Ga naar inhoud

Pop up vensters


Aanbevolen berichten

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ja inderdaad, je kan gewoon het tekst logje openen en op ctrl en A duwen op je toetsenbord, daardoor wordt de gehele tekst geselecteerd.

vervolgens duw je op de toetsen ctrl en C om de tekst te kopiëren.

en hier in de discussie plakken door op de toetsen ctrl en V te duwen

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by pc van papa at 2013-11-29 19:10:33

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium Service Pack 2

System drive C: has 43 GB (28%) free of 153 GB

Total RAM: 2046 MB (30% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:11:08, on 29-11-2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16520)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportService.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

C:\Program Files\Western Digital\WD Quick View\WDDMStatus.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Rainlendar2\Rainlendar2.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\ACEStream\engine\ace_engine.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\ACEStream\updater\ace_update.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Vuze\Azureus.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_152.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_152.exe

C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe

C:\Users\pc van papa\Downloads\RSIT.exe

C:\Program Files\trend micro\pc van papa.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Windows\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WD Quick View] C:\Program Files\Western Digital\WD Quick View\WDDMStatus.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [Rainlendar2] C:\Program Files\Rainlendar2\Rainlendar2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ACEStream] C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\ACEStream\engine\ace_engine.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sSync] "C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\SSync\SSync.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DataMgr] "C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\DataMgr\DataMgr.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [intermediate] "C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Intermediate\Intermediate.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: Rapport Management Service (RapportMgmtService) - Trusteer Ltd. - C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: WD Backup (WDBackup) - Western Digital - C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\WDBackupEngine.exe

O23 - Service: WD Drive Manager (WDDriveService) - Western Digital - C:\Program Files\Western Digital\WD Drive Manager\WDDriveService.exe

O23 - Service: WD Rules (WDRulesService) - Western Digital - C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\WDRulesEngine.exe

--

End of file - 10190 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qr8v4bu8.default-1380740250425

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - "false"

"{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}"=C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.152 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_152.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@checkpoint.com/FFApi]

"Description"=ZoneAlarm LTD Toolbar Api

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.45.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.45.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0]

"Description"=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers

"Path"=C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\NPAUTHZ.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0]

"Description"=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox

"Path"=C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\NPSPWRAP.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3555.0308]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WPF,version=3.5]

"Description"=Windows Presentation Foundation plug-in for Mozilla browsers

"Path"=C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@veetle.com/veetleCorePlugin,version=0.9.19]

"Description"=Veetle TV Core

"Path"=C:\Program Files\Veetle\plugins\npVeetle.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@veetle.com/veetlePlayerPlugin,version=0.9.18]

"Description"=Veetle TV Player

"Path"=C:\Program Files\Veetle\Player\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\

np-mswmp.dll

nppdf32.dll

WMP Firefox Plugin License.rtf

WMP Firefox Plugin RelNotes.txt

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}]

Spybot-S&D IE Protection - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll [2009-01-26 1879896]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-10-08 462760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289}]

Windows Live Messenger Companion Helper - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll [2012-03-08 393600]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06 562904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-10-08 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows Defender"=C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe [2008-01-19 1008184]

"NeroFilterCheck"=C:\Windows\system32\NeroCheck.exe [2001-07-09 155648]

"WD Quick View"=C:\Program Files\Western Digital\WD Quick View\WDDMStatus.exe [2012-04-30 5235608]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"MSC"=C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-10-23 948440]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-07-02 254336]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2009-04-11 1233920]

"Rainlendar2"=C:\Program Files\Rainlendar2\Rainlendar2.exe [2011-08-12 2433024]

"ehTray.exe"=C:\Windows\ehome\ehTray.exe [2008-01-19 125952]

"Skype"=C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [2013-10-02 20472992]

"WMPNSCFG"=C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe [2008-01-19 202240]

"ACEStream"=C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\ACEStream\engine\ace_engine.exe [2013-11-07 27904]

"TomTomHOME.exe"=C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe [2013-07-02 248208]

"SSync"=C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\SSync\SSync.exe [2013-04-09 36864]

"DataMgr"=C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\DataMgr\DataMgr.exe [2013-10-09 168824]

