhosts - ok

18:08:50.0172 4004 LSI_FC (eb119a53ccf2acc000ac71b065b78fef) C:\windows\system32\DRIVERS\lsi_fc.sys

18:08:50.0172 4004 LSI_FC - ok

18:08:50.0266 4004 LSI_SAS (8ade1c877256a22e49b75d1cc9161f9c) C:\windows\system32\DRIVERS\lsi_sas.sys

18:08:50.0266 4004 LSI_SAS - ok

18:08:50.0281 4004 LSI_SAS2 (dc9dc3d3daa0e276fd2ec262e38b11e9) C:\windows\system32\DRIVERS\lsi_sas2.sys

18:08:50.0281 4004 LSI_SAS2 - ok

18:08:50.0297 4004 LSI_SCSI (0a036c7d7cab643a7f07135ac47e0524) C:\windows\system32\DRIVERS\lsi_scsi.sys

18:08:50.0297 4004 LSI_SCSI - ok

18:08:50.0422 4004 luafv (6703e366cc18d3b6e534f5cf7df39cee) C:\windows\system32\drivers\luafv.sys

18:08:50.0422 4004 luafv - ok

18:08:50.0562 4004 lxeeCATSCustConnectService (a9d8d63c7378dd34e4e19036093a9264) C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\\lxeeserv.exe

18:08:50.0578 4004 lxeeCATSCustConnectService - ok

18:08:50.0687 4004 lxee_device - ok

18:08:50.0749 4004 Mcx2Svc (bfb9ee8ee977efe85d1a3105abef6dd1) C:\windows\system32\Mcx2Svc.dll

18:08:50.0749 4004 Mcx2Svc - ok

18:08:50.0812 4004 megasas (0fff5b045293002ab38eb1fd1fc2fb74) C:\windows\system32\DRIVERS\megasas.sys

18:08:50.0812 4004 megasas - ok

18:08:50.0905 4004 MegaSR (dcbab2920c75f390caf1d29f675d03d6) C:\windows\system32\DRIVERS\MegaSR.sys

18:08:50.0905 4004 MegaSR - ok

18:08:51.0030 4004 Microsoft Office Groove Audit Service (123271bd5237ab991dc5c21fdf8835eb) C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe

18:08:51.0030 4004 Microsoft Office Groove Audit Service - ok

18:08:51.0108 4004 MMCSS (146b6f43a673379a3c670e86d89be5ea) C:\windows\system32\mmcss.dll

18:08:51.0108 4004 MMCSS - ok

18:08:51.0155 4004 Modem (f001861e5700ee84e2d4e52c712f4964) C:\windows\system32\drivers\modem.sys

18:08:51.0155 4004 Modem - ok

18:08:51.0249 4004 monitor (79d10964de86b292320e9dfe02282a23) C:\windows\system32\DRIVERS\monitor.sys

18:08:51.0249 4004 monitor - ok

18:08:51.0295 4004 mouclass (fb18cc1d4c2e716b6b903b0ac0cc0609) C:\windows\system32\drivers\mouclass.sys

18:08:51.0295 4004 mouclass - ok

18:08:51.0405 4004 mouhid (2c388d2cd01c9042596cf3c8f3c7b24d) C:\windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys

18:08:51.0405 4004 mouhid - ok

18:08:51.0451 4004 mountmgr (fc8771f45ecccfd89684e38842539b9b) C:\windows\system32\drivers\mountmgr.sys

18:08:51.0451 4004 mountmgr - ok

18:08:51.0483 4004 mpio (2d699fb6e89ce0d8da14ecc03b3edfe0) C:\windows\system32\drivers\mpio.sys

18:08:51.0498 4004 mpio - ok

18:08:51.0576 4004 mpsdrv (ad2723a7b53dd1aacae6ad8c0bfbf4d0) C:\windows\system32\drivers\mpsdrv.sys

18:08:51.0576 4004 mpsdrv - ok

18:08:51.0639 4004 MpsSvc (9835584e999d25004e1ee8e5f3e3b881) C:\windows\system32\mpssvc.dll

18:08:51.0639 4004 MpsSvc - ok

18:08:51.0732 4004 MRxDAV (ceb46ab7c01c9f825f8cc6babc18166a) C:\windows\system32\drivers\mrxdav.sys

18:08:51.0732 4004 MRxDAV - ok

18:08:51.0779 4004 mrxsmb (5d16c921e3671636c0eba3bbaac5fd25) C:\windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys

18:08:51.0779 4004 mrxsmb - ok

18:08:51.0857 4004 mrxsmb10 (6d17a4791aca19328c685d256349fefc) C:\windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys

18:08:51.0857 4004 mrxsmb10 - ok

18:08:51.0888 4004 mrxsmb20 (b81f204d146000be76651a50670a5e9e) C:\windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys

18:08:51.0904 4004 mrxsmb20 - ok

18:08:51.0935 4004 msahci (012c5f4e9349e711e11e0f19a8589f0a) C:\windows\system32\drivers\msahci.sys

18:08:51.0935 4004 msahci - ok

18:08:52.0029 4004 msdsm (55055f8ad8be27a64c831322a780a228) C:\windows\system32\drivers\msdsm.sys

18:08:52.0029 4004 msdsm - ok

18:08:52.0075 4004 MSDTC (e1bce74a3bd9902b72599c0192a07e27) C:\windows\System32\msdtc.exe

18:08:52.0075 4004 MSDTC - ok

18:08:52.0169 4004 Msfs (daefb28e3af5a76abcc2c3078c07327f) C:\windows\system32\drivers\Msfs.sys

18:08:52.0169 4004 Msfs - ok

18:08:52.0200 4004 mshidkmdf (3e1e5767043c5af9367f0056295e9f84) C:\windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys

18:08:52.0200 4004 mshidkmdf - ok

18:08:52.0231 4004 msisadrv (0a4e5757ae09fa9622e3158cc1aef114) C:\windows\system32\drivers\msisadrv.sys

18:08:52.0231 4004 msisadrv - ok

18:08:52.0309 4004 MSiSCSI (90f7d9e6b6f27e1a707d4a297f077828) C:\windows\system32\iscsiexe.dll

18:08:52.0309 4004 MSiSCSI - ok

18:08:52.0325 4004 msiserver - ok

18:08:52.0356 4004 MSKSSRV (8c0860d6366aaffb6c5bb9df9448e631) C:\windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys

18:08:52.0356 4004 MSKSSRV - ok

18:08:52.0450 4004 MSPCLOCK (3ea8b949f963562cedbb549eac0c11ce) C:\windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys

18:08:52.0450 4004 MSPCLOCK - ok

18:08:52.0481 4004 MSPQM (f456e973590d663b1073e9c463b40932) C:\windows\system32\drivers\MSPQM.sys

18:08:52.0481 4004 MSPQM - ok

18:08:52.0512 4004 MsRPC (0e008fc4819d238c51d7c93e7b41e560) C:\windows\system32\drivers\MsRPC.sys

18:08:52.0512 4004 MsRPC - ok

18:08:52.0543 4004 mssmbios (fc6b9ff600cc585ea38b12589bd4e246) C:\windows\system32\drivers\mssmbios.sys

18:08:52.0543 4004 mssmbios - ok

18:08:52.0637 4004 MSSQL$MSSMLBIZ - ok

18:08:52.0684 4004 MSSQLServerADHelper (1d89eb4e2a99cabd4e81225f4f4c4b25) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqladhlp90.exe

18:08:52.0699 4004 MSSQLServerADHelper - ok

18:08:52.0793 4004 MSTEE (b42c6b921f61a6e55159b8be6cd54a36) C:\windows\system32\drivers\MSTEE.sys

18:08:52.0793 4004 MSTEE - ok

18:08:52.0824 4004 MTConfig (33599130f44e1f34631cea241de8ac84) C:\windows\system32\DRIVERS\MTConfig.sys

18:08:52.0824 4004 MTConfig - ok

18:08:52.0855 4004 Mup (159fad02f64e6381758c990f753bcc80) C:\windows\system32\Drivers\mup.sys

18:08:52.0855 4004 Mup - ok

18:08:52.0933 4004 napagent (61d57a5d7c6d9afe10e77dae6e1b445e) C:\windows\system32\qagentRT.dll

18:08:52.0933 4004 napagent - ok

18:08:52.0996 4004 NativeWifiP (26384429fcd85d83746f63e798ab1480) C:\windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys

18:08:52.0996 4004 NativeWifiP - ok

18:08:53.0121 4004 NAVENG (862f55824ac81295837b0ab63f91071f) C:\PROGRA~2\Symantec\DEFINI~1\VIRUSD~1\20120412.032\NAVENG.SYS

18:08:53.0121 4004 NAVENG - ok

18:08:53.0183 4004 NAVEX15 (529d571b551cb9da44237389b936f1ae) C:\PROGRA~2\Symantec\DEFINI~1\VIRUSD~1\20120412.032\NAVEX15.SYS

18:08:53.0199 4004 NAVEX15 - ok

18:08:53.0308 4004 NDIS (e7c54812a2aaf43316eb6930c1ffa108) C:\windows\system32\drivers\ndis.sys

18:08:53.0308 4004 NDIS - ok

18:08:53.0417 4004 NdisCap (0e1787aa6c9191d3d319e8bafe86f80c) C:\windows\system32\DRIVERS\ndiscap.sys

18:08:53.0417 4004 NdisCap - ok

18:08:53.0448 4004 NdisTapi (e4a8aec125a2e43a9e32afeea7c9c888) C:\windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys

18:08:53.0448 4004 NdisTapi - ok

18:08:53.0495 4004 Ndisuio (d8a65dafb3eb41cbb622745676fcd072) C:\windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys

18:08:53.0495 4004 Ndisuio - ok

18:08:53.0589 4004 NdisWan (38fbe267e7e6983311179230facb1017) C:\windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys

18:08:53.0589 4004 NdisWan - ok

18:08:53.0635 4004 NDProxy (a4bdc541e69674fbff1a8ff00be913f2) C:\windows\system32\drivers\NDProxy.sys

18:08:53.0635 4004 NDProxy - ok

18:08:53.0745 4004 Net Driver HPZ12 (510c138564486ff926a3f773205c63d1) C:\windows\system32\HPZinw12.dll

18:08:53.0745 4004 Net Driver HPZ12 - ok

18:08:53.0791 4004 NetBIOS (80b275b1ce3b0e79909db7b39af74d51) C:\windows\system32\DRIVERS\netbios.sys

18:08:53.0791 4004 NetBIOS - ok

18:08:53.0901 4004 NetBT (280122ddcf04b378edd1ad54d71c1e54) C:\windows\system32\DRIVERS\netbt.sys

18:08:53.0901 4004 NetBT - ok

18:08:53.0932 4004 Netlogon (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:08:53.0932 4004 Netlogon - ok

18:08:54.0010 4004 Netman (7cccfca7510684768da22092d1fa4db2) C:\windows\System32\netman.dll

18:08:54.0010 4004 Netman - ok

18:08:54.0041 4004 netprofm (8c338238c16777a802d6a9211eb2ba50) C:\windows\System32\netprofm.dll

18:08:54.0057 4004 netprofm - ok

18:08:54.0135 4004 NetTcpPortSharing (f476ec40033cdb91efbe73eb99b8362d) C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe

18:08:54.0135 4004 NetTcpPortSharing - ok

18:08:54.0228 4004 nfrd960 (1d85c4b390b0ee09c7a46b91efb2c097) C:\windows\system32\DRIVERS\nfrd960.sys

18:08:54.0228 4004 nfrd960 - ok

18:08:54.0291 4004 NlaSvc (912084381d30d8b89ec4e293053f4710) C:\windows\System32\nlasvc.dll

18:08:54.0291 4004 NlaSvc - ok

18:08:54.0353 4004 Npfs (1db262a9f8c087e8153d89bef3d2235f) C:\windows\system32\drivers\Npfs.sys

18:08:54.0353 4004 Npfs - ok

18:08:54.0400 4004 nsi (ba387e955e890c8a88306d9b8d06bf17) C:\windows\system32\nsisvc.dll

18:08:54.0415 4004 nsi - ok

18:08:54.0478 4004 nsiproxy (e9a0a4d07e53d8fea2bb8387a3293c58) C:\windows\system32\drivers\nsiproxy.sys

18:08:54.0478 4004 nsiproxy - ok

18:08:54.0556 4004 Ntfs (81189c3d7763838e55c397759d49007a) C:\windows\system32\drivers\Ntfs.sys

18:08:54.0571 4004 Ntfs - ok

18:08:54.0634 4004 Null (f9756a98d69098dca8945d62858a812c) C:\windows\system32\drivers\Null.sys

18:08:54.0634 4004 Null - ok

18:08:54.0696 4004 nvraid (b3e25ee28883877076e0e1ff877d02e0) C:\windows\system32\drivers\nvraid.sys

18:08:54.0696 4004 nvraid - ok

18:08:54.0759 4004 nvstor (4380e59a170d88c4f1022eff6719a8a4) C:\windows\system32\drivers\nvstor.sys

18:08:54.0759 4004 nvstor - ok

18:08:54.0805 4004 nv_agp (5a0983915f02bae73267cc2a041f717d) C:\windows\system32\drivers\nv_agp.sys

18:08:54.0821 4004 nv_agp - ok

18:08:54.0899 4004 OberonGameConsoleService (b5d5da8230d3d3525839d939a9196c3e) C:\Program Files\Samsung Casual Games\GameConsole\OberonGameConsoleService.exe

18:08:54.0899 4004 OberonGameConsoleService - ok

18:08:54.0977 4004 odserv (785f487a64950f3cb8e9f16253ba3b7b) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE

18:08:54.0977 4004 odserv - ok

18:08:55.0086 4004 ohci1394 (08a70a1f2cdde9bb49b885cb817a66eb) C:\windows\system32\drivers\ohci1394.sys

18:08:55.0086 4004 ohci1394 - ok

18:08:55.0149 4004 ose (5a432a042dae460abe7199b758e8606c) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE

18:08:55.0149 4004 ose - ok

18:08:55.0242 4004 p2pimsvc (82a8521ddc60710c3d3d3e7325209bec) C:\windows\system32\pnrpsvc.dll

18:08:55.0242 4004 p2pimsvc - ok

18:08:55.0273 4004 p2psvc (59c3ddd501e39e006dac31bf55150d91) C:\windows\system32\p2psvc.dll

18:08:55.0273 4004 p2psvc - ok

18:08:55.0351 4004 Parport (2ea877ed5dd9713c5ac74e8ea7348d14) C:\windows\system32\DRIVERS\parport.sys

18:08:55.0351 4004 Parport - ok

18:08:55.0414 4004 partmgr (bf8f6af06da75b336f07e23aef97d93b) C:\windows\system32\drivers\partmgr.sys

18:08:55.0414 4004 partmgr - ok

18:08:55.0476 4004 Parvdm (eb0a59f29c19b86479d36b35983daadc) C:\windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys

18:08:55.0476 4004 Parvdm - ok

18:08:55.0539 4004 PcaSvc (358ab7956d3160000726574083dfc8a6) C:\windows\System32\pcasvc.dll

18:08:55.0539 4004 PcaSvc - ok

18:08:55.0617 4004 pci (673e55c3498eb970088e812ea820aa8f) C:\windows\system32\drivers\pci.sys

18:08:55.0617 4004 pci - ok

18:08:55.0663 4004 pciide (afe86f419014db4e5593f69ffe26ce0a) C:\windows\system32\drivers\pciide.sys

18:08:55.0663 4004 pciide - ok

18:08:55.0741 4004 pcmcia (f396431b31693e71e8a80687ef523506) C:\windows\system32\DRIVERS\pcmcia.sys

18:08:55.0741 4004 pcmcia - ok

18:08:55.0788 4004 pcw (250f6b43d2b613172035c6747aeeb19f) C:\windows\system32\drivers\pcw.sys

18:08:55.0788 4004 pcw - ok

18:08:55.0866 4004 PEAUTH (9e0104ba49f4e6973749a02bf41344ed) C:\windows\system32\drivers\peauth.sys

18:08:55.0882 4004 PEAUTH - ok

18:08:56.0007 4004 pla (414bba67a3ded1d28437eb66aeb8a720) C:\windows\system32\pla.dll

18:08:56.0022 4004 pla - ok

18:08:56.0147 4004 PlugPlay (ec7bc28d207da09e79b3e9faf8b232ca) C:\windows\system32\umpnpmgr.dll

18:08:56.0147 4004 PlugPlay - ok

18:08:56.0209 4004 Pml Driver HPZ12 (37e5e8ffbad35605daeec3224ea0e465) C:\windows\system32\HPZipm12.dll

18:08:56.0209 4004 Pml Driver HPZ12 - ok

18:08:56.0287 4004 PNRPAutoReg (63ff8572611249931eb16bb8eed6afc8) C:\windows\system32\pnrpauto.dll

18:08:56.0287 4004 PNRPAutoReg - ok

18:08:56.0303 4004 PNRPsvc (82a8521ddc60710c3d3d3e7325209bec) C:\windows\system32\pnrpsvc.dll

18:08:56.0319 4004 PNRPsvc - ok

18:08:56.0350 4004 PolicyAgent (53946b69ba0836bd95b03759530c81ec) C:\windows\System32\ipsecsvc.dll

