Ga naar inhoud

Qone8 probleem


jesusthesecond

Aanbevolen berichten

@ Thomas,

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.


 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt voor je reactie!

Dit is de log:

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Evita at 2013-11-08 19:49:46

Microsoft Windows 7 Home Premium

System drive C: has 207 GB (35%) free of 595 GB

Total RAM: 3948 MB (33% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:49:54, on 8/11/2013

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16476)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\19.9.1.14\ccSvcHst.exe

C:\Windows\SysWOW64\Rundll32.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Evita\AppData\Roaming\SkypEmoticons\SE.exe

C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe

C:\Users\Evita\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Users\Evita\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Updater6\Adobe_Updater.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunes.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\distnoted.exe

C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\WINWORD.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\program files (x86)\electrolyrics-16\electrolyrics-16-bg.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\trend micro\Evita.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Start.qone8.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.be/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Start.qone8.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://start.qone8.com/web/?type=ds&ts=1383331892&from=amt&uid=WDCXWD6400BPVT-22HXZT1_WD-WX21A110480204802&q={searchTerms}

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://start.qone8.com/web/?type=ds&ts=1383331892&from=amt&uid=WDCXWD6400BPVT-22HXZT1_WD-WX21A110480204802&q={searchTerms}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: WhiteSmoke New V6 Toolbar - {da7f5ae1-3be3-43c0-8098-c1d183616e97} - C:\Program Files (x86)\WhiteSmoke_New_V6\prxtbWhit.dll

F3 - REG:win.ini: load=C:\Users\Evita\LOCALS~1\Temp\msoeec.cmd

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: YoutubeAdblocker - {0168B7A0-C191-DE75-5D2D-DF1B66629E1E} - C:\Program Files (x86)\YoutubeAdblocker\AEgM.dll

O2 - BHO: SearchNewTab - {092147FB-BDAD-CD05-F806-B261373EC37A} - C:\Program Files (x86)\SearchNewTab\FwZRYf.dll

O2 - BHO: CrossriderApp0044152 - {11111111-1111-1111-1111-110411411152} - C:\Program Files (x86)\ElectroLyrics-16\ElectroLyrics-16-bho.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - (no file)

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\19.9.1.14\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: DVDVideoSoftTB - {872b5b88-9db5-4310-bdd0-ac189557e5f5} - C:\Program Files (x86)\DVDVideoSoftTB\prxtbDVDV.dll

O2 - BHO: uTorrentBar_NL - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: DealPly Shopping - {9cf699ca-2174-4ed8-bec1-ba82095edce0} - C:\Program Files (x86)\DealPly\DealPlyIE.dll

O2 - BHO: DownLoAd akeepper - {B1EE6749-C482-03C0-41F4-70AE13E026B0} - C:\Program Files (x86)\DownLoAd akeepper\cf5aA.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: WhiteSmoke New V6 - {da7f5ae1-3be3-43c0-8098-c1d183616e97} - C:\Program Files (x86)\WhiteSmoke_New_V6\prxtbWhit.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SimpleAdblock Class - {FFCB3198-32F3-4E8B-9539-4324694ED664} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Simple Adblock\SimpleAdblock.dll

O3 - Toolbar: DVDVideoSoftTB Toolbar - {872b5b88-9db5-4310-bdd0-ac189557e5f5} - C:\Program Files (x86)\DVDVideoSoftTB\prxtbDVDV.dll

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O3 - Toolbar: WhiteSmoke New V6 Toolbar - {da7f5ae1-3be3-43c0-8098-c1d183616e97} - C:\Program Files (x86)\WhiteSmoke_New_V6\prxtbWhit.dll

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NUSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" -d

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecPMMUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [Registry Helper] "C:\Program Files (x86)\Registry Helper\RegistryHelper.Exe" /boot

O4 - HKCU\..\Run: [EPSON SX218 Series] C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_IATIGDE.EXE /FU "C:\Windows\TEMP\E_S57F5.tmp" /EF "HKCU"

