Ga naar inhoud

Ongewenste sites afsluiten


ippa
 Delen

Aanbevolen berichten


Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Inhoud van de Log:

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Jean at 2013-09-15 20:35:21

Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1

System drive C: has 235 GB (81%) free of 288 GB

Total RAM: 2922 MB (52% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:35:30, on 15/09/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16686)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 966\dlcqmon.exe

C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 966\memcard.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Users\Jean\AppData\Local\Lollipop\Lollipop.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\LENOVO\Message Center Plus\MCPLaunch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_8_800_174_ActiveX.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\Jean\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XPFCCIXN\RSIT.exe

C:\Program Files\trend micro\Jean.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Aanmelden: De Tijd

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {7a55cbb2-2b2e-4a41-9de1-6ac5d2c2be0a} - (no file)

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - !{F9639E4A-801B-4843-AEE3-03D9DA199E77} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {A4C272EC-ED9E-4ACE-A6F2-9558C7F29EF3} - (no file)

O3 - Toolbar: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {ebd898f8-fcf6-4694-bc3b-eabc7271eeb1} - (no file)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iMSS] "C:\Program Files\Intel\Intel® Management Engine Components\IMSS\PIconStartup.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Lenovo Registration] C:\Program Files\Lenovo Registration\LenovoReg.exe /boot

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [dlcqmon.exe] "C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 966\dlcqmon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MemoryCardManager] "C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 966\memcard.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Media Finder] "C:\Program Files\Media Finder\Media Finder.exe" /opentotray

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Jean\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Startup: lollipop.lnk = Jean\AppData\Local\Lollipop\Lollipop.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {C4B977A3-E8A2-37E9-ADCD-2597FAAC61F5} (MachineInfoActiveX.MachineInfoActiveX) - http://shop.lenovo.com/SEUILibrary/lenovo-portal/cab/autodetect/MachineInfo.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\15.5.0\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs:

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\system32\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: dlcq_device - - C:\Windows\system32\dlcqcoms.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Intel® Identity Protection Technology Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Services\IPT\jhi_service.exe

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Power Manager DBC Service - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.EXE

O23 - Service: System Update (SUService) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\System Update\SUService.exe

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: VIPAppService - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\VIP Access Client\VIPAppService.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater15.5.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\15.5.0\ToolbarUpdater.exe

--

End of file - 10152 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1684296767-3379996526-237124131-1000Core.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1684296767-3379996526-237124131-1000UA.job

C:\Windows\tasks\PCDoctorBackgroundMonitorTask.job

C:\Windows\tasks\SystemToolsDailyTest.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - Bing Bar - C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll [2011-03-02 1089288]

!{F9639E4A-801B-4843-AEE3-03D9DA199E77}

{A4C272EC-ED9E-4ACE-A6F2-9558C7F29EF3}

{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2013-05-09 198688]

{ebd898f8-fcf6-4694-bc3b-eabc7271eeb1}

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-08-20 192592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IMSS"=C:\Program Files\Intel\Intel® Management Engine Components\IMSS\PIconStartup.exe [2010-11-17 112152]

"IAStorIcon"=C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [2010-11-06 283160]

"Lenovo Registration"=C:\Program Files\Lenovo Registration\LenovoReg.exe [2011-02-09 4309184]

"BCSSync"=C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [2010-03-13 91520]

"avast"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe [2013-05-09 4858968]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"dlcqmon.exe"=C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 966\dlcqmon.exe [2006-12-12 291720]

"MemoryCardManager"=C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 966\memcard.exe [2006-12-12 304008]

"vProt"=C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe [2013-08-14 2314416]

"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2012-03-19 144664]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2012-03-19 180504]

"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2012-03-19 187672]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-03-12 253816]

"APSDaemon"=C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

"iTunesHelper"=C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2013-05-31 152392]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Media Finder"=C:\Program Files\Media Finder\Media Finder.exe /opentotray []

"Google Update"=C:\Users\Jean\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-09-01 116648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\FaxCenterServer]

C:\Program Files\Dell PC Fax\fm3032.exe [2006-12-12 312200]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Update]

C:\Users\Jean\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-09-01 116648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\GoogleDriveSync]

C:\Program Files\Google\Drive\googledrivesync.exe [2013-06-27 20097696]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Power Manager Power Agenda]

C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\DPMHost.exe [2010-12-14 75064]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RtHDVCpl]

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe [2010-10-19 9755240]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SpeedUpMyPC]

C:\Program Files\Uniblue\SpeedUpMyPC\launcher.exe -d 20000 []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^ USRobotics Wireless USB Adapter.lnk]

C:\PROGRA~1\USROBO~1\WIRELE~1\USR54G.exe [2006-04-14 663552]

C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Dropbox.lnk - C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

lollipop.lnk - C:\Users\Jean\AppData\Local\Lollipop\Lollipop.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=" "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2012-03-19 325120]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]

wlnotify.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL [2012-08-16 4171424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"msacm.siren"=sirenacm.dll

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-09-15 20:35:22 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-09-15 20:35:21 ----D---- C:\rsit

2013-09-12 20:29:04 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-09-12 20:29:04 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-09-12 20:29:03 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-09-12 20:29:03 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-09-12 20:29:03 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-09-12 20:29:02 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-09-12 20:29:02 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-12 20:29:02 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-09-12 20:29:02 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-09-12 20:29:02 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-09-12 20:29:02 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-09-12 20:29:02 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-09-12 20:29:01 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-09-12 20:29:00 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-09-12 20:28:58 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-09-12 19:54:57 ----D---- C:\Program Files\MetaGeek

