Ga naar inhoud

Trage laptop


Betje

Aanbevolen berichten

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Goedemorgen, fijn dat u wilt helpen.

ALvast bedankt, Betje.

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Laus en Elze at 2013-10-21 11:35:18

Microsoft Windows 7 Starter Service Pack 1

System drive C: has 246 GB (85%) free of 288 GB

Total RAM: 1012 MB (15% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:36:30, on 21-10-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportService.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LMworker.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe

C:\Program Files\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe

C:\Program Files\Acer\Android Manager\iSync.exe

C:\Program Files\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe

C:\Program Files\Acer\Updater\iUpdate.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files\Nero\Tools\InCD\NBHGui.exe

C:\Program Files\Nero\Tools\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\voipbuster.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\TNS NIPO Clicks\TNS NIPO Clicks.exe

C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Codebox\BitMeter\BitMeter2.exe

C:\Program Files\PIXELA\Everio MediaBrowser\MBCameraMonitor.exe

C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\igfxext.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Laus en Elze\Downloads\RSIT.exe

C:\Program Files\trend micro\Laus en Elze.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

O2 - BHO: AVG Do Not Track - {31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {FB4D29C1-82DE-4b80-8BB0-A7CDDDCD2773} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [suiteTray] "C:\Program Files\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecPMMUpdate] "C:\Program Files\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisUpdate] "C:\Program Files\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" -d

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Power Management] C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSyncData] C:\Program Files\Acer\Android Manager\iSync.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AndroidManager] C:\Program Files\Acer\Android Manager\AML.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iPatchData] C:\Program Files\Acer\Updater\iUpdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NBAgent] "C:\Program Files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe" /WinStart

O4 - HKLM\..\Run: [NBHGui] C:\Program Files\Nero\Tools\InCD\NBHGui.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program Files\Nero\Tools\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\voipbuster.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [TNS NIPO Clicks] C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\TNS NIPO Clicks\TNS NIPO Clicks.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [GoogleChromeAutoLaunch_D855F95D0B6F41526BE1FCC90443E1CD] "C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --no-startup-window

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [Application Restart #1] C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe --flag-switches-begin --enable-full-history-sync --sync-keystore-encryption --flag-switches-end --flag-switches-begin --enable-full-history-sync --sync-keystore-encryption --flag-switches-end --restore-last-session -- https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Bitmeter2.lnk = C:\Program Files\Codebox\BitMeter\BitMeter2.exe

O4 - Global Startup: Camera Monitor SD.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Download met MiPony - file://C:\Program Files\MiPony\Browser\IEContext.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: AVG Do Not Track - {68BCFFE1-A2DA-4B40-9068-87ECBFC19D16} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files\Launch Manager\dsiwmis.exe

O23 - Service: EgisTec Ticket Service - Egis Technology Inc. - C:\Program Files\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: IconMan_R - Realsil Microelectronics Inc. - C:\Program Files\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDSrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Tools\InCD\InCDSrv.exe

O23 - Service: Live Updater Service - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: Nero Registry InCD Service (NeroRegInCDSrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Tools\InCD\NBHRegInCDSrv.exe

O23 - Service: Rapport Management Service (RapportMgmtService) - Trusteer Ltd. - C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe

O23 - Service: Raw Socket Service (RS_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe

O23 - Service: Skype C2C Service - Skype Technologies S.A. - C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater13.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\13.2.0\ToolbarUpdater.exe

--

End of file - 11964 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-863504456-2856911146-1323721928-1000Core.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-863504456-2856911146-1323721928-1000UA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA}]

AVG Do Not Track - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll [2012-10-15 938104]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office14\GROOVEEX.DLL [2010-03-25 4222864]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-08-25 463272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21 439168]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}]

Skype Browser Helper - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll [2012-10-02 4119744]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office14\URLREDIR.DLL [2010-02-28 561552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-08-25 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FB4D29C1-82DE-4b80-8BB0-A7CDDDCD2773}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe [2011-02-11 10025576]