O4 - HKCU\..\Run: [GoogleChromeAutoLaunch_48ABD0957C15BFFEAA3907B512297A03] "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --no-startup-window

O4 - HKCU\..\Run: [backgroundContainer] "C:\Windows\SysWOW64\Rundll32.exe" "C:\Users\Evita\AppData\Local\Conduit\BackgroundContainer\BackgroundContainer.dll",DllRun

O4 - HKCU\..\Run: [se] "C:\Users\Evita\AppData\Roaming\SkypEmoticons\SE.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil11g_ActiveX.exe -update activex

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [searchProtect] \SearchProtect\bin\cltmng.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [searchProtect] \SearchProtect\bin\cltmng.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'Default user')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = Evita\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\Evita\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O15 - Trusted Zone: http://www.samsungsetup.com

O16 - DPF: {149E45D8-163E-4189-86FC-45022AB2B6C9} (SpinTop DRM Control) - file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Dream%20Day%20First%20Home/Images/stg_drm.ocx

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {CC450D71-CC90-424C-8638-1F2DBAC87A54} (ArmHelper Control) - file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Dream%20Day%20First%20Home/Images/armhelper.ocx

O16 - DPF: {F27237D7-93C8-44C2-AC6E-D6057B9A918F} (JuniperSetupClientControl Class) - https://extranet.kuleuven.be/dana-cached/sc/JuniperSetupClient.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~2\searchprotect\searchprotect\bin\spvc32loader.dll c:\progra~2\ss-hel~1\psupport.dll c:\progra~2\websea~1\sprote~1.dll

O23 - Service: ABBYY FineReader 9.0 Sprint Licensing Service (ABBYY.Licensing.FineReader.Sprint.9.0) - ABBYY - C:\Program Files (x86)\Common Files\ABBYY\FineReaderSprint\9.00\Licensing\NetworkLicenseServer.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files (x86)\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: Search Protect by Conduit Service (CltMngSvc) - Conduit - C:\PROGRA~2\SearchProtect\Main\bin\CltMngSvc.exe

O23 - Service: DealPly Live-service (dealplylive) (dealplylive) - DealPly Technologies Ltd - C:\Program Files (x86)\DealPlyLive\Update\DealPlyLive.exe

O23 - Service: DealPly Live-service (dealplylivem) (dealplylivem) - DealPly Technologies Ltd - C:\Program Files (x86)\DealPlyLive\Update\DealPlyLive.exe

O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: EgisTec Ticket Service - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: EPSON V5 Service4(04) (EPSON_EB_RPCV4_04) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S50STB.EXE

O23 - Service: EPSON V3 Service4(04) (EPSON_PM_RPCV4_04) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S50RPB.EXE

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Norton AntiVirus (NAV) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\19.9.1.14\ccSvcHst.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NTI Corporation - C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Registry Helper Service - SafeApp Software, LLC - C:\Program Files (x86)\Registry Helper\RegistryHelperService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.0 (TurboBoost) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: Updater Service - Acer Group - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 17499 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\WLANExt.exe 3241984

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "-395260172-1163541065-1806562450-144353533-600080278-1619678353-1863060232-1153827614

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\System32\svchost.exe -k NetworkService

"C:\Program Files (x86)\Common Files\ABBYY\FineReaderSprint\9.00\Licensing\NetworkLicenseServer.exe" -service

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Application Updater\ApplicationUpdater.exe"

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe"

"C:\Program Files\Common Files\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S50STB.EXE"

"C:\Program Files\Common Files\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S50RPB.EXE"

"C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe"

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe"

"C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\19.9.1.14\ccSvcHst.exe" /s "NAV" /m "C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\19.9.1.14\diMaster.dll" /prefetch:1

"C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Registry Helper\RegistryHelperService.exe"

"taskhost.exe"

