Ga naar inhoud

[OPGELOST] Trage laptop


Aanbevolen berichten

Hallo,

Ik heb onlangs Windows service pack 3 gedownload, maar sindsdien is mijn laptop enorm vertraagd.

Opstarten duurt langer als normaal, en alle programma's openen veel trager als tevoren.

Graag had ik al de overbodige brol eens van mijn laptop gesmeten, misschien dat dit iets helpt.

Itunes, Cheetah DVD burner & DVD shrink zou ik ook graag verwijderen (dit was niet gelukt via het verwijderen van software in het configuratiescherm).

Iemand die mij hiermee kan helpen?

Alvast bedankt!

Bij deze mijn hijackthislog:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:32:35, on 12/04/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshdaa.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe

C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\DeskSite\binex\DeskSiteAlert.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = HP United States - Computers, Laptops, Servers, Printers and more

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: (no name) - {BE89472C-B803-4D1D-9A9A-0A63660E0FE3} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll

O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [updateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Control Center] C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DeskSiteAlert] C:\Program Files\DeskSite\binex\DeskSiteAlert.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_9 -reboot 1

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: AutoTBar.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - res://C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_MENU_SEARCHEXT

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE

O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com

O15 - Trusted Zone: www.mediapluspro.com

O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab

O16 - DPF: {1358E11F-ADE8-4D2B-9135-1A4CB9A23D7B} (Install Class) - https://genius.belgacom.be/esupport/download/IPGInstaller.CAB

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/wl/activex/EPUWALControl_v1-0-3-24.cab

O16 - DPF: {4E042DE6-8B87-11D3-AE7F-004033D24DBD} (HtmlHelpViewer.CViewerHtml) - http://www.mediapluspro.com/mediaplus65/Download/HtmlHelpViewer.CAB

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {54D53429-945C-4188-B460-C81356541882} (SaveImageFiles Class) - http://photosmart.hpphoto.com/Download/HPeServicesLocalPrint.CAB

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {74F5614A-8A8C-43B4-8CC2-4B4EFAF4A6C5} (TSCCInstall Class) - http://www.mediapluspro.com/mediaplus65/Download/tsccinst.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {B1953AD6-C50E-11D3-B020-00A0C9251384} (O2C-Player (ELECO Software GmbH)) - http://www.o2c.de/download/O2CPlayer.CAB

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab

O16 - DPF: {CAC677B6-4963-4305-9066-0BD135CD9233} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/layout/default01/activex/IPSUploader4.cab

O16 - DPF: {DC8DC31B-4EF2-46BA-8F33-7FD2CC604C72} (ENIInetTools2.clsManager) - http://www.mediapluspro.com/mediaplus65/Download/ENIPlugin.CAB

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: DeskSiteCMA - - C:\Program Files\DeskSite\binex\DeskSiteCMA.exe

O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe

O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe

O23 - Service: NMSAccess - Unknown owner - C:\Program Files\Cheetah Burner\Cheetah DVD Burner\NMSAccess.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

--

End of file - 11262 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het lijkt mij Jürgen dat als je er geen verstand van hebt je er beter niet op reageren kan.

Ik heb geen verstand van een Hijackthislog en daar kan ik dus niet mee helpen. Met dat ander probleem, nl dat verwijderen van die programma's, kon ik hem wel een oplossing geven. Echt nutteloos is mijn post dus niet.

Jürgen

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc stop NMSAccess

Druk op Enter.

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc delete NMSAccess

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - .DEFAULT User Startup: AutoTBar.exe (User 'Default user')

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Verwijder volgende vetgedrukte mappen met Windows Verkenner :

C:\Program Files\Cheetah Burner

C:\Program Files\iTunes

Maak een nieuw log met HiJackThis en hang dit aan je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • 2 weken later...

Gedaan wat je vroeg.

Nieuw Hijackthislog:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:56:17, on 26/04/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe

C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = HP United States - Computers, Laptops, Servers, Printers and more

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: (no name) - {BE89472C-B803-4D1D-9A9A-0A63660E0FE3} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll

O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [updateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Control Center] C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [DeskSiteAlert] C:\Program Files\DeskSite\binex\DeskSiteAlert.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_9 -reboot 1

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: AutoTBar.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - res://C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_MENU_SEARCHEXT

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE

O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com

O15 - Trusted Zone: www.mediapluspro.com

O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab

O16 - DPF: {1358E11F-ADE8-4D2B-9135-1A4CB9A23D7B} (Install Class) - https://genius.belgacom.be/esupport/download/IPGInstaller.CAB

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/wl/activex/EPUWALControl_v1-0-3-24.cab

