Ga naar inhoud

[OPGELOST] Windows vista geeft fouten weer


Aanbevolen berichten

Beste leden,

Het is een vreemd probleem wat ik heb,

Na het opstarten van mijn Laptop Windows vista gaf hij al gelijk een fout weer: Logon met daaronder een balk"

ongeldige instalatiekopie:

globalroot\syteemroot\systeemroot32\rotscxabmaxiq.dll

DUs met alles wat ik opstart komt er een naam te staan met ongeldige instaltiekopie:

globalroot\syteemroot\systeemroot32\rotscxabmaxiq.dll

Ik moet de hele tijd op oke drukken wil hij door gaan met starten. Eenmaal opgestart vervolgt deze fout de hele tijd met ieexplore met alles wat ik opstart of wat op moet starten volgt dit probleem :

globalroot\syteemroot\systeemroot32\rotscxabmaxiq.dll

Ik heb niks verkeerd gedaan met mijn Windows Vista ik kreeg meteen dit probleem en kom er niet vanaf.

Om een voorbeeld te noemen elke keer als ik b.v. firefox opstart krijg ik een firefox fout met die rare vermelding. Moet twee maal op oke drukken dan start hij gewoon op.

Ik heb in de veilige modus een systeemherstel gedaan maar kon het niet voltooien.

Is het nu zo dat ik WIndows Vista opnieuw moet installeren, hoop dat niet want dan ben ik belangrijke instellingen zoals outlook kwijt.

Is dit probleem oplosbaar?

Ik hoop dat iemand mij kan helpen enof ik duidelijk ben geweest.

Alvast bedankt voor de moeite!

Link naar reactie
Delen op andere sites


rotscxabmaxiq.dll is total onbekend zelfs voor Google.

Staat ook niet bij in in system32

Dus kan je beste dit doen:

Download

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/tools/security_tools/hijackthis

Dubbelklik op HJTInstall.exe

Klik op "Do a systemscan and save a logfile".

Zet hier dat logje aan je volgende bericht.

Bij Vista moet je eerst met rechterknopmuis klikken op Hijackthis en run as administrator.

Verder kan je beste uit veilig overweging uw documenten en data back-up maken.

Outlook kan je exporteren.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hierbij mijn bestand:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:32:39, on 7-9-2009

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18813)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files\Norton 360\Norton 360\Engine\3.0.0.134\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe

C:\Program Files\ASUS Security Center\ASUS Security Protect Manager\Bin\AsGHost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared files\brs.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD9\PDVD9Serv.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\FTD Watchdog\FtdMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynAsus.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9f.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360\Norton 360\Engine\3.0.0.134\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360\Norton 360\Engine\3.0.0.134\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\4.1.805.1852\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: ASUS Security Protect Manager - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - C:\Program Files\ASUS Security Center\ASUS Security Protect Manager\Bin\ItIEAddIn.dll

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360\Norton 360\Engine\3.0.0.134\coIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [P2Go_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe C:\PROGRA~1\ASUSSE~1\ASUSSE~1\Bin\ASTSVCC.dll,RegisterModule

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\Windows\AsScrPro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Camera ScreenSaver] C:\Windows\AsScrProlog.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PDVD8LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bDRegion] C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl9] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD9\PDVD9Serv.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [FTD Watchdog Monitor] C:\Program Files\FTD Watchdog\FtdMonitor.exe

O4 - HKCU\..\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?

O4 - Global Startup: Canon iR1510-1670-statusvenster.LNK = C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\CAPM4LAK.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: ASUS Security Protect Manager e-Wallet - {1009C944-97D5-44A9-9E32-DFF54F498968} - C:\Program Files\ASUS Security Center\ASUS Security Protect Manager\Bin\ASWallet.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ASUS Security Protect Manager e-&Wallet - {1009C944-97D5-44A9-9E32-DFF54F498968} - C:\Program Files\ASUS Security Center\ASUS Security Protect Manager\Bin\ASWallet.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C2360791-CE7A-49C0-AF8B-E88AA9A3B567}: NameServer = 194.109.9.66,194.109.9.99

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - C:\Program Files\Norton 360\Norton 360\Engine\3.0.0.134\coIEPlg.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL APSHook.dll

O23 - Service: 1222051765 (.1222051765) - Unknown owner - C:\ProgramData\Robert-Jan1222051765.exe

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.8.809.23506 (GoogleDesktopManager-092308-165331) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360\Norton 360\Engine\3.0.0.134\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: spmgr - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

--

End of file - 12171 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hierbij een foto wat ik krijg wanneer ik programma's open:

[ATTACH]2813[/ATTACH]

Ik krijg dezelfde meldingen als b.v.:

LogonUI,exe ongeldige installatiekopie

Smartlogon.exe ongeldige installatiekopie

mpnotify.exe ongeldige installatiekopie

Aghost.exe ongeldige installatiekopie

rundll.exe ongeldige installatiekopie

userinit.exe ongeldige installatiekopie

Oneindig veel!

Hebben jullie dit ooit meegemaakt. Ik moet twee keer op ok drukken en de programma's starten gewoon. Alleen zou ik er graag van af willen.....

post-11189-1417703871,7166_thumb.jpg

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc stop .1222051765

Druk op Enter.

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc delete .1222051765

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL APSHook.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder). De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste kape,

Alles uitgevoerd wat jij mij hebt verteld ik dacht er komt geen einde aan! Maar het probleem lijkt opgelost.....

Wat ik nu nog moet doen is een scan uitvoeren in de veilige modus en daarna kan ik met 100% zeggen of het gelukt is.

Maar ik heb nog 1 vraag aan jou..... Hoe kom jij aan deze hele fijne GOEDE uitleg want heb dat nergens kunnen vinden of je kunt het nergens verkrijgen.

Het bleek te gaan of over een zeer hardnekkige virus hoe kwam ik eraan.... Geen idee misschien door een update van mijn Realtek high definition audio die ik van een realtek site had afgehaald. Dat is de enige verklaring wat ik kan geven. Want zou het echt niet weten hoe zo'n hardnekkige virus op mijn Laptop kwam. Heb een zeer goeie beveiliging.

Mijn dank gaat ook zeker na jou uit het bezorgt mij heel veel ellende!

Als ik de veilige scan heb gedaan laat ik jullie dit weten vandaag.

Nogmaals hartstikke bedankt!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...