Ga naar inhoud

malware


Aanbevolen berichten

Het is reeds een tijdje dat ik telkens ik iets nieuws open op mijn pc er van onderuit een schermpje komt om iets uit te testen, het zij TVfilms hetzij een scan voor malware. Dit schermpje kimt uit, althans van pc analysis.net. Kan iemand mij uitleggen hoe ik deze malware kan verwijderen?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by E at 2013-10-17 16:43:46

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 376 GB (82%) free of 458 GB

Total RAM: 3934 MB (50% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:43:48, on 17/10/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMworker.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe

C:\Program Files (x86)\AVG Nation toolbar\vprot.exe

C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\MediaEspresso\DeviceDetector\DeviceDetector.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe

C:\Program Files\trend micro\E.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: CrossriderApp0044158 - {11111111-1111-1111-1111-110411411158} - C:\Program Files (x86)\LyricsSay-16\LyricsSay-16-bho.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: glindorus - {9598e82a-7e09-4438-b425-b9e9718c3c73} - C:\Program Files (x86)\glindorus\glindorusbho.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Nation toolbar\vprot.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'Default user')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\17.0.12\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O20 - AppInit_DLLs:

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AffinegyService - Affinegy, Inc. - C:\Program Files (x86)\Belkin\Router Setup and Monitor\BelkinService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: Intel® Capability Licensing Service Interface - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe

O23 - Service: Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Live Updater Service - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NTI Corporation - C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TeamViewer 8 (TeamViewer8) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService64.exe

O23 - Service: Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.5 (TurboBoost) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: Update glindorus - glindorus - C:\Program Files (x86)\glindorus\updateglindorus.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater17.0.12 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: Broadcom Wireless LAN Tray Service (wltrysvc) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11 Network Adapter\WLTRYSVC.EXE

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 14207 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

C:\PROGRA~2\AVG\AVG2014\avgrsa.exe /boot

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgcsrva.exe /pipeName=27b72346-efce-447e-8bc3-6f2070ccb403 /coreSdkOptions=4364 /logConfFile="C:\Windows\TEMP\ad32134c-245f-4306-b485-fa192eb88e5a-21c-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\"

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

"C:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11 Network Adapter\WLTRYSVC.EXE" "C:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11 Network Adapter\bcmwltry.exe"

C:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11 Network Adapter\bcmwltry.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Belkin\Router Setup and Monitor\BelkinService.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"taskhost.exe"

"C:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11 Network Adapter\WLTRAY.EXE"

"C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

"C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

"C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" /autoRun

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE" /tsr

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgfws.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe"

"C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe"

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMworker.exe"

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMutilps32.exe" --system-level-mutex="Local\{B904A927-FE6B-48fd-8C83-6B807BED1F9C}" --enable-wmi-window

"C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe"

"C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG Nation toolbar\vprot.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgnsa.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgemca.exe"

"C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe"

"C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService64.exe"

"C:\Program Files (x86)\glindorus\updateglindorus.exe"

"C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesApp64.exe" /TUStart /pid:3908

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe"

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\loggingserver.exe" 72648 "C:\ProgramData\AVG Nation toolbar\Logger\logger.properties"

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "-1064109201-21249528727633561401867991650-6044395231298096815-7587372271358352238

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgcsrva.exe /pipeName=0b8d9321-1c5a-4b37-b367-ac2eb5669732 /coreSdkOptions=4096 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014\temp\a1e7845a-22ff-4f24-954d-d840600e8e58-cf0-oopp.tmp" /loggerName=AVG.NS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014\temp\"

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer.exe"

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\tv_w32.exe" --action hooks --log C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer8_Logfile.log

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\tv_x64.exe" --action hooks --log C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer8_Logfile.log

taskeng.exe {7B9301C0-8DC5-48E6-8DEA-0CADEE521F0A}

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\MediaEspresso\DeviceDetector\DeviceDetector.exe"

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC

"C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE" C:\rsit\info.txt

"C:\Program Files\EgisTec IPS\PMMUpdate.exe"

"C:\Program Files\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe"

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe"

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -osint -url "http://www.pc-helpforum.be/profile.php?do=editpassword"

