Ga naar inhoud

Laptop is heel traag geworden, wat is het probleem?!


SuperSiem
 Delen

Aanbevolen berichten


We zullen eerst eens nagaan of malware of virussen de oorzaak zijn van je probleem.

1. Download HijackThis. (klik er op)

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:42:59, on 29-8-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\UPC Veiligheidspakket\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMworker.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Uniblue\PowerSuite\powersuite_monitor.exe

C:\PROGRA~2\Uniblue\POWERS~1\powersuite.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Simeon\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AdblockIE - {90EFF544-3981-4d46-85C9-C0361D0931D6} - mscoree.dll (file missing)

O2 - BHO: LitmusBHO - {C6867EB7-8350-4856-877F-93CF8AE3DC9C} - C:\Program Files (x86)\UPC Veiligheidspakket\NRS\iescript\baselitmus.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Browsing Protection Toolbar - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - C:\Program Files (x86)\UPC Veiligheidspakket\NRS\iescript\baselitmus.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [suiteTray] "C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" -d

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecPMMUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files (x86)\UPC Veiligheidspakket\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files (x86)\UPC Veiligheidspakket\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [Powersuite Monitor] "C:\Program Files (x86)\Uniblue\PowerSuite\powersuite_monitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\UPC Veiligheidspakket\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\UPC Veiligheidspakket\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\UPC Veiligheidspakket\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\UPC Veiligheidspakket\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\MWLService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TurboBoost - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: Updater Service - Acer Group - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

--

End of file - 10787 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: AdblockIE - {90EFF544-3981-4d46-85C9-C0361D0931D6} - mscoree.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hjiackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:27:23, on 29-8-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files (x86)\UPC Veiligheidspakket\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMworker.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Uniblue\PowerSuite\powersuite_monitor.exe

C:\PROGRA~2\Uniblue\POWERS~1\powersuite.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Simeon\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: LitmusBHO - {C6867EB7-8350-4856-877F-93CF8AE3DC9C} - C:\Program Files (x86)\UPC Veiligheidspakket\NRS\iescript\baselitmus.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Browsing Protection Toolbar - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - C:\Program Files (x86)\UPC Veiligheidspakket\NRS\iescript\baselitmus.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [suiteTray] "C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" -d

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecPMMUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files (x86)\UPC Veiligheidspakket\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files (x86)\UPC Veiligheidspakket\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [Powersuite Monitor] "C:\Program Files (x86)\Uniblue\PowerSuite\powersuite_monitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\UPC Veiligheidspakket\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\UPC Veiligheidspakket\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\UPC Veiligheidspakket\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\UPC Veiligheidspakket\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\MWLService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TurboBoost - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: Updater Service - Acer Group - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

--

End of file - 10364 bytes

MBAM :

Malwarebytes Anti-Malware 1.62.0.1300

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.08.23.08

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Simeon :: SIMEON-PC [administrator]

29-8-2012 21:27:58

mbam-log-2012-08-29 (21-27-58).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 199190

Verstreken tijd: 4 minuut/minuten, 4 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


ComboFix 12-08-29.03 - Simeon 29-08-2012 23:44:11.1.4 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.3767.2149 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Simeon\Desktop\ComboFix.exe

AV: UPC Veiligheidspakket 9.13 *Enabled/Updated* {15414183-282E-D62C-CA37-EF24860A2F17}

FW: UPC Veiligheidspakket 9.13 *Enabled* {2D7AC0A6-6241-D774-E168-461178D9686C}

SP: UPC Veiligheidspakket 9.13 *Enabled/Updated* {AE20A067-0E14-D9A2-F087-D456FD8D65AA}

SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

C:\install.exe

c:\program files (x86)\facemoods.com

c:\program files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.3\facemoodsApp.dll

c:\program files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.3\facemoodsEng.dll

c:\program files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.3\faCEmoodstlbr.dll

c:\programdata\FullRemove.exe

c:\programdata\ism_0_llatsni.pad

c:\users\Public\Documents\NTIMMV9Acer.dll

c:\users\Simeon\Documents\~WRL0005.tmp

c:\windows\iun6002.exe

c:\windows\SwSys1.bmp

c:\windows\SwSys2.bmp

c:\windows\XSxS

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-07-28 to 2012-08-29 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-08-29 21:51 . 2012-08-29 21:51 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-08-29 15:43 . 2012-08-29 15:43 -------- d-----w- c:\program files\Speccy

2012-08-28 16:11 . 2012-08-28 16:11 73696 ----a-w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\breakpadinjector.dll

