Ga naar inhoud

Windows Explorer has stopped working


 Delen

Aanbevolen berichten

Sinds een paar weken krijg ik elke keer als ik een map open deze popup: 'Windows Explorer has stopped working' en word gevolgd door 'Windows Explorer is restarting'. Daarna opent hij de map opnieuw of hij sluit gewoon af. Het begon eerst met een bepaalde map maar nu krijg ik het bij bijna alles, waardoor de computer bijna onbruikbaar word. (afgezien van internet)

Nu heb ik gezien dat jullie gebruik maken van dat hijack programma dus heb ik meteen een log gemaakt. Wat overigens al een hele klus was aangezien ik die popup 10 keer achter elkaar kreeg na het installeren:

------

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:22:39, on 2-9-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Windows\vsnp2uvc.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Users\Ward\Local Settings\Apps\F.lux\flux.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\ExpressGateUtil\VAWinAgent.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\SonicMaster\SonicMasterTray.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\aprp.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\MediaEspresso\DeviceDetector\DeviceDetector.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Babylon Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files (x86)\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\bh\BabylonToolbar.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\12.2.5.32\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\12.2.5.32\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files (x86)\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 3] C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [VAWinAgent] C:\ExpressGateUtil\VAWinAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [updatePSTShortCut] "C:\Program Files (x86)\Cyberlink\DVD Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\Cyberlink\DVD Suite" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerStarter"

O4 - HKLM\..\Run: [updateP2GoShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"

O4 - HKLM\..\Run: [updateLBPShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sonicMasterTray] C:\Program Files (x86)\ASUS\SonicMaster\SonicMasterTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sessionLogon] C:\ExpressGateUtil\SessionLogon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl10] "C:\Program Files (x86)\Cyberlink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Nuance PDF Reader-reminder] "C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\ProgramData\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FLxHCIm] "C:\Program Files\Fresco Logic Inc\Fresco Logic USB3.0 Host Controller\host\FLxHCIm.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSWebStorage] C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSPanel.exe /S

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSPRP] "C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\Windows\AsScrPro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HF_G_Jul] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\HF_G_Jul.exe" /DoAction

O4 - HKLM\..\Run: [ROC_ROC_JULY_P1] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\ROC_ROC_JULY_P1.exe" / /PROMPT /CMPID=ROC_JULY_P1

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\Ward\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKCU\..\Run: [F.lux] "C:\Users\Ward\Local Settings\Apps\F.lux\flux.exe" /noshow

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Pro\DTAgent.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1788772632-102893614-2444788043-1000\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1788772632-102893614-2444788043-1000\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O4 - Startup: Facebook Messenger.lnk = Ward\AppData\Local\Facebook\Messenger\2.1.4520.0\FacebookMessenger.exe

O4 - Global Startup: AsusVibeLauncher.lnk = C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe

O4 - Global Startup: FancyStart daemon.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: (no name) - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send by Bluetooth to - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {0D41B8C5-2599-4893-8183-00195EC8D5F9} (asusTek_sysctrl Class) - http://support.asus.com/select/asusTek_sys_ctrl3.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: tmbp - {1A77E7DC-C9A0-4110-8A37-2F36BAE71ECF} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20002\6.6.1010\6.6.1010\TmBpIe32.dll

O18 - Protocol: tmpx - {0E526CB5-7446-41D1-A403-19BFE95E8C23} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20004\1.5.1505\6.6.1088\TmIEPlg32.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\12.2.6\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AFBAgent - Unknown owner - C:\Windows\system32\FBAgent.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Trend Micro Solution Platform (Amsp) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\coreServiceShell.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: Atheros Bt&Wlan Coex Agent - Atheros - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe

O23 - Service: AtherosSvc - Atheros Commnucations - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: Partner Service - Google Inc. - C:\ProgramData\Partner\Partner.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.0 (TurboBoost) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: VideAceWindowsService - Unknown owner - C:\ExpressGateUtil\VAWinService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater12.2.6 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\12.2.6\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 16882 bytes

------

Bij voorbaat dank!

