Ga naar inhoud

Trage PC en veel valse pop-ups


Aanbevolen berichten

Beste heren,

Zoals wel vaker staat er weer veel troep.

Hierbij alvast mijn Hijacklogfile.

Ik hoor graag wat ik verder eraan kan doen.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:38:08, on 4-8-2014

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17207)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeterw.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe

C:\Windows\OEM03Mon.exe

C:\Windows\SysWOW64\ctfmon.exe

C:\Program Files (x86)\WebSpades\bin\WebSpades.BrowserAdapter.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeter.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeter.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeter.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_14_0_0_145.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_14_0_0_145.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeter.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = OMIGA PLUS

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = OMIGA PLUS

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = OMIGA PLUS

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=ds&ts=1405277761&from=ild&uid=WDCXWD2500AAKX-75U6AA0_WD-WCC2F122009220092&q={searchTerms}

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=ds&ts=1405277761&from=ild&uid=WDCXWD2500AAKX-75U6AA0_WD-WCC2F122009220092&q={searchTerms}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = OMIGA PLUS

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: CrossriderApp0061177 - {11111111-1111-1111-1111-110611111177} - C:\Program Files (x86)\TheTorntv V10\TheTorntv V10-bho.dll

O2 - BHO: IETabPage Class - {3593C8B9-8E18-4B4B-B7D3-CB8BEB1AA42C} - C:\Program Files (x86)\SupTab\SupTab.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [OEM03Mon.exe] C:\Windows\OEM03Mon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TBPanel] "C:\Program Files (x86)\EXPERTool\TBPanel.exe" /A

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [PriceMeterW] "C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeterw.exe"

O4 - Startup: MyPC Backup.lnk = C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\MyPC Backup.exe

O9 - Extra button: PokerStars.eu - {07BA1DA9-F501-4796-8728-74D1B91A6CD5} - C:\Program Files (x86)\PokerStars.EU\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: Skype Click to Call settings - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\SupTab\SEARCH~1.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Computer Backup (MyPC Backup) (BackupStack) - Just Develop It - C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\BackupStack.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: globalUpdate Update Service (globalUpdate) (globalUpdate) - globalUpdate - C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: globalUpdate Update Service (globalUpdatem) (globalUpdatem) - globalUpdate - C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: IePlugin Services (IePluginServices) - Cherished Technololgy LIMITED - C:\ProgramData\IePluginServices\PluginService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Network Service (NvNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe

O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Update WebSpades - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\WebSpades\updateWebSpades.exe

O23 - Service: Util WebSpades - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\WebSpades\bin\utilWebSpades.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: WindowsMangerProtect Service (WindowsMangerProtect) - Fuyu LIMITED - C:\ProgramData\WindowsMangerProtect\ProtectWindowsManager.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 9666 bytes

Alvast bedankt.

Michiel

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hoe je controleert of je met een 32- of 64-bitversie van Windows werkt kan je hier bekijken.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is worden er twee kladblok bestanden geopend genaamd "Log.txt" en "Info.txt" .

RSIT Logbestanden plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map ""C:\\rsit")
 • Het logbestand met de naam "Info.txt" wat geminimaliseerd is hoeft u niet te plaatsen. (Dit logbestand wordt enkel de eerst keer bij het uitvoeren aangemaakt).
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

De handleiding voor het gebruik van RSIT kan je HIER bekijken en we hebben ook nog een instructievideo.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)

Run by Eigenaar at 2014-08-04 22:29:05

Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1

System drive C: has 103 GB (43%) free of 238 GB

Total RAM: 3966 MB (37% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:29:06, on 4-8-2014

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17207)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\AdvancedSystemProtector.exe

C:\Program Files (x86)\EXPERTool\TBPanel.exe

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeterw.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe

C:\Windows\OEM03Mon.exe

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\RegCleanPro.exe

C:\Windows\SysWOW64\ctfmon.exe

C:\Program Files (x86)\WebSpades\bin\WebSpades.BrowserAdapter.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeter.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeter.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeter.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_14_0_0_145.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_14_0_0_145.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeter.exe

C:\Program Files\trend micro\Eigenaar.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = OMIGA PLUS

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = OMIGA PLUS

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = OMIGA PLUS

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=ds&ts=1405277761&from=ild&uid=WDCXWD2500AAKX-75U6AA0_WD-WCC2F122009220092&q={searchTerms}

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=ds&ts=1405277761&from=ild&uid=WDCXWD2500AAKX-75U6AA0_WD-WCC2F122009220092&q={searchTerms}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = OMIGA PLUS

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: CrossriderApp0061177 - {11111111-1111-1111-1111-110611111177} - C:\Program Files (x86)\TheTorntv V10\TheTorntv V10-bho.dll

O2 - BHO: IETabPage Class - {3593C8B9-8E18-4B4B-B7D3-CB8BEB1AA42C} - C:\Program Files (x86)\SupTab\SupTab.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [OEM03Mon.exe] C:\Windows\OEM03Mon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TBPanel] "C:\Program Files (x86)\EXPERTool\TBPanel.exe" /A

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [PriceMeterW] "C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeterw.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: MyPC Backup.lnk = C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\MyPC Backup.exe

O9 - Extra button: PokerStars.eu - {07BA1DA9-F501-4796-8728-74D1B91A6CD5} - C:\Program Files (x86)\PokerStars.EU\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: Skype Click to Call settings - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\SupTab\SEARCH~1.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Computer Backup (MyPC Backup) (BackupStack) - Just Develop It - C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\BackupStack.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: globalUpdate Update Service (globalUpdate) (globalUpdate) - globalUpdate - C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: globalUpdate Update Service (globalUpdatem) (globalUpdatem) - globalUpdate - C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: IePlugin Services (IePluginServices) - Cherished Technololgy LIMITED - C:\ProgramData\IePluginServices\PluginService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Network Service (NvNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe

O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Update WebSpades - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\WebSpades\updateWebSpades.exe

O23 - Service: Util WebSpades - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\WebSpades\bin\utilWebSpades.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: WindowsMangerProtect Service (WindowsMangerProtect) - Fuyu LIMITED - C:\ProgramData\WindowsMangerProtect\ProtectWindowsManager.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 10281 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

"C:\Windows\system32\nvvsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\ProgramData\IePluginServices\PluginService.exe -service

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe"

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe -session -first

C:\ProgramData\WindowsMangerProtect\ProtectWindowsManager.exe -service

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"taskhost.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe"

taskeng.exe {0EC70744-523A-4C04-AEEB-BB6598B7564C}

"C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\AdvancedSystemProtector.exe" autolaunch

"C:\Program Files (x86)\EXPERTool\TBPanel.exe" /A

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe"

"C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeterw.exe"

"C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\MyPC Backup.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

"C:\Windows\OEM03Mon.exe"

"C:/Program Files/NVIDIA Corporation/Display/nvtray.exe" -user_has_logged_in 1

"C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\RegCleanPro.exe" -rem

ctfmon.exe

"C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe" /service

"C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe" /service

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe"

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe"

C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\WebSpades\updateWebSpades.exe"

"C:\Program Files (x86)\WebSpades\bin\utilWebSpades.exe"

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe" nss b0630416-a401-4387-a21e-8345b9eeed06 1

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "-2146575021760096950-1545979829-590854696-506818109780401797-402216843402807755

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe" serviceapp

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "-224301450-265726362-2117329497691810081-11840552641582321122-3741263461323419524

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-8d8e4302-b717-4b77-bfd4-08aa4508388d -SystemEventPortName:HostProcess-1044439d-84b3-47a2-9b9a-9b457f1d10c1 -IoCancelEventPortName:HostProcess-706e8578-58fd-4e65-8d9d-cc408e6f25a3 -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-0b4d5df0-8fb7-47a5-b8c0-830d975f7d0e -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:94030232-fdb4-49a9-941f-1838e237f328 -DeviceGroupId:WpdFsGroup

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

/c 0ddc3ac5-f675-4db6-bd58-a14d79e60b56 /i d12734a7-eb26-4167-b578-01c38b66af20 /f ce87f99d-697c-454a-9e77-b9856ade6b18 /s /z "n=WebSpades&is=fmxqtnl&dpt=21"

"C:\Program Files (x86)\WebSpades\bin\WebSpades.PurBrowse64.exe" /l false /s false /c "WebSpades" /t "C:\Program Files (x86)\WebSpades\bin\TEMP" /i "http://apiwebspadesinfo-a.akamaihd.net/gsrs?is=fmxqtnl&bp=PB&g=00000000-0000-0000-0000-000000000000" /d {ed7eb956-75ed-460d-8f69-29a93b07afd1}w64 /p ce87f99d-697c-454a-9e77-b9856ade6b18:firefox /p 0ddc3ac5-f675-4db6-bd58-a14d79e60b56:chrome /p d12734a7-eb26-4167-b578-01c38b66af20:iexplore

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "1434343526-487478027-1611541363161241596-116501715779664761233974164-1502769480

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeter.exe

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeter.exe" --type=renderer --no-sandbox --lang=en-US --lang=en-US --log-severity=disable --channel="5212.0.1872877649\800240150" /prefetch:673131151

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeter.exe" --type=plugin --plugin-path="C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_145.dll" --no-sandbox --lang=en-US --channel="5212.1.487474021\2007198407" --lang=en-US --log-severity=disable /prefetch:-390060480

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" OMIGA PLUS

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=2208.17670bf0.247332729 "C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_145.dll" -greomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\omni.ja" -appomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\omni.ja" -appdir "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser" E7CF176E110C211B 2208 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.2208" plugin

