Ga naar inhoud

[OPGELOST] pc valt uit door spyware


Aanbevolen berichten

Ik heb via een personlijk bericht volgende vraag gekregen van Lucedie

beste,

Ik krijg continu meldingen van total security warning. als ik dit verder volg word ik uiteindelijk verplicht total security aan te kopen. ik reageer niet en klik steeds alles weg maar na een tijdje krijg ik een blauw scherm met 'warning, your computer is infected with spyware,.....

Daarna wordt windows afgesloten om verder schade te voorkomen. Pc valt uit en start direct weer op. kan u mij hierbij helpen.

mvg

---------- Post toegevoegd om 09:20 ---------- Vorige post was om 09:15 ----------

We zullen ons best doen om jc probleem op te lossen.

Maak een logje met Hijackthis en plak het in je volgende bericht.

http://www.pc-helpforum.be/f163/hjt-logje-aanmaken-hoe-lees-het-9594/

Link naar reactie
Delen op andere sites


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:14:15, on 9-9-2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Lexmark X5400 Series\lxdvmon.exe

C:\Program Files\Lexmark X5400 Series\lxdvamon.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\reader_s.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\11706564\11706564.exe

C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter3.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\DNA\btdna.exe

C:\Documents and Settings\Veldzicht Frituur\reader_s.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\lxdvserv.exe

C:\WINDOWS\system32\lxdvcoms.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\ImNotfy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Zita portaal | Nieuws | Entertainment | Lifestyle | Fun | Business

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.immoweb.be/nl/MyIweb.cfm?xorigine=toolbar

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Telenet Internet

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe

O1 - Hosts: localhost 127.0.0.1

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Lexmark Werkbalk - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.15642\swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Lexmark Werkbalk - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [udc6cw] "C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\udc6cw.exe" -c

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [lxdvmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark X5400 Series\lxdvmon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [lxdvamon] "C:\Program Files\Lexmark X5400 Series\lxdvamon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X5400 Series Fax Server] "C:\Program Files\Lexmark X5400 Series\fm3032.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [reader_s] C:\WINDOWS\System32\reader_s.exe

O4 - HKLM\..\Run: [11706564] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\11706564\11706564.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [spyHunter Security Suite] C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter3.exe

O4 - HKCU\..\Run: [incrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [spySheriff] C:\Program Files\SpySheriff\SpySheriff.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows update loader] C:\Windows\xpupdate.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bitTorrent DNA] "C:\Program Files\DNA\btdna.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [reader_s] C:\Documents and Settings\Veldzicht Frituur\reader_s.exe

O4 - Startup: ikowin32.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://sib1.od2.com/common/Member/ClientInstall/7.20.0003/OCI/setup.exe

O16 - DPF: {BDBDE413-7B1C-4C68-A8FF-C5B2B4090876} (F-Secure Online Scanner 3.3) - http://virusscanner.telenet.be/fscax.cab

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.93 85.255.112.78

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.93 85.255.112.78

O23 - Service: AntiVir Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Service (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: lxdvCATSCustConnectService - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\\lxdvserv.exe

O23 - Service: lxdv_device - - C:\WINDOWS\system32\lxdvcoms.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

--

End of file - 9553 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dan heb ik - helaas - héél slecht nieuws. Op basis van je logs en je opmerkingen is het duidelijk dat je - naast een flink aantal andere besmettingen - ook nog met een Virut-infectie worstelt. Dit is een virus dat legitieme besttanden, dus ook al je programma's, enz ... infecteert !

SystemLookup - Global Search=

Het slechte nieuws is dat bij een Virut enkel een format en herinstallatie een goede oplossing is, alle andere pogingen zijn een verloren zaak. Lees hierover even dit verhaal :

Spyware

Kortom 80% van de exe-bestanden zijn geïnfecteerd hier. Dus, indien je een backup neemt van je bestanden vooraleer een format en herinstallatie te doen, zorg ervoor dat je geen backup neemt van exe, scr, html, htm, asp, php bestanden, want ook deze zijn allemaal geïnfecteerd.

Succes ermee.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...