Ga naar inhoud

laptop problemen toetsenbord, muis


 Delen

Aanbevolen berichten

Ik heb sinds enkele dagen een raar iets op mijn laptop ofwel werkt het toetsenbord wel dan weer niet is dit een hardware probleem of een software probleem ken er niets van ik plaats alvast een log bestand van hijackthis

hardwarLogfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:41:45, on 15-8-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\brs.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil11e_ActiveX.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Gebruiker\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {c2d64ff7-0ab8-4263-89c9-ea3b0f8f050c} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {25515A79-C1C7-4B97-97F8-31A711694487} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [bDRegion] C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\brs.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MobileBroadband] C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\MobileBroadband.exe /silent

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: Download with &Media Finder - C:\Program Files (x86)\Media Finder\hook.html

O8 - Extra context menu item: Download with FileServe Manager - C:\Users\Gebruiker\Downloads\FileServe Manager\GetUrl.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{22AE3B3C-FE9A-4E5A-A0C6-EBE7C0F3C317}: NameServer = 81.169.62.171 81.169.62.171

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2DDFBCE6-0FE2-471E-9906-8C270B7415A8}: NameServer = 81.169.60.107 81.169.60.107

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{22AE3B3C-FE9A-4E5A-A0C6-EBE7C0F3C317}: NameServer = 81.169.62.171 81.169.62.171

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{22AE3B3C-FE9A-4E5A-A0C6-EBE7C0F3C317}: NameServer = 81.169.62.171 81.169.62.171

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O20 - AppInit_DLLs:

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\IDT\WDM\AESTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Hpservice.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NMSAccess - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101 (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: Vodafone Mobile Broadband-service (VmbService) - Vodafone - C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\VmbService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 9735 bytes

Alvast bedankt !!!

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {c2d64ff7-0ab8-4263-89c9-ea3b0f8f050c} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {25515A79-C1C7-4B97-97F8-31A711694487} - (no file)

O20 - AppInit_DLLs:

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Nu het nieuwe log

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:01:07, on 16-8-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\brs.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil11e_ActiveX.exe

C:\Users\Gebruiker\Downloads\HijackThis (1).exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {c2d64ff7-0ab8-4263-89c9-ea3b0f8f050c} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {25515A79-C1C7-4B97-97F8-31A711694487} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [bDRegion] C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\brs.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MobileBroadband] C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\MobileBroadband.exe /silent

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: Download with &Media Finder - C:\Program Files (x86)\Media Finder\hook.html

O8 - Extra context menu item: Download with FileServe Manager - C:\Users\Gebruiker\Downloads\FileServe Manager\GetUrl.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{22AE3B3C-FE9A-4E5A-A0C6-EBE7C0F3C317}: NameServer = 81.169.62.171 81.169.62.171

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2DDFBCE6-0FE2-471E-9906-8C270B7415A8}: NameServer = 81.169.60.107 81.169.60.107

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{22AE3B3C-FE9A-4E5A-A0C6-EBE7C0F3C317}: NameServer = 81.169.62.171 81.169.62.171

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{22AE3B3C-FE9A-4E5A-A0C6-EBE7C0F3C317}: NameServer = 81.169.62.171 81.169.62.171

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O20 - AppInit_DLLs:

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\IDT\WDM\AESTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Hpservice.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NMSAccess - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101 (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: Vodafone Mobile Broadband-service (VmbService) - Vodafone - C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\VmbService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 9629 bytes

EN BIJ HET PROG MABM DE VOLGENDE LOG

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.62.0.1300

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.08.16.06

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Gebruiker :: GEBRUIK-F8VMMQV [administrator]

Realtime bescherming: Uitgeschakeld

16-8-2012 10:02:38

mbam-log-2012-08-16 (10-02-38).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 211889

Verstreken tijd: 28 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ga ik morgen doen nogmaals bedankt voor jullie steun dit is een erg goed forum!!:adore:

Het probleem is er af en toe de ene keer kan je typen bv in de balk bij google en de andere keer kan je 1 letter typen en dan gaat ie zo uuuuuuuuuuuuuuu zonder te stoppen echt gek hoor zou het misschien aan het toetsenbord van de laptop liggen?

aangepast door jepperke
Link naar reactie
Delen op andere sites

Hopelijk is dit goed? Het log bestand van combofix.

