Ga naar inhoud

Windows XP probleem draadloos internet


dries V
 Delen

Aanbevolen berichten

hallo,

ik ben eigenaar van een Acer Aspire 5600, tot voor kort kon ik altijd op ons draadloos netwerk thuis.

maar nu vind mijn computer het netwerk niet meer terwijl het met een andere computer onmiddellijk lukt, ik kan dus enkel maar meer op het internet via kabel verbinding. kan iemand mij helpen. heb al geprobeerd met herstellen, heropstarten router, ... maar hij vind gewoon het netwerk niet, zelfs al sta ik naast router

hier is alvast een hijack scan:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:23:38, on 11/07/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\Acer\OrbiCam\CameraAssistant.exe

C:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe

C:\Program Files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe

C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brccMCtl.exe

C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK32.EXE

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\PNAMain.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\bh\BabylonToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCameraAssistant] C:\Program Files\Acer\OrbiCam\CameraAssistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideo[inspector]] C:\Program Files\Acer\OrbiCam\InstallHelper.exe /inspect

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCameraService(E)] C:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe /automation

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [indexSearch] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [brMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [GBMLite8AgentLaCie] C:\Program Files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKCU\..\Run: [GBMLite8AgentLaCie] C:\Program Files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Citrix XenApp.lnk = ?

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK32.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira Realtime Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

--

End of file - 9260 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\bh\BabylonToolbar.dll

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Citrix XenApp.lnk = ?

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

wat volgende betreft:

O4 - Global Startup: Citrix XenApp.lnk = ?

dit is iets voor mijn werk dus dit kan ik niet verwijderen.

Malwarebytes Anti-Malware 1.62.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: v2012.07.14.05

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.6001.18702

Microsoft User :: K314 [administrator]

14/07/2012 16:11:53

mbam-log-2012-07-14 (16-11-53).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 201342

Verstreken tijd: 9 minuut/minuten, 45 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:23:42, on 14/07/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\Acer\OrbiCam\CameraAssistant.exe

C:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe

C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brccMCtl.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK32.EXE

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\PNAMain.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCameraAssistant] C:\Program Files\Acer\OrbiCam\CameraAssistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideo[inspector]] C:\Program Files\Acer\OrbiCam\InstallHelper.exe /inspect

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCameraService(E)] C:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe /automation

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [indexSearch] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [brMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [GBMLite8AgentLaCie] C:\Program Files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [GBMLite8AgentLaCie] C:\Program Files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Citrix XenApp.lnk = ?

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK32.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira Realtime Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

--

End of file - 9179 bytes

maar mijn probleem van mijn internet, heeft dit iets te maken met alles wat we nu doen???

Link naar reactie
Delen op andere sites

maar mijn probleem van mijn internet, heeft dit iets te maken met alles wat we nu doen???
Dit was eerst een zoektocht naar (mogelijke) malware die de toegang tot Internet zou blokkeren. De kans lijkt - op basis van dit eerste logje - echter klein te zijn. Om dit volledig te kunnen uitsluiten, mag je dit nog eens doen :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 2 weken later...

Sorry voor het laat antwoorden,

was op reis voor enkele dagen.

hier alvast het logje van combofix:

ComboFix 12-07-27.03 - Microsoft User 28/07/2012 18:24:34.2.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1022.411 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Microsoft User\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: Avira Desktop *Disabled/Updated* {AD166499-45F9-482A-A743-FDD3350758C7}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-06-28 to 2012-07-28 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-07-14 10:15 . 2012-07-28 15:55 426184 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-07-28 15:55 . 2011-05-25 08:05 70344 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-07-03 11:46 . 2012-02-11 13:48 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-06-13 13:55 . 2004-09-02 12:00 1866240 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-06-05 15:49 . 2009-12-17 12:45 1372672 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2012-06-05 15:49 . 2004-09-02 12:00 1172480 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll

2012-06-04 04:32 . 2004-09-02 12:00 152576 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2012-06-02 13:19 . 2009-08-06 18:24 18456 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll.mui

2012-06-02 13:19 . 2009-12-15 16:17 329240 ----a-w- c:\windows\system32\wucltui.dll

2012-06-02 13:19 . 2009-12-15 16:17 219160 ----a-w- c:\windows\system32\wuaucpl.cpl

