Ga naar inhoud

mogelijk virus!!


Aanbevolen berichten

Denk dat ik een virus of malware probleem heb. Laatste maand opeens veel spam en ik kan van deze computer niet meer inloggen op voetbal.nl. ik heb een hijack logje bijgevoegd, wie kan mij helpen??

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:12:22, on 13-8-2013

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3505 SP1)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16635)

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\acrotray.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Users\Gebruiker\Downloads\hijackthis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer wordt aangeboden door MSN and Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe -r

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [switchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5.5ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5.5ServiceManager\CS5.5ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\bonjour\mdnsnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: wlmailhtml - {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\mailcomm.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @gpapi.dll,-112 (gpsvc) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc (file missing)

O23 - Service: HitmanPro Scheduler (HitmanProScheduler) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je gebruikt nog een antieke versie van HijackThis. Download HijackThis (klik er op) hier en dan heb je de meest recente versie. Maak daar een nieuw logje van.

Vóór je dit logje maakt mag je wel eerst het volgende doen:

Download adwcleaner.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Klik vervolgens op Verwijderen.
 • Klik bij AdwCleaner – Informatie op OK
 • Klik bij AdwCleaner – Herstarten Noodzakelijk op OK

Dat tijdens de actie de snelkoppelingen verdwijnen, is normaal.

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht, samen met dat nieuwe logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ok, hier de logjes.

# AdwCleaner v2.306 - Verslag gemaakt op 14/08/2013 om 09:16:57

# Geactualiseerd op 19/07/2013 door Xplode

# Besturingssysteem : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

# Gebruiker : Gebruiker - JACK

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : C:\Users\Gebruiker\Downloads\adwcleaner.exe

# Optie [Verwijderen]

***** [Diensten] *****

***** [Files / Mappen] *****

Map Verwijderd : C:\Program Files (x86)\Common Files\ParetoLogic

Map Verwijderd : C:\Program Files (x86)\ParetoLogic

Map Verwijderd : C:\ProgramData\ParetoLogic

Map Verwijderd : C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DriverCure

Map Verwijderd : C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ParetoLogic

Map Verwijderd : C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\ParetoLogic

***** [Register] *****

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16635

[OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Mozilla Firefox v22.0 (nl)

File : C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\86y03n5u.default-1376407087234\prefs.js

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Google Chrome v28.0.1500.95

File : C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

*************************

AdwCleaner[R1].txt - [1244 octets] - [13/08/2013 14:46:35]

AdwCleaner[s3].txt - [366 octets] - [13/08/2013 14:47:40]

AdwCleaner[s4].txt - [1374 octets] - [13/08/2013 14:49:40]

AdwCleaner[s5].txt - [1541 octets] - [14/08/2013 09:16:57]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s5].txt - [1601 octets] ##########

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 9:26:53, on 14-8-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16635)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\acrotray.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_8_800_94.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_8_800_94.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer wordt aangeboden door MSN and Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe -r

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [switchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5.5ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5.5ServiceManager\CS5.5ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: HitmanPro Scheduler (HitmanProScheduler) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 10257 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5bf3d99e8a-ComboFixlogo16.pngComboFix van één van de onderstaande locaties naar het bureaublad.

Bleeping Computer

Info Spyware

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met ComboFix.exe

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

 • Dubbelklik op "ComboFix" om de tool te starten, Windows Vista, 7 & 8 gebruikers zullen een melding krijgen van UAC (Gebruikersaccountbeheer), klik hier op Ja / yes.
 • Op een Windows XP computer zal ComboFix de "Recovery Console" installeren als deze nog niet aanwezig is. (Een actieve internet verbinding is dan een vereiste).
 • Klik in het venster bij het 'Installeren van de Recovery Console' op "Ok".
 • Klik in het info scherm op "Ja" als de Recovery Console met succes is geïnstalleerd.
 • Klik in het scherm van de disclaimer op "I Agree", de benodigde onderdelen worden nu uitgepakt en middels ERUNT wordt er een register back-up gemaakt.
 • Wanneer dit gereed is zal ComboFix vanzelf starten, in het blauwe scherm ziet u de voortgang van de systeemscan die wordt uitgevoerd.
 • Belangrijk! gebruik de computer tijdens de scan niet voor andere zaken.
 • Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een rootkit, dit is normaal.
 • Wanneer ComboFix gereed is, zal het een logbestand aanmaken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

* Noot !!! Indien u één van de onderstaande meldingen krijgt na het gebruik van ComboFix herstart dan de computer.

 • Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering.
 • Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 13-08-14.02 - Gebruiker 15-08-2013 10:03:42.2.2 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.4061.2271 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Gebruiker\Downloads\ComboFix.exe

AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}

SP: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-07-15 to 2013-08-15 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-08-15 08:12 . 2013-08-15 08:12 -------- d-----w- c:\users\Public\AppData\Local\temp

2013-08-15 08:12 . 2013-08-15 08:12 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2013-08-15 08:12 . 2013-08-15 08:12 -------- d-----w- c:\users\Administrator\AppData\Local\temp

2013-08-15 07:07 . 2013-08-15 07:07 76232 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{7283A2CD-032E-4983-B451-F9E2B6469BF2}\offreg.dll

2013-08-14 07:24 . 2013-08-14 07:24 388096 ----a-r- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2013-08-14 07:24 . 2013-08-14 07:24 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Trend Micro

2013-08-13 15:35 . 2013-08-13 15:35 -------- d-----w- c:\program files\iPod

2013-08-13 15:35 . 2013-08-13 15:36 -------- d-----w- c:\programdata\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69

2013-08-13 15:35 . 2013-08-13 15:36 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2013-08-13 15:35 . 2013-08-13 15:36 -------- d-----w- c:\program files (x86)\iTunes

2013-08-13 10:55 . 2013-08-13 10:57 -------- d-----w- c:\windows\system32\MRT

2013-08-13 10:25 . 2013-07-15 01:34 9460976 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{7283A2CD-032E-4983-B451-F9E2B6469BF2}\mpengine.dll

2013-08-13 09:45 . 2013-08-13 09:45 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Sophos

2013-08-13 09:10 . 2013-08-13 09:10 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Programs

2013-08-09 08:57 . 2013-08-13 10:09 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\Dropbox

2013-08-09 08:45 . 2013-08-13 09:38 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-08-13 15:26 . 2012-04-10 07:07 692104 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2013-08-13 15:26 . 2012-01-06 16:31 71048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2013-07-08 11:12 . 2013-03-26 08:11 189936 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswVmm.sys

2013-07-08 11:12 . 2011-12-29 18:55 378944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2013-07-08 11:12 . 2011-12-29 18:55 1030952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2013-07-02 16:11 . 2013-07-02 16:11 96168 ----a-w- c:\windows\SysWow64\WindowsAccessBridge-32.dll

2013-07-02 16:11 . 2012-05-25 08:03 867240 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npDeployJava1.dll

2013-07-02 16:11 . 2012-05-25 08:03 789416 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2013-06-23 22:57 . 2011-12-29 14:36 78277128 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2013-06-11 23:43 . 2013-07-10 16:33 1767936 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wininet.dll

2013-06-11 23:43 . 2013-07-10 16:33 2877440 ----a-w- c:\windows\SysWow64\jscript9.dll

2013-06-11 23:42 . 2013-07-10 16:33 61440 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iesetup.dll

2013-06-11 23:42 . 2013-07-10 16:33 109056 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iesysprep.dll

2013-06-11 23:26 . 2013-07-10 16:33 51712 ----a-w- c:\windows\system32\ie4uinit.exe

2013-06-11 23:26 . 2013-07-10 16:33 2241024 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2013-06-11 23:26 . 2013-07-10 16:33 1365504 ----a-w- c:\windows\system32\urlmon.dll

2013-06-11 23:25 . 2013-07-10 16:33 19238912 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.dll

2013-06-11 23:25 . 2013-07-10 16:33 603136 ----a-w- c:\windows\system32\msfeeds.dll

2013-06-11 23:25 . 2013-07-10 16:33 855552 ----a-w- c:\windows\system32\jscript.dll

2013-06-11 23:25 . 2013-07-10 16:33 3958784 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll

2013-06-11 23:25 . 2013-07-10 16:33 53248 ----a-w- c:\windows\system32\jsproxy.dll

