Ga naar inhoud

snapdo


Aanbevolen berichten

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Van Alphen at 2013-09-07 12:11:13

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 139 GB (56%) free of 250 GB

Total RAM: 4008 MB (60% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:12:40, on 7-9-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16660)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\RapportService.exe

C:\Program Files (x86)\Glary Utilities 3\Integrator.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Shareaza\Shareaza.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\trend micro\Van Alphen.exe

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Rapport Management Service (RapportMgmtService) - Trusteer Ltd. - C:\Program Files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 5728 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

C:\PROGRA~2\AVG\AVG2013\avgrsa.exe /boot

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgcsrva.exe /pipeName=9e369e4d-dd4c-4466-aa48-b37486b79b0c /coreSdkOptions=4382 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\2a20fe35-21e3-4d3c-97e9-2c1e64771260-1ac-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\" /registryPath="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Avg\Avg2013" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\"

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

"C:\Program Files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"taskhost.exe"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

WLIDSvcM.exe 1936

"C:\Program Files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\RapportService.exe" -servicelaunch=true

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgnsa.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgemca.exe"

"C:\Windows\System32\hkcmd.exe"

"C:\Program Files\BOINC\boinctray.exe"

"C:\Program Files (x86)\Glary Utilities 3\Integrator.exe" /autostart

C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC

"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" Search

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:2512 CREDAT:267521 /prefetch:2

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_8_800_94_ActiveX.exe -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Shareaza\Shareaza.exe"

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:2512 CREDAT:398742 /prefetch:2

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

"C:\Users\Van Alphen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\1YGXVT55\RSITx64.exe"

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-3618103154-1282251522-2710838709-100019_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-3618103154-1282251522-2710838709-100019 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon" "1"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 508 512 520 65536 516

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\GlaryInitialize 3.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\Torntv 2-codedownloader.job

C:\Windows\tasks\Torntv 2-enabler.job

C:\Windows\tasks\Torntv 2-updater.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0EEDB912-C5FA-486F-8334-57288578C627}]

Shareaza Web Download Hook - C:\Program Files (x86)\Shareaza\RazaWebHook64.dll [2011-05-29 99840]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-08-21 254032]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-08-21 254032]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2012-12-14 399984]

"boinctray"=C:\Program Files\BOINC\boinctray.exe [2013-04-16 72848]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\APSDaemon]

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2012-10-11 59280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ArcSoft Connection Service]

C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe [2008-04-17 98616]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ares]

C:\Program Files (x86)\Ares\Ares.exe -h []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CanonMyPrinter]

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe [2012-04-03 917096]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CanonQuickMenu]

C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CNQMMAIN.EXE [2012-04-03 1273448]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CanonSolutionMenu]

C:\Program Files (x86)\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\EEventManager]

C:\PROGRA~2\EPSONS~1\EVENTM~1\EEventManager.exe [2008-05-07 591696]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IgfxTray]

C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2012-12-14 172144]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MagicTuneEngine]

C:\Program Files\MagicTune Premium\MagicTuneLauncher.exe [2010-12-14 53760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MagicTuneLauncher]

C:\Program Files (x86)\MagicTune Premium\MagicTuneLauncher.exe [2011-10-17 51712]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MultiScreen]

C:\Program Files\MultiScreen\MultiScreen.exe [2012-01-19 580096]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NBAgent]

C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 11\Nero BackItUp\NBAgent.exe /WinStart []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Persistence]

C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2012-12-14 441968]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2013-05-01 421888]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RtHDVCpl]

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2010-11-03 11545192]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\vProt]

C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^GammaTray.exe.lnk]

C:\PROGRA~1\MAGICT~1\GAMMAT~1.EXE [2009-10-05 36864]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^GammaTray.lnk]

C:\PROGRA~2\MAGICT~1\GAMMAT~1.EXE [2009-10-05 36864]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^PC Clone EX.LNK]

C:\PROGRA~2\PCCLON~1\PCCLON~1.EXE [2012-05-15 5821952]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=" "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2012-12-14 442880]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro37Crusader]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro37CrusaderBoot]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HitmanPro37Crusader]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HitmanPro37CrusaderBoot]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"vidc.uyvy"=msyuv.dll