2013-09-12 08:25:40 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll

2013-09-12 08:25:40 ----A---- C:\Windows\system32\shdocvw.dll

2013-09-12 08:25:39 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-09-12 08:25:39 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ataport.sys

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:38 ----A---- C:\Windows\system32\winsrv.dll

2013-09-12 08:25:38 ----A---- C:\Windows\system32\KernelBase.dll

2013-09-12 08:25:38 ----A---- C:\Windows\system32\kernel32.dll

2013-09-12 08:25:38 ----A---- C:\Windows\system32\conhost.exe

2013-09-12 08:25:37 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2013-09-12 08:25:37 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-09-15 20:35:30 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-09-15 20:35:24 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-09-15 20:35:22 ----RD---- C:\Program Files

2013-09-15 20:11:01 ----D---- C:\Windows\Panther

2013-09-15 20:11:01 ----D---- C:\Windows\inf

2013-09-15 20:11:01 ----D---- C:\Windows\debug

2013-09-15 20:11:01 ----D---- C:\Windows

2013-09-15 19:41:17 ----D---- C:\ProgramData\PCDr

2013-09-15 19:26:18 ----D---- C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Dropbox

2013-09-15 19:26:18 ----A---- C:\Windows\system32\log.txt

2013-09-15 19:25:37 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-09-15 19:25:26 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-09-15 19:22:35 ----D---- C:\ProgramData\AVG Secure Search

2013-09-15 19:22:23 ----D---- C:\Program Files\AVG Secure Search

2013-09-15 19:21:49 ----D---- C:\ProgramData\Tarma Installer

2013-09-15 19:10:49 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-09-15 18:49:13 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-09-15 12:37:56 ----D---- C:\Windows\System32

2013-09-15 12:37:56 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-09-13 12:46:15 ----A---- C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-09-13 09:07:39 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-09-13 08:24:25 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-09-13 08:24:06 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-09-13 08:17:38 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-09-13 08:16:02 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-09-13 08:15:59 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-09-13 08:15:43 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-09-13 08:15:42 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-09-12 20:32:06 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-09-12 20:29:13 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-09-12 20:29:12 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-09-12 20:28:02 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-09-12 20:26:36 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-09-12 19:54:57 ----SD---- C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Microsoft

2013-09-11 10:00:11 ----D---- C:\Windows\system32\NDF

2013-09-03 16:59:52 ----D---- C:\Program Files\Dl_cats

2013-09-01 02:30:34 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-09-01 02:30:34 ----D---- C:\Windows\system32\wfp

2013-09-01 02:30:34 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2013-09-01 02:30:34 ----D---- C:\Windows\AppCompat

2013-09-01 02:30:30 ----D---- C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search

2013-09-01 02:30:21 ----D---- C:\Windows\registration

2013-09-01 02:28:37 ----D---- C:\Windows\system32\LogFiles

2013-08-22 20:15:58 ----HD---- C:\ProgramData

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 aswRvrt;aswRvrt; C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys [2013-05-09 49376]

R0 aswVmm;aswVmm; C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys [2013-06-28 175176]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\drivers\iaStor.sys [2010-11-05 354840]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 173440]

R1 aswKbd;aswKbd; C:\Windows\system32\drivers\aswKbd.sys [2012-10-23 20624]

R1 aswRdr;aswRdr; C:\Windows\System32\Drivers\aswrdr2.sys [2013-05-09 61680]

R1 aswSnx;aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2013-06-28 770344]

R1 aswSP;aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [2013-06-28 369584]

R1 aswTdi;avast! Network Shield Support; C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys [2013-05-09 56080]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx86.sys [2013-08-14 37664]

R1 CSC;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-202; C:\Windows\system32\drivers\csc.sys [2010-11-20 388096]

R1 VWiFiFlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 48128]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk; C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2013-05-09 29816]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2013-05-09 66336]

R3 cxbu0wdm;OMNIKEY 3x21; C:\Windows\system32\DRIVERS\cxbu0wdm.sys [2011-09-06 119040]

R3 e1cexpress;Intel® PRO/1000 PCI Express Network Connection Driver C; C:\Windows\system32\DRIVERS\e1c6232.sys [2010-10-28 238760]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 26840]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys [2012-03-19 13210624]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys [2010-10-19 3218920]

R3 IntcDAud;Intel® Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2010-10-14 269824]

R3 MEI;Intel® Management Engine Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECI.sys [2010-10-19 41088]

R3 netr28u;RT2870 USB Extensible Wireless LAN Card Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\netr28u.sys [2010-05-26 856928]

R3 psadd;Lenovo Parties Service Access Device Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\psadd.sys [2009-12-02 33088]

R3 TPM;TPM; C:\Windows\system32\drivers\tpm.sys [2009-07-14 30720]

R3 TVTI2C;Lenovo SM bus driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Tvti2c.sys [2009-09-24 38336]

R3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2009-07-14 35840]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 14336]

S2 Parvdm;Parvdm; C:\Windows\system32\drivers\parvdm.sys [2009-07-14 8704]

S3 aic78xx;aic78xx; C:\Windows\system32\drivers\djsvs.sys [2009-07-14 70720]

S3 amdagp;AMD AGP Bus Filter Driver; C:\Windows\system32\drivers\amdagp.sys [2009-07-14 53312]

S3 athrusb;Atheros Wireless LAN USB device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrusb.sys [2008-07-29 904192]

S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys [2009-07-14 229888]

S3 BthEnum;Bluetooth-stuurprogramma voor aanvraagblok; C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 34816]

S3 BthPan;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 93696]

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 393728]

S3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-04-28 60416]

S3 dmvsc;dmvsc; C:\Windows\system32\drivers\dmvsc.sys [2010-11-20 62464]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12368]