2013-06-11 23:25 . 2013-07-10 16:33 526336 ----a-w- c:\windows\system32\ieui.dll

2013-06-11 23:25 . 2013-07-10 16:33 67072 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2013-06-11 23:25 . 2013-07-10 16:33 39936 ----a-w- c:\windows\system32\iernonce.dll

2013-06-11 23:25 . 2013-07-10 16:33 136704 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2013-06-11 23:25 . 2013-07-10 16:33 2648576 ----a-w- c:\windows\system32\iertutil.dll

2013-06-11 23:25 . 2013-07-10 16:33 15404032 ----a-w- c:\windows\system32\ieframe.dll

2013-06-11 22:51 . 2013-07-10 16:33 71680 ----a-w- c:\windows\SysWow64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-06-11 22:50 . 2013-07-10 16:33 89600 ----a-w- c:\windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-06-07 03:22 . 2013-07-10 16:33 2706432 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2013-06-07 02:37 . 2013-07-10 16:33 2706432 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtml.tlb

2013-06-05 03:34 . 2013-07-10 09:09 3153920 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2013-06-04 06:00 . 2013-07-10 09:09 624128 ----a-w- c:\windows\system32\qedit.dll

2013-06-04 04:53 . 2013-07-10 09:09 509440 ----a-w- c:\windows\SysWow64\qedit.dll

2007-11-29 20:43 . 2011-12-29 18:45 1153536 ----a-w- c:\program files\SystemCleanup.exe

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2013-04-04 958576]

"HDAudDeck"="c:\program files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe" [2010-08-11 2472048]

"avast"="c:\program files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" [2013-05-09 4858968]

"Adobe Acrobat Speed Launcher"="c:\program files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe" [2013-05-10 38984]

"Acrobat Assistant 8.0"="c:\program files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrotray.exe" [2013-05-10 840768]

"HP Software Update"="c:\program files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2011-05-10 49208]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2013-04-21 59720]

"SwitchBoard"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe" [2010-02-19 517096]

"AdobeCS5.5ServiceManager"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\CS5.5ServiceManager\CS5.5ServiceManager.exe" [2011-01-12 1523360]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2013-03-12 253816]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2013-05-31 152392]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2009-5-21 275768]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

R1 ctredr15.sys;ctredr15.sys;c:\windows\system32\drivers\ctredr15.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\ctredr15.sys [x]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [x]

R2 gupdate;Google Update-service (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe;c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [x]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe;c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [x]

R3 hugoio64;hugoio64;c:\windows\system32\drivers\hugoio64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\hugoio64.sys [x]

R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\rdpvideominiport.sys [x]

R3 SwitchBoard;SwitchBoard;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\tsusbflt.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe;c:\windows\SYSNATIVE\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

S0 aswRvrt;aswRvrt; [x]

S0 aswVmm;aswVmm; [x]

S1 aswKbd;aswKbd; [x]

S1 aswSnx;aswSnx; [x]

S1 aswSP;aswSP; [x]

S2 aswFsBlk;aswFsBlk; [x]

S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswMonFlt.sys [x]

S3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller (NDIS 6.20);c:\windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\L1C62x64.sys [x]

S3 VIAHdAudAddService;VIA High Definition Audio Driver Service;c:\windows\system32\drivers\viahduaa.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\viahduaa.sys [x]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\active setup\installed components\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]

2013-08-13 15:43 1173456 ----a-w- c:\program files (x86)\Google\Chrome\Application\28.0.1500.95\Installer\chrmstp.exe

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-08-15 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-10 15:26]

.

2013-08-15 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-08-09 07:05]

.

2013-08-15 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-08-09 07:05]

.

2013-08-14 c:\windows\Tasks\ParetoLogic Registration3.job

- c:\windows\system32\rundll32.exe [2009-07-13 01:14]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]

@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]

2013-05-09 08:58 133840 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2011-02-11 162328]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2011-02-11 386584]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2011-02-11 417304]

"AdobeAAMUpdater-1.0"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe" [2011-03-30 499608]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.google.nl

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.254

FF - ProfilePath - c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\86y03n5u.default-1376407087234\

FF - ExtSQL: 2013-07-08 09:10; wrc@avast.com; c:\program files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF

FF - ExtSQL: !HIDDEN! 2012-01-04 11:41; smartwebprinting@hp.com; c:\program files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

Wow6432Node-HKLM-Run-<NO NAME> - (no file)

HKLM_Wow6432Node-ActiveSetup-{2D46B6DC-2207-486B-B523-A557E6D54B47} - start

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_8_800_94_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_8_800_94_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_8_800_94_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_8_800_94_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_8_800_94.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_8_800_94.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_8_800_94.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_8_800_94.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2013-08-15 10:17:01

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-08-15 08:17

.