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

WLIDSvcM.exe 2520

C:\PROGRA~2\SearchProtect\Main\bin\CltMngSvc.exe

"C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\19.9.1.14\ccSvcHst.exe" /c /a /s UserSession2

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

taskeng.exe {1733A27B-CDAD-45CD-A051-7B0F43FFD0B0}

C:\Windows\SysWOW64\Rundll32.exe "C:\Users\Evita\AppData\Local\Conduit\BackgroundContainer\BackgroundContainer.dll",DllRun

"C:\Windows\System32\igfxpers.exe"

"C:\Windows\System32\hkcmd.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --no-startup-window

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe -Embedding

C:\Windows\system32\igfxext.exe -Embedding

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Users\Evita\AppData\Roaming\SkypEmoticons\SE.exe" /minimized

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerEvent.exe"

"C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"

"C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

"C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

"C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe"

"C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE"

"C:\Users\Evita\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe" /TAGS:@{0C586506-EA37-45CA-BF74-95DE5AC66D3E} /firstrunupdate 0

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

"C:\Users\Evita\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe" "C:\Users\Evita\Downloads\Gilmore Girls Season 1 [1035670].torrent"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Updater6\Adobe_Updater.exe" -AU_LAUNCH_MODE=1 -AU_DISPLAY_LANG=nl_NL -AU_LAUNCH_APPID=reader9rdr-MUI

"taskhost.exe"

"C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunes.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceHelper.exe" --pipe \\.\pipe\30334098-1671829476239511040 --parentPipe

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "8937915262378751571012593898-3625750952815896311094978347-1703344607389219932

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\distnoted.exe"

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "26085377-470454276483678620-2030390807-341669212-831822650-5776859731085464912

"C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe" --started-from-file "C:\Users\Evita\Documents\series\friends\F.R.I.E.N.D.S. Season 4\F.R.I.E.N.D.S. 401 - The One With The Jellyfish.avi"

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" Start.qone8.com

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="412.0.1673860345\1025628231" --disable-d3d11 --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=0,9,18,24,26 --gpu-vendor-id=0x8086 --gpu-device-id=0x0116 --gpu-driver-vendor="Intel Corporation" --gpu-driver-version=8.15.10.2291 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:822062411

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=service

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group1 pct:25 stable:r1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/ManualResetProfile/Enable/NewMenuStyle/Compact2/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_08/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_99/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --instant-process --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="412.20.2094713366\473362560" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group1 pct:25 stable:r1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/ManualResetProfile/Enable/NewMenuStyle/Compact2/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_08/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_99/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="412.24.198303679\496684672" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group1 pct:25 stable:r1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/ManualResetProfile/Enable/NewMenuStyle/Compact2/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_08/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_99/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="412.25.97492671\1552101797" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group1 pct:25 stable:r1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/ManualResetProfile/Enable/NewMenuStyle/Compact2/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_08/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_99/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="412.37.2008390719\1986304612" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group1 pct:25 stable:r1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/ManualResetProfile/Enable/NewMenuStyle/Compact2/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_08/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_99/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="412.42.273282427\369239079" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\WINWORD.EXE" /n "C:\Users\Evita\Downloads\Aanbevelingsbrief.docx"

C:\Windows\splwow64.exe 1

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" Start.qone8.com

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" SCODEF:2392 CREDAT:79873

"C:\program files (x86)\electrolyrics-16\electrolyrics-16-bg.exe" /createbg

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=ppapi --channel="412.43.1101285221\759640857" --ppapi-flash-args --lang=nl --ignored=" --type=renderer " /prefetch:-632637702

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe203_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe203 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 516 520 528 65536 524

"C:\Users\Evita\Downloads\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\AmiUpdXp.job

C:\Windows\tasks\Dealply.job

C:\Windows\tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\ElectroLyrics-16-chromeinstaller.job

