Ga naar inhoud

laptop loopt vast na microsoft security essentials snelle scan


Aanbevolen berichten

hallo,

Lang geleden is mijn laptop vastgelopen, hij liet telkens een zwart scherm zien als ik hem wilde opstarten, de aan/uit knopjes lichtten wel op. Nu is het me gelukt om mijn laptop weer aan de praat te krijgen door op een '' quickplay' button voor muziek en video te drukken, de laptop ging na een paar minuten naar het startscherm. via pc herstel heb ik geprobeerd de computer terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Ik heb vervolgens service pack 3 op mijn computer gezet aangezien microsoft security essentials anders niet zou werken, daarna heb ik deze ook geïnstalleerd. Ik wilde een snelle scan uitvoeren, maar halverwege deze scan liep mijn laptop helemaal vast, ik kon hem alleen nog uitdoen via het power on/off knopje. de gaat wel weer aan, maar ik wil niet dat hij weer vastloopt.

Kan iemand me helpen om mijn laptop weer normaal te laten functioneren??

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

  • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
  • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
  • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
  • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by aec at 2013-09-03 17:32:21

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3

System drive C: has 15 GB (22%) free of 67 GB

Total RAM: 991 MB (38% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:33:45, on 3-9-2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\WINDOWS\system32\mqtgsvc.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jucheck.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Anselma\Tijdelijke Internet-bestanden\Content.IE5\YH0XK3MN\RSIT[1].exe

C:\Program Files\trend micro\Anselma.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Yahoo! Zoeken - zoeken op het web

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /nodetect

O4 - HKLM\..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RecGuard] C:\Windows\SMINST\RecGuard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] C:\Windows\CREATOR\Remind_XP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Snelstart.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: SanDisk Media Manager.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Google Zoeken - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Woord vertalen in het Nederlands - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=64&bd=presario&pf=laptop

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: AddFiltr - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\AddFiltr.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--

End of file - 7800 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\Eenvoudige Internetaanmelding.job

C:\WINDOWS\tasks\Microsoft Antimalware Scheduled Scan.job

C:\WINDOWS\tasks\MpIdleTask.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}]

AcroIEHlprObj Class - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2005-09-23 63136]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

SSVHelper Class - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll [2005-11-10 184423]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - c:\program files\google\googletoolbar1.dll [2006-09-20 1196544]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - &Google - c:\program files\google\googletoolbar1.dll [2006-09-20 1196544]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray"=C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe [2005-08-18 64512]

"hpWirelessAssistant"=C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe [2006-05-03 458752]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe [2005-11-10 36975]

"NvCplDaemon"=C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll [2006-08-18 7585792]

"NvMediaCenter"=C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll [2006-08-18 86016]

"nwiz"=nwiz.exe /installquiet /nodetect []

"MsmqIntCert"=regsvr32 /s mqrt.dll []

"High Definition Audio Property Page Shortcut"=C:\WINDOWS\system32\CHDAudPropShortcut.exe [2006-06-02 61952]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2006-04-01 761946]

"QPService"=C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe [2006-07-11 102400]

"HP Software Update"=C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2005-02-16 49152]

"QlbCtrl"=C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe [2006-06-19 163840]

"Cpqset"=C:\Program Files\Hewlett-Packard\Default Settings\cpqset.exe [2006-05-30 40960]

"RecGuard"=C:\Windows\SMINST\RecGuard.exe [2005-10-11 1187840]

"Reminder"=C:\Windows\CREATOR\Remind_XP.exe [2006-02-09 643072]

"MSC"=c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-07-18 995184]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten

Adobe Reader Snelle start.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

HP Photosmart Premier Snelstart.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

SanDisk Media Manager.lnk -

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{1a3e09be-1e45-494b-9174-d7385b45bbf5}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"InstallVisualStyle"=C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale\Royale.msstyles

"InstallTheme"=C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale.theme

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe"="C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe:*:Enabled:Message Queuing"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe"="C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe:*:Enabled:Message Queuing"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"midimapper"=midimap.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.trspch"=tssoft32.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"vidc.I420"=msh263.drv

