Ga naar inhoud

Inlog/schrijfproblemen


Rune

Aanbevolen berichten

Als ik inlog op de persoonlijke site van Essent krijg ik een melding dat daar storing is.Essent biedt zelfs hun excuses aan. Essent weet van niets en een andere computer geeft geen probleem. Ook kan ik facebook lezen maar niet reageren.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dag Rune,

:welkom:

Heb je als test ook een andere browser geprobeerd?

Om zeker te zijn dat er geen malware of virussen op je PC aanwezig zijn mag je onderstaande eens uitvoeren:

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dag Rune,

:welkom:

Heb je als test ook een andere browser geprobeerd?

Om zeker te zijn dat er geen malware of virussen op je PC aanwezig zijn mag je onderstaande eens uitvoeren:

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Run by jutter at 2013-10-05 09:17:18

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 191 GB (67%) free of 286 GB

Total RAM: 6030 MB (56% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 9:17:20, on 5-10-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16686)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TabTip32.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe

C:\Windows\SysWOW64\ACEngSvr.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Virtual Touch\QuickGesture\x86\QuickGesture.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\USBChargerPlus\USBChargerPlus.exe

C:\Program Files (x86)\ExpressFiles\EFUpdater.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\FaceLogon\sensorsrv.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE

C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE

C:\Program Files (x86)\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe

C:\Program Files (x86)\OpenDownloaderManager\ODM.exe

C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.5.0.67\NST.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\LiveUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\KPN\KPN Assistent\KPN Assistent\KPN_Assistent.exe

C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\trend micro\jutter.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://searchiy.gboxapp.com/?pid=388&src=ie1&r=2013/07/25&hid=1968538959&lg=EN&cc=NL

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = QVO6

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = QVO6

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: CaliforniaFonts - {02140608-562a-47cc-aa5d-b58d5a713cf9} - (no file)

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {1dad3af3-ef2f-4f64-ac4b-11789189fcb6} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.2.241.0\BingExt.dll

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\20.4.0.40\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files (x86)\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20121125193206.dll (file missing)

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {AB4C7833-A6EC-433f-B9FE-6B14B1A2F836} - C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.5.0.67\coIEPlg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - (no file)

O3 - Toolbar: Norton Identity Safe Toolbar - {A13C2648-91D4-4bf3-BC6D-0079707C4389} - C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.5.0.67\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {eec0f710-38b5-4aba-99bf-ec87564a4e13} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.2.241.0\BingExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSPRP] "C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSWebStorage] C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.108.222\AsusWSPanel.exe /S

O4 - HKLM\..\Run: [uSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 3] C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenuEx] C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [ACMON] C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe" /m=2 /w /h

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KPN Assistent] C:\Program Files (x86)\KPN\KPN Assistent\KPN Assistent\KPN_Assistent.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\jutter\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKCU\..\Run: [MyTomTomSA.exe] "C:\Program Files (x86)\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [watchcat] "C:\Program Files (x86)\GorillaPrice\GPI64Tool.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Open Download Manager] C:\Program Files (x86)\OpenDownloaderManager\odm.exe -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1004\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1004\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O4 - Global Startup: AsusVibeLauncher.lnk = C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\windows\syswow64\nvinit.dll c:\progra~2\contin~1\sprote~1.dll

O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AFBAgent - Unknown owner - C:\Windows\system32\FBAgent.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ASUS InstantOn Service (ASUS InstantOn) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\InstantOn for NB\InsOnSrv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GorillaPrice - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\GorillaPrice\GorillaPrice.exe

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: Intel® Capability Licensing Service Interface - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe

O23 - Service: Intel® ME Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe

O23 - Service: Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: My Web Search Service (MyWebSearchService) - MyWebSearch.com - C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwssvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus (NAV) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Norton Identity Safe (NCO) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.5.0.67\NST.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: SpyHunter 4 Service - Unknown owner - C:\PROGRA~1\ENIGMA~1\SPYHUN~1\SH4SER~1.EXE (file missing)

O23 - Service: TeamViewer 8 (TeamViewer8) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: WatGorp - Unknown owner - C:\ProgramData\GorillaPrice\WatGorp.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: WinZiper service (winzipersvc) - Taiwan Shui Mu Chih Ching Technology Limited. - C:\Program Files (x86)\WinZipper\winzipersvc.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 17113 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

"C:\Windows\system32\nvvsvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

"C:\Windows\system32\FBAgent.exe"

C:\Windows\system32\WLANExt.exe 26414880

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "-2100919151306132706-155135398789491653145481947-7514211461289014474-1615826266

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe"

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe"

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe -session -first

/QuitInfo:000000000000048C;0000000000000490; /AddRef;

/QuitInfo:0000000000000608;000000000000060C; /AddRef;

/QuitInfo:00000000000005C0;0000000000000614;

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

/loadhooks /Parent:0000000000000714

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControl.exe"

"C:\Program Files (x86)\WinZipper\winzipersvc.exe"

"taskhost.exe"

ATKOSD.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

KBFiltr.exe

WDC.exe

"C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE"

taskeng.exe {BBC36213-9930-44D0-A883-66A1BFAAEDC0}

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

C:\Windows\SysWOW64\ACEngSvr.exe -Embedding

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Virtual Touch\QuickGesture\x86\QuickGesture.exe"

"C:\Program Files\ASUS\P4G\BatteryLife.exe"

taskeng.exe {66F40244-3FED-45F7-B6A9-36CF89170C05}

"C:\Program Files (x86)\ASUS\USBChargerPlus\USBChargerPlus.exe"

"C:\Program Files (x86)\ExpressFiles\EFUpdater.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\FaceLogon\sensorsrv.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Virtual Touch\QuickGesture\x64\QuickGesture64.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\InstantOn for NB\InsOnSrv.exe"

"C:\Windows\AsScrPro.exe"

"C:\Program Files (x86)\GorillaPrice\GorillaPrice.exe" -service

"C:\Program Files (x86)\ASUS\InstantOn for NB\InsOnWMI.exe"

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

"C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE"

"C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe"

C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwssvc.exe

"C:/Program Files/NVIDIA Corporation/Display/nvtray.exe" -user_has_logged_in 1

"C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe" /s "NAV" /m "C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\20.4.0.40\diMaster.dll" /prefetch:1

"C:\Windows\System32\igfxtray.exe"

"C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.5.0.67\NST.exe" /s "NCO" /m "C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.5.0.67\diMaster.dll" /prefetch:1

"C:\Windows\System32\hkcmd.exe"

"C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe"

"C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE" /logon

"C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

"C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE"

"C:\Program Files (x86)\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe"

"C:\Program Files (x86)\GorillaPrice\GPI64Tool.exe"

"C:\Program Files (x86)\OpenDownloaderManager\ODM.exe" -autorun

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe"

"C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERANTISPYWARE.EXE"

"C:\Program Files (x86)\SMA\Sunny Explorer\SMA.Multicasting.IGMP.QuerierService.exe"

"C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe"

"C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.5.0.67\NST.exe" /c /a /s UserSession

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\LiveUpdate.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe"

C:\ProgramData\GorillaPrice\WatGorp.exe -service

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe"

WLIDSvcM.exe 5204

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe"

"C:\Program Files\Elantech\ETDCtrlHelper.exe"

"C:\Program Files\Elantech\ETDGesture.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe"

"C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE" /logon

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"C:\Program Files (x86)\KPN\KPN Assistent\KPN Assistent\KPN_Assistent.exe" /auto

"C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe" /c /a /s UserSession

"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-0f4027c6-994c-44a5-9e9f-9b8e80fdc406 -SystemEventPortName:HostProcess-1a0a8e3d-b319-4bdb-b439-19b3f26dae81 -IoCancelEventPortName:HostProcess-06d11175-7e19-4929-b3b9-2beae918cb13 -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-6af4158a-6762-4a6d-80a2-a1bb64bb7760 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:6f008b62-cd3e-4e98-8390-57a177bdcc08 -DeviceGroupId:WpdFsGroup

C:\Windows\splwow64.exe 8192

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\InputPersonalization.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

C:\Windows\system32\msiexec.exe /V

"C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.2.241.0\SeaPort.exe"

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe /Processid:{60A90A2F-858D-42AF-8929-82BE9D99E8A1}

"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe"

"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe" -Embedding

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" Windows 7 Inlog/schrijfproblemen

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:3432 CREDAT:267521 /prefetch:2

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_8_800_175_ActiveX.exe -Embedding

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:3432 CREDAT:857351 /prefetch:2

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-100122_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-100122 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon" "1"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 532 536 544 65536 540

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{E10F6C3A-F1AE-4ADC-AA9D-2FE65525666E}

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{E10F6C3A-F1AE-4ADC-AA9D-2FE65525666E}

"C:\Users\jutter\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\6RGQDTEM\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001Core.job

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001UA.job

C:\Windows\tasks\ISM-UpdateService-4e00205a-2ab1-4423-8f77-cc25b82cde1d-Logon.job

C:\Windows\tasks\ISM-UpdateService-4e00205a-2ab1-4423-8f77-cc25b82cde1d.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-03-09 6669000]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231}]

scriptproxy - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20121125193206.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-29 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06 690392]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{02140608-562a-47cc-aa5d-b58d5a713cf9}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01}]

MSS+ Identifier - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll [2013-02-05 94112]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1dad3af3-ef2f-4f64-ac4b-11789189fcb6}]

Bing Bar Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.2.241.0\BingExt.dll [2013-07-23 1451680]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9}]

Canon Easy-WebPrint EX BHO - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll [2010-11-08 202144]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C}]

Norton Vulnerability Protection - C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\20.4.0.40\IPS\IPSBHO.DLL [2013-04-09 387040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-03-09 4171464]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-07-21 463272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231}]

scriptproxy - C:\Program Files (x86)\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20121125193206.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-29 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AB4C7833-A6EC-433f-B9FE-6B14B1A2F836}]

Norton Identity Protection - C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.5.0.67\coIEPlg.dll [2013-08-15 526160]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06 562904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]

Ask Toolbar - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll [2012-10-17 1521352]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-07-21 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - Ask Toolbar - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll [2012-10-17 1521352]

{759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - Canon Easy-WebPrint EX - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll [2010-11-08 1619352]

{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - My Web Search - C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL []

{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113}

{A13C2648-91D4-4bf3-BC6D-0079707C4389} - Norton Identity Safe Toolbar - C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.5.0.67\coIEPlg.dll [2013-08-15 526160]

{eec0f710-38b5-4aba-99bf-ec87564a4e13} - Bing Bar - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.2.241.0\BingExt.dll [2013-07-23 1451680]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2012-02-22 170264]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2012-02-22 398616]

"ETDCtrl"=C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe [2012-02-19 2661672]

"CanonMyPrinter"=C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe [2010-03-25 2726728]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"=C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [2013-06-21 19875432]

"OfficeSyncProcess"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE [2013-04-22 720064]

"MyWebSearch Email Plugin"=C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe [2013-04-17 38408]

"Facebook Update"=C:\Users\jutter\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2013-07-18 138096]

"MyTomTomSA.exe"=C:\Program Files (x86)\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe [2013-05-23 455608]

