Ga naar inhoud

Politievirus


 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo,

ondanks voorzichtig gebruik van het internet ben ik terug in aanraking gekomen met het politievirus. Ik bevind mij nu in de veilige modus en heb een logje gemaakt via HijackThis. Zou het mogelijk zijn om deze eens na te gaan?

Vriendelijke groeten en alvast bedankt

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:49:25, on 10/03/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16457)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Welcome to the VAIO portal

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Welcome to the VAIO portal

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: IESpeakDoc - {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "c:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [iSBMgr.exe] "C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PMBVolumeWatcher] c:\Program Files (x86)\Sony\PlayMemories Home\PMBVolumeWatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [HP Photosmart 5510 series (NET)] "C:\Program Files\HP\HP Photosmart 5510 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe" -deviceID "CN24H3229Z05V3:NW" -scfn "HP Photosmart 5510 series (NET)" -AutoStart 1

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Inktwaarschuwingen controleren - HP Photosmart 5510 series (netwerk).lnk = ?

O4 - Global Startup: vpngui.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: (no name) - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send by Bluetooth to - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: AtherosSvc - Atheros Commnucations - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe

O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

O23 - Service: DCDhcpService - Atheros Communication Inc. - C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\WFDA\DCDhcpService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

O23 - Service: IconMan_R - Realsil Microelectronics Inc. - C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: PMBDeviceInfoProvider - Sony Corporation - c:\Program Files (x86)\Sony\PlayMemories Home\PMBDeviceInfoProvider.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Care Performance Service (SampleCollector) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCPerfService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Content Importer (SOHCImp) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHCImp.exe

O23 - Service: VAIO Device Searcher (SOHDs) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDs.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment Common Service (SpfService) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\SPF\SpfService64.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: CamMonitor (uCamMonitor) - ArcSoft, Inc. - C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESMgr.exe

O23 - Service: VAIO Power Management - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Content Folder Watcher (VCFw) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager (VcmIAlzMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager (VcmINSMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Network Service Manager\VcmINSMgr.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata XML Interface (VcmXmlIfHelper) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\VcmXmlIfHelper64.exe

O23 - Service: VCService - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: VSNService - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: VUAgent - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Update Common\VUAgent.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: ZAtheros Bt&Wlan Coex Agent - Atheros - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe

--

End of file - 12114 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste,

ik denk dat ik het politievirus verwijderd heb via systeemherstel. Zou het mogelijk zijn om het nieuwe Hijackthis logje als het MBAM logje na te gaan?

Alvast bedankt!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:54:41, on 16/03/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16464)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\PlayMemories Home\PMBVolumeWatcher.exe

C:\Program Files\Sony\VAIO Care\listener.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Welcome to the VAIO portal

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Welcome to the VAIO portal

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: IESpeakDoc - {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "c:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [iSBMgr.exe] "C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PMBVolumeWatcher] c:\Program Files (x86)\Sony\PlayMemories Home\PMBVolumeWatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [HP Photosmart 5510 series (NET)] "C:\Program Files\HP\HP Photosmart 5510 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe" -deviceID "CN24H3229Z05V3:NW" -scfn "HP Photosmart 5510 series (NET)" -AutoStart 1

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Inktwaarschuwingen controleren - HP Photosmart 5510 series (netwerk).lnk = ?

O4 - Global Startup: vpngui.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: (no name) - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send by Bluetooth to - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: AtherosSvc - Atheros Commnucations - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe

O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

O23 - Service: DCDhcpService - Atheros Communication Inc. - C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\WFDA\DCDhcpService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

O23 - Service: IconMan_R - Realsil Microelectronics Inc. - C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: PMBDeviceInfoProvider - Sony Corporation - c:\Program Files (x86)\Sony\PlayMemories Home\PMBDeviceInfoProvider.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Care Performance Service (SampleCollector) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCPerfService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Content Importer (SOHCImp) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHCImp.exe