"SuiteTray"=C:\Program Files\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe [2011-04-02 340848]

"EgisTecPMMUpdate"=C:\Program Files\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe [2011-03-29 408432]

"EgisUpdate"=C:\Program Files\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe [2011-03-29 202608]

"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2011-01-11 141848]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2011-01-11 173592]

"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2011-01-11 150552]

"LManager"=C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe [2011-07-01 1103440]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2010-10-08 1934632]

"Power Management"=C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe [2011-05-10 715368]

"iSyncData"=C:\Program Files\Acer\Android Manager\iSync.exe [2011-05-10 408128]

"AndroidManager"=C:\Program Files\Acer\Android Manager\AML.exe [2011-05-10 508992]

"iPatchData"=C:\Program Files\Acer\Updater\iUpdate.exe [2011-05-10 492096]

"AVG_TRAY"=C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe [2012-11-19 2598520]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"NBAgent"=C:\Program Files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe [2011-03-22 1406248]

"NBHGui"=C:\Program Files\Nero\Tools\InCD\NBHGui.exe [2009-10-16 1600816]

"InCD"=C:\Program Files\Nero\Tools\InCD\InCD.exe [2009-10-16 1060136]

"BCSSync"=C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [2010-03-13 91520]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-03-12 253816]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"VoipBuster"=C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\voipbuster.exe [2013-06-17 19378496]

"Skype"=C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [2013-10-02 20472992]

"TNS NIPO Clicks"=C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\TNS NIPO Clicks\TNS NIPO Clicks.exe [2013-07-22 962912]

"Google Update"=C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-07-18 116648]

"GoogleChromeAutoLaunch_D855F95D0B6F41526BE1FCC90443E1CD"=C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe [2013-10-09 844752]

"TomTomHOME.exe"=C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe [2013-07-02 248208]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"Application Restart #1"=C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe [2013-10-09 844752]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Bitmeter2.lnk - C:\Program Files\Codebox\BitMeter\BitMeter2.exe

Camera Monitor SD.lnk - C:\Program Files\PIXELA\Everio MediaBrowser\MBCameraMonitor.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2010-10-24 218112]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - C:\Windows\system32\webcheck.dll [2013-03-17 204800]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office14\GROOVEEX.DLL [2010-03-25 4222864]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"EnableLinkedConnections"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-12 16:11:28 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-12 16:09:50 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbvideo.sys

2013-10-12 16:09:36 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

2013-10-10 21:49:40 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-10-10 21:49:37 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-10-10 21:49:34 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-10-10 21:49:33 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-10-10 21:49:32 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-10-10 21:49:28 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-10-10 21:49:27 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-10 21:49:27 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-10-10 21:49:27 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-10-10 21:49:26 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-10-10 21:49:26 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-10-10 21:49:24 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-10-10 21:49:17 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-10-10 21:49:15 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-10-10 21:49:05 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-10-10 21:24:49 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-10 21:24:28 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2013-10-10 21:24:27 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2013-10-10 21:24:23 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-10 21:24:18 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-10-10 21:24:13 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-10-10 21:24:12 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll

2013-10-10 21:24:11 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll

2013-10-10 21:24:11 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2013-10-10 21:24:10 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-10-10 21:24:05 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-21 11:36:09 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-10-21 11:36:06 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-10-21 11:36:00 ----D---- C:\ProgramData\Bitmeter2

2013-10-21 11:35:47 ----D---- C:\Users\Laus en Elze\AppData\Roaming\Skype

2013-10-21 11:31:36 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\AVG

2013-10-21 11:22:31 ----D---- C:\Windows\tracing

2013-10-20 22:42:21 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-10-20 21:31:56 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-17 22:47:19 ----D---- C:\Windows\system32\NDF

2013-10-16 21:52:59 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-10-14 21:25:25 ----D---- C:\ProgramData\Skype