"watchcat"=C:\Program Files (x86)\GorillaPrice\GPI64Tool.exe [2013-08-15 262656]

"Open Download Manager"=C:\Program Files (x86)\OpenDownloaderManager\odm.exe [2013-02-20 6369280]

"SUPERAntiSpyware"=C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe [2013-10-04 6588144]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ACMON]

C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe [2012-02-21 102568]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe [2013-09-03 40312]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ASUS Screen Saver Protector]

C:\Windows\AsScrPro.exe [2012-11-24 3058304]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CLMLServer]

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RTHDVCPL]

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2012-02-14 12448872]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"ASUSPRP"=C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE [2012-02-24 3331312]

"ASUSWebStorage"=C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.108.222\AsusWSPanel.exe [2011-07-29 737104]

"USB3MON"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [2012-02-07 291608]

"Wireless Console 3"=C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe [2012-02-03 2321072]

"ATKOSD2"=C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe [2012-06-25 322208]

"ATKMEDIA"=C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe [2012-06-19 174752]

"HControlUser"=C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe [2009-06-19 105016]

""= []

"ApnUpdater"=C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe [2012-10-17 1573576]

"CanonSolutionMenuEx"=C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE [2010-04-02 1185112]

"BCSSync"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [2012-11-05 89184]

"ACMON"=C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe [2012-02-21 102568]

"My Web Search Bar Search Scope Monitor"=C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe [2013-04-17 34336]

"MyWebSearch Email Plugin"=C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe [2013-04-17 38408]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-03-12 253816]

"KPN Assistent"=C:\Program Files (x86)\KPN\KPN Assistent\KPN Assistent\KPN_Assistent.exe [2013-06-12 38142582]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

AsusVibeLauncher.lnk - C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe

McAfee Security Scan Plus.lnk - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\Windows\system32\nvinitx.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2012-02-22 430080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-03-09 6669000]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-03-09 4171464]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\!SASCORE]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\!SASCORE]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-05 09:14:14 ----D---- C:\rsit

2013-10-05 09:14:14 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-09-12 19:26:21 ----A---- C:\TDSSKiller.2.9.2.0_12.09.2013_19.26.21_log.txt

2013-09-11 20:35:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-09-11 20:35:04 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-09-11 20:35:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-11 20:35:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-09-11 20:35:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-09-11 20:35:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-09-11 20:35:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-09-11 20:35:03 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-11 20:35:03 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-09-11 20:35:03 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-09-11 20:35:03 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-09-11 20:35:03 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-09-11 20:35:03 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-09-11 20:35:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-09-11 20:35:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-09-11 20:35:02 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-09-11 20:35:02 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-09-11 20:35:02 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-09-11 20:35:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-09-11 20:35:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-09-11 20:35:01 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-09-11 20:35:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-09-11 20:35:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-09-11 20:35:00 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-09-11 20:35:00 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-09-11 20:34:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-09-11 20:34:59 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-09-11 20:34:58 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-09-11 20:34:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-09-11 20:26:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-09-11 20:26:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-09-11 20:26:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-09-11 20:26:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\KernelBase.dll

2013-09-11 20:26:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kernel32.dll

2013-09-11 20:26:42 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-09-11 20:26:42 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-09-11 20:26:42 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-09-11 20:26:42 ----A---- C:\Windows\system32\KernelBase.dll

2013-09-11 20:26:42 ----A---- C:\Windows\system32\kernel32.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2013-09-11 20:26:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-09-11 20:26:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-09-11 20:26:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-09-11 20:26:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-09-11 20:26:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-09-11 20:26:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\apisetschema.dll

2013-09-11 20:26:41 ----A---- C:\Windows\system32\wow64win.dll

2013-09-11 20:26:41 ----A---- C:\Windows\system32\wow64cpu.dll

2013-09-11 20:26:41 ----A---- C:\Windows\system32\winsrv.dll

2013-09-11 20:26:41 ----A---- C:\Windows\system32\smss.exe

2013-09-11 20:26:41 ----A---- C:\Windows\system32\ntvdm64.dll

2013-09-11 20:26:41 ----A---- C:\Windows\system32\csrsrv.dll

2013-09-11 20:26:41 ----A---- C:\Windows\system32\conhost.exe

2013-09-11 20:26:41 ----A---- C:\Windows\system32\apisetschema.dll

2013-09-11 20:26:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shell32.dll

2013-09-11 20:26:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shdocvw.dll

2013-09-11 20:26:40 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll

2013-09-11 20:26:40 ----A---- C:\Windows\system32\shdocvw.dll

2013-09-11 20:26:34 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ataport.sys

2013-09-11 20:26:33 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-09-11 18:02:36 ----D---- C:\Program Files (x86)\stinger

2013-09-11 17:09:48 ----D---- C:\Users\jutter\AppData\Roaming\SUPERAntiSpyware.com

2013-09-11 17:09:45 ----D---- C:\ProgramData\SUPERAntiSpyware.com

2013-09-11 17:09:45 ----D---- C:\Program Files\SUPERAntiSpyware

2013-09-11 07:14:52 ----A---- C:\Windows\system32\rlls64.dll

2013-09-10 20:06:28 ----D---- C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Open Download Manager

2013-09-10 20:06:19 ----D---- C:\ProgramData\boost_interprocess

2013-09-10 20:06:03 ----D---- C:\ProgramData\GorillaPrice

2013-09-10 20:05:51 ----D---- C:\Program Files (x86)\GorillaPrice

2013-09-10 20:05:29 ----D---- C:\Program Files (x86)\Delta

2013-09-10 20:05:24 ----D---- C:\ProgramData\DSearchLink

2013-09-10 20:05:10 ----D---- C:\Program Files (x86)\OpenDownloaderManager

2013-09-09 14:11:59 ----D---- C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Malwarebytes

2013-09-09 14:11:26 ----D---- C:\ProgramData\Malwarebytes

2013-09-09 14:11:25 ----D---- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2013-09-09 14:11:25 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys

2013-09-08 11:04:42 ----HDC---- C:\ProgramData\{BCD5E71D-D7DA-44D2-8786-C12CCD8F1E3A}

2013-09-08 11:04:38 ----D---- C:\Program Files (x86)\KPN

2013-09-08 11:01:30 ----D---- C:\ProgramData\mquadr.at

2013-09-08 11:01:25 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\WiFiMan.dll

2013-09-08 11:01:25 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\ssleay32.dll

2013-09-08 11:01:25 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\m2network64helper.exe

2013-09-08 11:01:25 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\M2LU_Server.exe

2013-09-08 11:01:25 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\M2ElevatedNetworkAdapters.dll

2013-09-08 11:01:25 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\M2ElevatedCalls.dll

2013-09-08 11:01:25 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\libeay32.dll

2013-09-08 11:01:25 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\ipworks8.dll

2013-09-08 11:01:25 ----N---- C:\Windows\system32\WiFiMan.dll

2013-09-07 10:55:12 ----D---- C:\Windows\86CA3695A4124BAE92B649A60C2AC663.TMP

2013-09-06 11:26:04 ----D---- C:\EVR

2013-09-06 11:17:38 ----D---- C:\Program Files (x86)\Citrix

2013-09-06 10:00:36 ----D---- C:\Program Files (x86)\Tacx BV

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-05 09:17:16 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-10-05 09:17:13 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-10-05 09:15:02 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-10-05 09:14:14 ----RD---- C:\Program Files

2013-10-05 08:21:16 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-10-05 08:09:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2013-10-05 08:04:30 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-04 21:28:10 ----D---- C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Skype

2013-10-04 11:43:48 ----D---- C:\ProgramData\CanonIJPLM

2013-10-03 23:06:11 ----D---- C:\Users\jutter\AppData\Roaming\SoftGrid Client

2013-10-03 07:00:29 ----D---- C:\Program Files (x86)\WinZipper

2013-10-01 16:03:53 ----D---- C:\Windows\System32

2013-10-01 16:03:53 ----D---- C:\Windows\inf

2013-10-01 16:03:53 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-09-29 12:14:28 ----D---- C:\Program Files (x86)

2013-09-29 12:13:11 ----D---- C:\Program Files (x86)\SweetIM

2013-09-21 15:02:37 ----D---- C:\Windows\system32\NDF

2013-09-20 20:41:25 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-09-20 20:41:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-09-19 07:28:33 ----SHD---- C:\Config.Msi

2013-09-17 14:19:47 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-09-14 08:29:58 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-09-12 19:26:21 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-09-11 21:19:18 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-09-11 21:18:56 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-09-11 20:40:04 ----A---- C:\Windows\system32\AutoRunFilter.ini

2013-09-11 20:40:03 ----A---- C:\Windows\system32\ServiceFilter.ini

2013-09-11 20:39:58 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-09-11 20:36:46 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-09-11 20:36:46 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-09-11 20:36:45 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2013-09-11 20:36:45 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-09-11 20:36:45 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-09-11 20:36:44 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-09-11 20:35:23 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-09-11 20:34:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PerfStringBackup.INI

2013-09-11 20:34:49 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client

2013-09-11 20:34:40 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-09-11 20:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-09-11 20:32:57 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-09-11 18:02:49 ----D---- C:\Windows

2013-09-11 17:09:48 ----HD---- C:\ProgramData

2013-09-10 20:05:36 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-09-10 14:40:42 ----D---- C:\ProgramData\Skype

2013-09-10 14:40:29 ----RD---- C:\Program Files (x86)\Skype

2013-09-09 17:02:07 ----SD---- C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Microsoft

2013-09-09 15:11:36 ----D---- C:\ProgramData\Seeaircchi-NEweTab

2013-09-09 15:11:36 ----D---- C:\ProgramData\ConetInUyetyOsaavvea

2013-09-09 15:11:36 ----D---- C:\ProgramData\ccontineuetoSSaave

2013-09-09 15:11:36 ----D---- C:\Program Files (x86)\GadgetBox

2013-09-09 15:11:36 ----D---- C:\Program Files (x86)\ContinueToSave

2013-09-08 11:37:30 ----D---- C:\Windows\debug

2013-09-08 11:22:48 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2013-09-08 11:17:53 ----D---- C:\Windows\Logs

2013-09-06 12:40:17 ----HD---- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information

2013-09-06 11:24:42 ----D---- C:\FeralHeart

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2011-12-23 568600]

R0 iusb3hcs;Intel® USB 3.0 Host Controller Switch Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3hcs.sys [2012-02-07 16152]

R0 nvpciflt;nvpciflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\nvpciflt.sys [2013-04-08 30496]

R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]

R0 SymDS;Symantec Data Store; C:\Windows\system32\drivers\NAVx64\1404000.028\SYMDS64.SYS [2013-05-21 493656]

R0 SymEFA;Symantec Extended File Attributes; C:\Windows\system32\drivers\NAVx64\1404000.028\SYMEFA64.SYS [2013-05-23 1139800]

R1 ATKWMIACPIIO;ATKWMIACPI Driver; \??\C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK WMIACPI\atkwmiacpi64.sys [2011-09-07 17536]

