Ga naar inhoud

laptop start bijzonder traag op


lichtje

Aanbevolen berichten

beste, de laptop start bijzonder erg traag op en eens op internet gaat die normaal vlot, ook bij het afsluiten is die enorm traag en zet regelmatig het beeld vast of reageert niet.

zie deze log:

je zal avg erin zien staan maar die krijg ik niet volledig weg. avg staat niet meer op laptop normaal.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:25:50, on 18/11/2013

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18882)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HpqSRmon.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\ProgramData\Panda Security URL Filtering\Panda_URL_Filtering.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUAMain.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\IncrediMail\Bin\IncMail.exe

C:\Program Files\IncrediMail\Bin\ImApp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R3 - URLSearchHook: Panda Security Toolbar - {B821BF60-5C2D-41EB-92DC-3E4CCD3A22E4} - C:\Program Files\pandasecuritytb\pandasecurityDx.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Panda Security Toolbar - {B821BF60-5C2D-41EB-92DC-3E4CCD3A22E4} - C:\Program Files\pandasecuritytb\pandasecurityDx.dll

O3 - Toolbar: Panda Security Toolbar - {B821BF60-5C2D-41EB-92DC-3E4CCD3A22E4} - C:\Program Files\pandasecuritytb\pandasecurityDx.dll

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Panda Security URL Filtering] "C:\ProgramData\Panda Security URL Filtering\Panda_URL_Filtering.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PSUAMain] "C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUAMain.exe" /LaunchSysTray

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AROReminder] C:\Program Files\ARO 2012\ARO.exe -rem

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [panda4_1dn] reg.exe delete "HKCU\Software\AppDataLow\Software\panda4_1dn" /f (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [panda4_1dn] reg.exe delete "HKCU\Software\AppDataLow\Software\panda4_1dn" /f (User 'Default user')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Panda Cloud Antivirus Service (NanoServiceMain) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSANHost.exe

O23 - Service: O2Micro Flash Memory Card Service (o2flash) - O2Micro International - C:\Program Files\O2Micro Flash Memory Card Driver\o2flash.exe

O23 - Service: Panda Product Service (PSUAService) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUAService.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

--

End of file - 6863 bytes

mvg lichtje

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dag lichtje,

Ga naar Start-Configuratiescherm-Programma's verwijderen en verwijder daar AVG.

Herstart de computer.

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.


 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

emptyfolderscheck;delete
emptyclsid;
autoclean;
startupall; 
filesrcm;


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

beste,

het is gelukt met zoek.exe en dit is de log:

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 14-November-2013

Tool run by Gebruiker on ma 18/11/2013 at 22:21:28,92.

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6001 Service Pack 1 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Gebruiker\Desktop\zoek\zoek.exe [script inserted]

==== System Restore Info ======================

18/11/2013 22:22:21 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Empty Folders Check ======================

C:\Program Files\GUMC11D.tmp deleted successfully

C:\Program Files\GUMEED1.tmp deleted successfully

C:\Program Files\Hewlett-Packard deleted successfully

C:\Program Files\MSXML 4.0 deleted successfully

C:\ProgramData\AVAST Software deleted successfully

C:\ProgramData\Office Genuine Advantage deleted successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\HPAppData deleted successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\PeerNetworking deleted successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\QuickScan deleted successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\PackageAware deleted successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\CrashDumps deleted successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\CrashDumps deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-3411653921-1579930693-1851401791-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{717FE7EA-A300-422C-8B35-DC62DA9BE3C7} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3411653921-1579930693-1851401791-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{CFF4DB9B-135F-47c0-9269-B4C6572FD61A} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3411653921-1579930693-1851401791-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{d40b90b4-d3b1-4d6b-a5d7-dc041c1b76c0} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3411653921-1579930693-1851401791-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{d40b90b4-d3b1-4d6b-a5d7-dc041c1b76c0} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3411653921-1579930693-1851401791-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\internet explorer\urlsearchhooks\{d40b90b4-d3b1-4d6b-a5d7-dc041c1b76c0} deleted successfully

==== Deleting Services ======================

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\avg-secure-search.xml deleted

