Ga naar inhoud

CPU gebruik te hoog


wakkie

Aanbevolen berichten

Voer eerst eens even onderstaande uit en daarna dat wat daaronder staat.

Druk gelijktijdig de toetsen Ctrl-Alt en Delete in en kies nu "Taakbeheer starten".

Selecteer de Tab Processen en klik vervolgens onderaan op "Processen van alle gebruikers weergeven".

Klik nu op de hoofding van de kolom "processor" tot de processen die cpu verbruiken bovenaan staan.

Zo zie je welk proces het meeste van je cpu kracht vraagt.:top:

Maak nu van je Taakbeheer een afbeelding en voeg dit toe als bijlage in je volgende bericht zodat wij kunnen zien welk Proces/Processen zorgt voor de hoge CPU belasting.;-)

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Na een tijdje gedroeg hij zich weer normaal...vreemd hoor.

Enfin, ik plaats toch een logje!

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Maarten at 2013-10-25 07:02:33

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 319 GB (67%) free of 477 GB

Total RAM: 4095 MB (58% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 7:02:38, on 25/10/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\NvTmru.exe

C:\Program Files (x86)\WhatPulse\WhatPulse.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Users\Maarten\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Maarten\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Maarten\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Maarten\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Maarten\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\trend micro\Maarten.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Logitech SetPoint - {AF949550-9094-4807-95EC-D1C317803333} - C:\Program Files\Logitech\SetPointP\32-bit\SetPointSmooth.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Maarten\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\Maarten\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKCU\..\Run: [WhatPulse] C:\Program Files (x86)\WhatPulse\WhatPulse.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-2010452883-1327875629-3410155731-1004\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-2010452883-1327875629-3410155731-1004\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O4 - Global Startup: SRS Premium Sound.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\Maarten\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Click to call with Skype - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Click to call with Skype - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9F9CA43A-8B25-4A40-AB76-3E9FAF817F4D}: NameServer = 217.74.208.66

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\lbtserv.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 11380 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

"C:\Windows\system32\nvvsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe"

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe -session -first

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe"

"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\HControl.exe"

"taskhost.exe"

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE"

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe"

taskeng.exe {E68ADD3B-01D6-4807-A31C-D96D6CBF0A24}

"C:\Program Files\P4G\BatteryLife.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe"

C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe

C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrB.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

WLIDSvcM.exe 2680

ATKOSD.exe

"C:/Program Files/NVIDIA Corporation/Display/nvtray.exe" -user_has_logged_in 1

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

WDC.exe

"C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe"

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

"C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe" /launchGaming

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\NvTmru.exe"

"C:\Program Files (x86)\WhatPulse\WhatPulse.exe"

"C:\Program Files\SRS Labs\SRS Premium Sound Control Panel\SRSPremiumPanel_64.exe" /f=srs_premium_sound_nopreset.zip

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe"

KHALMNPR.EXE /API

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Media\DMedia.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /nogui

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Users\Maarten\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe"

"C:\Users\Maarten\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="3864.0.1719590205\446833008" --disable-d3d11 --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=0,9,18,21,24,26 --gpu-vendor-id=0x10de --gpu-device-id=0x0654 --gpu-driver-vendor=NVIDIA --gpu-driver-version=9.18.13.2049 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:822062411

"C:\Users\Maarten\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials=AutocompleteDynamicTrial_0/LiveSpellingExperiment/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/Prerender/PrerenderEnabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_78/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_10/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/ --extension-process --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="3864.2.664687481\1562299922" /prefetch:673131151

"C:\Users\Maarten\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials=AutocompleteDynamicTrial_0/LiveSpellingExperiment/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/Prerender/PrerenderEnabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_78/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_10/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/ --extension-process --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="3864.3.328795017\699859832" /prefetch:673131151

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Users\Maarten\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials=AutocompleteDynamicTrial_0/LiveSpellingExperiment/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_78/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_10/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/ --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="3864.10.1968524752\1817534192" /prefetch:673131151

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe2_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe2 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 520 524 532 65536 528

"C:\Users\Maarten\Downloads\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2010452883-1327875629-3410155731-1001Core.job

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2010452883-1327875629-3410155731-1001UA.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2010452883-1327875629-3410155731-1001Core.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2010452883-1327875629-3410155731-1001UA.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Maarten\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ul4v8o7j.default

