Ga naar inhoud

Hoe maak ik mijn pc volledig virus vrij?


Aanbevolen berichten

We zullen eerst eens kijken of Malware de oorzaak zou kunnen zijn van je probleem door onderstaande uit te voeren.

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

· RSIT 32 bit (RSIT.exe)

· RSIT 64 bit (RSITx64.exe)

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

· Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.

· Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"

· Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.

· Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Jip at 2013-08-29 14:23:00

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 143 GB (64%) free of 222 GB

Total RAM: 2934 MB (34% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:24:32, on 29-8-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16660)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserDefender.exe

C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Users\Jip\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Users\Jip\AppData\Roaming\Betcat\WebCakeDesktop.exe

C:\Users\Jip\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Advisor\HPAdvisor.exe

C:\Users\Jip\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Jip\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Jip\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Jip\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Jip\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Jip\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\AAM Updates Notifier.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Users\Jip\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Jip\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Jip\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Jip\Downloads\RSIT.exe

C:\Program Files (x86)\trend micro\Jip.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Babylon Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {2d8d9acc-f6d7-4362-8876-a275ca929591} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {46735dee-f862-49d1-876d-6382794dc625} - (no file)

O2 - BHO: Browse2save - {000342E9-463A-E086-F756-52240EFFE3A6} - C:\ProgramData\Browse2save\511b7bfa36805.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Funmoods Helper Object - {75EBB0AA-4214-4CB4-90EC-E3E07ECD04F7} - C:\PROGRA~2\Funmoods\1.5.23.22\bh\escort.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {2d8d9acc-f6d7-4362-8876-a275ca929591} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - (no file)

O3 - Toolbar: BitDefender Toolbar - {381FFDE8-2394-4F90-B10D-FC6124A40F8C} - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2011\Antispam32\IEToolbar.dll

O3 - Toolbar: Funmoods Toolbar - {A4C272EC-ED9E-4ACE-A6F2-9558C7F29EF3} - C:\PROGRA~2\Funmoods\1.5.23.22\escorTlbr.dll

O3 - Toolbar: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Default Manager] "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe" -resume

O4 - HKLM\..\Run: [HP Quick Launch] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Online Backup] C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Easybits Recovery] C:\Program Files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [switchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKCU\..\Run: [HPAdvisorDock] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Advisor\Dock\HPAdvisorDock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Jip\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED

O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Jip\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WebCake Desktop] C:\Users\Jip\AppData\Roaming\Betcat\WebCakeDesktop.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil10t_ActiveX.exe -update activex

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [sPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [sPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 (User 'Default user')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = Jip\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Global Startup: NCdownloader.lnk = C:\Program Files (x86)\Solibo Ltd\NCdownloader\NCdownloader.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files (x86)\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe (file missing)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: PartyCasino - {B4B52284-A248-4c51-9F7C-F0A0C67FCC9D} - C:\Users\Jip\Desktop\PartyCasino.lnk (file missing) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyCasino - {B4B52284-A248-4c51-9F7C-F0A0C67FCC9D} - C:\Users\Jip\Desktop\PartyCasino.lnk (file missing) (HKCU)

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Users\Jip\Desktop\PartyPoker.lnk (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Users\Jip\Desktop\PartyPoker.lnk (HKCU)

O9 - Extra button: Unibet - {F5553C49-F0C2-47AD-976C-3042434A0D6A} - C:\Microgaming\Poker\unibetpokerMPP\MPPoker.exe (HKCU)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~3\browse~2\261519~1.190\{c16c1~1\browse~1.dll c:\progra~2\easylife\sprote~1.dll c:\progra~2\browse~1\sprote~1.dll