"Intermediate"=C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Intermediate\Intermediate.exe [2013-04-09 36864]

"SpybotSD TeaTimer"=C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe [2009-03-05 2260480]

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CleanHlp]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CleanHlp.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\CleanHlp]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\CleanHlp.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfUsbccidDriver]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"EnableUIADesktopToggle"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"BindDirectlyToPropertySetStorage"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"VIDC.I420"=lvcodec2.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"MSVideo"=vfwwdm32.dll

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"msacm.siren"=sirenacm.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"wave3"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"wave4"=wdmaud.drv

"midi4"=wdmaud.drv

"mixer4"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-11-28 19:13:11 ----D---- C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Systweak

2013-11-28 19:13:06 ----A---- C:\Windows\system32\roboot.exe

2013-11-27 19:16:58 ----D---- C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\DriverCure

2013-11-27 19:16:56 ----D---- C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\SpeedyPC Software

2013-11-27 19:16:33 ----D---- C:\ProgramData\SpeedyPC Software

2013-11-27 17:23:34 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-11-27 17:23:33 ----D---- C:\rsit

2013-11-25 12:56:34 ----D---- C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy

2013-11-25 12:56:34 ----D---- C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy

2013-11-16 00:35:24 ----D---- C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Malwarebytes

2013-11-16 00:35:07 ----D---- C:\ProgramData\Malwarebytes

2013-11-16 00:35:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys

2013-11-16 00:35:02 ----D---- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware

2013-11-15 03:11:51 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2013-11-15 03:11:51 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2013-11-15 03:11:48 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-11-15 03:11:48 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2013-11-15 03:11:48 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-11-15 03:11:47 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-11-15 03:11:47 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-11-15 03:11:45 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-11-15 03:11:45 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-11-15 03:11:44 ----A---- C:\Windows\system32\url.dll

2013-11-15 03:11:44 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-11-15 03:11:41 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-11-15 03:11:39 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-11-15 03:11:38 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-11-14 16:26:07 ----A---- C:\Windows\system32\gdi32.dll

2013-11-14 16:25:57 ----A---- C:\Windows\system32\crypt32.dll

2013-11-14 16:25:44 ----A---- C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL

2013-11-14 16:25:43 ----A---- C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL

2013-11-06 19:22:44 ----D---- C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Intermediate

2013-11-06 19:22:43 ----D---- C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\DataMgr

2013-11-06 19:22:41 ----D---- C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\SSync

2013-11-06 19:20:49 ----D---- C:\Program Files\Google

2013-11-06 19:18:49 ----D---- C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\OfferMosquito

2013-11-06 19:18:49 ----D---- C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Common

2013-11-06 19:15:37 ----D---- C:\Program Files\iExplorer

2013-11-06 18:18:23 ----D---- C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\DiskAid

2013-11-06 15:26:34 ----ASH---- C:\hiberfil.sys

2013-11-02 21:46:50 ----D---- C:\Program Files\Mobogenie

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-11-29 19:10:42 ----D---- C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Azureus

2013-11-29 19:10:28 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-11-29 19:04:45 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-11-29 19:02:17 ----D---- C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Skype

2013-11-29 16:27:45 ----D---- C:\Windows\inf

2013-11-29 16:27:32 ----D---- C:\Windows

2013-11-29 16:21:56 ----D---- C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\.ACEStream

2013-11-29 09:56:23 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-11-29 09:56:23 ----D---- C:\Windows\nl-NL

2013-11-28 19:18:59 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-11-28 19:18:54 ----RD---- C:\Program Files

2013-11-28 19:18:27 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-11-28 19:13:06 ----D---- C:\Windows\System32

2013-11-28 19:12:00 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-11-27 19:26:14 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2013-11-27 19:16:33 ----HD---- C:\ProgramData

2013-11-26 12:09:00 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\etc

2013-11-25 08:21:11 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-11-23 22:00:08 ----D---- C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\vlc

2013-11-23 21:40:18 ----D---- C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\dvdcss

2013-11-22 11:39:02 ----A---- C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-11-21 13:27:41 ----D---- C:\Windows\nap

2013-11-21 10:06:09 ----D---- C:\Windows\Debug

2013-11-21 09:32:11 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-11-19 11:21:30 ----N---- C:\Windows\system32\MpSigStub.exe

