Ga naar inhoud

Genereren PDF dmv Excel VBA


Pas Cal
 Delen

Aanbevolen berichten

Goedenavond, ik gebruik een VBA script om PDF te generen. Afhankelijk van het soort rapport moet er bepaalde tabbladen wel/niet als PDF gegenereerd worden. Ik doe dat als volgt:

Sub PrintSelectionToPDF()

fonds = Sheets("Opstarten").Range("B1").Value
naam = fonds 
info1 = Sheets("Opstarten").Range("B14").Value

If info1 = "Ja" Then
ThisWorkbook.Sheets(Array("Voorblad", "Rapportage", "Info", "Achterblad")).Select
End If

If info1 = "Nee" Then
ThisWorkbook.Sheets(Array("Voorblad", "Rapportage", "Achterblad")).Select
End If

  ActiveSheet.ExportAsFixedFormat _
      Type:=xlTypePDF, _
      Filename:="C:\Users\**********\Rapportage_" & naam, _
      Quality:=xlQualityStandard, _
      IncludeDocProperties:=True, _
      IgnorePrintAreas:=False, _
      OpenAfterPublish:=True


End Sub

 

Nu moet er nog een combinatie bijkomen.  Is er een manier om de inhoud in de Array dynamisch te maken bv? BV:

afdrukken = sheet1;
afdrukken .= sheet2;
afdrukken .=sheet3

ThisWorkbook.Sheets(Array("afdrukken")).Select

 

Link naar reactie
Delen op andere sitesHierbij een voorbeeldje. Op Blad1 kan je opgeven de naam die de PDF moet krijgen (B1). Blad2 moet altijd naar PDF omgezet worden. Blad3 en Blad4 afhankelijk of in cel B2/B3 Ja of Nee staat -> bij Ja wel en bij Nee niet. 

Het kan zijn dat het aantal Bladen (sheets) nog uitgebreid wordt met Blad5/Blad6 enz.

In het VBA script kan deed ik het zo:

Blad3toevoegen = Sheets("Blad1").Range("B2").Value

If Blad3toevoegen = "" Then
MsgBox "Maak een keuze om blad3 wel/niet mee te printen."
Exit Sub
End If

If Blad3toevoegen = "Nee" Then
ThisWorkbook.Sheets(Array("Blad2")).Select
End If


If Blad3toevoegen = "Ja" Then
ThisWorkbook.Sheets(Array("Blad2", "Blad3")).Select
End If

Maar nu met Blad4 (en eventueel blad 5/6/7) kan dat niet meer. Is hiervoor een oplossing? Dat het script kijkt welke Bladen op 'Ja' staan en deze toevoegt aan het PDF. In de VBA moet de opslaglocatie van het PDF aangepast worden als je het wilt gebruiken.

Export PDF.xlsm

Link naar reactie
Delen op andere sites

Eentje om te testen.

 

Sub PrintSelectionToPDF()
  Dim arTmp, shPDF()
  Dim j As Long, i As Long, naam As String
  With Sheets("Blad1")
    arTmp = .Cells(1).CurrentRegion: naam = .Range("B1").Value
    ReDim shPDF(1 To Application.CountIf(.Range("B:B"), "Ja") + 1)
  End With
  shPDF(1) = "Blad2": j = 2
  For i = 2 To UBound(arTmp)
    If arTmp(i, 2) = "Ja" Then
      shPDF(j) = arTmp(i, 1): j = j + 1
    End If
  Next i
  Sheets(shPDF).Select
  ActiveSheet.ExportAsFixedFormat 0, "C:\Users\*******\" & naam
  Application.Goto Sheets("Blad1").Range("A1"), True
End Sub

 

Link naar reactie
Delen op andere sites


Super dank. Dit is precies wat ik bedoelde! Nogmaals dank!

 

3 uren geleden, bakerman zei:

Eentje om te testen.

 Sub PrintSelectionToPDF()
  Dim arTmp, shPDF()
  Dim j As Long, i As Long, naam As String
  With Sheets("Blad1")
    arTmp = .Cells(1).CurrentRegion: naam = .Range("B1").Value
    ReDim shPDF(1 To Application.CountIf(.Range("B:B"), "Ja") + 1)
  End With
  shPDF(1) = "Blad2": j = 2
  For i = 2 To UBound(arTmp)
    If arTmp(i, 2) = "Ja" Then
      shPDF(j) = arTmp(i, 1): j = j + 1
    End If
  Next i
  Sheets(shPDF).Select
  ActiveSheet.ExportAsFixedFormat 0, "C:\Users\*******\" & naam
  Application.Goto Sheets("Blad1").Range("A1"), True
End Sub

 

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...