Ga naar inhoud

Partities wijzigen


raspoetin
 Delen

Aanbevolen berichten

Ik werk met Windows XP pro. Mijn harde schijf is in twee partities verdeeld: Lokaal station (C:) 75.4 GB en DSK1_VOL2 (D:) 77.2GB.

Voor het ogenblik heb ik maar 10GB over op mijn lokaal station C dus had ik graag 50GB willen overhevelen van de D naar de C.

Vraag 1, is dit mogelijk?

Vraag 2, hoe moet ik dat doen?

Link naar reactie
Delen op andere sites


Kan je niet bestanden overbrengen naar de D schijf?

Bedenk als je een grote schijf maak dat je ook de risico hebt dat je gegevens kwijt ben bij computer probleem.

Schijf vergroten kunnen alleen expert.

Kijk eerst of je bestanden kan overzetten naar D want 75 GB bijna vol kan alleen door bestanden zoals mp3, films of zo ofwel zware games.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ik zou dit eerst doen alsvorens verder te gaan.

Download

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/tools/security_tools/hijackthis

Dubbelklik op HJTInstall.exe

Klik op "Do a systemscan and save a logfile".

Zet hier dat logje aan je volgende bericht.

Bij Vista moet je eerst met rechterknopmuis klikken op Hijackthis en run as administrator.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ziehier dat log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 9:57:38, on 21/09/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\WINDOWS\system32\beidservicecrl.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Belgium Identity Card\beidsystemtray.exe

C:\Program Files\D-Link\AirPlus G\AirGCFG.exe

C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

C:\WINDOWS\system32\NotifyPhoneBook.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\Program Files\DNA\btdna.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE

C:\My Download Files\CalCheck.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll

O2 - BHO: Solid State Networks IE Browser Plugin - {BD08A9D5-0E5C-4f42-99A3-C0CB5E860557} - C:\WINDOWS\system32\SolidStateNetworks\SolidStateION\solidax.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BearShareMediaBar.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [AME_CSA] rundll32 amecsa.cpl,RUN_DLL

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beidsystemtray] C:\Program Files\Belgium Identity Card\beidsystemtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link AirPlus G] C:\Program Files\D-Link\AirPlus G\AirGCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Nokia FastStart] "C:\Program Files\Nokia\Nokia Music\NokiaMusic.exe" /command:faststart

O4 - HKLM\..\Run: [Google Quick Search Box] "C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe" /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Error Safe] "C:\Program Files\Error Safe\ers.exe" /min

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bitTorrent DNA] "C:\Program Files\DNA\btdna.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: NewShortcut1.lnk = ?

O4 - Global Startup: TotalMedia BackUp & Recorder Monitor.lnk = ?

O4 - Global Startup: Ulead Photo Express 4.0 SE Calendar Checker .lnk = C:\My Download Files\CalCheck.exe

O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1105\nl-be\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - Sign In

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe achtergrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-be\msntabres.dll.mui/229?5ff1590ab94d759ac9776e3fb67525

O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe voorgrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-be\msntabres.dll.mui/230?5ff1590ab94d759ac9776e3fb67525

O9 - Extra button: HP Clipboek - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (CDownloadCtrl Object) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_2.3.7.109.cab

O16 - DPF: {3DCEC959-378A-4922-AD7E-FD5C925D927F} (Disney Online Games ActiveX Control) - http://disney.go.com/pirates/online/testActiveX/built/signed/DisneyOnlineGames.cab

O16 - DPF: {4C563F3F-5621-4F23-BAC8-6B84DCA61AB2} (GoonzuGlobal_downloader Control) - http://cdn.goonzu.com/gscdnSkins/GoonzuGlobal_downloader1222.cab

O16 - DPF: {62D21B0B-D96F-45F7-968E-7DC16E31FE57} (DazoinControl Class) - http://tcrew.gamengame.com/activex/DazoinActiveXE.cab

O16 - DPF: {69EF49E5-FE46-4B92-B5FA-2193AB7A6B8A} (GameLauncher Control) - http://www.acclaim.com/cabs/acclaim_v5.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1189602501328