"C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_14_0_0_145.exe" --proxy-stub-channel=Flash6076.5ECC0D80.16770 --host-broker-channel=Flash6076.5ECC0D80.10051 --host-pid=6076 --host-npapi-version=27 --plugin-path="C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_145.dll"

"C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_14_0_0_145.exe" --channel=2312.0036F84C.1222441034 --proxy-stub-channel=Flash6076.5ECC0D80.16770 --plugin-path="C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_145.dll" --host-npapi-version=27 --type=renderer

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe"

"C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe"

"C:\Windows\notepad.exe" C:\Users\Eigenaar\Desktop\hijackthis1

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeter.exe" --type=renderer --no-sandbox --lang=en-US --lang=en-US --log-severity=disable --channel="5212.99.1717834040\1650397490" /prefetch:673131151

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe10_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe10 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 512 516 524 65536 520

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{E10F6C3A-F1AE-4ADC-AA9D-2FE65525666E}

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{E10F6C3A-F1AE-4ADC-AA9D-2FE65525666E}

"C:\Users\Eigenaar\Downloads\RSITx64(1).exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-1.job - C:\Program Files (x86)\TheTorntv V10\TheTorntv V10-codedownloader.exe /JrMHmCLe /kxdea=task /qknkRP='TheTorntv V10' /eXkVUKr=61177 /PnMPuhLry='001823' /UiVOjqrKD='0' /hyhjegJmN='0' /TMeZLtHO=66E16E051FC041A691B3C321C1FA6AC0IE /GHqgDLgAm=848ceefdaba5403cdd41c6d0e63b714c /lxepBGrDx=1_34_07_01 /Uvjpy=1.34.7.1 /UXAIdGXEV=1405277679 /jbDsL=http://stats.geninfocloud.com /yLUfgoDu=http://errors.geninfocloud.com /wQRYfElck=http://cr.install-daddy.com /jWNLYYmf=ff /wpHND='TheTorntv V10' /EcFNKFtaH=http://cr.install-daddy.com /QAMwO /fBcCZgf='{"asw":[1, 67108869, 1024]}' /NxKAx='http://update.geninfocloud.com/ie_code_agent_updates/{CAMP_ID}/update.json' /kxdea='task' /QapshBcz=''

C:\Windows\tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-11.job - C:\Program Files (x86)\TheTorntv V10\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-11.exe /nqBBa=mn4OxSzF2edvqYFhEMSKB1fRim5XpLpTafyL71+4CBSdS8c0oKZoOfqqc7WjJTENS8SNS3BoMJXxFgZDhvRzpG3DCzroNyLnepDaDkGs1r4G0zSZyG+jFd/9zzuEFjkvJQPTNhflz+QX5X2CK1X16P1PHVFip4AYWH8wduysX9KrM4jSdorylthag4w47laHozfQzqX3RbVW/RLgZ2X5FFwAuhaeM9/X185g+HiG4kwQxHPcF8rhxrWdJROo7s+MVt+g9KllQZnpRa/x9qfm1IegySyoos7pBJltbKjtkGdc8TAA34Hx4dGVUqMkN9pUjPHbUyQrel6oscEGaaET1USrpI9pK3vJEWarOrI4riSViqLZ74/dYhSbRWmAEVGP7bvbOmOL7zD3YO5cHRyS6mn+ZhRNcLxK6VAqNT3e2MV7GrgOWIdab2jsTmdMcBNav0ZOREjrs8Vam3cHmiUNH/S0***Yj/pmWfF5d9YgNzyGQa2FRfKg7dNGA1kGOfoPIq2dro59mfEGbGQYHPoHqRXR/CnMDNqaAxgYNBk0qoMUJTcbHigqWfMBCIdLoAsOMMe5oXd6sFwDinwMdpfdTAN6QvgdIGC6vFwgp181jGn0xB15zTIjXp4XUmXlCXIaermlD8iiE5O458iKlCv9OXz+Jd50PpKfUjdBTke1kbckQP8EkJaoUl1kaBE8C3sQ/Cjuu7iNyL3nJUeuplRqbMYQCw0myTDMYPjiCciEifUCSWnEHC0mYbglwrkpW0UfW9szQWecBeOpEy0Sz/nhlkDKeztfet8s6cpUR3f2nvrROfsFEF+GDDwiPr9ok+B5WvjkrLAYNz/T0UKZ40KAE6RX1QtRkmQLw/j3pDlnwfpEXSa+qD7JzFNGEc1iEH0Bp3cBn/0jE3P7iqTaoJhc3Tm2mYOrqgcfTl6bI5q4saK9xmAj8jIwJ5ZoJwNmIDm4lejeprhVCU3/37rc2F7AIF19lDy3R5tsh1GGz8qL8uG9J38vw3lHWVU+sRJg7czIaOM4mrvSZDpUgWCGMRaapMOz73AJJ1oYiE1ojpnt+fxhL20NFMgS+KWmVik5ED4V3dtESvq9sIlNsQ1X/7fZVjFZMKjfq+9oPuvOKXs6LdRBfAZhD/Pvc9MYHMCbrSsm+O6mN7xdzgs3FtuAo1F+8Bunw7PoOFE5HSrDM0nPR1V8EotnoKZxagK8qeNb2dhwhm88VZhh4Q49U6iXu3kDhdmrZUZ6DcA0/NQTlxUenwChY20c9XTUKbHkNKXpgTz57sNZAHLUQYgdBQ/ctP4f8q6m9ljcjlyk0of/8/zjqXDUkQtAYxeBl/KojGtdOf0BHZ6cJTSWS4NK+D+8z/y3fw279wMfOxVyWgbMPU7JGuzyow3OWHQhaRsLBd43436XOO4mJfL1tAr6Cwuo4sp0ygJ5JnJpL+kgHfpNEaGXd37XMz+UEE168/AmCdlCkfZk7nNpj5W24eA/Iaayt1zR9r5UaUP9ITGhg7MsEK69L10uqTKxEZ3iITnrRKnLsvdXmLQY3EPXROxshlfL4SqE99Es10Lwi3/2QyPQPpGxhCoZIzuC0G+8ypVMDbNb9GbgdnblBBx+1tgCVI4pEH1D+7m6h4P61fnpQZXxZRNAboZQWLJlUI3jcOGhMtgODiQL4n6PlB0do0BIcVE4dlejIVPRyfQdLH+9xzaD3h4SfRw=

C:\Windows\tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-2.job - C:\Program Files (x86)\TheTorntv V10\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-2.exe /nxAVzPbV /qknkRP='TheTorntv V10' /eXkVUKr=61177 /PnMPuhLry='001823' /UiVOjqrKD='0' /hyhjegJmN='0' /TMeZLtHO=66E16E051FC041A691B3C321C1FA6AC0IE /GHqgDLgAm=848ceefdaba5403cdd41c6d0e63b714c /lxepBGrDx=1_34_07_01 /UXAIdGXEV=1405277679 /jbDsL=http://stats.geninfocloud.com /yLUfgoDu=http://errors.geninfocloud.com /nBdXWxry=11111111-1111-1111-1111-110611111177 /jWNLYYmf=ff /QAMwO /NxKAx='http://update.geninfocloud.com/ie_enable_agent_updates/{CAMP_ID}/update.json' /kxdea='task' /QapshBcz=''

C:\Windows\tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-4.job - C:\Program Files (x86)\TheTorntv V10\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-4.exe /zwliwGBKL /qknkRP='TheTorntv V10' /GKGXyE='C:\Program Files (x86)\TheTorntv V10\61177.xpi' /eXkVUKr=61177 /PnMPuhLry='001823' /UiVOjqrKD='0' /hyhjegJmN='0' /TMeZLtHO=66E16E051FC041A691B3C321C1FA6AC0IE /GHqgDLgAm=848ceefdaba5403cdd41c6d0e63b714c /lxepBGrDx=1_34_07_01 /Uvjpy=1.34.7.1 /UXAIdGXEV=1405277679 /jbDsL=http://stats.geninfocloud.com /yLUfgoDu=http://errors.geninfocloud.com /dupaecWbr=300 /yYuCigYq=IMNVDH20251862@MBUBXUJ104005176.com /vLHXeJrjx=0.95 /OnntwSj=aIMNVDH20251862MBUBXUJ104005176com61177 /tPjYU=https://w9u6a2p6.ssl.hwcdn.net/plugin/ff/update/61177.rdf /NOVePo='TheTorntv V10' /RSSJEbk='The must-have App extensions for Television fans! Watch free TV channels, live sports and more' /eXTyY='esc' /jWNLYYmf=ff /fBcCZgf='{"asw":[1, 67108869, 1024]}' /QAMwO /EzWwoHMuT /BpstWLnjl /NxKAx='http://update.geninfocloud.com/ff_agent_updates/{CAMP_ID}/update.json' /kxdea='task' /QapshBcz=''

C:\Windows\tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-5.job - C:\Program Files (x86)\TheTorntv V10\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-5.exe /wvPGdVc /qknkRP='TheTorntv V10' /eXkVUKr=61177 /PnMPuhLry='001823' /UiVOjqrKD='0' /hyhjegJmN='0' /TMeZLtHO=66E16E051FC041A691B3C321C1FA6AC0IE /GHqgDLgAm=848ceefdaba5403cdd41c6d0e63b714c /lxepBGrDx=1_34_07_01 /UXAIdGXEV=1405277679 /jbDsL=http://stats.geninfocloud.com /yLUfgoDu=http://errors.geninfocloud.com /TmdNP=http://ipgeoapi.com/ /NtTlkR=http://update.geninfocloud.com /vtRPnQDC=2 /rdGbriG=http://logs.geninfocloud.com /NxKAx='http://update.geninfocloud.com/updater_agent_updates/{CAMP_ID}/update.json' /kxdea='task' /QapshBcz=''

