Ga naar inhoud

trage laptop


Aanbevolen berichten

Hallo beste vrienden,

Ik heb hier een laptop van een vriendin die zeer traag is.

Graag had ik deze volledig opgekuist en als bijna nieuw te gebruiken.

Weet niet goed hoe er verder mee te gaan. Alle gegevens die moesten bewaard blijven zijn op stick of cd gezet.

Om verder te kunnen gaan had ik graag jullie hulp ingeroepen

Met dank bij voorbaat, Groeten

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je topic werd verplaatst naar Bestrijding malware & virussen, zo blijft het forum overzichtelijk.

Kan je het onderstaande uitvoeren en het gevraagde logje hier in je topic posten ? ...

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hoe je controleert of je met een 32- of 64-bitversie van Windows werkt kan je hier bekijken.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

  • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
  • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
  • Wanneer de tool gereed is worden er twee kladblok bestanden geopend genaamd "Log.txt" en "Info.txt" .

RSIT Logbestanden plaatsen

  • Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map ""C:\\rsit")
  • Het logbestand met de naam "Info.txt" wat geminimaliseerd is hoeft u niet te plaatsen. (Dit logbestand wordt enkel de eerst keer bij het uitvoeren aangemaakt).
  • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

De handleiding voor het gebruik van RSIT kan je HIER bekijken en we hebben ook nog een instructievideo.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)

Run by Stefan at 2014-08-25 19:11:36

Microsoft Windows 8

System drive C: has 247 GB (85%) free of 289 GB

Total RAM: 3682 MB (58% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:11:48, on 25/08/2014

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.17028)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\CLMLSvc_P2G8.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe

C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\ccSvcHst.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\trend micro\Stefan.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN België: Hotmail, Skype, nieuws, entertainment, lifestyle en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN België: Hotmail, Skype, nieuws, entertainment, lifestyle en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN België: Hotmail, Skype, nieuws, entertainment, lifestyle en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN België: Hotmail, Skype, nieuws, entertainment, lifestyle en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: HP Network Check Helper - {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\coIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [CLVirtualDrive] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\VirtualDrive.exe" /R

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl10] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Quick Launch] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe

O4 - HKCU\..\Run: [browserChoice] "C:\Windows\BrowserChoice\browserchoice.exe" /run

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-103 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-102 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Andrea RT Filters Service (AERTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: HP Support Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe

O23 - Service: HP Connected Remote Service (HPConnectedRemote) - Hewlett-Packard - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connected Remote\HPConnectedRemoteService.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

O23 - Service: HPWMISVC - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe

O23 - Service: IconMan_R - Realsil Microelectronics Inc. - C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\ccSvcHst.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 7743 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

"dwm.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

atieclxx

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr64.exe"

"C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe" /launchService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k apphost

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe"

"C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

taskhostex.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_16.4.4206.722_x64__8wekyb3d8bbwe\LiveComm.exe" -ServerName:Microsoft.WindowsLive.Platform.Server

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe" -s

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

"C:\Windows\BrowserChoice\browserchoice.exe" /run

"C:\PROGRAM FILES\SYNAPTICS\SYNTP\SYNTPHELPER.EXE"

"C:\Windows\System32\WWAHost.exe" -ServerName:Windows.BrowserChoice

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\CLMLSvc_P2G8.exe"

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe"

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe"

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM" PriorityLow

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe" 0

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connected Remote\HPConnectedRemoteService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\ccSvcHst.exe" /s "NIS" /m "C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\diMaster.dll" /prefetch:1

"C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\ccSvcHst.exe" /c /a /s UserSession

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connected Remote\HPConnectedRemoteUser.exe

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

taskhost.exe $(Arg0)

taskhost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{F9717507-6651-4EDB-BFF7-AE615179BCCF}

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -osint -url "http://www.pchelpforum.be/"

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe11_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe11 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 568 572 580 65536 576

"C:\Users\Stefan\Downloads\RSITx64.exe"

"C:\Users\Stefan\Downloads\RSITx64.exe"

"C:\Users\Stefan\Downloads\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\HPCeeScheduleForStefan.job - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe HPCeeScheduleForStefan (null)

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\e6un0jm0.default

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer]

"Description"=Adobe Shockwave Player

"Path"=C:\windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw_1166636.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=16.4.3503.0728]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE}]

HP Network Check Helper - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPluginx64.dll [2013-08-28 303416]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408}]

Norton Identity Protection - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\coIEPlg.dll [2014-04-29 510816]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C}]

Norton Vulnerability Protection - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\IPS\IPSBHO.DLL [2013-04-09 387040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE}]

HP Network Check Helper - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll [2013-08-28 286520]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - Norton Toolbar - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\coIEPlg.dll [2014-04-29 510816]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RTHDVCPL"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [2012-08-22 6839952]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2012-08-25 2916152]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BrowserChoice"=C:\Windows\BrowserChoice\browserchoice.exe [2012-08-15 86696]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"StartCCC"=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2012-09-12 642216]

"CLVirtualDrive"=C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\VirtualDrive.exe [2012-09-10 491632]

"RemoteControl10"=C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe [2012-07-13 93296]

"HP Quick Launch"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe [2012-09-07 581024]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"midimapper"=midimap.dll

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2014-08-25 19:11:37 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2014-08-25 19:11:36 ----D---- C:\rsit

2014-08-25 12:18:48 ----D---- C:\Windows\LastGood

2014-08-25 08:34:36 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Mozilla

2014-08-25 08:34:01 ----D---- C:\ProgramData\Mozilla

2014-08-25 08:33:59 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2014-08-25 08:33:40 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2014-08-25 07:01:14 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\CyberLink

2014-08-14 21:46:35 ----A---- C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT

2014-08-14 21:40:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2014-08-14 21:28:56 ----SD---- C:\Windows\system32\CompatTel

2014-08-14 21:27:57 ----RD---- C:\Windows\BrowserChoice

2014-08-11 15:34:46 ----D---- C:\ProgramData\{18165758-115C-4DC0-9EC2-FF89F725767F}

2014-07-29 22:51:24 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2014-07-29 22:51:09 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2014-07-29 20:58:32 ----A---- C:\Windows\system32\dwmcore.dll

2014-07-29 20:58:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dwmcore.dll

2014-07-29 20:58:30 ----A---- C:\Windows\explorer.exe

2014-07-29 20:58:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\explorer.exe

2014-07-29 20:58:28 ----A---- C:\Windows\system32\mfasfsrcsnk.dll

2014-07-29 20:58:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfasfsrcsnk.dll

2014-07-29 20:58:22 ----A---- C:\Windows\system32\samsrv.dll

2014-07-29 20:58:20 ----A---- C:\Windows\system32\mfcore.dll

2014-07-29 20:58:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfcore.dll

2014-07-29 20:58:19 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys

2014-07-29 20:58:17 ----A---- C:\Windows\system32\winload.exe

2014-07-29 20:58:17 ----A---- C:\Windows\system32\vds.exe

2014-07-29 20:58:16 ----A---- C:\Windows\system32\winresume.exe

2014-07-29 20:58:16 ----A---- C:\Windows\system32\mscms.dll

2014-07-29 20:58:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mscms.dll

2014-07-29 20:58:15 ----A---- C:\Windows\system32\samlib.dll

2014-07-29 20:58:15 ----A---- C:\Windows\system32\audiosrv.dll

2014-07-29 20:58:14 ----A---- C:\Windows\system32\MbaeParserTask.exe

2014-07-29 20:58:14 ----A---- C:\Windows\system32\DeviceSetupManager.dll

2014-07-29 20:58:12 ----A---- C:\Windows\system32\vdsutil.dll

2014-07-29 20:58:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\samlib.dll

2014-07-29 20:58:07 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\BthAvrcpTg.sys

2014-07-29 20:57:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys

2014-07-29 20:57:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wusa.exe

2014-07-29 20:57:14 ----A---- C:\Windows\system32\wusa.exe

2014-07-29 20:57:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\srv2.sys

2014-07-29 20:57:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Classpnp.sys

2014-07-29 20:56:07 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys

2014-07-29 20:55:59 ----A---- C:\Windows\system32\mstscax.dll

2014-07-29 20:55:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mstscax.dll

2014-07-29 20:55:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XpsGdiConverter.dll

2014-07-29 20:55:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WSDApi.dll

2014-07-29 20:55:57 ----A---- C:\Windows\system32\XpsGdiConverter.dll

2014-07-29 20:55:57 ----A---- C:\Windows\system32\WSDApi.dll

2014-07-29 20:55:57 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\storport.sys

2014-07-29 20:55:57 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\msiscsi.sys

2014-07-29 20:55:56 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dfsc.sys

2014-07-29 20:38:36 ----A---- C:\Windows\system32\devinv.dll

2014-07-29 20:38:36 ----A---- C:\Windows\system32\aepic.dll

2014-07-29 20:38:36 ----A---- C:\Windows\system32\aepdu.dll

2014-07-29 20:38:35 ----A---- C:\Windows\system32\aeinv.dll

2014-07-29 20:20:33 ----A---- C:\Windows\system32\wuaueng.dll

2014-07-29 20:20:30 ----A---- C:\Windows\system32\oleaut32.dll

2014-07-29 20:20:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\oleaut32.dll

2014-07-29 20:20:29 ----A---- C:\Windows\system32\wucltux.dll

2014-07-29 20:20:29 ----A---- C:\Windows\system32\wuapi.dll

2014-07-29 20:20:29 ----A---- C:\Windows\system32\resutils.dll

2014-07-29 20:20:29 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2014-07-29 20:20:29 ----A---- C:\Windows\system32\clusapi.dll

2014-07-29 20:20:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wuapi.dll

2014-07-29 20:20:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\resutils.dll

2014-07-29 20:20:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\clusapi.dll

2014-07-29 20:20:28 ----A---- C:\Windows\system32\WUSettingsProvider.dll

2014-07-29 20:20:28 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\USBHUB3.SYS

2014-07-29 20:20:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wuwebv.dll

2014-07-29 20:20:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wudriver.dll

2014-07-29 20:20:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wuapp.exe

2014-07-29 20:20:27 ----A---- C:\Windows\system32\wuwebv.dll

2014-07-29 20:20:27 ----A---- C:\Windows\system32\wudriver.dll

2014-07-29 20:20:27 ----A---- C:\Windows\system32\wuauclt.exe

2014-07-29 20:20:27 ----A---- C:\Windows\system32\wuapp.exe

2014-07-29 20:20:27 ----A---- C:\Windows\system32\storewuauth.dll

2014-07-29 20:20:27 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\spaceport.sys

2014-07-29 20:18:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys

2014-07-29 20:18:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys

2014-07-29 20:12:54 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.dll

2014-07-29 20:12:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.UI.Xaml.dll

2014-07-29 20:12:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\UIAutomationCore.dll

2014-07-29 20:12:44 ----A---- C:\Windows\system32\UIAutomationCore.dll

2014-07-29 20:12:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ubpm.dll

2014-07-29 20:12:43 ----A---- C:\Windows\system32\ubpm.dll

2014-07-29 20:12:41 ----A---- C:\Windows\system32\wups.dll

2014-07-29 20:12:41 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tpm.sys

2014-07-29 20:12:41 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\fvevol.sys

2014-07-29 20:12:40 ----A---- C:\Windows\system32\wups2.dll

2014-07-29 20:12:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wups.dll

2014-07-29 20:12:39 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\crashdmp.sys

2014-07-29 14:05:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msftedit.dll

2014-07-29 14:05:04 ----A---- C:\Windows\system32\msftedit.dll

2014-07-29 14:05:02 ----A---- C:\Windows\system32\localspl.dll

2014-07-29 14:04:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\winmm.dll

2014-07-29 14:04:59 ----A---- C:\Windows\system32\wwanconn.dll

2014-07-29 14:04:59 ----A---- C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL

2014-07-29 14:04:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\sdbus.sys

2014-07-29 14:04:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\winmmbase.dll

2014-07-29 14:04:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WerFault.exe

2014-07-29 14:04:58 ----A---- C:\Windows\system32\wwansvc.dll

2014-07-29 14:04:58 ----A---- C:\Windows\system32\WinSCard.dll

2014-07-29 14:04:58 ----A---- C:\Windows\system32\winmmbase.dll

2014-07-29 14:04:58 ----A---- C:\Windows\system32\winmm.dll

2014-07-29 14:04:58 ----A---- C:\Windows\system32\WerFault.exe

2014-07-29 14:04:58 ----A---- C:\Windows\system32\wcmsvc.dll

2014-07-29 14:04:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dumpsd.sys

2014-07-29 14:04:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll

2014-07-29 14:04:57 ----A---- C:\Windows\system32\Wwanadvui.dll

2014-07-29 14:04:57 ----A---- C:\Windows\system32\wcmcsp.dll

2014-07-29 14:04:57 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\USBSTOR.SYS

2014-07-29 14:04:57 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\msgpioclx.sys

2014-07-29 14:04:57 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys

2014-07-29 14:04:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\openfiles.exe

2014-07-29 14:04:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nshwfp.dll

2014-07-29 14:04:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FWPUCLNT.DLL

2014-07-29 14:04:56 ----A---- C:\Windows\system32\wwanmm.dll

2014-07-29 14:04:56 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll

2014-07-29 14:04:56 ----A---- C:\Windows\system32\openfiles.exe

2014-07-29 14:04:56 ----A---- C:\Windows\system32\nshwfp.dll

2014-07-29 14:04:56 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\udfs.sys

2014-07-29 14:04:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WinSCard.dll

2014-07-29 14:04:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\LocationApi.dll

2014-07-29 14:04:55 ----A---- C:\Windows\system32\LocationApi.dll

2014-07-29 14:00:57 ----A---- C:\Windows\system32\mfnetsrc.dll

2014-07-29 14:00:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfnetsrc.dll

2014-07-29 14:00:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfnetcore.dll

2014-07-29 14:00:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll

2014-07-29 14:00:56 ----A---- C:\Windows\system32\mfnetcore.dll

2014-07-29 14:00:56 ----A---- C:\Windows\system32\mfmpeg2srcsnk.dll

2014-07-29 14:00:34 ----A---- C:\Windows\system32\dskquota.dll

2014-07-29 14:00:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dskquota.dll

2014-07-29 14:00:12 ----A---- C:\Windows\system32\hal.dll

2014-07-29 13:59:01 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.UI.Immersive.dll

2014-07-29 13:58:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.UI.Immersive.dll

2014-07-29 13:58:59 ----A---- C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll

2014-07-29 13:58:59 ----A---- C:\Windows\system32\mfplat.dll

2014-07-29 13:58:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfplat.dll

2014-07-29 13:58:55 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\netio.sys

2014-07-29 13:58:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\StructuredQuery.dll

2014-07-29 13:58:54 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Storage.Compression.dll

2014-07-29 13:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\ListSvc.dll

2014-07-29 13:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\dhcpcore6.dll

2014-07-29 13:58:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dhcpcore6.dll

2014-07-29 13:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\SpaceControl.dll

2014-07-29 13:58:49 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\battc.sys

2014-07-29 13:58:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Storage.Compression.dll

2014-07-29 13:58:48 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\sdstor.sys

2014-07-29 13:58:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\input.dll

2014-07-29 13:58:47 ----A---- C:\Windows\system32\input.dll

2014-07-29 13:58:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mswsock.dll