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.new2.foto.com/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {7C5D062A-7A1E-4A46-A02B-A928084CBD66} (MLauncherNew Class) - http://legendofares.netgame.com/download/MusaLauncherNew.cab

O16 - DPF: {BD08A9D5-0E5C-4F42-99A3-C0CB5E860557} (CSolidBrowserObj Object) - http://www.playwhat.com/solidPlugin/solidstateion.cab

O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Alpha Networks Inc. - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: eID CRL Service - Zetes - C:\WINDOWS\system32\beidservicecrl.exe

O23 - Service: eID Privacy Service - Zetes - C:\WINDOWS\system32\beidservicepcsc.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Supportsoft\bin\ssrc.exe

--

End of file - 13740 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Vóór je aan de slag gaat met die partities, zou je best eerst de rotzooi van je PC halen.

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BearShareMediaBar.dll (file missing)

O4 - HKCU\..\Run: [Error Safe] "C:\Program Files\Error Safe\ers.exe" /min

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder). De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes' Anti-Malware 1.41

Database versie: 2841

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

22/09/2009 10:35:14

mbam-log-2009-09-22 (10-35-14).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 104729

Verstreken tijd: 5 minute(s), 32 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 4

Registerwaarden geïnfecteerd: 3

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 10

Bestanden geïnfecteerd: 15

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{e12bff69-38a7-406e-a8ef-2738107a7831} (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\RegistrySmart (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Security Tools (Trojan.Zlob) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\UpMedia (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders\c:\program files\registrysmart\(default) (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders\c:\program files\registrysmart\microsoft.vc80.mfc\(default) (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders\c:\program files\registrysmart\microsoft.vc80.crt\(default) (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

C:\Documents and Settings\Remi\Application Data\RegistrySmart (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Remi\Application Data\RegistrySmart\Log (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyGlobalSearch (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\PopsMedia Site Adviser (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\RegistrySmart (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\RegistrySmart\Microsoft.VC80.CRT (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\RegistrySmart\Microsoft.VC80.MFC (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\UpMedia (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:

C:\Documents and Settings\Remi\Application Data\RegistrySmart\Errors.stg (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Remi\Application Data\RegistrySmart\Results.stg (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Remi\Application Data\RegistrySmart\Log\2007 Jul 08 - 09_21_05 PM_593.log (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Remi\Application Data\RegistrySmart\Log\2007 Jul 08 - 09_29_56 AM_687.log (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Remi\Application Data\RegistrySmart\Log\2007 Jul 08 - 09_29_57 AM_703.log (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Remi\Application Data\RegistrySmart\Log\2007 Jul 09 - 09_20_39 AM_781.log (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Remi\Application Data\RegistrySmart\Log\2007 Sep 25 - 10_56_36 PM_468.log (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Remi\Application Data\RegistrySmart\Log\2007 Sep 25 - 10_56_38 PM_437.log (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Remi\Application Data\RegistrySmart\Log\2007 Sep 25 - 10_58_25 AM_906.log (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Remi\Application Data\RegistrySmart\Log\2007 Sep 25 - 10_58_28 AM_390.log (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Remi\Application Data\RegistrySmart\Log\2007 Sep 26 - 08_22_02 AM_921.log (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Remi\Application Data\RegistrySmart\Log\2007 Sep 26 - 08_22_06 AM_046.log (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\Api32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\kernel32.exe (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\Tasks\RegistrySmart Scheduled Scan.job (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

En nu HijackThis log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:36:53, on 22/09/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\WINDOWS\system32\beidservicecrl.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Belgium Identity Card\beidsystemtray.exe

C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe

C:\WINDOWS\system32\NotifyPhoneBook.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\DNA\btdna.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE

C:\My Download Files\CalCheck.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll

O2 - BHO: Solid State Networks IE Browser Plugin - {BD08A9D5-0E5C-4f42-99A3-C0CB5E860557} - C:\WINDOWS\system32\SolidStateNetworks\SolidStateION\solidax.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [AME_CSA] rundll32 amecsa.cpl,RUN_DLL

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beidsystemtray] C:\Program Files\Belgium Identity Card\beidsystemtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Nokia FastStart] "C:\Program Files\Nokia\Nokia Music\NokiaMusic.exe" /command:faststart

O4 - HKLM\..\Run: [Google Quick Search Box] "C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe" /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bitTorrent DNA] "C:\Program Files\DNA\btdna.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: NewShortcut1.lnk = ?

