Ga naar inhoud

verbinding internet


Gast xecuter
 Delen

Aanbevolen berichten

mijn broer heeft een nieuwe laptop gekocht

verbinding met internet is ok

maar na enkele minuten kan je niet meer iets doen met internet explorer

dan moet ik de verbinding verbreken en terug verbinden dan kan je weer enkele minuten op google zoeken en dan is het weer gedaan

msn blijft aangemeld dus met de verbinding zelf zijn geen problemen

ik hoop dat iemand hier iets over weet

alvast bedankt mvg

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ik denk dat je het beste dit doet want uw internet werkt in principe goed:

Download

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/tools/security_tools/hijackthis

Dubbelklik op HJTInstall.exe

Klik op "Do a systemscan and save a logfile".

Zet hier dat logje aan je volgende bericht.

Bij Vista moet je eerst met rechterknopmuis klikken op Hijackthis en run as administrator.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • 2 weken later...

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:09:19, on 13/09/2009

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18813)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files\Acer Bio Protection\PdtWzd.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe

C:\Program Files\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Acer\Acer VCM\AcerVCM.exe

C:\Program Files\Convesoft\Orion\Messenger.exe

C:\Users\ronny\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Program Files\Acer\Acer PowerSmart Manager\ePowerTray.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10a.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle Redirect

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mskapbho.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\scriptsn.dll

O2 - BHO: Partner BHO Class - {83FF80F4-8C74-4b80-B5BA-C8DDD434E5C4} - C:\ProgramData\Partner\partner.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Users\ronny\AppData\Roaming\Nowe Gadu-Gadu\_userdata\ggbho.1.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [AmIcoSinglun] C:\Program Files\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetI] C:\Windows\PLFSetI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VitaKeyPdtWzd] c:\Program Files\Acer Bio Protection\PdtWzd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -k

O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePower Management] C:\Program Files\Acer\Acer PowerSmart Manager\ePowerTrayLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecLiveUpdate] "C:\Program Files\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [mwlDaemon] C:\Program Files\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Orion.lnk = C:\Program Files\Convesoft\Orion\Messenger.exe

O4 - Global Startup: Acer VCM.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\ProgramData\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Quick-Launch Area - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - c:\Program Files\Acer Bio Protection\PwdBank.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Quick-Launch Area - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - c:\Program Files\Acer Bio Protection\PwdBank.exe

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Acer\Acer VCM\Skype4COM.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: CLHNService - Unknown owner - C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\CLHNService.exe

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer PowerSmart Manager\ePowerSvc.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.8.809.23506 (GoogleDesktopManager-092308-165331) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe (file missing)

O23 - Service: EgisTec Service (IGBASVC) - Egis Technology Inc. - c:\Program Files\Acer Bio Protection\BASVC.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe

O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\\MWLService.exe

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Partner Service - Google Inc. - C:\ProgramData\Partner\partner.exe

O23 - Service: Raw Socket Service (RS_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe

--

End of file - 12536 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc stop “Partner Service”

Druk op Enter.

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc delete “Partner Service”

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Partner BHO Class - {83FF80F4-8C74-4b80-B5BA-C8DDD434E5C4} - C:\ProgramData\Partner\partner.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder). De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:09:19, on 13/09/2009

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18813)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files\Acer Bio Protection\PdtWzd.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe

C:\Program Files\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Acer\Acer VCM\AcerVCM.exe

C:\Program Files\Convesoft\Orion\Messenger.exe

C:\Users\ronny\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Program Files\Acer\Acer PowerSmart Manager\ePowerTray.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10a.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle Redirect

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mskapbho.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\scriptsn.dll

O2 - BHO: Partner BHO Class - {83FF80F4-8C74-4b80-B5BA-C8DDD434E5C4} - C:\ProgramData\Partner\partner.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Users\ronny\AppData\Roaming\Nowe Gadu-Gadu\_userdata\ggbho.1.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [AmIcoSinglun] C:\Program Files\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetI] C:\Windows\PLFSetI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VitaKeyPdtWzd] c:\Program Files\Acer Bio Protection\PdtWzd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -k

O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePower Management] C:\Program Files\Acer\Acer PowerSmart Manager\ePowerTrayLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecLiveUpdate] "C:\Program Files\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [mwlDaemon] C:\Program Files\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Orion.lnk = C:\Program Files\Convesoft\Orion\Messenger.exe