2014-07-29 13:58:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dhcpcsvc6.dll

2014-07-29 13:58:46 ----A---- C:\Windows\system32\dhcpcsvc6.dll

2014-07-29 13:58:46 ----A---- C:\Windows\system32\bdesvc.dll

2014-07-29 13:58:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PCPKsp.dll

2014-07-29 13:58:44 ----A---- C:\Windows\system32\mswsock.dll

2014-07-29 13:58:44 ----A---- C:\Windows\system32\microsoft-windows-pdc.dll

2014-07-29 13:58:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dhcpcore.dll

2014-07-29 13:58:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\AppxSip.dll

2014-07-29 13:58:41 ----A---- C:\Windows\system32\dhcpcore.dll

2014-07-29 13:58:40 ----A---- C:\Windows\system32\FntCache.dll

2014-07-29 13:58:40 ----A---- C:\Windows\system32\AppxSip.dll

2014-07-29 13:58:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dhcpcsvc.dll

2014-07-29 13:58:38 ----A---- C:\Windows\system32\PCPKsp.dll

2014-07-29 13:58:38 ----A---- C:\Windows\system32\dhcpcsvc.dll

2014-07-29 13:58:38 ----A---- C:\Windows\system32\BdeUISrv.exe

2014-07-29 13:58:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kbdhebl3.dll

2014-07-29 13:58:35 ----A---- C:\Windows\system32\kbdhebl3.dll

2014-07-29 13:47:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ReAgent.dll

2014-07-29 13:47:30 ----A---- C:\Windows\system32\sysreset.exe

2014-07-29 13:47:30 ----A---- C:\Windows\system32\resetengmig.dll

2014-07-29 13:47:30 ----A---- C:\Windows\system32\reseteng.dll

2014-07-29 13:47:30 ----A---- C:\Windows\system32\ReAgent.dll

2014-07-29 13:47:09 ----A---- C:\Windows\system32\MPSSVC.dll

2014-07-29 13:47:09 ----A---- C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll

2014-07-29 13:47:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wfapigp.dll

2014-07-29 13:47:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WebClnt.dll

2014-07-29 13:47:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FirewallAPI.dll

2014-07-29 13:47:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\davclnt.dll

2014-07-29 13:47:08 ----A---- C:\Windows\system32\wfapigp.dll

2014-07-29 13:47:08 ----A---- C:\Windows\system32\WebClnt.dll

2014-07-29 13:47:08 ----A---- C:\Windows\system32\icfupgd.dll

2014-07-29 13:47:08 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys

2014-07-29 13:47:08 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\disk.sys

2014-07-29 13:47:08 ----A---- C:\Windows\system32\davclnt.dll

2014-07-29 13:45:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msdrm.dll

2014-07-29 13:45:36 ----A---- C:\Windows\system32\msdrm.dll

2014-07-29 13:42:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Taskmgr.exe

2014-07-29 13:42:33 ----A---- C:\Windows\system32\Taskmgr.exe

2014-07-29 13:42:32 ----A---- C:\Windows\system32\WebcamUi.dll

2014-07-29 13:42:32 ----A---- C:\Windows\system32\storagewmi.dll

2014-07-29 13:42:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WebcamUi.dll

2014-07-29 13:42:30 ----A---- C:\Windows\system32\wpnapps.dll

2014-07-29 13:42:30 ----A---- C:\Windows\system32\UserLanguagesCpl.dll

2014-07-29 13:42:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wpnapps.dll

2014-07-29 13:42:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\UserLanguagesCpl.dll

2014-07-29 13:42:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mstsc.exe

2014-07-29 13:42:28 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys

2014-07-29 13:42:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\storagewmi.dll

2014-07-29 13:42:27 ----A---- C:\Windows\system32\mstsc.exe

2014-07-29 13:42:25 ----A---- C:\Windows\system32\rfxvmt.dll

2014-07-29 13:42:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vds_ps.dll

2014-07-29 13:42:17 ----A---- C:\Windows\system32\schedsvc.dll

2014-07-29 13:38:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\esent.dll

2014-07-29 13:38:53 ----A---- C:\Windows\system32\esent.dll

2014-07-29 13:38:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WMPhoto.dll

2014-07-29 13:38:47 ----A---- C:\Windows\system32\WMPhoto.dll

2014-07-29 13:38:24 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll

2014-07-29 13:38:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsCodecs.dll

2014-07-29 13:36:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msctf.dll

2014-07-29 13:36:54 ----A---- C:\Windows\system32\msctf.dll

2014-07-29 13:36:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shdocvw.dll

2014-07-29 13:36:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SettingSync.dll

2014-07-29 13:36:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mbsmsapi.dll

2014-07-29 13:36:45 ----A---- C:\Windows\system32\shdocvw.dll

2014-07-29 13:36:45 ----A---- C:\Windows\system32\SettingSync.dll

2014-07-29 13:36:45 ----A---- C:\Windows\system32\mbsmsapi.dll

2014-07-29 13:36:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SettingSyncInfo.dll

2014-07-29 13:36:44 ----A---- C:\Windows\system32\SettingSyncInfo.dll

2014-07-29 13:36:35 ----A---- C:\Windows\system32\wdc.dll

2014-07-29 13:36:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wvc.dll

2014-07-29 13:36:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wdc.dll

2014-07-29 13:36:34 ----A---- C:\Windows\system32\wvc.dll

2014-07-29 13:36:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Display.dll

2014-07-29 13:36:29 ----A---- C:\Windows\system32\Display.dll

2014-07-29 13:36:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\KBDKURD.DLL

2014-07-29 13:36:28 ----A---- C:\Windows\system32\KBDKURD.DLL

2014-07-29 13:35:21 ----A---- C:\Windows\system32\glcndFilter.dll

2014-07-29 13:35:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\glcndFilter.dll

2014-07-29 13:34:57 ----A---- C:\Windows\system32\winhttp.dll

2014-07-29 13:34:57 ----A---- C:\Windows\system32\ole32.dll

2014-07-29 13:34:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\winhttp.dll

2014-07-29 13:34:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ole32.dll

2014-07-29 13:34:53 ----A---- C:\Windows\HelpPane.exe

2014-07-29 13:34:52 ----A---- C:\Windows\system32\wlansvc.dll

2014-07-29 13:34:51 ----A---- C:\Windows\system32\dafWCN.dll

2014-07-29 13:34:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wlanmsm.dll

2014-07-29 13:34:50 ----A---- C:\Windows\system32\wlanmsm.dll

2014-07-29 13:34:50 ----A---- C:\Windows\system32\MFCaptureEngine.dll

2014-07-29 13:34:49 ----A---- C:\Windows\system32\rdpclip.exe

2014-07-29 13:34:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MFCaptureEngine.dll

2014-07-29 13:34:47 ----A---- C:\Windows\system32\wlanapi.dll

2014-07-29 13:34:47 ----A---- C:\Windows\system32\wcncsvc.dll

2014-07-29 13:34:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wlansec.dll

2014-07-29 13:34:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wlanapi.dll

2014-07-29 13:34:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WcnApi.dll

2014-07-29 13:34:46 ----A---- C:\Windows\system32\WcnApi.dll

2014-07-29 13:34:45 ----A---- C:\Windows\system32\wlansec.dll

2014-07-29 13:34:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fdWCN.dll

2014-07-29 13:34:44 ----A---- C:\Windows\system32\wfdprov.dll

2014-07-29 13:34:44 ----A---- C:\Windows\system32\WcnEapPeerProxy.dll

2014-07-29 13:34:44 ----A---- C:\Windows\system32\WcnEapAuthProxy.dll

2014-07-29 13:34:44 ----A---- C:\Windows\system32\fdWCN.dll

2014-07-29 13:34:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wfdprov.dll

2014-07-29 13:34:42 ----A---- C:\Windows\system32\wuaext.dll

2014-07-29 13:34:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\processr.sys

2014-07-29 13:34:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\intelppm.sys

2014-07-29 13:34:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\fxppm.sys

2014-07-29 13:34:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\amdppm.sys

2014-07-29 13:34:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\amdk8.sys

2014-07-29 13:34:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wlanhlp.dll

2014-07-29 13:34:41 ----A---- C:\Windows\system32\wlanhlp.dll

2014-07-29 13:34:41 ----A---- C:\Windows\system32\iscsilog.dll

2014-07-29 13:34:40 ----A---- C:\Windows\system32\wushareduxresources.dll

2014-07-29 13:24:36 ----A---- C:\Windows\system32\twinui.dll

2014-07-29 13:24:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\twinui.dll

2014-07-29 13:24:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\authui.dll

2014-07-29 13:24:33 ----A---- C:\Windows\system32\authui.dll

2014-07-29 13:24:15 ----A---- C:\Windows\system32\kernel32.dll

2014-07-29 13:24:15 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2014-07-29 13:24:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kernel32.dll

2014-07-29 13:24:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\gpedit.dll

2014-07-29 13:24:14 ----A---- C:\Windows\system32\gpedit.dll

2014-07-29 13:24:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\srvnet.sys

2014-07-29 13:24:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys

2014-07-29 13:24:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

2014-07-29 13:24:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\IPMIDrv.sys

2014-07-29 13:24:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidusb.sys

2014-07-29 13:24:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2014-07-29 13:24:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msieftp.dll

2014-07-29 13:24:13 ----A---- C:\Windows\system32\msieftp.dll

2014-07-29 13:04:30 ----A---- C:\Windows\system32\pcasvc.dll

2014-07-29 13:04:30 ----A---- C:\Windows\system32\pcadm.dll

2014-07-29 13:04:29 ----A---- C:\Windows\system32\pcalua.exe

2014-07-29 13:04:29 ----A---- C:\Windows\system32\pcaevts.dll

2014-07-29 13:03:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d11.dll

2014-07-29 13:03:18 ----A---- C:\Windows\system32\d3d11.dll

2014-07-29 13:03:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ReAgentc.exe

2014-07-29 13:03:16 ----A---- C:\Windows\system32\ReAgentc.exe

2014-07-29 13:01:21 ----A---- C:\Windows\system32\WSShared.dll

2014-07-29 13:01:21 ----A---- C:\Windows\system32\NotificationUI.exe

2014-07-29 13:01:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WSShared.dll

2014-07-29 13:01:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll

2014-07-29 13:01:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll

2014-07-29 13:01:20 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll

2014-07-29 12:59:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cryptdlg.dll

2014-07-29 12:59:16 ----A---- C:\Windows\system32\cryptdlg.dll

2014-07-28 22:52:57 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Macromedia

2014-07-28 22:31:46 ----A---- C:\Windows\system32\gdi32.dll

2014-07-28 22:31:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\gdi32.dll

2014-07-28 22:26:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\synceng.dll

2014-07-28 22:26:59 ----A---- C:\Windows\system32\synceng.dll

2014-07-28 22:05:02 ----A---- C:\Windows\system32\wlidsvc.dll

2014-07-28 22:05:02 ----A---- C:\Windows\system32\mmc.exe

2014-07-28 22:05:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mmc.exe

2014-07-28 22:04:59 ----A---- C:\Windows\system32\setupapi.dll

2014-07-28 22:04:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setupapi.dll

2014-07-28 22:04:57 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Media.dll

2014-07-28 22:04:57 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\msgpiowin32.sys

2014-07-28 22:04:54 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys

2014-07-28 22:04:53 ----A---- C:\Windows\system32\WSDMon.dll

2014-07-28 22:04:53 ----A---- C:\Windows\system32\MP4SDECD.DLL

2014-07-28 22:04:53 ----A---- C:\Windows\system32\iphlpsvc.dll

2014-07-28 22:04:53 ----A---- C:\Windows\system32\inetpp.dll

2014-07-28 22:04:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Media.dll

2014-07-28 22:04:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wiaacmgr.exe

2014-07-28 22:04:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MP4SDECD.DLL

2014-07-28 22:04:52 ----A---- C:\Windows\system32\wiaacmgr.exe

2014-07-28 22:04:52 ----A---- C:\Windows\system32\ncbservice.dll

2014-07-28 22:04:52 ----A---- C:\Windows\system32\httpprxm.dll

2014-07-28 22:04:51 ----A---- C:\Windows\system32\keepaliveprovider.dll

2014-07-28 22:04:51 ----A---- C:\Windows\system32\httpprxp.dll

2014-07-28 22:04:51 ----A---- C:\Windows\system32\adhsvc.dll

2014-07-28 22:04:51 ----A---- C:\Windows\system32\adhapi.dll

2014-07-28 22:00:21 ----A---- C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL

2014-07-28 22:00:20 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\wfplwfs.sys

2014-07-28 22:00:20 ----A---- C:\Windows\system32\BFE.DLL

2014-07-28 21:59:56 ----A---- C:\Windows\system32\sppsvc.exe

2014-07-28 21:59:53 ----A---- C:\Windows\system32\WSService.dll

2014-07-28 21:59:52 ----A---- C:\Windows\system32\sppobjs.dll

2014-07-28 21:59:49 ----A---- C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll

2014-07-28 21:59:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sppc.dll

2014-07-28 21:59:48 ----A---- C:\Windows\system32\sppwinob.dll

2014-07-28 21:59:48 ----A---- C:\Windows\system32\sppc.dll

2014-07-28 21:59:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WSSync.dll

2014-07-28 21:59:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WSClient.dll

2014-07-28 21:59:46 ----A---- C:\Windows\system32\WSSync.dll

2014-07-28 21:59:46 ----A---- C:\Windows\system32\WSClient.dll

2014-07-28 21:59:46 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll

2014-07-28 21:59:46 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dam.sys

2014-07-28 21:59:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\OEMLicense.dll

2014-07-28 21:59:45 ----A---- C:\Windows\system32\setupcln.dll

2014-07-28 21:59:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setupcln.dll

2014-07-28 21:59:13 ----A---- C:\Windows\system32\rdpudd.dll

2014-07-28 21:59:13 ----A---- C:\Windows\system32\rdpcorets.dll

2014-07-28 18:41:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ncryptsslp.dll

2014-07-28 18:41:58 ----A---- C:\Windows\system32\ncryptsslp.dll

2014-07-28 18:41:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\imagehlp.dll

2014-07-28 18:41:54 ----A---- C:\Windows\system32\imagehlp.dll

2014-07-28 18:40:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\comctl32.dll

2014-07-28 18:40:00 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2014-07-28 18:33:43 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2014-07-28 18:33:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\osk.exe

2014-07-28 18:33:40 ----A---- C:\Windows\system32\osk.exe

2014-07-28 18:31:56 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll

2014-07-28 18:31:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shell32.dll

2014-07-28 18:31:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SHCore.dll

2014-07-28 18:31:30 ----A---- C:\Windows\system32\SHCore.dll

2014-07-28 18:31:30 ----A---- C:\Windows\system32\lsasrv.dll

2014-07-28 18:31:29 ----A---- C:\Windows\system32\lsm.dll

2014-07-28 18:24:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll

2014-07-28 18:24:26 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2014-07-28 18:06:38 ----A---- C:\Windows\system32\msvcr100_clr0400.dll

2014-07-28 18:03:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msvcr100_clr0400.dll

2014-07-28 17:48:51 ----A---- C:\Windows\system32\wmpmde.dll

2014-07-28 17:48:48 ----A---- C:\Windows\system32\winmde.dll

2014-07-28 17:48:43 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Globalization.dll