O4 - Global Startup: TotalMedia BackUp & Recorder Monitor.lnk = ?

O4 - Global Startup: Ulead Photo Express 4.0 SE Calendar Checker .lnk = C:\My Download Files\CalCheck.exe

O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1105\nl-be\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - Sign In

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe achtergrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-be\msntabres.dll.mui/229?5ff1590ab94d759ac9776e3fb67525

O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe voorgrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-be\msntabres.dll.mui/230?5ff1590ab94d759ac9776e3fb67525

O9 - Extra button: HP Clipboek - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (CDownloadCtrl Object) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_2.3.7.109.cab

O16 - DPF: {3DCEC959-378A-4922-AD7E-FD5C925D927F} (Disney Online Games ActiveX Control) - http://disney.go.com/pirates/online/testActiveX/built/signed/DisneyOnlineGames.cab

O16 - DPF: {4C563F3F-5621-4F23-BAC8-6B84DCA61AB2} (GoonzuGlobal_downloader Control) - http://cdn.goonzu.com/gscdnSkins/GoonzuGlobal_downloader1222.cab

O16 - DPF: {62D21B0B-D96F-45F7-968E-7DC16E31FE57} (DazoinControl Class) - http://tcrew.gamengame.com/activex/DazoinActiveXE.cab

O16 - DPF: {69EF49E5-FE46-4B92-B5FA-2193AB7A6B8A} (GameLauncher Control) - http://www.acclaim.com/cabs/acclaim_v5.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1189602501328

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.new2.foto.com/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {7C5D062A-7A1E-4A46-A02B-A928084CBD66} (MLauncherNew Class) - http://legendofares.netgame.com/download/MusaLauncherNew.cab

O16 - DPF: {BD08A9D5-0E5C-4F42-99A3-C0CB5E860557} (CSolidBrowserObj Object) - http://www.playwhat.com/solidPlugin/solidstateion.cab

O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Alpha Networks Inc. - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: eID CRL Service - Zetes - C:\WINDOWS\system32\beidservicecrl.exe

O23 - Service: eID Privacy Service - Zetes - C:\WINDOWS\system32\beidservicepcsc.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Supportsoft\bin\ssrc.exe

--

End of file - 13353 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit ziet er al een flink stuk beter uit (was ook nodig) :-)

Maar toch nog - als extraatje - nog even dit :

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!


 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 09-09-23.02 - Remi 24/09/2009 14:02.1.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.32.1043.18.1023.612 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Remi\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: avast! antivirus 4.8.1351 [VPS 090923-0] *On-access scanning disabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Ulead Photo Express 4.0 SE Calendar Checker .lnk

c:\documents and settings\Remi\Application Data\Microsoft\Clip Organizer\mstore10.mgc

c:\documents and settings\Remi\Application Data\Microsoft\Clip Organizer\Offic10.MGC