O16 - DPF: {4E042DE6-8B87-11D3-AE7F-004033D24DBD} (HtmlHelpViewer.CViewerHtml) - http://www.mediapluspro.com/mediaplus65/Download/HtmlHelpViewer.CAB

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {54D53429-945C-4188-B460-C81356541882} (SaveImageFiles Class) - http://photosmart.hpphoto.com/Download/HPeServicesLocalPrint.CAB

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {74F5614A-8A8C-43B4-8CC2-4B4EFAF4A6C5} (TSCCInstall Class) - http://www.mediapluspro.com/mediaplus65/Download/tsccinst.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {B1953AD6-C50E-11D3-B020-00A0C9251384} (O2C-Player (ELECO Software GmbH)) - http://www.o2c.de/download/O2CPlayer.CAB

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab

O16 - DPF: {CAC677B6-4963-4305-9066-0BD135CD9233} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/layout/default01/activex/IPSUploader4.cab

O16 - DPF: {DC8DC31B-4EF2-46BA-8F33-7FD2CC604C72} (ENIInetTools2.clsManager) - http://www.mediapluspro.com/mediaplus65/Download/ENIPlugin.CAB

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: DeskSiteCMA - - C:\Program Files\DeskSite\binex\DeskSiteCMA.exe

O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe

O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

--

End of file - 10804 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Nog niet alles opgeruimd.

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!


 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • 3 weken later...

ComboFix logje:

ComboFix 09-05-11.08 - Walter De Greef 12/05/2009 16:06.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.32.1043.18.511.272 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Walter De Greef\Bureaublad\ComboFix.exe

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-04-12 to 2009-05-12 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-04-15 17:34 . 2009-02-06 10:10 227840 ------w c:\windows\system32\dllcache\wmiprvse.exe

2009-04-15 17:34 . 2009-03-06 14:23 285696 ------w c:\windows\system32\dllcache\pdh.dll

2009-04-15 17:34 . 2009-02-09 11:27 111104 ------w c:\windows\system32\dllcache\services.exe

2009-04-15 17:34 . 2009-02-09 10:56 401408 ------w c:\windows\system32\dllcache\rpcss.dll

2009-04-15 17:34 . 2009-02-09 10:56 473600 ------w c:\windows\system32\dllcache\fastprox.dll

2009-04-15 17:34 . 2009-02-06 10:39 35328 ------w c:\windows\system32\dllcache\sc.exe

2009-04-15 17:34 . 2009-02-09 10:56 684544 ------w c:\windows\system32\dllcache\advapi32.dll

2009-04-15 17:34 . 2009-02-09 10:56 734208 ------w c:\windows\system32\dllcache\lsasrv.dll

2009-04-15 17:34 . 2009-02-09 10:56 453120 ------w c:\windows\system32\dllcache\wmiprvsd.dll

2009-04-15 17:34 . 2009-02-09 10:56 735744 ------w c:\windows\system32\dllcache\ntdll.dll

2009-04-15 17:32 . 2008-04-21 21:16 218624 ------w c:\windows\system32\dllcache\wordpad.exe

2009-04-13 08:14 . 2008-10-16 12:08 34328 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\wups.dll

2009-04-13 08:14 . 2008-10-16 12:08 34328 ----a-w c:\windows\system32\wups.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-04-16 06:29 . 2004-09-08 11:27 69782 ----a-w c:\windows\system32\perfc013.dat

2009-04-16 06:29 . 2004-09-08 11:27 442572 ----a-w c:\windows\system32\perfh013.dat

2009-04-12 17:52 . 2005-11-09 20:13 -------- d-----w c:\program files\Weight Watchers MP5

2009-04-12 12:14 . 2009-04-12 12:05 -------- d-----w c:\program files\VS Revo Group

2009-04-12 11:59 . 2009-04-12 11:59 -------- d-----w c:\program files\CCleaner

2009-04-12 10:26 . 2009-04-12 10:26 -------- d-----w c:\program files\Trend Micro

2009-04-12 10:18 . 2005-06-25 19:58 -------- d-----w c:\program files\Java

2009-04-12 10:01 . 2005-06-25 11:59 98304 ----a-w c:\windows\DUMPa488.tmp

2009-03-06 14:23 . 2004-08-04 08:00 285696 ----a-w c:\windows\system32\pdh.dll

2009-03-03 00:16 . 2004-08-04 08:00 826368 ----a-w c:\windows\system32\wininet.dll

2009-02-20 17:18 . 2004-08-04 08:00 78336 ----a-w c:\windows\system32\ieencode.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

"MsnMsgr"="c:\program files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" [2007-01-19 5674352]