O23 - Service: VAIO Device Searcher (SOHDs) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDs.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment Common Service (SpfService) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\SPF\SpfService64.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: CamMonitor (uCamMonitor) - ArcSoft, Inc. - C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESMgr.exe

O23 - Service: VAIO Power Management - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Content Folder Watcher (VCFw) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager (VcmIAlzMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager (VcmINSMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Network Service Manager\VcmINSMgr.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata XML Interface (VcmXmlIfHelper) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\VcmXmlIfHelper64.exe

O23 - Service: VCService - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: VSNService - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: VUAgent - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Update Common\VUAgent.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: ZAtheros Bt&Wlan Coex Agent - Atheros - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe

--

End of file - 12319 bytes

Malwarebytes Anti-Malware 1.70.0.1100

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2013.02.13.04

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Laurens :: LAURENS-VAIO [administrator]

16/03/2013 18:55:43

mbam-log-2013-03-16 (18-55-43).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 217663

Verstreken tijd: 8 minuut/minuten,

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download zoek.exe naar het bureaublad.

 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe
  (hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkwaardig probleem.
   
  startupall; 
  filesrcm; 
  


 • Vink nu de onderstaande opties aan.

  • Standard Search
  • Auto Clean
  • Empty All Temp
  • Firefox Look
  • Chrome Look
  • Firefox Defaults
  • IE Defaults
  • Reset IE proxy

  [*] Klik nu op de knop "Run script".

  [*] Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).

  [*] Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.

  [*] Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bij deze het logje van zoek.exe

Zoek.exe Version 4.0.0.1 Updated 16-02-2013

Tool run by Laurens on za 16/03/2013 at 19:35:22,20.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

==== Running Processes ======================

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

c:\Program Files (x86)\Sony\PlayMemories Home\PMBDeviceInfoProvider.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE

C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESMgr.exe

C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe

C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Network Service Manager\VcmINSMgr.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESMgrSub.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESMgrSub.exe

C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\PlayMemories Home\PMBVolumeWatcher.exe

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

C:\Program Files\Sony\VAIO Care\listener.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHCImp.exe

C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe

C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCService.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Users\Laurens\Downloads\zoek.exe

C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe

C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe

==== FireFox Fix ======================

Deleted from C:\Users\Laurens\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4zknfbpd.default\prefs.js:

Added to C:\Users\Laurens\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4zknfbpd.default\prefs.js:

user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.google.com");

user_pref("browser.search.defaulturl", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.newtab.url", "http://www.google.com/");

user_pref("browser.search.defaultengine", "Google");

user_pref("browser.search.defaultenginename", "Google");

user_pref("browser.search.selectedEngine", "Google");

user_pref("browser.search.order.1", "Google");

user_pref("keyword.URL", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.search.suggest.enabled", true);

user_pref("browser.search.useDBForOrder", true);

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Users\Laurens\AppData\Roaming\skype.ini" deleted

==== System Specs ======================

Windows: Windows 7 Home Premium Edition (64-bit) Service Pack 1 (Build 7601)

Internet Explorer: 9.0.8112.16421

Memory (RAM): 3690 MB

CPU Info: AMD E2-1800 APU with Radeon HD Graphics

CPU Speed: 1746,1 MHz

Sound Card: Speaker/HP (Realtek High Defini |

Display Adapters: AMD Radeon HD 7300 Series Graphics | AMD Radeon HD 7300 Series Graphics | RDPDD Chained DD | RDP Encoder Mirror Driver | RDP Reflector Display Driver

Monitors: 1x; Generic PnP Monitor |

Screen Resolution: 1366 X 768 - 32 bit

Network: Network Present

Network Adapters: Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2 | Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter | Realtek PCIe GBE Family Controller | Bluetooth Device (Personal Area Network)

CD / DVD Drives: No optical drives found.

Ports: COM Ports NOT Present. LPT Port NOT Present.

