Ga naar inhoud

DLL-bestand urlmon.dll.


Aanbevolen berichten

Beste.

Volgens mij heb ik een virus probleem.

Pc start normaal op maar ik kan mijn e-mails niet meer inlezen, telkens als ik dit probeer krijg ik de melding “ kan ordinaal 459 niet vinden in DLL-bestand urlmon.dll.”

Bij alles wat ik wil downloaden krijg ik deze melding

Als alles goed gaat in bijlage het hijackthis.log

Alvast bedank om dit te bekijken.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:51:05, on 19/01/2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.19019)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Windows\System32\wpcumi.exe

C:\Windows\System32\M-AudioTaskBarIcon.exe

C:\Program Files\BearShare Applications\MediaBar\Datamngr\datamngrUI.exe

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSOEMON.EXE

C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 6\CalCheck.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\AutoDetector\Monitor.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\ModLEDKey.exe

C:\Windows\CNYHKey.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWUCli.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Windows\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\Explorer.exe

C:\Program Files\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe

C:\Users\papa\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Analysis of program downloads scanned for viruses and spyware.

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://isearch.avg.com/?cid={38864E95-B06A-4790-A335-28D58D063152}&mid=f81554be63ad47d0a34bd16d67e75d28-86495d2b7431693ac677a0decd24b26bb8634cdd〈=en&ds=qw011&pr=sa&d=2012-11-13 14:33:57&v=13.2.0.5&sap=hp

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Analysis of program downloads scanned for viruses and spyware.

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Analysis of program downloads scanned for viruses and spyware.

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: ToggleDU Toolbar - {3ad798d0-4642-4c55-bc14-cfe7dd19e0d1} - C:\Program Files\ToggleDU\prxtbTog0.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSSRCAS.DLL

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: LinkAirBrowserHelper HistoryTriggerBHO - {21A88CB9-84D2-4020-A2D1-B25A21034884} - C:\Program Files\LG Electronics\LG PC Suite IV\LinkAir\LinkAirBrowserHelper.dll

O2 - BHO: ToggleDU - {3ad798d0-4642-4c55-bc14-cfe7dd19e0d1} - C:\Program Files\ToggleDU\prxtbTog0.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: ST Deutsch - {8dbb6d8e-e4a6-4e3b-9753-af78b226441c} - C:\Program Files\Softonic_Deutsch\prxtbSof2.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\13.2.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: ST Deutsch Toolbar - {8dbb6d8e-e4a6-4e3b-9753-af78b226441c} - C:\Program Files\Softonic_Deutsch\prxtbSof2.dll

O3 - Toolbar: ToggleDU Toolbar - {3ad798d0-4642-4c55-bc14-cfe7dd19e0d1} - C:\Program Files\ToggleDU\prxtbTog0.dll

O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSBAR.DLL

O3 - Toolbar: MediaBar - {0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\ToolBar\BearshareMediabarDx.dll

O3 - Toolbar: Searchqu Toolbar - {7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020} - C:\PROGRA~1\WI9130~1\ToolBar\SearchquDx.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\13.2.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ROC_roc_ssl_v12] "C:\Program Files\AVG Secure Search\ROC_roc_ssl_v12.exe" / /PROMPT /CMPID=roc_ssl_v12

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\Windows\system32\WpcUmi.exe

O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\m3SrchMn.exe" /m=2 /w /h

O4 - HKLM\..\Run: [M-Audio Taskbar Icon] C:\Windows\system32\M-AudioTaskBarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DigidesignMMERefresh] C:\Program Files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ulead Calendar Checker] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 6\CalCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ulead AutoDetector] C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\AutoDetector\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [MoLed] ModLEDKey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ledpointer] CNYHKey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKCU\..\Run: [bitTorrent DNA] "C:\Users\guido\Program Files\DNA\btdna.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [iSPMonitor] C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MyTomTomSA.exe] "C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open de huidige pagina met BID - file://C:\Program Files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebid.htm

O8 - Extra context menu item: Open de huidige pagina met BID Link Explorer - file://C:\Program Files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidlinkexplorer.htm

O8 - Extra context menu item: Open doel met BID - file://C:\Program Files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidlink.htm

O8 - Extra context menu item: Plaats de huidige pagina in de BID wachtrij - file://C:\Program Files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidqueue.htm

O8 - Extra context menu item: Plaats doel met BID in wachtrij - file://C:\Program Files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidlinkqueue.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: HP Clipboek - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} -

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\13.2.0\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\bearsh~1\mediabar\datamngr\datamngr.dll c:\progra~1\bearsh~1\mediabar\datamngr\iebho.dll c:\progra~1\bandoo\bndhook.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira Real-Time Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: WebEx Service Host for Support Center (atashost) - WebEx Communications, Inc. - C:\Windows\system32\atashost.exe

O23 - Service: Bandoo Coordinator - Bandoo Media Inc. - C:\PROGRA~1\Bandoo\Bandoo.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Digidesign MME Refresh Service (DigiRefresh) - Avid Technology, Inc. - C:\Program Files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe

O23 - Service: digiSPTIService - Avid Technology, Inc. - C:\Program Files\Digidesign\Pro Tools\digiSPTIService.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\Windows\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1c9cb1b49457b91) (gupdate1c9cb1b49457b91) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: ISP Monitor (ISPMonitorSrv) - How2 Studios - C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: My Web Search Service (MyWebSearchService) - MyWebSearch.com - C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwssvc.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater13.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\13.2.0\ToolbarUpdater.exe

--

End of file - 13758 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Reacties 79
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Ga naar Start - Alle programma's - Bureauaccesoires.

Zoek het icoon van het opdrachtprompt en klik er op met de rechter muisknop en kies dan in het lijstje voor “uitvoeren als administrator” om het opdrachtprompt te openen.

Tik in: sc stop "Bandoo Coordinator" en druk op Enter.

Tik in: sc delete "Bandoo Coordinator" en druk op Enter.

Tik in: sc stop "MyWebSearchService" en druk op Enter.

Tik in: sc delete "MyWebSearchService" en druk op Enter.

Tik in exit en druk Enter.

Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Analysis of program downloads scanned for viruses and spyware.

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://isearch.avg.com/?cid={38864E95-B06A-4790-A335-28D58D063152}&mid=f81554be6 3ad47d0a34bd16d67e75d28-86495d2b7431693ac677a0decd24b26bb8634cdd〈=en&ds=qw01 1&pr=sa&d=2012-11-13 14:33:57&v=13.2.0.5&sap=hp

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Analysis of program downloads scanned for viruses and spyware.

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Analysis of program downloads scanned for viruses and spyware.

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: ToggleDU Toolbar - {3ad798d0-4642-4c55-bc14-cfe7dd19e0d1} - C:\Program Files\ToggleDU\prxtbTog0.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\yWebSearch\bar\2.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: ToggleDU - {3ad798d0-4642-4c55-bc14-cfe7dd19e0d1} - C:\Program Files\ToggleDU\prxtbTog0.dll

O2 - BHO: ST Deutsch - {8dbb6d8e-e4a6-4e3b-9753-af78b226441c} - C:\Program Files\Softonic_Deutsch\prxtbSof2.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: ST Deutsch Toolbar - {8dbb6d8e-e4a6-4e3b-9753-af78b226441c} - C:\Program Files\Softonic_Deutsch\prxtbSof2.dll

O3 - Toolbar: ToggleDU Toolbar - {3ad798d0-4642-4c55-bc14-cfe7dd19e0d1} - C:\Program Files\ToggleDU\prxtbTog0.dll

O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSBAR.DLL

O3 - Toolbar: MediaBar - {0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\ToolBar\BearshareMediabarDx.dll

O3 - Toolbar: Searchqu Toolbar - {7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020} - C:\PROGRA~1\WI9130~1\ToolBar\SearchquDx.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\13.2.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\m3SrchMn.exe" /m=2 /w /h

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\bearsh~1\mediabar\datamngr\datamngr.dll c:\progra~1\bearsh~1\mediabar\datamngr\iebho.dll c:\progra~1\bandoo\bndhook.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Verwijder Ask Toolbar of AskBarDis via Software (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map : C:\Program Files\AskBarDis

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

hieronder het gevraagde

met vriendelijke groet.

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.70.0.1100

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2013.01.20.03

Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.6001.19019

papa :: PRIVÉ-THUIS [administrator]

Bescherming: Ingeschakeld

20/01/2013 11:13:07

mbam-log-2013-01-20 (11-13-07).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 398556

Verstreken tijd: 31 minuut/minuten, 33 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 1

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSOEMON.EXE (PUP.MyWebSearch) -> 3660 -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

Geheugenmodulen gedetecteerd: 1

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSOESTB.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