2012-08-25 04:29 . 2012-08-25 04:29 0 ----a-w- c:\windows\SysWow64\shoAADF.tmp

2012-08-23 22:57 . 2012-08-23 23:30 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-08-23 22:57 . 2012-07-03 11:46 24904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-08-16 15:59 . 2012-08-16 15:59 -------- d-----w- c:\program files\Synaptics

2012-08-16 15:59 . 2012-08-16 15:59 27960 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Smb_driver_Intel.sys

2012-08-16 15:59 . 2012-08-16 15:59 19264 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\iusb3hcs.sys

2012-08-15 10:06 . 2012-05-05 08:36 503808 ----a-w- c:\windows\system32\srcore.dll

2012-08-15 10:06 . 2012-05-05 07:46 43008 ----a-w- c:\windows\SysWow64\srclient.dll

2012-08-15 10:05 . 2012-02-11 06:43 751104 ----a-w- c:\windows\system32\win32spl.dll

2012-08-15 10:05 . 2012-02-11 06:36 559104 ----a-w- c:\windows\system32\spoolsv.exe

2012-08-15 10:05 . 2012-02-11 05:43 492032 ----a-w- c:\windows\SysWow64\win32spl.dll

2012-08-15 10:05 . 2012-02-11 06:36 67072 ----a-w- c:\windows\splwow64.exe

2012-08-15 10:05 . 2012-07-04 22:13 59392 ----a-w- c:\windows\system32\browcli.dll

2012-08-15 10:05 . 2012-07-04 22:13 136704 ----a-w- c:\windows\system32\browser.dll

2012-08-15 10:05 . 2012-07-04 22:16 73216 ----a-w- c:\windows\system32\netapi32.dll

2012-08-15 10:05 . 2012-07-04 21:14 41984 ----a-w- c:\windows\SysWow64\browcli.dll

2012-08-15 10:05 . 2012-07-18 18:15 3148800 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-08-15 10:05 . 2012-05-14 05:26 956928 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll

2012-08-12 12:54 . 2012-08-12 12:54 317440 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\IntcDAud.sys

2012-08-12 12:54 . 2012-08-12 12:54 14848 ----a-w- c:\windows\system32\IntcDAuC.dll

2012-08-11 16:47 . 2012-08-11 16:47 -------- d-----w- c:\program files (x86)\iLivid

2012-08-08 14:27 . 2012-08-08 14:27 112504 ----a-w- c:\windows\system32\Vxdif.dll

2012-08-08 14:27 . 2012-08-08 14:27 416592 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Apfiltr.sys

2012-08-08 14:14 . 2012-08-08 14:14 9888360 ----a-w- c:\windows\SysWow64\RtsUStoricon.dll

2012-08-08 14:14 . 2012-08-08 14:14 422504 ----a-w- c:\windows\system32\RtsUStor.dll

2012-08-08 14:14 . 2012-08-08 14:14 250984 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\RtsUStor.sys

2012-08-07 21:08 . 2012-08-07 21:08 440360 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\k57nd60a.sys

2012-08-07 20:36 . 2012-08-07 20:36 18832 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pmkbdfltr.sys

2012-08-07 20:33 . 2012-08-07 20:33 22800 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Smb_driver.sys

2012-08-07 11:04 . 2012-08-15 13:01 56016 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys

2012-08-07 10:58 . 2012-08-07 10:58 33408 ----a-w- c:\windows\SysWow64\drivers\fsbts.sys

2012-08-07 10:57 . 2012-08-07 11:12 50384 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fses.sys

2012-08-07 10:57 . 2010-04-07 15:38 92240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys

2012-08-07 10:57 . 2010-04-07 15:40 572592 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msvcp50.dll

2012-08-07 10:56 . 2012-08-07 11:14 -------- d-----w- c:\program files (x86)\UPC Veiligheidspakket

2012-08-07 10:46 . 2012-08-07 10:54 -------- d-----w- c:\programdata\fssg

2012-08-07 10:42 . 2012-08-07 10:57 -------- d-----w- c:\programdata\f-secure

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-08-15 18:04 . 2011-05-29 13:26 62134624 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-08-15 15:45 . 2012-04-01 11:05 426184 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-08-15 15:45 . 2011-06-03 07:45 70344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-07-29 18:41 . 2012-07-29 18:41 48648 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCEClientUX\UpdateableMarkup-2\Markup.dll

2012-07-29 17:40 . 2012-07-29 17:40 856712 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCESpotlight\MCESpotlight-2\SpotlightResources.dll

2012-07-15 13:02 . 2012-07-15 13:03 19736 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll

2012-06-09 05:43 . 2012-07-11 12:30 14172672 ----a-w- c:\windows\system32\shell32.dll