2013-11-16 12:26:40 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service

2013-11-16 12:26:34 ----D---- C:\Windows\ehome

2013-11-16 09:42:14 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox

2013-11-16 09:32:53 ----D---- C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\advantage

2013-11-15 03:49:24 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-11-15 03:28:43 ----D---- C:\Windows\system32\migration

2013-11-15 03:28:42 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-11-15 03:28:42 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-11-15 03:13:05 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-11-15 03:12:32 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-11-15 03:12:23 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-11-15 03:07:31 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-11-15 03:04:07 ----A---- C:\Windows\system32\mrt.exe

2013-11-13 16:21:46 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Security Client

2013-11-13 10:55:31 ----D---- C:\Program Files\CCleaner

2013-11-08 08:18:41 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-11-08 08:18:40 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-11-06 15:28:21 ----D---- C:\Windows\SoftwareDistribution

2013-11-06 15:21:15 ----D---- C:\Windows\Minidump

2013-11-01 09:53:34 ----D---- C:\ProgramData\Skype

2013-11-01 09:53:21 ----RD---- C:\Program Files\Skype

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2013-09-27 214696]

R0 RapportKELL;RapportKELL; C:\Windows\System32\Drivers\RapportKELL.sys [2013-10-25 108816]

R1 RapportCerberus_59849;RapportCerberus_59849; \??\C:\ProgramData\Trusteer\Rapport\store\exts\RapportCerberus\baseline\RapportCerberus32_59849.sys [2013-10-27 340432]

R1 RapportEI;RapportEI; \??\C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportEI.sys [2013-10-25 157264]

R1 RapportPG;RapportPG; \??\C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportPG.sys [2013-10-25 230448]

R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System; C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2013-09-27 104768]

R3 HdAudAddService;Microsoft 1.1 UAA Functiestuurprogramma voor High Definition Audio-service; C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys [2009-04-11 236544]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [2013-04-04 22856]

R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver; C:\Windows\system32\drivers\nvhda32v.sys [2013-06-16 161056]

R3 nvlddmkm;nvlddmkm; C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys [2013-09-12 9253664]

R3 PID_0928;Logitech QuickCam Express(PID_0928); C:\Windows\system32\DRIVERS\LV561AV.SYS [2009-04-30 495768]

R3 RTL8169;Realtek 8169 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rtlh86.sys [2006-11-02 44544]

R3 WDC_SAM;WD SCSI Pass Thru driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\wdcsam.sys [2011-02-16 11520]

R3 WudfPf;@%SystemRoot%\system32\drivers\Wudfpf.sys,-1000; C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys [2012-07-26 66560]

R3 WUDFRd;WUDFRd; C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys [2012-07-26 155136]

S1 mferkdk;VSCore mferkdk; \??\C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\mferkdk.sys []

S3 cleanhlp;cleanhlp; \??\C:\EEK\RUN\cleanhlp32.sys [2013-08-21 50200]

S3 drmkaud;Microsoft Kernel DRM-audiodecoder; C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys [2008-01-19 5632]

S3 esgiguard;esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys []

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-03-08 39272]

S3 ialm;ialm; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys [2006-10-19 1380864]

S3 MSKSSRV;Microsoft Streaming Service-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys [2008-01-19 8192]

S3 MSPCLOCK;Microsoft Streaming Clock-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys [2008-01-19 5888]

S3 MSPQM;Microsoft Streaming Kwaliteitsbeheer Proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys [2008-01-19 5504]

S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma; C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-01-19 6016]

S3 WpdUsb;WpdUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\wpdusb.sys [2009-10-01 40448]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-10 65640]

R2 FontCache;@%systemroot%\system32\FntCache.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2008-01-19 21504]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2013-04-04 418376]

R2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2013-04-04 701512]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2013-10-23 22208]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2013-09-12 662816]

R2 RapportMgmtService;Rapport Management Service; C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe [2013-10-25 1444120]

R2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service; C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe [2009-01-26 1153368]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService; C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [2013-07-02 93072]

R2 WDBackup;WD Backup; C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\WDBackupEngine.exe [2012-04-24 1150368]

