Ga naar inhoud

[OPGELOST] internet traag


steve73
 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo allemaal,

ik heb een fujitsu siemens sinds een week is men draadloze internet verbinding traag. Naar google gaat snel maar dan... en Bufferen duurt ook lang dikwijls dat er op komt te staan dat de pagina is verlopen. Ik doe elke dag een scan met NOD32.

Ik heb al vele programma's verwijdert, al naar Belgacom gebeld maar zij zeggen dat het aan adapter ligt, toen heb ik controle gedaan (configuratiescherm-apparaatbeheer-netwerkadapters)

Daar stonden er 2 :

Realtek RTL8102E Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS6.0)

en Realtek RTL8187B Wireless 802.11b/g 54Mbps USB2.0

Er stond overal bij: Dit apparaat werkt correct.

Toen ben ik hier op het forum komen zoeken,

heb die HIJACK geinstalleerd en heb die scan gedaan gehad en toen kreeg ik dit:

ogfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:32:21, on 16/09/2009

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18294)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\FSC Launch Manager\LaunchMgr.exe

C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe

C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\MobileConnect.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\PROGRA~1\Bandoo\BndCore.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10c.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Windows\system32\mmc.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847} - (no file)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Bandoo IE Plugin - {EB5CEE80-030A-4ED8-8E20-454E9C68380F} - C:\Program Files\Bandoo\Plugins\IE\ieplugin.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FSCRecovery] c:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\Fujitsu Siemens Computers Recovery\FSCRecoveryReminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NPCTray] C:\Program Files\Norman\npc\bin\npc_tray.exe /LOAD

O4 - HKLM\..\Run: [Launch Manager] C:\PROGRA~1\FSCLAU~1\LAUNCH~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [belgacom] "C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtcmd.exe" /P Belgacom

O4 - HKLM\..\Run: [Google Quick Search Box] "C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe" /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [MobileConnect] %programfiles%\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\MobileConnect.exe /silent

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU\..\Run: [fsc-reg] C:\fsc-reg\fscreg.exe 20090831

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Monopod] C:\Users\Sofie\AppData\Local\Temp\b.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NordBull] C:\windows\msb.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {4A85DBE0-BFB2-4119-8401-186A7C6EB653} - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/mjss/MJSS.cab109791.cab

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {5D80A6D1-B500-47DA-82B8-EB9875F85B4D} (Google Gadget Control) - http://dl.google.com/dl/desktop/nv/GoogleGadgetPluginIEWin.cab

O16 - DPF: {9122D757-5A4F-4768-82C5-B4171D8556A7} (PhotoPickConvert Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/PhotoSwap/PhtPkMSN.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {D71F9A27-723E-4B8B-B428-B725E47CBA3E} - http://imikimi.com/download/imikimi_plugin_0.5.1.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O20 - AppInit_DLLs: ? c:\progra~1\bandoo\bndhook.dll

O23 - Service: Bandoo Coordinator - Discordia Limited - C:\PROGRA~1\Bandoo\Bandoo.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Supportsoft\bin\ssrc.exe

O23 - Service: Fujitsu Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Technology Solutions - C:\Program Files\Fujitsu\SystemDiagnostics\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

O23 - Service: Vodafone Mobile Connect Service (VMCService) - Vodafone - C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\VMCService.exe

--

End of file - 9444 bytes

Ligt het hieraan of niet? en wat kan ik doen? Heb ik er goed aangedaan om die HIJACK te installeren?