2013-10-14 21:25:24 ----SHD---- C:\Config.Msi

2013-10-14 21:25:02 ----RD---- C:\Program Files\Skype

2013-10-13 22:03:03 ----D---- C:\Windows\System32

2013-10-13 22:03:03 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-13 22:03:02 ----D---- C:\Windows\inf

2013-10-12 21:04:56 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-12 17:09:22 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-10-12 17:04:55 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-12 17:04:48 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-10-12 16:13:34 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-11 23:52:51 ----D---- C:\Windows\Panther

2013-10-11 23:46:25 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-11 22:50:27 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-10-10 21:54:56 ----D---- C:\Windows\debug

2013-10-10 21:54:24 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-10-10 21:51:14 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-10-10 21:51:11 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-09 10:06:15 ----D---- C:\Windows

2013-10-08 21:24:45 ----D---- C:\Program Files\CCleaner

2013-09-26 15:15:15 ----D---- C:\Windows\Prefetch

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHX;AVGIDSHX; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidshx.sys [2012-04-19 24896]

R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx86.sys [2012-01-31 31952]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\drivers\iaStor.sys [2010-11-06 354840]

R0 RapportKELL;RapportKELL; C:\Windows\System32\Drivers\RapportKELL.sys [2013-09-10 97008]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 173440]

R1 Avgfwfd;AVG network filter service; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgfwd6x.sys [2011-05-23 47968]

R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx86.sys [2012-11-08 250080]

R1 Avgmfx86;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx86.sys [2011-12-23 41040]

R1 Avgtdix;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdix.sys [2013-04-11 302368]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx86.sys [2012-11-10 26984]

R1 InCDRec;Nero UDF File System Recognizer Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\InCDRec.sys [2009-10-16 19096]

R1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [2011-07-26 21600]

R1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [2011-07-26 16936]

R1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [2011-07-26 62240]

R1 RapportCerberus_56758;RapportCerberus_56758; \??\C:\ProgramData\Trusteer\Rapport\store\exts\RapportCerberus\baseline\RapportCerberus32_56758.sys [2013-08-21 330960]

R1 RapportEI;RapportEI; \??\C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportEI.sys [2013-09-10 148688]

R1 RapportPG;RapportPG; \??\C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportPG.sys [2013-09-10 222416]

R1 VD_FileDisk;VD_FileDisk; C:\Windows\system32\drivers\VD_FileDisk.sys [2006-01-13 15872]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 48128]

R3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdriverx.sys [2012-12-10 142176]

R3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsfilterx.sys [2011-12-23 24144]

R3 AVGIDSShim;AVGIDSShim; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsshimx.sys [2011-12-23 17232]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys [2010-10-24 4807168]

R3 InCDFs;Nero UDF File System Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\InCDFs.sys [2009-10-16 130200]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys [2011-02-11 3396136]

R3 NETwNs32;___ Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows 7 - 32 Bit; C:\Windows\system32\DRIVERS\NETwNs32.sys [2011-01-04 7435264]

R3 RSPCIESTOR;Realtek PCIE CardReader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\RtsPStor.sys [2011-03-07 252520]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys [2010-12-28 327784]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2010-10-08 1314736]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 14336]

S1 A2DDA;A2 Direct Disk Access Support Driver; \??\C:\Users\Laus en Elze\Pictures\2012-11-13 Spanje 13 november\EmsisoftEmergencyKit\Run\a2ddax86.sys []

S2 Parvdm;Parvdm; C:\Windows\system32\drivers\parvdm.sys [2009-07-14 8704]

S3 aic78xx;aic78xx; C:\Windows\system32\drivers\djsvs.sys [2009-07-14 70720]

S3 amdagp;AMD AGP Bus Filter Driver; C:\Windows\system32\drivers\amdagp.sys [2009-07-14 53312]

S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys [2009-07-14 229888]