C:\Windows\tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-5_user.job - C:\Program Files (x86)\TheTorntv V10\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-5.exe /wvPGdVc /qknkRP='TheTorntv V10' /eXkVUKr=61177 /PnMPuhLry='001823' /UiVOjqrKD='0' /hyhjegJmN='0' /TMeZLtHO=66E16E051FC041A691B3C321C1FA6AC0IE /GHqgDLgAm=848ceefdaba5403cdd41c6d0e63b714c /lxepBGrDx=1_34_07_01 /UXAIdGXEV=1405277679 /jbDsL=http://stats.geninfocloud.com /yLUfgoDu=http://errors.geninfocloud.com /TmdNP=http://ipgeoapi.com/ /NtTlkR=http://update.geninfocloud.com /vtRPnQDC=2 /rdGbriG=http://logs.geninfocloud.com /NxKAx='http://update.geninfocloud.com/updater_agent_updates/{CAMP_ID}/update.json' /wQAwtqzYW /kxdea='task' /QapshBcz=''

C:\Windows\tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-6.job - C:\Program Files (x86)\TheTorntv V10\TheTorntv V10-novainstaller.exe /IWLfcGe /qknkRP='TheTorntv V10' /eXkVUKr=61177 /PnMPuhLry='001823' /UiVOjqrKD='0' /hyhjegJmN='0' /TMeZLtHO=66E16E051FC041A691B3C321C1FA6AC0IE /GHqgDLgAm=848ceefdaba5403cdd41c6d0e63b714c /lxepBGrDx=1_34_07_01 /Uvjpy=1.34.7.1 /UXAIdGXEV=1405277679 /jbDsL=http://stats.geninfocloud.com /yLUfgoDu=http://errors.geninfocloud.com /wQRYfElck=http://cr.install-daddy.com /jWNLYYmf=ff /vwofKetqe /wpHND=TheTorntv V10 /iLgrzn='nova' /EcFNKFtaH=http://cr.install-daddy.com /fBcCZgf='{"asw":[1, 67108869, 1024]}' /kxdea=task /NxKAx='http://update.geninfocloud.com/novacode/{CAMP_ID}/update.json' /kxdea='task' /QapshBcz=''

C:\Windows\tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-7.job - C:\Program Files (x86)\TheTorntv V10\TheTorntv V10-nova.exe /qknkRP='TheTorntv V10' /eXkVUKr=61177 /PnMPuhLry='001823' /UiVOjqrKD='0' /hyhjegJmN='0' /TMeZLtHO=66E16E051FC041A691B3C321C1FA6AC0IE /GHqgDLgAm=848ceefdaba5403cdd41c6d0e63b714c /lxepBGrDx=1_34_07_01 /Uvjpy=1.34.7.1 /UXAIdGXEV=1405277679 /jbDsL=http://stats.geninfocloud.com /yLUfgoDu=http://errors.geninfocloud.com /wQRYfElck=http://cr.install-daddy.com /jWNLYYmf=ff /vwofKetqe /wpHND=TheTorntv V10 /iLgrzn='nova' /EcFNKFtaH=http://cr.install-daddy.com /fBcCZgf='{"asw":[1, 67108869, 1024]}' /NxKAx='http://update.geninfocloud.com/novarun/{CAMP_ID}/update.json' /kxdea='task' /QapshBcz=''

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

C:\Windows\tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineCore.job - C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe /c

C:\Windows\tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineUA.job - C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

C:\Windows\tasks\RegClean Pro_DEFAULT.job - C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\RegCleanPro.exe -default

C:\Windows\tasks\RegClean Pro_UPDATES.job - C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\RegCleanPro.exe -updatecheck

C:\Windows\tasks\Speedial.job - C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Speedial\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE /Check

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "http://isearch.omiga-plus.com/?type=hp&ts=1405277761&from=ild&uid=WDCXWD2500AAKX-75U6AA0_WD-WCC2F122009220092"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 14.0.0.145 Plugin

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_145.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVision]

"Description"=NVIDIA stereo images plugin for Mozilla browsers

"Path"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVisionStreaming]

"Description"=NVIDIA 3D Vision Streaming plugin for Mozilla browsers

"Path"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@staging.google.com/globalUpdate Update;version=10]

"Description"=globalUpdate Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\1.3.25.0\npGoogleUpdate4.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@staging.google.com/globalUpdate Update;version=4]

"Description"=globalUpdate Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\1.3.25.0\npGoogleUpdate4.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.24.15\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.24.15\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.1.3]

"Description"=VLC Multimedia Plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 14.0.0.145 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_14_0_0_145.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default\extensions\

battlefieldplay4free@ea.com

faststartff@gmail.com

IMNVDH20251862@MBUBXUJ104005176.com

{fa95f577-07cb-4470-ac90-e843f5f83c52}

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default\searchplugins\

Speedial.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110611111177}]

TheTorntv V10 - C:\Program Files (x86)\TheTorntv V10\TheTorntv V10-bho64.dll [2014-07-13 820136]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}]

Skype Click to Call for Internet Explorer - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll [2014-07-14 2117216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110611111177}]

TheTorntv V10 - C:\Program Files (x86)\TheTorntv V10\TheTorntv V10-bho.dll [2014-07-13 606632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3593C8B9-8E18-4B4B-B7D3-CB8BEB1AA42C}]

IETabPage Class - C:\Program Files (x86)\SupTab\SupTab.dll [2014-07-13 515464]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}]

Skype Click to Call for Internet Explorer - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2014-07-14 1709152]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2012-11-17 163384]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2012-11-17 387640]

"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2012-11-17 418360]

"Nvtmru"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\nvtmru.exe []

"ShadowPlay"=C:\Windows\system32\nvspcap64.dll [2014-04-30 1225920]

"NvBackend"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2014-04-30 2199840]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TBPanel"=C:\Program Files (x86)\EXPERTool\TBPanel.exe [2013-11-08 2173224]

"Skype"=C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [2014-05-08 21444224]

"PriceMeterW"=C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeterw.exe [2014-05-12 287232]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AVG_UI"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe [2014-05-13 5181456]

"OEM03Mon.exe"=C:\Windows\OEM03Mon.exe [2007-05-19 36864]

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

MyPC Backup.lnk - C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\MyPC Backup.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\PROGRA~2\SupTab\SEARCH~2.DLL"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2012-11-15 272384]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave3"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"wave4"=wdmaud.drv

"midi4"=wdmaud.drv

"mixer4"=wdmaud.drv

"aux2"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2014-08-03 11:49:03 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2014-07-13 21:57:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\{ed7eb956-75ed-460d-8f69-29a93b07afd1}w64.sys

2014-07-13 20:56:37 ----D---- C:\Program Files (x86)\MyPC Backup

2014-07-13 20:56:34 ----D---- C:\ProgramData\IePluginServices

2014-07-13 20:56:30 ----D---- C:\Program Files (x86)\SupTab

2014-07-13 20:56:25 ----D---- C:\ProgramData\WindowsMangerProtect

2014-07-13 20:55:44 ----D---- C:\Program Files (x86)\WebSpades

2014-07-13 20:54:45 ----D---- C:\Program Files (x86)\globalUpdate

2014-07-13 20:54:44 ----D---- C:\Program Files (x86)\TheTorntv V10

2014-07-13 20:54:35 ----D---- C:\Program Files (x86)\TornTV.com

2014-07-10 19:22:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerInstaller.exe

2014-07-10 17:54:40 ----A---- C:\Windows\system32\aepdu.dll

2014-07-10 17:54:39 ----A---- C:\Windows\system32\aeinv.dll

2014-07-10 17:54:36 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2014-07-10 17:54:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\qedit.dll

2014-07-10 17:54:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\osk.exe

2014-07-10 17:54:35 ----A---- C:\Windows\system32\qedit.dll

2014-07-10 17:54:35 ----A---- C:\Windows\system32\osk.exe

2014-07-10 17:54:34 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2014-07-10 17:54:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wdigest.dll

2014-07-10 17:54:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\TSpkg.dll

2014-07-10 17:54:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\schannel.dll

2014-07-10 17:54:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ncrypt.dll

2014-07-10 17:54:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msv1_0.dll

2014-07-10 17:54:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kerberos.dll

2014-07-10 17:54:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\credssp.dll

2014-07-10 17:54:31 ----A---- C:\Windows\system32\wdigest.dll

2014-07-10 17:54:31 ----A---- C:\Windows\system32\TSpkg.dll

2014-07-10 17:54:31 ----A---- C:\Windows\system32\schannel.dll

2014-07-10 17:54:31 ----A---- C:\Windows\system32\ncrypt.dll

2014-07-10 17:54:31 ----A---- C:\Windows\system32\msv1_0.dll

2014-07-10 17:54:31 ----A---- C:\Windows\system32\kerberos.dll

2014-07-10 17:54:31 ----A---- C:\Windows\system32\credssp.dll

2014-07-10 17:54:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2014-07-10 17:54:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

2014-07-10 17:54:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2014-07-10 17:54:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2014-07-10 17:54:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9diag.dll

2014-07-10 17:54:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll

2014-07-10 17:54:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2014-07-10 17:54:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieetwproxystub.dll

2014-07-10 17:54:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2014-07-10 17:54:28 ----A---- C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll

2014-07-10 17:54:28 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2014-07-10 17:54:28 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll

2014-07-10 17:54:28 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2014-07-10 17:54:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2014-07-10 17:54:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2014-07-10 17:54:27 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2014-07-10 17:54:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2014-07-10 17:54:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2014-07-10 17:54:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2014-07-10 17:54:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll

2014-07-10 17:54:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll

2014-07-10 17:54:26 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2014-07-10 17:54:26 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll

2014-07-10 17:54:26 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe

2014-07-10 17:54:26 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2014-07-10 17:54:26 ----A---- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2014-07-10 17:54:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmlmedia.dll

2014-07-10 17:54:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2014-07-10 17:54:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe

2014-07-10 17:54:25 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2014-07-10 17:54:25 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2014-07-10 17:54:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2014-07-10 17:54:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll

2014-07-10 17:54:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msrating.dll

2014-07-10 17:54:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MshtmlDac.dll

2014-07-10 17:54:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll

2014-07-10 17:54:24 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2014-07-10 17:54:24 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2014-07-10 17:54:24 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2014-07-10 17:54:24 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2014-07-10 17:54:23 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll

2014-07-10 17:54:23 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2014-07-10 17:54:23 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9diag.dll

2014-07-10 17:54:23 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2014-07-10 17:54:23 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2014-07-10 17:54:22 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2014-07-10 17:54:22 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2014-07-10 17:54:22 ----A---- C:\Windows\system32\msrating.dll

2014-07-10 17:54:22 ----A---- C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll

2014-07-10 17:54:22 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll

2014-07-10 17:54:21 ----A---- C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2014-07-10 17:54:21 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2014-07-10 17:54:16 ----A---- C:\Windows\system32\lsasrv.dll

2014-07-10 17:54:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sspicli.dll

2014-07-10 17:54:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\secur32.dll

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2014-08-04 22:29:06 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2014-08-04 22:29:05 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2014-08-04 22:28:50 ----D---- C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\vlc

2014-08-04 22:28:00 ----D---- C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\uTorrent

2014-08-04 22:22:31 ----D---- C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Skype

2014-08-04 20:59:00 ----D---- C:\Windows\Temp

2014-08-04 20:36:09 ----D---- C:\Windows\system32\config

2014-08-04 20:24:44 ----SHD---- C:\System Volume Information

2014-08-04 19:53:45 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2014-08-04 19:51:18 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2014-08-04 19:48:41 ----A---- C:\Windows\win.ini

2014-08-04 19:47:59 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA

2014-08-03 17:26:49 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2014-08-03 17:26:48 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2014-08-02 21:18:47 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2014-08-02 21:18:27 ----RD---- C:\Program Files (x86)\Skype

2014-07-18 11:31:44 ----D---- C:\Windows\System32

2014-07-18 11:31:44 ----D---- C:\Windows\inf

2014-07-18 11:31:44 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2014-07-16 18:28:33 ----D---- C:\Windows\system32\wdi

2014-07-13 21:57:13 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2014-07-13 20:57:02 ----D---- C:\Windows\winsxs

2014-07-13 20:56:37 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared

2014-07-13 20:56:34 ----HD---- C:\ProgramData

2014-07-13 20:55:28 ----D---- C:\Windows\Tasks

2014-07-11 03:58:34 ----D---- C:\Windows\rescache

2014-07-11 03:19:54 ----SD---- C:\Windows\system32\CompatTel

2014-07-11 03:19:54 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\Dism

2014-07-11 03:19:54 ----D---- C:\Windows\system32\Dism

2014-07-11 03:19:54 ----D---- C:\Program Files\Windows Journal

2014-07-11 03:19:53 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

2014-07-11 03:19:53 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2014-07-11 03:19:53 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2014-07-11 03:19:53 ----D---- C:\Windows\ehome

2014-07-11 03:19:53 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2014-07-11 03:19:52 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2014-07-11 03:19:52 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2014-07-11 03:03:44 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2014-07-11 03:02:32 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2014-07-10 19:22:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2014-07-10 17:54:09 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2014-07-10 17:54:09 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2014-05-13 191768]

R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2014-05-13 323352]

R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2014-05-13 130328]

R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2014-05-13 31512]

R0 iaStorA;iaStorA; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStorA.sys [2013-12-18 633192]

R0 iaStorF;iaStorF; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStorF.sys [2013-12-18 28008]

R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys [2009-07-14 12352]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R1 {ed7eb956-75ed-460d-8f69-29a93b07afd1}w64;{ed7eb956-75ed-460d-8f69-29a93b07afd1}w64; C:\Windows\system32\drivers\{ed7eb956-75ed-460d-8f69-29a93b07afd1}w64.sys [2014-07-13 61120]

R1 Avgdiska;AVG Disk Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgdiska.sys [2014-05-13 152344]

R1 Avgfwfd;AVG network filter service; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgfwd6a.sys [2013-09-26 57144]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2014-05-13 236312]

R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2014-05-13 235800]

R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2014-05-13 273176]

R1 CSC;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-202; C:\Windows\system32\drivers\csc.sys [2010-11-21 514560]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R3 e1kexpress;Intel® Network Connections Driver K; C:\Windows\system32\DRIVERS\e1k62x64.sys [2013-07-18 497424]

R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver; C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [2013-12-24 196384]

R3 NvStreamKms;NvStreamKms; \??\C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [2014-04-30 19744]

R3 nvvad_WaveExtensible;NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM); C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [2014-03-31 40392]

R3 OEM03Afx;Provides a software interface to control audio effects of OEM003 camera.; \??\C:\Windows\system32\Drivers\OEM03Afx.sys [2007-06-08 212864]

R3 OEM03Vfx;Creative Camera OEM003 Video VFX Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\OEM03Vfx.sys [2007-03-05 12288]

R3 OEM03Vid;Creative Camera OEM003 Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\OEM03Vid.sys [2007-04-25 266944]

S3 dmvsc;dmvsc; C:\Windows\system32\drivers\dmvsc.sys [2010-11-21 71168]

S3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2012-11-15 10629408]

S3 LHidFilt;Logitech SetPoint KMDF HID Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LHidFilt.Sys [2013-05-23 76568]

S3 LMouFilt;Logitech SetPoint KMDF Mouse Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LMouFilt.Sys [2013-05-23 59160]

S3 LUsbFilt;Logicool SetPoint KMDF USB Filter; C:\Windows\System32\Drivers\LUsbFilt.Sys [2013-05-23 40728]

S3 netr7364;RT73 USB Extensible Wireless LAN Card Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\netr7364.sys [2011-10-05 729152]

S3 nusb3hub;Renesas Electronics USB 3.0 Hub Driver; C:\Windows\system32\drivers\nusb3hub.sys [2010-09-30 80384]

S3 nusb3xhc;Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver; C:\Windows\system32\drivers\nusb3xhc.sys [2010-09-30 180736]

S3 RDPDR;Terminal Server Device Redirector Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpdr.sys [2010-11-21 165888]

S3 s3cap;s3cap; C:\Windows\system32\drivers\vms3cap.sys [2010-11-21 6656]

S3 storvsc;storvsc; C:\Windows\system32\drivers\storvsc.sys [2010-11-21 34688]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

S3 vmbus;vmbus; C:\Windows\system32\drivers\vmbus.sys [2010-11-21 199552]

S3 VMBusHID;VMBusHID; C:\Windows\system32\drivers\VMBusHID.sys [2010-11-21 21760]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-21 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe [2014-05-13 292424]

R2 c2cautoupdatesvc;Skype Click to Call Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe [2014-07-14 1390176]

R2 c2cpnrsvc;Skype Click to Call PNR Service; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe [2014-07-14 1767520]

R2 CscService;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-200; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 IePluginServices;IePlugin Services; C:\ProgramData\IePluginServices\PluginService.exe [2014-07-13 759688]

R2 NvNetworkService;NVIDIA Network Service; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [2014-04-30 1618888]

R2 NvStreamSvc;NVIDIA Streamer Service; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe [2014-04-30 21009352]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2013-11-11 922912]

R2 PnkBstrA;PnkBstrA; C:\Windows\syswow64\PnkBstrA.exe [2014-05-28 76888]

R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2013-11-11 414496]

R2 Update WebSpades;Update WebSpades; C:\Program Files (x86)\WebSpades\updateWebSpades.exe [2014-08-02 323360]

R2 Util WebSpades;Util WebSpades; C:\Program Files (x86)\WebSpades\bin\utilWebSpades.exe [2014-08-02 323360]

R2 WindowsMangerProtect;WindowsMangerProtect Service; C:\ProgramData\WindowsMangerProtect\ProtectWindowsManager.exe [2014-07-13 535936]

S2 avgfws;AVG Firewall; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgfws.exe [2014-05-13 1473792]

S2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe [2014-05-13 3644432]

S2 BackupStack;Computer Backup (MyPC Backup); C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\BackupStack.exe [2014-06-18 36424]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11 105144]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11 124088]

S2 globalUpdate;globalUpdate Update Service (globalUpdate); C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe [2014-07-13 68608]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-05-18 116648]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2014-04-03 315008]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2014-07-10 262320]

S3 AppMgmt;@appmgmts.dll,-3250; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S3 globalUpdatem;globalUpdate Update Service (globalUpdatem); C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe [2014-07-13 68608]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-05-18 116648]

S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe [2014-06-19 111616]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2014-08-03 119408]

S3 PeerDistSvc;@%SystemRoot%\system32\peerdistsvc.dll,-9000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S3 StorSvc;@%SystemRoot%\System32\StorSvc.dll,-100; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S3 UmRdpService;@%SystemRoot%\system32\umrdp.dll,-1000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2014-04-28 1255736]

S4 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2013-09-11 51808]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Indien je dit al vaker hebt voorgehad, is het misschien toch nuttig om je downloadgedrag eens kritisch te bekijken. Want ook nu zijn de probleemgevallen veroorzaakt door het downloaden van dubieuze software :dong:

