Ga naar inhoud

Politievirus....


 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo daar,

Mijn vader heeft weer prijs.... Het politievirus. Deze keer niet van FCCU (België) maar van "Groot-Brittannië". Het vervelende scherm heb ik reeds weg gekregen met behulp van de windowsunlocker van Kaspersky, zoals beschreven in dit forum.

Kunnen jullie echter eens vlug een blik werpen op onderstaand hijack-logje. De computer werkt immers zeer traag....

Alvast bedankt,

Steven

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4Scan saved at 17:35:00, on 17/08/2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe

C:\WINDOWS\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Telenet Security Pack\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\Program Files\Searchqu Toolbar\Datamngr\datamngrUI.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\hp\kbd\kbd.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Steven\Hijack\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = HP | MSN

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\bh\BabylonToolbar.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~1\SEARCH~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O2 - BHO: DataMngr - {9D717F81-9148-4f12-8568-69135F087DB0} - C:\PROGRA~1\SEARCH~1\Datamngr\BROWSE~1.DLL

O2 - BHO: DealPly - {A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448} - C:\Program Files\DealPly\DealPlyIE.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: LitmusBHO - {C6867EB7-8350-4856-877F-93CF8AE3DC9C} - C:\Program Files\Telenet Security Pack\NRS\iescript\baselitmus.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll

O3 - Toolbar: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~1\SEARCH~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O3 - Toolbar: Browsing Protection Toolbar - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - C:\Program Files\Telenet Security Pack\NRS\iescript\baselitmus.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [OsdMaestro] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CCUTRAYICON] FactoryMode

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\Telenet Security Pack\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\Telenet Security Pack\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Family Tree Builder Update] C:\Program Files\MyHeritage\Bin\FTBCheckUpdates.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~1\SEARCH~1\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - Startup: ctfmon.lnk = C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Startup: p0j99p.exe.lnk = C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Send to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Send To Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.5.3.cab

O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\SEARCH~1\Datamngr\datamngr.dll C:\PROGRA~1\SEARCH~1\Datamngr\IEBHO.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Intel® Alert Service (AlertService) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\AlertService.exe

O23 - Service: SAMSUNG AllShare Service (AllShare) - Unknown owner - C:\Program Files\Samsung\SAMSUNG PC Share Manager\WiselinkPro.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: DQLWinService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\AdpPlugins\DQLWinService.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - Unknown owner - C:\Program Files\Telenet Security Pack\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Security Pack\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Security Pack\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Security Pack\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Intel DH Service (IntelDHSvcConf) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Tools\IntelDHSvcConf.exe

O23 - Service: Intel® Software Services Manager (ISSM) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\ISSM.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Intel® Viiv Media Server (M1 Server) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\mediaserver.exe

O23 - Service: Intel® Application Tracker (MCLServiceATL) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\MCLServiceATL.exe

O23 - Service: @C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: PC Speed Up Service (PCSUService) - Unknown owner - C:\Program Files\PC Speed Up\PCSUService.exe

O23 - Service: Intel® Remoting Service (Remote UI Service) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\Remote UI Service.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - c:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies, Inc. - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: TeamViewer 6 (TeamViewer6) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

--

End of file - 11304 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\bh\BabylonToolbar.dll

O2 - BHO: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~1\SEARCH~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O2 - BHO: DataMngr - {9D717F81-9148-4f12-8568-69135F087DB0} - C:\PROGRA~1\SEARCH~1\Datamngr\BROWSE~1.DLL

O2 - BHO: DealPly - {A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448} - C:\Program Files\DealPly\DealPlyIE.dll

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll

O3 - Toolbar: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~1\SEARCH~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CCUTRAYICON] FactoryMode

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~1\SEARCH~1\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - Startup: ctfmon.lnk = C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

O4 - Startup: p0j99p.exe.lnk = C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanage...ex-2.2.5.3.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\SEARCH~1\Datamngr\datamngr.dll C:\PROGRA~1\SEARCH~1\Datamngr\IEBHO.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download AdwCleaner by Xplode naar je Bureaublad.