"updateMgr"="c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" [2006-03-30 313472]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Apoint"="c:\program files\Apoint2K\Apoint.exe" [2003-10-08 159744]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2004-04-07 4730880]

"Cpqset"="c:\program files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe" [2004-03-01 200766]

"UpdateManager"="c:\program files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" [2003-08-19 110592]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2004-11-23 98304]

"eabconfg.cpl"="c:\program files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe" [2004-08-19 290816]

"Control Center"="c:\program files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe" [2004-11-04 1569280]

"ISUSPM Startup"="c:\progra~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [2004-06-16 221184]

"ISUSScheduler"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2004-06-16 81920]

"DeskSiteAlert"="c:\program files\DeskSite\binex\DeskSiteAlert.exe" [2005-09-30 28672]

"MCAgentExe"="c:\progra~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe" [2005-09-22 303104]

"MCUpdateExe"="c:\progra~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe" [2006-01-11 212992]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-05-08 54840]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" [2005-11-10 36975]

"AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" - c:\windows\AGRSMMSG.exe [2004-09-03 88363]

"nwiz"="nwiz.exe" - c:\windows\system32\nwiz.exe [2004-04-07 323584]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Adobe Reader Snelle start.lnk - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-9-23 29696]

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2004-5-28 241664]

Microsoft Office.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [1999-2-17 65588]

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32

"MIDI1"= SYNCOR11.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWUCli.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"=

R3 ASNDIS5;ASNDIS5 Protocol Driver;c:\windows\system32\ASNDIS5.sys [25/06/2005 14:49 16269]

S2 DeskSiteCMA;DeskSiteCMA;c:\program files\DeskSite\binex\DeskSiteCMA.exe [30/08/2006 9:28 94208]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{6bee945a-134a-11da-8bdb-000fb06f78c4}]

\Shell\AutoRun\command - setupSNK.exe

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

uInternet Connection Wizard,ShellNext = hxxp://www.hp.com/

IE: &Google Search - c:\program files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

IE: &Translate English Word - c:\program files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

IE: Backward Links - c:\program files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

IE: Cached Snapshot of Page - c:\program files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

IE: Search Using Copernic Agent - c:\program files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_MENU_SEARCHEXT

IE: Similar Pages - c:\program files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

IE: Translate Page into English - c:\program files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

Trusted Zone: mediapluspro.com\ www

Handler: copernicagent - {A979B6BD-E40B-4A07-ABDD-A62C64A4EBF6} - c:\progra~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL

Handler: copernicagentcache - {AAC34CFD-274D-4A9D-B0DC-C74C05A67E1D} - c:\progra~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL

DPF: {1358E11F-ADE8-4D2B-9135-1A4CB9A23D7B} - hxxps://genius.belgacom.be/esupport/download/IPGInstaller.CAB

DPF: {4E042DE6-8B87-11D3-AE7F-004033D24DBD} - hxxp://www.mediapluspro.com/mediaplus65/Download/HtmlHelpViewer.CAB

DPF: {54D53429-945C-4188-B460-C81356541882} - hxxp://photosmart.hpphoto.com/Download/HPeServicesLocalPrint.CAB

DPF: {74F5614A-8A8C-43B4-8CC2-4B4EFAF4A6C5} - hxxp://www.mediapluspro.com/mediaplus65/Download/tsccinst.cab

DPF: {B1953AD6-C50E-11D3-B020-00A0C9251384} - hxxp://www.o2c.de/download/O2CPlayer.CAB

DPF: {DC8DC31B-4EF2-46BA-8F33-7FD2CC604C72} - hxxp://www.mediapluspro.com/mediaplus65/Download/ENIPlugin.CAB

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2009-05-12 16:10

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Cpqset = c:\program files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe??????????(?n??|?@???? ???B???????????????B? ??????

scannen van verborgen bestanden ...

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'explorer.exe'(2000)

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

Voltooingstijd: 2009-05-12 16:14

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-05-12 14:13

Pre-Run: 1.241.657.344 bytes beschikbaar

Post-Run: 6.329.831.424 bytes beschikbaar

125 --- E O F --- 2009-04-16 06:24

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O4 - .DEFAULT User Startup: AutoTBar.exe (User 'Default user')

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

File::

c:\windows\DUMPa488.tmp

Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{6bee945a-134a-11da-8bdb-000fb06f78c4}]

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit blijft blijkbaar terugkomen in mijn hijackthislog, ondanks het gefixed te hebben...

