Ga naar inhoud

langzaam opstarten


sers

Aanbevolen berichten

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste Kape,

Ik heb gisteren de RSIT32 bit gedownload en uitgevoerd en ik dacht dat ik een file aan jullie gestuurd had maar die kan ik nergens meer vinden.

De vraag is: Hebben jullie het logfile ontvangen. Zoniet dan doe ik het nog een keer

mvg

Link naar reactie
Delen op andere sites

Raar.

Ok hier is de nieuwste

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Eigenaar at 2013-10-20 12:00:57

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3

System drive C: has 15 GB (19%) free of 76 GB

Total RAM: 2558 MB (65% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:01:08 PM, on 10/20/2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Soluto\soluto.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe

C:\Program Files\Maxtor\Sync\SyncServices.exe

C:\Program Files\Online Games Manager\ogmservice.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe

C:\Program Files\Soluto\SolutoLauncherService.exe

C:\Program Files\Soluto\SolutoService.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver\LVCOMS.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\WINDOWS\system32\MsiExec.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1043\wfxmsrvr.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\1043\OLFMOD32.EXE

C:\WINDOWS\msagent\AgentSvr.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\Downloads\RSIT (1).exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\setup\avast.setup

C:\Program Files\trend micro\Eigenaar.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\Program Files\Soluto\soluto.exe /userinit,

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.9012.1008\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: (no name) - !{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)

O3 - Toolbar: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver\LVCOMS.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Golden Tiger Casino - {75AABD81-2A24-404E-8389-067312F231D7} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll (HKCU)

O16 - DPF: {0067DBFC-A752-458C-AE6E-B9C7E63D4824} (Apparaatdetectie) - http://www.logitech.com/devicedetector/plugins/LogitechDeviceDetection32.cab

O16 - DPF: {01A88BB1-1174-41EC-ACCB-963509EAE56B} (SysProWmi Class) - http://support.euro.dell.com/systemprofiler/SysPro.CAB

O16 - DPF: {2E28242B-A689-11D4-80F2-0040266CBB8D} (KX-HCM10 Control) - http://gocanaria.ath.cx:8000/kxhcm10.ocx

O16 - DPF: {33704B0F-9EB7-434B-B752-EA6CFFB87423} (pmjpegaudio Class) - http://www.bartboos.com:88/JpegInst.cab

O16 - DPF: {3E90FFF5-1347-45B9-91F6-DA47926E9697} (PlaNet SysInfo Agent) - http://online-virusscan.casema.nl/systemcheck/PlaNetSysInfo.cab

O16 - DPF: {49232000-16E4-426C-A231-62846947304B} (SysData Class) - http://ipgweb.cce.hp.com/rdqemea/downloads/sysinfo.cab

O16 - DPF: {54BE6B6F-3056-470B-97E1-BB92E051B6C4} (DeviceEnum Class) - http://h20264.www2.hp.com/ediags/dd/install/HPDriverDiagnosticsxp2k.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase6087.cab

O16 - DPF: {6A344D34-5231-452A-8A57-D064AC9B7862} (Symantec Download Manager) - https://webdl.symantec.com/activex/symdlmgr.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1348261592312

O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} (HP Download Manager) - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab

O16 - DPF: {73ECB3AA-4717-450C-A2AB-D00DAD9EE203} - http://h20614.www2.hp.com/ediags/gmd/Install/Cab/hpdetect118.cab

O16 - DPF: {77E32299-629F-43C6-AB77-6A1E6D7663F6} - Nickelodeon

O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://sers10.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5} (XML DOM Document 4.0) - http://ipgweb.cce.hp.com/rdqemea/downloads/msxml4.cab

O16 - DPF: {A9F8D9EC-3D0A-4A60-BD82-FBD64BAD370D} - http://h20264.www2.hp.com/ediags/dd/install/HPDriverDiagnosticsxp2k.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C1F8FC10-E5DB-4112-9DBF-6C3FF728D4E3} (DellSystemLite.Scanner) - http://support.dell.com/systemprofiler/DellSystemLite.CAB

O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx

O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://83.84.124.118:9999/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {F7EDBBEA-1AD2-4EBF-AA07-D453CC29EE65} (Flash Casino Helper Object) - https://rivernile.microgaming.com/rivernile/FlashAX2.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: FABS - Helping agent for MAGIX media database (Fabs) - MAGIX AG - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe

O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\fbserver.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Maxtor Service (Maxtor Sync Service) - Seagate Technology LLC - C:\Program Files\Maxtor\Sync\SyncServices.exe

O23 - Service: NMSAccess - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: Online Games Manager (ogmservice) - RealNetworks, Inc. - C:\Program Files\Online Games Manager\ogmservice.exe

O23 - Service: Skype C2C Service - Skype Technologies S.A. - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Soluto Launcher Service (SolutoLauncherService) - Soluto - C:\Program Files\Soluto\SolutoLauncherService.exe

O23 - Service: Soluto PCGenome Core Service (SolutoService) - Soluto - C:\Program Files\Soluto\SolutoService.exe

--

End of file - 11477 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\WINDOWS\tasks\avast! Emergency Update.job

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61}]

HP Print Enhancer - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll [2008-03-27 322880]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-06-28 463272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2013-08-30 201784]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-05 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}]

Skype Browser Helper - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll [2012-10-02 4119744]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]

Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.9012.1008\swg.dll [2013-10-05 1001936]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-06-28 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856}]

HP Smart BHO Class - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll [2008-03-27 501056]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

!{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F}

{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2013-08-30 201784]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-05 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"LVCOMS"=C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver\LVCOMS.EXE [2001-09-06 94208]

"igfxpers"=C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe [2005-09-20 114688]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"avast"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe [2013-08-30 4858968]

"APSDaemon"=C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

"QuickTime Task"=C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe [2013-05-01 421888]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]

"swg"=C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2012-11-15 39408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HotKeysCmds]

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe [2005-09-20 77824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2008-03-25 49152]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\hpqSRMon]

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe [2008-03-13 81920]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IgfxTray]

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe [2005-09-20 94208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LVCOMS]

C:\Program Files\Common Files\Logitech\PDDriver\LVCOMS.EXE [2003-12-06 102400]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\mxomssmenu]

C:\Program Files\Maxtor\OneTouch Status\maxmenumgr.exe [2008-07-21 169312]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Nikon Transfer Monitor]

C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe [2008-09-30 485208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RealTray]

C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe [2010-12-20 20480]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [2013-02-28 18642024]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Adobe Reader Snelle start.lnk]

[]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^HP Digital Imaging Monitor.lnk]

C:\PROGRA~1\Hp\DIGITA~1\bin\hpqtra08.exe [2008-03-25 214360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Microsoft Office.lnk]

C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OSA9.EXE [1999-02-17 65588]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Poort voor Symantec Fax Starter Edition.lnk]

C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\1043\OLFSNT40.EXE [1999-05-03 46077]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Reality Fusion GameCam SE.lnk]

C:\PROGRA~1\REALIT~1\REALIT~1\Program\RFTRay.exe [2000-07-10 323584]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^Eigenaar.DELL^Menu Start^Programma's^Opstarten^hpqtra08.exe]

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Opstarten\hpqtra08.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^Eigenaar.DELL^Menu Start^Programma's^Opstarten^Secunia PSI.lnk]

[]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\WINDOWS\system32\igfxdev.dll [2005-09-20 135168]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll [2006-10-18 133632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=323

"NoDriveAutoRun"=67108863

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"HonorAutoRunSetting"=1

"NoDriveAutoRun"=67108863

"NoDriveTypeAutoRun"=323

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1043\WFXMSRVR.EXE"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1043\WFXMSRVR.EXE:*:Enabled:WFXMSRVR"

"C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe:*:Enabled:Windows Messenger"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\WINDOWS\system32\mmc.exe"="C:\WINDOWS\system32\mmc.exe:*:Enabled:Microsoft Management Console"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqusgm.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqusgm.exe:*:Enabled:hpqusgm.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqusgh.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqusgh.exe:*:Enabled:hpqusgh.exe"

"C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWUCli.exe"="C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWUCli.exe:*:Enabled:hpwucli.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\Smart Web Printing\SmartWebPrintExe.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\Smart Web Printing\SmartWebPrintExe.exe:*:Enabled:smartwebprintexe.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe:*:Enabled:hpqtra08.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe:*:Enabled:hpqste08.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hposid01.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hposid01.exe:*:Enabled:hposid01.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqkygrp.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqkygrp.exe:*:Enabled:hpqkygrp.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpiscnapp.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpiscnapp.exe:*:Enabled:hpiscnapp.exe"

"C:\Program Files\Common Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqPhotoCrm.exe"="C:\Program Files\Common Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqPhotoCrm.exe:*:Enabled:hpqphotocrm.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqpsapp.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqpsapp.exe:*:Enabled:hpqpsapp.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqpse.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqpse.exe:*:Enabled:hpqpse.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqsudi.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqsudi.exe:*:Enabled:hpqsudi.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqgplgtupl.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqgplgtupl.exe:*:Enabled:hpqgplgtupl.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe:*:Enabled:hpqgpc01.exe"

"C:\Program Files\iMesh Applications\MediaBar\Datamngr\ToolBar\dtUser.exe"="C:\Program Files\iMesh Applications\MediaBar\Datamngr\ToolBar\dtUser.exe:*:Enabled:DTX broker"

"C:\WINDOWS\system32\dpvsetup.exe"="C:\WINDOWS\system32\dpvsetup.exe:*:Enabled:Microsoft DirectPlay Voice Test"

"C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\Downloads\solutoinstaller-_wNg29Hms1QW.exe"="C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\Downloads\solutoinstaller-_wNg29Hms1QW.exe:*:Enabled:SolutoInstaller"

"C:\Program Files\Soluto\SolutoCleanup.exe"="C:\Program Files\Soluto\SolutoCleanup.exe:*:Enabled:Soluto Cleanup"

"C:\Program Files\Soluto\Soluto.exe"="C:\Program Files\Soluto\Soluto.exe:*:Enabled:Soluto Tray"

"C:\Program Files\Soluto\SolutoService.exe"="C:\Program Files\Soluto\SolutoService.exe:*:Enabled:Soluto Service"

"C:\Program Files\Soluto\SolutoConsole.exe"="C:\Program Files\Soluto\SolutoConsole.exe:*:Enabled:Soluto Console"

"C:\Program Files\Soluto\SolutoUpdateService.exe"="C:\Program Files\Soluto\SolutoUpdateService.exe:*:Enabled:Soluto Update Service"

"C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe:*:Enabled:Skype"

"C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\WebKit2WebProcess.exe"="C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\WebKit2WebProcess.exe:*:Enabled:WebKit"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqusgm.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqusgm.exe:*:Enabled:hpqusgm.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqusgh.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqusgh.exe:*:Enabled:hpqusgh.exe"

"C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWUCli.exe"="C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWUCli.exe:*:Enabled:hpwucli.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\Smart Web Printing\SmartWebPrintExe.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\Smart Web Printing\SmartWebPrintExe.exe:*:Enabled:smartwebprintexe.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe:*:Enabled:hpqtra08.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe:*:Enabled:hpqste08.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hposid01.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hposid01.exe:*:Enabled:hposid01.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqkygrp.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqkygrp.exe:*:Enabled:hpqkygrp.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpiscnapp.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpiscnapp.exe:*:Enabled:hpiscnapp.exe"

"C:\Program Files\Common Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqPhotoCrm.exe"="C:\Program Files\Common Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqPhotoCrm.exe:*:Enabled:hpqphotocrm.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqpsapp.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqpsapp.exe:*:Enabled:hpqpsapp.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqpse.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqpse.exe:*:Enabled:hpqpse.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqsudi.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqsudi.exe:*:Enabled:hpqsudi.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqgplgtupl.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqgplgtupl.exe:*:Enabled:hpqgplgtupl.exe"

"C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe"="C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe:*:Enabled:hpqgpc01.exe"

"C:\Program Files\iMesh Applications\iMesh\iMesh.exe"="C:\Program Files\iMesh Applications\iMesh\iMesh.exe:*:Enabled:iMesh"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"midimapper"=midimap.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.trspch"=tssoft32.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"VIDC.I420"=msh263.drv