c:\program files\Common Files\Real\WeatherBug\MiniBugTransporter.dll

c:\recycler\S-1-5-21-484763869-515967899-839522115-1003

c:\windows\Installer\12545e2.msi

c:\windows\Installer\12e05c2.msi

c:\windows\Installer\13904.msi

c:\windows\Installer\13ade38.msi

c:\windows\Installer\13b961e.msi

c:\windows\Installer\158ab8.msp

c:\windows\Installer\16973ef.msi

c:\windows\Installer\170273.msp

c:\windows\Installer\1c4f693.msp

c:\windows\Installer\1c4f6ba.msp

c:\windows\Installer\1c4f6bb.msp

c:\windows\Installer\1c4f6bc.msp

c:\windows\Installer\1c4f6bd.msp

c:\windows\Installer\1c4f6d2.msp

c:\windows\Installer\1c4f6e7.msp

c:\windows\Installer\1c4f6fc.msp

c:\windows\Installer\1ce704a.msp

c:\windows\Installer\1ce705f.msp

c:\windows\Installer\1ce7074.msp

c:\windows\Installer\1d292b.msi

c:\windows\Installer\1dd4dc.msi

c:\windows\Installer\1dd4e2.msi

c:\windows\Installer\1e015a.msi

c:\windows\Installer\1e1e46.msp

c:\windows\Installer\1f274a.msp

c:\windows\Installer\21a19fb.msp

c:\windows\Installer\21a1a10.msp

c:\windows\Installer\21a1a25.msp

c:\windows\Installer\232071.msp

c:\windows\Installer\232086.msp

c:\windows\Installer\254f8b.msi

c:\windows\Installer\27e3c0.msi

c:\windows\Installer\2897a8.msi

c:\windows\Installer\2897ae.msi

c:\windows\Installer\2897bb.msi

c:\windows\Installer\2897c1.msi

c:\windows\Installer\2897c7.msi

c:\windows\Installer\2897cd.msi

c:\windows\Installer\2897d3.msi

c:\windows\Installer\2897d9.msi

c:\windows\Installer\290fba.msi

c:\windows\Installer\29202e1.msp

c:\windows\Installer\29202f6.msp

c:\windows\Installer\292030b.msp

c:\windows\Installer\2bdda25.msp

c:\windows\Installer\2e7d27.msp

c:\windows\Installer\2e7d3d.msp

c:\windows\Installer\2e7d47.msp

c:\windows\Installer\2e7d52.msp

c:\windows\Installer\2e7d68.msp

c:\windows\Installer\2e7d7e.msp

c:\windows\Installer\2e7d93.msp

c:\windows\Installer\2f9e7ce.msp

c:\windows\Installer\2f9e7e2.msp

c:\windows\Installer\2f9e802.msp

c:\windows\Installer\2f9e818.msp

c:\windows\Installer\2f9e832.msp

c:\windows\Installer\2f9e84a.msp

c:\windows\Installer\2f9e860.msp

c:\windows\Installer\2f9e87a.msp

c:\windows\Installer\30dbb1e.msp

c:\windows\Installer\3240b37.msp

c:\windows\Installer\3240b4c.msp

c:\windows\Installer\3dd08.msi

c:\windows\Installer\4019f0.msi

c:\windows\Installer\401a04.msp

c:\windows\Installer\45cc7.msi

c:\windows\Installer\468654.msp

c:\windows\Installer\4bf2d9.msi

c:\windows\Installer\4bf2f3.msi

c:\windows\Installer\4fb2b8e.msp

c:\windows\Installer\4fb2ba3.msp

c:\windows\Installer\4fb2bb8.msp

c:\windows\Installer\536fd08.msp

c:\windows\Installer\536fd2f.msp

c:\windows\Installer\53e94e7.msi

c:\windows\Installer\541636.msi

c:\windows\Installer\63e2f46.msi

c:\windows\Installer\662a61b.msi

c:\windows\Installer\68a1b7.msi

c:\windows\Installer\6edb3.msi

c:\windows\Installer\6fe095.msi

c:\windows\Installer\804c3.msi

c:\windows\Installer\804c9.msi

c:\windows\Installer\804cf.msi

c:\windows\Installer\804d5.msi

c:\windows\Installer\804db.msi

c:\windows\Installer\804e1.msi

c:\windows\Installer\804eb.msi

c:\windows\Installer\804f1.msi

c:\windows\Installer\804fd.msi

c:\windows\Installer\80503.msi

c:\windows\Installer\8050d.msi

c:\windows\Installer\80513.msi

c:\windows\Installer\80519.msi

c:\windows\Installer\8051f.msi

c:\windows\Installer\80525.msi

c:\windows\Installer\8052f.msi

c:\windows\Installer\80537.msi

c:\windows\Installer\80547.msi

c:\windows\Installer\8054d.msi

c:\windows\Installer\80553.msi

c:\windows\Installer\82ca99.msi

c:\windows\Installer\8e421.msp

c:\windows\Installer\befa4.msi

c:\windows\Installer\c9864.msi

c:\windows\Installer\d2a57.msp

c:\windows\Installer\dbf5c.msi

c:\windows\Installer\e97bbd.msp

c:\windows\Installer\e97bd2.msp

c:\windows\Installer\e97be7.msp

c:\windows\Installer\e97bfd.msp

c:\windows\Installer\e97c12.msp

c:\windows\system32\1212074685.dat

c:\windows\system32\AutoRun.inf

c:\windows\system32\Cache

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-08-24 to 2009-09-24 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-09-22 08:28 . 2009-09-22 08:28 -------- d-----w- c:\documents and settings\Remi\Application Data\Malwarebytes