  • Sluit alle openstaande vensters
  • Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
  • Klik vervolgens op Delete
  • Klik bij AdwCleaner – Information op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Restart Required op OK

Alle icoontjes verdwijnen van het Bureaublad, Dit is normaal

Je PC word opnieuw opgestart en er een opent logfile (C:\ AdwCleaner[xx].txt ) post de inhoud hier in een volgende bericht.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Kape,

bedankt voor de snelle reactie...

hieronder de gevraagde logjes:

HIJACK

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4Scan saved at 22:52:11, on 17/08/2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe

C:\WINDOWS\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Telenet Security Pack\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\hp\kbd\kbd.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Steven\Hijack\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = HP | MSN

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: LitmusBHO - {C6867EB7-8350-4856-877F-93CF8AE3DC9C} - C:\Program Files\Telenet Security Pack\NRS\iescript\baselitmus.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Browsing Protection Toolbar - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - C:\Program Files\Telenet Security Pack\NRS\iescript\baselitmus.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [OsdMaestro] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\Telenet Security Pack\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\Telenet Security Pack\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Family Tree Builder Update] C:\Program Files\MyHeritage\Bin\FTBCheckUpdates.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Send to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Send To Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Intel® Alert Service (AlertService) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\AlertService.exe

O23 - Service: SAMSUNG AllShare Service (AllShare) - Unknown owner - C:\Program Files\Samsung\SAMSUNG PC Share Manager\WiselinkPro.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: DQLWinService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\AdpPlugins\DQLWinService.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - Unknown owner - C:\Program Files\Telenet Security Pack\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Security Pack\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Security Pack\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Security Pack\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Intel DH Service (IntelDHSvcConf) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Tools\IntelDHSvcConf.exe

O23 - Service: Intel® Software Services Manager (ISSM) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\ISSM.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Intel® Viiv Media Server (M1 Server) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\mediaserver.exe

O23 - Service: Intel® Application Tracker (MCLServiceATL) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\MCLServiceATL.exe

O23 - Service: @C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: PC Speed Up Service (PCSUService) - Unknown owner - C:\Program Files\PC Speed Up\PCSUService.exe

O23 - Service: Intel® Remoting Service (Remote UI Service) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\Remote UI Service.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - c:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies, Inc. - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: TeamViewer 6 (TeamViewer6) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

--

End of file - 9871 bytes

AdwCleaner

# AdwCleaner v1.801 - Logfile created 08/17/2012 at 22:24:17# Updated 14/08/2012 by Xplode

# Operating system : Windows Vista Home Premium Service Pack 2 (32 bits)

# User : Lucien - PC_VAN_LUCIEN

# Boot Mode : Normal

# Running from : C:\Users\Lucien\Desktop\adwcleaner.exe

# Option [Delete]

***** [services] *****

***** [Files / Folders] *****

Folder Deleted : C:\Users\Lucien\AppData\Local\Ilivid Player

Folder Deleted : C:\Users\Lucien\AppData\Local\Temp\BabylonToolbar

Folder Deleted : C:\Users\Lucien\AppData\Local\Temp\boost_interprocess

Folder Deleted : C:\Users\Lucien\AppData\LocalLow\BabylonToolbar

Folder Deleted : C:\Users\Lucien\AppData\LocalLow\Conduit

Folder Deleted : C:\Users\Lucien\AppData\LocalLow\FunWebProducts

Folder Deleted : C:\Users\Lucien\AppData\LocalLow\Searchqutoolbar

Folder Deleted : C:\Users\Lucien\AppData\Roaming\BabylonToolbar

Folder Deleted : C:\Users\Lucien\AppData\Roaming\OpenCandy

Folder Deleted : C:\Users\Lucien\AppData\Roaming\QuickStoresToolbar

Folder Deleted : C:\ProgramData\boost_interprocess

Folder Deleted : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DealPly

Folder Deleted : C:\Program Files\Babylon

Folder Deleted : C:\Program Files\BabylonToolbar

Folder Deleted : C:\Program Files\Conduit

Folder Deleted : C:\Program Files\DealPly

Folder Deleted : C:\Program Files\Fast Browser Search

Folder Deleted : C:\Program Files\Ilivid

Folder Deleted : C:\Program Files\Mozilla Firefox\Extensions\quickstores@quickstores.de

Folder Deleted : C:\Program Files\Searchqu Toolbar

Folder Deleted : C:\Program Files\SGPSA

Folder Deleted : C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\QuickStoresToolbar

File Deleted : C:\Users\Lucien\AppData\Local\Temp\Searchqu.ini

File Deleted : C:\Users\Lucien\AppData\Local\Temp\searchqutoolbar-manifest.xml

File Deleted : C:\Users\Lucien\AppData\Local\Temp\SetupDataMngr_Searchqu.exe

File Deleted : C:\Users\Lucien\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\QuickStores.url

File Deleted : C:\Program Files\Mozilla FireFox\Components\AskHPRFF.js

File Deleted : C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\babylon.xml

File Deleted : C:\Program Files\Mozilla FireFox\searchplugins\fast.xml

File Deleted : C:\user.js

***** [Registry] *****

[*] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TBSB07183.IEToolbar

[*] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TBSB07183.IEToolbar.1

[*] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TBSB07183.TBSB07183

[*] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TBSB07183.TBSB07183.3

[*] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT1460988

[*] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.XBTBPos00

[*] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.XBTBPos00.1

[*] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\TBSB07183.TBSB07183Toolbar