O23 - Service: Andrea RT Filters Service (AERTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: BrowserDefendert - Unknown owner - C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserDefender.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Easybits Services for Windows (ezSharedSvc) - EasyBits Software AS - C:\Windows\System32\ezSharedSvcHost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\HP Games\HP Game Console\GameConsoleService.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: HP Wireless Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWA_Service.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: HPWMISVC - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Online Backup (NOBU) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: RtVOsdService Installer (RtVOsdService) - Realtek Semiconductor Corp. - C:\Program Files\Realtek\RtVOsd\RtVOsdService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: BitDefender Update Server v2 (Update Server) - BitDefender - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Arrakis Server\bin\arrakis3.exe

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (Updatesrv) - BitDefender S.R.L. - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2011\updatesrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - BitDefender S.R.L. - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2011\vsserv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: WebCake Desktop Updater - cake bake - C:\Program Files (x86)\Betcat\WBDesktop.Updater.1.0.0.16.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 15821 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2585756026-642255270-3478008076-1000Core.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2585756026-642255270-3478008076-1000UA.job

C:\Windows\tasks\schedule!451760640.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{000342E9-463A-E086-F756-52240EFFE3A6}]

Browse2save - C:\ProgramData\Browse2save\511b7bfa36805.dll [2013-02-13 120832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2009-12-22 75200]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{75EBB0AA-4214-4CB4-90EC-E3E07ECD04F7}]

Funmoods Helper Object - C:\PROGRA~2\Funmoods\1.5.23.22\bh\escort.dll [2012-06-10 243664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-06-16 462752]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2013-05-09 198688]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-08-18 403840]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 561552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-06-16 171424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2d8d9acc-f6d7-4362-8876-a275ca929591}

{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}

{381FFDE8-2394-4F90-B10D-FC6124A40F8C} - BitDefender Toolbar - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2011\Antispam32\IEToolbar.dll [2010-08-07 159808]

{A4C272EC-ED9E-4ACE-A6F2-9558C7F29EF3} - Funmoods Toolbar - C:\PROGRA~2\Funmoods\1.5.23.22\escorTlbr.dll [2012-06-10 251856]

{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2013-05-09 198688]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAStorIcon"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [2010-04-13 284696]

"Microsoft Default Manager"=C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe [2010-05-10 439568]

"HP Quick Launch"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe [2010-07-02 602680]

"Norton Online Backup"=C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe [2010-06-01 1155928]

"Easybits Recovery"=C:\Program Files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe [2010-06-02 61112]

"GrooveMonitor"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [2009-02-26 30040]

"SwitchBoard"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [2010-02-19 517096]

"APSDaemon"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2011-11-02 59240]

"iTunesHelper"=C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [2011-12-08 421736]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-03-12 253816]

"avast"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe [2013-05-09 4858968]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HPAdvisorDock"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Advisor\Dock\HPAdvisorDock.exe [2010-02-09 1712184]

"Google Update"=C:\Users\Jip\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-01-22 136176]

"uTorrent"=C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe [2013-01-02 969104]

"OfficeSyncProcess"=C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE [2012-01-18 911160]

"Spotify Web Helper"=C:\Users\Jip\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe [2012-12-26 1199576]

"WebCake Desktop"=C:\Users\Jip\AppData\Roaming\Betcat\WebCakeDesktop.exe [2013-08-12 52504]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"FlashPlayerUpdate"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil10t_ActiveX.exe [2011-06-15 240288]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

NCdownloader.lnk - C:\Program Files (x86)\Solibo Ltd\NCdownloader\NCdownloader.exe

C:\Users\Jip\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Dropbox.lnk - C:\Users\Jip\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="c:\progra~3\browse~2\261519~1.190\{c16c1~1\browse~1.dll c:\progra~2\easylife\sprote~1.dll c:\progra~2\browse~1\sprote~1.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{E54729E8-BB3D-4270-9D49-7389EA579090}"=C:\Windows\SysWow64\EZUPBH~1.DLL [2010-07-16 52920]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

"EnableShellExecuteHooks"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"vidc.uyvy"=msyuv.dll

"vidc.yuy2"=msyuv.dll

"vidc.yvyu"=msyuv.dll

"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\SysWOW64\l3codeca.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"msacm.siren"=sirenacm.dll