2009-09-22 08:28 . 2009-09-10 12:54 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-09-22 08:28 . 2009-09-22 08:28 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2009-09-22 08:28 . 2009-09-10 12:53 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-09-22 08:28 . 2009-09-22 08:28 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-09-22 08:21 . 2009-09-22 08:21 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP

2009-09-21 07:57 . 2009-09-21 07:57 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2009-09-14 07:49 . 2009-09-23 20:00 -------- d--h--r- c:\documents and settings\Remi\Onlangs geopend

2009-09-06 11:59 . 2009-09-06 12:01 45 ----a-w- c:\documents and settings\Remi\jagex_runescape_preferences2.dat

2009-09-03 12:11 . 2009-09-03 12:11 -------- d-----w- c:\documents and settings\Remi\Local Settings\Application Data\ArcSoft

2009-09-03 12:11 . 2009-09-03 12:22 -------- d-----w- c:\documents and settings\Remi\Application Data\ArcSoft

2009-09-03 12:09 . 2008-01-29 08:02 11392 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\archlp.sys

2009-09-03 12:08 . 2009-09-04 19:53 -------- d--h--w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ArcSoft

2009-09-03 12:07 . 2008-08-08 14:31 61440 ----a-w- c:\windows\system32\MMCEDT.exe

2009-09-03 12:07 . 2007-04-19 07:39 256768 ----a-w- c:\windows\system32\MSLURT.dll

2009-09-03 12:07 . 2007-04-19 07:39 400128 ----a-w- c:\windows\system32\MSLUP60.dll

2009-09-03 11:57 . 2006-11-10 13:05 18688 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\afc.sys

2009-09-03 11:56 . 2009-09-03 11:57 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\ArcSoft

2009-09-03 11:53 . 2009-09-03 11:53 -------- d-----w- c:\windows\MCE_Codec

2009-09-03 11:53 . 2009-09-03 11:53 -------- d-----w- c:\program files\USB_video_device

2009-09-03 08:02 . 2009-09-03 08:02 -------- d-----w- c:\documents and settings\Remi\Application Data\HpUpdate

2009-09-03 08:02 . 2009-09-03 08:02 -------- d-----w- c:\windows\Hewlett-Packard

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-09-24 12:06 . 2009-05-15 06:46 -------- d-----w- c:\documents and settings\Remi\Application Data\DNA

2009-09-24 05:11 . 2009-05-15 06:46 -------- d-----w- c:\program files\DNA

2009-09-23 16:05 . 2008-11-15 15:56 -------- d-----w- c:\program files\Steam

2009-09-06 12:49 . 2008-10-26 16:44 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\NexonEU

2009-09-06 12:24 . 2009-05-23 09:04 421888 -c--a-w- c:\windows\NEXON_EU_DownloaderUpdater.exe

2009-09-06 12:01 . 2008-07-04 16:45 37 -c--a-w- c:\documents and settings\Remi\jagex_runescape_preferences.dat

2009-09-04 19:53 . 2005-11-18 14:37 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-09-03 12:25 . 2005-11-24 14:45 -------- d-----w- c:\program files\Java

2009-09-03 12:07 . 2005-12-06 09:22 -------- d-----w- c:\program files\ArcSoft

2009-08-17 16:10 . 2005-11-18 15:31 1279456 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2009-08-17 16:06 . 2005-11-18 15:31 93392 -c--a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon.sys

2009-08-17 16:06 . 2005-11-18 15:31 94160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon2.sys

2009-08-17 16:05 . 2008-04-06 06:45 114768 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2009-08-17 16:05 . 2008-04-06 06:45 20560 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2009-08-17 16:04 . 2005-11-18 15:31 51376 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2009-08-17 16:04 . 2005-11-18 15:31 23152 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys

2009-08-17 16:03 . 2005-11-18 15:31 26944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aavmker4.sys

2009-08-17 16:02 . 2005-11-18 15:31 97480 ----a-w- c:\windows\system32\AVASTSS.scr

2009-08-05 09:01 . 2006-03-02 12:00 205312 ----a-w- c:\windows\system32\mswebdvd.dll

2009-08-03 07:53 . 2009-08-03 07:53 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2009-07-25 03:23 . 2008-12-20 06:50 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll

2009-07-17 19:04 . 2006-03-02 12:00 58880 ----a-w- c:\windows\system32\atl.dll

2009-07-15 12:24 . 2007-08-30 16:18 88008 ----a-w- c:\documents and settings\Remi\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-07-13 21:43 . 2006-03-02 12:00 286208 ----a-w- c:\windows\system32\wmpdxm.dll

2009-07-05 07:24 . 2009-07-05 07:20 125172 ----a-w- c:\windows\hpqins00.dat

2009-07-03 17:00 . 2006-03-02 12:00 915456 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2006-08-13 10:01 . 2006-08-13 10:01 774144 -c----w- c:\program files\RngInterstitial.dll

2007-07-10 07:19 . 2007-07-10 07:19 60526 -c----w- c:\program files\mozilla firefox\components\jar50.dll

2007-07-10 07:19 . 2007-07-10 07:19 49256 -c----w- c:\program files\mozilla firefox\components\jsd3250.dll

2007-07-10 07:19 . 2007-07-10 07:19 166000 -c----w- c:\program files\mozilla firefox\components\xpinstal.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-14 1695232]

"NBJ"="c:\program files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe" [2004-09-22 1871872]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2009-04-09 39408]

"BitTorrent DNA"="c:\program files\DNA\btdna.exe" [2009-05-15 342848]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-08-11 7630848]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2006-08-11 86016]

"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-08-17 81000]

"Adobe Photo Downloader"="c:\program files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe" [2007-03-22 63712]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-03-11 49152]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"InCD"="c:\program files\Ahead\InCD\InCD.exe" [2004-10-18 1315840]

"RemoteControl"="c:\program files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2003-10-31 32768]

"beidsystemtray"="c:\program files\Belgium Identity Card\beidsystemtray.exe" [2007-02-19 188416]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-15 39792]

"ANIWZCS2Service"="c:\program files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe" [2006-06-29 49152]

"Google Quick Search Box"="c:\program files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe" [2009-04-09 68592]

"ArcSoft Connection Service"="c:\program files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe" [2009-07-10 195072]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-07-25 149280]

"Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2009-09-10 1312080]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" - c:\windows\soundman.exe [2006-08-03 577536]

"nwiz"="nwiz.exe" - c:\windows\system32\nwiz.exe [2006-08-11 1519616]

"AME_CSA"="amecsa.cpl" - c:\windows\system32\AmeCSA.cpl [2002-10-30 757760]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2008-3-25 214360]

Logitech SetPoint.lnk - c:\program files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2005-11-22 598016]

Microsoft Office.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-2-13 83360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusOverride"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\usmt\\migwiz.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\NEXON\\EuropeMapleStory\\Patcher.exe"=

"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqnrs08.exe"=

"c:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\NexonUS\\NGM\\NGM.exe"=

"c:\\WINDOWS\\Downloaded Program Files\\PurpleBean.exe"=

"c:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\NexonEU\\NGM\\NGM.exe"=

"c:\\Program Files\\Steam\\SteamApps\\blackhawkgun\\counter-strike source\\hl2.exe"=

"c:\\Program Files\\DNA\\btdna.exe"=

"c:\\Nexon\\NEXON_EU_Downloader\\NEXON_EU_Downloader_Engine.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"33670:TCP"= 33670:TCP:*:Disabled:SolidNetworkManager

"33670:UDP"= 33670:UDP:*:Disabled:SolidNetworkManager

"8413:TCP"= 8413:TCP:BitCometLite 8413 TCP

"8413:UDP"= 8413:UDP:BitCometLite 8413 UDP

R1 archlp;archlp;c:\windows\system32\drivers\archlp.sys [3/09/2009 14:09 11392]

