Ga naar inhoud

WIN7 HOME; laptop opstart problemen 'de opties voor beveiliging en afsluiten'


Langemakki

Aanbevolen berichten

Laptop start alleen op in veilige modus.

Bij normaal opstarten dan volgt een zwart scherm en de melding 'De opties voor beveiliging en afsluiten zijn niet weergegeven'

Systeem herstel helpt niet

Zie log file; wie heeft er een oplossing?

Mijn dank is groot!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 15:55:48, on 26-10-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16686)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\windows\Explorer.EXE

C:\windows\system32\ctfmon.exe

C:\windows\system32\DllHost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Startpagina.nl | Jouw startpagina voor weer, verkeer en meer

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: IB Updater Helper - {336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087} - C:\Program Files\IB Updater\Extension32.dll

O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O3 - Toolbar: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smartAudio] C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SAIICpl.exe /t

O4 - HKLM\..\Run: [VeriFaceManager] C:\Program Files\Lenovo\VeriFace\PManage.exe

O4 - HKLM\..\Run: [updateP2GShortCut] "C:\Program Files\Lenovo\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\Lenovo\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\5.0"

O4 - HKLM\..\Run: [EnergyUtility] C:\Program Files\Lenovo\Energy Management\utility.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Energy Management] C:\Program Files\Lenovo\Energy Management\Energy Management.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Reader Application Helper] C:\Program Files\Sony\ReaderDesktop\appHelper\ReaderAppHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKLM\..\RunOnce: [innoSetupRegFile.0000000001] "C:\windows\is-H5FHG.exe" /REG /REGSVRMODE

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware (cleanup)] rundll32.exe "C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\cleanup.dll",ProcessCleanupScript

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AutoStartNPSAgent] C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\linda\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_8_800_174_ActiveX.exe -update activex

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/betapit/PCPitStop.CAB

O16 - DPF: {1C11B948-582A-433F-A98D-A8C4D5CC64F2} (20-20 3D Viewer) - http://kitchenplanner.ikea.com/NL/Core/Player/2020PlayerAX_Win32.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\windows\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: IGRS - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\ReadyComm\common\IGRS.exe

O23 - Service: Lenovo ReadyComm AppSvc - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\ReadyComm\AppSvc.exe

O23 - Service: Lenovo ReadyComm ConnSvc - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\ReadyComm\ConnSvc.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Rapport Management Service (RapportMgmtService) - Trusteer Ltd. - C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Sony SCSI Helper Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\Fsk\SonySCSIHelperService.exe

--

End of file - 8737 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

@ Langemakki,

:welkom: op PCH!.

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.


 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by linda at 2013-10-26 16:42:14

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 368 GB (86%) free of 431 GB

Total RAM: 3005 MB (59% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:42:24, on 26-10-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16686)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\windows\system32\taskhost.exe

C:\windows\system32\Dwm.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\linda\Downloads\RSIT.exe

C:\Program Files\trend micro\linda.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Startpagina.nl | Jouw startpagina voor weer, verkeer en meer

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O3 - Toolbar: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/betapit/PCPitStop.CAB

O16 - DPF: {1C11B948-582A-433F-A98D-A8C4D5CC64F2} (20-20 3D Viewer) - http://kitchenplanner.ikea.com/NL/Core/Player/2020PlayerAX_Win32.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\windows\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: IGRS - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\ReadyComm\common\IGRS.exe

O23 - Service: Lenovo ReadyComm AppSvc - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\ReadyComm\AppSvc.exe

O23 - Service: Lenovo ReadyComm ConnSvc - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\ReadyComm\ConnSvc.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Sony SCSI Helper Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\Fsk\SonySCSIHelperService.exe

--

End of file - 6555 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1521931058-1793225199-449906232-1003Core.job

C:\windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1521931058-1793225199-449906232-1003UA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2008-06-11 75128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2013-08-30 201784]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live Aanmelden - Help - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-01-22 408448]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-08-29 192592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}]

Skype Plug-In - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll [2010-11-22 1242504]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2013-08-30 201784]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-08-29 192592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NPSStartup"= []

""= []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2008-12-03 35184]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AutoStartNPSAgent]

C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe [2010-07-29 95576]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\avast]

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe [2013-08-30 4858968]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Energy Management]

C:\Program Files\Lenovo\Energy Management\Energy Management.exe [2009-09-29 5064560]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\EnergyUtility]

C:\Program Files\Lenovo\Energy Management\utility.exe [2009-09-29 4114288]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Update]

C:\Users\linda\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-02-06 116648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HotKeysCmds]

