Ga naar inhoud

PC is traag


Jensraspoet
 Delen

Aanbevolen berichten

Beste,

Ik ga mijn dell studie 1558 aan iemand geven, dus dacht ik clean install te doen zodat hij weer goed draait, maar aangezien mijn harde schijf vroeger eens gecrashed was, is deze optie niet meer mogelijk. Heb dan wat via een torrent geprobeerd, aangezien ik wel nog een legale key heb, maar dat werkte ook niet echt goed. Dus dacht ik hem dan eens op te kuisen. Hieronder mijn Hijackthis logje:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 19:37:25, on 27/09/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16686)

CHROME: 29.0.1547.76

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe

C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Dell\Dell Wireless WLAN Card\WLTRAY.EXE

C:\Program Files\STMicroelectronics\Accelerometer\FF_Protection.exe

C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Users\Dell\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll (file missing)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [QuickSet] C:\Program Files\Dell\QuickSet\QuickSet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sysTrayApp] C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [broadcom Wireless Manager UI] C:\Program Files\Dell\Dell Wireless WLAN Card\WLTRAY.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FreeFallProtection] C:\Program Files\STMicroelectronics\Accelerometer\FF_Protection.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [unlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [sPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [sPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 (User 'Default user')

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {49312E18-AA92-4CC2-BB97-55DEA7BCADD6} (WMI Class) - https://support.dell.com/systemprofiler/SysProExe.CAB

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {C1F8FC10-E5DB-4112-9DBF-6C3FF728D4E3} (DellSystemLite.Scanner) - http://support.dell.com/systemprofiler/DellSystemLite.CAB

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - MSN Games - Free Online Games

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2B7B6CC3-44D0-4A3B-BFE4-A72E452ED3DE}: NameServer = 81.169.60.107 81.169.60.107

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2B7B6CC3-44D0-4A3B-BFE4-A72E452ED3DE}: NameServer = 81.169.60.107 81.169.60.107

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{2B7B6CC3-44D0-4A3B-BFE4-A72E452ED3DE}: NameServer = 81.169.60.107 81.169.60.107

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_x86_neutral_9334b3396d450a95\aestsrv.exe

O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: FF Install Filter Service (InstallFilterService) - Unknown owner - C:\Program Files\STMicroelectronics\Accelerometer\InstallFilterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_x86_neutral_9334b3396d450a95\STacSV.exe

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Dell\Dell Wireless WLAN Card\WLTRYSVC.EXE (file missing)

O23 - Service: Mobile Broadband Service (WMCoreService) - Unknown owner - C:\Program Files\Dell\Dell WWAN\WMCore\mini_WMCore.exe

--

End of file - 8946 bytes

Alvast bedankt!

(nog een klein vraagje, maar ik denk dat ik het bij hardware zal moeten stellen? Mijn laptop maakt soms een verschrikkelijk irritant hoog gepiep, ik denk de harde schijf? Zou hier een reden voor zijn, of een oplossing?)

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 1. Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 2. Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik vervolgens op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
  
  
  emptyclsid;
  firefoxlook; 
  Chromelook; 
  CHRdefaults;
  autoclean; 
  iedefaults; 
  filesrcm;
  
  
  


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


RSIT:

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Dell at 2013-09-27 22:10:29

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 196 GB (82%) free of 238 GB

Total RAM: 2549 MB (59% free)

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3639572371-1420706148-1676744921-1000Core.job

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3639572371-1420706148-1676744921-1000UA.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3639572371-1420706148-1676744921-1000Core.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3639572371-1420706148-1676744921-1000UA.job

C:\Windows\tasks\ROC_REG_JAN_DELETE.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2012-12-18 77576]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4}]

DivX Plus Web Player HTML5 <video> - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll [2011-12-12 194432]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-08-14 463272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-08-14 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"QuickSet"=C:\Program Files\Dell\QuickSet\QuickSet.exe [2010-04-01 2960032]

"SysTrayApp"=C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe [2010-01-21 495708]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2009-08-24 1557800]

"Broadcom Wireless Manager UI"=C:\Program Files\Dell\Dell Wireless WLAN Card\WLTRAY.exe [2009-07-17 4562944]