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=212.bbb9600.894539961 "C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\17.0.12\npsitesafety.dll" -greomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\omni.ja" -appomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\omni.ja" -appdir "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser" E7CF176E110C211B 212 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.212" plugin

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=212.28a2b600.718442630 "C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll" -greomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\omni.ja" -appomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\omni.ja" -appdir "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser" E7CF176E110C211B 212 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.212" plugin

"C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe" --proxy-stub-channel=Flash3628.618FF308.10085 --host-broker-channel=Flash3628.618FF308.16772 --host-pid=3628 --host-npapi-version=27 --plugin-path="C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll"

"C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe" --channel=4036.0039F4F0.2066308769 --proxy-stub-channel=Flash3628.618FF308.10085 --plugin-path="C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll" --host-npapi-version=27 --type=renderer

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\MpCmdRun.exe" SpyNetService -RestrictPrivileges -AccessKey 1A7E9979-5071-7008-867D-49C09194E29D -Reinvoke

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{E10F6C3A-F1AE-4ADC-AA9D-2FE65525666E}

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{E10F6C3A-F1AE-4ADC-AA9D-2FE65525666E}

"C:\Users\E\Downloads\RSITx64(8).exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{F9717507-6651-4EDB-BFF7-AE615179BCCF}

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\hpwebreg_xxxxxxxxxx.job

C:\Windows\tasks\LyricsSay-16-chromeinstaller.job

C:\Windows\tasks\LyricsSay-16-codedownloader.job

C:\Windows\tasks\LyricsSay-16-enabler.job

C:\Windows\tasks\LyricsSay-16-firefoxinstaller.job

C:\Windows\tasks\LyricsSay-16-updater.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - true

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "http://www.zita.be/"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\17.0.12\\npsitesafety.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@google.com/npPicasa3,version=3.0.0]

"Description"=Picasa3 plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=2.0.59]

"Description"=Intel IPT WebApi plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater]

"Description"=This plugin updates Intel WebAPI component

"Path"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3538.0513]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@WildTangent.com/GamesAppPresenceDetector,Version=1.0]

"Description"=WildTangent Games App V2 Presence Detector Plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\BrowserIntegration\Registered\0\NP_wtapp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\

belgiumeid@eid.belgium.be

C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\

512287e69b92e@512287e69b96d.com

512288132b77e@512288132b7b7.com

addon@infobirdpro.com

f7926b91-8f4c-40c2-919d-101d71251081@b6001269-bdb7-41fd-ac74-ffc0e92f20b9.com

support@bostonmarketone.com

C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\searchplugins\

nation-secure-search.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411411158}]

LyricsSay-16 - C:\Program Files (x86)\LyricsSay-16\LyricsSay-16-bho64.dll [2013-10-17 954368]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-29 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411411158}]

LyricsSay-16 - C:\Program Files (x86)\LyricsSay-16\LyricsSay-16-bho.dll [2013-10-17 589824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}]

Spybot-S&D IE Protection - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll [2009-01-26 1879896]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2006-10-27 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-07-29 463272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-29 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9598e82a-7e09-4438-b425-b9e9718c3c73}]

glindorus - C:\Program Files (x86)\glindorus\glindorusbho.dll [2013-10-05 249632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-07-29 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Broadcom Wireless Manager UI"=C:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11 Network Adapter\WLTRAY.exe [2013-01-27 7138816]

"MSC"=c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-08-12 1356240]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"=C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [2013-06-21 19875432]

"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2010-11-21 1475584]

"SpybotSD TeaTimer"=C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe [2009-03-05 2260480]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BackupManagerTray]

C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe [2012-01-05 296984]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Denzi]

C:\Program Files (x86)\Denzi\Denzi.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Dolby Home Theater v4]

C:\Dolby PCEE4\pcee4.exe [2011-06-01 506712]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ETDCtrl]

C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe [2012-03-07 2821936]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Family Tree Builder Update]

C:\Program Files (x86)\MyHeritage\Bin\FTBCheckUpdates.exe [2011-12-21 229376]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\GrooveMonitor]

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [2009-02-26 30040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HotKeysCmds]

C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2012-02-20 398616]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]

C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2010-06-09 49208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IgfxTray]

C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2012-02-20 170264]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\InstaLAN]