O4 - Global Startup: Acer VCM.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\ProgramData\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Quick-Launch Area - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - c:\Program Files\Acer Bio Protection\PwdBank.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Quick-Launch Area - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - c:\Program Files\Acer Bio Protection\PwdBank.exe

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Acer\Acer VCM\Skype4COM.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: CLHNService - Unknown owner - C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\CLHNService.exe

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer PowerSmart Manager\ePowerSvc.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.8.809.23506 (GoogleDesktopManager-092308-165331) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe (file missing)

O23 - Service: EgisTec Service (IGBASVC) - Egis Technology Inc. - c:\Program Files\Acer Bio Protection\BASVC.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe

O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\\MWLService.exe

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Partner Service - Google Inc. - C:\ProgramData\Partner\partner.exe

O23 - Service: Raw Socket Service (RS_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe

--

End of file - 12536 bytes

Malwarebytes' Anti-Malware 1.41

Database versie: 2791

Windows 6.0.6002 Service Pack 2

13/09/2009 19:27:03

mbam-log-2009-09-13 (19-27-03).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 87291

Verstreken tijd: 4 minute(s), 14 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 1

Registersleutels geïnfecteerd: 2

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 1

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

C:\ProgramData\Partner\partner.dll (Trojan.BHO) -> Delete on reboot.

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{86676e13-d6d8-4652-9fcf-f2047f1fb000} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\kt_bho.KettleBho (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

C:\ProgramData\Partner\partner.dll (Trojan.BHO) -> Delete on reboot.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!


 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • 4 weken later...

sorry voor dit late bericht wij zijn buitenland geweest dit is de log van combofix

ComboFix 09-10-06.04 - ronny 07/10/2009 19:35.1.2 - NTFSx86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.32.1043.18.3066.1686 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\ronny\Desktop\ComboFix.exe

SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\users\ronny\AppData\Roaming\.#

c:\windows\Installer\1bedc.msi

c:\windows\Installer\4b293.msi

c:\windows\Installer\a1367.msi

c:\windows\Temp\log.txt

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-09-07 to 2009-10-07 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-10-07 17:41 . 2009-10-07 17:41 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2009-10-02 21:13 . 2009-10-01 08:29 195440 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2009-09-26 06:35 . 2009-09-26 06:35 -------- d-----w- c:\users\ronny\AppData\Local\Adobe

2009-09-13 18:59 . 2009-09-13 18:59 11952 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

2009-09-13 18:59 . 2009-09-13 18:59 335240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2009-09-13 18:59 . 2009-09-13 18:59 27784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys

2009-09-13 18:59 . 2009-10-07 16:28 -------- d-----w- c:\windows\system32\drivers\Avg

2009-09-13 18:59 . 2009-09-13 19:02 -------- d-----w- c:\programdata\AVG Security Toolbar

2009-09-13 18:58 . 2009-09-13 18:58 108552 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys

2009-09-13 18:58 . 2009-09-13 18:58 -------- d-----w- c:\program files\AVG

2009-09-13 18:58 . 2009-09-13 18:58 -------- d-----w- c:\programdata\avg8

2009-09-13 18:53 . 2009-09-13 18:53 -------- d-----w- c:\users\ronny\AppData\Roaming\AVG8

2009-09-13 17:20 . 2009-09-13 17:20 -------- d-----w- c:\users\ronny\AppData\Roaming\Malwarebytes

2009-09-13 17:20 . 2009-09-10 12:54 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-09-13 17:20 . 2009-09-13 17:20 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-09-13 17:20 . 2009-09-13 17:20 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2009-09-13 17:20 . 2009-09-10 12:53 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-09-13 16:29 . 2009-09-13 16:30 -------- d-----w- c:\windows\system32\ca-ES

2009-09-13 16:29 . 2009-09-13 16:30 -------- d-----w- c:\windows\system32\eu-ES

2009-09-13 16:28 . 2009-09-13 16:30 -------- d-----w- c:\windows\system32\vi-VN

2009-09-13 16:13 . 2009-09-13 16:13 -------- d-----w- c:\windows\system32\EventProviders

2009-09-13 16:09 . 2009-09-13 16:09 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2009-09-11 20:50 . 2009-04-11 05:03 12240896 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0007.dll

2009-09-11 20:50 . 2009-04-11 06:28 1081344 ----a-w- c:\windows\system32\SLCExt.dll

2009-09-11 20:50 . 2009-04-11 06:27 3408896 ----a-w- c:\windows\system32\SLsvc.exe