R1 BHDrvx64;BHDrvx64; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NAV_20.3.1.22\Definitions\BASHDefs\20130924.001\BHDrvx64.sys [2013-09-24 1525848]

R1 ccSet_NAV;Norton AntiVirus Settings Manager; C:\Windows\system32\drivers\NAVx64\1404000.028\ccSetx64.sys [2013-04-16 169048]

R1 ccSet_NST;Norton Identity Safe Settings Manager; C:\Windows\system32\drivers\NSTx64\7DE05000.043\ccSetx64.sys [2013-07-30 150104]

R1 eeCtrl;Symantec Eraser Control driver; \??\C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl64.sys [2013-08-27 484952]

R1 IDSVia64;IDSVia64; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NAV_20.3.1.22\Definitions\IPSDefs\20131004.001\IDSvia64.sys [2013-08-21 520280]

R1 SASDIFSV;SASDIFSV; \??\C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV64.SYS [2011-07-22 14928]

R1 SAS***IL;SAS***IL; \??\C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SAS***IL64.SYS [2011-07-12 12368]

R1 SRTSP;Symantec Real Time Storage Protection x64; C:\Windows\System32\Drivers\NAVx64\1404000.028\SRTSP64.SYS [2013-05-16 796760]

R1 SRTSPX;Symantec Real Time Storage Protection (PEL) x64; C:\Windows\system32\drivers\NAVx64\1404000.028\SRTSPX64.SYS [2013-03-05 36952]

R1 SymIRON;Symantec Iron Driver; C:\Windows\system32\drivers\NAVx64\1404000.028\Ironx64.SYS [2013-03-05 224416]

R1 SymNetS;Symantec Network Security WFP Driver; C:\Windows\System32\Drivers\NAVx64\1404000.028\SYMNETS.SYS [2013-04-25 433752]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 ASMMAP64;ASMMAP64; \??\C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [2009-07-02 15416]

R3 AiCharger;ASUS Charger Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\AiCharger.sys [2012-02-29 17152]

R3 AsusVBus;AsusVBus; C:\Windows\system32\DRIVERS\AsusVBus.sys [2011-12-22 35968]

R3 AsusVTouch;AsusVTouch; C:\Windows\system32\DRIVERS\AsusVTouch.sys [2011-11-08 16512]

R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys [2011-10-04 2770944]

R3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv; \??\C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [2013-08-27 140376]

R3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\ETD.sys [2012-02-19 200488]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2012-02-22 14692224]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2012-02-14 4744808]

R3 IntcDAud;Intel® Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2012-02-20 331264]

R3 iusb3hub;Intel® USB 3.0 hub-stuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3hub.sys [2012-02-07 356120]

R3 iusb3xhc;Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3xhc.sys [2012-02-07 787736]

R3 kbfiltr;Keyboard Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\kbfiltr.sys [2009-07-20 15416]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface ; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2012-07-17 62784]

R3 NAVENG;NAVENG; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NAV_20.3.1.22\Definitions\VirusDefs\20131004.035\ENG64.SYS [2013-09-05 126040]

R3 NAVEX15;NAVEX15; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NAV_20.3.1.22\Definitions\VirusDefs\20131004.035\EX64.SYS [2013-09-05 2099288]

R3 RSBASTOR;Realtek PCIE CardReader Driver - BA; C:\Windows\system32\DRIVERS\RtsBaStor.sys [2012-02-01 292968]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-08-23 565352]

R3 Sftfs;Sftfs; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftfslh.sys [2013-06-26 767144]

R3 Sftplay;Sftplay; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftplaylh.sys [2013-06-26 273576]

R3 Sftredir;Sftredir; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftredirlh.sys [2013-06-26 28840]

R3 Sftvol;Sftvol; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftvollh.sys [2013-06-26 23208]

R3 SymEvent;SymEvent; \??\C:\Windows\system32\Drivers\SYMEVENT64x86.SYS [2013-06-19 177312]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

R3 WinDriver6;WinDriver6; C:\Windows\system32\drivers\windrvr6.sys [2010-08-31 254976]

S3 AgereSoftModem;Agere Systems Soft Modem; C:\Windows\system32\DRIVERS\agrsm64.sys [2009-06-10 1146880]

S3 BthEnum;Bluetooth Enumerator Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]

S3 BthPan;Bluetooth-apparaat (Personal Area Network); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 552960]

S3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2012-02-24 80384]

S3 esgiguard;esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys []

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2011-05-14 48488]

S3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller (NDIS 6.20); C:\Windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [2009-06-10 57344]

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 19456]

S3 RFCOMM;Bluetooth-apparaat (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]

S3 SiSGbeLH;SiS191/SiS190 Ethernet Device NDIS 6.0 Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSG664.sys [2009-06-10 56832]

S3 TPM;TPM; C:\Windows\system32\drivers\tpm.sys [2009-07-14 38400]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2012-08-23 57856]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2012-08-23 30208]

S3 usb_rndisx;USB RNDIS-adapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\usb8023x.sys [2013-02-12 19968]

S3 WimFltr;WimFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\wimfltr.sys [2008-05-24 154168]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 !SASCORE;SAS Core Service; C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE [2013-05-23 143120]

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-10 65640]

R2 AFBAgent;AFBAgent; C:\Windows\system32\FBAgent.exe [2011-03-04 379520]

R2 ASLDRService;ASLDR Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe [2011-11-21 80512]

R2 ASUS InstantOn;ASUS InstantOn Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\InstantOn for NB\InsOnSrv.exe [2012-04-13 277120]

R2 ATKGFNEXSrv;ATKGFNEX Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe [2011-11-21 96896]

R2 cvhsvc;Client Virtualization Handler; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE [2013-04-22 822504]

R2 GorillaPrice;GorillaPrice; C:\Program Files (x86)\GorillaPrice\GorillaPrice.exe [2013-09-01 1124352]

R2 IJPLMSVC;Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program; C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE [2010-04-05 116104]

R2 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2011-12-09 607456]

R2 Intel® ME Service;Intel® ME Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe [2011-12-16 128280]

R2 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [2011-12-16 161560]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2011-12-16 277784]

R2 MyWebSearchService;My Web Search Service; C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwssvc.exe [2013-04-17 34320]

R2 NAV;Norton AntiVirus; C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe [2013-05-21 144368]

R2 NCO;Norton Identity Safe; C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.5.0.67\NST.exe [2013-08-15 129424]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2013-03-14 884512]

R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe [2013-04-08 1260320]

R2 sftlist;Application Virtualization Client; C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe [2013-06-26 523944]

R2 SMA.Multicasting.IGMP.QuerierService.exe;SMA IGMP Querier Service; C:\Program Files (x86)\SMA\Sunny Explorer\SMA.Multicasting.IGMP.QuerierService.exe [2013-03-01 18592]

R2 TeamViewer8;TeamViewer 8; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe [2012-12-14 3467768]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2011-12-16 363800]

R2 WatGorp;WatGorp; C:\ProgramData\GorillaPrice\WatGorp.exe [2013-08-24 120832]

R3 BBUpdate;BBUpdate; C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.2.241.0\SeaPort.exe [2013-07-23 240288]

R3 sftvsa;Application Virtualization Service Agent; C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe [2013-06-26 207528]

S2 BBSvc;BingBar Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.2.241.0\BBSvc.exe [2013-07-23 193696]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-19 138576]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-06-21 162408]

S2 SpyHunter 4 Service;SpyHunter 4 Service; C:\PROGRA~1\ENIGMA~1\SPYHUN~1\SH4SER~1.EXE []

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-09-20 257416]

S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-19 44376]

S3 cphs;Intel® Content Protection HECI Service; C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe [2012-02-22 276248]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2011-05-14 1492840]

S3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service; C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe [2013-02-05 235216]

S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2013-03-09 30798512]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 149352]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-11-29 1255736]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 1. Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 2. Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik vervolgens op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
  
  
  emptyclsid;
  firefoxlook; 
  autoclean; 
  iedefaults; 
  filesrcm;
  
  
  


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik denk dat ik iets niet goed doe. In ieder geval is dit wat ik te lezen krijg

Zoek.exe Version 4.0.0.4 Updated 27-September-2013

Tool run by jutter on za 05-10-2013 at 20:25:11,45.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\jutter\AppData\Local\Temp\WzE4BDC.tmp\zoek.com [Quick Scan] [Auto Clean]

==== System Restore Info ======================

5-10-2013 20:26:09 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Creating Sample_05-10-2013_2032.zip ======================

Process iexplore.exe killed

Copied file C:\Users\jutter\g2ax_customer_downloadhelper_win32_x86.exe to sample\g2ax_customer_downloadhelper_win32_x86.exe

sample\g2ax_customer_downloadhelper_win32_x86.exe renamed to 9C7FF5AD6F1E4F363AD261EE9ED6A30D

C:\Users\Public\Desktop\sample_05-10-2013_2032.zip created successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{006ee092-9658-4fd6-bd8e-a21a348e59f5} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1004\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{006ee092-9658-4fd6-bd8e-a21a348e59f5} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{3d29c02b-bf3e-4d3b-8a7a-e0e7d0f6dbab} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFBCB7E0-F91A-4951-9F31-58FEE57A25C4} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} deleted successfully

==== Deleting Services ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\winzipersvc deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\winzipersvc deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Eventlog\Application\winzipersvc deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\winzipersvc deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mywebsearchservice deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\mywebsearchservice deleted successfully

==== FireFox Fix ======================

ProfilePath: C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0

user.js not found

---- Lines coqua@ctpcae.co.uk removed from prefs.js ----

---- Lines coqua@ctpcae.co.uk modified from prefs.js ----

---- Lines luiiuu9i5i9@ouuhoeyac.com removed from prefs.js ----

---- Lines luiiuu9i5i9@ouuhoeyac.com modified from prefs.js ----

---- Lines WebSearch removed from prefs.js ----

user_pref("browser.search.defaultenginename,S", "WebSearch");

user_pref("browser.search.defaulturl", "http://websearch.pu-results.info/?pid=726&r=2013/05/13&hid=1968538959&lg=EN&cc=NL&l=1&q=");

user_pref("browser.search.order.1", "WebSearch");

user_pref("browser.search.order.1,S", "WebSearch");

user_pref("browser.search.selectedEngine,S", "WebSearch");

---- Lines WebSearch modified from prefs.js ----

---- Lines Torntv removed from prefs.js ----

---- Lines Torntv modified from prefs.js ----

---- Lines babylon removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtkDS", 0);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtkHmpg", 0);

---- Lines babylon modified from prefs.js ----

---- Lines results.info removed from prefs.js ----

---- Lines results.info modified from prefs.js ----

---- Lines search.com removed from prefs.js ----

---- Lines search.com modified from prefs.js ----

---- Lines SweetIM removed from prefs.js ----

user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.search.defaultenginename", "");

user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.search.selectedEngine", "");

user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.startup.homepage", "");

user_pref("sweetim.toolbar.previous.keyword.URL", "");

user_pref("sweetim.toolbar.scripts.1.domain-blacklist", "");

user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.enable", "");

user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.UserRejectedGuard_DS", "");

user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.UserRejectedGuard_HP", "");