C:\Windows\tasks\ElectroLyrics-16-codedownloader.job

C:\Windows\tasks\ElectroLyrics-16-enabler.job

C:\Windows\tasks\ElectroLyrics-16-firefoxinstaller.job

C:\Windows\tasks\ElectroLyrics-16-updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\ss u helper-S-9665547.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0168B7A0-C191-DE75-5D2D-DF1B66629E1E}]

YoutubeAdblocker - C:\Program Files (x86)\YoutubeAdblocker\AEgM.x64.dll [2013-11-01 407552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{092147FB-BDAD-CD05-F806-B261373EC37A}]

SearchNewTab - C:\Program Files (x86)\SearchNewTab\FwZRYf.x64.dll [2013-11-01 407552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411411152}]

ElectroLyrics-16 - C:\Program Files (x86)\ElectroLyrics-16\ElectroLyrics-16-bho64.dll [2013-11-01 965120]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6}]

Easy Photo Print - C:\Program Files (x86)\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll [2009-08-24 430592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B1EE6749-C482-03C0-41F4-70AE13E026B0}]

DownLoAd akeepper - C:\Program Files (x86)\DownLoAd akeepper\cf5aA.x64.dll [2013-11-01 407552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 689040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FFCB3198-32F3-4E8B-9539-4324694ED664}]

SimpleAdblock Class - C:\Program Files (x86)\Common Files\Simple Adblock\SimpleAdblockx64.dll [2012-09-20 997144]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0168B7A0-C191-DE75-5D2D-DF1B66629E1E}]

YoutubeAdblocker - C:\Program Files (x86)\YoutubeAdblocker\AEgM.dll [2012-11-01 371712]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{092147FB-BDAD-CD05-F806-B261373EC37A}]

SearchNewTab - C:\Program Files (x86)\SearchNewTab\FwZRYf.dll [2012-11-01 371712]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411411152}]

ElectroLyrics-16 - C:\Program Files (x86)\ElectroLyrics-16\ElectroLyrics-16-bho.dll [2013-11-01 641024]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2009-02-27 75128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C}]

Norton Vulnerability Protection - C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\19.9.1.14\IPS\IPSBHO.DLL [2012-06-21 210400]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{872b5b88-9db5-4310-bdd0-ac189557e5f5}]

DVDVideoSoftTB Toolbar - C:\Program Files (x86)\DVDVideoSoftTB\prxtbDVDV.dll [2011-01-17 175912]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206}]

uTorrentBar_NL Toolbar - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll [2011-03-28 176936]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Windows Live ID - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21 439168]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9cf699ca-2174-4ed8-bec1-ba82095edce0}]

DealPly Shopping - C:\Program Files (x86)\DealPly\DealPlyIE.dll [2013-07-21 100384]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B1EE6749-C482-03C0-41F4-70AE13E026B0}]

DownLoAd akeepper - C:\Program Files (x86)\DownLoAd akeepper\cf5aA.dll [2012-11-01 371712]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 561552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{da7f5ae1-3be3-43c0-8098-c1d183616e97}]

WhiteSmoke New V6 Toolbar - C:\Program Files (x86)\WhiteSmoke_New_V6\prxtbWhit.dll [2013-10-01 226592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2011-07-23 42272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FFCB3198-32F3-4E8B-9539-4324694ED664}]

SimpleAdblock Class - C:\Program Files (x86)\Common Files\Simple Adblock\SimpleAdblock.dll [2012-09-20 872728]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - Easy Photo Print - C:\Program Files (x86)\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll [2009-08-24 430592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{872b5b88-9db5-4310-bdd0-ac189557e5f5} - DVDVideoSoftTB Toolbar - C:\Program Files (x86)\DVDVideoSoftTB\prxtbDVDV.dll [2011-01-17 175912]

{87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - uTorrentBar_NL Toolbar - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll [2011-03-28 176936]

{da7f5ae1-3be3-43c0-8098-c1d183616e97} - WhiteSmoke New V6 Toolbar - C:\Program Files (x86)\WhiteSmoke_New_V6\prxtbWhit.dll [2013-10-01 226592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2011-02-12 418328]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2011-02-12 391704]

