Ga naar inhoud

websites openen automatisch, computer tikt, vraagt naar installatiecd van office2000


Aanbevolen berichten

hallo,

ik heb vandaag het volgende voor: websites openen plots spontaan (geen xx-sites, maar toch hinderlijk, wordt na een tijdje terug afgesloten), verder krijg ik een constant getik te horen in mijn boxen, net alsof er constant iets geopend wordt in de achtergrond en ook wordt er onophoudelijk de vraag gesteld naar een installatiecd van office 2000. Ik heb deze al in de drive gestoken maar het houd niet op. Wie kan mij uit deze netelige situatie helpen? Alvast bedankt! In bijlage een logje van Hijackthis. [ATTACH]18519[/ATTACH]

hijackthis.log

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bigseekpro.com/solidyoutube/{891BB3E2-F348-4C8D-AC84-9A483E493BDA}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: BHO Project - {e78a5c92-6a2b-4369-ab14-0ed3b2b18584} - C:\Program Files\OApps\bho_project.dll

O4 - HKCU\..\Run: [Vuytuke] "C:\Documents and Settings\HP_Administrator\Application Data\Udzaq\fymup.exe"

O9 - Extra button: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.3.5.cab

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Vooreerst bedankt Kape voor de snelle hulp. Onderstaand de gevraagde logfiles:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:02:33, on 11/05/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\IObit\IObit Malware Fighter\IMFsrv.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE.EXE

C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\10.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgfws9.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\4xG2Ip4t.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Nitro PDF\Professional\NitroPDFDriverService.exe

C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Keys Server\sntlkeyssrvr.exe

C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\4xG2Ip4t.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\4xG2Ip4t.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Documents and Settings\HP_Administrator\Local Settings\Application Data\Akamai\netsession_win.exe

C:\Documents and Settings\HP_Administrator\Local Settings\Application Data\Akamai\netsession_win.exe

C:\Program Files\IObit\IObit Malware Fighter\IMF.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [bonus.SSR.FR10] "C:\Program Files\ABBYY FineReader 10\Bonus.ScreenshotReader.exe" /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [iObit Malware Fighter] "C:\Program Files\IObit\IObit Malware Fighter\IMF.exe" /autostart

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Akamai NetSession Interface] "C:\Documents and Settings\HP_Administrator\Local Settings\Application Data\Akamai\netsession_win.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Vuytuke] "C:\Documents and Settings\HP_Administrator\Application Data\Udzaq\fymup.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - .DEFAULT User Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: PinMcLnk.lnk = C:\hp\bin\cloaker.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra button: (no name) - {830BB968-4445-4a18-946B-D8582D09D678} - C:\Microgaming\Poker\UnibetguestpokerMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/betapit/PCPitStop.CAB

O16 - DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} (JordanUploader Class) - http://ips.poi.de/ips-opdata/layout/fnac/objects/jordan.cab

O16 - DPF: {3D3B42C2-11BF-4732-A304-A01384B70D68} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.be/s/v/63.27/uploader2.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://express.foto.com/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://express.foto.com/NewUploader/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx

O16 - DPF: {DAF94F73-2AA6-44D8-A562-A28831820D34} (Pixum EasyUploadX Control) - http://nl.pixum.be/apps/EasyUploadX.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} (get_atlcom Class) - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {FB90BA05-66E6-4C56-BCD3-D65B0F7EBA39} (Foto.com SpeedUploader 1.0 Control) - http://express.foto.com/SFUploader/SpeedUploader.cab

O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} (Performance Viewer Activex Control) - https://secure.logmein.com/activex/ractrl.cab?lmi=100

O16 - DPF: {FFB3A759-98B1-446F-BDA9-909C6EB18CC7} (PCPitstop Exam) - http://utilities.pcpitstop.com/Optimize3/pcpitstop2.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE.EXE

O23 - Service: ABBYY FineReader 10 PE Licensing Service (ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.10.0) - ABBYY - C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\10.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws9) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgfws9.exe

O23 - Service: AVG9IDSAgent (AVGIDSAgent) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: Intel® Quick Resume technology (ELService) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel® Quick Resume Technology Drivers\Elservice.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: IMF Service (IMFservice) - IObit - C:\Program Files\IObit\IObit Malware Fighter\IMFsrv.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NitroPDFDriverCreatorReadSpool (NitroDriverReadSpool) - Nitro PDF Software - C:\Program Files\Nitro PDF\Professional\NitroPDFDriverService.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Sentinel Keys Server (SentinelKeysServer) - SafeNet, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Keys Server\sntlkeyssrvr.exe

O23 - Service: Sentinel Protection Server (SentinelProtectionServer) - SafeNet, Inc - C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

--

End of file - 11670 bytes

Hierna de logfile van malwarebytes:

Malwarebytes Anti-Malware 1.61.0.1400

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.05.11.03

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.6001.18702

HP_Administrator :: DESKTOP [administrator]

11/05/2012 16:16:04

mbam-log-2012-05-11 (16-16-04).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 247558

Verstreken tijd: 9 minuut/minuten, 4 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 1

C:\WINDOWS\system32\webdriveservice.dll (RootKit.0Access.H) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 1

C:\WINDOWS\system32\webdriveservice.dll (RootKit.0Access.H) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

(einde)

aangepast door kape
Link naar reactie
Delen op andere sites

Download TDSSKiller en plaats het op je bureaublad.

Pak de bestanden in tdsskiller.zip uit.

Open de map tdsskiller en dubbelklik op TDSSKiller.exe om de tool te starten.

Windows 7 en Windows Vista gebruikers:

Rechtsklik op TDSSKiller.exe -> Uitvoeren als Administrator om de tool te starten.

Als TDSSKiller bericht geeft van een beschikbare update, dan voer je deze eerst uit.

Klik op de knop "Start Scan" en volg de instructies.

Wanneer de scan klaar is klik je op de knop "Report".

Er opent een kladblokbestand. Post de inhoud van dit bestand.

Herstart de pc als TDSSKiller die optie geeft. (Reboot now)

Wanneer er een herstart nodig was, vind je de logfile in C:\TDSSKiller.[Version]_[Date]_[Time]_log.txt

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hierbij het logje:

20:14:19.0531 4616 TDSS rootkit removing tool 2.7.34.0 May 2 2012 09:59:18

20:14:19.0703 4616 ============================================================

20:14:19.0703 4616 Current date / time: 2012/05/11 20:14:19.0703

20:14:19.0703 4616 SystemInfo:

20:14:19.0703 4616

20:14:19.0703 4616 OS Version: 5.1.2600 ServicePack: 3.0

20:14:19.0718 4616 Product type: Workstation

20:14:19.0718 4616 ComputerName: DESKTOP

20:14:19.0718 4616 UserName: HP_Administrator

20:14:19.0718 4616 Windows directory: C:\WINDOWS

20:14:19.0718 4616 System windows directory: C:\WINDOWS

20:14:19.0718 4616 Processor architecture: Intel x86

20:14:19.0718 4616 Number of processors: 2

20:14:19.0718 4616 Page size: 0x1000

20:14:19.0718 4616 Boot type: Normal boot

20:14:19.0718 4616 ============================================================

20:14:20.0078 4616 Drive \Device\Harddisk0\DR0 - Size: 0x3A38B2E000 (232.89 Gb), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0x76C1, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xFF, Type 'K0', Flags 0x00000050

20:14:20.0093 4616 Drive \Device\Harddisk1\DR1 - Size: 0x3A38B2E000 (232.89 Gb), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0x76C1, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xFF, Type 'K0', Flags 0x00000050

20:14:20.0109 4616 ============================================================

20:14:20.0109 4616 \Device\Harddisk0\DR0:

20:14:20.0109 4616 MBR partitions:

20:14:20.0109 4616 \Device\Harddisk0\DR0\Partition0: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x3F, BlocksNum 0x1C49B3A7

20:14:20.0109 4616 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1: MBR, Type 0xC, StartLBA 0x1C49F2A7, BlocksNum 0xD252DA

20:14:20.0109 4616 \Device\Harddisk1\DR1:

20:14:20.0109 4616 MBR partitions:

20:14:20.0109 4616 \Device\Harddisk1\DR1\Partition0: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x3F, BlocksNum 0x1D1C4542

20:14:20.0109 4616 ============================================================

20:14:20.0156 4616 C: <-> \Device\Harddisk0\DR0\Partition0

20:14:20.0187 4616 D: <-> \Device\Harddisk1\DR1\Partition0

20:14:20.0203 4616 E: <-> \Device\Harddisk0\DR0\Partition1

20:14:20.0203 4616 ============================================================

20:14:20.0203 4616 Initialize success

20:14:20.0203 4616 ============================================================

20:14:57.0078 6048 ============================================================

20:14:57.0078 6048 Scan started

20:14:57.0078 6048 Mode: Manual; SigCheck; TDLFS;

20:14:57.0078 6048 ============================================================

20:15:00.0031 6048 !SASCORE (c0393eb99a6c72c6bef9bfc4a72b33a6) C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE.EXE