R2 WDDriveService;WD Drive Manager; C:\Program Files\Western Digital\WD Drive Manager\WDDriveService.exe [2012-04-11 247704]

R2 WDRulesService;WD Rules; C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\WDRulesEngine.exe [2012-04-11 1177496]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-28 1713536]

R3 NisSrv;@C:\Program Files\Microsoft Security Client\MpAsDesc.dll,-243; C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2013-10-23 280288]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4640000]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-11-06 116648]

S2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe [2012-10-10 1258856]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [2013-09-05 171680]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-11-22 257416]

S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 35160]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2012-03-08 1492840]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-11-06 116648]

S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe [2005-11-14 69632]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-11-16 119408]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 149352]

S3 WPFFontCache_v0400;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe,-100; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2013-07-20 754856]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service; C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 51040]

-----------------EOF-----------------

Hensyr kun je hier verder mee ?

Ik hoor het graag.

Groetjes michel

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
emptyfolderscheck;delete 
 {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc};c
 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r
 "DataMgr"=-;r
 "Intermediate"-;r
 C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Intermediate;fs
 C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Systweak;fs
 C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\SpeedyPC Software;fs
 C:\ProgramData\SpeedyPC Software;fs
 C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\DataMgr;fs
C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\SSync;fs
 C:\Program Files\Mobogenie;fs
 startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 24-November-2013

Tool run by pc van papa on za 30-11-2013 at 15:29:35,07.

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002 Service Pack 2 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\pc van papa\AppData\Local\Temp\Temp2_zoek.zip\zoek.scr [Checkboxes used]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2013-11-30-115107.log 449 bytes

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-1525442624-3355435439-3574477945-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{DA3B8372-9729-4AD1-923F-F4DB790206D4} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

==== FireFox Fix ======================

Deleted from C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qr8v4bu8.default-1380740250425\prefs.js:

user_pref("browser.search.useDBForOrder", "false");

Added to C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qr8v4bu8.default-1380740250425\prefs.js:

user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.google.com");

user_pref("browser.search.defaulturl", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.newtab.url", "http://www.google.com/");

user_pref("browser.search.defaultengine", "Google");

user_pref("browser.search.defaultenginename", "Google");

user_pref("browser.search.selectedEngine", "Google");

user_pref("browser.search.order.1", "Google");

user_pref("keyword.URL", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.search.suggest.enabled", true);

user_pref("browser.search.useDBForOrder", true);

ProfilePath: C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qr8v4bu8.default-1380740250425

user.js not found

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

prefs_30-11-2013_1551_.backup

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Users\pc van papa\daemonprocess.txt deleted

C:\Program Files\Mobogenie deleted

C:\Program Files\SopCast deleted

C:\Program Files\1ClickDownload deleted

C:\Program Files\Conduit deleted

C:\found.000 deleted

C:\found.001 deleted

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Intermediate deleted

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\SSync deleted

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Common deleted

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\SpeedyPC Software deleted

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\DriverCure deleted

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\CheckPoint\ZoneAlarm LTD Toolbar deleted

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Systweak deleted

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Mozilla\Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}\gencrawler@some.com deleted

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Media Finder deleted

C:\ProgramData\APN deleted

C:\ProgramData\SpeedyPC Software deleted

C:\Users\pc van papa\AppData\Local\Ilivid Player deleted

C:\Users\pc van papa\AppData\Local\Mobogenie deleted

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Finder deleted

C:\Users\pc van papa\Downloads\rcpsetup_25752.exe deleted

C:\Users\pc van papa\Downloads\SopCast-3.5.0.exe deleted

C:\Users\pc van papa\Downloads\SpeedyPC_Error_Fix.exe deleted

C:\Users\pc van papa\AppData\LocalLow\PriceGong deleted

C:\Users\pc van papa\AppData\LocalLow\Conduit deleted

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Vuze_Remote deleted

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\PriceGong deleted

C:\Windows\system32\roboot.exe deleted

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}"="C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension" [26-02-2012 20:41]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"magicplayer@torrentstream.org"="C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\ACEStream\extensions\firefox\magicplayer@torrentstream.org" [08-11-2013 08:10]

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qr8v4bu8.default-1380740250425