"ETDCtrl"=C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe [2010-11-12 2588968]

"Acer ePower Management"=C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe [2011-01-06 860040]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"EPSON SX218 Series"=C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_IATIGDE.EXE [2009-09-14 224768]

"GoogleChromeAutoLaunch_48ABD0957C15BFFEAA3907B512297A03"=C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe [2013-10-09 844752]

"BackgroundContainer"=C:\Windows\SysWOW64\Rundll32.exe [2009-07-14 44544]

"se"=C:\Users\Evita\AppData\Roaming\SkypEmoticons\SE.exe [2013-11-01 5827488]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"FlashPlayerUpdate"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil11g_ActiveX.exe [2012-03-08 250528]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2009-02-28 35696]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IAStorIcon]

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [2010-09-14 283160]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IgfxTray]

C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2011-02-12 167960]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IntelTBRunOnce]

wscript.exe //b //nologo C:\Program Files\Intel\TurboBoost\RunTBGadgetOnce.vbs []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LManager]

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe [2011-02-24 1078352]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Norton Online Backup]

C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe [2010-06-02 1155928]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RtHDVCpl]

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SearchSettings]

C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe [2012-06-27 1090440]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SuiteTray]

C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe [2010-09-28 340336]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2011-04-08 254696]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^McAfee Security Scan Plus.lnk]

C:\PROGRA~2\MCAFEE~1\208EA4~1.189\SSSCHE~1.EXE [2010-09-02 255536]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Users^Evita^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Dropbox.lnk]

C:\Users\Evita\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe [2013-11-01 29769432]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"QuickTime Task"=C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2011-07-05 421888]

"NUSB3MON"=C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe [2010-04-27 113288]

"iTunesHelper"=C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [2011-08-19 421736]

"EgisUpdate"=C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe [2010-09-18 201584]

"EgisTecPMMUpdate"=C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe [2010-09-18 407920]

"BackupManagerTray"=C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe [2010-11-12 296768]

"Registry Helper"=C:\Program Files (x86)\Registry Helper\RegistryHelper.Exe /boot []

C:\Users\Evita\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Dropbox.lnk - C:\Users\Evita\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\PROGRA~2\SearchProtect\SearchProtect\bin\SPVC64Loader.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2011-01-27 385024]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-11-08 19:49:46 ----D---- C:\rsit

2013-11-08 19:49:46 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-11-01 19:56:41 ----D---- C:\Users\Evita\AppData\Roaming\SkypEmoticons