Mouse: 5 Button Wheel Mouse Present

Hard Disks: C: 447,8GB

Hard Disks - Free: C: 389,2GB

Manufacturer *: Insyde Corp.

BIOS Info: AT/AT COMPATIBLE | 05/22/12 | Sony - 20120522

Time Zone: Romance (standaardtijd)

Motherboard *: Sony Corporation VAIO

Sun Java version: 1.7.0_01

Country: Belgi‰

Language: NLB

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

2013-03-11 07:32:10 557DFBD65898789916DED59422ADC6CA 366292478 ----a-w- C:\Windows\MEMORY.DMP

====== C:\Users\Laurens\AppData\Local\Temp ====

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

2013-03-13 07:28:19 EED68558AAA106535E7290C9A8E0D5A3 2382848 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb

2013-03-13 07:28:18 A9919376933F7E43F93E5DA1FFBEFC9F 73216 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll

2013-03-13 07:28:17 CDBFCB9A88E130F1138F80B01C56B680 420864 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll

2013-03-13 07:28:16 F8D269134EEC097B7E47C818AF4862A7 176640 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll

2013-03-13 07:28:15 9352AF851D98380738161620C916A042 231936 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\url.dll

2013-03-13 07:28:15 6E14642F79C2510626BA399F9BCC4DE6 142848 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe

2013-03-13 07:28:14 BE157C3800DA3010EFC48280ECF81C16 1103872 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll

2013-03-13 07:28:13 470D8189D7FE9928FFFECBF55AAA3233 1427968 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl

2013-03-13 07:28:12 CBC39CAD3421AB71966BDD98ABF847E0 607744 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll

2013-03-13 07:28:11 B49B56B64F57699A1A663D2CF7D0A56F 1129472 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll

2013-03-13 07:28:10 C079169E6A07FC4412475C02969EB9CE 1800704 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll

2013-03-13 07:28:10 8843B6A1B8E102841B2DFF02805C5CEC 717824 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll

2013-03-13 07:28:08 D171EAA745A2C0C583CDDA13D9088EE4 1796096 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll

2013-03-13 07:28:08 39511E05F37F0BEF8FA3B85386800BB9 65024 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll

2013-03-13 07:28:04 C97434C851C4821BD92D2831FDF1ECBE 12321280 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll

2013-03-13 07:27:59 0E816EA3C5DCE94C95099E8B38E75E67 9738240 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll

2013-03-13 06:57:36 660100CB90F344040EF57F52FC0681C3 3967848 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-03-13 06:57:35 82FF919E9236B0137B5C7455B0E1418A 3913064 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe

2013-03-13 06:57:19 79FCCC6662CA3DB6E6D2F1FCF3060FB5 14336 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll

2013-03-13 06:57:18 E7A4DE9232E097829F62755BC0ABE0F2 7680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe

2013-03-13 06:57:18 61386FEAEFAD1AF971578602130A22B6 5120 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll

2013-03-13 06:57:18 4F0C624E8E2BE4A8DB0820337B15395D 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe

2013-03-13 06:57:16 990702DB35E3698AFB298D8743DACF53 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\user.exe

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

2013-03-13 07:28:19 C126E94D887482CC3EB84180D4DFE84B 2382848 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.tlb

2013-03-13 07:28:18 318551170D0A525969769B224FD07EA7 96768 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtmled.dll

2013-03-13 07:28:16 9907747D39B37958180B4BCD756D3C47 248320 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieui.dll

2013-03-13 07:28:15 FC94371FCE85F391F976F2BB560367CF 237056 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\url.dll

2013-03-13 07:28:15 D43FF47399D0972B3D514378EC914272 173056 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieUnatt.exe

2013-03-13 07:28:14 87BEA2616EFDEC6A1CB3BFCFB09D816A 1346048 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\urlmon.dll

2013-03-13 07:28:13 F3500B8809AC8642AF9C51B80B1C946C 2312704 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript9.dll