2012-06-06 06:06 . 2012-07-11 12:30 2004480 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2012-06-06 06:06 . 2012-07-11 12:30 1881600 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll

2012-06-06 06:02 . 2012-07-11 12:30 1133568 ----a-w- c:\windows\system32\cdosys.dll

2012-06-06 05:05 . 2012-07-11 12:30 1390080 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msxml6.dll

2012-06-06 05:05 . 2012-07-11 12:30 1236992 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msxml3.dll

2012-06-06 05:03 . 2012-07-11 12:30 805376 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cdosys.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 14:38 38424 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 14:38 2428952 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 14:38 44056 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 14:38 57880 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 14:38 701976 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-02 22:15 . 2012-06-23 14:38 2622464 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-02 22:15 . 2012-06-23 14:38 99840 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-06-02 13:19 . 2012-06-23 14:37 186752 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-06-02 13:15 . 2012-06-23 14:37 36864 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2012-06-02 05:50 . 2012-07-11 12:30 458704 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\cng.sys

2012-06-02 05:48 . 2012-07-11 12:30 95600 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2012-06-02 05:48 . 2012-07-11 12:30 151920 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecpkg.sys

2012-06-02 05:45 . 2012-07-11 12:30 340992 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2012-06-02 05:44 . 2012-07-11 12:30 307200 ----a-w- c:\windows\system32\ncrypt.dll

2012-06-02 04:40 . 2012-07-11 12:30 22016 ----a-w- c:\windows\SysWow64\secur32.dll

2012-06-02 04:40 . 2012-07-11 12:30 225280 ----a-w- c:\windows\SysWow64\schannel.dll

2012-06-02 04:39 . 2012-07-11 12:30 219136 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ncrypt.dll

2012-06-02 04:34 . 2012-07-11 12:30 96768 ----a-w- c:\windows\SysWow64\sspicli.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\egisPSDP]

@="{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}]

2010-05-27 02:40 120176 ----a-w- c:\program files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\PSDProtect.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAStorIcon"="c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" [2010-04-13 284696]

"SuiteTray"="c:\program files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe" [2010-05-27 337264]

"EgisUpdate"="c:\program files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" [2010-03-11 201584]

"EgisTecPMMUpdate"="c:\program files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe" [2010-03-11 407920]

"BackupManagerTray"="c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" [2010-06-28 265984]

"LManager"="c:\program files (x86)\Launch Manager\LManager.exe" [2010-08-10 975952]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-05-30 59280]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"F-Secure Manager"="c:\program files (x86)\UPC Veiligheidspakket\Common\FSM32.EXE" [2010-04-07 199344]

"F-Secure TNB"="c:\program files (x86)\UPC Veiligheidspakket\FSGUI\TNBUtil.exe" [2010-04-07 1653424]

"Powersuite Monitor"="c:\program files (x86)\Uniblue\PowerSuite\powersuite_monitor.exe" [2012-07-30 323936]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-07-03 462920]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

.

R0 TfFsMon;TfFsMon; [x]

R0 TfSysMon;TfSysMon; [x]

R1 FSES;F-Secure Email Scanning Driver;c:\windows\system32\drivers\fses.sys [2012-08-07 50384]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 MBAMService;MBAMService;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2012-07-03 655944]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-08-15 250056]

R3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device;c:\windows\system32\DRIVERS\ETD.sys [2010-04-13 135560]

R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2012-08-28 114144]

R3 MWLService;MyWinLocker Service;c:\program files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\MWLService.exe [2010-05-27 305520]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\Drivers\RtsUStor.sys [2012-08-08 250984]

R3 SmbDrv;SmbDrv;c:\windows\system32\DRIVERS\Smb_driver.sys [2012-08-07 22800]

R3 TfNetMon;TfNetMon; [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

R3 TurboBoost;TurboBoost;c:\program files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe [2009-11-02 126352]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [2012-02-15 52736]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-05-28 1255736]

R4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;c:\program files (x86)\UPC Veiligheidspakket\Anti-Virus\Win2K\FSfilter.sys [2010-04-07 39856]

R4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;c:\program files (x86)\UPC Veiligheidspakket\Anti-Virus\Win2K\FSrec.sys [2010-04-07 25264]

S0 fsbts;fsbts;c:\windows\system32\Drivers\fsbts.sys [2012-08-15 56016]

S0 iusb3hcs;Intel® USB 3.0 hostcontrollerswitch-stuurprogramma;c:\windows\system32\DRIVERS\iusb3hcs.sys [2012-08-16 19264]

S1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver;c:\program files (x86)\UPC Veiligheidspakket\HIPS\drivers\fshs.sys [2010-04-07 58000]