18:08:56.0350 4004 PolicyAgent - ok

18:08:56.0443 4004 Power (f87d30e72e03d579a5199ccb3831d6ea) C:\windows\system32\umpo.dll

18:08:56.0443 4004 Power - ok

18:08:56.0490 4004 PptpMiniport (631e3e205ad6d86f2aed6a4a8e69f2db) C:\windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys

18:08:56.0490 4004 PptpMiniport - ok

18:08:56.0584 4004 Processor (85b1e3a0c7585bc4aae6899ec6fcf011) C:\windows\system32\DRIVERS\processr.sys

18:08:56.0584 4004 Processor - ok

18:08:56.0631 4004 ProfSvc (43ca4ccc22d52fb58e8988f0198851d0) C:\windows\system32\profsvc.dll

18:08:56.0631 4004 ProfSvc - ok

18:08:56.0724 4004 ProtectedStorage (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:08:56.0724 4004 ProtectedStorage - ok

18:08:56.0771 4004 Psched (6270ccae2a86de6d146529fe55b3246a) C:\windows\system32\DRIVERS\pacer.sys

18:08:56.0771 4004 Psched - ok

18:08:56.0833 4004 ql2300 (ab95ecf1f6659a60ddc166d8315b0751) C:\windows\system32\DRIVERS\ql2300.sys

18:08:56.0865 4004 ql2300 - ok

18:08:56.0943 4004 ql40xx (b4dd51dd25182244b86737dc51af2270) C:\windows\system32\DRIVERS\ql40xx.sys

18:08:56.0943 4004 ql40xx - ok

18:08:56.0974 4004 QWAVE (31ac809e7707eb580b2bdb760390765a) C:\windows\system32\qwave.dll

18:08:56.0974 4004 QWAVE - ok

18:08:57.0067 4004 QWAVEdrv (584078ca1b95ca72df2a27c336f9719d) C:\windows\system32\drivers\qwavedrv.sys

18:08:57.0067 4004 QWAVEdrv - ok

18:08:57.0083 4004 RasAcd (30a81b53c766d0133bb86d234e5556ab) C:\windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys

18:08:57.0083 4004 RasAcd - ok

18:08:57.0130 4004 RasAgileVpn (57ec4aef73660166074d8f7f31c0d4fd) C:\windows\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys

18:08:57.0130 4004 RasAgileVpn - ok

18:08:57.0192 4004 RasAuto (a60f1839849c0c00739787fd5ec03f13) C:\windows\System32\rasauto.dll

18:08:57.0192 4004 RasAuto - ok

18:08:57.0255 4004 Rasl2tp (d9f91eafec2815365cbe6d167e4e332a) C:\windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys

18:08:57.0255 4004 Rasl2tp - ok

18:08:57.0348 4004 RasMan (cb9e04dc05eacf5b9a36ca276d475006) C:\windows\System32\rasmans.dll

18:08:57.0348 4004 RasMan - ok

18:08:57.0395 4004 RasPppoe (0fe8b15916307a6ac12bfb6a63e45507) C:\windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys

18:08:57.0395 4004 RasPppoe - ok

18:08:57.0473 4004 RasSstp (44101f495a83ea6401d886e7fd70096b) C:\windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys

18:08:57.0473 4004 RasSstp - ok

18:08:57.0535 4004 rdbss (d528bc58a489409ba40334ebf96a311b) C:\windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys

18:08:57.0535 4004 rdbss - ok

18:08:57.0567 4004 rdpbus (0d8f05481cb76e70e1da06ee9f0da9df) C:\windows\system32\DRIVERS\rdpbus.sys

18:08:57.0567 4004 rdpbus - ok

18:08:57.0676 4004 RDPCDD (23dae03f29d253ae74c44f99e515f9a1) C:\windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys

18:08:57.0676 4004 RDPCDD - ok

18:08:57.0723 4004 RDPENCDD (5a53ca1598dd4156d44196d200c94b8a) C:\windows\system32\drivers\rdpencdd.sys

18:08:57.0723 4004 RDPENCDD - ok

18:08:57.0785 4004 RDPREFMP (44b0a53cd4f27d50ed461dae0c0b4e1f) C:\windows\system32\drivers\rdprefmp.sys

18:08:57.0785 4004 RDPREFMP - ok

18:08:57.0847 4004 RDPWD (244c83332f44589ae98fc347f11b2693) C:\windows\system32\drivers\RDPWD.sys

18:08:57.0863 4004 RDPWD - ok

18:08:57.0957 4004 rdyboost (518395321dc96fe2c9f0e96ac743b656) C:\windows\system32\drivers\rdyboost.sys

18:08:57.0957 4004 rdyboost - ok

18:08:58.0003 4004 RemoteAccess (7b5e1419717fac363a31cc302895217a) C:\windows\System32\mprdim.dll

18:08:58.0003 4004 RemoteAccess - ok

18:08:58.0066 4004 RemoteRegistry (cb9a8683f4ef2bf99e123d79950d7935) C:\windows\system32\regsvc.dll

18:08:58.0066 4004 RemoteRegistry - ok

18:08:58.0097 4004 RpcEptMapper (78d072f35bc45d9e4e1b61895c152234) C:\windows\System32\RpcEpMap.dll

18:08:58.0097 4004 RpcEptMapper - ok

18:08:58.0128 4004 RpcLocator (94d36c0e44677dd26981d2bfeef2a29d) C:\windows\system32\locator.exe

18:08:58.0128 4004 RpcLocator - ok

18:08:58.0206 4004 RpcSs (7660f01d3b38aca1747e397d21d790af) C:\windows\system32\rpcss.dll

18:08:58.0206 4004 RpcSs - ok

18:08:58.0253 4004 rspndr (032b0d36ad92b582d869879f5af5b928) C:\windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys

18:08:58.0253 4004 rspndr - ok

18:08:58.0347 4004 RTL8167 (6465166dd9b2f841dabad16abdadbe98) C:\windows\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys

18:08:58.0347 4004 RTL8167 - ok

18:08:58.0409 4004 SABI (6e5fbb7cbaec47038b945d5e9b144a64) C:\windows\system32\Drivers\SABI.sys

18:08:58.0409 4004 SABI - ok

18:08:58.0471 4004 SamSs (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:08:58.0471 4004 SamSs - ok

18:08:58.0549 4004 sbp2port (05d860da1040f111503ac416ccef2bca) C:\windows\system32\drivers\sbp2port.sys

18:08:58.0549 4004 sbp2port - ok

18:08:58.0581 4004 SCardSvr (8fc518ffe9519c2631d37515a68009c4) C:\windows\System32\SCardSvr.dll

18:08:58.0581 4004 SCardSvr - ok

18:08:58.0674 4004 scfilter (0693b5ec673e34dc147e195779a4dcf6) C:\windows\system32\DRIVERS\scfilter.sys

18:08:58.0674 4004 scfilter - ok

18:08:58.0737 4004 Schedule (a04bb13f8a72f8b6e8b4071723e4e336) C:\windows\system32\schedsvc.dll

18:08:58.0737 4004 Schedule - ok

18:08:58.0846 4004 SCPolicySvc (319c6b309773d063541d01df8ac6f55f) C:\windows\System32\certprop.dll

18:08:58.0846 4004 SCPolicySvc - ok

18:08:58.0877 4004 SDRSVC (08236c4bce5edd0a0318a438af28e0f7) C:\windows\System32\SDRSVC.dll

18:08:58.0877 4004 SDRSVC - ok

18:08:58.0939 4004 secdrv (90a3935d05b494a5a39d37e71f09a677) C:\windows\system32\drivers\secdrv.sys

18:08:58.0939 4004 secdrv - ok

18:08:59.0002 4004 seclogon (a59b3a4442c52060cc7a85293aa3546f) C:\windows\system32\seclogon.dll

18:08:59.0017 4004 seclogon - ok

18:08:59.0049 4004 SENS (dcb7fcdcc97f87360f75d77425b81737) C:\windows\System32\sens.dll

18:08:59.0049 4004 SENS - ok

18:08:59.0111 4004 SensrSvc (50087fe1ee447009c9cc2997b90de53f) C:\windows\system32\sensrsvc.dll

18:08:59.0127 4004 SensrSvc - ok

18:08:59.0189 4004 Serenum (9ad8b8b515e3df6acd4212ef465de2d1) C:\windows\system32\DRIVERS\serenum.sys

18:08:59.0189 4004 Serenum - ok

18:08:59.0283 4004 Serial (5fb7fcea0490d821f26f39cc5ea3d1e2) C:\windows\system32\DRIVERS\serial.sys

18:08:59.0283 4004 Serial - ok

18:08:59.0329 4004 sermouse (79bffb520327ff916a582dfea17aa813) C:\windows\system32\DRIVERS\sermouse.sys

18:08:59.0329 4004 sermouse - ok

18:08:59.0376 4004 SessionEnv (4ae380f39a0032eab7dd953030b26d28) C:\windows\system32\sessenv.dll

18:08:59.0376 4004 SessionEnv - ok

18:08:59.0470 4004 sffdisk (9f976e1eb233df46fce808d9dea3eb9c) C:\windows\system32\drivers\sffdisk.sys

18:08:59.0470 4004 sffdisk - ok

18:08:59.0485 4004 sffp_mmc (932a68ee27833cfd57c1639d375f2731) C:\windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys

18:08:59.0485 4004 sffp_mmc - ok

18:08:59.0517 4004 sffp_sd (6d4ccaedc018f1cf52866bbbaa235982) C:\windows\system32\drivers\sffp_sd.sys

18:08:59.0517 4004 sffp_sd - ok

18:08:59.0532 4004 sfloppy (db96666cc8312ebc45032f30b007a547) C:\windows\system32\DRIVERS\sfloppy.sys

18:08:59.0532 4004 sfloppy - ok

18:08:59.0626 4004 SharedAccess (d1a079a0de2ea524513b6930c24527a2) C:\windows\System32\ipnathlp.dll

18:08:59.0641 4004 SharedAccess - ok

18:08:59.0688 4004 ShellHWDetection (414da952a35bf5d50192e28263b40577) C:\windows\System32\shsvcs.dll

18:08:59.0688 4004 ShellHWDetection - ok

18:08:59.0782 4004 sisagp (2565cac0dc9fe0371bdce60832582b2e) C:\windows\system32\drivers\sisagp.sys

18:08:59.0782 4004 sisagp - ok

18:08:59.0829 4004 SiSRaid2 (a9f0486851becb6dda1d89d381e71055) C:\windows\system32\DRIVERS\SiSRaid2.sys

18:08:59.0829 4004 SiSRaid2 - ok

18:08:59.0891 4004 SiSRaid4 (3727097b55738e2f554972c3be5bc1aa) C:\windows\system32\DRIVERS\sisraid4.sys

18:08:59.0891 4004 SiSRaid4 - ok

18:08:59.0922 4004 Smb (3e21c083b8a01cb70ba1f09303010fce) C:\windows\system32\DRIVERS\smb.sys

18:08:59.0922 4004 Smb - ok

18:09:00.0047 4004 SmcService (a58c1a086d9c09c6572c948f22cc0e94) C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Smc.exe

18:09:00.0078 4004 SmcService - ok

18:09:00.0156 4004 SNAC (d2c222441255131e29de351475f98f6d) C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SNAC.EXE

18:09:00.0172 4004 SNAC - ok

18:09:00.0265 4004 SNMPTRAP (6a984831644eca1a33ffeae4126f4f37) C:\windows\System32\snmptrap.exe

18:09:00.0265 4004 SNMPTRAP - ok

18:09:00.0375 4004 SPBBCDrv (e621bb5839cf45fa477f48092edd2b40) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCDrv.sys

18:09:00.0375 4004 SPBBCDrv - ok

18:09:00.0484 4004 spldr (95cf1ae7527fb70f7816563cbc09d942) C:\windows\system32\drivers\spldr.sys

18:09:00.0484 4004 spldr - ok

18:09:00.0515 4004 Spooler (866a43013535dc8587c258e43579c764) C:\windows\System32\spoolsv.exe

18:09:00.0531 4004 Spooler - ok

18:09:00.0640 4004 sppsvc (cf87a1de791347e75b98885214ced2b8) C:\windows\system32\sppsvc.exe

18:09:00.0718 4004 sppsvc - ok

18:09:00.0796 4004 sppuinotify (b0180b20b065d89232a78a40fe56eaa6) C:\windows\system32\sppuinotify.dll

18:09:00.0796 4004 sppuinotify - ok

18:09:00.0889 4004 SpyHunter 4 Service (63f2b52947577dbb075fe646bc758a2f) C:\PROGRA~1\ENIGMA~1\SPYHUN~1\SH4SER~1.EXE

18:09:00.0889 4004 SpyHunter 4 Service - ok

18:09:00.0952 4004 SQLBrowser (86ebd8b1f23e743aad21f4d5b4d40985) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

18:09:00.0952 4004 SQLBrowser - ok

18:09:01.0014 4004 SQLWriter (d89083c4eb02daca8f944b0e05e57f9d) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

18:09:01.0014 4004 SQLWriter - ok

18:09:01.0092 4004 SRTSP (2abf82c8452ab0b9ffc74a2d5da91989) C:\windows\system32\Drivers\SRTSP.SYS

18:09:01.0092 4004 SRTSP - ok

18:09:01.0139 4004 SRTSPL (e2f9e5887bea5bd8784d337e06eda31b) C:\windows\system32\Drivers\SRTSPL.SYS

18:09:01.0139 4004 SRTSPL - ok

18:09:01.0233 4004 SRTSPX (3b974c158fabd910186f98df8d3e23f3) C:\windows\system32\Drivers\SRTSPX.SYS

18:09:01.0233 4004 SRTSPX - ok

18:09:01.0264 4004 srv (e4c2764065d66ea1d2d3ebc28fe99c46) C:\windows\system32\DRIVERS\srv.sys

18:09:01.0279 4004 srv - ok

18:09:01.0373 4004 srv2 (03f0545bd8d4c77fa0ae1ceedfcc71ab) C:\windows\system32\DRIVERS\srv2.sys

18:09:01.0373 4004 srv2 - ok

18:09:01.0389 4004 srvnet (be6bd660caa6f291ae06a718a4fa8abc) C:\windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys

18:09:01.0404 4004 srvnet - ok

18:09:01.0467 4004 SSDPSRV (d887c9fd02ac9fa880f6e5027a43e118) C:\windows\System32\ssdpsrv.dll

18:09:01.0467 4004 SSDPSRV - ok

18:09:01.0482 4004 SstpSvc (d318f23be45d5e3a107469eb64815b50) C:\windows\system32\sstpsvc.dll

18:09:01.0498 4004 SstpSvc - ok

18:09:01.0529 4004 stexstor (db32d325c192b801df274bfd12a7e72b) C:\windows\system32\DRIVERS\stexstor.sys

18:09:01.0529 4004 stexstor - ok

18:09:01.0607 4004 StiSvc (e1fb3706030fb4578a0d72c2fc3689e4) C:\windows\System32\wiaservc.dll

18:09:01.0623 4004 StiSvc - ok

18:09:01.0732 4004 swenum (e58c78a848add9610a4db6d214af5224) C:\windows\system32\drivers\swenum.sys

18:09:01.0732 4004 swenum - ok

18:09:01.0763 4004 swprv (a28bd92df340e57b024ba433165d34d7) C:\windows\System32\swprv.dll

18:09:01.0763 4004 swprv - ok

18:09:01.0888 4004 Symantec AntiVirus (ba2fb8f8ab24d0279caa98a4c118150e) C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Rtvscan.exe

18:09:01.0903 4004 Symantec AntiVirus - ok

18:09:02.0044 4004 SymEvent (a54ff04bd6e75dc4d8cb6f3e352635e0) C:\windows\system32\Drivers\SYMEVENT.SYS

18:09:02.0044 4004 SymEvent - ok

18:09:02.0091 4004 SYMREDRV (394b2368212114d538316812af60fddd) C:\windows\System32\Drivers\SYMREDRV.SYS

18:09:02.0091 4004 SYMREDRV - ok

18:09:02.0184 4004 SYMTDI (d46676bb414c7531bdffe637a33f5033) C:\windows\System32\Drivers\SYMTDI.SYS

18:09:02.0184 4004 SYMTDI - ok

18:09:02.0231 4004 SynTP (7a9025d8f7852b06d6d08ed536135e7e) C:\windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys

18:09:02.0231 4004 SynTP - ok

18:09:02.0340 4004 SysMain (36650d618ca34c9d357dfd3d89b2c56f) C:\windows\system32\sysmain.dll

18:09:02.0356 4004 SysMain - ok

18:09:02.0449 4004 TabletInputService (763fecdc3d30c815fe72dd57936c6cd1) C:\windows\System32\TabSvc.dll

18:09:02.0449 4004 TabletInputService - ok

18:09:02.0496 4004 TapiSrv (613bf4820361543956909043a265c6ac) C:\windows\System32\tapisrv.dll

18:09:02.0512 4004 TapiSrv - ok

18:09:02.0574 4004 TBS (b799d9fdb26111737f58288d8dc172d9) C:\windows\System32\tbssvc.dll

18:09:02.0574 4004 TBS - ok

18:09:02.0652 4004 Tcpip (65d10b191c59c5501a1263fc33f6894b) C:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