"FreeFallProtection"=C:\Program Files\STMicroelectronics\Accelerometer\FF_Protection.exe [2009-07-22 2384896]

"IAStorIcon"=C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [2010-03-03 284696]

"GrooveMonitor"=C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [2009-02-26 30040]

"StartCCC"=C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2012-04-06 641664]

"AVG_UI"=C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe [2013-08-15 4411440]

"UnlockerAssistant"=C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe []

"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2012-12-19 41208]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2012-12-03 946352]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-03-12 253816]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AdobeBridge"= []

"Google Update"=C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-07-04 116648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeAAMUpdater-1.0]

C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeCS6ServiceManager]

C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe -launchedbylogin []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AMD AVT]

Cmd.exe /c start AMD Accelerated Video Transcoding device initialization /min C:\Program Files\AMD AVT\bin\kdbsync.exe aml []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\APSDaemon]

C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2012-02-20 59240]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DivXUpdate]

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe [2011-07-29 1259376]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Facebook Update]

C:\Users\Dell\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-07-12 138096]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Update]

C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-07-04 116648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2012-03-06 421736]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

HDDHealth.lnk - C:\Program Files\HDD Health\hddhealth.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"VIDC.IV41"=IR41_32.AX

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"vidc.DIVX"=DivX.dll

"vidc.yv12"=DivX.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"msacm.siren"=sirenacm.dll

"vidc.VP60"=C:\Windows\system32\vp6vfw.dll

"vidc.VP61"=C:\Windows\system32\vp6vfw.dll

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-09-28 04:54:47 ----ASH---- C:\WinPEpge.sys

2013-09-28 04:54:45 ----D---- C:\$WINDOWS.~BT

2013-09-27 22:10:29 ----D---- C:\rsit

2013-09-27 22:10:29 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-09-27 22:08:30 ----SHD---- C:\$RECYCLE.BIN

2013-09-27 22:04:52 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-09-27 22:04:52 ----A---- C:\Windows\zoek-delete.exe

2013-09-27 21:41:31 ----D---- C:\Program Files\CrystalDiskInfo

2013-09-27 20:15:32 ----D---- C:\Users\Dell\AppData\Roaming\HDDHealth

2013-09-27 20:15:24 ----D---- C:\Program Files\HDD Health

2013-09-27 17:40:14 ----D---- C:\Program Files\Dell DataSafe Local Backup

2013-09-15 21:24:37 ----D---- C:\Users\Dell\AppData\Roaming\AVS4YOU

2013-09-15 21:21:06 ----D---- C:\ProgramData\AVS4YOU

2013-09-15 21:21:06 ----D---- C:\Program Files\Common Files\AVSMedia

2013-09-15 21:21:06 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3a.dll

2013-09-11 19:23:15 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-09-11 19:23:14 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-09-11 19:23:13 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-09-11 19:23:13 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-09-11 19:23:12 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-09-11 19:23:11 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-11 19:23:11 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-09-11 19:23:11 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-09-11 19:23:11 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-09-11 19:23:11 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-09-11 19:23:10 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-09-11 19:23:10 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-09-11 19:23:08 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-09-11 19:23:08 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-09-11 19:23:04 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-09-11 11:51:19 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll

2013-09-11 11:51:17 ----A---- C:\Windows\system32\shdocvw.dll

2013-09-11 11:50:36 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ataport.sys

2013-09-11 11:50:35 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2013-09-11 11:33:45 ----A---- C:\Windows\system32\winsrv.dll

2013-09-11 11:33:45 ----A---- C:\Windows\system32\KernelBase.dll

2013-09-11 11:33:45 ----A---- C:\Windows\system32\kernel32.dll

2013-09-11 11:33:45 ----A---- C:\Windows\system32\conhost.exe

2013-09-10 18:19:26 ----D---- C:\ProgramData\SystemRequirementsLab

2013-09-10 01:34:48 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\avgidsshimx.sys

2013-09-05 01:43:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\avgrkx86.sys

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-09-27 22:10:43 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-09-27 22:10:29 ----RD---- C:\Program Files

2013-09-27 22:06:35 ----A---- C:\Windows\system32\log.txt

2013-09-27 22:06:21 ----D---- C:\Windows

2013-09-27 21:54:01 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-09-27 21:52:25 ----D---- C:\Windows\System32