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - true

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "http://www.google.be/"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer]

"Description"=Adobe Shockwave Player

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw_1168638.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@garmin.com/GpsControl]

"Description"=Garmin GPS Control for Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Garmin GPS Plugin\npGarmin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Google.com/GoogleEarthPlugin]

"Description"=Google Earth in your browser

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@google.com/npPicasa3,version=3.0.0]

"Description"=Picasa3 plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.40.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.40.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@ngm.nexoneu.com/NxGame]

"Description"=Nexon Game Controller

"Path"=C:\ProgramData\NexonEU\NGM\npNxGameEU.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVision]

"Description"=NVIDIA stereo images plugin for Mozilla browsers

"Path"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVisionStreaming]

"Description"=NVIDIA 3D Vision Streaming plugin for Mozilla browsers

"Path"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\

{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}

{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\components\

binary.manifest

browsercomps.dll

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\

np-mswmp.dll

nppdf32.dll

WMP Firefox Plugin License.rtf

WMP Firefox Plugin RelNotes.txt

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\

bing.xml

bolcom-nl.xml

google.xml

marktplaats-nl.xml

wikipedia-nl.xml

C:\Users\Maarten\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ul4v8o7j.default\extensions\

{59c81df5-4b7a-477b-912d-4e0fdf64e5f2}

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2013-08-30 245592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF949550-9094-4807-95EC-D1C317803333}]

Logitech SetPoint - C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPointSmooth.dll [2013-02-21 436464]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-09-29 462248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2013-08-30 201784]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Windows Live ID - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}]

Skype Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll [2011-08-16 3942048]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF949550-9094-4807-95EC-D1C317803333}]

Logitech SetPoint - C:\Program Files\Logitech\SetPointP\32-bit\SetPointSmooth.dll [2013-02-21 367344]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-09-29 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2013-08-30 245592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2013-08-30 201784]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ETDWare"=C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe [2009-07-30 617856]

"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2009-09-29 8123936]

"EvtMgr6"=C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe [2013-02-21 2991856]

"Nvtmru"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\nvtmru.exe [2013-05-16 1012000]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Google Update"=C:\Users\Maarten\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-09-22 136176]

"Facebook Update"=C:\Users\Maarten\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-07-11 138096]

"WhatPulse"=C:\Program Files (x86)\WhatPulse\WhatPulse.exe [2011-11-15 3990528]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CanonMyPrinter]

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe [2010-03-25 2726728]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CanonSolutionMenuEx]

C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE [2010-04-02 1185112]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Easy Driver Pro]

C:\Program Files (x86)\Probit Software\Easy Driver Pro\DPLauncher.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\gStart]

C:\Program Files (x86)\Garmin\Training Center\gStart.exe [2008-08-13 1891416]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KPeerNexonEU]

C:\Nexon\NEXON_EU_Downloader\nxEULauncher.exe [2013-08-14 438272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [2013-07-25 20684656]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WhatPulse]

C:\Program Files (x86)\WhatPulse\WhatPulse.exe [2011-11-15 3990528]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Users^Maarten^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Dropbox.lnk]

C:\Users\Maarten\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe [2013-10-10 29768376]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HControlUser"=C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe [2009-06-19 105016]

"ATKOSD2"=C:\Program Files (x86)\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe [2009-10-09 6937216]

"ATKMEDIA"=C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Media\DMedia.exe [2009-08-19 170624]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-07-02 254336]

"avast"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe [2013-08-30 4858968]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

SRS Premium Sound.lnk - C:\Windows\Installer\{E5CF6B9C-3ABE-43C9-9413-AD5FFC98F049}\NewShortcut5_21C7B668029A47458B27645FE6E4A715.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\LBTWlgn]

c:\program files\common files\logishrd\bluetooth\LBTWlgn.dll [2013-02-08 68848]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CleanHlp]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CleanHlp.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\CleanHlp]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\CleanHlp.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-25 07:02:33 ----D---- C:\rsit

2013-10-25 07:02:33 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-10-14 22:19:28 ----SHD---- C:\Config.Msi

