Ga naar inhoud

[OPGELOST] Traag opstarten en traag programmas openen


kurt5

Aanbevolen berichten

Dank voor de respons. Let wel dit is een pc op mijn werk. Hier is het logje van HiJack

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:10:04, on 16/12/2008

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\System32\SCardSvr.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\system32\stisvc.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe

C:\WINNT\System32\mspmspsv.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\system32\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Trust\Ami Mouse 300 Optical Dual Scroll\Amoumain.exe

C:\WINNT\system32\mobsync.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\EXCEL.EXE

C:\WINNT\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\RudyD\Application Data\U3\0000185E25729220\LaunchPad.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINNT\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer provided by Harinck N.V.

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = sbs2003:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: (no name) - SOFTWARE - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {96A35617-B207-4CE1-A16E-B3D1FFEA212D} - (no file)

O2 - BHO: 0 - {CC56450B-4B32-4070-008A-9E9F17371472} - (no file)

O2 - BHO: WinAVI FLVSense - {E8DF67A1-B618-4F3F-9E7C-CBE175ADEF5B} - C:\Program Files\WinAVI FLV Converter\FLVTune.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {C1B4DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINNT\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winlog] winlog.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t

O4 - HKLM\..\RunServices: [winlog] winlog.exe

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [internat.exe] internat.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [^SetupICWDesktop] C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe /desktop (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Download FLV by WinAVI... - C:\Program Files\WinAVI FLV Converter\flv_link.htm

O8 - Extra context menu item: Add to Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\WINNT\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: (no name) - {B06300D0-CCDE-11d2-92D3-0000F87A4A55} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {BF80219A-CCDD-11d2-92D3-0000F87A4A55} - (no file)

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: WinAVI FLV Manager - {DE365254-2F9B-4908-9E3A-7AAA6EC90BCC} - C:\Program Files\WinAVI FLV Converter\FLVTune.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: WinAVI FLV Manager - {DE365254-2F9B-4908-9E3A-7AAA6EC90BCC} - C:\Program Files\WinAVI FLV Converter\FLVTune.dll

O9 - Extra button: (no name) - {FC09D8A3-C85A-11d2-92D0-0000F87A4A55} - (no file)

O16 - DPF: {03F998B2-0E00-11D3-A498-00104B6EB52E} (MetaStreamCtl Class) - https://components.viewpoint.com/MTSInstallers/MetaStream3.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Harinck.local

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Harinck.local

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Harinck.local

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~3.0\adialhk.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINNT\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative-service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iolo System Guard (IOLO_SRV) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 6\IoloSGCtrl.exe (file missing)

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINNT\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - RealVNC Ltd. - C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - C:\Program Files\Common Files\zywuort.html

--

End of file - 6384 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: (no name) - SOFTWARE - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {96A35617-B207-4CE1-A16E-B3D1FFEA212D} - (no file)

O2 - BHO: 0 - {CC56450B-4B32-4070-008A-9E9F17371472} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {C1B4DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [winlog] winlog.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [winlog] winlog.exe

O9 - Extra button: (no name) - {B06300D0-CCDE-11d2-92D3-0000F87A4A55} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {BF80219A-CCDD-11d2-92D3-0000F87A4A55} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {FC09D8A3-C85A-11d2-92D0-0000F87A4A55} - (no file)

O24 - Desktop Component 0: (no name) - C:\Program Files\Common Files\zywuort.html

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)

De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logje MBAM

Malwarebytes' Anti-Malware 1.31

Database versie: 1506

Windows 5.0.2195 Service Pack 4

16/12/2008 14:46:40

mbam-log-2008-12-16 (14-46-40).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 61358

Verstreken tijd: 9 minute(s), 5 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 5

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 2

Mappen geïnfecteerd: 3

Bestanden geïnfecteerd: 8

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\UpMedia (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\core (Rootkit.Agent) -> Delete on reboot.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Purchased Products (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\core (Rootkit.Agent) -> Delete on reboot.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\core (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\open\command\ (Broken.OpenCommand) -> Bad: (NOTEPAD.EXE %1) Good: ("%1" /S) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command\ (Broken.OpenCommand) -> Bad: (NOTEPAD.EXE %1) Good: (regedit.exe "%1") -> Quarantined and deleted successfully.

Mappen geïnfecteerd:

C:\WINNT\system32\UpMedia (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SalesMon (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SalesMon\Data (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:

C:\WINNT\system32\zxdnt3d.cfg. (Adware.ZenoSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\outlook\p.zip (Worm.Alcra) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINNT\system32\msnav32.ax (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINNT\system32\zxdnt3d.cfg (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Common Files\Yazzle1396OinUninstaller.exe (Adware.PurityScan) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\RudyD\Application Data\Dxcknwrd.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINNT\system32\drivers\core.sys (Rootkit.Agent) -> Delete on reboot.

C:\WINNT\system32\drivers\core.cache.dsk (Rootkit.Agent) -> Delete on reboot.

Logje Hijack

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:55:08, on 16/12/2008

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\System32\SCardSvr.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\system32\stisvc.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe

C:\WINNT\System32\mspmspsv.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\system32\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Trust\Ami Mouse 300 Optical Dual Scroll\Amoumain.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

C:\WINNT\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer provided by Harinck N.V.

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = sbs2003:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: WinAVI FLVSense - {E8DF67A1-B618-4F3F-9E7C-CBE175ADEF5B} - C:\Program Files\WinAVI FLV Converter\FLVTune.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINNT\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe"

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [internat.exe] internat.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [^SetupICWDesktop] C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe /desktop (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Download FLV by WinAVI... - C:\Program Files\WinAVI FLV Converter\flv_link.htm

O8 - Extra context menu item: Add to Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\WINNT\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: WinAVI FLV Manager - {DE365254-2F9B-4908-9E3A-7AAA6EC90BCC} - C:\Program Files\WinAVI FLV Converter\FLVTune.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: WinAVI FLV Manager - {DE365254-2F9B-4908-9E3A-7AAA6EC90BCC} - C:\Program Files\WinAVI FLV Converter\FLVTune.dll

O16 - DPF: {03F998B2-0E00-11D3-A498-00104B6EB52E} (MetaStreamCtl Class) - https://components.viewpoint.com/MTSInstallers/MetaStream3.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Harinck.local

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Harinck.local

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Harinck.local

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~3.0\adialhk.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINNT\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative-service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iolo System Guard (IOLO_SRV) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 6\IoloSGCtrl.exe (file missing)

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINNT\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - RealVNC Ltd. - C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe

--

End of file - 5262 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Toch nog even ingebroken ... want je moet nog één en ander aan nazorg besteden :

Download CCleaner.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Opschonen'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

Je Java software is verouderd.

Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.

Download Java Runtime Environment (JRE) 6u11 naar je Bureaublad

Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!

  • Ga dan naar Start> Configuratiescherm> Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
  • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
  • Klik dan op Verwijderenof op de Wijzig/Verwijderknop.
  • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
  • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
  • Dubbelklik vervolgens op jre-6u11-windows-i586-p.s.exeop je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

That’s it !

Na het uitvoeren hiervan mag je je onderwerp terug op "opgelost" zetten !!!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.