---- Lines SweetIM modified from prefs.js ----

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

prefs_05-10-2013_2033_.backup

==== Registry Fix Code ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\IEXPLORE.EXE\shell\open\command]

@="C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe"

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0\searchplugins\WebSearch.xml" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0\extensions\torntv@torntv.com.xpi" deleted

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\user.js" deleted

"C:\Windows\SysNative\roboot64.exe" deleted

"C:\windows\SysNative\dmwu.exe" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\store-pp.jbs" deleted

"C:\windows\SysNative\TASKS\Scheduled Update for Ask Toolbar" deleted

"C:\windows\SysNative\tasks\Desk 365 RunAsStdUser" deleted

"C:\windows\SysNative\Tasks\Express FilesUpdate" deleted

"C:\windows\SysNative\Tasks\EPUpdater" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0\searchplugins\WebSearch.xml" deleted

"C:\Users\jutter\Desktop\Search the Web.url" deleted

"C:\Users\jutter\Desktop\OpenDownloaderManager.lnk" deleted

"C:\Users\jutter\Desktop\SweetPcFix.url" deleted

"C:\Users\jutter\Desktop\TornTV.lnk" deleted

"C:\Users\jutter\Desktop\Search.lnk" deleted

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\qvo6.xml" deleted

"C:\Users\jutter\g2ax_customer_downloadhelper_win32_x86.exe" deleted

"C:\Program Files (x86)\WinZipper\7z.dll" deleted

"C:\Program Files (x86)\WinZipper\ebase.dll" deleted

"C:\Program Files (x86)\WinZipper\libpng.dll" deleted

"C:\Program Files (x86)\WinZipper\ouilibnl.dll" deleted

"C:\Program Files (x86)\WinZipper\WinZipper.exe" deleted

"C:\ProgramData\GorillaPrice\WatGorp.exe" deleted

"C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar\1.bin\M3AUXSTB.DLL" deleted

"C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar\1.bin\M3DLGHK.DLL" deleted

"C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar\1.bin\M3IEOVR.DLL" deleted

"C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE" deleted

"C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOESTB.DLL" deleted

"C:\ProgramData\boost_interprocess\20131005080411.610798\GpReceiverName" deleted

"C:\Program Files (x86)\TornTV.com" deleted

"C:\ProgramData\ConetInUyetyOsaavvea" deleted

"C:\ProgramData\Seeaircchi-NEweTab" deleted

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\ffxtlbr@babylon.com" deleted

"C:\Program Files (x86)\ExpressFiles" deleted

"C:\Program Files (x86)\Delta" deleted

"C:\Program Files (x86)\WinZipper" deleted

"C:\Program Files (x86)\GadgetBox" deleted

"C:\Program Files (x86)\Common Files\337" deleted

"C:\Program Files (x86)\FunWebProducts" deleted

"C:\Program Files (x86)\MyWebSearch" not deleted

"C:\Program Files (x86)\MyPC Backup" deleted

"C:\Program Files (x86)\ContinueToSave" deleted

"C:\Program Files (x86)\Ask.com" deleted

"C:\Program Files (x86)\SweetIM" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\WinZipper" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\ExpressFiles" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Open Download Manager" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\eIntaller" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\YoudaGames" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\NCdownloader" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Systweak" deleted

"C:\ProgramData\BrowserProtect" deleted

"C:\ProgramData\Ask" deleted

"C:\ProgramData\AlawarWrapper" deleted

"C:\ProgramData\StarApp" deleted

"C:\ProgramData\boost_interprocess" not deleted

"C:\ProgramData\DSearchLink" deleted

"C:\ProgramData\GorillaPrice" not deleted

"C:\ProgramData\InstallMate" deleted

"C:\ProgramData\Babylon" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Local\APN" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Local\Wajam" deleted

"C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinZipper" deleted

"C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ConetInUyetyOsaavvea" deleted

"C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SearchNewTab" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wajam" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TornTV.com" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BrowserProtect" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\SweetIM" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\SearchNewTab" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\AskToolbar" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\Delta" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\PriceGong" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\Conduit" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\FunWebProducts" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\ConetInUyetyOsaavvea" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\Seeaircchi-NEweTab" deleted

"C:\Windows\Syswow64\jmdp" deleted

"C:\Windows\Syswow64\WNLT" deleted

"C:\Windows\SysWow64\AI_RecycleBin" deleted

"C:\Windows\Installer\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}" deleted

"C:\Windows\Installer\{C3E85EE9-5892-4142-B537-BCEB3DAC4C3D}" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0\extensions\m3ffxtbr@mywebsearch.com" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0\extensions\m3ffxtbr@mywebsearch.com" deleted

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\ffxtlbr@babylon.com" deleted

"C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar" not deleted

"C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar\1.bin" not deleted

"C:\ProgramData\boost_interprocess\20131005080411.610798" not deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

2013-09-08 09:24:18 E21B90BD14AFFC13D50A2E8A26336561 2052 ----a-w- C:\Windows\epplauncher.mif

====== C:\Users\jutter\AppData\Local\Temp ====

====== Java Cache =====

2013-09-16 16:08:49 90221CC816C8446F60D219F44F0B2D27 1695 ----a-w- C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\3\184eabc3-28cb5fab

2013-09-16 16:08:52 3879F640D79A5DD3592BBD9569CC9D5E 24693 ----a-w- C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\36\1897e124-16cc53fb

2013-09-06 09:17:20 B9D2FD9355EFC72D76B0E1CCBBC6A9D5 84986 ----a-w- C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\48\2d2c6630-67c05ad3

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2013-09-11 18:26:34 059F00DEF82BF41E433B7ED465847726 155584 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\ataport.sys

2013-09-09 12:11:25 0BB97D43299910CBFBA59C461B99B910 25928 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\mbam.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-10-05 07:14:14 -------- d-----w- C:\Program Files\trend micro

2013-09-11 15:09:45 -------- d-----w- C:\Program Files\SUPERAntiSpyware

======= C:\Program Files (x86) =====

2013-09-11 16:02:36 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\stinger

2013-09-10 18:05:51 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\GorillaPrice

2013-09-10 18:05:10 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\OpenDownloaderManager

2013-09-08 09:04:38 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\KPN

2013-09-06 09:17:38 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Citrix

2013-09-06 08:00:36 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Tacx BV

======= C: =====

2013-09-20 18:42:21 B33CFBD15F8B36567C667F0CF3776818 2016 ----a-w- C:\{96A91B0F-473E-45D8-92D0-9C57646F1938}

2013-09-20 17:10:40 83A42EFA1FCCC348CB1AB82386FEA299 2880 ----a-w- C:\{11E5B50A-6AE7-463E-B30C-6E6D179FAA3B}

2013-09-20 17:06:24 C2D93F5FFF98D636064A5BF98F5044E6 2880 ----a-w- C:\{F5C4CBA0-5D20-470C-AE06-9958632A3128}

====== C:\Users\jutter\AppData\Roaming ======

2013-10-04 11:16:32 99F5BC3CF55DE78CA39873ABCB441AF2 13466 ----a-w- C:\Users\jutter\AppData\Local\recently-used.xbel

2013-09-11 15:09:48 -------- d-----w- C:\Users\jutter\AppData\Roaming\SUPERAntiSpyware.com

2013-09-10 18:06:27 -------- d-----w- C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenDownloaderManager

2013-09-08 09:04:42 -------- d-----w- C:\Users\jutter\AppData\Local\mquadr.at

2013-09-08 09:04:25 -------- d-----w- C:\Users\jutter\AppData\Local\TempKAUpdate[20130908110425]

2013-09-08 09:04:18 -------- d-----w- C:\Users\jutter\AppData\Local\kpn

2013-09-06 09:17:31 -------- d-----w- C:\Users\jutter\AppData\Local\Citrix

====== C:\Users\jutter ======

2013-10-05 07:28:45 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\jutter\Downloads\RSITx64.exe

2013-09-11 15:09:47 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SUPERAntiSpyware

2013-09-11 15:09:45 -------- d-----w- C:\ProgramData\SUPERAntiSpyware.com

2013-09-10 18:06:27 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenDownloaderManager

2013-09-10 18:06:19 -------- d-----w- C:\ProgramData\boost_interprocess

2013-09-10 18:06:03 -------- d-----w- C:\ProgramData\GorillaPrice

2013-09-08 09:04:42 -------- dc-h--w- C:\ProgramData\{BCD5E71D-D7DA-44D2-8786-C12CCD8F1E3A}

2013-09-08 09:04:38 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KPN

2013-09-08 09:01:30 -------- d-----w- C:\ProgramData\mquadr.at

2013-09-06 10:40:18 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tacx Trainer software 4

====== C: exe-files ==

2013-10-05 07:28:45 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\jutter\Downloads\RSITx64.exe

2013-10-05 07:14:14 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\trend micro\jutter.exe

2013-10-04 18:24:54 42BC510783C45539EF5A486D9EA77B52 349784 ----a-w- C:\ProgramData\NVIDIA\Updatus\Packages\00005093\updatus.17015539_RUNASUSER.exe

2013-10-02 18:24:14 CEDD22FBBE4AF0985C4180273A50E7A7 349696 ----a-w- C:\ProgramData\NVIDIA\Updatus\Packages\00004ff1\updatus.16994104_RUNASUSER.exe

=== C: other files ==

2013-10-05 18:32:59 F912CE809AB4C43B838535F2E48EA72E 107756 ----a-w- C:\Users\Public\Desktop\sample_05-10-2013_2032.zip

2013-10-05 18:06:36 0BE568FD1E7D6C6D64D2272649F5C716 111 ----a-w- C:\Users\jutter\AppData\Local\Temp\scripttest.vbs

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"OfficeSyncProcess"="C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

"MyWebSearch Email Plugin"="C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe"

"Facebook Update"="C:\Users\jutter\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe /c /nocrashserver"

"MyTomTomSA.exe"="C:\Program Files (x86)\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe"

"watchcat"="C:\Program Files (x86)\GorillaPrice\GPI64Tool.exe"

"Open Download Manager"="C:\Program Files (x86)\OpenDownloaderManager\odm.exe -autorun"

"SUPERAntiSpyware"="C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe ARM"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"ASUSPRP"="C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE"

"ASUSWebStorage"="C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.108.222\AsusWSPanel.exe /S"

"USB3MON"="C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"

"Wireless Console 3"="C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe"

"ATKOSD2"="C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe"

"ATKMEDIA"="C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe"

"HControlUser"="C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe"

"ApnUpdater"="C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"

"CanonSolutionMenuEx"="C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE /logon"

"BCSSync"="C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe /DelayServices"

"ACMON"="C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe"

"My Web Search Bar Search Scope Monitor"="C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe /m=2 /w /h"

"MyWebSearch Email Plugin"="C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"KPN Assistent"="C:\Program Files (x86)\KPN\KPN Assistent\KPN Assistent\KPN_Assistent.exe /auto"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"OfficeSyncProcess"="C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

"MyWebSearch Email Plugin"="C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe"

"Facebook Update"="C:\Users\jutter\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe /c /nocrashserver"