S3 BridgeMP;@%SystemRoot%\system32\bridgeres.dll,-1; C:\Windows\system32\DRIVERS\bridge.sys [2009-07-14 78336]

S3 catchme;catchme; \??\C:\Users\LAUSEN~1\AppData\Local\Temp\catchme.sys []

S3 ewusbnet;HUAWEI USB-NDIS miniport; C:\Windows\system32\DRIVERS\ewusbnet.sys [2009-10-21 198656]

S3 hwdatacard;Huawei DataCard USB Modem and USB Serial; C:\Windows\system32\DRIVERS\ewusbmdm.sys [2009-09-10 102912]

S3 hwusbdev;Huawei DataCard USB PNP Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\ewusbdev.sys [2009-10-12 101120]

S3 InCDPass;Nero InCDPass Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\InCDPass.sys [2009-10-16 48280]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12368]

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 14848]

S3 RTL8187;Realtek RTL8187 Wireless 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\rtl8187.sys [2010-01-07 375808]

S3 sisagp;SIS AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\sisagp.sys [2009-07-14 52304]

S3 TsUsbFlt;@%SystemRoot%\system32\drivers\tsusbflt.sys,-1; C:\Windows\System32\drivers\tsusbflt.sys [2012-08-23 49664]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2012-08-23 27136]

S3 viaagp;VIA AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\viaagp.sys [2009-07-14 53328]

S3 ViaC7;VIA C7 Processor Driver; C:\Windows\system32\drivers\viac7.sys [2009-07-14 52736]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-10 65640]

R2 avgfws;AVG Firewall; C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgfws.exe [2012-12-05 2321560]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe [2012-11-02 5174392]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe [2012-02-14 193288]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

R2 DsiWMIService;Dritek WMI Service; C:\Program Files\Launch Manager\dsiwmis.exe [2011-07-01 353360]

R2 ePowerSvc;Acer ePower Service; C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [2011-05-10 739944]

R2 GREGService;GREGService; C:\Program Files\Acer\Registration\GREGsvc.exe [2011-05-26 29696]

R2 IconMan_R;IconMan_R; C:\Program Files\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe [2011-03-07 1755136]

R2 InCDSrv;InCD Helper; C:\Program Files\Nero\Tools\InCD\InCDSrv.exe [2009-10-16 1420592]

R2 NAUpdate;@C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe,-200; C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe [2010-05-04 503080]

R2 NeroRegInCDSrv;Nero Registry InCD Service; C:\Program Files\Nero\Tools\InCD\NBHRegInCDSrv.exe [2009-10-16 53560]

R2 RapportMgmtService;Rapport Management Service; C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe [2013-09-10 1435928]

R2 RS_Service;Raw Socket Service; C:\Program Files\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe [2010-01-30 260640]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService; C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [2013-07-02 93072]

R2 vToolbarUpdater13.2.0;vToolbarUpdater13.2.0; C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\13.2.0\ToolbarUpdater.exe [2012-11-10 711112]

R3 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2010-09-21 1710464]

S2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2010-11-06 13336]

S2 Live Updater Service;Live Updater Service; C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [2011-04-22 244624]

S2 Skype C2C Service;Skype C2C Service; C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe [2012-10-02 3064000]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [2013-09-05 171680]

S3 EgisTec Ticket Service;EgisTec Ticket Service; C:\Program Files\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe [2011-04-02 173424]

S3 GamesAppService;GamesAppService; C:\Program Files\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe [2010-10-12 206072]

S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service; C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2010-03-25 30969208]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 149352]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4640000]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service; C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-23 51040]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je hebt wel een ongelofelijk groot aantal programma's die je samen met Windows laat opstarten. Zou die eerst eens kritisch bekijken of je dit allemaal wel écht nodig hebt. Als je die oefening gemaakt hebt, kunnen we deze al uit de opstart verwijderen en dan eens kijken of dit iets oplevert ?