S1 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [2010-04-07 92240]

S1 fsvista;F-Secure Vista Support Driver;c:\program files (x86)\UPC Veiligheidspakket\Anti-Virus\minifilter\fsvista.sys [2010-04-07 14904]

S1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [2009-06-03 22576]

S1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [2009-06-03 20016]

S1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [2009-06-03 60464]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 cvhsvc;Client Virtualization Handler;c:\program files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE [2012-01-04 822624]

S2 DsiWMIService;Dritek WMI Service;c:\program files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe [2010-08-10 321104]

S2 ePowerSvc;Acer ePower Service;c:\program files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [2010-06-11 868896]

S2 GREGService;GREGService;c:\program files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe [2010-01-08 23584]

S2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2010-04-13 13336]

S2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc;c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [2010-06-28 255744]

S2 sftlist;Application Virtualization Client;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe [2011-10-01 508776]

S2 TurboB;Turbo Boost UI Monitor driver;c:\windows\system32\DRIVERS\TurboB.sys [2009-11-02 13784]

S2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-03-18 2320920]

S2 Updater Service;Updater Service;c:\program files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [2010-01-28 243232]

S3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program files (x86)\UPC Veiligheidspakket\Anti-Virus\minifilter\fsgk.sys [2012-08-07 199848]

S3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client;c:\program files (x86)\UPC Veiligheidspakket\ORSP Client\fsorsp.exe [2012-08-07 61088]

S3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2009-09-17 56344]

S3 Impcd;Impcd;c:\windows\system32\DRIVERS\Impcd.sys [2010-02-26 158976]

S3 IntcDAud;Intel® Display Audio;c:\windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2012-08-12 317440]

S3 k57nd60a;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\DRIVERS\k57nd60a.sys [2012-08-07 440360]

S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2012-07-03 24904]

S3 pmkbdfltr;PenMount Keyboard Device Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\pmkbdfltr.sys [2012-08-07 18832]

S3 Sftfs;Sftfs;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftfslh.sys [2011-10-01 764264]

S3 Sftplay;Sftplay;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftplaylh.sys [2011-10-01 268648]

S3 Sftredir;Sftredir;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftredirlh.sys [2011-10-01 25960]

S3 Sftvol;Sftvol;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftvollh.sys [2011-10-01 22376]

S3 sftvsa;Application Virtualization Service Agent;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe [2011-10-01 219496]

S3 SmbDrvI;SmbDrvI;c:\windows\system32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [2012-08-16 27960]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - CPUZ135

*Deregistered* - cpuz135

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-08-29 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-01 15:45]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\egisPSDP]

@="{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}]

2010-05-27 02:42 137584 ----a-w- c:\program files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x64\PSDProtect.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RTHDVCPL"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" [2011-12-13 13374568]

"Apoint"="c:\program files\DellTPad\Apoint.exe" [2012-08-08 626552]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0x0

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

uLocal Page = c:\windows\SYSTEM32\blank.htm

mStart Page = hxxp://acer.msn.com

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = <local>

LSP: c:\program files (x86)\UPC Veiligheidspakket\FSPS\program\FSLSP.DLL

TCP: DhcpNameServer = 62.179.104.196 213.46.228.196

FF - ProfilePath - c:\users\Simeon\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\z5blufs6.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Marktplaats.nl

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - www.google.nl

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://www.google.com/cse?cx=partner-pub-5528014799800033:cevktqnfrvl&ie=ISO-8859-1&q=

FF - prefs.js: network.proxy.type - 0

FF - user.js: general.useragent.extra.brc -

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

Toolbar-Locked - (no file)

AddRemove-Adobe Shockwave Player - c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\uninstaller.exe

AddRemove-Cool's_Codec_pack_4.12 - c:\windows\iun6002.exe

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1922309670-1854083044-1276065431-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.eml\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="WindowsLiveMail.Email.1"

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1922309670-1854083044-1276065431-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.vcf\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="WindowsLiveMail.VCard.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_271_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_271_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_271.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_271.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_271.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_271.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\McAfee]

"SymbolicLinkValue"=hex(6):5c,00,72,00,65,00,67,00,69,00,73,00,74,00,72,00,79,

00,5c,00,6d,00,61,00,63,00,68,00,69,00,6e,00,65,00,5c,00,53,00,6f,00,66,00,\

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2012-08-29 23:55:16

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-08-29 21:55

.