2013-09-27 20:50:13 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-09-27 20:37:05 ----D---- C:\ProgramData\PCDr

2013-09-27 19:34:52 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-09-27 19:29:45 ----D---- C:\Windows\L2Schemas

2013-09-27 19:12:16 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-09-27 18:24:29 ----D---- C:\Windows\inf

2013-09-27 18:24:29 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-09-27 17:40:14 ----HD---- C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2013-09-27 17:29:14 ----A---- C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-09-27 17:17:02 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2013-09-17 17:46:40 ----D---- C:\Windows\system32\LogFiles

2013-09-16 22:03:45 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2013-09-16 21:50:04 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-09-16 21:50:04 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-09-16 21:33:21 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-09-16 21:21:14 ----D---- C:\ProgramData\MAGIX

2013-09-16 20:44:52 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-09-16 20:32:23 ----D---- C:\Program Files\Common Files\TerraTec

2013-09-16 20:31:29 ----HD---- C:\ProgramData

2013-09-16 20:31:04 ----D---- C:\Program Files\WBFS

2013-09-15 23:57:30 ----D---- C:\Users\Dell\AppData\Roaming\vlc

2013-09-15 20:20:49 ----D---- C:\divx

2013-09-15 19:51:24 ----D---- C:\Windows\Minidump

2013-09-14 15:14:39 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-09-14 10:55:06 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-09-13 14:34:47 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-09-11 22:57:49 ----D---- C:\Windows\Panther

2013-09-11 22:51:38 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-09-11 22:51:27 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-09-11 19:20:58 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-09-11 19:18:28 ----D---- C:\Windows\debug

2013-09-11 19:18:22 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-09-10 18:19:26 ----D---- C:\Program Files\SystemRequirementsLab

2013-09-01 18:34:09 ----D---- C:\Users\Dell\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite

2013-09-01 18:32:20 ----D---- C:\Windows\Logs

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHX;AVGIDSHX; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidshx.sys [2013-07-20 60216]

R0 Avglogx;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avglogx.sys [2013-07-20 246072]

R0 Avgmfx86;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx86.sys [2013-07-01 96568]

R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx86.sys [2013-09-05 39224]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2010-03-03 435736]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 173440]

R0 stdflt;Disk Filter Driver for Accelerometer; C:\Windows\system32\DRIVERS\stdflt.sys [2009-07-23 15336]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdriverx.sys [2013-07-20 208184]

R1 AVGIDSShim;AVGIDSShim; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsshimx.sys [2013-09-10 22328]

R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx86.sys [2013-07-20 171320]

R1 Avgtdix;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdix.sys [2013-03-21 182072]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 48128]

R3 Acceler;Accelerometer Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\Acceler.sys [2009-07-23 28136]

R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atipmdag.sys [2010-01-22 5191680]

R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2010-01-22 125440]

R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\AtihdW73.sys [2012-02-23 86544]

R3 BCM43XX;Stuurprogramma voor de Dell draadloze WLAN-kaart; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmwl6.sys [2009-07-17 2506232]

R3 CtClsFlt;Creative Camera Class Upper Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\CtClsFlt.sys [2009-06-15 143968]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2009-05-18 26600]

R3 HECI;Intel® Management Engine Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECI.sys [2009-09-17 41088]

R3 huawei_enumerator;huawei_enumerator; C:\Windows\system32\DRIVERS\ew_jubusenum.sys [2011-04-18 72832]

R3 Impcd;Impcd; C:\Windows\system32\DRIVERS\Impcd.sys [2010-02-10 132352]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT-stuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys [2009-07-14 139776]

R3 sdbus;sdbus; C:\Windows\system32\drivers\sdbus.sys [2010-11-20 84992]

R3 STHDA;IDT High Definition Audio CODEC; C:\Windows\system32\DRIVERS\stwrt.sys [2010-01-21 423424]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2009-08-24 223152]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 14336]

S2 Parvdm;Parvdm; C:\Windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys [2009-07-14 8704]

S3 A38CCID;CCID USB Smart Card Reader; C:\Windows\system32\DRIVERS\a38ccid.sys [2013-01-30 39424]

S3 AF15BDA;Cinergy T-Stick service; C:\Windows\system32\DRIVERS\AF15BDA.sys [2009-10-02 489952]