Registersleutels gedetecteerd: 133

HKCR\CLSID\{00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00A6FAF6-072E-44CF-8957-5838F569A31D} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{07B18EA0-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{07B18EAA-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{07B18EAB-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearchToolBar.SettingsPlugin.1 (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearchToolBar.SettingsPlugin (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{07B18EAB-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{0F8ECF4F-3646-4C3A-8881-8E138FFCAF70} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{8CA01F0E-987C-49C3-B852-2F1AC4A7094C} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{1093995A-BA37-41D2-836E-091067C4AD17} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.IECookiesManager.1 (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.IECookiesManager (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{147A976F-EEE1-4377-8EA7-4716E4CDD239} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{1E0DE227-5CE4-4ea3-AB0C-8B03E1AA76BC} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{25560540-9571-4D7B-9389-0F166788785A} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{C8CECDE3-1AE1-4C4A-AD82-6D5B00212144} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{17DE5E5E-BFE3-4E83-8E1F-8755795359EC} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.DataControl.1 (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.DataControl (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{25560540-9571-4D7B-9389-0F166788785A} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{3DC201FB-E9C9-499C-A11F-23C360D7C3F8} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{E47CAEE0-DEEA-464A-9326-3F2801535A4D} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{3E1656ED-F60E-4597-B6AA-B6A58E171495} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.HTMLMenu.2 (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.HTMLMenu (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3DC201FB-E9C9-499C-A11F-23C360D7C3F8} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{3E720452-B472-4954-B7AA-33069EB53906} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{3E720450-B472-4954-B7AA-33069EB53906} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{3E720451-B472-4954-B7AA-33069EB53906} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearch.HTMLPanel.1 (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearch.HTMLPanel (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3E720452-B472-4954-B7AA-33069EB53906} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{53CED2D0-5E9A-4761-9005-648404E6F7E5} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearchToolBar.ToolbarPlugin.1 (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearchToolBar.ToolbarPlugin (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{63D0ED2C-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{8E6F1830-9607-4440-8530-13BE7C4B1D14} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{63D0ED2B-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.PopSwatterSettingsControl.1 (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.PopSwatterSettingsControl (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{63D0ED2C-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{7473D292-B7BB-4f24-AE82-7E2CE94BB6A9} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{7473D290-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{7473D291-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{7473D294-B7BB-4f24-AE82-7E2CE94BB6A9} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearch.PseudoTransparentPlugin.1 (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearch.PseudoTransparentPlugin (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{7473D294-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{7473D296-B7BB-4f24-AE82-7E2CE94BB6A9} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{84DA4FDF-A1CF-4195-8688-3E961F505983} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{8E6F1832-9607-4440-8530-13BE7C4B1D14} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.PopSwatterBarButton.1 (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.PopSwatterBarButton (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{938AA51A-996C-4884-98CE-80DD16A5C9DA} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{29D67D3C-509A-4544-903F-C8C1B8236554} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{2E3537FC-CF2F-4F56-AF54-5A6A3DD375CC} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{98D9753D-D73B-42D5-8C85-4469CDA897AB} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.HTMLMenu.1 (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{98D9753D-D73B-42D5-8C85-4469CDA897AB} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{9FF05104-B030-46FC-94B8-81276E4E27DF} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\ScreenSaverControl.ScreenSaverInstaller.1 (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\ScreenSaverControl.ScreenSaverInstaller (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{9FF05104-B030-46FC-94B8-81276E4E27DF} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{A9571378-68A1-443d-B082-284F960C6D17} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{ADB01E81-3C79-4272-A0F1-7B2BE7A782DC} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearch.OutlookAddin.1 (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearch.OutlookAddin (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{B813095C-81C0-4E40-AA14-67520372B987} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.KillerObjManager.1 (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.KillerObjManager (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{C9D7BE3E-141A-4C85-8CD6-32461F3DF2C7} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.HistoryKillerScheduler.1 (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.HistoryKillerScheduler (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{CFF4CE82-3AA2-451F-9B77-7165605FB835} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.HistorySwatterControlBar.1 (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.HistorySwatterControlBar (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{D9FFFB27-D62A-4D64-8CEC-1FF006528805} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{0D26BC71-A633-4E71-AD31-EADC3A1B6A3A} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{E342AF55-B78A-4CD0-A2BB-DA7F52D9D25E} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{E79DFBCA-5697-4fbd-94E5-5B2A9C7C1612} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{E79DFBC0-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{72EE7F04-15BD-4845-A005-D6711144D86A} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearch.ChatSessionPlugin.1 (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearch.ChatSessionPlugin (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{E79DFBCA-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Typelib\{D518921A-4A03-425E-9873-B9A71756821E} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{CF54BE1C-9359-4395-8533-1657CF209CFE} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Typelib\{F42228FB-E84E-479E-B922-FBBD096E792C} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{6E74766C-4D93-4CC0-96D1-47B8E07FF9CA} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{56256A51-B582-467e-B8D4-7786EDA79AE0} (Trojan.Vundo) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{56256A51-B582-467e-B8D4-7786EDA79AE0} (Trojan.Vundo) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{00A6FAF1-072E-44CF-8957-5838F569A31D} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00A6FAF1-072E-44CF-8957-5838F569A31D} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{59C7FC09-1C83-4648-B3E6-003D2BBC7481} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{68AF847F-6E91-45dd-9B68-D6A12C30E5D7} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9170B96C-28D4-4626-8358-27E6CAEEF907} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D1A71FA0-FF48-48dd-9B6D-7A13A3E42127} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{DDB1968E-EAD6-40fd-8DAE-FF14757F60C7} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F138D901-86F0-4383-99B6-9CDD406036DA} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearch.MultipleButton (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearch.MultipleButton.1 (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearch.ThirdPartyInstaller (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearch.ThirdPartyInstaller.1 (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearch.UrlAlertButton (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearch.UrlAlertButton.1 (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\MyWebSearch (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\Software\AppDataLow\Software\MyWebSearch (PUP.MyWebsearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\FocusInteractive (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Fun Web Products (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\MyWebSearch (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\RunDll32Policy\f3ScrCtr.dll (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Schemes\f3pss (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\MyWebSearch.OutlookAddin (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\MyWebSearch.OutlookAddin (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MyWebSearch bar Uninstall (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@mywebsearch.com/Plugin (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{819FFE22-35C7-4925-8CDA-4E0E2DB94302} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{819FFE20-35C7-4925-8CDA-4E0E2DB94302} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{819FFE21-35C7-4925-8CDA-4E0E2DB94302} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{67FA02C4-AB30-4e77-A640-78EE8EC8673B} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{08858AF6-42AD-4914-95D2-AC3AB0DC8E28} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{8FFDF636-0D87-4B33-B9E9-79A53F6E1DAE} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{01947140-417F-46B6-8751-A3A2B8345E1A} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{08858AF6-42AD-4914-95D2-AC3AB0DC8E28} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{799391D3-EB86-4bac-9BD3-CBFEA58A0E15} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{D858DAFC-9573-4811-B323-7011A3AA7E61} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 5

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser|{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (PUP.MyWebSearch) -> Data: ©Ž±#¥aI¶»

äG\Ê -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (PUP.MyWebSearch) -> Data: -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Media\WMSDK\Sources|f3PopularScreensavers (PUP.MyWebSearch) -> Data: C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\F3SCRCTR.DLL -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform|FunWebProducts (PUP.MyWebSearch) -> Data: -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions|m3ffxtbr@mywebsearch.com (PUP.MyWebSearch) -> Data: C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerdata gedetecteerd: 1

HKCR\regfile\shell\open\command| (Broken.OpenCommand) -> Slecht: ("regedit.exe" "%1") Goed: (regedit.exe "%1") -> Succesvol in quarantaine geplaatst en gerepareerd.

Mappen gedetecteerd: 17

C:\Program Files\FunWebProducts (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch (PUP.MyWebSearch) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar (PUP.MyWebSearch) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\chrome (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin (PUP.MyWebSearch) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\chrome (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Avatar (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\History (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Message (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Overlay (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Bestanden gedetecteerd: 78

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSOESTB.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSOEMON.EXE (PUP.MyWebSearch) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSBAR.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\F3HISTSW.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\F3DTACTL.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\F3HTMLMU.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\M3HTML.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\M3FFTBPR.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\F3POPSWT.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\M3SKIN.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\F3CJPEG.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\F3SCRCTR.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\M3OUTLCN.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\F3HTTPCT.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\M3MSG.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\F3REPROX.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSOEPLG.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\System32\f3PSSavr.scr (PUP.FunWebProducts) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Tessa\hannah.exe (Adware.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\papa\Downloads\installer_autodesk_dwg_trueview_2011_32_bits_Dutch.exe (PUP.SmsPay.PGen) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\papa\Downloads\installer_ulead_photo_express_2010_Nederlands_Dutch.exe (PUP.SmsPay.pns) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\System32\f3PSSavr.scr (Trojan.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\chrome\M3FFXTBR.JAR (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\CHROME.MANIFEST (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\F3BKGERR.JPG (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\F3HKSTUB.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\F3IMSTUB.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\F3PSSAVR.SCR (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\F3REGHK.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\F3RESTUB.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\F3SCHMON.EXE (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\F3SPACER.WMV (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\F3WALLPP.DAT (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\F3WPHOOK.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\FWPBUDDY.PNG (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\INSTALL.RDF (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\M3AUXSTB.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\M3DLGHK.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\M3HIGHIN.EXE (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\M3IDLE.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\M3IMPIPE.EXE (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\M3MEDINT.EXE (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\M3PATCH.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\M3PLUGIN.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\M3SKPLAY.EXE (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\M3SLSRCH.EXE (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\M3SRCHMN.EXE (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\M3TPINST.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\M3UNPAT.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSMLBTN.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSSVC.EXE (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSUABTN.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\NPMYWEBS.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\chrome\M3FFXTBR.JAR (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Avatar\COMMON.F3S (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game\CHECKERS.F3S (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game\CHESS.F3S (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game\REVERSI.F3S (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\CM.ICO (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\MFC.ICO (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\PSS.ICO (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\SMILEY.ICO (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\WB.ICO (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\ZWINKY.ICO (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Message\COMMON.F3S (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\COMMON.F3S (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\DOG.F3S (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\FISH.F3S (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\KUNGFU.F3S (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\LIFEGARD.F3S (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\MAID.F3S (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\MAILBOX.F3S (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\OPERA.F3S (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\ROBOT.F3S (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\SEDUCT.F3S (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\SURFER.F3S (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Overlay\COMMON.F3S (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\s_pid.dat (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

---------------------------------------------------------------------

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:09:38, on 20/01/2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.19019)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Windows\System32\wpcumi.exe

C:\Windows\System32\M-AudioTaskBarIcon.exe

C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 6\CalCheck.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\AutoDetector\Monitor.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\ModLEDKey.exe

C:\Windows\CNYHKey.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\windows defender\MSASCui.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Users\papa\Downloads\HijackThis.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://isearch.avg.com/?cid={38864E95-B06A-4790-A335-28D58D063152}&mid=f81554be63ad47d0a34bd16d67e75d28-86495d2b7431693ac677a0decd24b26bb8634cdd〈=en&ds=qw011&pr=sa&d=2012-11-13 14:33:57&v=13.2.0.5&sap=hp

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Analysis of program downloads scanned for viruses and spyware.