2009-09-11 20:50 . 2009-04-11 06:28 2134528 ----a-w- c:\windows\system32\FunctionDiscoveryFolder.dll

2009-09-11 20:50 . 2009-04-11 06:27 65536 ----a-w- c:\windows\system32\DevicePairingWizard.exe

2009-09-11 20:48 . 2009-04-11 06:28 563712 ----a-w- c:\windows\system32\oleaut32.dll

2009-09-11 20:47 . 2009-04-11 06:28 342528 ----a-w- c:\windows\system32\zipfldr.dll

2009-09-11 20:46 . 2009-04-11 06:27 46080 ----a-w- c:\windows\system32\csrstub.exe

2009-09-11 20:45 . 2009-04-11 06:28 83968 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\wmiutils.dll

2009-09-11 20:45 . 2009-04-11 06:28 744448 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\wbemcore.dll

2009-09-11 20:45 . 2009-04-11 06:28 30208 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\wbemprox.dll

2009-09-11 20:45 . 2009-04-11 06:28 265728 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\repdrvfs.dll

2009-09-11 20:45 . 2009-04-11 06:28 189440 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\mofd.dll

2009-09-11 20:45 . 2009-04-11 06:28 614912 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\fastprox.dll

2009-09-11 20:45 . 2009-04-11 06:28 265728 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\esscli.dll

2009-09-11 20:45 . 2009-04-11 06:28 705536 ----a-w- c:\windows\system32\SmiEngine.dll

2009-09-11 20:45 . 2009-04-11 06:28 218624 ----a-w- c:\windows\system32\wdscore.dll

2009-09-11 20:45 . 2009-04-11 06:27 130560 ----a-w- c:\windows\system32\PkgMgr.exe

2009-09-11 20:43 . 2009-04-11 06:28 247808 ----a-w- c:\windows\system32\drvstore.dll

2009-09-10 10:02 . 2009-09-10 10:02 -------- d-----w- c:\users\ronny\AppData\Local\cache

2009-09-09 19:39 . 2009-08-14 16:27 904776 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2009-09-09 19:39 . 2009-08-14 13:48 105984 ----a-w- c:\windows\system32\netiohlp.dll

2009-09-09 19:39 . 2009-08-14 13:49 27136 ----a-w- c:\windows\system32\NETSTAT.EXE

2009-09-09 19:39 . 2009-08-14 13:48 30720 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

2009-09-09 19:39 . 2009-08-14 13:49 9728 ----a-w- c:\windows\system32\TCPSVCS.EXE

2009-09-09 19:39 . 2009-08-14 13:49 19968 ----a-w- c:\windows\system32\ARP.EXE

2009-09-09 19:39 . 2009-08-14 13:49 17920 ----a-w- c:\windows\system32\ROUTE.EXE

2009-09-09 19:39 . 2009-08-14 13:49 11264 ----a-w- c:\windows\system32\MRINFO.EXE

2009-09-09 19:39 . 2009-08-14 13:49 8704 ----a-w- c:\windows\system32\HOSTNAME.EXE

2009-09-09 19:39 . 2009-08-14 13:49 10240 ----a-w- c:\windows\system32\finger.exe

2009-09-09 19:39 . 2009-08-14 15:53 17920 ----a-w- c:\windows\system32\netevent.dll

2009-09-09 19:38 . 2009-07-11 19:01 513536 ----a-w- c:\windows\system32\wlansvc.dll

2009-09-09 19:38 . 2009-07-11 19:01 293376 ----a-w- c:\windows\system32\wlanmsm.dll

2009-09-09 19:38 . 2009-07-11 17:03 127488 ----a-w- c:\windows\system32\L2SecHC.dll

2009-09-09 19:38 . 2009-04-11 06:28 68096 ----a-w- c:\windows\system32\wlanhlp.dll

2009-09-09 19:38 . 2009-07-11 19:01 302592 ----a-w- c:\windows\system32\wlansec.dll

2009-09-09 19:38 . 2009-07-11 19:01 65024 ----a-w- c:\windows\system32\wlanapi.dll

2009-09-09 19:38 . 2009-06-10 11:41 2868224 ----a-w- c:\windows\system32\mf.dll

2009-09-09 19:38 . 2009-04-11 06:28 98816 ----a-w- c:\windows\system32\mfps.dll

2009-09-09 19:38 . 2009-04-11 06:27 53248 ----a-w- c:\windows\system32\rrinstaller.exe