MVG

Steve en Sofie

Link naar reactie
Delen op andere sites


 • Reacties 23
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen


Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O4 - HKCU\..\Run: [fsc-reg] C:\fsc-reg\fscreg.exe 20090831

O4 - HKCU\..\Run: [Monopod] C:\Users\Sofie\AppData\Local\Temp\b.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NordBull] C:\windows\msb.exe

O16 - DPF: {D71F9A27-723E-4B8B-B428-B725E47CBA3E} - http://imikimi.com/download/imikimi_plugin_0.5.1.cab

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder). De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

HIJACKThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:44:54, on 17/09/2009

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18294)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\FSC Launch Manager\LaunchMgr.exe

C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe

C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\MobileConnect.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10c.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\PROGRA~1\Bandoo\BndCore.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Bandoo IE Plugin - {EB5CEE80-030A-4ED8-8E20-454E9C68380F} - C:\Program Files\Bandoo\Plugins\IE\ieplugin.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FSCRecovery] c:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\Fujitsu Siemens Computers Recovery\FSCRecoveryReminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NPCTray] C:\Program Files\Norman\npc\bin\npc_tray.exe /LOAD

O4 - HKLM\..\Run: [Launch Manager] C:\PROGRA~1\FSCLAU~1\LAUNCH~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [belgacom] "C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtcmd.exe" /P Belgacom

O4 - HKLM\..\Run: [Google Quick Search Box] "C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe" /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [MobileConnect] %programfiles%\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\MobileConnect.exe /silent

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {4A85DBE0-BFB2-4119-8401-186A7C6EB653} - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/mjss/MJSS.cab109791.cab

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {5D80A6D1-B500-47DA-82B8-EB9875F85B4D} (Google Gadget Control) - http://dl.google.com/dl/desktop/nv/GoogleGadgetPluginIEWin.cab

O16 - DPF: {9122D757-5A4F-4768-82C5-B4171D8556A7} (PhotoPickConvert Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/PhotoSwap/PhtPkMSN.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {D71F9A27-723E-4B8B-B428-B725E47CBA3E} - http://imikimi.com/download/imikimi_plugin_0.5.1.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O20 - AppInit_DLLs: ? c:\progra~1\bandoo\bndhook.dll

O23 - Service: Bandoo Coordinator - Discordia Limited - C:\PROGRA~1\Bandoo\Bandoo.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Supportsoft\bin\ssrc.exe

O23 - Service: Fujitsu Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Technology Solutions - C:\Program Files\Fujitsu\SystemDiagnostics\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

O23 - Service: Vodafone Mobile Connect Service (VMCService) - Vodafone - C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\VMCService.exe

--

End of file - 9142 bytes

mbam:Malwarebytes' Anti-Malware 1.41

Database versie: 2814

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

17/09/2009 9:57:20

mbam-log-2009-09-17 (09-57-20).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 96012

Verstreken tijd: 4 minute(s), 48 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 6

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 2

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CLASSES_ROOT\xml.xml (Worm.Allaple) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\xml.xml.1 (Worm.Allaple) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{e24211b3-a78a-c6a9-d317-70979ace5058} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Monopod (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\NordBull (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\XML (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

C:\Windows\Tasks\{7B02EF0B-A410-4938-8480-9BA26420A627}.job (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\Tasks\{BB65B0FB-5712-401b-B616-E69AC55E2757}.job (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

Dat is allemal gebeurd nu.

---------- Post toegevoegd om 08:49 ---------- Vorige post was om 08:48 ----------

Als hij opnieuw opstart komt erop te staan dat er geblokkeerde opstartprogramma's zijn

Link naar reactie
Delen op andere sites


Malwarebytes staat er bij: geblokkeerd opstartprogramma's

Ook launchmanager en 2 van NORMAN (uitgever onbekend)

Norman heb ik er normaal afgehaald maar blijft bij die opstartprogramma's staan.

Internet is een beetje sneller maar nog helemaal niet optimaal, zou het aan die adapters kunnen liggen? Staat nog altijd bij dat de apparaten correct werken

Link naar reactie
Delen op andere sites

Wil je Malwarebytes dan eens uninstallen. Kan je later opnieuw downloaden.

En doe dan nog even dit :

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!