C:\Program Files (x86)\Belkin\Router Setup and Monitor\BelkinRouterMonitor.exe [2011-05-27 2015136]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IntelTBRunOnce]

wscript.exe //b //nologo C:\Program Files\Intel\TurboBoost\RunTBGadgetOnce.vbs []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KeyScrambler]

C:\Program Files (x86)\KeyScrambler\keyscrambler.exe [2013-02-10 534160]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LManager]

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe [2012-03-23 1105488]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSC]

c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-08-12 1356240]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Persistence]

C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2012-02-20 440600]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Power Management]

C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe [2012-02-07 1829768]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RtHDVBg_Dolby]

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [2011-11-15 1156712]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RtHDVCpl]

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2011-12-27 12343400]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SuiteTray]

C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe [2011-09-20 341360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\USB3MON]

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [2012-02-27 291608]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Bluetooth.lnk]

C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTTray.exe [2012-03-21 1390368]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AVG_UI"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe [2013-10-07 4908592]

"vProt"=C:\Program Files (x86)\AVG Nation toolbar\vprot.exe [2013-10-02 2403144]

C:\Users\E\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=" "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2012-02-14 430080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2006-10-27 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]

"notification packages"=scecli

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtwProximityCP.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=0x91000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\ccleaner64.exe]

"Debugger=""C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUAutoReactivator64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\hp deskjet 2050 j510 series.exe]

"Debugger=""C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUAutoReactivator64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\hpqdtss.exe]

"Debugger=""C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUAutoReactivator64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\hpqlpvwr.exe]

"Debugger=""C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUAutoReactivator64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\hpscan.exe]

"Debugger=""C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUAutoReactivator64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\hpwucli.exe]

"Debugger=""C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUAutoReactivator64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\myheritage.exe]

"Debugger=""C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUAutoReactivator64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\pcee4d.exe]

"Debugger=""C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUAutoReactivator64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\pcee4l.exe]

"Debugger=""C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUAutoReactivator64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\usbsetuplauncher.exe]

"Debugger=""C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUAutoReactivator64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-17 16:11:12 ----D---- C:\rsit

2013-10-17 16:11:12 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-10-17 14:12:09 ----D---- C:\Program Files (x86)\LyricsSay-16

2013-10-17 14:12:05 ----D---- C:\ProgramData\DSearchLink

2013-10-17 14:12:01 ----D---- C:\Program Files (x86)\glindorus

2013-10-10 09:54:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-10-10 09:54:16 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-10-10 09:54:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-10 09:54:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-10-10 09:54:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-10-10 09:54:15 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-10-10 09:54:15 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-10-10 09:54:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-10-10 09:54:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-10-10 09:54:14 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-10 09:54:14 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-10-10 09:54:14 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-10-10 09:54:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-10-10 09:54:13 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-10-10 09:54:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-10-10 09:54:12 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-10-10 09:54:12 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-10-10 09:54:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-10-10 09:54:11 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-10-10 09:54:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-10-10 09:54:10 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-10-10 09:54:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-10-10 09:54:09 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-10-10 09:54:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-10-10 09:54:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-10-10 09:54:07 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-10-10 09:54:06 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-10-10 09:54:04 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-10-10 09:54:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-10-09 09:25:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\comctl32.dll

2013-10-09 09:25:14 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\lpk.dll

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fontsub.dll

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dciman32.dll

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmlib.dll

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmfd.dll

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbvideo.sys

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-10-09 09:25:12 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

2013-10-09 09:25:10 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys

2013-10-09 09:25:10 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2013-10-09 09:25:10 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2013-10-09 09:25:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WebClnt.dll

2013-10-09 09:25:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\davclnt.dll

2013-10-09 09:25:08 ----A---- C:\Windows\system32\WebClnt.dll

2013-10-09 09:25:08 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-09 09:25:08 ----A---- C:\Windows\system32\davclnt.dll

2013-10-09 09:25:07 ----A---- C:\Windows\system32\mswsock.dll

2013-10-09 09:25:07 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-10-09 09:25:07 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-10-09 09:25:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mswsock.dll

2013-10-09 09:25:04 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-10-09 09:25:03 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-10-09 09:25:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-10-09 09:25:02 ----A---- C:\Windows\system32\tdh.dll

