Ga naar inhoud

Is dit malware


Aanbevolen berichten

De laatste tijd krijg ik regelmatig een popup van pc analysis.net met voorstellen om ondermeer films te bekijken of om een scan te doen. Ik heb reeds een malwarescan gedaan en op een zeker ogenblik had ik 49 bedreigingen. Kan mij iemand helpen.

Hieronder hebt u de uitslagen van en RSit 64bit:

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by E at 2013-10-18 20:00:21

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 375 GB (82%) free of 458 GB

Total RAM: 3934 MB (36% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:00:23, on 18/10/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe

C:\Program Files (x86)\AVG Nation toolbar\vprot.exe

C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\MediaEspresso\DeviceDetector\DeviceDetector.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe

C:\Program Files\trend micro\E.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Nation toolbar\vprot.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'Default user')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\17.0.12\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AffinegyService - Affinegy, Inc. - C:\Program Files (x86)\Belkin\Router Setup and Monitor\BelkinService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: Intel® Capability Licensing Service Interface - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe

O23 - Service: Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Live Updater Service - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NTI Corporation - C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TeamViewer 8 (TeamViewer8) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService64.exe

O23 - Service: Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.5 (TurboBoost) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater17.0.12 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: Broadcom Wireless LAN Tray Service (wltrysvc) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11 Network Adapter\WLTRYSVC.EXE

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 13782 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

C:\PROGRA~2\AVG\AVG2014\avgrsa.exe /boot

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgcsrva.exe /pipeName=2440bf72-d2a7-4f36-aff5-9823ff174f4f /coreSdkOptions=4364 /logConfFile="C:\Windows\TEMP\51dd9b42-a646-4465-8df1-9851999bf305-218-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\"

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

"C:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11 Network Adapter\WLTRYSVC.EXE" "C:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11 Network Adapter\bcmwltry.exe"

C:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11 Network Adapter\bcmwltry.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Belkin\Router Setup and Monitor\BelkinService.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgfws.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe"

"C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe"

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMutilps32.exe" --system-level-mutex="Local\{B904A927-FE6B-48fd-8C83-6B807BED1F9C}" --enable-wmi-window

"C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe"

"C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe"

"taskhost.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgnsa.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgemca.exe"

"C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe"

"C:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11 Network Adapter\WLTRAY.EXE"

"C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

"C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

"C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" /autoRun

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE" /tsr

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

"C:\Program Files (x86)\AVG Nation toolbar\vprot.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe"

"C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService64.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe"

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe"

"C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesApp64.exe" /TUStart /pid:3804

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\loggingserver.exe" 72648 "C:\ProgramData\AVG Nation toolbar\Logger\logger.properties"

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "-2038002070927035259-1731427517139157001862225157-1348038452800131971179697589

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgcsrva.exe /pipeName=133c5e6c-9f3e-4320-8c98-a23777f99a71 /coreSdkOptions=4096 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014\temp\a1ea6a36-6226-4025-be24-356dd61eec05-ba0-oopp.tmp" /loggerName=AVG.NS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014\temp\"

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer.exe"

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\tv_w32.exe" --action hooks --log C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer8_Logfile.log

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\tv_x64.exe" --action hooks --log C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer8_Logfile.log

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

WLIDSvcM.exe 4380

taskeng.exe {D7EE4DD3-9FC5-4CFD-8EF5-F9C85A520F03}

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\MediaEspresso\DeviceDetector\DeviceDetector.exe"

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC

"C:\Program Files\EgisTec IPS\PMMUpdate.exe"

"C:\Program Files\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe"

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe" -embedding

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe"

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=5540.b2adb00.1602605868 "C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\17.0.12\npsitesafety.dll" -greomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\omni.ja" -appomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\omni.ja" -appdir "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser" E7CF176E110C211B 5540 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.5540" plugin

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=5540.23787d00.1979652434 "C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll" -greomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\omni.ja" -appomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\omni.ja" -appdir "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser" E7CF176E110C211B 5540 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.5540" plugin

"C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe" --proxy-stub-channel=Flash6768.6242F308.6179 --host-broker-channel=Flash6768.6242F308.31968 --host-pid=6768 --host-npapi-version=27 --plugin-path="C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll"

"C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe" --channel=8168.0025F4D0.504833433 --proxy-stub-channel=Flash6768.6242F308.6179 --plugin-path="C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll" --host-npapi-version=27 --type=renderer

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\MpCmdRun.exe" SpyNetService -RestrictPrivileges -AccessKey A7F05B20-69D6-A71F-518C-59538D540A03 -Reinvoke

"C:\Users\E\Downloads\RSITx64(10).exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\hpwebreg_xxxxxxxxxx.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - true

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "http://www.zita.be/"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\17.0.12\\npsitesafety.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@google.com/npPicasa3,version=3.0.0]

"Description"=Picasa3 plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=2.0.59]

"Description"=Intel IPT WebApi plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater]

"Description"=This plugin updates Intel WebAPI component

"Path"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3538.0513]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@WildTangent.com/GamesAppPresenceDetector,Version=1.0]

"Description"=WildTangent Games App V2 Presence Detector Plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\BrowserIntegration\Registered\0\NP_wtapp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\

belgiumeid@eid.belgium.be

C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\

512287e69b92e@512287e69b96d.com

512288132b77e@512288132b7b7.com

addon@infobirdpro.com

support@bostonmarketone.com

C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\searchplugins\

nation-secure-search.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-29 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}]

Spybot-S&D IE Protection - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll [2009-01-26 1879896]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2006-10-27 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-07-29 463272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-29 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-07-29 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Broadcom Wireless Manager UI"=C:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11 Network Adapter\WLTRAY.exe [2013-01-27 7138816]

"MSC"=c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-08-12 1356240]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"=C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [2013-06-21 19875432]

"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2010-11-21 1475584]

"SpybotSD TeaTimer"=C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe [2009-03-05 2260480]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BackupManagerTray]

C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe [2012-01-05 296984]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Denzi]

C:\Program Files (x86)\Denzi\Denzi.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Dolby Home Theater v4]

