Ga naar inhoud

pc performer,en andere ,verwijderen


Aanbevolen berichten

Hallo,

bij het downloaden van een PDF voor mijn tablet is er vershillende spy ware meegekomen,en heel hardnekkige.

OA pc performer,PDF converter,search protect,en speed test App.Ben langs configuratie ,programma verwijderen,klikken,maar geen enkele van die programma s verdwijnt.

Wat kan ik meer doen of doe ik verkeerd dat ze niet weg willen.

Weet er iemand raad.

Mijn pc is enkel zes maand oud ,en heb microsoft security essential als beveiliging.

Groeten

klein pierke

Link naar reactie
Delen op andere sites

Microsoft security essential is niet echt de beste bescherming :sad

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is worden er twee kladblok bestanden geopend genaamd "Log.txt" en "Info.txt" .

RSIT Logbestanden plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map ""C:\\rsit")
 • Het logbestand met de naam "Info.txt" wat geminimaliseerd is hoeft u niet te plaatsen. (Dit logbestand wordt enkel de eerst keer bij het uitvoeren aangemaakt).
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Bekijk ook de instructievideo.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Uw abonnementsnummer: 1409487 Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)

Run by Eigenaar at 2014-06-25 16:25:46

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 891 GB (93%) free of 954 GB

Total RAM: 8085 MB (69% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:25:47, on 25/06/2014

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17126)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCtrlCntr.exe

C:\Program Files (x86)\Browny02\Brother\BrStMonW.exe

C:\Program Files (x86)\Brother\Brother Help\BrotherHelp.exe

C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCcUxSys.exe

C:\PROGRA~2\SearchProtect\SearchProtect\bin\cltmng.exe

C:\PROGRA~2\SearchProtect\UI\bin\cltmngui.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\IDC\IdcLdr.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\trend micro\Eigenaar.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Speed Test - {1B084C86-9657-42F9-A5E5-AC8DD832CDE9} - C:\Program Files (x86)\Speed Test\ScriptHost.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {4F524A2D-5637-4300-76A7-7A786E7484D7} - "C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\ORJ-V7C\Passport.dll" (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Microsoft-account - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {4F524A2D-5637-4300-76A7-7A786E7484D7} - "C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\ORJ-V7C\Passport.dll" (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter4] C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCcBoot.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [brStsMon00] C:\Program Files (x86)\Browny02\Brother\BrStMonW.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [brHelp] C:\Program Files (x86)\Brother\Brother Help\BrotherHelp.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [ApnTBMon] "C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\SearchProtect\SearchProtect\bin\SPVC32Loader.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Ask-updateservice (APNMCP) - APN LLC. - C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe

O23 - Service: Computer Backup (MyPC Backup) (BackupStack) - Just Develop It - C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\BackupStack.exe

O23 - Service: BrYNSvc - Brother Industries, Ltd. - C:\Program Files (x86)\Browny02\BrYNSvc.exe

O23 - Service: Search Protect Service (CltMngSvc) - Client Connect LTD - C:\PROGRA~2\SearchProtect\Main\bin\CltMngSvc.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 8964 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"taskhost.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Windows\System32\igfxtray.exe"

"C:\Windows\System32\hkcmd.exe"

"C:\Windows\System32\igfxpers.exe"

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

"C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

-BootProc

"C:\Program Files (x86)\Browny02\Brother\BrStMonW.exe" /AUTORUN

"C:\Program Files (x86)\Brother\Brother Help\BrotherHelp.exe" /AUTORUN

-BootProc

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

WLIDSvcM.exe 3028

C:\PROGRA~2\SearchProtect\Main\bin\CltMngSvc.exe

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe"

C:\PROGRA~2\SearchProtect\SearchProtect\bin\cltmng.exe

C:\PROGRA~2\SearchProtect\UI\bin\cltmngui.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Browny02\BrYNSvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe"

"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe"

"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe" -Embedding

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" Windows 7 pc performer,en andere ,verwijderen

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:4208 CREDAT:267521 /prefetch:2

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_13_0_0_214_ActiveX.exe -Embedding

"C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE" C:\rsit\log.txt

C:\Windows\system32\msiexec.exe /V

"C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe"

"C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe"

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\IDC\IdcLdr.exe" /MINST

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\IDC\IdcLdr_x64.exe" /MINST

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:4208 CREDAT:3872038 /prefetch:2