"vidc.yuy2"=msyuv.dll

"vidc.yvyu"=msyuv.dll

"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-09-07 12:11:13 ----D---- C:\rsit

2013-09-07 12:11:13 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-09-07 09:53:42 ----D---- C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\eIntaller

2013-09-06 17:39:15 ----A---- C:\autoexec.bat

2013-09-06 17:38:42 ----D---- C:\Program Files\Enigma Software Group

2013-09-06 17:37:37 ----D---- C:\Windows\86CA3695A4124BAE92B649A60C2AC663.TMP

2013-09-06 14:40:05 ----A---- C:\Windows\ntbtlog.txt

2013-09-06 11:58:12 ----D---- C:\AdwCleaner

2013-08-27 15:38:43 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\RapportKE64.sys

2013-08-27 15:37:37 ----D---- C:\Program Files (x86)\Trusteer

2013-08-27 15:36:05 ----D---- C:\ProgramData\Trusteer

2013-08-20 17:16:39 ----D---- C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Malwarebytes

2013-08-20 17:16:27 ----D---- C:\ProgramData\Malwarebytes

2013-08-20 17:16:26 ----D---- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2013-08-20 17:16:26 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys

2013-08-15 00:32:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-08-15 00:32:06 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-08-15 00:32:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-08-15 00:32:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-08-15 00:32:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-08-15 00:32:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-08-15 00:32:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-08-15 00:32:05 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-08-15 00:32:05 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-08-15 00:32:05 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-08-15 00:32:05 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-08-15 00:32:05 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-08-15 00:32:05 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-08-15 00:32:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-08-15 00:32:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-08-15 00:32:04 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-08-15 00:32:04 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-08-15 00:32:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-08-15 00:32:03 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-08-15 00:32:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-08-15 00:32:02 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-08-15 00:32:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-08-15 00:32:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-08-15 00:32:01 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-08-15 00:32:01 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-08-15 00:32:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-08-15 00:31:59 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-08-15 00:31:58 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-08-15 00:31:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-08-15 00:26:46 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-08-14 21:57:55 ----A---- C:\Windows\system32\crypt32.dll

2013-08-14 21:57:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wintrust.dll

2013-08-14 21:57:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cryptsvc.dll

2013-08-14 21:57:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cryptnet.dll

2013-08-14 21:57:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\crypt32.dll

2013-08-14 21:57:54 ----A---- C:\Windows\system32\wintrust.dll

2013-08-14 21:57:54 ----A---- C:\Windows\system32\cryptsvc.dll

2013-08-14 21:57:54 ----A---- C:\Windows\system32\cryptnet.dll

2013-08-14 21:57:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WMVDECOD.DLL

2013-08-14 21:57:53 ----A---- C:\Windows\system32\WMVDECOD.DLL

2013-08-14 21:57:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tzres.dll

2013-08-14 21:57:51 ----A---- C:\Windows\system32\tzres.dll

2013-08-14 21:57:44 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tssecsrv.sys

2013-08-14 21:57:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-08-14 21:57:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-08-14 21:57:41 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-08-14 21:57:41 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-08-14 21:57:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-08-14 21:57:40 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-08-14 21:57:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-08-14 21:57:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-08-14 21:57:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-08-14 21:57:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-08-14 21:57:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-08-14 21:57:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rpcrt4.dll

2013-08-14 21:57:38 ----A---- C:\Windows\system32\rpcrt4.dll

2013-08-14 21:57:37 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-08-13 18:32:30 ----D---- C:\User Data

2013-08-13 18:32:10 ----D---- C:\Program Files (x86)\Torntv 2

2013-08-13 14:45:48 ----D---- C:\Program Files (x86)\Allin1Convert_8hEI

2013-08-08 12:56:59 ----D---- C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\DiskDefrag

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-09-07 12:11:13 ----D---- C:\Program Files