"vidc.iv31"=ir32_32.dll

"vidc.iv32"=ir32_32.dll

"vidc.iv41"=ir41_32.ax

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"msacm.msg723"=msg723.acm

"vidc.M263"=msh263.drv

"vidc.M261"=msh261.drv

"msacm.msaudio1"=msaud32.acm

"msacm.sl_anet"=sl_anet.acm

"msacm.iac2"=C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax

"vidc.iv50"=ir50_32.dll

"VIDC.DIVX"=divx.dll

"vidc.xvid"=xvid.dll

"vidc.yv12"=yv12vfw.dll

"msacm.ac3acm"=ac3acm.acm

"VIDC.wmv3"=wmv9vcm.dll

"VIDC.FFDS"=ff_vfw.dll

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave1"=serwvdrv.dll

"msacm.l3acm"=C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm

"vidc.MPG4"=MPG4c32.dll

"vidc.MP42"=MPG4c32.dll

"vidc.MP43"=MPG4c32.dll

"MSVideo"=lvfwwdmt.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-19 18:15:38 ----DC---- C:\rsit

2013-10-09 09:55:16 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2847311$

2013-10-09 09:55:01 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2862335$

2013-10-09 09:44:38 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2868038$

2013-10-09 09:41:28 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2883150$

2013-10-09 09:41:13 ----A---- C:\WINDOWS\imsins.BAK

2013-10-09 09:41:10 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2862330$

2013-10-03 08:56:27 ----AC---- C:\DFR8.tmp

2013-09-22 13:38:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WindowsAccessBridge.dll

2013-09-22 13:38:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\javaw.exe

2013-09-22 13:38:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\java.exe

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-20 12:01:05 ----D---- C:\Program Files\Trend Micro

2013-10-20 12:01:04 ----D---- C:\WINDOWS\temp

2013-10-20 12:01:04 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch

2013-10-20 11:58:02 ----A---- C:\WINDOWS\win.ini

2013-10-20 11:56:22 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer

2013-10-20 10:57:09 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt

2013-10-18 12:27:29 ----D---- C:\WINDOWS\system32

2013-10-16 11:11:56 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2

2013-10-15 12:57:09 ----D---- C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\FileZilla

2013-10-15 11:25:34 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB946026$

2013-10-15 11:25:34 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers

2013-10-15 09:37:52 ----D---- C:\WINDOWS\Minidump

2013-10-15 09:37:48 ----D---- C:\WINDOWS

2013-10-11 09:45:03 ----DC---- C:\Config.Msi

2013-10-10 09:07:12 ----D---- C:\WINDOWS\Microsoft.NET

2013-10-10 08:58:11 ----RSD---- C:\WINDOWS\assembly

2013-10-09 10:10:35 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-10-09 10:03:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-09 10:02:27 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS

2013-10-09 09:55:21 ----HD---- C:\WINDOWS\inf

2013-10-09 09:55:19 ----RSHDC---- C:\WINDOWS\system32\dllcache

2013-10-09 09:54:24 ----D---- C:\WINDOWS\system32\MRT

2013-10-09 09:49:08 ----D---- C:\WINDOWS\Debug

2013-10-09 09:48:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MRT.exe

2013-10-09 09:42:45 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-09 09:42:05 ----D---- C:\WINDOWS\ie8updates

2013-10-09 09:41:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-10-08 09:46:44 ----RD---- C:\Program Files

2013-10-06 13:14:25 ----D---- C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner

2013-09-23 23:55:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll

2013-09-23 20:25:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wininet.dll

2013-09-23 20:25:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll

2013-09-23 20:25:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\url.dll

2013-09-23 20:25:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\occache.dll

2013-09-23 20:25:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mstime.dll

2013-09-23 20:25:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mshtmled.dll

2013-09-23 20:25:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll

2013-09-23 20:25:12 ----N---- C:\WINDOWS\system32\jsproxy.dll

2013-09-23 20:25:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msfeedsbs.dll

2013-09-23 20:25:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msfeeds.dll

2013-09-23 20:25:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\licmgr10.dll

2013-09-23 20:25:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll

2013-09-23 20:25:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iepeers.dll

2013-09-23 20:25:08 ----N---- C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll

2013-09-23 20:25:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\corpol.dll

2013-09-23 20:07:19 ----N---- C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe

2013-09-22 16:03:05 ----DC---- C:\Documents and Settings

2013-09-22 13:39:12 ----RD---- C:\Program Files\Common Files

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 aswRvrt;aswRvrt; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRvrt.sys [2013-08-30 49376]

R0 aswVmm;aswVmm; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswVmm.sys [2013-08-30 177864]

R0 ohci1394;VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys [2008-04-13 61696]

R0 Soluto;Soluto; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Soluto.sys [2012-10-25 51144]

R0 WudfPf;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys [2006-09-28 77568]

R1 AswRdr;aswRdr; C:\WINDOWS\system32\drivers\AswRdr.sys [2013-08-30 49760]

R1 aswSnx;aswSnx; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSnx.sys [2013-08-30 770344]

R1 aswSP;aswSP; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2013-08-30 369584]

R1 aswTdi;avast! Network Shield Support; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys [2013-08-30 56080]

R1 intelppm;Intel GV3-processorstuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-14 40448]

R1 OMCI;OMCI; C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\OMCI.SYS [2001-08-22 13632]

R1 WS2IFSL;Windows Socket 2.0 Non-IFS Service Provider Support Environment; C:\WINDOWS\System32\drivers\ws2ifsl.sys [2004-08-04 12032]

R2 AegisP;AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.4.3.0; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AegisP.sys [2011-09-04 20747]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2013-08-30 29816]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\aswMonFlt.sys []

R2 mdmxsdk;mdmxsdk; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mdmxsdk.sys [2003-04-09 11043]

R2 StarOpen;StarOpen; C:\WINDOWS\system32\drivers\StarOpen.sys [2012-06-03 5504]

R3 Arp1394;1394 ARP-clientprotocol; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys [2008-04-13 60800]

R3 cpuz135;cpuz135; \??\C:\WINDOWS\TEMP\cpuz135\cpuz135_x32.sys []

R3 E100B;Intel® PRO Network Connection Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\e100b325.sys [2005-06-13 162816]

R3 HSF_DP;HSF_DP; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HSF_DP.sys [2003-11-17 1042432]

R3 HSFHWBS2;HSFHWBS2; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HSFHWBS2.sys [2003-11-17 212224]

R3 ialm;ialm; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ialmnt5.sys [2005-09-20 1302332]

R3 MODEMCSA;Unimodem Streaming-filterapparaat; C:\WINDOWS\system32\drivers\MODEMCSA.sys [2001-08-17 16128]

R3 MXOPSWD;Maxtor OneTouch Security Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mxopswd.sys [2007-05-03 22152]

R3 NIC1394;1394-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys [2008-04-13 61824]

R3 RT73;Sitecom RT73 Wireless Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rt73.sys [2008-01-15 459520]

R3 senfilt;senfilt; C:\WINDOWS\system32\drivers\senfilt.sys [2004-09-17 732928]

R3 smwdm;smwdm; C:\WINDOWS\system32\drivers\smwdm.sys [2005-01-27 260352]

R3 USBSTOR;Stuurprogramma voor USB-massaopslag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]

R3 usbuhci;Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-13 20608]

R3 winachsf;winachsf; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HSF_CNXT.sys [2003-11-17 680704]

S3 {6080A529-897E-4629-A488-ABA0C29B635E};Intel® Graphics Platform (SoftBIOS) Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\ialmsbw.sys [2003-04-15 113504]

S3 {D31A0762-0CEB-444e-ACFF-B049A1F6FE91};Intel® Graphics Chipset (KCH) Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\ialmkchw.sys [2003-04-15 78752]

S3 61883;61883-eenheidsapparaat; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\61883.sys [2008-04-13 48128]

S3 ADM8511;ADMtek ADM8511/AN986 USB To Fast Ethernet Converter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ADM8511.SYS [2001-08-17 20160]

S3 aeaudio;aeaudio; C:\WINDOWS\system32\drivers\aeaudio.sys []

S3 Avc;AVC-apparaat; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avc.sys [2008-04-13 38912]

S3 bvrp_pci;bvrp_pci; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\bvrp_pci.sys []

S3 catchme;catchme; \??\C:\DOCUME~1\EIGENA~1.DEL\LOCALS~1\Temp\catchme.sys []

S3 CCDECODE;Closed Caption-decoder; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys [2008-04-13 17024]

S3 DCamUSBEMPIA;USB 2820 Video; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\emDevice.sys [2004-03-24 100925]

S3 FiltUSBEMPIA;USB Device Lower Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\emFilter.sys [2004-08-05 19200]

S3 HPZid412;IEEE-1284.4 Driver HPZid412; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZid412.sys [2008-01-24 49920]

S3 HPZipr12;Print Class Driver for IEEE-1284.4 HPZipr12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZipr12.sys [2008-01-24 16496]

S3 HPZius12;USB to IEEE-1284.4 Translation Driver HPZius12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZius12.sys [2008-01-24 21568]

S3 MREMP50;MREMP50 NDIS Protocol Driver; \??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\Motive\MREMP50.SYS []

S3 MREMP50a64;MREMP50a64 NDIS Protocol Driver; \??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\Motive\MREMP50a64.SYS []

S3 MREMPR5;MREMPR5 NDIS Protocol Driver; \??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\Motive\MREMPR5.SYS []

S3 MRENDIS5;MRENDIS5 NDIS Protocol Driver; \??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\Motive\MRENDIS5.SYS []

S3 MRESP50;MRESP50 NDIS Protocol Driver; \??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\Motive\MRESP50.SYS []

S3 MRESP50a64;MRESP50a64 NDIS Protocol Driver; \??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\Motive\MRESP50a64.SYS []

S3 MSDV;Microsoft DV Camera and VCR; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\msdv.sys [2008-04-13 51200]

S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-04-13 5504]

S3 NABTSFEC;NABTS/FEC VBI Codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys [2008-04-13 85248]

S3 NdisIP;Microsoft TV/Video-verbinding; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys [2008-04-13 10880]

S3 netr73;Sitecom RT73 Wireless Driver for Vista; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netr73.sys [2007-01-31 256000]

S3 QCDonner;Logitech QuickCam Express(PID_0840); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\LVCD.sys [2001-09-06 38912]

S3 RK281X;Driver for RK281X Device; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RK281X.sys [2012-08-27 44400]

S3 ROOTMODEM;Microsoft Legacy Modem Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\RootMdm.sys [2004-08-04 5888]

S3 ScanUSBEMPIA;USB Still Image Capture Device; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\emScan.sys [2004-03-24 4493]

S3 SLIP;BDA Slip De-Framer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys [2008-04-13 11136]

S3 streamip;BDA IPSink; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys [2008-04-13 15232]

S3 usbccgp;Microsoft generiek hoofd-USB-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2013-08-09 32384]

S3 usbprint;Microsoft USB PRINTER Class; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys [2008-04-13 25856]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2013-07-03 14976]

S3 WpdUsb;WpdUsb; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wpdusb.sys [2006-10-18 38528]

S3 WSTCODEC;World Standard Teletext-codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS [2008-04-13 19200]

S3 WUDFRd;WUDFRd; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys [2006-09-28 82944]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2013-08-30 46808]

R2 Fabs;FABS - Helping agent for MAGIX media database; C:\Program Files\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe [2011-05-24 1840128]

R2 FontCache3.0.0.0;Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2008-07-29 46104]

R2 Maxtor Sync Service;Maxtor Service; C:\Program Files\Maxtor\Sync\SyncServices.exe [2008-07-21 193888]

R2 ogmservice;Online Games Manager; C:\Program Files\Online Games Manager\ogmservice.exe [2013-08-08 559552]

R2 Skype C2C Service;Skype C2C Service; C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe [2012-10-02 3064000]

R2 SolutoLauncherService;Soluto Launcher Service; C:\Program Files\Soluto\SolutoLauncherService.exe [2012-10-25 148536]

R2 SolutoService;Soluto PCGenome Core Service; C:\Program Files\Soluto\SolutoService.exe [2012-10-25 620088]

R2 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

S2 gupdate;Google Update Service (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-11-15 116648]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [2013-02-28 161384]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-09 257416]

S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [2008-07-25 34312]

S3 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2008-07-25 69632]

S3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance; C:\Program Files\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\fbserver.exe [2011-04-26 2702848]

S3 getPlusHelper;getPlus® Helper; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

S3 gupdatem;Google Update Service (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-11-15 116648]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2012-11-15 194032]

S3 hpqcxs08;hpqcxs08; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

S3 hpqddsvc;HP CUE DeviceDiscovery-service; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-04 69632]

S3 idsvc;Windows CardSpace; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe [2008-07-29 881664]

S3 Net Driver HPZ12;Net Driver HPZ12; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

S3 NMSAccess;NMSAccess; C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe [2012-06-03 71096]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2003-07-28 89136]

S3 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

S3 WMPNetworkSvc;Windows Media Player Network Sharing-service; C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [2006-11-02 917504]

S4 NetTcpPortSharing;Net.Tcp Port Sharing Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe [2008-07-29 132096]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
 {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F};c
 C:\DFR8.tmp;f
 startupall; 
filesrcm;

 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

hier is het logfile. Ik weet niet of ik alles goed heb gedaan hoor

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 17-October-2013

Tool run by Eigenaar on Sun 10/20/2013 at 15:45:01.23.