Link naar reactie
Delen op andere sites


  • Reacties 22
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Ga naar start - alle programma's - bureauaccesoires.

Zoek het icoon van het opdrachtprompt en klik er op met de rechter muisknop en kies dan in het lijstje voor uitvoeren als administrator om het opdrachtprompt te openen.

Tik in: sc stop NVSvc en druk op Enter.

Tik in: sc delete NVSvc en druk op Enter.

Tik in: sc stop AFBAgent en druk op Enter.

Tik in: sc delete AFBAgent en druk op Enter.

Tik in exit en druk Enter.

Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie.

Start Hijackthis op. Klik met de rechter muisknop op de icoon en kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”.

Vink alleen de items aan die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Babylon Search

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files (x86)\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\bh\BabylonToolbar.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files (x86)\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... Dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ten eerste: bedankt voor de snelle reactie!

Ik kreeg geen foutmeldingen in het opdrachtprompt maar de popup was er nog steeds dus ben ik gewoon verder gegaan met de instructies. Hier zijn de logjes van het MBAM programma en HijackThis:

Malwarebytes Anti-Malware 1.62.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Database version: v2012.09.02.03

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Ward :: WARD-PC [administrator]

2-9-2012 18:02:11

mbam-log-2012-09-02 (18-02-11).txt

Scan type: Quick scan

Scan options enabled: Memory | Startup | Registry | File System | Heuristics/Extra | Heuristics/Shuriken | PUP | PUM

Scan options disabled: P2P

Objects scanned: 236139

Time elapsed: 5 minute(s), 20 second(s)

Memory Processes Detected: 0

(No malicious items detected)

Memory Modules Detected: 0

(No malicious items detected)

Registry Keys Detected: 0

(No malicious items detected)

Registry Values Detected: 0

(No malicious items detected)

Registry Data Items Detected: 0

(No malicious items detected)

Folders Detected: 0

(No malicious items detected)

Files Detected: 1

C:\Users\Ward\Downloads\DownloadSetup.exe (Affiliate.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

(end)

-----------------------------------------------------------

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:24:37, on 2-9-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE

C:\ExpressGateUtil\VAWinService.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\12.2.6\ToolbarUpdater.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Windows\vsnp2uvc.exe

C:\Users\Ward\Local Settings\Apps\F.lux\flux.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

C:\Users\Ward\AppData\Local\Facebook\Messenger\2.1.4520.0\FacebookMessenger.exe

C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\ExpressGateUtil\VAWinAgent.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\SonicMaster\SonicMasterTray.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\MediaEspresso\DeviceDetector\DeviceDetector.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Recovery\AIRecoveryRemind.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\12.2.5.32\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\12.2.5.32\AVG Secure Search_toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 3] C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [VAWinAgent] C:\ExpressGateUtil\VAWinAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [updatePSTShortCut] "C:\Program Files (x86)\Cyberlink\DVD Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\Cyberlink\DVD Suite" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerStarter"

O4 - HKLM\..\Run: [updateP2GoShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"

O4 - HKLM\..\Run: [updateLBPShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sonicMasterTray] C:\Program Files (x86)\ASUS\SonicMaster\SonicMasterTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sessionLogon] C:\ExpressGateUtil\SessionLogon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl10] "C:\Program Files (x86)\Cyberlink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Nuance PDF Reader-reminder] "C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\ProgramData\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FLxHCIm] "C:\Program Files\Fresco Logic Inc\Fresco Logic USB3.0 Host Controller\host\FLxHCIm.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSWebStorage] C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSPanel.exe /S

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSPRP] "C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\Windows\AsScrPro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HF_G_Jul] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\HF_G_Jul.exe" /DoAction

O4 - HKLM\..\Run: [ROC_ROC_JULY_P1] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\ROC_ROC_JULY_P1.exe" / /PROMPT /CMPID=ROC_JULY_P1

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\Ward\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKCU\..\Run: [F.lux] "C:\Users\Ward\Local Settings\Apps\F.lux\flux.exe" /noshow

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Pro\DTAgent.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1788772632-102893614-2444788043-1000\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1788772632-102893614-2444788043-1000\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O4 - Startup: Facebook Messenger.lnk = Ward\AppData\Local\Facebook\Messenger\2.1.4520.0\FacebookMessenger.exe

O4 - Global Startup: AsusVibeLauncher.lnk = C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe

O4 - Global Startup: FancyStart daemon.lnk = ?