2013-10-10 06:53:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-10-10 06:53:42 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-10-10 06:53:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-10-10 06:53:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-10-10 06:53:40 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-10-10 06:53:40 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-10-10 06:53:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-10 06:53:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-10-10 06:53:39 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-10 06:53:39 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-10-10 06:53:39 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-10-10 06:53:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-10-10 06:53:37 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-10-10 06:53:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-10-10 06:53:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-10-10 06:53:35 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-10-10 06:53:35 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-10-10 06:53:34 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-10-10 06:53:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-10-10 06:53:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-10-10 06:53:31 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-10-10 06:53:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-10-10 06:53:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-10-10 06:53:29 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-10-10 06:53:28 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-10-10 06:53:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-10-10 06:53:25 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-10-10 06:53:23 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-10-10 06:53:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-10-09 07:04:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\comctl32.dll

2013-10-09 07:04:43 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2013-10-09 07:04:40 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-09 07:04:40 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-10-09 07:04:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\lpk.dll

2013-10-09 07:04:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fontsub.dll

2013-10-09 07:04:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dciman32.dll

2013-10-09 07:04:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmlib.dll

2013-10-09 07:04:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmfd.dll

2013-10-09 07:04:39 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll

2013-10-09 07:04:39 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2013-10-09 07:04:39 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll

2013-10-09 07:04:39 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-10-09 07:04:38 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbvideo.sys

2013-10-09 07:04:38 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

2013-10-09 07:04:37 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys

2013-10-09 07:04:37 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2013-10-09 07:04:37 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2013-10-09 07:04:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WebClnt.dll

2013-10-09 07:04:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\davclnt.dll

2013-10-09 07:04:36 ----A---- C:\Windows\system32\WebClnt.dll

2013-10-09 07:04:36 ----A---- C:\Windows\system32\davclnt.dll

2013-10-09 07:04:35 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-09 07:04:34 ----A---- C:\Windows\system32\mswsock.dll

2013-10-09 07:04:34 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-10-09 07:04:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mswsock.dll

2013-10-09 07:04:33 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-10-09 07:04:32 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-10-09 07:04:27 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-10-09 07:04:25 ----A---- C:\Windows\system32\advapi32.dll

2013-10-09 07:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-10-09 07:04:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tdh.dll

2013-10-09 07:04:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-10-09 07:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\tdh.dll

2013-10-09 07:04:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-10-09 07:04:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\advapi32.dll

2013-10-09 07:04:22 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-10-09 07:04:21 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-10-09 07:04:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-10-09 07:04:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-10-09 07:04:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-10-09 07:04:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-10-09 07:04:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-10-09 07:04:05 ----A---- C:\Windows\system32\scavengeui.dll

2013-10-09 07:04:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-09 07:04:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-09 07:04:01 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-09 07:04:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2013-10-09 07:04:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys

2013-10-09 07:04:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

2013-10-09 07:04:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys

2013-10-09 07:04:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys

2013-10-09 07:04:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys

2013-10-09 07:04:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2013-09-29 12:35:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2013-09-29 12:35:41 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys

2013-09-29 12:35:39 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys

2013-09-29 12:35:38 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2013-09-29 12:35:37 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys

2013-09-29 12:35:37 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2013-09-29 12:35:35 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys

2013-09-29 12:35:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2013-09-29 12:35:28 ----A---- C:\Windows\system32\aswBoot.exe

2013-09-29 12:34:44 ----A---- C:\Windows\avastSS.scr

2013-09-29 12:34:20 ----D---- C:\Program Files\AVAST Software

2013-09-29 12:33:31 ----D---- C:\ProgramData\AVAST Software

2013-09-29 10:54:41 ----D---- C:\Program Files (x86)\Emsisoft Anti-Malware

2013-09-29 10:31:41 ----D---- C:\ProgramData\Oracle

2013-09-29 10:31:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll

2013-09-29 10:30:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\javaws.exe

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-25 07:02:33 ----RD---- C:\Program Files

2013-10-25 06:57:42 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-10-25 06:54:52 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-10-25 06:54:14 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-10-25 06:53:49 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA

2013-10-24 22:16:07 ----D---- C:\Users\Maarten\AppData\Roaming\TS3Client

2013-10-24 19:50:07 ----D---- C:\Users\Maarten\AppData\Roaming\Skype

2013-10-24 18:51:27 ----D---- C:\Windows\System32

2013-10-24 18:51:27 ----D---- C:\Windows\inf

2013-10-24 18:51:27 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-23 20:37:03 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-10-23 18:51:24 ----D---- C:\Windows