- OfferMosquito - %ProfilePath%\extensions\om@offermosquito.com.xpi

AppDir: C:\Program Files\Mozilla Firefox

- Default - %AppDir%\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qr8v4bu8.default-1380740250425

EE8D96E7899D12FC3AA5DB2034C0853C - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_152.dll - Shockwave Flash

C694F47FB5870679B9C0D8D4BE97556B - C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\ACEStream\player\npace_plugin.dll - Ace Stream P2P Multimedia Plug-in

CFAF7B67C78D09D79688AEDCA3D090E2 - C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll - Google Update

6768C724599214E4F9ADD9F8FF5097EB - C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll - Java Platform SE 7 U45

F1CD6E22E5AE5CEEB7712E546A5FC853 - C:\Program Files\Java\jre7\bin\dtplugin\npdeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.450.18

BE501CBC29B2025A263D80D399F1797A - C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll - Silverlight Plug-In

04ACC61B47857E779CD92D1D88770BF1 - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

77B09C2C6F407531447DA75E3ACD1C5B - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\browser\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

C517E5EA7CEE783F3681F62D2A362E5B - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll - Windows Live? Photo Gallery

4B76EFB51EC0900B6459BA0F588CE8A1 - C:\Program Files\Veetle\plugins\npVeetle.dll - Veetle TV Core

A1B2B09240361031D1D794D57FC7359C - C:\Program Files\Veetle\Player\npvlc.dll - Veetle TV Player

AB87EEFFD18F2BAAFC274E7075EA6C67 - C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll - Windows Presentation Foundation / Windows Presentation Foundation

B27CCB1168B1960AEC6E9D3E0E0F0D2A - C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrlui.dll - Microsoft® Silverlight

==== Deleted Firefox Extensions ======================

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qr8v4bu8.default-1380740250425\extensions\om@offermosquito.com.xpi deleted

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

dednnpigldgdbpgcdpfppmlcnnbjciel - C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Media Finder\Extensions\gencrawler_gc.crx[]

jplinpmadfkdgipabgcdchbdikologlh - No path found[]

lpmkgpnbiojfaoklbkpfneikocaobfai - No path found[]

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

gbmdkmlcnbapgegninelmjbfibaghdmk - No path found[]

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com/"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{DA3B8372-9729-4AD1-923F-F4DB790206D4}"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{DA3B8372-9729-4AD1-923F-F4DB790206D4}] not found

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com/"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Reset Google Chrome ======================

Nothing found to reset

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\dednnpigldgdbpgcdpfppmlcnnbjciel deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\jplinpmadfkdgipabgcdchbdikologlh deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\lpmkgpnbiojfaoklbkpfneikocaobfai deleted successfully

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\gbmdkmlcnbapgegninelmjbfibaghdmk deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{B4092C6D-E886-4CB2-BA68-FE5A88D31DE6}_is1 deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\pc van papa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KGAEDV74 will be deleted at reboot

C:\Users\pc van papa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\VXEH7PG0 will be deleted at reboot

C:\Users\pc van papa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\pc van papa\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\qr8v4bu8.default-1380740250425\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

No Chrome User Data found

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\PCVANP~1\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\pc van papa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

"C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

"C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

"C:\Users\pc van papa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KGAEDV74" not found

"C:\Users\pc van papa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\VXEH7PG0" not found

==== EOF on za 30-11-2013 at 16:04:05,05 ======================

Laat even weten wat de conclusie is..

Groetjes Michel

Link naar reactie
Delen op andere sites

Conclusie is dat je blijkbaar slechts een deel van de opdracht hebt uitgevoerd. De opdrachten uit het invulvenster zijn niet gebeurd. Herhaal nog even dit:

 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook;

firefoxlook;

emptyfolderscheck;delete

{ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc};c

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r

"DataMgr"=-;r

"Intermediate"-;r

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Intermediate;fs

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Systweak;fs

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\SpeedyPC Software;fs

C:\ProgramData\SpeedyPC Software;fs

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\DataMgr;fs

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\SSync;fs

C:\Program Files\Mobogenie;fs

startupall;

filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 30-November-2013

Tool run by pc van papa on zo 01-12-2013 at 13:43:25,86.