20:15:00.0359 6048 !SASCORE - ok

20:15:01.0156 6048 3xHybrid (daa56817eee5afd8f1ef608763d6fad9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\3xHybrid.sys

20:15:01.0625 6048 3xHybrid - ok

20:15:01.0765 6048 92410688 - ok

20:15:01.0906 6048 ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.10.0 (309e130e78baf666d65395d950f30885) C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\10.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe

20:15:01.0937 6048 ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.10.0 - ok

20:15:01.0953 6048 Abiosdsk - ok

20:15:01.0953 6048 abp480n5 - ok

20:15:02.0000 6048 ACPI (02273a448ba21a7d447daeb47810d40c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ACPI.sys

20:15:03.0078 6048 ACPI - ok

20:15:03.0109 6048 ACPIEC (63f517b1a87dabf3f5acb8a7952fc1d1) C:\WINDOWS\system32\drivers\ACPIEC.sys

20:15:03.0250 6048 ACPIEC - ok

20:15:03.0296 6048 Adobe LM Service (7ca178780ae82d286fac10b910ab85ae) C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

20:15:03.0312 6048 Adobe LM Service ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

20:15:03.0312 6048 Adobe LM Service - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

20:15:03.0421 6048 AdobeFlashPlayerUpdateSvc (459ac130c6ab892b1cd5d7544626efc5) C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

20:15:03.0453 6048 AdobeFlashPlayerUpdateSvc - ok

20:15:03.0453 6048 adpu160m - ok

20:15:03.0562 6048 aec (8bed39e3c35d6a489438b8141717a557) C:\WINDOWS\system32\drivers\aec.sys

20:15:03.0734 6048 aec - ok

20:15:03.0890 6048 AFD (1e44bc1e83d8fd2305f8d452db109cf9) C:\WINDOWS\System32\drivers\afd.sys

20:15:03.0968 6048 AFD - ok

20:15:04.0031 6048 AFS2K (b34b1ab0a7690a0e2301fec6d17b2fc1) C:\WINDOWS\system32\drivers\AFS2K.sys

20:15:04.0062 6048 AFS2K ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

20:15:04.0062 6048 AFS2K - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

20:15:04.0062 6048 Aha154x - ok

20:15:04.0062 6048 aic78u2 - ok

20:15:04.0078 6048 aic78xx - ok

20:15:04.0656 6048 Akamai (1125c7d9fb8898015829c387c1bc87c7) c:\program files\common files\akamai/netsession_win_6c825ce.dll

20:15:04.0656 6048 Suspicious file (Hidden): c:\program files\common files\akamai/netsession_win_6c825ce.dll. md5: 1125c7d9fb8898015829c387c1bc87c7

20:15:04.0656 6048 Akamai ( HiddenFile.Multi.Generic ) - warning

20:15:04.0656 6048 Akamai - detected HiddenFile.Multi.Generic (1)

20:15:04.0812 6048 Alerter (8bed67d13dcb55b3e9ff6dac4c6d3b49) C:\WINDOWS\system32\alrsvc.dll

20:15:04.0968 6048 Alerter - ok

20:15:05.0015 6048 ALG (dab2a89fde5cf791161200d90c1bcb12) C:\WINDOWS\System32\alg.exe

20:15:05.0093 6048 ALG - ok

20:15:05.0140 6048 AliIde - ok

20:15:05.0156 6048 amsint - ok

20:15:05.0265 6048 Apple Mobile Device (1961cb10bb48eb4d97e37db6373e9e63) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

20:15:05.0312 6048 Apple Mobile Device ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

20:15:05.0312 6048 Apple Mobile Device - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

20:15:05.0359 6048 AppMgmt (434a70fa278eb3c42140e3755c2fa4f8) C:\WINDOWS\System32\appmgmts.dll

20:15:05.0468 6048 AppMgmt - ok

20:15:05.0609 6048 AR5416 (c413e2e549488a5f1969decb5b03187a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\athw.sys

20:15:05.0781 6048 AR5416 - ok

20:15:05.0937 6048 Arp1394 (b5b8a80875c1dededa8b02765642c32f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys

20:15:06.0078 6048 Arp1394 - ok

20:15:06.0078 6048 asc - ok

20:15:06.0093 6048 asc3350p - ok

20:15:06.0093 6048 asc3550 - ok

20:15:06.0109 6048 Aspi32 - ok

20:15:06.0234 6048 aspnet_state (0e5e4957549056e2bf2c49f4f6b601ad) C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe

20:15:06.0250 6048 aspnet_state - ok

20:15:06.0312 6048 AsyncMac (b153affac761e7f5fcfa822b9c4e97bc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\asyncmac.sys

20:15:06.0453 6048 AsyncMac - ok

20:15:06.0484 6048 atapi (9f3a2f5aa6875c72bf062c712cfa2674) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys

20:15:06.0640 6048 atapi - ok

20:15:06.0656 6048 Atdisk - ok

20:15:06.0718 6048 Ati HotKey Poller (72ad06351025b69845ffc3a3b5913f11) C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

20:15:06.0828 6048 Ati HotKey Poller - ok

20:15:06.0968 6048 ati2mtag (0a9918ecc189faab648a94d3ea9907c5) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys

20:15:07.0062 6048 ati2mtag - ok

20:15:07.0515 6048 Atmarpc (9916c1225104ba14794209cfa8012159) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atmarpc.sys

20:15:07.0703 6048 Atmarpc - ok

20:15:07.0734 6048 AudioSrv (f10745ed3195360e69aa4a6e7768c0e0) C:\WINDOWS\System32\audiosrv.dll

20:15:07.0875 6048 AudioSrv - ok

20:15:07.0906 6048 audstub (d9f724aa26c010a217c97606b160ed68) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\audstub.sys

20:15:08.0062 6048 audstub - ok

20:15:08.0171 6048 avg9wd (c4d15594db5be042d3346ea58df87d89) C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

20:15:23.0437 6048 avg9wd - ok

20:15:23.0484 6048 Avgfwdx (fa6336f05695e39995884d0c959c9608) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgfwdx.sys

20:15:23.0515 6048 Avgfwdx - ok

20:15:23.0515 6048 Avgfwfd (fa6336f05695e39995884d0c959c9608) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgfwdx.sys

20:15:23.0531 6048 Avgfwfd - ok

20:15:23.0734 6048 avgfws9 (0f38e92d794df187ba060939c552484f) C:\Program Files\AVG\AVG9\avgfws9.exe

20:15:23.0875 6048 avgfws9 - ok

20:15:25.0812 6048 AVGIDSAgent (abc81401a433f90414168e027aa6cc48) C:\Program Files\AVG\AVG9\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

20:15:26.0468 6048 AVGIDSAgent - ok

20:15:26.0593 6048 AVGIDSDriverxpx (97670687f6c8f35e7b611f2ce1f94472) C:\Program Files\AVG\AVG9\Identity Protection\Agent\Driver\Platform_XP\AVGIDSDriver.sys

20:15:26.0859 6048 AVGIDSDriverxpx - ok

20:15:27.0140 6048 AVGIDSErHrxpx (277fc6b0f0be23bae7e63f184034b2fe) C:\WINDOWS\system32\Drivers\AVGIDSxx.sys

20:15:27.0203 6048 AVGIDSErHrxpx - ok

20:15:27.0250 6048 AVGIDSFilterxpx (dba65f23b686bdf043bbb54e55c72887) C:\Program Files\AVG\AVG9\Identity Protection\Agent\Driver\Platform_XP\AVGIDSFilter.sys

20:15:27.0281 6048 AVGIDSFilterxpx - ok

20:15:27.0312 6048 AVGIDSShimxpx (a552461aab7a36c2465ff19e59af08bf) C:\Program Files\AVG\AVG9\Identity Protection\Agent\Driver\Platform_XP\AVGIDSShim.sys

20:15:27.0343 6048 AVGIDSShimxpx - ok

20:15:27.0406 6048 AvgLdx86 (b8c187439d27aba430dd69fdcf1fa657) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgldx86.sys

20:15:27.0640 6048 AvgLdx86 - ok

20:15:27.0718 6048 AvgMfx86 (80ff2b1b7eeda966394f0baa895bbf4b) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgmfx86.sys

20:15:27.0781 6048 AvgMfx86 - ok

20:15:27.0843 6048 AvgRkx86 (5bbcd8646074a3af4ee9b321d12c2b64) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgrkx86.sys

20:15:27.0859 6048 AvgRkx86 - ok

20:15:27.0968 6048 AvgTdiX (9a7a93388f503a34e7339ae7f9997449) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgtdix.sys

20:15:28.0031 6048 AvgTdiX - ok

20:15:28.0078 6048 bb-run (7270d070173b20ac9487ea16bb08b45f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bb-run.sys

20:15:28.0171 6048 bb-run - ok

20:15:28.0203 6048 Beep (da1f27d85e0d1525f6621372e7b685e9) C:\WINDOWS\system32\drivers\Beep.sys

20:15:28.0343 6048 Beep - ok

20:15:28.0406 6048 BITS (5c0073a51c4873430fa8b262e92183ff) C:\WINDOWS\system32\qmgr.dll