18:09:02.0668 4004 Tcpip - ok

18:09:02.0793 4004 TCPIP6 (65d10b191c59c5501a1263fc33f6894b) C:\windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys

18:09:02.0808 4004 TCPIP6 - ok

18:09:02.0917 4004 tcpipreg (cca24162e055c3714ce5a88b100c64ed) C:\windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

18:09:02.0917 4004 tcpipreg - ok

18:09:02.0949 4004 TDPIPE (1cb91b2bd8f6dd367dfc2ef26fd751b2) C:\windows\system32\drivers\tdpipe.sys

18:09:02.0949 4004 TDPIPE - ok

18:09:02.0995 4004 TDTCP (2c2c5afe7ee4f620d69c23c0617651a8) C:\windows\system32\drivers\tdtcp.sys

18:09:02.0995 4004 TDTCP - ok

18:09:03.0105 4004 tdx (b459575348c20e8121d6039da063c704) C:\windows\system32\DRIVERS\tdx.sys

18:09:03.0105 4004 tdx - ok

18:09:03.0229 4004 TeamViewer6 (839e88db24d2d8f05b72e12b175951ca) C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe

18:09:03.0292 4004 TeamViewer6 - ok

18:09:03.0401 4004 TermDD (04dbf4b01ea4bf25a9a3e84affac9b20) C:\windows\system32\drivers\termdd.sys

18:09:03.0401 4004 TermDD - ok

18:09:03.0432 4004 TermService (382c804c92811be57829d8e550a900e2) C:\windows\System32\termsrv.dll

18:09:03.0448 4004 TermService - ok

18:09:03.0526 4004 Themes (42fb6afd6b79d9fe07381609172e7ca4) C:\windows\system32\themeservice.dll

18:09:03.0526 4004 Themes - ok

18:09:03.0557 4004 THREADORDER (146b6f43a673379a3c670e86d89be5ea) C:\windows\system32\mmcss.dll

18:09:03.0557 4004 THREADORDER - ok

18:09:03.0604 4004 TrkWks (4792c0378db99a9bc2ae2de6cfff0c3a) C:\windows\System32\trkwks.dll

18:09:03.0604 4004 TrkWks - ok

18:09:03.0651 4004 TrustedInstaller (2c49b175aee1d4364b91b531417fe583) C:\windows\servicing\TrustedInstaller.exe

18:09:03.0651 4004 TrustedInstaller - ok

18:09:03.0729 4004 tssecsrv (254bb140eee3c59d6114c1a86b636877) C:\windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys

18:09:03.0729 4004 tssecsrv - ok

18:09:03.0822 4004 TsUsbFlt (fd1d6c73e6333be727cbcc6054247654) C:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys

18:09:03.0822 4004 TsUsbFlt - ok

18:09:03.0916 4004 tunnel (b2fa25d9b17a68bb93d58b0556e8c90d) C:\windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys

18:09:03.0916 4004 tunnel - ok

18:09:03.0978 4004 uagp35 (750fbcb269f4d7dd2e420c56b795db6d) C:\windows\system32\DRIVERS\uagp35.sys

18:09:03.0978 4004 uagp35 - ok

18:09:04.0009 4004 udfs (ee43346c7e4b5e63e54f927babbb32ff) C:\windows\system32\DRIVERS\udfs.sys

18:09:04.0009 4004 udfs - ok

18:09:04.0072 4004 UI0Detect (8344fd4fce927880aa1aa7681d4927e5) C:\windows\system32\UI0Detect.exe

18:09:04.0072 4004 UI0Detect - ok

18:09:04.0150 4004 uliagpkx (44e8048ace47befbfdc2e9be4cbc8880) C:\windows\system32\drivers\uliagpkx.sys

18:09:04.0150 4004 uliagpkx - ok

18:09:04.0243 4004 umbus (d295bed4b898f0fd999fcfa9b32b071b) C:\windows\system32\drivers\umbus.sys

18:09:04.0243 4004 umbus - ok

18:09:04.0275 4004 UmPass (7550ad0c6998ba1cb4843e920ee0feac) C:\windows\system32\DRIVERS\umpass.sys

18:09:04.0275 4004 UmPass - ok

18:09:04.0321 4004 upnphost (833fbb672460efce8011d262175fad33) C:\windows\System32\upnphost.dll

18:09:04.0321 4004 upnphost - ok

18:09:04.0399 4004 USBAAPL (83cafcb53201bbac04d822f32438e244) C:\windows\system32\Drivers\usbaapl.sys

18:09:04.0399 4004 USBAAPL - ok

18:09:04.0462 4004 usbccgp (bd9c55d7023c5de374507acc7a14e2ac) C:\windows\system32\DRIVERS\usbccgp.sys

18:09:04.0462 4004 usbccgp - ok

18:09:04.0509 4004 usbcir (04ec7cec62ec3b6d9354eee93327fc82) C:\windows\system32\drivers\usbcir.sys

18:09:04.0509 4004 usbcir - ok

18:09:04.0587 4004 usbehci (f92de757e4b7ce9c07c5e65423f3ae3b) C:\windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys

18:09:04.0587 4004 usbehci - ok

18:09:04.0649 4004 usbhub (8dc94aec6a7e644a06135ae7506dc2e9) C:\windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys

18:09:04.0649 4004 usbhub - ok

18:09:04.0727 4004 usbohci (e185d44fac515a18d9deddc23c2cdf44) C:\windows\system32\drivers\usbohci.sys

18:09:04.0727 4004 usbohci - ok

18:09:04.0774 4004 usbprint (797d862fe0875e75c7cc4c1ad7b30252) C:\windows\system32\DRIVERS\usbprint.sys

18:09:04.0774 4004 usbprint - ok

18:09:04.0852 4004 usbscan (576096ccbc07e7c4ea4f5e6686d6888f) C:\windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys

18:09:04.0852 4004 usbscan - ok

18:09:04.0914 4004 USBSTOR (f991ab9cc6b908db552166768176896a) C:\windows\system32\drivers\USBSTOR.SYS

18:09:04.0914 4004 USBSTOR - ok

18:09:04.0992 4004 usbuhci (68df884cf41cdada664beb01daf67e3d) C:\windows\system32\DRIVERS\usbuhci.sys

18:09:04.0992 4004 usbuhci - ok

18:09:05.0070 4004 usbvideo (45f4e7bf43db40a6c6b4d92c76cbc3f2) C:\windows\System32\Drivers\usbvideo.sys

18:09:05.0070 4004 usbvideo - ok

18:09:05.0101 4004 UxSms (081e6e1c91aec36758902a9f727cd23c) C:\windows\System32\uxsms.dll

18:09:05.0101 4004 UxSms - ok

18:09:05.0164 4004 VaultSvc (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:09:05.0164 4004 VaultSvc - ok

18:09:05.0226 4004 vdrvroot (a059c4c3edb09e07d21a8e5c0aabd3cb) C:\windows\system32\drivers\vdrvroot.sys

18:09:05.0226 4004 vdrvroot - ok

18:09:05.0289 4004 vds (c3cd30495687c2a2f66a65ca6fd89be9) C:\windows\System32\vds.exe

18:09:05.0289 4004 vds - ok

18:09:05.0398 4004 vga (17c408214ea61696cec9c66e388b14f3) C:\windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys

18:09:05.0398 4004 vga - ok

18:09:05.0413 4004 VgaSave (8e38096ad5c8570a6f1570a61e251561) C:\windows\System32\drivers\vga.sys

18:09:05.0413 4004 VgaSave - ok

18:09:05.0445 4004 vhdmp (5461686cca2fda57b024547733ab42e3) C:\windows\system32\drivers\vhdmp.sys

18:09:05.0460 4004 vhdmp - ok

18:09:05.0554 4004 viaagp (c829317a37b4bea8f39735d4b076e923) C:\windows\system32\drivers\viaagp.sys

18:09:05.0569 4004 viaagp - ok

18:09:05.0585 4004 ViaC7 (e02f079a6aa107f06b16549c6e5c7b74) C:\windows\system32\DRIVERS\viac7.sys

18:09:05.0585 4004 ViaC7 - ok

18:09:05.0710 4004 viaide (e43574f6a56a0ee11809b48c09e4fd3c) C:\windows\system32\drivers\viaide.sys

18:09:05.0710 4004 viaide - ok

18:09:05.0741 4004 volmgr (4c63e00f2f4b5f86ab48a58cd990f212) C:\windows\system32\drivers\volmgr.sys

18:09:05.0757 4004 volmgr - ok

18:09:05.0835 4004 volmgrx (b5bb72067ddddbbfb04b2f89ff8c3c87) C:\windows\system32\drivers\volmgrx.sys

18:09:05.0850 4004 volmgrx - ok

18:09:05.0897 4004 volsnap (f497f67932c6fa693d7de2780631cfe7) C:\windows\system32\drivers\volsnap.sys

18:09:05.0897 4004 volsnap - ok

18:09:05.0991 4004 vsmraid (9dfa0cc2f8855a04816729651175b631) C:\windows\system32\DRIVERS\vsmraid.sys

18:09:05.0991 4004 vsmraid - ok

18:09:06.0053 4004 VSS (209a3b1901b83aeb8527ed211cce9e4c) C:\windows\system32\vssvc.exe

18:09:06.0069 4004 VSS - ok

18:09:06.0162 4004 vwifibus (90567b1e658001e79d7c8bbd3dde5aa6) C:\windows\system32\DRIVERS\vwifibus.sys

18:09:06.0162 4004 vwifibus - ok

18:09:06.0193 4004 vwififlt (7090d3436eeb4e7da3373090a23448f7) C:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys

18:09:06.0193 4004 vwififlt - ok

18:09:06.0256 4004 vwifimp (a3f04cbea6c2a10e6cb01f8b47611882) C:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys

18:09:06.0256 4004 vwifimp - ok

18:09:06.0318 4004 W32Time (55187fd710e27d5095d10a472c8baf1c) C:\windows\system32\w32time.dll

18:09:06.0318 4004 W32Time - ok

18:09:06.0365 4004 WacomPen (de3721e89c653aa281428c8a69745d90) C:\windows\system32\DRIVERS\wacompen.sys

18:09:06.0381 4004 WacomPen - ok

18:09:06.0474 4004 WANARP (3c3c78515f5ab448b022bdf5b8ffdd2e) C:\windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys

18:09:06.0474 4004 WANARP - ok

18:09:06.0474 4004 Wanarpv6 (3c3c78515f5ab448b022bdf5b8ffdd2e) C:\windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys

18:09:06.0474 4004 Wanarpv6 - ok

18:09:06.0568 4004 WatAdminSvc (353a04c273ec58475d8633e75ccd5604) C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe

18:09:06.0583 4004 WatAdminSvc - ok

18:09:06.0677 4004 wbengine (691e3285e53dca558e1a84667f13e15a) C:\windows\system32\wbengine.exe

18:09:06.0693 4004 wbengine - ok

18:09:06.0771 4004 WbioSrvc (9614b5d29dc76ac3c29f6d2d3aa70e67) C:\windows\System32\wbiosrvc.dll

18:09:06.0771 4004 WbioSrvc - ok

18:09:06.0833 4004 wcncsvc (34eee0dfaadb4f691d6d5308a51315dc) C:\windows\System32\wcncsvc.dll

18:09:06.0833 4004 wcncsvc - ok

18:09:06.0880 4004 WcsPlugInService (5d930b6357a6d2af4d7653bdabbf352f) C:\windows\System32\WcsPlugInService.dll

18:09:06.0880 4004 WcsPlugInService - ok

18:09:06.0942 4004 Wd (1112a9badacb47b7c0bb0392e3158dff) C:\windows\system32\DRIVERS\wd.sys

18:09:06.0942 4004 Wd - ok

18:09:06.0958 4004 Wdf01000 (9950e3d0f08141c7e89e64456ae7dc73) C:\windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

18:09:06.0973 4004 Wdf01000 - ok

18:09:07.0036 4004 WdiServiceHost (46ef9dc96265fd0b423db72e7c38c2a5) C:\windows\system32\wdi.dll

18:09:07.0036 4004 WdiServiceHost - ok

18:09:07.0036 4004 WdiSystemHost (46ef9dc96265fd0b423db72e7c38c2a5) C:\windows\system32\wdi.dll

18:09:07.0051 4004 WdiSystemHost - ok

18:09:07.0083 4004 WebClient (a9d880f97530d5b8fee278923349929d) C:\windows\System32\webclnt.dll

18:09:07.0083 4004 WebClient - ok

18:09:07.0129 4004 Wecsvc (760f0afe937a77cff27153206534f275) C:\windows\system32\wecsvc.dll

18:09:07.0145 4004 Wecsvc - ok

18:09:07.0176 4004 wercplsupport (ac804569bb2364fb6017370258a4091b) C:\windows\System32\wercplsupport.dll

18:09:07.0176 4004 wercplsupport - ok

18:09:07.0223 4004 WerSvc (08e420d873e4fd85241ee2421b02c4a4) C:\windows\System32\WerSvc.dll

18:09:07.0223 4004 WerSvc - ok

18:09:07.0285 4004 WfpLwf (8b9a943f3b53861f2bfaf6c186168f79) C:\windows\system32\DRIVERS\wfplwf.sys

18:09:07.0285 4004 WfpLwf - ok

18:09:07.0332 4004 WIMMount (5cf95b35e59e2a38023836fff31be64c) C:\windows\system32\drivers\wimmount.sys

18:09:07.0332 4004 WIMMount - ok

18:09:07.0395 4004 WinDefend (3fae8f94296001c32eab62cd7d82e0fd) C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll

18:09:07.0395 4004 WinDefend - ok

18:09:07.0395 4004 WinHttpAutoProxySvc - ok

18:09:07.0519 4004 Winmgmt (f62e510b6ad4c21eb9fe8668ed251826) C:\windows\system32\wbem\WMIsvc.dll

18:09:07.0519 4004 Winmgmt - ok

18:09:07.0629 4004 WinRM (1b91cd34ea3a90ab6a4ef0550174f4cc) C:\windows\system32\WsmSvc.dll

18:09:07.0644 4004 WinRM - ok

18:09:07.0769 4004 WinUsb (a67e5f9a400f3bd1be3d80613b45f708) C:\windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys

18:09:07.0769 4004 WinUsb - ok

18:09:07.0800 4004 Wlansvc (16935c98ff639d185086a3529b1f2067) C:\windows\System32\wlansvc.dll

18:09:07.0816 4004 Wlansvc - ok

18:09:07.0925 4004 wlidsvc (fb01d4ae207b9efdbabfc55dc95c7e31) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

18:09:07.0941 4004 wlidsvc - ok

18:09:08.0065 4004 WmiAcpi (0217679b8fca58714c3bf2726d2ca84e) C:\windows\system32\drivers\wmiacpi.sys

18:09:08.0065 4004 WmiAcpi - ok

18:09:08.0128 4004 wmiApSrv (6eb6b66517b048d87dc1856ddf1f4c3f) C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe

18:09:08.0128 4004 wmiApSrv - ok

18:09:08.0221 4004 WMPNetworkSvc (3b40d3a61aa8c21b88ae57c58ab3122e) C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

18:09:08.0237 4004 WMPNetworkSvc - ok

18:09:08.0315 4004 WPCSvc (a2f0ec770a92f2b3f9de6d518e11409c) C:\windows\System32\wpcsvc.dll

18:09:08.0315 4004 WPCSvc - ok

18:09:08.0362 4004 WPDBusEnum (aa53356d60af47eacc85bc617a4f3f66) C:\windows\system32\wpdbusenum.dll

18:09:08.0362 4004 WPDBusEnum - ok

18:09:08.0424 4004 ws2ifsl (6db3276587b853bf886b69528fdb048c) C:\windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys

18:09:08.0440 4004 ws2ifsl - ok

18:09:08.0487 4004 wscsvc (6f5d49efe0e7164e03ae773a3fe25340) C:\windows\System32\wscsvc.dll

18:09:08.0487 4004 wscsvc - ok

18:09:08.0533 4004 WSearch - ok

18:09:08.0611 4004 wuauserv (3026418a50c5b4761befa632cedb7406) C:\windows\system32\wuaueng.dll

18:09:08.0627 4004 wuauserv - ok

18:09:08.0736 4004 WudfPf (e714a1c0354636837e20ccbf00888ee7) C:\windows\system32\drivers\WudfPf.sys

18:09:08.0736 4004 WudfPf - ok

18:09:08.0767 4004 WUDFRd (1023ee888c9b47178c5293ed5336ab69) C:\windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys

18:09:08.0767 4004 WUDFRd - ok

18:09:08.0877 4004 wudfsvc (8d1e1e529a2c9e9b6a85b55a345f7629) C:\windows\System32\WUDFSvc.dll

18:09:08.0877 4004 wudfsvc - ok

18:09:08.0908 4004 WwanSvc (ff2d745b560f7c71b31f30f4d49f73d2) C:\windows\System32\wwansvc.dll

18:09:08.0908 4004 WwanSvc - ok

18:09:08.0955 4004 MBR (0x1B8) (2e5debb2116b3417023e0d6562d7ed07) \Device\Harddisk0\DR0