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie)

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 {11111111-1111-1111-1111-110611111177};c
 C:\Program Files (x86)\TheTorntv V10;fs
 {3593C8B9-8E18-4B4B-B7D3-CB8BEB1AA42C};c
 C:\Program Files (x86)\SupTab;fs
 C:\Program Files (x86)\MyPC Backup;fs
 MyPC Backup;s
 BackupStack;s
 globalUpdate;s
 globalUpdatem;s
 C:\Program Files (x86)\globalUpdate;fs
 IePluginServices;s
 C:\ProgramData\IePluginServices;fs
 Update WebSpades;s
 C:\Program Files (x86)\WebSpades;fs
 Util WebSpades;s
 WindowsMangerProtect;s
 C:\ProgramData\WindowsMangerProtect;fs
 C:\Windows\tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-1.job;f
 C:\Windows\tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-11.job;f
 C:\Windows\tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-2.job;f
 C:\Windows\tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-4.job;f
 C:\Windows\tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-5.job;f
 C:\Windows\tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-5_user.job;f
 C:\Windows\tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-6.job;f
 C:\Windows\tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-7.job;f
 C:\Windows\tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineCore.job;f
 C:\Windows\tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineUA.job;f
 C:\Windows\tasks\RegClean Pro_DEFAULT.job;f
 C:\Program Files (x86)\RegClean Pro;fs
 C:\Windows\tasks\RegClean Pro_UPDATES.job;f
 C:\Windows\tasks\Speedial.job;f
 C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Speedial;fs
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@staging.google.com/globalUpdate Update;version=10];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@staging.google.com/globalUpdate Update;version=4];r64
 C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default\extensions\[email="battlefieldplay4free@ea.com"]battlefieldplay4free@ea.com[/email];fs
 C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default\extensions\[email="faststartff@gmail.com"]faststartff@gmail.com[/email];fs
 C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default\extensions\[email="IMNVDH20251862@MBUBXUJ104005176.com"]IMNVDH20251862@MBUBXUJ104005176.com[/email];fs
 C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default\extensions\{fa95f577-07cb-4470-ac90-e843f5f83c52};fs
 C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default\searchplugins\Speedial.xml;f
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110611111177}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110611111177}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3593C8B9-8E18-4B4B-B7D3-CB8BEB1AA42C}];r64
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r64
"AppInit_DLLs"=-;r64
 C:\ProgramData\WindowsMangerProtect;fs
C:\Program Files (x86)\TornTV.com;fs
 emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "More options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Deep Scan

 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Zoek.exe logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste Kape,

Bedankt voor je altijd snelle hulp.

Ik begrijp je gedachte en probeer hier zo goed mogelijk op te letten.

Toch gebeurt het me inderdaad dat ik wat verkeerds binnenhaal, meestal als ik meer wil begrijpen en leren door een verkeerd programma.

Ik zal hier dan nog beter op letten.

Bijgaand mijn logfile.

Zoek.exe v5.0.0.0 Updated 04-August-2014

Tool run by Eigenaar on di 05-08-2014 at 20:05:07,73.

Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Eigenaar\Downloads\zoek.exe [scan all users] [Checkboxes used]

==== System Restore Info ======================

5-8-2014 20:06:07 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-1652827376-3884501160-2142600066-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{31090377-0740-419E-BEFC-A56E50500D5B} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1652827376-3884501160-2142600066-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Running Processes ======================

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

C:\ProgramData\IePluginServices\PluginService.exe

C:\ProgramData\WindowsMangerProtect\ProtectWindowsManager.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\AdvancedSystemProtector.exe

C:\Program Files (x86)\EXPERTool\TBPanel.exe

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeterw.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe

C:\Windows\OEM03Mon.exe

C:\Windows\SysWOW64\ctfmon.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe

C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_14_0_0_145.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_14_0_0_145.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files (x86)\WebSpades\bin\utilWebSpades.exe

C:\Program Files (x86)\WebSpades\updateWebSpades.exe

C:\Program Files (x86)\WebSpades\bin\WebSpades.BrowserAdapter.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeter.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeter.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeter.exe

C:\Users\Eigenaar\Downloads\zoek.exe

C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe

C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe

C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeter.exe

C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe

==== Deleting Services ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BackupStack deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\BackupStack deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\globalUpdate deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\globalUpdate deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\globalUpdatem deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\globalUpdatem deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\WindowsMangerProtect deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WindowsMangerProtect deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Eventlog\Application\WindowsMangerProtect deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\WindowsMangerProtect deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\IePluginServices deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IePluginServices deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Eventlog\Application\IePluginServices deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\IePluginServices deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\Util WebSpades deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Util WebSpades deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Eventlog\Application\Util WebSpades deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Util WebSpades deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\Update WebSpades deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Update WebSpades deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Eventlog\Application\Update WebSpades deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Update WebSpades deleted successfully

==== FireFox Fix ======================

ProfilePath: C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default

user.js not found

---- Lines omiga removed from prefs.js ----

user_pref("browser.search.defaultenginename", "omiga-plus");

user_pref("browser.search.selectedEngine", "omiga-plus");

user_pref("browser.startup.homepage", "http://isearch.omiga-plus.com/?type=hp&ts=1405277761&from=ild&uid=WDCXWD2500AAKX-75U6AA0_WD-WCC2F122009220092")

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

prefs_05-08-2014_2015_.backup

==== Registry Fix Code ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\IEXPLORE.EXE\shell\open\command]

@="C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe"

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PRICEM~1 deleted

C:\PROGRA~2\TornTV.com deleted

C:\PROGRA~2\Mozilla Firefox\browser\searchplugins\omiga-plus.xml deleted

C:\PROGRA~2\Speedial deleted

C:\PROGRA~2\RegClean Pro deleted

C:\PROGRA~2\SupTab deleted

C:\PROGRA~2\globalUpdate deleted

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Speedial deleted

C:\PROGRA~3\Systweak deleted

C:\PROGRA~3\IePluginServices deleted

C:\PROGRA~3\WindowsMangerProtect deleted

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\globalUpdate deleted

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RegClean Pro deleted

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Advanced System Protector deleted

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MyPC Backup deleted

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\MyPC Backup.lnk deleted

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TornTV.com deleted

C:\Windows\SysNative\roboot64.exe deleted

C:\windows\SysNative\Tasks\pricemeterdownloader deleted

C:\windows\SysNative\Tasks\pricemetertask deleted

C:\windows\SysNative\Tasks\pricemeterwatcher deleted

C:\Windows\Tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-1.job deleted

C:\Windows\Tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-11.job deleted

C:\Windows\Tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-2.job deleted

C:\Windows\Tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-4.job deleted

C:\Windows\Tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-5.job deleted

C:\Windows\Tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-5_user.job deleted

C:\Windows\Tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-6.job deleted

C:\Windows\Tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-7.job deleted

C:\windows\SysNative\Tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-1 deleted

C:\windows\SysNative\Tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-11 deleted

C:\windows\SysNative\Tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-2 deleted

C:\windows\SysNative\Tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-4 deleted

C:\windows\SysNative\Tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-5 deleted

C:\windows\SysNative\Tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-5_user deleted

C:\windows\SysNative\Tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-6 deleted

C:\windows\SysNative\Tasks\4cddac96-129d-46be-bf23-05c07268a4b3-7 deleted

C:\Windows\SysNative\sasnative64.exe deleted

C:\Users\Eigenaar\Searches deleted

C:\Users\Eigenaar\Downloads\SoftonicDownloader_for_hijackthis.exe deleted

C:\Users\Eigenaar\Downloads\SoftonicDownloader_voor_vlc-media-player.exe deleted

C:\Users\Eigenaar\Downloads\SoftonicDownloader_voor_winzip.exe deleted

C:\windows\SysNative\Tasks\Advanced System Protector_startup deleted

C:\Windows\tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineCore.job deleted

C:\Windows\tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineUA.job deleted

C:\windows\SysNative\tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineCore deleted

C:\windows\SysNative\tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineUA deleted

C:\Windows\tasks\Speedial.job deleted

C:\windows\SysNative\tasks\Speedial deleted

C:\windows\SysNative\tasks\RegClean Pro deleted

C:\windows\SysNative\tasks\RegClean Pro_DEFAULT deleted

C:\windows\SysNative\tasks\RegClean Pro_UPDATES deleted

C:\Windows\tasks\RegClean Pro_DEFAULT.job deleted

C:\Windows\tasks\RegClean Pro_UPDATES.job deleted

C:\windows\SysNative\drivers\{ed7eb956-75ed-460d-8f69-29a93b07afd1}w64.sys deleted

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\Searches deleted

C:\Users\Public\Desktop\Advanced System Protector.lnk deleted

C:\Users\Eigenaar\Desktop\Sync Folder.lnk deleted

C:\Users\Eigenaar\Desktop\MyPC Backup.lnk deleted

C:\Users\Eigenaar\Desktop\TornTV.lnk deleted

C:\Users\Eigenaar\Desktop\Schoon uw register gratis op!.lnk deleted

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default\extensions\IMNVDH20251862@MBUBXUJ104005176.com deleted

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default\extensions\{fa95f577-07cb-4470-ac90-e843f5f83c52} deleted

"C:\PROGRA~2\WebSpades\updateWebSpades.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\Advanced System Protector\AdvancedSystemProtector.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\Advanced System Protector\aspsys.dll" deleted

"C:\PROGRA~2\Advanced System Protector\Microsoft.Win32.TaskScheduler.DLL" deleted