2014-07-28 17:48:42 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll

2014-07-28 17:48:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netcfgx.dll

2014-07-28 17:48:40 ----A---- C:\Windows\system32\TimeBrokerServer.dll

2014-07-28 17:48:40 ----A---- C:\Windows\system32\SystemEventsBrokerServer.dll

2014-07-28 17:48:34 ----A---- C:\Windows\system32\wpdbusenum.dll

2014-07-28 17:48:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\winmde.dll

2014-07-28 17:48:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Globalization.dll

2014-07-28 17:48:31 ----A---- C:\Windows\system32\netcfgx.dll

2014-07-28 17:48:30 ----A---- C:\Windows\system32\usbmon.dll

2014-07-28 17:48:29 ----A---- C:\Windows\system32\drvstore.dll

2014-07-28 17:48:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\drvstore.dll

2014-07-28 17:48:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll

2014-07-28 17:48:27 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\vhdmp.sys

2014-07-28 17:48:25 ----A---- C:\Windows\system32\discan.dll

2014-07-28 17:48:23 ----A---- C:\Windows\system32\NdisImPlatform.dll

2014-07-28 17:48:23 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\storahci.sys

2014-07-28 17:48:23 ----A---- C:\Windows\system32\DevDispItemProvider.dll

2014-07-28 17:48:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\DevDispItemProvider.dll

2014-07-28 17:48:22 ----A---- C:\Windows\system32\WSDPrintProxy.DLL

2014-07-28 17:48:21 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mouhid.sys

2014-07-28 17:48:20 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\monitor.sys

2014-07-28 17:47:08 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2014-07-28 17:47:07 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WdfLdr.sys

2014-07-28 17:47:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbprint.sys

2014-07-28 17:33:22 ----A---- C:\Windows\system32\AppXDeploymentServer.dll

2014-07-28 17:33:17 ----A---- C:\Windows\system32\sysmain.dll

2014-07-28 17:33:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\rdbss.sys

2014-07-28 17:33:10 ----A---- C:\Windows\system32\VSSVC.exe

2014-07-28 17:33:08 ----A---- C:\Windows\system32\BCP47Langs.dll

2014-07-28 17:33:06 ----A---- C:\Windows\system32\netprofmsvc.dll

2014-07-28 17:33:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\BCP47Langs.dll

2014-07-28 17:33:03 ----A---- C:\Windows\system32\netprofm.dll

2014-07-28 17:32:51 ----A---- C:\Windows\system32\mfmp4srcsnk.dll

2014-07-28 17:32:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfmp4srcsnk.dll

2014-07-28 17:32:50 ----A---- C:\Windows\system32\stobject.dll

2014-07-28 17:32:50 ----A---- C:\Windows\system32\netplwiz.dll

2014-07-28 17:32:50 ----A---- C:\Windows\system32\Magnify.exe

2014-07-28 17:32:50 ----A---- C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.dll

2014-07-28 17:32:49 ----A---- C:\Windows\system32\taskhost.exe

2014-07-28 17:32:49 ----A---- C:\Windows\system32\psmsrv.dll

2014-07-28 17:32:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\stobject.dll

2014-07-28 17:32:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netplwiz.dll

2014-07-28 17:32:48 ----A---- C:\Windows\system32\DevicePairing.dll

2014-07-28 17:32:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Magnify.exe

2014-07-28 17:32:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\DevicePairing.dll

2014-07-28 17:32:46 ----A---- C:\Windows\system32\taskhostex.exe

2014-07-28 17:32:46 ----A---- C:\Windows\system32\AuthHost.exe

2014-07-28 17:32:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netprofm.dll

2014-07-28 17:32:45 ----A---- C:\Windows\system32\biwinrt.dll

2014-07-28 17:32:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\biwinrt.dll

2014-07-28 17:32:39 ----A---- C:\Windows\system32\bisrv.dll

2014-07-28 17:32:37 ----A---- C:\Windows\system32\muifontsetup.dll

2014-07-28 17:32:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\npmproxy.dll

2014-07-28 17:32:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\muifontsetup.dll

2014-07-28 17:32:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nlmproxy.dll

2014-07-28 17:32:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nlmsprep.dll

2014-07-28 17:17:46 ----A---- C:\Windows\system32\crypt32.dll

2014-07-28 17:17:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\crypt32.dll

2014-07-28 16:54:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbvideo.sys

2014-07-28 16:54:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

2014-07-28 16:54:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\untfs.dll

2014-07-28 16:54:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\autochk.exe

2014-07-28 16:54:24 ----A---- C:\Windows\system32\untfs.dll

2014-07-28 16:54:24 ----A---- C:\Windows\system32\autochk.exe

2014-07-28 16:52:11 ----A---- C:\Windows\system32\rpcrt4.dll

2014-07-28 16:52:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rpcrt4.dll

2014-07-28 16:51:33 ----A---- C:\Windows\system32\InkEd.dll

2014-07-28 16:50:20 ----A---- C:\Windows\system32\certutil.exe

2014-07-28 16:50:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cryptnet.dll

2014-07-28 16:50:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\certutil.exe

2014-07-28 16:50:19 ----A---- C:\Windows\system32\cryptnet.dll

2014-07-28 16:44:52 ----A---- C:\Windows\system32\mcupdate_AuthenticAMD.dll

2014-07-28 16:44:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\duser.dll

2014-07-28 16:44:29 ----A---- C:\Windows\system32\wlroamextension.dll

2014-07-28 16:44:29 ----A---- C:\Windows\system32\duser.dll

2014-07-28 16:44:28 ----A---- C:\Windows\system32\WWanAPI.dll

2014-07-28 16:44:28 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Networking.Connectivity.dll

2014-07-28 16:44:28 ----A---- C:\Windows\system32\ncsi.dll

2014-07-28 16:44:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WWanAPI.dll

2014-07-28 16:44:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Networking.Connectivity.dll

2014-07-28 16:44:27 ----A---- C:\Windows\system32\taskkill.exe

2014-07-28 16:44:27 ----A---- C:\Windows\system32\hotspotauth.dll

2014-07-28 16:44:27 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ks.sys

2014-07-28 16:44:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wlroamextension.dll

2014-07-28 16:44:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tasklist.exe

2014-07-28 16:44:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\taskkill.exe

2014-07-28 16:44:26 ----A---- C:\Windows\system32\wpd_ci.dll

2014-07-28 16:44:26 ----A---- C:\Windows\system32\wersvc.dll

2014-07-28 16:44:26 ----A---- C:\Windows\system32\tasklist.exe

2014-07-28 16:44:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nlaapi.dll

2014-07-28 16:44:25 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\BthhfHid.sys

2014-07-28 16:44:25 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\BtaMPM.sys

2014-07-28 16:44:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\lpk.dll

2014-07-28 16:44:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fontsub.dll

2014-07-28 16:44:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dciman32.dll

2014-07-28 16:44:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmlib.dll

2014-07-28 16:44:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmfd.dll

2014-07-28 16:44:22 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll

2014-07-28 16:44:22 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2014-07-28 16:44:22 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll

2014-07-28 16:44:22 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2014-07-28 16:44:22 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2014-07-28 16:44:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\DWrite.dll

2014-07-28 16:44:06 ----A---- C:\Windows\system32\DWrite.dll

2014-07-28 16:44:04 ----A---- C:\Windows\system32\GdiPlus.dll

2014-07-28 16:44:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\GdiPlus.dll

2014-07-28 16:43:54 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2014-07-28 16:43:49 ----A---- C:\Windows\system32\KernelBase.dll

2014-07-28 16:43:49 ----A---- C:\Windows\system32\kerberos.dll

2014-07-28 16:43:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kerberos.dll

2014-07-28 16:43:48 ----A---- C:\Windows\system32\schannel.dll

2014-07-28 16:43:48 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\cng.sys

2014-07-28 16:43:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\schannel.dll

2014-07-28 16:43:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msv1_0.dll

2014-07-28 16:43:47 ----A---- C:\Windows\system32\winlogon.exe

2014-07-28 16:43:47 ----A---- C:\Windows\system32\sspicli.dll

2014-07-28 16:43:47 ----A---- C:\Windows\system32\objsel.dll

2014-07-28 16:43:47 ----A---- C:\Windows\system32\msv1_0.dll

2014-07-28 16:43:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\usercpl.dll

2014-07-28 16:43:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\objsel.dll

2014-07-28 16:43:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\KernelBase.dll

2014-07-28 16:43:46 ----A---- C:\Windows\system32\usercpl.dll

2014-07-28 16:43:46 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecpkg.sys

2014-07-28 16:43:46 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2014-07-28 16:43:46 ----A---- C:\Windows\system32\dpapisrv.dll

2014-07-28 16:43:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wdigest.dll

2014-07-28 16:43:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\TSpkg.dll

2014-07-28 16:43:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sspicli.dll

2014-07-28 16:43:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dimsroam.dll

2014-07-28 16:43:45 ----A---- C:\Windows\system32\wdigest.dll

2014-07-28 16:43:45 ----A---- C:\Windows\system32\TSpkg.dll

2014-07-28 16:43:45 ----A---- C:\Windows\system32\sspisrv.dll

2014-07-28 16:43:45 ----A---- C:\Windows\system32\lsass.exe

2014-07-28 16:43:45 ----A---- C:\Windows\system32\dimsroam.dll

2014-07-28 16:43:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\credssp.dll

2014-07-28 16:43:44 ----A---- C:\Windows\system32\workerdd.dll

2014-07-28 16:43:44 ----A---- C:\Windows\system32\credssp.dll

2014-07-28 16:43:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2014-07-28 16:43:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys

2014-07-28 16:43:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

2014-07-28 16:43:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys

2014-07-28 16:43:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys

2014-07-28 16:43:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys

2014-07-28 16:43:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2014-07-28 16:43:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usb8023.sys

2014-07-28 16:39:33 ----A---- C:\Windows\system32\consent.exe

2014-07-28 16:39:33 ----A---- C:\Windows\system32\appinfo.dll

2014-07-28 16:27:24 ----A---- C:\Windows\system32\win32spl.dll

2014-07-28 16:25:59 ----A---- C:\Windows\system32\WMVDECOD.DLL

2014-07-28 16:25:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WMVDECOD.DLL

2014-07-28 16:25:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2014-07-28 16:25:56 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2014-07-28 16:25:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\UXInit.dll

2014-07-28 16:25:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msrating.dll

2014-07-28 16:25:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2014-07-28 16:25:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2014-07-28 16:25:54 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2014-07-28 16:25:54 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2014-07-28 16:25:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\uxtheme.dll

2014-07-28 16:25:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2014-07-28 16:25:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2014-07-28 16:25:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2014-07-28 16:25:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2014-07-28 16:25:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll

2014-07-28 16:25:53 ----A---- C:\Windows\system32\UXInit.dll

2014-07-28 16:25:53 ----A---- C:\Windows\system32\msrating.dll

2014-07-28 16:25:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2014-07-28 16:25:52 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2014-07-28 16:25:52 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2014-07-28 16:25:52 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2014-07-28 16:25:51 ----A---- C:\Windows\system32\uxtheme.dll

2014-07-28 16:25:51 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2014-07-28 16:25:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2014-07-28 16:25:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll

2014-07-28 16:25:47 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2014-07-28 16:25:46 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2014-07-28 16:25:46 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2014-07-28 16:25:45 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2014-07-28 16:25:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2014-07-28 16:25:40 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2014-07-28 16:25:40 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2014-07-28 16:25:36 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2014-07-28 16:25:33 ----A---- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2014-07-28 16:25:32 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2014-07-28 16:24:31 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2014-07-28 16:24:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2014-07-28 16:24:30 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2014-07-28 16:24:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2014-07-28 16:24:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

2014-07-28 16:24:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2014-07-28 16:24:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2014-07-28 16:22:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\scrrun.dll

2014-07-28 16:22:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\scrobj.dll

2014-07-28 16:22:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cscript.exe

2014-07-28 16:22:26 ----A---- C:\Windows\system32\scrrun.dll

2014-07-28 16:22:26 ----A---- C:\Windows\system32\scrobj.dll

2014-07-28 16:22:26 ----A---- C:\Windows\system32\cscript.exe

2014-07-28 16:15:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\USBXHCI.SYS

2014-07-28 16:15:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\UCX01000.SYS

2014-07-28 16:13:53 ----A---- C:\Windows\system32\tquery.dll

2014-07-28 16:13:52 ----A---- C:\Windows\system32\wmp.dll

2014-07-28 16:13:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wmp.dll

2014-07-28 16:13:45 ----A---- C:\Windows\system32\mssrch.dll

2014-07-28 16:13:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tquery.dll

2014-07-28 16:13:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssrch.dll

2014-07-28 16:13:36 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2014-07-28 16:13:31 ----A---- C:\Windows\system32\MSAudDecMFT.dll

2014-07-28 16:13:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MSAudDecMFT.dll

2014-07-28 16:13:28 ----A---- C:\Windows\system32\kd_02_10ec.dll

2014-07-28 16:13:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssph.dll

2014-07-28 16:13:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\actxprxy.dll

2014-07-28 16:13:25 ----A---- C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

2014-07-28 16:13:25 ----A---- C:\Windows\system32\rsaenh.dll

2014-07-28 16:13:25 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\PEAuth.sys

2014-07-28 16:13:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SearchProtocolHost.exe

2014-07-28 16:13:24 ----A---- C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

2014-07-28 16:13:24 ----A---- C:\Windows\system32\AudioSes.dll

2014-07-28 16:13:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2014-07-28 16:13:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rsaenh.dll

2014-07-28 16:13:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\AudioSes.dll

2014-07-28 16:13:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\AudioEng.dll

2014-07-28 16:13:22 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Networking.dll

2014-07-28 16:13:22 ----A---- C:\Windows\system32\mssph.dll

2014-07-28 16:13:22 ----A---- C:\Windows\system32\dwmredir.dll

2014-07-28 16:13:22 ----A---- C:\Windows\system32\conhost.exe

2014-07-28 16:13:22 ----A---- C:\Windows\system32\AudioEng.dll

2014-07-28 16:13:22 ----A---- C:\Windows\system32\audiodg.exe

2014-07-28 16:13:21 ----A---- C:\Windows\system32\RecoveryDrive.exe

2014-07-28 16:13:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SearchIndexer.exe

2014-07-28 16:13:20 ----A---- C:\Windows\system32\wpncore.dll

2014-07-28 16:13:20 ----A---- C:\Windows\system32\MFMediaEngine.dll

2014-07-28 16:13:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Networking.dll

2014-07-28 16:13:17 ----A---- C:\Windows\system32\XpsRasterService.dll

2014-07-28 16:13:17 ----A---- C:\Windows\system32\fhengine.dll

2014-07-28 16:13:17 ----A---- C:\Windows\system32\dmvdsitf.dll

2014-07-28 16:13:17 ----A---- C:\Windows\system32\ci.dll

2014-07-28 16:13:17 ----A---- C:\Windows\system32\actxprxy.dll

2014-07-28 16:13:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssvp.dll

2014-07-28 16:13:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MFMediaEngine.dll

2014-07-28 16:13:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XpsRasterService.dll

2014-07-28 16:13:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wscapi.dll

2014-07-28 16:13:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SearchFilterHost.exe