2012-06-02 13:19 . 2009-12-15 16:17 210968 ----a-w- c:\windows\system32\wuweb.dll

2012-06-02 13:19 . 2009-12-15 16:17 53784 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-02 13:19 . 2009-12-15 16:17 35864 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-02 13:19 . 2009-08-06 18:24 45080 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-02 13:19 . 2004-09-02 12:00 97304 ----a-w- c:\windows\system32\cdm.dll

2012-06-02 13:19 . 2009-08-06 18:24 15896 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll.mui

2012-06-02 13:19 . 2009-12-15 16:17 577048 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-02 13:19 . 2009-08-06 18:23 15896 ----a-w- c:\windows\system32\wuaucpl.cpl.mui

2012-06-02 13:19 . 2009-12-15 16:17 1933848 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-02 13:19 . 2009-08-06 18:23 24088 ----a-w- c:\windows\system32\wucltui.dll.mui

2012-06-02 13:19 . 2009-12-23 11:05 18160 ----a-w- c:\windows\system32\mucltui.dll.mui

2012-06-02 13:18 . 2009-12-23 11:05 275696 ----a-w- c:\windows\system32\mucltui.dll

2012-06-02 13:18 . 2009-12-23 11:05 214256 ----a-w- c:\windows\system32\muweb.dll

2012-05-31 13:22 . 2004-09-02 12:00 602624 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2012-05-16 15:09 . 2004-09-02 12:00 916992 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-05-11 14:44 . 2004-09-02 12:00 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2012-05-11 14:44 . 2004-09-02 12:00 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2012-05-11 11:39 . 2004-09-02 12:00 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2012-05-05 03:15 . 2004-09-02 12:00 2152960 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2012-05-05 03:14 . 2004-08-04 00:58 2031104 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2012-05-02 13:47 . 2009-12-15 16:10 139656 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 13112 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\cgpcfg.dll

2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 70456 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\CgpCore.dll

2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 91448 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\confmgr.dll

2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 20800 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ctxlogging.dll

2008-08-16 15:43 . 2008-08-16 15:43 206136 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ctxmui.dll

2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 31032 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\icafile.dll

2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 40248 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\icalogon.dll

2008-05-21 06:41 . 2008-05-21 06:41 479232 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcm80.dll

2008-05-21 06:41 . 2008-05-21 06:41 548864 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcp80.dll

2008-05-21 06:41 . 2008-05-21 06:41 626688 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcr80.dll

2008-06-05 11:58 . 2008-06-05 11:58 648504 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\sslsdk_b.dll

2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 23864 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\TcpPServ.dll

2012-07-14 00:15 . 2012-07-28 16:09 136672 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

------- Sigcheck -------

Note: Unsigned files aren't necessarily malware.

.

[-] 2004-09-02 12:00 . 61A79E8D4A440095EA2EB9FD694CD1AE . 25600 . . [10.0.3790.3646] . . c:\windows\system32\mspmsnsv.dll

[-] 2004-09-02 12:00 . 61A79E8D4A440095EA2EB9FD694CD1AE . 25600 . . [10.0.3790.3646] . . c:\windows\system32\dllcache\mspmsnsv.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"GBMLite8AgentLaCie"="c:\program files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe" [2008-08-26 189056]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray"="c:\windows\ehome\ehtray.exe" [2004-08-10 59392]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-02-27 16005120]

"AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" [2006-03-16 88204]

"SynTPLpr"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" [2005-01-08 102491]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2005-01-08 692315]

"ATICCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2006-01-02 45056]

"LVCOMSX"="c:\windows\system32\LVCOMSX.EXE" [2006-04-06 225280]

"LogitechCameraAssistant"="c:\program files\Acer\OrbiCam\CameraAssistant.exe" [2006-04-06 331776]

"LogitechVideo[inspector]"="c:\program files\Acer\OrbiCam\InstallHelper.exe" [2006-04-06 18:06 73728]

"LogitechCameraService(E)"="c:\windows\system32\ElkCtrl.exe" [2004-11-01 262144]

"LManager"="c:\progra~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE" [2006-03-30 471040]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"RemoteControl"="c:\program files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2006-11-23 56928]

"LanguageShortcut"="c:\program files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe" [2006-12-05 54832]

"SSBkgdUpdate"="c:\program files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" [2006-10-25 210472]