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: (no name) - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send by Bluetooth to - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {0D41B8C5-2599-4893-8183-00195EC8D5F9} (asusTek_sysctrl Class) - http://support.asus.com/select/asusTek_sys_ctrl3.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: tmbp - {1A77E7DC-C9A0-4110-8A37-2F36BAE71ECF} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20002\6.6.1010\6.6.1010\TmBpIe32.dll

O18 - Protocol: tmpx - {0E526CB5-7446-41D1-A403-19BFE95E8C23} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20004\1.5.1505\6.6.1088\TmIEPlg32.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\12.2.6\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Trend Micro Solution Platform (Amsp) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\coreServiceShell.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: Atheros Bt&Wlan Coex Agent - Atheros - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe

O23 - Service: AtherosSvc - Atheros Commnucations - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: Partner Service - Google Inc. - C:\ProgramData\Partner\Partner.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.0 (TurboBoost) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: VideAceWindowsService - Unknown owner - C:\ExpressGateUtil\VAWinService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater12.2.6 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\12.2.6\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 16572 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Het logje is clean, maar je probleem is waarschijnlijk nog niet opgelost.

Ga naar start -alle programma's - bureauaccessoires.

Klik met rechts op het icoon van de opdrachtprompt en kies voor uitvoeren als administrator om het opdrachtprompt te openen.

Typ sfc /scannow en druk enter. (let op de spatie voor de / )

Alle windows systeembestanden worden nu gecontroleerd op fouten en indien nodig vervangen door een correcte versie.

Hou de windows installatie cd/dvd bij de hand (als je er een hebt) want er kan om gevraagd worden.

Na de scan krijg je een overzicht van de resutlaten en een verwijzing naar een CBS logbestand.

Typ nu findstr /c:"[sR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log > "%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" en druk enter.

Let op de spatie voor de / en %windir% en voor en na de >.

Nu zou je op je bureaublad het bestandje sfcdetails.txt moeten zien.

Voeg dit bestandje toe aan een volgend bericht.

Hoe je een bijlage toevoegt aan een bericht, kan je lezen in deze handleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ik ga er van uit dat je die grafiekjes bedoeld onder de tab Performance? De CPU Usage blijft laag tot net voordat de error weer weg gaat dan stijgt het heel even zo'n 20%

Ik hoop dat je hier wat mee kan.

EDIT: Ik moet wel toevoegen dat de popup al veel minder vaak voorkomt! Waar het eerst gebeurde bij bijna alles wat ik deed is het nu slechts bij een enkele map. Hoe dan ook ik durf niet te vroeg te juichen

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dan moeten we misschien nog ietsje dieper graven naar besmettingen.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bij het opslaan van dat programma op m'n desktop kreeg ik de popup weer meerdere malen en vervolgens weer na het opslaan van het logje. Vanochtend dacht ik nog bijna dat het opgelost was. Het lijkt echt compleet willekeurig..

Log bestand ComboFix:

ComboFix 12-09-03.06 - Ward 03-09-2012 16:19:24.1.8 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1033.18.6049.4331 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Ward\Desktop\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0}

AV: Trend Micro Titanium Internet Security *Disabled/Outdated* {68F968AC-2AA0-091D-848C-803E83E35902}

FW: AVG Internet Security 2012 *Disabled* {621CC794-9486-F902-D092-0484E8EA828B}

SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D}

SP: Trend Micro Titanium Internet Security *Disabled/Outdated* {D3988948-0C9A-0693-BE3C-BB4CF86413BF}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\programdata\FullRemove.exe

c:\windows\AsPatch10430001.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-03 to 2012-09-03 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-03 14:26 . 2012-09-03 14:28 -------- d-----w- c:\users\Ward\AppData\Local\temp

2012-09-03 14:26 . 2012-09-03 14:26 -------- d-----w- c:\users\UpdatusUser\AppData\Local\temp