18:09:09.0126 4004 \Device\Harddisk0\DR0 - ok

18:09:09.0142 4004 Boot (0x1200) (5fb009d8d1bbe104d22d071977f32a2a) \Device\Harddisk0\DR0\Partition0

18:09:09.0142 4004 \Device\Harddisk0\DR0\Partition0 - ok

18:09:09.0157 4004 Boot (0x1200) (d5688b55e165a627667567455a328efc) \Device\Harddisk0\DR0\Partition1

18:09:09.0157 4004 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1 - ok

18:09:09.0189 4004 Boot (0x1200) (78ee0a60b0242cd51c89824323794145) \Device\Harddisk0\DR0\Partition2

18:09:09.0189 4004 \Device\Harddisk0\DR0\Partition2 - ok

18:09:09.0189 4004 ============================================================

18:09:09.0189 4004 Scan finished

18:09:09.0189 4004 ============================================================

18:09:09.0189 3996 Detected object count: 0

18:09:09.0189 3996 Actual detected object count: 0

18:16:31.0723 1700 ============================================================

18:16:31.0723 1700 Scan started

18:16:31.0723 1700 Mode: Manual; SigCheck; TDLFS;

18:16:31.0723 1700 ============================================================

18:16:31.0933 1700 1394ohci (1b133875b8aa8ac48969bd3458afe9f5) C:\windows\system32\drivers\1394ohci.sys

18:16:32.0033 1700 1394ohci - ok

18:16:32.0073 1700 ACPI (cea80c80bed809aa0da6febc04733349) C:\windows\system32\drivers\ACPI.sys

18:16:32.0083 1700 ACPI - ok

18:16:32.0203 1700 AcpiPmi (1efbc664abff416d1d07db115dcb264f) C:\windows\system32\drivers\acpipmi.sys

18:16:32.0243 1700 AcpiPmi - ok

18:16:32.0373 1700 AdobeFlashPlayerUpdateSvc (0d4c486a24a711a45fd83acdf4d18506) C:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

18:16:32.0393 1700 AdobeFlashPlayerUpdateSvc - ok

18:16:32.0453 1700 adp94xx (21e785ebd7dc90a06391141aac7892fb) C:\windows\system32\DRIVERS\adp94xx.sys

18:16:32.0473 1700 adp94xx - ok

18:16:32.0563 1700 adpahci (0c676bc278d5b59ff5abd57bbe9123f2) C:\windows\system32\DRIVERS\adpahci.sys

18:16:32.0573 1700 adpahci - ok

18:16:32.0583 1700 adpu320 (7c7b5ee4b7b822ec85321fe23a27db33) C:\windows\system32\DRIVERS\adpu320.sys

18:16:32.0603 1700 adpu320 - ok

18:16:32.0633 1700 AeLookupSvc (8b5eefeec1e6d1a72a06c526628ad161) C:\windows\System32\aelupsvc.dll

18:16:32.0683 1700 AeLookupSvc - ok

18:16:32.0783 1700 AFD (9ebbba55060f786f0fcaa3893bfa2806) C:\windows\system32\drivers\afd.sys

18:16:32.0853 1700 AFD - ok

18:16:32.0953 1700 agp440 (507812c3054c21cef746b6ee3d04dd6e) C:\windows\system32\drivers\agp440.sys

18:16:32.0963 1700 agp440 - ok

18:16:33.0023 1700 aic78xx (8b30250d573a8f6b4bd23195160d8707) C:\windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys

18:16:33.0033 1700 aic78xx - ok

18:16:33.0133 1700 ALG (18a54e132947cd98fea9accc57f98f13) C:\windows\System32\alg.exe

18:16:33.0173 1700 ALG - ok

18:16:33.0243 1700 aliide (0d40bcf52ea90fc7df2aeab6503dea44) C:\windows\system32\drivers\aliide.sys

18:16:33.0253 1700 aliide - ok

18:16:33.0373 1700 amdagp (3c6600a0696e90a463771c7422e23ab5) C:\windows\system32\drivers\amdagp.sys

18:16:33.0393 1700 amdagp - ok

18:16:33.0393 1700 amdide (cd5914170297126b6266860198d1d4f0) C:\windows\system32\drivers\amdide.sys

18:16:33.0403 1700 amdide - ok

18:16:33.0433 1700 AmdK8 (00dda200d71bac534bf56a9db5dfd666) C:\windows\system32\DRIVERS\amdk8.sys

18:16:33.0473 1700 AmdK8 - ok

18:16:33.0563 1700 AmdPPM (3cbf30f5370fda40dd3e87df38ea53b6) C:\windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys

18:16:33.0593 1700 AmdPPM - ok

18:16:33.0623 1700 amdsata (d320bf87125326f996d4904fe24300fc) C:\windows\system32\drivers\amdsata.sys

18:16:33.0633 1700 amdsata - ok

18:16:33.0723 1700 amdsbs (ea43af0c423ff267355f74e7a53bdaba) C:\windows\system32\DRIVERS\amdsbs.sys

18:16:33.0733 1700 amdsbs - ok

18:16:33.0773 1700 amdxata (46387fb17b086d16dea267d5be23a2f2) C:\windows\system32\drivers\amdxata.sys

18:16:33.0783 1700 amdxata - ok

18:16:33.0813 1700 AppID (aea177f783e20150ace5383ee368da19) C:\windows\system32\drivers\appid.sys

18:16:33.0943 1700 AppID - ok

18:16:34.0033 1700 AppIDSvc (62a9c86cb6085e20db4823e4e97826f5) C:\windows\System32\appidsvc.dll

18:16:34.0073 1700 AppIDSvc - ok

18:16:34.0113 1700 Appinfo (fb1959012294d6ad43e5304df65e3c26) C:\windows\System32\appinfo.dll

18:16:34.0163 1700 Appinfo - ok

18:16:34.0253 1700 Apple Mobile Device (3debbecf665dcdde3a95d9b902010817) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

18:16:34.0263 1700 Apple Mobile Device - ok

18:16:34.0353 1700 arc (2932004f49677bd84dbc72edb754ffb3) C:\windows\system32\DRIVERS\arc.sys

18:16:34.0363 1700 arc - ok

18:16:34.0393 1700 arcsas (5d6f36c46fd283ae1b57bd2e9feb0bc7) C:\windows\system32\DRIVERS\arcsas.sys

18:16:34.0413 1700 arcsas - ok

18:16:34.0423 1700 AsyncMac (add2ade1c2b285ab8378d2daaf991481) C:\windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys

18:16:34.0523 1700 AsyncMac - ok

18:16:34.0623 1700 atapi (338c86357871c167a96ab976519bf59e) C:\windows\system32\drivers\atapi.sys

18:16:34.0643 1700 atapi - ok

18:16:34.0683 1700 athr (de0fbcccd6af0f0e7bf12e8d041cc48f) C:\windows\system32\DRIVERS\athr.sys

18:16:34.0723 1700 athr - ok

18:16:34.0813 1700 AudioEndpointBuilder (ce3b4e731638d2ef62fcb419be0d39f0) C:\windows\System32\Audiosrv.dll

18:16:34.0853 1700 AudioEndpointBuilder - ok

18:16:34.0873 1700 Audiosrv (ce3b4e731638d2ef62fcb419be0d39f0) C:\windows\System32\Audiosrv.dll

18:16:34.0903 1700 Audiosrv - ok

18:16:34.0993 1700 AxInstSV (6e30d02aac9cac84f421622e3a2f6178) C:\windows\System32\AxInstSV.dll

18:16:35.0053 1700 AxInstSV - ok

18:16:35.0153 1700 b06bdrv (1a231abec60fd316ec54c66715543cec) C:\windows\system32\DRIVERS\bxvbdx.sys

18:16:35.0183 1700 b06bdrv - ok

18:16:35.0273 1700 b57nd60x (bd8869eb9cde6bbe4508d869929869ee) C:\windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys

18:16:35.0313 1700 b57nd60x - ok

18:16:35.0373 1700 BcmSqlStartupSvc (6163664c7e9cd110af70180c126c3fdc) C:\Program Files\Microsoft Small Business\Business Contact Manager\BcmSqlStartupSvc.exe

18:16:35.0383 1700 BcmSqlStartupSvc - ok

18:16:35.0473 1700 BDESVC (ee1e9c3bb8228ae423dd38db69128e71) C:\windows\System32\bdesvc.dll

18:16:35.0513 1700 BDESVC - ok

18:16:35.0593 1700 Beep (505506526a9d467307b3c393dedaf858) C:\windows\system32\drivers\Beep.sys

18:16:35.0633 1700 Beep - ok

18:16:35.0683 1700 BFE (1e2bac209d184bb851e1a187d8a29136) C:\windows\System32\bfe.dll

18:16:35.0733 1700 BFE - ok

18:16:35.0833 1700 BITS (e585445d5021971fae10393f0f1c3961) C:\windows\System32\qmgr.dll

18:16:35.0873 1700 BITS - ok

18:16:35.0953 1700 blbdrive (2287078ed48fcfc477b05b20cf38f36f) C:\windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys

18:16:35.0963 1700 blbdrive - ok

18:16:36.0033 1700 Bonjour Service (db5bea73edaf19ac68b2c0fad0f92b1a) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

18:16:36.0043 1700 Bonjour Service - ok

18:16:36.0153 1700 bowser (8f2da3028d5fcbd1a060a3de64cd6506) C:\windows\system32\DRIVERS\bowser.sys

18:16:36.0183 1700 bowser - ok

18:16:36.0203 1700 BrFiltLo (9f9acc7f7ccde8a15c282d3f88b43309) C:\windows\system32\DRIVERS\BrFiltLo.sys

18:16:36.0233 1700 BrFiltLo - ok

18:16:36.0323 1700 BrFiltUp (56801ad62213a41f6497f96dee83755a) C:\windows\system32\DRIVERS\BrFiltUp.sys

18:16:36.0363 1700 BrFiltUp - ok

18:16:36.0393 1700 Browser (6e11f33d14d020f58d5e02e4d67dfa19) C:\windows\System32\browser.dll

18:16:36.0443 1700 Browser - ok

18:16:36.0533 1700 Brserid (845b8ce732e67f3b4133164868c666ea) C:\windows\System32\Drivers\Brserid.sys

18:16:36.0563 1700 Brserid - ok

18:16:36.0573 1700 BrSerWdm (203f0b1e73adadbbb7b7b1fabd901f6b) C:\windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys

18:16:36.0603 1700 BrSerWdm - ok

18:16:36.0679 1700 BrUsbMdm (bd456606156ba17e60a04e18016ae54b) C:\windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys

18:16:36.0710 1700 BrUsbMdm - ok

18:16:36.0725 1700 BrUsbSer (af72ed54503f717a43268b3cc5faec2e) C:\windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys

18:16:36.0757 1700 BrUsbSer - ok

18:16:36.0835 1700 BTHMODEM (ed3df7c56ce0084eb2034432fc56565a) C:\windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys

18:16:36.0866 1700 BTHMODEM - ok

18:16:36.0897 1700 bthserv (1df19c96eef6c29d1c3e1a8678e07190) C:\windows\system32\bthserv.dll

18:16:36.0944 1700 bthserv - ok

18:16:37.0022 1700 ccEvtMgr (27d036fb3d22ca8a6662fe960d1a937d) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

18:16:37.0022 1700 ccEvtMgr - ok

18:16:37.0037 1700 ccSetMgr (27d036fb3d22ca8a6662fe960d1a937d) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

18:16:37.0037 1700 ccSetMgr - ok

18:16:37.0131 1700 cdfs (77ea11b065e0a8ab902d78145ca51e10) C:\windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys

18:16:37.0162 1700 cdfs - ok

18:16:37.0193 1700 cdrom (be167ed0fdb9c1fa1133953c18d5a6c9) C:\windows\system32\drivers\cdrom.sys

18:16:37.0225 1700 cdrom - ok

18:16:37.0318 1700 CertPropSvc (319c6b309773d063541d01df8ac6f55f) C:\windows\System32\certprop.dll

18:16:37.0349 1700 CertPropSvc - ok

18:16:37.0381 1700 circlass (3fe3fe94a34df6fb06e6418d0f6a0060) C:\windows\system32\DRIVERS\circlass.sys

18:16:37.0412 1700 circlass - ok

18:16:37.0474 1700 CLFS (635181e0e9bbf16871bf5380d71db02d) C:\windows\system32\CLFS.sys

18:16:37.0490 1700 CLFS - ok

18:16:37.0552 1700 clr_optimization_v2.0.50727_32 (d88040f816fda31c3b466f0fa0918f29) C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

18:16:37.0568 1700 clr_optimization_v2.0.50727_32 - ok

18:16:37.0615 1700 clr_optimization_v4.0.30319_32 (c5a75eb48e2344abdc162bda79e16841) C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

18:16:37.0630 1700 clr_optimization_v4.0.30319_32 - ok

18:16:37.0693 1700 CmBatt (dea805815e587dad1dd2c502220b5616) C:\windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys

18:16:37.0724 1700 CmBatt - ok

18:16:37.0786 1700 cmdide (c537b1db64d495b9b4717b4d6d9edbf2) C:\windows\system32\drivers\cmdide.sys

18:16:37.0802 1700 cmdide - ok

18:16:37.0880 1700 CNG (6427525d76f61d0c519b008d3680e8e7) C:\windows\system32\Drivers\cng.sys

18:16:37.0895 1700 CNG - ok

18:16:37.0942 1700 Compbatt (a6023d3823c37043986713f118a89bee) C:\windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys

18:16:37.0958 1700 Compbatt - ok

18:16:38.0005 1700 CompositeBus (cbe8c58a8579cfe5fccf809e6f114e89) C:\windows\system32\drivers\CompositeBus.sys

18:16:38.0020 1700 CompositeBus - ok

18:16:38.0051 1700 COMSysApp - ok

18:16:38.0129 1700 crcdisk (2c4ebcfc84a9b44f209dff6c6e6c61d1) C:\windows\system32\DRIVERS\crcdisk.sys

18:16:38.0129 1700 crcdisk - ok

18:16:38.0192 1700 CryptSvc (a585bebf7d054bd9618eda0922d5484a) C:\windows\system32\cryptsvc.dll

18:16:38.0223 1700 CryptSvc - ok

18:16:38.0332 1700 ctxusbm (cb6ff7012bb5d59d7c12350db795ce1f) C:\windows\system32\DRIVERS\ctxusbm.sys

18:16:38.0348 1700 ctxusbm - ok

18:16:38.0410 1700 DcomLaunch (7660f01d3b38aca1747e397d21d790af) C:\windows\system32\rpcss.dll

18:16:38.0457 1700 DcomLaunch - ok

18:16:38.0535 1700 defragsvc (8d6e10a2d9a5eed59562d9b82cf804e1) C:\windows\System32\defragsvc.dll

18:16:38.0582 1700 defragsvc - ok

18:16:38.0644 1700 DfsC (f024449c97ec1e464aaffda18593db88) C:\windows\system32\Drivers\dfsc.sys

18:16:38.0675 1700 DfsC - ok

18:16:38.0769 1700 Dhcp (e9e01eb683c132f7fa27cd607b8a2b63) C:\windows\system32\dhcpcore.dll

18:16:38.0800 1700 Dhcp - ok

18:16:38.0831 1700 discache (1a050b0274bfb3890703d490f330c0da) C:\windows\system32\drivers\discache.sys

18:16:38.0863 1700 discache - ok

18:16:38.0956 1700 Disk (565003f326f99802e68ca78f2a68e9ff) C:\windows\system32\DRIVERS\disk.sys

18:16:38.0972 1700 Disk - ok

18:16:39.0003 1700 Dnscache (33ef4861f19a0736b11314aad9ae28d0) C:\windows\System32\dnsrslvr.dll

18:16:39.0050 1700 Dnscache - ok

18:16:39.0128 1700 dot3svc (366ba8fb4b7bb7435e3b9eacb3843f67) C:\windows\System32\dot3svc.dll

18:16:39.0175 1700 dot3svc - ok

18:16:39.0221 1700 Dot4 (b5e479eb83707dd698f66953e922042c) C:\windows\system32\DRIVERS\Dot4.sys

18:16:39.0253 1700 Dot4 - ok

18:16:39.0362 1700 Dot4Print (caefd09b6a6249c53a67d55a9a9fcabf) C:\windows\system32\drivers\Dot4Prt.sys

18:16:39.0362 1700 Dot4Print - ok

18:16:39.0409 1700 dot4usb (cf491ff38d62143203c065260567e2f7) C:\windows\system32\DRIVERS\dot4usb.sys

18:16:39.0424 1700 dot4usb - ok

18:16:39.0518 1700 DPS (8ec04ca86f1d68da9e11952eb85973d6) C:\windows\system32\dps.dll

18:16:39.0580 1700 DPS - ok

18:16:39.0611 1700 drmkaud (b918e7c5f9bf77202f89e1a9539f2eb4) C:\windows\system32\drivers\drmkaud.sys

18:16:39.0627 1700 drmkaud - ok

18:16:39.0736 1700 DXGKrnl (23f5d28378a160352ba8f817bd8c71cb) C:\windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys

18:16:39.0767 1700 DXGKrnl - ok

18:16:39.0861 1700 EapHost (8600142fa91c1b96367d3300ad0f3f3a) C:\windows\System32\eapsvc.dll