"vidc.iv31"=ir32_32.dll

"vidc.iv32"=ir32_32.dll

"vidc.iv41"=ir41_32.ax

"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"vidc.uyvy"=msyuv.dll

"vidc.yuy2"=msyuv.dll

"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll

"vidc.yvyu"=msyuv.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"msacm.msg723"=msg723.acm

"vidc.M263"=msh263.drv

"vidc.M261"=msh261.drv

"msacm.msaudio1"=msaud32.acm

"msacm.sl_anet"=sl_anet.acm

"msacm.iac2"=C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax

"vidc.iv50"=ir50_32.dll

"msacm.l3acm"=C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm

"vidc.LEAD"=LCODCCMP.DLL

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-09-03 17:32:29 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-09-03 17:32:21 ----D---- C:\rsit

2013-09-03 17:21:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\muweb.dll

2013-09-03 17:21:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll

2013-09-03 17:21:58 ----D---- C:\WINDOWS\LastGood

2013-09-01 19:09:31 ----D---- C:\WINDOWS\system32\SoftwareDistribution

2013-09-01 13:40:06 ----N---- C:\WINDOWS\system32\MpSigStub.exe

2013-09-01 13:24:24 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch

2013-09-01 13:20:17 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2229593$

2013-09-01 13:16:31 ----N---- C:\WINDOWS\system32\msxml6r.dll

2013-09-01 13:16:31 ----N---- C:\WINDOWS\system32\msxml6.dll

2013-09-01 13:16:29 ----N---- C:\WINDOWS\system32\smtpapi.dll

2013-09-01 13:16:29 ----N---- C:\WINDOWS\system32\rwnh.dll

2013-09-01 13:16:29 ----N---- C:\WINDOWS\system32\comsdupd.exe

2013-09-01 13:16:25 ----N---- C:\WINDOWS\system32\credssp.dll

2013-09-01 13:16:25 ----N---- C:\WINDOWS\system32\bitsprx4.dll

2013-09-01 13:16:25 ----N---- C:\WINDOWS\system32\azroles.dll

2013-09-01 13:16:25 ----N---- C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dll