2013-03-13 07:28:13 5A4BC13F8C53017C9147B448870562CD 1494528 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\inetcpl.cpl

2013-03-13 07:28:12 91C25CA815433AA0672F7D722C3BF796 729088 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msfeeds.dll

2013-03-13 07:28:11 435E9C764E1EF70058580996452BE6A2 1392128 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wininet.dll

2013-03-13 07:28:10 47C1C7D580E39CB1401FD9209CD413BC 85504 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jsproxy.dll

2013-03-13 07:28:09 F431C3C86FCCC1C53814F043A6CAD825 2147840 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iertutil.dll

2013-03-13 07:28:09 C2E1CA7848D834ADD708BB79FA05B6D2 816640 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript.dll

2013-03-13 07:28:09 BD69A0116B11A91761AB30A25DCB4C9D 599040 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\vbscript.dll

2013-03-13 07:28:01 14DEB733ACB08A71CC0783ED02FF1F8D 17812992 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.dll

2013-03-13 07:28:00 35126DDDE8241C4C4A5F15F6CDDF4434 10925568 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieframe.dll

2013-03-13 06:57:37 6B0D9CF92C08D42533C12FC1A0B5403F 5553512 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ntoskrnl.exe

2013-03-13 06:57:22 59E21156113E438D1D91AF4FC0C3B19F 3153408 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\win32k.sys

2013-03-13 06:57:20 0C27239FEA4DB8A2AAC9E502186B7264 215040 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\winsrv.dll

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2013-03-13 06:57:14 B62A953F2BF3922C8764A29C34A22899 1913192 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\tcpip.sys

2013-03-13 06:57:14 41C67E4205C606A103DEC8651D0B6FE6 288088 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\FWPKCLNT.SYS

====== C:\Windows\Tasks ======

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

======= C:\Program Files (x86) =====

2013-03-16 18:29:04 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

======= C: =====

====== C:\Users\Laurens\AppData\Roaming ======

2013-03-16 18:29:17 -------- d-----w- C:\users\Laurens\AppData\Roaming\Mozilla

2013-03-16 18:29:17 -------- d-----w- C:\users\Laurens\AppData\Local\Mozilla

====== C:\Users\Laurens ======

2013-03-16 18:29:04 -------- d-----w- C:\ProgramData\Mozilla

====== C: exe-files ==

2013-03-16 18:29:04 F59814FBEF50A58BFC0E0F14B2805245 105758 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\Uninstall.exe

2013-03-16 18:29:04 51A84B690DF519DCF656F780243D953E 115608 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

2013-03-16 18:27:06 8E9DD54BC47AD061220AD8F0CE9F66B2 20836472 ----a-w- C:\Users\Laurens\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\2IB0TLYB\Firefox Setup 18.0.2.exe

2013-03-16 13:56:31 CB664BACBD1B5E3762C0B7281D90C97B 16636624 ----a-w- C:\Users\Laurens\Desktop\BDRemoval_Trojan_Ransom_IcePol.exe

2013-03-13 07:56:06 025787E28F8BF151AB0AF23486984999 5013504 ----a-w- C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\mpam-caccbbad.exe

2013-03-13 07:28:15 D43FF47399D0972B3D514378EC914272 173056 ----a-w- C:\Windows\System32\ieUnatt.exe

2013-03-13 07:28:15 6E14642F79C2510626BA399F9BCC4DE6 142848 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe

2013-03-13 07:28:14 698EB1E5F8C66344D97C00B5699E871D 757280 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

2013-03-13 07:28:14 0100BCF23941C83462E4A70F94C3392E 763424 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

2013-03-13 06:57:37 6B0D9CF92C08D42533C12FC1A0B5403F 5553512 ----a-w- C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

2013-03-13 06:57:36 660100CB90F344040EF57F52FC0681C3 3967848 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-03-13 06:57:35 82FF919E9236B0137B5C7455B0E1418A 3913064 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe

2013-03-13 06:57:18 E7A4DE9232E097829F62755BC0ABE0F2 7680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe

2013-03-13 06:57:18 4F0C624E8E2BE4A8DB0820337B15395D 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe

2013-03-13 06:57:16 990702DB35E3698AFB298D8743DACF53 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\user.exe

2013-03-12 12:51:54 F3CE88418114FF31209663D45D192A5D 1124160 ----a-w- C:\Users\Laurens\AppData\Local\Temp\BDRemovalTool\BDRemovalTool.exe

2013-03-12 12:51:53 C6E402E0666A53E741B2E47C4009B9D0 5398240 ----a-w- C:\Users\Laurens\AppData\Local\Temp\BDUnifiedLauncher\BDRemovalToolLauncher_x86.exe

2013-03-12 12:51:53 5935CF495E1B61B5AF04D9EF4FA1FBFE 9429688 ----a-w- C:\Users\Laurens\AppData\Local\Temp\BDUnifiedLauncher\BDRemovalToolLauncher_x64.exe

2013-03-12 12:41:09 8C20BF6F5671017AFE4449468D04DBC5 1056768 ----a-w- C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\mpam-fa6b3630.exe

2013-03-12 12:22:08 5B286A42708B6831A60A3D70FEC7144B 696320 ----a-w- C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\mpam-7c1605b2.exe

2013-03-12 06:51:12 63D7B12206736E434C098CEE4CC3A4DE 1327104 ----a-w- C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\mpam-5fa12c24.exe

2013-03-12 06:48:32 84BA1E27436C263B15681FBF59A84A6B 5308416 ----a-w- C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\mpam-85495c1c.exe

2013-03-11 08:13:24 A2EF4316E76BDBC891C6A39BED9E1594 3497984 ----a-w- C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\mpam-e22bf24f.exe

2013-03-11 07:17:13 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\mpam-9b4c2e27.exe

=== C: other files ==

2013-03-13 07:31:35 E763D28DB5DC62EB38527B6F68926A68 996352 ----a-w- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VGX\VGX.dll

2013-03-13 07:31:35 E74C018279BB3FB2596AA4CEEA97EC0C 768000 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\VGX\VGX.dll

2013-03-13 07:28:18 A9919376933F7E43F93E5DA1FFBEFC9F 73216 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll

2013-03-13 07:28:18 318551170D0A525969769B224FD07EA7 96768 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtmled.dll

2013-03-13 07:28:18 0F4871B3BF0E48664A24D2717F2117A0 149528 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\sqmapi.dll

2013-03-13 07:28:17 ED17AE04E19B5C779703EA35B2F607C0 182816 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\sqmapi.dll

2013-03-13 07:28:17 76497D5AF6F682371DD1D5E18F37352F 304640 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\IEShims.dll

2013-03-13 07:28:16 F8D269134EEC097B7E47C818AF4862A7 176640 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll

2013-03-13 07:28:16 F7BC1D90C3A976A5259BD1A5D7D43038 194048 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEShims.dll

2013-03-13 07:28:16 9907747D39B37958180B4BCD756D3C47 248320 ----a-w- C:\Windows\System32\ieui.dll

2013-03-13 07:28:15 FC94371FCE85F391F976F2BB560367CF 237056 ----a-w- C:\Windows\System32\url.dll

2013-03-13 07:28:15 9352AF851D98380738161620C916A042 231936 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\url.dll

2013-03-13 07:28:14 BE157C3800DA3010EFC48280ECF81C16 1103872 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll

2013-03-13 07:28:14 87BEA2616EFDEC6A1CB3BFCFB09D816A 1346048 ----a-w- C:\Windows\System32\urlmon.dll

2013-03-13 07:28:13 F3500B8809AC8642AF9C51B80B1C946C 2312704 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript9.dll