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\AskBarDis

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Conduit

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\FunWebProducts

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Toolbar

Key Deleted : HKCU\Software\BabylonToolbar

Key Deleted : HKCU\Software\DataMngr

Key Deleted : HKCU\Software\DataMngr_Toolbar

Key Deleted : HKCU\Software\DealPly

Key Deleted : HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\gaiilaahiahdejapggenmdmafpmbipje

Key Deleted : HKCU\Software\ilivid

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}

Key Deleted : HKCU\Software\Softonic

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\BabylonToolbar

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\BHO.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortApp.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortEng.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escorTlbr.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\esrv.EXE

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\GenericAskToolbar.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\b

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Babylon.dskBnd

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Babylon.dskBnd.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylnApp.appCore

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylnApp.appCore.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\BHO.PSHelper

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\BHO.PSHelper.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ComObject.DeskbarEnabler

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ComObject.DeskbarEnabler.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escrtBtn.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.BabylonESrvc

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.BabylonESrvc.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWnd

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWnd.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\SearchQUIEHelper.DNSGuard

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\SearchQUIEHelper.DNSGuard.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\URLSearchHook.ToolbarURLSearchHook

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\URLSearchHook.ToolbarURLSearchHook.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Conduit

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\DataMngr

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\DealPly

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\gaiilaahiahdejapggenmdmafpmbipje

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{83AA2913-C123-4146-85BD-AD8F93971D39}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\BabylonToolbar

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DealPly

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\QuickStores-Toolbar_is1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Searchqu Toolbar

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\SearchquMediabarTb

***** [Registre - GUID] *****

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{055069F3-F78B-4BD1-A277-FE66648D3300}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{35C1605E-438B-4D64-AAB1-8885F097A9B1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{9B0CB95C-933A-4B8C-B6D4-EDCD19A43874}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{AD25754E-D76C-42B3-A335-2F81478B722F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{291BCCC1-6890-484A-89D3-318C928DAC1B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{97F2FF5B-260C-4CCF-834A-2DDA4E29E39E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{98889811-442D-49DD-99D7-DC866BE87DBC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A40DC6C5-79D0-4CA8-A185-8FF989AF1115}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B8276A94-891D-453C-9FF3-715C042A2575}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CC1AC828-BB47-4361-AFB5-96EEE259DD87}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E46C8196-B634-44A1-AF6E-957C64278AB1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FEFD3AF5-A346-4451-AA23-A3AD54915515}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FFB9ADCB-8C79-4C29-81D3-74D46A93D370}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{44C3C1DB-2127-433C-98EC-4C9412B5FC3A}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{45D59156-647B-4B06-B20E-0E297A1077BD}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4897BBA6-48D9-468C-8EFA-846275D7701B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4D5132DD-BB2B-4249-B5E0-D145A8C982E1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6C434537-053E-486D-B62A-160059D9D456}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{706D4A4B-184A-4434-B331-296B07493D2D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{78888F8B-D5E4-43CE-89F5-C8C18223AF64}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8B8558F6-DC26-4F39-8417-34B8934AA459}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8BE10F21-185F-4CA0-B789-9921674C3993}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{91CF619A-4686-4CA4-9232-3B2E6B63AA92}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{94C0B25D-3359-4B10-B227-F96A77DB773F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E393F82-2644-4AB6-B994-1AD39D6C59EE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A3A2A5C0-1306-4D1A-A093-9CECA4230002}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{AC71B60E-94C9-4EDE-BA46-E146747BB67E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B0B75FBA-7288-4FD3-A9EB-7EE27FA65599}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B173667F-8395-4317-8DD6-45AD1FE00047}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B32672B3-F656-46E0-B584-FE61C0BB6037}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BE990A32-C2EC-4654-8FD0-26FECEA81998}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BFE569F7-646C-4512-969B-9BE3E580D393}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C2434722-5C85-4CA0-BA69-1B67E7AB3D68}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C2996524-2187-441F-A398-CD6CB6B3D020}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C8D424EF-CB21-49A0-8659-476FBAB0F8E8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E047E227-5342-4D94-80F7-CFB154BF55BD}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E3F79BE9-24D4-4F4D-8C13-DF2C9899F82E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E77EEF95-3E83-4BB8-9C0D-4A5163774997}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2996F0E7-292B-4CAE-893F-47B8B1C05B56}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{3088C799-9630-4719-A471-4544D7CABC2D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{35C1605E-438B-4D64-AAB1-8885F097A9B1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4509D3CC-B642-4745-B030-645B79522C6D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{5B4144E1-B61D-495A-9A50-CD1A95D86D15}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{6A4BCABA-C437-4C76-A54E-AF31B8A76CB9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{6E8BF012-2C85-4834-B10A-1B31AF173D70}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{841D5A49-E48D-413C-9C28-EB3D9081D705}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{AD25754E-D76C-42B3-A335-2F81478B722F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{8375D9C8-634F-4ECB-8CF5-C7416BA5D542}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{99079A25-328F-4BD4-BE04-00955ACAA0A7}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{171DEBEB-C3D4-40B7-AC73-056A5EBA4A7E}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2406}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE7E0A3-AE64-4DC8-84D1-F5D7BAF2DB0C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2406}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE7E0A3-AE64-4DC8-84D1-F5D7BAF2DB0C}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{97F2FF5B-260C-4CCF-834A-2DDA4E29E39E}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{98889811-442D-49DD-99D7-DC866BE87DBC}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{99079A25-328F-4BD4-BE04-00955ACAA0A7}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{9D717F81-9148-4F12-8568-69135F087DB0}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{57BCA5FA-5DBB-45A2-B558-1755C3F6253B}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{91C18ED5-5E1C-4AE5-A148-A861DE8C8E16}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{98889811-442D-49DD-99D7-DC866BE87DBC}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{99079A25-328F-4BD4-BE04-00955ACAA0A7}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9D717F81-9148-4F12-8568-69135F087DB0}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448}