20:15:28.0671 6048 BITS - ok

20:15:28.0718 6048 Browser (69eaa7501f53a40e8c04c69f2391224f) C:\WINDOWS\System32\browser.dll

20:15:28.0921 6048 Browser - ok

20:15:28.0937 6048 cbidf2k (90a673fc8e12a79afbed2576f6a7aaf9) C:\WINDOWS\system32\drivers\cbidf2k.sys

20:15:29.0078 6048 cbidf2k - ok

20:15:29.0109 6048 CCDECODE (0be5aef125be881c4f854c554f2b025c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys

20:15:29.0281 6048 CCDECODE - ok

20:15:29.0281 6048 cd20xrnt - ok

20:15:29.0312 6048 Cdaudio (c1b486a7658353d33a10cc15211a873b) C:\WINDOWS\system32\drivers\Cdaudio.sys

20:15:29.0437 6048 Cdaudio - ok

20:15:29.0468 6048 Cdfs (c885b02847f5d2fd45a24e219ed93b32) C:\WINDOWS\system32\drivers\Cdfs.sys

20:15:29.0593 6048 Cdfs - ok

20:15:29.0625 6048 Cdrom (1f4260cc5b42272d71f79e570a27a4fe) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cdrom.sys

20:15:29.0781 6048 Cdrom - ok

20:15:29.0781 6048 Changer - ok

20:15:29.0828 6048 CiSvc (bd85400700b80fbe3d4a3412bce74861) C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

20:15:29.0984 6048 CiSvc - ok

20:15:30.0093 6048 ClipSrv (4fb6108130829666c8fe96b442fead94) C:\WINDOWS\system32\clipsrv.exe

20:15:30.0234 6048 ClipSrv - ok

20:15:30.0359 6048 clr_optimization_v2.0.50727_32 (d87acaed61e417bba546ced5e7e36d9c) C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

20:15:30.0375 6048 clr_optimization_v2.0.50727_32 - ok

20:15:30.0515 6048 clr_optimization_v4.0.30319_32 (c5a75eb48e2344abdc162bda79e16841) C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

20:15:30.0546 6048 clr_optimization_v4.0.30319_32 - ok

20:15:30.0546 6048 CmdIde - ok

20:15:30.0546 6048 COMSysApp - ok

20:15:30.0578 6048 Cpqarray - ok

20:15:30.0640 6048 CryptSvc (0a9cf5d3cf63a8699f28c814ef821c7e) C:\WINDOWS\System32\cryptsvc.dll

20:15:30.0812 6048 CryptSvc - ok

20:15:30.0828 6048 dac2w2k - ok

20:15:30.0828 6048 dac960nt - ok

20:15:30.0906 6048 DcomLaunch (d9883335cc1c17afc3a09c8ac3e4dbe4) C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll

20:15:31.0000 6048 DcomLaunch - ok

20:15:31.0046 6048 Dhcp (146ab038f5dbb366122d28444999ab2c) C:\WINDOWS\System32\dhcpcsvc.dll

20:15:31.0171 6048 Dhcp - ok

20:15:31.0203 6048 Disk (044452051f3e02e7963599fc8f4f3e25) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\disk.sys

20:15:31.0343 6048 Disk - ok

20:15:31.0343 6048 dmadmin - ok

20:15:31.0437 6048 dmboot (dec123e0c75971d0cc7a6c6a75e28429) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmboot.sys

20:15:31.0625 6048 dmboot - ok

20:15:31.0640 6048 dmio (7268e66259722f6228c730685b201092) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmio.sys

20:15:31.0765 6048 dmio - ok

20:15:31.0796 6048 dmload (e9317282a63ca4d188c0df5e09c6ac5f) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmload.sys

20:15:31.0906 6048 dmload - ok

20:15:31.0937 6048 dmserver (127db74184e2d3d31655da525a5efde1) C:\WINDOWS\System32\dmserver.dll

20:15:32.0062 6048 dmserver - ok

20:15:32.0078 6048 DMusic (8a208dfcf89792a484e76c40e5f50b45) C:\WINDOWS\system32\drivers\DMusic.sys

20:15:32.0187 6048 DMusic - ok

20:15:32.0234 6048 Dnscache (de6cdb6cbc5c27b9085cfa6dfe8e5025) C:\WINDOWS\System32\dnsrslvr.dll

20:15:32.0359 6048 Dnscache - ok

20:15:32.0390 6048 Dot3svc (90ee765e1a598b578852901f74f914f1) C:\WINDOWS\System32\dot3svc.dll

20:15:32.0531 6048 Dot3svc - ok

20:15:32.0531 6048 dpti2o - ok

20:15:32.0578 6048 drmkaud (8f5fcff8e8848afac920905fbd9d33c8) C:\WINDOWS\system32\drivers\drmkaud.sys

20:15:32.0703 6048 drmkaud - ok

20:15:32.0734 6048 e1express (b0ababbbe2e61fc916a21182ac2ceff1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\e1e5132.sys

20:15:32.0796 6048 e1express - ok

20:15:32.0812 6048 EapHost (e6bbdebf7081899d161c773e8d84d015) C:\WINDOWS\System32\eapsvc.dll

20:15:32.0937 6048 EapHost - ok

20:15:33.0093 6048 ehRecvr (5d1347aa5ae6e2f77d7f4f8372d95ac9) C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

20:15:33.0218 6048 ehRecvr - ok

20:15:33.0250 6048 ehSched (52481b2994fdfbbff6e48392bb70136c) C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

20:15:33.0359 6048 ehSched - ok

20:15:33.0375 6048 ELacpi (0923aec043f5d355b4ef0c2b29a362de) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ELacpi.sys

20:15:33.0421 6048 ELacpi - ok

20:15:33.0453 6048 ELhid (cbd71e7772f92bfb85ccc302b2deefba) C:\WINDOWS\System32\Drivers\Elhid.sys

20:15:33.0453 6048 ELhid ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

20:15:33.0453 6048 ELhid - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

20:15:33.0468 6048 ELkbd (ac75b576c45d144e146fd1f0576a1f53) C:\WINDOWS\System32\Drivers\Elkbd.sys

20:15:33.0484 6048 ELkbd ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

20:15:33.0484 6048 ELkbd - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

20:15:33.0500 6048 ELmon (483cce5e40137d4e437f4def55c80007) C:\WINDOWS\System32\Drivers\Elmon.sys

20:15:33.0515 6048 ELmon ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

20:15:33.0515 6048 ELmon - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

20:15:33.0531 6048 ELmou (8e88cafeac0812bf2d15beeedfcce8bd) C:\WINDOWS\System32\Drivers\Elmou.sys

20:15:33.0531 6048 ELmou ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

20:15:33.0546 6048 ELmou - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

20:15:33.0671 6048 ELService (47fcf6628e1a221c41f3f0130fbf258e) C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel® Quick Resume Technology Drivers\Elservice.exe

20:15:33.0687 6048 ELService ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

20:15:33.0687 6048 ELService - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

20:15:33.0718 6048 ERSvc (2f5c7f650b7af178988946ee4b0d9c01) C:\WINDOWS\System32\ersvc.dll

20:15:33.0828 6048 ERSvc - ok

20:15:33.0875 6048 Eventlog (657b69389b893f440b07590c9e963f23) C:\WINDOWS\system32\services.exe

20:15:33.0906 6048 Eventlog - ok

20:15:33.0953 6048 EventSystem (97912dc0679d2da60cce589bbc196d72) C:\WINDOWS\system32\es.dll

20:15:34.0015 6048 EventSystem - ok

20:15:34.0046 6048 Fastfat (38d332a6d56af32635675f132548343e) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fastfat.sys

20:15:34.0156 6048 Fastfat - ok

20:15:34.0218 6048 FastUserSwitchingCompatibility (2d5d4156292150fe571872c1b88e9299) C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll

20:15:34.0312 6048 FastUserSwitchingCompatibility - ok

20:15:34.0359 6048 Fax (4914736e61f561dad588af2aaa0df0f0) C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe

20:15:34.0500 6048 Fax - ok

20:15:34.0531 6048 Fdc (92cdd60b6730b9f50f6a1a0c1f8cdc81) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fdc.sys

20:15:34.0640 6048 Fdc - ok

20:15:34.0781 6048 FileMonitor (9200a69413d69ab86add9bc81960be7b) C:\Program Files\IObit\IObit Malware Fighter\Drivers\wxp_x86\FileMonitor.sys

20:15:34.0812 6048 FileMonitor - ok

20:15:34.0828 6048 Fips (8bfffb5ac954e19dfdb96d56512aa518) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fips.sys

20:15:34.0953 6048 Fips - ok

20:15:35.0187 6048 FLEXnet Licensing Service (d60ef46dc0e757fe5eb579db95b88954) C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

20:15:35.0234 6048 FLEXnet Licensing Service - ok

20:15:35.0234 6048 Flpydisk (9d27e7b80bfcdf1cdd9b555862d5e7f0) C:\WINDOWS\system32\drivers\Flpydisk.sys

