dorado

Moderator
 • Aantal items

  214
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Over dorado

 • Titel
  Moderator

Profiel Informatie

 • Geslacht
  Man
 • Land
  Nederland

PC Ervaring

 • PC Ervaring
  Ruime Kennis

Recente bezoekers van dit profiel

330 profielweergaven
 1. of hier. Open Kladblok. Klik op Start → Alle Programma's → Bureau-Accessoires → Kladblok. Kopieer onderstaande code: 'Numlock aanzetten bij opstart Windows 10 On Error Resume Next Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") WshShell.RegWrite "HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard\InitialKeyboardIndicators",2147483650,"REG_SZ" Message = "Numlock wordt geactiveerd tijdens het starten van Windows !" & vbCrLf & "Om iets van deze wijzigingen te merken moet de computer opgestart worden!" X = MsgBox(Message, vbexclamation, "Numlock aanzetten bij opstart Windows 10") Set WshShell = Nothing Ga naar Bestand - Opslaan als. Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad. Bij "Bestandsnaam" zet je: numlockfix.vbs. Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*). Klik op de knop Opslaan. Rechtsklik → numlockfix.vbs → Openen
 2. Stap 1: Download NET Framework Version 4.5 t/m 4.7 (Installeer eerst versie 4.5 en ga verder met de steeds hogere versies) Stap 2: Om restanten van problemen van de vorige x in het log te verwijderen Voer je volgende stappen uit: Stap 2.1: Open Kladblok. Klik op Start → Alle Programma's → Bureau-Accessoires → Kladblok. Kopieer onderstaande code: @echo off FOR /F "tokens=1,2*" %%V IN ('bcdedit') DO SET adminTest=%%V IF (%adminTest%)==(Access) goto noAdmin for /F "tokens=*" %%G in ('wevtutil.exe el') DO (call :do_clear "%%G") echo. echo goto theEnd :do_clear echo clearing %1 wevtutil.exe cl %1 goto :eof :noAdmin exit Ga naar Bestand - Opslaan als. Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad. Bij "Bestandsnaam" zet je:cleaner.bat. Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*). Klik op de knop Opslaan. Rechtsklik cleaner.bat → Als administrator uitvoeren Herstart. Stap 2.2: Plaats een vers Minitool- en autorunslog. Stap 3: Vertel hoe het gaat.
 3. @calvus Thx voor de melding. Ik heb het gemeld op pcwebplus.
 4. Stap 1: Download hier het verwijderprogramma voor AVG en installeer AVG opnieuw. Stap 2: Doe het volgende: Check in Configuratiescherm -> Software of [windowstoets+r] -> typ: appwiz.cpl welke versie van Microsoft Visual C++ geïnstalleerd zijn. Ontbreekt bv. Microsoft Visual C++ 2005, Microsoft Visual C++2008 of Microsoft Visual C++2010, download dan Microsoft Visual C++ 2013 (x86 and x64) Redistributable Package Microsoft Visual C++ 2015 (x86 and x64) Redistributable Package Laatste ondersteunde Visual C++ downloads Dit zijn softwarebibliotheken die worden gebruikt door programma's die in datzelfde Microsoft Visual C++ zijn geschreven. Die programma's kunnen om specifieke versies van de bibliotheken vragen. Verwijder dus geen één versie ervan! Start vervolgens opnieuw op. Stap 3: Open Autoruns met administratorrechten en vink volgende regels uit: Stap 4: Combineer [windowstoets & r] → typ dcomcnfg Dubbelklik op de map Computers Rechtsklik Mijn Computer → Eigenschappen Klik op het tabblad COM-beveiliging Klik op Beperkingen bewerken onder Toegangsmachtigingen kLIK OP Toevoegen Typ: NETWORK SERVICE(Let op de spatie) Vink de volgende regels aan: Lokale toegang Externe toegang Klik op Beperkingen bewerken onder Machtigingen voor starten activeren kLIK OP Toevoegen Typ: NETWORK SERVICE(Let op de spatie) Zet 4 vinkjes in de kolom Toestaan bij: Lokaal starten Extern starten Lokaal activeren Extern activeren Stap 5: Download Look My hardware naar je bureaublad. Dubbelklik look-my-hardware_X_XX.XX.XX.X.exe om het programma te starten Klik op Start Scan Er zal op je bureaublad een log verschijnen Look_my_hardware.txt Post dit in je reactie.