2013-09-01 13:16:25 ----N---- C:\WINDOWS\system32\ativtmxx.dll

2013-09-01 13:16:25 ----N---- C:\WINDOWS\system32\ati3duag.dll

2013-09-01 13:16:25 ----N---- C:\WINDOWS\system32\ati3d1ag.dll

2013-09-01 13:16:25 ----N---- C:\WINDOWS\system32\ati2dvag.dll

2013-09-01 13:16:25 ----N---- C:\WINDOWS\system32\ati2dvaa.dll

2013-09-01 13:16:25 ----N---- C:\WINDOWS\system32\ati2cqag.dll

2013-09-01 13:16:25 ----N---- C:\WINDOWS\system32\aaclient.dll

2013-09-01 13:16:24 ----N---- C:\WINDOWS\system32\eapsvc.dll

2013-09-01 13:16:24 ----N---- C:\WINDOWS\system32\eapqec.dll

2013-09-01 13:16:24 ----N---- C:\WINDOWS\system32\eappprxy.dll

2013-09-01 13:16:24 ----N---- C:\WINDOWS\system32\eapphost.dll

2013-09-01 13:16:24 ----N---- C:\WINDOWS\system32\eappgnui.dll

2013-09-01 13:16:24 ----N---- C:\WINDOWS\system32\eappcfg.dll

2013-09-01 13:16:24 ----N---- C:\WINDOWS\system32\eapp3hst.dll

2013-09-01 13:16:24 ----N---- C:\WINDOWS\system32\eapolqec.dll

2013-09-01 13:16:24 ----N---- C:\WINDOWS\system32\dot3ui.dll

2013-09-01 13:16:24 ----N---- C:\WINDOWS\system32\dot3svc.dll

2013-09-01 13:16:24 ----N---- C:\WINDOWS\system32\dot3msm.dll

2013-09-01 13:16:24 ----N---- C:\WINDOWS\system32\dot3gpclnt.dll

2013-09-01 13:16:24 ----N---- C:\WINDOWS\system32\dot3dlg.dll

2013-09-01 13:16:24 ----N---- C:\WINDOWS\system32\dot3cfg.dll

2013-09-01 13:16:24 ----N---- C:\WINDOWS\system32\dot3api.dll

2013-09-01 13:16:24 ----N---- C:\WINDOWS\system32\dimsroam.dll

2013-09-01 13:16:24 ----N---- C:\WINDOWS\system32\dimsntfy.dll

2013-09-01 13:16:24 ----N---- C:\WINDOWS\system32\dhcpqec.dll

2013-09-01 13:16:23 ----N---- C:\WINDOWS\system32\kmsvc.dll

2013-09-01 13:16:23 ----N---- C:\WINDOWS\system32\kbdpash.dll

2013-09-01 13:16:23 ----N---- C:\WINDOWS\system32\kbdnepr.dll

2013-09-01 13:16:23 ----N---- C:\WINDOWS\system32\kbdiultn.dll

2013-09-01 13:16:23 ----N---- C:\WINDOWS\system32\kbdbhc.dll

2013-09-01 13:16:23 ----N---- C:\WINDOWS\system32\ieencode.dll

2013-09-01 13:16:23 ----N---- C:\WINDOWS\system32\hsfcisp2.dll

2013-09-01 13:16:22 ----N---- C:\WINDOWS\system32\napstat.exe

2013-09-01 13:16:22 ----N---- C:\WINDOWS\system32\napmontr.dll

2013-09-01 13:16:22 ----N---- C:\WINDOWS\system32\napipsec.dll

2013-09-01 13:16:22 ----N---- C:\WINDOWS\system32\mtxparhd.dll

2013-09-01 13:16:22 ----N---- C:\WINDOWS\system32\msshavmsg.dll

2013-09-01 13:16:22 ----N---- C:\WINDOWS\system32\mssha.dll

2013-09-01 13:16:22 ----N---- C:\WINDOWS\system32\mmcperf.exe

2013-09-01 13:16:22 ----N---- C:\WINDOWS\system32\mmcfxcommon.dll

2013-09-01 13:16:22 ----N---- C:\WINDOWS\system32\mmcex.dll

2013-09-01 13:16:22 ----N---- C:\WINDOWS\system32\microsoft.managementconsole.dll

2013-09-01 13:16:22 ----N---- C:\WINDOWS\system32\l2gpstore.dll

2013-09-01 13:16:21 ----N---- C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