2013-03-13 07:28:12 CBC39CAD3421AB71966BDD98ABF847E0 607744 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll

2013-03-13 07:28:12 91C25CA815433AA0672F7D722C3BF796 729088 ----a-w- C:\Windows\System32\msfeeds.dll

2013-03-13 07:28:12 7F73235D527DCF16C38578CD1CD9F7A8 194560 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\ieproxy.dll

2013-03-13 07:28:12 66E4246FEF8C364611F9782AA0809F42 548864 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\ieproxy.dll

2013-03-13 07:28:11 435E9C764E1EF70058580996452BE6A2 1392128 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll

2013-03-13 07:28:10 C079169E6A07FC4412475C02969EB9CE 1800704 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll

2013-03-13 07:28:10 8843B6A1B8E102841B2DFF02805C5CEC 717824 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll

2013-03-13 07:28:10 47C1C7D580E39CB1401FD9209CD413BC 85504 ----a-w- C:\Windows\System32\jsproxy.dll

2013-03-13 07:28:09 F431C3C86FCCC1C53814F043A6CAD825 2147840 ----a-w- C:\Windows\System32\iertutil.dll

2013-03-13 07:28:09 C2E1CA7848D834ADD708BB79FA05B6D2 816640 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript.dll

2013-03-13 07:28:09 BD69A0116B11A91761AB30A25DCB4C9D 599040 ----a-w- C:\Windows\System32\vbscript.dll

2013-03-13 07:28:08 D2C4AFF19FFF1E218DC8ACA177244449 86528 ----a-w- C:\Windows\System32\migration\WininetPlugin.dll

2013-03-13 07:28:08 D171EAA745A2C0C583CDDA13D9088EE4 1796096 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll

2013-03-13 07:28:08 39511E05F37F0BEF8FA3B85386800BB9 65024 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll

2013-03-13 07:28:08 2E22305A88AD0F37434C896F5A4746F8 387584 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\jsdbgui.dll

2013-03-13 07:28:07 EE53ACBBE021BD598230E0FDA8313CB7 887808 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\iedvtool.dll

2013-03-13 07:28:07 C2AD78FF88FEC9663B0227A72E65F0C3 678912 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iedvtool.dll

2013-03-13 07:28:07 9B70C6CF83DBF5C56E82B7C30F1E300F 499200 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\jsdbgui.dll

2013-03-13 07:28:04 C97434C851C4821BD92D2831FDF1ECBE 12321280 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll

2013-03-13 07:28:01 14DEB733ACB08A71CC0783ED02FF1F8D 17812992 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.dll

2013-03-13 07:28:00 35126DDDE8241C4C4A5F15F6CDDF4434 10925568 ----a-w- C:\Windows\System32\ieframe.dll

2013-03-13 07:27:59 0E816EA3C5DCE94C95099E8B38E75E67 9738240 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll

2013-03-13 06:57:22 59E21156113E438D1D91AF4FC0C3B19F 3153408 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2013-03-13 06:57:20 0C27239FEA4DB8A2AAC9E502186B7264 215040 ----a-w- C:\Windows\System32\winsrv.dll

2013-03-13 06:57:19 BFC68382466436FAE8B7A27966FB98CB 44032 ----a-w- C:\Windows\AppPatch\acwow64.dll

2013-03-13 06:57:19 79FCCC6662CA3DB6E6D2F1FCF3060FB5 14336 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll

2013-03-13 06:57:14 B62A953F2BF3922C8764A29C34A22899 1913192 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys

2013-03-13 06:57:14 41C67E4205C606A103DEC8651D0B6FE6 288088 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2013-03-12 12:51:54 DCC3BFEE397B32BA4B6BD698BE07941A 411648 ----a-w- C:\Users\Laurens\AppData\Local\Temp\BDRemovalTool\scan.dll

2013-03-12 12:51:54 A3B17FF4615D23217B2BA564C72CA533 715264 ----a-w- C:\Users\Laurens\AppData\Local\Temp\BDRemovalTool\gvmlib.dll