2009-09-09 19:38 . 2009-04-11 06:27 24576 ----a-w- c:\windows\system32\mfpmp.exe

2009-09-09 19:38 . 2009-04-11 04:54 2048 ----a-w- c:\windows\system32\mferror.dll

2009-09-07 19:58 . 2009-09-07 19:58 77004 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\AFS.SYS

2009-09-07 19:51 . 2009-09-07 19:51 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Hewlett-Packard

2009-09-07 19:49 . 2009-09-07 19:58 -------- d-----w- c:\program files\Hewlett-Packard

2009-09-07 19:48 . 2003-04-05 12:33 16622 ------w- c:\windows\hpomdl01.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-10-07 15:44 . 2009-08-30 14:38 -------- d-----w- c:\users\ronny\AppData\Roaming\FrostWire

2009-10-07 14:25 . 2009-03-02 06:24 667352 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2009-10-07 14:25 . 2009-03-02 06:24 126854 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2009-10-07 09:02 . 2009-08-28 20:22 31871 ----a-w- c:\programdata\nvModes.dat

2009-09-13 19:05 . 2009-03-01 23:44 -------- d-----w- c:\programdata\McAfee

2009-09-13 17:28 . 2009-08-28 19:57 -------- d-----w- c:\programdata\Partner

2009-09-13 16:37 . 2009-08-28 19:56 -------- d-----w- c:\programdata\NVIDIA

2009-09-13 16:30 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Calendar

2009-09-13 16:30 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Sidebar

2009-09-13 16:30 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Photo Gallery

2009-09-13 16:30 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Journal

2009-09-13 16:30 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Collaboration

2009-09-13 16:30 . 2006-11-02 11:18 -------- d-----w- c:\program files\Windows Mail

2009-09-13 16:30 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Defender

2009-09-10 09:59 . 2009-08-28 22:16 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Silverlight

2009-09-10 09:56 . 2009-08-29 07:43 -------- d-----w- c:\program files\Nowe Gadu-Gadu

2009-09-09 09:34 . 2009-08-29 07:59 -------- d-----w- c:\programdata\OpenFM

2009-09-09 09:22 . 2009-08-31 20:58 7592 ----a-w- c:\users\ronny\AppData\Local\d3d9caps.dat

2009-09-07 19:59 . 2003-04-05 12:33 20475 ----a-w- c:\windows\hpoins01.dat

2009-09-05 22:36 . 2009-08-28 19:57 -------- d-----w- c:\program files\Google

2009-08-30 18:56 . 2009-08-30 18:56 -------- d-----w- c:\programdata\Office Genuine Advantage

2009-08-30 14:38 . 2009-08-30 14:38 -------- d-----w- c:\program files\FrostWire

2009-08-30 14:38 . 2009-08-30 14:38 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll

2009-08-30 14:38 . 2009-08-30 14:38 -------- d-----w- c:\program files\Java

2009-08-29 07:59 . 2009-08-29 07:59 -------- d-----w- c:\users\ronny\AppData\Roaming\OpenFM

2009-08-29 07:55 . 2009-08-28 23:17 -------- d-----w- c:\program files\Winamp

2009-08-29 07:48 . 2009-08-29 07:43 -------- d-----w- c:\users\ronny\AppData\Roaming\Nowe Gadu-Gadu

2009-08-29 00:27 . 2009-09-02 15:46 4240384 ----a-w- c:\windows\system32\GameUXLegacyGDFs.dll

2009-08-29 00:14 . 2009-09-02 15:46 28672 ----a-w- c:\windows\system32\Apphlpdm.dll

2009-08-28 23:59 . 2009-08-28 23:59 -------- d-----w- c:\programdata\JollyBear

2009-08-28 23:59 . 2009-08-28 23:58 -------- d-----w- c:\users\ronny\AppData\Roaming\SoftDMA

2009-08-28 23:58 . 2009-08-28 23:58 -------- d-----w- c:\users\ronny\AppData\Roaming\CyberLink

2009-08-28 23:58 . 2009-03-02 00:21 -------- d-----w- c:\programdata\CyberLink

2009-08-28 23:58 . 2009-08-28 19:58 -------- d-----w- c:\users\ronny\AppData\Roaming\PowerCinema

2009-08-28 23:46 . 2009-08-28 19:58 70176 ----a-w- c:\users\ronny\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-08-28 23:36 . 2009-03-02 00:11 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Works

2009-08-28 23:35 . 2009-03-02 00:09 -------- d-----w- c:\programdata\Microsoft Help