C:\Program Files\Toolbar Cleaner deleted

C:\found.000 deleted

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Sammsoft deleted

C:\ProgramData\go_0molg.pad deleted

C:\ProgramData\Uniblue\DriverScanner deleted

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\iMesh deleted

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\AVG Secure Search deleted

C:\Windows\tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv.job deleted

C:\Windows\system32\tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv deleted

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hzx36ime.default\pandasecuritytb deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\GEBRUI~1\AppData\Local\Temp ====

2013-11-13 16:12:37 3AA75C724B1442DB0CBF59A8820BAD29 1959960 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\UNINSTALL.EXE

====== Java Cache =====

====== C:\Windows\system32 =====

====== C:\Windows\system32\drivers =====

2013-11-07 08:07:19 05A0C2744CEAC6F1B723EC469B650EF0 47632 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\PSKMAD.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

======= C: =====

====== C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming ======

2013-11-07 08:04:27 -------- d-----w- C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\panda4_1dn

====== C:\Users\Gebruiker ======

2013-11-06 08:14:51 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Panda Cloud Antivirus

====== C: exe-files ==

2013-11-18 10:11:13 E3876CD3DF58A77BE9F10B5A2B9ED0FE 1488520 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\Z3P25VL1\pcmatic-setup-0002[1].exe

2013-11-17 22:48:00 E714A26715478EAC94DEB4514BF68EA2 35300192 ----a-w- C:\Program Files\Google\Update\Download\{4DC8B4CA-1BDA-483E-B5FA-D3C12E15B62D}\31.0.1650.57\31.0.1650.57_chrome_installer.exe

2013-11-15 14:46:18 1A7C91AC6F14EBB22688704A13DC8D17 12598112 ----a-w- C:\Program Files\Google\Update\Download\{4DC8B4CA-1BDA-483E-B5FA-D3C12E15B62D}\31.0.1650.57\31.0.1650.57_30.0.1599.101_chrome_updater.exe

2013-11-13 16:12:37 3AA75C724B1442DB0CBF59A8820BAD29 1959960 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\UNINSTALL.EXE

=== C: other files ==

2013-11-17 21:52:33 979431FD224F164211CDBEE652C8651C 7434 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\panda4_1dn\data\temp.zip

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"WindowsWelcomeCenter"="rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter"

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /detectMem"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"WindowsWelcomeCenter"="rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter"

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /detectMem"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3411653921-1579930693-1851401791-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

"msnmsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe /background"

"ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe"

"TomTomHOME.exe"="C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

"AROReminder"="C:\Program Files\ARO 2012\ARO.exe -rem"

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"panda4_1dn"="reg.exe delete HKCU\Software\AppDataLow\Software\panda4_1dn /f"

"panda4_1dn_XP"="reg.exe delete HKCU\Software\panda4_1dn /f"

[HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"panda4_1dn"="reg.exe delete HKCU\Software\AppDataLow\Software\panda4_1dn /f"

"panda4_1dn_XP"="reg.exe delete HKCU\Software\panda4_1dn /f"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"hpqSRMon"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe"

"StartCCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"Panda Security URL Filtering"="C:\ProgramData\Panda Security URL Filtering\Panda_URL_Filtering.exe"

"PSUAMain"="C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUAMain.exe /LaunchSysTray"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

"msnmsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe /background"

"ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe"

"TomTomHOME.exe"="C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

"AROReminder"="C:\Program Files\ARO 2012\ARO.exe -rem"

==== Startup Registry Disabled ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Adobe Reader Speed Launcher"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files\\Adobe\\Reader 9.0\\Reader\\Reader_sl.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\HP Software Update]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="HP Software Update"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWuSchd2.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\QuickTime Task]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="QuickTime Task"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files\\QuickTime\\QTTask.exe\" -atboottime"

==== Startup Folders ======================

2013-04-11 18:21:07 1115 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk

2012-05-21 05:54:42 1972 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\HP Digital Imaging Monitor.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [09/10/2013 08:52]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [08/07/2012 10:57]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ [undetermined Task]

==== Other Scheduled Tasks ======================

"C:\Windows\system32\tasks\Adobe Flash Player Updater" [C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\CCleanerSkipUAC" ["C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe"]