18:16:39.0892 1700 EapHost - ok

18:16:40.0001 1700 ebdrv (024e1b5cac09731e4d868e64dbfb4ab0) C:\windows\system32\DRIVERS\evbdx.sys

18:16:40.0064 1700 ebdrv - ok

18:16:40.0142 1700 eeCtrl (579a6b6135d32b857faf0e3a974535d8) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl.sys

18:16:40.0158 1700 eeCtrl - ok

18:16:40.0236 1700 EFS (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\System32\lsass.exe

18:16:40.0267 1700 EFS - ok

18:16:40.0345 1700 ehRecvr (a8c362018efc87beb013ee28f29c0863) C:\windows\ehome\ehRecvr.exe

18:16:40.0376 1700 ehRecvr - ok

18:16:40.0438 1700 ehSched (d389bff34f80caede417bf9d1507996a) C:\windows\ehome\ehsched.exe

18:16:40.0470 1700 ehSched - ok

18:16:40.0548 1700 elxstor (0ed67910c8c326796faa00b2bf6d9d3c) C:\windows\system32\DRIVERS\elxstor.sys

18:16:40.0563 1700 elxstor - ok

18:16:40.0641 1700 EraserUtilRebootDrv (028d50f059bd0d2ccb209e9011b9a9a4) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys

18:16:40.0641 1700 EraserUtilRebootDrv - ok

18:16:40.0750 1700 ErrDev (8fc3208352dd3912c94367a206ab3f11) C:\windows\system32\drivers\errdev.sys

18:16:40.0766 1700 ErrDev - ok

18:16:40.0797 1700 EventSystem (f6916efc29d9953d5d0df06882ae8e16) C:\windows\system32\es.dll

18:16:40.0828 1700 EventSystem - ok

18:16:40.0922 1700 exfat (2dc9108d74081149cc8b651d3a26207f) C:\windows\system32\drivers\exfat.sys

18:16:40.0969 1700 exfat - ok

18:16:41.0000 1700 fastfat (7e0ab74553476622fb6ae36f73d97d35) C:\windows\system32\drivers\fastfat.sys

18:16:41.0031 1700 fastfat - ok

18:16:41.0109 1700 Fax (967ea5b213e9984cbe270205df37755b) C:\windows\system32\fxssvc.exe

18:16:41.0156 1700 Fax - ok

18:16:41.0234 1700 fdc (e817a017f82df2a1f8cfdbda29388b29) C:\windows\system32\DRIVERS\fdc.sys

18:16:41.0265 1700 fdc - ok

18:16:41.0281 1700 fdPHost (f3222c893bd2f5821a0179e5c71e88fb) C:\windows\system32\fdPHost.dll

18:16:41.0328 1700 fdPHost - ok

18:16:41.0406 1700 FDResPub (7dbe8cbfe79efbdeb98c9fb08d3a9a5b) C:\windows\system32\fdrespub.dll

18:16:41.0452 1700 FDResPub - ok

18:16:41.0484 1700 FileInfo (6cf00369c97f3cf563be99be983d13d8) C:\windows\system32\drivers\fileinfo.sys

18:16:41.0499 1700 FileInfo - ok

18:16:41.0608 1700 Filetrace (42c51dc94c91da21cb9196eb64c45db9) C:\windows\system32\drivers\filetrace.sys

18:16:41.0640 1700 Filetrace - ok

18:16:41.0733 1700 flpydisk (87907aa70cb3c56600f1c2fb8841579b) C:\windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys

18:16:41.0764 1700 flpydisk - ok

18:16:41.0796 1700 FltMgr (7520ec808e0c35e0ee6f841294316653) C:\windows\system32\drivers\fltmgr.sys

18:16:41.0796 1700 FltMgr - ok

18:16:41.0905 1700 FontCache (b3a5ec6b6b6673db7e87c2bcdbddc074) C:\windows\system32\FntCache.dll

18:16:41.0936 1700 FontCache - ok

18:16:42.0030 1700 FontCache3.0.0.0 (e56f39f6b7fda0ac77a79b0fd3de1a2f) C:\windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

18:16:42.0045 1700 FontCache3.0.0.0 - ok

18:16:42.0123 1700 FsDepends (1a16b57943853e598cff37fe2b8cbf1d) C:\windows\system32\drivers\FsDepends.sys

18:16:42.0123 1700 FsDepends - ok

18:16:42.0186 1700 fssfltr (d909075fa72c090f27aa926c32cb4612) C:\windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys

18:16:42.0186 1700 fssfltr - ok

18:16:42.0310 1700 fsssvc (40cdfad174b3d5e80f95dda003c0b97f) C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe

18:16:42.0342 1700 fsssvc - ok

18:16:42.0451 1700 Fs_Rec (7dae5ebcc80e45d3253f4923dc424d05) C:\windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys

18:16:42.0451 1700 Fs_Rec - ok

18:16:42.0498 1700 fvevol (8a73e79089b282100b9393b644cb853b) C:\windows\system32\DRIVERS\fvevol.sys

18:16:42.0513 1700 fvevol - ok

18:16:42.0544 1700 gagp30kx (65ee0c7a58b65e74ae05637418153938) C:\windows\system32\DRIVERS\gagp30kx.sys

18:16:42.0544 1700 gagp30kx - ok

18:16:42.0654 1700 GEARAspiWDM (8182ff89c65e4d38b2de4bb0fb18564e) C:\windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys

18:16:42.0654 1700 GEARAspiWDM - ok

18:16:42.0700 1700 gpsvc (e897eaf5ed6ba41e081060c9b447a673) C:\windows\System32\gpsvc.dll

18:16:42.0747 1700 gpsvc - ok

18:16:42.0825 1700 gupdate (8f0de4fef8201e306f9938b0905ac96a) C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

18:16:42.0841 1700 gupdate - ok

18:16:42.0841 1700 gupdatem (8f0de4fef8201e306f9938b0905ac96a) C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

18:16:42.0856 1700 gupdatem - ok

18:16:42.0888 1700 gusvc (cc839e8d766cc31a7710c9f38cf3e375) C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

18:16:42.0903 1700 gusvc - ok

18:16:43.0028 1700 hcw85cir (c44e3c2bab6837db337ddee7544736db) C:\windows\system32\drivers\hcw85cir.sys

18:16:43.0044 1700 hcw85cir - ok

18:16:43.0090 1700 HdAudAddService (a5ef29d5315111c80a5c1abad14c8972) C:\windows\system32\drivers\HdAudio.sys

18:16:43.0122 1700 HdAudAddService - ok

18:16:43.0231 1700 HDAudBus (9036377b8a6c15dc2eec53e489d159b5) C:\windows\system32\drivers\HDAudBus.sys

18:16:43.0246 1700 HDAudBus - ok

18:16:43.0278 1700 HidBatt (1d58a7f3e11a9731d0eaaaa8405acc36) C:\windows\system32\DRIVERS\HidBatt.sys

18:16:43.0293 1700 HidBatt - ok

18:16:43.0459 1700 HidBth (89448f40e6df260c206a193a4683ba78) C:\windows\system32\DRIVERS\hidbth.sys

18:16:43.0484 1700 HidBth - ok

18:16:43.0587 1700 HidIr (cf50b4cf4a4f229b9f3c08351f99ca5e) C:\windows\system32\DRIVERS\hidir.sys

18:16:43.0599 1700 HidIr - ok

18:16:43.0624 1700 hidserv (2bc6f6a1992b3a77f5f41432ca6b3b6b) C:\windows\system32\hidserv.dll

18:16:43.0664 1700 hidserv - ok

18:16:43.0877 1700 HidUsb (10c19f8290891af023eaec0832e1eb4d) C:\windows\system32\drivers\hidusb.sys

18:16:43.0897 1700 HidUsb - ok

18:16:44.0007 1700 hkmsvc (196b4e3f4cccc24af836ce58facbb699) C:\windows\system32\kmsvc.dll

18:16:44.0062 1700 hkmsvc - ok

18:16:44.0149 1700 HomeGroupListener (6658f4404de03d75fe3ba09f7aba6a30) C:\windows\system32\ListSvc.dll

18:16:44.0184 1700 HomeGroupListener - ok

18:16:44.0227 1700 HomeGroupProvider (dbc02d918fff1cad628acbe0c0eaa8e8) C:\windows\system32\provsvc.dll

18:16:44.0264 1700 HomeGroupProvider - ok

18:16:44.0382 1700 hpqcxs08 (1dae5c46d42b02a6d5862e1482efb390) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqcxs08.dll

18:16:44.0402 1700 hpqcxs08 ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

18:16:44.0402 1700 hpqcxs08 - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

18:16:44.0422 1700 hpqddsvc (99e8eef42fe2f4af29b08c3355dd7685) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqddsvc.dll

18:16:44.0429 1700 hpqddsvc ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

18:16:44.0429 1700 hpqddsvc - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

18:16:44.0537 1700 HpSAMD (295fdc419039090eb8b49ffdbb374549) C:\windows\system32\drivers\HpSAMD.sys

18:16:44.0552 1700 HpSAMD - ok

18:16:44.0672 1700 HPSLPSVC (79737e0f7d25de8405cb34d4c9882253) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPSLPSVC32.DLL

18:16:44.0689 1700 HPSLPSVC ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

18:16:44.0689 1700 HPSLPSVC - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

18:16:44.0902 1700 HTTP (871917b07a141bff43d76d8844d48106) C:\windows\system32\drivers\HTTP.sys

18:16:44.0932 1700 HTTP - ok

18:16:45.0037 1700 hwpolicy (0c4e035c7f105f1299258c90886c64c5) C:\windows\system32\drivers\hwpolicy.sys

18:16:45.0049 1700 hwpolicy - ok

18:16:45.0084 1700 i8042prt (f151f0bdc47f4a28b1b20a0818ea36d6) C:\windows\system32\drivers\i8042prt.sys

18:16:45.0112 1700 i8042prt - ok

18:16:45.0164 1700 IAANTMON (7548066df68a8a1a56b043359f915f37) C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

18:16:45.0182 1700 IAANTMON - ok

18:16:45.0292 1700 iaStor (d483687eace0c065ee772481a96e05f5) C:\windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys

18:16:45.0309 1700 iaStor - ok

18:16:45.0439 1700 iaStorV (5cd5f9a5444e6cdcb0ac89bd62d8b76e) C:\windows\system32\drivers\iaStorV.sys

18:16:45.0457 1700 iaStorV - ok

18:16:45.0564 1700 idsvc (c521d7eb6497bb1af6afa89e322fb43c) C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe

18:16:45.0584 1700 idsvc - ok

18:16:45.0874 1700 igfx (8266ae06df974e5ba047b3e9e9e70b3f) C:\windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys

18:16:46.0029 1700 igfx - ok

18:16:46.0170 1700 iirsp (4173ff5708f3236cf25195fecd742915) C:\windows\system32\DRIVERS\iirsp.sys

18:16:46.0170 1700 iirsp - ok

18:16:46.0279 1700 IKEEXT (f95622f161474511b8d80d6b093aa610) C:\windows\System32\ikeext.dll

18:16:46.0333 1700 IKEEXT - ok

18:16:46.0506 1700 IntcAzAudAddService (5ceef2cccb4fe00d3ffbfeb12bcfa07f) C:\windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys

18:16:46.0556 1700 IntcAzAudAddService - ok

18:16:46.0663 1700 intelide (a0f12f2c9ba6c72f3987ce780e77c130) C:\windows\system32\drivers\intelide.sys

18:16:46.0676 1700 intelide - ok

18:16:46.0716 1700 intelppm (3b514d27bfc4accb4037bc6685f766e0) C:\windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys

18:16:46.0723 1700 intelppm - ok

18:16:46.0817 1700 IPBusEnum (acb364b9075a45c0736e5c47be5cae19) C:\windows\system32\ipbusenum.dll

18:16:46.0848 1700 IPBusEnum - ok

18:16:46.0957 1700 IpFilterDriver (709d1761d3b19a932ff0238ea6d50200) C:\windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys

18:16:47.0004 1700 IpFilterDriver - ok

18:16:47.0097 1700 iphlpsvc (4d65a07b795d6674312f879d09aa7663) C:\windows\System32\iphlpsvc.dll

18:16:47.0129 1700 iphlpsvc - ok

18:16:47.0269 1700 IPMIDRV (4bd7134618c1d2a27466a099062547bf) C:\windows\system32\drivers\IPMIDrv.sys

18:16:47.0300 1700 IPMIDRV - ok

18:16:47.0363 1700 IPNAT (a5fa468d67abcdaa36264e463a7bb0cd) C:\windows\system32\drivers\ipnat.sys

18:16:47.0394 1700 IPNAT - ok

18:16:47.0550 1700 iPod Service (49918803b661367023bf325cf602afdc) C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

18:16:47.0581 1700 iPod Service - ok

18:16:47.0675 1700 IRENUM (42996cff20a3084a56017b7902307e9f) C:\windows\system32\drivers\irenum.sys

18:16:47.0690 1700 IRENUM - ok

18:16:47.0721 1700 isapnp (1f32bb6b38f62f7df1a7ab7292638a35) C:\windows\system32\drivers\isapnp.sys

18:16:47.0737 1700 isapnp - ok

18:16:47.0862 1700 iScsiPrt (cb7a9abb12b8415bce5d74994c7ba3ae) C:\windows\system32\drivers\msiscsi.sys

18:16:47.0893 1700 iScsiPrt - ok

18:16:48.0130 1700 kbdclass (adef52ca1aeae82b50df86b56413107e) C:\windows\system32\drivers\kbdclass.sys

18:16:48.0142 1700 kbdclass - ok

18:16:48.0382 1700 kbdhid (9e3ced91863e6ee98c24794d05e27a71) C:\windows\system32\drivers\kbdhid.sys

18:16:48.0455 1700 kbdhid - ok

18:16:48.0557 1700 KeyIso (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:16:48.0572 1700 KeyIso - ok

18:16:48.0600 1700 KSecDD (f4647bb23db9038a7536cf6b68f4207f) C:\windows\system32\Drivers\ksecdd.sys

18:16:48.0615 1700 KSecDD - ok

18:16:48.0615 1700 KSecPkg (e73cae53bbb72ba26918492c6b4c229d) C:\windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys

18:16:48.0631 1700 KSecPkg - ok

18:16:48.0678 1700 KtmRm (89a7b9cc98d0d80c6f31b91c0a310fcd) C:\windows\system32\msdtckrm.dll

18:16:48.0709 1700 KtmRm - ok

18:16:48.0787 1700 LanmanServer (d64af876d53eca3668bb97b51b4e70ab) C:\windows\system32\srvsvc.dll

18:16:48.0818 1700 LanmanServer - ok

18:16:48.0865 1700 LanmanWorkstation (58405e4f68ba8e4057c6e914f326aba2) C:\windows\System32\wkssvc.dll

18:16:48.0912 1700 LanmanWorkstation - ok

18:16:49.0036 1700 LiveUpdate (e34152d03caaaaa81dd66d803f392522) C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

18:16:49.0083 1700 LiveUpdate - ok

18:16:49.0192 1700 lltdio (f7611ec07349979da9b0ae1f18ccc7a6) C:\windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys

18:16:49.0224 1700 lltdio - ok

18:16:49.0270 1700 lltdsvc (5700673e13a2117fa3b9020c852c01e2) C:\windows\System32\lltdsvc.dll

18:16:49.0317 1700 lltdsvc - ok

18:16:49.0380 1700 lmhosts (55ca01ba19d0006c8f2639b6c045e08b) C:\windows\System32\lmhsvc.dll

18:16:49.0426 1700 lmhosts - ok

18:16:49.0473 1700 LSI_FC (eb119a53ccf2acc000ac71b065b78fef) C:\windows\system32\DRIVERS\lsi_fc.sys

18:16:49.0489 1700 LSI_FC - ok

18:16:49.0614 1700 LSI_SAS (8ade1c877256a22e49b75d1cc9161f9c) C:\windows\system32\DRIVERS\lsi_sas.sys

18:16:49.0614 1700 LSI_SAS - ok

18:16:49.0645 1700 LSI_SAS2 (dc9dc3d3daa0e276fd2ec262e38b11e9) C:\windows\system32\DRIVERS\lsi_sas2.sys

18:16:49.0686 1700 LSI_SAS2 - ok

18:16:49.0791 1700 LSI_SCSI (0a036c7d7cab643a7f07135ac47e0524) C:\windows\system32\DRIVERS\lsi_scsi.sys

18:16:49.0808 1700 LSI_SCSI - ok

18:16:49.0836 1700 luafv (6703e366cc18d3b6e534f5cf7df39cee) C:\windows\system32\drivers\luafv.sys

18:16:49.0878 1700 luafv - ok

18:16:50.0016 1700 lxeeCATSCustConnectService (a9d8d63c7378dd34e4e19036093a9264) C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\\lxeeserv.exe

18:16:50.0028 1700 lxeeCATSCustConnectService - ok

18:16:50.0093 1700 lxee_device - ok

18:16:50.0140 1700 Mcx2Svc (bfb9ee8ee977efe85d1a3105abef6dd1) C:\windows\system32\Mcx2Svc.dll

18:16:50.0140 1700 Mcx2Svc - ok

18:16:50.0202 1700 megasas (0fff5b045293002ab38eb1fd1fc2fb74) C:\windows\system32\DRIVERS\megasas.sys