2009-08-28 23:19 . 2009-08-28 23:17 -------- d-----w- c:\users\ronny\AppData\Roaming\Winamp

2009-08-28 23:18 . 2009-08-28 23:17 -------- d-----w- c:\program files\Winamp Toolbar

2009-08-28 23:17 . 2009-08-28 23:17 -------- d-----w- c:\programdata\Winamp Toolbar

2009-08-28 23:17 . 2009-08-28 23:17 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\PX Storage Engine

2009-08-28 22:16 . 2009-08-28 22:14 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft

2009-08-28 22:16 . 2009-03-02 00:31 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live

2009-08-28 21:19 . 2009-08-28 20:18 -------- d-----w- c:\programdata\eSobi

2009-08-28 21:19 . 2009-08-28 21:18 -------- d-----w- c:\users\ronny\AppData\Roaming\eSobi

2009-08-28 20:23 . 2009-08-28 20:08 -------- d-----w- c:\program files\Acer

2009-08-28 20:23 . 2009-02-11 20:16 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-08-28 20:22 . 2009-08-28 20:22 -------- d-----w- c:\programdata\EgisTec

2009-08-28 20:19 . 2009-08-28 19:56 -------- d-----w- c:\users\ronny\AppData\Roaming\Acer GameZone Console

2009-08-28 20:19 . 2009-03-02 00:05 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Roaming\Acer GameZone Console

2009-08-28 20:19 . 2009-03-02 00:04 -------- d-----w- c:\programdata\Acer GameZone Console

2009-08-28 20:19 . 2009-08-28 20:19 -------- d-----w- c:\program files\Acer Inc

2009-08-28 20:18 . 2009-03-02 00:21 -------- d-----w- c:\program files\Acer Arcade Deluxe

2009-08-28 20:17 . 2009-08-28 20:17 -------- d-----w- c:\program files\eSobi

2009-08-28 20:16 . 2009-08-28 20:16 -------- d-----w- c:\program files\EgisTec Egis Software Update

2009-08-28 20:16 . 2009-08-28 20:16 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\EgisTec

2009-08-28 20:15 . 2009-08-28 20:15 -------- d-----w- c:\program files\EgisTec

2009-08-28 20:14 . 2009-03-02 00:05 -------- d-----w- c:\program files\NewTech Infosystems

2009-08-28 20:14 . 2009-08-28 20:14 855 ----a-w- c:\windows\regfile_I.cmd

2009-08-28 20:14 . 2009-08-28 20:14 256 ----a-w- c:\windows\regfile_E.cmd

2009-08-28 20:11 . 2009-08-28 20:11 -------- d-----w- c:\users\ronny\AppData\Roaming\Acer

2009-08-28 20:10 . 2009-08-28 20:10 -------- d-----w- c:\program files\Launch Manager

2009-08-28 20:10 . 2009-08-28 20:10 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_Kernel_SynTP_01007.Wdf

2009-08-28 20:10 . 2009-08-28 20:10 -------- d-----w- c:\program files\Synaptics

2009-08-28 20:09 . 2009-08-28 20:09 -------- d-----w- c:\program files\Acer Bio Protection

2009-08-28 20:09 . 2009-08-28 20:09 446464 ----a-w- c:\windows\system32\NBMatS1SDK.dll

2009-08-28 20:08 . 2009-08-28 20:08 -------- d-----w- c:\users\ronny\AppData\Roaming\InstallShield

2009-08-28 20:08 . 2009-08-28 20:08 200704 ----a-w- c:\windows\PLFSetI.exe

2009-08-28 20:08 . 2009-08-28 20:08 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_Kernel_nuvotonhidgeneric_01007.Wdf

2009-08-28 20:08 . 2009-08-28 20:08 -------- d-----w- c:\program files\Nuvoton Technology Corporation

2009-08-28 20:08 . 2009-08-28 20:07 -------- d--h--w- c:\program files\Temp

2009-08-28 20:07 . 2009-08-28 20:07 319456 ----a-w- c:\windows\DIFxAPI.dll

2009-08-28 20:07 . 2009-08-28 20:07 -------- d-----w- c:\program files\Realtek

2009-08-28 20:07 . 2009-03-02 00:23 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\InstallShield

2009-08-28 20:07 . 2009-08-28 20:06 -------- d-----w- c:\program files\AGEIA Technologies

2009-08-28 20:06 . 2009-08-28 20:06 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard

2009-08-28 19:59 . 2009-08-28 19:59 -------- d-----w- c:\program files\AmIcoSingLun