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Analysis of program downloads scanned for viruses and spyware.

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: LinkAirBrowserHelper HistoryTriggerBHO - {21A88CB9-84D2-4020-A2D1-B25A21034884} - C:\Program Files\LG Electronics\LG PC Suite IV\LinkAir\LinkAirBrowserHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\13.2.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ROC_roc_ssl_v12] "C:\Program Files\AVG Secure Search\ROC_roc_ssl_v12.exe" / /PROMPT /CMPID=roc_ssl_v12

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\Windows\system32\WpcUmi.exe

O4 - HKLM\..\Run: [M-Audio Taskbar Icon] C:\Windows\system32\M-AudioTaskBarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DigidesignMMERefresh] C:\Program Files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ulead Calendar Checker] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 6\CalCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ulead AutoDetector] C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\AutoDetector\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [MoLed] ModLEDKey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ledpointer] CNYHKey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKCU\..\Run: [bitTorrent DNA] "C:\Users\guido\Program Files\DNA\btdna.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [iSPMonitor] C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MyTomTomSA.exe] "C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open de huidige pagina met BID - file://C:\Program Files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebid.htm

O8 - Extra context menu item: Open de huidige pagina met BID Link Explorer - file://C:\Program Files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidlinkexplorer.htm

O8 - Extra context menu item: Open doel met BID - file://C:\Program Files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidlink.htm

O8 - Extra context menu item: Plaats de huidige pagina in de BID wachtrij - file://C:\Program Files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidqueue.htm

O8 - Extra context menu item: Plaats doel met BID in wachtrij - file://C:\Program Files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidlinkqueue.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: HP Clipboek - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} -

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\13.2.0\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira Real-Time Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: WebEx Service Host for Support Center (atashost) - WebEx Communications, Inc. - C:\Windows\system32\atashost.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Digidesign MME Refresh Service (DigiRefresh) - Avid Technology, Inc. - C:\Program Files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe

O23 - Service: digiSPTIService - Avid Technology, Inc. - C:\Program Files\Digidesign\Pro Tools\digiSPTIService.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\Windows\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1c9cb1b49457b91) (gupdate1c9cb1b49457b91) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: ISP Monitor (ISPMonitorSrv) - How2 Studios - C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater13.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\13.2.0\ToolbarUpdater.exe

--

End of file - 11372 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste.

de foutmelding is ongewijzigd

hieronder een voorbeeld als ik een mail wil inlezen.(ik hoop dat alles leesbaar is)

met vriendelijke groeten.

Foutmelding bij het openen van windows mail

Na ok gedrukt te hebben en een bericht te openen

Na ok gedrukt te hebben

Na ok gedrukt te hebben

Na gedrukt te hebben op “communes om hulp vragen” lukt dat niet in krijg ik een melding

Weet niet wat ik hier mee moet????????

Link naar reactie
Delen op andere sites

De plaatsing van de afbeelding is niet gelukt ... maar we gaan meteen even verder.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste,

onderstaande het gevraagde combofix logbestand

Met vriendelijke groeten.

------------------------------------------------------------

ComboFix 13-01-21.01 - papa 21/01/2013 11:40:04.1.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.32.1043.18.3325.1730 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\papa\Downloads\ComboFix.exe

AV: Avira Desktop *Disabled/Updated* {F67B4DE5-C0B4-6C3F-0EFF-6C83BD5D0C2C}

SP: Avira Desktop *Disabled/Updated* {4D1AAC01-E68E-63B1-344F-57F1C6DA4691}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\program files\Mozilla Firefox\components\AskHPRFF.js

c:\program files\Mozilla Firefox\searchplugins\SearchquWebSearch.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\.#searchqutb.js.1.3

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\data\search\engines.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\data\search\search.xsl

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\lib\about.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\lib\dtxpanelwin.xul

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\lib\dtxprefwin.xul

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\lib\dtxwin.xul

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\lib\emailnotifierproviders.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\lib\external.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\lib\neterror.xhtml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\lib\wmpstreamer.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\modules\datastore.jsm

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\preferences.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\searchqutb.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\toolbar.htm

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\toolbar.xul

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\bg-scalable-mdl.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\bg-scalable-tl.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\bg-scalable-tr.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btn-dragresize.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btn-wide-close-down.PNG

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btn-wide-close-over.PNG

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btn-wide-close.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btn-wide-maximize-down.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btn-wide-maximize-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btn-wide-maximize.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btn-wide-minimize-down.PNG

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btn-wide-minimize-over.PNG

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btn-wide-minimize.PNG

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btnarrow-next-off.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btnarrow-next.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btnarrow-previous-off.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btnarrow-previous.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\navico-home.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\panel.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\powered-mystart.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\tb_icon.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\widget.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\widget.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\bg-scalable-mdl.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\bg-scalable-tl.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\bg-scalable-tr.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btn-dragresize.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btn-wide-close-down.PNG

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btn-wide-close-over.PNG

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btn-wide-close.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btn-wide-maximize-down.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btn-wide-maximize-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btn-wide-maximize.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btn-wide-minimize-down.PNG

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btn-wide-minimize-over.PNG

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btn-wide-minimize.PNG

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btnarrow-next-off.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btnarrow-next.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btnarrow-previous-off.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btnarrow-previous.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\navico-home.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\panel.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\powered-mystart.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\tb_icon.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\widget.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\widget.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\bg-scalable-mdl.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\bg-scalable-tl.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\bg-scalable-tr.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btn-dragresize.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btn-wide-close-down.PNG

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btn-wide-close-over.PNG

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btn-wide-close.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btn-wide-maximize-down.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btn-wide-maximize-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btn-wide-maximize.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btn-wide-minimize-down.PNG

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btn-wide-minimize-over.PNG

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btn-wide-minimize.PNG

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btnarrow-next-off.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btnarrow-next.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btnarrow-previous-off.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btnarrow-previous.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\navico-home.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\panel.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\powered-mystart.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\tb_icon.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\widget.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\widget.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217.zip

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\bg-scalable-mdl.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\bg-scalable-tl.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\bg-scalable-tr.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btn-dragresize.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btn-wide-close-down.PNG

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btn-wide-close-over.PNG

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btn-wide-close.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btn-wide-maximize-down.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btn-wide-maximize-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btn-wide-maximize.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btn-wide-minimize-down.PNG

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btn-wide-minimize-over.PNG

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btn-wide-minimize.PNG

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btnarrow-next-off.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btnarrow-next.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btnarrow-previous-off.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btnarrow-previous.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\navico-home.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\panel.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\powered-mystart.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\tb_icon.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\widget.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\widget.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\bluelite.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\bluesky.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\btn-search-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\btn-search.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\btn-settings-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\btn-settings.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\btn-widgets-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\btn-widgets.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\btn_settings.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\button-down-back-ff.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\button-down-back.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\button-down-left.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\button-down-right.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\button-down-splitter.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\button-drop-back.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\button-drop-left.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\button-drop-right.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\button-drop-splitter.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\button-hover-back-ff.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\button-hover-back.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\button-hover-left.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\button-hover-right.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\button-hover-splitter.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\ca.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\dictionary.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\divider.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\downloadcom.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\email.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\email_on.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\games.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\graphred0.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\graphred0_5.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\grey.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\headsup.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\ico-shield.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\images.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\add.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\aol.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\arrow-dn.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\arrow-right.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\arrow-up.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btn-end.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btn-mdl.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btn-mdl_ff.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btn-start.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btnover-end.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btnover-mdl.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btnover-mdl_ff.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btnover-start.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\blank.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\btnback-down-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\btnback-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\btnleft-down-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\btnleft-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\btnright-down-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\btnright-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\button-splitter-down-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\button-splitter-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\checkmark.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\chevron.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\collapse.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\comcast.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\dtx.css

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\edit-back-hot.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\edit-back.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\expand.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\found.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\gmail.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\highlight.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\highlight_blue.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\highlight_cyan.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\highlight_lime.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\highlight_magenta.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\highlight_yellow.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\hotmail.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\imap.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\lastsearch-thumb-back.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\loadingMid.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\lock.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\mailcom.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\menu_bg-basic.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\menu_separator_bar.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\menuitem-splitter.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\menuitemback-down-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\menuitemback-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\menuitemleft-down-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\menuitemleft-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\menuitemright-down-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\menuitemright-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\move.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\movetarget.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\css\popupAbout.css

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\css\popupGames.css

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\css\popupWidgets.css

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\footer.htm

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\gamecategory.xsl

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\gameData.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\gameList.xsl