18:16:50.0218 1700 megasas - ok

18:16:50.0264 1700 MegaSR (dcbab2920c75f390caf1d29f675d03d6) C:\windows\system32\DRIVERS\MegaSR.sys

18:16:50.0280 1700 MegaSR - ok

18:16:50.0358 1700 Microsoft Office Groove Audit Service (123271bd5237ab991dc5c21fdf8835eb) C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe

18:16:50.0374 1700 Microsoft Office Groove Audit Service - ok

18:16:50.0452 1700 MMCSS (146b6f43a673379a3c670e86d89be5ea) C:\windows\system32\mmcss.dll

18:16:50.0498 1700 MMCSS - ok

18:16:50.0530 1700 Modem (f001861e5700ee84e2d4e52c712f4964) C:\windows\system32\drivers\modem.sys

18:16:50.0561 1700 Modem - ok

18:16:50.0654 1700 monitor (79d10964de86b292320e9dfe02282a23) C:\windows\system32\DRIVERS\monitor.sys

18:16:50.0686 1700 monitor - ok

18:16:50.0717 1700 mouclass (fb18cc1d4c2e716b6b903b0ac0cc0609) C:\windows\system32\drivers\mouclass.sys

18:16:50.0717 1700 mouclass - ok

18:16:50.0810 1700 mouhid (2c388d2cd01c9042596cf3c8f3c7b24d) C:\windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys

18:16:50.0826 1700 mouhid - ok

18:16:50.0857 1700 mountmgr (fc8771f45ecccfd89684e38842539b9b) C:\windows\system32\drivers\mountmgr.sys

18:16:50.0873 1700 mountmgr - ok

18:16:50.0982 1700 mpio (2d699fb6e89ce0d8da14ecc03b3edfe0) C:\windows\system32\drivers\mpio.sys

18:16:50.0982 1700 mpio - ok

18:16:51.0013 1700 mpsdrv (ad2723a7b53dd1aacae6ad8c0bfbf4d0) C:\windows\system32\drivers\mpsdrv.sys

18:16:51.0044 1700 mpsdrv - ok

18:16:51.0138 1700 MpsSvc (9835584e999d25004e1ee8e5f3e3b881) C:\windows\system32\mpssvc.dll

18:16:51.0185 1700 MpsSvc - ok

18:16:51.0294 1700 MRxDAV (ceb46ab7c01c9f825f8cc6babc18166a) C:\windows\system32\drivers\mrxdav.sys

18:16:51.0325 1700 MRxDAV - ok

18:16:51.0356 1700 mrxsmb (5d16c921e3671636c0eba3bbaac5fd25) C:\windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys

18:16:51.0388 1700 mrxsmb - ok

18:16:51.0497 1700 mrxsmb10 (6d17a4791aca19328c685d256349fefc) C:\windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys

18:16:51.0512 1700 mrxsmb10 - ok

18:16:51.0544 1700 mrxsmb20 (b81f204d146000be76651a50670a5e9e) C:\windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys

18:16:51.0575 1700 mrxsmb20 - ok

18:16:51.0668 1700 msahci (012c5f4e9349e711e11e0f19a8589f0a) C:\windows\system32\drivers\msahci.sys

18:16:51.0684 1700 msahci - ok

18:16:51.0715 1700 msdsm (55055f8ad8be27a64c831322a780a228) C:\windows\system32\drivers\msdsm.sys

18:16:51.0731 1700 msdsm - ok

18:16:51.0762 1700 MSDTC (e1bce74a3bd9902b72599c0192a07e27) C:\windows\System32\msdtc.exe

18:16:51.0762 1700 MSDTC - ok

18:16:51.0871 1700 Msfs (daefb28e3af5a76abcc2c3078c07327f) C:\windows\system32\drivers\Msfs.sys

18:16:51.0887 1700 Msfs - ok

18:16:51.0902 1700 mshidkmdf (3e1e5767043c5af9367f0056295e9f84) C:\windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys

18:16:51.0934 1700 mshidkmdf - ok

18:16:51.0965 1700 msisadrv (0a4e5757ae09fa9622e3158cc1aef114) C:\windows\system32\drivers\msisadrv.sys

18:16:51.0980 1700 msisadrv - ok

18:16:52.0043 1700 MSiSCSI (90f7d9e6b6f27e1a707d4a297f077828) C:\windows\system32\iscsiexe.dll

18:16:52.0074 1700 MSiSCSI - ok

18:16:52.0074 1700 msiserver - ok

18:16:52.0121 1700 MSKSSRV (8c0860d6366aaffb6c5bb9df9448e631) C:\windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys

18:16:52.0152 1700 MSKSSRV - ok

18:16:52.0230 1700 MSPCLOCK (3ea8b949f963562cedbb549eac0c11ce) C:\windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys

18:16:52.0261 1700 MSPCLOCK - ok

18:16:52.0277 1700 MSPQM (f456e973590d663b1073e9c463b40932) C:\windows\system32\drivers\MSPQM.sys

18:16:52.0308 1700 MSPQM - ok

18:16:52.0433 1700 MsRPC (0e008fc4819d238c51d7c93e7b41e560) C:\windows\system32\drivers\MsRPC.sys

18:16:52.0448 1700 MsRPC - ok

18:16:52.0495 1700 mssmbios (fc6b9ff600cc585ea38b12589bd4e246) C:\windows\system32\drivers\mssmbios.sys

18:16:52.0511 1700 mssmbios - ok

18:16:52.0604 1700 MSSQL$MSSMLBIZ - ok

18:16:52.0651 1700 MSSQLServerADHelper (1d89eb4e2a99cabd4e81225f4f4c4b25) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqladhlp90.exe

18:16:52.0651 1700 MSSQLServerADHelper - ok

18:16:52.0745 1700 MSTEE (b42c6b921f61a6e55159b8be6cd54a36) C:\windows\system32\drivers\MSTEE.sys

18:16:52.0760 1700 MSTEE - ok

18:16:52.0807 1700 MTConfig (33599130f44e1f34631cea241de8ac84) C:\windows\system32\DRIVERS\MTConfig.sys

18:16:52.0807 1700 MTConfig - ok

18:16:52.0838 1700 Mup (159fad02f64e6381758c990f753bcc80) C:\windows\system32\Drivers\mup.sys

18:16:52.0854 1700 Mup - ok

18:16:52.0932 1700 napagent (61d57a5d7c6d9afe10e77dae6e1b445e) C:\windows\system32\qagentRT.dll

18:16:52.0994 1700 napagent - ok

18:16:53.0041 1700 NativeWifiP (26384429fcd85d83746f63e798ab1480) C:\windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys

18:16:53.0088 1700 NativeWifiP - ok

18:16:53.0213 1700 NAVENG (862f55824ac81295837b0ab63f91071f) C:\PROGRA~2\Symantec\DEFINI~1\VIRUSD~1\20120412.032\NAVENG.SYS

18:16:53.0228 1700 NAVENG - ok

18:16:53.0291 1700 NAVEX15 (529d571b551cb9da44237389b936f1ae) C:\PROGRA~2\Symantec\DEFINI~1\VIRUSD~1\20120412.032\NAVEX15.SYS

18:16:53.0322 1700 NAVEX15 - ok

18:16:53.0431 1700 NDIS (e7c54812a2aaf43316eb6930c1ffa108) C:\windows\system32\drivers\ndis.sys

18:16:53.0447 1700 NDIS - ok

18:16:53.0540 1700 NdisCap (0e1787aa6c9191d3d319e8bafe86f80c) C:\windows\system32\DRIVERS\ndiscap.sys

18:16:53.0572 1700 NdisCap - ok

18:16:53.0572 1700 NdisTapi (e4a8aec125a2e43a9e32afeea7c9c888) C:\windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys

18:16:53.0618 1700 NdisTapi - ok

18:16:53.0665 1700 Ndisuio (d8a65dafb3eb41cbb622745676fcd072) C:\windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys

18:16:53.0712 1700 Ndisuio - ok

18:16:53.0790 1700 NdisWan (38fbe267e7e6983311179230facb1017) C:\windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys

18:16:53.0821 1700 NdisWan - ok

18:16:53.0915 1700 NDProxy (a4bdc541e69674fbff1a8ff00be913f2) C:\windows\system32\drivers\NDProxy.sys

18:16:53.0946 1700 NDProxy - ok

18:16:53.0993 1700 Net Driver HPZ12 (510c138564486ff926a3f773205c63d1) C:\windows\system32\HPZinw12.dll

18:16:54.0008 1700 Net Driver HPZ12 ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

18:16:54.0008 1700 Net Driver HPZ12 - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

18:16:54.0086 1700 NetBIOS (80b275b1ce3b0e79909db7b39af74d51) C:\windows\system32\DRIVERS\netbios.sys

18:16:54.0118 1700 NetBIOS - ok

18:16:54.0180 1700 NetBT (280122ddcf04b378edd1ad54d71c1e54) C:\windows\system32\DRIVERS\netbt.sys

18:16:54.0211 1700 NetBT - ok

18:16:54.0274 1700 Netlogon (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:16:54.0289 1700 Netlogon - ok

18:16:54.0336 1700 Netman (7cccfca7510684768da22092d1fa4db2) C:\windows\System32\netman.dll

18:16:54.0367 1700 Netman - ok

18:16:54.0476 1700 netprofm (8c338238c16777a802d6a9211eb2ba50) C:\windows\System32\netprofm.dll

18:16:54.0539 1700 netprofm - ok

18:16:54.0632 1700 NetTcpPortSharing (f476ec40033cdb91efbe73eb99b8362d) C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe

18:16:54.0632 1700 NetTcpPortSharing - ok

18:16:54.0726 1700 nfrd960 (1d85c4b390b0ee09c7a46b91efb2c097) C:\windows\system32\DRIVERS\nfrd960.sys

18:16:54.0726 1700 nfrd960 - ok

18:16:54.0804 1700 NlaSvc (912084381d30d8b89ec4e293053f4710) C:\windows\System32\nlasvc.dll

18:16:54.0866 1700 NlaSvc - ok

18:16:54.0929 1700 Npfs (1db262a9f8c087e8153d89bef3d2235f) C:\windows\system32\drivers\Npfs.sys

18:16:54.0976 1700 Npfs - ok

18:16:55.0038 1700 nsi (ba387e955e890c8a88306d9b8d06bf17) C:\windows\system32\nsisvc.dll

18:16:55.0069 1700 nsi - ok

18:16:55.0147 1700 nsiproxy (e9a0a4d07e53d8fea2bb8387a3293c58) C:\windows\system32\drivers\nsiproxy.sys

18:16:55.0178 1700 nsiproxy - ok

18:16:55.0256 1700 Ntfs (81189c3d7763838e55c397759d49007a) C:\windows\system32\drivers\Ntfs.sys

18:16:55.0288 1700 Ntfs - ok

18:16:55.0366 1700 Null (f9756a98d69098dca8945d62858a812c) C:\windows\system32\drivers\Null.sys

18:16:55.0412 1700 Null - ok

18:16:55.0459 1700 nvraid (b3e25ee28883877076e0e1ff877d02e0) C:\windows\system32\drivers\nvraid.sys

18:16:55.0475 1700 nvraid - ok

18:16:55.0537 1700 nvstor (4380e59a170d88c4f1022eff6719a8a4) C:\windows\system32\drivers\nvstor.sys

18:16:55.0553 1700 nvstor - ok

18:16:55.0600 1700 nv_agp (5a0983915f02bae73267cc2a041f717d) C:\windows\system32\drivers\nv_agp.sys

18:16:55.0615 1700 nv_agp - ok

18:16:55.0678 1700 OberonGameConsoleService (b5d5da8230d3d3525839d939a9196c3e) C:\Program Files\Samsung Casual Games\GameConsole\OberonGameConsoleService.exe

18:16:55.0678 1700 OberonGameConsoleService - ok

18:16:55.0771 1700 odserv (785f487a64950f3cb8e9f16253ba3b7b) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE

18:16:55.0787 1700 odserv - ok

18:16:55.0896 1700 ohci1394 (08a70a1f2cdde9bb49b885cb817a66eb) C:\windows\system32\drivers\ohci1394.sys

18:16:55.0896 1700 ohci1394 - ok

18:16:55.0958 1700 ose (5a432a042dae460abe7199b758e8606c) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE

18:16:55.0974 1700 ose - ok

18:16:56.0052 1700 p2pimsvc (82a8521ddc60710c3d3d3e7325209bec) C:\windows\system32\pnrpsvc.dll

18:16:56.0099 1700 p2pimsvc - ok

18:16:56.0177 1700 p2psvc (59c3ddd501e39e006dac31bf55150d91) C:\windows\system32\p2psvc.dll

18:16:56.0192 1700 p2psvc - ok

18:16:56.0239 1700 Parport (2ea877ed5dd9713c5ac74e8ea7348d14) C:\windows\system32\DRIVERS\parport.sys

18:16:56.0255 1700 Parport - ok

18:16:56.0286 1700 partmgr (bf8f6af06da75b336f07e23aef97d93b) C:\windows\system32\drivers\partmgr.sys

18:16:56.0302 1700 partmgr - ok

18:16:56.0380 1700 Parvdm (eb0a59f29c19b86479d36b35983daadc) C:\windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys

18:16:56.0411 1700 Parvdm - ok

18:16:56.0458 1700 PcaSvc (358ab7956d3160000726574083dfc8a6) C:\windows\System32\pcasvc.dll

18:16:56.0473 1700 PcaSvc - ok

18:16:56.0582 1700 pci (673e55c3498eb970088e812ea820aa8f) C:\windows\system32\drivers\pci.sys

18:16:56.0598 1700 pci - ok

18:16:56.0614 1700 pciide (afe86f419014db4e5593f69ffe26ce0a) C:\windows\system32\drivers\pciide.sys

18:16:56.0629 1700 pciide - ok

18:16:56.0660 1700 pcmcia (f396431b31693e71e8a80687ef523506) C:\windows\system32\DRIVERS\pcmcia.sys

18:16:56.0676 1700 pcmcia - ok

18:16:56.0754 1700 pcw (250f6b43d2b613172035c6747aeeb19f) C:\windows\system32\drivers\pcw.sys

18:16:56.0770 1700 pcw - ok

18:16:56.0785 1700 PEAUTH (9e0104ba49f4e6973749a02bf41344ed) C:\windows\system32\drivers\peauth.sys

18:16:56.0832 1700 PEAUTH - ok

18:16:56.0957 1700 pla (414bba67a3ded1d28437eb66aeb8a720) C:\windows\system32\pla.dll

18:16:57.0004 1700 pla - ok

18:16:57.0113 1700 PlugPlay (ec7bc28d207da09e79b3e9faf8b232ca) C:\windows\system32\umpnpmgr.dll

18:16:57.0128 1700 PlugPlay - ok

18:16:57.0175 1700 Pml Driver HPZ12 (37e5e8ffbad35605daeec3224ea0e465) C:\windows\system32\HPZipm12.dll

18:16:57.0175 1700 Pml Driver HPZ12 ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

18:16:57.0175 1700 Pml Driver HPZ12 - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

18:16:57.0238 1700 PNRPAutoReg (63ff8572611249931eb16bb8eed6afc8) C:\windows\system32\pnrpauto.dll

18:16:57.0269 1700 PNRPAutoReg - ok

18:16:57.0300 1700 PNRPsvc (82a8521ddc60710c3d3d3e7325209bec) C:\windows\system32\pnrpsvc.dll

18:16:57.0316 1700 PNRPsvc - ok

18:16:57.0394 1700 PolicyAgent (53946b69ba0836bd95b03759530c81ec) C:\windows\System32\ipsecsvc.dll

18:16:57.0440 1700 PolicyAgent - ok

18:16:57.0487 1700 Power (f87d30e72e03d579a5199ccb3831d6ea) C:\windows\system32\umpo.dll

18:16:57.0534 1700 Power - ok

18:16:57.0612 1700 PptpMiniport (631e3e205ad6d86f2aed6a4a8e69f2db) C:\windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys

18:16:57.0643 1700 PptpMiniport - ok

18:16:57.0674 1700 Processor (85b1e3a0c7585bc4aae6899ec6fcf011) C:\windows\system32\DRIVERS\processr.sys

18:16:57.0690 1700 Processor - ok

18:16:57.0768 1700 ProfSvc (43ca4ccc22d52fb58e8988f0198851d0) C:\windows\system32\profsvc.dll

18:16:57.0799 1700 ProfSvc - ok

18:16:57.0830 1700 ProtectedStorage (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:16:57.0846 1700 ProtectedStorage - ok

18:16:57.0893 1700 Psched (6270ccae2a86de6d146529fe55b3246a) C:\windows\system32\DRIVERS\pacer.sys

18:16:57.0924 1700 Psched - ok

18:16:58.0002 1700 ql2300 (ab95ecf1f6659a60ddc166d8315b0751) C:\windows\system32\DRIVERS\ql2300.sys

18:16:58.0033 1700 ql2300 - ok

18:16:58.0158 1700 ql40xx (b4dd51dd25182244b86737dc51af2270) C:\windows\system32\DRIVERS\ql40xx.sys

