Ga naar inhoud

Spyware yielmanager edgesuite


VUUR
 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo Allemaal,

Sinds korte tijd heb ik problemen bij het openen van google chrome. Als ik deze open verschijnen er vervelende pop ups. Ik heb rondgekeken en deze komen van het spyware content.yielmanager.edgesuite.net. Daarna heb ik in mijn programmas gekeken en daar staat een map genaamd BrowseFox.

Hieronder staat de log die ik vanochtend heb gemaakt.

Alvast bedankt

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 08:16:00, on 28-9-2013

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16660)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\SysWOW64\WTClient.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: BrowseFox - {b9507101-e464-4b3b-a4cb-291aaedd94f2} - C:\Program Files (x86)\BrowseFox\BrowseFoxbho.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [switchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS6ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [WTClient] WTClient.exe

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrn.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Update BrowseFox - BrowseFox - C:\Program Files (x86)\BrowseFox\updateBrowseFox.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)

O23 - Service: WinTab Service (WinTabService) - Unknown owner - C:\Windows\System32\Drivers\WTSRV.EXE (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 6453 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hoi VUUR,

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.


 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

BrowseFox;s
C:\Program Files (x86)\BrowseFox;fs
{b9507101-e464-4b3b-a4cb-291aaedd94f2};c
chromelook; 
firefoxlook; 
startupall; 
filesrcm;
autoclean;


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit is het logje.

Zoek.exe Version 4.0.0.4 Updated 27-September-2013

Tool run by Gebruiker on za 28-09-2013 at 14:00:25,50.

Microsoft Windows 8 6.2.9200 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Gebruiker\Desktop\zoek.exe [script inserted]

==== System Restore Info ======================

28-9-2013 14:00:53 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-3940446575-3519434917-2141644587-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{b9507101-e464-4b3b-a4cb-291aaedd94f2} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3940446575-3519434917-2141644587-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{b9507101-e464-4b3b-a4cb-291aaedd94f2} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{b9507101-e464-4b3b-a4cb-291aaedd94f2} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{b9507101-e464-4b3b-a4cb-291aaedd94f2} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Users\Public\sdelevURL.tmp" deleted

"C:\Windows\Syswow64\ST~3DB9.tmp" deleted

"C:\Windows\Syswow64\ST~581C.tmp" deleted

"C:\Windows\Syswow64\ST~582D.tmp" deleted

"C:\Windows\Syswow64\ST~8940.tmp" deleted

"C:\Windows\Syswow64\ST~8941.tmp" deleted

"C:\Windows\Syswow64\ST~942B.tmp" deleted

"C:\Windows\Syswow64\ST~942C.tmp" deleted

"C:\Windows\Syswow64\ST~9987.tmp" deleted

"C:\Windows\Syswow64\ST~9988.tmp" deleted

"C:\Windows\Syswow64\ST~AC75.tmp" deleted

"C:\Windows\Syswow64\ST~AC96.tmp" deleted

"C:\Windows\Syswow64\ST~C2B5.tmp" deleted

"C:\Windows\Syswow64\ST~C2D6.tmp" deleted

"C:\Program Files (x86)\BrowseFox\BrowseFox.Common.dll" deleted

"C:\Program Files (x86)\BrowseFox\updateBrowseFox.exe" deleted

"C:\Program Files (x86)\BrowseFox\BrowseFox.Common.dll" deleted

"C:\Program Files (x86)\BrowseFox\updateBrowseFox.exe" deleted

"C:\Program Files (x86)\BrowseFox" not deleted

"C:\Program Files (x86)\BrowseFox" not deleted

"C:\Program Files (x86)\SopCast" deleted

"C:\ProgramData\APN" deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\GEBRUI~1\AppData\Local\Temp ====

2013-09-28 06:01:56 3B32CAA07D672F8A2E0DF5CB3A873F45 22704 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\ESGScanner.sys

2013-09-28 06:01:03 9FF765D961D3C51E709781AA4061C5BB 46974032 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\SHSetup.exe

====== Java Cache =====

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

2013-09-25 06:43:17 70906406EF753C0EAEA31BC22E633B71 846 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\a.txt

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

====== C:\Windows\Tasks ======

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-09-28 06:57:41 -------- d-----w- C:\Program Files\trend micro

======= C:\Program Files (x86) =====

2013-09-28 06:12:31 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Trend Micro

2013-09-28 06:01:39 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Wise Installation Wizard

2013-09-25 10:03:38 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\BrowseFox

======= C: =====

2013-09-28 06:02:06 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\autoexec.bat