2013-10-09 09:25:02 ----A---- C:\Windows\system32\advapi32.dll

2013-10-09 09:25:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tdh.dll

2013-10-09 09:25:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-10-09 09:25:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-10-09 09:25:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\advapi32.dll

2013-10-09 09:25:00 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-10-09 09:25:00 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-10-09 09:24:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-10-09 09:24:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-10-09 09:24:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-10-09 09:24:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-10-09 09:24:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-10-09 09:24:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-09 09:24:54 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-09 09:24:53 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-09 09:24:52 ----A---- C:\Windows\system32\scavengeui.dll

2013-10-03 18:58:11 ----D---- C:\Users\E\AppData\Roaming\AVG2014

2013-10-03 18:54:29 ----D---- C:\ProgramData\AVG2014

2013-10-01 18:38:11 ----D---- C:\Program Files (x86)\Movie Maker 2.6

2013-10-01 17:26:33 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2013-09-25 21:07:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\avgdiska.sys

2013-09-25 18:26:07 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys

2013-09-25 18:26:03 ----D---- C:\ProgramData\AVG Nation toolbar

2013-09-25 18:26:00 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVG Nation toolbar

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-17 16:43:46 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-10-17 16:34:26 ----D---- C:\Users\E\AppData\Roaming\Skype

2013-10-17 16:29:19 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2013-10-17 16:17:42 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-10-17 16:11:12 ----RD---- C:\Program Files

2013-10-17 16:05:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2013-10-17 16:02:29 ----HD---- C:\ProgramData

2013-10-17 14:59:54 ----D---- C:\Program Files (x86)

2013-10-17 14:50:07 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-10-17 14:44:11 ----D---- C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy

2013-10-17 14:43:09 ----A---- C:\Windows\wininit.ini

2013-10-17 14:27:34 ----D---- C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy

2013-10-17 14:25:09 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-10-17 14:24:54 ----D---- C:\ProgramData\Fighters

2013-10-17 14:24:48 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-10-17 14:24:45 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-17 14:18:53 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-10-17 14:16:22 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-17 14:12:46 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-10-17 10:44:50 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-10-17 09:05:43 ----D---- C:\Windows

2013-10-17 09:05:39 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Security Client

2013-10-17 09:05:38 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Security Client

2013-10-16 15:55:24 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2013-10-16 14:00:32 ----SD---- C:\Users\E\AppData\Roaming\Microsoft

2013-10-15 09:49:27 ----D---- C:\Windows\System32

2013-10-15 09:49:27 ----D---- C:\Windows\inf

2013-10-15 09:49:27 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-14 17:49:21 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-10-14 17:49:20 ----D---- C:\Users\E\AppData\Roaming\Vso

2013-10-14 17:49:20 ----A---- C:\Users\E\AppData\Roaming\inst.exe

2013-10-12 15:19:12 ----D---- C:\ProgramData\Freemake

2013-10-12 14:56:08 ----D---- C:\Windows\system32\wdi

2013-10-12 14:18:33 ----D---- C:\Program Files (x86)\Freemake

2013-10-12 11:27:29 ----D---- C:\ProgramData\VSO

2013-10-11 17:57:44 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-10-11 13:35:00 ----HD---- C:\$AVG

2013-10-10 17:11:51 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-10 17:11:50 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-10 14:06:44 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-10-10 14:06:28 ----D---- C:\Windows\Panther

2013-10-10 14:05:19 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-10-10 14:05:18 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

2013-10-10 11:56:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-10-10 11:56:55 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-10 11:56:53 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-10-10 11:56:51 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-10-10 09:56:50 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-10-10 09:54:40 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-10 09:25:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PerfStringBackup.INI

2013-10-10 09:20:47 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-10-10 09:17:28 ----D---- C:\Windows\debug

2013-10-10 09:17:25 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-10-10 09:11:11 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-10-09 18:21:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-10-06 20:08:20 ----D---- C:\ProgramData\BackupManager

2013-10-03 18:58:00 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVG

2013-10-03 18:57:39 ----D---- C:\ProgramData\AVG2013

2013-10-02 16:25:30 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2013-09-29 16:55:27 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\UMDF

2013-09-26 09:02:30 ----D---- C:\ProgramData\AVG Security Toolbar

2013-09-25 18:26:08 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\drivers