20:15:35.0343 6048 Flpydisk - ok

20:15:35.0390 6048 FltMgr (b2cf4b0786f8212cb92ed2b50c6db6b0) C:\WINDOWS\system32\drivers\fltmgr.sys

20:15:35.0500 6048 FltMgr - ok

20:15:35.0734 6048 FontCache3.0.0.0 (8ba7c024070f2b7fdd98ed8a4ba41789) C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

20:15:35.0750 6048 FontCache3.0.0.0 - ok

20:15:35.0781 6048 Fs_Rec (3e1e2bd4f39b0e2b7dc4f4d2bcc2779a) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fs_Rec.sys

20:15:35.0875 6048 Fs_Rec - ok

20:15:35.0984 6048 Ftdisk (fa8ca22e70245c81ff29c36af56292fc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ftdisk.sys

20:15:36.0093 6048 Ftdisk - ok

20:15:36.0250 6048 ftsata2 (22399d3ce5840c6082844679cca5d2fc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ftsata2.sys

20:15:36.0265 6048 ftsata2 - ok

20:15:36.0281 6048 gearsecurity - ok

20:15:36.0296 6048 giveio (77ebf3e9386daa51551af429052d88d0) C:\WINDOWS\system32\giveio.sys

20:15:36.0312 6048 giveio ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

20:15:36.0312 6048 giveio - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

20:15:36.0343 6048 Gpc (0a02c63c8b144bd8c86b103dee7c86a2) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\msgpc.sys

20:15:36.0468 6048 Gpc - ok

20:15:36.0578 6048 gupdate (f02a533f517eb38333cb12a9e8963773) C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

20:15:36.0593 6048 gupdate - ok

20:15:36.0593 6048 gupdatem (f02a533f517eb38333cb12a9e8963773) C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

20:15:36.0609 6048 gupdatem - ok

20:15:36.0671 6048 gusvc (c1b577b2169900f4cf7190c39f085794) C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

20:15:36.0687 6048 gusvc - ok

20:15:36.0765 6048 Hardlock (c1cc0c9742b881c42f1cc628e6f9ebd1) C:\WINDOWS\system32\drivers\hardlock.sys

20:15:36.0843 6048 Hardlock - ok

20:15:36.0875 6048 Haspnt (2dd25f060dc9f79b5cdf33d90ed93669) C:\WINDOWS\system32\drivers\Haspnt.sys

20:15:36.0890 6048 Haspnt ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

20:15:36.0890 6048 Haspnt - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

20:15:36.0937 6048 HDAudBus (573c7d0a32852b48f3058cfd8026f511) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys

20:15:37.0093 6048 HDAudBus - ok

20:15:37.0156 6048 helpsvc (5327bad9b35c33d2a64b64e4cf282ecd) C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\pchsvc.dll

20:15:37.0265 6048 helpsvc - ok

20:15:37.0281 6048 HidServ (10003105aab8d5a7db51a9cb3d9f55a3) C:\WINDOWS\System32\hidserv.dll

20:15:37.0406 6048 HidServ - ok

20:15:37.0453 6048 HidUsb (ccf82c5ec8a7326c3066de870c06daf1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys

20:15:37.0578 6048 HidUsb - ok

20:15:37.0609 6048 hkmsvc (1ff903ffa2da1704e5a5443d37d8e49e) C:\WINDOWS\System32\kmsvc.dll

20:15:37.0734 6048 hkmsvc - ok

20:15:37.0750 6048 hpn - ok

20:15:37.0781 6048 HPZid412 (5faba4775d4c61e55ec669d643ffc71f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZid412.sys

20:15:37.0828 6048 HPZid412 - ok

20:15:37.0859 6048 HPZipr12 (a3c43980ee1f1beac778b44ea65dbdd4) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZipr12.sys

20:15:37.0906 6048 HPZipr12 - ok

20:15:37.0921 6048 HPZius12 (2906949bd4e206f2bb0dd1896ce9f66f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZius12.sys

20:15:37.0984 6048 HPZius12 - ok

20:15:38.0031 6048 HTTP (f80a415ef82cd06ffaf0d971528ead38) C:\WINDOWS\system32\Drivers\HTTP.sys

20:15:38.0093 6048 HTTP - ok

20:15:38.0125 6048 HTTPFilter (2529c7ba05242beed0027f554d0513bb) C:\WINDOWS\System32\w3ssl.dll

20:15:38.0265 6048 HTTPFilter - ok

20:15:38.0281 6048 i2omgmt - ok

20:15:38.0281 6048 i2omp - ok

20:15:38.0312 6048 i8042prt (c43372d0682f8e32e4ec21117e089ec0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\i8042prt.sys

20:15:38.0671 6048 i8042prt - ok

20:15:38.0812 6048 IAANTMON (7b96206e4bdd2fe582f0dbc46f5f410e) C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

20:15:38.0843 6048 IAANTMON - ok

20:15:38.0906 6048 iaStor (80c633722da72e97f3f5b3b11325696d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\iastor.sys

20:15:38.0937 6048 iaStor - ok

20:15:39.0078 6048 IDriverT (6f95324909b502e2651442c1548ab12f) C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

20:15:39.0093 6048 IDriverT ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

20:15:39.0093 6048 IDriverT - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

20:15:39.0265 6048 idsvc (c01ac32dc5c03076cfb852cb5da5229c) C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe

20:15:39.0343 6048 idsvc - ok

20:15:39.0484 6048 Imapi (083a052659f5310dd8b6a6cb05edcf8e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\imapi.sys

20:15:39.0609 6048 Imapi - ok

20:15:39.0671 6048 ImapiService (a117772f94c854de5d1bbc1f1962b192) C:\WINDOWS\system32\imapi.exe

20:15:39.0781 6048 ImapiService - ok

20:15:39.0890 6048 IMFservice (8ae99ebe30e8338907361018d9030835) C:\Program Files\IObit\IObit Malware Fighter\IMFsrv.exe

20:15:39.0953 6048 IMFservice - ok

20:15:39.0968 6048 ini910u - ok

20:15:40.0453 6048 IntcAzAudAddService (a109fe3ca1ee4e92292b349de1b32f7b) C:\WINDOWS\system32\drivers\RtkHDAud.sys

20:15:40.0796 6048 IntcAzAudAddService - ok

20:15:40.0953 6048 IntelIde (72c63ad984d427d34bd5b9db838d88eb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelide.sys

20:15:41.0046 6048 IntelIde - ok

20:15:41.0093 6048 intelppm (2d2254fac267e6b1c7865e8ebef60c6d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys

20:15:41.0203 6048 intelppm - ok

20:15:41.0250 6048 Ip6Fw (3bb22519a194418d5fec05d800a19ad0) C:\WINDOWS\system32\drivers\ip6fw.sys

20:15:41.0359 6048 Ip6Fw - ok

20:15:41.0359 6048 IpFilterDriver (731f22ba402ee4b62748adaf6363c182) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys

20:15:41.0468 6048 IpFilterDriver - ok

20:15:41.0500 6048 IpInIp (b87ab476dcf76e72010632b5550955f5) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipinip.sys

20:15:41.0609 6048 IpInIp - ok

20:15:41.0640 6048 IpNat (cc748ea12c6effde940ee98098bf96bb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipnat.sys

20:15:41.0765 6048 IpNat - ok

20:15:41.0781 6048 IPSec (23c74d75e36e7158768dd63d92789a91) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipsec.sys

20:15:41.0890 6048 IPSec - ok

20:15:41.0921 6048 IRENUM (c93c9ff7b04d772627a3646d89f7bf89) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\irenum.sys

20:15:42.0000 6048 IRENUM - ok

20:15:42.0000 6048 isapnp (0b78e1a31340e1fb1e389d5633f7c3a0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys

20:15:42.0125 6048 isapnp - ok

20:15:42.0296 6048 JavaQuickStarterService (126a16f569122ae00ad3d12ef831d651) C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

20:15:42.0312 6048 JavaQuickStarterService - ok

20:15:42.0328 6048 Kbdclass (380397621e94b32c744e7b2cc1330390) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdclass.sys

20:15:42.0437 6048 Kbdclass - ok

20:15:42.0453 6048 kbdhid (b833b70fe639f01fb36cedabe57ef031) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys

20:15:42.0578 6048 kbdhid - ok

20:15:42.0625 6048 kmixer (692bcf44383d056aed41b045a323d378) C:\WINDOWS\system32\drivers\kmixer.sys

20:15:42.0750 6048 kmixer - ok

20:15:42.0781 6048 KSecDD (b467646c54cc746128904e1654c750c1) C:\WINDOWS\system32\drivers\KSecDD.sys

20:15:42.0875 6048 KSecDD - ok

20:15:42.0937 6048 lanmanserver (c7955e7edaea462d04f1c4be1d340372) C:\WINDOWS\System32\srvsvc.dll

20:15:43.0015 6048 lanmanserver - ok

20:15:43.0062 6048 lanmanworkstation (a936a575eaf6dce8dc08bc0c53972add) C:\WINDOWS\System32\wkssvc.dll