ComboFix 12-08-22.01 - Gebruiker 22-08-2012 10:56:54.1.8 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.4087.2642 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Gebruiker\Downloads\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0}

SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\windows\SwSys1.bmp

c:\windows\SwSys2.bmp

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-07-22 to 2012-08-22 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-08-22 09:06 . 2012-08-22 09:06 -------- d-----w- c:\users\UpdatusUser\AppData\Local\temp

2012-08-22 09:06 . 2012-08-22 09:06 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-08-16 20:45 . 2012-07-06 20:07 552960 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\bthport.sys

2012-08-16 08:13 . 2012-08-16 08:13 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\AVG2012

2012-08-16 08:12 . 2012-08-16 08:12 31080 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtpx64.sys

2012-08-16 08:12 . 2012-08-16 08:12 -------- d-----w- c:\program files (x86)\AVG Secure Search

2012-08-16 08:11 . 2012-08-16 08:11 -------- d-----w- c:\windows\SysWow64\drivers\AVG

2012-08-16 07:48 . 2012-08-16 07:48 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-08-15 09:44 . 2012-06-29 10:04 9133488 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{57BD83E0-1FCB-49D1-9FEF-2EB6B1C729D5}\mpengine.dll

2012-08-13 19:31 . 2012-08-13 19:31 -------- d-----w- c:\programdata\AVG Secure Search

2012-08-13 19:31 . 2012-08-16 08:12 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\AVG Secure Search

2012-08-13 19:30 . 2012-08-15 10:34 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2012-08-13 19:29 . 2012-08-13 19:29 -------- d-----w- C:\$AVG

2012-08-12 16:09 . 2012-08-12 16:09 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Apps

2012-08-12 16:09 . 2012-08-12 16:11 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Deployment

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-08-15 13:44 . 2011-03-09 12:34 62134624 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-07-03 11:46 . 2011-09-23 16:48 24904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-06-09 05:43 . 2012-07-11 15:48 14172672 ----a-w- c:\windows\system32\shell32.dll

2012-06-06 06:06 . 2012-07-11 15:48 2004480 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2012-06-06 06:06 . 2012-07-11 15:48 1881600 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll

2012-06-06 06:02 . 2012-07-11 15:47 1133568 ----a-w- c:\windows\system32\cdosys.dll

2012-06-06 05:05 . 2012-07-11 15:48 1390080 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msxml6.dll

2012-06-06 05:05 . 2012-07-11 15:48 1236992 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msxml3.dll

2012-06-06 05:03 . 2012-07-11 15:47 805376 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cdosys.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 18:45 38424 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 18:46 2428952 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 18:46 57880 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 18:46 44056 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 18:45 701976 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-02 22:15 . 2012-06-23 18:46 2622464 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-02 22:15 . 2012-06-23 18:45 99840 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-06-02 13:19 . 2012-06-23 18:45 186752 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-06-02 13:15 . 2012-06-23 18:45 36864 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2012-06-02 05:50 . 2012-07-11 15:48 458704 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\cng.sys

2012-06-02 05:48 . 2012-07-11 15:48 95600 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2012-06-02 05:48 . 2012-07-11 15:48 151920 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecpkg.sys

2012-06-02 05:45 . 2012-07-11 15:48 340992 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2012-06-02 05:44 . 2012-07-11 15:48 307200 ----a-w- c:\windows\system32\ncrypt.dll

2012-06-02 04:40 . 2012-07-11 15:48 22016 ----a-w- c:\windows\SysWow64\secur32.dll

2012-06-02 04:40 . 2012-07-11 15:48 225280 ----a-w- c:\windows\SysWow64\schannel.dll

2012-06-02 04:39 . 2012-07-11 15:48 219136 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ncrypt.dll

2012-06-02 04:34 . 2012-07-11 15:48 96768 ----a-w- c:\windows\SysWow64\sspicli.dll

2012-05-31 10:25 . 2010-11-21 03:27 279656 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\~\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

2012-08-16 08:12 2045024 ----a-w- c:\program files (x86)\AVG Secure Search\12.2.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}"= "c:\program files (x86)\AVG Secure Search\12.2.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll" [2012-08-16 2045024]

.