2013-10-22 20:29:46 ----D---- C:\ProgramData\CanonIJPLM

2013-10-21 19:46:19 ----D---- C:\Windows\Panther

2013-10-21 19:46:18 ----D---- C:\Windows\Minidump

2013-10-21 19:46:18 ----D---- C:\Windows\debug

2013-10-20 07:46:05 ----D---- C:\Users\Maarten\AppData\Roaming\Dropbox

2013-10-19 08:51:36 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-14 22:19:43 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-10-10 23:33:06 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-10-10 19:03:31 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-10 19:03:31 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-10 17:03:54 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-10-10 17:01:56 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-10-10 17:01:55 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

2013-10-10 06:56:38 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-10-10 06:56:37 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-10 06:56:37 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-10 06:56:37 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-10-10 06:56:36 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-10-10 06:56:35 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-10-10 06:56:34 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-10-10 06:55:48 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-10-10 06:54:12 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-10-10 06:54:11 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-10 06:50:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PerfStringBackup.INI

2013-10-10 06:44:43 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-10-10 06:42:14 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-10-09 07:19:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-10-09 07:13:37 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-10-05 11:50:06 ----D---- C:\Download

2013-09-30 20:15:12 ----D---- C:\Program Files (x86)\SOF2 v1.00

2013-09-29 18:57:31 ----D---- C:\ProgramData

2013-09-29 11:24:11 ----D---- C:\Users\Maarten\AppData\Roaming\BitTorrent

2013-09-29 11:21:51 ----D---- C:\Program Files\CCleaner

2013-09-29 10:31:38 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-09-29 10:31:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\npDeployJava1.dll

2013-09-29 10:31:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\javaw.exe

2013-09-29 10:31:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\java.exe

2013-09-29 10:31:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\deployJava1.dll

2013-09-29 10:31:06 ----D---- C:\Program Files (x86)\Java

2013-09-29 09:33:18 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-09-29 09:33:18 ----D---- C:\Windows\system32\wfp

2013-09-29 09:33:13 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2013-09-29 09:30:33 ----D---- C:\Windows\system32\CodeIntegrity

2013-09-29 09:30:12 ----D---- C:\ProgramData\P4G

2013-09-29 09:29:22 ----D---- C:\Windows\registration

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 aswRvrt;aswRvrt; C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys [2013-08-30 65336]

R0 aswVmm;aswVmm; C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys [2013-08-30 204880]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]

R1 aswRdr;aswRdr; C:\Windows\System32\Drivers\aswrdr2.sys [2013-08-30 72016]

R1 aswSnx;aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2013-08-30 1030952]

R1 aswSP;aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [2013-08-30 378944]

R1 aswTdi;avast! Network Shield Support; C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys [2013-08-30 64288]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk; C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2013-08-30 33400]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2013-08-30 80816]

R3 athr;Qualcomm Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys [2012-03-09 3580928]

R3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\ETD.sys [2009-07-09 140800]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2009-09-29 2005024]

R3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller (NDIS 6.20); C:\Windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [2009-09-04 62464]

R3 MTsensor;ATK0100 ACPI UTILITY; C:\Windows\system32\DRIVERS\ATK64AMD.sys [2007-08-09 13680]

R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver; C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [2013-02-25 194848]

R3 SNP2UVC;USB2.0 PC Camera (SNP2UVC); C:\Windows\system32\DRIVERS\snp2uvc.sys [2009-06-05 1806400]

S3 cleanhlp;cleanhlp; \??\C:\Program Files (x86)\Emsisoft Anti-Malware\cleanhlp64.sys []

S3 EagleX64;EagleX64; \??\C:\Windows\system32\drivers\EagleX64.sys []

S3 LHidFilt;Logitech SetPoint KMDF HID Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LHidFilt.Sys [2013-01-03 77192]

S3 LMouFilt;Logitech SetPoint KMDF Mouse Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LMouFilt.Sys [2013-01-03 61832]