2013-11-01 19:56:39 ----D---- C:\ProgramData\SearchNewTab

2013-11-01 19:56:39 ----D---- C:\Program Files (x86)\SearchNewTab

2013-11-01 19:56:35 ----D---- C:\Program Files (x86)\WebSearch

2013-11-01 19:56:30 ----D---- C:\ProgramData\WinterSoft

2013-11-01 19:56:27 ----D---- C:\Program Files (x86)\Ss-Helper

2013-11-01 19:56:24 ----D---- C:\ProgramData\YoutubeAdblocker

2013-11-01 19:56:23 ----D---- C:\Program Files (x86)\YoutubeAdblocker

2013-11-01 19:56:21 ----D---- C:\ProgramData\DownLoAd akeepper

2013-11-01 19:56:21 ----D---- C:\ProgramData\4625d012e49e8612

2013-11-01 19:56:20 ----D---- C:\Program Files (x86)\DownLoAd akeepper

2013-11-01 19:55:46 ----D---- C:\ProgramData\InstallMate

2013-11-01 19:52:21 ----D---- C:\ProgramData\Registry Helper

2013-11-01 19:51:59 ----D---- C:\Program Files (x86)\Registry Helper

2013-11-01 19:51:04 ----D---- C:\ProgramData\DealPlyLive

2013-11-01 19:51:04 ----D---- C:\Program Files (x86)\DealPlyLive

2013-11-01 19:51:03 ----D---- C:\Users\Evita\AppData\Roaming\Dealply

2013-11-01 19:50:52 ----D---- C:\Program Files (x86)\DealPly

2013-11-01 19:50:34 ----D---- C:\Program Files (x86)\ElectroLyrics-16

2013-11-01 19:48:58 ----D---- C:\Program Files (x86)\SearchProtect

2013-10-30 08:37:37 ----D---- C:\Windows\system32\SPReview

2013-10-20 10:33:25 ----D---- C:\SearchProtect

2013-10-12 16:22:00 ----D---- C:\ProgramData\Conduit

2013-10-12 16:21:59 ----D---- C:\Program Files (x86)\WhiteSmoke_New_V6

2013-10-12 10:21:48 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-11-08 19:49:48 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-11-08 19:49:46 ----RD---- C:\Program Files

2013-11-08 19:47:38 ----D---- C:\Users\Evita\AppData\Roaming\uTorrent

2013-11-08 16:57:06 ----D---- C:\Users\Evita\AppData\Roaming\Dropbox

2013-11-08 14:42:46 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-11-07 10:34:43 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-11-03 16:15:42 ----D---- C:\Windows\System32

2013-11-03 16:15:42 ----D---- C:\Windows\inf

2013-11-03 16:15:42 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-11-02 17:35:08 ----A---- C:\Windows\wininit.ini

2013-11-01 20:34:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2013-11-01 20:33:28 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-11-01 20:32:28 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-11-01 20:31:53 ----SHD---- C:\Config.Msi

2013-11-01 20:31:53 ----D---- C:\Program Files (x86)\Conduit

2013-11-01 20:31:06 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-11-01 20:30:54 ----HD---- C:\Program Files (x86)\Temp

2013-11-01 20:30:54 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-11-01 20:30:42 ----D---- C:\Windows

2013-11-01 20:30:37 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-11-01 20:30:37 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-11-01 20:30:36 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-11-01 20:28:36 ----HD---- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information

2013-11-01 20:28:32 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-11-01 20:28:32 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-11-01 20:26:47 ----D---- C:\ProgramData\DivX

2013-11-01 20:26:46 ----D---- C:\Program Files (x86)\DivX

2013-11-01 20:26:46 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-11-01 20:25:08 ----D---- C:\Program Files (x86)\Epson Software

2013-11-01 20:21:53 ----D---- C:\Program Files\Broadcom

2013-11-01 20:19:37 ----D---- C:\Program Files (x86)\Acer

2013-11-01 20:18:08 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-11-01 20:16:38 ----D---- C:\Windows\Downloaded Program Files

2013-11-01 20:16:26 ----D---- C:\Users\Evita\AppData\Roaming\Juniper Networks

2013-11-01 20:13:21 ----D---- C:\ProgramData\Big Fish Games

2013-11-01 19:56:39 ----HD---- C:\ProgramData

2013-10-23 21:40:20 ----D---- C:\Windows\Minidump

2013-10-23 10:32:42 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-23 10:32:34 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-10-14 15:28:25 ----D---- C:\Users\Evita\AppData\Roaming\Skype

2013-10-12 16:21:55 ----D---- C:\Program Files (x86)\DVDVideoSoft

2013-10-12 16:21:31 ----D---- C:\Users\Evita\AppData\Roaming\OpenCandy

2013-10-12 16:21:31 ----D---- C:\Users\Evita\AppData\Roaming\DVDVideoSoft

2013-10-12 14:20:31 ----A---- C:\Windows\system32\bcmwlcoi.dll

2013-10-12 14:20:30 ----A---- C:\Windows\system32\bcmihvui64.dll

2013-10-12 14:20:29 ----A---- C:\Windows\system32\bcmihvsrv64.dll

2013-10-12 13:43:15 ----D---- C:\Windows\system32\NDF

2013-10-12 11:27:05 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-10-12 11:27:04 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