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\gametype.xsl

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\arrow-sml-drop.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\arrow-sml.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\arrowr-bluew5.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\bg-aboutbox.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\bg-btnover.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\bg-pnl520x390.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-close-grey.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-close-greyover.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-drag.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-next-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-next.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-previous-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-previous.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-search-pnlbtm-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-search-pnlbtm.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\gamethumb-on.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\gamethumb2-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\ico-calendar.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\ico-download.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\ico-joystick24.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\ico-play.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\ico-tags.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\icon-Add.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\icon-download.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\icon-Info.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\icon-play.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\icon-shop.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\menul-bgon.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\menul-bgover.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\panel-botm-noscroll.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scroll-bg-206.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scroll-bg.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scroll-topwin.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollb-disable.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollb-down.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollb-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollb.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollt-disable.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollt-down.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollt-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollt.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\searchbox-pnlbtm.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\star_x_grey.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\star_x_orange.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\TRUSTe_about.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\view-detailed-on.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\view-detailed-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\view-thumb-on.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\view-thumb-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\widgets-square-16px.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\widgets-square-24px.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\popupGames.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\popupWidgets.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\pop.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\css\manager.css

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\css\slider.css

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\bg-pnl.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\btn-close-grey.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\btn-close-greyover.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\collapsed_button.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\expanded_button.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\ico-playstation-down.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\ico-playstation-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\ico-playstation.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\ico-radio.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\music-note.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-btn-pause-on.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-btn-pause.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-btn-play-on.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-btn-play.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-eq-bg.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-eq-busy.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-eq-off.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-eq-on.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-eq-warning.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-options-design-on.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-options-design.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-options-on.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-options.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-volume-0.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-volume-1.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-volume-2.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-volume-3.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-volume-mute.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\scrollbar-handle.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\scrollbar-track.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\slider.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\slideron.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\track.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\managerpanel.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\volumeslider.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\remove.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\rename.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\resize-box.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\rss.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\rsschannelback.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\RSSLogo.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\rsstabdivider.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\scroll-left.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\scroll-right.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\search-go.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\search.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\text-ellipsis.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\throbber.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\toolbarsplitter.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\transparent_1px.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_02.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_03.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_04.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_06.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_07.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_08.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_09.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_10.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_11.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_12.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_13.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_14.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_15.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_16.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_18.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_19.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_20.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_21.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\btn-close-grey.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\btn-close-greyover.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\close-hot.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\close-normal.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\loadingMid.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\proxy.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\template.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\template.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\templateFF.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\throbber.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\icons\cond999.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\icons\icons.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\icons\na-s.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\icons\na.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\icons\weather.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\add.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\arrowr-bluew5.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\bg-pnl.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\bg-pnl520x350blue-whitebg.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\bg-pnl520x350blue.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\box-check.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\box-uncheck.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btn-close-grey.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btn-close-greyover.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btn-delete.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btn-search-pnlbtm.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btnarrow-next-off.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btnarrow-next.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btnarrow-previous-off.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btnarrow-previous.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\ico-check.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\ico-hotandhumid-s.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\ico-hotandhumid.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\options-weather.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\over-blue.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\over-orange.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\powered-by-weatherbug.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\powered-by-weatherbug2.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\radio-checked.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\radio-unchecked.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\searchbox-pnlbtm.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\weather-contour.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\popupWeather.css

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\popupWeather.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lib\yahoo.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\lichen.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\logo-about.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\logo.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\maps.bmp

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\menuseparatorback.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\modify-save.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\modify.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\modifyhot.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\music.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\news.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\options\options-main.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\options\options-search.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\options\options-weather.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\options\options-widgets.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\orange.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\pixsy.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\relatedlinks.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\rss-collapse.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\rss-delete.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\rss-expand.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\rss-feed.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\rss-folder-remove.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\rss-folder-rename.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\rss-folder.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\rss-found.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\rss-reload.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\rss-subscribe.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\rss.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\rssback.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\rsstopback.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\search-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\search.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\searchbar\searchbar-background-left.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\searchbar\searchbar-background-middle.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\searchbar\searchbar-background-right.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\searchqutb.css

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\settings.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\shopping.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\siteinfo.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\skin-bluelite.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\skin-bluesky.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\skin-grey.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\skin-lichen.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\skin-orange.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\skin-yellow.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\technorati.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\throbber.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\toolbarsplitter.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\video.bmp

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\weather.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\web.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\widget_allocine.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\widget_bliptv.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\widget_calcal.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\widget_calculator.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\widget_gservices.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\widget_sudoku.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\widget_todo.jpg

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\widget_todo.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\widget_trio.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\widget_uconverter.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\widgets-square-16px.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\widgets.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\wikipedia.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\yahoosearch.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\yellow.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\youtube.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\chrome\skin\zoom.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\components\windowmediator.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\manifest.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\SearchquDx.dll

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\SearchquTb.dll

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\uninstall.exe

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\uninstall.exe

c:\programdata\23098A66A9.sys

c:\programdata\ntuser.dat

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome.manifest

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\.#searchqutb.js.1.3

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\data\search\engines.xml

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\data\search\search.xsl

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\lib\about.xml

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\lib\dtxpanelwin.xul

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\lib\dtxprefwin.xul

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\lib\dtxwin.xul

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\lib\emailnotifierproviders.xml

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\lib\external.js

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\lib\neterror.xhtml

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\lib\wmpstreamer.html

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\modules\datastore.jsm

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\preferences.xml

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\searchqutb.js

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\toolbar.htm

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\toolbar.xul

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\bg-scalable-mdl.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\bg-scalable-tl.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\bg-scalable-tr.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btn-dragresize.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btn-wide-close-down.PNG

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btn-wide-close-over.PNG

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btn-wide-close.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btn-wide-maximize-down.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btn-wide-maximize-over.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btn-wide-maximize.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btn-wide-minimize-down.PNG

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btn-wide-minimize-over.PNG

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btn-wide-minimize.PNG

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btnarrow-next-off.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btnarrow-next.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btnarrow-previous-off.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\btnarrow-previous.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\navico-home.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\panel.html

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\powered-mystart.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\tb_icon.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\widget.js

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1227\widget.xml

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\bg-scalable-mdl.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\bg-scalable-tl.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\bg-scalable-tr.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btn-dragresize.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btn-wide-close-down.PNG

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btn-wide-close-over.PNG

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btn-wide-close.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btn-wide-maximize-down.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btn-wide-maximize-over.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btn-wide-maximize.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btn-wide-minimize-down.PNG

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btn-wide-minimize-over.PNG

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btn-wide-minimize.PNG

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btnarrow-next-off.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btnarrow-next.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btnarrow-previous-off.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\btnarrow-previous.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\navico-home.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\panel.html

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\powered-mystart.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\tb_icon.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\widget.js

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1255\widget.xml

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\bg-scalable-mdl.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\bg-scalable-tl.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\bg-scalable-tr.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btn-dragresize.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btn-wide-close-down.PNG

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btn-wide-close-over.PNG

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btn-wide-close.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btn-wide-maximize-down.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btn-wide-maximize-over.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btn-wide-maximize.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btn-wide-minimize-down.PNG

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btn-wide-minimize-over.PNG

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btn-wide-minimize.PNG

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btnarrow-next-off.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btnarrow-next.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btnarrow-previous-off.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\btnarrow-previous.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\navico-home.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\panel.html

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\powered-mystart.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\tb_icon.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\widget.js

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.Twitter.1257\widget.xml

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217.zip

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\bg-scalable-mdl.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\bg-scalable-tl.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\bg-scalable-tr.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btn-dragresize.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btn-wide-close-down.PNG

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btn-wide-close-over.PNG

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btn-wide-close.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btn-wide-maximize-down.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btn-wide-maximize-over.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btn-wide-maximize.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btn-wide-minimize-down.PNG

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btn-wide-minimize-over.PNG

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btn-wide-minimize.PNG

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btnarrow-next-off.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btnarrow-next.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btnarrow-previous-off.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\btnarrow-previous.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\navico-home.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\panel.html

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\powered-mystart.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\tb_icon.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\widget.js

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\content\widgets\net.vmn.www.3.YouTube.1217\widget.xml

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\bluelite.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\bluesky.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\btn-search-over.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\btn-search.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\btn-settings-over.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\btn-settings.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\btn-widgets-over.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\btn-widgets.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\btn_settings.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\button-down-back-ff.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\button-down-back.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\button-down-left.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\button-down-right.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\button-down-splitter.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\button-drop-back.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\button-drop-left.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\button-drop-right.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\button-drop-splitter.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\button-hover-back-ff.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\button-hover-back.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\button-hover-left.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\button-hover-right.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\button-hover-splitter.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\ca.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\dictionary.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\divider.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\downloadcom.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\email.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\email_on.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\games.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\graphred0.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\graphred0_5.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\grey.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\headsup.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\ico-shield.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\images.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\add.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\aol.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\arrow-dn.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\arrow-right.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\arrow-up.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\bg-btn-end.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\bg-btn-mdl.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\bg-btn-mdl_ff.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\bg-btn-start.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\bg-btnover-end.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\bg-btnover-mdl.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\bg-btnover-mdl_ff.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\bg-btnover-start.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\blank.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\btnback-down-vista.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\btnback-vista.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\btnleft-down-vista.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\btnleft-vista.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\btnright-down-vista.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\btnright-vista.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\button-splitter-down-vista.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\button-splitter-vista.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\checkmark.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\chevron.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\collapse.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\comcast.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\dtx.css

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\edit-back-hot.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\edit-back.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\expand.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\found.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\gmail.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\highlight.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\highlight_blue.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\highlight_cyan.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\highlight_lime.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\highlight_magenta.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\highlight_yellow.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\hotmail.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\imap.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\lastsearch-thumb-back.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\loadingMid.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\lock.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\mailcom.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\menu_bg-basic.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\menu_separator_bar.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\menuitem-splitter.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\menuitemback-down-vista.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\menuitemback-vista.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\menuitemleft-down-vista.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\menuitemleft-vista.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\menuitemright-down-vista.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\menuitemright-vista.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\move.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\movetarget.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\css\popupAbout.css