2012-09-03 14:26 . 2012-09-03 14:26 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-09-02 16:01 . 2012-09-02 16:01 -------- d-----w- c:\users\Ward\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-09-02 16:01 . 2012-09-02 16:01 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-09-02 16:01 . 2012-09-02 16:01 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-09-02 16:01 . 2012-07-03 11:46 24904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-09-02 10:17 . 2012-09-02 10:17 388096 ----a-r- c:\users\Ward\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-09-02 10:17 . 2012-09-02 10:17 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Trend Micro

2012-09-01 12:53 . 2012-05-04 11:00 366592 ----a-w- c:\windows\system32\qdvd.dll

2012-09-01 12:53 . 2012-05-04 09:59 514560 ----a-w- c:\windows\SysWow64\qdvd.dll

2012-09-01 11:37 . 2012-08-03 02:27 62134624 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-08-31 07:52 . 2012-08-31 07:52 73696 ----a-w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\breakpadinjector.dll

2012-08-30 16:27 . 2012-08-30 16:27 31080 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtpx64.sys

2012-08-15 20:09 . 2012-07-06 20:07 552960 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\bthport.sys

2012-08-15 09:24 . 2012-05-05 08:36 503808 ----a-w- c:\windows\system32\srcore.dll

2012-08-15 09:24 . 2012-05-05 07:46 43008 ----a-w- c:\windows\SysWow64\srclient.dll

2012-08-15 09:24 . 2012-07-04 22:16 73216 ----a-w- c:\windows\system32\netapi32.dll

2012-08-15 09:24 . 2012-07-04 22:13 59392 ----a-w- c:\windows\system32\browcli.dll

2012-08-15 09:24 . 2012-07-04 22:13 136704 ----a-w- c:\windows\system32\browser.dll

2012-08-15 09:24 . 2012-07-04 21:14 41984 ----a-w- c:\windows\SysWow64\browcli.dll

2012-08-15 09:24 . 2012-02-11 06:43 751104 ----a-w- c:\windows\system32\win32spl.dll

2012-08-15 09:24 . 2012-02-11 06:36 559104 ----a-w- c:\windows\system32\spoolsv.exe

2012-08-15 09:24 . 2012-02-11 06:36 67072 ----a-w- c:\windows\splwow64.exe

2012-08-15 09:24 . 2012-02-11 05:43 492032 ----a-w- c:\windows\SysWow64\win32spl.dll

2012-08-15 09:24 . 2012-07-18 18:15 3148800 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-08-15 09:24 . 2012-05-14 05:26 956928 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-09-03 06:54 . 2011-08-17 10:56 45056 ----a-w- c:\windows\system32\acovcnt.exe

2012-07-15 18:05 . 2010-06-24 18:33 19736 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll

2012-06-09 05:43 . 2012-07-13 14:01 14172672 ----a-w- c:\windows\system32\shell32.dll

2012-06-06 06:06 . 2012-07-13 14:01 2004480 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2012-06-06 06:06 . 2012-07-13 14:01 1881600 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll

2012-06-06 06:02 . 2012-07-13 14:01 1133568 ----a-w- c:\windows\system32\cdosys.dll

2012-06-06 05:05 . 2012-07-13 14:01 1390080 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msxml6.dll

2012-06-06 05:05 . 2012-07-13 14:01 1236992 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msxml3.dll

2012-06-06 05:03 . 2012-07-13 14:01 805376 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cdosys.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\~\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

2012-08-30 16:27 1734240 ----a-w- c:\program files (x86)\AVG Secure Search\12.2.5.32\AVG Secure Search_toolbar.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}"= "c:\program files (x86)\AVG Secure Search\12.2.5.32\AVG Secure Search_toolbar.dll" [2012-08-30 1734240]

.

