Ga naar inhoud

excel gegevens uit meerdere files extraheren naar 1 general file - vervolg


HCLamers

Aanbevolen berichten

Op 2 januari is er een topic geopend om excel gegevens uit meerdere excel files te extraheren naar 1 general file. De macro die daar gegeven werd is erg handig en heb ik gebruikt voor eigen excel files. Dank voor deze macro! Echter, met deze macro kunnen gegevens uit 1 kolom gehaald worden. Is het mogelijk om de macro zo te schrijven dat er gegevens uit meerdere kolommen gehaald kunnen worden?

In bijgaande voorbeeld-exceldocumenten wil ik bijvoorbeeld de gegevens halen uit kolom G4:G17 en kolom F24:F64. Daarnaast zou ik ook graag de kopjes boven de kolommen hebben. Kan iemand me helpen hoe ik de macro kan aanpassen? Het betreft de volgende macro van Bakerman van 2 januari:

 

Sub ConsolidateAll()
  Dim rsCon As Object, rsData As Object, sFileName As String
  Dim Prov As String, ExProp As String, resarr ', wDir As String
  Const wDir = "D:\Test2\"
  Prov = IIf(Val(Application.Version) < 12, "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0", "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0")
  ExProp = IIf(Val(Application.Version) < 12, "8.0", "12.0")
  Sheets(1).Cells(1).CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
  sFileName = Dir(wDir & "*.xlsx")
  Do While sFileName <> ""
    If sFileName <> ThisWorkbook.Name Then
      Set rsCon = CreateObject("ADODB.Connection"): Set rsData = CreateObject("ADODB.Recordset")
      rsCon.Open "Provider=" & Prov & ";Data Source=" & wDir & sFileName & _
              ";Extended Properties=""Excel " & ExProp & ";HDR=No"";"
      rsData.Open "SELECT * FROM [Personalia$B2:B14];", rsCon, 0, 1, 1
      If Not rsData.EOF Then
        resarr = rsData.GetRows
      End If
      Sheets(1).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Resize(UBound(resarr, 1) + 1, UBound(resarr, 2) + 1) = resarr
      sFileName = Dir: rsData.Close: Set rsData = Nothing: rsCon.Close: Set rsCon = Nothing
    End If
  Loop
End Sub

 

voorbeeld1.xlsx voorbeeld3.xlsx voorbeeld2.xlsx

Link naar reactie
Delen op andere sites

Aangezien een reactie uitblijft ben ik er zelf maar al aan begonnen.

Wijzig de directory waar de voorbeeldbestanden staan aan het begin van de code

Let er ook op dat de kolomkoppen exact hetzelfde zijn als de veldnamen in kolom A van de voorbeeldbestanden.

Sub ConsolidateAll()
  Dim rsCon As Object, rsData As Object, sFileName As String
  Dim Prov As String, ExProp As String, resarr ', wDir As String
  Const wDir = "D:\Test2\"
  Prov = IIf(Val(Application.Version) < 12, "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0", "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0")
  ExProp = IIf(Val(Application.Version) < 12, "8.0", "12.0")
  Application.ScreenUpdating = False
  sFileName = Dir(wDir & "*.xlsx")
  Sheets(1).Cells(1).CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
  Do While sFileName <> ""
    If sFileName <> ThisWorkbook.Name Then
      Set rsCon = CreateObject("ADODB.Connection"): Set rsData = CreateObject("ADODB.Recordset")
      rsCon.Open "Provider=" & Prov & ";Data Source=" & wDir & sFileName & _
              ";Extended Properties=""Excel " & ExProp & ";HDR=No"";"
      rsData.Open "SELECT * FROM [Blad1$A4:G17];", rsCon, 0, 1, 1
      If Not rsData.EOF Then
        resarr = rsData.GetRows
      End If
      nRow = Sheets(1).Range("A" & rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Row
      For x = 0 To UBound(resarr, 2)
        If resarr(0, x) <> vbNullString Then
          Sheets(1).Cells(nRow, Application.Match(resarr(0, x), rows(1), 0)) = resarr(6, x)
        End If
      Next
      rsData.Close
      rsData.Open "SELECT * FROM [Blad1$A24:F64];", rsCon, 0, 1, 1
      If Not rsData.EOF Then
        resarr = rsData.GetRows
      End If
      For x = 0 To UBound(resarr, 2)
        If resarr(0, x) <> vbNullString And InStr(1, resarr(0, x), "Onderdeel") > 0 Then
          Sheets(1).Cells(nRow, Application.Match(resarr(0, x), rows(1), 0)) = resarr(5, x)
        End If
      Next
       
    End If
    sFileName = Dir: rsData.Close: Set rsData = Nothing: rsCon.Close: Set rsCon = Nothing
  Loop
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

 

ADOB_test.xlsm

aangepast door bakerman
Link naar reactie
Delen op andere sites

 • 2 weken later...
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.