2013-09-07 12:11:05 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-09-07 12:02:58 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-09-07 11:10:33 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-09-07 11:10:12 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-09-07 09:59:28 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-09-07 09:53:39 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2013-09-07 09:49:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2013-09-07 09:47:48 ----D---- C:\Program Files (x86)\Glary Utilities 3

2013-09-07 00:33:54 ----D---- C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\vlc

2013-09-06 18:46:23 ----D---- C:\ProgramData\BOINC

2013-09-06 18:20:54 ----D---- C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\POP Peeper

2013-09-06 18:14:48 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-09-06 18:14:26 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-09-06 17:37:37 ----D---- C:\Windows

2013-09-06 17:37:35 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-09-06 15:48:09 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2013-09-06 15:47:01 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-09-06 15:46:54 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-09-06 15:46:54 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-09-06 15:46:54 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-09-06 15:46:54 ----D---- C:\Windows\system32\wfp

2013-09-06 15:46:54 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-09-06 15:46:54 ----D---- C:\Windows\system32\CodeIntegrity

2013-09-06 15:46:54 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-09-06 15:46:54 ----D---- C:\Windows\System32

2013-09-06 15:46:54 ----D---- C:\Windows\registration

2013-09-06 15:46:54 ----D---- C:\Windows\inf

2013-09-06 15:46:54 ----D---- C:\Windows\AppCompat

2013-09-06 15:46:54 ----D---- C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\dvdcss

2013-09-06 12:49:59 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-09-06 12:44:11 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-09-06 12:44:09 ----HD---- C:\ProgramData

2013-09-06 12:35:49 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2013-09-06 12:33:22 ----D---- C:\ProgramData\CanonIJPLM

2013-09-05 13:30:04 ----D---- C:\Windows\system32\LogFiles

2013-09-02 14:21:49 ----D---- C:\Windows\Logs

2013-09-02 11:09:06 ----A---- C:\Windows\system32\BootDefrag.exe

2013-08-23 17:22:19 ----D---- C:\Windows\pss

2013-08-23 17:21:07 ----D---- C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\BitTorrent

2013-08-23 17:21:02 ----D---- C:\Windows\Panther

2013-08-23 17:20:59 ----D---- C:\Windows\debug

2013-08-23 14:26:21 ----D---- C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Nero

2013-08-23 14:26:21 ----D---- C:\ProgramData\Nero

2013-08-20 23:19:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-08-20 17:13:37 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-08-16 11:46:10 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-08-15 14:03:49 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-08-15 12:13:09 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-08-15 11:20:08 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2013-08-15 11:20:08 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-08-15 11:20:04 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-08-15 11:20:03 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-08-15 00:31:47 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-08-15 00:26:39 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2013-07-20 71480]

R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2013-07-20 311608]

R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2013-07-01 116536]

R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2013-07-10 45880]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2010-11-05 438808]

R0 NBVol;Nero Backup Volume Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\NBVol.sys [2011-12-01 72240]

R0 NBVolUp;Nero Backup Volume Upper Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\NBVolUp.sys [2011-12-01 15920]

R0 RapportKE64;RapportKE64; C:\Windows\System32\Drivers\RapportKE64.sys [2013-08-19 295696]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2011-05-16 213888]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2013-07-20 246072]

R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2013-07-20 206648]

R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2013-03-21 240952]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2013-08-14 45856]

R1 MagicTune;MagicTune; C:\Windows\system32\drivers\MTiCtwl.sys [2008-11-04 23096]

R1 RapportCerberus_56758;RapportCerberus_56758; \??\C:\ProgramData\Trusteer\Rapport\store\exts\RapportCerberus\baseline\RapportCerberus64_56758.sys [2013-08-27 589872]

R1 RapportEI64;RapportEI64; \??\C:\Program Files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\x64\RapportEI64.sys [2013-08-19 265872]

R1 RapportPG64;RapportPG64; \??\C:\Program Files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\x64\RapportPG64.sys [2013-08-19 384432]

R3 Afc;PPdus ASPI Shell; C:\Windows\SysWOW64\drivers\Afc.sys [2006-11-14 22784]