2013-09-25 17:26:40 ----D---- C:\Users\E\AppData\Roaming\DefaultTab

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2013-09-02 192824]

R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2013-09-02 294712]

R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2013-08-20 123704]

R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2013-09-08 31544]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\drivers\iaStor.sys [2012-02-02 568600]

R0 iusb3hcs;Intel® USB 3.0 hostcontrollerswitch-stuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3hcs.sys [2012-02-27 16152]

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2013-06-18 247216]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R1 Avgdiska;AVG Disk Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgdiska.sys [2013-09-25 148792]

R1 Avgfwfd;AVG network filter service; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgfwd6a.sys [2013-09-26 57144]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2013-09-02 241464]

R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2013-09-02 212280]

R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2013-08-01 251192]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2013-10-02 46368]

R1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [2012-03-26 22648]

R1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [2012-03-26 20520]

R1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [2012-03-26 62776]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System; C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2013-06-18 139616]

R2 TurboB;Turbo Boost UI Monitor driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\TurboB.sys [2012-01-20 16128]

R3 b57xdbd;Broadcom xD Picture Bus Driver Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57xdbd.sys [2011-11-04 68648]

R3 b57xdmp;Broadcom xD Picture vstorp client drv; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57xdmp.sys [2011-11-04 19496]

R3 bcbtums;Bluetooth RAM Firmware Download USB Filter; C:\Windows\system32\drivers\bcbtums.sys [2012-03-21 163368]

R3 BCM42RLY;BCM42RLY; C:\Windows\system32\drivers\BCM42RLY.sys [2013-01-27 22592]

R3 BcmVWL;Broadcom Virtual Wireless; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmvwl64.sys [2013-01-27 21568]

R3 bScsiMSa;bScsiMSa; C:\Windows\system32\DRIVERS\bScsiMSa.sys [2011-09-02 51752]

R3 bScsiSDa;bScsiSDa; C:\Windows\system32\DRIVERS\bScsiSDa.sys [2012-05-03 81928]

R3 BthEnum;Bluetooth-stuurprogramma voor aanvraagblok; C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]

R3 BthPan;Bluetooth-apparaat (Personal Area Network); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]

R3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-09-21 80384]

R3 btwampfl;btwampfl Bluetooth filter driver; \??\C:\Windows\system32\drivers\btwampfl.sys [2012-03-21 594472]

R3 btwaudio;Bluetooth-audioapparaat; C:\Windows\system32\drivers\btwaudio.sys [2012-03-21 184872]

R3 btwavdt;Bluetooth AVDT; C:\Windows\system32\DRIVERS\btwavdt.sys [2012-03-21 210984]

R3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [2012-03-21 39976]

R3 btwrchid;btwrchid; C:\Windows\system32\DRIVERS\btwrchid.sys [2012-03-21 21544]

R3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\ETD.sys [2012-03-07 238384]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2012-02-14 14692224]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2012-01-03 4730344]

R3 IntcDAud;Intel® Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2011-12-06 331264]

R3 iusb3hub;Intel® USB 3.0 hub-stuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3hub.sys [2012-02-27 356120]

R3 iusb3xhc;Intel® USB 3.0 uitbreidbare hostcontroller-stuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3xhc.sys [2012-02-27 788760]

R3 k57nd60a;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\k57nd60a.sys [2012-01-19 435240]

R3 KeyScrambler;KeyScrambler; C:\Windows\System32\drivers\keyscrambler.sys [2013-02-06 221720]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [2013-04-04 25928]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface ; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2011-11-10 60184]

R3 NTIDrvr;NTIDrvr; \??\C:\Windows\system32\drivers\NTIDrvr.sys [2012-02-07 18432]

R3 RFCOMM;Bluetooth-apparaat (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]

R3 TuneUpUtilitiesDrv;TuneUpUtilitiesDrv; \??\C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesDriver64.sys [2012-11-16 11880]

R3 UBHelper;UBHelper; \??\C:\Windows\system32\drivers\UBHelper.sys [2012-02-07 17408]

R3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2013-07-03 42496]

S3 athur;Wireless Network Adapter Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\athurx.sys [2010-01-05 1847296]

S3 BCM43XX;Stuurprogramma voor Broadcom 802.11-netwerkadapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmwl664.sys [2013-01-27 4746304]