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\css\popupGames.css

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\css\popupWidgets.css

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\footer.htm

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\gamecategory.xsl

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\gameData.js

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\gameList.xsl

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\gametype.xsl

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\arrow-sml-drop.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\arrow-sml.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\arrowr-bluew5.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\bg-aboutbox.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\bg-btnover.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\bg-pnl520x390.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\btn-close-grey.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\btn-close-greyover.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\btn-drag.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\btn-next-over.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\btn-next.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\btn-previous-over.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\btn-previous.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\btn-search-pnlbtm-over.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\btn-search-pnlbtm.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\gamethumb-on.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\gamethumb2-over.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\ico-calendar.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\ico-download.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\ico-joystick24.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\ico-play.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\ico-tags.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\icon-Add.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\icon-download.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\icon-Info.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\icon-play.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\icon-shop.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\menul-bgon.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\menul-bgover.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\panel-botm-noscroll.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\scroll-bg-206.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\scroll-bg.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\scroll-topwin.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\scrollb-disable.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\scrollb-down.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\scrollb-over.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\scrollb.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\scrollt-disable.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\scrollt-down.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\scrollt-over.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\scrollt.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\searchbox-pnlbtm.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\star_x_grey.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\star_x_orange.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\TRUSTe_about.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\view-detailed-on.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\view-detailed-over.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\view-thumb-on.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\view-thumb-over.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\widgets-square-16px.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\images\widgets-square-24px.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\popupGames.html

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\panels\popupWidgets.html

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\pop.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\css\manager.css

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\css\slider.css

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\bg-pnl.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\btn-close-grey.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\btn-close-greyover.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\collapsed_button.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\expanded_button.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\ico-playstation-down.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\ico-playstation-over.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\ico-playstation.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\ico-radio.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\music-note.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\radio-btn-pause-on.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\radio-btn-pause.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\radio-btn-play-on.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\radio-btn-play.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\radio-eq-bg.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\radio-eq-busy.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\radio-eq-off.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\radio-eq-on.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\radio-eq-warning.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\radio-options-design-on.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\radio-options-design.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\radio-options-on.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\radio-options.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\radio-volume-0.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\radio-volume-1.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\radio-volume-2.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\radio-volume-3.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\radio-volume-mute.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\scrollbar-handle.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\scrollbar-track.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\slider.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\slideron.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\images\track.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\managerpanel.html

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\radio\volumeslider.html

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\remove.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\rename.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\resize-box.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\rss.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\rsschannelback.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\RSSLogo.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\rsstabdivider.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\scroll-left.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\scroll-right.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\search-go.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\search.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\text-ellipsis.xml

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\throbber.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\toolbarsplitter.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\transparent_1px.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\border_02.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\border_03.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\border_04.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\border_06.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\border_07.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\border_08.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\border_09.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\border_10.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\border_11.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\border_12.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\border_13.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\border_14.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\border_15.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\border_16.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\border_18.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\border_19.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\border_20.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\border_21.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\btn-close-grey.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\btn-close-greyover.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\close-hot.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\close-normal.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\loadingMid.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\proxy.html

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\template.html

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\template.xml

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\templateFF.html

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\uwa\throbber.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\icons\cond999.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\icons\icons.xml

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\icons\na-s.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\icons\na.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\icons\weather.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\add.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\arrowr-bluew5.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\bg-pnl.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\bg-pnl520x350blue-whitebg.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\bg-pnl520x350blue.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\box-check.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\box-uncheck.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btn-close-grey.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btn-close-greyover.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btn-delete.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btn-search-pnlbtm.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btnarrow-next-off.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btnarrow-next.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btnarrow-previous-off.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btnarrow-previous.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\ico-check.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\ico-hotandhumid-s.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\ico-hotandhumid.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\options-weather.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\over-blue.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\over-orange.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\powered-by-weatherbug.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\powered-by-weatherbug2.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\radio-checked.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\radio-unchecked.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\searchbox-pnlbtm.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\weather-contour.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\popupWeather.css

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\popupWeather.html

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lib\yahoo.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\lichen.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\logo-about.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\logo.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\maps.bmp

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\menuseparatorback.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\modify-save.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\modify.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\modifyhot.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\music.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\news.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\options\options-main.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\options\options-search.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\options\options-weather.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\options\options-widgets.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\orange.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\pixsy.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\relatedlinks.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\rss-collapse.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\rss-delete.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\rss-expand.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\rss-feed.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\rss-folder-remove.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\rss-folder-rename.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\rss-folder.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\rss-found.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\rss-reload.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\rss-subscribe.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\rss.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\rssback.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\rsstopback.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\search-over.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\search.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\searchbar\searchbar-background-left.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\searchbar\searchbar-background-middle.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\searchbar\searchbar-background-right.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\searchqutb.css

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\settings.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\shopping.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\siteinfo.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\skin-bluelite.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\skin-bluesky.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\skin-grey.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\skin-lichen.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\skin-orange.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\skin-yellow.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\technorati.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\throbber.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\toolbarsplitter.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\video.bmp

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\weather.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\web.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\widget_allocine.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\widget_bliptv.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\widget_calcal.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\widget_calculator.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\widget_gservices.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\widget_sudoku.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\widget_todo.jpg

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\widget_todo.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\widget_trio.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\widget_uconverter.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\widgets-square-16px.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\widgets.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\wikipedia.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\yahoosearch.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\yellow.gif

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\youtube.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\chrome\skin\zoom.png

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\components\windowmediator.js

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\install.rdf

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\extensions\{7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020}\manifest.xml

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\searchplugins\SearchquWebSearch.xml

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\searchqutb

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\searchqutb\games\00d2dfc64c07a4f32824abac1d6f735b

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\searchqutb\games\3e4265e00cbc4a9cf22a105046a46d8a

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\searchqutb\games\44a5d79f5451d3036ba3986425e234c8

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\searchqutb\games\GameCategories.xml

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\searchqutb\games\GameTypes.xml

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\searchqutb\guid.dat

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\searchqutb\preferences.dat

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\searchqutb\stats.dat

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\searchqutb\uninstallFF.dat

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\searchqutb\version.xml

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\searchqutb\weather\03e2783269aec63388f35f69ca84510c

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\searchqutb\weather\6942415a891945b53e3a176ca12a3e6b

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\searchqutb\weather\forecasts_cache.xml

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\searchqutb\weather\observations_cache.xml

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\searchqutb\weatherbutton_prefs.xml

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\searchqutb\widgets_cache\84b70525cff6359fdeca553342c23e4c

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\searchqutb\widgets_cache\bf5b6317ae07da699882fc948f22eda4

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\searchqutb\widgets_cache\category_cache.xml

c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\searchqutb\widgets_cache\widget_cache.xml

c:\users\papa\AppData\Roaming\vso_ts_preview.xml

c:\users\Public\00.jpg

c:\users\Public\0000.png

c:\users\Public\000000000000000.jpg

c:\users\Public\000000000000000000.jpg

c:\users\Public\0000000000000000000.jpg

c:\users\Public\000000000000000000000.jpg

c:\users\Public\0000000000000000000000.jpg

c:\users\Public\00000000000000000000000.jpg

c:\users\Public\000000000000000000000000.jpg

c:\users\Public\00000000000000000000000000.jpg

c:\users\Public\000000000000000000000000000.jpg

c:\users\Public\0000000000000000000000000000.jpg

c:\users\Public\00000000000000000000000000000.jpg

c:\users\Public\000000000000000000000000000000.jpg

c:\users\Public\254.jpg

c:\users\Public\4Front Bass Module.dll

c:\users\Public\COMDLG32.oca

c:\users\Public\Documents\00000001.TMP

c:\users\Public\Documents\00000002.TMP

c:\users\Public\sdelevURL.tmp

c:\users\Rita\AppData\Roaming\vso_ts_preview.xml

c:\users\Tessa\AppData\Roaming\vso_ts_preview.xml

c:\users\Thomas\15.t2k

c:\users\Thomas\AppData\Roaming\vso_ts_preview.xml

c:\users\Thomas\Documents\~WRD2528.tmp

c:\users\Thomas\FIFA08.exe

c:\users\Thomas\Setup-SopCast-3.0.3-2008-4-30.exe

c:\users\uit dienst\AppData\Roaming\inst.exe

c:\windows\iun6002.exe

c:\windows\system32\AutoRun.inf

c:\windows\system32\roboot.exe

c:\windows\unin0413.exe

D:\AUTORUN.INF

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-12-21 to 2013-01-21 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-01-21 11:01 . 2013-01-21 11:01 -------- d-----w- c:\users\uit dienst\AppData\Local\temp

2013-01-21 11:01 . 2013-01-21 11:01 -------- d-----w- c:\users\Thomas\AppData\Local\temp

2013-01-21 11:00 . 2013-01-21 11:00 -------- d-----w- c:\users\Tessa\AppData\Local\temp

2013-01-21 11:00 . 2013-01-21 11:00 -------- d-----w- c:\users\school\AppData\Local\temp

2013-01-21 11:00 . 2013-01-21 11:00 -------- d-----w- c:\users\Rita\AppData\Local\temp

2013-01-21 11:00 . 2013-01-21 11:00 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2013-01-20 17:42 . 2013-01-20 17:42 -------- d-----w- c:\users\Tessa\AppData\Roaming\Avira

2013-01-20 10:11 . 2013-01-20 10:11 -------- d-----w- c:\users\papa\AppData\Roaming\Malwarebytes

2013-01-20 10:11 . 2013-01-20 10:11 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2013-01-20 10:11 . 2013-01-20 10:11 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2013-01-20 10:11 . 2012-12-14 15:49 21104 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2013-01-19 18:13 . 2013-01-19 18:13 -------- d-----w- c:\users\papa\AppData\Roaming\dll-files.com