C:\windows\system32\hkcmd.exe [2009-09-18 174104]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IAAnotif]

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe [2009-06-04 186904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IgfxTray]

C:\windows\system32\igfxtray.exe [2009-09-18 141848]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Persistence]

C:\windows\system32\igfxpers.exe [2009-09-18 150552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Reader Application Helper]

C:\Program Files\Sony\ReaderDesktop\appHelper\ReaderAppHelper.exe [2012-11-08 898952]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SmartAudio]

C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SAIICpl.exe [2009-07-16 307768]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2010-08-01 39408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\UpdateP2GShortCut]

C:\Program Files\Lenovo\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [2008-12-04 218408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\VeriFaceManager]

C:\Program Files\Lenovo\VeriFace\PManage.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Users^linda^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk]

C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONENOTEM.EXE [2009-02-26 97680]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\windows\system32\igfxdev.dll [2009-07-03 215552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\McMPFSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Wdf01000.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"msacm.clmp3enc"=C:\PROGRA~1\Lenovo\Power2Go\CLMP3Enc.ACM

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-26 16:42:15 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-10-26 16:42:14 ----D---- C:\rsit

2013-10-26 16:24:40 ----SHD---- C:\Config.Msi

2013-10-26 16:13:31 ----D---- C:\windows\pss

2013-10-26 15:26:55 ----D---- C:\Users\linda\AppData\Roaming\Malwarebytes

2013-10-26 15:26:50 ----D---- C:\ProgramData\Malwarebytes

2013-10-26 15:26:46 ----D---- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware

2013-10-26 15:26:46 ----A---- C:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2013-10-26 15:21:35 ----A---- C:\windows\ntbtlog.txt

2013-10-26 14:36:47 ----D---- C:\Intel

2013-10-26 10:47:07 ----D---- C:\Program Files\stinger

2013-10-24 20:37:54 ----A---- C:\windows\system32\win32k.sys

2013-10-24 20:32:22 ----D---- C:\Program Files\GUMCE85.tmp

2013-10-24 20:32:22 ----A---- C:\Program Files\GUTCE86.tmp

2013-10-09 19:27:34 ----A---- C:\windows\system32\drivers\usbvideo.sys

2013-10-09 19:27:34 ----A---- C:\windows\system32\drivers\usbcir.sys

2013-10-09 19:27:33 ----A---- C:\windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-26 16:42:23 ----D---- C:\windows\Temp

2013-10-26 16:42:15 ----RD---- C:\Program Files

2013-10-26 16:38:27 ----D---- C:\windows\system32\config

2013-10-26 16:35:10 ----D---- C:\windows\system32\drivers

2013-10-26 16:33:56 ----D---- C:\windows\Microsoft.NET

2013-10-26 16:33:45 ----RSD---- C:\windows\assembly

2013-10-26 16:33:04 ----D---- C:\windows\Prefetch

2013-10-26 16:32:25 ----D---- C:\windows\winsxs

2013-10-26 16:30:19 ----D---- C:\windows\System32

2013-10-26 16:30:16 ----D---- C:\windows\system32\DriverStore

2013-10-26 16:28:00 ----D---- C:\windows\system32\catroot

2013-10-26 16:27:28 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-26 16:25:10 ----SHD---- C:\windows\Installer

2013-10-26 16:25:10 ----D---- C:\windows\system32\MRT

2013-10-26 16:25:09 ----D---- C:\windows\debug

2013-10-26 16:25:07 ----A---- C:\windows\system32\MRT.exe

2013-10-26 16:24:27 ----D---- C:\windows\system32\catroot2

2013-10-26 16:24:08 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-10-26 16:19:00 ----D---- C:\Program Files\Lenovo

2013-10-26 16:18:53 ----HD---- C:\ProgramData

2013-10-26 16:17:43 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2013-10-26 16:16:52 ----D---- C:\Windows

2013-10-26 16:11:34 ----D---- C:\windows\inf

2013-10-26 15:39:16 ----D---- C:\windows\system32\WNLT

2013-10-26 15:35:49 ----D---- C:\windows\Downloaded Program Files

2013-10-26 15:15:31 ----D---- C:\windows\SoftwareDistribution

2013-10-26 15:14:40 ----D---- C:\windows\system32\Tasks

2013-10-26 15:12:37 ----D---- C:\windows\system32\wfp

2013-10-26 15:12:37 ----D---- C:\windows\system32\wbem

2013-10-26 15:12:35 ----D---- C:\windows\Minidump

2013-10-26 15:11:07 ----D---- C:\windows\Tasks

2013-10-26 15:11:07 ----D---- C:\windows\rescache

2013-10-26 15:11:07 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-26 15:11:06 ----D---- C:\windows\system32\Macromed