"PaperPort PTD"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe" [2007-10-11 29984]

"IndexSearch"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe" [2007-10-11 46368]

"PPort11reminder"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" [2007-08-31 328992]

"BrMfcWnd"="c:\program files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe" [2008-02-19 1089536]

"ControlCenter3"="c:\program files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe" [2007-12-21 86016]

"GBMLite8AgentLaCie"="c:\program files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe" [2008-08-26 189056]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2010-09-08 421888]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-03-27 37296]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-02 843712]

"PWRISOVM.EXE"="c:\program files\PowerISO\PWRISOVM.EXE" [2012-02-09 312376]

"avgnt"="c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" [2012-05-01 348624]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Citrix XenApp.lnk - c:\windows\Installer\{388C130B-0079-46B4-A0D5-DC2DD7A89A7B}\pnaico.exe.20FBBF0A_A7E5_4BDE_9798_9811C3D135AC.exe [2011-10-3 73728]

WinZip Quick Pick.lnk - c:\program files\WinZip\WZQKPICK32.EXE [2012-4-4 603536]

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=

"c:\\Program Files\\SPSSInc\\PASWStatistics18\\paswstat.com"=

"c:\\Program Files\\SPSSInc\\PASWStatistics18\\WinWrapIDE.exe"=

"c:\\Program Files\\SPSSInc\\PASWStatistics18\\paswstat.exe"=

"c:\\Program Files\\BitTorrent\\BitTorrent.exe"=

"c:\\Program Files\\Activision\\Call of Duty 2\\CoD2MP_s.exe"=

.

R1 avkmgr;avkmgr;c:\windows\system32\drivers\avkmgr.sys [11/05/2012 14:17 36000]

R2 AntiVirSchedulerService;Avira Scheduler;c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [11/05/2012 14:17 86224]

R3 lv321av;Logitech USB PC Camera (VC0321);c:\windows\system32\drivers\lv321av.sys [16/12/2009 12:39 1097472]

S3 ADM8511;ADMtek ADM8511/AN986 USB To Fast Ethernet Converter;c:\windows\system32\drivers\ADM8511.SYS [15/12/2009 18:28 20160]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [14/07/2012 12:15 250056]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [28/07/2012 18:09 113120]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-07-28 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-07-14 15:55]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

IE: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

TCP: DhcpNameServer = 195.130.130.133 195.130.131.133

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Microsoft User\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\vn80b503.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.be/

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.babylon.com/?affID=112060&tt=100512_4_&babsrc=KW_ss&mntrId=68d04d75000000000000001636432514&q=

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.id - 68d04d75000000000000001636432514

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.hardId - 68d04d75000000000000001636432514

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlDay - 15477

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsn - 1.5.3.17

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsni - 1.5.3.17

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsnTs - 1.5.3.1721:16

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prtnrId - babylon

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prdct - BabylonToolbar

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.aflt - babsst

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.smplGrp - none

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.tlbrId - base

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.newTab - false

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babTrack - affID=112060&tt=100512_4_

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babExt -

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.srcExt - ss

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlRef - sst

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-07-28 18:32

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(812)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3396)

c:\windows\system32\webcheck.dll

.

Voltooingstijd: 2012-07-28 18:37:54

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-07-28 16:37

ComboFix2.txt 2012-02-12 18:23

.

Pre-Run: 9.261.973.504 bytes beschikbaar

Post-Run: 9.515.859.968 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 0014E580B4E22543176EA1CB766929C1

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Firefox::

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Microsoft User\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\vn80b503.default\

FF - prefs.js: keyword.URL -

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.id - 68d04d75000000000000001636432514

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.hardId - 68d04d75000000000000001636432514

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlDay - 15477

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsn - 1.5.3.17

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsni - 1.5.3.17

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsnTs - 1.5.3.1721:16

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prtnrId - babylon

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prdct - BabylonToolbar

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.aflt - babsst

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.smplGrp - none

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.tlbrId - base

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.newTab - false

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babTrack - affID=112060&tt=100512_4_

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babExt -

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.srcExt - ss

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlRef – sst

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

Indien dit gelukt is, mag je malware definitief als oorzaak uitsluiten.