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 Service Pack 3 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\Downloads\zoek (1)\zoek.com [script inserted]

==== System Restore Info ======================

10/20/2013 3:51:17 PM Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-1177238915-484061587-839522115-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1177238915-484061587-839522115-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-1177238915-484061587-839522115-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\!{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} deleted successfully

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\DFR8.tmp" deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\WINDOWS ====

2013-10-09 07:41:13 8D461CB4FAF0B0D3BD61235331DB77D3 1374 ----a-w- C:\WINDOWS\imsins.BAK

====== C:\DOCUME~1\EIGENA~1.DEL\LOCALS~1\Temp ====

====== Java Cache =====

====== C:\WINDOWS\system32 =====

====== C:\WINDOWS\system32\drivers =====

====== C:\WINDOWS\Tasks ======

====== C:\WINDOWS\Temp ======

======= C:\Program Files =====

======= C: =====

====== C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data ======

2013-10-09 08:42:20 7F51B6C9AA5BB8A89D16C8CA1FEC5F47 4352 ----a-w- C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\FontCache3.0.0.0.dat

====== C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL ======

2013-10-05 13:38:07 -------- d--h--r- C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Onlangs geopend

====== C: exe-files ==

2013-10-20 10:28:05 0CCDD15D60C26590EDA69A660AA0C965 49208 -c--a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Soluto\Temp\SkypeAppControl_34f8ab3f-5c76-4757-95e9-2743c8a8c578\PCGAppControlPluginLoader.exe

2013-10-20 10:28:00 0CCDD15D60C26590EDA69A660AA0C965 49208 -c--a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Soluto\Temp\DropboxAppControl_40bc36ec-d656-4d9e-8319-87ab96114668\PCGAppControlPluginLoader.exe

2013-10-20 10:00:07 69CA82A7482A00D8EE063D2B97FC4338 781383 ----a-w- C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\Downloads\RSIT (1).exe

2013-10-19 16:15:39 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\Trend Micro\Eigenaar.exe

2013-10-19 16:15:13 69CA82A7482A00D8EE063D2B97FC4338 781383 ----a-w- C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\Downloads\RSIT.exe

2013-10-19 16:13:40 48ADE298218559C919F41C343575253B 254912 ----a-w- C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\Downloads\DriverFinder_Setup.exe

2013-10-19 10:51:33 8F101DD2F46E59469FE0F599DA0530F2 2066272 ----a-w- C:\Program Files\Google\Update\Download\{4DC8B4CA-1BDA-483E-B5FA-D3C12E15B62D}\30.0.1599.101\30.0.1599.101_30.0.1599.69_chrome_updater.exe

2013-10-19 10:27:02 0CCDD15D60C26590EDA69A660AA0C965 49208 -c--a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Soluto\Temp\SkypeAppControl_b52832e9-c99a-42fd-8560-2f4ed3b40870\PCGAppControlPluginLoader.exe

2013-10-19 10:26:59 0CCDD15D60C26590EDA69A660AA0C965 49208 -c--a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Soluto\Temp\DropboxAppControl_7077575b-4709-4276-8b8f-2df55f74a5fb\PCGAppControlPluginLoader.exe

2013-10-18 10:26:49 0CCDD15D60C26590EDA69A660AA0C965 49208 -c--a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Soluto\Temp\SkypeAppControl_4f617446-bd59-4e77-b662-ac499229de68\PCGAppControlPluginLoader.exe

2013-10-18 10:26:37 0CCDD15D60C26590EDA69A660AA0C965 49208 -c--a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Soluto\Temp\DropboxAppControl_47b4a3a8-e924-46b5-a171-e6f5da6c10be\PCGAppControlPluginLoader.exe

2013-10-17 10:08:06 0CCDD15D60C26590EDA69A660AA0C965 49208 -c--a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Soluto\Temp\SkypeAppControl_4666e857-c169-4d82-8544-360a60e2eae5\PCGAppControlPluginLoader.exe

2013-10-17 10:08:03 0CCDD15D60C26590EDA69A660AA0C965 49208 -c--a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Soluto\Temp\DropboxAppControl_1dc12fb6-fa7a-4d85-b4c3-cc6846703c5d\PCGAppControlPluginLoader.exe

2013-10-16 09:49:23 0CCDD15D60C26590EDA69A660AA0C965 49208 -c--a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Soluto\Temp\SkypeAppControl_4213bbdc-4a07-46ad-a5a8-ffbbe9911c1e\PCGAppControlPluginLoader.exe

2013-10-16 09:49:18 0CCDD15D60C26590EDA69A660AA0C965 49208 -c--a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Soluto\Temp\DropboxAppControl_3d3d6f55-fc40-401d-a89d-343598683cd5\PCGAppControlPluginLoader.exe

2013-10-15 09:33:27 0CCDD15D60C26590EDA69A660AA0C965 49208 -c--a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Soluto\Temp\SkypeAppControl_61c16d13-3167-43a8-800a-5dc435637fbb\PCGAppControlPluginLoader.exe

2013-10-15 09:33:24 0CCDD15D60C26590EDA69A660AA0C965 49208 -c--a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Soluto\Temp\DropboxAppControl_8f956332-c2a3-479e-ac33-e71bfd5ffe10\PCGAppControlPluginLoader.exe

2013-10-14 09:34:02 0CCDD15D60C26590EDA69A660AA0C965 49208 -c--a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Soluto\Temp\SkypeAppControl_c47d74b2-99d0-471e-860b-4a18d390423d\PCGAppControlPluginLoader.exe

2013-10-14 09:33:59 0CCDD15D60C26590EDA69A660AA0C965 49208 -c--a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Soluto\Temp\DropboxAppControl_4141b372-bfcd-4df5-af9a-cf12b62346a3\PCGAppControlPluginLoader.exe

=== C: other files ==

2013-10-20 13:46:26 C9B2AEB5B2010E0D8C616B4463058393 4028526 ----a-w- C:\RECYCLER\S-1-5-21-1177238915-484061587-839522115-1003\Dc28.zip

2013-10-20 13:46:24 C9B2AEB5B2010E0D8C616B4463058393 4028526 ----a-w- C:\RECYCLER\S-1-5-21-1177238915-484061587-839522115-1003\Dc35.zip

2013-10-20 13:46:22 C9B2AEB5B2010E0D8C616B4463058393 4028526 ----a-w- C:\RECYCLER\S-1-5-21-1177238915-484061587-839522115-1003\Dc34.zip

2013-10-20 13:45:30 C9B2AEB5B2010E0D8C616B4463058393 4028526 ----a-w- C:\RECYCLER\S-1-5-21-1177238915-484061587-839522115-1003\Dc33.zip

2013-10-20 13:44:14 C9B2AEB5B2010E0D8C616B4463058393 4028526 ----a-w- C:\RECYCLER\S-1-5-21-1177238915-484061587-839522115-1003\Dc32.zip

2013-10-20 13:43:58 C9B2AEB5B2010E0D8C616B4463058393 4028526 ----a-w- C:\RECYCLER\S-1-5-21-1177238915-484061587-839522115-1003\Dc31.zip

2013-10-20 13:43:53 C9B2AEB5B2010E0D8C616B4463058393 4028526 ----a-w- C:\RECYCLER\S-1-5-21-1177238915-484061587-839522115-1003\Dc30.zip

2013-10-20 13:43:12 C9B2AEB5B2010E0D8C616B4463058393 4028526 ----a-w- C:\RECYCLER\S-1-5-21-1177238915-484061587-839522115-1003\Dc29.zip

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE"

"DWQueuedReporting"="C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe -t"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1177238915-484061587-839522115-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe"

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE"

"DWQueuedReporting"="C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe -t"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"LVCOMS"="C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver\LVCOMS.EXE"

"igfxpers"="C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"avast"="C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe /nogui"

"APSDaemon"="C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe -atboottime"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe"

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

==== Startup Registry Disabled ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Adobe ARM]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Adobe ARM"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\ARM\\1.0\\AdobeARM.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\HotKeysCmds]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="HotKeysCmds"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\WINDOWS\\system32\\hkcmd.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\HP Software Update]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="HP Software Update"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWuSchd2.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\hpqSRMon]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="hpqSRMon"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqSRMon.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\IgfxTray]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="IgfxTray"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\WINDOWS\\system32\\igfxtray.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\LVCOMS]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="LVCOMS"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files\\Common Files\\Logitech\\PDDriver\\LVCOMS.EXE"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\mxomssmenu]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="mxomssmenu"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files\\Maxtor\\OneTouch Status\\maxmenumgr.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Nikon Transfer Monitor]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Nikon Transfer Monitor"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files\\Common Files\\Nikon\\Monitor\\NkMonitor.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\RealTray]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="RealTray"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files\\Real\\RealPlayer\\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Skype]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Skype"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe\" /minimized /regrun"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Adobe Reader Snelle start.lnk]

"item"="Adobe Reader Snelle start"

"backup"="C:\\WINDOWS\\pss\\Adobe Reader Snelle start.lnkCommon Startup"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^HP Digital Imaging Monitor.lnk]

"item"="HP Digital Imaging Monitor"

"path"="C:\\Documents and Settings\\All Users\\Menu Start\\Programma's\\Opstarten\\HP Digital Imaging Monitor.lnk"

"backup"="C:\\WINDOWS\\pss\\HP Digital Imaging Monitor.lnkCommon Startup"

"command"="C:\\PROGRA~1\\Hp\\DIGITA~1\\bin\\hpqtra08.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Microsoft Office.lnk]

"item"="Microsoft Office"

"backup"="C:\\WINDOWS\\pss\\Microsoft Office.lnkCommon Startup"

"command"="C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office\\OSA9.EXE"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Poort voor Symantec Fax Starter Edition.lnk]

"item"="Poort voor Symantec Fax Starter Edition"

"backup"="C:\\WINDOWS\\pss\\Poort voor Symantec Fax Starter Edition.lnkCommon Startup"

"command"="C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office\\1043\\OLFSNT40.EXE"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Reality Fusion GameCam SE.lnk]

"item"="Reality Fusion GameCam SE"

"backup"="C:\\WINDOWS\\pss\\Reality Fusion GameCam SE.lnkCommon Startup"

"command"="C:\\PROGRA~1\\REALIT~1\\REALIT~1\\Program\\RFTRay.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^Eigenaar.DELL^Menu Start^Programma's^Opstarten^hpqtra08.exe]

"item"="hpqtra08"

"path"="C:\\Documents and Settings\\Eigenaar.DELL\\Menu Start\\Programma's\\Opstarten\\hpqtra08.exe"

"backup"="C:\\WINDOWS\\pss\\hpqtra08.exeStartup"

"command"="C:\\Documents and Settings\\Eigenaar.DELL\\Menu Start\\Programma's\\Opstarten\\hpqtra08.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^Eigenaar.DELL^Menu Start^Programma's^Opstarten^Secunia PSI.lnk]

"item"="Secunia PSI"

"backup"="C:\\WINDOWS\\pss\\Secunia PSI.lnkStartup"

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [10/09/2013 09:41 AM]

C:\WINDOWS\tasks\avast\Undetermined Task.exe []

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [11/15/2012 12:13 PM]

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [11/15/2012 12:13 PM]

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"smartwebprinting@hp.com"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn2" [04/06/2012 03:45 PM]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"smartwebprinting@hp.com"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn2" [04/06/2012 03:45 PM]

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qpn01x6z.default

- Microsoft .NET Framework Assistant - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension

- avast Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF

- DataMngr - C:\Program Files\iMesh Applications\MediaBar\Datamngr\FirefoxExtension

- DataMngr - %ProfilePath%\extensions\{1FD91A9C-410C-4090-BBCC-55D3450EF433}

- I Want This - %ProfilePath%\extensions\crossriderapp2258@crossrider.com

- Delta Toolbar - %ProfilePath%\extensions\ffxtlbr@delta.com

- softonic.com - %ProfilePath%\extensions\ffxtlbra@softonic.com

- Yontoo - %ProfilePath%\extensions\plugin@yontoo.com

- Wincore Mediabar - %ProfilePath%\extensions\{28387537-e3f9-4ed7-860c-11e69af4a8a0}

- DealPly - %ProfilePath%\extensions\{EB9394A3-4AD6-4918-9537-31A1FD8E8EDF}

- Torntv - %ProfilePath%\extensions\torntv@torntv.com.xpi

AppDir: C:\Program Files\Mozilla Firefox

- DataMngr - %AppDir%\extensions\{1FD91A9C-410C-4090-BBCC-55D3450EF433}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qpn01x6z.default

D7324EB1EDCB8990F8522DE0311359E9 - C:\WINDOWS\system32\npdeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.250.17

2FAF656688BDBCC1076385E58567939D - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.0 Runtime\bin\plugin2\npjp2.dll - Java Platform SE 7 U3

38DD6F1A9808139033B3714BEE1EEA97 - C:\Program Files\Java\jre7\bin\new_plugin\npjp2.dll - Java Platform SE 7 U2

8C2044169BE2224C8A7CB8E81E7581AF - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.21.79\npGoogleUpdate3.dll - Google Update

FC5866F7793AF2CBCD425CC4B8D32A9E - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Zylom\ZylomGamesPlayer\npzylomgamesplayer.dll - Zylom Plugin

AB87EEFFD18F2BAAFC274E7075EA6C67 - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll - Windows Presentation Foundation / Windows Presentation Foundation

901DF887DBDF87FA3C659239F68F3228 - C:\Program Files\Windows Media Player\npdrmv2.dll - Microsoft® DRM

F89E6BBD6A080D8C714DFB6F30678288 - C:\Program Files\Windows Media Player\npwmsdrm.dll - Microsoft® DRM

0F9DEA5814D22F83FED5F427E263DED0 - C:\Program Files\Windows Media Player\npdsplay.dll - Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library

F0B8C822A200250EDF60049F07E4CC41 - C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Real\browser\plugins\nppl3260.dll - RealPlayer G2 LiveConnect-Enabled Plug-In (32-bit)

30257426F6DA31808C6698EC01DE2D97 - C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Real\browser\plugins\nprpjplug.dll - RealPlayer Version Plugin

3CB231F12674D3CB0AC1F5EDE9578E85 - C:\WINDOWS\system32\npwmsdrm.dll - Microsoft® Windows Media Services

3EA079023D32054BFD73D08E77C72609 - C:\WINDOWS\system32\npptools.dll - Besturingssysteem Microsoft® Windows®

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

bodddioamolcibagionmmobehnbhiakf - No path found[]

jbpkiefagocgkmemidfngdkamloieekf - No path found[]

lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Skype for Chromium\skype_chrome_extension.crx[10/02/2012 01:14 PM]

Angry Birds - Eigenaar.DELL - Default\Extensions\aknpkdffaafgjchaibgeefbgmgeghloj

Google Drive - Eigenaar.DELL - Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf

YouTube - Eigenaar.DELL - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - Eigenaar.DELL - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Cut the Rope - Eigenaar.DELL - Default\Extensions\gkddaofiamhgfjmaccfcfpfolpgbeomj

Skype Click to Call - Eigenaar.DELL - Default\Extensions\lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl

Chrome In-App Payments service - Eigenaar.DELL - Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

Gmail - Eigenaar.DELL - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== EOF on Sun 10/20/2013 at 16:00:38.18 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.


 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\Downloads\RSIT (1).exe;f
 C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\Downloads\DriverFinder_Setup.exe;f
 C:\Program Files\iMesh Applications\MediaBar;fs
 {1FD91A9C-410C-4090-BBCC-55D3450EF433};c
 DataMngr;ff
 I Want This;ff
 Delta Toolbar;ff
 softonic.com;ff
 Yontoo;ff
 Wincore Mediabar;ff
 DealPly;ff
 Torntv;ff
 Bodddioamolcibagionmmobehnbhiakf;chr
 Jbpkiefagocgkmemidfngdkamloieekf;chr

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Firefox Look
 • Chrome Look
 • Firefox Defaults
 • Shortcut Fix
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

hier is het log

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 17-October-2013

Tool run by Eigenaar on Sun 10/20/2013 at 19:58:44.46.

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 Service Pack 3 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\Downloads\zoek\zoek.scr [script inserted] [Checkboxes used]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2013-10-20-140038.log 19095 bytes

==== Creating Sample_20131020_0814.zip ======================

Process chrome.exe killed

Copied file C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\BabMaint.exe to sample\BabMaint.exe

sample\BabMaint.exe renamed to 06D4F8F40814EF453CBAA45F036F9A5D

C:\Documents and Settings\All Users\Bureaublad\sample_20131020_0814.zip created successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-1177238915-484061587-839522115-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

==== FireFox Fix ======================

Deleted from C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qpn01x6z.default\prefs.js:

user_pref("browser.startup.homepage", "http://search.imesh.net");

user_pref("browser.search.selectedEngine", "AVG Secure Search");

Added to C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qpn01x6z.default\prefs.js:

user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.google.com");

user_pref("browser.search.defaulturl", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.newtab.url", "http://www.google.com/");

user_pref("browser.search.defaultengine", "Google");

user_pref("browser.search.defaultenginename", "Google");

user_pref("browser.search.selectedEngine", "Google");

user_pref("browser.search.order.1", "Google");

user_pref("keyword.URL", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.search.suggest.enabled", true);

user_pref("browser.search.useDBForOrder", true);

ProfilePath: C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qpn01x6z.default

---- Lines DataMngr removed from prefs.js ----

user_pref("DataMngr.Updater.Enabled", "true");

---- Lines DataMngr modified from prefs.js ----

---- Lines DataMngr removed from user.js ----

---- Lines I Want This removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.description", "I Want This!");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.name", "I Want This");

---- Lines I Want This modified from prefs.js ----

---- Lines I Want This removed from user.js ----

---- Lines Delta Toolbar removed from prefs.js ----

---- Lines Delta Toolbar modified from prefs.js ----

---- Lines Delta Toolbar removed from user.js ----

---- Lines softonic.com removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.Softonic.tlbrSrchUrl", "http://search.softonic.com/MON00001/tb_v1?SearchSource=1&cc=&q=");

---- Lines softonic.com modified from prefs.js ----

user_pref("extensions.enabledAddons", "{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}:0.0.0,wrc@avast.com:6.0.1407,ffxtlbr@babylon.com:1.2.0,crossriderapp2258@crossrider.com:0.80.26,ffxtlbra@softonic.com:1.5.0,{1FD91A9C-410C-4090-BBCC-55D3450EF433}:1.0,{28387537-e3f9-4ed7-860c-11e69af4a8a0}:4.6.1.01,{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:7.0.1");

---- Lines softonic.com removed from user.js ----

user_pref("extensions.Softonic.tlbrSrchUrl", "http://search.softonic.com/MON00001/tb_v1?SearchSource=1&cc=&q=");

---- Lines Yontoo removed from prefs.js ----

---- Lines Yontoo modified from prefs.js ----

---- Lines Yontoo removed from user.js ----

user_pref("extentions.y2layers.defaultEnableAppsList", "twittube,buzzdock,YontooNewOffers");

---- Lines Wincore Mediabar removed from prefs.js ----

---- Lines Wincore Mediabar modified from prefs.js ----

---- Lines Wincore Mediabar removed from user.js ----

---- Lines DealPly removed from prefs.js ----

---- Lines DealPly modified from prefs.js ----

---- Lines DealPly removed from user.js ----

user_pref('extensions.dealply.partner', 'inff');

user_pref('extensions.dealply.channel', 'infftog01');

user_pref('extensions.dealply.installId', 'v24300260020945368739172012111114122533');

user_pref('extensions.dealply.installIdSource', 'inst');

user_pref('extensions.dealply.sampleGroup', '3');

user_pref('extensions.dealply.partner', 'vita');

user_pref('extensions.dealply.channel', 'vitasuperfiles');

user_pref('extensions.dealply.installId', 'v24300266269130459584412012111214315133');

user_pref('extensions.dealply.installIdSource', 'inst');

user_pref('extensions.dealply.sampleGroup', '3');

---- Lines Torntv removed from prefs.js ----

---- Lines Torntv modified from prefs.js ----

---- Lines Torntv removed from user.js ----

---- Lines BabylonToolbar removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.BabylonToolbar.babExt", "");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.babTrack", "affID=110819");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.bbDpng", 4);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.dfltSrch", true);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.hmpg", true);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.lastDP", 4);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.lastVrsnTs", "1.5.3.1715:09:33");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.mntrFFxVrsn", "7.0");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.newTab", false);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.propectorlck", 74727152);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtkDS", 1);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtkHmpg", 1);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.smplGrp", "none");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.srcExt", "ss");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.vrsnTs", "1.5.3.1715:09:33");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.aflt", "babsst");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.babExt", "");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.babTrack", "affID=110819");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.hardId", "141a73df000000000000000cf6354857");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.id", "141a73df000000000000000cf6354857");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.instlDay", "15455");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.instlRef", "sst");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.newTab", false);

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.prdct", "BabylonToolbar");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.prtnrId", "babylon");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.smplGrp", "none");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.srcExt", "ss");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.tlbrId", "tb9");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.vrsn", "1.5.3.17");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.vrsni", "1.5.3.17");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.vrsnTs", "1.5.3.1715:09:33");

---- Lines BabylonToolbar modified from prefs.js ----

---- Lines BabylonToolbar removed from user.js ----

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.id", "141a73df000000000000000cf6354857");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.hardId", "141a73df000000000000000cf6354857");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.instlDay", "15514");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.vrsn", "1.5.3.17");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.vrsni", "1.5.3.17");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.prtnrId", "babylon");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.prdct", "BabylonToolbar");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.aflt", "babsst");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.tlbrId", "tb9");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.instlRef", "sst");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.autoRvrt", "false");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.newTab", false);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.tlbrSrchUrl", "http://search.babylon.com/?babsrc=TB_def&mntrId=141a73df000000000000000cf6354857&q=");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.id", "141a73df000000000000000cf6354857");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.appId", "{BDB69379-802F-4eaf-B541-F8DE92DD98DB}");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.instlDay", "15656");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.vrsn", "1.8.3.8");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.vrsni", "1.8.3.8");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.vrsnTs", "1.8.3.813:22:31");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtnrId", "babylon");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.prdct", "BabylonToolbar");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.aflt", "babsst");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.smplGrp", "none");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.tlbrId", "tb9");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.instlRef", "sst");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.dfltLng", "en");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.excTlbr", false);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.admin", false);

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.babTrack", "affID=110824&tt=4612_7");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.babExt", "");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.srcExt", "ss");

---- Lines Search removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.Softonic.rvrtMsg", "Click Yes to keep current home page and default search settings, Click No to restore original settings");

---- Lines Search modified from prefs.js ----

---- Lines Search removed from user.js ----

user_pref("extensions.Softonic.rvrtMsg", "Click Yes to keep current home page and default search settings, Click No to restore original settings");

---- Lines imesh removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.cookie._GPL_sr[imesh.com].expiration", "Sat May 05 2012 23:32:08 GMT+0200");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.cookie._GPL_sr[imesh.com].value", "1336167128");

---- Lines imesh modified from prefs.js ----

---- Lines imesh removed from user.js ----

---- Lines ask.com removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.wrc.SearchRules.ask.com.style", ".WRCN {display:none} #yui-main .tsrc_vnru .title + .WRCN, #yui-main #teoma-results .title + .WRCN {display:inline !important; background: url(\"IMAGE\") right no-repeat}");

user_pref("extensions.wrc.SearchRules.ask.com.url", "^http(s)?\\:\\/\\/(.+\\.)?ask\\.com\\/.*");