"MyTomTomSA.exe"="C:\Program Files (x86)\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe"

"watchcat"="C:\Program Files (x86)\GorillaPrice\GPI64Tool.exe"

"Open Download Manager"="C:\Program Files (x86)\OpenDownloaderManager\odm.exe -autorun"

"SUPERAntiSpyware"="C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="C:\Windows\system32\igfxtray.exe"

"HotKeysCmds"="C:\Windows\system32\hkcmd.exe"

"CanonMyPrinter"="C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon"

"ETDCtrl"="%ProgramFiles%\Elantech\ETDCtrl.exe "

==== Startup Registry Disabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\ACMON]

"command"="C:\\Program Files (x86)\\ASUS\\Splendid\\ACMON.exe"

"hkey"="HKLM"

"item"="ACMON"

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Adobe\\Reader 10.0\\Reader\\Reader_sl.exe\""

"hkey"="HKLM"

"item"="Adobe Reader Speed Launcher"

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\ASUS Screen Saver Protector]

"command"="C:\\Windows\\AsScrPro.exe"

"hkey"="HKLM"

"item"="ASUS Screen Saver Protector"

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\CLMLServer]

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\CyberLink\\Power2Go\\CLMLSvc.exe\""

"hkey"="HKLM"

"item"="CLMLServer"

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\RTHDVCPL]

"command"="C:\\Program Files\\Realtek\\Audio\\HDA\\RAVCpl64.exe -s"

"hkey"="HKLM"

"item"="RTHDVCPL"

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

==== Startup Folders ======================

2012-02-24 02:50:52 2062 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\AsusVibeLauncher.lnk

2013-07-24 18:21:44 2008 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [20-09-2013 20:41]

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001Core.job --a------ C:\Users\jutter\AppData\Local\FC:ebook\Update\FC:ebookUpdate.exe []

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001UA.job --a------ C:\Users\jutter\AppData\Local\FC:ebook\Update\FC:ebookUpdate.exe []

C:\Windows\tasks\ISM-UpdateService-4e00205a-2ab1-4423-8f77-cc25b82cde1d-Logon.job --a------ [undetermined Task]

C:\Windows\tasks\ISM-UpdateService-4e00205a-2ab1-4423-8f77-cc25b82cde1d.job --a------ C:\Program Files (x86)\Intel\IntelR ME FW Recovery Agent\bin\Bootstrap.exe []

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0

- PricePeep - %ProfilePath%\extensions\pricepeep@getpricepeep.com.xpi

==== Firefox Plugins ======================

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0\extensions\pricepeep@getpricepeep.com.xpi" deleted

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

aaaaojmikegpiepcfdkkjaplodkpfmlo - C:\Users\jutter\AppData\Local\APN\GoogleCRXs\apnorjtoolbar.crx[]

enhljpgmfjednccepebhodcpbdbdpjch - C:\Windows\SysWOW64\jmdp\nte.crx[]

jbpkiefagocgkmemidfngdkamloieekf - C:\Program Files (x86)\TornTV.com\torn11.crx[]

jcdgjdiieiljkfkdcloehkohchhpekkn - C:\Users\jutter\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\External Extensions\{EEE6C373-6118-11DC-9C72-001320C79847}\SweetFB.crx[]

jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp - C:\Users\jutter\AppData\Local\Wajam\Chrome\wajam.crx[]

nppllibpnmahfaklnpggkibhkapjkeob - C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.5.0.67\Exts\Chrome.crx[12-09-2013 17:58]

ogccgbmabaphcakpiclgcnmcnimhokcj - C:\Users\jutter\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\External Extensions\{EEE6C373-6118-11DC-9C72-001320C79847}\SweetNT.crx[]

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="Google"

"Search Page"="Google"

"Use Search Asst"="yes"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="Google"

"Start Page"="http://searchiy.gboxapp.com/?pid=388&src=ie1&r=2013/07/25&hid=1968538959&lg=EN&cc=NL"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="Google"

"Start Page"="http://searchiy.gboxapp.com/?pid=388&src=ie1&r=2013/07/25&hid=1968538959&lg=EN&cc=NL"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"Default"="{searchTerms} - (1)"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"Default"="{searchTerms} - (1)"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"Default"="{searchTerms} - (1)"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]

"Default_Search_URL"="Google"

"SearchAssistant"="QVO6"

"CustomizeSearch"="QVO6"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Search Page"="Bing"

"Start Page"="Google"

"Use Search Asst"="no"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!"

"Start Page"="MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!"

"Start Page"="MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"(Default)"="%s - Bing"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"(Default)"="%s - Bing"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"(Default)"="%s - Bing"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]

"Default_Search_URL"="Bing"

"CustomizeSearch"="http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchcust.htm"

"SearchAssistant"="http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Unknown Url="Not_Found"

{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} Unknown Url="Not_Found"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="{searchTerms} - Google Search}"

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} deleted successfully

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\aaaaojmikegpiepcfdkkjaplodkpfmlo deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\enhljpgmfjednccepebhodcpbdbdpjch deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\jbpkiefagocgkmemidfngdkamloieekf deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\jcdgjdiieiljkfkdcloehkohchhpekkn deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\ogccgbmabaphcakpiclgcnmcnimhokcj deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CLMLServer deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\jutter\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\jutter\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\6RGQDTEM will be deleted at reboot

C:\Users\jutter\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\6TB299U2 will be deleted at reboot

C:\Users\jutter\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9Z0WJAJ1 will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Cache found

==== Empty Chrome Cache ======================

No Chrome User Data found

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\jutter\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Program Files (x86)\MyWebSearch" not found

"C:\ProgramData\boost_interprocess" not deleted

"C:\ProgramData\GorillaPrice" not found

"C:\Users\jutter\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\6RGQDTEM" not found

"C:\Users\jutter\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\6TB299U2" not found

"C:\Users\jutter\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9Z0WJAJ1" not found

==== EOF on za 05-10-2013 at 20:43:37,88 ==============

- - - Updated - - -

Ik denk dat ik iets niet goed doe. In ieder geval is dit wat ik te lezen krijg

Zoek.exe Version 4.0.0.4 Updated 27-September-2013

Tool run by jutter on za 05-10-2013 at 20:25:11,45.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\jutter\AppData\Local\Temp\WzE4BDC.tmp\zoek.com [Quick Scan] [Auto Clean]

==== System Restore Info ======================

5-10-2013 20:26:09 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Creating Sample_05-10-2013_2032.zip ======================

Process iexplore.exe killed

Copied file C:\Users\jutter\g2ax_customer_downloadhelper_win32_x86.exe to sample\g2ax_customer_downloadhelper_win32_x86.exe

sample\g2ax_customer_downloadhelper_win32_x86.exe renamed to 9C7FF5AD6F1E4F363AD261EE9ED6A30D

C:\Users\Public\Desktop\sample_05-10-2013_2032.zip created successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{006ee092-9658-4fd6-bd8e-a21a348e59f5} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1004\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{006ee092-9658-4fd6-bd8e-a21a348e59f5} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{3d29c02b-bf3e-4d3b-8a7a-e0e7d0f6dbab} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFBCB7E0-F91A-4951-9F31-58FEE57A25C4} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} deleted successfully

==== Deleting Services ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\winzipersvc deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\winzipersvc deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Eventlog\Application\winzipersvc deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\winzipersvc deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mywebsearchservice deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\mywebsearchservice deleted successfully

==== FireFox Fix ======================

ProfilePath: C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0

user.js not found

---- Lines coqua@ctpcae.co.uk removed from prefs.js ----

---- Lines coqua@ctpcae.co.uk modified from prefs.js ----

---- Lines luiiuu9i5i9@ouuhoeyac.com removed from prefs.js ----

---- Lines luiiuu9i5i9@ouuhoeyac.com modified from prefs.js ----

---- Lines WebSearch removed from prefs.js ----

user_pref("browser.search.defaultenginename,S", "WebSearch");

user_pref("browser.search.defaulturl", "http://websearch.pu-results.info/?pid=726&r=2013/05/13&hid=1968538959&lg=EN&cc=NL&l=1&q=");

user_pref("browser.search.order.1", "WebSearch");

user_pref("browser.search.order.1,S", "WebSearch");

user_pref("browser.search.selectedEngine,S", "WebSearch");

---- Lines WebSearch modified from prefs.js ----

---- Lines Torntv removed from prefs.js ----

---- Lines Torntv modified from prefs.js ----

---- Lines babylon removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtkDS", 0);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtkHmpg", 0);

---- Lines babylon modified from prefs.js ----

---- Lines results.info removed from prefs.js ----

---- Lines results.info modified from prefs.js ----

---- Lines search.com removed from prefs.js ----

---- Lines search.com modified from prefs.js ----

---- Lines SweetIM removed from prefs.js ----

user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.search.defaultenginename", "");

user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.search.selectedEngine", "");

user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.startup.homepage", "");

user_pref("sweetim.toolbar.previous.keyword.URL", "");

user_pref("sweetim.toolbar.scripts.1.domain-blacklist", "");

user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.enable", "");

user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.UserRejectedGuard_DS", "");

user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.UserRejectedGuard_HP", "");

---- Lines SweetIM modified from prefs.js ----

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

prefs_05-10-2013_2033_.backup

==== Registry Fix Code ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\IEXPLORE.EXE\shell\open\command]

@="C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe"

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0\searchplugins\WebSearch.xml" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0\extensions\torntv@torntv.com.xpi" deleted

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\user.js" deleted

"C:\Windows\SysNative\roboot64.exe" deleted

"C:\windows\SysNative\dmwu.exe" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\store-pp.jbs" deleted

"C:\windows\SysNative\TASKS\Scheduled Update for Ask Toolbar" deleted

"C:\windows\SysNative\tasks\Desk 365 RunAsStdUser" deleted

"C:\windows\SysNative\Tasks\Express FilesUpdate" deleted

"C:\windows\SysNative\Tasks\EPUpdater" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0\searchplugins\WebSearch.xml" deleted

"C:\Users\jutter\Desktop\Search the Web.url" deleted

"C:\Users\jutter\Desktop\OpenDownloaderManager.lnk" deleted

"C:\Users\jutter\Desktop\SweetPcFix.url" deleted

"C:\Users\jutter\Desktop\TornTV.lnk" deleted

"C:\Users\jutter\Desktop\Search.lnk" deleted

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\qvo6.xml" deleted

"C:\Users\jutter\g2ax_customer_downloadhelper_win32_x86.exe" deleted

"C:\Program Files (x86)\WinZipper\7z.dll" deleted

"C:\Program Files (x86)\WinZipper\ebase.dll" deleted

"C:\Program Files (x86)\WinZipper\libpng.dll" deleted

"C:\Program Files (x86)\WinZipper\ouilibnl.dll" deleted

"C:\Program Files (x86)\WinZipper\WinZipper.exe" deleted

"C:\ProgramData\GorillaPrice\WatGorp.exe" deleted

"C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar\1.bin\M3AUXSTB.DLL" deleted

"C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar\1.bin\M3DLGHK.DLL" deleted

"C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar\1.bin\M3IEOVR.DLL" deleted