 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 09-09-16.05 - Sofie 17/09/2009 16:04.2.2 - NTFSx86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6001.1.1252.32.1043.18.2936.1886 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Sofie\Documents\ComboFix.exe

AV: ESET NOD32 antivirus systeem 2.70 *On-access scanning enabled* (Updated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

AV: Norman Security Suite ver. 7.00 *On-access scanning enabled* (Updated) {EB9EFB40-AE72-4C43-B204-0FCD0E92D5F1}

SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}

* Aanwezig AV is actief

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\$recycle.bin\S-1-5-21-1372784565-1403818847-2530268298-500

c:\users\Sofie\AppData\Roaming\inst.exe

c:\windows\Downloaded Program Files\Install.inf

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-08-17 to 2009-09-17 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-09-17 14:10 . 2009-09-17 14:10 -------- d-----w- c:\users\Stevie Wonder\AppData\Local\temp

2009-09-17 14:10 . 2009-09-17 14:10 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2009-09-17 07:49 . 2009-09-17 07:49 -------- d-----w- c:\users\Sofie\AppData\Roaming\Malwarebytes

2009-09-17 07:49 . 2009-09-10 12:54 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-09-17 07:49 . 2009-09-17 07:49 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-09-17 07:49 . 2009-09-17 07:49 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2009-09-17 07:49 . 2009-09-10 12:53 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-09-16 19:42 . 2009-09-16 19:42 -------- d-----w- c:\users\Sofie\Office Genuine Advantage

2009-09-16 19:04 . 2009-09-16 19:04 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2009-09-16 18:13 . 2009-06-15 15:24 175104 ----a-w- c:\windows\system32\wdigest.dll

2009-09-16 18:13 . 2009-06-15 15:24 270848 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2009-09-16 18:13 . 2009-06-15 15:23 1256448 ----a-w- c:\windows\system32\lsasrv.dll

2009-09-16 18:13 . 2009-06-15 15:22 213504 ----a-w- c:\windows\system32\msv1_0.dll

2009-09-16 18:13 . 2009-06-15 15:21 499712 ----a-w- c:\windows\system32\kerberos.dll

2009-09-16 18:13 . 2009-06-15 18:20 439896 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2009-09-16 18:13 . 2009-06-15 15:24 72704 ----a-w- c:\windows\system32\secur32.dll

2009-09-16 18:13 . 2009-06-15 12:57 9728 ----a-w- c:\windows\system32\lsass.exe

2009-09-03 20:03 . 2009-09-03 20:03 -------- d-----w- c:\programdata\vsosdk

2009-09-03 19:18 . 2006-09-29 11:25 208935 ----a-w- c:\windows\system32\drv33260.dll

2009-09-03 19:18 . 2006-09-29 11:24 217127 ----a-w- c:\windows\system32\drv43260.dll

2009-09-03 19:18 . 2002-12-10 01:20 102439 ----a-w- c:\windows\system32\sipr3260.dll

2009-09-03 19:18 . 2007-03-18 19:37 65602 ----a-w- c:\windows\system32\cook3260.dll

2009-09-03 19:18 . 2006-09-29 11:26 176165 ----a-w- c:\windows\system32\drv23260.dll

2009-09-03 19:18 . 2006-05-20 15:16 1184984 ----a-w- c:\windows\system32\wvc1dmod.dll

2009-09-03 19:18 . 2006-05-11 18:21 626688 ----a-w- c:\windows\system32\vp7vfw.dll

2009-09-03 13:07 . 2009-09-03 19:04 -------- d-----w- c:\users\Sofie\AppData\Roaming\AVS4YOU

2009-09-03 13:07 . 2009-09-03 13:07 -------- d-----w- c:\programdata\AVS4YOU

2009-09-03 13:05 . 2009-09-03 19:05 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\AVSMedia

2009-09-03 13:05 . 2008-08-13 09:22 974848 ----a-w- c:\windows\system32\mfc70.dll

2009-09-03 13:05 . 2008-08-13 09:22 487424 ----a-w- c:\windows\system32\msvcp70.dll

2009-09-03 13:05 . 2009-09-03 19:06 -------- d-----w- c:\program files\AVS4YOU

2009-09-03 13:05 . 2008-08-13 09:22 344064 ----a-w- c:\windows\system32\msvcr70.dll