18:16:58.0174 1700 ql40xx - ok

18:16:58.0189 1700 QWAVE (31ac809e7707eb580b2bdb760390765a) C:\windows\system32\qwave.dll

18:16:58.0220 1700 QWAVE - ok

18:16:58.0330 1700 QWAVEdrv (584078ca1b95ca72df2a27c336f9719d) C:\windows\system32\drivers\qwavedrv.sys

18:16:58.0345 1700 QWAVEdrv - ok

18:16:58.0485 1700 RasAcd (30a81b53c766d0133bb86d234e5556ab) C:\windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys

18:16:58.0512 1700 RasAcd - ok

18:16:58.0582 1700 RasAgileVpn (57ec4aef73660166074d8f7f31c0d4fd) C:\windows\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys

18:16:58.0617 1700 RasAgileVpn - ok

18:16:58.0732 1700 RasAuto (a60f1839849c0c00739787fd5ec03f13) C:\windows\System32\rasauto.dll

18:16:58.0765 1700 RasAuto - ok

18:16:58.0812 1700 Rasl2tp (d9f91eafec2815365cbe6d167e4e332a) C:\windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys

18:16:58.0843 1700 Rasl2tp - ok

18:16:58.0937 1700 RasMan (cb9e04dc05eacf5b9a36ca276d475006) C:\windows\System32\rasmans.dll

18:16:58.0968 1700 RasMan - ok

18:16:58.0999 1700 RasPppoe (0fe8b15916307a6ac12bfb6a63e45507) C:\windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys

18:16:59.0015 1700 RasPppoe - ok

18:16:59.0030 1700 RasSstp (44101f495a83ea6401d886e7fd70096b) C:\windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys

18:16:59.0077 1700 RasSstp - ok

18:16:59.0171 1700 rdbss (d528bc58a489409ba40334ebf96a311b) C:\windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys

18:16:59.0202 1700 rdbss - ok

18:16:59.0233 1700 rdpbus (0d8f05481cb76e70e1da06ee9f0da9df) C:\windows\system32\DRIVERS\rdpbus.sys

18:16:59.0264 1700 rdpbus - ok

18:16:59.0374 1700 RDPCDD (23dae03f29d253ae74c44f99e515f9a1) C:\windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys

18:16:59.0405 1700 RDPCDD - ok

18:16:59.0436 1700 RDPENCDD (5a53ca1598dd4156d44196d200c94b8a) C:\windows\system32\drivers\rdpencdd.sys

18:16:59.0467 1700 RDPENCDD - ok

18:16:59.0561 1700 RDPREFMP (44b0a53cd4f27d50ed461dae0c0b4e1f) C:\windows\system32\drivers\rdprefmp.sys

18:16:59.0608 1700 RDPREFMP - ok

18:16:59.0654 1700 RDPWD (244c83332f44589ae98fc347f11b2693) C:\windows\system32\drivers\RDPWD.sys

18:16:59.0701 1700 RDPWD - ok

18:16:59.0810 1700 rdyboost (518395321dc96fe2c9f0e96ac743b656) C:\windows\system32\drivers\rdyboost.sys

18:16:59.0826 1700 rdyboost - ok

18:16:59.0857 1700 RemoteAccess (7b5e1419717fac363a31cc302895217a) C:\windows\System32\mprdim.dll

18:16:59.0888 1700 RemoteAccess - ok

18:16:59.0966 1700 RemoteRegistry (cb9a8683f4ef2bf99e123d79950d7935) C:\windows\system32\regsvc.dll

18:17:00.0013 1700 RemoteRegistry - ok

18:17:00.0029 1700 RpcEptMapper (78d072f35bc45d9e4e1b61895c152234) C:\windows\System32\RpcEpMap.dll

18:17:00.0060 1700 RpcEptMapper - ok

18:17:00.0138 1700 RpcLocator (94d36c0e44677dd26981d2bfeef2a29d) C:\windows\system32\locator.exe

18:17:00.0169 1700 RpcLocator - ok

18:17:00.0200 1700 RpcSs (7660f01d3b38aca1747e397d21d790af) C:\windows\system32\rpcss.dll

18:17:00.0232 1700 RpcSs - ok

18:17:00.0294 1700 rspndr (032b0d36ad92b582d869879f5af5b928) C:\windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys

18:17:00.0341 1700 rspndr - ok

18:17:00.0403 1700 RTL8167 (6465166dd9b2f841dabad16abdadbe98) C:\windows\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys

18:17:00.0419 1700 RTL8167 - ok

18:17:00.0528 1700 SABI (6e5fbb7cbaec47038b945d5e9b144a64) C:\windows\system32\Drivers\SABI.sys

18:17:00.0559 1700 SABI - ok

18:17:00.0637 1700 SamSs (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:17:00.0653 1700 SamSs - ok

18:17:00.0700 1700 sbp2port (05d860da1040f111503ac416ccef2bca) C:\windows\system32\drivers\sbp2port.sys

18:17:00.0715 1700 sbp2port - ok

18:17:00.0746 1700 SCardSvr (8fc518ffe9519c2631d37515a68009c4) C:\windows\System32\SCardSvr.dll

18:17:00.0778 1700 SCardSvr - ok

18:17:00.0871 1700 scfilter (0693b5ec673e34dc147e195779a4dcf6) C:\windows\system32\DRIVERS\scfilter.sys

18:17:00.0902 1700 scfilter - ok

18:17:00.0965 1700 Schedule (a04bb13f8a72f8b6e8b4071723e4e336) C:\windows\system32\schedsvc.dll

18:17:00.0996 1700 Schedule - ok

18:17:01.0090 1700 SCPolicySvc (319c6b309773d063541d01df8ac6f55f) C:\windows\System32\certprop.dll

18:17:01.0105 1700 SCPolicySvc - ok

18:17:01.0136 1700 SDRSVC (08236c4bce5edd0a0318a438af28e0f7) C:\windows\System32\SDRSVC.dll

18:17:01.0168 1700 SDRSVC - ok

18:17:01.0199 1700 secdrv (90a3935d05b494a5a39d37e71f09a677) C:\windows\system32\drivers\secdrv.sys

18:17:01.0246 1700 secdrv - ok

18:17:01.0308 1700 seclogon (a59b3a4442c52060cc7a85293aa3546f) C:\windows\system32\seclogon.dll

18:17:01.0339 1700 seclogon - ok

18:17:01.0355 1700 SENS (dcb7fcdcc97f87360f75d77425b81737) C:\windows\System32\sens.dll

18:17:01.0402 1700 SENS - ok

18:17:01.0464 1700 SensrSvc (50087fe1ee447009c9cc2997b90de53f) C:\windows\system32\sensrsvc.dll

18:17:01.0495 1700 SensrSvc - ok

18:17:01.0526 1700 Serenum (9ad8b8b515e3df6acd4212ef465de2d1) C:\windows\system32\DRIVERS\serenum.sys

18:17:01.0542 1700 Serenum - ok

18:17:01.0620 1700 Serial (5fb7fcea0490d821f26f39cc5ea3d1e2) C:\windows\system32\DRIVERS\serial.sys

18:17:01.0620 1700 Serial - ok

18:17:01.0667 1700 sermouse (79bffb520327ff916a582dfea17aa813) C:\windows\system32\DRIVERS\sermouse.sys

18:17:01.0682 1700 sermouse - ok

18:17:01.0776 1700 SessionEnv (4ae380f39a0032eab7dd953030b26d28) C:\windows\system32\sessenv.dll

18:17:01.0807 1700 SessionEnv - ok

18:17:01.0870 1700 sffdisk (9f976e1eb233df46fce808d9dea3eb9c) C:\windows\system32\drivers\sffdisk.sys

18:17:01.0901 1700 sffdisk - ok

18:17:01.0994 1700 sffp_mmc (932a68ee27833cfd57c1639d375f2731) C:\windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys

18:17:01.0994 1700 sffp_mmc - ok

18:17:02.0026 1700 sffp_sd (6d4ccaedc018f1cf52866bbbaa235982) C:\windows\system32\drivers\sffp_sd.sys

18:17:02.0041 1700 sffp_sd - ok

18:17:02.0119 1700 sfloppy (db96666cc8312ebc45032f30b007a547) C:\windows\system32\DRIVERS\sfloppy.sys

18:17:02.0135 1700 sfloppy - ok

18:17:02.0182 1700 SharedAccess (d1a079a0de2ea524513b6930c24527a2) C:\windows\System32\ipnathlp.dll

18:17:02.0213 1700 SharedAccess - ok

18:17:02.0291 1700 ShellHWDetection (414da952a35bf5d50192e28263b40577) C:\windows\System32\shsvcs.dll

18:17:02.0322 1700 ShellHWDetection - ok

18:17:02.0384 1700 sisagp (2565cac0dc9fe0371bdce60832582b2e) C:\windows\system32\drivers\sisagp.sys

18:17:02.0384 1700 sisagp - ok

18:17:02.0478 1700 SiSRaid2 (a9f0486851becb6dda1d89d381e71055) C:\windows\system32\DRIVERS\SiSRaid2.sys

18:17:02.0494 1700 SiSRaid2 - ok

18:17:02.0509 1700 SiSRaid4 (3727097b55738e2f554972c3be5bc1aa) C:\windows\system32\DRIVERS\sisraid4.sys

18:17:02.0525 1700 SiSRaid4 - ok

18:17:02.0540 1700 Smb (3e21c083b8a01cb70ba1f09303010fce) C:\windows\system32\DRIVERS\smb.sys

18:17:02.0572 1700 Smb - ok

18:17:02.0681 1700 SmcService (a58c1a086d9c09c6572c948f22cc0e94) C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Smc.exe

18:17:02.0728 1700 SmcService - ok

18:17:02.0790 1700 SNAC (d2c222441255131e29de351475f98f6d) C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SNAC.EXE

18:17:02.0806 1700 SNAC - ok

18:17:02.0884 1700 SNMPTRAP (6a984831644eca1a33ffeae4126f4f37) C:\windows\System32\snmptrap.exe

18:17:02.0899 1700 SNMPTRAP - ok

18:17:02.0993 1700 SPBBCDrv (e621bb5839cf45fa477f48092edd2b40) C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCDrv.sys

18:17:03.0008 1700 SPBBCDrv - ok

18:17:03.0102 1700 spldr (95cf1ae7527fb70f7816563cbc09d942) C:\windows\system32\drivers\spldr.sys

18:17:03.0102 1700 spldr - ok

18:17:03.0149 1700 Spooler (866a43013535dc8587c258e43579c764) C:\windows\System32\spoolsv.exe

18:17:03.0196 1700 Spooler - ok

18:17:03.0336 1700 sppsvc (cf87a1de791347e75b98885214ced2b8) C:\windows\system32\sppsvc.exe

18:17:03.0383 1700 sppsvc - ok

18:17:03.0476 1700 sppuinotify (b0180b20b065d89232a78a40fe56eaa6) C:\windows\system32\sppuinotify.dll

18:17:03.0523 1700 sppuinotify - ok

18:17:03.0586 1700 SpyHunter 4 Service (63f2b52947577dbb075fe646bc758a2f) C:\PROGRA~1\ENIGMA~1\SPYHUN~1\SH4SER~1.EXE

18:17:03.0601 1700 SpyHunter 4 Service - ok

18:17:03.0664 1700 SQLBrowser (86ebd8b1f23e743aad21f4d5b4d40985) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

18:17:03.0664 1700 SQLBrowser - ok

18:17:03.0710 1700 SQLWriter (d89083c4eb02daca8f944b0e05e57f9d) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

18:17:03.0726 1700 SQLWriter - ok

18:17:03.0820 1700 SRTSP (2abf82c8452ab0b9ffc74a2d5da91989) C:\windows\system32\Drivers\SRTSP.SYS

18:17:03.0820 1700 SRTSP - ok

18:17:03.0867 1700 SRTSPL (e2f9e5887bea5bd8784d337e06eda31b) C:\windows\system32\Drivers\SRTSPL.SYS

18:17:03.0882 1700 SRTSPL - ok

18:17:03.0882 1700 SRTSPX (3b974c158fabd910186f98df8d3e23f3) C:\windows\system32\Drivers\SRTSPX.SYS

18:17:03.0898 1700 SRTSPX - ok

18:17:03.0991 1700 srv (e4c2764065d66ea1d2d3ebc28fe99c46) C:\windows\system32\DRIVERS\srv.sys

18:17:04.0023 1700 srv - ok

18:17:04.0054 1700 srv2 (03f0545bd8d4c77fa0ae1ceedfcc71ab) C:\windows\system32\DRIVERS\srv2.sys

18:17:04.0069 1700 srv2 - ok

18:17:04.0163 1700 srvnet (be6bd660caa6f291ae06a718a4fa8abc) C:\windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys

18:17:04.0179 1700 srvnet - ok

18:17:04.0225 1700 SSDPSRV (d887c9fd02ac9fa880f6e5027a43e118) C:\windows\System32\ssdpsrv.dll

18:17:04.0257 1700 SSDPSRV - ok

18:17:04.0319 1700 SstpSvc (d318f23be45d5e3a107469eb64815b50) C:\windows\system32\sstpsvc.dll

18:17:04.0350 1700 SstpSvc - ok

18:17:04.0397 1700 stexstor (db32d325c192b801df274bfd12a7e72b) C:\windows\system32\DRIVERS\stexstor.sys

18:17:04.0413 1700 stexstor - ok

18:17:04.0506 1700 StiSvc (e1fb3706030fb4578a0d72c2fc3689e4) C:\windows\System32\wiaservc.dll

18:17:04.0537 1700 StiSvc - ok

18:17:04.0647 1700 swenum (e58c78a848add9610a4db6d214af5224) C:\windows\system32\drivers\swenum.sys

18:17:04.0662 1700 swenum - ok

18:17:04.0693 1700 swprv (a28bd92df340e57b024ba433165d34d7) C:\windows\System32\swprv.dll

18:17:04.0725 1700 swprv - ok

18:17:04.0834 1700 Symantec AntiVirus (ba2fb8f8ab24d0279caa98a4c118150e) C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Rtvscan.exe

18:17:04.0896 1700 Symantec AntiVirus - ok

18:17:05.0021 1700 SymEvent (a54ff04bd6e75dc4d8cb6f3e352635e0) C:\windows\system32\Drivers\SYMEVENT.SYS

18:17:05.0037 1700 SymEvent - ok

18:17:05.0068 1700 SYMREDRV (394b2368212114d538316812af60fddd) C:\windows\System32\Drivers\SYMREDRV.SYS

18:17:05.0083 1700 SYMREDRV - ok

18:17:05.0115 1700 SYMTDI (d46676bb414c7531bdffe637a33f5033) C:\windows\System32\Drivers\SYMTDI.SYS

18:17:05.0130 1700 SYMTDI - ok

18:17:05.0224 1700 SynTP (7a9025d8f7852b06d6d08ed536135e7e) C:\windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys

18:17:05.0255 1700 SynTP - ok

18:17:05.0392 1700 SysMain (36650d618ca34c9d357dfd3d89b2c56f) C:\windows\system32\sysmain.dll

18:17:05.0447 1700 SysMain - ok

18:17:05.0542 1700 TabletInputService (763fecdc3d30c815fe72dd57936c6cd1) C:\windows\System32\TabSvc.dll

18:17:05.0577 1700 TabletInputService - ok

18:17:05.0645 1700 TapiSrv (613bf4820361543956909043a265c6ac) C:\windows\System32\tapisrv.dll

18:17:05.0715 1700 TapiSrv - ok

18:17:05.0827 1700 TBS (b799d9fdb26111737f58288d8dc172d9) C:\windows\System32\tbssvc.dll

18:17:05.0870 1700 TBS - ok

18:17:06.0050 1700 Tcpip (65d10b191c59c5501a1263fc33f6894b) C:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

18:17:06.0087 1700 Tcpip - ok

18:17:06.0212 1700 TCPIP6 (65d10b191c59c5501a1263fc33f6894b) C:\windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys

18:17:06.0245 1700 TCPIP6 - ok

18:17:06.0462 1700 tcpipreg (cca24162e055c3714ce5a88b100c64ed) C:\windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

18:17:06.0502 1700 tcpipreg - ok

18:17:06.0600 1700 TDPIPE (1cb91b2bd8f6dd367dfc2ef26fd751b2) C:\windows\system32\drivers\tdpipe.sys

18:17:06.0617 1700 TDPIPE - ok

18:17:06.0650 1700 TDTCP (2c2c5afe7ee4f620d69c23c0617651a8) C:\windows\system32\drivers\tdtcp.sys

18:17:06.0660 1700 TDTCP - ok

18:17:06.0705 1700 tdx (b459575348c20e8121d6039da063c704) C:\windows\system32\DRIVERS\tdx.sys

18:17:06.0742 1700 tdx - ok

18:17:06.0850 1700 TeamViewer6 (839e88db24d2d8f05b72e12b175951ca) C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe

18:17:06.0892 1700 TeamViewer6 - ok

18:17:07.0012 1700 TermDD (04dbf4b01ea4bf25a9a3e84affac9b20) C:\windows\system32\drivers\termdd.sys

18:17:07.0030 1700 TermDD - ok

18:17:07.0087 1700 TermService (382c804c92811be57829d8e550a900e2) C:\windows\System32\termsrv.dll