2009-08-28 19:57 . 2009-08-28 19:57 -------- d-----w- c:\program files\Convesoft

2009-08-28 19:53 . 2009-08-28 19:53 -------- d-sh--we c:\programdata\Sjablonen

2009-08-28 19:53 . 2009-08-28 19:53 -------- d-sh--we c:\programdata\Menu Start

2009-08-28 19:53 . 2009-08-28 19:53 -------- d-sh--we c:\programdata\Favorieten

2009-08-28 19:53 . 2009-08-28 19:53 -------- d-sh--we c:\programdata\Documenten

2009-08-28 19:53 . 2009-08-28 19:53 -------- d-sh--we c:\programdata\Bureaublad

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 403816 ----a-w- c:\windows\system32\OGACheckControl.dll

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 322928 ----a-w- c:\windows\system32\OGAAddin.dll

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 230768 ----a-w- c:\windows\system32\OGAEXEC.exe

2009-07-27 15:42 . 2009-07-27 15:42 42088 ----a-w- c:\users\ronny\AppData\Roaming\Nowe Gadu-Gadu\_userdata\ggbho.1.dll

2009-07-26 14:44 . 2009-07-26 14:44 48448 ----a-w- c:\windows\system32\sirenacm.dll

2009-07-21 21:52 . 2009-08-30 18:51 915456 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2009-07-21 21:47 . 2009-08-30 18:51 109056 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2009-07-21 21:47 . 2009-08-30 18:51 71680 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2009-07-21 20:13 . 2009-08-30 18:51 133632 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2009-07-17 13:54 . 2009-08-28 23:11 71680 ----a-w- c:\windows\system32\atl.dll

2009-07-15 12:40 . 2009-08-28 23:11 8147456 ----a-w- c:\windows\system32\wmploc.DLL

2009-07-15 12:39 . 2009-08-28 23:11 313344 ----a-w- c:\windows\system32\wmpdxm.dll

2009-07-15 12:39 . 2009-08-28 23:11 4096 ----a-w- c:\windows\system32\dxmasf.dll

2009-07-15 12:39 . 2009-08-28 23:11 7680 ----a-w- c:\windows\system32\spwmp.dll

2009-07-10 11:24 . 2009-07-10 11:24 307568 ----a-w- c:\windows\WLXPGSS.SCR

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}"= "c:\program files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll" [2009-07-24 1090816]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}]

2009-07-24 07:55 1090816 ----a-w- c:\program files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}"= "c:\program files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll" [2009-07-24 1090816]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829}]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]

"{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}"= "c:\program files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll" [2009-07-24 1090816]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\egisPSDP]

@="{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}]

2009-05-14 21:02 120104 ----a-w- c:\program files\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\PSDProtect.dll

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2009-08-28 68856]

"msnmsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2009-07-26 3883856]

"WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2008-01-21 202240]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows Defender"="c:\program files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2008-01-21 1008184]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-06-12 34672]

"ArcadeDeluxeAgent"="c:\program files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe" [2009-01-20 156968]

"CLMLServer"="c:\program files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe" [2009-01-20 202024]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2009-02-10 13605408]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2009-02-10 92704]

"Google Desktop Search"="c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" [2009-08-28 30192]

"AmIcoSinglun"="c:\program files\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun.exe" [2008-10-24 237568]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe" [2009-03-11 6957600]

"Skytel"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\Skytel.exe" [2009-03-11 1833504]

"PLFSetI"="c:\windows\PLFSetI.exe" [2009-08-28 200704]

"VitaKeyPdtWzd"="c:\program files\Acer Bio Protection\PdtWzd.exe" [2009-02-13 3549696]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2008-12-05 1410344]

"LManager"="c:\program files\Launch Manager\LManager.exe" [2009-02-24 870920]

"BackupManagerTray"="c:\program files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" [2009-04-11 249600]

"Acer ePower Management"="c:\program files\Acer\Acer PowerSmart Manager\ePowerTrayLauncher.exe" [2009-06-23 440864]

"EgisTecLiveUpdate"="c:\program files\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe" [2009-05-13 199464]

"mwlDaemon"="c:\program files\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe" [2009-05-14 345384]

"PlayMovie"="c:\program files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe" [2008-12-26 173288]

"WinampAgent"="c:\program files\Winamp\winampa.exe" [2009-07-01 37888]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-08-30 149280]

"{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}"="c:\program files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe" [2005-07-15 479232]

"Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2009-09-10 1312080]