S3 RDPDR;Terminal Server Device Redirector Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpdr.sys [2010-11-20 133632]

S3 RFCOMM;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 129536]

S3 s3cap;s3cap; C:\Windows\system32\drivers\vms3cap.sys [2010-11-20 5632]

S3 Ser2plx86;Prolific Serial port WDF driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\ser2pl.sys []

S3 sisagp;SIS AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\sisagp.sys [2009-07-14 52304]

S3 storvsc;storvsc; C:\Windows\system32\drivers\storvsc.sys [2010-11-20 28032]

S3 TsUsbFlt;@%SystemRoot%\system32\drivers\tsusbflt.sys,-1; C:\Windows\System32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 52224]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-20 27264]

S3 USRWGU(USR);USRobotics Wireless USB Adapter(USR); C:\Windows\system32\DRIVERS\USRWGU.sys [2005-12-29 408064]

S3 viaagp;VIA AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\viaagp.sys [2009-07-14 53328]

S3 ViaC7;VIA C7 Processor Driver; C:\Windows\system32\drivers\viac7.sys [2009-07-14 52736]

S3 vmbus;vmbus; C:\Windows\system32\drivers\vmbus.sys [2010-11-20 175360]

S3 VMBusHID;VMBusHID; C:\Windows\system32\drivers\VMBusHID.sys [2010-11-20 17920]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 35968]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-10 65640]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2012-12-21 57008]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2013-05-09 46808]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-30 390504]

R2 CCALib8;Canon Camera Access Library 8; C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe [2005-09-30 96341]

R2 CscService;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-200; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

R2 dlcq_device;dlcq_device; C:\Windows\system32\dlcqcoms.exe [2006-12-12 537480]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2010-11-06 13336]

R2 jhi_service;Intel® Identity Protection Technology Host Interface Service; C:\Program Files\Intel\Services\IPT\jhi_service.exe [2011-02-24 212944]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2010-11-17 325656]

R2 Power Manager DBC Service;Power Manager DBC Service; C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.EXE [2010-12-14 70968]

R2 SeaPort;SeaPort; C:\Program Files\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE [2011-02-25 249648]

R2 SUService;System Update; C:\Program Files\Lenovo\System Update\SUService.exe [2010-11-25 28672]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-11-17 2656280]

R2 VIPAppService;VIPAppService; C:\Program Files\Symantec\VIP Access Client\VIPAppService.exe [2011-07-13 82544]

R2 vToolbarUpdater15.5.0;vToolbarUpdater15.5.0; C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\15.5.0\ToolbarUpdater.exe [2013-08-14 1643184]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2010-09-21 1710464]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2013-05-31 553288]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4640000]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-10-27 136176]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-09-13 257416]

S3 AppMgmt;@appmgmts.dll,-3250; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

S3 BBSvc;Bing Bar Update Service; C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [2011-03-02 183560]

S3 cphs;Intel® Content Protection HECI Service; C:\Windows\system32\IntelCpHeciSvc.exe [2012-03-19 276248]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-10-27 136176]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2012-10-27 194032]

S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service; C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2012-09-20 30785672]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 149352]

S3 PeerDistSvc;@%SystemRoot%\system32\peerdistsvc.dll,-9000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

S3 StorSvc;@%SystemRoot%\System32\StorSvc.dll,-100; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

S3 UmRdpService;@%SystemRoot%\system32\umrdp.dll,-1000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-04-04 1343400]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service; C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-23 51040]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.


 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

vToolbarUpdater15.5.0;s
{7a55cbb2-2b2e-4a41-9de1-6ac5d2c2be0a};c
{F9639E4A-801B-4843-AEE3-03D9DA199E77};c
{A4C272EC-ED9E-4ACE-A6F2-9558C7F29EF3};c
{ebd898f8-fcf6-4694-bc3b-eabc7271eeb1};c
{B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9};c
C:\Program Files\Media Finder;fs
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r
"Media Finder"=-;r
"vProt"=-;r
C:\Users\Jean\AppData\Local\Lollipop;fs
C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\lollipop.lnk;fs
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r
"AppInit_DLLs"=-;r
C:\ProgramData\Tarma Installer;fs
C:\ProgramData\AVG Secure Search;fs
C:\Program Files\AVG Secure Search;fs
C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search;fs
autoclean;
startupall; 
filesrcm;


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dag Jion,

Bedankt voor uw hulp ! Hierbij het gevraagde logje:

Zoek.exe Version 4.0.0.4 Updated 14-September-2013

Tool run by Jean on ma 16/09/2013 at 11:16:13,45.

Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601 Service Pack 1 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Jean\Desktop\zoek\zoek.exe [script inserted]

==== System Restore Info ======================

16/09/2013 11:17:23 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-1684296767-3379996526-237124131-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1684296767-3379996526-237124131-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{5DC11869-F95F-5769-4254-779BD04F67F0} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1684296767-3379996526-237124131-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD21} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1684296767-3379996526-237124131-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2406} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1684296767-3379996526-237124131-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{BCA92C3E-01C0-4160-B026-F74D8F27ACB8} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1684296767-3379996526-237124131-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{CFF4DB9B-135F-47c0-9269-B4C6572FD61A} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1684296767-3379996526-237124131-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{E46E2FB2-FB2E-47A1-A24A-45328751FD7A} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-1684296767-3379996526-237124131-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\{7a55cbb2-2b2e-4a41-9de1-6ac5d2c2be0a} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1684296767-3379996526-237124131-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{ebd898f8-fcf6-4694-bc3b-eabc7271eeb1} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{A4C272EC-ED9E-4ACE-A6F2-9558C7F29EF3} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\internet explorer\urlsearchhooks\{ebd898f8-fcf6-4694-bc3b-eabc7271eeb1} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{ebd898f8-fcf6-4694-bc3b-eabc7271eeb1} deleted successfully