2014-07-28 16:13:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Robocopy.exe

2014-07-28 16:13:15 ----A---- C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

2014-07-28 16:13:15 ----A---- C:\Windows\system32\Robocopy.exe

2014-07-28 16:13:15 ----A---- C:\Windows\system32\mfreadwrite.dll

2014-07-28 16:13:15 ----A---- C:\Windows\system32\kdvm.dll

2014-07-28 16:13:15 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\pdc.sys

2014-07-28 16:13:15 ----A---- C:\Windows\system32\AUDIOKSE.dll

2014-07-28 16:13:15 ----A---- C:\Windows\system32\AudioEndpointBuilder.dll

2014-07-28 16:13:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dmvdsitf.dll

2014-07-28 16:13:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\AUDIOKSE.dll

2014-07-28 16:13:14 ----A---- C:\Windows\system32\kdnet.dll

2014-07-28 16:13:14 ----A---- C:\Windows\system32\iuilp.dll

2014-07-28 16:13:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidbth.sys

2014-07-28 16:13:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfreadwrite.dll

2014-07-28 16:13:13 ----A---- C:\Windows\system32\wscsvc.dll

2014-07-28 16:13:13 ----A---- C:\Windows\system32\mssvp.dll

2014-07-28 16:13:13 ----A---- C:\Windows\system32\GenuineCenter.dll

2014-07-28 16:13:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\wanarp.sys

2014-07-28 16:13:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ndproxy.sys

2014-07-28 16:13:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidi2c.sys

2014-07-28 16:13:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgmms1.sys

2014-07-28 16:13:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssphtb.dll

2014-07-28 16:13:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fmifs.dll

2014-07-28 16:13:12 ----A---- C:\Windows\system32\fmifs.dll

2014-07-28 16:13:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssprxy.dll

2014-07-28 16:13:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssitlb.dll

2014-07-28 16:13:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msshooks.dll

2014-07-28 16:13:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msscntrs.dll

2014-07-28 16:13:11 ----A---- C:\Windows\system32\mssprxy.dll

2014-07-28 16:13:11 ----A---- C:\Windows\system32\mssphtb.dll

2014-07-28 16:13:11 ----A---- C:\Windows\system32\mssitlb.dll

2014-07-28 16:13:11 ----A---- C:\Windows\system32\msshooks.dll

2014-07-28 16:13:11 ----A---- C:\Windows\system32\msscntrs.dll

2014-07-28 16:13:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tzres.dll

2014-07-28 16:13:10 ----A---- C:\Windows\system32\tzres.dll

2014-07-28 16:13:10 ----A---- C:\Windows\system32\EncDump.dll

2014-07-28 16:12:36 ----A---- C:\Windows\system32\d2d1.dll

2014-07-28 16:12:35 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10warp.dll

2014-07-28 16:12:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d2d1.dll

2014-07-28 16:12:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10warp.dll

2014-07-28 16:12:30 ----A---- C:\Windows\system32\dpnet.dll

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dpnsvr.exe

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dpnlobby.dll

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dpnhupnp.dll

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dpnhpast.dll

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dpnet.dll

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dpnathlp.dll

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dpnaddr.dll

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\system32\dpnsvr.exe

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\system32\dpnlobby.dll

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\system32\dpnhupnp.dll

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\system32\dpnhpast.dll

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\system32\dpnathlp.dll

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\system32\dpnaddr.dll

2014-07-28 16:12:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wintrust.dll

2014-07-28 16:12:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\apprepapi.dll

2014-07-28 16:12:20 ----A---- C:\Windows\system32\wintrust.dll

2014-07-28 16:12:20 ----A---- C:\Windows\system32\cryptsvc.dll

2014-07-28 16:12:20 ----A---- C:\Windows\system32\apprepsync.dll

2014-07-28 16:12:20 ----A---- C:\Windows\system32\apprepapi.dll

2014-07-28 16:12:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\apprepsync.dll

2014-07-28 16:12:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2014-07-28 16:09:58 ----A---- C:\Windows\system32\qedit.dll

2014-07-28 16:09:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\qedit.dll

2014-07-28 16:05:07 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\http.sys

2014-07-28 16:05:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3.dll

2014-07-28 16:05:02 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3.dll

2014-07-28 16:05:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3r.dll

2014-07-28 16:05:01 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3r.dll

2014-07-28 16:04:06 ----A---- C:\Windows\system32\tssdisai.dll

2014-07-28 16:04:04 ----A---- C:\Windows\system32\VmHostAI.dll

2014-07-28 16:04:04 ----A---- C:\Windows\system32\RDWebAI.dll

2014-07-28 16:04:04 ----A---- C:\Windows\system32\appserverai.dll

2014-07-28 16:03:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\poqexec.exe

2014-07-28 16:03:58 ----A---- C:\Windows\system32\poqexec.exe

2014-07-28 16:03:50 ----A---- C:\Windows\system32\msxml6.dll

2014-07-28 16:03:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml6.dll

2014-07-28 16:03:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml6r.dll

2014-07-28 16:03:48 ----A---- C:\Windows\system32\msxml6r.dll

2014-07-28 16:03:38 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2014-07-28 16:03:36 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2014-07-28 16:03:34 ----A---- C:\Windows\system32\WMALFXGFXDSP.dll

2014-07-28 16:03:34 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\portcls.sys

2014-07-28 16:03:33 ----A---- C:\Windows\system32\SysFxUI.dll

2014-07-28 16:03:33 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\drmk.sys

2014-07-28 16:03:27 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys

2014-07-28 15:29:31 ----A---- C:\Windows\system32\HP_ActiveX_Patch_NOT_DETECTED.txt

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2014-08-25 20:08:45 ----D---- C:\Windows\system32\sru

2014-08-25 19:11:37 ----RD---- C:\Program Files

2014-08-25 19:11:37 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2014-08-25 18:35:58 ----SHD---- C:\System Volume Information

2014-08-25 18:35:55 ----D---- C:\Windows\Temp

2014-08-25 18:32:17 ----D---- C:\Windows\system32\config

2014-08-25 12:46:29 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2014-08-25 12:46:29 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2014-08-25 12:37:19 ----D---- C:\Windows\CbsTemp

2014-08-25 12:34:49 ----D---- C:\Windows\WinSxS

2014-08-25 12:22:03 ----RD---- C:\Windows\System32

2014-08-25 12:22:03 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2014-08-25 12:22:02 ----D---- C:\Windows\Inf

2014-08-25 12:18:50 ----D---- C:\Windows\system32\Drivers

2014-08-25 12:18:48 ----D---- C:\Windows

2014-08-25 12:18:41 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2014-08-25 12:05:09 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2014-08-25 09:45:16 ----D---- C:\Windows\Tasks

2014-08-25 09:36:39 ----D---- C:\Windows\SoftwareDistribution

2014-08-25 08:34:01 ----HD---- C:\ProgramData

2014-08-25 08:33:59 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2014-08-14 21:41:01 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2014-08-14 21:40:32 ----D---- C:\ProgramData\PRICache

2014-08-14 21:40:09 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2014-08-14 21:30:47 ----D---- C:\Windows\system32\Boot

2014-08-14 21:29:53 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\migration

2014-08-14 21:29:52 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2014-08-14 21:29:52 ----D---- C:\Windows\system32\migration

2014-08-14 21:29:48 ----D---- C:\Windows\WinStore

2014-08-14 21:29:36 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\fr-FR

2014-08-14 21:29:36 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\de-DE

2014-08-14 21:29:35 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2014-08-14 21:29:35 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-GB

2014-08-14 21:29:32 ----D---- C:\Windows\PolicyDefinitions

2014-08-14 21:29:31 ----D---- C:\Windows\system32\fr-FR

2014-08-14 21:29:31 ----D---- C:\Windows\system32\de-DE

2014-08-14 21:29:30 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2014-08-14 21:29:29 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2014-08-14 21:29:29 ----D---- C:\Windows\system32\en-GB

2014-08-14 21:29:19 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

2014-08-14 21:28:54 ----RD---- C:\Windows\ToastData

2014-08-14 21:28:33 ----D---- C:\Program Files\Windows Defender

2014-08-14 21:28:29 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Defender

2014-08-14 21:27:34 ----RSD---- C:\Windows\Fonts

2014-08-14 21:22:57 ----D---- C:\Windows\system32\oobe

2014-08-14 21:22:28 ----D---- C:\Windows\system32\SecureBootUpdates

2014-08-14 21:22:25 ----D---- C:\Windows\apppatch

2014-08-14 21:22:23 ----D---- C:\Program Files\Windows Journal

2014-08-14 21:20:37 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\wbem

2014-08-14 21:20:32 ----D---- C:\Program Files\Windows Photo Viewer

2014-08-14 21:20:32 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer

2014-08-14 21:20:31 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\Dism

2014-08-14 21:20:31 ----D---- C:\Windows\system32\Dism

2014-08-14 21:20:28 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2014-08-14 21:20:27 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2014-08-14 21:19:31 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\UMDF

2014-08-11 15:43:45 ----HD---- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information

2014-08-11 15:43:36 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2014-08-11 15:38:41 ----D---- C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard

2014-08-11 15:32:19 ----D---- C:\ProgramData\Hewlett-Packard

2014-08-11 15:31:52 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\hpqlog

2014-08-11 15:30:02 ----D---- C:\SWSetup

2014-08-05 11:52:51 ----HD---- C:\Windows\ELAMBKUP

2014-07-30 16:53:35 ----SD---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft

2014-07-29 22:51:16 ----D---- C:\Windows\debug

2014-07-29 20:59:30 ----D---- C:\Windows\AUInstallAgent

2014-07-29 20:59:01 ----HD---- C:\Program Files\WindowsApps

2014-07-29 20:26:28 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\NISx64

2014-07-29 12:26:45 ----D---- C:\Windows\servicing

2014-07-29 11:49:02 ----D---- C:\Windows\system32\wdi

2014-07-28 18:00:21 ----D---- C:\Windows\Logs

2014-07-28 17:12:18 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2014-07-28 15:49:16 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2014-07-28 15:46:07 ----D---- C:\Windows\system32\restore

2014-07-28 15:25:34 ----D---- C:\Windows\Panther

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 amd_sata;amd_sata; C:\Windows\System32\drivers\amd_sata.sys [2012-09-03 79528]

R0 amd_xata;amd_xata; C:\Windows\System32\drivers\amd_xata.sys [2012-09-03 26280]

R1 CLVirtualDrive;CLVirtualDrive; C:\Windows\system32\DRIVERS\CLVirtualDrive.sys [2012-06-25 92536]

R1 vwififlt;@%SystemRoot%\System32\drivers\vwififlt.sys,-259; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2012-07-26 64000]

R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2012-09-13 10315264]

R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2012-09-13 370688]

R3 AtiHDAudioService;@oem5.inf,%ATIHdAudioDriver.SvcDesc%;AMD Function Driver for HD Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\AtihdW86.sys [2012-08-22 91648]

R3 BHDrvx64;BHDrvx64; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.0.0.136\Definitions\BASHDefs\20140821.007\BHDrvx64.sys [2014-08-19 1588016]

R3 ccSet_NIS;Norton Internet Security Settings Manager; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1405000.01C\ccSetx64.sys [2013-04-16 169048]

R3 eeCtrl;Symantec Eraser Control driver; \??\C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl64.sys [2014-07-25 486192]

R3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv; \??\C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [2014-07-25 142128]

R3 IDSVia64;IDSVia64; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.0.0.136\Definitions\IPSDefs\20140822.001\IDSvia64.sys [2014-07-24 525016]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2012-08-28 4120464]

R3 NAVENG;NAVENG; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.0.0.136\Definitions\VirusDefs\20140824.018\ENG64.SYS [2014-08-25 129752]

R3 NAVEX15;NAVEX15; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.0.0.136\Definitions\VirusDefs\20140824.018\EX64.SYS [2014-08-25 2137304]

R3 RSP2STOR;@oem2.inf,%Rts5229%;Realtek PCIE CardReader Driver - P2; C:\Windows\system32\DRIVERS\RtsP2Stor.sys [2012-09-20 277648]

R3 RTL8168;@oem10.inf,%rtl8168.Service.DispName%;Realtek 8168 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt630x64.sys [2012-07-31 690832]

R3 SRTSP;Symantec Real Time Storage Protection x64; C:\Windows\System32\Drivers\NISx64\1405000.01C\SRTSP64.SYS [2013-05-16 796760]

R3 SRTSPX;Symantec Real Time Storage Protection (PEL) x64; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1405000.01C\SRTSPX64.SYS [2013-03-05 36952]

R3 SymDS;Symantec Data Store; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1405000.01C\SYMDS64.SYS [2013-05-21 493656]

R3 SymEFA;Symantec Extended File Attributes; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1405000.01C\SYMEFA64.SYS [2013-05-23 1139800]

R3 SymEvent;SymEvent; \??\C:\Windows\system32\Drivers\SYMEVENT64x86.SYS [2014-07-28 177312]

R3 SymIRON;Symantec Iron Driver; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1405000.01C\Ironx64.SYS [2013-03-05 224416]

R3 SymNetS;Symantec Network Security WFP Driver; C:\Windows\System32\Drivers\NISx64\1405000.01C\SYMNETS.SYS [2013-04-25 433752]

R3 SynTP;@oem8.inf,%SynTP.SvcDesc%;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2012-08-25 448312]

R3 usbfilter;AMD USB Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbfilter.sys [2012-06-19 57000]

R3 usbvideo;@usbvideo.inf,%USBVideo.SvcDesc%;USB Video Device (WDM); C:\Windows\System32\Drivers\usbvideo.sys [2013-07-06 210560]

R3 WirelessButtonDriver;@oem11.inf,%ServiceDesc%;HP Wireless Button Driver Service; C:\Windows\System32\drivers\WirelessButtonDriver64.sys [2012-08-31 20800]

S0 SymELAM;Symantec ELAM Driver; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1405000.01C\SymELAM.sys [2012-06-20 23448]

S3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2012-06-02 10627744]

S3 netr28x;@oem13.inf,%Generic.Service.DispName%;Ralink 802.11n Extensible Wireless Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\netr28x.sys [2013-12-04 2505904]

S3 SmbDrv;SmbDrv; C:\Windows\System32\drivers\Smb_driver_AMDASF.sys [2012-08-25 41272]

S3 SmbDrvI;SmbDrvI; C:\Windows\System32\drivers\Smb_driver_Intel.sys [2012-08-25 43832]

S3 vwifimp;@%SystemRoot%\System32\drivers\vwifimp.sys,-261; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2012-07-26 17920]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AERTFilters;Andrea RT Filters Service; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr64.exe [2009-11-18 98208]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2012-09-13 239616]

R2 AMD FUEL Service;AMD FUEL Service; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [2012-09-12 361984]

R2 AppHostSvc;@%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30011; C:\Windows\system32\svchost.exe [2012-10-23 29696]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-31 462184]

R2 HP Support Assistant Service;HP Support Assistant Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe [2013-11-04 92160]

R2 HPConnectedRemote;HP Connected Remote Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connected Remote\HPConnectedRemoteService.exe [2012-10-12 35744]

R2 HPWMISVC;HPWMISVC; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe [2012-09-07 35232]

R2 IconMan_R;IconMan_R; C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe [2012-09-13 2466448]