C:\Dolby PCEE4\pcee4.exe [2011-06-01 506712]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ETDCtrl]

C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe [2012-03-07 2821936]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Family Tree Builder Update]

C:\Program Files (x86)\MyHeritage\Bin\FTBCheckUpdates.exe [2011-12-21 229376]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\GrooveMonitor]

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [2009-02-26 30040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HotKeysCmds]

C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2012-02-20 398616]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]

C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2010-06-09 49208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IgfxTray]

C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2012-02-20 170264]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\InstaLAN]

C:\Program Files (x86)\Belkin\Router Setup and Monitor\BelkinRouterMonitor.exe [2011-05-27 2015136]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IntelTBRunOnce]

wscript.exe //b //nologo C:\Program Files\Intel\TurboBoost\RunTBGadgetOnce.vbs []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KeyScrambler]

C:\Program Files (x86)\KeyScrambler\keyscrambler.exe [2013-02-10 534160]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LManager]

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe [2012-03-23 1105488]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSC]

c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-08-12 1356240]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Persistence]

C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2012-02-20 440600]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Power Management]

C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe [2012-02-07 1829768]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RtHDVBg_Dolby]

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [2011-11-15 1156712]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RtHDVCpl]

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2011-12-27 12343400]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SuiteTray]

C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe [2011-09-20 341360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\USB3MON]

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [2012-02-27 291608]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Bluetooth.lnk]

C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTTray.exe [2012-03-21 1390368]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AVG_UI"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe [2013-10-07 4908592]

"vProt"=C:\Program Files (x86)\AVG Nation toolbar\vprot.exe [2013-10-02 2403144]

C:\Users\E\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=" "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2012-02-14 430080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2006-10-27 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]

"notification packages"=scecli

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtwProximityCP.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=0x91000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-17 18:46:11 ----SHD---- C:\Config.Msi

2013-10-17 17:24:57 ----D---- C:\Program Files\Enigma Software Group

2013-10-17 17:23:57 ----D---- C:\Windows\86CA3695A4124BAE92B649A60C2AC663.TMP

2013-10-17 16:11:12 ----D---- C:\rsit

2013-10-17 16:11:12 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-10-17 14:12:05 ----D---- C:\ProgramData\DSearchLink

2013-10-10 09:54:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-10-10 09:54:16 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-10-10 09:54:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-10 09:54:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-10-10 09:54:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-10-10 09:54:15 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-10-10 09:54:15 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-10-10 09:54:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-10-10 09:54:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-10-10 09:54:14 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-10 09:54:14 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-10-10 09:54:14 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-10-10 09:54:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-10-10 09:54:13 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-10-10 09:54:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-10-10 09:54:12 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-10-10 09:54:12 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-10-10 09:54:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-10-10 09:54:11 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-10-10 09:54:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-10-10 09:54:10 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-10-10 09:54:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-10-10 09:54:09 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-10-10 09:54:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-10-10 09:54:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-10-10 09:54:07 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-10-10 09:54:06 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-10-10 09:54:04 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-10-10 09:54:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-10-09 09:25:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\comctl32.dll

2013-10-09 09:25:14 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\lpk.dll

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fontsub.dll

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dciman32.dll

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmlib.dll

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmfd.dll

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbvideo.sys

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-10-09 09:25:13 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-10-09 09:25:12 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

2013-10-09 09:25:10 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys

2013-10-09 09:25:10 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2013-10-09 09:25:10 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2013-10-09 09:25:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WebClnt.dll

2013-10-09 09:25:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\davclnt.dll

2013-10-09 09:25:08 ----A---- C:\Windows\system32\WebClnt.dll

2013-10-09 09:25:08 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-09 09:25:08 ----A---- C:\Windows\system32\davclnt.dll

2013-10-09 09:25:07 ----A---- C:\Windows\system32\mswsock.dll

2013-10-09 09:25:07 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-10-09 09:25:07 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-10-09 09:25:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mswsock.dll

2013-10-09 09:25:04 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-10-09 09:25:03 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-10-09 09:25:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-10-09 09:25:02 ----A---- C:\Windows\system32\tdh.dll

2013-10-09 09:25:02 ----A---- C:\Windows\system32\advapi32.dll

2013-10-09 09:25:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tdh.dll

2013-10-09 09:25:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-10-09 09:25:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-10-09 09:25:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\advapi32.dll

2013-10-09 09:25:00 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-10-09 09:25:00 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-10-09 09:24:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-10-09 09:24:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-10-09 09:24:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-10-09 09:24:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-10-09 09:24:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-10-09 09:24:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-09 09:24:54 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-09 09:24:53 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-09 09:24:52 ----A---- C:\Windows\system32\scavengeui.dll

2013-10-03 18:58:11 ----D---- C:\Users\E\AppData\Roaming\AVG2014

2013-10-03 18:54:29 ----D---- C:\ProgramData\AVG2014

2013-10-01 18:38:11 ----D---- C:\Program Files (x86)\Movie Maker 2.6

2013-10-01 17:26:33 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2013-09-25 21:07:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\avgdiska.sys

2013-09-25 18:26:07 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys

2013-09-25 18:26:03 ----D---- C:\ProgramData\AVG Nation toolbar

2013-09-25 18:26:00 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVG Nation toolbar

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-18 20:00:23 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-10-18 20:00:22 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-10-18 19:50:39 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2013-10-18 19:47:47 ----D---- C:\Users\E\AppData\Roaming\Skype

2013-10-18 18:46:34 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-10-18 13:45:37 ----D---- C:\Windows

2013-10-18 13:42:23 ----D---- C:\ProgramData\VSO

2013-10-18 13:42:23 ----D---- C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy

2013-10-18 13:42:20 ----D---- C:\Windows\Panther

2013-10-18 13:42:20 ----D---- C:\Windows\inf

2013-10-18 13:42:18 ----D---- C:\Windows\debug

2013-10-18 13:38:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2013-10-18 09:04:03 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2013-10-17 20:39:46 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird

2013-10-17 19:51:03 ----D---- C:\Program Files (x86)

