Ga naar inhoud

[OPGELOST] slaap-en sluimerstand problemen


Gast Sjarlie

Aanbevolen berichten

Gast Sjarlie

Hallo,

Ik heb al een post gemeld bij hardware ( http://www.pc-helpforum.be/f111/problemen-met-slaapstand-14944/ ) omdat ik problemen heb om mijn computer uit de slaapstand en uit de sluimerstand te krijgen. Het gebeurt heel veel dat hij vastloopt.

Daar hebben ze mij aangeraden om hier een hijackthislogje te plaatsen om te kijken of er geen spyware of zoiets op mijn computer staat.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:35:46, on 26/05/2009

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\System32\WLTRAY.EXE

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe

C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Windows\sttray.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe

C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\BAE\BAE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [broadcom Wireless Manager UI] C:\Windows\system32\WLTRAY.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] sttray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe

O4 - Global Startup: QuickSet.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Plugin Control) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://sallotje.spaces.live.com//PhotoUpload/VistaMsnPUplden-us.cab

O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://sallotje.spaces.live.com/PhotoUpload/VistaMsnPUplden-us.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\WLTRYSVC.EXE

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 8198 bytes

Alvast bedankt op voorhand !!!

groetjes,

Charlotte

Link naar reactie
Delen op andere sites

Op het eerste zicht geen ernstige malwareproblemen. Maar we kijken even verder :

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder). De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast Sjarlie

Hij heeft niks gevonden:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.36

Database versie: 2179

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

26/05/2009 12:02:36

mbam-log-2009-05-26 (12-02-36).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 82177

Verstreken tijd: 7 minute(s), 14 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:03:43, on 26/05/2009

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\System32\WLTRAY.EXE

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe

C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Windows\sttray.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe

C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\BAE\BAE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [broadcom Wireless Manager UI] C:\Windows\system32\WLTRAY.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] sttray.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe

O4 - Global Startup: QuickSet.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Plugin Control) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://sallotje.spaces.live.com//PhotoUpload/VistaMsnPUplden-us.cab

O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://sallotje.spaces.live.com/PhotoUpload/VistaMsnPUplden-us.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\WLTRYSVC.EXE

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 7931 bytes

Heb je soms nog een idee waardoor dit probleem kan ontstaan? Want ik heb er geen flauw idee van wat er mis is.

Hartelijk bedankt!

groetjes,

Charlotte

Link naar reactie
Delen op andere sites

Nog even dit om zeker te zijn :

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!


 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast Sjarlie

ComboFix 09-05-25.A2 - Sjarlie 26/05/2009 16:37.2 - NTFSx86

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 6.0.6001.1.1252.32.1043.18.3062.1940 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Sjarlie\Desktop\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning enabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

SP: AVG Anti-Spyware *disabled* (Outdated) {48F2E28D-ED66-4646-9C11-B3055B0AF604}

SP: AVG Anti-Virus Free *enabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

SP: Windows Defender *disabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-04-26 to 2009-05-26 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-05-26 14:41 . 2009-05-26 14:41 -------- d-----w c:\users\Sjarlie\AppData\Local\temp

2009-05-26 14:41 . 2009-05-26 14:41 -------- d-----w c:\users\Gast\AppData\Local\temp

2009-05-26 09:54 . 2009-05-26 09:54 -------- d-----w c:\users\Sjarlie\AppData\Roaming\Malwarebytes

2009-05-26 09:54 . 2009-05-26 14:18 -------- d-----w c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-05-26 09:54 . 2009-05-26 09:54 -------- d-----w c:\programdata\Malwarebytes

2009-05-26 06:09 . 2009-05-06 18:06 4784464 ----a-w c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{44C8FBE0-08E8-46A8-A653-0D132A750EDE}\mpengine.dll

2009-05-19 06:39 . 2009-05-12 09:40 2051864 ----a-w c:\programdata\avg8\update\backup\avgcorex.dll

2009-05-19 06:39 . 2009-05-12 09:40 354584 ----a-w c:\programdata\avg8\update\backup\avgxch32.dll

2009-05-19 06:39 . 2009-05-12 09:40 3288344 ----a-w c:\programdata\avg8\update\backup\setup.exe