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{95b7759c-8c7f-4bf1-b163-73684a933233}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AVG Secure Search.PugiObj.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AVG Secure Search.PugiObj]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BDRegion"="c:\program files (x86)\Cyberlink\Shared files\brs.exe" [2010-11-17 75048]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-07-27 35768]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-07-27 919008]

"QlbCtrl.exe"="c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe" [2010-02-25 323640]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"MobileBroadband"="c:\program files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\MobileBroadband.exe" [2010-12-31 398848]

"AVG_TRAY"="c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe" [2012-04-05 2587008]

"vProt"="c:\program files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe" [2012-08-16 1162848]

"ROC_roc_ssl_v12"="c:\program files (x86)\AVG Secure Search\ROC_roc_ssl_v12.exe" [2012-08-16 1020512]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-07-03 462920]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"mixer4"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0c:\progra~2\AVG\AVG2012\avgrsa.exe /sync /restart

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

.

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe [2012-07-04 5160568]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R3 adp3132;adp3132;c:\windows\system32\drivers\adp3132.sys [2010-01-28 385072]

R3 b57xdbd;Broadcom xD Picture Bus Driver Service;c:\windows\system32\drivers\b57xdbd.sys [2011-01-20 67624]

R3 b57xdmp;Broadcom xD Picture vstorp client drv;c:\windows\system32\drivers\b57xdmp.sys [2011-01-20 19496]

R3 bScsiMSa;bScsiMSa;c:\windows\system32\drivers\bScsiMSa.sys [2011-07-04 52264]

R3 enecirhid;ENE CIR HID Receiver;c:\windows\system32\drivers\enecirhid.sys [2009-05-19 14848]

R3 enecirhidma;ENE CIR HIDmini Filter;c:\windows\system32\drivers\enecirhidma.sys [2008-04-24 6656]

R3 EUCR;EUCR;c:\windows\system32\drivers\EUCR6SK.SYS [2010-08-09 88912]

R3 ew_hwusbdev;Huawei MobileBroadband USB PNP Device;c:\windows\system32\DRIVERS\ew_hwusbdev.sys [2010-12-30 117248]

R3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\drivers\HECIx64.sys [2010-10-19 56344]

R3 huawei_cdcacm;huawei_cdcacm;c:\windows\system32\DRIVERS\ew_jucdcacm.sys [2010-12-30 94208]

R3 huawei_ext_ctrl;huawei_ext_ctrl;c:\windows\system32\DRIVERS\ew_juextctrl.sys [2010-12-30 28672]

R3 huawei_wwanecm;huawei_wwanecm;c:\windows\system32\DRIVERS\ew_juwwanecm.sys [2010-12-30 196096]

R3 Impcd;Impcd;c:\windows\system32\drivers\Impcd.sys [2010-02-26 158976]

R3 itecir;ITECIR Infrared Receiver;c:\windows\system32\drivers\itecir.sys [2009-03-09 60416]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\drivers\HECIx64.sys [2010-10-19 56344]

R3 mv61xx;mv61xx;c:\windows\system32\drivers\mv61xx.sys [2011-02-09 181040]

R3 mv91cons;mv91cons;c:\windows\system32\drivers\mv91cons.sys [2011-04-08 24880]

R3 mvs91xx;mvs91xx;c:\windows\system32\drivers\mvs91xx.sys [2011-04-08 312624]

R3 netr28x;Ralink 802.11n stuurprogramma voor draadloze netwerken voor Windows Vista;c:\windows\system32\DRIVERS\netr28x.sys [2009-06-10 620544]

R3 nusb3hub;Renesas Electronics USB 3.0 Hub Driver;c:\windows\system32\drivers\nusb3hub.sys [2011-02-10 82432]

R3 nusb3xhc;Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver;c:\windows\system32\drivers\nusb3xhc.sys [2011-02-10 181760]

R3 nuvotoncir;Nuvoton IR Transceiver;c:\windows\system32\drivers\nuvotoncir.sys [2009-11-23 48128]

R3 nvamacpi;nvamacpi;c:\windows\system32\drivers\NVAMACPI.sys [2009-07-17 28192]

R3 O2MDRDR;O2MDRDR;c:\windows\system32\drivers\o2mdx64.sys [2009-07-26 58400]

R3 O2SDRDR;O2SDRDR;c:\windows\system32\drivers\o2sdx64.sys [2009-07-26 56096]

R3 rimspci;rimspci;c:\windows\system32\drivers\rimspe64.sys [2009-07-01 60416]