"C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE" deleted

"C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOESTB.DLL" deleted

"C:\ProgramData\boost_interprocess\20131005080411.610798\GpReceiverName" deleted

"C:\Program Files (x86)\TornTV.com" deleted

"C:\ProgramData\ConetInUyetyOsaavvea" deleted

"C:\ProgramData\Seeaircchi-NEweTab" deleted

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\ffxtlbr@babylon.com" deleted

"C:\Program Files (x86)\ExpressFiles" deleted

"C:\Program Files (x86)\Delta" deleted

"C:\Program Files (x86)\WinZipper" deleted

"C:\Program Files (x86)\GadgetBox" deleted

"C:\Program Files (x86)\Common Files\337" deleted

"C:\Program Files (x86)\FunWebProducts" deleted

"C:\Program Files (x86)\MyWebSearch" not deleted

"C:\Program Files (x86)\MyPC Backup" deleted

"C:\Program Files (x86)\ContinueToSave" deleted

"C:\Program Files (x86)\Ask.com" deleted

"C:\Program Files (x86)\SweetIM" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\WinZipper" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\ExpressFiles" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Open Download Manager" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\eIntaller" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\YoudaGames" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\NCdownloader" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Systweak" deleted

"C:\ProgramData\BrowserProtect" deleted

"C:\ProgramData\Ask" deleted

"C:\ProgramData\AlawarWrapper" deleted

"C:\ProgramData\StarApp" deleted

"C:\ProgramData\boost_interprocess" not deleted

"C:\ProgramData\DSearchLink" deleted

"C:\ProgramData\GorillaPrice" not deleted

"C:\ProgramData\InstallMate" deleted

"C:\ProgramData\Babylon" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Local\APN" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Local\Wajam" deleted

"C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinZipper" deleted

"C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ConetInUyetyOsaavvea" deleted

"C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SearchNewTab" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wajam" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TornTV.com" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BrowserProtect" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\SweetIM" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\SearchNewTab" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\AskToolbar" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\Delta" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\PriceGong" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\Conduit" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\FunWebProducts" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\ConetInUyetyOsaavvea" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\Seeaircchi-NEweTab" deleted

"C:\Windows\Syswow64\jmdp" deleted

"C:\Windows\Syswow64\WNLT" deleted

"C:\Windows\SysWow64\AI_RecycleBin" deleted

"C:\Windows\Installer\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}" deleted

"C:\Windows\Installer\{C3E85EE9-5892-4142-B537-BCEB3DAC4C3D}" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0\extensions\m3ffxtbr@mywebsearch.com" deleted

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0\extensions\m3ffxtbr@mywebsearch.com" deleted

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\ffxtlbr@babylon.com" deleted

"C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar" not deleted

"C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar\1.bin" not deleted

"C:\ProgramData\boost_interprocess\20131005080411.610798" not deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

2013-09-08 09:24:18 E21B90BD14AFFC13D50A2E8A26336561 2052 ----a-w- C:\Windows\epplauncher.mif

====== C:\Users\jutter\AppData\Local\Temp ====

====== Java Cache =====

2013-09-16 16:08:49 90221CC816C8446F60D219F44F0B2D27 1695 ----a-w- C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\3\184eabc3-28cb5fab

2013-09-16 16:08:52 3879F640D79A5DD3592BBD9569CC9D5E 24693 ----a-w- C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\36\1897e124-16cc53fb

2013-09-06 09:17:20 B9D2FD9355EFC72D76B0E1CCBBC6A9D5 84986 ----a-w- C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\48\2d2c6630-67c05ad3

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2013-09-11 18:26:34 059F00DEF82BF41E433B7ED465847726 155584 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\ataport.sys

2013-09-09 12:11:25 0BB97D43299910CBFBA59C461B99B910 25928 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\mbam.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-10-05 07:14:14 -------- d-----w- C:\Program Files\trend micro

2013-09-11 15:09:45 -------- d-----w- C:\Program Files\SUPERAntiSpyware

======= C:\Program Files (x86) =====

2013-09-11 16:02:36 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\stinger

2013-09-10 18:05:51 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\GorillaPrice

2013-09-10 18:05:10 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\OpenDownloaderManager

2013-09-08 09:04:38 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\KPN

2013-09-06 09:17:38 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Citrix

2013-09-06 08:00:36 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Tacx BV

======= C: =====

2013-09-20 18:42:21 B33CFBD15F8B36567C667F0CF3776818 2016 ----a-w- C:\{96A91B0F-473E-45D8-92D0-9C57646F1938}

2013-09-20 17:10:40 83A42EFA1FCCC348CB1AB82386FEA299 2880 ----a-w- C:\{11E5B50A-6AE7-463E-B30C-6E6D179FAA3B}

2013-09-20 17:06:24 C2D93F5FFF98D636064A5BF98F5044E6 2880 ----a-w- C:\{F5C4CBA0-5D20-470C-AE06-9958632A3128}

====== C:\Users\jutter\AppData\Roaming ======

2013-10-04 11:16:32 99F5BC3CF55DE78CA39873ABCB441AF2 13466 ----a-w- C:\Users\jutter\AppData\Local\recently-used.xbel

2013-09-11 15:09:48 -------- d-----w- C:\Users\jutter\AppData\Roaming\SUPERAntiSpyware.com

2013-09-10 18:06:27 -------- d-----w- C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenDownloaderManager

2013-09-08 09:04:42 -------- d-----w- C:\Users\jutter\AppData\Local\mquadr.at

2013-09-08 09:04:25 -------- d-----w- C:\Users\jutter\AppData\Local\TempKAUpdate[20130908110425]

2013-09-08 09:04:18 -------- d-----w- C:\Users\jutter\AppData\Local\kpn

2013-09-06 09:17:31 -------- d-----w- C:\Users\jutter\AppData\Local\Citrix

====== C:\Users\jutter ======

2013-10-05 07:28:45 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\jutter\Downloads\RSITx64.exe

2013-09-11 15:09:47 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SUPERAntiSpyware

2013-09-11 15:09:45 -------- d-----w- C:\ProgramData\SUPERAntiSpyware.com

2013-09-10 18:06:27 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenDownloaderManager

2013-09-10 18:06:19 -------- d-----w- C:\ProgramData\boost_interprocess

2013-09-10 18:06:03 -------- d-----w- C:\ProgramData\GorillaPrice

2013-09-08 09:04:42 -------- dc-h--w- C:\ProgramData\{BCD5E71D-D7DA-44D2-8786-C12CCD8F1E3A}

2013-09-08 09:04:38 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KPN

2013-09-08 09:01:30 -------- d-----w- C:\ProgramData\mquadr.at

2013-09-06 10:40:18 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tacx Trainer software 4

====== C: exe-files ==

2013-10-05 07:28:45 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\jutter\Downloads\RSITx64.exe

2013-10-05 07:14:14 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\trend micro\jutter.exe

2013-10-04 18:24:54 42BC510783C45539EF5A486D9EA77B52 349784 ----a-w- C:\ProgramData\NVIDIA\Updatus\Packages\00005093\updatus.17015539_RUNASUSER.exe

2013-10-02 18:24:14 CEDD22FBBE4AF0985C4180273A50E7A7 349696 ----a-w- C:\ProgramData\NVIDIA\Updatus\Packages\00004ff1\updatus.16994104_RUNASUSER.exe

=== C: other files ==

2013-10-05 18:32:59 F912CE809AB4C43B838535F2E48EA72E 107756 ----a-w- C:\Users\Public\Desktop\sample_05-10-2013_2032.zip

2013-10-05 18:06:36 0BE568FD1E7D6C6D64D2272649F5C716 111 ----a-w- C:\Users\jutter\AppData\Local\Temp\scripttest.vbs

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"OfficeSyncProcess"="C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

"MyWebSearch Email Plugin"="C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe"

"Facebook Update"="C:\Users\jutter\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe /c /nocrashserver"

"MyTomTomSA.exe"="C:\Program Files (x86)\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe"

"watchcat"="C:\Program Files (x86)\GorillaPrice\GPI64Tool.exe"

"Open Download Manager"="C:\Program Files (x86)\OpenDownloaderManager\odm.exe -autorun"

"SUPERAntiSpyware"="C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe ARM"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"ASUSPRP"="C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE"

"ASUSWebStorage"="C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.108.222\AsusWSPanel.exe /S"

"USB3MON"="C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"

"Wireless Console 3"="C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe"

"ATKOSD2"="C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe"

"ATKMEDIA"="C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe"

"HControlUser"="C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe"

"ApnUpdater"="C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"

"CanonSolutionMenuEx"="C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE /logon"

"BCSSync"="C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe /DelayServices"

"ACMON"="C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe"

"My Web Search Bar Search Scope Monitor"="C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe /m=2 /w /h"

"MyWebSearch Email Plugin"="C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"KPN Assistent"="C:\Program Files (x86)\KPN\KPN Assistent\KPN Assistent\KPN_Assistent.exe /auto"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"OfficeSyncProcess"="C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

"MyWebSearch Email Plugin"="C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe"

"Facebook Update"="C:\Users\jutter\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe /c /nocrashserver"

"MyTomTomSA.exe"="C:\Program Files (x86)\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe"

"watchcat"="C:\Program Files (x86)\GorillaPrice\GPI64Tool.exe"

"Open Download Manager"="C:\Program Files (x86)\OpenDownloaderManager\odm.exe -autorun"

"SUPERAntiSpyware"="C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="C:\Windows\system32\igfxtray.exe"

"HotKeysCmds"="C:\Windows\system32\hkcmd.exe"

"CanonMyPrinter"="C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon"

"ETDCtrl"="%ProgramFiles%\Elantech\ETDCtrl.exe "

==== Startup Registry Disabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\ACMON]

"command"="C:\\Program Files (x86)\\ASUS\\Splendid\\ACMON.exe"

"hkey"="HKLM"

"item"="ACMON"

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Adobe\\Reader 10.0\\Reader\\Reader_sl.exe\""

"hkey"="HKLM"

"item"="Adobe Reader Speed Launcher"

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\ASUS Screen Saver Protector]

"command"="C:\\Windows\\AsScrPro.exe"

"hkey"="HKLM"

"item"="ASUS Screen Saver Protector"

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\CLMLServer]

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\CyberLink\\Power2Go\\CLMLSvc.exe\""

"hkey"="HKLM"

"item"="CLMLServer"

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\RTHDVCPL]

"command"="C:\\Program Files\\Realtek\\Audio\\HDA\\RAVCpl64.exe -s"

"hkey"="HKLM"

"item"="RTHDVCPL"

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

==== Startup Folders ======================

2012-02-24 02:50:52 2062 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\AsusVibeLauncher.lnk

2013-07-24 18:21:44 2008 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [20-09-2013 20:41]

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001Core.job --a------ C:\Users\jutter\AppData\Local\FC:ebook\Update\FC:ebookUpdate.exe []

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001UA.job --a------ C:\Users\jutter\AppData\Local\FC:ebook\Update\FC:ebookUpdate.exe []

C:\Windows\tasks\ISM-UpdateService-4e00205a-2ab1-4423-8f77-cc25b82cde1d-Logon.job --a------ [undetermined Task]