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 552960]

S3 EMVSCARD;EMVSCARD; C:\Windows\System32\Drivers\EMVSCARD.sys [2006-12-13 28544]

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-03-08 48488]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 RTL8192su;%RTL8192su.DeviceDesc.DispName%; C:\Windows\system32\DRIVERS\RTL8192su.sys [2010-01-06 676864]

S3 sdbus;sdbus; C:\Windows\system32\DRIVERS\sdbus.sys [2010-11-21 109056]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

S3 usb_rndisx;USB RNDIS-adapter; C:\Windows\system32\drivers\usb8023x.sys [2013-02-12 19968]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-10 65640]

R2 AffinegyService;AffinegyService; C:\Program Files (x86)\Belkin\Router Setup and Monitor\BelkinService.exe [2011-05-27 562592]

R2 avgfws;AVG Firewall; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgfws.exe [2013-09-25 1358944]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe [2013-10-03 3538480]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe [2013-09-25 301152]

R2 btwdins;Bluetooth Service; C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe [2012-03-21 957216]

R2 DsiWMIService;Dritek WMI Service; C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe [2012-03-23 355920]

R2 ePowerSvc;ePower Service; C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [2012-02-07 871296]

R2 GREGService;GREGService; C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe [2012-02-29 28264]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2012-02-02 13592]

R2 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2012-02-02 628448]

R2 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [2012-02-08 161560]

R2 Live Updater Service;Live Updater Service; C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [2012-02-07 255376]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2012-02-08 277784]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2013-04-04 418376]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2013-08-12 23808]

R2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc; C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [2012-01-05 256536]

R2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe [2009-01-26 1153368]

R2 TeamViewer8;TeamViewer 8; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe [2013-10-01 5087584]

R2 TuneUp.UtilitiesSvc;TuneUp Utilities Service; C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService64.exe [2013-01-31 2402080]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2012-02-08 363800]

R2 Update glindorus;Update glindorus; C:\Program Files (x86)\glindorus\updateglindorus.exe [2013-10-05 65312]

R2 vToolbarUpdater17.0.12;vToolbarUpdater17.0.12; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe [2013-10-02 1733448]

R3 NisSrv;@c:\Program Files\Microsoft Security Client\MpAsDesc.dll,-243; c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2013-08-12 366600]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2013-04-04 701512]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-06-21 162408]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-09 257416]

S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 44376]

S3 cphs;Intel® Content Protection HECI Service; C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe [2012-02-20 276248]

S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2013-01-27 655624]

S3 GamesAppService;GamesAppService; C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe [2010-10-12 206072]

S3 gusvc;Google Updater Service; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2011-05-10 136120]

S3 Microsoft Office Groove Audit Service;Microsoft Office Groove Audit Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe [2009-02-26 64856]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-10-01 118680]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 TurboBoost;Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.5; C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe [2012-01-20 149504]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2013-01-27 1255736]

S4 EgisTec Ticket Service;EgisTec Ticket Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe [2011-06-21 173424]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook;
 {11111111-1111-1111-1111-110411411158};c
 {9598e82a-7e09-4438-b425-b9e9718c3c73};c
 C:\Program Files (x86)\glindorus;fs
 {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233};c
 Update glindorus;s
 C:\Windows\tasks\LyricsSay-16-chromeinstaller.job;f
 C:\Windows\tasks\LyricsSay-16-codedownloader.job;f
 C:\Windows\tasks\LyricsSay-16-enabler.job;f
 C:\Windows\tasks\LyricsSay-16-firefoxinstaller.job;f
 C:\Windows\tasks\LyricsSay-16-updater.job;f
 C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\searchplugins\nation-secure-search.xml;f
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411411158}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411411158}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9598e82a-7e09-4438-b425-b9e9718c3c73}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar];r64
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r64
 "AppInit_DLLs"=-;r64
 C:\Program Files (x86)\LyricsSay-16;fs
 C:\ProgramData\DSearchLink;fs
 C:\ProgramData\AVG Nation toolbar;fs
 C:\Program Files (x86)\AVG Nation toolbar;fs
 C:\ProgramData\AVG Security Toolbar;fs
 C:\Users\E\AppData\Roaming\DefaultTab;fs
 startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • HijackThis Log
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.