2013-10-17 18:46:27 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-10-17 18:46:25 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-10-17 18:45:08 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-17 18:44:22 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-17 18:43:25 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-10-17 17:24:57 ----RD---- C:\Program Files

2013-10-17 17:24:40 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-17 17:23:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-10-17 16:02:29 ----HD---- C:\ProgramData

2013-10-17 14:43:09 ----A---- C:\Windows\wininit.ini

2013-10-17 14:27:34 ----D---- C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy

2013-10-17 14:24:54 ----D---- C:\ProgramData\Fighters

2013-10-17 14:18:53 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-10-17 09:05:39 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Security Client

2013-10-17 09:05:38 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Security Client

2013-10-16 15:55:24 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2013-10-16 14:00:32 ----SD---- C:\Users\E\AppData\Roaming\Microsoft

2013-10-15 09:49:27 ----D---- C:\Windows\System32

2013-10-15 09:49:27 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-14 17:49:21 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-10-14 17:49:20 ----D---- C:\Users\E\AppData\Roaming\Vso

2013-10-14 17:49:20 ----A---- C:\Users\E\AppData\Roaming\inst.exe

2013-10-12 15:19:12 ----D---- C:\ProgramData\Freemake

2013-10-12 14:56:08 ----D---- C:\Windows\system32\wdi

2013-10-12 14:18:33 ----D---- C:\Program Files (x86)\Freemake

2013-10-11 17:57:44 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-10-11 13:35:00 ----HD---- C:\$AVG

2013-10-10 17:11:51 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-10 17:11:50 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-10 14:06:44 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-10-10 14:05:19 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-10-10 14:05:18 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

2013-10-10 11:56:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-10-10 11:56:55 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-10 11:56:53 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-10-10 11:56:51 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-10-10 09:56:50 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-10-10 09:25:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PerfStringBackup.INI

2013-10-10 09:20:47 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-10-10 09:17:25 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-10-10 09:11:11 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-10-09 18:21:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-10-06 20:08:20 ----D---- C:\ProgramData\BackupManager

2013-10-03 18:58:00 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVG

2013-10-03 18:57:39 ----D---- C:\ProgramData\AVG2013

2013-09-29 16:55:27 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\UMDF

2013-09-26 09:02:30 ----D---- C:\ProgramData\AVG Security Toolbar

2013-09-25 18:26:08 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\drivers

2013-09-25 17:26:40 ----D---- C:\Users\E\AppData\Roaming\DefaultTab

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2013-09-02 192824]

R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2013-09-02 294712]

R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2013-08-20 123704]

R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2013-09-08 31544]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\drivers\iaStor.sys [2012-02-02 568600]

R0 iusb3hcs;Intel® USB 3.0 hostcontrollerswitch-stuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3hcs.sys [2012-02-27 16152]

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2013-06-18 247216]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R1 Avgdiska;AVG Disk Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgdiska.sys [2013-09-25 148792]

R1 Avgfwfd;AVG network filter service; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgfwd6a.sys [2013-09-26 57144]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2013-09-02 241464]

R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2013-09-02 212280]

R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2013-08-01 251192]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2013-10-02 46368]

R1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [2012-03-26 22648]

R1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [2012-03-26 20520]

R1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [2012-03-26 62776]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System; C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2013-06-18 139616]

R2 TurboB;Turbo Boost UI Monitor driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\TurboB.sys [2012-01-20 16128]

R3 b57xdbd;Broadcom xD Picture Bus Driver Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57xdbd.sys [2011-11-04 68648]

R3 b57xdmp;Broadcom xD Picture vstorp client drv; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57xdmp.sys [2011-11-04 19496]

R3 bcbtums;Bluetooth RAM Firmware Download USB Filter; C:\Windows\system32\drivers\bcbtums.sys [2012-03-21 163368]

R3 BCM42RLY;BCM42RLY; C:\Windows\system32\drivers\BCM42RLY.sys [2013-01-27 22592]

R3 BcmVWL;Broadcom Virtual Wireless; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmvwl64.sys [2013-01-27 21568]

R3 bScsiMSa;bScsiMSa; C:\Windows\system32\DRIVERS\bScsiMSa.sys [2011-09-02 51752]

R3 bScsiSDa;bScsiSDa; C:\Windows\system32\DRIVERS\bScsiSDa.sys [2012-05-03 81928]

R3 BthEnum;Bluetooth-stuurprogramma voor aanvraagblok; C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]

R3 BthPan;Bluetooth-apparaat (Personal Area Network); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]

R3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-09-21 80384]

R3 btwampfl;btwampfl Bluetooth filter driver; \??\C:\Windows\system32\drivers\btwampfl.sys [2012-03-21 594472]

R3 btwaudio;Bluetooth-audioapparaat; C:\Windows\system32\drivers\btwaudio.sys [2012-03-21 184872]

R3 btwavdt;Bluetooth AVDT; C:\Windows\system32\DRIVERS\btwavdt.sys [2012-03-21 210984]

R3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [2012-03-21 39976]

R3 btwrchid;btwrchid; C:\Windows\system32\DRIVERS\btwrchid.sys [2012-03-21 21544]

R3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\ETD.sys [2012-03-07 238384]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2012-02-14 14692224]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2012-01-03 4730344]

R3 IntcDAud;Intel® Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2011-12-06 331264]

R3 iusb3hub;Intel® USB 3.0 hub-stuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3hub.sys [2012-02-27 356120]

R3 iusb3xhc;Intel® USB 3.0 uitbreidbare hostcontroller-stuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3xhc.sys [2012-02-27 788760]

R3 k57nd60a;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\k57nd60a.sys [2012-01-19 435240]

R3 KeyScrambler;KeyScrambler; C:\Windows\System32\drivers\keyscrambler.sys [2013-02-06 221720]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [2013-04-04 25928]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface ; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2011-11-10 60184]

R3 NTIDrvr;NTIDrvr; \??\C:\Windows\system32\drivers\NTIDrvr.sys [2012-02-07 18432]

R3 RFCOMM;Bluetooth-apparaat (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]

R3 TuneUpUtilitiesDrv;TuneUpUtilitiesDrv; \??\C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesDriver64.sys [2012-11-16 11880]