C:\Windows\tasks\ISM-UpdateService-4e00205a-2ab1-4423-8f77-cc25b82cde1d.job --a------ C:\Program Files (x86)\Intel\IntelR ME FW Recovery Agent\bin\Bootstrap.exe []

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0

- PricePeep - %ProfilePath%\extensions\pricepeep@getpricepeep.com.xpi

==== Firefox Plugins ======================

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0\extensions\pricepeep@getpricepeep.com.xpi" deleted

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

aaaaojmikegpiepcfdkkjaplodkpfmlo - C:\Users\jutter\AppData\Local\APN\GoogleCRXs\apnorjtoolbar.crx[]

enhljpgmfjednccepebhodcpbdbdpjch - C:\Windows\SysWOW64\jmdp\nte.crx[]

jbpkiefagocgkmemidfngdkamloieekf - C:\Program Files (x86)\TornTV.com\torn11.crx[]

jcdgjdiieiljkfkdcloehkohchhpekkn - C:\Users\jutter\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\External Extensions\{EEE6C373-6118-11DC-9C72-001320C79847}\SweetFB.crx[]

jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp - C:\Users\jutter\AppData\Local\Wajam\Chrome\wajam.crx[]

nppllibpnmahfaklnpggkibhkapjkeob - C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.5.0.67\Exts\Chrome.crx[12-09-2013 17:58]

ogccgbmabaphcakpiclgcnmcnimhokcj - C:\Users\jutter\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\External Extensions\{EEE6C373-6118-11DC-9C72-001320C79847}\SweetNT.crx[]

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com/"

"Search Page"="http://www.google.com"

"Use Search Asst"="yes"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="http://www.google.com"

"Start Page"="http://searchiy.gboxapp.com/?pid=388&src=ie1&r=2013/07/25&hid=1968538959&lg=EN&cc=NL"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="http://www.google.com"

"Start Page"="http://searchiy.gboxapp.com/?pid=388&src=ie1&r=2013/07/25&hid=1968538959&lg=EN&cc=NL"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"Default"="http://feed.snap.do/?publisher=WebPickYB&dpid=WebPickYB&co=NL&userid=46e31b6b-e87d-4560-a0bb-0cf6f9544b54&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=13/05/2013"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"Default"="http://feed.snap.do/?publisher=WebPickYB&dpid=WebPickYB&co=NL&userid=46e31b6b-e87d-4560-a0bb-0cf6f9544b54&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=13/05/2013"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"Default"="http://feed.snapdo.com/?publisher=WebPickYB&dpid=WebPickYB&co=NL&userid=46e31b6b-e87d-4560-a0bb-0cf6f9544b54&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=13/05/2013"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]

"Default_Search_URL"="http://www.google.com"

"SearchAssistant"="http://search.qvo6.com/web/?utm_source=b&utm_medium=adk&from=adk&uid=ST9750420AS_6WS2BTEFXXXX6WS2BTEF&ts=0"

"CustomizeSearch"="http://search.qvo6.com/web/?utm_source=b&utm_medium=adk&from=adk&uid=ST9750420AS_6WS2BTEFXXXX6WS2BTEF&ts=0"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Search Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"

"Start Page"="http://www.google.com/"

"Use Search Asst"="no"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"(Default)"="http://search.msn.com/results.asp?q=%s"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"(Default)"="http://search.msn.com/results.asp?q=%s"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"(Default)"="http://search.msn.com/results.asp?q=%s"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]

"Default_Search_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"

"CustomizeSearch"="http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchcust.htm"

"SearchAssistant"="http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Unknown Url="Not_Found"

{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} Unknown Url="Not_Found"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2161459725-2992450327-3166573110-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} deleted successfully

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\aaaaojmikegpiepcfdkkjaplodkpfmlo deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\enhljpgmfjednccepebhodcpbdbdpjch deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\jbpkiefagocgkmemidfngdkamloieekf deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\jcdgjdiieiljkfkdcloehkohchhpekkn deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\ogccgbmabaphcakpiclgcnmcnimhokcj deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CLMLServer deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\jutter\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\jutter\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\6RGQDTEM will be deleted at reboot

C:\Users\jutter\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\6TB299U2 will be deleted at reboot

C:\Users\jutter\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9Z0WJAJ1 will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Cache found

==== Empty Chrome Cache ======================

No Chrome User Data found

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\jutter\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Program Files (x86)\MyWebSearch" not found

"C:\ProgramData\boost_interprocess" not deleted

"C:\ProgramData\GorillaPrice" not found

"C:\Users\jutter\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\6RGQDTEM" not found

"C:\Users\jutter\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\6TB299U2" not found

"C:\Users\jutter\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9Z0WJAJ1" not found

==== EOF on za 05-10-2013 at 20:43:37,88 ==============

Link naar reactie
Delen op andere sites

Juist heel goed gedaan.

Download adwcleaner.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean als er items zijn gevonden.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt.

Post aansluitend de inhoud van dit log als bijlage bij je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik weet niet hoe een bijlage te maken, ik ben echt een beginner. Dit wat ik op mijn scherm krijg.

# AdwCleaner v3.006 - Report created 06/10/2013 at 21:19:21

# Updated 01/10/2013 by Xplode

# Operating System : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

# Username : jutter - JUTTER-PC

# Running from : C:\Users\jutter\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TKL05G9T\adwcleaner.exe

# Option : Clean

***** [ Services ] *****

***** [ Files / Folders ] *****

Folder Deleted : C:\ProgramData\boost_interprocess

Folder Deleted : C:\ProgramData\ccontineuetoSSaave

Folder Deleted : C:\Program Files\Windows Sidebar\Shared Gadgets\gadgetbox.gadget

Folder Deleted : C:\Windows\System32\ARFC

Folder Deleted : C:\Users\jutter\AppData\LocalLow\ccontineuetoSSaave

File Deleted : C:\Windows\System32\ImhxxpComm.dll

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Registry ] *****

Value Deleted : HKCU\Software\Mozilla\Firefox\Extensions [{5a95a9e0-59dd-4314-bd84-4d18ca83a0e2}]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [m3ffxtbr@mywebsearch.com]

Value Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [MyWebSearch Email Plugin]

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortApp.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortEng.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escorTlbr.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\esrv.EXE

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\GenericAskToolbar.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.DataControl

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.DataControl.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.HistoryKillerScheduler

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.HistoryKillerScheduler.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.HistorySwatterControlBar

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.HistorySwatterControlBar.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.HTMLMenu

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.HTMLMenu.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.HTMLMenu.2

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.IECookiesManager

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.IECookiesManager.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.KillerObjManager

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.KillerObjManager.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.PopSwatterBarButton

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.PopSwatterBarButton.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.PopSwatterSettingsControl

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.PopSwatterSettingsControl.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWnd

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWnd.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.ChatSessionPlugin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.ChatSessionPlugin.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.HTMLPanel

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.HTMLPanel.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.MultipleButton

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.MultipleButton.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.OutlookAddin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.OutlookAddin.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.PseudoTransparentPlugin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.PseudoTransparentPlugin.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.ThirdPartyInstaller

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.ThirdPartyInstaller.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.UrlAlertButton

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.UrlAlertButton.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearchToolBar.SettingsPlugin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearchToolBar.SettingsPlugin.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearchToolBar.ToolbarPlugin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearchToolBar.ToolbarPlugin.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScreenSaverControl.ScreenSaverInstaller

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScreenSaverControl.ScreenSaverInstaller.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\RunDll32Policy\f3ScrCtr.dll

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Schemes\f3pss

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\MyWebSearch.OutlookAddin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\MyWebSearch.OutlookAddin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\BundleSweetIMSetup_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\BundleSweetIMSetup_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\incredibar_install_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\incredibar_install_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\IncredibarToolbar_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\IncredibarToolbar_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SnapDo_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SnapDo_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\sweetim_rasapi32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\sweetim_rasmancs

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\sweetpacksupdatemanager_rasapi32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SweetPacksUpdateManager_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\TaskScheduler_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\TaskScheduler_RASMANCS

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Media\Wmsdk\Sources [F3PopularScreenSavers]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform [FunWebProducts]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\post platform [FunWebProducts]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [ApnUpdater]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [MyWebSearch Email Plugin]

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@mywebsearch.com/Plugin

Key Deleted : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\DeskSvc

Key Deleted : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\WajamUpdater

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SP_57da8c42

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SP_e14dcdfa

Key Deleted : HKCU\Software\594dfd9b76eb815

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\594dfd9b76eb815

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT3236136

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_for_photofiltre-studio_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_for_photofiltre-studio_RASMANCS

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [My Web Search Bar Search Scope Monitor]