R3 asmthub3;ASMedia USB3 Hub Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\asmthub3.sys [2010-12-08 122856]

R3 asmtxhci;ASMEDIA XHCI Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\asmtxhci.sys [2010-12-08 369640]

R3 BthEnum;Bluetooth Enumerator Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]

R3 BthPan;Bluetooth-apparaat (Personal Area Network); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]

R3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-04-28 80384]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2012-12-14 5353888]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2010-11-03 2536040]

R3 IntcDAud;Intel® Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2010-10-15 317440]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2010-10-19 56344]

R3 RFCOMM;Bluetooth-apparaat (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-06-10 539240]

S0 BootDefragDriver;BootDefragDriver; C:\Windows\System32\drivers\BootDefragDriver.sys []

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 552960]

S3 cpuz135;cpuz135; \??\C:\Program Files (x86)\CPUID\PC Wizard 2012\pcwiz_x64.sys [2012-02-07 23816]

S3 esgiguard;esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys []

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-03-08 48488]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 19456]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2012-08-23 57856]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2012-08-23 30208]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2009-07-14 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 ACDaemon;ArcSoft Connect Daemon; C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe [2008-04-17 102712]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe [2013-07-04 4939312]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe [2013-07-23 283136]

R2 IJPLMSVC;Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program; C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE [2012-03-28 140456]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2010-12-20 325656]

R2 RapportMgmtService;Rapport Management Service; C:\Program Files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe [2013-08-19 1435928]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-12-20 2656280]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-28 2292096]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-09-07 136176]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-08-20 257416]

S3 cphs;Intel® Content Protection HECI Service; C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe [2012-12-14 277616]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2012-03-08 1492840]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-09-07 136176]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2012-09-07 194032]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-04-16 1255736]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service; C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 57184]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 C:\Windows\tasks\Torntv 2-codedownloader.job;f
 C:\Windows\tasks\Torntv 2-enabler.job;f
 C:\Windows\tasks\Torntv 2-updater.job;f
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0EEDB912-C5FA-486F-8334-57288578C627}];r64
 C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\eIntaller:fs
 C:\Program Files (x86)\Torntv 2;fs

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Firefox Look
 • Chrome Look
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.4 Updated 07-September-2013

Tool run by Van Alphen on za 07-09-2013 at 12:55:51,51.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Van Alphen\Desktop\zoek.com [Checkboxes used]

==== System Restore Info ======================

7-9-2013 12:57:37 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

==== FireFox Fix ======================

Deleted from C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\extensions\prefs.js:

Added to C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\extensions\prefs.js:

user_pref("browser.startup.homepage", "Google");

user_pref("browser.search.defaulturl", "Google=");

user_pref("browser.newtab.url", "Google");

user_pref("browser.search.defaultengine", "Google");

user_pref("browser.search.defaultenginename", "Google");

user_pref("browser.search.selectedEngine", "Google");

user_pref("browser.search.order.1", "Google");

user_pref("keyword.URL", "Google=");

user_pref("browser.search.suggest.enabled", true);

user_pref("browser.search.useDBForOrder", true);

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Search.lnk" deleted

"C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Search.lnk" deleted

"C:\Windows\tasks\Torntv 2-codedownloader.job" deleted

"C:\Windows\tasks\Torntv 2-enabler.job" deleted

"C:\Windows\tasks\Torntv 2-updater.job" deleted

"C:\windows\SysNative\tasks\Torntv 2-codedownloader" deleted

"C:\windows\SysNative\tasks\Torntv 2-enabler" deleted

"C:\windows\SysNative\tasks\Torntv 2-updater" deleted

"C:\Users\Van Alphen\Desktop\Search.lnk" deleted

"C:\Program Files (x86)\Torntv 2" deleted

"C:\Program Files (x86)\Shareaza" deleted

"C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL" deleted

"C:\Program Files (x86)\Allin1Convert_8hEI" deleted

"C:\found.000" deleted

"C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\eIntaller" deleted

"C:\Users\Van Alphen\AppData\LocalLow\FileConverter_1.4_B2" deleted

"C:\Users\Van Alphen\AppData\LocalLow\DataMngr" deleted

"C:\Users\Van Alphen\AppData\LocalLow\Allin1Convert_8hEI" deleted

"C:\Users\Van Alphen\AppData\LocalLow\uTorrentBar_NL" deleted

"C:\Windows\SysWow64\searchplugins" deleted

"C:\Windows\SysWow64\Extensions" deleted

==== Firefox Extensions ======================

==== Firefox Plugins ======================

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb - C:\Users\Van Alphen\AppData\Local\CRE\cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb.crx[]