R3 risdpcie;risdpcie;c:\windows\system32\drivers\risdpe64.sys [2010-05-07 80384]

R3 rixdpcie;rixdpcie;c:\windows\system32\drivers\rixdpe64.sys [2009-07-04 55808]

R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\System32\Drivers\RtsUStor.sys [2010-10-29 250984]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

R3 TsUsbGD;%TsUsbGD.DeviceDesc.Generic%;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

R3 vcrdrx64;VIA MSP Card Reader Host Controller;c:\windows\system32\drivers\vcrdrx64.sys [2010-08-13 127088]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-03-09 1255736]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 57184]

S0 AVGIDSHA;AVGIDSHA;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2012-04-19 28480]

S0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2012-01-31 36944]

S1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2012-02-22 289872]

S1 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:\windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2011-12-23 47696]

S1 Avgtdia;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2012-03-19 383808]

S1 avgtp;avgtp;c:\windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2012-08-16 31080]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 {1BA31E5A-C098-42d8-8F88-3C9F78A2FDDC};Power Control [2011/03/09 12:58];c:\program files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\NavFilter\000.fcl [2010-11-17 20:29 146928]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-07-27 63960]

S2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\program files\IDT\WDM\AESTSr64.exe [2010-12-13 89600]

S2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe [2012-02-14 193288]

S2 hpsrv;HP Service;c:\windows\system32\Hpservice.exe [2011-05-13 30520]

S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2012-07-03 655944]

S2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe [2011-05-21 2214504]

S2 VmbService;Vodafone Mobile Broadband-service;c:\program files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\VmbService.exe [2010-12-31 9216]

S2 vToolbarUpdater12.2.0;vToolbarUpdater12.2.0;c:\program files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\12.2.0\ToolbarUpdater.exe [2012-08-16 927840]

S3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2011-12-23 124496]

S3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsfiltera.sys [2011-12-23 29776]

S3 Com4QLBEx;Com4QLBEx;c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe [2010-02-25 227896]

S3 enecir;ENE CIR Receiver;c:\windows\system32\DRIVERS\enecir.sys [2009-06-29 70656]

S3 huawei_enumerator;huawei_enumerator;c:\windows\system32\DRIVERS\ew_jubusenum.sys [2010-12-30 85504]

S3 JMCR;JMCR;c:\windows\system32\DRIVERS\jmcr.sys [2011-05-02 175192]

S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2012-07-03 24904]

S3 NETwNs64;___ Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series adapter stuurprogramma onder Windows 7 64 Bit;c:\windows\system32\DRIVERS\NETwNs64.sys [2011-01-19 8080384]

S3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [2011-05-10 174184]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-06-10 539240]

.

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray64.exe" [2010-12-13 524800]

"Logitech Download Assistant"="c:\windows\System32\LogiLDA.dll" [2010-11-03 1580368]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0x1

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.google.be/

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

IE: Download with &Media Finder - c:\program files (x86)\Media Finder\hook.html

IE: Download with FileServe Manager - c:\users\Gebruiker\Downloads\FileServe Manager\GetUrl.htm

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

IE: Se&nd to OneNote - c:\progra~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

TCP: Interfaces\{22AE3B3C-FE9A-4E5A-A0C6-EBE7C0F3C317}: NameServer = 81.169.62.171 81.169.62.171

TCP: Interfaces\{2DDFBCE6-0FE2-471E-9906-8C270B7415A8}: NameServer = 81.169.60.107 81.169.60.107

Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - c:\program files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\12.2.0\ViProtocol.dll

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

Toolbar-10 - (no file)

Toolbar-Locked - (no file)

Toolbar-10 - (no file)

HKLM-Run-SynTPEnh - c:\program files (x86)\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

.

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\services\{1BA31E5A-C098-42d8-8F88-3C9F78A2FDDC}]

"ImagePath"="\??\c:\program files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\NavFilter\000.fcl"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil11e_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil11e_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11e.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11e.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11e.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11e.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]

@Denied: (A) (Everyone)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]

@Denied: (A) (Everyone)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2012-08-22 11:18:50

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-08-22 09:18

.

Pre-Run: 3.913.035.776 bytes beschikbaar

Post-Run: 3.671.060.480 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 29490546C0A0A7664161F1393EF7FA01

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malware mag je nu wel uitsluiten als oorzaak van je probleem.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht/Programma’s en bestanden zoeken en typ daar: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...