Ga naar inhoud

kan niet meer afsluiten


danthius

Aanbevolen berichten

dag iedereen,

mijn pc doet de laatste tijd wel heel raar

ik heb vorige week 2 nieuwe S-ATA DVDRW drives gekocht en sindsdien heb ik problemen

probleem 1 soms valt 1 schijf gewoon uit

probleem 2 sommige spellen installeren niet meer bv GTA4 (installatieprogramma reageert niet meer)

probleem 3 windows sluit niet meer af

ik heb al gecontroleerd of men kabels goed aangesloten zijn enzo maar alles ziet er goed uit

heb alvast een hijacklogje

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:46:42, on 2/05/2009

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe

C:\Program Files\Logitech\G-series Software\LCDMon.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\EXPERTool\TBPANEL.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\ASUS\ASUS EzVCR.FM\ezagent.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe

C:\Program Files\SMC\SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB 2.0 Adapter\SMCWGUTI.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Taskmgr.exe

C:\Program Files\Logitech\G-series Software\Applets\LCDMedia.exe

C:\Program Files\Logitech\G-series Software\Applets\LCDPop3\LCDPOP3.exe

C:\Program Files\Logitech\G-series Software\Applets\LCDCountdown\LCDCountdown.exe

C:\Program Files\Logitech\G-series Software\Applets\LCDClock.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9f.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\Windows\RaidTool\xInsIDE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Launch LGDCore] "C:\Program Files\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe" /SHOWHIDE

O4 - HKLM\..\Run: [Launch LCDMon] "C:\Program Files\Logitech\G-series Software\LCDMon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\Windows\vsnpstd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [securDisc] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [GAINWARD] C:\Program Files\EXPERTool\TBPanel.exe /A

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EzAgent] C:\Program Files\ASUS\ASUS EzVCR.FM\ezagent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EA Core] "C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe" -silent

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Reliability and Performance Monitor.lnk = D:\Windows\System32\perfmon.msc

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Setup_VRM.lnk = C:\Users\Van de Voorde Daniel\AppData\Local\Temp\Rar$EX00.552\PCDJ\Setup.exe

O4 - Global Startup: SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB Utility.lnk = C:\Program Files\SMC\SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB 2.0 Adapter\SMCWGUTI.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O13 - Gopher Prefix:

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Windows DreamScene - {E31004D1-A431-41B8-826F-E902F9D95C81} - C:\Windows\System32\DreamScene.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Deskscapes - {EC654325-1273-C2A9-2B7C-45D29BCE68FB} - C:\PROGRA~1\Stardock\OBJECT~1\DESKSC~1\deskscapes.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: Stardock Vista ControlPanel Extension - {EC654325-1273-C2A9-2B7C-45D29BCE68FD} - C:\PROGRA~1\Stardock\OBJECT~1\DESKSC~1\DesktopControlPanel.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: StardockDreamController - {EC654325-1273-C2A9-2B7C-45D29BCE68FF} - C:\PROGRA~1\Stardock\OBJECT~1\DESKSC~1\DreamControl.dll (file missing)

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Nero Registry InCD Service (NeroRegInCDSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHRegInCDSrv.exe (file missing)

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Radmin Server V3 (RServer3) - Famatech International Corp. - C:\Windows\system32\rserver30\RServer3.exe

--

End of file - 8648 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Probeer het zo eens:

Haal de sata kabels van de dvd-rw even uit de moederbord.

Start de computer op.

Windows ziet nu dat er geen dvd-rw is.

Sluit de computer.

Steek de sata kabels weer in.

Start de computer weer op.

Kan jij eens uitleggen waar je naar toe wilt?

Niet dat ik een probleem heb, maar wat jij hier schrijft vind ik op zijn zachts gezegd merkwaardig, vandaar dat ik graag zou willen weten waar je naartoe wilt?

Link naar reactie
Delen op andere sites

intussen is er 1 schijf weer uitgevallen het is wel nog een IDE schijfje

heb intussen een kleine beschrijving van men hardware

hier is em

Computer:

Computertype Op ACPI x86-gebaseerde PC

Besturingssysteem Microsoft Windows Vista Ultimate

OS Service Pack [ TRIAL VERSION ]

Internet Explorer 8.0.6001.18702

DirectX DirectX 10.1

Computernaam AMD-PHENOM9950

Naam gebruiker Van de Voorde Daniel

Aanmeld Domein [ TRIAL VERSION ]

Datum / Tijd 2009-05-22 / 16:36

Moederbord:

CPU Type QuadCore AMD Phenom X4 Black Edition 9950, 2600 MHz (13 x 200)

Moederbordnaam Gigabyte GA-MA790FX-DQ6 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 4 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)

Moederbord Chipset AMD 790FX, AMD K10

Systeemgeheugen [ TRIAL VERSION ]

DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 Mhz) (4-4-4-13 @ 270 Mhz)

DIMM2: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 [ TRIAL VERSION ]

DIMM3: Patriot Memory PSD21G8002 [ TRIAL VERSION ]

BIOS Type Award Modular (12/21/07)

Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)

Communicatiepoort Printerpoort (LPT1)

Scherm:

Video kaart NVIDIA GeForce 8500 GT (256 MB)

Video kaart NVIDIA GeForce 8500 GT (256 MB)

Video kaart NVIDIA GeForce 9600 GT (512 MB)

Video kaart NVIDIA GeForce 9600 GT (512 MB)

3D Acceleratie nVIDIA GeForce 8500 GT

3D Acceleratie nVIDIA GeForce 9600 GT

Monitor Acer AL2416W (Analog) [24" LCD] (L61020894145)

Monitor Samsung SyncMaster 203B (Digital) [20" LCD] (HSHL806633)

Monitor Samsung SyncMaster 910N/912N/913N/915N [19" LCD] (HVEY211644)

Multimedia:

Geluidskaart Realtek ALC889A @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller

Opslag:

IDE controller Standaard Dual Channel PCI IDE Controller

IDE controller Standaard Dual Channel PCI IDE Controller

Opslag controller GIGABYTE GBB36X Controller

Opslag controller GIGABYTE GBB36X Controller

Opslag controller Microsoft iSCSI-initiator

Opslag controller WinXP Promise Ultra100 IDE Controller

Diskettestation Diskettestation

Harde schijf Generic STORAGE DEVICE USB Device

Harde schijf Generic STORAGE DEVICE USB Device

Harde schijf Generic STORAGE DEVICE USB Device (952 MB, USB)

Harde schijf Generic STORAGE DEVICE USB Device

Harde schijf SEAGATE ST3160212A USB Device (160 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)

Harde schijf Sony Storage Media USB Device

Harde schijf ST3160215AS ATA Device (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)

Harde schijf ST3250820AS ATA Device (250 GB, 7200 RPM, SATA-II)

Optische Station HL-DT-ST DVD-RAM GH22NS30 ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)

Optische Station PIONEER DVD-RW DVR-216D ATA Device (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW)

SMART Status harde schijf OK

Partities:

C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]

D: (NTFS) 50874 MB (29286 MB vrij)

E: (NTFS) 50874 MB (37842 MB vrij)

H: (NTFS) 29996 MB (6159 MB vrij)

J: (NTFS) 101073 MB (72815 MB vrij)

K: (NTFS) 104.9 GB (36.2 GB vrij)

R: (FAT32) 149.0 GB (69.8 GB vrij)

Geheugencapaciteit [ TRIAL VERSION ]

Invoerapparaten:

Toetsenbord HID-toetsenbordapparaat

Toetsenbord HID-toetsenbordapparaat

Muis HID-compliant muis

Muis HID-compliant muis

Netwerk:

Primair IP-Adres [ TRIAL VERSION ]

Primair MAC-Adres 00-13-F7-78-C1-B2

Netwerkkaart Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0)

Netwerkkaart Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0)

Netwerkkaart SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB 2.0 Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])

Externe apparaten:

Printer Fax

Printer Microsoft XPS Document Writer

FireWire controller Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)

USB1 controller ATI SB600 - OCHI USB Controller

USB1 controller ATI SB600 - OCHI USB Controller

USB1 controller ATI SB600 - OCHI USB Controller

USB1 controller ATI SB600 - OCHI USB Controller

USB1 controller ATI SB600 - OCHI USB Controller

USB2 controller ATI SB600 - EHCI USB 2.0 Controller

USB-apparaat Generic USB Hub

USB-apparaat Samengesteld USB-apparaat

USB-apparaat Samengesteld USB-apparaat

USB-apparaat Sirius USB2.0 Camera

USB-apparaat SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB 2.0 Adapter

USB-apparaat USB-apparaat voor massaopslag

USB-apparaat USB-apparaat voor massaopslag

USB-apparaat USB-apparaat voor massaopslag

USB-apparaat USB-HID

USB-apparaat USB-HID

USB-apparaat USB-HID

USB-apparaat USB-HID

USB-apparaat USB-HID

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik zie dat u serieus computer hebt.

Het is moeilijk om daarover te zeggen.

Maar ik zie wel dat u 2 verschillende geheugen en 2 verschillende videokaarten in uw computer hebt.

Blijkbaar werkt u computer. Ben toch verbaasd.

---------- Bericht toegevoegd om 15:14 ---------- Vorig bericht was om 15:05 ----------

Harde schijf SEAGATE ST3160212A USB Device (160 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)

Is dat intern in computer of extern in een behuizing?

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.