R2 NIS;Norton Internet Security; C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\ccSvcHst.exe [2013-05-21 144368]

R3 FontCache3.0.0.0;@%SystemRoot%\system32\PresentationHost.exe,-3309; C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2012-07-27 43616]

R3 hpqwmiex;HP Software Framework Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe [2013-05-13 1129760]

S3 aspnet_state;@%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\de\aspnet_rc.dll,-1; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2012-07-12 51648]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2014-07-17 119408]

S3 WAS;@%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30001; C:\Windows\system32\svchost.exe [2012-10-23 29696]

-----------------EOF-----------------

- - - Updated - - -

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)

Run by Stefan at 2014-08-25 19:11:36

Microsoft Windows 8

System drive C: has 247 GB (85%) free of 289 GB

Total RAM: 3682 MB (58% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:11:48, on 25/08/2014

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.17028)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\CLMLSvc_P2G8.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe

C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\ccSvcHst.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\trend micro\Stefan.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN België: Hotmail, Skype, nieuws, entertainment, lifestyle en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN België: Hotmail, Skype, nieuws, entertainment, lifestyle en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN België: Hotmail, Skype, nieuws, entertainment, lifestyle en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN België: Hotmail, Skype, nieuws, entertainment, lifestyle en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: HP Network Check Helper - {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\coIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [CLVirtualDrive] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\VirtualDrive.exe" /R

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl10] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Quick Launch] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe

O4 - HKCU\..\Run: [browserChoice] "C:\Windows\BrowserChoice\browserchoice.exe" /run

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-103 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-102 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Andrea RT Filters Service (AERTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: HP Support Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe

O23 - Service: HP Connected Remote Service (HPConnectedRemote) - Hewlett-Packard - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connected Remote\HPConnectedRemoteService.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

O23 - Service: HPWMISVC - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe

O23 - Service: IconMan_R - Realsil Microelectronics Inc. - C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\ccSvcHst.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 7743 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

"dwm.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

atieclxx

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr64.exe"

"C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe" /launchService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k apphost

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe"

"C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

taskhostex.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_16.4.4206.722_x64__8wekyb3d8bbwe\LiveComm.exe" -ServerName:Microsoft.WindowsLive.Platform.Server

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe" -s

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

"C:\Windows\BrowserChoice\browserchoice.exe" /run

"C:\PROGRAM FILES\SYNAPTICS\SYNTP\SYNTPHELPER.EXE"

"C:\Windows\System32\WWAHost.exe" -ServerName:Windows.BrowserChoice

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\CLMLSvc_P2G8.exe"

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe"

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe"

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM" PriorityLow

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe" 0

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connected Remote\HPConnectedRemoteService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\ccSvcHst.exe" /s "NIS" /m "C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\diMaster.dll" /prefetch:1

"C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\ccSvcHst.exe" /c /a /s UserSession

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connected Remote\HPConnectedRemoteUser.exe

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

taskhost.exe $(Arg0)

taskhost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{F9717507-6651-4EDB-BFF7-AE615179BCCF}

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -osint -url "http://www.pchelpforum.be/"

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe11_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe11 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 568 572 580 65536 576

"C:\Users\Stefan\Downloads\RSITx64.exe"

"C:\Users\Stefan\Downloads\RSITx64.exe"

"C:\Users\Stefan\Downloads\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\HPCeeScheduleForStefan.job - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe HPCeeScheduleForStefan (null)

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\e6un0jm0.default

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer]

"Description"=Adobe Shockwave Player

"Path"=C:\windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw_1166636.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=16.4.3503.0728]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE}]

HP Network Check Helper - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPluginx64.dll [2013-08-28 303416]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408}]

Norton Identity Protection - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\coIEPlg.dll [2014-04-29 510816]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C}]

Norton Vulnerability Protection - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\IPS\IPSBHO.DLL [2013-04-09 387040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE}]

HP Network Check Helper - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll [2013-08-28 286520]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - Norton Toolbar - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\coIEPlg.dll [2014-04-29 510816]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RTHDVCPL"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [2012-08-22 6839952]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2012-08-25 2916152]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BrowserChoice"=C:\Windows\BrowserChoice\browserchoice.exe [2012-08-15 86696]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"StartCCC"=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2012-09-12 642216]

"CLVirtualDrive"=C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\VirtualDrive.exe [2012-09-10 491632]

"RemoteControl10"=C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe [2012-07-13 93296]

"HP Quick Launch"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe [2012-09-07 581024]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"midimapper"=midimap.dll

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2014-08-25 19:11:37 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2014-08-25 19:11:36 ----D---- C:\rsit

2014-08-25 12:18:48 ----D---- C:\Windows\LastGood

2014-08-25 08:34:36 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Mozilla

2014-08-25 08:34:01 ----D---- C:\ProgramData\Mozilla

2014-08-25 08:33:59 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2014-08-25 08:33:40 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2014-08-25 07:01:14 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\CyberLink

2014-08-14 21:46:35 ----A---- C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT

2014-08-14 21:40:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2014-08-14 21:28:56 ----SD---- C:\Windows\system32\CompatTel

2014-08-14 21:27:57 ----RD---- C:\Windows\BrowserChoice

2014-08-11 15:34:46 ----D---- C:\ProgramData\{18165758-115C-4DC0-9EC2-FF89F725767F}

2014-07-29 22:51:24 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2014-07-29 22:51:09 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2014-07-29 20:58:32 ----A---- C:\Windows\system32\dwmcore.dll

2014-07-29 20:58:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dwmcore.dll

2014-07-29 20:58:30 ----A---- C:\Windows\explorer.exe

2014-07-29 20:58:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\explorer.exe

2014-07-29 20:58:28 ----A---- C:\Windows\system32\mfasfsrcsnk.dll

2014-07-29 20:58:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfasfsrcsnk.dll

2014-07-29 20:58:22 ----A---- C:\Windows\system32\samsrv.dll

2014-07-29 20:58:20 ----A---- C:\Windows\system32\mfcore.dll

2014-07-29 20:58:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfcore.dll

2014-07-29 20:58:19 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys

2014-07-29 20:58:17 ----A---- C:\Windows\system32\winload.exe

2014-07-29 20:58:17 ----A---- C:\Windows\system32\vds.exe

2014-07-29 20:58:16 ----A---- C:\Windows\system32\winresume.exe

2014-07-29 20:58:16 ----A---- C:\Windows\system32\mscms.dll

2014-07-29 20:58:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mscms.dll

2014-07-29 20:58:15 ----A---- C:\Windows\system32\samlib.dll

2014-07-29 20:58:15 ----A---- C:\Windows\system32\audiosrv.dll

2014-07-29 20:58:14 ----A---- C:\Windows\system32\MbaeParserTask.exe

2014-07-29 20:58:14 ----A---- C:\Windows\system32\DeviceSetupManager.dll

2014-07-29 20:58:12 ----A---- C:\Windows\system32\vdsutil.dll

2014-07-29 20:58:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\samlib.dll

2014-07-29 20:58:07 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\BthAvrcpTg.sys

2014-07-29 20:57:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys

2014-07-29 20:57:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wusa.exe

2014-07-29 20:57:14 ----A---- C:\Windows\system32\wusa.exe

2014-07-29 20:57:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\srv2.sys

2014-07-29 20:57:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Classpnp.sys

2014-07-29 20:56:07 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys

2014-07-29 20:55:59 ----A---- C:\Windows\system32\mstscax.dll

2014-07-29 20:55:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mstscax.dll

2014-07-29 20:55:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XpsGdiConverter.dll

2014-07-29 20:55:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WSDApi.dll

2014-07-29 20:55:57 ----A---- C:\Windows\system32\XpsGdiConverter.dll

2014-07-29 20:55:57 ----A---- C:\Windows\system32\WSDApi.dll

2014-07-29 20:55:57 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\storport.sys

2014-07-29 20:55:57 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\msiscsi.sys

2014-07-29 20:55:56 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dfsc.sys

2014-07-29 20:38:36 ----A---- C:\Windows\system32\devinv.dll

2014-07-29 20:38:36 ----A---- C:\Windows\system32\aepic.dll

2014-07-29 20:38:36 ----A---- C:\Windows\system32\aepdu.dll

2014-07-29 20:38:35 ----A---- C:\Windows\system32\aeinv.dll

2014-07-29 20:20:33 ----A---- C:\Windows\system32\wuaueng.dll

2014-07-29 20:20:30 ----A---- C:\Windows\system32\oleaut32.dll

2014-07-29 20:20:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\oleaut32.dll

2014-07-29 20:20:29 ----A---- C:\Windows\system32\wucltux.dll

2014-07-29 20:20:29 ----A---- C:\Windows\system32\wuapi.dll

2014-07-29 20:20:29 ----A---- C:\Windows\system32\resutils.dll

2014-07-29 20:20:29 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2014-07-29 20:20:29 ----A---- C:\Windows\system32\clusapi.dll

2014-07-29 20:20:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wuapi.dll

2014-07-29 20:20:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\resutils.dll

2014-07-29 20:20:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\clusapi.dll

2014-07-29 20:20:28 ----A---- C:\Windows\system32\WUSettingsProvider.dll

2014-07-29 20:20:28 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\USBHUB3.SYS

2014-07-29 20:20:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wuwebv.dll

2014-07-29 20:20:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wudriver.dll

2014-07-29 20:20:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wuapp.exe

2014-07-29 20:20:27 ----A---- C:\Windows\system32\wuwebv.dll

2014-07-29 20:20:27 ----A---- C:\Windows\system32\wudriver.dll

2014-07-29 20:20:27 ----A---- C:\Windows\system32\wuauclt.exe

2014-07-29 20:20:27 ----A---- C:\Windows\system32\wuapp.exe

2014-07-29 20:20:27 ----A---- C:\Windows\system32\storewuauth.dll

2014-07-29 20:20:27 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\spaceport.sys

2014-07-29 20:18:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys

2014-07-29 20:18:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys

2014-07-29 20:12:54 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.dll

2014-07-29 20:12:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.UI.Xaml.dll

2014-07-29 20:12:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\UIAutomationCore.dll

2014-07-29 20:12:44 ----A---- C:\Windows\system32\UIAutomationCore.dll

2014-07-29 20:12:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ubpm.dll

2014-07-29 20:12:43 ----A---- C:\Windows\system32\ubpm.dll

2014-07-29 20:12:41 ----A---- C:\Windows\system32\wups.dll

2014-07-29 20:12:41 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tpm.sys

2014-07-29 20:12:41 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\fvevol.sys

2014-07-29 20:12:40 ----A---- C:\Windows\system32\wups2.dll

2014-07-29 20:12:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wups.dll

2014-07-29 20:12:39 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\crashdmp.sys

2014-07-29 14:05:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msftedit.dll

2014-07-29 14:05:04 ----A---- C:\Windows\system32\msftedit.dll

2014-07-29 14:05:02 ----A---- C:\Windows\system32\localspl.dll

2014-07-29 14:04:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\winmm.dll

2014-07-29 14:04:59 ----A---- C:\Windows\system32\wwanconn.dll

2014-07-29 14:04:59 ----A---- C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL

2014-07-29 14:04:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\sdbus.sys

2014-07-29 14:04:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\winmmbase.dll

2014-07-29 14:04:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WerFault.exe

2014-07-29 14:04:58 ----A---- C:\Windows\system32\wwansvc.dll

2014-07-29 14:04:58 ----A---- C:\Windows\system32\WinSCard.dll

2014-07-29 14:04:58 ----A---- C:\Windows\system32\winmmbase.dll

2014-07-29 14:04:58 ----A---- C:\Windows\system32\winmm.dll

2014-07-29 14:04:58 ----A---- C:\Windows\system32\WerFault.exe

2014-07-29 14:04:58 ----A---- C:\Windows\system32\wcmsvc.dll

2014-07-29 14:04:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dumpsd.sys

2014-07-29 14:04:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll

2014-07-29 14:04:57 ----A---- C:\Windows\system32\Wwanadvui.dll

2014-07-29 14:04:57 ----A---- C:\Windows\system32\wcmcsp.dll

2014-07-29 14:04:57 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\USBSTOR.SYS

2014-07-29 14:04:57 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\msgpioclx.sys

2014-07-29 14:04:57 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys

2014-07-29 14:04:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\openfiles.exe

2014-07-29 14:04:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nshwfp.dll

2014-07-29 14:04:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FWPUCLNT.DLL

2014-07-29 14:04:56 ----A---- C:\Windows\system32\wwanmm.dll

2014-07-29 14:04:56 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll

2014-07-29 14:04:56 ----A---- C:\Windows\system32\openfiles.exe

2014-07-29 14:04:56 ----A---- C:\Windows\system32\nshwfp.dll

2014-07-29 14:04:56 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\udfs.sys

2014-07-29 14:04:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WinSCard.dll

2014-07-29 14:04:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\LocationApi.dll

2014-07-29 14:04:55 ----A---- C:\Windows\system32\LocationApi.dll

2014-07-29 14:00:57 ----A---- C:\Windows\system32\mfnetsrc.dll

2014-07-29 14:00:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfnetsrc.dll

2014-07-29 14:00:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfnetcore.dll

2014-07-29 14:00:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll

2014-07-29 14:00:56 ----A---- C:\Windows\system32\mfnetcore.dll

2014-07-29 14:00:56 ----A---- C:\Windows\system32\mfmpeg2srcsnk.dll

2014-07-29 14:00:34 ----A---- C:\Windows\system32\dskquota.dll

2014-07-29 14:00:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dskquota.dll

2014-07-29 14:00:12 ----A---- C:\Windows\system32\hal.dll

2014-07-29 13:59:01 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.UI.Immersive.dll

2014-07-29 13:58:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.UI.Immersive.dll

2014-07-29 13:58:59 ----A---- C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll

2014-07-29 13:58:59 ----A---- C:\Windows\system32\mfplat.dll

2014-07-29 13:58:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfplat.dll

2014-07-29 13:58:55 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\netio.sys

2014-07-29 13:58:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\StructuredQuery.dll

2014-07-29 13:58:54 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Storage.Compression.dll

2014-07-29 13:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\ListSvc.dll

2014-07-29 13:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\dhcpcore6.dll

2014-07-29 13:58:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dhcpcore6.dll

2014-07-29 13:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\SpaceControl.dll

2014-07-29 13:58:49 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\battc.sys

2014-07-29 13:58:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Storage.Compression.dll

2014-07-29 13:58:48 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\sdstor.sys

2014-07-29 13:58:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\input.dll

2014-07-29 13:58:47 ----A---- C:\Windows\system32\input.dll

2014-07-29 13:58:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mswsock.dll

2014-07-29 13:58:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dhcpcsvc6.dll

2014-07-29 13:58:46 ----A---- C:\Windows\system32\dhcpcsvc6.dll

2014-07-29 13:58:46 ----A---- C:\Windows\system32\bdesvc.dll

2014-07-29 13:58:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PCPKsp.dll

2014-07-29 13:58:44 ----A---- C:\Windows\system32\mswsock.dll

2014-07-29 13:58:44 ----A---- C:\Windows\system32\microsoft-windows-pdc.dll

2014-07-29 13:58:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dhcpcore.dll

2014-07-29 13:58:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\AppxSip.dll