2013-01-19 17:52 . 2013-01-19 18:20 -------- d-----w- c:\program files\Dll-Files.com Fixer

2013-01-18 12:53 . 2013-01-08 04:57 6991832 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{C42562E0-54C6-4E6C-85EC-BCC3FA986E2A}\mpengine.dll

2013-01-17 20:02 . 2013-01-17 20:02 -------- d-----w- c:\users\papa\AppData\Local\ElevatedDiagnostics

2013-01-17 15:12 . 2013-01-17 15:12 -------- d-----w- c:\users\guido - 2

2013-01-17 11:39 . 2013-01-17 15:30 -------- d-----w- c:\users\papa\AppData\Roaming\ISP Monitor

2013-01-17 11:38 . 2013-01-17 11:38 -------- d-----w- C:\inetpub

2013-01-16 19:58 . 2013-01-16 19:58 -------- d-----w- c:\users\papa\AppData\Roaming\DriverCure

2013-01-16 19:58 . 2013-01-16 19:58 -------- d-----w- c:\users\papa\AppData\Roaming\ParetoLogic

2013-01-16 19:58 . 2013-01-16 19:58 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\ParetoLogic

2013-01-16 19:58 . 2013-01-16 19:58 -------- d-----w- c:\programdata\ParetoLogic

2013-01-16 19:58 . 2013-01-16 19:58 -------- d-----w- c:\program files\ParetoLogic

2013-01-16 18:02 . 2013-01-16 18:02 -------- d-----w- c:\programdata\Systweak

2013-01-16 18:02 . 2013-01-16 18:02 -------- d-----w- c:\program files\Advanced System Protector

2013-01-16 18:02 . 2012-07-25 11:03 17136 ----a-w- c:\windows\system32\sasnative32.exe

2013-01-16 18:02 . 2013-01-16 18:03 -------- d-----w- c:\users\papa\AppData\Roaming\Systweak

2013-01-16 18:02 . 2013-01-16 19:55 -------- d-----w- c:\program files\RegClean Pro

2013-01-16 10:09 . 2013-01-16 10:09 -------- d-----w- c:\users\papa\AppData\Roaming\Avira

2013-01-16 10:03 . 2012-11-27 09:01 83944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgntflt.sys

2013-01-16 10:03 . 2012-11-22 14:51 36552 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avkmgr.sys

2013-01-16 10:03 . 2012-11-22 14:50 134336 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avipbb.sys

2013-01-16 10:03 . 2013-01-16 10:03 -------- d-----w- c:\programdata\Avira

2013-01-16 10:03 . 2013-01-16 10:03 -------- d-----w- c:\program files\Avira

2013-01-15 16:10 . 2013-01-03 18:34 1638912 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2013-01-09 13:35 . 2012-11-23 01:35 2048000 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2013-01-09 13:35 . 2012-11-02 10:19 1400832 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2013-01-09 13:35 . 2012-11-20 04:22 204288 ----a-w- c:\windows\system32\ncrypt.dll

2013-01-09 09:24 . 2013-01-09 09:24 -------- d-----w- c:\program files\iPod

2013-01-09 09:24 . 2013-01-09 09:24 -------- d-----w- c:\programdata\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1

2013-01-09 09:24 . 2013-01-09 09:24 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-01-09 19:17 . 2012-06-04 17:26 697864 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-01-09 19:17 . 2011-06-25 16:05 74248 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-12-16 13:12 . 2012-12-21 18:00 34304 ----a-w- c:\windows\system32\atmlib.dll

2012-12-16 10:50 . 2012-12-21 18:00 293376 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2012-11-13 13:33 . 2012-11-13 13:33 26984 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtpx86.sys

2012-11-13 01:29 . 2012-12-12 17:14 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2012-11-02 10:18 . 2012-12-12 17:15 376320 ----a-w- c:\windows\system32\dpnet.dll

2012-11-02 08:26 . 2012-12-12 17:15 23040 ----a-w- c:\windows\system32\dpnsvr.exe

2009-02-24 19:34 . 2013-01-20 21:46 1044480 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\libdivx.dll

2009-02-24 19:34 . 2013-01-20 21:46 200704 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ssldivx.dll

2013-01-20 21:46 . 2013-01-20 21:46 262552 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

2012-11-15 16:53 1796552 ----a-w- c:\program files\AVG Secure Search\13.2.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" [2008-12-12 1840424]

"ISPMonitor"="c:\program files\ISP Monitor\isp.exe" [2010-02-22 423536]

"MyTomTomSA.exe"="c:\program files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe" [2012-09-10 436728]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-21 125952]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"avgnt"="c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" [2012-12-04 384800]

"NBKeyScan"="c:\program files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" [2008-12-02 2221352]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-03-11 49152]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-12-12 152544]

"ROC_roc_ssl_v12"="c:\program files\AVG Secure Search\ROC_roc_ssl_v12.exe" [2012-11-13 1020512]

"vProt"="c:\program files\AVG Secure Search\vprot.exe" [2012-11-13 997320]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-11-28 59280]

"WPCUMI"="c:\windows\system32\WpcUmi.exe" [2006-11-02 176128]

"M-Audio Taskbar Icon"="c:\windows\system32\M-AudioTaskBarIcon.exe" [2009-06-22 594952]

"DigidesignMMERefresh"="c:\program files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe" [2009-06-18 77824]

"Ulead Calendar Checker"="c:\program files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 6\CalCheck.exe" [2005-08-22 69632]

"Ulead AutoDetector"="c:\program files\Common Files\Ulead Systems\AutoDetector\Monitor.exe" [2005-07-28 94208]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-12-25 92704]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-12-25 13683232]

"MoLed"="ModLEDKey.exe" [2006-11-09 53248]

"ledpointer"="CNYHKey.exe" [2006-11-09 5585408]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2008-3-25 214360]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfSvc]

@="Service"

.

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run-]

"LG LinkAir"=

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-]

"NPSStartup"=

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"B2C_AGENT"=c:\programdata\LGMOBILEAX\B2C_Client\B2CNotiAgent.exe

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe"

.

R3 ACSSCR;ACR38 Smart Card Reader;c:\windows\system32\DRIVERS\a38usb.sys [x]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

Akamai REG_MULTI_SZ Akamai

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]

2013-01-12 16:51 1606760 ----a-w- c:\program files\Google\Chrome\Application\24.0.1312.52\Installer\setup.exe

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-01-21 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-06-04 19:17]

.

2013-01-20 c:\windows\Tasks\DLL-Files.Com Fixer_MONTHLY.job

- c:\program files\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe [2013-01-19 09:56]

.

2013-01-20 c:\windows\Tasks\DLL-Files.Com Fixer_Updates.job

- c:\program files\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe [2013-01-19 09:56]

.

2013-01-19 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-615813228-1808946506-2437224700-1001Core.job

- c:\users\Thomas\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-12-03 19:25]

.

2013-01-21 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-615813228-1808946506-2437224700-1001UA.job

- c:\users\Thomas\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-12-03 19:25]

.

2013-01-19 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-615813228-1808946506-2437224700-1002Core.job

- c:\users\Tessa\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-11-29 19:31]

.

2013-01-21 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-615813228-1808946506-2437224700-1002UA.job

- c:\users\Tessa\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-11-29 19:31]

.

2013-01-19 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-615813228-1808946506-2437224700-1003Core.job

- c:\users\Rita\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-12-09 15:57]

.

2013-01-21 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-615813228-1808946506-2437224700-1003UA.job

- c:\users\Rita\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-12-09 15:57]

.

2013-01-21 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-05-02 11:43]

.

2013-01-21 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-05-02 11:43]

.

2013-01-21 c:\windows\Tasks\ParetoLogic Update Version3 Startup Task.job

- c:\program files\Common Files\ParetoLogic\UUS3\Pareto_Update3.exe [2012-06-27 21:07]

.

2013-01-16 c:\windows\Tasks\ParetoLogic Update Version3.job

- c:\program files\Common Files\ParetoLogic\UUS3\Pareto_Update3.exe [2012-06-27 21:07]

.

2013-01-20 c:\windows\Tasks\RegClean Pro_DEFAULT.job

- c:\program files\RegClean Pro\RegCleanPro.exe [2013-01-16 11:01]

.

2013-01-16 c:\windows\Tasks\RegClean Pro_UPDATES.job

- c:\program files\RegClean Pro\RegCleanPro.exe [2013-01-16 11:01]

.

2013-01-16 c:\windows\Tasks\RegCure Pro.job

- c:\program files\ParetoLogic\RegCure Pro\RegCurePro.exe [2012-10-22 20:06]

.

2013-01-21 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{B1F393E9-16DE-4B15-8237-C43C11C0EACB}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2011-02-08 04:47]

.