 5. Log 1: Download MiniToolBox en plaats deze tool op je bureaublad. Let op: Sluit nu eerst alle openstaande programma's en browsers! Start MiniToolBox - Windows Vista,7,8,8.1 en 10: rechtsklik op "MiniToolBox.exe" en klik op "Als Administrator uitvoeren". Bevestig de opstartmelding "Are you sure you want to continue?" met Ja. Vink de volgende onderdelen aan: Flush DNS Report IE Proxy Settings Reset IE Proxy Settings Report FF Proxy Settings Reset FF Proxy Settings List content of Hosts List IP configuration List Winsock Entries List last 10 Event Viewer Errors List Installed Programs List Devices (Only Problems) List Users, Partitions and Memory size List Minidump Files List Restore Points Klik op de knop "Go". Na het scannen zal een logje verschijnen op je bureaublad, "MTB.txt". Hoe je een bijlage kunt toevoegen aan het bericht lees je hier. Log 2: Download Autoruns for Windows Pak vervolgens het ZIP-bestand met de naam "Autoruns.zip" uit. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op autoruns.exe en kies voor de optie als administrator uitvoeren Ga naar File>Save, sla het op als AutoRuns.txt op je bureaublad. Selecteer tekst van het uitrolmenu als bestandstype: Hoe je een bijlage kunt toevoegen aan het bericht lees je hier.
 6. Op de hardwaredatabase staat de volgende info: Probeer eens de driver voor de Windows 7 64bit en laat eerst de AMD Clean Uninstall utility uitvoeren.
 7. Stap 1: Schakel de driverupdates uit. Open Kladblok. Klik op Start → Alle Programma's → Bureau-Accessoires → Kladblok. Kopieer onderstaande code: 'Geen stuurprogramma's via Windows Update On Error Resume Next Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") WshShell.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DriverSearching\SearchOrderConfig",0,"REG_DWORD" Message = "Er worden geen stuurprogramma's meer aangeboden via Windows Update!" & vbCrLf & "Om iets van deze wijzigingen te merken moet de computer opgestart worden!" X = MsgBox(Message, vbexclamation, "Geen stuurprogramma's via Windows Update aanbieden") Set WshShell = Nothing Ga naar Bestand - Opslaan als. Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad. Bij "Bestandsnaam" zet je: nodriverfix.vbs. Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*). Klik op de knop Opslaan. Rechtsklik → nodriverfix.vbs → Openen Stap 2: Download de AMD Clean Uninstall Utility naar bijvoorbeeld het bureaublad. Klik met de rechtermuisknop op amdcleanuputility.exe en kies voor de optie "Als administrator uitvoeren". Vervolgens verschijnt er een venster me de mededeling dat alle drivers en componenten verwijderd zullen worden, klik hier op OK. Het programma zal nu geminimaliseerd worden naar de taakbalk (systemtray). Tijdens dit verwijderingsproces kan het scherm even flikkeren, dat is echter normaal. Als dit proces gereed is verschijnt het volgende scherm. Klik hier op de knop View report, sla het kladblokbestand op bijvoorbeeld het bureaublad op als AMD-rapport.txt. Klik vervolgens op Finish om dit venster te sluiten. Nu verschijnt het scherm met de mededeling dat het systeem opnieuw opgestart moet worden, klik hier op Yes. Voeg na de herstart het rapport (AMD-rapport.txt) als bijlage toe aan het volgende bericht. Stap 3: Surf naar AMD toe en klik en op Automatically Detect and Install Your Driver
 8. Kijk naar dit artikel: how to fix svchost exe netsvcs memory leak or high cpu usage problems om het hoge processorgebruik op te lossen door verschillende oorzaken.
 9. Download Open Hardware Monitor naar bijvoorbeeld het bureaublad.. Pak vervolgens het ZIP-bestand met de naam "openhardwaremonitor-v0.7.1-beta.zip" uit. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op OpenHardwareMonitor.exe en kies voor de optie als administrator uitvoeren. Klik bovenin het menu op File > Save Report en sla deze op bijvoorbeeld het bureaublad op. Voeg dit rapport als bijlage toe aan het volgende bericht.