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002 Service Pack 2 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\pc van papa\Desktop\zoek\zoek.com [script inserted] [Checkboxes used]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2013-11-30-115107.log 449 bytes

C:\zoek-results2013-11-30-150405.log 11240 bytes

==== Empty Folders Check ======================

C:\Program Files\AGEIA Technologies deleted successfully

C:\Program Files\Feed2All deleted successfully

C:\Program Files\Logitech deleted successfully

C:\Program Files\MSXML 4.0 deleted successfully

C:\Program Files\TomTom DesktopSuite deleted successfully

C:\ProgramData\Oracle deleted successfully

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\advantage deleted successfully

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\CheckPoint deleted successfully

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\f-secure deleted successfully

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\OfferMosquito deleted successfully

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\PeerNetworking deleted successfully

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\QuickScan deleted successfully

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\TorrentStream deleted successfully

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Windows Live Writer deleted successfully

C:\Users\pc van papa\AppData\Local\cache deleted successfully

C:\Users\pc van papa\AppData\Local\LogiShrd deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} deleted successfully

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1525442624-3355435439-3574477945-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} deleted successfully

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Approved Extensions\{ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1525442624-3355435439-3574477945-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\{ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} deleted successfully

==== Deleting Services ======================

==== Registry Fix Code ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"DataMgr"=-

"Intermediate"-

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Intermediate not found

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Systweak not found

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\SpeedyPC Software not found

C:\ProgramData\SpeedyPC Software not found

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\SSync not found

C:\Program Files\Mobogenie not found

C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\DataMgr deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\PCVANP~1\AppData\Local\Temp ====

2013-11-27 08:52:26 AB555DBDD80BC967598548998AB99F96 8848416 ------w- C:\Users\pc van papa\AppData\Local\Temp\Temp1_Vuze_5.2.0.0_win32.zip\Vuze_5.2.0.0_win32.exe

====== Java Cache =====

====== C:\Windows\system32 =====

====== C:\Windows\system32\drivers =====

====== C:\Windows\Tasks ======

2013-11-06 18:21:21 E275CBC947714D110ACC7F76A5F4A531 4042 ----a-w- C:\Windows\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA

2013-11-06 18:21:21 3C688CD32A9B6A474D7852BEC76F3548 1046 ----a-w- C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

2013-11-06 18:21:17 988D293BED56076A47B10AC867DBFB55 3790 ----a-w- C:\Windows\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore

2013-11-06 18:21:16 0001BAB30F2A9CBAD7ABFDEB9820E858 1042 ----a-w- C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-11-27 16:23:34 -------- d-----w- C:\Program Files\trend micro

2013-11-06 18:20:49 -------- d-----w- C:\Program Files\Google

2013-11-06 18:15:37 -------- d-----w- C:\Program Files\iExplorer

======= C: =====

====== C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming ======

2013-11-30 14:58:27 -------- d-----w- C:\Users\pc van papa\AppData\Local\Temp

2013-11-06 18:26:10 -------- d-----w- C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Google

2013-11-06 18:22:56 -------- d-----w- C:\Users\pc van papa\AppData\Local\ext_offermosquito

2013-11-06 18:20:49 -------- d-----w- C:\Users\pc van papa\AppData\Local\Google

2013-11-06 18:19:24 -------- d-----w- C:\Users\pc van papa\AppData\Local\Macroplant_LLC

2013-11-06 18:16:45 -------- d-----w- C:\Users\pc van papa\AppData\Locallow\Apple Computer

2013-11-06 17:18:23 -------- d-----w- C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\DiskAid

2013-11-06 17:18:21 -------- d-----w- C:\Users\pc van papa\AppData\Local\DigiDNA

====== C:\Users\pc van papa ======

2013-11-29 18:06:58 69CA82A7482A00D8EE063D2B97FC4338 781383 ----a-w- C:\Users\pc van papa\Downloads\RSIT.exe

2013-11-29 15:26:00 CE2E04C5B0C4820E129886A874D92C03 4618136 ----a-w- C:\Users\pc van papa\Downloads\ccsetup408.exe

2013-11-22 09:50:44 CD016B15D57E5B7EFF153AD963DDDFA4 1071224 ----a-w- C:\Users\pc van papa\Downloads\install_flashplayer11x32au_mssd_aaa_aih.exe

