Ga naar inhoud

Samsung DVD writer SE-218


Dynake30
 Delen

Aanbevolen berichten

De DVD writer/lezer Samsung SE-218 gebruik ik als extern station.

Het toestel wordt wel herkend met een stationletter, maar herkent geen enkele schijf, geen blanco en geen opgenomen.

De foutmelding is steeds "plaats een schijf in station D". 

Ik heb geprobeerd op laptop met win7 en ook met win10. Steeds geen succes.

Volglens windows werkt het apparaat perfect en de driver is de recentst beschikbare.

Wat kan hier de oorzaak zijn en hoe kan ik dit verhelpen.

Hopelijk weet iemand raad. Beste dank.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Open Kladblok. Klik op Start → Alle Programma's → Bureau-Accessoires → Kladblok.
Kopieer onderstaande code:
ECHO Verwijderen van fout gelinkte driverservices>"%UserProfile%\desktop\drivercode10.log"
:: Verwijder Lowerfilter of Upperfilter in het rechtervenster

@ECHO OFF
if exist "%UserProfile%\desktop\drivercode10.log" del /q "%UserProfile%\desktop\drivercode10.log"
reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" /s>"%UserProfile%\desktop\drivercode10.log"
start notepad "%UserProfile%\desktop\drivercode10.log"

Ga naar Bestand - Opslaan als.
Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad.
Bij "Bestandsnaam" zet je:drivercode10.bat.
Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
Klik op de knop Opslaan.  Rechtsklik → drivercode10.batAls administrator uitvoeren

Link naar reactie
Delen op andere sites


Stap 1:

 1. klik op de knop Start, typ regedit in het vak Zoeken & ENTER.‌ Typ het wachtwoord of een bevestiging als hierom wordt gevraagd.
 2. Klik linksboven in de menubalk op bestand & vervolgens op exporteren.
 3. Kies bovenin het scherm bij "Opslaan in"  de plek waar je uw backup van het register wilt opslaan.
 4. Let erop dat je links beneden bij exportbereik "alles" selecteert.
  Geef het bestand een naam, bijvoorbeeld registerbackup.reg.
  file.php?id=434
 5. Bij "opslaan als" selecteer je Registerbestanden (*.reg)
 6. Klik tenslotte op opslaan.

 

Stap 2:
Open Kladblok. Klik op Start → Alle Programma's → Bureau-Accessoires → Kladblok.
Kopieer onderstaande code:
ECHO Verwijderen van Upperfilters waarde>"%userprofile%\desktop\log.txt"
FOR %%j in (
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
) DO (
REG DELETE %%j /v Upperfilters /f
IF NOT ERRORLEVEL 1 ECHO %%j deleted successfully>>"%userprofile%\desktop\log.txt"
IF ERRORLEVEL 1 ECHO %%j not deleted>>"%userprofile%\desktop\log.txt")
START NOTEPAD "%userprofile%\desktop\log.txt"

Ga naar Bestand - Opslaan als.
Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad.
Bij "Bestandsnaam" zet je:delemptyvalues.bat.
Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
Klik op de knop Opslaan.  Rechtsklik → delemptyvalues.batAls administrator uitvoeren


Stap 3:

Herstart

 

Stap 4:
Wil je ter controle bovendien het volgende log plaatsen?
Open Kladblok. Klik op Start → Alle Programma's → Bureau-Accessoires → Kladblok.
Kopieer onderstaande code:
ECHO Log ter controle van Upperfilters registerwaarde>"%userprofile%\desktop\log2.txt"
FOR %%j in (
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
) DO (
REG query %%j
IF NOT ERRORLEVEL 1 REG QUERY %%j>>"%userprofile%\desktop\log2.txt")
start notepad "%userprofile%\desktop\log2.txt"


Ga naar Bestand - Opslaan als.
Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad.
Bij "Bestandsnaam" zet je:logemptytyvalues.bat.
Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
Klik op de knop Opslaan.  Rechtsklik → logemptyvalues.batAls administrator uitvoeren

aangepast door dorado
Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo Dorado, steeds niet het gewenste resultaat.

In bijlage het recentste  log-bestand dat werd aangemaakt.

Wat nu ?

 

De reactie van de writer is steeds onveranderd. Bij het invoeren van een opgenomen schijf, gaat het ledje enkele keren branden en verder niets. Als ik daarna via verkenner de drive wil openen krijg ik melding : "Plaats een schijf in station D".

Het toestel is eigenlijk weinig gebruikt, maar heeft eerder wel goed gewerkt.

Kan het iets te maken hebben met de calibratie ?

 

Mvg,

log2.txt

Link naar reactie
Delen op andere sites

Probeer het volgende:

 

Open Kladblok. Klik op Start → Alle Programma's → Bureau-Accessoires → Kladblok.
Kopieer onderstaande code:
'Subsleutel t.b.v. cdrom aanmaken

On Error Resume Next

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Controller0","EnumDevice1","REG_DWORD"

Message = "Subsleutel is aangemaakt" & vbCrLf & "Om iets van deze wijzigingen te merken moet je je afmelden en opnieuw aanmelden"

X = MsgBox(Message, vbInformation, "Subsleutel t.b.v. cdrom aanmaken")

Set WshShell = Nothing


Ga naar Bestand - Opslaan als.
Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad.
Bij "Bestandsnaam" zet je:subkeycdrom.vbs.
Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
Klik op de knop Opslaan.  Rechtsklik → subkeycdrom.vbsOpenen

Herstart.

 

Link naar reactie
Delen op andere sites


Op 25-7-2017 om 20:52, Dynake30 zei:

 

Ik heb geprobeerd op laptop met win7 en ook met win10. Steeds geen succes.

 

 

 

Indien je met bovenstaande 2 verschillende computers bedoelt wordt de kans wel heel groot dat je het probleem bij de schrijver zelf moet gaan zoeken en niet in het besturingssysteem.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Tav Dorado,

 

Neen, het station wordt (werd) gebruikt om data te lezen en te schrijven.

Werd enige tijd geleden nog met succes gebruikt en is nu op onverklaarbare wijze niet te gebruiken.

 

Het bericht van "Clarkie" lijkt meer en meer waarschijnlijk.

Het is inderdaad op 2 verschillende laptops (met verschillend besturingssysteem) dat de writer wordt erkend door windows, een stationletter krijgt toegewezen, maar zelf geen cd/dvd herkent. 

 

Mocht het toch de writer defect zijn, dan is reparatie geen optie. Toch vervangen dan ?

 

Mvg

 

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...