20:15:43.0140 6048 lanmanworkstation - ok

20:15:43.0140 6048 Lbd - ok

20:15:43.0140 6048 lbrtfdc - ok

20:15:43.0265 6048 LightScribeService (5d4b38a8d8525356798f5e560c3a3090) C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

20:15:43.0296 6048 LightScribeService ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

20:15:43.0296 6048 LightScribeService - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

20:15:43.0343 6048 LmHosts (91ae20c5c2776c511994aa1308c05283) C:\WINDOWS\System32\lmhsvc.dll

20:15:43.0453 6048 LmHosts - ok

20:15:43.0453 6048 M3AD - ok

20:15:43.0468 6048 MASPINT - ok

20:15:43.0609 6048 McrdSvc (88ec8e7905ec13e51884e00a3f026223) C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe

20:15:43.0640 6048 McrdSvc - ok

20:15:43.0671 6048 Messenger (c56a45a03dca11712de9fdf98224230b) C:\WINDOWS\System32\msgsvc.dll

20:15:43.0796 6048 Messenger - ok

20:15:43.0828 6048 MHN (b7521f69c0a9b29d356157229376fb21) C:\WINDOWS\System32\mhn.dll

20:15:43.0843 6048 MHN ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

20:15:43.0843 6048 MHN - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

20:15:43.0890 6048 MHNDRV (7f2f1d2815a6449d346fcccbc569fbd6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mhndrv.sys

20:15:43.0906 6048 MHNDRV ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

20:15:43.0906 6048 MHNDRV - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

20:15:43.0953 6048 MMRTKRNL (a232590024578e3aee530b0710611401) C:\WINDOWS\system32\drivers\mmrtkrnl.sys

20:15:43.0968 6048 MMRTKRNL ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

20:15:43.0968 6048 MMRTKRNL - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

20:15:43.0984 6048 mnmdd (4ae068242760a1fb6e1a44bf4e16afa6) C:\WINDOWS\system32\drivers\mnmdd.sys

20:15:44.0109 6048 mnmdd - ok

20:15:44.0171 6048 mnmsrvc (5b1d994dcf1895afa27600e46a2f0fea) C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe

20:15:44.0296 6048 mnmsrvc - ok

20:15:44.0328 6048 Modem (8114eeac353f549331ab73e9af4219ed) C:\WINDOWS\system32\drivers\Modem.sys

20:15:44.0453 6048 Modem - ok

20:15:44.0484 6048 Mouclass (1a4e2214dd63e4a876463d3427ee8261) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouclass.sys

20:15:44.0609 6048 Mouclass - ok

20:15:44.0656 6048 mouhid (18017899254e01371e1a39754d6bf98c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys

20:15:44.0781 6048 mouhid - ok

20:15:44.0796 6048 MountMgr (a80b9a0bad1b73637dbcbba7df72d3fd) C:\WINDOWS\system32\drivers\MountMgr.sys

20:15:44.0921 6048 MountMgr - ok

20:15:44.0953 6048 MPE (c0f8e0c2c3c0437cf37c6781896dc3ec) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\MPE.sys

20:15:45.0093 6048 MPE - ok

20:15:45.0093 6048 mraid35x - ok

20:15:45.0156 6048 MRxDAV (11d42bb6206f33fbb3ba0288d3ef81bd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxdav.sys

20:15:45.0281 6048 MRxDAV - ok

20:15:45.0406 6048 MRxSmb (7d304a5eb4344ebeeab53a2fe3ffb9f0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys

20:15:45.0546 6048 MRxSmb - ok

20:15:45.0593 6048 MSDTC (21ea21984d7d1ad50db2e627020ab14c) C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe

20:15:45.0765 6048 MSDTC - ok

20:15:45.0781 6048 Msfs (c941ea2454ba8350021d774daf0f1027) C:\WINDOWS\system32\drivers\Msfs.sys

20:15:45.0906 6048 Msfs - ok

20:15:45.0921 6048 MSIServer - ok

20:15:45.0953 6048 MSKSSRV (d1575e71568f4d9e14ca56b7b0453bf1) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSKSSRV.sys

20:15:46.0062 6048 MSKSSRV - ok

20:15:46.0078 6048 MSPCLOCK (325bb26842fc7ccc1fcce2c457317f3e) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPCLOCK.sys

20:15:46.0187 6048 MSPCLOCK - ok

20:15:46.0218 6048 MSPQM (bad59648ba099da4a17680b39730cb3d) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPQM.sys

20:15:46.0312 6048 MSPQM - ok

20:15:46.0343 6048 mssmbios (af5f4f3f14a8ea2c26de30f7a1e17136) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mssmbios.sys

20:15:46.0453 6048 mssmbios - ok

20:15:46.0468 6048 MSTEE (e53736a9e30c45fa9e7b5eac55056d1d) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys

20:15:46.0562 6048 MSTEE - ok

20:15:46.0578 6048 Mup (de6a75f5c270e756c5508d94b6cf68f5) C:\WINDOWS\system32\drivers\Mup.sys

20:15:46.0671 6048 Mup - ok

20:15:46.0703 6048 NABTSFEC (5b50f1b2a2ed47d560577b221da734db) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys

20:15:46.0828 6048 NABTSFEC - ok

20:15:46.0875 6048 napagent (87e394c810794d3c70cf22e8316cb23e) C:\WINDOWS\System32\qagentrt.dll

20:15:47.0015 6048 napagent - ok

20:15:47.0046 6048 NDIS (1df7f42665c94b825322fae71721130d) C:\WINDOWS\system32\drivers\NDIS.sys

20:15:47.0171 6048 NDIS - ok

20:15:47.0171 6048 NdisIP (7ff1f1fd8609c149aa432f95a8163d97) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys

20:15:47.0312 6048 NdisIP - ok

20:15:47.0343 6048 NdisTapi (0109c4f3850dfbab279542515386ae22) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndistapi.sys

20:15:47.0390 6048 NdisTapi - ok

20:15:47.0421 6048 Ndisuio (f927a4434c5028758a842943ef1a3849) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndisuio.sys

20:15:47.0531 6048 Ndisuio - ok

20:15:47.0546 6048 NdisWan (edc1531a49c80614b2cfda43ca8659ab) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndiswan.sys

20:15:47.0671 6048 NdisWan - ok

20:15:47.0703 6048 NDProxy (9282bd12dfb069d3889eb3fcc1000a9b) C:\WINDOWS\system32\drivers\NDProxy.sys

20:15:47.0796 6048 NDProxy - ok

20:15:47.0812 6048 NetBIOS (5d81cf9a2f1a3a756b66cf684911cdf0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netbios.sys

20:15:47.0968 6048 NetBIOS - ok

20:15:48.0000 6048 NetBT (74b2b2f5bea5e9a3dc021d685551bd3d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netbt.sys

20:15:48.0125 6048 NetBT - ok

20:15:48.0171 6048 NetDDE (dc6bae085e9b3c2f3a963ed46791feab) C:\WINDOWS\system32\netdde.exe

20:15:48.0296 6048 NetDDE - ok

20:15:48.0296 6048 NetDDEdsdm (dc6bae085e9b3c2f3a963ed46791feab) C:\WINDOWS\system32\netdde.exe

20:15:48.0421 6048 NetDDEdsdm - ok

20:15:48.0453 6048 Netlogon (8754210a3399d19610ce2d71e0c3e5d9) C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

20:15:48.0578 6048 Netlogon - ok

20:15:48.0640 6048 Netman (5431fb616ecae0d587c5b97d0b86cbd8) C:\WINDOWS\System32\netman.dll

20:15:48.0765 6048 Netman - ok

20:15:48.0890 6048 NetTcpPortSharing (d34612c5d02d026535b3095d620626ae) C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe

20:15:48.0906 6048 NetTcpPortSharing - ok

20:15:48.0937 6048 NIC1394 (e9e47cfb2d461fa0fc75b7a74c6383ea) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys

20:15:49.0046 6048 NIC1394 - ok

20:15:49.0187 6048 NitroDriverReadSpool (468563ef5260515635d62c74f6bf0261) C:\Program Files\Nitro PDF\Professional\NitroPDFDriverService.exe

20:15:49.0218 6048 NitroDriverReadSpool - ok

20:15:49.0281 6048 Nla (4522cbe00a9e9eee36aa82ed4b319148) C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll

20:15:49.0359 6048 Nla - ok

20:15:49.0406 6048 nosGetPlusHelper (1acf98d80e95add298832c7a8996b48c) C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_Helper_3004.dll

20:15:49.0421 6048 nosGetPlusHelper - ok

20:15:49.0500 6048 Npfs (3182d64ae053d6fb034f44b6def8034a) C:\WINDOWS\system32\drivers\Npfs.sys

20:15:49.0625 6048 Npfs - ok

20:15:49.0687 6048 Ntfs (78a08dd6a8d65e697c18e1db01c5cdca) C:\WINDOWS\system32\drivers\Ntfs.sys