R3 UBHelper;UBHelper; \??\C:\Windows\system32\drivers\UBHelper.sys [2012-02-07 17408]

S3 athur;Wireless Network Adapter Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\athurx.sys [2010-01-05 1847296]

S3 BCM43XX;Stuurprogramma voor Broadcom 802.11-netwerkadapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmwl664.sys [2013-01-27 4746304]

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 552960]

S3 EMVSCARD;EMVSCARD; C:\Windows\System32\Drivers\EMVSCARD.sys [2006-12-13 28544]

S3 esgiguard;esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys []

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-03-08 48488]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 RTL8192su;%RTL8192su.DeviceDesc.DispName%; C:\Windows\system32\DRIVERS\RTL8192su.sys [2010-01-06 676864]

S3 sdbus;sdbus; C:\Windows\system32\DRIVERS\sdbus.sys [2010-11-21 109056]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

S3 usb_rndisx;USB RNDIS-adapter; C:\Windows\system32\drivers\usb8023x.sys [2013-02-12 19968]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2013-07-03 42496]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-10 65640]

R2 AffinegyService;AffinegyService; C:\Program Files (x86)\Belkin\Router Setup and Monitor\BelkinService.exe [2011-05-27 562592]

R2 avgfws;AVG Firewall; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgfws.exe [2013-09-25 1358944]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe [2013-10-03 3538480]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe [2013-09-25 301152]

R2 btwdins;Bluetooth Service; C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe [2012-03-21 957216]

R2 DsiWMIService;Dritek WMI Service; C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe [2012-03-23 355920]

R2 ePowerSvc;ePower Service; C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [2012-02-07 871296]

R2 GREGService;GREGService; C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe [2012-02-29 28264]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2012-02-02 13592]

R2 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2012-02-02 628448]

R2 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [2012-02-08 161560]

R2 Live Updater Service;Live Updater Service; C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [2012-02-07 255376]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2012-02-08 277784]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2013-04-04 418376]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2013-08-12 23808]

R2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc; C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [2012-01-05 256536]

R2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe [2009-01-26 1153368]

R2 TeamViewer8;TeamViewer 8; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe [2013-10-01 5087584]

R2 TuneUp.UtilitiesSvc;TuneUp Utilities Service; C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService64.exe [2013-01-31 2402080]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2012-02-08 363800]

R2 vToolbarUpdater17.0.12;vToolbarUpdater17.0.12; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe [2013-10-02 1733448]

R3 NisSrv;@c:\Program Files\Microsoft Security Client\MpAsDesc.dll,-243; c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2013-08-12 366600]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2013-04-04 701512]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-06-21 162408]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-09 257416]

S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 44376]

S3 cphs;Intel® Content Protection HECI Service; C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe [2012-02-20 276248]

S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2013-01-27 655624]

S3 GamesAppService;GamesAppService; C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe [2010-10-12 206072]

S3 gusvc;Google Updater Service; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2011-05-10 136120]

S3 Microsoft Office Groove Audit Service;Microsoft Office Groove Audit Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe [2009-02-26 64856]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-10-17 119408]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 TurboBoost;Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.5; C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe [2012-01-20 149504]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2013-01-27 1255736]

S4 EgisTec Ticket Service;EgisTec Ticket Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe [2011-06-21 173424]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
startupall; 
 {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233};c
 C:\Windows\tasks\hpwebreg_xxxxxxxxxx.job;f
 C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\support@bostonmarketone.com;f
 C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\addon@infobirdpro.com;f
 C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\512288132b77e@512288132b7b7.com;f
 C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\512287e69b92e@512287e69b96d.com;f
 C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\searchplugins\nation-secure-search.xml;f
 C:\ProgramData\DSearchLink;fs
 C:\ProgramData\AVG Nation toolbar;fs
 C:\Program Files (x86)\AVG Nation toolbar;fs
 C:\ProgramData\AVG Security Toolbar;fs
 C:\Users\E\AppData\Roaming\DefaultTab;fs
 filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 17-October-2013

Tool run by E on za 19/10/2013 at 9:43:23,53.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\E\Downloads\zoek\zoek.scr [script inserted]

==== System Restore Info ======================

19/10/2013 9:44:32 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-4266886608-2253482529-2012791768-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\ProgramData\DSearchLink deleted

C:\ProgramData\AVG Security Toolbar deleted

"C:\Windows\tasks\hpwebreg_xxxxxxxxxx.job" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\searchplugins\nation-secure-search.xml" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\support@bostonmarketone.com\chrome.manifest" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\support@bostonmarketone.com\install.rdf" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\addon@infobirdpro.com\chrome.manifest" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\addon@infobirdpro.com\install.rdf" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\512288132b77e@512288132b7b7.com\bootstrap.js" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\512288132b77e@512288132b7b7.com\chrome.manifest" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\512288132b77e@512288132b7b7.com\install.rdf" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\512287e69b92e@512287e69b96d.com\bootstrap.js" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\512287e69b92e@512287e69b96d.com\chrome.manifest" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\512287e69b92e@512287e69b96d.com\install.rdf" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\support@bostonmarketone.com\content\bostonmarketone.xul" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\support@bostonmarketone.com\content\images\32.png" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\support@bostonmarketone.com\defaults\preferences\defaults.js" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\addon@infobirdpro.com\content\infobirdpro.xul" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\addon@infobirdpro.com\content\images\32.png" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\addon@infobirdpro.com\defaults\preferences\defaults.js" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\512288132b77e@512288132b7b7.com\content\bg.js" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\512288132b77e@512288132b7b7.com\content\zy.xul" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\512287e69b92e@512287e69b96d.com\content\bg.js" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\512287e69b92e@512287e69b96d.com\content\zy.xul" deleted

"C:\Program Files (x86)\AVG Nation toolbar\vprot.exe" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\DefaultTab\defaulttab\dtupdate.exe" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\support@bostonmarketone.com" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\addon@infobirdpro.com" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\512288132b77e@512288132b7b7.com" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\512287e69b92e@512287e69b96d.com" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\support@bostonmarketone.com\content" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\support@bostonmarketone.com\defaults" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\support@bostonmarketone.com\content\images" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\support@bostonmarketone.com\defaults\preferences" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\addon@infobirdpro.com\content" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\addon@infobirdpro.com\defaults" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\addon@infobirdpro.com\content\images" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\addon@infobirdpro.com\defaults\preferences" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\512288132b77e@512288132b7b7.com\content" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\512287e69b92e@512287e69b96d.com\content" deleted