2009-09-03 13:05 . 2008-08-13 09:22 24576 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3a.dll

2009-09-03 12:40 . 2009-09-03 12:40 -------- d-----w- c:\users\yfl\LOCALS~1

2009-09-03 12:40 . 2009-09-03 12:40 -------- d-----w- c:\users\yfl

2009-09-03 12:37 . 2009-09-03 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Real Alternative

2009-09-03 12:37 . 2009-09-03 12:37 -------- d-----w- c:\users\Sofie\AppData\Local\Real

2009-09-03 12:37 . 2009-09-03 19:05 -------- d-----w- c:\program files\AviSynth 2.5

2009-09-03 12:35 . 2009-09-03 12:35 -------- d-----w- c:\program files\Xilisoft

2009-09-03 08:15 . 2009-09-03 08:15 47360 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pcouffin.sys

2009-09-03 08:15 . 2009-09-05 00:04 -------- d-----w- c:\users\Sofie\AppData\Roaming\Vso

2009-09-03 08:15 . 2009-09-03 19:18 -------- d-----w- c:\program files\VSO

2009-09-02 19:39 . 2009-08-28 12:39 28672 ----a-w- c:\windows\system32\Apphlpdm.dll

2009-09-02 19:39 . 2009-08-28 10:15 4240384 ----a-w- c:\windows\system32\GameUXLegacyGDFs.dll

2009-08-29 00:31 . 2009-08-29 00:31 -------- d-----w- c:\windows\system32\EventProviders

2009-08-28 20:36 . 2009-08-28 20:37 -------- d-----w- c:\users\Sofie\AppData\Roaming\HpUpdate

2009-08-28 20:35 . 2009-08-28 20:35 -------- d-----w- c:\windows\Hewlett-Packard

2009-08-26 11:40 . 2009-09-14 10:21 -------- d-----w- c:\program files\High Quality Photo Resizer

2009-08-26 07:07 . 2009-06-22 10:22 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2009-08-22 15:34 . 2009-08-22 16:00 -------- d-----w- c:\programdata\Bandoo

2009-08-22 15:34 . 2009-08-22 15:34 -------- d-----w- c:\program files\Bandoo

2009-08-22 11:08 . 2009-08-22 11:08 -------- d-----w- c:\programdata\Fujitsu

2009-08-22 11:08 . 2009-08-22 11:08 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Fujitsu

2009-08-22 11:08 . 2009-08-22 11:08 -------- d-----w- c:\program files\Fujitsu

2009-08-22 10:22 . 2009-08-22 10:22 -------- d-----w- c:\program files\Enigma Software Group

2009-08-22 08:43 . 2009-08-22 08:47 -------- d-----w- c:\programdata\HDBR31

2009-08-20 20:37 . 2009-08-22 11:16 -------- d-----w- C:\temp

2009-08-19 19:27 . 2009-07-25 03:23 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll

2009-08-19 19:27 . 2009-09-08 12:50 -------- d-----w- c:\program files\Java

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-09-16 08:36 . 2008-04-09 10:17 653034 ----a-w- c:\windows\system32\perfh010.dat

2009-09-16 08:36 . 2008-04-09 10:17 119750 ----a-w- c:\windows\system32\perfc010.dat

2009-09-16 08:36 . 2008-04-09 09:53 667352 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2009-09-16 08:36 . 2008-04-09 09:53 126854 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2009-09-16 08:36 . 2008-04-09 09:32 659180 ----a-w- c:\windows\system32\perfh00C.dat

2009-09-16 08:36 . 2008-04-09 09:32 122976 ----a-w- c:\windows\system32\perfc00C.dat