20:15:49.0843 6048 Ntfs - ok

20:15:49.0906 6048 NtLmSsp (8754210a3399d19610ce2d71e0c3e5d9) C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

20:15:50.0031 6048 NtLmSsp - ok

20:15:50.0093 6048 NtmsSvc (ac1a78237b53044735693633f8235468) C:\WINDOWS\system32\ntmssvc.dll

20:15:50.0234 6048 NtmsSvc - ok

20:15:50.0281 6048 Null (73c1e1f395918bc2c6dd67af7591a3ad) C:\WINDOWS\system32\drivers\Null.sys

20:15:50.0406 6048 Null - ok

20:15:50.0421 6048 NwlnkFlt (b305f3fad35083837ef46a0bbce2fc57) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkflt.sys

20:15:50.0546 6048 NwlnkFlt - ok

20:15:50.0562 6048 NwlnkFwd (c99b3415198d1aab7227f2c88fd664b9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys

20:15:50.0687 6048 NwlnkFwd - ok

20:15:50.0703 6048 nzqcmk - ok

20:15:50.0703 6048 ohci1394 (ca33832df41afb202ee7aeb05145922f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys

20:15:50.0828 6048 ohci1394 - ok

20:15:50.0984 6048 ose (5a432a042dae460abe7199b758e8606c) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE

20:15:51.0000 6048 ose - ok

20:15:51.0000 6048 Par1284 - ok

20:15:51.0046 6048 Parport (e3934ccc20a4d24f1924e13d36d2a5bd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\parport.sys

20:15:51.0171 6048 Parport - ok

20:15:51.0171 6048 PartMgr (beb3ba25197665d82ec7065b724171c6) C:\WINDOWS\system32\drivers\PartMgr.sys

20:15:51.0296 6048 PartMgr - ok

20:15:51.0312 6048 ParVdm (1eade28746a64c21e0a808bb12a63326) C:\WINDOWS\system32\drivers\ParVdm.sys

20:15:51.0437 6048 ParVdm - ok

20:15:51.0437 6048 PCI (3b166f9f753c21aedaa9a6bd76b49655) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys

20:15:51.0546 6048 PCI - ok

20:15:51.0546 6048 PCIDump - ok

20:15:51.0562 6048 PCIIde (b31edeba4da28283f6b8dc4756fb9585) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys

20:15:51.0687 6048 PCIIde - ok

20:15:51.0718 6048 Pcmcia (2137ffd65f8e609a3a5acd487c56cce0) C:\WINDOWS\system32\drivers\Pcmcia.sys

20:15:51.0843 6048 Pcmcia - ok

20:15:51.0859 6048 PDCOMP - ok

20:15:51.0859 6048 PDFRAME - ok

20:15:51.0859 6048 PDRELI - ok

20:15:51.0875 6048 PDRFRAME - ok

20:15:51.0875 6048 perc2 - ok

20:15:51.0890 6048 perc2hib - ok

20:15:51.0953 6048 PlugPlay (657b69389b893f440b07590c9e963f23) C:\WINDOWS\system32\services.exe

20:15:51.0984 6048 PlugPlay - ok

20:15:52.0031 6048 Pml Driver HPZ12 (901c43516504cbe582e4c4193e00876a) C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

20:15:52.0046 6048 Pml Driver HPZ12 ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

20:15:52.0046 6048 Pml Driver HPZ12 - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

20:15:52.0062 6048 PolicyAgent (8754210a3399d19610ce2d71e0c3e5d9) C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

20:15:52.0156 6048 PolicyAgent - ok

20:15:52.0203 6048 PptpMiniport (efeec01b1d3cf84f16ddd24d9d9d8f99) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspptp.sys

20:15:52.0312 6048 PptpMiniport - ok

20:15:52.0328 6048 ProtectedStorage (8754210a3399d19610ce2d71e0c3e5d9) C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

20:15:52.0421 6048 ProtectedStorage - ok

20:15:52.0453 6048 Ps2 (390c204ced3785609ab24e9c52054a84) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\PS2.sys

20:15:52.0500 6048 Ps2 - ok

20:15:52.0515 6048 PSched (09298ec810b07e5d582cb3a3f9255424) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\psched.sys

20:15:52.0640 6048 PSched - ok

20:15:52.0640 6048 Ptilink (80d317bd1c3dbc5d4fe7b1678c60cadd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ptilink.sys

20:15:52.0765 6048 Ptilink - ok

20:15:52.0765 6048 PxHelp20 (d86b4a68565e444d76457f14172c875a) C:\WINDOWS\system32\Drivers\PxHelp20.sys

20:15:52.0781 6048 PxHelp20 - ok

20:15:52.0796 6048 ql1080 - ok

20:15:52.0796 6048 Ql10wnt - ok

20:15:52.0796 6048 ql12160 - ok

20:15:52.0812 6048 ql1240 - ok

20:15:52.0812 6048 ql1280 - ok

20:15:52.0828 6048 RasAcd (fe0d99d6f31e4fad8159f690d68ded9c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasacd.sys

20:15:52.0968 6048 RasAcd - ok

20:15:52.0984 6048 RasAuto (0575d034b1292ca3a9bb9f67a8ee289c) C:\WINDOWS\System32\rasauto.dll

20:15:53.0125 6048 RasAuto - ok

20:15:53.0156 6048 Rasl2tp (11b4a627bc9614b885c4969bfa5ff8a6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys

20:15:53.0250 6048 Rasl2tp - ok

20:15:53.0312 6048 RasMan (9e7e2df6971a5f00102be3f901cc3bdc) C:\WINDOWS\System32\rasmans.dll

20:15:53.0421 6048 RasMan - ok

20:15:53.0421 6048 RasPppoe (5bc962f2654137c9909c3d4603587dee) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspppoe.sys

20:15:53.0531 6048 RasPppoe - ok

20:15:53.0546 6048 Raspti (fdbb1d60066fcfbb7452fd8f9829b242) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspti.sys

20:15:53.0656 6048 Raspti - ok

20:15:53.0718 6048 Rdbss (7ad224ad1a1437fe28d89cf22b17780a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rdbss.sys

20:15:53.0828 6048 Rdbss - ok

20:15:53.0843 6048 RDPCDD (4912d5b403614ce99c28420f75353332) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys

20:15:53.0937 6048 RDPCDD - ok

20:15:53.0968 6048 rdpdr (15cabd0f7c00c47c70124907916af3f1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rdpdr.sys

20:15:54.0078 6048 rdpdr - ok

20:15:54.0125 6048 RDPWD (5b3055daa788bd688594d2f5981f2a83) C:\WINDOWS\system32\drivers\RDPWD.sys

20:15:54.0187 6048 RDPWD - ok

20:15:54.0218 6048 RDSessMgr (ea9fdf71d696b532bdc44c8bff03a737) C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe

20:15:54.0390 6048 RDSessMgr - ok

20:15:54.0406 6048 redbook - ok

20:15:54.0546 6048 RegFilter (2ca761ce3abb7bbbb9c5519b2fb54f5e) C:\Program Files\IObit\IObit Malware Fighter\drivers\wxp_x86\regfilter.sys

20:15:54.0562 6048 RegFilter - ok

20:15:54.0609 6048 RemoteAccess (4007abf5d9bf0e55451d775443d1f985) C:\WINDOWS\System32\mprdim.dll

20:15:54.0734 6048 RemoteAccess - ok

20:15:54.0765 6048 RemoteRegistry (2fd5b89bf9289c774c5c730dea96cd91) C:\WINDOWS\system32\regsvc.dll

20:15:54.0890 6048 RemoteRegistry - ok

20:15:54.0937 6048 Revoflt (8b5b8a11306190c6963d3473f052d3c8) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\revoflt.sys

20:15:54.0953 6048 Revoflt - ok

20:15:54.0968 6048 RpcLocator (be078f8f7ec2491efdd79a53353a060f) C:\WINDOWS\system32\locator.exe

20:15:55.0093 6048 RpcLocator - ok

20:15:55.0171 6048 RpcSs (d9883335cc1c17afc3a09c8ac3e4dbe4) C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll

20:15:55.0250 6048 RpcSs - ok

20:15:55.0296 6048 RSVP (ad1b5f1b99fff08c99f443d784711a81) C:\WINDOWS\system32\rsvp.exe

20:15:55.0453 6048 RSVP - ok

20:15:55.0468 6048 rtl8139 (d507c1400284176573224903819ffda3) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RTL8139.SYS

20:15:55.0640 6048 rtl8139 - ok

20:15:55.0656 6048 SamSs (8754210a3399d19610ce2d71e0c3e5d9) C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

20:15:55.0828 6048 SamSs - ok

20:15:55.0906 6048 SASDIFSV (39763504067962108505bff25f024345) C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV.SYS

20:15:55.0906 6048 SASDIFSV - ok

20:15:55.0953 6048 SAS***IL (77b9fc20084b48408ad3e87570eb4a85) C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SAS***IL.SYS

20:15:55.0984 6048 SAS***IL - ok

20:15:56.0000 6048 SCardSvr (1b4cd62174e907c7ef8ec5d4d0a2a616) C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe

20:15:56.0125 6048 SCardSvr - ok

20:15:56.0171 6048 Schedule (7c288ae0f75cb18cff1df6179a67ad8f) C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll

20:15:56.0359 6048 Schedule - ok

20:15:56.0390 6048 Secdrv (90a3935d05b494a5a39d37e71f09a677) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\secdrv.sys

20:15:56.0484 6048 Secdrv - ok

20:15:56.0515 6048 seclogon (6983665bea867125b1da5757cd8b2f9d) C:\WINDOWS\System32\seclogon.dll

20:15:56.0656 6048 seclogon - ok

20:15:56.0703 6048 SENS (f6ec8f1e50e40237bddee1cb7fe20b42) C:\WINDOWS\system32\sens.dll

20:15:56.0843 6048 SENS - ok

20:15:56.0890 6048 Sentinel (82e878fd036c98a4555b1b15aa132494) C:\WINDOWS\System32\Drivers\SENTINEL.SYS

20:15:56.0921 6048 Sentinel - ok

20:15:57.0046 6048 SentinelKeysServer (e0c6d9ab57bcce3ad8160fdb9dd5402e) C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Keys Server\sntlkeyssrvr.exe

20:15:57.0078 6048 SentinelKeysServer - ok

20:15:57.0125 6048 SentinelProtectionServer (54af449fb8d3304957efef48d8fa0720) C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe

20:15:57.0171 6048 SentinelProtectionServer - ok

20:15:57.0203 6048 Serial (92c21762653bb2ce51147eb8a9aa654f) C:\WINDOWS\system32\drivers\Serial.sys

20:15:57.0343 6048 Serial - ok

20:15:57.0406 6048 Sfloppy (8e6b8c671615d126fdc553d1e2de5562) C:\WINDOWS\system32\drivers\Sfloppy.sys

20:15:57.0515 6048 Sfloppy - ok

20:15:57.0625 6048 SharedAccess (7579c4be909d47f10f3d8d801cb13ed9) C:\WINDOWS\System32\ipnathlp.dll

20:15:57.0812 6048 SharedAccess - ok

20:15:57.0859 6048 ShellHWDetection (2d5d4156292150fe571872c1b88e9299) C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll

20:15:57.0890 6048 ShellHWDetection - ok

20:15:57.0890 6048 Simbad - ok

20:15:57.0921 6048 SLIP (866d538ebe33709a5c9f5c62b73b7d14) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys

20:15:58.0109 6048 SLIP - ok

20:15:58.0156 6048 SNTNLUSB (1475a9533649935a048ea5e27f8c3b37) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SNTNLUSB.SYS

20:15:58.0187 6048 SNTNLUSB - ok

20:15:58.0187 6048 Sparrow - ok

20:15:58.0312 6048 speedfan (3fa2e254bfbce52b3c6f1bf23aab6911) C:\WINDOWS\system32\speedfan.sys

20:15:58.0343 6048 speedfan - ok

20:15:58.0406 6048 splitter (ab8b92451ecb048a4d1de7c3ffcb4a9f) C:\WINDOWS\system32\drivers\splitter.sys

20:15:58.0562 6048 splitter - ok

20:15:58.0609 6048 Spooler (60784f891563fb1b767f70117fc2428f) C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

20:15:58.0687 6048 Spooler - ok

20:15:58.0734 6048 sr (64d2a7640e0767ecd3bcb38d3200e7ce) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sr.sys

20:15:58.0875 6048 sr - ok

20:15:59.0062 6048 srservice (81cbf363c414620caa61bd6843d8fdb9) C:\WINDOWS\system32\srsvc.dll

20:15:59.0171 6048 srservice - ok

20:15:59.0312 6048 Srv (47ddfc2f003f7f9f0592c6874962a2e7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\srv.sys

20:15:59.0375 6048 Srv - ok

20:15:59.0437 6048 SSDPSRV (5b9d0de64be96a806819516440fd211c) C:\WINDOWS\System32\ssdpsrv.dll

20:15:59.0578 6048 SSDPSRV - ok

20:15:59.0687 6048 stisvc (5ae996186d2dc694fef88f14a3fc9242) C:\WINDOWS\system32\wiaservc.dll

20:15:59.0890 6048 stisvc - ok

20:15:59.0921 6048 streamip (77813007ba6265c4b6098187e6ed79d2) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys

20:16:00.0046 6048 streamip - ok

20:16:00.0062 6048 swenum (3941d127aef12e93addf6fe6ee027e0f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\swenum.sys

20:16:00.0281 6048 swenum - ok

20:16:00.0656 6048 SwitchBoard (f577910a133a592234ebaad3f3afa258) C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

20:16:00.0718 6048 SwitchBoard ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

20:16:00.0734 6048 SwitchBoard - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

20:16:00.0750 6048 swmidi (8ce882bcc6cf8a62f2b2323d95cb3d01) C:\WINDOWS\system32\drivers\swmidi.sys

20:16:00.0906 6048 swmidi - ok

20:16:00.0921 6048 SwPrv - ok

20:16:00.0937 6048 symc810 - ok

20:16:00.0953 6048 symc8xx - ok

20:16:00.0968 6048 sym_hi - ok

20:16:00.0968 6048 sym_u3 - ok

20:16:01.0015 6048 sysaudio (8b83f3ed0f1688b4958f77cd6d2bf290) C:\WINDOWS\system32\drivers\sysaudio.sys

20:16:01.0187 6048 sysaudio - ok

20:16:01.0281 6048 SysmonLog (251eae7c56c6ab9490311a3c9757e18d) C:\WINDOWS\system32\smlogsvc.exe

20:16:01.0515 6048 SysmonLog - ok

20:16:01.0703 6048 TapiSrv (2bc9fb448f0c2394ff53c83a7bb04731) C:\WINDOWS\System32\tapisrv.dll

20:16:08.0453 6048 TapiSrv - ok

20:16:09.0906 6048 Tcpip (9aefa14bd6b182d61e3119fa5f436d3d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tcpip.sys

20:16:10.0343 6048 Tcpip - ok

20:16:10.0531 6048 TDPIPE (6471a66807f5e104e4885f5b67349397) C:\WINDOWS\system32\drivers\TDPIPE.sys

20:16:10.0890 6048 TDPIPE - ok

20:16:11.0171 6048 TDTCP (c56b6d0402371cf3700eb322ef3aaf61) C:\WINDOWS\system32\drivers\TDTCP.sys

20:16:11.0328 6048 TDTCP - ok

20:16:11.0421 6048 TermDD (88155247177638048422893737429d9e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\termdd.sys

20:16:11.0593 6048 TermDD - ok

20:16:13.0031 6048 TermService (e0aef86a594c9990d6321c5ca239c5b7) C:\WINDOWS\System32\termsrv.dll

20:16:13.0312 6048 TermService - ok

20:16:14.0250 6048 Themes (2d5d4156292150fe571872c1b88e9299) C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll

20:16:14.0359 6048 Themes - ok

20:16:14.0515 6048 TlntSvr (78a2fe13662a119875f10e9ffcb49a8f) C:\WINDOWS\system32\tlntsvr.exe

20:16:14.0734 6048 TlntSvr - ok

20:16:14.0734 6048 TosIde - ok

20:16:15.0046 6048 TrkWks (20655e8ca1c78bc7088b18e93806d21b) C:\WINDOWS\system32\trkwks.dll

20:16:15.0156 6048 TrkWks - ok

20:16:15.0250 6048 Udfs (5787b80c2e3c5e2f56c2a233d91fa2c9) C:\WINDOWS\system32\drivers\Udfs.sys

20:16:15.0343 6048 Udfs - ok

20:16:15.0343 6048 ultra - ok

20:16:15.0593 6048 Update (402ddc88356b1bac0ee3dd1580c76a31) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\update.sys

20:16:15.0765 6048 Update - ok

20:16:16.0046 6048 upnphost (01653d6c9604f1fb31a76ec94e08954f) C:\WINDOWS\System32\upnphost.dll

20:16:16.0171 6048 upnphost - ok

20:16:16.0312 6048 UPS (a89796dd0de24cf03b3a39407e1f46a3) C:\WINDOWS\System32\ups.exe

20:16:16.0546 6048 UPS - ok

20:16:16.0796 6048 UrlFilter (62551ba687f1d0f582810cfa37384bb0) C:\Program Files\IObit\IObit Malware Fighter\drivers\wxp_x86\UrlFilter.sys

20:16:16.0921 6048 UrlFilter - ok

20:16:16.0968 6048 usbccgp (173f317ce0db8e21322e71b7e60a27e8) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys

20:16:17.0203 6048 usbccgp - ok

20:16:17.0234 6048 usbehci (65dcf09d0e37d4c6b11b5b0b76d470a7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbehci.sys

20:16:17.0390 6048 usbehci - ok

20:16:17.0421 6048 usbhub (1ab3cdde553b6e064d2e754efe20285c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys

20:16:17.0531 6048 usbhub - ok

20:16:17.0609 6048 usbprint (a717c8721046828520c9edf31288fc00) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys

20:16:17.0734 6048 usbprint - ok

20:16:17.0765 6048 usbscan (a0b8cf9deb1184fbdd20784a58fa75d4) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys

20:16:17.0875 6048 usbscan - ok

20:16:17.0875 6048 usbstor (a32426d9b14a089eaa1d922e0c5801a9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS

20:16:17.0984 6048 usbstor - ok

20:16:18.0031 6048 usbuhci (26496f9dee2d787fc3e61ad54821ffe6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys

20:16:18.0140 6048 usbuhci - ok

20:16:18.0187 6048 VgaSave (0d3a8fafceacd8b7625cd549757a7df1) C:\WINDOWS\System32\drivers\vga.sys

20:16:18.0296 6048 VgaSave - ok

20:16:18.0328 6048 ViaIde (3b3efcda263b8ac14fdf9cbdd0791b2e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viaide.sys

20:16:18.0437 6048 ViaIde - ok

20:16:18.0453 6048 VolSnap (8ab662b3c4691e6ddf61c96bb5b7d103) C:\WINDOWS\system32\drivers\VolSnap.sys

20:16:18.0578 6048 VolSnap - ok

20:16:18.0687 6048 VSS (a585edd6965b301de8a45c6768c7c215) C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe

20:16:18.0968 6048 VSS - ok

20:16:18.0968 6048 vsserv - ok

20:16:19.0031 6048 W32Time (390d8e65f362327ad510b08971478301) C:\WINDOWS\system32\w32time.dll

20:16:19.0265 6048 W32Time - ok

20:16:19.0343 6048 Wanarp (e20b95baedb550f32dd489265c1da1f6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wanarp.sys

20:16:19.0593 6048 Wanarp - ok

20:16:19.0593 6048 WDICA - ok

20:16:19.0625 6048 wdmaud (6768acf64b18196494413695f0c3a00f) C:\WINDOWS\system32\drivers\wdmaud.sys

20:16:19.0859 6048 wdmaud - ok

20:16:19.0984 6048 WebClient (33d8e2812054d97a0aec9b8f04277927) C:\WINDOWS\System32\webclnt.dll

20:16:20.0203 6048 WebClient - ok

20:16:20.0343 6048 winmgmt (f9e105f369c18e4001e0c05aaf600d73) C:\WINDOWS\system32\wbem\WMIsvc.dll

20:16:20.0484 6048 winmgmt - ok

20:16:20.0500 6048 wlzzvtz - ok

20:16:20.0531 6048 WmdmPmSN (c51b4a5c05a5475708e3c81c7765b71d) C:\WINDOWS\system32\MsPMSNSv.dll

20:16:20.0656 6048 WmdmPmSN - ok

20:16:20.0937 6048 Wmi (93f8eb8c7cd4e325ec92edbfc545103d) C:\WINDOWS\System32\advapi32.dll

20:16:21.0078 6048 Wmi - ok

20:16:21.0140 6048 WmiApSrv (87f11d161207c7063edabac0aadc33c3) C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

20:16:21.0281 6048 WmiApSrv - ok

20:16:21.0546 6048 WMPNetworkSvc (79a01acd485687ee602411a06b63a9a5) C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe

20:16:21.0671 6048 WMPNetworkSvc - ok

20:16:21.0812 6048 WN5301 (b72d232e46ff5ee2bd8f61498b748df7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wn5301.sys

20:16:21.0921 6048 WN5301 - ok

20:16:22.0671 6048 WPFFontCache_v0400 (dcf3e3edf5109ee8bc02fe6e1f045795) C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe

20:16:22.0765 6048 WPFFontCache_v0400 - ok

20:16:22.0812 6048 WSTCODEC (c98b39829c2bbd34e454150633c62c78) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS

20:16:23.0031 6048 WSTCODEC - ok

20:16:23.0062 6048 wuauserv (1e8fdddef3fe260badab06dae10d753a) C:\WINDOWS\system32\wuauserv.dll

20:16:23.0234 6048 wuauserv - ok

20:16:23.0281 6048 WudfPf (f15feafffbb3644ccc80c5da584e6311) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys

20:16:23.0375 6048 WudfPf - ok

20:16:23.0375 6048 WudfRd (28b524262bce6de1f7ef9f510ba3985b) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys

20:16:23.0468 6048 WudfRd - ok

20:16:23.0531 6048 WudfSvc (05231c04253c5bc30b26cbaae680ed89) C:\WINDOWS\System32\WUDFSvc.dll

20:16:23.0593 6048 WudfSvc - ok

20:16:23.0796 6048 WZCSVC (e99782dbb8ffa2aee72b31dac8d8d887) C:\WINDOWS\System32\wzcsvc.dll

20:16:24.0109 6048 WZCSVC - ok

20:16:24.0312 6048 xmlprov (fd3c38635808920f8235bf2fed642f54) C:\WINDOWS\System32\xmlprov.dll

20:16:24.0515 6048 xmlprov - ok

20:16:24.0546 6048 MBR (0x1B8) (c02b6c838c8892684d06e5bc36f030fd) \Device\Harddisk0\DR0

20:16:24.0812 6048 \Device\Harddisk0\DR0 ( TDSS File System ) - warning

20:16:24.0843 6048 \Device\Harddisk0\DR0 - detected TDSS File System (1)

20:16:24.0875 6048 MBR (0x1B8) (a4a15d6782e6fe1dce41a606cb3affe3) \Device\Harddisk1\DR1

20:16:25.0140 6048 \Device\Harddisk1\DR1 - ok

20:16:25.0156 6048 Boot (0x1200) (741841d6194c1ab50b01874c0c1f159c) \Device\Harddisk0\DR0\Partition0

20:16:25.0156 6048 \Device\Harddisk0\DR0\Partition0 - ok

20:16:25.0156 6048 Boot (0x1200) (7784a5cafbf4b6c978fa8b16fe056ef7) \Device\Harddisk0\DR0\Partition1

20:16:25.0156 6048 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1 - ok

20:16:25.0156 6048 Boot (0x1200) (12f2ded2dd719d3c10fe20ccab77bb03) \Device\Harddisk1\DR1\Partition0

20:16:25.0156 6048 \Device\Harddisk1\DR1\Partition0 - ok

20:16:25.0156 6048 ============================================================

20:16:25.0156 6048 Scan finished

20:16:25.0156 6048 ============================================================

20:16:25.0437 6040 Detected object count: 19

20:16:25.0437 6040 Actual detected object count: 19

20:16:38.0015 6040 Adobe LM Service ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

20:16:38.0015 6040 Adobe LM Service ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

20:16:38.0015 6040 AFS2K ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

20:16:38.0015 6040 AFS2K ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

20:16:38.0015 6040 Akamai ( HiddenFile.Multi.Generic ) - skipped by user

20:16:38.0015 6040 Akamai ( HiddenFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

20:16:38.0031 6040 Apple Mobile Device ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

20:16:38.0031 6040 Apple Mobile Device ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

20:16:38.0031 6040 ELhid ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

20:16:38.0031 6040 ELhid ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

20:16:38.0031 6040 ELkbd ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

20:16:38.0031 6040 ELkbd ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

20:16:38.0031 6040 ELmon ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

20:16:38.0031 6040 ELmon ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

20:16:38.0046 6040 ELmou ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

20:16:38.0046 6040 ELmou ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

20:16:38.0062 6040 ELService ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

20:16:38.0062 6040 ELService ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

20:16:38.0062 6040 giveio ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

20:16:38.0062 6040 giveio ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

20:16:38.0062 6040 Haspnt ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

20:16:38.0062 6040 Haspnt ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

20:16:38.0062 6040 IDriverT ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

20:16:38.0062 6040 IDriverT ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

20:16:38.0062 6040 LightScribeService ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

20:16:38.0062 6040 LightScribeService ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

20:16:38.0062 6040 MHN ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

20:16:38.0062 6040 MHN ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

20:16:38.0062 6040 MHNDRV ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

20:16:38.0062 6040 MHNDRV ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

20:16:38.0078 6040 MMRTKRNL ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

20:16:38.0078 6040 MMRTKRNL ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

20:16:38.0078 6040 Pml Driver HPZ12 ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

20:16:38.0078 6040 Pml Driver HPZ12 ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

20:16:38.0078 6040 SwitchBoard ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

20:16:38.0078 6040 SwitchBoard ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

20:16:38.0078 6040 \Device\Harddisk0\DR0 ( TDSS File System ) - skipped by user

20:16:38.0078 6040 \Device\Harddisk0\DR0 ( TDSS File System ) - User select action: Skip

Link naar reactie
Delen op andere sites

momenteel geeft hij wel nog telkenmale klikkend geluid alsof er iets geopend wordt, maar websites worden nu niet meer geopend. Ook krijg ik soms de melding van windows installer om Microsoft Office 2000 pro in station te plaatsen. Dit heb ik al diverse keren geprobeerd, maar krijg de melding niet kwijt. Weet u misschien nog een oplossing voor deze 2 problemen?

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.