2013-09-01 13:16:21 ----N---- C:\WINDOWS\system32\slrundll.exe

2013-09-01 13:16:21 ----N---- C:\WINDOWS\system32\slgen.dll

2013-09-01 13:16:21 ----N---- C:\WINDOWS\system32\slextspk.dll

2013-09-01 13:16:21 ----N---- C:\WINDOWS\system32\slcoinst.dll

2013-09-01 13:16:21 ----N---- C:\WINDOWS\system32\setupn.exe

2013-09-01 13:16:21 ----N---- C:\WINDOWS\system32\s3gnb.dll

2013-09-01 13:16:21 ----N---- C:\WINDOWS\system32\rhttpaa.dll

2013-09-01 13:16:21 ----N---- C:\WINDOWS\system32\rasqec.dll

2013-09-01 13:16:21 ----N---- C:\WINDOWS\system32\qutil.dll

2013-09-01 13:16:21 ----N---- C:\WINDOWS\system32\qcliprov.dll

2013-09-01 13:16:21 ----N---- C:\WINDOWS\system32\qagentrt.dll

2013-09-01 13:16:21 ----N---- C:\WINDOWS\system32\qagent.dll

2013-09-01 13:16:21 ----N---- C:\WINDOWS\system32\photometadatahandler.dll

2013-09-01 13:16:21 ----N---- C:\WINDOWS\system32\onex.dll

2013-09-01 13:16:20 ----N---- C:\WINDOWS\system32\verclsid.exe

2013-09-01 13:16:20 ----N---- C:\WINDOWS\system32\tzchange.exe

2013-09-01 13:16:20 ----N---- C:\WINDOWS\system32\tspkg.dll

2013-09-01 13:16:20 ----N---- C:\WINDOWS\system32\tsgqec.dll

2013-09-01 13:16:19 ----N---- C:\WINDOWS\system32\wmphoto.dll

2013-09-01 13:16:19 ----N---- C:\WINDOWS\system32\wlanapi.dll

2013-09-01 13:16:19 ----N---- C:\WINDOWS\system32\windowscodecsext.dll

2013-09-01 13:16:19 ----N---- C:\WINDOWS\system32\windowscodecs.dll

2013-09-01 13:16:16 ----N---- C:\WINDOWS\slrundll.exe

2013-09-01 13:16:15 ----D---- C:\WINDOWS\system32\nl

2013-09-01 13:16:15 ----D---- C:\WINDOWS\system32\bits

2013-09-01 13:12:12 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1tuxx.sys

2013-09-01 13:12:12 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1ttxx.sys

2013-09-01 13:12:12 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1snxx.sys

2013-09-01 13:12:12 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1rvxx.sys

2013-09-01 13:12:12 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1raxx.sys

2013-09-01 13:12:12 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1pdxx.sys

2013-09-01 13:12:12 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1mdxx.sys

2013-09-01 13:12:12 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1btxx.sys

2013-09-01 13:12:12 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv11nt5.dll

2013-09-01 13:12:12 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv09nt5.dll

2013-09-01 13:12:12 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv08nt5.dll

2013-09-01 13:12:12 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv07nt5.dll

2013-09-01 13:12:12 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv05nt5.dll

2013-09-01 13:12:12 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv02nt5.dll

2013-09-01 13:12:12 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv01nt5.dll

2013-09-01 13:12:12 ----D---- C:\WINDOWS\network diagnostic

2013-09-01 13:12:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthpan.sys

2013-09-01 13:12:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthmodem.sys

2013-09-01 13:12:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthenum.sys

2013-09-01 13:12:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv10nt5.dll

2013-09-01 13:12:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv06nt5.dll

2013-09-01 13:12:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv04nt5.dll

2013-09-01 13:12:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv02nt5.dll

2013-09-01 13:12:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv01nt5.dll

2013-09-01 13:12:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinxsxx.sys

2013-09-01 13:12:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinxbxx.sys

2013-09-01 13:12:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\atintuxx.sys

2013-09-01 13:12:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinttxx.sys

2013-09-01 13:12:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinsnxx.sys

2013-09-01 13:12:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinrvxx.sys

2013-09-01 13:12:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinraxx.sys

2013-09-01 13:12:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinpdxx.sys

2013-09-01 13:12:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinmdxx.sys

2013-09-01 13:12:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinbtxx.sys

2013-09-01 13:12:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2mtag.sys

2013-09-01 13:12:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2mtaa.sys

2013-09-01 13:12:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1xsxx.sys

2013-09-01 13:12:11 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1xbxx.sys

2013-09-01 13:12:10 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\hsfdpsp2.sys

2013-09-01 13:12:10 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\hsfcxts2.sys

2013-09-01 13:12:10 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\hsfbs2s2.sys

2013-09-01 13:12:10 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\hidbth.sys

2013-09-01 13:12:10 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\gagp30kx.sys

2013-09-01 13:12:10 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ch7xxnt5.dll

2013-09-01 13:12:10 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthusb.sys

2013-09-01 13:12:10 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthprint.sys

2013-09-01 13:12:10 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthport.sys

2013-09-01 13:12:09 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\sffp_mmc.sys

2013-09-01 13:12:09 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\s3gnbm.sys

2013-09-01 13:12:09 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\rndismpx.sys

2013-09-01 13:12:09 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\rfcomm.sys

2013-09-01 13:12:09 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\recagent.sys

2013-09-01 13:12:09 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ntmtlfax.sys