"C:\PROGRA~2\Advanced System Protector\System.Data.SQLite.dll" deleted

"C:\PROGRA~2\Advanced System Protector\unrar.dll" deleted

"C:\PROGRA~2\Advanced System Protector\Xceed.Compression.dll" deleted

"C:\PROGRA~2\Advanced System Protector\Xceed.FileSystem.dll" deleted

"C:\PROGRA~2\Advanced System Protector\Xceed.Zip.dll" deleted

"C:\PROGRA~2\MyPC Backup\AWSSDK.dll" deleted

"C:\PROGRA~2\MyPC Backup\GetText.dll" deleted

"C:\PROGRA~2\MyPC Backup\MPCBClient.dll" deleted

"C:\PROGRA~2\MyPC Backup\MyPC Backup.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\MyPC Backup\ObjectListView.dll" deleted

"C:\PROGRA~2\MyPC Backup\Shared Stack.dll" deleted

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\cef.pak" deleted

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\devtools_resources.pak" deleted

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\icudt.dll" deleted

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\libcef.dll" deleted

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeter.exe" deleted

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeterw.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\WebSpades\updateWebSpades.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\WebSpades\bin\utilWebSpades.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\WebSpades\bin\WebSpades.BrowserAdapter.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\WebSpades\bin\WebSpades.PurBrowse64.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\WebSpades\bin\{ed7eb956-75ed-460d-8f69-29a93b07afd1}.dll" deleted

"C:\PROGRA~2\MyPC Backup\x64\System.Data.SQLite.dll" deleted

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\locales\en-US.pak" deleted

"C:\PROGRA~2\WebSpades\bin\utilWebSpades.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\WebSpades\bin\WebSpades.BrowserAdapter.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\WebSpades\bin\WebSpades.PurBrowse64.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\WebSpades\bin\{ed7eb956-75ed-460d-8f69-29a93b07afd1}.dll" deleted

"C:\PROGRA~2\WebSpades" not deleted

"C:\PROGRA~2\Advanced System Protector" not deleted

"C:\PROGRA~2\MyPC Backup" not deleted

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Systweak" deleted

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter" deleted

"C:\PROGRA~2\WebSpades" not deleted

"C:\PROGRA~2\WebSpades\bin" not deleted

"C:\PROGRA~2\MyPC Backup\Database" not deleted

"C:\PROGRA~2\MyPC Backup\x64" not deleted

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\locales" deleted

"C:\PROGRA~2\WebSpades\bin" not deleted

==== System Specs ======================

Windows: Windows 7 Professional Edition (64-bit) Service Pack 1 (Build 7601)

Memory (RAM): 3966 MB

CPU Info: Intel® Core2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz

CPU Speed: 2967,5 MHz

Sound Card: Luidsprekers (High Definition A |

Display Adapters: NVIDIA GeForce GT 610 | NVIDIA GeForce GT 610 | RDPDD Chained DD | RDP Encoder Mirror Driver | RDP Reflector Display Driver

Monitors: 1x; Algemeen PnP-beeldscherm |

Screen Resolution: 1680 X 1050 - 32 bit

Network: Network Present

Network Adapters: Intel® 82567LM-3 Gigabit Network Connection

CD / DVD Drives: 1x (D: | ) D: HL-DT-STDVD+-RW GH50N

Ports: COM1 LPT1

Mouse: 3 Button Wheel Mouse Present

Hard Disks: C: 232,5GB

Hard Disks - Free: C: 102,2GB

Manufacturer *: Dell Inc.

BIOS Info: AT/AT COMPATIBLE | 01/21/11 | DELL - 15

Time Zone: West-Europa (standaardtijd)

Motherboard *: Dell Inc. 0200DY

Country: Nederland

Language: NLD

==== System Specs (Software) ======================

Anti-Virus: AVG Internet Security 2014 On-access scanning disabled (Outdated)

Anti-Spyware: Windows Defender disabled (Outdated)

Anti-Spyware: AVG Internet Security 2014 disabled (Outdated)

Firewall: AVG Internet Security 2014 disabled

Default Browser: Firefox 31.0

Internet Explorer Version: 11.0.9600.17207

Mozilla Firefox version: 31.0 (x86 nl)

Google Chrome version: 36.0.1985.125

Flash Player version: 14.0.0.145

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Temp ====

====== Java Cache =====

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2014-07-10 15:54:34 FA886682CFC5D36718D3E436AACF10B9 497152 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\afd.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

======= C:\PROGRA~2 =====

2014-07-13 18:56:37 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\MyPC Backup

2014-07-13 18:55:44 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\WebSpades

2014-07-13 18:54:44 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\TheTorntv V10

======= C: =====

====== C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming ======

====== C:\Users\Eigenaar ======

2014-08-04 20:28:54 8045ABB21A3BDD66A48E1ED5C0F0EF6A 1222144 ----a-w- C:\Users\Eigenaar\Downloads\RSITx64(1).exe

====== C: exe-files ==

2014-08-05 18:16:46 B9E58D784D18D6E49B05DEB70EFA9FA7 96544 ----a-w- C:\Program Files (x86)\WebSpades\bin\WebSpades.BrowserAdapter.exe

2014-08-05 17:49:12 A7213CB4EEA27D4BDC06611E0F8DB05E 3810992 ----a-w- C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\NVIDIA\NvBackend\Packages\00005fca\DAO.18755938.exe

2014-08-04 20:28:54 8045ABB21A3BDD66A48E1ED5C0F0EF6A 1222144 ----a-w- C:\Users\Eigenaar\Downloads\RSITx64(1).exe

2014-08-02 19:18:49 57CC12F075C4825E18107FF94C499B42 30160144 ----a-w- C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\NetService\GeForce_Experience_Update_v2.1.1.0.exe

2014-08-02 19:18:28 BCD96FCA162B3F89A92E55927F8AC870 3807928 ----a-w- C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\NVIDIA\NvBackend\Packages\00005e6f\DAO.18746566.exe

2014-08-02 19:18:19 B313836AFC4A0CA4483E029D4ACD87FE 394152 ----a-w- C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\NVIDIA\NvBackend\Packages\00005e5e\updatus.18742786_RUNASUSER.exe

=== C: other files ==

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1652827376-3884501160-2142600066-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TBPanel"="C:\Program Files (x86)\EXPERTool\TBPanel.exe /A"

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"PriceMeterW"="C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeterw.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AVG_UI"="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe /TRAYONLY"

"OEM03Mon.exe"="C:\Windows\OEM03Mon.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TBPanel"="C:\Program Files (x86)\EXPERTool\TBPanel.exe /A"

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"PriceMeterW"="C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeterw.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\\PROGRA~2\\SupTab\\SEARCH~1.DLL"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="C:\Windows\system32\igfxtray.exe"

"HotKeysCmds"="C:\Windows\system32\hkcmd.exe"

"Persistence"="C:\Windows\system32\igfxpers.exe"

"Nvtmru"="C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\nvtmru.exe"

"ShadowPlay"="C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\system32\nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart"

"NvBackend"="C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\\PROGRA~2\\SupTab\\SEARCH~2.DLL"

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [10-07-2014 19:22]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [18-05-2014 09:59]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [18-05-2014 09:59]

==== Other Scheduled Tasks ======================

"C:\Windows\SysNative\tasks\Adobe Flash Player Updater" [C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\CreateChoiceProcessTask" [C:\Windows\System32\browserchoice.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\EXPERTool" [C:\Program Files (x86)\EXPERTool\TBPanel.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore" [C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA" [C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions]

"faststartff@gmail.com"="C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default\extensions\faststartff@gmail.com" [15-07-2014 20:05]

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default

- Battlefield Play4Free - %ProfilePath%\extensions\battlefieldplay4free@ea.com

- Fast Start - %ProfilePath%\extensions\faststartff@gmail.com

AppDir: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

- Default - %AppDir%\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

- Skype Click to Call - %AppDir%\browser\extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}.xpi

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default

4390CCD3790F8D9C427C0C29590C62D7 - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_145.dll - Shockwave Flash

045DCEC5BBF3C9F4A0788FDF90B1DEDE - C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default\extensions\battlefieldplay4free@ea.com\plugins\npBP4FUpdater.dll - Battlefield Play4Free Updater

==== Deleted Firefox Extensions ======================

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default\extensions\faststartff@gmail.com deleted

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

bakijjialdiiboeaknfpmflphhmljfkd - No path found[]

lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\ChromeExtension\skype_chrome_extension.crx[14-07-2014 18:22]

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

bakijjialdiiboeaknfpmflphhmljfkd - No path found[]

Google Docs - Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake

Google Drive - Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf

Speedial - Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bakijjialdiiboeaknfpmflphhmljfkd

YouTube - Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Google Wallet - Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

Select City - Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pelmeidfhdlhlbjimpabfcbnnojbboma

Gmail - Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Chromium Startpages ======================

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

"homepage": "http://isearch.omiga-plus.com/?type=hp&ts=1405277761&from=ild&uid=WDCXWD2500AAKX-75U6AA0_WD-WCC2F122009220092",

"startup_urls": [ "http://isearch.omiga-plus.com/?type=hp&ts=1405277761&from=ild&uid=WDCXWD2500AAKX-75U6AA0_WD-WCC2F122009220092" ],

==== Chrome Fix ======================

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\https_www.superfish.com_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\https_www.superfish.com_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_www.superfish.com_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_www.superfish.com_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_static.boostsaves.com_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_static.boostsaves.com_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_isearch.omiga-plus.com_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_isearch.omiga-plus.com_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_pelmeidfhdlhlbjimpabfcbnnojbboma_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_pelmeidfhdlhlbjimpabfcbnnojbboma_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bakijjialdiiboeaknfpmflphhmljfkd deleted successfully