Link naar reactie
Delen op andere sites

voila,

ComboFix 12-07-27.03 - Microsoft User 29/07/2012 10:41:36.3.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1022.581 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Microsoft User\Bureaublad\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\Microsoft User\Bureaublad\CFScript.txt

AV: Avira Desktop *Disabled/Updated* {AD166499-45F9-482A-A743-FDD3350758C7}

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-06-28 to 2012-07-29 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-07-14 10:15 . 2012-07-28 15:55 426184 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-07-28 15:55 . 2011-05-25 08:05 70344 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-07-03 11:46 . 2012-02-11 13:48 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-06-13 13:55 . 2004-09-02 12:00 1866240 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-06-05 15:49 . 2009-12-17 12:45 1372672 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2012-06-05 15:49 . 2004-09-02 12:00 1172480 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll

2012-06-04 04:32 . 2004-09-02 12:00 152576 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2012-06-02 13:19 . 2009-08-06 18:24 18456 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll.mui

2012-06-02 13:19 . 2009-12-15 16:17 329240 ----a-w- c:\windows\system32\wucltui.dll

2012-06-02 13:19 . 2009-12-15 16:17 219160 ----a-w- c:\windows\system32\wuaucpl.cpl

2012-06-02 13:19 . 2009-12-15 16:17 210968 ----a-w- c:\windows\system32\wuweb.dll

2012-06-02 13:19 . 2009-12-15 16:17 53784 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-02 13:19 . 2009-12-15 16:17 35864 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-02 13:19 . 2009-08-06 18:24 45080 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-02 13:19 . 2004-09-02 12:00 97304 ----a-w- c:\windows\system32\cdm.dll

2012-06-02 13:19 . 2009-08-06 18:24 15896 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll.mui

2012-06-02 13:19 . 2009-12-15 16:17 577048 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-02 13:19 . 2009-08-06 18:23 15896 ----a-w- c:\windows\system32\wuaucpl.cpl.mui

2012-06-02 13:19 . 2009-12-15 16:17 1933848 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-02 13:19 . 2009-08-06 18:23 24088 ----a-w- c:\windows\system32\wucltui.dll.mui

2012-06-02 13:19 . 2009-12-23 11:05 18160 ----a-w- c:\windows\system32\mucltui.dll.mui

2012-06-02 13:18 . 2009-12-23 11:05 275696 ----a-w- c:\windows\system32\mucltui.dll

2012-06-02 13:18 . 2009-12-23 11:05 214256 ----a-w- c:\windows\system32\muweb.dll

2012-05-31 13:22 . 2004-09-02 12:00 602624 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2012-05-16 15:09 . 2004-09-02 12:00 916992 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-05-11 14:44 . 2004-09-02 12:00 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2012-05-11 14:44 . 2004-09-02 12:00 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2012-05-11 11:39 . 2004-09-02 12:00 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2012-05-05 03:15 . 2004-09-02 12:00 2152960 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2012-05-05 03:14 . 2004-08-04 00:58 2031104 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2012-05-02 13:47 . 2009-12-15 16:10 139656 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 13112 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\cgpcfg.dll

2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 70456 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\CgpCore.dll

2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 91448 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\confmgr.dll

2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 20800 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ctxlogging.dll

2008-08-16 15:43 . 2008-08-16 15:43 206136 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ctxmui.dll

2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 31032 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\icafile.dll

2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 40248 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\icalogon.dll

2008-05-21 06:41 . 2008-05-21 06:41 479232 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcm80.dll

2008-05-21 06:41 . 2008-05-21 06:41 548864 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcp80.dll

2008-05-21 06:41 . 2008-05-21 06:41 626688 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcr80.dll

2008-06-05 11:58 . 2008-06-05 11:58 648504 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\sslsdk_b.dll

2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 23864 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\TcpPServ.dll

2012-07-14 00:15 . 2012-07-28 16:09 136672 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

------- Sigcheck -------

Note: Unsigned files aren't necessarily malware.

.

