Ga naar inhoud

Outlook geeft foutmeldingen


Aanbevolen berichten

Hallo allemaal,

Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, want ik kan al dagen geen mail meer ontvangen. Krijg steeds foutmeldingen van Outlook.

Ik kan de mail ook bekijken via webmail van UPC, maar helaas deze pagina wordt niet weergegeven. Verder werkt internet prima, behalve dus die ene pagina.

Heb email accounts verwijderd en weer opnieuw aangemaakt. Heb firewall en antivirus even uitgeschakeld, maar dat werkt allemaal niet.

En teruggaan naar een eerder herstelpunt (Windows XP) lukt ook niet.

Heb natuurlijk ook met de helpdesk van UPC gebeld. Volgens hen moet ik alles van mijn computer en opnieuw installeren.

Hebben jullie een betere oplossing ????

Groetjes, Monique.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download HiJackThis

Dubbelklik op HJTInstall.exe

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst. Klik op "Do a systemscan and save a logfile". en hang dit logje aan je volgende bericht.

NB. Ben je een gebruiker van Windows Vista dan moet je eerst rechtsklikken op HijackThis.exe en dan kiezen voor "Run as Administrator".

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hier is de log-file:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:49:28, on 21-5-2009

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\USB Storage Device\shwicon.exe

C:\Program Files\SMSC\Seticon.exe

C:\Program Files\Pinnacle\PCTV Stereo\Remote\Remoterm.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\UPC\bin\sprtcmd.exe

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brccMCtl.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Music Jukebox\ymetray.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jucheck.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: (no name) - {83FDE882-221E-0C9F-4501-5CF076C03C92} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {5516F71C-388D-4152-85DB-14349A08E591} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {1749F6D6-3443-16CF-44F7-16D4C4CEAFC8} - (no file)

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1749F6D6-3443-16CF-44F7-16D4C4CEAFC8} - (no file)

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {5516F71C-388D-4152-85DB-14349A08E591} - (no file)

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.6\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {83FDE882-221E-0C9F-4501-5CF076C03C92} - (no file)

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.6\CoIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [showIcon_The Company_USB Storage Device v1.14e035] "C:\Program Files\USB Storage Device\shwicon.exe" -t"The Company\USB Storage Device v1.14e035"

O4 - HKLM\..\Run: [setIcon] "C:\Program Files\SMSC\Seticon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCTVRemote] C:\Program Files\Pinnacle\PCTV Stereo\Remote\Remoterm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [uPC] "C:\Program Files\UPC\bin\sprtcmd.exe" /P UPC

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [indexSearch] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [brMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ssuw] "C:\WINDOWS\SSEMBL~1\chkdsk.exe" -vt ndrv

O4 - HKCU\..\Run: [Qjuiyuc] "C:\Program Files\??pPatch\r?gsvr32.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: ymetray.lnk = C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Music Jukebox\ymetray.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {04E214E5-63AF-4236-83C6-A7ADCBF9BD02} (HouseCall Control) - http://housecall60.trendmicro.com/housecall/xscan60.cab

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {3451DEDE-631F-421C-8127-FD793AFC6CC8} - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab

O16 - DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} (JordanUploader Class) - http://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab

O16 - DPF: {44990200-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab

O16 - DPF: {44990301-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.new2.foto.com/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.safety.live.com/resource/download/scanner/wlscbase969.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1094927718210

O16 - DPF: {6A344D34-5231-452A-8A57-D064AC9B7862} (Symantec Download Manager) - https://webdl.symantec.com/activex/symdlmgr.cab

O16 - DPF: {CAC677B6-4963-4305-9066-0BD135CD9233} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/layout/default01/activex/IPSUploader4.cab

O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs:

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe

--

End of file - 11520 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: (no name) - {83FDE882-221E-0C9F-4501-5CF076C03C92} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {5516F71C-388D-4152-85DB-14349A08E591} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {1749F6D6-3443-16CF-44F7-16D4C4CEAFC8} - (no file)

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1749F6D6-3443-16CF-44F7-16D4C4CEAFC8} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5516F71C-388D-4152-85DB-14349A08E591} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {83FDE882-221E-0C9F-4501-5CF076C03C92} - (no file)

O4 - HKCU\..\Run: [ssuw] "C:\WINDOWS\SSEMBL~1\chkdsk.exe" -vt ndrv

O4 - HKCU\..\Run: [Qjuiyuc] "C:\Program Files\??pPatch\r?gsvr32.exe"

O20 - AppInit_DLLs:

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)

De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi,

Bedankt voor je reactie. Ik ben eerder iets vergeten te vermelden wat misschien wel van belang is. Of dat zo is, weet ik niet, maar ik leg het je toch maar even voor.

Ik kan wel op de site van UPC komen, maar als ik op webmail klik, kan de pagina niet worden weergegeven. Hier in huis zijn nog 2 computers: 1 van mijn dochter en 1 laptop. Ook op deze 2 computers wordt de pagina van UPC webmail niet weergegeven. Op mijn werk kan ik echter wel inloggen.

Uitvoeren wat jij voorstelde of kan ik nu beter iets anders doen ?

Bedankt tot zover. Groetjes, Monique.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dat verandert de zaak een beetje. Hoe ziet de installatie er thuis uit : draadloze verbinding achter een router o.i.d. ?

Je mag deze zaken toch nog uitvoeren, want dat zijn problemen die sowieso best van je PC gehaald worden. Zelfs als ze geen oplossing bieden voor je UPC-probleem.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dan lijkt het me interessant om ook van deze twee andere PC's eens een logje met HiJackThis te maken om te bekijken of er gelijkaardige problemen te vinden zijn als op je eerste PC.

Zit er op de 3 PC's een gelijkaardig antivirusprogramma ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt voor alle hulp, maar outlook en webmail werken sinds enkele minuten. Heb de stekker van de router er enkele minuten uitgehaald en toen weer terug gedaan. Probleem opgelost !!! Wel raar, maar ook fijn.

Nogmaals bedankt.

Groetjes, Monique.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.