2014-07-29 13:58:41 ----A---- C:\Windows\system32\dhcpcore.dll

2014-07-29 13:58:40 ----A---- C:\Windows\system32\FntCache.dll

2014-07-29 13:58:40 ----A---- C:\Windows\system32\AppxSip.dll

2014-07-29 13:58:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dhcpcsvc.dll

2014-07-29 13:58:38 ----A---- C:\Windows\system32\PCPKsp.dll

2014-07-29 13:58:38 ----A---- C:\Windows\system32\dhcpcsvc.dll

2014-07-29 13:58:38 ----A---- C:\Windows\system32\BdeUISrv.exe

2014-07-29 13:58:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kbdhebl3.dll

2014-07-29 13:58:35 ----A---- C:\Windows\system32\kbdhebl3.dll

2014-07-29 13:47:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ReAgent.dll

2014-07-29 13:47:30 ----A---- C:\Windows\system32\sysreset.exe

2014-07-29 13:47:30 ----A---- C:\Windows\system32\resetengmig.dll

2014-07-29 13:47:30 ----A---- C:\Windows\system32\reseteng.dll

2014-07-29 13:47:30 ----A---- C:\Windows\system32\ReAgent.dll

2014-07-29 13:47:09 ----A---- C:\Windows\system32\MPSSVC.dll

2014-07-29 13:47:09 ----A---- C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll

2014-07-29 13:47:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wfapigp.dll

2014-07-29 13:47:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WebClnt.dll

2014-07-29 13:47:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FirewallAPI.dll

2014-07-29 13:47:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\davclnt.dll

2014-07-29 13:47:08 ----A---- C:\Windows\system32\wfapigp.dll

2014-07-29 13:47:08 ----A---- C:\Windows\system32\WebClnt.dll

2014-07-29 13:47:08 ----A---- C:\Windows\system32\icfupgd.dll

2014-07-29 13:47:08 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys

2014-07-29 13:47:08 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\disk.sys

2014-07-29 13:47:08 ----A---- C:\Windows\system32\davclnt.dll

2014-07-29 13:45:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msdrm.dll

2014-07-29 13:45:36 ----A---- C:\Windows\system32\msdrm.dll

2014-07-29 13:42:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Taskmgr.exe

2014-07-29 13:42:33 ----A---- C:\Windows\system32\Taskmgr.exe

2014-07-29 13:42:32 ----A---- C:\Windows\system32\WebcamUi.dll

2014-07-29 13:42:32 ----A---- C:\Windows\system32\storagewmi.dll

2014-07-29 13:42:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WebcamUi.dll

2014-07-29 13:42:30 ----A---- C:\Windows\system32\wpnapps.dll

2014-07-29 13:42:30 ----A---- C:\Windows\system32\UserLanguagesCpl.dll

2014-07-29 13:42:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wpnapps.dll

2014-07-29 13:42:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\UserLanguagesCpl.dll

2014-07-29 13:42:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mstsc.exe

2014-07-29 13:42:28 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys

2014-07-29 13:42:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\storagewmi.dll

2014-07-29 13:42:27 ----A---- C:\Windows\system32\mstsc.exe

2014-07-29 13:42:25 ----A---- C:\Windows\system32\rfxvmt.dll

2014-07-29 13:42:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vds_ps.dll

2014-07-29 13:42:17 ----A---- C:\Windows\system32\schedsvc.dll

2014-07-29 13:38:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\esent.dll

2014-07-29 13:38:53 ----A---- C:\Windows\system32\esent.dll

2014-07-29 13:38:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WMPhoto.dll

2014-07-29 13:38:47 ----A---- C:\Windows\system32\WMPhoto.dll

2014-07-29 13:38:24 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll

2014-07-29 13:38:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsCodecs.dll

2014-07-29 13:36:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msctf.dll

2014-07-29 13:36:54 ----A---- C:\Windows\system32\msctf.dll

2014-07-29 13:36:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shdocvw.dll

2014-07-29 13:36:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SettingSync.dll

2014-07-29 13:36:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mbsmsapi.dll

2014-07-29 13:36:45 ----A---- C:\Windows\system32\shdocvw.dll

2014-07-29 13:36:45 ----A---- C:\Windows\system32\SettingSync.dll

2014-07-29 13:36:45 ----A---- C:\Windows\system32\mbsmsapi.dll

2014-07-29 13:36:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SettingSyncInfo.dll

2014-07-29 13:36:44 ----A---- C:\Windows\system32\SettingSyncInfo.dll

2014-07-29 13:36:35 ----A---- C:\Windows\system32\wdc.dll

2014-07-29 13:36:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wvc.dll

2014-07-29 13:36:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wdc.dll

2014-07-29 13:36:34 ----A---- C:\Windows\system32\wvc.dll

2014-07-29 13:36:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Display.dll

2014-07-29 13:36:29 ----A---- C:\Windows\system32\Display.dll

2014-07-29 13:36:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\KBDKURD.DLL

2014-07-29 13:36:28 ----A---- C:\Windows\system32\KBDKURD.DLL

2014-07-29 13:35:21 ----A---- C:\Windows\system32\glcndFilter.dll

2014-07-29 13:35:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\glcndFilter.dll

2014-07-29 13:34:57 ----A---- C:\Windows\system32\winhttp.dll

2014-07-29 13:34:57 ----A---- C:\Windows\system32\ole32.dll

2014-07-29 13:34:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\winhttp.dll

2014-07-29 13:34:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ole32.dll

2014-07-29 13:34:53 ----A---- C:\Windows\HelpPane.exe

2014-07-29 13:34:52 ----A---- C:\Windows\system32\wlansvc.dll

2014-07-29 13:34:51 ----A---- C:\Windows\system32\dafWCN.dll

2014-07-29 13:34:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wlanmsm.dll

2014-07-29 13:34:50 ----A---- C:\Windows\system32\wlanmsm.dll

2014-07-29 13:34:50 ----A---- C:\Windows\system32\MFCaptureEngine.dll

2014-07-29 13:34:49 ----A---- C:\Windows\system32\rdpclip.exe

2014-07-29 13:34:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MFCaptureEngine.dll

2014-07-29 13:34:47 ----A---- C:\Windows\system32\wlanapi.dll

2014-07-29 13:34:47 ----A---- C:\Windows\system32\wcncsvc.dll

2014-07-29 13:34:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wlansec.dll

2014-07-29 13:34:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wlanapi.dll

2014-07-29 13:34:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WcnApi.dll

2014-07-29 13:34:46 ----A---- C:\Windows\system32\WcnApi.dll

2014-07-29 13:34:45 ----A---- C:\Windows\system32\wlansec.dll

2014-07-29 13:34:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fdWCN.dll

2014-07-29 13:34:44 ----A---- C:\Windows\system32\wfdprov.dll

2014-07-29 13:34:44 ----A---- C:\Windows\system32\WcnEapPeerProxy.dll

2014-07-29 13:34:44 ----A---- C:\Windows\system32\WcnEapAuthProxy.dll

2014-07-29 13:34:44 ----A---- C:\Windows\system32\fdWCN.dll

2014-07-29 13:34:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wfdprov.dll

2014-07-29 13:34:42 ----A---- C:\Windows\system32\wuaext.dll

2014-07-29 13:34:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\processr.sys

2014-07-29 13:34:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\intelppm.sys

2014-07-29 13:34:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\fxppm.sys

2014-07-29 13:34:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\amdppm.sys

2014-07-29 13:34:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\amdk8.sys

2014-07-29 13:34:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wlanhlp.dll

2014-07-29 13:34:41 ----A---- C:\Windows\system32\wlanhlp.dll

2014-07-29 13:34:41 ----A---- C:\Windows\system32\iscsilog.dll

2014-07-29 13:34:40 ----A---- C:\Windows\system32\wushareduxresources.dll

2014-07-29 13:24:36 ----A---- C:\Windows\system32\twinui.dll

2014-07-29 13:24:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\twinui.dll

2014-07-29 13:24:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\authui.dll

2014-07-29 13:24:33 ----A---- C:\Windows\system32\authui.dll

2014-07-29 13:24:15 ----A---- C:\Windows\system32\kernel32.dll

2014-07-29 13:24:15 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2014-07-29 13:24:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kernel32.dll

2014-07-29 13:24:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\gpedit.dll

2014-07-29 13:24:14 ----A---- C:\Windows\system32\gpedit.dll

2014-07-29 13:24:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\srvnet.sys

2014-07-29 13:24:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys

2014-07-29 13:24:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

2014-07-29 13:24:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\IPMIDrv.sys

2014-07-29 13:24:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidusb.sys

2014-07-29 13:24:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2014-07-29 13:24:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msieftp.dll

2014-07-29 13:24:13 ----A---- C:\Windows\system32\msieftp.dll

2014-07-29 13:04:30 ----A---- C:\Windows\system32\pcasvc.dll

2014-07-29 13:04:30 ----A---- C:\Windows\system32\pcadm.dll

2014-07-29 13:04:29 ----A---- C:\Windows\system32\pcalua.exe

2014-07-29 13:04:29 ----A---- C:\Windows\system32\pcaevts.dll

2014-07-29 13:03:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d11.dll

2014-07-29 13:03:18 ----A---- C:\Windows\system32\d3d11.dll

2014-07-29 13:03:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ReAgentc.exe

2014-07-29 13:03:16 ----A---- C:\Windows\system32\ReAgentc.exe

2014-07-29 13:01:21 ----A---- C:\Windows\system32\WSShared.dll

2014-07-29 13:01:21 ----A---- C:\Windows\system32\NotificationUI.exe

2014-07-29 13:01:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WSShared.dll

2014-07-29 13:01:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll

2014-07-29 13:01:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll

2014-07-29 13:01:20 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll

2014-07-29 12:59:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cryptdlg.dll

2014-07-29 12:59:16 ----A---- C:\Windows\system32\cryptdlg.dll

2014-07-28 22:52:57 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Macromedia

2014-07-28 22:31:46 ----A---- C:\Windows\system32\gdi32.dll

2014-07-28 22:31:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\gdi32.dll

2014-07-28 22:26:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\synceng.dll

2014-07-28 22:26:59 ----A---- C:\Windows\system32\synceng.dll

2014-07-28 22:05:02 ----A---- C:\Windows\system32\wlidsvc.dll

2014-07-28 22:05:02 ----A---- C:\Windows\system32\mmc.exe

2014-07-28 22:05:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mmc.exe

2014-07-28 22:04:59 ----A---- C:\Windows\system32\setupapi.dll

2014-07-28 22:04:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setupapi.dll

2014-07-28 22:04:57 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Media.dll

2014-07-28 22:04:57 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\msgpiowin32.sys

2014-07-28 22:04:54 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys

2014-07-28 22:04:53 ----A---- C:\Windows\system32\WSDMon.dll

2014-07-28 22:04:53 ----A---- C:\Windows\system32\MP4SDECD.DLL

2014-07-28 22:04:53 ----A---- C:\Windows\system32\iphlpsvc.dll

2014-07-28 22:04:53 ----A---- C:\Windows\system32\inetpp.dll

2014-07-28 22:04:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Media.dll

2014-07-28 22:04:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wiaacmgr.exe

2014-07-28 22:04:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MP4SDECD.DLL

2014-07-28 22:04:52 ----A---- C:\Windows\system32\wiaacmgr.exe

2014-07-28 22:04:52 ----A---- C:\Windows\system32\ncbservice.dll

2014-07-28 22:04:52 ----A---- C:\Windows\system32\httpprxm.dll

2014-07-28 22:04:51 ----A---- C:\Windows\system32\keepaliveprovider.dll

2014-07-28 22:04:51 ----A---- C:\Windows\system32\httpprxp.dll

2014-07-28 22:04:51 ----A---- C:\Windows\system32\adhsvc.dll

2014-07-28 22:04:51 ----A---- C:\Windows\system32\adhapi.dll

2014-07-28 22:00:21 ----A---- C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL

2014-07-28 22:00:20 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\wfplwfs.sys

2014-07-28 22:00:20 ----A---- C:\Windows\system32\BFE.DLL

2014-07-28 21:59:56 ----A---- C:\Windows\system32\sppsvc.exe

2014-07-28 21:59:53 ----A---- C:\Windows\system32\WSService.dll

2014-07-28 21:59:52 ----A---- C:\Windows\system32\sppobjs.dll

2014-07-28 21:59:49 ----A---- C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll

2014-07-28 21:59:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sppc.dll

2014-07-28 21:59:48 ----A---- C:\Windows\system32\sppwinob.dll

2014-07-28 21:59:48 ----A---- C:\Windows\system32\sppc.dll

2014-07-28 21:59:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WSSync.dll

2014-07-28 21:59:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WSClient.dll

2014-07-28 21:59:46 ----A---- C:\Windows\system32\WSSync.dll

2014-07-28 21:59:46 ----A---- C:\Windows\system32\WSClient.dll

2014-07-28 21:59:46 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll

2014-07-28 21:59:46 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dam.sys

2014-07-28 21:59:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\OEMLicense.dll

2014-07-28 21:59:45 ----A---- C:\Windows\system32\setupcln.dll

2014-07-28 21:59:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setupcln.dll

2014-07-28 21:59:13 ----A---- C:\Windows\system32\rdpudd.dll

2014-07-28 21:59:13 ----A---- C:\Windows\system32\rdpcorets.dll

2014-07-28 18:41:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ncryptsslp.dll

2014-07-28 18:41:58 ----A---- C:\Windows\system32\ncryptsslp.dll

2014-07-28 18:41:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\imagehlp.dll

2014-07-28 18:41:54 ----A---- C:\Windows\system32\imagehlp.dll

2014-07-28 18:40:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\comctl32.dll

2014-07-28 18:40:00 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2014-07-28 18:33:43 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2014-07-28 18:33:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\osk.exe

2014-07-28 18:33:40 ----A---- C:\Windows\system32\osk.exe

2014-07-28 18:31:56 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll

2014-07-28 18:31:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shell32.dll

2014-07-28 18:31:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SHCore.dll

2014-07-28 18:31:30 ----A---- C:\Windows\system32\SHCore.dll

2014-07-28 18:31:30 ----A---- C:\Windows\system32\lsasrv.dll

2014-07-28 18:31:29 ----A---- C:\Windows\system32\lsm.dll

2014-07-28 18:24:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll

2014-07-28 18:24:26 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2014-07-28 18:06:38 ----A---- C:\Windows\system32\msvcr100_clr0400.dll

2014-07-28 18:03:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msvcr100_clr0400.dll

2014-07-28 17:48:51 ----A---- C:\Windows\system32\wmpmde.dll

2014-07-28 17:48:48 ----A---- C:\Windows\system32\winmde.dll

2014-07-28 17:48:43 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Globalization.dll

2014-07-28 17:48:42 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll

2014-07-28 17:48:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netcfgx.dll

2014-07-28 17:48:40 ----A---- C:\Windows\system32\TimeBrokerServer.dll

2014-07-28 17:48:40 ----A---- C:\Windows\system32\SystemEventsBrokerServer.dll

2014-07-28 17:48:34 ----A---- C:\Windows\system32\wpdbusenum.dll

2014-07-28 17:48:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\winmde.dll

2014-07-28 17:48:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Globalization.dll

2014-07-28 17:48:31 ----A---- C:\Windows\system32\netcfgx.dll

2014-07-28 17:48:30 ----A---- C:\Windows\system32\usbmon.dll

2014-07-28 17:48:29 ----A---- C:\Windows\system32\drvstore.dll

2014-07-28 17:48:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\drvstore.dll