18:17:07.0127 1700 TermService - ok

18:17:07.0212 1700 Themes (42fb6afd6b79d9fe07381609172e7ca4) C:\windows\system32\themeservice.dll

18:17:07.0260 1700 Themes - ok

18:17:07.0350 1700 THREADORDER (146b6f43a673379a3c670e86d89be5ea) C:\windows\system32\mmcss.dll

18:17:07.0390 1700 THREADORDER - ok

18:17:07.0485 1700 TrkWks (4792c0378db99a9bc2ae2de6cfff0c3a) C:\windows\System32\trkwks.dll

18:17:07.0552 1700 TrkWks - ok

18:17:07.0647 1700 TrustedInstaller (2c49b175aee1d4364b91b531417fe583) C:\windows\servicing\TrustedInstaller.exe

18:17:07.0682 1700 TrustedInstaller - ok

18:17:07.0790 1700 tssecsrv (254bb140eee3c59d6114c1a86b636877) C:\windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys

18:17:07.0832 1700 tssecsrv - ok

18:17:07.0965 1700 TsUsbFlt (fd1d6c73e6333be727cbcc6054247654) C:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys

18:17:08.0002 1700 TsUsbFlt - ok

18:17:08.0137 1700 tunnel (b2fa25d9b17a68bb93d58b0556e8c90d) C:\windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys

18:17:08.0175 1700 tunnel - ok

18:17:08.0277 1700 uagp35 (750fbcb269f4d7dd2e420c56b795db6d) C:\windows\system32\DRIVERS\uagp35.sys

18:17:08.0290 1700 uagp35 - ok

18:17:08.0352 1700 udfs (ee43346c7e4b5e63e54f927babbb32ff) C:\windows\system32\DRIVERS\udfs.sys

18:17:08.0385 1700 udfs - ok

18:17:08.0492 1700 UI0Detect (8344fd4fce927880aa1aa7681d4927e5) C:\windows\system32\UI0Detect.exe

18:17:08.0522 1700 UI0Detect - ok

18:17:08.0580 1700 uliagpkx (44e8048ace47befbfdc2e9be4cbc8880) C:\windows\system32\drivers\uliagpkx.sys

18:17:08.0592 1700 uliagpkx - ok

18:17:08.0700 1700 umbus (d295bed4b898f0fd999fcfa9b32b071b) C:\windows\system32\drivers\umbus.sys

18:17:08.0735 1700 umbus - ok

18:17:08.0772 1700 UmPass (7550ad0c6998ba1cb4843e920ee0feac) C:\windows\system32\DRIVERS\umpass.sys

18:17:08.0802 1700 UmPass - ok

18:17:08.0890 1700 upnphost (833fbb672460efce8011d262175fad33) C:\windows\System32\upnphost.dll

18:17:08.0937 1700 upnphost - ok

18:17:08.0982 1700 USBAAPL (83cafcb53201bbac04d822f32438e244) C:\windows\system32\Drivers\usbaapl.sys

18:17:09.0002 1700 USBAAPL - ok

18:17:09.0097 1700 usbccgp (bd9c55d7023c5de374507acc7a14e2ac) C:\windows\system32\DRIVERS\usbccgp.sys

18:17:09.0132 1700 usbccgp - ok

18:17:09.0197 1700 usbcir (04ec7cec62ec3b6d9354eee93327fc82) C:\windows\system32\drivers\usbcir.sys

18:17:09.0237 1700 usbcir - ok

18:17:09.0320 1700 usbehci (f92de757e4b7ce9c07c5e65423f3ae3b) C:\windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys

18:17:09.0335 1700 usbehci - ok

18:17:09.0382 1700 usbhub (8dc94aec6a7e644a06135ae7506dc2e9) C:\windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys

18:17:09.0410 1700 usbhub - ok

18:17:09.0505 1700 usbohci (e185d44fac515a18d9deddc23c2cdf44) C:\windows\system32\drivers\usbohci.sys

18:17:09.0547 1700 usbohci - ok

18:17:09.0602 1700 usbprint (797d862fe0875e75c7cc4c1ad7b30252) C:\windows\system32\DRIVERS\usbprint.sys

18:17:09.0617 1700 usbprint - ok

18:17:09.0707 1700 usbscan (576096ccbc07e7c4ea4f5e6686d6888f) C:\windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys

18:17:09.0732 1700 usbscan - ok

18:17:09.0790 1700 USBSTOR (f991ab9cc6b908db552166768176896a) C:\windows\system32\drivers\USBSTOR.SYS

18:17:09.0832 1700 USBSTOR - ok

18:17:09.0925 1700 usbuhci (68df884cf41cdada664beb01daf67e3d) C:\windows\system32\DRIVERS\usbuhci.sys

18:17:09.0950 1700 usbuhci - ok

18:17:10.0010 1700 usbvideo (45f4e7bf43db40a6c6b4d92c76cbc3f2) C:\windows\System32\Drivers\usbvideo.sys

18:17:10.0040 1700 usbvideo - ok

18:17:10.0155 1700 UxSms (081e6e1c91aec36758902a9f727cd23c) C:\windows\System32\uxsms.dll

18:17:10.0202 1700 UxSms - ok

18:17:10.0282 1700 VaultSvc (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:\windows\system32\lsass.exe

18:17:10.0295 1700 VaultSvc - ok

18:17:10.0345 1700 vdrvroot (a059c4c3edb09e07d21a8e5c0aabd3cb) C:\windows\system32\drivers\vdrvroot.sys

18:17:10.0357 1700 vdrvroot - ok

18:17:10.0510 1700 vds (c3cd30495687c2a2f66a65ca6fd89be9) C:\windows\System32\vds.exe

18:17:10.0545 1700 vds - ok

18:17:10.0642 1700 vga (17c408214ea61696cec9c66e388b14f3) C:\windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys

18:17:10.0657 1700 vga - ok

18:17:10.0700 1700 VgaSave (8e38096ad5c8570a6f1570a61e251561) C:\windows\System32\drivers\vga.sys

18:17:10.0762 1700 VgaSave - ok

18:17:10.0892 1700 vhdmp (5461686cca2fda57b024547733ab42e3) C:\windows\system32\drivers\vhdmp.sys

18:17:10.0907 1700 vhdmp - ok

18:17:10.0945 1700 viaagp (c829317a37b4bea8f39735d4b076e923) C:\windows\system32\drivers\viaagp.sys

18:17:10.0957 1700 viaagp - ok

18:17:11.0062 1700 ViaC7 (e02f079a6aa107f06b16549c6e5c7b74) C:\windows\system32\DRIVERS\viac7.sys

18:17:11.0115 1700 ViaC7 - ok

18:17:11.0235 1700 viaide (e43574f6a56a0ee11809b48c09e4fd3c) C:\windows\system32\drivers\viaide.sys

18:17:11.0245 1700 viaide - ok

18:17:11.0297 1700 volmgr (4c63e00f2f4b5f86ab48a58cd990f212) C:\windows\system32\drivers\volmgr.sys

18:17:11.0310 1700 volmgr - ok

18:17:11.0347 1700 volmgrx (b5bb72067ddddbbfb04b2f89ff8c3c87) C:\windows\system32\drivers\volmgrx.sys

18:17:11.0365 1700 volmgrx - ok

18:17:11.0485 1700 volsnap (f497f67932c6fa693d7de2780631cfe7) C:\windows\system32\drivers\volsnap.sys

18:17:11.0510 1700 volsnap - ok

18:17:11.0565 1700 vsmraid (9dfa0cc2f8855a04816729651175b631) C:\windows\system32\DRIVERS\vsmraid.sys

18:17:11.0580 1700 vsmraid - ok

18:17:11.0720 1700 VSS (209a3b1901b83aeb8527ed211cce9e4c) C:\windows\system32\vssvc.exe

18:17:11.0770 1700 VSS - ok

18:17:11.0870 1700 vwifibus (90567b1e658001e79d7c8bbd3dde5aa6) C:\windows\system32\DRIVERS\vwifibus.sys

18:17:11.0895 1700 vwifibus - ok

18:17:11.0917 1700 vwififlt (7090d3436eeb4e7da3373090a23448f7) C:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys

18:17:11.0935 1700 vwififlt - ok

18:17:12.0037 1700 vwifimp (a3f04cbea6c2a10e6cb01f8b47611882) C:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys

18:17:12.0082 1700 vwifimp - ok

18:17:12.0182 1700 W32Time (55187fd710e27d5095d10a472c8baf1c) C:\windows\system32\w32time.dll

18:17:12.0220 1700 W32Time - ok

18:17:12.0267 1700 WacomPen (de3721e89c653aa281428c8a69745d90) C:\windows\system32\DRIVERS\wacompen.sys

18:17:12.0282 1700 WacomPen - ok

18:17:12.0395 1700 WANARP (3c3c78515f5ab448b022bdf5b8ffdd2e) C:\windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys

18:17:12.0427 1700 WANARP - ok

18:17:12.0437 1700 Wanarpv6 (3c3c78515f5ab448b022bdf5b8ffdd2e) C:\windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys

18:17:12.0465 1700 Wanarpv6 - ok

18:17:12.0535 1700 WatAdminSvc (353a04c273ec58475d8633e75ccd5604) C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe

18:17:12.0570 1700 WatAdminSvc - ok

18:17:12.0728 1700 wbengine (691e3285e53dca558e1a84667f13e15a) C:\windows\system32\wbengine.exe

18:17:12.0790 1700 wbengine - ok

18:17:12.0884 1700 WbioSrvc (9614b5d29dc76ac3c29f6d2d3aa70e67) C:\windows\System32\wbiosrvc.dll

18:17:12.0915 1700 WbioSrvc - ok

18:17:12.0978 1700 wcncsvc (34eee0dfaadb4f691d6d5308a51315dc) C:\windows\System32\wcncsvc.dll

18:17:12.0993 1700 wcncsvc - ok

18:17:13.0071 1700 WcsPlugInService (5d930b6357a6d2af4d7653bdabbf352f) C:\windows\System32\WcsPlugInService.dll

18:17:13.0118 1700 WcsPlugInService - ok

18:17:13.0165 1700 Wd (1112a9badacb47b7c0bb0392e3158dff) C:\windows\system32\DRIVERS\wd.sys

18:17:13.0165 1700 Wd - ok

18:17:13.0258 1700 Wdf01000 (9950e3d0f08141c7e89e64456ae7dc73) C:\windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

18:17:13.0274 1700 Wdf01000 - ok

18:17:13.0352 1700 WdiServiceHost (46ef9dc96265fd0b423db72e7c38c2a5) C:\windows\system32\wdi.dll

18:17:13.0414 1700 WdiServiceHost - ok

18:17:13.0414 1700 WdiSystemHost (46ef9dc96265fd0b423db72e7c38c2a5) C:\windows\system32\wdi.dll

18:17:13.0430 1700 WdiSystemHost - ok

18:17:13.0508 1700 WebClient (a9d880f97530d5b8fee278923349929d) C:\windows\System32\webclnt.dll

18:17:13.0524 1700 WebClient - ok

18:17:13.0555 1700 Wecsvc (760f0afe937a77cff27153206534f275) C:\windows\system32\wecsvc.dll

18:17:13.0586 1700 Wecsvc - ok

18:17:13.0664 1700 wercplsupport (ac804569bb2364fb6017370258a4091b) C:\windows\System32\wercplsupport.dll

18:17:13.0695 1700 wercplsupport - ok

18:17:13.0726 1700 WerSvc (08e420d873e4fd85241ee2421b02c4a4) C:\windows\System32\WerSvc.dll

18:17:13.0758 1700 WerSvc - ok

18:17:13.0851 1700 WfpLwf (8b9a943f3b53861f2bfaf6c186168f79) C:\windows\system32\DRIVERS\wfplwf.sys

18:17:13.0882 1700 WfpLwf - ok

18:17:13.0914 1700 WIMMount (5cf95b35e59e2a38023836fff31be64c) C:\windows\system32\drivers\wimmount.sys

18:17:13.0914 1700 WIMMount - ok

18:17:13.0976 1700 WinDefend (3fae8f94296001c32eab62cd7d82e0fd) C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll

18:17:14.0007 1700 WinDefend - ok

18:17:14.0007 1700 WinHttpAutoProxySvc - ok

18:17:14.0116 1700 Winmgmt (f62e510b6ad4c21eb9fe8668ed251826) C:\windows\system32\wbem\WMIsvc.dll

18:17:14.0163 1700 Winmgmt - ok

18:17:14.0288 1700 WinRM (1b91cd34ea3a90ab6a4ef0550174f4cc) C:\windows\system32\WsmSvc.dll

18:17:14.0319 1700 WinRM - ok

18:17:14.0444 1700 WinUsb (a67e5f9a400f3bd1be3d80613b45f708) C:\windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys

18:17:14.0460 1700 WinUsb - ok

18:17:14.0522 1700 Wlansvc (16935c98ff639d185086a3529b1f2067) C:\windows\System32\wlansvc.dll

18:17:14.0569 1700 Wlansvc - ok

18:17:14.0678 1700 wlidsvc (fb01d4ae207b9efdbabfc55dc95c7e31) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

18:17:14.0709 1700 wlidsvc - ok

18:17:14.0818 1700 WmiAcpi (0217679b8fca58714c3bf2726d2ca84e) C:\windows\system32\drivers\wmiacpi.sys

18:17:14.0834 1700 WmiAcpi - ok

18:17:14.0896 1700 wmiApSrv (6eb6b66517b048d87dc1856ddf1f4c3f) C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe

18:17:14.0928 1700 wmiApSrv - ok

18:17:15.0006 1700 WMPNetworkSvc (3b40d3a61aa8c21b88ae57c58ab3122e) C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

18:17:15.0037 1700 WMPNetworkSvc - ok

18:17:15.0130 1700 WPCSvc (a2f0ec770a92f2b3f9de6d518e11409c) C:\windows\System32\wpcsvc.dll

18:17:15.0162 1700 WPCSvc - ok

18:17:15.0240 1700 WPDBusEnum (aa53356d60af47eacc85bc617a4f3f66) C:\windows\system32\wpdbusenum.dll

18:17:15.0271 1700 WPDBusEnum - ok

18:17:15.0349 1700 ws2ifsl (6db3276587b853bf886b69528fdb048c) C:\windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys

18:17:15.0364 1700 ws2ifsl - ok

18:17:15.0411 1700 wscsvc (6f5d49efe0e7164e03ae773a3fe25340) C:\windows\System32\wscsvc.dll

18:17:15.0442 1700 wscsvc - ok

18:17:15.0474 1700 WSearch - ok

18:17:15.0614 1700 wuauserv (3026418a50c5b4761befa632cedb7406) C:\windows\system32\wuaueng.dll

18:17:15.0661 1700 wuauserv - ok

18:17:15.0754 1700 WudfPf (e714a1c0354636837e20ccbf00888ee7) C:\windows\system32\drivers\WudfPf.sys

18:17:15.0786 1700 WudfPf - ok

18:17:15.0817 1700 WUDFRd (1023ee888c9b47178c5293ed5336ab69) C:\windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys

18:17:15.0832 1700 WUDFRd - ok

18:17:15.0942 1700 wudfsvc (8d1e1e529a2c9e9b6a85b55a345f7629) C:\windows\System32\WUDFSvc.dll

18:17:15.0973 1700 wudfsvc - ok

18:17:16.0004 1700 WwanSvc (ff2d745b560f7c71b31f30f4d49f73d2) C:\windows\System32\wwansvc.dll

18:17:16.0035 1700 WwanSvc - ok

18:17:16.0051 1700 MBR (0x1B8) (2e5debb2116b3417023e0d6562d7ed07) \Device\Harddisk0\DR0

18:17:16.0316 1700 \Device\Harddisk0\DR0 - ok

18:17:16.0332 1700 Boot (0x1200) (5fb009d8d1bbe104d22d071977f32a2a) \Device\Harddisk0\DR0\Partition0

18:17:16.0332 1700 \Device\Harddisk0\DR0\Partition0 - ok

18:17:16.0347 1700 Boot (0x1200) (d5688b55e165a627667567455a328efc) \Device\Harddisk0\DR0\Partition1

18:17:16.0347 1700 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1 - ok

18:17:16.0363 1700 Boot (0x1200) (78ee0a60b0242cd51c89824323794145) \Device\Harddisk0\DR0\Partition2

18:17:16.0378 1700 \Device\Harddisk0\DR0\Partition2 - ok

18:17:16.0378 1700 ============================================================

18:17:16.0378 1700 Scan finished

18:17:16.0378 1700 ============================================================

18:17:16.0394 1688 Detected object count: 5

18:17:16.0394 1688 Actual detected object count: 5

18:20:20.0952 1688 hpqcxs08 ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

18:20:20.0952 1688 hpqcxs08 ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

18:20:20.0968 1688 hpqddsvc ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

18:20:20.0968 1688 hpqddsvc ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

18:20:20.0968 1688 HPSLPSVC ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

18:20:20.0968 1688 HPSLPSVC ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

18:20:20.0968 1688 Net Driver HPZ12 ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

18:20:20.0968 1688 Net Driver HPZ12 ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

18:20:20.0984 1688 Pml Driver HPZ12 ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

18:20:20.0984 1688 Pml Driver HPZ12 ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

Link naar reactie
Delen op andere sites