Pre-Run: 202.240.012.288 bytes beschikbaar

Post-Run: 202.297.430.016 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 299F0B059A3520E0EE0D484109CF3589

A36C5E4F47E84449FF07ED3517B43A31

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngzoek.exe naar het bureaublad.

 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe
  (hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 
startupall; 
filesrcm; 

Vink nu de onderstaande opties aan.

 • Firefox Look
 • Chrome Look
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Reset Hosts
 • Auto Clean

 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.4 Updated 10-August-2013

Tool run by Gebruiker on do 15-08-2013 at 12:23:54,30.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Gebruiker\Downloads\zoek.exe [script inserted] [Checkboxes used]

==== System Restore Info ======================

15-8-2013 12:28:27 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Reset Hosts File ======================

# Copyright © 1993-2006 Microsoft Corp.

#

# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.

#

# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each

# entry should be kept on an individual line. The IP address should

# be placed in the first column followed by the corresponding host name.

# The IP address and the host name should be separated by at least one

# space.

#

# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual

# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.

#

# For example:

#

# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server

# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

# localhost name resolution is handle within DNS itself.

127.0.0.1 localhost

::1 localhost

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

==== FireFox Fix ======================

Deleted from C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\86y03n5u.default-1376407087234\prefs.js:

user_pref("browser.startup.homepage", "www.vvgorssel.nl");

Added to C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\86y03n5u.default-1376407087234\prefs.js:

user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.google.com");

user_pref("browser.search.defaulturl", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.newtab.url", "http://www.google.com/");

user_pref("browser.search.defaultengine", "Google");

user_pref("browser.search.defaultenginename", "Google");

user_pref("browser.search.selectedEngine", "Google");

user_pref("browser.search.order.1", "Google");

user_pref("keyword.URL", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.search.suggest.enabled", true);

user_pref("browser.search.useDBForOrder", true);

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

2013-08-15 08:01:31 F042EE4C8D66248D9B86DCF52ABAE416 256000 ----a-w- C:\Windows\PEV.exe

2013-08-15 08:01:31 9E05A9C264C8A908A8E79450FCBFF047 80412 ----a-w- C:\Windows\grep.exe

2013-08-15 08:01:31 5E832F4FAF5F481F2EAF3B3A48F603B8 68096 ----a-w- C:\Windows\zip.exe

2013-08-15 08:01:31 0297C72529807322B152F517FDB0A9FC 406528 ----a-w- C:\Windows\SWSC.exe

2013-08-15 08:01:31 0277C027A26428DB64EF4F64F52BB4FD 208896 ----a-w- C:\Windows\MBR.exe

====== C:\Users\GEBRUI~1\AppData\Local\Temp ====

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

====== C:\Windows\Tasks ======

2013-08-13 13:33:54 FD5C3846B49F8742C58D5E096EA6459F 3144 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{69673BD9-FF83-4A76-A8E7-C82737591C6D}

2013-08-13 10:16:47 BECBA178495F4F09072403E45DB61D81 4182 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\avast! Emergency Update

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-08-13 15:35:57 -------- d-----w- C:\Program Files\iPod

2013-08-13 15:35:56 -------- d-----w- C:\Program Files\iTunes

======= C:\Program Files (x86) =====

2013-08-14 07:24:49 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Trend Micro

2013-08-13 15:35:56 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\iTunes

2013-08-13 09:45:19 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Sophos

======= C: =====

2013-08-14 07:31:25 B1795E3D506E8BEEA30CB1446D2DF0DE 1334 ----a-w- C:\AdwCleaner[s6].txt

2013-08-14 07:16:57 83F49BEA45FA7408A2D5B7F3518DB0A5 1670 ----a-w- C:\AdwCleaner[s5].txt