2009-05-19 06:39 . 2009-05-12 09:40 424472 ----a-w c:\programdata\avg8\update\backup\avgwdwsc.dll

2009-05-19 06:39 . 2009-05-12 09:40 312088 ----a-w c:\programdata\avg8\update\backup\avglngx.dll

2009-05-19 06:39 . 2009-05-12 09:40 177432 ----a-w c:\programdata\avg8\update\backup\avgmail.dll

2009-05-19 06:39 . 2009-05-12 09:40 486168 ----a-w c:\programdata\avg8\update\backup\avgrsx.exe

2009-05-19 06:38 . 2009-05-12 09:38 1437464 ----a-w c:\programdata\avg8\update\backup\avgupd.dll

2009-05-19 06:38 . 2009-05-12 09:38 755992 ----a-w c:\programdata\avg8\update\backup\avginet.dll

2009-05-17 17:15 . 2009-05-17 17:15 -------- d-----w c:\program files\uTorrent

2009-05-17 17:14 . 2009-05-25 20:59 -------- d-----w c:\users\Sjarlie\AppData\Roaming\uTorrent

2009-05-17 09:11 . 2009-05-17 09:11 -------- d-----w c:\programdata\OPHC

2009-05-04 20:14 . 2009-05-04 20:14 -------- d-----w c:\users\Sjarlie\AppData\Roaming\DivX

2009-05-04 20:13 . 2009-05-04 20:13 -------- d-----w c:\program files\DivX

2009-05-04 20:13 . 2009-05-04 20:13 -------- d-----w c:\program files\Common Files\DivX Shared

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-05-26 14:17 . 2009-03-27 10:15 -------- d-----w c:\users\Sjarlie\AppData\Roaming\Skype

2009-05-26 13:40 . 2006-11-02 16:07 670308 ----a-w c:\windows\system32\perfh013.dat

2009-05-26 13:40 . 2006-11-02 16:07 127900 ----a-w c:\windows\system32\perfc013.dat

2009-05-25 19:47 . 2007-03-22 12:13 -------- d-----w c:\programdata\Roxio

2009-05-15 09:02 . 2007-12-13 17:57 -------- d-----w c:\programdata\Microsoft Help

2009-05-15 08:57 . 2006-11-02 11:18 -------- d-----w c:\program files\Windows Mail

2009-05-12 17:45 . 2008-10-28 22:33 -------- d-----w c:\users\Sjarlie\AppData\Roaming\gtk-2.0

2009-05-12 09:40 . 2009-02-08 07:08 11952 ----a-w c:\windows\system32\avgrsstx.dll

2009-05-12 09:40 . 2008-05-26 13:16 325896 ----a-w c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2009-05-12 09:40 . 2007-06-15 15:07 27784 ----a-w c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys

2009-05-01 13:42 . 2007-03-28 19:53 117168 ----a-w c:\users\Sjarlie\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-05-01 13:31 . 2007-12-13 18:12 -------- d-----w c:\program files\Microsoft Works

2009-04-15 20:24 . 2009-04-15 20:24 90112 ----a-w c:\windows\system32\dpl100.dll

2009-04-15 20:24 . 2009-04-15 20:24 823296 ----a-w c:\windows\system32\divx_xx0c.dll

2009-04-15 20:24 . 2009-04-15 20:24 823296 ----a-w c:\windows\system32\divx_xx07.dll

2009-04-15 20:24 . 2009-04-15 20:24 815104 ----a-w c:\windows\system32\divx_xx0a.dll

2009-04-15 20:24 . 2009-04-15 20:24 802816 ----a-w c:\windows\system32\divx_xx11.dll

2009-04-15 20:24 . 2009-04-15 20:24 684032 ----a-w c:\windows\system32\DivX.dll

2009-03-17 03:38 . 2009-04-15 18:50 13824 ----a-w c:\windows\system32\apilogen.dll

2009-03-17 03:38 . 2009-04-15 18:50 24064 ----a-w c:\windows\system32\amxread.dll

2009-03-08 11:34 . 2009-05-01 13:24 914944 ----a-w c:\windows\system32\wininet.dll