Pre-Run: 547.918.000.128 bytes beschikbaar

Post-Run: 547.988.377.600 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 07025A11A178AFC2930669C1B3A95096

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

File::

c:\windows\SysWow64\shoAADF.tmp

Folder::

c:\program files (x86)\iLivid

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-08-29.03 - Simeon 30-08-2012 12:34:17.2.4 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.3767.2304 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Simeon\Desktop\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\users\Simeon\Desktop\CFScript.txt

AV: UPC Veiligheidspakket 9.13 *Disabled/Updated* {15414183-282E-D62C-CA37-EF24860A2F17}

FW: UPC Veiligheidspakket 9.13 *Disabled* {2D7AC0A6-6241-D774-E168-461178D9686C}

SP: UPC Veiligheidspakket 9.13 *Disabled/Updated* {AE20A067-0E14-D9A2-F087-D456FD8D65AA}

SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

FILE ::

"c:\windows\SysWow64\shoAADF.tmp"

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\program files (x86)\iLivid

c:\program files (x86)\iLivid\fantastic\fantasticInst.exe

c:\program files (x86)\iLivid\fantastic\icon.ico

c:\program files (x86)\iLivid\ftalk.ico

c:\program files (x86)\iLivid\Helper.dll

c:\program files (x86)\iLivid\ilivid.exe

c:\program files (x86)\iLivid\ilivid.ico

c:\program files (x86)\iLivid\imageformats\qgif4.dll

c:\program files (x86)\iLivid\imageformats\qjpeg4.dll

c:\program files (x86)\iLivid\libeay32.dll

c:\program files (x86)\iLivid\libgcc_s_dw2-1.dll

c:\program files (x86)\iLivid\mingwm10.dll

c:\program files (x86)\iLivid\phonon4.dll

c:\program files (x86)\iLivid\QtCore4.dll

c:\program files (x86)\iLivid\QtGui4.dll

c:\program files (x86)\iLivid\QtNetwork4.dll

c:\program files (x86)\iLivid\QtScript4.dll

c:\program files (x86)\iLivid\QtSvg4.dll

c:\program files (x86)\iLivid\QtWebKit4.dll

c:\program files (x86)\iLivid\QtXmlPatterns4.dll

c:\program files (x86)\iLivid\script.qscript

c:\program files (x86)\iLivid\script1.81.qscript

c:\program files (x86)\iLivid\ssleay32.dll

c:\program files (x86)\iLivid\uninstall.exe

c:\windows\SysWow64\shoAADF.tmp

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-07-28 to 2012-08-30 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-08-30 10:46 . 2012-08-30 10:46 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-08-29 15:43 . 2012-08-29 15:43 -------- d-----w- c:\program files\Speccy

2012-08-28 16:11 . 2012-08-28 16:11 73696 ----a-w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\breakpadinjector.dll

2012-08-23 22:57 . 2012-08-23 23:30 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-08-23 22:57 . 2012-07-03 11:46 24904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-08-16 15:59 . 2012-08-16 15:59 -------- d-----w- c:\program files\Synaptics

2012-08-16 15:59 . 2012-08-16 15:59 27960 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Smb_driver_Intel.sys

2012-08-16 15:59 . 2012-08-16 15:59 19264 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\iusb3hcs.sys

2012-08-15 10:06 . 2012-05-05 08:36 503808 ----a-w- c:\windows\system32\srcore.dll

2012-08-15 10:06 . 2012-05-05 07:46 43008 ----a-w- c:\windows\SysWow64\srclient.dll

2012-08-15 10:05 . 2012-02-11 06:43 751104 ----a-w- c:\windows\system32\win32spl.dll

2012-08-15 10:05 . 2012-02-11 06:36 559104 ----a-w- c:\windows\system32\spoolsv.exe

2012-08-15 10:05 . 2012-02-11 05:43 492032 ----a-w- c:\windows\SysWow64\win32spl.dll

2012-08-15 10:05 . 2012-02-11 06:36 67072 ----a-w- c:\windows\splwow64.exe

2012-08-15 10:05 . 2012-07-04 22:13 59392 ----a-w- c:\windows\system32\browcli.dll

2012-08-15 10:05 . 2012-07-04 22:13 136704 ----a-w- c:\windows\system32\browser.dll

2012-08-15 10:05 . 2012-07-04 22:16 73216 ----a-w- c:\windows\system32\netapi32.dll

2012-08-15 10:05 . 2012-07-04 21:14 41984 ----a-w- c:\windows\SysWow64\browcli.dll

2012-08-15 10:05 . 2012-07-18 18:15 3148800 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-08-15 10:05 . 2012-05-14 05:26 956928 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll

2012-08-12 12:54 . 2012-08-12 12:54 317440 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\IntcDAud.sys

2012-08-12 12:54 . 2012-08-12 12:54 14848 ----a-w- c:\windows\system32\IntcDAuC.dll