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [6/04/2008 8:45 114768]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [6/04/2008 8:45 20560]

R2 eID CRL Service;eID CRL Service;c:\windows\system32\beidservicecrl.exe [19/02/2007 15:16 225280]

R3 cxbu0wdm;CardMan 3x21;c:\windows\system32\drivers\cxbu0wdm.sys [11/04/2005 15:07 91008]

S3 AmeAtmPc;AmeAtmPc;c:\windows\system32\drivers\ameatmpc.sys [23/11/2005 9:31 118391]

S3 AtmElan;ATM geëmuleerde LAN;c:\windows\system32\drivers\atmlane.sys [2/03/2006 14:00 55808]

S3 AtmLane;ATM LAN-emulatie;c:\windows\system32\drivers\atmlane.sys [2/03/2006 14:00 55808]

S3 eID Privacy Service;eID Privacy Service;c:\windows\system32\beidservicepcsc.exe [19/02/2007 15:16 331776]

S3 Mkd2kfNt;Mkd2kfNt;c:\windows\system32\drivers\Mkd2kfNT.sys [23/05/2009 12:28 131072]

S3 Mkd2Nadr;Mkd2Nadr;c:\windows\system32\drivers\Mkd2Nadr.sys [23/05/2009 12:28 79104]

S3 XDva136;XDva136;\??\c:\windows\system32\XDva136.sys --> c:\windows\system32\XDva136.sys [?]

S3 XDva164;XDva164;\??\c:\windows\system32\XDva164.sys --> c:\windows\system32\XDva164.sys [?]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}]

"c:\windows\system32\rundll32.exe" "c:\windows\system32\iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2009-08-26 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2007-06-03 11:42]

2009-09-24 c:\windows\Tasks\Controleren op updates voor Windows Live Toolbar.job

- c:\program files\Windows Live Toolbar\MSNTBUP.EXE [2006-10-10 22:25]

2009-08-22 c:\windows\Tasks\OGADaily.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 16:04]

2009-09-24 c:\windows\Tasks\OGALogon.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 16:04]

2009-09-24 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{18D8CD1D-A02D-40E5-91F2-0FCF3AB8BE48}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2006-10-17 02:31]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

uSearchURL,(Default) = hxxp://g.msn.be/0SENLBE/SAOS01?FORM=TOOLBR

IE: &MSN Search - c:\program files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1105\nl-be\msntb.dll/search.htm

IE: &Windows Live Search - c:\program files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

IE: Add to Windows &Live Favorites - Sign In

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

IE: Openen in een nieuwe achtergrondtab - c:\program files\Windows Live Toolbar\Components\nl-be\msntabres.dll.mui/229?5ff1590ab94d759ac9776e3fb67525

IE: Openen in een nieuwe voorgrondtab - c:\program files\Windows Live Toolbar\Components\nl-be\msntabres.dll.mui/230?5ff1590ab94d759ac9776e3fb67525

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\Java\classes\xmldso.cab

DPF: {4C563F3F-5621-4F23-BAC8-6B84DCA61AB2} - hxxp://cdn.goonzu.com/gscdnSkins/GoonzuGlobal_downloader1222.cab

DPF: {62D21B0B-D96F-45F7-968E-7DC16E31FE57} - hxxp://tcrew.gamengame.com/activex/DazoinActiveXE.cab

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

HKCU-Run-updateMgr - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe

HKLM-Run-Nokia FastStart - c:\program files\Nokia\Nokia Music\NokiaMusic.exe

SafeBoot-AVG Anti-Spyware Driver

SafeBoot-AVG Anti-Spyware Guard

AddRemove-BearShare MediaBar - c:\program files\BearShare Applications\BearShare MediaBar\Uninstall.exe

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2009-09-24 14:07

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10c.exe,-101"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\LocalServer32]

@="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10c.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker3"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

Voltooingstijd: 2009-09-24 14:09

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-09-24 12:09

Pre-Run: 12.325.916.672 bytes beschikbaar

Post-Run: 12.347.166.720 bytes beschikbaar

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

345 --- E O F --- 2009-09-09 20:42

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...