Het gaat hier om volgend lijstje programma's:

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [suiteTray] "C:\Program Files\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecPMMUpdate] "C:\Program Files\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisUpdate] "C:\Program Files\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" -d

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Power Management] C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSyncData] C:\Program Files\Acer\Android Manager\iSync.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AndroidManager] C:\Program Files\Acer\Android Manager\AML.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iPatchData] C:\Program Files\Acer\Updater\iUpdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NBAgent] "C:\Program Files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe" /WinStart

O4 - HKLM\..\Run: [NBHGui] C:\Program Files\Nero\Tools\InCD\NBHGui.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program Files\Nero\Tools\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\voipbuster.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [TNS NIPO Clicks] C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\TNS NIPO Clicks\TNS NIPO Clicks.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [GoogleChromeAutoLaunch_D855F95D0B6F41526BE1FCC90443E1CD] "C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --no-startup-window

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ok, naar jouw mening zou die bovenstaande lijst, die je uitgesorteerd hebt, weg kunnen ?

Ik snap niet elke regel, maar de meesten hoeven van mij niet blijven staan, als ik maar wel b.v. de TomTom kan aansluiten en updaten.

Adviseer je om b.v. Skype en Voip af te melden en weer aan te melden, wanneer ik daar gebruik van wil maken ?

In plaats van het Nero programma kan ik, neem ik aan, ook via Windows mediaplayer cd's en dvd's branden met een externe brander ? Dan kan het Nero programma eraf ? Dat was het programma, dat zich automatisch ging downloaden nadat ik de externe dvd brander ging aansluiten.

Hoe schakel ik Java uit ?

Avg antivirusscanner ?

De laatste tijd zijn de rode balken in de Bitmeter talrijk geweest.

Android manager gebruik ik niet op de laptop bij mijn weten..........

Het enige wat ik wil doen met deze laptop is : via een externe antenne op internet komen. Thuis en nu in het buitenland.

Skypen of Voipen

Emails ontvangen en versturen.

Foto's van het sd kaartje uit mijn fototoestel opslaan. (Kunnen eventueel ook nu of even later op een USB stick gezet worden.)

Af en toe wat met Google op zoeken.

Ik ben nieuwsgierig naar je antwoord, Betje.

Ps. ik kan me aardig redden, maar heb niet veel verstand van pc's.

Link naar reactie
Delen op andere sites

1. Download HijackThis. (klik er op)

De download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSyncData] C:\Program Files\Acer\Android Manager\iSync.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AndroidManager] C:\Program Files\Acer\Android Manager\AML.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iPatchData] C:\Program Files\Acer\Updater\iUpdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program Files\Nero\Tools\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [TNS NIPO Clicks] C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\TNS NIPO Clicks\TNS NIPO Clicks.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

En hang dan het nieuwe logje van HijackThis in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Goedemiddag,

Zoals je aangegeven hebt, ben ik te werk gegaan.

Enkele van je regels zijn niet verwijderd.

Ben benieuwd naar je volgende reactie.

Groeten Betje.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:17:50, on 22-10-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.ex

C:\Program Files\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe

C:\Program Files\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe

C:\Program Files\Acer\Android Manager\iSync.exe

C:\Program Files\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files\Nero\Tools\InCD\NBHGui.exe

C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\voipbuster.exe

C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Codebox\BitMeter\BitMeter2.exe

C:\Program Files\PIXELA\Everio MediaBrowser\MBCameraMonitor.exe

C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\igfxext.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\trend micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

O2 - BHO: AVG Do Not Track - {31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {FB4D29C1-82DE-4b80-8BB0-A7CDDDCD2773} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [suiteTray] "C:\Program Files\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecPMMUpdate] "C:\Program Files\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisUpdate] "C:\Program Files\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" -d