2013-03-12 12:51:54 7C050A41DDDD00124E7D81D3F26897AC 3875328 ----a-w- C:\Users\Laurens\AppData\Local\Temp\BDRemovalTool\htmlayout.dll

2013-03-12 12:51:54 02489CFD1D3B6AE3EFF9D86232AF1ED9 425032 ----a-w- C:\Users\Laurens\AppData\Local\Temp\BDRemovalTool\trufos.dll

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1318358320-3927348939-1032685974-1002\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HP Photosmart 5510 series (NET)"="C:\Program Files\HP\HP Photosmart 5510 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe -deviceID CN24H3229Z05V3:NW -scfn HP Photosmart 5510 series (NET) -AutoStart 1"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"StartCCC"="c:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe MSRun"

"ISBMgr.exe"="C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe"

"PMBVolumeWatcher"="c:\Program Files (x86)\Sony\PlayMemories Home\PMBVolumeWatcher.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HP Photosmart 5510 series (NET)"="C:\Program Files\HP\HP Photosmart 5510 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe -deviceID CN24H3229Z05V3:NW -scfn HP Photosmart 5510 series (NET) -AutoStart 1"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVBg"="C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe /SONYAPO "

"AtherosBtStack"="C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe"

"AthBtTray"="C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AthBtTray.exe"

"BCSSync"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe /DelayServices"

"MSC"="c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe -hide -runkey"

"SynTPEnh"="%ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe "

==== Startup Registry Disabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Adobe ARM]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Adobe ARM"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe\\ARM\\1.0\\AdobeARM.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Adobe Reader Speed Launcher"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Adobe\\Reader 10.0\\Reader\\Reader_sl.exe\""

==== Startup Folders ======================

2012-08-26 08:41:59 1952 ----a-w- C:\users\Laurens\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Inktwaarschuwingen controleren - HP Photosmart 5510 series (netwerk).lnk

2012-11-10 13:18:43 2653 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\vpngui.exe.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [08/02/2013 18:09]

==== Firefox Extensions ======================

AppDir: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

- Default - %AppDir%\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Laurens\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4zknfbpd.default

F733C59712465B0BD2130BB7C1A6D6E3 - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_5_502_149.dll - Shockwave Flash

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://vaioportal.sony.eu"

"Default_Page_URL"="http://vaioportal.sony.eu"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}] not found

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

"Start Page"="http://vaioportal.sony.eu"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC"

{188E4258-E54F-4297-AE99-F1FB06C7F0C2} eBay Url="http://rover.ebay.com/rover/1/1553-42507-16445-59/4?mpre=http://shop.benl.ebay.be/?oemInLn=ieSrch-Q212&_nkw={searchTerms}"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Reset IE Proxy ======================

Value(s) before fix:

"ProxyOverride"="<local>"

"ProxyEnable"=dword:00000000

Value(s) after fix:

"ProxyEnable"=dword:00000000

==== HijackThis Entries ======================

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: IESpeakDoc - {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: (no name) - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send by Bluetooth to - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: AtherosSvc - Atheros Commnucations - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe

O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

O23 - Service: DCDhcpService - Atheros Communication Inc. - C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\WFDA\DCDhcpService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

O23 - Service: IconMan_R - Realsil Microelectronics Inc. - C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: PMBDeviceInfoProvider - Sony Corporation - c:\Program Files (x86)\Sony\PlayMemories Home\PMBDeviceInfoProvider.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Care Performance Service (SampleCollector) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCPerfService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Content Importer (SOHCImp) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHCImp.exe

O23 - Service: VAIO Device Searcher (SOHDs) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDs.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment Common Service (SpfService) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\SPF\SpfService64.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: CamMonitor (uCamMonitor) - ArcSoft, Inc. - C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESMgr.exe