O4 - .DEFAULT User Startup: AutoTBar.exe (User 'Default user')

ComboFix log:

ComboFix 09-05-11.08 - Walter De Greef 12/05/2009 16:55.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.32.1043.18.511.274 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Walter De Greef\Bureaublad\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\Walter De Greef\Bureaublad\CFScript.txt

FILE ::

c:\windows\DUMPa488.tmp

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\windows\DUMPa488.tmp

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-04-12 to 2009-05-12 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-04-15 17:34 . 2009-02-06 10:10 227840 ------w c:\windows\system32\dllcache\wmiprvse.exe

2009-04-15 17:34 . 2009-03-06 14:23 285696 ------w c:\windows\system32\dllcache\pdh.dll

2009-04-15 17:34 . 2009-02-09 11:27 111104 ------w c:\windows\system32\dllcache\services.exe

2009-04-15 17:34 . 2009-02-09 10:56 401408 ------w c:\windows\system32\dllcache\rpcss.dll

2009-04-15 17:34 . 2009-02-09 10:56 473600 ------w c:\windows\system32\dllcache\fastprox.dll

2009-04-15 17:34 . 2009-02-06 10:39 35328 ------w c:\windows\system32\dllcache\sc.exe

2009-04-15 17:34 . 2009-02-09 10:56 684544 ------w c:\windows\system32\dllcache\advapi32.dll

2009-04-15 17:34 . 2009-02-09 10:56 734208 ------w c:\windows\system32\dllcache\lsasrv.dll

2009-04-15 17:34 . 2009-02-09 10:56 453120 ------w c:\windows\system32\dllcache\wmiprvsd.dll

2009-04-15 17:34 . 2009-02-09 10:56 735744 ------w c:\windows\system32\dllcache\ntdll.dll

2009-04-15 17:32 . 2008-04-21 21:16 218624 ------w c:\windows\system32\dllcache\wordpad.exe

2009-04-13 08:14 . 2008-10-16 12:08 34328 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\wups.dll

2009-04-13 08:14 . 2008-10-16 12:08 34328 ----a-w c:\windows\system32\wups.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-04-16 06:29 . 2004-09-08 11:27 69782 ----a-w c:\windows\system32\perfc013.dat

2009-04-16 06:29 . 2004-09-08 11:27 442572 ----a-w c:\windows\system32\perfh013.dat

2009-04-12 17:52 . 2005-11-09 20:13 -------- d-----w c:\program files\Weight Watchers MP5

2009-04-12 12:14 . 2009-04-12 12:05 -------- d-----w c:\program files\VS Revo Group

2009-04-12 11:59 . 2009-04-12 11:59 -------- d-----w c:\program files\CCleaner

2009-04-12 10:26 . 2009-04-12 10:26 -------- d-----w c:\program files\Trend Micro

2009-04-12 10:18 . 2005-06-25 19:58 -------- d-----w c:\program files\Java

2009-03-06 14:23 . 2004-08-04 08:00 285696 ----a-w c:\windows\system32\pdh.dll

2009-03-03 00:16 . 2004-08-04 08:00 826368 ----a-w c:\windows\system32\wininet.dll

2009-02-20 17:18 . 2004-08-04 08:00 78336 ----a-w c:\windows\system32\ieencode.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

"MsnMsgr"="c:\program files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" [2007-01-19 5674352]

"updateMgr"="c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" [2006-03-30 313472]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Apoint"="c:\program files\Apoint2K\Apoint.exe" [2003-10-08 159744]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2004-04-07 4730880]

"Cpqset"="c:\program files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe" [2004-03-01 200766]

"UpdateManager"="c:\program files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" [2003-08-19 110592]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2004-11-23 98304]

"eabconfg.cpl"="c:\program files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe" [2004-08-19 290816]

"Control Center"="c:\program files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe" [2004-11-04 1569280]

"ISUSPM Startup"="c:\progra~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [2004-06-16 221184]

"ISUSScheduler"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2004-06-16 81920]

"DeskSiteAlert"="c:\program files\DeskSite\binex\DeskSiteAlert.exe" [2005-09-30 28672]

"MCAgentExe"="c:\progra~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe" [2005-09-22 303104]

"MCUpdateExe"="c:\progra~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe" [2006-01-11 212992]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-05-08 54840]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" [2005-11-10 36975]

"AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" - c:\windows\AGRSMMSG.exe [2004-09-03 88363]

"nwiz"="nwiz.exe" - c:\windows\system32\nwiz.exe [2004-04-07 323584]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Adobe Reader Snelle start.lnk - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-9-23 29696]

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2004-5-28 241664]

Microsoft Office.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [1999-2-17 65588]

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32

"MIDI1"= SYNCOR11.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWUCli.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"=

R3 ASNDIS5;ASNDIS5 Protocol Driver;c:\windows\system32\ASNDIS5.sys [25/06/2005 14:49 16269]