ifohbjbgfchkkfhphahclmkpgejiplfo - \User Data\Default\Extensions\newtab.crx[31-07-2013 03:53]

==== Chrome Fix ======================

\User Data\Default\Extensions\newtab.crx deleted successfully

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="Google"

"Search Page"="Google"

"Default_Page_URL"="Google"

"Search Bar"="Google"

"Use Search Asst"="yes"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="Google"

"Start Page"="Google"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="Google"

"Start Page"="Google"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"Default"="Google"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"Default"="Google"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"Default"="Google"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]

"Default_Search_URL"="Google"

"SearchAssistant"="Google"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{758B870D-DF78-4A6A-9955-DEDDCACF94DC}"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Search Page"="Bing"

"Search Bar"="Bing"

"Default_Page_URL"="MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!"

"Start Page"="Google"

"Use Search Asst"="no"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!"

"Start Page"="MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!"

"Start Page"="MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"(Default)"="%s - Bing"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"(Default)"="%s - Bing"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"(Default)"="%s - Bing"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]

"Default_Search_URL"="Bing"

"SearchAssistant"="http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="{searchTerms} - Bing"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="{searchTerms} - Google Search}"

{758B870D-DF78-4A6A-9955-DEDDCACF94DC} Unknown Url="Not_Found"

==== Reset Google Chrome ======================

Nothing found to reset

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{758B870D-DF78-4A6A-9955-DEDDCACF94DC} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3618103154-1282251522-2710838709-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{758B870D-DF78-4A6A-9955-DEDDCACF94DC} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== shortcuts on Users Desktops ======================

C:\Users\Van Alphen\Desktop\BOINC Manager.lnk - C:\Program Files (x86)\BOINC\boincmgr.exe

C:\Users\Van Alphen\Desktop\Copy Utility.lnk - C:\Program Files (x86)\Epson Software\Copy Utility\ECOPY.EXE

C:\Users\Van Alphen\Desktop\CrystalDiskInfo Shizuku Edition.lnk - C:\Program Files (x86)\CrystalDiskInfo\DiskInfoS.exe

C:\Users\Van Alphen\Desktop\CrystalDiskInfo.lnk - C:\Program Files (x86)\CrystalDiskInfo\DiskInfo.exe

C:\Users\Van Alphen\Desktop\PC Wizard 2012.lnk - C:\Program Files (x86)\CPUID\PC Wizard 2012\PC Wizard.exe

C:\Users\Van Alphen\Desktop\POP Peeper.lnk - C:\Program Files (x86)\POP Peeper\POPPeeper.exe

C:\Users\Van Alphen\Desktop\Revo Uninstaller.lnk - C:\Program Files (x86)\VS Revo Group\Revo Uninstaller\Revouninstaller.exe

C:\Users\Van Alphen\Desktop\Windows Live Mail.lnk - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe

==== shortcuts on All Users Desktop ======================

C:\Users\Public\Desktop\AVG 2013.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Users\Public\Desktop\BitTorrent.lnk - C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\BitTorrent\BitTorrent.exe

C:\Users\Public\Desktop\Canon Easy-PhotoPrint EX.lnk - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-PhotoPrint EX\CNEZMAIN.EXE

C:\Users\Public\Desktop\Canon MP230 series Online handleiding.lnk - C:\Program Files (x86)\Canon\IJ Manual\Easy Guide Viewer\cmview.exe "C:\PROGRAM FILES (X86)\Canon\IJ Manual\CANON MP230 SERIES\Dutch\Info.egv"