==== Deleting Services ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vToolbarUpdater15.5.0 deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\vToolbarUpdater15.5.0 deleted successfully

==== FireFox Fix ======================

ProfilePath: C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\extensions

---- Lines funmoods removed from prefs.js ----

---- Lines funmoods modified from prefs.js ----

---- Lines funmoods removed from user.js ----

user_pref("extensions.funmoods.hmpg", true);

user_pref("extensions.funmoods.hmpgUrl", "Funmoods Search");

user_pref("extensions.funmoods.dfltSrch", true);

user_pref("extensions.funmoods.srchPrvdr", "Search");

user_pref("extensions.funmoods.dnsErr", true);

user_pref("extensions.funmoods_i.newTab", true);

user_pref("extensions.funmoods.newTabUrl", "Funmoods Search");

user_pref("extensions.funmoods.tlbrSrchUrl", "Funmoods Search=");

user_pref("extensions.funmoods.id", "4437E65A6BC0E2A2");

user_pref("extensions.funmoods.instlDay", "15572");

user_pref("extensions.funmoods.vrsn", "1.5.23.22");

user_pref("extensions.funmoods.vrsni", "1.5.23.22");

user_pref("extensions.funmoods_i.vrsnTs", "1.5.23.2216:13:17");

user_pref("extensions.funmoods.prtnrId", "funmoods");

user_pref("extensions.funmoods.prdct", "funmoods");

user_pref("extensions.funmoods.aflt", "bf3");

user_pref("extensions.funmoods_i.smplGrp", "none");

user_pref("extensions.funmoods.tlbrId", "base");

user_pref("extensions.funmoods.instlRef", "bf3");

user_pref("extensions.funmoods.dfltLng", "");

user_pref("extensions.funmoods.excTlbr", false);

user_pref("extensions.funmoods.autoRvrt", false);

user_pref("extensions.funmoods.envrmnt", "production");

user_pref("extensions.funmoods.isdcmntcmplt", true);

user_pref("extensions.funmoods.mntrvrsn", "1.3.0");

---- Lines OneClickDownload removed from prefs.js ----

---- Lines OneClickDownload modified from prefs.js ----

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

user_20131609_1120_.backup

prefs_20131609_1120_.backup

==== Registry Fix Code ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Media Finder"=-

"vProt"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=-

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\user.js" deleted

"C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\lollipop.lnk" deleted

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\user.js" deleted

"C:\ProgramData\SPLFBFF.tmp" deleted

"C:\Users\Jean\AppData\Local\funmoods-speeddial.crx" deleted

"C:\Users\Jean\AppData\Local\funmoods.crx" deleted

"C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lollipop.lnk" deleted

"C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\lollipop.lnk" deleted

"C:\Users\Jean\Downloads\SoftonicDownloader_for_regcleaner.exe" deleted

"C:\user.js" deleted

"C:\Windows\system32\roboot.exe" deleted

"C:\Users\Jean\AppData\Local\Lollipop\Lollipop.exe" deleted

"C:\Users\Jean\AppData\Local\Lollipop\Lollipop.exe" deleted

"C:\Program Files\Media Finder" deleted

"C:\Users\Jean\AppData\Local\Lollipop" deleted

"C:\ProgramData\Tarma Installer" deleted

"C:\ProgramData\AVG Secure Search" deleted

"C:\Program Files\AVG Secure Search" deleted

"C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search" deleted

"C:\Program Files\GUMFE7A.tmp" deleted

"C:\Program Files\iMesh Applications" deleted

"C:\Program Files\1ClickDownload" deleted

"C:\Program Files\Incredibar.com" deleted

"C:\Program Files\UtilityChest_49" deleted

"C:\Program Files\Media Finder" deleted

"C:\Program Files\WiseConvert" deleted

"C:\Program Files\Conduit" deleted

"C:\found.000" deleted

"C:\Users\Jean\AppData\Roaming\SendSpace" deleted

"C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Babylon" deleted

"C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Systweak" deleted

"C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Mozilla\Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}\gencrawler@some.com" deleted

"C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Media Finder" deleted

"C:\ProgramData\Ask" deleted

"C:\ProgramData\boost_interprocess" deleted

"C:\ProgramData\OptimizerPro1" deleted

"C:\ProgramData\InstallMate" deleted

"C:\ProgramData\Tarma Installer" deleted

"C:\ProgramData\Premium" deleted

"C:\ProgramData\Babylon" deleted

"C:\Users\Jean\AppData\Local\Ilivid Player" deleted

"C:\Users\Jean\AppData\Local\Lollipop" deleted

"C:\Users\Jean\AppData\Local\PackageAware" deleted

"C:\Users\Jean\AppData\Local\Conduit" deleted

"C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Finder" deleted

"C:\Users\Jean\AppData\LocalLow\DataMngr" deleted

"C:\Users\Jean\AppData\LocalLow\Incredibar.com" deleted

"C:\Users\Jean\AppData\LocalLow\PriceGong" deleted

"C:\Users\Jean\AppData\LocalLow\Conduit" deleted

"C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\extensions\extensions\ffxtlbr@funmoods.com" deleted

"C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\extensions\OneClickDownload@OneClickDownload.com" deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\Jean\AppData\Local\Temp ====

2013-09-16 08:09:08 2433E09C08C21455000F7E36D7653759 489472 ----a-w- C:\Users\Jean\AppData\Local\Temp\SDIAG_36e647f8-05e2-451c-b708-db9ce540efd1\DiagPackage.dll