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Power Management] C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSyncData] C:\Program Files\Acer\Android Manager\iSync.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AndroidManager] C:\Program Files\Acer\Android Manager\AML.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iPatchData] C:\Program Files\Acer\Updater\iUpdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NBAgent] "C:\Program Files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe" /WinStart

O4 - HKLM\..\Run: [NBHGui] C:\Program Files\Nero\Tools\InCD\NBHGui.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program Files\Nero\Tools\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\voipbuster.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [GoogleChromeAutoLaunch_D855F95D0B6F41526BE1FCC90443E1CD] "C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --no-startup-window

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [Application Restart #1] C:\Users\Laus en Elze\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe --flag-switches-begin --enable-full-history-sync --sync-keystore-encryption --flag-switches-end --flag-switches-begin --enable-full-history-sync --sync-keystore-encryption --flag-switches-end --restore-last-session -- https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Bitmeter2.lnk = C:\Program Files\Codebox\BitMeter\BitMeter2.exe

O4 - Global Startup: Camera Monitor SD.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Download met MiPony - file://C:\Program Files\MiPony\Browser\IEContext.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: AVG Do Not Track - {68BCFFE1-A2DA-4B40-9068-87ECBFC19D16} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files\Launch Manager\dsiwmis.exe

O23 - Service: EgisTec Ticket Service - Egis Technology Inc. - C:\Program Files\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: IconMan_R - Realsil Microelectronics Inc. - C:\Program Files\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDSrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Tools\InCD\InCDSrv.exe

O23 - Service: Live Updater Service - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: Nero Registry InCD Service (NeroRegInCDSrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Tools\InCD\NBHRegInCDSrv.exe

O23 - Service: Rapport Management Service (RapportMgmtService) - Trusteer Ltd. - C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe

O23 - Service: Raw Socket Service (RS_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe

O23 - Service: Skype C2C Service - Skype Technologies S.A. - C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater13.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\13.2.0\ToolbarUpdater.exe

--

End of file - 11113 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5bf3d99e8a-ComboFixlogo16.pngComboFix van één van de onderstaande locaties naar het bureaublad.

Bleeping Computer

Info Spyware

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met ComboFix.exe

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

 • Dubbelklik op "ComboFix" om de tool te starten, Windows Vista, 7 & 8 gebruikers zullen een melding krijgen van UAC (Gebruikersaccountbeheer), klik hier op Ja / yes.
 • Op een Windows XP computer zal ComboFix de "Recovery Console" installeren als deze nog niet aanwezig is. (Een actieve internet verbinding is dan een vereiste).
 • Klik in het venster bij het 'Installeren van de Recovery Console' op "Ok".
 • Klik in het info scherm op "Ja" als de Recovery Console met succes is geïnstalleerd.
 • Klik in het scherm van de disclaimer op "I Agree", de benodigde onderdelen worden nu uitgepakt en middels ERUNT wordt er een register back-up gemaakt.
 • Wanneer dit gereed is zal ComboFix vanzelf starten, in het blauwe scherm ziet u de voortgang van de systeemscan die wordt uitgevoerd.
 • Belangrijk! gebruik de computer tijdens de scan niet voor andere zaken.
 • Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een rootkit, dit is normaal.
 • Wanneer ComboFix gereed is, zal het een logbestand aanmaken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

* Noot !!! Indien u één van de onderstaande meldingen krijgt na het gebruik van ComboFix herstart dan de computer.

 • Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering.
 • Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zojuist heb ik geprobeerd van de locaties, die je geeft, het programma te downloaden. Via Google Chrome.

Allereerst heb ik AVG tijdelijk uitgeschakeld.

Helaas krijg ik een oeps-bericht ervoor en kom niet verder.

Wanneer ComboFix veel MB kost moet ik dit even ergens anders downloaden.

We zijn in Spanje en hebben 100 MB per dag tot onze beschikking.

Het kan dus even duren voor ik, nadat je een oplossing aangeeft, zal reageren.

Met vriendelijke groet, Betje.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.