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-08-29 14:23:01 ----D---- C:\Program Files (x86)\trend micro

2013-08-29 14:23:00 ----D---- C:\rsit

2013-08-29 12:47:07 ----A---- C:\Windows\avastSS.scr

2013-08-29 12:46:12 ----D---- C:\ProgramData\AVAST Software

2013-08-17 17:26:43 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll

2013-08-17 17:26:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-08-17 17:26:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iesysprep.dll

2013-08-17 17:26:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll

2013-08-17 17:26:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll

2013-08-17 17:26:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll

2013-08-17 17:26:40 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll

2013-08-17 17:26:39 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll

2013-08-17 17:26:38 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll

2013-08-17 17:26:37 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll

2013-08-17 17:26:35 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll

2013-08-17 17:26:35 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll

2013-08-17 17:26:33 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll

2013-08-17 17:26:20 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll

2013-08-16 23:00:42 ----D---- C:\Program Files (x86)\Betcat

2013-08-14 17:32:41 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll

2013-08-14 17:32:40 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll

2013-08-14 17:32:40 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll

2013-08-14 17:32:39 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cryptsvc.dll

2013-08-14 17:32:39 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cryptnet.dll

2013-08-14 17:32:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll

2013-08-14 17:32:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WMVDECOD.DLL

2013-08-14 17:31:48 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe

2013-08-14 17:29:58 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll

2013-08-14 17:29:58 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-08-14 17:29:58 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll

2013-08-14 17:29:57 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll

2013-08-14 17:29:57 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\user.exe

2013-08-14 17:29:57 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe

2013-08-14 17:29:57 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe

2013-08-12 09:48:16 ----D---- C:\Users\Jip\AppData\Roaming\Betcat

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-08-29 14:24:33 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-08-29 14:23:19 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-08-29 14:23:01 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-08-29 14:22:35 ----D---- C:\Users\Jip\AppData\Roaming\uTorrent

2013-08-29 13:54:30 ----D---- C:\Windows\System32

2013-08-29 13:35:20 ----D---- C:\Users\Jip\AppData\Roaming\Dropbox

2013-08-29 12:47:42 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-08-29 12:47:35 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-08-29 12:47:07 ----D---- C:\Windows

2013-08-29 12:46:52 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-08-29 12:46:51 ----RD---- C:\Program Files

2013-08-29 12:46:12 ----HD---- C:\ProgramData

2013-08-29 12:24:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\log.txt

2013-08-26 17:24:41 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-08-26 13:00:18 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-08-18 13:23:37 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-08-18 13:23:37 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-08-17 17:35:20 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-08-17 17:32:09 ----A---- C:\bdlog.txt

2013-08-17 17:31:34 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\nl-NL

2013-08-17 17:31:34 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-08-17 17:31:33 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-08-17 17:22:53 ----D---- C:\Windows\inf

2013-08-16 21:38:29 ----D---- C:\Users\Jip\AppData\Roaming\Web Cake

2013-08-06 09:30:59 ----D---- C:\ProgramData\BrowserDefender

2013-08-05 16:18:28 ----SD---- C:\Users\Jip\AppData\Roaming\Microsoft

2013-08-03 08:20:27 ----D---- C:\Users\Jip\AppData\Roaming\WebCake

2013-07-30 14:42:30 ----D---- C:\Program Files (x86)\WebCake

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 aswVmm;aswVmm; C:\Windows\SysWOW64\drivers\aswVmm.sys []

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys []

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys []

R1 aswRdr;aswRdr; C:\Windows\System32\Drivers\aswrdr2.sys []

R1 aswSP;aswSP; C:\Windows\SysWOW64\drivers\aswSP.sys []

R1 aswTdi;avast! Network Shield Support; C:\Windows\SysWOW64\drivers\aswTdi.sys []

R1 bdfwfpf;bdfwfpf; \??\C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Firewall\bdfwfpf.sys [2010-07-15 99920]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys []

R2 aswFsBlk;aswFsBlk; C:\Windows\SysWOW64\drivers\aswFsBlk.sys []

R2 aswMonFlt;aswMonFlt; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys []

R3 BCM43XX;Stuurprogramma voor de Broadcom 802.11-netwerkadapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmwl664.sys []

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys []

R3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys []

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys []

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys []

R3 IntcDAud;Intel® Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys []

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys []

S0 aswRvrt;aswRvrt; C:\Windows\SysWOW64\drivers\aswRvrt.sys []

S0 bdfsfltr;bdfsfltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\bdfsfltr.sys [2010-07-27 327368]

S1 aswSnx;aswSnx; C:\Windows\SysWOW64\drivers\aswSnx.sys []

S3 AgereSoftModem;Agere Systems Soft Modem; C:\Windows\system32\DRIVERS\agrsm64.sys []

S3 BDFM;BDFM; C:\Windows\system32\DRIVERS\bdfm.sys []

S3 BthEnum;Bluetooth-stuurprogramma voor aanvraagblok; C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys []

S3 BthPan;Bluetooth-apparaat (Personal Area Network); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys []

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys []

S3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys []

S3 ewusbnet;HUAWEI USB-NDIS miniport; C:\Windows\system32\DRIVERS\ewusbnet.sys []

S3 hwdatacard;Huawei DataCard USB Modem and USB Serial; C:\Windows\system32\DRIVERS\ewusbmdm.sys []

S3 hwusbfake;Huawei DataCard USB Fake; C:\Windows\system32\DRIVERS\ewusbfake.sys []

S3 Netaapl;Apple Mobile Device Ethernet Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\netaapl64.sys []

S3 netw5v64;Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 64 Bit; C:\Windows\system32\DRIVERS\netw5v64.sys []

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys []

S3 RFCOMM;Bluetooth-apparaat (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys []

S3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader; C:\Windows\System32\Drivers\RtsUStor.sys [2009-09-23 225280]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys []

S3 sdbus;sdbus; C:\Windows\system32\drivers\sdbus.sys []

S3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTAZL6.SYS []

S3 SrvHsfV92;SrvHsfV92; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTDPV6.SYS []

S3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT6.SYS []

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys []

S3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl64.sys []

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys []

S4 avc3;avc3; C:\Windows\system32\DRIVERS\avc3.sys []

S4 avckf;avckf; C:\Windows\system32\DRIVERS\avckf.sys []

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AERTFilters;Andrea RT Filters Service; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr64.exe [2009-11-18 98208]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2011-10-24 55144]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2013-05-09 46808]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-31 462184]

R2 BrowserDefendert;BrowserDefendert; C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserDefender.exe [2013-07-26 2847696]

R2 ezSharedSvc;Easybits Services for Windows; C:\Windows\System32\ezSharedSvcHost.exe [2010-04-23 514232]

R2 HP Health Check Service;HP Health Check Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe [2010-06-30 121344]

R2 HP Wireless Assistant Service;HP Wireless Assistant Service; C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWA_Service.exe [2010-06-18 103992]

R2 HPWMISVC;HPWMISVC; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe [2010-07-02 27192]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2010-04-13 13336]

R2 LightScribeService;LightScribeService Direct Disc Labeling Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe [2010-05-19 73728]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2010-03-18 268824]

R2 NOBU;Norton Online Backup; C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe [2010-06-01 2804568]

R2 RtVOsdService;RtVOsdService Installer; C:\Program Files\Realtek\RtVOsd\RtVOsdService.exe [2010-06-17 315392]

R2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-03-18 2320920]

R2 Updatesrv;BitDefender Desktop Update Service; C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2011\updatesrv.exe [2010-07-21 51176]

R2 VSSERV;BitDefender Virus Shield; C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2011\vsserv.exe [2010-08-03 2355744]