====== Java Cache =====

====== C:\Windows\system32 =====

2013-09-12 18:29:05 06EEAD5864F357ADC618F65A2F2C5156 2706432 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.tlb

2013-09-12 18:29:04 79DC575FE905D5DD5C5A4C5993A7C7F9 2876928 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript9.dll

2013-09-12 18:29:04 00531B52C9468929F2C651B3BCADCBC9 690688 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript.dll

2013-09-12 18:29:03 BCA4913CDE903B4BDEEDAD1D6DBF5E2A 391168 ----a-w- C:\Windows\System32\ieui.dll

2013-09-12 18:29:03 7E540E07B97DCBCF8F76FA743B486BF2 61440 ----a-w- C:\Windows\System32\iesetup.dll

2013-09-12 18:29:03 7C63629508BB87227C3C861355A155B4 39424 ----a-w- C:\Windows\System32\jsproxy.dll

2013-09-12 18:29:02 E5D91D6B81A293AB6854CAD112240A4B 1141248 ----a-w- C:\Windows\System32\urlmon.dll

2013-09-12 18:29:02 54C06D9684F3D0AD7E87502E57CC4655 42496 ----a-w- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe

2013-09-12 18:29:02 43852485D0B78C021A47E9548A4CFFE0 71680 ----a-w- C:\Windows\System32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-12 18:29:02 3B74EADF1B70251D3CDB87BC338DC34D 109056 ----a-w- C:\Windows\System32\iesysprep.dll

2013-09-12 18:29:02 2EC47CF6A36F6A83BB8B98C1425B4D41 493056 ----a-w- C:\Windows\System32\msfeeds.dll

2013-09-12 18:29:02 281A720B0A984E325599EE1F0342E8FB 2048000 ----a-w- C:\Windows\System32\iertutil.dll

2013-09-12 18:29:02 000B55B43992179E69C2E83CCB8F1126 33280 ----a-w- C:\Windows\System32\iernonce.dll

2013-09-12 18:29:01 535F6263035F2530A62D5D64EF6E73D3 1767936 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll

2013-09-12 18:29:00 4FCC53B82D91607FB9AE24E617108BB2 13761024 ----a-w- C:\Windows\System32\ieframe.dll

2013-09-12 18:28:58 5D2D7E7850CE963C2F401D4DEE7BB32A 14332928 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.dll

2013-09-12 06:25:40 E02781D4871844DCD30DF1D69A650F78 12872704 ----a-w- C:\Windows\System32\shell32.dll

2013-09-12 06:25:40 2C4A87CA8C00E98EFDCFA2E8EC9A3503 180224 ----a-w- C:\Windows\System32\shdocvw.dll

2013-09-12 06:25:39 ED880065BBB2C5F57B74F30812A65F4F 2348544 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2013-09-12 06:25:38 6933E2AFF444A7A95D5C67E98449163E 868352 ----a-w- C:\Windows\System32\kernel32.dll

2013-09-12 06:25:38 51BB04243DF6196C06E125898127E397 169984 ----a-w- C:\Windows\System32\winsrv.dll

2013-09-12 06:25:38 2DE16A63F71D10B42ACE01E759078600 271360 ----a-w- C:\Windows\System32\conhost.exe

2013-09-12 06:25:38 1E65CF7B26D02750544EFDD73C8118FA 293376 ----a-w- C:\Windows\System32\KernelBase.dll

====== C:\Windows\system32\drivers =====

2013-09-12 06:25:39 DDCE686D76C2B4DB435A3AF5BD0E691D 133056 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\ataport.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-09-15 18:35:22 -------- d-----w- C:\Program Files\trend micro

2013-09-12 17:54:57 -------- d-----w- C:\Program Files\MetaGeek

======= C: =====

====== C:\Users\Jean\AppData\Roaming ======

2013-09-12 17:58:34 -------- d-----w- C:\Users\Jean\AppData\Local\MetaGeek,_LLC

2013-09-12 17:54:57 -------- d-----w- C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MetaGeek

2013-08-27 09:20:15 DE89A475288483123B956B55941FEA32 8388608 ----a-w- C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\~FontCache-S-1-5-21-1684296767-3379996526-237124131-1000.dat

====== C:\Users\Jean ======

2013-09-12 17:52:43 8B7A47303E413360DF14A9560F12DE14 600048 ----a-w- C:\Users\Jean\Downloads\inssider.exe

====== C: exe-files ==

2013-09-16 08:16:46 08D74ADA6B0955E0DEB719CB0CC936FE 3961048 ----a-w- C:\Users\Jean\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\2FUMEJRB\pcspeedup_e284fff82bfa4135a519e91724794af8_.exe

2013-09-15 18:35:22 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\trend micro\Jean.exe

2013-09-15 18:34:56 69CA82A7482A00D8EE063D2B97FC4338 781383 ----a-w- C:\Users\Jean\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XPFCCIXN\RSIT.exe

2013-09-12 18:29:02 54C06D9684F3D0AD7E87502E57CC4655 42496 ----a-w- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe

2013-09-12 18:29:02 43852485D0B78C021A47E9548A4CFFE0 71680 ----a-w- C:\Windows\System32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-12 18:29:01 37287D98A1BF5D56AA729CEB9B27C6B1 770648 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

2013-09-12 17:54:57 A3558BE4E9FF59CC497E68CE26CB9A2F 45126 ----a-r- C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{65A5E87D-7A3F-4819-807D-B86990D5F369}\_C103A54796D0027EBD63FB.exe