2013-09-01 13:12:09 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\mutohpen.sys

2013-09-01 13:12:09 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\mtxparhm.sys

2013-09-01 13:12:09 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\mtlstrm.sys

2013-09-01 13:12:09 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\mtlmnt5.sys

2013-09-01 13:12:09 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\intelppm.sys

2013-09-01 13:12:08 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\watv10nt.sys

2013-09-01 13:12:08 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\watv06nt.sys

2013-09-01 13:12:08 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\wadv11nt.sys

2013-09-01 13:12:08 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\wadv09nt.sys

2013-09-01 13:12:08 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\wadv08nt.sys

2013-09-01 13:12:08 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\wadv07nt.sys

2013-09-01 13:12:08 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\wacompen.sys

2013-09-01 13:12:08 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\vchnt5.dll

2013-09-01 13:12:08 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\usbvideo.sys

2013-09-01 13:12:08 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\usb8023x.sys

2013-09-01 13:12:08 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\uagp35.sys

2013-09-01 13:12:08 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\smbali.sys

2013-09-01 13:12:08 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\slwdmsup.sys

2013-09-01 13:12:08 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\slnthal.sys

2013-09-01 13:12:08 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\slntamr.sys

2013-09-01 13:12:08 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\slnt7554.sys

2013-09-01 13:12:08 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\siint5.dll

2013-09-01 13:11:21 ----A---- C:\WINDOWS\002700_.tmp

2013-09-01 13:09:28 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$

2013-09-01 12:23:19 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Download Manager

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-09-03 17:32:29 ----RD---- C:\Program Files

2013-09-03 17:22:00 ----D---- C:\WINDOWS\Temp

2013-09-03 17:21:59 ----D---- C:\WINDOWS\system32

2013-09-03 17:21:58 ----HD---- C:\WINDOWS\inf

2013-09-03 17:21:58 ----D---- C:\WINDOWS

2013-09-03 17:21:15 ----SD---- C:\WINDOWS\Tasks

2013-09-03 17:16:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI

2013-09-03 17:11:20 ----A---- C:\hpqp.ini

2013-09-03 17:11:19 ----A---- C:\WINDOWS\ModemLog_HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP.txt

2013-09-03 17:10:58 ----A---- C:\XP_TV.ini

2013-09-03 17:10:56 ----D---- C:\WINDOWS\Registration

2013-09-03 17:10:46 ----RSHD---- C:\WINDOWS\system32\dllcache

2013-09-03 17:10:37 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2

2013-09-01 19:18:12 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt

2013-09-01 19:09:41 ----D---- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution

2013-09-01 19:09:38 ----D---- C:\WINDOWS\Help

2013-09-01 13:31:10 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer

2013-09-01 13:31:10 ----HD---- C:\Config.Msi

2013-09-01 13:31:00 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers

2013-09-01 13:30:58 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Security Client

2013-09-01 13:30:52 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS

2013-09-01 13:29:16 ----SD---- C:\Documents and Settings\Anselma\Application Data\Microsoft

2013-09-01 13:25:14 ----A---- C:\WINDOWS\OEWABLog.txt

2013-09-01 13:24:31 ----A---- C:\WINDOWS\setuplog.txt

2013-09-01 13:23:54 ----D---- C:\WINDOWS\system32\wbem

2013-09-01 13:23:54 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Setup

2013-09-01 13:23:54 ----D---- C:\WINDOWS\AppPatch

2013-09-01 13:23:53 ----RSD---- C:\WINDOWS\Fonts

2013-09-01 13:22:53 ----D---- C:\WINDOWS\security

2013-09-01 13:20:01 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot

2013-09-01 13:16:33 ----D---- C:\Program Files\Messenger

2013-09-01 13:16:29 ----D---- C:\WINDOWS\system32\inetsrv

2013-09-01 13:16:29 ----D---- C:\WINDOWS\ime

2013-09-01 13:16:16 ----D---- C:\WINDOWS\system32\usmt

2013-09-01 13:16:16 ----D---- C:\WINDOWS\system32\nl-NL

2013-09-01 13:16:15 ----D---- C:\WINDOWS\PeerNet

2013-09-01 13:16:15 ----D---- C:\WINDOWS\l2schemas

2013-09-01 13:16:15 ----D---- C:\Program Files\Movie Maker

2013-09-01 13:16:15 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-09-01 13:13:43 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Restore