2014-07-28 17:48:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll

2014-07-28 17:48:27 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\vhdmp.sys

2014-07-28 17:48:25 ----A---- C:\Windows\system32\discan.dll

2014-07-28 17:48:23 ----A---- C:\Windows\system32\NdisImPlatform.dll

2014-07-28 17:48:23 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\storahci.sys

2014-07-28 17:48:23 ----A---- C:\Windows\system32\DevDispItemProvider.dll

2014-07-28 17:48:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\DevDispItemProvider.dll

2014-07-28 17:48:22 ----A---- C:\Windows\system32\WSDPrintProxy.DLL

2014-07-28 17:48:21 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mouhid.sys

2014-07-28 17:48:20 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\monitor.sys

2014-07-28 17:47:08 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2014-07-28 17:47:07 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WdfLdr.sys

2014-07-28 17:47:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbprint.sys

2014-07-28 17:33:22 ----A---- C:\Windows\system32\AppXDeploymentServer.dll

2014-07-28 17:33:17 ----A---- C:\Windows\system32\sysmain.dll

2014-07-28 17:33:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\rdbss.sys

2014-07-28 17:33:10 ----A---- C:\Windows\system32\VSSVC.exe

2014-07-28 17:33:08 ----A---- C:\Windows\system32\BCP47Langs.dll

2014-07-28 17:33:06 ----A---- C:\Windows\system32\netprofmsvc.dll

2014-07-28 17:33:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\BCP47Langs.dll

2014-07-28 17:33:03 ----A---- C:\Windows\system32\netprofm.dll

2014-07-28 17:32:51 ----A---- C:\Windows\system32\mfmp4srcsnk.dll

2014-07-28 17:32:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfmp4srcsnk.dll

2014-07-28 17:32:50 ----A---- C:\Windows\system32\stobject.dll

2014-07-28 17:32:50 ----A---- C:\Windows\system32\netplwiz.dll

2014-07-28 17:32:50 ----A---- C:\Windows\system32\Magnify.exe

2014-07-28 17:32:50 ----A---- C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.dll

2014-07-28 17:32:49 ----A---- C:\Windows\system32\taskhost.exe

2014-07-28 17:32:49 ----A---- C:\Windows\system32\psmsrv.dll

2014-07-28 17:32:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\stobject.dll

2014-07-28 17:32:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netplwiz.dll

2014-07-28 17:32:48 ----A---- C:\Windows\system32\DevicePairing.dll

2014-07-28 17:32:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Magnify.exe

2014-07-28 17:32:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\DevicePairing.dll

2014-07-28 17:32:46 ----A---- C:\Windows\system32\taskhostex.exe

2014-07-28 17:32:46 ----A---- C:\Windows\system32\AuthHost.exe

2014-07-28 17:32:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netprofm.dll

2014-07-28 17:32:45 ----A---- C:\Windows\system32\biwinrt.dll

2014-07-28 17:32:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\biwinrt.dll

2014-07-28 17:32:39 ----A---- C:\Windows\system32\bisrv.dll

2014-07-28 17:32:37 ----A---- C:\Windows\system32\muifontsetup.dll

2014-07-28 17:32:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\npmproxy.dll

2014-07-28 17:32:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\muifontsetup.dll

2014-07-28 17:32:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nlmproxy.dll

2014-07-28 17:32:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nlmsprep.dll

2014-07-28 17:17:46 ----A---- C:\Windows\system32\crypt32.dll

2014-07-28 17:17:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\crypt32.dll

2014-07-28 16:54:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbvideo.sys

2014-07-28 16:54:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

2014-07-28 16:54:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\untfs.dll

2014-07-28 16:54:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\autochk.exe

2014-07-28 16:54:24 ----A---- C:\Windows\system32\untfs.dll

2014-07-28 16:54:24 ----A---- C:\Windows\system32\autochk.exe

2014-07-28 16:52:11 ----A---- C:\Windows\system32\rpcrt4.dll

2014-07-28 16:52:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rpcrt4.dll

2014-07-28 16:51:33 ----A---- C:\Windows\system32\InkEd.dll

2014-07-28 16:50:20 ----A---- C:\Windows\system32\certutil.exe

2014-07-28 16:50:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cryptnet.dll

2014-07-28 16:50:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\certutil.exe

2014-07-28 16:50:19 ----A---- C:\Windows\system32\cryptnet.dll

2014-07-28 16:44:52 ----A---- C:\Windows\system32\mcupdate_AuthenticAMD.dll

2014-07-28 16:44:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\duser.dll

2014-07-28 16:44:29 ----A---- C:\Windows\system32\wlroamextension.dll

2014-07-28 16:44:29 ----A---- C:\Windows\system32\duser.dll

2014-07-28 16:44:28 ----A---- C:\Windows\system32\WWanAPI.dll

2014-07-28 16:44:28 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Networking.Connectivity.dll

2014-07-28 16:44:28 ----A---- C:\Windows\system32\ncsi.dll

2014-07-28 16:44:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WWanAPI.dll

2014-07-28 16:44:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Networking.Connectivity.dll

2014-07-28 16:44:27 ----A---- C:\Windows\system32\taskkill.exe

2014-07-28 16:44:27 ----A---- C:\Windows\system32\hotspotauth.dll

2014-07-28 16:44:27 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ks.sys

2014-07-28 16:44:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wlroamextension.dll

2014-07-28 16:44:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tasklist.exe

2014-07-28 16:44:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\taskkill.exe

2014-07-28 16:44:26 ----A---- C:\Windows\system32\wpd_ci.dll

2014-07-28 16:44:26 ----A---- C:\Windows\system32\wersvc.dll

2014-07-28 16:44:26 ----A---- C:\Windows\system32\tasklist.exe

2014-07-28 16:44:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nlaapi.dll

2014-07-28 16:44:25 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\BthhfHid.sys

2014-07-28 16:44:25 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\BtaMPM.sys

2014-07-28 16:44:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\lpk.dll

2014-07-28 16:44:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fontsub.dll

2014-07-28 16:44:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dciman32.dll

2014-07-28 16:44:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmlib.dll

2014-07-28 16:44:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmfd.dll

2014-07-28 16:44:22 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll

2014-07-28 16:44:22 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2014-07-28 16:44:22 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll

2014-07-28 16:44:22 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2014-07-28 16:44:22 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2014-07-28 16:44:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\DWrite.dll

2014-07-28 16:44:06 ----A---- C:\Windows\system32\DWrite.dll

2014-07-28 16:44:04 ----A---- C:\Windows\system32\GdiPlus.dll

2014-07-28 16:44:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\GdiPlus.dll

2014-07-28 16:43:54 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2014-07-28 16:43:49 ----A---- C:\Windows\system32\KernelBase.dll

2014-07-28 16:43:49 ----A---- C:\Windows\system32\kerberos.dll

2014-07-28 16:43:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kerberos.dll

2014-07-28 16:43:48 ----A---- C:\Windows\system32\schannel.dll

2014-07-28 16:43:48 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\cng.sys

2014-07-28 16:43:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\schannel.dll

2014-07-28 16:43:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msv1_0.dll

2014-07-28 16:43:47 ----A---- C:\Windows\system32\winlogon.exe

2014-07-28 16:43:47 ----A---- C:\Windows\system32\sspicli.dll

2014-07-28 16:43:47 ----A---- C:\Windows\system32\objsel.dll

2014-07-28 16:43:47 ----A---- C:\Windows\system32\msv1_0.dll

2014-07-28 16:43:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\usercpl.dll

2014-07-28 16:43:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\objsel.dll

2014-07-28 16:43:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\KernelBase.dll

2014-07-28 16:43:46 ----A---- C:\Windows\system32\usercpl.dll

2014-07-28 16:43:46 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecpkg.sys

2014-07-28 16:43:46 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2014-07-28 16:43:46 ----A---- C:\Windows\system32\dpapisrv.dll

2014-07-28 16:43:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wdigest.dll

2014-07-28 16:43:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\TSpkg.dll

2014-07-28 16:43:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sspicli.dll

2014-07-28 16:43:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dimsroam.dll

2014-07-28 16:43:45 ----A---- C:\Windows\system32\wdigest.dll

2014-07-28 16:43:45 ----A---- C:\Windows\system32\TSpkg.dll

2014-07-28 16:43:45 ----A---- C:\Windows\system32\sspisrv.dll

2014-07-28 16:43:45 ----A---- C:\Windows\system32\lsass.exe

2014-07-28 16:43:45 ----A---- C:\Windows\system32\dimsroam.dll

2014-07-28 16:43:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\credssp.dll

2014-07-28 16:43:44 ----A---- C:\Windows\system32\workerdd.dll

2014-07-28 16:43:44 ----A---- C:\Windows\system32\credssp.dll

2014-07-28 16:43:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2014-07-28 16:43:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys

2014-07-28 16:43:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

2014-07-28 16:43:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys

2014-07-28 16:43:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys

2014-07-28 16:43:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys

2014-07-28 16:43:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2014-07-28 16:43:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usb8023.sys

2014-07-28 16:39:33 ----A---- C:\Windows\system32\consent.exe

2014-07-28 16:39:33 ----A---- C:\Windows\system32\appinfo.dll

2014-07-28 16:27:24 ----A---- C:\Windows\system32\win32spl.dll

2014-07-28 16:25:59 ----A---- C:\Windows\system32\WMVDECOD.DLL

2014-07-28 16:25:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WMVDECOD.DLL

2014-07-28 16:25:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2014-07-28 16:25:56 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2014-07-28 16:25:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\UXInit.dll

2014-07-28 16:25:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msrating.dll

2014-07-28 16:25:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2014-07-28 16:25:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2014-07-28 16:25:54 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2014-07-28 16:25:54 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2014-07-28 16:25:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\uxtheme.dll

2014-07-28 16:25:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2014-07-28 16:25:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2014-07-28 16:25:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2014-07-28 16:25:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2014-07-28 16:25:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll

2014-07-28 16:25:53 ----A---- C:\Windows\system32\UXInit.dll

2014-07-28 16:25:53 ----A---- C:\Windows\system32\msrating.dll

2014-07-28 16:25:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2014-07-28 16:25:52 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2014-07-28 16:25:52 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2014-07-28 16:25:52 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2014-07-28 16:25:51 ----A---- C:\Windows\system32\uxtheme.dll

2014-07-28 16:25:51 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2014-07-28 16:25:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2014-07-28 16:25:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll

2014-07-28 16:25:47 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2014-07-28 16:25:46 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2014-07-28 16:25:46 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2014-07-28 16:25:45 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2014-07-28 16:25:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2014-07-28 16:25:40 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2014-07-28 16:25:40 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2014-07-28 16:25:36 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2014-07-28 16:25:33 ----A---- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2014-07-28 16:25:32 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2014-07-28 16:24:31 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2014-07-28 16:24:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2014-07-28 16:24:30 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2014-07-28 16:24:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2014-07-28 16:24:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

2014-07-28 16:24:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2014-07-28 16:24:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2014-07-28 16:22:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\scrrun.dll

2014-07-28 16:22:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\scrobj.dll

2014-07-28 16:22:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cscript.exe

2014-07-28 16:22:26 ----A---- C:\Windows\system32\scrrun.dll

2014-07-28 16:22:26 ----A---- C:\Windows\system32\scrobj.dll

2014-07-28 16:22:26 ----A---- C:\Windows\system32\cscript.exe

2014-07-28 16:15:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\USBXHCI.SYS

2014-07-28 16:15:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\UCX01000.SYS

2014-07-28 16:13:53 ----A---- C:\Windows\system32\tquery.dll

2014-07-28 16:13:52 ----A---- C:\Windows\system32\wmp.dll

2014-07-28 16:13:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wmp.dll

2014-07-28 16:13:45 ----A---- C:\Windows\system32\mssrch.dll

2014-07-28 16:13:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tquery.dll

2014-07-28 16:13:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssrch.dll

2014-07-28 16:13:36 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2014-07-28 16:13:31 ----A---- C:\Windows\system32\MSAudDecMFT.dll

2014-07-28 16:13:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MSAudDecMFT.dll

2014-07-28 16:13:28 ----A---- C:\Windows\system32\kd_02_10ec.dll

2014-07-28 16:13:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssph.dll

2014-07-28 16:13:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\actxprxy.dll

2014-07-28 16:13:25 ----A---- C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

2014-07-28 16:13:25 ----A---- C:\Windows\system32\rsaenh.dll

2014-07-28 16:13:25 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\PEAuth.sys

2014-07-28 16:13:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SearchProtocolHost.exe

2014-07-28 16:13:24 ----A---- C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

2014-07-28 16:13:24 ----A---- C:\Windows\system32\AudioSes.dll

2014-07-28 16:13:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2014-07-28 16:13:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rsaenh.dll

2014-07-28 16:13:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\AudioSes.dll

2014-07-28 16:13:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\AudioEng.dll

2014-07-28 16:13:22 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Networking.dll

2014-07-28 16:13:22 ----A---- C:\Windows\system32\mssph.dll

2014-07-28 16:13:22 ----A---- C:\Windows\system32\dwmredir.dll

2014-07-28 16:13:22 ----A---- C:\Windows\system32\conhost.exe

2014-07-28 16:13:22 ----A---- C:\Windows\system32\AudioEng.dll

2014-07-28 16:13:22 ----A---- C:\Windows\system32\audiodg.exe

2014-07-28 16:13:21 ----A---- C:\Windows\system32\RecoveryDrive.exe

2014-07-28 16:13:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SearchIndexer.exe

2014-07-28 16:13:20 ----A---- C:\Windows\system32\wpncore.dll

2014-07-28 16:13:20 ----A---- C:\Windows\system32\MFMediaEngine.dll

2014-07-28 16:13:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Networking.dll

2014-07-28 16:13:17 ----A---- C:\Windows\system32\XpsRasterService.dll

2014-07-28 16:13:17 ----A---- C:\Windows\system32\fhengine.dll

2014-07-28 16:13:17 ----A---- C:\Windows\system32\dmvdsitf.dll

2014-07-28 16:13:17 ----A---- C:\Windows\system32\ci.dll

2014-07-28 16:13:17 ----A---- C:\Windows\system32\actxprxy.dll

2014-07-28 16:13:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssvp.dll

2014-07-28 16:13:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MFMediaEngine.dll

2014-07-28 16:13:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XpsRasterService.dll

2014-07-28 16:13:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wscapi.dll

2014-07-28 16:13:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SearchFilterHost.exe

2014-07-28 16:13:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Robocopy.exe

2014-07-28 16:13:15 ----A---- C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

2014-07-28 16:13:15 ----A---- C:\Windows\system32\Robocopy.exe

2014-07-28 16:13:15 ----A---- C:\Windows\system32\mfreadwrite.dll

2014-07-28 16:13:15 ----A---- C:\Windows\system32\kdvm.dll

2014-07-28 16:13:15 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\pdc.sys

2014-07-28 16:13:15 ----A---- C:\Windows\system32\AUDIOKSE.dll

2014-07-28 16:13:15 ----A---- C:\Windows\system32\AudioEndpointBuilder.dll

2014-07-28 16:13:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dmvdsitf.dll