2013-09-12 17:54:57 A3558BE4E9FF59CC497E68CE26CB9A2F 45126 ----a-r- C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{65A5E87D-7A3F-4819-807D-B86990D5F369}\_853F67D554F05449430E7E.exe

2013-09-12 17:54:57 A3558BE4E9FF59CC497E68CE26CB9A2F 45126 ----a-r- C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{65A5E87D-7A3F-4819-807D-B86990D5F369}\_747764F8CEB43B54CEA72B.exe

2013-09-12 17:52:43 8B7A47303E413360DF14A9560F12DE14 600048 ----a-w- C:\Users\Jean\Downloads\inssider.exe

2013-09-12 06:25:38 2DE16A63F71D10B42ACE01E759078600 271360 ----a-w- C:\Windows\System32\conhost.exe

=== C: other files ==

2013-09-12 06:25:39 ED880065BBB2C5F57B74F30812A65F4F 2348544 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2013-09-12 06:25:39 DDCE686D76C2B4DB435A3AF5BD0E691D 133056 ----a-w- C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mshdc.inf_x86_neutral_a5025d31bee4647c\ataport.sys

2013-09-12 06:25:39 DDCE686D76C2B4DB435A3AF5BD0E691D 133056 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\ataport.sys

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1684296767-3379996526-237124131-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Google Update"="C:\Users\Jean\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IMSS"="C:\Program Files\Intel\Intel® Management Engine Components\IMSS\PIconStartup.exe"

"IAStorIcon"="C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe"

"Lenovo Registration"="C:\Program Files\Lenovo Registration\LenovoReg.exe /boot"

"BCSSync"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe /DelayServices"

"avast"="C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe /nogui"

"Adobe ARM"="C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"dlcqmon.exe"="C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 966\dlcqmon.exe"

"MemoryCardManager"="C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 966\memcard.exe"

"vProt"="C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

"IgfxTray"="C:\Windows\system32\igfxtray.exe"

"HotKeysCmds"="C:\Windows\system32\hkcmd.exe"

"Persistence"="C:\Windows\system32\igfxpers.exe"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"APSDaemon"="C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

"iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Google Update"="C:\Users\Jean\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c"

==== Startup Registry Disabled ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\FaxCenterServer]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="FaxCenterServer"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files\\Dell PC Fax\\fm3032.exe\" /s"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Google Update]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Google Update"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"C:\\Users\\Jean\\AppData\\Local\\Google\\Update\\GoogleUpdate.exe\" /c"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\GoogleDriveSync]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="GoogleDriveSync"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"C:\\Program Files\\Google\\Drive\\googledrivesync.exe\" /autostart"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Power Manager Power Agenda]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Power Manager Power Agenda"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\PROGRA~1\\ThinkPad\\UTILIT~1\\DPMHost.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\RtHDVCpl]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="RtHDVCpl"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files\\Realtek\\Audio\\HDA\\RtHDVCpl.exe -s"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\SpeedUpMyPC]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="SpeedUpMyPC"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"C:\\Program Files\\Uniblue\\SpeedUpMyPC\\launcher.exe\" -d 20000 "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^ USRobotics Wireless USB Adapter.lnk]

"path"="C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\Startup\\ USRobotics Wireless USB Adapter.lnk"

"backup"="C:\\Windows\\pss\\ USRobotics Wireless USB Adapter.lnk.CommonStartup"

"backupExtension"=".CommonStartup"

"command"="C:\\PROGRA~1\\USROBO~1\\WIRELE~1\\USR54G.exe -T"

"item"="USRobotics Wireless USB Adapter"

==== Startup Folders ======================

2013-02-04 15:31:56 1021 ----a-w- C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Dropbox.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [13/09/2013 12:46]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ [undetermined Task]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [27/10/2012 08:36]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1684296767-3379996526-237124131-1000Core.job --a------ C:\Users\Jean\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [01/09/2012 10:19]

C:\Windows\tasks\PCDoctorBackgroundMonitorTask.job --a------ C:\Program Files\PC-Doctor\uaclauncher.exe [27/06/2011 17:54]

C:\Windows\tasks\SystemToolsDailyTest.job --a------ C:\Program Files\PC-Doctor\uaclauncher.exe [27/06/2011 17:54]

==== Firefox Extensions ======================

AppDir: C:\Program Files\Mozilla Firefox

- Belgium eID - %AppDir%\extensions\belgiumeid@eid.belgium.be

==== Firefox Plugins ======================

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

bbjciahceamgodcoidkjpchnokgfpphh - C:\Users\Jean\AppData\Local\funmoods.crx[]

cjpglkicenollcignonpgiafdgfeehoj - C:\Users\Jean\AppData\Local\funmoods-speeddial.crx[]

dednnpigldgdbpgcdpfppmlcnnbjciel - C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Media Finder\Extensions\gencrawler_gc.crx[]

dlnembnfbcpjnepmfjmngjenhhajpdfd - C:\Program Files\Web Assistant\source.crx[]

lpmkgpnbiojfaoklbkpfneikocaobfai - C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Media Finder\Extensions\mf_plugin_gc.crx[]

ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof - C:\ProgramData\\ChromeExt\\avg.crx[]

pmlghpafmmnmmkjdhacccolfgnkiboco - C:\Program Files\1ClickDownload\oneclickdownloader11.crx[]

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

bbjciahceamgodcoidkjpchnokgfpphh - C:\Users\Jean\AppData\Local\funmoods.crx[]

cjpglkicenollcignonpgiafdgfeehoj - C:\Users\Jean\AppData\Local\funmoods-speeddial.crx[]