2013-10-26 15:11:06 ----D---- C:\windows\system32\Lang

2013-10-26 15:11:06 ----D---- C:\windows\system32\jmdp

2013-10-26 15:11:06 ----D---- C:\windows\system32\CodeIntegrity

2013-10-26 15:11:05 ----D---- C:\windows\system32\ARFC

2013-10-26 15:11:04 ----D---- C:\windows\AppCompat

2013-10-26 15:09:24 ----D---- C:\Program Files\Common Files\microsoft shared

2013-10-26 15:08:53 ----D---- C:\windows\registration

2013-10-26 11:08:10 ----D---- C:\windows\system32\LogFiles

2013-10-26 11:08:10 ----D---- C:\windows\Panther

2013-10-26 11:08:06 ----D---- C:\windows\Logs

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 aswRvrt;aswRvrt; C:\windows\system32\drivers\aswRvrt.sys [2013-08-30 49376]

R0 aswVmm;aswVmm; C:\windows\system32\drivers\aswVmm.sys [2013-08-30 177864]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2009-06-04 330264]

R0 RapportKELL;RapportKELL; C:\windows\System32\Drivers\RapportKELL.sys [2013-09-10 97008]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 173440]

R1 aswRdr;aswRdr; C:\windows\System32\Drivers\aswrdr2.sys [2013-08-30 61680]

R1 aswSnx;aswSnx; C:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2013-08-30 770344]

R1 aswSP;aswSP; C:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2013-08-30 369584]

R1 aswTdi;avast! Network Shield Support; C:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys [2013-08-30 56080]

R1 funfrm;funfrm; C:\windows\system32\drivers\funfrm.sys [2010-01-27 54800]

R1 RapportCerberus_56758;RapportCerberus_56758; \??\C:\ProgramData\Trusteer\Rapport\store\exts\RapportCerberus\baseline\RapportCerberus32_56758.sys [2013-08-20 330960]

R1 RapportEI;RapportEI; \??\C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportEI.sys [2013-09-10 148688]

R1 RapportPG;RapportPG; \??\C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportPG.sys [2013-09-10 222416]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 48128]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk; C:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2013-08-30 29816]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt; \??\C:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2013-08-30 66336]

R3 ACPIVPC;Lenovo Virtual Power Controller Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\AcpiVpc.sys [2010-01-20 23136]

R3 ApfiltrService;Alps Pointing-device Filter Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\Apfiltr.sys [2009-09-14 217136]

R3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys [2009-05-31 260648]

R3 BCM43XX;Broadcom 802.11 Network Adapter Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\bcmwl6.sys [2009-07-07 2506232]

R3 Cam5607;Lenovo EasyCamera ; C:\windows\System32\Drivers\BisonC07.sys [2009-06-26 1168880]

R3 CnxtHdAudService;Conexant UAA Function Driver for High Definition Audio Service; C:\windows\system32\drivers\CHDRT32.sys [2009-06-15 475648]

R3 FsUsbExDisk;FsUsbExDisk; \??\C:\windows\system32\FsUsbExDisk.SYS [2010-06-14 36608]

R3 igfx;igfx; C:\windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys [2009-07-03 5922816]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2013-04-04 22856]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 14336]

R3 wdmirror;wdmirror; C:\windows\system32\DRIVERS\WDMirror.sys [2009-07-16 11792]

S2 Parvdm;Parvdm; C:\windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys [2009-07-14 8704]

S3 aic78xx;aic78xx; C:\windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys [2009-07-14 70720]

S3 amdagp;AMD AGP Bus Filter Driver; C:\windows\system32\drivers\amdagp.sys [2009-07-14 53312]

S3 Bridge0;Bridge0; C:\windows\system32\drivers\WDBridge.sys [2009-07-28 63240]

S3 BthEnum;Bluetooth-stuurprogramma voor aanvraagblok; C:\windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 34816]

S3 BthPan;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 93696]

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 393728]

S3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-04-28 60416]

S3 k57nd60x;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\windows\system32\DRIVERS\k57nd60x.sys [2009-07-14 229888]

S3 netw5v32;Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 32 Bit; C:\windows\system32\DRIVERS\netw5v32.sys [2009-07-14 4231168]

S3 pciide;pciide; C:\windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12368]

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 14848]

S3 RFCOMM;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 129536]

S3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader; C:\windows\System32\Drivers\RtsUStor.sys []

S3 RtsUIR;Realtek IR Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\Rts516xIR.sys []