2014-07-28 16:13:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\AUDIOKSE.dll

2014-07-28 16:13:14 ----A---- C:\Windows\system32\kdnet.dll

2014-07-28 16:13:14 ----A---- C:\Windows\system32\iuilp.dll

2014-07-28 16:13:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidbth.sys

2014-07-28 16:13:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfreadwrite.dll

2014-07-28 16:13:13 ----A---- C:\Windows\system32\wscsvc.dll

2014-07-28 16:13:13 ----A---- C:\Windows\system32\mssvp.dll

2014-07-28 16:13:13 ----A---- C:\Windows\system32\GenuineCenter.dll

2014-07-28 16:13:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\wanarp.sys

2014-07-28 16:13:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ndproxy.sys

2014-07-28 16:13:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidi2c.sys

2014-07-28 16:13:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgmms1.sys

2014-07-28 16:13:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssphtb.dll

2014-07-28 16:13:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fmifs.dll

2014-07-28 16:13:12 ----A---- C:\Windows\system32\fmifs.dll

2014-07-28 16:13:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssprxy.dll

2014-07-28 16:13:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssitlb.dll

2014-07-28 16:13:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msshooks.dll

2014-07-28 16:13:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msscntrs.dll

2014-07-28 16:13:11 ----A---- C:\Windows\system32\mssprxy.dll

2014-07-28 16:13:11 ----A---- C:\Windows\system32\mssphtb.dll

2014-07-28 16:13:11 ----A---- C:\Windows\system32\mssitlb.dll

2014-07-28 16:13:11 ----A---- C:\Windows\system32\msshooks.dll

2014-07-28 16:13:11 ----A---- C:\Windows\system32\msscntrs.dll

2014-07-28 16:13:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tzres.dll

2014-07-28 16:13:10 ----A---- C:\Windows\system32\tzres.dll

2014-07-28 16:13:10 ----A---- C:\Windows\system32\EncDump.dll

2014-07-28 16:12:36 ----A---- C:\Windows\system32\d2d1.dll

2014-07-28 16:12:35 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10warp.dll

2014-07-28 16:12:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d2d1.dll

2014-07-28 16:12:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10warp.dll

2014-07-28 16:12:30 ----A---- C:\Windows\system32\dpnet.dll

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dpnsvr.exe

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dpnlobby.dll

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dpnhupnp.dll

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dpnhpast.dll

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dpnet.dll

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dpnathlp.dll

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dpnaddr.dll

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\system32\dpnsvr.exe

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\system32\dpnlobby.dll

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\system32\dpnhupnp.dll

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\system32\dpnhpast.dll

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\system32\dpnathlp.dll

2014-07-28 16:12:29 ----A---- C:\Windows\system32\dpnaddr.dll

2014-07-28 16:12:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wintrust.dll

2014-07-28 16:12:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\apprepapi.dll

2014-07-28 16:12:20 ----A---- C:\Windows\system32\wintrust.dll

2014-07-28 16:12:20 ----A---- C:\Windows\system32\cryptsvc.dll

2014-07-28 16:12:20 ----A---- C:\Windows\system32\apprepsync.dll

2014-07-28 16:12:20 ----A---- C:\Windows\system32\apprepapi.dll

2014-07-28 16:12:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\apprepsync.dll

2014-07-28 16:12:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2014-07-28 16:09:58 ----A---- C:\Windows\system32\qedit.dll

2014-07-28 16:09:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\qedit.dll

2014-07-28 16:05:07 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\http.sys

2014-07-28 16:05:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3.dll

2014-07-28 16:05:02 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3.dll

2014-07-28 16:05:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3r.dll

2014-07-28 16:05:01 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3r.dll

2014-07-28 16:04:06 ----A---- C:\Windows\system32\tssdisai.dll

2014-07-28 16:04:04 ----A---- C:\Windows\system32\VmHostAI.dll

2014-07-28 16:04:04 ----A---- C:\Windows\system32\RDWebAI.dll

2014-07-28 16:04:04 ----A---- C:\Windows\system32\appserverai.dll

2014-07-28 16:03:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\poqexec.exe

2014-07-28 16:03:58 ----A---- C:\Windows\system32\poqexec.exe

2014-07-28 16:03:50 ----A---- C:\Windows\system32\msxml6.dll

2014-07-28 16:03:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml6.dll

2014-07-28 16:03:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml6r.dll

2014-07-28 16:03:48 ----A---- C:\Windows\system32\msxml6r.dll

2014-07-28 16:03:38 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2014-07-28 16:03:36 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2014-07-28 16:03:34 ----A---- C:\Windows\system32\WMALFXGFXDSP.dll

2014-07-28 16:03:34 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\portcls.sys

2014-07-28 16:03:33 ----A---- C:\Windows\system32\SysFxUI.dll

2014-07-28 16:03:33 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\drmk.sys

2014-07-28 16:03:27 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys

2014-07-28 15:29:31 ----A---- C:\Windows\system32\HP_ActiveX_Patch_NOT_DETECTED.txt

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2014-08-25 20:08:45 ----D---- C:\Windows\system32\sru

2014-08-25 19:11:37 ----RD---- C:\Program Files

2014-08-25 19:11:37 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2014-08-25 18:35:58 ----SHD---- C:\System Volume Information

2014-08-25 18:35:55 ----D---- C:\Windows\Temp

2014-08-25 18:32:17 ----D---- C:\Windows\system32\config

2014-08-25 12:46:29 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2014-08-25 12:46:29 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2014-08-25 12:37:19 ----D---- C:\Windows\CbsTemp

2014-08-25 12:34:49 ----D---- C:\Windows\WinSxS

2014-08-25 12:22:03 ----RD---- C:\Windows\System32

2014-08-25 12:22:03 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2014-08-25 12:22:02 ----D---- C:\Windows\Inf

2014-08-25 12:18:50 ----D---- C:\Windows\system32\Drivers

2014-08-25 12:18:48 ----D---- C:\Windows

2014-08-25 12:18:41 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2014-08-25 12:05:09 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2014-08-25 09:45:16 ----D---- C:\Windows\Tasks

2014-08-25 09:36:39 ----D---- C:\Windows\SoftwareDistribution

2014-08-25 08:34:01 ----HD---- C:\ProgramData

2014-08-25 08:33:59 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2014-08-14 21:41:01 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2014-08-14 21:40:32 ----D---- C:\ProgramData\PRICache

2014-08-14 21:40:09 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2014-08-14 21:30:47 ----D---- C:\Windows\system32\Boot

2014-08-14 21:29:53 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\migration

2014-08-14 21:29:52 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2014-08-14 21:29:52 ----D---- C:\Windows\system32\migration

2014-08-14 21:29:48 ----D---- C:\Windows\WinStore

2014-08-14 21:29:36 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\fr-FR

2014-08-14 21:29:36 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\de-DE

2014-08-14 21:29:35 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2014-08-14 21:29:35 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-GB

2014-08-14 21:29:32 ----D---- C:\Windows\PolicyDefinitions

2014-08-14 21:29:31 ----D---- C:\Windows\system32\fr-FR

2014-08-14 21:29:31 ----D---- C:\Windows\system32\de-DE

2014-08-14 21:29:30 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2014-08-14 21:29:29 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2014-08-14 21:29:29 ----D---- C:\Windows\system32\en-GB

2014-08-14 21:29:19 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

2014-08-14 21:28:54 ----RD---- C:\Windows\ToastData

2014-08-14 21:28:33 ----D---- C:\Program Files\Windows Defender

2014-08-14 21:28:29 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Defender

2014-08-14 21:27:34 ----RSD---- C:\Windows\Fonts

2014-08-14 21:22:57 ----D---- C:\Windows\system32\oobe

2014-08-14 21:22:28 ----D---- C:\Windows\system32\SecureBootUpdates

2014-08-14 21:22:25 ----D---- C:\Windows\apppatch

2014-08-14 21:22:23 ----D---- C:\Program Files\Windows Journal

2014-08-14 21:20:37 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\wbem

2014-08-14 21:20:32 ----D---- C:\Program Files\Windows Photo Viewer

2014-08-14 21:20:32 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer

2014-08-14 21:20:31 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\Dism

2014-08-14 21:20:31 ----D---- C:\Windows\system32\Dism

2014-08-14 21:20:28 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2014-08-14 21:20:27 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2014-08-14 21:19:31 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\UMDF

2014-08-11 15:43:45 ----HD---- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information

2014-08-11 15:43:36 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2014-08-11 15:38:41 ----D---- C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard

2014-08-11 15:32:19 ----D---- C:\ProgramData\Hewlett-Packard

2014-08-11 15:31:52 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\hpqlog

2014-08-11 15:30:02 ----D---- C:\SWSetup

2014-08-05 11:52:51 ----HD---- C:\Windows\ELAMBKUP

2014-07-30 16:53:35 ----SD---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft

2014-07-29 22:51:16 ----D---- C:\Windows\debug

2014-07-29 20:59:30 ----D---- C:\Windows\AUInstallAgent

2014-07-29 20:59:01 ----HD---- C:\Program Files\WindowsApps

2014-07-29 20:26:28 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\NISx64

2014-07-29 12:26:45 ----D---- C:\Windows\servicing

2014-07-29 11:49:02 ----D---- C:\Windows\system32\wdi

2014-07-28 18:00:21 ----D---- C:\Windows\Logs

2014-07-28 17:12:18 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2014-07-28 15:49:16 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2014-07-28 15:46:07 ----D---- C:\Windows\system32\restore

2014-07-28 15:25:34 ----D---- C:\Windows\Panther

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 amd_sata;amd_sata; C:\Windows\System32\drivers\amd_sata.sys [2012-09-03 79528]

R0 amd_xata;amd_xata; C:\Windows\System32\drivers\amd_xata.sys [2012-09-03 26280]

R1 CLVirtualDrive;CLVirtualDrive; C:\Windows\system32\DRIVERS\CLVirtualDrive.sys [2012-06-25 92536]

R1 vwififlt;@%SystemRoot%\System32\drivers\vwififlt.sys,-259; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2012-07-26 64000]

R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2012-09-13 10315264]

R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2012-09-13 370688]

R3 AtiHDAudioService;@oem5.inf,%ATIHdAudioDriver.SvcDesc%;AMD Function Driver for HD Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\AtihdW86.sys [2012-08-22 91648]

R3 BHDrvx64;BHDrvx64; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.0.0.136\Definitions\BASHDefs\20140821.007\BHDrvx64.sys [2014-08-19 1588016]

R3 ccSet_NIS;Norton Internet Security Settings Manager; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1405000.01C\ccSetx64.sys [2013-04-16 169048]

R3 eeCtrl;Symantec Eraser Control driver; \??\C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl64.sys [2014-07-25 486192]

R3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv; \??\C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [2014-07-25 142128]

R3 IDSVia64;IDSVia64; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.0.0.136\Definitions\IPSDefs\20140822.001\IDSvia64.sys [2014-07-24 525016]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2012-08-28 4120464]

R3 NAVENG;NAVENG; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.0.0.136\Definitions\VirusDefs\20140824.018\ENG64.SYS [2014-08-25 129752]

R3 NAVEX15;NAVEX15; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.0.0.136\Definitions\VirusDefs\20140824.018\EX64.SYS [2014-08-25 2137304]

R3 RSP2STOR;@oem2.inf,%Rts5229%;Realtek PCIE CardReader Driver - P2; C:\Windows\system32\DRIVERS\RtsP2Stor.sys [2012-09-20 277648]

R3 RTL8168;@oem10.inf,%rtl8168.Service.DispName%;Realtek 8168 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt630x64.sys [2012-07-31 690832]

R3 SRTSP;Symantec Real Time Storage Protection x64; C:\Windows\System32\Drivers\NISx64\1405000.01C\SRTSP64.SYS [2013-05-16 796760]

R3 SRTSPX;Symantec Real Time Storage Protection (PEL) x64; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1405000.01C\SRTSPX64.SYS [2013-03-05 36952]

R3 SymDS;Symantec Data Store; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1405000.01C\SYMDS64.SYS [2013-05-21 493656]

R3 SymEFA;Symantec Extended File Attributes; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1405000.01C\SYMEFA64.SYS [2013-05-23 1139800]

R3 SymEvent;SymEvent; \??\C:\Windows\system32\Drivers\SYMEVENT64x86.SYS [2014-07-28 177312]

R3 SymIRON;Symantec Iron Driver; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1405000.01C\Ironx64.SYS [2013-03-05 224416]

R3 SymNetS;Symantec Network Security WFP Driver; C:\Windows\System32\Drivers\NISx64\1405000.01C\SYMNETS.SYS [2013-04-25 433752]

R3 SynTP;@oem8.inf,%SynTP.SvcDesc%;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2012-08-25 448312]

R3 usbfilter;AMD USB Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbfilter.sys [2012-06-19 57000]

R3 usbvideo;@usbvideo.inf,%USBVideo.SvcDesc%;USB Video Device (WDM); C:\Windows\System32\Drivers\usbvideo.sys [2013-07-06 210560]

R3 WirelessButtonDriver;@oem11.inf,%ServiceDesc%;HP Wireless Button Driver Service; C:\Windows\System32\drivers\WirelessButtonDriver64.sys [2012-08-31 20800]

S0 SymELAM;Symantec ELAM Driver; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1405000.01C\SymELAM.sys [2012-06-20 23448]

S3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2012-06-02 10627744]

S3 netr28x;@oem13.inf,%Generic.Service.DispName%;Ralink 802.11n Extensible Wireless Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\netr28x.sys [2013-12-04 2505904]

S3 SmbDrv;SmbDrv; C:\Windows\System32\drivers\Smb_driver_AMDASF.sys [2012-08-25 41272]

S3 SmbDrvI;SmbDrvI; C:\Windows\System32\drivers\Smb_driver_Intel.sys [2012-08-25 43832]

S3 vwifimp;@%SystemRoot%\System32\drivers\vwifimp.sys,-261; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2012-07-26 17920]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AERTFilters;Andrea RT Filters Service; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr64.exe [2009-11-18 98208]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2012-09-13 239616]

R2 AMD FUEL Service;AMD FUEL Service; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [2012-09-12 361984]

R2 AppHostSvc;@%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30011; C:\Windows\system32\svchost.exe [2012-10-23 29696]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-31 462184]

R2 HP Support Assistant Service;HP Support Assistant Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe [2013-11-04 92160]

R2 HPConnectedRemote;HP Connected Remote Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connected Remote\HPConnectedRemoteService.exe [2012-10-12 35744]

R2 HPWMISVC;HPWMISVC; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe [2012-09-07 35232]

R2 IconMan_R;IconMan_R; C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe [2012-09-13 2466448]

R2 NIS;Norton Internet Security; C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.5.0.28\ccSvcHst.exe [2013-05-21 144368]

R3 FontCache3.0.0.0;@%SystemRoot%\system32\PresentationHost.exe,-3309; C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2012-07-27 43616]

R3 hpqwmiex;HP Software Framework Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe [2013-05-13 1129760]

S3 aspnet_state;@%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\de\aspnet_rc.dll,-1; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2012-07-12 51648]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2014-07-17 119408]

S3 WAS;@%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30001; C:\Windows\system32\svchost.exe [2012-10-23 29696]

-----------------EOF-----------------

Wat ik nu ook merk is dat er geen icoon van start staat in de werkbalk onderaan

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.