"C:\ProgramData\AVG Nation toolbar" deleted

"C:\Program Files (x86)\AVG Nation toolbar" deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\DefaultTab" not deleted

"C:\Users\E\AppData\Roaming\DefaultTab\defaulttab" not deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\E\AppData\Local\Temp ====

2013-10-19 07:23:14 B0CBDA8817A0CDD858EA8AFB1C2549A5 3090032 ----a-w- C:\Users\E\AppData\Local\Temp\DefaultTabSetup2.exe

2013-10-17 15:25:01 3B32CAA07D672F8A2E0DF5CB3A873F45 22704 ----a-w- C:\Users\E\AppData\Local\Temp\ESGScanner.sys

2013-10-17 15:23:27 9FF765D961D3C51E709781AA4061C5BB 46974032 ----a-w- C:\Users\E\AppData\Local\Temp\SHSetup.exe

2013-10-17 12:50:06 3C74C26999F2060BC6302448F173A342 340464 ----a-w- C:\Users\E\AppData\Local\Temp\uninst1.exe

2013-10-17 12:16:49 8B64BCD9EAF292636E68CA78C6DE79D4 5668624 ----a-w- C:\Users\E\AppData\Local\Temp\{DDF9D356-A103-406B-8C29-C30C920361F7}\setup.exe

====== Java Cache =====

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

2013-10-10 07:54:17 351B1A5B8A02A59DD29D122B0D231FA6 2706432 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb

2013-10-10 07:54:16 5E775F0C365F01A8A7382BBEFC4A53A5 391168 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll

2013-10-10 07:54:15 BE8F3297A0BC3D3E3B66D9A45F64F0B9 61440 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll

2013-10-10 07:54:15 58A43D9DFFF91C1457EC47BDCF969B59 71680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-10 07:54:15 556F70EDECE99CCD64C7D8897F3264F4 33280 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll

2013-10-10 07:54:14 6E9013E3D112E26A42EC057CAE990649 109056 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iesysprep.dll

2013-10-10 07:54:14 122B216B091D06F672CC8D331128FB06 2048512 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll

2013-10-10 07:54:13 883C0D3A22CE87A3203CD5518EBB5758 493056 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll

2013-10-10 07:54:12 E02C01EB0ED522327AFF3BE5CBCF6017 690688 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll

2013-10-10 07:54:11 5A847E98EAF032928E67EE52DE08952D 2876928 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll

2013-10-10 07:54:10 61DC3F2BE3093FE22CD717260946D7AD 1141248 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll

2013-10-10 07:54:09 DC7DB5BC0E2D135103730E08FE1C540D 39424 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll

2013-10-10 07:54:07 E4FEB264B47360B7296AEA4E052F88D8 1767936 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll

2013-10-10 07:54:07 8F5EAAF76A6811332A8C67DB0D4C395F 13761024 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll

2013-10-10 07:54:02 A7221924181C8EB92B64C5A2D888BEA5 14335488 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll

2013-10-09 07:25:14 75F5E1FE8D55CF8E577E0EC5F2290D3F 530432 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\comctl32.dll

2013-10-09 07:25:13 CC23295DA8F7B5C53F93804D2F5D30EB 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll

2013-10-09 07:25:13 8CC4638FA7B5B921B9080CF962582C0B 70656 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll

2013-10-09 07:25:13 7D27E63B54DB093BB0D9E95F81094D75 34304 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll

2013-10-09 07:25:13 5C6B44F9CAAC475B7B9EBBC29CB7F065 295424 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll

2013-10-09 07:25:13 2342EC9254F4C60CA98441BD65C89E12 10240 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll

2013-10-09 07:25:08 EAF4712B706936C0B10D3B5319B37E81 81920 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\davclnt.dll

2013-10-09 07:25:08 75E8EBD7040CE238684333F97014762A 205824 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\WebClnt.dll

2013-10-09 07:25:05 E94C583CDE2348950155F2AF2876F34D 231424 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll

2013-10-09 07:25:02 482C8CD985C727C7C78A5E9B320947F0 3969472 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-10-09 07:25:01 813A7F5A2D6D366EB3FFB643B851BCE5 3914176 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe

2013-10-09 07:25:01 401D25136E26B237D77DA1BF1198B3BD 619520 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\tdh.dll

2013-10-09 07:25:00 D67472125471784DE7147946EDA25FEB 640512 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll

2013-10-09 07:25:00 A2B0924D50F4435FD389499047CE553A 1292192 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll

2013-10-09 07:24:59 DEE3A05EB88EAFE9C5FF9643676ECC60 14336 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll

2013-10-09 07:24:59 DA1340AC8B22D0719F47222C8D508393 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe

2013-10-09 07:24:59 D37B27C1F5FE8CFFCCA80FFD4F91149B 5120 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll

2013-10-09 07:24:59 8C3D064E7B7C0F3685A441A37A93C5D1 7680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe

2013-10-09 07:24:59 5244D544B022E70881794563D657B5EF 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\user.exe

2013-10-09 07:24:54 2A01B40C8334A8124001CFAC256FCA83 102608 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

2013-10-10 07:54:17 990235D752A40F5F8243ED537FAB2035 2706432 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.tlb

2013-10-10 07:54:16 991A9D6B797B4D7E9EB29BE1FB4B1D28 526336 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieui.dll

2013-10-10 07:54:15 A80B91A93EDFFDE3DD2646D6E4CDDC44 67072 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesetup.dll

2013-10-10 07:54:15 38CFAC1BAFEBC8B0AF8A22093803D38E 39936 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iernonce.dll

2013-10-10 07:54:14 C4DDAC3F3062739C4C2BB759B36E005D 51712 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ie4uinit.exe