==== Chrome Fix ======================

C:\Users\Jean\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_dlnembnfbcpjnepmfjmngjenhhajpdfd_0.localstorage deleted successfully

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="Aanmelden: De Tijd"

"Search Bar"="Bing"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}] not found

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Search Bar"="Bing"

"Start Page"="Aanmelden: De Tijd"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="{searchTerms} - Bing"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="{searchTerms} - Google Search}"

{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} AVG Secure Search Url="Zoek"

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-1684296767-3379996526-237124131-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1684296767-3379996526-237124131-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} deleted successfully

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\bbjciahceamgodcoidkjpchnokgfpphh deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\cjpglkicenollcignonpgiafdgfeehoj deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\dednnpigldgdbpgcdpfppmlcnnbjciel deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\dlnembnfbcpjnepmfjmngjenhhajpdfd deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\lpmkgpnbiojfaoklbkpfneikocaobfai deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\pmlghpafmmnmmkjdhacccolfgnkiboco deleted successfully

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\bbjciahceamgodcoidkjpchnokgfpphh deleted successfully

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\cjpglkicenollcignonpgiafdgfeehoj deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Users\Jean\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Jean\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\2FUMEJRB will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Cache found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Jean\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Jean\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\Jean\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\2FUMEJRB" deleted

==== EOF on ma 16/09/2013 at 11:23:49,34 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites


1.

Download 51a46ae42d560-malwarebytes_anti_malware.pngMalwareBytes' Anti-Malware (website) en sla het op je bureaublad op.

Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:


 • Update MalwareBytes' Anti-Malware
 • Start MalwareBytes' Anti-Malware
 • Je krijgt hier ook de keuze om de evaluatie versie van MBAM te gebruiken, indien je dit niet wilt vink dit dan uit.

Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.


 • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
 • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
 • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
 • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
 • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
 • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
 • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
 • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
 • Herstart de computer indien nodig en post hierna de log in het volgende bericht.

2.

Download 5217db3eb6d8b-AdwCleaner3.pngAdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.


 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean als er items zijn gevonden.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gevraagde log:

# AdwCleaner v3.004 - Report created 16/09/2013 at 12:08:34

# Updated 15/09/2013 by Xplode

# Operating System : Windows 7 Professional Service Pack 1 (32 bits)

# Username : Jean - JEAN-THINK

# Running from : C:\Users\Jean\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\GX0XVIGM\adwcleaner.exe

# Option : Clean

***** [ Services ] *****

***** [ Files / Folders ] *****

Folder Deleted : C:\Users\Jean\AppData\Local\AVG Secure Search

Folder Deleted : C:\Users\Jean\AppData\LocalLow\WiseConvert

Folder Deleted : C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Mozilla\Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}\@themediafinder.com

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Registry ] *****

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [{336D0C35-8A85-403A-B9D2-65C292C39087}]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [Avg@toolbar]

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\1ClicktorrentFile

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\1ClicktorrentFile1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortApp.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escorTlbr.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ScriptHelper.EXE

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ViProtocol.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Applications\ilividsetupv1.exe

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.IncredibarESrvc

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.IncredibarESrvc.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\f

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\funmoods.dskBnd

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\funmoods.dskBnd.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\funmoods.funmoodsHlpr

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\funmoods.funmoodsHlpr.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\funmoodsApp.appCore

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\funmoodsApp.appCore.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\I

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Incredibar.dskBnd

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Incredibar.dskBnd.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Incredibar.IncredibarHlpr

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Incredibar.IncredibarHlpr.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\IncredibarApp.appCore

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\IncredibarApp.appCore.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MF

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\oneclick

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\oneclickmg

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\protocols\handler\viprotocol

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\speedupmypc

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\datamngrUI_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\datamngrUI_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLividSetupV1_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLividSetupV1_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\IncredibarToolbar_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\IncredibarToolbar_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SearchquMediaBar_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SearchquMediaBar_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SetupDataMngr_Searchqu_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SetupDataMngr_Searchqu_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\TaskScheduler_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\TaskScheduler_RASMANCS

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [vProt]