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe139_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe139 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 520 524 532 65536 528

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{E10F6C3A-F1AE-4ADC-AA9D-2FE65525666E}

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{E10F6C3A-F1AE-4ADC-AA9D-2FE65525666E}

"C:\Users\Eigenaar\Downloads\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

C:\Windows\tasks\PC Performer_DEFAULT.job - C:\Program Files (x86)\PC Performer\PCPerformer.exe -default

C:\Windows\tasks\PC Performer_UPDATES.job - C:\Program Files (x86)\PC Performer\PCPerformer.exe -updatecheck

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1B084C86-9657-42F9-A5E5-AC8DD832CDE9}]

Speed Test - C:\Program Files (x86)\Speed Test\ScriptHost64.dll [2014-06-16 425984]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{4F524A2D-5637-4300-76A7-7A786E7484D7}]

Ask Toolbar - C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\ORJ-V7C\Passport_x64.dll [2014-06-24 13720]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 529664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2014-03-26 256456]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1B084C86-9657-42F9-A5E5-AC8DD832CDE9}]

Speed Test - C:\Program Files (x86)\Speed Test\ScriptHost.dll [2014-06-16 438784]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{4F524A2D-5637-4300-76A7-7A786E7484D7}]

Ask Toolbar - C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\ORJ-V7C\Passport.dll [2014-06-24 12184]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2014-04-14 462760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Microsoft-account - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 441592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2014-03-26 194504]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2014-04-14 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2014-03-26 256456]

{4F524A2D-5637-4300-76A7-7A786E7484D7} - Ask Toolbar - C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\ORJ-V7C\Passport_x64.dll [2014-06-24 13720]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2014-03-26 194504]

{4F524A2D-5637-4300-76A7-7A786E7484D7} - Ask Toolbar - C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\ORJ-V7C\Passport.dll [2014-06-24 12184]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2012-12-14 172144]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2012-12-14 399984]

"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2012-12-14 441968]

"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2013-12-13 13192848]

"MSC"=c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2014-03-11 1271072]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-11-21 959904]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-07-02 254336]

"ControlCenter4"=C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCcBoot.exe [2013-12-05 139776]

"BrStsMon00"=C:\Program Files (x86)\Browny02\Brother\BrStMonW.exe [2012-12-27 4522496]

"BrHelp"=C:\Program Files (x86)\Brother\Brother Help\BrotherHelp.exe [2013-01-18 2009088]

"ApnTBMon"=C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe [2014-06-24 1956760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\PROGRA~2\SearchProtect\SearchProtect\bin\SPVC64Loader.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2012-12-14 442880]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2014-06-25 16:24:32 ----SHD---- C:\Config.Msi

2014-06-25 15:12:12 ----D---- C:\rsit

2014-06-25 15:12:12 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2014-06-20 20:57:19 ----D---- C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla

2014-06-20 20:57:02 ----D---- C:\Program Files (x86)\MyPC Backup

2014-06-20 20:56:55 ----D---- C:\Program Files (x86)\Speed Test

2014-06-20 20:56:55 ----D---- C:\Program Files (x86)\SearchProtect

2014-06-20 20:56:49 ----D---- C:\Program Files (x86)\PDF Converter

2014-06-20 20:56:46 ----D---- C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\PerformerSoft

2014-06-20 20:56:45 ----A---- C:\Windows\system32\roboot64.exe

2014-06-20 20:56:41 ----D---- C:\Program Files (x86)\PC Performer

2014-06-12 07:05:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\usp10.dll

2014-06-12 07:05:37 ----A---- C:\Windows\system32\usp10.dll

2014-06-12 07:05:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml6.dll

2014-06-12 07:05:36 ----A---- C:\Windows\system32\msxml6.dll

2014-06-12 07:05:36 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3.dll

2014-06-12 07:05:36 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2014-06-12 07:05:36 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2014-06-12 07:05:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml6r.dll

2014-06-12 07:05:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3r.dll

2014-06-12 07:05:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3.dll

2014-06-12 07:05:35 ----A---- C:\Windows\system32\msxml6r.dll

2014-06-12 07:05:35 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3r.dll

2014-06-12 07:05:34 ----A---- C:\Windows\system32\RdpGroupPolicyExtension.dll

2014-06-12 07:05:34 ----A---- C:\Windows\system32\rdpcorets.dll

2014-06-12 07:05:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2014-06-12 07:05:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