2013-10-12 10:12:01 ----D---- C:\Windows\system32\wfp

2013-10-12 10:11:59 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2013-10-12 10:11:05 ----D---- C:\Users\Evita\AppData\Roaming\vlc

2013-10-12 10:11:04 ----D---- C:\ProgramData\Norton

2013-10-12 10:10:58 ----D---- C:\Windows\registration

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2010-09-14 437272]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-06-19 213888]

R0 SymDS;Symantec Data Store; C:\Windows\system32\drivers\NAVx64\1309010.00E\SYMDS64.SYS [2011-07-25 451192]

R0 SymEFA;Symantec Extended File Attributes; C:\Windows\system32\drivers\NAVx64\1309010.00E\SYMEFA64.SYS [2012-05-22 1129120]

R1 BHDrvx64;BHDrvx64; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NAV_19.1.0.28\Definitions\BASHDefs\20130322.001\BHDrvx64.sys [2013-03-22 1387608]

R1 ccSet_NAV;Norton AntiVirus Settings Manager; C:\Windows\system32\drivers\NAVx64\1309010.00E\ccSetx64.sys [2012-06-07 167072]

R1 eeCtrl;Symantec Eraser Control driver; \??\C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl64.sys [2012-08-09 484512]

R1 IDSVia64;IDSVia64; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NAV_19.1.0.28\Definitions\IPSDefs\20130410.001\IDSvia64.sys [2012-11-30 513184]

R1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [2011-02-22 22912]

R1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [2011-02-22 20328]

R1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [2011-02-22 62584]

R1 SRTSPX;Symantec Real Time Storage Protection (PEL) x64; C:\Windows\system32\drivers\NAVx64\1309010.00E\SRTSPX64.SYS [2012-07-06 37536]

R1 SymIRON;Symantec Iron Driver; C:\Windows\system32\drivers\NAVx64\1309010.00E\Ironx64.SYS [2012-04-18 190072]

R1 SymNetS;Symantec Network Security WFP Driver; C:\Windows\System32\Drivers\NAVx64\1309010.00E\SYMNETS.SYS [2012-04-18 405624]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 TurboB;Turbo Boost UI Monitor driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\TurboB.sys [2010-10-08 19192]

R3 b57xdbd;Broadcom xD Picture Bus Driver Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57xdbd.sys [2011-01-21 67624]

R3 b57xdmp;Broadcom xD Picture vstorp client drv; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57xdmp.sys [2011-01-21 19496]

R3 BCM43XX;Stuurprogramma voor Broadcom 802.11-netwerkadapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmwl664.sys [2013-10-12 4720704]

R3 bScsiMSa;bScsiMSa; C:\Windows\system32\DRIVERS\bScsiMSa.sys [2011-01-20 52264]

R3 bScsiSDa;bScsiSDa; C:\Windows\system32\DRIVERS\bScsiSDa.sys [2011-01-14 85544]

R3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv; \??\C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [2012-12-02 138912]

R3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\ETD.sys [2010-11-12 138024]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2009-05-18 34152]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2011-01-27 12273408]

R3 IntcDAud;Intel® Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2010-10-15 317440]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [2012-12-14 24176]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2010-10-20 56344]

R3 NTIDrvr;NTIDrvr; \??\C:\Windows\system32\drivers\NTIDrvr.sys [2010-04-20 18432]

R3 nusb3hub;Renesas Electronics USB 3.0 Hub Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\nusb3hub.sys [2010-09-30 80384]

R3 nusb3xhc;Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\nusb3xhc.sys [2010-09-30 180736]

R3 SymEvent;SymEvent; \??\C:\Windows\system32\Drivers\SYMEVENT64x86.SYS [2012-04-10 175736]

R3 UBHelper;UBHelper; \??\C:\Windows\system32\drivers\UBHelper.sys [2010-07-09 17408]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

S3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys [2013-10-12 2755584]