 10. Ik zie niets in je log over problemen m.b.t. je vraag. Mss kun je eens in de sectie bestrijding malware en virussen een vraag plaatsen.
 11. Microsoft bericht niet ongevraagd via mail, facebook of telefoon dat er problemen zijn. Hier waren duidelijk oplichters aan het werk. Mijn advies is om je computer na te laten kijken op de afdeling bestrijding malware en virussen.
 12. Stap 1: Zo te zien beschikt je systeem over 2 adapters: AMD Radeon HD 6700M Series Intel(R) HD Graphics 3000 Kun je als je je bios ingaat de Intel® HD Graphics 3000 uitschakelen? Stap 2: Schakel de driverupdates van Windows 10 uit: http://winsupersite.com/windows-10/stop-automatic-driver-updates-windows-10 Stap 3: Download de AMD Clean Uninstall Utility naar bijvoorbeeld het bureaublad. Klik met de rechtermuisknop op amdcleanuputility.exe en kies voor de optie "Als administrator uitvoeren". Vervolgens verschijnt er een venster me de mededeling dat alle drivers en componenten verwijderd zullen worden, klik hier op OK. Het programma zal nu geminimaliseerd worden naar de taakbalk (systemtray). Tijdens dit verwijderingsproces kan het scherm even flikkeren, dat is echter normaal. Als dit proces gereed is verschijnt het volgende scherm. Klik hier op de knop View report, sla het kladblokbestand op bijvoorbeeld het bureaublad op als AMD-rapport.txt. Klik vervolgens op Finish om dit venster te sluiten. Nu verschijnt het scherm met de mededeling dat het systeem opnieuw opgestart moet worden, klik hier op Yes. Voeg na de herstart het rapport (AMD-rapport.txt) als bijlage toe aan het volgende bericht. Surf naar AMD toe en klik en op Automatically Detect and Install Your Driver
 13. Download Open Hardware Monitor naar bijvoorbeeld het bureaublad.. Pak vervolgens het ZIP-bestand met de naam "openhardwaremonitor-v0.7.1-beta.zip" uit. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op OpenHardwareMonitor.exe en kies voor de optie als administrator uitvoeren. Klik bovenin het menu op File > Save Report en sla deze op bijvoorbeeld het bureaublad op. Voeg dit rapport als bijlage toe aan het volgende bericht.
 14. Download de portable (of installer) versie van Windows Repair Free/Pro naar je bureaublad. Klik op Reboot to Safe Mode Start Windows Repair Free/Pro opnieuw. Klik op het tabblad Step 4:Optional (System File Check). Klik op Do It. Klik vervolgens op Step 5: Backup. Maak een registerbackup en een systeemherstelpunt. Klik dan op het tabblad Repairs. Vink de volgende onderdelen aan: 01 - Reset Registry Permissions 03 - Reset Service Permissions 04 - Register System Files 05 - Repair WMI 10 - Remove Policies Set By Infections 14 - Remove Temp Files 26 - Restore Important Windows Services 27 - Set Windows Services To Default Startup 33 - Repair Performance Counters Klik op Restart/Shutdown System. Restart System → Start Repairs. Doe dit wanneer je System File Check uitgevoerd hebt: Ga naar start -> alle programma's -> bureauaccessoires. Klik met rechts op het icoon van de opdrachtprompt en kies voor uitvoeren als administrator om het opdrachtprompt te openen. In het opdrachtprompt typ je findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log>%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt & start notepad "%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" en druk enter. Let op de spatie voor de / en voor en na de >. Nu zou je op je bureaublad het bestandje sfcdetails.txt moeten zien. Voeg dit bestandje toe aan een volgend bericht.
 15. Probeer met deze download: http://www.mediafire.com/file/4m1yj4rp7zptjpy/BlueStacks_HD_AppPlayerPro_setup_0.7.3.766_REL.msi