"C:\Windows\system32\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore" [C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA" [C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\{A19A655A-E002-4F29-9456-BED10459DDD8}" ["c:\program files\mozilla firefox\firefox.exe"]

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"{1E73965B-8B48-48be-9C8D-68B920ABC1C4}"="C:\Program Files\AVG\AVG2012\Firefox4" [15/05/2012 13:30]

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hzx36ime.default

- Panda Security Toolbar - %ProfilePath%\extensions\{B821BF60-5C2D-41EB-92DC-3E4CCD3A22E4}

AppDir: C:\Program Files\Mozilla Firefox

- Default - %AppDir%\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hzx36ime.default

CFAF7B67C78D09D79688AEDCA3D090E2 - C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll - Google Update

4BF70B35B943BD73BD6E13EB7C1BA4B3 - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll - Shockwave Flash

BE501CBC29B2025A263D80D399F1797A - c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll - Silverlight Plug-In

04ACC61B47857E779CD92D1D88770BF1 - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

77B09C2C6F407531447DA75E3ACD1C5B - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\browser\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

ADC539F67D3198679F480974EE203678 - C:\Windows\system32\npdeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.210.11

C548328E9DE5EB73350EF292D7140662 - C:\Program Files\Google\Picasa3\npPicasa3.dll - Picasa

AC47B55B38D626B678897F195793ECAB - C:\Windows\system32\Adobe\Director\np32dsw.dll - Shockwave for Director / Shockwave for Director

F73B2B26F2CA84E3E37813299FE06C28 - C:\Program Files\Panda Security\ActiveScan 2.0\npwrapper.dll - Panda ActiveScan 2.0

AB87EEFFD18F2BAAFC274E7075EA6C67 - c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll - Windows Presentation Foundation / Windows Presentation Foundation

99F97C9FE748C37528C338A423577FCB - C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\plugins\np-mswmp.dll - Microsoft® Windows Media Player Firefox Plugin

B27CCB1168B1960AEC6E9D3E0E0F0D2A - c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrlui.dll - Microsoft® Silverlight

DFCAB29E8FD38F95650CC1E203E8D318 - C:\Windows\system32\npmproxy.dll - Microsoft® Windows® Operating System

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

jmfkcklnlgedgbglfkkgedjfmejoahla - C:\Program Files\AVG\AVG2012\Chrome\safesearch.crx[05/04/2012 04:13]

AVG Safe Search - Gebruiker - Default\Extensions\jmfkcklnlgedgbglfkkgedjfmejoahla

AVG Secure Search - Gebruiker - Default\Extensions\ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof

Chrome In-App Payments service - Gebruiker - Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="Google"

"Search Page"="Google"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

@="%s - Google Search"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]

"SearchAssistant"="Upgrade to Google Chrome"

"Default_Search_URL"="Upgrade to Google Chrome"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Search Page"="Bing"

"Start Page"="Google"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"(Default)"="%s - Bing"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]

"Default_Search_URL"="Bing"

"SearchAssistant"="http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="{searchTerms} - Bing"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="{searchTerms} - Google Search}"

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\acro_rd_dir\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\hzx36ime.default\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\GEBRUI~1\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not found

"C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

"C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not found

"C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

==== EOF on ma 18/11/2013 at 22:50:18,42 ======================

mvg

Link naar reactie
Delen op andere sites

1.

Download 52147fb3b2536-AdwCleaner_99_3_16x16x32.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

AdwCleaner uitvoeren


 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op de knop Scan.
 • Wanneer de scan gereed is Klikt u vervolgens op de knop Clean.
 • Als dit gereed is wordt er gevraagd om de computer opnieuw op te starten, klik hier op OK.
 • Nadat de computer opnieuw is opgestart wordt het logbestand automatisch geopend.
 • Plaats dit logbestand in het volgende bericht.

2.

Download 51a46ae42d560-malwarebytes_anti_malware.pngMalwareBytes' Anti-Malware (website) en sla het op je bureaublad op.

Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:


 • Update MalwareBytes' Anti-Malware
 • Start MalwareBytes' Anti-Malware
 • Je krijgt hier ook de keuze om de evaluatie versie van MBAM te gebruiken, indien je dit niet wilt vink dit dan uit.

Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.


 • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
 • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
 • Ga dan naar "Scanner Instellingen". Onderaan bij "PUP" kies je voor "Weergeven in scan resultaten - selecteren voor verwijdering".
 • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
 • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
 • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
 • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
 • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
 • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
 • Herstart de computer indien nodig en post hierna de log in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

beste,

ik heb gedaan wat je vroeg en hier zijn de volgende logjes:

adw log:

# AdwCleaner v3.012 - Report created 19/11/2013 at 08:49:45

# Updated 11/11/2013 by Xplode

# Operating System : Windows Vista Home Premium Service Pack 1 (32 bits)

# Username : Gebruiker - PC_VAN_GEBRUIKE

# Running from : C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\354K1O62\adwcleaner[1].exe

# Option : Clean

***** [ Services ] *****

***** [ Files / Folders ] *****

Folder Deleted : C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jmfkcklnlgedgbglfkkgedjfmejoahla

Folder Deleted : C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Registry ] *****

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\jmfkcklnlgedgbglfkkgedjfmejoahla

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\driverscanner

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{35B8892D-C3FB-4D88-990D-31DB2EBD72BD}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{94496571-6AC5-4836-82D5-D46260C44B17}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{BC9FD17D-30F6-4464-9E53-596A90AFF023}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CC5AD34C-6F10-4CB3-B74A-C2DD4D5060A3}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DE9028D0-5FFA-4E69-94E3-89EE8741F468}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3F607E46-0D3C-4442-B1DE-DE7FA4768F5C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FE0273D1-99DF-4AC0-87D5-1371C6271785}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{13ABD093-D46F-40DF-A608-47E162EC799D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{93E3D79C-0786-48FF-9329-93BC9F6DC2B3}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

Value Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}]

Key Deleted : HKCU\Software\IGearSettings

Key Deleted : HKCU\Software\IM

Key Deleted : HKCU\Software\Imesh

Key Deleted : HKCU\Software\ImInstaller

Key Deleted : HKCU\Software\Softonic

Key Deleted : HKLM\Software\ImInstaller

Key Deleted : HKLM\Software\IncrediMail_MediaBar_2

Key Deleted : HKLM\Software\Toolbar Cleaner

Key Deleted : HKLM\Software\Uniblue

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Toolbar Cleaner

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Zwunzi

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v8.0.6001.18882

-\\ Mozilla Firefox v25.0.1 (nl)

[ File : C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hzx36ime.default\prefs.js ]

-\\ Google Chrome v31.0.1650.57

[ File : C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]

Deleted : homepage

Deleted : icon_url

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [3869 octets] - [19/11/2013 08:35:59]

AdwCleaner[s0].txt - [3441 octets] - [19/11/2013 08:49:45]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt - [3501 octets] ##########

nu de andere log:

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2013.11.19.04

Windows Vista Service Pack 1 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.6001.18882

Gebruiker :: PC_VAN_GEBRUIKE [administrator]

19/11/2013 9:02:50

mbam-log-2013-11-19 (09-02-50).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: Heuristiek/Extra | P2P

Objecten gescand: 50738

Verstreken tijd: 7 minuut/minuten, 49 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

ik merk dat de laptop weer beter opstart en afsluit.

mvg

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dat ziet er netjes uit nu. Goed te horen dat je het opstarten en afsluiten terug vlotter gaat.

Als laatste mag je de volgende 2 zaken nog uitvoeren:

1.

Download CCleaner. (Als je het nog niet hebt)

Installeer het (als je niet wilt dat Google Chrome op je PC als standaard-webbrowser wordt geïnstalleerd, moet je de 2 vinkjes wegdoen !!!) en start CCleaner op.

Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en na de analyse op 'Schoonmaken'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

2.

Download 51a5ce45263de-delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.

Dubbelklik op Delfix.exe om de tool te starten.

Zet nu vinkjes voor de volgende items:


 • Remove disinfection tools
 • Purge System Restore
 • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen.

Voer hierna zeker ook je Windows updates uit. Zo heb je bvb Service Pack 2 van Windows Vista nog niet geïnstalleerd staan.

Als je verder geen vragen meer hebt, mag je dit topic als Opgelost markeren. :ciao:

aangepast door Jion
Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.