"AVG8_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2009-10-06 2023704]

c:\users\ronny\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Orion.lnk - c:\program files\Convesoft\Orion\Messenger.exe [2008-10-21 7892992]

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Acer VCM.lnk - c:\program files\Acer\Acer VCM\AcerVCM.exe [2009-8-28 565248]

hpoddt01.exe.lnk - c:\program files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe [2003-4-6 28672]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"AppInit_DLLs"=c:\progra~1\Google\GOOGLE~1\GoogleDesktopNetwork3.dll c:\windows\System32\avgrsstx.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc]

"VistaSp2"=hex(B):df,76,4e,54,90,34,ca,01

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]

"{58159765-AEB2-4753-A043-BAA6B0A90CDD}"= UDP:c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe:SchedulerSvc.exe

"{5F36967C-3D0F-48EB-892E-A4A87917080D}"= TCP:c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe:SchedulerSvc.exe

"{1FE171F5-7DD7-48E6-878F-814B4319AB6A}"= UDP:c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe:BackupSvc.exe

"{788D4762-2DA6-49A8-BBBA-59CE11E5B09E}"= TCP:c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe:BackupSvc.exe

"{301451A4-2BE9-4F5A-A99D-F96FA052899E}"= UDP:c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE:Microsoft Office OneNote

"{EAA3750B-287E-4C3B-B995-030CAD9FEED7}"= TCP:c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE:Microsoft Office OneNote

"{AF569574-1F19-45A0-908D-02DEB7CB0D44}"= c:\program files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe.exe:Acer Arcade Deluxe

"{2EFA7A28-2976-44EA-9383-7F80BBC15BE8}"= c:\program files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\HomeMedia.exe:Acer HomeMedia

"{97BEDF3B-E08B-4BC7-8AF7-1B38BEB2D6B3}"= c:\program files\Acer\Acer VCM\VC.exe:Acer VCM

"{E662BF54-2716-487B-9847-545F723360B2}"= c:\program files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PlayMovie.exe:Acer Play Movie

"{6100EB70-AFF3-4181-9451-32F4327050EA}"= c:\program files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe:Acer Play Movie Resident Program

"{E7AD9051-E5CA-4CBD-A31D-B2A96A9626BC}"= c:\program files\Windows Live\Sync\WindowsLiveSync.exe:Windows Live Sync

"{3D284BE9-3982-40C9-96D7-2EB4482BA580}"= c:\program files\AVG\AVG8\avgemc.exe:avgemc.exe

"{34662086-7904-49BF-897B-4D263B07284A}"= c:\program files\AVG\AVG8\avgupd.exe:avgupd.exe

"{C35C08D4-3464-4DA5-A18A-448351913FD5}"= c:\program files\AVG\AVG8\avgnsx.exe:avgnsx.exe

"TCP Query User{267EFE59-FA08-4C1F-8599-67371F82254B}c:\\program files\\nowe gadu-gadu\\gg.exe"= UDP:c:\program files\nowe gadu-gadu\gg.exe:Nowe Gadu-Gadu

"UDP Query User{07D778A8-99FC-4AD6-9A2D-BA3250DADA91}c:\\program files\\nowe gadu-gadu\\gg.exe"= TCP:c:\program files\nowe gadu-gadu\gg.exe:Nowe Gadu-Gadu

"TCP Query User{E4937155-7831-46C9-A2FD-F68911CA22E1}c:\\program files\\nowe gadu-gadu\\gg.exe"= UDP:c:\program files\nowe gadu-gadu\gg.exe:Nowe Gadu-Gadu

"UDP Query User{81CFFBCC-0EA3-4762-ABBA-E5098588E7D7}c:\\program files\\nowe gadu-gadu\\gg.exe"= TCP:c:\program files\nowe gadu-gadu\gg.exe:Nowe Gadu-Gadu

"TCP Query User{C55CCB45-828C-43EE-93EA-51217FF27E0D}c:\\program files\\frostwire\\frostwire.exe"= UDP:c:\program files\frostwire\frostwire.exe:FrostWire

"UDP Query User{35DED9EA-D255-4475-B2AD-358E2D91C17B}c:\\program files\\frostwire\\frostwire.exe"= TCP:c:\program files\frostwire\frostwire.exe:FrostWire

R0 AFS;AFS;c:\windows\System32\drivers\AFS.SYS [7/09/2009 21:58 77004]

R0 AlfaFF;AlfaFF;c:\windows\System32\drivers\AlfaFF.sys [13/02/2009 2:50 42608]