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_bakijjialdiiboeaknfpmflphhmljfkd_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_bakijjialdiiboeaknfpmflphhmljfkd_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\bakijjialdiiboeaknfpmflphhmljfkd deleted successfully

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pelmeidfhdlhlbjimpabfcbnnojbboma deleted successfully

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://isearch.omiga-plus.com/?type=hp&ts=1405277761&from=ild&uid=WDCXWD2500AAKX-75U6AA0_WD-WCC2F122009220092"

"Default_Page_URL"="http://isearch.omiga-plus.com/?type=hp&ts=1405277761&from=ild&uid=WDCXWD2500AAKX-75U6AA0_WD-WCC2F122009220092"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Search_URL"="http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=ds&ts=1405277761&from=ild&uid=WDCXWD2500AAKX-75U6AA0_WD-WCC2F122009220092&q={searchTerms}"

"Default_Page_URL"="http://isearch.omiga-plus.com/?type=hp&ts=1405277761&from=ild&uid=WDCXWD2500AAKX-75U6AA0_WD-WCC2F122009220092"

"Start Page"="http://isearch.omiga-plus.com/?type=hp&ts=1405277761&from=ild&uid=WDCXWD2500AAKX-75U6AA0_WD-WCC2F122009220092"

"Search Page"="http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=ds&ts=1405277761&from=ild&uid=WDCXWD2500AAKX-75U6AA0_WD-WCC2F122009220092&q={searchTerms}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Search_URL"="http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=ds&ts=1405277761&from=ild&uid=WDCXWD2500AAKX-75U6AA0_WD-WCC2F122009220092&q={searchTerms}"

"Default_Page_URL"="http://isearch.omiga-plus.com/?type=hp&ts=1405277761&from=ild&uid=WDCXWD2500AAKX-75U6AA0_WD-WCC2F122009220092"

"Start Page"="http://isearch.omiga-plus.com/?type=hp&ts=1405277761&from=ild&uid=WDCXWD2500AAKX-75U6AA0_WD-WCC2F122009220092"

"Search Page"="http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=ds&ts=1405277761&from=ild&uid=WDCXWD2500AAKX-75U6AA0_WD-WCC2F122009220092&q={searchTerms}"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}] not found

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

"Start Page"="http://www.google.com"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Search_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"

"Search Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"

"Default_Page_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Search_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"

"Search Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"

"Default_Page_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE11SR"

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{3593C8B9-8E18-4B4B-B7D3-CB8BEB1AA42C} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3593C8B9-8E18-4B4B-B7D3-CB8BEB1AA42C} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== shortcuts on Users Desktops ======================

C:\Users\Eigenaar\Desktop\EverestPoker.com.lnk - C:\Poker\EverestPoker.com\casino.exe

C:\Users\Eigenaar\Desktop\HiJackThis.lnk - C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

C:\Users\Eigenaar\Desktop\Play Battlefield 3 Multi-player.lnk - C:\Users\Eigenaar\Desktop\Games\Battlefield 3 nosTEAM\LauncherClient.exe

C:\Users\Eigenaar\Desktop\Play Battlefield 3 Single-Player.lnk - C:\Users\Eigenaar\Desktop\Games\Battlefield 3 nosTEAM\Zbf3.exe

C:\Users\Eigenaar\Desktop\µTorrent.lnk -

==== shortcuts on All Users Desktop ======================

C:\Users\Public\Desktop\AVG 2014.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe

C:\Users\Public\Desktop\GeForce Experience.lnk - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\GFExperience.exe

C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe OMIGA PLUS

C:\Users\Public\Desktop\Internetbrowser selecteren.lnk - C:\Windows\System32\browserchoice.exe /launch

C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe OMIGA PLUS

C:\Users\Public\Desktop\PokerStars.eu.lnk - C:\Program Files (x86)\PokerStars.EU\PokerStarsUpdate.exe

C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk - C:\Windows\Installer\{7A3C7E05-EE37-47D6-99E1-2EB05A3DA3F7}\SkypeIcon.exe

C:\Users\Public\Desktop\VLC media player.lnk - C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe

C:\Users\Public\Desktop\WinZip.lnk - C:\Program Files (x86)\WinZip\WINZIP64.EXE

==== shortcuts in Users Start Menu ======================

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EverestPoker.com.lnk - C:\Poker\EverestPoker.com\casino.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe OMIGA PLUS

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe OMIGA PLUS

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HiJackThis\HiJackThis.lnk - C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

==== shortcuts in All Users Start Menu ======================

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe OMIGA PLUS

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dell\Monitor Integrated Webcam\DELL Webcam Console.lnk - C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe OEM03Cvw.dll,ctCVWConsoleRunDLL32EP

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe OMIGA PLUS

==== shortcuts in Quick Launch ======================

C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe OMIGA PLUS

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe OMIGA PLUS

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\PokerStars.eu.lnk - C:\Program Files (x86)\PokerStars.EU\PokerStarsUpdate.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\µTorrent.lnk -

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\EverestPoker.com.lnk - C:\Poker\EverestPoker.com\casino.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe OMIGA PLUS

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox.lnk - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe OMIGA PLUS

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\RegClean Pro.lnk - C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\RegCleanPro.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk - C:\Windows\explorer.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Media Player.lnk - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe /prefetch:1

==== shortcuts After Repair ======================

C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe -extoff

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox.lnk - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\bakijjialdiiboeaknfpmflphhmljfkd deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\bakijjialdiiboeaknfpmflphhmljfkd deleted successfully

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\bakijjialdiiboeaknfpmflphhmljfkd deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MyPC Backup deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\00212D92-C5D8-4ff4-AE50-B20F0F85C40A_Systweak_Ad~B9F029BF_is1 deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\TheTorntv V10 deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\1ClickDownload deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Speedial deleted successfully

==== HijackThis Entries ======================

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: CrossriderApp0061177 - {11111111-1111-1111-1111-110611111177} - C:\Program Files (x86)\TheTorntv V10\TheTorntv V10-bho.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [OEM03Mon.exe] C:\Windows\OEM03Mon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TBPanel] "C:\Program Files (x86)\EXPERTool\TBPanel.exe" /A

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [PriceMeterW] "C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeterw.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O9 - Extra button: PokerStars.eu - {07BA1DA9-F501-4796-8728-74D1B91A6CD5} - C:\Program Files (x86)\PokerStars.EU\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: Skype Click to Call settings - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\SupTab\SEARCH~1.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Network Service (NvNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe

O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\F8HH3UE8 will be deleted at reboot

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\PX44OTHT will be deleted at reboot

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\QNDBGD76 will be deleted at reboot

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XTIQ5EKH will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

No Java Cache Found

==== C:\zoek_backup content ======================

C:\zoek_backup (files=1313 folders=334 368287649 bytes)

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\Default User\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\Temp will be emptied at reboot

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\PROGRA~2\WebSpades" not found

"C:\PROGRA~2\Advanced System Protector" not found

"C:\PROGRA~2\MyPC Backup" not found

"C:\PROGRA~2\WebSpades" not found

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pelmeidfhdlhlbjimpabfcbnnojbboma" not found

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\F8HH3UE8" not found

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\PX44OTHT" not found

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\QNDBGD76" not found

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XTIQ5EKH" not found

"C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp\Low" not deleted

==== EOF on di 05-08-2014 at 20:23:55,88 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.


 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 
 C:\Program Files (x86)\WebSpades;fs
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r64
"AppInit_DLLs"=-;r64
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r64
"AppInit_DLLs"=-;r64
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions];r64
"faststartff@gmail.com"=-;r64
 {11111111-1111-1111-1111-110611111177};c
 C:\Program Files (x86)\TheTorntv V10;fs
 autoclean;

 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Zoek.exe logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zo weer een filetje.

Hoe ziet het eruit?

Alvast bedankt

Zoek.exe v5.0.0.0 Updated 04-August-2014

Tool run by Eigenaar on wo 06-08-2014 at 20:22:07,79.

Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Eigenaar\Downloads\zoek.exe [scan all users] [Checkboxes used]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2014-08-05-182355.log 46512 bytes

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Running Processes ======================

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

C:\Program Files (x86)\EXPERTool\TBPanel.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe

C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe

C:\Windows\SysWOW64\notepad.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe

C:\Windows\OEM03Mon.exe

C:\Windows\SysWOW64\ctfmon.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe

C:\Users\Eigenaar\Downloads\zoek.exe

C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe

C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe

C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe

==== Deleting Services ======================

==== System Specs ======================

Windows: Windows 7 Professional Edition (64-bit) Service Pack 1 (Build 7601)

Memory (RAM): 3966 MB

CPU Info: Intel® Core2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz

CPU Speed: 2965,8 MHz

Sound Card: Luidsprekers (High Definition A |

Display Adapters: NVIDIA GeForce GT 610 | NVIDIA GeForce GT 610 | RDPDD Chained DD | RDP Encoder Mirror Driver | RDP Reflector Display Driver

Monitors: 1x; Algemeen PnP-beeldscherm |

Screen Resolution: 1680 X 1050 - 32 bit

Network: Network Present

Network Adapters: Intel® 82567LM-3 Gigabit Network Connection

CD / DVD Drives: 1x (D: | ) D: HL-DT-STDVD+-RW GH50N

Ports: COM1 LPT1

Mouse: 3 Button Wheel Mouse Present

Hard Disks: C: 232,5GB

Hard Disks - Free: C: 106,0GB

Manufacturer *: Dell Inc.