2009-03-08 11:34 . 2009-05-01 13:24 43008 ----a-w c:\windows\system32\licmgr10.dll

2009-03-08 11:33 . 2009-05-01 13:24 18944 ----a-w c:\windows\system32\corpol.dll

2009-03-08 11:33 . 2009-05-01 13:24 109056 ----a-w c:\windows\system32\iesysprep.dll

2009-03-08 11:33 . 2009-05-01 13:24 109568 ----a-w c:\windows\system32\PDMSetup.exe

2009-03-08 11:33 . 2009-05-01 13:24 132608 ----a-w c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2009-03-08 11:33 . 2009-05-01 13:24 107520 ----a-w c:\windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2009-03-08 11:33 . 2009-05-01 13:24 107008 ----a-w c:\windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2009-03-08 11:33 . 2009-05-01 13:24 103936 ----a-w c:\windows\system32\SetDepNx.exe

2009-03-08 11:33 . 2009-05-01 13:24 420352 ----a-w c:\windows\system32\vbscript.dll

2009-03-08 11:32 . 2009-05-01 13:24 72704 ----a-w c:\windows\system32\admparse.dll

2009-03-08 11:32 . 2009-05-01 13:24 71680 ----a-w c:\windows\system32\iesetup.dll

2009-03-08 11:32 . 2009-05-01 13:24 66560 ----a-w c:\windows\system32\wextract.exe

2009-03-08 11:32 . 2009-05-01 13:24 169472 ----a-w c:\windows\system32\iexpress.exe

2009-03-08 11:31 . 2009-05-01 13:24 34816 ----a-w c:\windows\system32\imgutil.dll

2009-03-08 11:31 . 2009-05-01 13:24 48128 ----a-w c:\windows\system32\mshtmler.dll

2009-03-08 11:31 . 2009-05-01 13:24 45568 ----a-w c:\windows\system32\mshta.exe

2009-03-08 11:22 . 2009-05-01 13:24 156160 ----a-w c:\windows\system32\msls31.dll

2009-03-03 04:46 . 2009-04-15 18:50 3599328 ----a-w c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2009-03-03 04:46 . 2009-04-15 18:50 3547632 ----a-w c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2009-03-03 04:39 . 2009-04-15 18:50 183296 ----a-w c:\windows\system32\sdohlp.dll

2009-03-03 04:39 . 2009-04-15 18:50 551424 ----a-w c:\windows\system32\rpcss.dll

2009-03-03 04:39 . 2009-04-15 18:50 26112 ----a-w c:\windows\system32\printfilterpipelineprxy.dll

2009-03-03 04:37 . 2009-04-15 18:50 98304 ----a-w c:\windows\system32\iasrecst.dll

2009-03-03 04:37 . 2009-04-15 18:50 54784 ----a-w c:\windows\system32\iasads.dll

2009-03-03 04:37 . 2009-04-15 18:50 44032 ----a-w c:\windows\system32\iasdatastore.dll

2009-03-03 03:04 . 2009-04-15 18:50 666624 ----a-w c:\windows\system32\printfilterpipelinesvc.exe

2009-03-03 02:38 . 2009-04-15 18:50 17408 ----a-w c:\windows\system32\iashost.exe

2007-03-22 19:42 . 2007-03-22 19:41 8192 --sha-w c:\windows\Users\Default\NTUSER.DAT

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-19 1233920]

"MsnMsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" [2009-02-06 3885408]

"Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2009-03-11 24095528]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-11-17 815104]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2006-11-15 98304]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2006-11-15 106496]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2006-11-15 81920]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe" [2007-03-22 77824]

"Broadcom Wireless Manager UI"="c:\windows\system32\WLTRAY.exe" [2006-11-27 1540096]

"ISUSScheduler"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2006-10-03 81920]

"RoxWatchTray"="c:\program files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe" [2006-11-05 221184]

"PCMService"="c:\program files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe" [2006-10-13 184320]

"ISUSPM Startup"="c:\progra~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [2006-10-03 221184]

"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2008-10-25 31072]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 39792]

"AVG8_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2009-05-12 1947928]

"SigmatelSysTrayApp"="sttray.exe" - c:\windows\sttray.exe [2007-02-08 303104]