2009-09-14 11:38 . 2009-07-02 17:30 -------- d-----w- c:\program files\Google

2009-09-14 10:20 . 2009-07-22 18:02 -------- d-----w- c:\program files\HP

2009-09-14 09:57 . 2009-07-22 18:00 -------- d-----w- c:\programdata\HP

2009-09-14 09:34 . 2008-10-14 00:47 -------- d-----w- c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-09-14 08:16 . 2009-07-02 17:30 -------- d-----w- c:\program files\Picasa2

2009-09-10 07:42 . 2006-11-02 11:18 -------- d-----w- c:\program files\Windows Mail

2009-09-03 12:05 . 2009-09-03 08:15 47360 ----a-w- c:\users\Sofie\AppData\Roaming\pcouffin.sys

2009-08-28 21:06 . 2009-08-28 21:06 0 ----a-w- c:\users\Sofie\AppData\Roaming\wklnhst.dat

2009-08-22 11:07 . 2009-07-02 17:31 -------- d-----w- c:\program files\Fujitsu Siemens Computers

2009-08-20 20:50 . 2009-07-12 13:30 -------- d-----w- c:\program files\ESET

2009-08-20 19:48 . 2009-07-19 19:58 -------- d-----w- c:\users\Sofie\AppData\Roaming\Bandoo

2009-08-19 09:08 . 2009-08-19 09:08 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_WpdRapi_01_00_00.Wdf

2009-08-18 11:57 . 2009-08-18 11:57 -------- d-----w- c:\programdata\Zylom

2009-08-14 22:47 . 2009-08-14 22:47 -------- dc-h--w- c:\programdata\{81D4BDA8-1F33-4633-B176-8A7E942ABDE1}

2009-08-14 17:07 . 2009-09-09 20:27 897608 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2009-08-14 16:29 . 2009-09-09 20:27 104960 ----a-w- c:\windows\system32\netiohlp.dll

2009-08-14 16:29 . 2009-09-09 20:27 17920 ----a-w- c:\windows\system32\netevent.dll

2009-08-14 14:16 . 2009-09-09 20:27 9728 ----a-w- c:\windows\system32\TCPSVCS.EXE

2009-08-14 14:16 . 2009-09-09 20:27 17920 ----a-w- c:\windows\system32\ROUTE.EXE

2009-08-14 14:16 . 2009-09-09 20:27 11264 ----a-w- c:\windows\system32\MRINFO.EXE

2009-08-14 14:16 . 2009-09-09 20:27 27136 ----a-w- c:\windows\system32\NETSTAT.EXE

2009-08-14 14:16 . 2009-09-09 20:27 19968 ----a-w- c:\windows\system32\ARP.EXE

2009-08-14 14:16 . 2009-09-09 20:27 8704 ----a-w- c:\windows\system32\HOSTNAME.EXE

2009-08-14 14:16 . 2009-09-09 20:27 10240 ----a-w- c:\windows\system32\finger.exe

2009-08-10 14:30 . 2009-08-10 14:30 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_00_00.Wdf

2009-08-07 18:25 . 2009-08-07 18:25 -------- d-----w- c:\programdata\3838B

2009-08-06 05:38 . 2009-08-06 05:38 1060864 ----a-w- c:\windows\system32\MFC71.dll

2009-08-03 22:29 . 2009-08-03 22:29 -------- d-----w- c:\program files\7-Zip

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 403816 ----a-w- c:\windows\system32\OGACheckControl.dll

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 322928 ----a-w- c:\windows\system32\OGAAddin.dll

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 230768 ----a-w- c:\windows\system32\OGAEXEC.exe

2009-07-26 18:05 . 2009-07-26 18:05 -------- d-----w- c:\users\Stevie Wonder\AppData\Roaming\Vodafone

2009-07-25 11:25 . 2009-07-25 11:25 -------- d-----w- c:\users\Sofie\AppData\Roaming\Vodafone

2009-07-25 11:25 . 2009-07-25 11:25 -------- d-----w- c:\programdata\InstallShield