2013-09-01 13:13:43 ----D---- C:\WINDOWS\system32\npp

2013-09-01 13:13:41 ----D---- C:\WINDOWS\msagent

2013-09-01 13:13:40 ----D---- C:\WINDOWS\srchasst

2013-09-01 13:13:39 ----D---- C:\Program Files\NetMeeting

2013-09-01 13:13:38 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Com

2013-09-01 13:13:36 ----D---- C:\Program Files\Windows NT

2013-09-01 13:13:36 ----D---- C:\Program Files\Outlook Express

2013-09-01 13:13:34 ----D---- C:\Program Files\Common Files\System

2013-09-01 13:13:25 ----D---- C:\WINDOWS\system32\oobe

2013-09-01 13:13:23 ----D---- C:\WINDOWS\system

2013-09-01 13:09:26 ----D---- C:\WINDOWS\ehome

2013-09-01 12:23:22 ----SD---- C:\WINDOWS\Downloaded Program Files

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2013-06-18 211560]

R0 nvata;nvata; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvata.sys [2006-01-27 99584]

R0 ohci1394;OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys [2008-04-14 61696]

R0 PxHelp20;PxHelp20; C:\WINDOWS\System32\Drivers\PxHelp20.sys [2005-04-25 20640]

R1 AmdK8;AMD Processor Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AmdK8.sys [2006-06-19 36864]

R1 eabfiltr;eabfiltr; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\eabfiltr.sys [2005-09-19 7808]

R1 kbdhid;Stuurprogramma voor toetsenbord-HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-14 14720]

R1 WmiAcpi;Microsoft Windows Beheerinterface voor ACPI; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wmiacpi.sys [2008-04-14 8832]

R2 mdmxsdk;mdmxsdk; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mdmxsdk.sys [2006-02-14 12672]

R3 BCM43XX;Stuurprogramma voor de Broadcom 802.11-netwerkadapter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bcmwl5.sys [2006-04-28 429184]

R3 HBtnKey;HBtnKey; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cpqbttn.sys [2005-09-19 9344]

R3 HdAudAddService;Microsoft UAA Function Driver for High Definition Audio Service; C:\WINDOWS\system32\drivers\CHDAud.sys [2006-06-02 572928]

R3 HDAudBus;Microsoft UAA-busstuurprogramma voor High Definition Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys [2008-04-13 144384]

R3 HSF_DPV;HSF_DPV; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HSF_DPV.sys [2006-04-19 995712]

R3 HSFHWAZL;HSFHWAZL; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HSFHWAZL.sys [2006-04-19 208000]

R3 MQAC;Message Queuing access control; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\mqac.sys []

R3 nv;nv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys [2006-08-18 3687552]

R3 NVENETFD;NVIDIA nForce Networking Controller Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NVENETFD.sys [2006-03-03 34176]

R3 nvnetbus;NVIDIA Network Bus Enumerator; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvnetbus.sys [2006-03-03 13056]

R3 nvsmu;nvsmu; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvsmu.sys [2006-03-06 11136]

R3 RMCAST;Reliable Multicast Protocol driver; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\RMCast.sys []

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2006-04-01 193056]

R3 winachsf;winachsf; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HSF_CNXT.sys [2006-04-19 727296]

S3 Arp1394;1394 ARP-clientprotocol; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys [2008-04-14 60800]

S3 BTWUSB;WIDCOMM USB Bluetooth Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\btwusb.sys [2006-05-12 57320]

S3 eabusb;eabusb; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\eabusb.sys [2005-09-19 5760]

S3 MHNDRV;MHN-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mhndrv.sys [2004-08-10 11008]