====== C: exe-files ==

2013-11-30 16:03:38 AB555DBDD80BC967598548998AB99F96 8848416 ----a-w- C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Azureus\tmp\AZU6910373271138841256.tmp\Vuze_5.2.0.0_win32.exe

2013-11-29 18:06:58 69CA82A7482A00D8EE063D2B97FC4338 781383 ----a-w- C:\Users\pc van papa\Downloads\RSIT.exe

2013-11-29 15:26:00 CE2E04C5B0C4820E129886A874D92C03 4618136 ----a-w- C:\Users\pc van papa\Downloads\ccsetup408.exe

2013-11-27 16:23:38 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\trend micro\pc van papa.exe

2013-11-27 08:52:26 AB555DBDD80BC967598548998AB99F96 8848416 ------w- C:\Users\pc van papa\Documents\Vuze_5.2.0.0_win32\Vuze_5.2.0.0_win32.exe

2013-11-27 08:52:26 AB555DBDD80BC967598548998AB99F96 8848416 ------w- C:\Users\pc van papa\AppData\Local\Temp\Temp1_Vuze_5.2.0.0_win32.zip\Vuze_5.2.0.0_win32.exe

2013-11-26 12:53:54 DC3C17C18CECFB1B855682F43DE3F153 2559344 ----a-w- C:\EEK\Run\a2cmd.exe

=== C: other files ==

2013-12-01 10:27:38 892C5094D3785C0716851320A1FA41E9 3253 ----a-w- C:\Users\pc van papa\.rainlendar2\backups\20131201-Rainlendar2Backup.zip

2013-11-30 16:03:23 EE9AC2DE9FE7DFA7832EDA1DAAA23B80 8017140 ----a-w- C:\Users\pc van papa\AppData\Local\Temp\Vuze_5.2.0.0_win32.zip

2013-11-29 23:00:01 7C0AB01C04FF3B1D72E1B72B0AC8C43B 3253 ----a-w- C:\Users\pc van papa\.rainlendar2\backups\20131130-Rainlendar2Backup.zip

2013-11-28 23:08:24 B06D53077E1D25646DD37E2C45F6E397 3195 ----a-w- C:\Users\pc van papa\.rainlendar2\backups\20131129-Rainlendar2Backup.zip

2013-11-28 07:45:27 5FA14F03234CFB2A55C38F76CB064C5A 3195 ----a-w- C:\Users\pc van papa\.rainlendar2\backups\20131128-Rainlendar2Backup.zip

2013-11-27 08:59:50 932A263A6B2D1DD88D150445BFD4A73B 3204 ----a-w- C:\Users\pc van papa\.rainlendar2\backups\20131127-Rainlendar2Backup.zip

2013-11-26 08:20:45 2EF95206947EB1BFB9E3CD9200F2B873 3204 ----a-w- C:\Users\pc van papa\.rainlendar2\backups\20131126-Rainlendar2Backup.zip

2013-11-25 07:15:56 9C74179388183ECA2975E2913BD63721 3204 ----a-w- C:\Users\pc van papa\.rainlendar2\backups\20131125-Rainlendar2Backup.zip

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"WindowsWelcomeCenter"="rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter"

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /detectMem"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"WindowsWelcomeCenter"="rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter"

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /detectMem"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1525442624-3355435439-3574477945-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

"Rainlendar2"="C:\Program Files\Rainlendar2\Rainlendar2.exe"

"ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe"

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe"

"ACEStream"="C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\ACEStream\engine\ace_engine.exe"

"TomTomHOME.exe"="C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

"SSync"="C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\SSync\SSync.exe"

"Intermediate"="C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Intermediate\Intermediate.exe"

"SpybotSD TeaTimer"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NeroFilterCheck"="C:\Windows\system32\NeroCheck.exe"

"WD Quick View"="C:\Program Files\Western Digital\WD Quick View\WDDMStatus.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"MSC"="C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe -hide -runkey"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"Windows Defender"="%ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

"Rainlendar2"="C:\Program Files\Rainlendar2\Rainlendar2.exe"

"ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe"

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe"