2009-07-25 11:25 . 2009-07-25 11:25 -------- d-----w- c:\programdata\Vodafone

2009-07-25 11:24 . 2009-07-25 11:24 -------- d-----w- c:\program files\Vodafone

2009-07-25 11:24 . 2009-07-25 11:24 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\InstallShield

2009-07-22 18:42 . 2009-07-22 18:42 -------- d-----w- c:\programdata\WEBREG

2009-07-22 18:40 . 2009-07-22 18:40 -------- d-----w- c:\users\Sofie\AppData\Roaming\HP

2009-07-22 18:24 . 2009-07-22 18:24 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Hewlett-Packard

2009-07-19 22:02 . 2009-07-19 22:01 -------- d-----w- c:\programdata\IM

2009-07-19 22:01 . 2009-07-19 22:01 -------- d-----w- c:\programdata\IncrediMail

2009-07-19 19:52 . 2009-07-19 11:50 -------- d-----w- c:\programdata\NOS

2009-07-19 19:52 . 2009-07-19 11:50 -------- d-----w- c:\program files\NOS

2009-07-18 16:06 . 2009-07-28 18:17 827904 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2009-07-18 16:01 . 2009-07-28 18:17 78336 ----a-w- c:\windows\system32\ieencode.dll

2009-07-18 09:46 . 2009-07-28 18:17 26624 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2009-07-17 14:35 . 2009-08-13 19:44 71680 ----a-w- c:\windows\system32\atl.dll

2009-07-14 13:00 . 2009-08-13 19:44 313344 ----a-w- c:\windows\system32\wmpdxm.dll

2009-07-14 12:59 . 2009-08-13 19:44 4096 ----a-w- c:\windows\system32\dxmasf.dll

2009-07-14 12:58 . 2009-08-13 19:44 7680 ----a-w- c:\windows\system32\spwmp.dll

2009-07-14 10:59 . 2009-08-13 19:44 8147456 ----a-w- c:\windows\system32\wmploc.DLL

2009-07-12 13:33 . 2009-07-02 17:46 84808 ----a-w- c:\users\Sofie\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-07-12 13:30 . 2009-07-12 13:30 298104 ----a-w- c:\windows\system32\imon.dll

2009-07-12 13:30 . 2009-07-12 13:30 512096 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\amon.sys

2009-07-12 13:30 . 2009-07-12 13:30 15424 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nod32drv.sys

2009-07-12 13:15 . 2009-07-03 13:09 84808 ----a-w- c:\users\Stevie Wonder\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-07-11 19:32 . 2009-09-09 20:27 513024 ----a-w- c:\windows\system32\wlansvc.dll

2009-07-11 19:32 . 2009-09-09 20:27 302592 ----a-w- c:\windows\system32\wlansec.dll

2009-07-11 19:32 . 2009-09-09 20:27 293376 ----a-w- c:\windows\system32\wlanmsm.dll

2009-07-11 19:29 . 2009-09-09 20:27 127488 ----a-w- c:\windows\system32\L2SecHC.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{EB5CEE80-030A-4ED8-8E20-454E9C68380F}]

2009-08-13 07:40 1862592 ----a-w- c:\program files\Bandoo\Plugins\IE\ieplugin.dll

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-21 1233920]

"msnmsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2009-02-06 3885408]

"Picasa Media Detector"="c:\program files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe" [2008-02-26 443968]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2009-07-17 39408]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-21 125952]

"WindowsWelcomeCenter"="oobefldr.dll" - c:\windows\System32\oobefldr.dll [2008-01-21 2153472]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows Defender"="c:\program files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2008-01-21 1008184]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2008-08-12 150040]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2008-08-12 170520]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2008-08-12 145944]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 39792]

"FSCRecovery"="c:\program files\Fujitsu Siemens Computers\Fujitsu Siemens Computers Recovery\FSCRecoveryReminder.exe" [2008-06-18 268096]

"nod32kui"="c:\program files\Eset\nod32kui.exe" [2009-07-12 949376]

"Google Quick Search Box"="c:\program files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe" [2009-07-17 122368]