2012-08-08 14:27 . 2012-08-08 14:27 112504 ----a-w- c:\windows\system32\Vxdif.dll

2012-08-08 14:27 . 2012-08-08 14:27 416592 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Apfiltr.sys

2012-08-08 14:14 . 2012-08-08 14:14 9888360 ----a-w- c:\windows\SysWow64\RtsUStoricon.dll

2012-08-08 14:14 . 2012-08-08 14:14 422504 ----a-w- c:\windows\system32\RtsUStor.dll

2012-08-08 14:14 . 2012-08-08 14:14 250984 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\RtsUStor.sys

2012-08-07 21:08 . 2012-08-07 21:08 440360 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\k57nd60a.sys

2012-08-07 20:36 . 2012-08-07 20:36 18832 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pmkbdfltr.sys

2012-08-07 20:33 . 2012-08-07 20:33 22800 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Smb_driver.sys

2012-08-07 11:04 . 2012-08-15 13:01 56016 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys

2012-08-07 10:58 . 2012-08-07 10:58 33408 ----a-w- c:\windows\SysWow64\drivers\fsbts.sys

2012-08-07 10:57 . 2012-08-07 11:12 50384 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fses.sys

2012-08-07 10:57 . 2010-04-07 15:38 92240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys

2012-08-07 10:57 . 2010-04-07 15:40 572592 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msvcp50.dll

2012-08-07 10:56 . 2012-08-07 11:14 -------- d-----w- c:\program files (x86)\UPC Veiligheidspakket

2012-08-07 10:46 . 2012-08-07 10:54 -------- d-----w- c:\programdata\fssg

2012-08-07 10:42 . 2012-08-07 10:57 -------- d-----w- c:\programdata\f-secure

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-08-15 18:04 . 2011-05-29 13:26 62134624 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-08-15 15:45 . 2012-04-01 11:05 426184 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-08-15 15:45 . 2011-06-03 07:45 70344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-07-29 18:41 . 2012-07-29 18:41 48648 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCEClientUX\UpdateableMarkup-2\Markup.dll

2012-07-29 17:40 . 2012-07-29 17:40 856712 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCESpotlight\MCESpotlight-2\SpotlightResources.dll

2012-07-15 13:02 . 2012-07-15 13:03 19736 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll

2012-06-09 05:43 . 2012-07-11 12:30 14172672 ----a-w- c:\windows\system32\shell32.dll

2012-06-06 06:06 . 2012-07-11 12:30 2004480 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2012-06-06 06:06 . 2012-07-11 12:30 1881600 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll

2012-06-06 06:02 . 2012-07-11 12:30 1133568 ----a-w- c:\windows\system32\cdosys.dll

2012-06-06 05:05 . 2012-07-11 12:30 1390080 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msxml6.dll

2012-06-06 05:05 . 2012-07-11 12:30 1236992 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msxml3.dll

2012-06-06 05:03 . 2012-07-11 12:30 805376 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cdosys.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 14:38 38424 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 14:38 2428952 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 14:38 44056 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 14:38 57880 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-02 22:19 . 2012-06-23 14:38 701976 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-02 22:15 . 2012-06-23 14:38 2622464 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-02 22:15 . 2012-06-23 14:38 99840 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-06-02 13:19 . 2012-06-23 14:37 186752 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-06-02 13:15 . 2012-06-23 14:37 36864 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2012-06-02 05:50 . 2012-07-11 12:30 458704 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\cng.sys

2012-06-02 05:48 . 2012-07-11 12:30 95600 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2012-06-02 05:48 . 2012-07-11 12:30 151920 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecpkg.sys

2012-06-02 05:45 . 2012-07-11 12:30 340992 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2012-06-02 05:44 . 2012-07-11 12:30 307200 ----a-w- c:\windows\system32\ncrypt.dll

2012-06-02 04:40 . 2012-07-11 12:30 22016 ----a-w- c:\windows\SysWow64\secur32.dll

2012-06-02 04:40 . 2012-07-11 12:30 225280 ----a-w- c:\windows\SysWow64\schannel.dll

2012-06-02 04:39 . 2012-07-11 12:30 219136 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ncrypt.dll

2012-06-02 04:34 . 2012-07-11 12:30 96768 ----a-w- c:\windows\SysWow64\sspicli.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-08-29_21.52.09 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2012-08-29 22:20 . 2012-08-29 22:20 13330 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\SoftGrid Client\Icon Cache\icon_ex.dat

- 2012-08-28 22:04 . 2012-08-28 22:04 13330 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\SoftGrid Client\Icon Cache\icon_ex.dat

+ 2010-08-30 08:59 . 2012-08-30 10:21 85166 c:\windows\system32\wdi\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