"ACEStream"="C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\ACEStream\engine\ace_engine.exe"

"TomTomHOME.exe"="C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

"SSync"="C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\SSync\SSync.exe"

"Intermediate"="C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Intermediate\Intermediate.exe"

"SpybotSD TeaTimer"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe"

==== Startup Folders ======================

2013-10-28 10:01:57 1101 ----a-w- C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [22-11-2013 11:39]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [06-11-2013 19:20]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [06-11-2013 19:20]

==== Other Scheduled Tasks ======================

"C:\Windows\system32\tasks\Adobe Flash Player Updater" [C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\CCleanerSkipUAC" ["C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe"]

"C:\Windows\system32\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore" [C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA" [C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\SpyHunter4Startup" ["C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\Spyhunter4.exe"]

"C:\Windows\system32\tasks\{C25E3A3C-FA18-4D18-895F-189BDA4D7449}" ["c:\program files\mozilla firefox\firefox.exe"]

"C:\Windows\system32\tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform\SvcRestartTask" [%systemroot%\system32\sc.exe start osppsvc]

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}"="C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension" [26-02-2012 20:41]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"magicplayer@torrentstream.org"="C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\ACEStream\extensions\firefox\magicplayer@torrentstream.org" [08-11-2013 08:10]

==== Firefox Extensions ======================

AppDir: C:\Program Files\Mozilla Firefox

- Default - %AppDir%\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qr8v4bu8.default-1380740250425

EE8D96E7899D12FC3AA5DB2034C0853C - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_152.dll - Shockwave Flash

C694F47FB5870679B9C0D8D4BE97556B - C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\ACEStream\player\npace_plugin.dll - Ace Stream P2P Multimedia Plug-in

CFAF7B67C78D09D79688AEDCA3D090E2 - C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll - Google Update

6768C724599214E4F9ADD9F8FF5097EB - C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll - Java Platform SE 7 U45

F1CD6E22E5AE5CEEB7712E546A5FC853 - C:\Program Files\Java\jre7\bin\dtplugin\npdeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.450.18

BE501CBC29B2025A263D80D399F1797A - C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll - Silverlight Plug-In

04ACC61B47857E779CD92D1D88770BF1 - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

77B09C2C6F407531447DA75E3ACD1C5B - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\browser\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

C517E5EA7CEE783F3681F62D2A362E5B - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll - Windows Live? Photo Gallery

4B76EFB51EC0900B6459BA0F588CE8A1 - C:\Program Files\Veetle\plugins\npVeetle.dll - Veetle TV Core

A1B2B09240361031D1D794D57FC7359C - C:\Program Files\Veetle\Player\npvlc.dll - Veetle TV Player

AB87EEFFD18F2BAAFC274E7075EA6C67 - C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll - Windows Presentation Foundation / Windows Presentation Foundation

B27CCB1168B1960AEC6E9D3E0E0F0D2A - C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrlui.dll - Microsoft® Silverlight

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com/"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com/"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Empty IE Cache ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\pc van papa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FXH0NFCB will be deleted at reboot

C:\Users\pc van papa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\N96N0T9U will be deleted at reboot

C:\Users\pc van papa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\pc van papa\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\qr8v4bu8.default-1380740250425\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

No Chrome User Data found

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\PCVANP~1\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\pc van papa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

"C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

"C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

"C:\Users\pc van papa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FXH0NFCB" not found

"C:\Users\pc van papa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\N96N0T9U" not found

==== EOF on zo 01-12-2013 at 14:30:31,82 ======================

Hierbij nogmaals de gegevens incl. de opdrachten uit het invulvenster.

Nu zou het moeten kunnen..

groetjes Michel

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 C:\Users\pc van papa\AppData\Local\ext_offermosquito;fs
 [HKEY_USERS\S-1-5-21-1525442624-3355435439-3574477945-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r
 "Intermediate"=-;r
 C:\Users\pc van papa\AppData\Roaming\Intermediate;fs
 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r
 "Intermediate"=-;r
 C:\Windows\system32\tasks\SpyHunter4Startup;fs
 C:\Windows\system32\tasks\{C25E3A3C-FA18-4D18-895F-189BDA4D7449};fs
 autoclean;

 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.