"MobileConnect"="c:\program files\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\MobileConnect.exe" [2008-11-04 2087424]

"Windows Mobile-based device management"="c:\windows\WindowsMobile\wmdSync.exe" [2008-01-21 215552]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-07-25 149280]

"Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2009-09-10 1312080]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" - c:\windows\RtHDVCpl.exe [2008-07-16 6253088]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Picasa Media Detector"="c:\program files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe" [2008-02-26 443968]

"fsc-reg"="c:\fsc-reg\fscreg.exe" [2008-08-01 380688]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"AppInit_DLLs"=c:\progra~1\Bandoo\BndHook.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux"=wdmaud.drv

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]

@="Service"

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]

"{13CD0553-BAE3-4FB2-9B55-3E7833C3AFC6}"= Disabled:UDP:c:\program files\IncrediMail\bin\ImpCnt.exe:IncrediMail

"{2DBEF05C-4B99-4228-8AF5-66EEF5968093}"= Disabled:TCP:c:\program files\IncrediMail\bin\ImpCnt.exe:IncrediMail

"{E44032F4-D8E3-4C14-848C-9375BA0F61EC}"= Disabled:UDP:c:\program files\IncrediMail\bin\ImApp.exe:IncrediMail

"{A693E08C-7255-41B2-A815-626696545243}"= Disabled:TCP:c:\program files\IncrediMail\bin\ImApp.exe:IncrediMail

"{BC627C3E-9DA7-4DF2-9B76-EA2D636B540E}"= Disabled:UDP:c:\program files\IncrediMail\bin\IncMail.exe:IncrediMail

"{B770DF78-D7C4-4CA0-B1C1-05445CBFFA65}"= Disabled:TCP:c:\program files\IncrediMail\bin\IncMail.exe:IncrediMail

"{5E291652-AEDF-4DD9-89F9-350D05841319}"= e:\setup\hpznui01.exe:hpznui01.exe

"{97D6595D-6183-4598-ABDB-A87A754B2D46}"= TCP:427|RPort=427|c:\windows\system32\svchost.exe|Svc=HPSLPSVC:SLP_Service

"{09776F99-6738-4A08-8CE4-3E80E9E2BF40}"= c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe:hpqtra08.exe

"{38FD0393-945D-4CF6-852E-FD0D130E58FC}"= c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe:hpqste08.exe

"{CF217E8F-5BA8-4C6F-8B2A-C27E0B38689B}"= c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hposid01.exe:hposid01.exe

"{AD64D546-AB02-4612-93EC-A7878CC41D1E}"= c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqkygrp.exe:hpqkygrp.exe

"{1DD0FF21-E4A0-4183-BE02-BD7BC5B0839F}"= c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpoews01.exe:hpoews01.exe

"{5A2090DB-447D-4BBD-9968-DDA529F1ED25}"= c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpiscnapp.exe:hpiscnapp.exe

"{90A92F02-3050-4B49-8EDC-6830B8109551}"= c:\program files\Common Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqphotocrm.exe:hpqphotocrm.exe

"{1843BD03-9991-43C8-A14A-F730BE3EBDBF}"= c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqsudi.exe:hpqsudi.exe

"{8D6E2099-70F5-4B2E-BB97-3D8B739D8D97}"= c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqpsapp.exe:hpqpsapp.exe

"{D806010E-07E0-4EE6-B0EC-B64E0541467D}"= c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqpse.exe:hpqpse.exe

"{BFC03261-1A7E-48C0-9626-4320D3AE923A}"= c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgplgtupl.exe:hpqgplgtupl.exe

"{14C6C0DD-8F52-4F69-8032-2F1A60D3F527}"= c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe:hpqgpc01.exe

"{B830228A-4BF5-47BF-8CFD-D12CB541200B}"= UDP:990:LocalSubnet:LocalSubnet|IF={B9E2B2AD-EFDF-46CB-B45F-843B126D6133}|%SystemRoot%\system32\svchost.exe|Svc=rapimgr:@%systemroot%\WindowsMobile\wmdSync.exe,-4001