---- Lines ask.com modified from prefs.js ----

---- Lines ask.com removed from user.js ----

---- Lines crossrider removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.crossrider.bic", "136f878fae898f0a5a41e3b1a9cbb8bb");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.active", true);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.addressbar", "");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.affid", "0");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.backgroundver", 8);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.can_run_bg_code", true);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.certdomaininstaller", "");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.changeprevious", false);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.cookie._GPL_aoi.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.cookie._GPL_aoi.value", "1335608540");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.cookie._GPL_crr.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.cookie._GPL_crr.value", "1336202311");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.cookie._GPL_geo.expiration", "Sat May 05 2012 12:22:23 GMT+0200");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.cookie._GPL_geo.value", "%7B%22geoplugin_city%22%3A%22Capelle%22%2C%22geoplugin_region%22%3A%22South%20Holland%22%2C%22geoplugin_areaCode%22%3A0%2C%22geoplugin_dmaCode%22%3A0%2C%22geoplugin_countryCode%22%3A%22NL%22%2C%22geoplugin_countryName%22%3A%22Netherlands%22%2C%22geoplugin_continentCode%22%3A%22EU%22%2C%22geoplugin_latitude%22%3A51.929901%2C%22geoplugin_longitude%22%3A4.5796%2C%22geoplugin_regionCode%22%3A11%2C%22geoplugin_regionName%22%3A%22South%20Holland%22%2C%22geoplugin_currencyCode%22%3A%22EUR%22%2C%22geoplugin_currencySymbol%22%3A%22%26%238364%3B%22%2C%22geoplugin_currencyConverter%22%3A0.7553650629%7D");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.cookie._GPL_hotfix20111102645.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.cookie._GPL_hotfix20111102645.value", "%221%22");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.cookie._GPL_installer_params.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.cookie._GPL_installer_params.value", "%7B%22source_id%22%3A%2220646%22%2C%22sub_id%22%3A%22default%22%2C%22uzid%22%3A%2220646%26subid%3D%26pid%3D1112%22%7D");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.cookie._GPL_parent_zoneid.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.cookie._GPL_parent_zoneid.value", "%2220646%22");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.cookie._GPL_zoneid.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.cookie._GPL_zoneid.value", "%2232962%22");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.cookie.InstallationTime.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.cookie.InstallationTime.value", "1335608540");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.domain", "");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.emailsig", "");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.enablesearch", false);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.exposesites", "");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.fbremoteurl", "");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.group", 0);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.homepage", "");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.iframe", false);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.InstallationTime", 1335608540);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.manifesturl", "");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.newtab", "");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.opensearch", "");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.plugins.plugin_13.name", "CrossriderAppUtils");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.plugins.plugin_13.ver", 1);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.plugins.plugin_14.name", "CrossriderUtils");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.plugins.plugin_14.ver", 1);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.plugins.plugin_15.name", "FacebookFFIE");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.plugins.plugin_15.ver", 1);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.plugins.plugin_16.name", "FFAppAPIWrapper");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.plugins.plugin_16.ver", 1);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.plugins.plugin_17.name", "jQuery");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.plugins.plugin_17.ver", 1);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.plugins_lists.plugins_0", "17,14,16");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.plugins_lists.plugins_1", "17,14,13,16,15");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.pluginsurl", "http://app-static.crossrider.com/plugin/apps/2258/plugins/080/ff/plugins.json");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.pluginsversion", 2);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.premium", true);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.publisher", "215 Apps");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.searchstatus", 0);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.setnewtab", false);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.settingsurl", "");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.thankyou", "http://iw.antthis.com/thankyou.html");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.updateinterval", 360);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.2258.ver", 50);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.adsOldValue", -1);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.adsOldValue", -1);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.apps", "2258");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.bic", "136f878fae898f0a5a41e3b1a9cbb8bb");

user_pref("extensions.crossriderapp2258.cid", 2258);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.firstrun", false);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.hadappinstalled", true);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.installationdate", 1335608540);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.lastcheck", 22270031);

user_pref("extensions.crossriderapp2258.lastcheckitem", 22270039);

---- Lines crossrider modified from prefs.js ----

user_pref("extensions.enabledAddons", "{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}:0.0.0,wrc@avast.com:6.0.1407,ffxtlbr@babylon.com:1.2.0,crossriderapp2258@crossrider.com:0.80.26,ffxtlbra@disabled:1.5.0,{1FD91A9C-410C-4090-BBCC-55D3450EF433}:1.0,{28387537-e3f9-4ed7-860c-11e69af4a8a0}:4.6.1.01,{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:7.0.1");

---- Lines crossrider removed from user.js ----

---- Lines Search-Results removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.wrc.SearchRules.rambler.ru.style", ".WRCN {display:none} .search-results .title + .WRCN {display:inline !important; background: url(\"IMAGE\") right no-repeat}");

---- Lines Search-Results modified from prefs.js ----

---- Lines Search-Results removed from user.js ----

---- Lines 1FD91A9C-410C-4090-BBCC-55D3450EF433 removed from prefs.js ----

---- Lines 1FD91A9C-410C-4090-BBCC-55D3450EF433 modified from prefs.js ----

user_pref("extensions.enabledAddons", "{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}:0.0.0,wrc@avast.com:6.0.1407,ffxtlbr@babylon.com:1.2.0,disabledapp2258@disabled.com:0.80.26,ffxtlbra@disabled:1.5.0,{1FD91A9C-410C-4090-BBCC-55D3450EF433}:1.0,{28387537-e3f9-4ed7-860c-11e69af4a8a0}:4.6.1.01,{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:7.0.1");

---- Lines 1FD91A9C-410C-4090-BBCC-55D3450EF433 removed from user.js ----

---- Lines ilivid removed from prefs.js ----

---- Lines ilivid modified from prefs.js ----

---- Lines ilivid removed from user.js ----

---- Lines {1FD91A9C-410C-4090-BBCC-55D3450EF433} removed from prefs.js ----

---- Lines {1FD91A9C-410C-4090-BBCC-55D3450EF433} modified from prefs.js ----

---- Lines {1FD91A9C-410C-4090-BBCC-55D3450EF433} removed from user.js ----

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

user_20131020_0817_.backup

prefs_20131020_0817_.backup

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Program Files\iMesh Applications\MediaBar deleted

C:\Program Files\Delta deleted

C:\Program Files\iMesh Applications deleted

C:\Program Files\SearchCore for Browsers deleted

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Uniblue deleted

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\LimeWirePlus deleted

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\searchquband deleted

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Systweak deleted

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Babylon deleted

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Trymedia deleted

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Local Settings\Application Data\Ilivid Player deleted

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Local Settings\Application Data\CRE deleted

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Local Settings\Application Data\PackageAware deleted

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Local Settings\Application Data\Conduit deleted

C:\WINDOWS\002693_.tmp deleted

C:\WINDOWS\SET3.tmp deleted

C:\WINDOWS\SET4.tmp deleted

C:\WINDOWS\SET8.tmp deleted

C:\WINDOWS\wininit.ini deleted

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\AppData\LocalLow\DataMngr deleted

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qpn01x6z.default\searchplugins\browsemngr.xml deleted

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qpn01x6z.default\searchplugins\SearchResults.xml deleted

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qpn01x6z.default\searchplugins\Search_Results.xml deleted

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qpn01x6z.default\ilividtoolbarguid deleted

C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{1FD91A9C-410C-4090-BBCC-55D3450EF433} deleted

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\BabMaint.exe deleted

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qpn01x6z.default\extensions\ffxtlbra@softonic.com deleted

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qpn01x6z.default\extensions\plugin@yontoo.com deleted

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qpn01x6z.default\extensions\crossriderapp2258@crossrider.com deleted

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{1FD91A9C-410C-4090-BBCC-55D3450EF433}" not found

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{1FD91A9C-410C-4090-BBCC-55D3450EF433}" not found

"C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\Downloads\RSIT (1).exe" deleted

"C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\Downloads\DriverFinder_Setup.exe" deleted

"C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qpn01x6z.default\extensions\torntv@torntv.com.xpi" deleted

"C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qpn01x6z.default\extensions\{1FD91A9C-410C-4090-BBCC-55D3450EF433}" deleted

"C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qpn01x6z.default\extensions\{1FD91A9C-410C-4090-BBCC-55D3450EF433}" deleted

"C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\VTExtra\cdcert.cat" deleted

"C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\VTExtra" deleted

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"smartwebprinting@hp.com"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn2" [04/06/2012 03:45 PM]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"smartwebprinting@hp.com"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn2" [04/06/2012 03:45 PM]

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qpn01x6z.default

- Microsoft .NET Framework Assistant - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension

- avast Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF

- Undetermined - C:\Program Files\iMesh Applications\MediaBar\Datamngr\FirefoxExtension

- Delta Toolbar - %ProfilePath%\extensions\ffxtlbr@delta.com

- Wincore Mediabar - %ProfilePath%\extensions\{28387537-e3f9-4ed7-860c-11e69af4a8a0}

- DealPly - %ProfilePath%\extensions\{EB9394A3-4AD6-4918-9537-31A1FD8E8EDF}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qpn01x6z.default

D7324EB1EDCB8990F8522DE0311359E9 - C:\WINDOWS\system32\npdeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.250.17

2FAF656688BDBCC1076385E58567939D - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.0 Runtime\bin\plugin2\npjp2.dll - Java Platform SE 7 U3

38DD6F1A9808139033B3714BEE1EEA97 - C:\Program Files\Java\jre7\bin\new_plugin\npjp2.dll - Java Platform SE 7 U2

8C2044169BE2224C8A7CB8E81E7581AF - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.21.79\npGoogleUpdate3.dll - Google Update

FC5866F7793AF2CBCD425CC4B8D32A9E - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Zylom\ZylomGamesPlayer\npzylomgamesplayer.dll - Zylom Plugin

AB87EEFFD18F2BAAFC274E7075EA6C67 - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll - Windows Presentation Foundation / Windows Presentation Foundation

901DF887DBDF87FA3C659239F68F3228 - C:\Program Files\Windows Media Player\npdrmv2.dll - Microsoft® DRM

F89E6BBD6A080D8C714DFB6F30678288 - C:\Program Files\Windows Media Player\npwmsdrm.dll - Microsoft® DRM

0F9DEA5814D22F83FED5F427E263DED0 - C:\Program Files\Windows Media Player\npdsplay.dll - Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library

F0B8C822A200250EDF60049F07E4CC41 - C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Real\browser\plugins\nppl3260.dll - RealPlayer G2 LiveConnect-Enabled Plug-In (32-bit)

30257426F6DA31808C6698EC01DE2D97 - C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Real\browser\plugins\nprpjplug.dll - RealPlayer Version Plugin

3CB231F12674D3CB0AC1F5EDE9578E85 - C:\WINDOWS\system32\npwmsdrm.dll - Microsoft® Windows Media Services

3EA079023D32054BFD73D08E77C72609 - C:\WINDOWS\system32\npptools.dll - Besturingssysteem Microsoft® Windows®

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qpn01x6z.default\extensions\ffxtlbr@delta.com" deleted

"C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qpn01x6z.default\extensions\{28387537-e3f9-4ed7-860c-11e69af4a8a0}" deleted

"C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qpn01x6z.default\extensions\{EB9394A3-4AD6-4918-9537-31A1FD8E8EDF}" deleted

"C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qpn01x6z.default\extensions\{EB9394A3-4AD6-4918-9537-31A1FD8E8EDF}" deleted

"C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qpn01x6z.default\extensions\{28387537-e3f9-4ed7-860c-11e69af4a8a0}" deleted

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

bodddioamolcibagionmmobehnbhiakf - No path found[]

jbpkiefagocgkmemidfngdkamloieekf - No path found[]

lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Skype for Chromium\skype_chrome_extension.crx[10/02/2012 01:14 PM]

Angry Birds - Eigenaar.DELL - Default\Extensions\aknpkdffaafgjchaibgeefbgmgeghloj

Google Drive - Eigenaar.DELL - Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf

YouTube - Eigenaar.DELL - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - Eigenaar.DELL - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Cut the Rope - Eigenaar.DELL - Default\Extensions\gkddaofiamhgfjmaccfcfpfolpgbeomj

Skype Click to Call - Eigenaar.DELL - Default\Extensions\lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl

Chrome In-App Payments service - Eigenaar.DELL - Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

Gmail - Eigenaar.DELL - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Chrome Fix ======================