Value Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{1BB22D38-A411-4B13-A746-C2A4F4EC7344}]

Value Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]

***** [internet Browsers] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16421

[OK] Registry is clean.

-\\ Google Chrome v21.0.1180.79

File : C:\Users\Lucien\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

Deleted : "homepage": "hxxp://www.searchnu.com/406",

Deleted : "urls_to_restore_on_startup": [ "hxxp://www.searchnu.com/406" ]

Deleted : "name": "Search Results",

Deleted : "search_url": "hxxp://dts.search-results.com/sr?src=crb&appid=342&systemid=406&sr=0&q={searchT[...]

Deleted : "homepage": "hxxp://www.searchnu.com/406",

Deleted : "name": "Babylon Chrome Plugin",

Deleted : "path": "C:\\Users\\Lucien\\AppData\\Local\\Google\\Chrome\\User Data\\Default\\Extensions\[...]

Deleted : "name": "Babylon Chrome Plugin"

Deleted : "urls_to_restore_on_startup": [ "hxxp://www.searchnu.com/406" ]

*************************

AdwCleaner[s1].txt - [14254 octets] - [17/08/2012 22:24:17]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [14383 octets] ##########

en tenslotte Malwarebytes

Malwarebytes Anti-Malware 1.62.0.1300www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.08.17.07

Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Lucien :: PC_VAN_LUCIEN [administrator]

17/08/2012 22:34:50

mbam-log-2012-08-17 (22-34-50).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 241714

Verstreken tijd: 6 minuut/minuten, 48 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 2

C:\Users\Lucien\AppData\Roaming\msconfig.dat (Trojan.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Lucien\AppData\Local\Temp\491179kas402353.exe (Trojan.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites


Alle problemen zijn inderdaad verdwenen.....

De snelheid is nog wel wat aan de trage kant, maar daar werken we aan. Ik volg de instructies van het forum om de snelheid terug te krijgen zoals ze was.

Ik denk dat er gewoon te veel programma's worden meegesleurd bij het opstarten.... (ik zal samen met mijn vader eens bekijken wat hij niet nodig heeft :-).

Bedankt voor de snelle en professionele hulp.

Steven

Link naar reactie
Delen op andere sites

OK, dan mag je nu de resten van de besmetting nog opruimen :

Verwijder AdwCleaner manueel.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). In Vista : via Configuratiescherm -> Systeem en Onderhoud -> Systeem -> tabblad "Systeembeveiliging" -> vinkje weghalen bij de schijf waarvan je de herstelpunten wil verwijderen -> klikken op "toepassen". Dan krijg je de schermmelding “Weet u zeker dat u systeemherstel wil uitschakelen”. Klik hier op “Systeemherstel uitschakelen”. Dan zijn alle herstelpunten verwijderd op de aangeduide schijf.

Zet daarna opnieuw een vinkje bij de harde schijf. Maak meteen ook een nieuw herstelpunt, zodat je niet hoeft te wachten op een automatisch herstelpunt van het systeem.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is, mag je hieronder op "markeer als opgelost" tokkelen !

Link naar reactie
Delen op andere sites


Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...