2014-06-12 07:05:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9diag.dll

2014-06-12 07:05:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieetwproxystub.dll

2014-06-12 07:05:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2014-06-12 07:05:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2014-06-12 07:05:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll

2014-06-12 07:05:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2014-06-12 07:05:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2014-06-12 07:05:32 ----A---- C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll

2014-06-12 07:05:32 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll

2014-06-12 07:05:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2014-06-12 07:05:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2014-06-12 07:05:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2014-06-12 07:05:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2014-06-12 07:05:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2014-06-12 07:05:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll

2014-06-12 07:05:31 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2014-06-12 07:05:31 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2014-06-12 07:05:31 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll

2014-06-12 07:05:31 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe

2014-06-12 07:05:31 ----A---- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2014-06-12 07:05:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmlmedia.dll

2014-06-12 07:05:30 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2014-06-12 07:05:30 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2014-06-12 07:05:30 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2014-06-12 07:05:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2014-06-12 07:05:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll

2014-06-12 07:05:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msrating.dll

2014-06-12 07:05:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2014-06-12 07:05:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe

2014-06-12 07:05:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll

2014-06-12 07:05:29 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2014-06-12 07:05:29 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2014-06-12 07:05:29 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2014-06-12 07:05:29 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2014-06-12 07:05:28 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll

2014-06-12 07:05:28 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2014-06-12 07:05:28 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9diag.dll

2014-06-12 07:05:28 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2014-06-12 07:05:28 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2014-06-12 07:05:28 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2014-06-12 07:05:27 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2014-06-12 07:05:27 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2014-06-12 07:05:27 ----A---- C:\Windows\system32\msrating.dll

2014-06-12 07:05:27 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll

2014-06-12 07:05:26 ----A---- C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2014-06-12 07:05:26 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2014-06-12 07:04:35 ----A---- C:\Windows\system32\aepdu.dll

2014-06-12 07:04:35 ----A---- C:\Windows\system32\aeinv.dll

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2014-06-25 16:24:56 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2014-06-25 16:24:53 ----D---- C:\Windows\Temp

2014-06-25 16:24:48 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2014-06-25 15:41:08 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2014-06-25 15:12:12 ----RD---- C:\Program Files

2014-06-25 15:01:09 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2014-06-25 15:00:28 ----D---- C:\Windows\system32\config

2014-06-25 13:06:17 ----SHD---- C:\System Volume Information

2014-06-25 11:28:59 ----D---- C:\Windows\System32

2014-06-25 11:28:59 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2014-06-25 11:28:58 ----D---- C:\Windows\inf

2014-06-21 13:57:23 ----D---- C:\Windows\winsxs

2014-06-20 20:57:22 ----HD---- C:\Program Files (x86)\Uninstall Information

2014-06-20 20:56:55 ----D---- C:\Windows\Tasks

2014-06-17 15:32:58 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2014-06-12 16:37:32 ----D---- C:\Windows\rescache

2014-06-12 15:32:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2014-06-12 15:32:39 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2014-06-12 15:32:38 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

2014-06-12 15:32:38 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2014-06-12 15:32:37 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2014-06-12 15:32:36 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2014-06-12 15:32:34 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2014-06-12 08:02:50 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2014-06-12 08:02:12 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2014-06-12 08:00:36 ----SD---- C:\Windows\system32\CompatTel

2014-06-12 07:04:33 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2014-01-25 268512]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System; C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2014-03-11 133928]

R3 asmthub3;ASMedia USB3 Hub Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\asmthub3.sys [2012-05-02 134944]

R3 asmtxhci;ASMEDIA XHCI Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\asmtxhci.sys [2012-05-02 403232]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2012-12-14 5353888]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2013-12-13 4124176]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface ; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2010-10-20 56344]

R3 nuviocir;Nuvoton NCT6681 CIR Device Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\nuviocir_win7_x64.sys [2011-03-15 32256]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2013-12-13 708200]

R3 RTL8192Ce;Realtek Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\rtl8192Ce.sys [2010-12-03 1105000]

R3 Sftfs;Sftfs; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftfslh.sys [2013-06-26 767144]

R3 Sftplay;Sftplay; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftplaylh.sys [2013-06-26 273576]

R3 Sftredir;Sftredir; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftredirlh.sys [2013-06-26 28840]