R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\System32\drivers\avgldx86.sys [13/09/2009 20:59 335240]

R1 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;c:\windows\System32\drivers\avgtdix.sys [13/09/2009 20:58 108552]

R1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter;c:\windows\System32\drivers\mwlPSDFilter.sys [4/12/2008 18:34 19504]

R1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ;c:\windows\System32\drivers\mwlPSDNserv.sys [4/12/2008 18:34 16432]

R1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk;c:\windows\System32\drivers\mwlPSDVDisk.sys [4/12/2008 18:34 59952]

R2 avg8emc;AVG Free8 E-mail Scanner;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [13/09/2009 20:58 908056]

R2 avg8wd;AVG Free8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [13/09/2009 20:58 297752]

R2 CLHNService;CLHNService;c:\program files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\CLHNService.exe [2/03/2009 2:23 75048]

R2 ePowerSvc;Acer ePower Service;c:\program files\Acer\Acer PowerSmart Manager\ePowerSvc.exe [28/08/2009 22:15 707104]

R2 FPSensor;EgisTech-Corp Fingerprint Reader Driver (FPSensor.sys);c:\windows\System32\drivers\FPSensor.sys [29/08/2009 13:25 26928]

R2 IGBASVC;EgisTec Service;c:\program files\Acer Bio Protection\BASVC.exe [13/02/2009 3:01 3440640]

R2 MWLService;MyWinLocker Service;c:\program files\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\MWLService.exe [14/05/2009 23:03 305448]

R2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc;c:\program files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [11/04/2009 19:32 61184]

R2 NTISchedulerSvc;NTI Backup Now 5 Scheduler Service;c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe [23/09/2008 15:11 144632]

R2 RS_Service;Raw Socket Service;c:\program files\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe [28/08/2009 22:11 237568]

R3 hidshim;Service for HID-KMDF Shim layer;c:\windows\System32\drivers\hidshim.sys [8/10/2008 10:43 5632]

R3 k57nd60x;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\System32\drivers\k57nd60x.sys [4/09/2008 6:12 223232]

R3 NETw5v32;Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 32 Bit;c:\windows\System32\drivers\NETw5v32.sys [29/08/2009 13:25 3666432]

R3 nuvotonhidgeneric;Nuvoton EC Generic HID;c:\windows\System32\drivers\nuvotonhidgeneric.sys [8/10/2008 10:43 22528]

R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:\windows\System32\drivers\nvhda32v.sys [29/08/2009 13:24 52768]

S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\System32\drivers\b57nd60x.sys [21/01/2008 4:23 179712]

S3 GoogleDesktopManager-092308-165331;Google Desktop Manager 5.8.809.23506;c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [28/08/2009 21:57 30192]

S3 NTIBackupSvc;NTI Backup Now 5 Backup Service;c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe [23/09/2008 15:11 50424]

S3 Partner Service;Partner Service;c:\programdata\Partner\partner.exe [28/08/2009 21:57 110576]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}]

"c:\windows\System32\rundll32.exe" "c:\windows\System32\iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2009-10-07 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{0C08BCC8-5E43-4FD7-B58A-32FDDB6F59D7}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2009-08-30 20:13]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://google.be/

mStart Page = hxxp://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0813&s=2&o=vp32&d=0809&m=aspire_7738

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search/?q=%s

IE: &Winamp Search - c:\programdata\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

URLSearchHooks-*{57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - (no file)

SafeBoot-mcmscsvc

SafeBoot-MCODS

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2009-10-07 19:43

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

"MSCurrentCountry"=dword:000000b5

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'Explorer.exe'(3524)

c:\program files\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\psdprotect.dll

c:\program files\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\sysenv.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\windows\System32\nvvsvc.exe

c:\windows\System32\audiodg.exe

c:\windows\System32\rundll32.exe

c:\program files\Acer Bio Protection\CompPtcVUI.exe

c:\windows\System32\agrsmsvc.exe

c:\progra~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

c:\progra~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

c:\program files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

c:\program files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2009-10-07 19:47 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-10-07 17:47

Pre-Run: 387.685.384.192 bytes beschikbaar

Post-Run: 388.146.352.128 bytes beschikbaar

357 --- E O F --- 2009-10-05 14:04

Link naar reactie
Delen op andere sites

soms gaat het een ganse dag zonder problemen en soms moet ik de verbinding verbreken en terug verbinden en dan gaat het weer voor een tijd ik snap er niks van

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...