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{95b7759c-8c7f-4bf1-b163-73684a933233}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AVG Secure Search.PugiObj.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AVG Secure Search.PugiObj]

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"="c:\program files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" [2012-02-29 17148552]

"Facebook Update"="c:\users\Ward\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" [2012-04-13 137536]

"F.lux"="c:\users\Ward\Local Settings\Apps\F.lux\flux.exe" [2009-08-29 966656]

"DAEMON Tools Pro Agent"="c:\program files (x86)\DAEMON Tools Pro\DTAgent.exe" [2012-04-26 3111744]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Wireless Console 3"="c:\program files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe" [2010-09-23 1601536]

"vProt"="c:\program files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe" [2012-08-30 947808]

"VAWinAgent"="c:\expressgateutil\VAWinAgent.exe" [2010-08-13 21504]

"UpdatePSTShortCut"="c:\program files (x86)\Cyberlink\DVD Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2010-11-24 222504]

"UpdateP2GoShortCut"="c:\program files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-05-20 222504]

"UpdateLBPShortCut"="c:\program files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-05-20 222504]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-17 252296]

"SonicMasterTray"="c:\program files (x86)\ASUS\SonicMaster\SonicMasterTray.exe" [2010-07-10 984400]

"RemoteControl10"="c:\program files (x86)\Cyberlink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe" [2010-02-03 87336]

"Nuance PDF Reader-reminder"="c:\program files (x86)\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe" [2008-11-03 328992]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-03-27 421736]

"HControlUser"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe" [2009-06-19 105016]

"FLxHCIm"="c:\program files\Fresco Logic Inc\Fresco Logic USB3.0 Host Controller\host\FLxHCIm.exe" [2011-02-25 40448]

"CLMLServer"="c:\program files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe" [2009-11-02 103720]

"AVG_TRAY"="c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe" [2012-04-05 2587008]

"ATKOSD2"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe" [2010-08-17 5732992]

"ATKMEDIA"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe" [2010-10-07 170624]

"ASUSWebStorage"="c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSPanel.exe" [2011-02-23 731472]

"ASUSPRP"="c:\program files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE" [2011-04-13 2018032]

"ASUS Screen Saver Protector"="c:\windows\AsScrPro.exe" [2011-08-17 3058304]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-02-20 59240]

"HF_G_Jul"="c:\program files (x86)\AVG Secure Search\HF_G_Jul.exe" [2012-07-18 36960]

"ROC_ROC_JULY_P1"="c:\program files (x86)\AVG Secure Search\ROC_ROC_JULY_P1.exe" [2012-08-30 1022048]

.

c:\users\Ward\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Facebook Messenger.lnk - c:\users\Ward\AppData\Local\Facebook\Messenger\2.1.4520.0\FacebookMessenger.exe [2012-5-17 200704]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

AsusVibeLauncher.lnk - c:\program files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe [2011-4-13 548528]

FancyStart daemon.lnk - c:\windows\Installer\{2B81872B-A054-48DA-BE3B-FA5C164C303A}\_94E3CE3704FE82FBF49A6A.exe [2011-8-17 12862]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableLUA"= 0 (0x0)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

"PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"AppInit_DLLs"=c:\windows\SysWOW64\nvinit.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"midi2"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0c:\progra~2\AVG\AVG2012\avgrsa.exe /sync /restart

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 gupdate;Google Update Service (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-13 135664]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-02-29 158856]

R2 VideAceWindowsService;VideAceWindowsService;c:\expressgateutil\VAWinService.exe [2010-08-21 77312]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-05-06 257696]

R3 AmUStor;AM USB Stroage Driver;c:\windows\system32\drivers\AmUStor.SYS [2010-08-11 44032]

R3 BBSvc;Bing Bar Update Service;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [2011-03-02 183560]

R3 cphs;Intel® Content Protection HECI Service;c:\windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe [2012-03-19 276248]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-13 135664]

R3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller (NDIS 6.20);c:\windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [2009-06-10 57344]

R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2011-06-12 51740536]

R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2012-08-31 114144]

R3 ose64;Office 64 Source Engine;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 174440]

R3 Partner Service;Partner Service;c:\programdata\Partner\Partner.exe [2011-04-13 332272]

R3 SiSGbeLH;SiS191/SiS190 Ethernet Device NDIS 6.0 Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\SiSG664.sys [2009-06-10 56832]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

R3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-20 31232]