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Digital Line Detect.lnk - c:\program files\Digital Line Detect\DLG.exe [2007-3-22 50688]

QuickSet.lnk - c:\windows\Installer\{53A01CC6-14B0-4512-A2E7-10D39BF83DC4}\NewShortcut2_53A01CC614B04512A2E710D39BF83DC4.exe [2007-3-22 45056]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"AppInit_DLLs"=c:\windows\System32\avgrsstx.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\McAfeeAntiSpyware]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]

"{6BA62FA7-8625-476F-9443-94A6BEC28E31}"= c:\program files\MSN Messenger\livecall.exe:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)

"{6A9526F1-4494-4102-9A1D-DEE04385FA92}"= UDP:c:\program files\Common Files\McAfee\MNA\McNASvc.exe:McAfee Network Agent

"{C5FFEB93-5224-4693-8F59-FFF85FB17215}"= TCP:c:\program files\Common Files\McAfee\MNA\McNASvc.exe:McAfee Network Agent

"{E47D3791-A62C-409E-AB4D-E618E0E79BF2}"= Disabled:UDP:c:\program files\LimeWire\LimeWire.exe:LimeWire

"{83D6D122-8B75-44F8-8636-FA4EE912A55C}"= Disabled:TCP:c:\program files\LimeWire\LimeWire.exe:LimeWire

"{D8F656F6-9B49-4CD2-A4FC-2FE77E7B3214}"= Disabled:c:\program files\MSN Messenger\livecall.exe:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)

"{CAE63BA9-A54A-4B8C-913B-DA7CA303099A}"= UDP:c:\program files\LimeWire\LimeWire.exe:LimeWire

"{6ED065CB-805E-4690-974B-19346A7E5550}"= TCP:c:\program files\LimeWire\LimeWire.exe:LimeWire

"TCP Query User{6B184DA2-A6D1-4A08-A5E3-4D657FF32DC3}c:\\program files\\internet explorer\\iexplore.exe"= UDP:c:\program files\internet explorer\iexplore.exe:Internet Explorer

"UDP Query User{F560A7FF-DE09-4B6B-9AEB-7FC5B6B69F49}c:\\program files\\internet explorer\\iexplore.exe"= TCP:c:\program files\internet explorer\iexplore.exe:Internet Explorer

"{A315A9C8-6ACD-483B-A663-98A05C79748C}"= TCP:6004|c:\program files\Microsoft Office\Office12\outlook.exe:Microsoft Office Outlook

"{094936DC-0F8E-442B-85A6-DA91272F7F8F}"= UDP:c:\program files\Microsoft Office\Office12\GROOVE.EXE:Microsoft Office Groove

"{44C1B812-C7F3-487C-B1A1-451717C86BEE}"= TCP:c:\program files\Microsoft Office\Office12\GROOVE.EXE:Microsoft Office Groove

"{15807201-7E65-4E96-821A-C9F840B54335}"= UDP:c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE:Microsoft Office OneNote

"{6D01970C-30D9-41F6-96C4-CBF8A286CD41}"= TCP:c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE:Microsoft Office OneNote

"{8A25D63D-E880-46E0-BF59-C5C717A4629C}"= c:\program files\AVG\AVG8\avgupd.exe:avgupd.exe

"{D79620F0-BD4E-403C-84BB-D480E8A94462}"= UDP:c:\program files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe:BlueSoleil

"{38C370B8-0666-4D71-A1D8-A51035FDBBE0}"= TCP:c:\program files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe:BlueSoleil

"{06003A82-0036-4730-9712-CDB4DA967094}"= UDP:c:\program files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe:BlueSoleil

"{69A75106-64FC-4851-AE09-A33F00685902}"= TCP:c:\program files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe:BlueSoleil

"{489EA93A-D655-4B07-94B0-81C3B839D978}"= UDP:c:\program files\vixy.net\vixy.exe:vixy converter beta

"{63C8EEC0-B52F-41C7-839E-86994B621BB5}"= TCP:c:\program files\vixy.net\vixy.exe:vixy converter beta

"{BBABAEE7-E3E5-4732-A90B-7AE8ADD8DDD8}"= UDP:c:\windows\Temp\~os2E7F.tmp\ossproxy.exe:ossproxy.exe