====== C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming ======

====== C:\Users\Gebruiker ======

2013-09-19 17:00:03 1E945DDF2D0D0863EEB490D37D42008E 96 ----a-w- C:\Users\Public\View.xml

====== C: exe-files ==

2013-09-28 06:57:41 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\trend micro\Gebruiker.exe

2013-09-28 06:09:55 25D473D7805261C752DA738B13E35816 185271 ----a-w- C:\Windows\86CA3695A4124BAE92B649A60C2AC663.TMP\WiseCustomCalla31.exe

2013-09-28 06:01:40 EDB10586A061A621BBA2CB32E5E3220B 190429 ----a-w- C:\Windows\86CA3695A4124BAE92B649A60C2AC663.TMP\WiseCustomCalla37.exe

2013-09-28 06:01:03 9FF765D961D3C51E709781AA4061C5BB 46974032 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\SHSetup.exe

2013-09-25 10:03:36 87FF5598A335DF0CF7CC9B455C5068C0 865416 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\71BI2XR1\Setup[1].exe

=== C: other files ==

2013-09-28 06:02:06 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\autoexec.bat

2013-09-28 06:01:56 3B32CAA07D672F8A2E0DF5CB3A873F45 22704 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\ESGScanner.sys

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3940446575-3519434917-2141644587-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"SwitchBoard"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe"

"AdobeCS6ServiceManager"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe -launchedbylogin"

"WTClient"="WTClient.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AdobeAAMUpdater-1.0"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore1ce81f143e25a38.job --a-------- C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [15-03-2013 10:42]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a-------- C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [15-03-2013 10:42]

==== Firefox Extensions ======================

==== Firefox Plugins ======================

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

ppdjnkblmcjfnlogjjhpigpdgpcgdpll - C:\Program Files (x86)\BrowseFox\ppdjnkblmcjfnlogjjhpigpdgpcgdpll.crx[]

Google Docs - Gebruiker - Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake

Google Drive - Gebruiker - Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf

YouTube - Gebruiker - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - Gebruiker - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Windows Media Player Extension for HTML5 - Gebruiker - Default\Extensions\hokdglbhghcebcopdbanieangmcamaak

Chrome In-App Payments service - Gebruiker - Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

Gmail - Gebruiker - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

BrowseFox - Gebruiker - Default\Extensions\ppdjnkblmcjfnlogjjhpigpdgpcgdpll

==== Chrome Fix ======================

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_easyrecovery-professional.en.softonic.com_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_easyrecovery-professional.en.softonic.com_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_en.softonic.com_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_en.softonic.com_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_usb-show.nl.softonic.com_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_usb-show.nl.softonic.com_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_www.softonic.com_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_www.softonic.com_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ppdjnkblmcjfnlogjjhpigpdgpcgdpll deleted successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_ppdjnkblmcjfnlogjjhpigpdgpcgdpll_0.localstorage deleted successfully

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.nl/"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.nl/"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE10SR"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\ppdjnkblmcjfnlogjjhpigpdgpcgdpll deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Cache found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\GEBRUI~1\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Program Files (x86)\BrowseFox" not found

"C:\Program Files (x86)\BrowseFox" not found

==== EOF on za 28-09-2013 at 14:04:32,20 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download 5217db3eb6d8b-AdwCleaner3.pngAdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.


 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean als er items zijn gevonden.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb de stappen uitgevoerd en dit is het logje dat verscheen:

# AdwCleaner v3.005 - Report created 28/09/2013 at 14:27:24

# Updated 22/09/2013 by Xplode

# Operating System : Windows 8 (64 bits)

# Username : Gebruiker - EIGENAAR

# Running from : C:\Users\Gebruiker\Desktop\adwcleaner.exe

# Option : Clean

***** [ Services ] *****

[#] Service Deleted : Update BrowseFox

***** [ Files / Folders ] *****

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Registry ] *****

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BB9817CA-9B43-41EB-8706-44847957338D}

Key Deleted : HKCU\Software\BrowseFox

Key Deleted : HKLM\Software\BrowseFox

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16660

-\\ Mozilla Firefox v

-\\ Google Chrome v29.0.1547.76

[ File : C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [1196 octets] - [28/09/2013 14:26:55]

AdwCleaner[s0].txt - [1090 octets] - [28/09/2013 14:27:24]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt - [1150 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites


Goed zo. :top:

Download 51a5ce45263de-delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.

Dubbelklik op Delfix.exe om de tool te starten.

Zet nu vinkjes voor de volgende items:


 • Remove disinfection tools
 • Purge System Restore
 • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen.

Als je verder geen vragen meer hebt, mag je juist nog op "Markeer als Opgelost" tokkelen. :ciao:

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...