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_search.conduit.com_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_productivity3.ourtoolbar.com_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_bodddioamolcibagionmmobehnbhiakf_0.localstorage deleted successfully

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_bodddioamolcibagionmmobehnbhiakf_0.localstorage-journal deleted successfully

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]

"Tabs"="http://www.delta-search.com/?affID=119556&babsrc=NT_ss&mntrId=141A000CF6354857"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]

"Tabs"="res://ieframe.dll/tabswelcome.htm"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{8EAD81EC-3E0B-47B7-9EF3-595F5FFB8C72}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} @ieframe.dll,-12512 Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=IE8SRC"

{4908C441-5A0C-483B-A8E6-F495DEFAAE55} Unknown Url="Not_Found"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

{8EAD81EC-3E0B-47B7-9EF3-595F5FFB8C72} Google Url="http://www.google.nl/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source?}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&sourceid=ie7&rlz=1I7GZEU_nlNL510"

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-1177238915-484061587-839522115-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{4908C441-5A0C-483B-A8E6-F495DEFAAE55} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== shortcuts on Users Desktops ======================

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\ABN AMRO Inloggen.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe --app=https://www.abnamro.nl/nl/logon/identification.html

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\AVS Video Converter.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSVideoConverter\AVSVideoConverter.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\AVS4YOU Software Navigator.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSSoftwareNavigator\AVS4YOUSoftwareNavigator.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\Regcleaner.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\HiJackThis.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Inloggen op Mijn AEGON.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe --app=https://online.aegon.nl/WSB/sso-box/wayf.html?int_source=/inloggen/

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\MIJN HOME PAGE.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\MIJN HOME PAGE

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Outlook Express.lnk - C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\PhotoFiltre.lnk - C:\Program Files\PhotoFiltre\PhotoFiltre.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Snelkoppeling naar kompozer.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\cursuskompozer\Cursus Kompozer\Programma's\KompoZer 0.7.10\kompozer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2008\ib2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2009\ib2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2010.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2010\ib2010.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2011.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2011\ib2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2012.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2012\ib2012.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Alkemade.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\Alkemade

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\CDBurnerXP.lnk - C:\Program Files\CDBurnerXP\cdbxpp.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\CollageIt.lnk - C:\Program Files\CollageIt\CollageIt.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\coverXP.lnk - C:\Program Files\coverXP\coverxp.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Fotoservice.lnk - C:\Program Files\AH\Fotoservice\Fotoservice.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Get The Best Facebook Chat Messenger.lnk -

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HD Tune.lnk - C:\Program Files\HD Tune\HDTune.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HP Photosmart Essential 3.0.lnk - C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqpse.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HP Solution Center.lnk - C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqdirec.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Intelli-studio.lnk - C:\Program Files\SAMSUNG\Intelli-studio\iStudio.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Kinderopvangtoeslag 2010notsent.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2010\ko2010.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Kinderopvangtoeslag 2011.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2011\ko2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\KO 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2009\ko2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\ko2011dec24sent.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2011\ko2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Mijn documenten.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\nikon handleiding.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\nikon handleiding.pdf

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Nikon Transfer.lnk - C:\Program Files\Nikon\Nikon Transfer\NktTransfer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Paint.NET.lnk - C:\Program Files\Paint.NET\PaintDotNet.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Panorama Maker 4.lnk - C:\Program Files\ArcSoft\Panorama Maker 4\PMK.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Shop for HP Supplies.lnk - C:\Program Files\Hp\HPSSUPPLY\hpqSSupply.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Speccy.lnk - C:\Program Files\Speccy\Speccy.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\ViewNX.lnk - C:\Program Files\Nikon\ViewNX\ViewNX.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Aangifte inkomstenbelasting 2007.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2007\ib2007.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Aangifte inkomstenbelasting 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2008claudia\ib2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Acrobat.com.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat.com\Acrobat.com.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\drivers.lnk - C:\DELL\drivers

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Kinderopvangtoeslag 2007.lnk - C:\Bdienst\2007\ko2007.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KO 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2008\ko2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KT 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kindertoeslag\2008\kt2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KT 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kindgebonden budget\2009\kt2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\PhotoViewer.lnk - C:\Program Files\Photo Viewer\PhotoViewer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Solution Center.lnk - C:\Program Files\Dell\SolutionCenter\DellSC.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\VT 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Voorlopige Teruggaaf\2008\vt2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Zoë\KLEURBOEK 1-2-3 nr.1.lnk - C:\Program Files\PuzzelMatch\Kleurboeken\Kleurboek 1-2-3 nr.1\ColorP.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\ABN AMRO Inloggen.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe --app=https://www.abnamro.nl/nl/logon/identification.html

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\AVS Video Converter.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSVideoConverter\AVSVideoConverter.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\AVS4YOU Software Navigator.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSSoftwareNavigator\AVS4YOUSoftwareNavigator.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\Regcleaner.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\HiJackThis.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Inloggen op Mijn AEGON.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe --app=https://online.aegon.nl/WSB/sso-box/wayf.html?int_source=/inloggen/

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\MIJN HOME PAGE.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\MIJN HOME PAGE

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Outlook Express.lnk - C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\PhotoFiltre.lnk - C:\Program Files\PhotoFiltre\PhotoFiltre.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Snelkoppeling naar kompozer.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\cursuskompozer\Cursus Kompozer\Programma's\KompoZer 0.7.10\kompozer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2008\ib2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2009\ib2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2010.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2010\ib2010.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2011.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2011\ib2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2012.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2012\ib2012.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Alkemade.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\Alkemade

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\CDBurnerXP.lnk - C:\Program Files\CDBurnerXP\cdbxpp.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\CollageIt.lnk - C:\Program Files\CollageIt\CollageIt.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\coverXP.lnk - C:\Program Files\coverXP\coverxp.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Fotoservice.lnk - C:\Program Files\AH\Fotoservice\Fotoservice.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Get The Best Facebook Chat Messenger.lnk -

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HD Tune.lnk - C:\Program Files\HD Tune\HDTune.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HP Photosmart Essential 3.0.lnk - C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqpse.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HP Solution Center.lnk - C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqdirec.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Intelli-studio.lnk - C:\Program Files\SAMSUNG\Intelli-studio\iStudio.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Kinderopvangtoeslag 2010notsent.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2010\ko2010.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Kinderopvangtoeslag 2011.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2011\ko2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\KO 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2009\ko2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\ko2011dec24sent.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2011\ko2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Mijn documenten.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\nikon handleiding.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\nikon handleiding.pdf

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Nikon Transfer.lnk - C:\Program Files\Nikon\Nikon Transfer\NktTransfer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Paint.NET.lnk - C:\Program Files\Paint.NET\PaintDotNet.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Panorama Maker 4.lnk - C:\Program Files\ArcSoft\Panorama Maker 4\PMK.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Shop for HP Supplies.lnk - C:\Program Files\Hp\HPSSUPPLY\hpqSSupply.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Speccy.lnk - C:\Program Files\Speccy\Speccy.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\ViewNX.lnk - C:\Program Files\Nikon\ViewNX\ViewNX.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Aangifte inkomstenbelasting 2007.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2007\ib2007.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Aangifte inkomstenbelasting 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2008claudia\ib2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Acrobat.com.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat.com\Acrobat.com.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\drivers.lnk - C:\DELL\drivers

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Kinderopvangtoeslag 2007.lnk - C:\Bdienst\2007\ko2007.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KO 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2008\ko2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KT 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kindertoeslag\2008\kt2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KT 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kindgebonden budget\2009\kt2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\PhotoViewer.lnk - C:\Program Files\Photo Viewer\PhotoViewer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Solution Center.lnk - C:\Program Files\Dell\SolutionCenter\DellSC.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\VT 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Voorlopige Teruggaaf\2008\vt2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Zoë\KLEURBOEK 1-2-3 nr.1.lnk - C:\Program Files\PuzzelMatch\Kleurboeken\Kleurboek 1-2-3 nr.1\ColorP.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\ABN AMRO Inloggen.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe --app=https://www.abnamro.nl/nl/logon/identification.html

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\AVS Video Converter.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSVideoConverter\AVSVideoConverter.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\AVS4YOU Software Navigator.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSSoftwareNavigator\AVS4YOUSoftwareNavigator.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\Regcleaner.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\HiJackThis.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Inloggen op Mijn AEGON.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe --app=https://online.aegon.nl/WSB/sso-box/wayf.html?int_source=/inloggen/

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\MIJN HOME PAGE.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\MIJN HOME PAGE

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Outlook Express.lnk - C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\PhotoFiltre.lnk - C:\Program Files\PhotoFiltre\PhotoFiltre.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Snelkoppeling naar kompozer.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\cursuskompozer\Cursus Kompozer\Programma's\KompoZer 0.7.10\kompozer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2008\ib2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2009\ib2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2010.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2010\ib2010.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2011.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2011\ib2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2012.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2012\ib2012.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Alkemade.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\Alkemade

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\CDBurnerXP.lnk - C:\Program Files\CDBurnerXP\cdbxpp.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\CollageIt.lnk - C:\Program Files\CollageIt\CollageIt.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\coverXP.lnk - C:\Program Files\coverXP\coverxp.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Fotoservice.lnk - C:\Program Files\AH\Fotoservice\Fotoservice.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Get The Best Facebook Chat Messenger.lnk -

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HD Tune.lnk - C:\Program Files\HD Tune\HDTune.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HP Photosmart Essential 3.0.lnk - C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqpse.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HP Solution Center.lnk - C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqdirec.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Intelli-studio.lnk - C:\Program Files\SAMSUNG\Intelli-studio\iStudio.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Kinderopvangtoeslag 2010notsent.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2010\ko2010.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Kinderopvangtoeslag 2011.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2011\ko2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\KO 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2009\ko2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\ko2011dec24sent.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2011\ko2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Mijn documenten.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\nikon handleiding.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\nikon handleiding.pdf

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Nikon Transfer.lnk - C:\Program Files\Nikon\Nikon Transfer\NktTransfer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Paint.NET.lnk - C:\Program Files\Paint.NET\PaintDotNet.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Panorama Maker 4.lnk - C:\Program Files\ArcSoft\Panorama Maker 4\PMK.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Shop for HP Supplies.lnk - C:\Program Files\Hp\HPSSUPPLY\hpqSSupply.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Speccy.lnk - C:\Program Files\Speccy\Speccy.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\ViewNX.lnk - C:\Program Files\Nikon\ViewNX\ViewNX.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Aangifte inkomstenbelasting 2007.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2007\ib2007.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Aangifte inkomstenbelasting 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2008claudia\ib2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Acrobat.com.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat.com\Acrobat.com.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\drivers.lnk - C:\DELL\drivers

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Kinderopvangtoeslag 2007.lnk - C:\Bdienst\2007\ko2007.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KO 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2008\ko2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KT 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kindertoeslag\2008\kt2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KT 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kindgebonden budget\2009\kt2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\PhotoViewer.lnk - C:\Program Files\Photo Viewer\PhotoViewer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Solution Center.lnk - C:\Program Files\Dell\SolutionCenter\DellSC.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\VT 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Voorlopige Teruggaaf\2008\vt2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Zoë\KLEURBOEK 1-2-3 nr.1.lnk - C:\Program Files\PuzzelMatch\Kleurboeken\Kleurboek 1-2-3 nr.1\ColorP.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\ABN AMRO Inloggen.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe --app=https://www.abnamro.nl/nl/logon/identification.html

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\AVS Video Converter.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSVideoConverter\AVSVideoConverter.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\AVS4YOU Software Navigator.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSSoftwareNavigator\AVS4YOUSoftwareNavigator.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\Regcleaner.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\HiJackThis.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Inloggen op Mijn AEGON.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe --app=https://online.aegon.nl/WSB/sso-box/wayf.html?int_source=/inloggen/

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\MIJN HOME PAGE.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\MIJN HOME PAGE

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Outlook Express.lnk - C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\PhotoFiltre.lnk - C:\Program Files\PhotoFiltre\PhotoFiltre.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Snelkoppeling naar kompozer.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\cursuskompozer\Cursus Kompozer\Programma's\KompoZer 0.7.10\kompozer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2008\ib2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2009\ib2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2010.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2010\ib2010.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2011.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2011\ib2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2012.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2012\ib2012.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Alkemade.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\Alkemade