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT3196716

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_for_regcleaner_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_for_regcleaner_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_hamster-free-ebook-converter_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_hamster-free-ebook-converter_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FDFF5A2-7BB1-48E1-8081-7236812B12B2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{608D3067-77E8-463D-9084-908966806826}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BB711CB0-C70B-482E-9852-EC05EBD71DBB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C3110516-8EFC-49D6-8B72-69354F332062}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{CFE8AAFD-A0F3-4329-84E9-6B679EC93EC2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{EA28B360-05E0-4F93-8150-02891F1D8D3C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{13119113-0854-469D-807A-171568457991}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{33119133-0854-469D-807A-171568457991}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{80922EE0-8A76-46AE-95D5-BD3C3FE0708D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{933B95E2-E7B7-4AD9-B952-7AC336682AE3}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{94496571-6AC5-4836-82D5-D46260C44B17}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{965B9DBE-B104-44AC-950A-8A5F97AFF439}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A9DB719C-7156-415E-B49D-BAD039DE4F13}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{BC9FD17D-30F6-4464-9E53-596A90AFF023}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C01315C7-B4E2-4864-B43D-5FAFC414D179}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C1545464-C77C-4130-A572-1C619E2895FE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DE9028D0-5FFA-4E69-94E3-89EE8741F468}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{ED0E67AD-926C-4008-87E5-03CF72AA2A7E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{EF7FEC6D-451B-4452-9D26-7E10C6B5DB6E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F03FD9D0-4F2B-497C-8A71-DD41D70B07D9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{71B1DF81-18D9-4E5B-9493-CAB02B6E9D8F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0D80F1C5-D17B-4177-AC68-955F3EF9F191}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{22B0769F-794B-4422-AC84-47B123C8986D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{23119123-0854-469D-807A-171568457991}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{23C70BCA-6E23-4A65-AD2E-1389062074F1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{23D8EEF7-0E13-4000-B9C4-6603C1E912D1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{255E0B2A-D747-4EEF-B7CE-159D73A3656D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{28ED590D-F5ED-4E05-A87F-1D759F1C6169}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{295CACB4-51F5-46FD-914E-C72BAAE1B672}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2CE5C4B9-6DBE-4528-96FA-C9FF38EF1762}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{34C1FDF7-02C1-4F23-B393-F48B16E071D1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{45D5B93F-E2ED-4AF2-915E-DCDDBDA8C33C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{54291324-7A3D-4F11-B707-3FB6A2C97BD9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{59C63F11-D4E5-46E7-9B8A-EE158DCA83A8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5DA22CBD-0029-4A09-B757-CF0FAFC488ED}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{771B99AB-636F-4A11-9039-8DFEB927B061}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{77A6E7D4-4A83-4A9B-A2A0-EF3B125DC29D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{79FB5FC8-44B9-4AF5-BADD-CCE547F953E5}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A8321AA2-2227-40C7-8525-6C2F4E1B0EBE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{AA41A731-6814-4A70-A6F1-C0A20FBBFBD5}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{ABBB8A9E-D8AF-40D1-94BE-5175077465FC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BF737694-56F6-46FA-9FDC-FA99A5B25FAD}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C0585B2F-74D7-4734-88DE-6C150C5D4036}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{CA17D76B-F91D-4659-A7FD-A9F7ED375CDD}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{CFCD164E-8AC9-478E-9ECC-B616A932016C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D5961CC0-B442-4567-8030-67E241EF4CC2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D8242E89-2F81-484A-AE5B-BA8CAD5B7347}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E450067F-1C93-41A7-928E-07E5C2EEC680}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EF0588D6-1621-4A75-B8BE-F4BC34794136}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F977D9F2-4BDC-44A6-B508-7C0284C61EED}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{03119103-0854-469D-807A-171568457991}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{13ABD093-D46F-40DF-A608-47E162EC799D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{1D085C0A-E4F4-4F66-BDBF-4BE51015BFC3}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{48C9C8B0-A546-46C1-A81F-47A31E623E9D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{74FB6AFD-DD77-4CEB-83BD-AB2B63E63C93}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C2AC8A0E-E48E-484B-A71C-C7A937FAAB94}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{CFE8AAFD-A0F3-4329-84E9-6B679EC93EC2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{71B1DF81-18D9-4E5B-9493-CAB02B6E9D8F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{74C36554-31F0-49DD-8857-ED6A64DF45BE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{92D30868-969C-41F5-912E-218E436AA9CF}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{2C75F4EB-09BE-4A32-8EC8-BDBA9CA4E3DA}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

Value Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}]

Key Deleted : HKCU\Software\1ClickDownload

Key Deleted : HKCU\Software\DataMngr

Key Deleted : HKCU\Software\IM

Key Deleted : HKCU\Software\Imesh

Key Deleted : HKCU\Software\ImInstaller

Key Deleted : HKCU\Software\incredibar.com

Key Deleted : HKCU\Software\lollipop

Key Deleted : HKCU\Software\MediaFinder

Key Deleted : HKCU\Software\Softonic

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Toolbar

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Conduit

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\ConduitSearchScopes

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\PriceGong

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\SmartBar

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\WiseConvert

Key Deleted : HKLM\Software\AVG Security Toolbar

Key Deleted : HKLM\Software\Babylon

Key Deleted : HKLM\Software\BabylonToolbar

Key Deleted : HKLM\Software\Conduit

Key Deleted : HKLM\Software\Iminent

Key Deleted : HKLM\Software\incredibar.com

Key Deleted : HKLM\Software\systweak

Key Deleted : HKLM\Software\Tarma Installer

Key Deleted : HKLM\Software\Uniblue\DriverScanner

Key Deleted : HKLM\Software\Web Assistant

Key Deleted : HKLM\Software\WiseConvert

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\lollipop

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\incredibar

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\WiseConvert Toolbar

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16686

-\\ Mozilla Firefox v

[ File : C:\Users\Jean\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\extensions\prefs.js ]

Line Deleted : user_pref("browser.search.defaultenginename", "AVG Secure Search");

Line Deleted : user_pref("browser.search.selectedEngine", "AVG Secure Search");

Line Deleted : user_pref("browser.startup.homepage", "hxxp://isearch.avg.com/?cid={AA4F8698-9DEA-4E51-9A39-6B5C0EC90D11}&mid=a48e92bdd3414cc2b0b55a102a2ab90d-6279747c3b8441f2449f405f5c8fe8f57da5f623〈=nl&ds=hk011[...]

-\\ Google Chrome v

[ File : C:\Users\Jean\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]

Deleted : homepage

Deleted : icon_url

Deleted : search_url

Deleted : keyword

Deleted : urls_to_restore_on_startup

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [13497 octets] - [16/09/2013 12:07:45]

AdwCleaner[s0].txt - [13775 octets] - [16/09/2013 12:08:34]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt - [13836 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes log hierbij:

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.75.0.1300

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2013.09.16.03

Windows 7 Service Pack 1 x86 NTFS

Internet Explorer 10.0.9200.16686

Jean :: JEAN-THINK [administrator]

Bescherming: Ingeschakeld

16/09/2013 14:13:32

mbam-log-2013-09-16 (14-13-32).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 215260

Verstreken tijd: 4 minuut/minuten, 28 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...