R1 nod32drv;nod32drv;c:\windows\System32\drivers\nod32drv.sys [12/07/2009 15:30 15424]

R2 VMCService;Vodafone Mobile Connect Service;c:\program files\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\VMCService.exe [4/11/2008 11:39 14336]

R3 RTL8187B;Realtek RTL8187B Wireless 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter;c:\windows\System32\drivers\RTL8187B.sys [14/10/2008 2:43 337920]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

WindowsMobile REG_MULTI_SZ wcescomm rapimgr

LocalServiceRestricted REG_MULTI_SZ WcesComm RapiMgr

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

mStart Page = hxxp://www.google.com/ig/redirectdomain?brand=FUJD&bmod=FUJD

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/keyword/%s

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

LSP: c:\windows\system32\imon.dll

LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

DPF: {5D80A6D1-B500-47DA-82B8-EB9875F85B4D} - hxxp://dl.google.com/dl/desktop/nv/GoogleGadgetPluginIEWin.cab

DPF: {D71F9A27-723E-4B8B-B428-B725E47CBA3E} - hxxp://imikimi.com/download/imikimi_plugin_0.5.1.cab

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

HKLM-Run-NPCTray - c:\program files\Norman\npc\bin\npc_tray.exe

HKLM-Run-Belgacom - c:\program files\Belgacom\bin\sprtcmd.exe

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2009-09-17 16:10

Windows 6.0.6001 Service Pack 1 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

msnmsgr = "c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background??s

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10c.exe,-101"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10c.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker3"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

Voltooingstijd: 2009-09-17 16:13

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-09-17 14:13

Pre-Run: 66.709.155.840 bytes beschikbaar

Post-Run: 66.513.547.264 bytes beschikbaar

273 --- E O F --- 2009-09-17 10:13

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:15:53, on 17/09/2009

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18294)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\FSC Launch Manager\LaunchMgr.exe

C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe

C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\MobileConnect.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\system32\notepad.exe

C:\Windows\Explorer.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Bandoo IE Plugin - {EB5CEE80-030A-4ED8-8E20-454E9C68380F} - C:\Program Files\Bandoo\Plugins\IE\ieplugin.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FSCRecovery] c:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\Fujitsu Siemens Computers Recovery\FSCRecoveryReminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Launch Manager] C:\PROGRA~1\FSCLAU~1\LAUNCH~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Google Quick Search Box] "C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe" /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [MobileConnect] %programfiles%\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\MobileConnect.exe /silent

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [fsc-reg] c:\fsc-reg\fscreg.exe (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O16 - DPF: {4A85DBE0-BFB2-4119-8401-186A7C6EB653} - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/mjss/MJSS.cab109791.cab

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {5D80A6D1-B500-47DA-82B8-EB9875F85B4D} (Google Gadget Control) - http://dl.google.com/dl/desktop/nv/GoogleGadgetPluginIEWin.cab

O16 - DPF: {9122D757-5A4F-4768-82C5-B4171D8556A7} (PhotoPickConvert Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/PhotoSwap/PhtPkMSN.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {D71F9A27-723E-4B8B-B428-B725E47CBA3E} - http://imikimi.com/download/imikimi_plugin_0.5.1.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O20 - AppInit_DLLs: c:\PROGRA~1\Bandoo\BndHook.dll

O23 - Service: Bandoo Coordinator - Discordia Limited - C:\PROGRA~1\Bandoo\Bandoo.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Supportsoft\bin\ssrc.exe

O23 - Service: Fujitsu Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Technology Solutions - C:\Program Files\Fujitsu\SystemDiagnostics\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

O23 - Service: Vodafone Mobile Connect Service (VMCService) - Vodafone - C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\VMCService.exe

--

End of file - 8200 bytes

p.s. Internet is enkel nog beschikbaar met kabel draadloos gaat niet

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen


×
×
 • Nieuwe aanmaken...