2013-10-10 07:54:14 742B2C69643527763E162C0BA923D086 136704 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesysprep.dll

2013-10-10 07:54:14 4163195B6D07D3434BDEA78C293B7E0E 89600 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-10 07:54:13 199BD40B1890E1EEFF7438B59787534F 2647552 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iertutil.dll

2013-10-10 07:54:12 7B4E06047031B2AAA4AE10F00C59BFC7 855552 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript.dll

2013-10-10 07:54:12 214E39F0A8E382F1889B26B46DE0AF81 603136 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msfeeds.dll

2013-10-10 07:54:11 D383602755758FA81166B0FD8AFE6D40 3959296 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript9.dll

2013-10-10 07:54:10 882AC0DD997CFC90FBB468D698BD55C6 1365504 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\urlmon.dll

2013-10-10 07:54:09 16A3E229F60FA4B05573A0937AB3C3CB 53248 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jsproxy.dll

2013-10-10 07:54:07 D28B35DE88D27EFB27DF4B1E8319E3C0 2241024 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wininet.dll

2013-10-10 07:54:06 CCDB8FDC289AA9AFA5F8827A2ADB21AD 15404544 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieframe.dll

2013-10-10 07:54:04 F026C6F104758D0EB215B017016FAE27 19252224 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.dll

2013-10-09 07:25:14 9028D1621C43DF8DFBD1C76860412A11 633856 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\comctl32.dll

2013-10-09 07:25:13 E1BB958681BE311E7CFF06CFEC5F1F2B 368128 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\atmfd.dll

2013-10-09 07:25:13 D6BAE9B4B210D71CDDADC224CEFCDB5F 100864 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\fontsub.dll

2013-10-09 07:25:13 A5ED9421B8D09ED4F57CDA386307713E 14336 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\dciman32.dll

2013-10-09 07:25:13 796B47A4B82EF1C39F13435B88834C48 41472 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\lpk.dll

2013-10-09 07:25:13 142671F462619CB64BA74F5B70136CB4 46080 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\atmlib.dll

2013-10-09 07:25:08 B32AB94A432289AC2DF77A3DCAD32EED 102400 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\davclnt.dll

2013-10-09 07:25:08 0EB0E5D22B1760F2DBCE632F2DD7A54D 259584 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\WebClnt.dll

2013-10-09 07:25:07 9A9F9F1A77D6A80EE28B57664F00013E 327168 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mswsock.dll

2013-10-09 07:25:04 19320B121BFE7462EADD50A42C81AFD0 3155968 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\win32k.sys

2013-10-09 07:25:03 5B9A6A310326D9C438F2C19FBBE97C97 5549504 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ntoskrnl.exe

2013-10-09 07:25:02 A3FCC4F97551087D65F8FEE879FEF736 859648 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\tdh.dll

2013-10-09 07:25:02 63A580C88CFAF72A92550940054569EF 878080 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\advapi32.dll

2013-10-09 07:25:00 CAAAC014C5C56A69F710B5F1B836DE22 1732032 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ntdll.dll

2013-10-09 07:25:00 70833F5A59F65908698093889C34BCA2 243712 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wow64.dll

2013-10-09 07:24:54 764DF431D13537A575752009E7740F18 124112 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-09 07:24:52 56661BB55AE4633677F846FFCD080ECA 461312 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\scavengeui.dll

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2013-10-09 07:25:13 E2C933EDBC389386EBE6D2BA953F43D8 785624 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-09 07:25:13 1F775DA4CF1A3A1834207E975A72E9D7 185344 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbvideo.sys

2013-10-09 07:25:12 80B0F7D5CCF86CEB5D402EAAF61FEC31 100864 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbcir.sys

2013-10-09 07:25:10 9661DA76B4531B2DA272ECCE25A8AF24 42496 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbscan.sys

2013-10-09 07:25:10 856E76B3641746ABBC2946BED1372098 32896 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\hidparse.sys

2013-10-09 07:25:10 597C3699384E53CC59587ED50CCE5CA2 76800 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\hidclass.sys

2013-10-09 07:25:08 1A4F75E63C9FB84B85DFFC6B63FD5404 140800 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\mrxdav.sys

2013-10-09 07:25:07 40AF23633D197905F03AB5628C558C51 1903552 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\tcpip.sys

2013-10-09 07:25:07 314C17917AC8523EC77A710215012A65 497152 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\afd.sys

2013-10-09 07:24:53 88612F1CE3BF42256913BF6E61C70D52 983488 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\dxgkrnl.sys

2013-09-29 14:56:02 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ---ha-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_09_00.Wdf

2013-09-25 19:07:30 0D75C5C4EBF3D8197448189A2F153116 148792 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\avgdiska.sys

2013-09-25 16:26:07 A1F53D2A00E64679A1D81B61D2333D06 46368 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\avgtpx64.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

2013-10-17 12:12:07 F5F34A49D0A9CEA91FEE3D882FAECD88 3368 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\EPUpdater

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-10-17 15:24:57 -------- d-----w- C:\Program Files\Enigma Software Group

2013-10-17 14:11:12 -------- d-----w- C:\Program Files\trend micro

======= C:\PROGRA~2 =====

2013-10-19 07:25:48 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\7-Zip

2013-10-17 15:23:56 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\COMMON~1\Wise Installation Wizard

2013-10-01 16:38:11 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Movie Maker 2.6

2013-09-25 16:26:02 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\COMMON~1\AVG Secure Search

======= C: =====

====== C:\Users\E\AppData\Roaming ======

2013-10-12 13:19:15 -------- d-----w- C:\Users\E\AppData\Local\FreemakeVideoConverter

2013-10-12 12:18:34 -------- d-----w- C:\Users\E\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Freemake

2013-10-03 16:58:11 -------- d-----w- C:\Users\E\AppData\Roaming\AVG2014

2013-10-03 16:57:37 -------- d-----w- C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\AVG2014

2013-10-03 16:56:01 -------- d-----w- C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014

2013-10-03 16:54:22 -------- d-----w- C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014

2013-10-03 16:50:51 -------- d-----w- C:\Users\E\AppData\Local\Avg2014

2013-09-29 17:30:37 49FE659311B29FCC4EFB8E9D2A4864C2 14336 ----a-w- C:\Users\E\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini

2013-09-25 16:26:16 -------- d-----w- C:\Users\E\AppData\Local\AVG Nation toolbar

2013-09-25 16:26:13 -------- d-----w- C:\Users\E\AppData\Locallow\AVG Nation toolbar

2013-09-25 16:26:09 -------- d-----w- C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Locallow\AVG Nation toolbar

====== C:\Users\E ======

2013-10-19 07:25:49 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip

2013-10-19 07:23:14 441274C321383936860E845BD1EB4340 1138397 ----a-w- C:\Users\E\Desktop\7z922.exe

2013-10-19 07:20:04 CA30D71AF7C69D1F58D497E563A1CC14 400720 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\SoftonicDownloader_voor_7-zip.exe

2013-10-18 18:00:04 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\RSITx64(10).exe

2013-10-18 17:59:07 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\RSITx64(9).exe

2013-10-17 15:23:12 29702C25639B549AC5221E546545D56B 728960 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\SpyHunter-Installer.exe

2013-10-17 14:43:36 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\RSITx64(8).exe

2013-10-17 14:43:08 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\RSITx64(7).exe

2013-10-17 14:37:38 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\RSITx64(6).exe

2013-10-17 14:33:10 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\RSITx64(5).exe

2013-10-17 14:32:36 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\RSITx64(4).exe

2013-10-17 14:17:07 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\RSITx64(3).exe

2013-10-17 14:15:42 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\RSITx64(2).exe

2013-10-17 14:10:52 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\RSITx64(1).exe

2013-10-17 14:10:35 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\RSITx64.exe

2013-10-16 14:45:18 EACFDDEF9C267B2922CBA7E1DF4503C3 63347104 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\PowerPointViewer(8).exe

2013-10-16 14:45:02 EACFDDEF9C267B2922CBA7E1DF4503C3 63347104 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\PowerPointViewer(7).exe

2013-10-16 14:44:52 EACFDDEF9C267B2922CBA7E1DF4503C3 63347104 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\PowerPointViewer(6).exe

2013-10-16 14:43:43 EACFDDEF9C267B2922CBA7E1DF4503C3 63347104 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\PowerPointViewer(5).exe

2013-10-16 14:43:04 EACFDDEF9C267B2922CBA7E1DF4503C3 63347104 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\PowerPointViewer(4).exe

2013-10-16 14:03:58 63552F023FF583696ECB62FC1A19D5E9 573632 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\Setup.X86.nl-NL_O365HomePremRetail_8d04dd5e-acf5-4a54-8f95-24f98e3c8d4e_TX_DB_.exe

2013-10-12 12:18:34 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Freemake

2013-10-12 09:24:25 5202713A0A437FEFF118AF1F3B28AE77 31730136 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\vsoConvertXtoDVD5_setup.exe

2013-10-11 11:35:40 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG

2013-10-03 16:54:29 -------- d-----w- C:\ProgramData\AVG2014

2013-09-29 14:58:24 -------- d-----w- C:\Users\E\MediaEspresso

====== C: exe-files ==

2013-10-19 07:25:49 4F7C743AC5212EBB53528BFC9C557FDC 58693 ----a-w- C:\Program Files (x86)\7-Zip\Uninstall.exe

2013-10-19 07:23:14 B0CBDA8817A0CDD858EA8AFB1C2549A5 3090032 ----a-w- C:\Users\E\AppData\Local\Temp\DefaultTabSetup2.exe

2013-10-19 07:23:14 441274C321383936860E845BD1EB4340 1138397 ----a-w- C:\Users\E\Desktop\7z922.exe

2013-10-19 07:20:04 CA30D71AF7C69D1F58D497E563A1CC14 400720 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\SoftonicDownloader_voor_7-zip.exe

2013-10-18 18:00:04 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\RSITx64(10).exe

2013-10-18 17:59:07 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\RSITx64(9).exe

2013-10-17 16:44:55 25D473D7805261C752DA738B13E35816 185271 ----a-w- C:\Windows\86CA3695A4124BAE92B649A60C2AC663.TMP\WiseCustomCalla31.exe

2013-10-17 15:24:07 EDB10586A061A621BBA2CB32E5E3220B 190429 ----a-w- C:\Windows\86CA3695A4124BAE92B649A60C2AC663.TMP\WiseCustomCalla37.exe

2013-10-17 15:23:27 9FF765D961D3C51E709781AA4061C5BB 46974032 ----a-w- C:\Users\E\AppData\Local\Temp\SHSetup.exe

2013-10-17 15:23:12 29702C25639B549AC5221E546545D56B 728960 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\SpyHunter-Installer.exe

2013-10-17 14:43:36 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\RSITx64(8).exe

2013-10-17 14:43:08 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\RSITx64(7).exe

2013-10-17 14:37:38 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\RSITx64(6).exe

2013-10-17 14:33:10 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\RSITx64(5).exe

2013-10-17 14:32:36 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\RSITx64(4).exe

2013-10-17 14:17:07 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\RSITx64(3).exe

2013-10-17 14:15:42 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\RSITx64(2).exe

2013-10-17 14:11:13 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\trend micro\E.exe

2013-10-17 14:10:52 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\RSITx64(1).exe

2013-10-17 14:10:35 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\RSITx64.exe

2013-10-17 12:50:06 3C74C26999F2060BC6302448F173A342 340464 ----a-w- C:\Users\E\AppData\Local\Temp\uninst1.exe

2013-10-17 12:18:06 DAD85786EC08DBCA8E7FB482CECD26F4 1425952 ----a-w- C:\Users\E\AppData\Roaming\Fighters\Tray\UpdateSession\FightersTray.exe

2013-10-17 12:18:06 0AF013460426572F4713DFA03D9D1DB7 685600 ----a-w- C:\Users\E\AppData\Roaming\Fighters\Tray\UpdateSession\MsgSys.exe

2013-10-17 12:16:49 8B64BCD9EAF292636E68CA78C6DE79D4 5668624 ----a-w- C:\Users\E\AppData\Local\Temp\{DDF9D356-A103-406B-8C29-C30C920361F7}\setup.exe