S3 LUsbFilt;Logitech SetPoint KMDF USB Filter; C:\Windows\System32\Drivers\LUsbFilt.Sys [2013-01-03 43400]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 TsUsbFlt;@%SystemRoot%\system32\drivers\tsusbflt.sys,-1; C:\Windows\System32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys [2013-07-03 42496]

S3 usbser;Nokia USB Serial Port Driver ; C:\Windows\system32\drivers\usbser.sys [2010-11-20 32768]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 41984]

S4 sfdrv01;StarForce Protection Environment Driver (version 1.x); C:\Windows\System32\drivers\sfdrv01.sys [2005-05-16 65536]

S4 sfhlp02;StarForce Protection Helper Driver (version 2.x); C:\Windows\System32\drivers\sfhlp02.sys [2005-05-16 7168]

S4 sfvfs02;StarForce Protection VFS Driver (version 2.x); C:\Windows\System32\drivers\sfvfs02.sys [2005-05-16 92160]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-11 65640]

R2 ASLDRService;ASLDR Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe [2009-06-15 84536]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2013-08-30 46808]

R2 IJPLMSVC;Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program; C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE [2010-04-05 116104]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2013-06-21 884512]

R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe [2013-05-16 1826592]

R2 PnkBstrA;PnkBstrA; C:\Windows\syswow64\PnkBstrA.exe [2012-02-27 75064]

R2 PnkBstrB;PnkBstrB; C:\Windows\syswow64\PnkBstrB.exe [2013-06-26 202008]

R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2013-06-21 413472]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-28 2292096]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-09-18 136176]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-07-25 162672]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-09 257416]

S3 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 44376]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-09-18 136176]

S3 gusvc;Google Updater Service; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2011-05-10 136120]

S3 LBTServ;Logitech Bluetooth Service; C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\lbtserv.exe [2013-02-08 359664]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2012-11-27 114144]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-09-17 1255736]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit ziet er behoorlijk netjes uit. Maar doe nog even dit als extraatje:

Download 5217db3eb6d8b-AdwCleaner3.pngAdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean als er items zijn gevonden.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

# AdwCleaner v3.010 - Report created 25/10/2013 at 12:33:09

# Updated 20/10/2013 by Xplode

# Operating System : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

# Username : Maarten - WOUTER-PC

# Running from : C:\Users\Maarten\Downloads\adwcleaner.exe

# Option : Clean

***** [ Services ] *****

***** [ Files / Folders ] *****

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\TB

Folder Deleted : C:\Users\Maarten\AppData\Roaming\dvdvideosoftiehelpers

Folder Deleted : C:\Users\Maarten\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jcdgjdiieiljkfkdcloehkohchhpekkn

File Deleted : C:\Users\Maarten\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ul4v8o7j.default\Extensions\{EEE6C361-6118-11DC-9C72-001320C79847}.xpi

File Deleted : C:\Users\Maarten\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ul4v8o7j.default\user.js

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Registry ] *****

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\jcdgjdiieiljkfkdcloehkohchhpekkn

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\apnstub_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\apnstub_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\au__rasapi32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\au__rasmancs

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\BundleSweetIMSetup_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\BundleSweetIMSetup_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\sweetim_rasapi32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\sweetim_rasmancs

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_pro-cycling-manager_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_pro-cycling-manager_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}

Key Deleted : HKCU\Software\APN PIP

Key Deleted : HKCU\Software\Softonic

Key Deleted : HKLM\Software\PIP

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16720

-\\ Mozilla Firefox v15.0.1 (nl)

[ File : C:\Users\Maarten\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ul4v8o7j.default\prefs.js ]

Line Deleted : user_pref("browser.search.defaultenginename", "SweetIM Search");

Line Deleted : user_pref("browser.search.selectedEngine", "SweetIM Search");

Line Deleted : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.search.defaultenginename", "");

Line Deleted : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.search.defaulturl", "");

Line Deleted : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.search.selectedEngine", "");

Line Deleted : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.startup.homepage", "hxxp://www.google.be/");

Line Deleted : user_pref("sweetim.toolbar.urls.homepage", "hxxp://home.sweetim.com/?crg=4.0006002");

-\\ Google Chrome v

[ File : C:\Users\Maarten\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [3962 octets] - [25/10/2013 12:13:50]

AdwCleaner[s0].txt - [3870 octets] - [25/10/2013 12:33:09]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt - [3930 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.