2013-08-13 12:49:40 E9086DA4B8F4C05348ADF394144CB819 1374 ----a-w- C:\AdwCleaner[s4].txt

2013-08-13 12:47:40 82F3F1F169ED47C2EA453F2737755774 366 ----a-w- C:\AdwCleaner[s3].txt

2013-08-13 12:46:35 6E3384A654E3E070ECA0064C6C55C8C9 1244 ----a-w- C:\AdwCleaner[R1].txt

====== C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming ======

2013-08-15 08:17:03 -------- d-----w- C:\users\Public\AppData\Local\temp

2013-08-15 08:17:03 -------- d-----w- C:\users\Default\AppData\Local\temp

2013-08-15 08:17:03 -------- d-----w- C:\users\Default User\AppData\Local\temp

2013-08-15 08:17:03 -------- d-----w- C:\users\Administrator\AppData\Local\temp

2013-08-13 10:59:42 E63DAE89CAA83A1C5180CD522CC60550 7597 ----a-w- C:\users\Gebruiker\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg

2013-08-13 09:10:53 -------- d-----w- C:\users\Gebruiker\AppData\Local\Programs

2013-08-09 08:46:15 -------- d-----w- C:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dropbox

2013-08-09 08:45:04 -------- d-----w- C:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox

====== C:\Users\Gebruiker ======

2013-08-13 15:36:48 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iTunes

2013-08-13 15:35:56 -------- d-----w- C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69

2013-08-13 15:27:23 8B265CCA436DF81B113B9A43A215E4D9 2023116 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\Downloads\winrar-x64-420nl.exe

2013-08-13 13:36:19 63C3C419200755087C7496933C298F8F 5162600 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\Downloads\Repair-tool.exe

2013-08-13 12:46:15 4C47469F47FD9F8437B62A86F6E0874F 666633 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\Downloads\adwcleaner.exe

2013-08-13 11:21:36 683FDD3D773C58B262DC07CD0C6CE938 10285040 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\Downloads\mbam-setup-1.75.0.1300.exe

2013-08-13 10:27:18 C748C104BA13A9456496D264C4161E7C 4429440 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\Downloads\ccsetup404.exe

2013-08-13 10:16:21 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Earth

2013-08-09 08:57:26 -------- d-----w- C:\Users\Gebruiker\Dropbox

====== C: exe-files ==

2013-08-15 08:01:31 F042EE4C8D66248D9B86DCF52ABAE416 256000 ----a-w- C:\Windows\PEV.exe

2013-08-15 08:01:31 9E05A9C264C8A908A8E79450FCBFF047 80412 ----a-w- C:\Windows\grep.exe

2013-08-15 08:01:31 5E832F4FAF5F481F2EAF3B3A48F603B8 68096 ----a-w- C:\Windows\zip.exe

2013-08-15 08:01:31 0297C72529807322B152F517FDB0A9FC 406528 ----a-w- C:\Windows\SWSC.exe

2013-08-15 08:01:31 0277C027A26428DB64EF4F64F52BB4FD 208896 ----a-w- C:\Windows\MBR.exe

2013-08-13 15:43:06 4A3B3C915C3FC187689EC0EB116C2616 33792864 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Google\Update\Download\{4DC8B4CA-1BDA-483E-B5FA-D3C12E15B62D}\28.0.1500.95\28.0.1500.95_chrome_installer.exe

2013-08-13 15:41:35 B900328F33260FA120F79A883125D4D0 754176 ------w- C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Apps\2.0\GW1CL5HD.8QV\BW9MVT6H.NG3\comp..tion_2b6a474321271740_0001.0000_8b5813815140669d\CompetitieManagerV2.Infrastructure.Shell.exe

2013-08-13 15:27:23 8B265CCA436DF81B113B9A43A215E4D9 2023116 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\Downloads\winrar-x64-420nl.exe

2013-08-13 15:25:00 EF0636024103946DD43F4A3268DC7673 130408 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR Application Installer.exe

2013-08-13 15:25:00 BC666CA53CA5656CD758D78A04521ADB 54632 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Resources\airappinstaller.exe