BIOS Info: AT/AT COMPATIBLE | 01/21/11 | DELL - 15

Time Zone: West-Europa (standaardtijd)

Motherboard *: Dell Inc. 0200DY

Country: Nederland

Language: NLD

==== System Specs (Software) ======================

Anti-Virus: AVG Internet Security 2014 On-access scanning disabled (Outdated)

Anti-Spyware: Windows Defender disabled (Outdated)

Anti-Spyware: AVG Internet Security 2014 disabled (Outdated)

Firewall: AVG Internet Security 2014 disabled

Default Browser: Firefox 31.0

Internet Explorer Version: 11.0.9600.17207

Mozilla Firefox version: 31.0 (x86 nl)

Google Chrome version: 36.0.1985.125

Flash Player version: 14.0.0.145

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Temp ====

====== Java Cache =====

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2014-07-10 15:54:34 FA886682CFC5D36718D3E436AACF10B9 497152 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\afd.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

======= C:\PROGRA~2 =====

2014-07-13 18:54:44 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\TheTorntv V10

======= C: =====

====== C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming ======

2014-08-05 18:22:17 -------- d-----w- C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp

2014-08-05 18:22:17 -------- d-----w- C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Temp

2014-08-05 18:22:17 -------- d-----w- C:\Users\Default\AppData\Local\Temp

2014-08-05 18:22:17 -------- d-----w- C:\Users\Default User\AppData\Local\Temp

====== C:\Users\Eigenaar ======

2014-08-04 20:28:54 8045ABB21A3BDD66A48E1ED5C0F0EF6A 1222144 ----a-w- C:\Users\Eigenaar\Downloads\RSITx64(1).exe

====== C: exe-files ==

2014-08-05 17:49:12 A7213CB4EEA27D4BDC06611E0F8DB05E 3810992 ----a-w- C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\NVIDIA\NvBackend\Packages\00005fca\DAO.18755938.exe

2014-08-04 20:28:54 8045ABB21A3BDD66A48E1ED5C0F0EF6A 1222144 ----a-w- C:\Users\Eigenaar\Downloads\RSITx64(1).exe

2014-08-02 19:18:49 57CC12F075C4825E18107FF94C499B42 30160144 ----a-w- C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\NetService\GeForce_Experience_Update_v2.1.1.0.exe

2014-08-02 19:18:28 BCD96FCA162B3F89A92E55927F8AC870 3807928 ----a-w- C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\NVIDIA\NvBackend\Packages\00005e6f\DAO.18746566.exe

2014-08-02 19:18:19 B313836AFC4A0CA4483E029D4ACD87FE 394152 ----a-w- C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\NVIDIA\NvBackend\Packages\00005e5e\updatus.18742786_RUNASUSER.exe

=== C: other files ==

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1652827376-3884501160-2142600066-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TBPanel"="C:\Program Files (x86)\EXPERTool\TBPanel.exe /A"

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"PriceMeterW"="C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeterw.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AVG_UI"="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe /TRAYONLY"

"OEM03Mon.exe"="C:\Windows\OEM03Mon.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TBPanel"="C:\Program Files (x86)\EXPERTool\TBPanel.exe /A"

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"PriceMeterW"="C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeterw.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\\PROGRA~2\\SupTab\\SEARCH~1.DLL"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="C:\Windows\system32\igfxtray.exe"

"HotKeysCmds"="C:\Windows\system32\hkcmd.exe"

"Persistence"="C:\Windows\system32\igfxpers.exe"

"Nvtmru"="C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\nvtmru.exe"

"ShadowPlay"="C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\system32\nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart"

"NvBackend"="C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\\PROGRA~2\\SupTab\\SEARCH~2.DLL"

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [10-07-2014 19:22]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [18-05-2014 09:59]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [18-05-2014 09:59]

==== Other Scheduled Tasks ======================

"C:\Windows\SysNative\tasks\Adobe Flash Player Updater" [C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\CreateChoiceProcessTask" [C:\Windows\System32\browserchoice.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\EXPERTool" [C:\Program Files (x86)\EXPERTool\TBPanel.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore" [C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA" [C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions]

"faststartff@gmail.com"="C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default\extensions\faststartff@gmail.com" []

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default

- Battlefield Play4Free - %ProfilePath%\extensions\battlefieldplay4free@ea.com

AppDir: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

- Default - %AppDir%\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

- Skype Click to Call - %AppDir%\browser\extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}.xpi

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default

4390CCD3790F8D9C427C0C29590C62D7 - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_145.dll - Shockwave Flash

045DCEC5BBF3C9F4A0788FDF90B1DEDE - C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default\extensions\battlefieldplay4free@ea.com\plugins\npBP4FUpdater.dll - Battlefield Play4Free Updater

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\ChromeExtension\skype_chrome_extension.crx[14-07-2014 18:22]

Google Docs - Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake

Google Drive - Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf

YouTube - Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Google Wallet - Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

Gmail - Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Chromium Startpages ======================

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

"homepage": "http://isearch.omiga-plus.com/?type=hp&ts=1405277761&from=ild&uid=WDCXWD2500AAKX-75U6AA0_WD-WCC2F122009220092",

"startup_urls": [ "http://isearch.omiga-plus.com/?type=hp&ts=1405277761&from=ild&uid=WDCXWD2500AAKX-75U6AA0_WD-WCC2F122009220092" ],

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66}"

{012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE11SR"

==== HijackThis Entries ======================

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: CrossriderApp0061177 - {11111111-1111-1111-1111-110611111177} - C:\Program Files (x86)\TheTorntv V10\TheTorntv V10-bho.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [OEM03Mon.exe] C:\Windows\OEM03Mon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TBPanel] "C:\Program Files (x86)\EXPERTool\TBPanel.exe" /A

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [PriceMeterW] "C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\PriceMeter\pricemeterw.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O9 - Extra button: PokerStars.eu - {07BA1DA9-F501-4796-8728-74D1B91A6CD5} - C:\Program Files (x86)\PokerStars.EU\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: Skype Click to Call settings - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\SupTab\SEARCH~1.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Network Service (NvNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe

O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\2C3C8TYA will be deleted at reboot

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\3OSLFV93 will be deleted at reboot

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9B71O92D will be deleted at reboot

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\BZ98H33Y will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

No Java Cache Found

==== C:\zoek_backup content ======================

C:\zoek_backup (files=1314 folders=337 368287649 bytes)

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\Default User\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\Temp will be emptied at reboot

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\2C3C8TYA" not found

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\3OSLFV93" not found

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9B71O92D" not found

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\BZ98H33Y" not found

"C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp\Low" not deleted

==== EOF on wo 06-08-2014 at 20:36:34,81 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je hebt een deel van de opdracht niet uitgevoerd, waardoor de besmette onderdelen niet verwijderd zijn. Dan gaat het om het invoeren van dit gedeelte in het invulvak:

C:\Program Files (x86)\WebSpades;fs

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r64

"AppInit_DLLs"=-;r64

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r64

"AppInit_DLLs"=-;r64

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions];r64

"faststartff@gmail.com"=-;r64

{11111111-1111-1111-1111-110611111177};c

C:\Program Files (x86)\TheTorntv V10;fs

autoclean;

Wil je zoek.exe nog eens herdoen met deze opdrachten inbegrepen en dan opnieuw een logje posten nà uitvoering ervan ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste Kape,

Zie onderstaand.

Zoek.exe v5.0.0.0 Updated 04-August-2014

Tool run by Eigenaar on za 09-08-2014 at 13:23:15,22.

Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Eigenaar\Downloads\zoek.exe [scan all users] [script inserted]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2014-08-05-182355.log 46512 bytes

C:\zoek-results2014-08-06-183634.log 20956 bytes

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110611111177} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110611111177} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110611111177} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110611111177} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

==== Registry Fix Code x64 ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions]

"faststartff@gmail.com"=-

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Program Files (x86)\WebSpades not found

C:\Program Files (x86)\TheTorntv V10 deleted

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default

- Battlefield Play4Free - %ProfilePath%\extensions\battlefieldplay4free@ea.com

AppDir: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

- Default - %AppDir%\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

- Skype Click to Call - %AppDir%\browser\extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}.xpi

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default

4390CCD3790F8D9C427C0C29590C62D7 - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_145.dll - Shockwave Flash

045DCEC5BBF3C9F4A0788FDF90B1DEDE - C:\Users\Eigenaar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default\extensions\battlefieldplay4free@ea.com\plugins\npBP4FUpdater.dll - Battlefield Play4Free Updater

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\ChromeExtension\skype_chrome_extension.crx[14-07-2014 18:22]

Skype Click to Call - Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl

==== Chromium Startpages ======================

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

"homepage": "http://isearch.omiga-plus.com/?type=hp&ts=1405277761&from=ild&uid=WDCXWD2500AAKX-75U6AA0_WD-WCC2F122009220092",

"startup_urls": [ "http://isearch.omiga-plus.com/?type=hp&ts=1405277761&from=ild&uid=WDCXWD2500AAKX-75U6AA0_WD-WCC2F122009220092" ],

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66}"

{012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE11SR"

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\F5PXABH1 will be deleted at reboot

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LFXCRA83 will be deleted at reboot

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LNGAZ6AH will be deleted at reboot

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MT2X8I18 will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\3i60jn16.default\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

No Java Cache Found

==== C:\zoek_backup content ======================

C:\zoek_backup (files=1338 folders=338 380764659 bytes)

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\Default User\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\Temp will be emptied at reboot

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\F5PXABH1" not found

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LFXCRA83" not found

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LNGAZ6AH" not found

"C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MT2X8I18" not found

"C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp\Low" not deleted

==== EOF on za 09-08-2014 at 13:33:59,43 ======================

Alvast bedankt.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.