2013-01-21 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{EF3DE819-5A09-449F-9C34-201F3BE1C9E1}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2011-02-08 04:47]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://isearch.avg.com/?cid={38864E95-B06A-4790-A335-28D58D063152}&mid=f81554be63ad47d0a34bd16d67e75d28-86495d2b7431693ac677a0decd24b26bb8634cdd〈=en&ds=qw011&pr=sa&d=2012-11-13 14:33&v=13.2.0.5&sap=hp

mStart Page = hxxp://downloads.phpnuke.org/nl/index.php?rvs=google

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: Open de huidige pagina met BID - file://c:\program files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebid.htm

IE: Open de huidige pagina met BID Link Explorer - file://c:\program files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidlinkexplorer.htm

IE: Open doel met BID - file://c:\program files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidlink.htm

IE: Plaats de huidige pagina in de BID wachtrij - file://c:\program files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidqueue.htm

IE: Plaats doel met BID in wachtrij - file://c:\program files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidlinkqueue.htm

LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

TCP: DhcpNameServer = 195.130.130.131 195.130.131.131

Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - c:\program files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\13.2.0\ViProtocol.dll

FF - ProfilePath - c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://search.babylon.com/web/{searchTerms}?babsrc=browsersearch&AF=15627

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://home.mywebsearch.com/index.jhtml?ptb=5C819CF2-DFF7-4CD6-8D54-34621ACA7062&n=77fc1a51&p2=^UX^xdm018^YY^be&si=maps4pc

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.bearshare.com/web?src=ffb&systemid=2&q=

FF - ExtSQL: !HIDDEN! 2009-07-30 16:54; {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}; c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension

FF - ExtSQL: !HIDDEN! 2012-07-08 20:37; belgiumeid@eid.belgium.be; c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\belgiumeid@eid.belgium.be

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-10 - (no file)

WebBrowser-{8DBB6D8E-E4A6-4E3B-9753-AF78B226441C} - (no file)

WebBrowser-{3AD798D0-4642-4C55-BC14-CFE7DD19E0D1} - (no file)

WebBrowser-{3041D03E-FD4B-44E0-B742-2D9B88305F98} - c:\program files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

HKCU-Run-BitTorrent DNA - c:\users\guido\Program Files\DNA\btdna.exe

SafeBoot-WudfPf

SafeBoot-WudfRd

AddRemove-Ask Toolbar_is1 - c:\program files\AskBarDis\unins000.exe

AddRemove-Cabri II Demo - c:\cabdemo\UNINST

AddRemove-ISPMonitor - c:\windows\iun6002.exe

AddRemove-Junior Interactif - c:\windows\unin0413.exe

AddRemove-01_Simmental - c:\program files\SAMSUNG\USB Drivers\01_Simmental\Uninstall.exe

AddRemove-02_Siberian - c:\program files\SAMSUNG\USB Drivers\02_Siberian\Uninstall.exe

AddRemove-03_Swallowtail - c:\program files\SAMSUNG\USB Drivers\03_Swallowtail\Uninstall.exe

AddRemove-04_semseyite - c:\program files\SAMSUNG\USB Drivers\04_semseyite\Uninstall.exe

AddRemove-05_Sloan - c:\program files\SAMSUNG\USB Drivers\05_Sloan\Uninstall.exe

AddRemove-06_Spencer - c:\program files\SAMSUNG\USB Drivers\06_Spencer\Uninstall.exe

AddRemove-07_Schorl - c:\program files\SAMSUNG\USB Drivers\07_Schorl\Uninstall.exe

AddRemove-08_EMPChipset - c:\program files\SAMSUNG\USB Drivers\08_EMPChipset\Uninstall.exe

AddRemove-09_Hsp - c:\program files\SAMSUNG\USB Drivers\09_Hsp\Uninstall.exe

AddRemove-11_HSP_Plus_Default - c:\program files\SAMSUNG\USB Drivers\11_HSP_Plus_Default\Uninstall.exe

AddRemove-12_Symbian_USB_Download_Driver - c:\program files\SAMSUNG\USB Drivers\12_Symbian_USB_Download_Driver\Uninstall.exe

AddRemove-15_Symbian_Samsung_PC_DLC_Driver - c:\program files\SAMSUNG\USB Drivers\15_Symbian_Samsung_PC_DLC_Driver\Uninstall.exe

AddRemove-16_Shrewsbury - c:\program files\SAMSUNG\USB Drivers\16_Shrewsbury\Uninstall.exe

AddRemove-17_EMP_Chipset2 - c:\program files\SAMSUNG\USB Drivers\17_EMP_Chipset2\Uninstall.exe

AddRemove-18_Zinia_Serial_Driver - c:\program files\SAMSUNG\USB Drivers\18_Zinia_Serial_Driver\Uninstall.exe

AddRemove-19_VIA_driver - c:\program files\SAMSUNG\USB Drivers\19_VIA_driver\Uninstall.exe

AddRemove-20_NXP_Driver - c:\program files\SAMSUNG\USB Drivers\20_NXP_Driver\Uninstall.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2013-01-21 12:07

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Akamai]

"ServiceDll"="c:\program files\common files\akamai/netsession_win_ce5ba24.dll"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0005\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0006\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

Voltooingstijd: 2013-01-21 12:10:14

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-01-21 11:10

.

Pre-Run: 509.352.521.728 bytes beschikbaar

Post-Run: 516.444.553.216 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - C74DD70FC1DE5EBF5D2C3BEFFA8DCC68

Link naar reactie
Delen op andere sites

Combofix heeft behoorlijk wat ongewenst spul van de PC gehaald ... en er mag nog wat meer af.

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

Folder::

c:\programdata\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1

Firefox::

FF - ProfilePath - c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl -

FF - prefs.js: browser.startup.homepage -

FF - prefs.js: keyword.URL -

DDS::

uStart Page = hxxp://isearch.avg.com/?cid={38864E95-B06A-4790-A335-28D58D063152}&mid=f81554be63ad47d0a34bd16d67e75d28-86495d2b7431693ac677a0decd24b26bb8634cdd〈=en&ds=qw011&pr=sa&d=2012-11-13 14:33&v=13.2.0.5&sap=hp

mStart Page = hxxp://downloads.phpnuke.org/nl/index.php?rvs=google

Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - c:\program files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\13.2.0\ViProtocol.dll

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.

Sleep CFScript.txt in de rode snelkoppeling van ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding'>http://www.pc-helpforum.be/f163/hoe-maak-ik-een-cfscript-voor-45958/]handleiding.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste,

in onderstaande het gevraagde combofix.txt

en even ter vermelding, probleem is ongewijzigd.

Met vriendelijke groeten.

----------------------------------------------------------

ComboFix 13-01-21.04 - papa 22/01/2013 9:04.1.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.32.1043.18.3325.2303 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\papa\Downloads\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\users\papa\Desktop\CFScript.txt

AV: Avira Desktop *Disabled/Updated* {F67B4DE5-C0B4-6C3F-0EFF-6C83BD5D0C2C}

SP: Avira Desktop *Disabled/Updated* {4D1AAC01-E68E-63B1-344F-57F1C6DA4691}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\programdata\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1

c:\programdata\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1\GEARDIFx.exe

c:\programdata\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1\x86\DIFxAPI.dll

c:\programdata\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1\x86\DifXInst32.exe

c:\programdata\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1\x86\DIFxInstallLog.txt

c:\programdata\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1\x86\GEARAspi.dll

c:\programdata\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1\x86\GEARAspiWDM.inf

c:\programdata\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1\x86\gearaspiwdmx86.cat

c:\programdata\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1\x86\x86\GEARAspiWDM.sys

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-12-22 to 2013-01-22 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-01-22 08:21 . 2013-01-22 08:21 -------- d-----w- c:\users\papa\AppData\Local\temp

2013-01-22 08:21 . 2013-01-22 08:21 -------- d-----w- c:\users\uit dienst\AppData\Local\temp

2013-01-22 08:21 . 2013-01-22 08:21 -------- d-----w- c:\users\Thomas\AppData\Local\temp

2013-01-22 08:21 . 2013-01-22 08:21 -------- d-----w- c:\users\Tessa\AppData\Local\temp

2013-01-22 08:21 . 2013-01-22 08:21 -------- d-----w- c:\users\school\AppData\Local\temp

2013-01-22 08:21 . 2013-01-22 08:21 -------- d-----w- c:\users\Rita\AppData\Local\temp

2013-01-22 08:21 . 2013-01-22 08:21 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2013-01-22 07:43 . 2013-01-08 04:57 6991832 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{E6F98C04-92C5-4EC0-A194-B04B78145CFA}\mpengine.dll

2013-01-21 17:31 . 2013-01-21 17:31 -------- d-----w- c:\users\Thomas\AppData\Roaming\Avira

2013-01-20 17:42 . 2013-01-20 17:42 -------- d-----w- c:\users\Tessa\AppData\Roaming\Avira

2013-01-20 10:11 . 2013-01-20 10:11 -------- d-----w- c:\users\papa\AppData\Roaming\Malwarebytes

2013-01-20 10:11 . 2013-01-20 10:11 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2013-01-20 10:11 . 2013-01-20 10:11 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2013-01-20 10:11 . 2012-12-14 15:49 21104 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2013-01-19 18:13 . 2013-01-19 18:13 -------- d-----w- c:\users\papa\AppData\Roaming\dll-files.com

2013-01-19 17:52 . 2013-01-19 18:20 -------- d-----w- c:\program files\Dll-Files.com Fixer

2013-01-17 20:02 . 2013-01-17 20:02 -------- d-----w- c:\users\papa\AppData\Local\ElevatedDiagnostics

2013-01-17 15:12 . 2013-01-17 15:12 -------- d-----w- c:\users\guido - 2

2013-01-17 11:39 . 2013-01-17 15:30 -------- d-----w- c:\users\papa\AppData\Roaming\ISP Monitor

2013-01-17 11:38 . 2013-01-17 11:38 -------- d-----w- C:\inetpub

2013-01-16 19:58 . 2013-01-16 19:58 -------- d-----w- c:\users\papa\AppData\Roaming\DriverCure

2013-01-16 19:58 . 2013-01-16 19:58 -------- d-----w- c:\users\papa\AppData\Roaming\ParetoLogic

2013-01-16 19:58 . 2013-01-16 19:58 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\ParetoLogic

2013-01-16 19:58 . 2013-01-16 19:58 -------- d-----w- c:\programdata\ParetoLogic

2013-01-16 19:58 . 2013-01-16 19:58 -------- d-----w- c:\program files\ParetoLogic