C:\Users\Public\Desktop\Canon Quick Menu.lnk - C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CNQMMAIN.EXE

C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk - C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe

C:\Users\Public\Desktop\EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition 5.5.1.lnk - C:\Program Files (x86)\EASEUS\EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition 5.5.1\DRW.exe

C:\Users\Public\Desktop\EPSON PERFECTION V30_V300 PHOTO Handboek.lnk - C:\Program Files (x86)\epson\TPMANUAL\PerfV30_V300\NLD\USE_G\INDEX.HTM

C:\Users\Public\Desktop\EPSON Scan.lnk - C:\Windows\twain_32\escndv\escndv.exe

C:\Users\Public\Desktop\Foxit Reader 5.1.lnk - C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\Foxit Reader.exe

C:\Users\Public\Desktop\Glary Utilities 3.lnk - C:\Program Files (x86)\Glary Utilities 3\Integrator.exe

C:\Users\Public\Desktop\Google Earth.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\client\googleearth.exe

C:\Users\Public\Desktop\MagicTune .lnk - C:\Program Files (x86)\MagicTune Premium\MagicTune.exe

C:\Users\Public\Desktop\MagicTunePremium.lnk - C:\Program Files\MagicTune Premium\MagicTune.exe

C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Users\Public\Desktop\Media Impression.lnk - C:\Program Files (x86)\ArcSoft\MediaImpression\MediaImpression.exe

C:\Users\Public\Desktop\MultiScreen.lnk - C:\Program Files\MultiScreen\MultiScreen.exe

C:\Users\Public\Desktop\PC Clone EX.LNK - C:\Program Files (x86)\PcCloneEX\PcCloneEX.EXE

C:\Users\Public\Desktop\QuickTime Player.lnk - C:\Program Files (x86)\QuickTime\QuickTimePlayer.exe

C:\Users\Public\Desktop\Recuva.lnk - C:\Program Files\Recuva\Recuva64.exe

C:\Users\Public\Desktop\Shareaza.lnk - C:\Program Files (x86)\Shareaza\Shareaza.exe

C:\Users\Public\Desktop\VLC media player.lnk - C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe

==== shortcuts in Users Start Menu ======================

C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Revo Uninstaller\Revo Uninstaller.lnk - C:\Program Files (x86)\VS Revo Group\Revo Uninstaller\Revouninstaller.exe

C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Revo Uninstaller\Run Hunter Mode.lnk - C:\Program Files (x86)\VS Revo Group\Revo Uninstaller\Revouninstaller.exe -hunter

C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Revo Uninstaller\Uninstall.lnk - C:\Program Files (x86)\VS Revo Group\Revo Uninstaller\uninst.exe

C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Revo Uninstaller\Website.lnk - C:\Program Files (x86)\VS Revo Group\Revo Uninstaller\Revo Uninstaller.url

==== shortcuts in All Users Start Menu ======================

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Glary Utilities 3.lnk - C:\Program Files (x86)\Glary Utilities 3\Integrator.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Bluetooth File Transfer Wizard.lnk - C:\Windows\System32\fsquirt.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Glary Utilities 3\Glary Utilities 3.lnk - C:\Program Files (x86)\Glary Utilities 3\Integrator.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Glary Utilities 3\Uninstall.lnk - C:\Program Files (x86)\Glary Utilities 3\uninst.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Glary Utilities 3\Website.lnk - C:\Program Files (x86)\Glary Utilities 3\Glary Utilities 3.url

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes' Anti-Malware\Malwarebytes Anti-Malware Help.lnk - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.chm

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes' Anti-Malware\Malwarebytes Anti-Malware.lnk - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes' Anti-Malware\Verwijder Malwarebytes Anti-Malware.lnk - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\unins000.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes' Anti-Malware\Tools\Malwarebytes Anti-Malware Chameleon.lnk - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\Chameleon\chameleon.chm

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Trusteer Eindpuntbeveiliging\Trusteer Eindpuntbeveiliging Console.lnk - C:\Program Files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\RapportService.exe -config