R2 WebCake Desktop Updater;WebCake Desktop Updater; C:\Program Files (x86)\Betcat\WBDesktop.Updater.1.0.0.16.exe [2013-08-16 51992]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2009-08-18 2291568]

R3 hpqwmiex;hpqwmiex; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe [2010-05-14 230968]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2011-12-08 934760]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-07-13 160944]

S3 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 44376]

S3 GameConsoleService;GameConsoleService; C:\Program Files (x86)\HP Games\HP Game Console\GameConsoleService.exe [2010-04-04 246520]

S3 Microsoft Office Groove Audit Service;Microsoft Office Groove Audit Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe [2009-02-26 64856]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 ose64;Office 64 Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 174440]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

S3 SwitchBoard;SwitchBoard; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [2010-02-19 517096]

S3 Update Server;BitDefender Update Server v2; C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Arrakis Server\bin\arrakis3.exe [2010-07-16 467248]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe []

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik vervolgens op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
{2d8d9acc-f6d7-4362-8876-a275ca929591};c
{46735dee-f862-49d1-876d-6382794dc625};c
{000342E9-463A-E086-F756-52240EFFE3A6};c
C:\ProgramData\Browse2save;fs
{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB};c
{75EBB0AA-4214-4CB4-90EC-E3E07ECD04F7};c
C:\PROGRA~2\Funmoods;fs
{A4C272EC-ED9E-4ACE-A6F2-9558C7F29EF3};c
C:\Users\Jip\AppData\Roaming\Betcat;fs
{3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF};c
C:\Program Files (x86)\PokerStars;fs
BrowserDefendert;s
WebCake Desktop Updater;s
C:\Windows\tasks\schedule!451760640.job;f
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{000342E9-463A-E086-F756-52240EFFE3A6}];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{75EBB0AA-4214-4CB4-90EC-E3E07ECD04F7}];r64
{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D};c
{A4C272EC-ED9E-4ACE-A6F2-9558C7F29EF3};c
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
"WebCake Desktop"=-;r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r64
C:\Users\Jip\AppData\Roaming\Web Cake;fs
C:\Program Files (x86)\WebCake;fs
C:\ProgramData\BrowserDefender;fs
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • HijackThis Log
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

aangepast door kape
Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.4 Updated 26-08-2013

Tool run by Jip on do 29-08-2013 at 15:38:31,97.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Jip\Desktop\zoek.scr [script inserted] [Checkboxes used]

==== System Restore Info ======================

29-8-2013 15:44:06 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

HKEY_USERS\S-1-5-21-2585756026-642255270-3478008076-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{A4C272EC-ED9E-4ACE-A6F2-9558C7F29EF3} deleted successfully

Zoek.exe Version 4.0.0.4 Updated 26-08-2013

Tool run by Jip on do 29-08-2013 at 16:00:30,65.

HKEY_USERS\S-1-5-21-2585756026-642255270-3478008076-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{01bd49d7-c76b-4310-8beb-14d7e5f322c6} deleted successfully

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode No Internet Access Detected

HKEY_USERS\S-1-5-21-2585756026-642255270-3478008076-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2585756026-642255270-3478008076-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{23B15B29-5644-4F34-81EC-7225F39F8709} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2585756026-642255270-3478008076-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2EE1FF8E-E025-4627-AFD1-12D34CB0B69A} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2585756026-642255270-3478008076-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{71C63272-91A7-436a-843D-A1C641D1C626} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2585756026-642255270-3478008076-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9F8E563E-E555-4E12-9154-504827B13E1D} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2585756026-642255270-3478008076-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{BBCC54E5-3F6C-4BAD-AC26-3C46EAE35C04} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2585756026-642255270-3478008076-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{CCF07A9B-32A7-4F54-B147-1993933A0FD5} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2585756026-642255270-3478008076-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{D9750716-29FA-4FB6-AC76-4A2C91BA8BD4} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== After Reboot ======================

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== EOF on do 29-08-2013 at 16:04:09,08 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.