S3 sisagp;SIS AGP Bus Filter; C:\windows\system32\drivers\sisagp.sys [2009-07-14 52304]

S3 ss_bbus;SAMSUNG USB Mobile Device (WDM); C:\windows\system32\DRIVERS\ss_bbus.sys [2010-04-27 98432]

S3 ss_bmdfl;SAMSUNG USB Mobile Modem (Filter); C:\windows\system32\DRIVERS\ss_bmdfl.sys [2010-04-27 14848]

S3 ss_bmdm;SAMSUNG USB Mobile Modem; C:\windows\system32\DRIVERS\ss_bmdm.sys [2010-04-27 123648]

S3 ssadbus;SAMSUNG Android USB Composite Device driver (WDM); C:\windows\system32\DRIVERS\ssadbus.sys [2010-05-12 96488]

S3 ssadmdfl;SAMSUNG Android USB Modem (Filter); C:\windows\system32\DRIVERS\ssadmdfl.sys [2010-05-12 12776]

S3 ssadmdm;SAMSUNG Android USB Modem Drivers; C:\windows\system32\DRIVERS\ssadmdm.sys [2010-05-12 121576]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2012-08-23 49664]

S3 usb_rndisx;USB RNDIS-adapter; C:\windows\system32\drivers\usb8023x.sys [2013-02-12 15872]

S3 USBCCID;Realtek Smartcard Reader Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\RtsUCcid.sys []

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2009-07-14 35840]

S3 viaagp;VIA AGP Bus Filter; C:\windows\system32\drivers\viaagp.sys [2009-07-14 53328]

S3 ViaC7;VIA C7 Processor Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\viac7.sys [2009-07-14 52736]

S3 WimFltr;WimFltr; C:\windows\system32\DRIVERS\wimfltr.sys [2008-08-06 128104]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 35968]

S3 wsvd;wsvd; C:\windows\system32\DRIVERS\wsvd.sys [2009-07-21 81704]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 BcmSqlStartupSvc;Business Contact Manager SQL Server Startup Service; C:\Program Files\Microsoft Small Business\Business Contact Manager\BcmSqlStartupSvc.exe [2008-01-11 30312]

R2 FsUsbExService;FsUsbExService; C:\windows\system32\FsUsbExService.Exe [2010-07-29 238952]

R2 IAANTMON;Intel® Matrix Storage Event Monitor; C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe [2009-06-04 354840]

R2 IGRS;IGRS; C:\Program Files\Lenovo\ReadyComm\common\IGRS.exe [2009-07-14 38152]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2013-04-04 418376]

R2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2013-04-04 701512]

R2 ReadyComm.DirectRouter;ReadyComm.DirectRouter; C:\windows\System32\IgrsSvcs.exe [2009-07-14 20992]

R2 SQLBrowser;SQL Server Browser; c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe [2010-12-10 238944]

R2 SQLWriter;SQL Server VSS Writer; c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe [2010-12-10 86880]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-08-01 135664]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [2012-07-13 160944]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-09-16 257416]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-08-01 135664]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2012-08-27 194032]

S3 Lenovo ReadyComm AppSvc;Lenovo ReadyComm AppSvc; C:\Program Files\Lenovo\ReadyComm\AppSvc.exe [2009-08-14 509192]

S3 Lenovo ReadyComm ConnSvc;Lenovo ReadyComm ConnSvc; C:\Program Files\Lenovo\ReadyComm\ConnSvc.exe [2009-09-22 579400]

S3 MSSQL$MSSMLBIZ;SQL Server (MSSMLBIZ); c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe [2010-12-10 29293408]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 PS_MDP;ReadyComm Presentation Space Helper Service; C:\windows\System32\IgrsSvcs.exe [2009-07-14 20992]

S3 ServiceLayer;ServiceLayer; C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe [2008-04-07 430592]

S3 Sony SCSI Helper Service;Sony SCSI Helper Service; C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\Fsk\SonySCSIHelperService.exe [2012-10-23 73728]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-07-30 1343400]

S4 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2013-08-30 46808]

S4 MSSQLServerADHelper;SQL Server Active Directory Helper; c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqladhlp90.exe [2010-12-10 44384]

S4 RapportMgmtService;Rapport Management Service; C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe [2013-09-10 1435928]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 1. Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 2. Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik vervolgens op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
  
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r
  "NPSStartup"=-;r
  emptyclsid;
  emptyfolderscheck;delete
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers];e
  torpigcheck;
  firefoxlook; 
  Chromelook; 
  CHRdefaults;
  autoclean; 
  iedefaults; 
  filesrcm;
  
  
  


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.