O23 - Service: VAIO Power Management - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Content Folder Watcher (VCFw) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager (VcmIAlzMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager (VcmINSMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Network Service Manager\VcmINSMgr.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata XML Interface (VcmXmlIfHelper) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\VcmXmlIfHelper64.exe

O23 - Service: VCService - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: VSNService - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: VUAgent - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Update Common\VUAgent.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: ZAtheros Bt&Wlan Coex Agent - Atheros - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

C:\Users\Laurens\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Laurens\AppData\Local\Temp\Low\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Laurens\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Laurens\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\2IB0TLYB will be deleted at reboot

C:\Users\Laurens\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\users\Laurens\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\4zknfbpd.default\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

No Chrome User Data found

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

After Reboot

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Laurens\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not found

"C:\Users\Laurens\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not found

"C:\Users\Laurens\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\2IB0TLYB" deleted

Link naar reactie
Delen op andere sites


Voer sowieso nog even een volledige systeemscan uit en wijzig alle gebuikte wachtwoorden, maar dat staat hieronder verder beschreven.

De volgende programma's en bijbehorende log bestanden mag je verwijderen. MBAM en de Emsisoft Emergency Kit kan je gewoon blijven gebruiken om periodiek de computer te scannen (wel eerst updaten).

 • Zoek.exe
 • HijackThis

Aangezien de problemen zijn verholpen adviseer ik u nog wel even het onderstaande uit te voeren.

1.) Volledige systeemscan

Ik raad u aan om met behulp van de Emsisoft Emergency Kit nog een volledige systeemscan uit te voeren, op de onderstaande link treft u de handleiding van dit programma.

Mochten er nog speciale detecties zijn waarvan u niet weet wat u het beste kan doen dan kunt u uw vraag stellen in de sectie Antivirus / Antispy(mal)ware / Firewalls en overige security software

2.) Systeemherstelpunten verwijderen

Als de computer geïnfecteerd is geweest met een malware infectie is het raadzaam om alle aanwezige systeemherstelpunten te verwijderen, want hier kunnen namelijk besmette herstelpunten tussen zitten.

 • Hoe u de herstelpunten verwijderd leest u hier

3.) Wachtwoorden wijzigen

De meeste malware maakt een uitgaande verbinding met een Command & Control-server waarbij er vertrouwelijke gegevens zoals bijvoorbeeld inloggegevens worden buitgemaakt, indien uw computer geïnfecteerd is geweest is het dan ook raadzaam om al uw gebruikte wachtwoorden te wijzigen.

Meer informatie hierover leest u hier

4.) Installeren van essentiële updates.

Hoe u uw besturingssysteem en overige software up to date houdt kunt u hier lezen.

Door middel van het programma Secunia PSI wordt u automatisch gewaarschuwd indien er updates voor de geïnstalleerde software beschikbaar is, meer informatie leest u hier

5.) Pas op voor 'Phishing' berichten.

Phishing is een vorm van internet oplichting (fraude), met valse e-mailberichten en websites die er vertrouwd uitzien wordt er getracht 'logingegevens' en andere persoonlijke informatie te achterhalen.

Dit gebeurt vaak op hele slinkse manieren, zoals bijvoorbeeld e-mailberichten waarin u gevraagd wordt uw inloggegevens te verifiëren, in deze gevallen wordt u vaak naar een valse (clone) website gestuurd, zodra u uw gegevens hier hebt ingevoerd zijn deze in de handen van de kwaadwillende met alle gevolgen van dien.

Meer informatie leest u hier

6.) Preventie informatie & het gebruik van beveiligings software.

Om de kans op een her-infectie te minimaliseren kan je naast de gebruikte beveiligingssoftware een aanvullende malwarescanner installeren zoals Emsisoft Anti-Malware of Malwarebytes' Antimalware om de bescherming te optimaliseren.

Hier staat meer informatie hoe u een infectie in de toekomst kunt voorkomen, lees dit eens op uw gemak door.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...