2013-10-16 14:45:18 EACFDDEF9C267B2922CBA7E1DF4503C3 63347104 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\PowerPointViewer(8).exe

2013-10-16 14:45:02 EACFDDEF9C267B2922CBA7E1DF4503C3 63347104 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\PowerPointViewer(7).exe

2013-10-16 14:44:52 EACFDDEF9C267B2922CBA7E1DF4503C3 63347104 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\PowerPointViewer(6).exe

2013-10-16 14:43:43 EACFDDEF9C267B2922CBA7E1DF4503C3 63347104 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\PowerPointViewer(5).exe

2013-10-16 14:43:04 EACFDDEF9C267B2922CBA7E1DF4503C3 63347104 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\PowerPointViewer(4).exe

2013-10-16 14:03:58 63552F023FF583696ECB62FC1A19D5E9 573632 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\Setup.X86.nl-NL_O365HomePremRetail_8d04dd5e-acf5-4a54-8f95-24f98e3c8d4e_TX_DB_.exe

2013-10-12 12:18:33 A104EB71D6003F71041F9B55BA7F64C7 101888 ----a-w- C:\ProgramData\Freemake\FreemakeUtilsService\FreemakeUtilsService.exe

2013-10-12 12:18:33 945ACE443D00F9868F983C244D4AD0E4 304128 ----a-w- C:\ProgramData\Freemake\FreemakeUtilsService\ErrorReporter\FreemakeErrorReporter.exe

2013-10-12 12:18:33 61446FDD76788229D3EBAEABE84DF38C 887896 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Freemake\dotNetFx40_Client_setup.exe

2013-10-12 12:18:32 F3BCEDE71FF81E72972C4C2F1D2EBCBF 2083840 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Freemake\Freemake Video Converter\FreemakeVideoConverter.exe

2013-10-12 12:18:32 41096FFDEA611E73C3B33ED1172B87D8 92672 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Freemake\Freemake Video Converter\FreemakeVideoConverter\Toolbars\VideoConverter.ToolbarInstaller.exe

2013-10-12 12:18:32 0F2DEBAF7C26B326B8989DF420DDC236 8192 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Freemake\Freemake Video Converter\BrowserPlugin\MiddleChainClient.exe

2013-10-12 12:18:31 9F7CF1D8C693F315CBFD03FE2C2CF861 3254784 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Freemake\Freemake Video Converter\FreemakeVC.exe

2013-10-12 12:18:29 226DB8293DD42BA8D63C5509F12C4C57 342528 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Freemake\Freemake Video Converter\FMWeb\Downloader\rtmpdump.exe

2013-10-12 12:18:27 F3088D637E5AB18059E5C28CC31CFDB7 2594304 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Freemake\COM\1.1\spumux.exe

2013-10-12 12:18:27 E6C539E4D03BE277706577696BFF97AE 1234432 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Freemake\COM\1.1\dvdauthor.exe

2013-10-12 12:18:27 D49472106A81615640D068DF7FADE9AD 12136 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Freemake\COM\1.1\regfiles.exe

2013-10-12 12:18:25 5435B9F4D4D56E4DBEC41B6F769CA00E 1479009 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Freemake\Freemake Video Converter\Uninstall\unins000.exe

2013-10-12 09:24:25 5202713A0A437FEFF118AF1F3B28AE77 31730136 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\vsoConvertXtoDVD5_setup.exe

=== C: other files ==

2013-10-18 11:41:00 51555013F2F820E6A20E991E754752D8 123385 ----a-w- C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\elemhidehelper@adblockplus.org.xpi

2013-10-17 15:25:01 3B32CAA07D672F8A2E0DF5CB3A873F45 22704 ----a-w- C:\Users\E\AppData\Local\Temp\ESGScanner.sys

2013-10-16 14:05:53 BF15BFB93366B1FAFDC7560A5AC70371 4829481 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\Cestlafauteduvent.zip

2013-10-16 13:54:44 183192BAF6FC7D294A2B66A64AB7464D 5877437 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\Boozendormi(2).zip

2013-10-16 13:54:35 183192BAF6FC7D294A2B66A64AB7464D 5877437 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\Boozendormi(1).zip

2013-10-16 13:54:07 183192BAF6FC7D294A2B66A64AB7464D 5877437 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\Boozendormi.zip

2013-10-16 13:44:58 A4D4DA3835B104DC0EAD6B41E3BA2D91 5561707 ----a-w- C:\Users\E\Downloads\Lamer.zip

2013-10-12 12:18:32 916D9FBCE5B015A18522DE15165264C9 69167 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Freemake\Freemake Video Converter\BrowserPlugin\Chrome\Freemake.Plugin.Chrome.crx

==== Startup Registry Enabled ======================

aangepast door kape
quote verwijderd
Link naar reactie
Delen op andere sites

Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
 C:\Users\E\AppData\Local\Temp\DefaultTabSetup2.exe;f
 C:\Users\E\AppData\Local\AVG Nation toolbar;fs
 C:\Users\E\AppData\Locallow\AVG Nation toolbar;fs
 C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Locallow\AVG Nation toolbar;fs
 C:\Users\E\Desktop\7z922.exe;f
 C:\Users\E\Downloads\SoftonicDownloader_voor_7-zip.exe;f
 C:\Users\E\Downloads\RSITx64(10).exe;f
 C:\Users\E\Downloads\RSITx64(9).exe;f
 C:\Users\E\Downloads\RSITx64(8).exe;f
 C:\Users\E\Downloads\RSITx64(7).exe;f
 C:\Users\E\Downloads\RSITx64(6).exe;f
 C:\Users\E\Downloads\RSITx64(5).exe;f
 C:\Users\E\Downloads\RSITx64(4).exe;f
 C:\Users\E\Downloads\RSITx64(3).exe;f
 C:\Users\E\Downloads\RSITx64(2).exe;f
 C:\Users\E\Downloads\RSITx64(1).exe;f
 C:\Users\E\Downloads\Boozendormi(2).zip;f
 C:\Users\E\Downloads\Boozendormi(1).zip;f
 startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.