S2 DeskSiteCMA;DeskSiteCMA;c:\program files\DeskSite\binex\DeskSiteCMA.exe [30/08/2006 9:28 94208]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

uInternet Connection Wizard,ShellNext = hxxp://www.hp.com/

IE: &Google Search - c:\program files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

IE: &Translate English Word - c:\program files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

IE: Backward Links - c:\program files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

IE: Cached Snapshot of Page - c:\program files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

IE: Search Using Copernic Agent - c:\program files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_MENU_SEARCHEXT

IE: Similar Pages - c:\program files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

IE: Translate Page into English - c:\program files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

Trusted Zone: mediapluspro.com\ www

Handler: copernicagent - {A979B6BD-E40B-4A07-ABDD-A62C64A4EBF6} - c:\progra~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL

Handler: copernicagentcache - {AAC34CFD-274D-4A9D-B0DC-C74C05A67E1D} - c:\progra~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL

DPF: {1358E11F-ADE8-4D2B-9135-1A4CB9A23D7B} - hxxps://genius.belgacom.be/esupport/download/IPGInstaller.CAB

DPF: {4E042DE6-8B87-11D3-AE7F-004033D24DBD} - hxxp://www.mediapluspro.com/mediaplus65/Download/HtmlHelpViewer.CAB

DPF: {54D53429-945C-4188-B460-C81356541882} - hxxp://photosmart.hpphoto.com/Download/HPeServicesLocalPrint.CAB

DPF: {74F5614A-8A8C-43B4-8CC2-4B4EFAF4A6C5} - hxxp://www.mediapluspro.com/mediaplus65/Download/tsccinst.cab

DPF: {B1953AD6-C50E-11D3-B020-00A0C9251384} - hxxp://www.o2c.de/download/O2CPlayer.CAB

DPF: {DC8DC31B-4EF2-46BA-8F33-7FD2CC604C72} - hxxp://www.mediapluspro.com/mediaplus65/Download/ENIPlugin.CAB

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2009-05-12 16:57

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Cpqset = c:\program files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe??????????(?n??|?@???? ???B???????????????B? ??????

scannen van verborgen bestanden ...

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2009-05-12 17:00

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-05-12 14:58

ComboFix2.txt 2009-05-12 14:14

Pre-Run: 6.245.605.376 bytes beschikbaar

Post-Run: 6.236.508.160 bytes beschikbaar

124 --- E O F --- 2009-04-16 06:24

Hijackthis log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:05:00, on 12/05/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe

C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jucheck.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = HP United States - Computers, Laptops, Servers, Printers and more

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: (no name) - {BE89472C-B803-4D1D-9A9A-0A63660E0FE3} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll

O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [updateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Control Center] C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [DeskSiteAlert] C:\Program Files\DeskSite\binex\DeskSiteAlert.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_9 -reboot 1

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: AutoTBar.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - res://C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_MENU_SEARCHEXT

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE

O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com

O15 - Trusted Zone: www.mediapluspro.com

O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab

O16 - DPF: {1358E11F-ADE8-4D2B-9135-1A4CB9A23D7B} (Install Class) - https://genius.belgacom.be/esupport/download/IPGInstaller.CAB

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/wl/activex/EPUWALControl_v1-0-3-24.cab

O16 - DPF: {4E042DE6-8B87-11D3-AE7F-004033D24DBD} (HtmlHelpViewer.CViewerHtml) - http://www.mediapluspro.com/mediaplus65/Download/HtmlHelpViewer.CAB

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {54D53429-945C-4188-B460-C81356541882} (SaveImageFiles Class) - http://photosmart.hpphoto.com/Download/HPeServicesLocalPrint.CAB

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {74F5614A-8A8C-43B4-8CC2-4B4EFAF4A6C5} (TSCCInstall Class) - http://www.mediapluspro.com/mediaplus65/Download/tsccinst.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {B1953AD6-C50E-11D3-B020-00A0C9251384} (O2C-Player (ELECO Software GmbH)) - http://www.o2c.de/download/O2CPlayer.CAB

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab

O16 - DPF: {CAC677B6-4963-4305-9066-0BD135CD9233} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/layout/default01/activex/IPSUploader4.cab

O16 - DPF: {DC8DC31B-4EF2-46BA-8F33-7FD2CC604C72} (ENIInetTools2.clsManager) - http://www.mediapluspro.com/mediaplus65/Download/ENIPlugin.CAB

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: DeskSiteCMA - - C:\Program Files\DeskSite\binex\DeskSiteCMA.exe

O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe

O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

--

End of file - 10609 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.