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{39CB8175-E224-4446-8746-00566302DF8D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{608D3067-77E8-463D-9084-908966806826}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{9B0CB95C-933A-4B8C-B6D4-EDCD19A43874}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{00A6FAF6-072E-44CF-8957-5838F569A31D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{07B18EAB-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{08858AF6-42AD-4914-95D2-AC3AB0DC8E28}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{0F8ECF4F-3646-4C3A-8881-8E138FFCAF70}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{147A976F-EEE1-4377-8EA7-4716E4CDD239}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{25560540-9571-4D7B-9389-0F166788785A}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3DC201FB-E9C9-499C-A11F-23C360D7C3F8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3E720452-B472-4954-B7AA-33069EB53906}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{53CED2D0-5E9A-4761-9005-648404E6F7E5}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{63D0ED2C-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7473D292-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7473D294-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7473D296-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{799391D3-EB86-4BAC-9BD3-CBFEA58A0E15}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{80922EE0-8A76-46AE-95D5-BD3C3FE0708D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{819FFE22-35C7-4925-8CDA-4E0E2DB94302}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{84DA4FDF-A1CF-4195-8688-3E961F505983}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8E6F1832-9607-4440-8530-13BE7C4B1D14}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{938AA51A-996C-4884-98CE-80DD16A5C9DA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{98D9753D-D73B-42D5-8C85-4469CDA897AB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9AFB8248-617F-460D-9366-D71CDEDA3179}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9FF05104-B030-46FC-94B8-81276E4E27DF}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A4730EBE-43A6-443E-9776-36915D323AD3}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A9571378-68A1-443D-B082-284F960C6D17}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{ADB01E81-3C79-4272-A0F1-7B2BE7A782DC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B813095C-81C0-4E40-AA14-67520372B987}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C9D7BE3E-141A-4C85-8CD6-32461F3DF2C7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CFF4CE82-3AA2-451F-9B77-7165605FB835}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D858DAFC-9573-4811-B323-7011A3AA7E61}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D9FFFB27-D62A-4D64-8CEC-1FF006528805}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E79DFBCA-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{01947140-417F-46B6-8751-A3A2B8345E1A}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{07B18EAC-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1093995A-BA37-41D2-836E-091067C4AD17}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{120927BF-1700-43BC-810F-FAB92549B390}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{17DE5E5E-BFE3-4E83-8E1F-8755795359EC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1F52A5FA-A705-4415-B975-88503B291728}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{247A115F-06C2-4FB3-967D-2D62D3CF4F0A}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2DAC2231-CC35-482B-97C5-CED1D4185080}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2E3537FC-CF2F-4F56-AF54-5A6A3DD375CC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2E9937FC-CF2F-4F56-AF54-5A6A3DD375CC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E1656ED-F60E-4597-B6AA-B6A58E171495}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E53E2CB-86DB-4A4A-8BD9-FFEB7A64DF82}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E720451-B472-4954-B7AA-33069EB53906}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E720453-B472-4954-B7AA-33069EB53906}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3F1CD84C-04A3-4EA0-9EA1-7D134FD66C82}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3F83A9CA-B5F0-44EC-9357-35BB3E84B07F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{47E520EA-CAD2-4F51-8F30-613B3A1C33EB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{57C91446-8D81-4156-A70E-624551442DE9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{63D0ED2B-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{63D0ED2D-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6C434537-053E-486D-B62A-160059D9D456}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6E74766C-4D93-4CC0-96D1-47B8E07FF9CA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{70AFB7B2-9FB5-4A70-905B-0E9576142E1D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{72EE7F04-15BD-4845-A005-D6711144D86A}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{741DE825-A6F0-4497-9AA6-8023CF9B0FFF}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D291-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D293-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D295-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D297-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{79FB5FC8-44B9-4AF5-BADD-CCE547F953E5}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7AD65FD1-79E0-406D-B03C-DD7C14726D69}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{819FFE21-35C7-4925-8CDA-4E0E2DB94302}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8E9CF769-3D3B-40EB-9E2D-76E7A205E4D2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{90449521-D834-4703-BB4E-D3AA44042FF8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{91CF619A-4686-4CA4-9232-3B2E6B63AA92}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{97DD820D-2E20-40AD-B01E-6730B2FCE630}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{991AAC62-B100-47CE-8B75-253965244F69}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A626CDBD-3D13-4F78-B819-440A28D7E8FC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{AC71B60E-94C9-4EDE-BA46-E146747BB67E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B177446D-54A4-4869-BABC-8566110B4BE0}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BBABDC90-F3D5-4801-863A-EE6AE529862D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{CF54BE1C-9359-4395-8533-1657CF209CFE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D6FF3684-AD3B-48EB-BBB4-B9E6C5A355C1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D9D1DFC5-502D-43E4-B1BB-4D0B7841489A}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DE38C398-B328-4F4C-A3AD-1B5E4ED93477}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E0B07188-A528-4F9E-B2F7-C7FDE8680AE4}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E342AF55-B78A-4CD0-A2BB-DA7F52D9D25E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E342AF55-B78A-4CD0-A2BB-DA7F52D9D25F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E79DFBC9-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E79DFBCB-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EB9E5C1C-B1F9-4C2B-BE8A-27D6446FDAF8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EEE6C359-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F05B12E1-ADE8-4485-B45B-898748B53C37}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F87D7FB5-9DC5-4C8C-B998-D8DFE02E2978}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{0D26BC71-A633-4E71-AD31-EADC3A1B6A3A}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2996F0E7-292B-4CAE-893F-47B8B1C05B56}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{29D67D3C-509A-4544-903F-C8C1B8236554}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{3E720450-B472-4954-B7AA-33069EB53906}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{7473D290-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{819FFE20-35C7-4925-8CDA-4E0E2DB94302}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{8CA01F0E-987C-49C3-B852-2F1AC4A7094C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{8E6F1830-9607-4440-8530-13BE7C4B1D14}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{8FFDF636-0D87-4B33-B9E9-79A53F6E1DAE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C8CECDE3-1AE1-4C4A-AD82-6D5B00212144}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D518921A-4A03-425E-9873-B9A71756821E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{E47CAEE0-DEEA-464A-9326-3F2801535A4D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{E79DFBC0-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{F42228FB-E84E-479E-B922-FBBD096E792C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{07B18EAB-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{08858AF6-42AD-4914-95D2-AC3AB0DC8E28}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{25560540-9571-4D7B-9389-0F166788785A}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3DC201FB-E9C9-499C-A11F-23C360D7C3F8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3E720452-B472-4954-B7AA-33069EB53906}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{63D0ED2C-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{7473D294-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{98D9753D-D73B-42D5-8C85-4469CDA897AB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{9FF05104-B030-46FC-94B8-81276E4E27DF}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{E79DFBCA-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{59C7FC09-1C83-4648-B3E6-003D2BBC7481}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{68AF847F-6E91-45DD-9B68-D6A12C30E5D7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9170B96C-28D4-4626-8358-27E6CAEEF907}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5AA24EA-11B8-4113-95AE-9ED71DEAF12A}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D1A71FA0-FF48-48DD-9B6D-7A13A3E42127}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{DDB1968E-EAD6-40FD-8DAE-FF14757F60C7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{EEE6C367-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F138D901-86F0-4383-99B6-9CDD406036DA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{BB74DE59-BC4C-4172-9AC4-73315F71CFFE}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{01947140-417F-46B6-8751-A3A2B8345E1A}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{07B18EAA-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{07B18EAC-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1093995A-BA37-41D2-836E-091067C4AD17}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{120927BF-1700-43BC-810F-FAB92549B390}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1231839B-064E-4788-B865-465A1B5266FD}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{17DE5E5E-BFE3-4E83-8E1F-8755795359EC}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1B97A696-5576-43AC-A73B-E1D2C78F21E8}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1F52A5FA-A705-4415-B975-88503B291728}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{23119123-0854-469D-807A-171568457991}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{247A115F-06C2-4FB3-967D-2D62D3CF4F0A}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2DAC2231-CC35-482B-97C5-CED1D4185080}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2E3537FC-CF2F-4F56-AF54-5A6A3DD375CC}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2E9937FC-CF2F-4F56-AF54-5A6A3DD375CC}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{31E3BC75-2A09-4CFF-9C92-8D0ED8D1DC0F}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E1656ED-F60E-4597-B6AA-B6A58E171495}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E53E2CB-86DB-4A4A-8BD9-FFEB7A64DF82}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E720451-B472-4954-B7AA-33069EB53906}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E720453-B472-4954-B7AA-33069EB53906}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3F1CD84C-04A3-4EA0-9EA1-7D134FD66C82}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3F83A9CA-B5F0-44EC-9357-35BB3E84B07F}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{431532BD-0AE1-4ABC-BE8C-919F3D1332E2}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{47E520EA-CAD2-4F51-8F30-613B3A1C33EB}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{57C91446-8D81-4156-A70E-624551442DE9}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{63D0ED2B-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{63D0ED2D-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6C434537-053E-486D-B62A-160059D9D456}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6E74766C-4D93-4CC0-96D1-47B8E07FF9CA}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{70AFB7B2-9FB5-4A70-905B-0E9576142E1D}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{72EE7F04-15BD-4845-A005-D6711144D86A}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{741DE825-A6F0-4497-9AA6-8023CF9B0FFF}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D291-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D293-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D295-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D297-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{75BF416E-4326-45B5-8A2D-AE32D05B930B}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7AD65FD1-79E0-406D-B03C-DD7C14726D69}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{819FFE21-35C7-4925-8CDA-4E0E2DB94302}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8E9CF769-3D3B-40EB-9E2D-76E7A205E4D2}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{90449521-D834-4703-BB4E-D3AA44042FF8}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{91CF619A-4686-4CA4-9232-3B2E6B63AA92}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{97DD820D-2E20-40AD-B01E-6730B2FCE630}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{991AAC62-B100-47CE-8B75-253965244F69}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A626CDBD-3D13-4F78-B819-440A28D7E8FC}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{AC71B60E-94C9-4EDE-BA46-E146747BB67E}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B177446D-54A4-4869-BABC-8566110B4BE0}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BBABDC90-F3D5-4801-863A-EE6AE529862D}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{CF54BE1C-9359-4395-8533-1657CF209CFE}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D6FF3684-AD3B-48EB-BBB4-B9E6C5A355C1}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D9D1DFC5-502D-43E4-B1BB-4D0B7841489A}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DE38C398-B328-4F4C-A3AD-1B5E4ED93477}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E0B07188-A528-4F9E-B2F7-C7FDE8680AE4}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E342AF55-B78A-4CD0-A2BB-DA7F52D9D25E}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E342AF55-B78A-4CD0-A2BB-DA7F52D9D25F}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E79DFBC9-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E79DFBCB-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EB9E5C1C-B1F9-4C2B-BE8A-27D6446FDAF8}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EEE6C358-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EEE6C359-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EEE6C35A-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F05B12E1-ADE8-4485-B45B-898748B53C37}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F87D7FB5-9DC5-4C8C-B998-D8DFE02E2978}

Key Deleted : HKCU\Software\APN

Key Deleted : HKCU\Software\Ask.com

Key Deleted : HKCU\Software\BabSolution

Key Deleted : HKCU\Software\Delta

Key Deleted : HKCU\Software\ExpressFiles

Key Deleted : HKCU\Software\FunWebProducts

Key Deleted : HKCU\Software\IM

Key Deleted : HKCU\Software\ImInstaller

Key Deleted : HKCU\Software\MyWebSearch

Key Deleted : HKCU\Software\smartbar

Key Deleted : HKCU\Software\Softonic

Key Deleted : HKCU\Software\wnlt

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\{1146AC44-2F03-4431-B4FD-889BC837521F}

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Toolbar

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\AskToolbar

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Fun Web Products

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\FunWebProducts

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\MyWebSearch

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\PriceGong

Key Deleted : HKLM\Software\{1146AC44-2F03-4431-B4FD-889BC837521F}

Key Deleted : HKLM\Software\APN

Key Deleted : HKLM\Software\AskToolbar

Key Deleted : HKLM\Software\Babylon

Key Deleted : HKLM\Software\DataMngr

Key Deleted : HKLM\Software\Delta

Key Deleted : HKLM\Software\Desksvc

Key Deleted : HKLM\Software\ExpressFiles

Key Deleted : HKLM\Software\FocusInteractive

Key Deleted : HKLM\Software\Fun Web Products

Key Deleted : HKLM\Software\MyWebSearch

Key Deleted : HKLM\Software\SP Global

Key Deleted : HKLM\Software\SProtector

Key Deleted : HKLM\Software\systweak

Key Deleted : HKLM\Software\V9

Key Deleted : HKLM\Software\Wajam

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ExpressFiles

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{15D2D75C-9CB2-4EFD-BAD7-B9B4CB4BC693}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{c3e85ee9-5892-4142-b537-bceb3dac4c3d}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\wnlt

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Tarma Installer

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\wnlt

Data Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows [AppInit_DLLs] - c:\progra~2\contin~1\sprote~1.dll

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16686

Setting Restored : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL]

Setting Restored : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [start Page]

-\\ Mozilla Firefox v

[ File : C:\Users\jutter\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0\prefs.js ]

Line Deleted : user_pref("aol_toolbar.default.homepage.check", false);

Line Deleted : user_pref("aol_toolbar.default.search.check", false);

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [27090 octets] - [06/10/2013 21:18:27]

AdwCleaner[s0].txt - [26684 octets] - [06/10/2013 21:19:21]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt - [26745 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.