[-] 2004-09-02 12:00 . 61A79E8D4A440095EA2EB9FD694CD1AE . 25600 . . [10.0.3790.3646] . . c:\windows\system32\mspmsnsv.dll

[-] 2004-09-02 12:00 . 61A79E8D4A440095EA2EB9FD694CD1AE . 25600 . . [10.0.3790.3646] . . c:\windows\system32\dllcache\mspmsnsv.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-07-28_16.32.33 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2012-07-29 08:13 . 2012-07-29 08:13 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_1ec.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"GBMLite8AgentLaCie"="c:\program files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe" [2008-08-26 189056]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray"="c:\windows\ehome\ehtray.exe" [2004-08-10 59392]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-02-27 16005120]

"AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" [2006-03-16 88204]

"SynTPLpr"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" [2005-01-08 102491]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2005-01-08 692315]

"ATICCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2006-01-02 45056]

"LVCOMSX"="c:\windows\system32\LVCOMSX.EXE" [2006-04-06 225280]

"LogitechCameraAssistant"="c:\program files\Acer\OrbiCam\CameraAssistant.exe" [2006-04-06 331776]

"LogitechVideo[inspector]"="c:\program files\Acer\OrbiCam\InstallHelper.exe" [2006-04-06 18:06 73728]

"LogitechCameraService(E)"="c:\windows\system32\ElkCtrl.exe" [2004-11-01 262144]

"LManager"="c:\progra~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE" [2006-03-30 471040]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"RemoteControl"="c:\program files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2006-11-23 56928]

"LanguageShortcut"="c:\program files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe" [2006-12-05 54832]

"SSBkgdUpdate"="c:\program files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" [2006-10-25 210472]

"PaperPort PTD"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe" [2007-10-11 29984]

"IndexSearch"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe" [2007-10-11 46368]

"PPort11reminder"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" [2007-08-31 328992]

"BrMfcWnd"="c:\program files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe" [2008-02-19 1089536]

"ControlCenter3"="c:\program files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe" [2007-12-21 86016]

"GBMLite8AgentLaCie"="c:\program files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe" [2008-08-26 189056]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2010-09-08 421888]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-03-27 37296]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-02 843712]

"PWRISOVM.EXE"="c:\program files\PowerISO\PWRISOVM.EXE" [2012-02-09 312376]

"avgnt"="c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" [2012-05-01 348624]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Citrix XenApp.lnk - c:\windows\Installer\{388C130B-0079-46B4-A0D5-DC2DD7A89A7B}\pnaico.exe.20FBBF0A_A7E5_4BDE_9798_9811C3D135AC.exe [2011-10-3 73728]

WinZip Quick Pick.lnk - c:\program files\WinZip\WZQKPICK32.EXE [2012-4-4 603536]

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=

"c:\\Program Files\\SPSSInc\\PASWStatistics18\\paswstat.com"=

"c:\\Program Files\\SPSSInc\\PASWStatistics18\\WinWrapIDE.exe"=

"c:\\Program Files\\SPSSInc\\PASWStatistics18\\paswstat.exe"=

"c:\\Program Files\\BitTorrent\\BitTorrent.exe"=

"c:\\Program Files\\Activision\\Call of Duty 2\\CoD2MP_s.exe"=

.

R1 avkmgr;avkmgr;c:\windows\system32\drivers\avkmgr.sys [11/05/2012 14:17 36000]

R2 AntiVirSchedulerService;Avira Scheduler;c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [11/05/2012 14:17 86224]

R3 lv321av;Logitech USB PC Camera (VC0321);c:\windows\system32\drivers\lv321av.sys [16/12/2009 12:39 1097472]

S3 ADM8511;ADMtek ADM8511/AN986 USB To Fast Ethernet Converter;c:\windows\system32\drivers\ADM8511.SYS [15/12/2009 18:28 20160]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [14/07/2012 12:15 250056]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [28/07/2012 18:09 113120]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-07-28 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-07-14 15:55]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

IE: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

TCP: DhcpNameServer = 195.130.130.133 195.130.131.133

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Microsoft User\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\vn80b503.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.be/

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlRef - sst

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-07-29 10:50

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(816)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(1544)

c:\windows\system32\webcheck.dll

.

Voltooingstijd: 2012-07-29 10:55:57

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-07-29 08:55

ComboFix2.txt 2012-07-28 16:37

ComboFix3.txt 2012-02-12 18:23

.

Pre-Run: 9.353.641.984 bytes beschikbaar

Post-Run: 9.337.380.864 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - CDD8E42FBFCEA79F82F6AFFFEEBBD76D

Link naar reactie
Delen op andere sites

Mooi zo ... Combofix mag je nu verwijderen via Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht/Programma’s en bestanden zoeken en typ daar: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Malware kan uitgesloten worden.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.