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\CDBurnerXP.lnk - C:\Program Files\CDBurnerXP\cdbxpp.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\CollageIt.lnk - C:\Program Files\CollageIt\CollageIt.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\coverXP.lnk - C:\Program Files\coverXP\coverxp.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Fotoservice.lnk - C:\Program Files\AH\Fotoservice\Fotoservice.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Get The Best Facebook Chat Messenger.lnk -

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HD Tune.lnk - C:\Program Files\HD Tune\HDTune.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HP Photosmart Essential 3.0.lnk - C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqpse.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HP Solution Center.lnk - C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqdirec.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Intelli-studio.lnk - C:\Program Files\SAMSUNG\Intelli-studio\iStudio.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Kinderopvangtoeslag 2010notsent.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2010\ko2010.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Kinderopvangtoeslag 2011.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2011\ko2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\KO 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2009\ko2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\ko2011dec24sent.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2011\ko2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Mijn documenten.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\nikon handleiding.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\nikon handleiding.pdf

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Nikon Transfer.lnk - C:\Program Files\Nikon\Nikon Transfer\NktTransfer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Paint.NET.lnk - C:\Program Files\Paint.NET\PaintDotNet.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Panorama Maker 4.lnk - C:\Program Files\ArcSoft\Panorama Maker 4\PMK.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Shop for HP Supplies.lnk - C:\Program Files\Hp\HPSSUPPLY\hpqSSupply.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Speccy.lnk - C:\Program Files\Speccy\Speccy.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\ViewNX.lnk - C:\Program Files\Nikon\ViewNX\ViewNX.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Aangifte inkomstenbelasting 2007.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2007\ib2007.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Aangifte inkomstenbelasting 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2008claudia\ib2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Acrobat.com.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat.com\Acrobat.com.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\drivers.lnk - C:\DELL\drivers

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Kinderopvangtoeslag 2007.lnk - C:\Bdienst\2007\ko2007.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KO 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2008\ko2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KT 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kindertoeslag\2008\kt2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KT 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kindgebonden budget\2009\kt2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\PhotoViewer.lnk - C:\Program Files\Photo Viewer\PhotoViewer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Solution Center.lnk - C:\Program Files\Dell\SolutionCenter\DellSC.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\VT 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Voorlopige Teruggaaf\2008\vt2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Zoë\KLEURBOEK 1-2-3 nr.1.lnk - C:\Program Files\PuzzelMatch\Kleurboeken\Kleurboek 1-2-3 nr.1\ColorP.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\ABN AMRO Inloggen.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe --app=https://www.abnamro.nl/nl/logon/identification.html

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\AVS Video Converter.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSVideoConverter\AVSVideoConverter.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\AVS4YOU Software Navigator.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSSoftwareNavigator\AVS4YOUSoftwareNavigator.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\Regcleaner.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\HiJackThis.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Inloggen op Mijn AEGON.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe --app=https://online.aegon.nl/WSB/sso-box/wayf.html?int_source=/inloggen/

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\MIJN HOME PAGE.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\MIJN HOME PAGE

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Outlook Express.lnk - C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\PhotoFiltre.lnk - C:\Program Files\PhotoFiltre\PhotoFiltre.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Snelkoppeling naar kompozer.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\cursuskompozer\Cursus Kompozer\Programma's\KompoZer 0.7.10\kompozer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2008\ib2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2009\ib2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2010.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2010\ib2010.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2011.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2011\ib2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2012.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2012\ib2012.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Alkemade.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\Alkemade

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\CDBurnerXP.lnk - C:\Program Files\CDBurnerXP\cdbxpp.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\CollageIt.lnk - C:\Program Files\CollageIt\CollageIt.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\coverXP.lnk - C:\Program Files\coverXP\coverxp.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Fotoservice.lnk - C:\Program Files\AH\Fotoservice\Fotoservice.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Get The Best Facebook Chat Messenger.lnk -

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HD Tune.lnk - C:\Program Files\HD Tune\HDTune.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HP Photosmart Essential 3.0.lnk - C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqpse.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HP Solution Center.lnk - C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqdirec.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Intelli-studio.lnk - C:\Program Files\SAMSUNG\Intelli-studio\iStudio.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Kinderopvangtoeslag 2010notsent.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2010\ko2010.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Kinderopvangtoeslag 2011.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2011\ko2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\KO 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2009\ko2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\ko2011dec24sent.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2011\ko2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Mijn documenten.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\nikon handleiding.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\nikon handleiding.pdf

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Nikon Transfer.lnk - C:\Program Files\Nikon\Nikon Transfer\NktTransfer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Paint.NET.lnk - C:\Program Files\Paint.NET\PaintDotNet.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Panorama Maker 4.lnk - C:\Program Files\ArcSoft\Panorama Maker 4\PMK.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Shop for HP Supplies.lnk - C:\Program Files\Hp\HPSSUPPLY\hpqSSupply.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Speccy.lnk - C:\Program Files\Speccy\Speccy.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\ViewNX.lnk - C:\Program Files\Nikon\ViewNX\ViewNX.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Aangifte inkomstenbelasting 2007.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2007\ib2007.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Aangifte inkomstenbelasting 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2008claudia\ib2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Acrobat.com.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat.com\Acrobat.com.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\drivers.lnk - C:\DELL\drivers

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Kinderopvangtoeslag 2007.lnk - C:\Bdienst\2007\ko2007.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KO 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2008\ko2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KT 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kindertoeslag\2008\kt2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KT 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kindgebonden budget\2009\kt2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\PhotoViewer.lnk - C:\Program Files\Photo Viewer\PhotoViewer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Solution Center.lnk - C:\Program Files\Dell\SolutionCenter\DellSC.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\VT 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Voorlopige Teruggaaf\2008\vt2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Zoë\KLEURBOEK 1-2-3 nr.1.lnk - C:\Program Files\PuzzelMatch\Kleurboeken\Kleurboek 1-2-3 nr.1\ColorP.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\ABN AMRO Inloggen.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe --app=https://www.abnamro.nl/nl/logon/identification.html

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\AVS Video Converter.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSVideoConverter\AVSVideoConverter.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\AVS4YOU Software Navigator.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSSoftwareNavigator\AVS4YOUSoftwareNavigator.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\Regcleaner.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\HiJackThis.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Inloggen op Mijn AEGON.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe --app=https://online.aegon.nl/WSB/sso-box/wayf.html?int_source=/inloggen/

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\MIJN HOME PAGE.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\MIJN HOME PAGE

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Outlook Express.lnk - C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\PhotoFiltre.lnk - C:\Program Files\PhotoFiltre\PhotoFiltre.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Snelkoppeling naar kompozer.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\cursuskompozer\Cursus Kompozer\Programma's\KompoZer 0.7.10\kompozer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2008\ib2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2009\ib2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2010.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2010\ib2010.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2011.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2011\ib2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2012.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2012\ib2012.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Alkemade.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\Alkemade

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\CDBurnerXP.lnk - C:\Program Files\CDBurnerXP\cdbxpp.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\CollageIt.lnk - C:\Program Files\CollageIt\CollageIt.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\coverXP.lnk - C:\Program Files\coverXP\coverxp.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Fotoservice.lnk - C:\Program Files\AH\Fotoservice\Fotoservice.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Get The Best Facebook Chat Messenger.lnk -

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HD Tune.lnk - C:\Program Files\HD Tune\HDTune.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HP Photosmart Essential 3.0.lnk - C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqpse.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HP Solution Center.lnk - C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqdirec.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Intelli-studio.lnk - C:\Program Files\SAMSUNG\Intelli-studio\iStudio.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Kinderopvangtoeslag 2010notsent.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2010\ko2010.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Kinderopvangtoeslag 2011.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2011\ko2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\KO 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2009\ko2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\ko2011dec24sent.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2011\ko2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Mijn documenten.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\nikon handleiding.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\nikon handleiding.pdf

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Nikon Transfer.lnk - C:\Program Files\Nikon\Nikon Transfer\NktTransfer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Paint.NET.lnk - C:\Program Files\Paint.NET\PaintDotNet.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Panorama Maker 4.lnk - C:\Program Files\ArcSoft\Panorama Maker 4\PMK.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Shop for HP Supplies.lnk - C:\Program Files\Hp\HPSSUPPLY\hpqSSupply.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Speccy.lnk - C:\Program Files\Speccy\Speccy.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\ViewNX.lnk - C:\Program Files\Nikon\ViewNX\ViewNX.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Aangifte inkomstenbelasting 2007.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2007\ib2007.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Aangifte inkomstenbelasting 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2008claudia\ib2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Acrobat.com.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat.com\Acrobat.com.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\drivers.lnk - C:\DELL\drivers

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Kinderopvangtoeslag 2007.lnk - C:\Bdienst\2007\ko2007.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KO 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2008\ko2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KT 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kindertoeslag\2008\kt2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KT 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kindgebonden budget\2009\kt2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\PhotoViewer.lnk - C:\Program Files\Photo Viewer\PhotoViewer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Solution Center.lnk - C:\Program Files\Dell\SolutionCenter\DellSC.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\VT 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Voorlopige Teruggaaf\2008\vt2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Zoë\KLEURBOEK 1-2-3 nr.1.lnk - C:\Program Files\PuzzelMatch\Kleurboeken\Kleurboek 1-2-3 nr.1\ColorP.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\ABN AMRO Inloggen.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe --app=https://www.abnamro.nl/nl/logon/identification.html

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\AVS Video Converter.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSVideoConverter\AVSVideoConverter.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\AVS4YOU Software Navigator.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSSoftwareNavigator\AVS4YOUSoftwareNavigator.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\Regcleaner.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\HiJackThis.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Inloggen op Mijn AEGON.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe --app=https://online.aegon.nl/WSB/sso-box/wayf.html?int_source=/inloggen/

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\MIJN HOME PAGE.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\MIJN HOME PAGE

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Outlook Express.lnk - C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\PhotoFiltre.lnk - C:\Program Files\PhotoFiltre\PhotoFiltre.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Snelkoppeling naar kompozer.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\cursuskompozer\Cursus Kompozer\Programma's\KompoZer 0.7.10\kompozer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2008\ib2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2009\ib2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2010.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2010\ib2010.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2011.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2011\ib2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2012.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2012\ib2012.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Alkemade.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\Alkemade

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\CDBurnerXP.lnk - C:\Program Files\CDBurnerXP\cdbxpp.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\CollageIt.lnk - C:\Program Files\CollageIt\CollageIt.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\coverXP.lnk - C:\Program Files\coverXP\coverxp.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Fotoservice.lnk - C:\Program Files\AH\Fotoservice\Fotoservice.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Get The Best Facebook Chat Messenger.lnk -

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HD Tune.lnk - C:\Program Files\HD Tune\HDTune.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HP Photosmart Essential 3.0.lnk - C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqpse.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HP Solution Center.lnk - C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqdirec.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Intelli-studio.lnk - C:\Program Files\SAMSUNG\Intelli-studio\iStudio.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Kinderopvangtoeslag 2010notsent.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2010\ko2010.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Kinderopvangtoeslag 2011.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2011\ko2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\KO 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2009\ko2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\ko2011dec24sent.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2011\ko2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Mijn documenten.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\nikon handleiding.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\nikon handleiding.pdf

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Nikon Transfer.lnk - C:\Program Files\Nikon\Nikon Transfer\NktTransfer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Paint.NET.lnk - C:\Program Files\Paint.NET\PaintDotNet.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Panorama Maker 4.lnk - C:\Program Files\ArcSoft\Panorama Maker 4\PMK.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Shop for HP Supplies.lnk - C:\Program Files\Hp\HPSSUPPLY\hpqSSupply.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Speccy.lnk - C:\Program Files\Speccy\Speccy.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\ViewNX.lnk - C:\Program Files\Nikon\ViewNX\ViewNX.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Aangifte inkomstenbelasting 2007.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2007\ib2007.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Aangifte inkomstenbelasting 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2008claudia\ib2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Acrobat.com.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat.com\Acrobat.com.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\drivers.lnk - C:\DELL\drivers

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Kinderopvangtoeslag 2007.lnk - C:\Bdienst\2007\ko2007.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KO 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2008\ko2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KT 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kindertoeslag\2008\kt2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KT 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kindgebonden budget\2009\kt2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\PhotoViewer.lnk - C:\Program Files\Photo Viewer\PhotoViewer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Solution Center.lnk - C:\Program Files\Dell\SolutionCenter\DellSC.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\VT 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Voorlopige Teruggaaf\2008\vt2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Zoë\KLEURBOEK 1-2-3 nr.1.lnk - C:\Program Files\PuzzelMatch\Kleurboeken\Kleurboek 1-2-3 nr.1\ColorP.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\ABN AMRO Inloggen.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe --app=https://www.abnamro.nl/nl/logon/identification.html