S3 dsNcAdpt;Juniper Network Connect Adapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\dsNcAdpt.sys [2011-11-15 32768]

S3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys []

S3 k57nd60a;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\k57nd60a.sys []

S3 NAVENG;NAVENG; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NAV_19.1.0.28\Definitions\VirusDefs\20130410.022\ENG64.SYS [2013-01-19 126192]

S3 NAVEX15;NAVEX15; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NAV_19.1.0.28\Definitions\VirusDefs\20130410.022\EX64.SYS [2013-01-19 2087664]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 sdbus;sdbus; C:\Windows\system32\DRIVERS\sdbus.sys [2010-07-17 109056]

S3 SRTSP;Symantec Real Time Storage Protection x64; C:\Windows\System32\Drivers\NAVx64\1309010.00E\SRTSP64.SYS [2012-07-06 737952]

S3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl64.sys [2011-05-10 51712]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2009-07-14 41984]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2009-07-14 40448]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 ABBYY.Licensing.FineReader.Sprint.9.0;ABBYY FineReader 9.0 Sprint Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\ABBYY\FineReaderSprint\9.00\Licensing\NetworkLicenseServer.exe [2009-05-14 759048]

R2 Apple Mobile Device;Mobiel Apple apparaat; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2011-05-25 37664]

R2 Application Updater;Application Updater; C:\Program Files (x86)\Application Updater\ApplicationUpdater.exe [2012-06-27 791488]

R2 CltMngSvc;Search Protect by Conduit Service; C:\PROGRA~2\SearchProtect\Main\bin\CltMngSvc.exe [2013-10-18 1753376]

R2 DsiWMIService;Dritek WMI Service; C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe [2011-02-24 347216]

R2 ePowerSvc;Acer ePower Service; C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [2011-01-06 868224]

R2 EPSON_EB_RPCV4_04;EPSON V5 Service4(04); C:\Program Files\Common Files\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S50STB.EXE [2009-09-14 166400]

R2 EPSON_PM_RPCV4_04;EPSON V3 Service4(04); C:\Program Files\Common Files\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S50RPB.EXE [2009-09-14 128512]

R2 GREGService;GREGService; C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe [2010-01-08 23584]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2010-09-14 13336]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2011-02-01 326168]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2012-12-14 398184]

R2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2012-12-14 682344]

R2 NAV;Norton AntiVirus; C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\19.9.1.14\ccSvcHst.exe [2012-06-16 138272]

R2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc; C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [2010-11-12 257344]

R2 Registry Helper Service;Registry Helper Service; C:\Program Files (x86)\Registry Helper\RegistryHelperService.exe [2013-09-20 84328]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2011-02-01 2656280]

R2 Updater Service;Updater Service; C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [2010-01-29 243232]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2010-09-21 2286976]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2011-08-19 934760]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 dealplylive;DealPly Live-service (dealplylive); C:\Program Files (x86)\DealPlyLive\Update\DealPlyLive.exe [2013-11-01 148000]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-08-25 135664]

S2 Net Driver HPZ12;Net Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-02-28 161384]

S3 dealplylivem;DealPly Live-service (dealplylivem); C:\Program Files (x86)\DealPlyLive\Update\DealPlyLive.exe [2013-11-01 148000]

S3 EgisTec Ticket Service;EgisTec Ticket Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe [2010-09-28 172912]

S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2011-03-27 655624]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-08-25 135664]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 149352]

S3 TurboBoost;Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.0; C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe [2010-10-08 150016]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-05-24 1255736]

S4 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service; C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\2.0.189\McCHSvc.exe [2010-09-02 227232]

S4 NOBU;Norton Online Backup; C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe [2010-06-02 2804568]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service; C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 57184]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 1. Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 2. Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik vervolgens op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
   
  torpigcheck;
  emptyclsid;
  emptyfolderscheck;delete
  firefoxlook; 
  Chromelook; 
  autoclean; 
  iedefaults; 
  filesrcm;
  
  
  


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.