S3 aic78xx;aic78xx; C:\Windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys [2009-07-14 70720]

S3 amdagp;AMD AGP Bus Filter Driver; C:\Windows\system32\drivers\amdagp.sys [2009-07-14 53312]

S3 AtiHdmiService;ATI Function Driver for High Definition Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\AtiHdmi.sys [2010-05-06 108560]

S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys [2009-07-14 229888]

S3 BCM42RLY;BCM42RLY; C:\Windows\system32\drivers\BCM42RLY.sys [2009-07-17 18424]

S3 CtAudDrv;Provides advanced audio effects for audio devices.; \??\C:\Windows\system32\Drivers\CtAudDrv.sys [2009-05-28 134144]

S3 CVirtA;Cisco Systems VPN Adapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\CVirtA.sys [2007-01-18 5275]

S3 EMVSCARD;EMVSCARD; C:\Windows\System32\Drivers\EMVSCARD.sys [2006-12-19 20736]

S3 ew_hwusbdev;Huawei MobileBroadband USB PNP Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\ew_hwusbdev.sys [2011-04-18 102784]

S3 ew_usbenumfilter;huawei_CompositeFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\ew_usbenumfilter.sys [2011-04-18 11136]

S3 ewusbnet;HUAWEI USB-NDIS miniport; C:\Windows\system32\DRIVERS\ewusbnet.sys [2011-04-18 348160]

S3 hwdatacard;Huawei DataCard USB Modem and USB Serial; C:\Windows\system32\DRIVERS\ewusbmdm.sys [2011-04-18 191872]

S3 pbfilter;pbfilter; \??\C:\Program Files\PeerBlock\pbfilter.sys []

S3 PCDSRVC{5B8A2B68-04D6B966-06020200}_0;PCDSRVC{5B8A2B68-04D6B966-06020200}_0 - PCDR Kernel Mode Service Helper Driver; \??\c:\program files\my dell\pcdsrvc.pkms [2013-05-03 22640]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12368]

S3 sisagp;SIS AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\sisagp.sys [2009-07-14 52304]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 52224]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2009-07-14 35840]

S3 viaagp;VIA AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\viaagp.sys [2009-07-14 53328]

S3 ViaC7;VIA C7 Processor Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\viac7.sys [2009-07-14 52736]

S3 WinRing0_1_2_0;WinRing0_1_2_0; \??\C:\Program Files\IObit\Game Booster 3\Driver\WinRing0.sys []

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\drivers\WinUSB.sys [2010-11-20 35968]

S4 DNE;Deterministic Network Enhancer Miniport; C:\Windows\system32\DRIVERS\dne2000.sys [2008-11-16 131984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_x86_neutral_9334b3396d450a95\aestsrv.exe [2009-03-03 81920]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2010-01-22 172032]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2012-02-27 55144]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe [2013-07-04 4939312]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe [2013-07-23 283136]

R2 HDDHealth;HDDHealth; C:\Program Files\HDD Health\HDDHealthService.exe [2013-03-08 17760]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2010-03-03 13336]

R2 InstallFilterService;FF Install Filter Service; C:\Program Files\STMicroelectronics\Accelerometer\InstallFilterService.exe [2009-06-23 60928]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2009-09-30 268824]

R2 STacSV;Audio Service; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_x86_neutral_9334b3396d450a95\STacSV.exe [2010-01-21 229458]

R2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service; C:\Program Files\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2009-09-30 2320920]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-28 1713536]

R2 WMCoreService;Mobile Broadband Service; C:\Program Files\Dell\Dell WWAN\WMCore\mini_WMCore.exe [2010-01-28 453120]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 wltrysvc;Dell Wireless WLAN Tray Service; C:\Program Files\Dell\Dell Wireless WLAN Card\WLTRYSVC.EXE C:\Program Files\Dell\Dell Wireless WLAN Card\bcmwltry.exe []

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-09-27 257416]

S3 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 35160]

S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-04 69632]

S3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe []

S3 Microsoft Office Groove Audit Service;Microsoft Office Groove Audit Service; C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe [2009-02-26 64856]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-12-03 1343400]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

-----------------EOF-----------------

zoek-results.log

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...