"{CEAC8958-BB43-4C14-A30B-BD842A7200D5}"= UDP:c:\windows\Temp\~os98D4.tmp\ossproxy.exe:ossproxy.exe

"TCP Query User{407898B4-48EE-4496-9B68-5D27CF1A1DDF}c:\\program files\\relevantknowledge\\rlvknlg.exe"= UDP:c:\program files\relevantknowledge\rlvknlg.exe:rlvknlg.exe

"UDP Query User{76B42E71-0474-4ABA-86AE-3494AD70484A}c:\\program files\\relevantknowledge\\rlvknlg.exe"= TCP:c:\program files\relevantknowledge\rlvknlg.exe:rlvknlg.exe

"{F41A7014-E57F-4015-B14F-05BF0B76105E}"= c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe:Skype

"{31628824-5ADD-46E0-87F3-F6123ACCC216}"= UDP:c:\program files\uTorrent\uTorrent.exe:µTorrent (TCP-In)

"{96C14915-2B92-4568-9DAC-66F0CD34F76A}"= TCP:c:\program files\uTorrent\uTorrent.exe:µTorrent (UDP-In)

"TCP Query User{4FB6418F-93D5-453B-90DB-AB4C4417E36D}c:\\program files\\utorrent\\utorrent.exe"= UDP:c:\program files\utorrent\utorrent.exe:µTorrent

"UDP Query User{9910FB4B-227E-4EF2-A79A-A1D3E5723277}c:\\program files\\utorrent\\utorrent.exe"= TCP:c:\program files\utorrent\utorrent.exe:µTorrent

R1 AvgLdx86;AVG AVI Loader Driver x86;c:\windows\System32\drivers\avgldx86.sys [26/05/2008 15:16 325896]

R2 avg8wd;AVG8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [8/02/2009 9:08 298776]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

LocalServiceNoNetwork REG_MULTI_SZ PLA DPS BFE mpssvc

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}]

"c:\windows\System32\rundll32.exe" "c:\windows\System32\iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2009-05-22 c:\windows\Tasks\OGADaily.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 16:04]

2009-05-26 c:\windows\Tasks\OGALogon.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 16:04]

2009-05-25 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{568CCC2E-564B-438D-935E-A1215EE16D1F}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2009-05-01 11:31]

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

SafeBoot-procexp90.Sys

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} - hxxp://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

FF - ProfilePath - c:\users\Sjarlie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mpyc47jh.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.be/

FF - component: c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}\components\NPComponent.dll

FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjava11.dll

FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjava12.dll

FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjava13.dll

FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjava14.dll

FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjava32.dll

FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npoji610.dll

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2009-05-26 16:41

Windows 6.0.6001 Service Pack 1 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

Voltooingstijd: 2009-05-26 16:43

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-05-26 14:43

ComboFix2.txt 2008-03-18 15:42

Pre-Run: 8.747.913.216 bytes beschikbaar

Post-Run: 8.596.811.776 bytes beschikbaar

218 --- E O F --- 2009-05-26 06:09

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast Sjarlie

Ja, ik dacht eerst dat het aan mijn nieuwe batterij lag, maar of hij nu aan of van het net is, het is altijd dezelfde miserie. In mijn andere post konden ze mij dan ook niet verder helpen dan "hem naar slaapstand te brengen", maar daar heb ik geen problemen mee :).

Ik heb ook gelezen op het internet dat er wel meer problemen zijn met de slaap-en sluimerstand in vista, maar dan vind ik het raar dat hij pas na 2 jaar die kuren krijgt.

Nuja het gezondste zal zijn om die slaap en sluimerstand achterwege te laten en hem iedere keer helemaal afsluiten. Het is mss gewoon van de ouderdom :D.

Bedankt voor de hulp !! :)

groetjes,

Charlotte

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit moet je nog wel even doen :

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren en typ: combofix /u

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Je Java software is verouderd.

Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.

Download Java Runtime Environment (JRE) 6u13 naar je Bureaublad

Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!

 • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
 • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
 • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
 • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
 • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
 • Dubbelklik vervolgens op jre-6u13-windows-i586-p.s.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

That’s it !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.