R3 TurboBoost;Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.0;c:\program files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe [2010-11-29 149504]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-03-02 1255736]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-23 57184]

S0 AVGIDSHA;AVGIDSHA;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2012-04-19 28480]

S0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2012-01-31 36944]

S0 nvpciflt;nvpciflt;c:\windows\system32\DRIVERS\nvpciflt.sys [2011-03-08 25960]

S1 ATKWMIACPIIO;ATKWMIACPI Driver;c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK WMIACPI\atkwmiacpi64.sys [2010-07-26 17024]

S1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2012-02-22 289872]

S1 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:\windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2011-12-23 47696]

S1 Avgtdia;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2012-03-19 383808]

S1 avgtp;avgtp;c:\windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2012-08-30 31080]

S1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2012-05-08 283200]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 Amsp;Trend Micro Solution Platform;c:\program files\Trend Micro\AMSP\coreServiceShell.exe coreFrameworkHost.exe [x]

S2 ASMMAP64;ASMMAP64;c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [2009-07-03 15416]

S2 Atheros Bt&Wlan Coex Agent;Atheros Bt&Wlan Coex Agent;c:\program files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe [2011-03-13 138400]

S2 AtherosSvc;AtherosSvc;c:\program files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe [2011-03-13 74912]

S2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe [2012-07-04 5160568]

S2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe [2012-02-14 193288]

S2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe [2011-03-14 2009704]

S2 tmevtmgr;tmevtmgr;c:\windows\system32\DRIVERS\tmevtmgr.sys [2010-09-17 67664]

S2 TurboB;Turbo Boost UI Monitor driver;c:\windows\system32\DRIVERS\TurboB.sys [2010-11-29 16120]

S2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-12-21 2656280]

S2 vToolbarUpdater12.2.6;vToolbarUpdater12.2.6;c:\program files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\12.2.6\ToolbarUpdater.exe [2012-08-30 722528]

S3 AthBTPort;Atheros Virtual Bluetooth Class;c:\windows\system32\DRIVERS\btath_flt.sys [2011-03-13 36000]

S3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2011-12-23 124496]

S3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsfiltera.sys [2011-12-23 29776]

S3 BTATH_A2DP;Bluetooth A2DP Audio Driver;c:\windows\system32\drivers\btath_a2dp.sys [2011-03-13 298656]

S3 BTATH_BUS;Atheros Bluetooth Bus;c:\windows\system32\DRIVERS\btath_bus.sys [2011-03-13 28832]

S3 BTATH_HCRP;Bluetooth HCRP Server driver;c:\windows\system32\DRIVERS\btath_hcrp.sys [2011-03-13 201376]

S3 BTATH_LWFLT;Bluetooth LWFLT Device;c:\windows\system32\DRIVERS\btath_lwflt.sys [2011-03-13 55456]

S3 BTATH_RCP;Bluetooth AVRCP Device;c:\windows\system32\DRIVERS\btath_rcp.sys [2011-03-13 154272]

S3 BtFilter;BtFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\btfilter.sys [2011-03-13 280224]

S3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device;c:\windows\system32\DRIVERS\ETD.sys [2010-09-08 129024]

S3 FLxHCIc;Fresco Logic xHCI (USB3) Device Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\FLxHCIc.sys [2011-02-25 302592]

S3 FLxHCIh;Fresco Logic xHCI (USB3) Hub Device Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\FLxHCIh.sys [2011-02-25 81920]

S3 IntcDAud;Intel® Display Audio;c:\windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2010-10-15 317440]

S3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2010-10-19 56344]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-02-16 428136]

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-03 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-03-30 03:25]

.

2012-09-03 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1788772632-102893614-2444788043-1001Core.job

- c:\users\Ward\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-03-05 09:10]

.

2012-09-03 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1788772632-102893614-2444788043-1001UA.job

- c:\users\Ward\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-03-05 09:10]

.

2012-09-03 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-13 02:33]

.