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Trusteer Eindpuntbeveiliging\Trusteer Eindpuntbeveiliging starten.lnk - C:\Program Files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\RapportService.exe -userstart

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Trusteer Eindpuntbeveiliging\Trusteer Eindpuntbeveiliging stoppen.lnk - C:\Program Files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\RapportService.exe -shutdown

==== shortcuts in Quick Launch ======================

C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Foxit Reader 5.1.lnk - C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\Foxit Reader.exe

C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Free Easy Burner.lnk - C:\Program Files (x86)\Free Easy CD DVD Burner\FreeEasyBurner.exe

C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Glary Utilities 3.lnk - C:\Program Files (x86)\Glary Utilities 3\Integrator.exe

C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shareaza.lnk - C:\Program Files (x86)\Shareaza\Shareaza.exe

C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition 5.5.1.lnk - C:\Program Files (x86)\EASEUS\EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition 5.5.1\DRW.exe

C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Quick Menu.lnk - C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CNQMMAIN.EXE

C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\BOINC Manager.lnk - C:\Program Files (x86)\BOINC\boincmgr.exe

C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk - C:\Windows\explorer.exe

C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Live Mail.lnk - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Media Player.lnk - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe /prefetch:1

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\ifohbjbgfchkkfhphahclmkpgejiplfo deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Van Alphen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Van Alphen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\1YGXVT55 will be deleted at reboot

C:\Users\Van Alphen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\5QE8AI4J will be deleted at reboot

C:\Users\Van Alphen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\K7G11LQW will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Cache found

==== Empty Chrome Cache ======================

No Chrome User Data found

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\VANALP~1\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\Van Alphen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\1YGXVT55" deleted

"C:\Users\Van Alphen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\5QE8AI4J" not found

"C:\Users\Van Alphen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\K7G11LQW" not found

==== EOF on za 07-09-2013 at 13:39:07,86 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 C:\Users\Public\Desktop\Shareaza.lnk;f
 C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk;f-
 C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk;f
 C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk;f
 C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk;f
 C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shareaza.lnk;f

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

sorry is niet goed gegaan, had de instructies niet goed gelezen. Is nu bezig

- - - Updated - - -

Dit is dan de juiste

Zoek.exe Version 4.0.0.4 Updated 07-September-2013

Tool run by Van Alphen on za 07-09-2013 at 14:52:58,43.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Van Alphen\Desktop\zoek.exe [script inserted] [Checkboxes used]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results07-09-2013-1339.log 18553 bytes

C:\zoek-results07-09-2013-1443.log 20470 bytes

C:\zoek-results07-09-2013-1452.log 1131 bytes

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Users\Public\Desktop\Shareaza.lnk" not found

"C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk" not found

"C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk" not found

"C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk" not found

"C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk" not found

"C:\Users\Van Alphen\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shareaza.lnk" not found

==== Firefox Extensions ======================

==== Firefox Plugins ======================

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="https://www.google.nl/"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="https://www.google.nl/"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Van Alphen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Van Alphen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Cache found

==== Empty Chrome Cache ======================

No Chrome User Data found

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\VANALP~1\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== EOF on za 07-09-2013 at 15:00:48,07 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Uitstekend ... dan mag je de gebruikte tooltjes verwijderen en nog wat restjes opruimen:

Download 51a5ce45263de-delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.

Dubbelklik op Delfix.exe om de tool te starten.

Zet nu vinkjes voor de volgende items:

 • Remove disinfection tools
 • Purge System Restore
 • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen.

Download CCleaner. (Als je het nog niet hebt)

Installeer het (als je niet wilt dat Google Chrome op je PC als standaard-webbrowser wordt geïnstalleerd, moet je de 2 vinkjes wegdoen !!!) en start CCleaner op.

Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en na de analyse op 'Schoonmaken'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is en je binnen dit topic verder geen vragen of problemen meer hebt, mag je dit onderwerp afsluiten door een klik op de knop "Markeer als opgelost", die je links onderaan kan terugvinden … zo blijft het voor iedereen overzichtelijk.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.