2013-01-16 18:02 . 2013-01-16 18:02 -------- d-----w- c:\programdata\Systweak

2013-01-16 18:02 . 2013-01-16 18:02 -------- d-----w- c:\program files\Advanced System Protector

2013-01-16 18:02 . 2012-07-25 11:03 17136 ----a-w- c:\windows\system32\sasnative32.exe

2013-01-16 18:02 . 2013-01-16 18:03 -------- d-----w- c:\users\papa\AppData\Roaming\Systweak

2013-01-16 18:02 . 2013-01-16 19:55 -------- d-----w- c:\program files\RegClean Pro

2013-01-16 10:09 . 2013-01-16 10:09 -------- d-----w- c:\users\papa\AppData\Roaming\Avira

2013-01-16 10:03 . 2012-11-27 09:01 83944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgntflt.sys

2013-01-16 10:03 . 2012-11-22 14:51 36552 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avkmgr.sys

2013-01-16 10:03 . 2012-11-22 14:50 134336 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avipbb.sys

2013-01-16 10:03 . 2013-01-16 10:03 -------- d-----w- c:\programdata\Avira

2013-01-16 10:03 . 2013-01-16 10:03 -------- d-----w- c:\program files\Avira

2013-01-15 16:10 . 2013-01-03 18:34 1638912 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2013-01-09 13:35 . 2012-11-23 01:35 2048000 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2013-01-09 13:35 . 2012-11-02 10:19 1400832 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2013-01-09 13:35 . 2012-11-20 04:22 204288 ----a-w- c:\windows\system32\ncrypt.dll

2013-01-09 09:24 . 2013-01-09 09:24 -------- d-----w- c:\program files\iPod

2013-01-09 09:24 . 2013-01-09 09:24 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-01-21 14:05 . 2012-11-13 13:33 31576 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtpx86.sys

2013-01-09 19:17 . 2012-06-04 17:26 697864 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-01-09 19:17 . 2011-06-25 16:05 74248 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-12-16 13:12 . 2012-12-21 18:00 34304 ----a-w- c:\windows\system32\atmlib.dll

2012-12-16 10:50 . 2012-12-21 18:00 293376 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2012-11-13 01:29 . 2012-12-12 17:14 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2012-11-02 10:18 . 2012-12-12 17:15 376320 ----a-w- c:\windows\system32\dpnet.dll

2012-11-02 08:26 . 2012-12-12 17:15 23040 ----a-w- c:\windows\system32\dpnsvr.exe

2009-02-24 19:34 . 2013-01-20 21:46 1044480 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\libdivx.dll

2009-02-24 19:34 . 2013-01-20 21:46 200704 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ssldivx.dll

2013-01-20 21:46 . 2013-01-20 21:46 262552 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"avgnt"="c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" [2012-12-04 384800]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfSvc]

@="Service"

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^HP Digital Imaging Monitor.lnk]

path=c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\HP Digital Imaging Monitor.lnk

backup=c:\windows\pss\HP Digital Imaging Monitor.lnk.CommonStartup

backupExtension=.CommonStartup

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\APSDaemon]

2012-11-28 13:13 59280 ----a-w- c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\avgnt]

2012-12-04 14:36 384800 ----a-w- c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DigidesignMMERefresh]

2009-06-18 11:00 77824 ----a-w- c:\program files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ehTray.exe]

2008-01-21 02:25 125952 ----a-w- c:\windows\ehome\ehtray.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]

2007-03-11 19:34 49152 ----a-w- c:\program files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}]

2008-12-12 06:31 1840424 ----a-w- c:\program files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ISPMonitor]

2010-02-22 08:57 423536 ----a-w- c:\program files\ISP Monitor\isp.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

2012-12-12 12:57 152544 ----a-w- c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ledpointer]

2006-11-09 14:01 5585408 ----a-w- c:\windows\CNYHKey.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\M-Audio Taskbar Icon]

2009-06-22 11:36 594952 ----a-w- c:\windows\System32\M-AudioTaskBarIcon.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MoLed]

2006-11-09 14:15 53248 ----a-w- c:\windows\ModLEDKey.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MyTomTomSA.exe]

2012-09-10 08:17 436728 ----a-w- c:\program files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NBKeyScan]

2008-12-02 13:29 2221352 ----a-w- c:\program files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvCplDaemon]

2008-12-25 22:08 13683232 ----a-w- c:\windows\System32\nvcpl.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvMediaCenter]

2008-12-25 22:08 92704 ----a-w- c:\windows\System32\nvmctray.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ROC_JAN2013_TB]

2013-01-21 14:05 1177168 ----a-w- c:\program files\AVG Secure Search\ROC_JAN2013_TB.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Ulead AutoDetector]

2005-07-28 06:32 94208 ------w- c:\program files\Common Files\Ulead Systems\AutoDetector\Monitor.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Ulead Calendar Checker]

2005-08-22 07:10 69632 ----a-w- c:\program files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 6\CalCheck.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\vProt]

2013-01-21 14:05 1101488 ----a-w- c:\program files\AVG Secure Search\vprot.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WPCUMI]

2006-11-02 12:35 176128 ----a-w- c:\windows\System32\wpcumi.exe

.

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run-]

"LG LinkAir"=

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-]

"NPSStartup"=

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"B2C_AGENT"=c:\programdata\LGMOBILEAX\B2C_Client\B2CNotiAgent.exe

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe"

.

R3 ACSSCR;ACR38 Smart Card Reader;c:\windows\system32\DRIVERS\a38usb.sys [x]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

Akamai REG_MULTI_SZ Akamai

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]

2013-01-12 16:51 1606760 ----a-w- c:\program files\Google\Chrome\Application\24.0.1312.52\Installer\setup.exe

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-01-22 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-06-04 19:17]

.

2013-01-20 c:\windows\Tasks\DLL-Files.Com Fixer_MONTHLY.job

- c:\program files\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe [2013-01-19 09:56]

.

2013-01-20 c:\windows\Tasks\DLL-Files.Com Fixer_Updates.job

- c:\program files\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe [2013-01-19 09:56]

.

2013-01-21 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-615813228-1808946506-2437224700-1001Core.job

- c:\users\Thomas\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-12-03 19:25]

.

2013-01-21 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-615813228-1808946506-2437224700-1001UA.job

- c:\users\Thomas\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-12-03 19:25]

.

2013-01-21 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-615813228-1808946506-2437224700-1002Core.job

- c:\users\Tessa\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-11-29 19:31]

.

2013-01-22 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-615813228-1808946506-2437224700-1002UA.job

- c:\users\Tessa\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-11-29 19:31]

.

2013-01-21 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-615813228-1808946506-2437224700-1003Core.job

- c:\users\Rita\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-12-09 15:57]

.

2013-01-21 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-615813228-1808946506-2437224700-1003UA.job

- c:\users\Rita\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-12-09 15:57]

.

2013-01-22 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-05-02 11:43]

.

2013-01-22 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-05-02 11:43]

.

2013-01-22 c:\windows\Tasks\ParetoLogic Update Version3 Startup Task.job

- c:\program files\Common Files\ParetoLogic\UUS3\Pareto_Update3.exe [2012-06-27 21:07]

.

2013-01-16 c:\windows\Tasks\ParetoLogic Update Version3.job

- c:\program files\Common Files\ParetoLogic\UUS3\Pareto_Update3.exe [2012-06-27 21:07]

.

2013-01-21 c:\windows\Tasks\RegClean Pro_DEFAULT.job

- c:\program files\RegClean Pro\RegCleanPro.exe [2013-01-16 11:01]

.

2013-01-16 c:\windows\Tasks\RegClean Pro_UPDATES.job

- c:\program files\RegClean Pro\RegCleanPro.exe [2013-01-16 11:01]

.

2013-01-16 c:\windows\Tasks\RegCure Pro.job

- c:\program files\ParetoLogic\RegCure Pro\RegCurePro.exe [2012-10-22 20:06]

.

2013-01-22 c:\windows\Tasks\ROC_JAN2013_TB_rmv.job

- c:\program files\AVG Secure Search\PostInstall\ROC.exe [2013-01-21 14:05]

.

2013-01-22 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{B1F393E9-16DE-4B15-8237-C43C11C0EACB}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2011-02-08 04:47]

.

2013-01-22 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{EF3DE819-5A09-449F-9C34-201F3BE1C9E1}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2011-02-08 04:47]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: Open de huidige pagina met BID - file://c:\program files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebid.htm

IE: Open de huidige pagina met BID Link Explorer - file://c:\program files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidlinkexplorer.htm

IE: Open doel met BID - file://c:\program files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidlink.htm

IE: Plaats de huidige pagina in de BID wachtrij - file://c:\program files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidqueue.htm

IE: Plaats doel met BID in wachtrij - file://c:\program files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidlinkqueue.htm

LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

TCP: DhcpNameServer = 195.130.130.131 195.130.131.131

FF - ProfilePath - c:\users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76pduz94.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - ExtSQL: !HIDDEN! 2009-07-30 16:54; {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}; c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension

FF - ExtSQL: !HIDDEN! 2012-07-08 20:37; belgiumeid@eid.belgium.be; c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\belgiumeid@eid.belgium.be

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2013-01-22 09:21

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Akamai]

"ServiceDll"="c:\program files\common files\akamai/netsession_win_ce5ba24.dll"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0005\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0006\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

Voltooingstijd: 2013-01-22 09:24:13

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-01-22 08:24

ComboFix2.txt 2013-01-21 11:10

.

Pre-Run: 501.111.181.312 bytes beschikbaar

Post-Run: 501.106.143.232 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - C949F69EF4983F607EBA69CB244B43FB

Link naar reactie
Delen op andere sites


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.