2012-09-03 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-13 02:33]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\AsusWSShellExt_B]

@="{6D4133E5-0742-4ADC-8A8C-9303440F7190}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6D4133E5-0742-4ADC-8A8C-9303440F7190}]

2010-09-02 08:41 220160 ----a-w- c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSShellExt64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\AsusWSShellExt_O]

@="{64174815-8D98-4CE6-8646-4C039977D808}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{64174815-8D98-4CE6-8646-4C039977D808}]

2010-09-02 08:41 220160 ----a-w- c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSShellExt64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Trend Micro Client Framework"="c:\program files\Trend Micro\UniClient\UiFrmWrk\UIWatchDog.exe" [2011-02-10 197152]

"XboxStat"="c:\program files\Microsoft Xbox 360 Accessories\XboxStat.exe" [2009-09-30 825184]

"Trend Micro Titanium"="c:\program files\Trend Micro\Titanium\UIFramework\uiWinMgr.exe" [2011-10-08 1111568]

"snp2uvc"="c:\windows\vsnp2uvc.exe" [2010-01-21 909824]

"RtHDVBg"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe" [2011-03-21 2207848]

"IntelTBRunOnce"="wscript.exe" [2009-07-14 168960]

"BCSSync"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 112512]

"AtherosBtStack"="c:\program files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe" [2011-03-13 617120]

"AthBtTray"="c:\program files (x86)\Bluetooth Suite\AthBtTray.exe" [2011-03-13 379552]

"AmIcoSinglun64"="c:\program files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe" [2010-08-11 324096]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2012-03-19 170264]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2012-03-19 398616]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2012-03-19 439064]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0x1

"AppInit_DLLs"=c:\windows\System32\nvinitx.dll

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

mStart Page = hxxp://asus.msn.com

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.254 195.241.77.55 195.241.77.58

Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - c:\program files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\12.2.6\ViProtocol.dll

FF - ProfilePath - c:\users\Ward\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\dk71gdhd.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - AVG Secure Search

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.nl/

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babTrack - affID=112185&tt=2912_4

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babExt -

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.srcExt - ss

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.id - 2484ebdd000000000000742f6882a033

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.hardId - 2484ebdd000000000000742f6882a033

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlDay - 15537

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsn - 1.5.3.17

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsni - 1.5.3.17

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsnTs - 1.5.3.1720:14

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prtnrId - babylon

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prdct - BabylonToolbar

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.aflt - babsst

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.smplGrp - none

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.tlbrId - base

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlRef - sst

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

Wow6432Node-HKLM-Run-SessionLogon - c:\expressgateutil\SessionLogon.exe

Toolbar-Locked - (no file)

HKLM-Run-ETDWare - c:\program files (x86)\Elantech\ETDCtrl.exe

AddRemove-ASUS_Screensaver - c:\windows\system32\ASUS_Screensaver.scr

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_2_202_235_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_2_202_235_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_2_202_235.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_2_202_235.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_2_202_235.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_2_202_235.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2012-09-03 16:31:08

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-03 14:31

.

Pre-Run: 56.245.608.448 bytes free

Post-Run: 58.134.364.160 bytes free

.

- - End Of File - - B8E9B10B54C8C7252213AC9CB5B7DEA2

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar start - alle programma's - bureauaccesoires.

Zoek het icoon van het opdrachtprompt en klik er op met de rechter muisknop en kies dan in het lijstje voor uitvoeren als administrator om het opdrachtprompt te openen.

Tik in: sc stop "Partner Service" en druk op Enter.

Tik in: sc delete "Partner Service" en druk op Enter.

Tik in exit en druk Enter.

Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie.

Open een nieuw kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Firefox::

FF - ProfilePath - c:\users\Ward\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\dk71gdhd.default\

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babTrack - affID=112185&tt=2912_4

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babExt -

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.srcExt - ss

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.id - 2484ebdd000000000000742f6882a033

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.hardId - 2484ebdd000000000000742f6882a033

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlDay - 15537

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsn - 1.5.3.17

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsni - 1.5.3.17

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsnTs - 1.5.3.1720:14

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prtnrId - babylon

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prdct - BabylonToolbar

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.aflt - babsst

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.smplGrp - none

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.tlbrId - base

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlRef - sst

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen


×
×
  • Nieuwe aanmaken...