2013-08-13 15:25:00 BC666CA53CA5656CD758D78A04521ADB 54632 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Adobe\Flash Player\AddIns\airappinstaller\airappinstaller.exe

2013-08-13 15:25:00 5F236C6CB5A434D03D9FDE5F58AD0E44 103272 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Resources\Adobe AIR Updater.exe

2013-08-13 15:25:00 596F766685BAFC71A9949839DF9D88C9 59392 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Resources\template.exe

2013-08-13 13:36:19 63C3C419200755087C7496933C298F8F 5162600 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\Downloads\Repair-tool.exe

2013-08-13 12:46:15 4C47469F47FD9F8437B62A86F6E0874F 666633 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\Downloads\adwcleaner.exe

2013-08-13 11:21:36 683FDD3D773C58B262DC07CD0C6CE938 10285040 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\Downloads\mbam-setup-1.75.0.1300.exe

2013-08-13 10:50:04 2EB0DB82D5CF89789015A7BA3CDD73B5 754176 ------w- C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Apps\2.0\GW1CL5HD.8QV\BW9MVT6H.NG3\comp..tion_2b6a474321271740_0001.0000_a8e84c3624e81a1d\CompetitieManagerV2.Infrastructure.Shell.exe

2013-08-13 10:27:18 C748C104BA13A9456496D264C4161E7C 4429440 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\Downloads\ccsetup404.exe

2013-08-13 10:18:11 EB43F540338470C8FE4AAE8378780CAA 784224 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Google\Update\Download\{4DC8B4CA-1BDA-483E-B5FA-D3C12E15B62D}\28.0.1500.95\28.0.1500.95_28.0.1500.72_chrome_updater.exe

=== C: other files ==

2013-08-13 15:18:12 A32C7F31D31258967C1ECCE890ADB579 1360435 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\Desktop\Oude Firefox-gegevens\extensions\{c45c406e-ab73-11d8-be73-000a95be3b12}.xpi

2013-08-13 15:18:11 C5CE520E6E5C473AE3BFA7413C7C1B66 2168615 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\Desktop\Oude Firefox-gegevens\extensions\firebug@software.joehewitt.com.xpi

2013-08-13 15:18:11 1D46894892A8DA0E0CFA6146A623FDA7 49690 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\Desktop\Oude Firefox-gegevens\extensions\{3e9bb2a7-62ca-4efa-a4e6-f6f6168a652d}.xpi

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe ARM"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"HDAudDeck"="C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe -r"

"avast"="C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe /nogui"

"Adobe Acrobat Speed Launcher"="C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"

"Acrobat Assistant 8.0"="C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrotray.exe"

"HP Software Update"="C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

"APSDaemon"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

"SwitchBoard"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe"

"AdobeCS5.5ServiceManager"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5.5ServiceManager\CS5.5ServiceManager.exe -launchedbylogin"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"iTunesHelper"="C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="C:\Windows\system32\igfxtray.exe"

"HotKeysCmds"="C:\Windows\system32\hkcmd.exe"

"Persistence"="C:\Windows\system32\igfxpers.exe"

"AdobeAAMUpdater-1.0"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

==== Startup Folders ======================

2012-01-04 10:39:08 2099 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\HP Digital Imaging Monitor.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [13-08-2013 17:26]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [09-08-2012 09:05]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [09-08-2012 09:05]

C:\Windows\tasks\ParetoLogic Registration3.job --a------ [undetermined Task]

==== Firefox Extensions ======================

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\86y03n5u.default-1376407087234

0C8597DBC74AAF5179471BA013E3C6B4 - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_8_800_94.dll - Shockwave Flash

D7324EB1EDCB8990F8522DE0311359E9 - C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.250.17

15E298B5EC5B89C5994A59863969D9FF - C:\Windows\SysWOW64\npmproxy.dll - Microsoft® Windows® Operating System

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb - C:\Users\GEBRUI~1\AppData\Local\Temp\ccex.crx[]

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.nl"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

No DefaultScope Set For HKCU

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.nl"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE10SR"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Reset Google Chrome ======================

C:\users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully

C:\users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\users\Gebruiker\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\86y03n5u.default-1376407087234\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\GEBRUI~1\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== EOF on do 15-08-2013 at 12:41:43,37 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.