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\AVS Video Converter.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSVideoConverter\AVSVideoConverter.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\AVS4YOU Software Navigator.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSSoftwareNavigator\AVS4YOUSoftwareNavigator.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\Regcleaner.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\HiJackThis.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Inloggen op Mijn AEGON.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe --app=https://online.aegon.nl/WSB/sso-box/wayf.html?int_source=/inloggen/

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\MIJN HOME PAGE.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\MIJN HOME PAGE

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Outlook Express.lnk - C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\PhotoFiltre.lnk - C:\Program Files\PhotoFiltre\PhotoFiltre.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Snelkoppeling naar kompozer.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\cursuskompozer\Cursus Kompozer\Programma's\KompoZer 0.7.10\kompozer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2008\ib2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2009\ib2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2010.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2010\ib2010.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2011.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2011\ib2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Aangifte inkomstenbelasting 2012.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2012\ib2012.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Alkemade.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\Alkemade

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\CDBurnerXP.lnk - C:\Program Files\CDBurnerXP\cdbxpp.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\CollageIt.lnk - C:\Program Files\CollageIt\CollageIt.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\coverXP.lnk - C:\Program Files\coverXP\coverxp.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Fotoservice.lnk - C:\Program Files\AH\Fotoservice\Fotoservice.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Get The Best Facebook Chat Messenger.lnk -

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HD Tune.lnk - C:\Program Files\HD Tune\HDTune.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HP Photosmart Essential 3.0.lnk - C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqpse.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\HP Solution Center.lnk - C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqdirec.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Intelli-studio.lnk - C:\Program Files\SAMSUNG\Intelli-studio\iStudio.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Kinderopvangtoeslag 2010notsent.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2010\ko2010.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Kinderopvangtoeslag 2011.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2011\ko2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\KO 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2009\ko2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\ko2011dec24sent.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2011\ko2011.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Mijn documenten.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\nikon handleiding.lnk - C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Mijn documenten\nikon handleiding.pdf

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Nikon Transfer.lnk - C:\Program Files\Nikon\Nikon Transfer\NktTransfer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Paint.NET.lnk - C:\Program Files\Paint.NET\PaintDotNet.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Panorama Maker 4.lnk - C:\Program Files\ArcSoft\Panorama Maker 4\PMK.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Shop for HP Supplies.lnk - C:\Program Files\Hp\HPSSUPPLY\hpqSSupply.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Speccy.lnk - C:\Program Files\Speccy\Speccy.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\ViewNX.lnk - C:\Program Files\Nikon\ViewNX\ViewNX.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Aangifte inkomstenbelasting 2007.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2007\ib2007.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Aangifte inkomstenbelasting 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting\2008claudia\ib2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Acrobat.com.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat.com\Acrobat.com.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\drivers.lnk - C:\DELL\drivers

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Kinderopvangtoeslag 2007.lnk - C:\Bdienst\2007\ko2007.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KO 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kinderopvangtoeslag\2008\ko2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KT 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kindertoeslag\2008\kt2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\KT 2009.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Kindgebonden budget\2009\kt2009.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\PhotoViewer.lnk - C:\Program Files\Photo Viewer\PhotoViewer.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Solution Center.lnk - C:\Program Files\Dell\SolutionCenter\DellSC.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\diverse om te bewaren\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\VT 2008.lnk - C:\Program Files\Belastingdienst\Voorlopige Teruggaaf\2008\vt2008.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Bureaublad\Zoë\KLEURBOEK 1-2-3 nr.1.lnk - C:\Program Files\PuzzelMatch\Kleurboeken\Kleurboek 1-2-3 nr.1\ColorP.exe

==== shortcuts on All Users Desktop ======================

C:\Documents and Settings\All Users\Bureaublad\Adobe Reader XI.lnk - C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Bureaublad\avast Free Antivirus.lnk -

C:\Documents and Settings\All Users\Bureaublad\CCleaner.lnk - C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Bureaublad\Defraggler.lnk - C:\Program Files\Defraggler\Defraggler.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Bureaublad\FileZilla Client.lnk - C:\Program Files\FileZilla FTP Client\filezilla.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Bureaublad\Film op CD & DVD 2.0.lnk - C:\MAGIX\Film_op_CD_DVD2\homeDVD-Film2.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Bureaublad\inl CEF128544712 pass ronwhy21.lnk - C:\Casino\Europa Casino\casino.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Bureaublad\jAlbum.lnk - C:\Program Files\jAlbum\jAlbum.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Bureaublad\MAGIX Foto Manager 10.lnk - C:\Program Files\MAGIX\Foto_Manager_10\FotoManager_dlx.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Bureaublad\MAGIX Video easy SE.lnk - C:\Program Files\MAGIX\Video_easy_SE\VideoEasy.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Bureaublad\Malwarebytes Anti-Malware.lnk - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Bureaublad\Maxtor Manager.lnk - C:\Program Files\Maxtor\ManagerApp\MaxUtilities.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Bureaublad\MGI PhotoSuite 4.lnk - C:\Program Files\MGI\MGI PhotoSuite 4\PhotoSuite.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Bureaublad\WOW Slider.lnk - C:\Program Files\WOW Slider\WOWSlider.exe

==== shortcuts in Users Start Menu ======================

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Eusing Free Registry Cleaner on the Web.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\RegCleaner.url

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\Regcleaner.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Help.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\RegCleaner.chm

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Uninstall Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\UNWISE.EXE

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Eusing Free Registry Cleaner on the Web.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\RegCleaner.url

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\Regcleaner.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Help.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\RegCleaner.chm

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Uninstall Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\UNWISE.EXE

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Eusing Free Registry Cleaner on the Web.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\RegCleaner.url

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\Regcleaner.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Help.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\RegCleaner.chm

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Uninstall Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\UNWISE.EXE

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Eusing Free Registry Cleaner on the Web.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\RegCleaner.url

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\Regcleaner.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Help.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\RegCleaner.chm

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Uninstall Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\UNWISE.EXE

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Eusing Free Registry Cleaner on the Web.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\RegCleaner.url

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\Regcleaner.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Help.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\RegCleaner.chm

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Uninstall Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\UNWISE.EXE

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Eusing Free Registry Cleaner on the Web.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\RegCleaner.url

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\Regcleaner.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Help.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\RegCleaner.chm

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Uninstall Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\UNWISE.EXE

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Eusing Free Registry Cleaner on the Web.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\RegCleaner.url

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\Regcleaner.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Help.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\RegCleaner.chm

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Uninstall Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\UNWISE.EXE

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Eusing Free Registry Cleaner on the Web.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\RegCleaner.url

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\Regcleaner.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Help.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\RegCleaner.chm

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Menu Start\Programma's\Free Registry Cleaner\Uninstall Eusing Free Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner\UNWISE.EXE

==== shortcuts in All Users Start Menu ======================

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Microsoft Excel.lnk - C:\WINDOWS\Installer\{00010413-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}\xlicons.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Microsoft Word.lnk - C:\WINDOWS\Installer\{00010413-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}\wordicon.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Google Chrome\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Java\About Java.lnk - C:\Program Files\Java\jre7\bin\javacpl.exe -tab about

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Java\Check For Updates.lnk - C:\Program Files\Java\jre7\bin\javacpl.exe -tab update

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Java\Configure Java.lnk - C:\Program Files\Java\jre7\bin\javacpl.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Java\Get Help.lnk -

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Java\Visit Java.com.lnk -

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Microsoft Silverlight\Microsoft Silverlight.lnk - C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\Silverlight.Configuration.exe

==== shortcuts in Quick Launch ======================

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\De Internet Explorer-browser starten.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Logitech QuickCam starten.lnk - C:\WINDOWS\Installer\{43A9F944-0398-425E-9E22-201F65FE0CCA}\quickcam.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\MAGIX Foto Manager 10.lnk - C:\Program Files\MAGIX\Foto_Manager_10\FotoManager_dlx.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\RealPlayer 7 Basic.lnk - C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Windows Media Player.lnk - C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe /prefetch:1

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\WinMerge.lnk - C:\Program Files\WinMerge\WinMergeU.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\De Internet Explorer-browser starten.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Logitech QuickCam starten.lnk - C:\WINDOWS\Installer\{43A9F944-0398-425E-9E22-201F65FE0CCA}\quickcam.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\MAGIX Foto Manager 10.lnk - C:\Program Files\MAGIX\Foto_Manager_10\FotoManager_dlx.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\RealPlayer 7 Basic.lnk - C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Windows Media Player.lnk - C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe /prefetch:1

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\WinMerge.lnk - C:\Program Files\WinMerge\WinMergeU.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\De Internet Explorer-browser starten.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Logitech QuickCam starten.lnk - C:\WINDOWS\Installer\{43A9F944-0398-425E-9E22-201F65FE0CCA}\quickcam.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\MAGIX Foto Manager 10.lnk - C:\Program Files\MAGIX\Foto_Manager_10\FotoManager_dlx.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\RealPlayer 7 Basic.lnk - C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Windows Media Player.lnk - C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe /prefetch:1

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\WinMerge.lnk - C:\Program Files\WinMerge\WinMergeU.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\De Internet Explorer-browser starten.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Logitech QuickCam starten.lnk - C:\WINDOWS\Installer\{43A9F944-0398-425E-9E22-201F65FE0CCA}\quickcam.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\MAGIX Foto Manager 10.lnk - C:\Program Files\MAGIX\Foto_Manager_10\FotoManager_dlx.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\RealPlayer 7 Basic.lnk - C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Windows Media Player.lnk - C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe /prefetch:1

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\WinMerge.lnk - C:\Program Files\WinMerge\WinMergeU.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\De Internet Explorer-browser starten.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Logitech QuickCam starten.lnk - C:\WINDOWS\Installer\{43A9F944-0398-425E-9E22-201F65FE0CCA}\quickcam.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\MAGIX Foto Manager 10.lnk - C:\Program Files\MAGIX\Foto_Manager_10\FotoManager_dlx.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\RealPlayer 7 Basic.lnk - C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Windows Media Player.lnk - C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe /prefetch:1

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\WinMerge.lnk - C:\Program Files\WinMerge\WinMergeU.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\De Internet Explorer-browser starten.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Logitech QuickCam starten.lnk - C:\WINDOWS\Installer\{43A9F944-0398-425E-9E22-201F65FE0CCA}\quickcam.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\MAGIX Foto Manager 10.lnk - C:\Program Files\MAGIX\Foto_Manager_10\FotoManager_dlx.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\RealPlayer 7 Basic.lnk - C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Windows Media Player.lnk - C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe /prefetch:1

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\WinMerge.lnk - C:\Program Files\WinMerge\WinMergeU.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\De Internet Explorer-browser starten.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Logitech QuickCam starten.lnk - C:\WINDOWS\Installer\{43A9F944-0398-425E-9E22-201F65FE0CCA}\quickcam.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\MAGIX Foto Manager 10.lnk - C:\Program Files\MAGIX\Foto_Manager_10\FotoManager_dlx.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\RealPlayer 7 Basic.lnk - C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Windows Media Player.lnk - C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe /prefetch:1

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\WinMerge.lnk - C:\Program Files\WinMerge\WinMergeU.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\De Internet Explorer-browser starten.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Logitech QuickCam starten.lnk - C:\WINDOWS\Installer\{43A9F944-0398-425E-9E22-201F65FE0CCA}\quickcam.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\MAGIX Foto Manager 10.lnk - C:\Program Files\MAGIX\Foto_Manager_10\FotoManager_dlx.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\RealPlayer 7 Basic.lnk - C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Windows Media Player.lnk - C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe /prefetch:1

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\WinMerge.lnk - C:\Program Files\WinMerge\WinMergeU.exe

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\Bodddioamolcibagionmmobehnbhiakf deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\Jbpkiefagocgkmemidfngdkamloieekf deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Local Settings\temp\acrord32_sbx\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Cache found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Application Cache\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\WINDOWS\Temp successfully emptied

C:\DOCUME~1\EIGENA~1.DEL\LOCALS~1\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\RECYCLER successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELL\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not found

"C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

==== EOF on Sun 10/20/2013 at 20:34:27.78 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.