S3 NIC1394;1394-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys [2008-04-14 61824]

S3 rimmptsk;rimmptsk; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rimmptsk.sys [2005-11-16 28928]

S3 rimsptsk;rimsptsk; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rimsptsk.sys [2005-11-01 51584]

S3 rismxdp;Ricoh xD-Picture Card Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rixdptsk.sys [2005-11-01 308992]

S3 rtl8139;NT-stuurprogramma voor Realtek RTL8139(A/B/C)-based PCI Fast Ethernet Adapter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RTL8139.SYS [2004-08-04 20992]

S3 sdbus;sdbus; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sdbus.sys [2008-04-14 79232]

S3 UIUSys;Conexant Setup API; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\UIUSYS.SYS []

S3 usbuhci;Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-14 20608]

S4 agp440;Intel AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\agp440.sys [2008-04-14 42368]

S4 agpCPQ;Compaq AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\agpCPQ.sys [2008-04-14 44928]

S4 alim1541;ALI AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\alim1541.sys [2008-04-14 42752]

S4 amdagp;AMD AGP Bus Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\amdagp.sys [2008-04-14 43008]

S4 cbidf;cbidf; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cbidf2k.sys [2001-08-18 13952]

S4 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2005-10-13 874240]

S4 sisagp;SIS AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sisagp.sys [2008-04-14 40960]

S4 viaagp;VIA AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viaagp.sys [2008-04-14 42240]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 ehRecvr;Media Center Receiver Service; C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe [2005-12-15 237568]

R2 ehSched;Media Center Scheduler-service; C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe [2005-08-18 102912]

R2 hpqwmiex;hpqwmiex; C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe [2006-05-02 135168]

R2 LightScribeService;LightScribeService Direct Disc Labeling Service; C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe [2006-05-18 49152]

R2 McrdSvc;Media Center Extender Service; C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe [2005-08-18 99328]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2013-07-18 22216]

R2 MSMQ;Message Queuing; C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe [2008-04-14 4608]

R2 MSMQTriggers;Message Queuing Triggers; C:\WINDOWS\system32\mqtgsvc.exe [2008-04-14 117248]

R2 NVSvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe [2006-08-18 143426]

S3 AddFiltr;AddFiltr; C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\AddFiltr.exe [2006-06-12 126976]

S3 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_state.exe [2004-07-15 32768]

S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe [2004-10-22 73728]

S3 MHN;MHN; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

S3 UMWdf;Windows User Mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe [2005-08-04 38912]

S3 WMConnectCDS;Windows Media Connect-service; C:\Program Files\Windows Media Connect 2\wmccds.exe [2005-10-06 856064]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download en installeer Speccy.

Speccy is er ook in Nederlandstalige versie, bij de installatie (of update) kan je de taal wijzigen van Engels naar Nederlands ... als je op het driehoekje klikt, krijg je een uitrolmenu waarin je Nederlands kan selecteren.

Wanneer, tijdens het installeren van Speccy, de optie aangeboden wordt om Google Chrome of Google Toolbar "gratis" mee te installeren dien je de vinkjes weg te halen, tenzij dit een bewuste keuze is.

Speccysetup_zps67a9e41f.png

Start nu het programma en er zal een overzicht gemaakt worden van je hardware.

Als dit gereed is selecteer je bovenaan " Bestand - Publiceer Snapshot " en vervolgens bevestig je die keuze met " Ja ".

In het venster dat nu opent krijg je een link te zien, kopieer nu die link en plak die in je volgende bericht. Zo krijgen we een gedetailleerd overzicht van je hardware.

Meer info over deze procedure lees je HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Te hoge temperaturen van een PC / laptop worden meestal veroorzaakt door een te hoog stofgehalte. Om dit op een veilige manier te verwijderen verwijzen we graag naar deze zeer duidelijke uitleg.

Neem de tips grondig door en doe het nodige om je systeem stofvrij te (laten) maken…nadien kan je ons dan de nieuwe resultaten van Speccy bezorgen.

Link naar reactie
Delen op andere sites


 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...