+ 2009-07-14 05:10 . 2012-08-30 10:21 37838 c:\windows\system32\wdi\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

- 2009-07-14 05:10 . 2012-08-29 08:47 37838 c:\windows\system32\wdi\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

+ 2011-05-26 14:57 . 2012-08-30 10:21 25192 c:\windows\system32\wdi\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-1922309670-1854083044-1276065431-1001_UserData.bin

+ 2012-08-30 10:19 . 2012-08-30 10:19 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

- 2012-08-29 08:45 . 2012-08-29 08:45 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

+ 2012-08-30 10:19 . 2012-08-30 10:19 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

- 2012-08-29 08:45 . 2012-08-29 08:45 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

+ 2009-07-14 05:01 . 2012-08-30 08:13 313460 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat

- 2009-07-14 05:01 . 2012-08-28 22:04 313460 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat

+ 2009-01-18 23:00 . 2009-01-18 23:00 598016 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA7FFFFB7449A0100000010\9.1.0\AXSLE.dll

+ 2012-01-03 07:37 . 2012-01-03 07:37 320456 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA7FFFFB7449A0100000010\9.1.0\adobearmhelper.exe

+ 2010-11-20 17:15 . 2012-08-29 22:16 6459972 c:\windows\system32\perfh013.dat

+ 2009-07-14 02:36 . 2012-08-29 22:16 2375900 c:\windows\system32\perfh009.dat

+ 2010-11-20 17:15 . 2012-08-29 22:16 2039002 c:\windows\system32\perfc013.dat

+ 2009-07-14 02:36 . 2012-08-29 22:16 1767602 c:\windows\system32\perfc009.dat

+ 2011-06-29 22:45 . 2012-08-29 22:09 2583220 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-S-1-5-21-1922309670-1854083044-1276065431-1001-12288.dat

+ 2012-07-31 16:18 . 2012-07-31 16:18 5018624 c:\windows\Installer\2d7532b.msp

+ 2011-05-28 00:19 . 2012-08-30 08:13 40182136 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-S-1-5-21-1922309670-1854083044-1276065431-1001-8192.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\egisPSDP]

@="{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}]

2010-05-27 02:40 120176 ----a-w- c:\program files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\PSDProtect.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAStorIcon"="c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" [2010-04-13 284696]

"SuiteTray"="c:\program files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe" [2010-05-27 337264]

"EgisUpdate"="c:\program files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" [2010-03-11 201584]

"EgisTecPMMUpdate"="c:\program files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe" [2010-03-11 407920]

"BackupManagerTray"="c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" [2010-06-28 265984]

"LManager"="c:\program files (x86)\Launch Manager\LManager.exe" [2010-08-10 975952]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-05-30 59280]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"F-Secure Manager"="c:\program files (x86)\UPC Veiligheidspakket\Common\FSM32.EXE" [2010-04-07 199344]

"F-Secure TNB"="c:\program files (x86)\UPC Veiligheidspakket\FSGUI\TNBUtil.exe" [2010-04-07 1653424]

"Powersuite Monitor"="c:\program files (x86)\Uniblue\PowerSuite\powersuite_monitor.exe" [2012-07-30 323936]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-07-03 462920]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

.

R0 TfFsMon;TfFsMon; [x]

R0 TfSysMon;TfSysMon; [x]

R1 FSES;F-Secure Email Scanning Driver;c:\windows\system32\drivers\fses.sys [2012-08-07 50384]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 MBAMService;MBAMService;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2012-07-03 655944]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-08-15 250056]

R3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device;c:\windows\system32\DRIVERS\ETD.sys [2010-04-13 135560]

R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2012-08-28 114144]

R3 MWLService;MyWinLocker Service;c:\program files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\MWLService.exe [2010-05-27 305520]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\Drivers\RtsUStor.sys [2012-08-08 250984]

R3 SmbDrv;SmbDrv;c:\windows\system32\DRIVERS\Smb_driver.sys [2012-08-07 22800]

R3 TfNetMon;TfNetMon; [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

R3 TurboBoost;TurboBoost;c:\program files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe [2009-11-02 126352]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [2012-02-15 52736]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-05-28 1255736]

R4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;c:\program files (x86)\UPC Veiligheidspakket\Anti-Virus\Win2K\FSfilter.sys [2010-04-07 39856]

R4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;c:\program files (x86)\UPC Veiligheidspakket\Anti-Virus\Win2K\FSrec.sys [2010-04-07 25264]

S0 fsbts;fsbts;c:\windows\system32\Drivers\fsbts.sys [2012-08-15 56016]