R3 Sftvol;Sftvol; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftvollh.sys [2013-06-26 23208]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 19456]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2012-08-23 57856]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2012-08-23 30208]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2013-07-03 42496]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-12-21 65432]

R2 APNMCP;Ask-updateservice; C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe [2014-06-24 165784]

R2 CltMngSvc;Search Protect Service; C:\PROGRA~2\SearchProtect\Main\bin\CltMngSvc.exe [2014-05-23 2497856]

R2 cvhsvc;Client Virtualization Handler; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE [2013-04-22 822504]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2014-03-11 23808]

R2 sftlist;Application Virtualization Client; C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe [2013-06-26 523944]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2012-07-17 2292480]

R3 BrYNSvc;BrYNSvc; C:\Program Files (x86)\Browny02\BrYNSvc.exe [2012-10-26 282112]

R3 NisSrv;@c:\Program Files\Microsoft Security Client\MpAsDesc.dll,-243; c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2014-03-11 347872]

R3 NMIndexingService;NMIndexingService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe [2007-01-15 266240]

R3 sftvsa;Application Virtualization Service Agent; C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe [2013-06-26 207528]

S2 BackupStack;Computer Backup (MyPC Backup); C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\BackupStack.exe [2014-03-14 36392]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11 105144]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11 124088]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-01-18 116648]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2014-05-13 257712]

S3 cphs;Intel® Content Protection HECI Service; C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe [2012-12-14 277616]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-01-18 116648]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2014-01-18 194032]

S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe [2014-05-30 111616]

S3 NBService;NBService; C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe [2007-01-15 774144]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 149352]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2013-12-13 1255736]

S4 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2013-09-11 51808]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie)

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

{4F524A2D-5637-4300-76A7-7A786E7484D7};c
{1B084C86-9657-42F9-A5E5-AC8DD832CDE9};c
C:\PROGRA~2\SearchProtect;fs
C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork;fs
C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\AskPartnerNetwork;fs
C:\Program Files (x86)\SearchProtect;fs
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1B084C86-9657-42F9-A5E5-AC8DD832CDE9}];r
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1B084C86-9657-42F9-A5E5-AC8DD832CDE9}];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{4F524A2D-5637-4300-76A7-7A786E7484D7}];r
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{4F524A2D-5637-4300-76A7-7A786E7484D7}];r64
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
"ApnTBMon"=-;r64
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r
"AppInit_DLLs"=-;r
ApnTBMon;s
APNMCP;s
CltMngSvc;s
emptyclsid;
chromelook; 
firefoxlook; 
emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "More options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Deep Scan

 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Zoek.exe logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt voor de uitleg maar ik ga dat eens heel op mijn gemak moeten doen denk ik want dat is nog niet zo simpel.Eigenaardig dat men zoveel handelingen moet doen om iets weg te doen ,dat er zo maar op gekomen is.En moet je dan ook terug de beveiliging opstarten ,ja zeker ?

Het is een hele boterham

Bedankt

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het is inderdaad een hele boterham die zal verwijderd worden maar het zijn allemaal gevaarlijke en ongewenste zaken die je beter niet op je pc hebt.

Als je de instructies correct opvolgt, is er geen enkel gevaar voor je systeem.

Doe maar rustig en als je niet zeker bent, doe het dan niet maar vraag eerst bijkomende informatie.

En inderdaad, na het uitvoeren van de scan mag je de beveiliging weer aanzetten.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je Java software is verouderd.

Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.

Ga naar Java en download daar de correcte Java versie.

 • Klik op "Gratis Java-download".
 • Ga akkoord met de licentiebepalingen en klik op de button voor de gratis download.
 • Het bestand JavaSetup wordt aangeboden - kies hier voor "bestand opslaan".
 • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - zeker je web browser!
 • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
 • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE of JAVA) in de naam.
 • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
 • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
 • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
 • Klik vervolgens op JavaSetup om de nieuwste versie van Java te installeren.
 • Vink de installatie van de Ask toolbar uit en ga dan verder met de installatie.

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Start 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe nogmaals met het onderstaande script.

 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
   
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r64
  "AppInit_DLLs"=-;r64
  speedtest199@BestOffers;ff
  C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Extensions\speedtest199@BestOffers;f
  {014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9};c
  defaultsearch;
  installedprogs;
  autoclean;
  


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Zoek.exe logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • 2 weken later...
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.