S0 iusb3hcs;Intel® USB 3.0 hostcontrollerswitch-stuurprogramma;c:\windows\system32\DRIVERS\iusb3hcs.sys [2012-08-16 19264]

S1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver;c:\program files (x86)\UPC Veiligheidspakket\HIPS\drivers\fshs.sys [2010-04-07 58000]

S1 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [2010-04-07 92240]

S1 fsvista;F-Secure Vista Support Driver;c:\program files (x86)\UPC Veiligheidspakket\Anti-Virus\minifilter\fsvista.sys [2010-04-07 14904]

S1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [2009-06-03 22576]

S1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [2009-06-03 20016]

S1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [2009-06-03 60464]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 cvhsvc;Client Virtualization Handler;c:\program files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE [2012-01-04 822624]

S2 DsiWMIService;Dritek WMI Service;c:\program files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe [2010-08-10 321104]

S2 ePowerSvc;Acer ePower Service;c:\program files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [2010-06-11 868896]

S2 GREGService;GREGService;c:\program files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe [2010-01-08 23584]

S2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2010-04-13 13336]

S2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc;c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [2010-06-28 255744]

S2 sftlist;Application Virtualization Client;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe [2011-10-01 508776]

S2 TurboB;Turbo Boost UI Monitor driver;c:\windows\system32\DRIVERS\TurboB.sys [2009-11-02 13784]

S2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-03-18 2320920]

S2 Updater Service;Updater Service;c:\program files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [2010-01-28 243232]

S3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program files (x86)\UPC Veiligheidspakket\Anti-Virus\minifilter\fsgk.sys [2012-08-07 199848]

S3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client;c:\program files (x86)\UPC Veiligheidspakket\ORSP Client\fsorsp.exe [2012-08-07 61088]

S3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2009-09-17 56344]

S3 Impcd;Impcd;c:\windows\system32\DRIVERS\Impcd.sys [2010-02-26 158976]

S3 IntcDAud;Intel® Display Audio;c:\windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2012-08-12 317440]

S3 k57nd60a;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\DRIVERS\k57nd60a.sys [2012-08-07 440360]

S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2012-07-03 24904]

S3 pmkbdfltr;PenMount Keyboard Device Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\pmkbdfltr.sys [2012-08-07 18832]

S3 Sftfs;Sftfs;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftfslh.sys [2011-10-01 764264]

S3 Sftplay;Sftplay;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftplaylh.sys [2011-10-01 268648]

S3 Sftredir;Sftredir;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftredirlh.sys [2011-10-01 25960]

S3 Sftvol;Sftvol;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftvollh.sys [2011-10-01 22376]

S3 sftvsa;Application Virtualization Service Agent;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe [2011-10-01 219496]

S3 SmbDrvI;SmbDrvI;c:\windows\system32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [2012-08-16 27960]

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-08-30 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-01 15:45]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\egisPSDP]

@="{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}]

2010-05-27 02:42 137584 ----a-w- c:\program files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x64\PSDProtect.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RTHDVCPL"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" [2011-12-13 13374568]

"Apoint"="c:\program files\DellTPad\Apoint.exe" [2012-08-08 626552]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

mStart Page = hxxp://acer.msn.com

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = <local>

LSP: c:\program files (x86)\UPC Veiligheidspakket\FSPS\program\FSLSP.DLL

TCP: DhcpNameServer = 62.179.104.196 213.46.228.196

FF - ProfilePath - c:\users\Simeon\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\z5blufs6.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Marktplaats.nl

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - Google

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://www.google.com/cse?cx=partner-pub-5528014799800033:cevktqnfrvl&ie=ISO-8859-1&q=

FF - prefs.js: network.proxy.type - 0

FF - user.js: general.useragent.extra.brc -

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

AddRemove-iLivid - c:\program files (x86)\iLivid\uninstall.exe

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1922309670-1854083044-1276065431-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.eml\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="WindowsLiveMail.Email.1"

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1922309670-1854083044-1276065431-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.vcf\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="WindowsLiveMail.VCard.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_271_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_271_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_271.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_271.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_271.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_271.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\McAfee]

"SymbolicLinkValue"=hex(6):5c,00,72,00,65,00,67,00,69,00,73,00,74,00,72,00,79,

00,5c,00,6d,00,61,00,63,00,68,00,69,00,6e,00,65,00,5c,00,53,00,6f,00,66,00,\

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2012-08-30 13:01:35

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-08-30 11:01

ComboFix2.txt 2012-08-29 21:55

.

Pre-Run: 547.382.104.064 bytes beschikbaar

Post-Run: 547.343.990.784 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 4F95E28F728A0594D624793D453762FE

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...