Ga naar inhoud

traaaaaag


gwsanders
 Delen

Aanbevolen berichten

Ik heb een Dell inspairon 5160 laptop.

eigelijk al veel te lang is deze erg traag.

zelfs bij het intikken van text blijft de computer regelmatig even hangen.

ik heb ccleaner gedraaid en mijn scanner is van avast.

defragmentatie, de meeste hardware drivers geupdatetteteted.

oude software verwijderd enz

moet xp er opnieuw op of kan het anders.

ik heb de orginele xp schijf, maar dan moeten alle updates er ook opnieuw op sp1 2 en 3 enz.

ik heb hier vaak via hyjack of zo iets gezien, kan iemand mij opweg helpen????xD

ik hoop dat onderstaande labels of trackbacks niet belangrijk zijn ik weet niet wat het zijn en wat er mee moet.

Gert-Willem

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/tools/security_tools/hijackthis

Dubbelklik op HJTInstall.exe

Klik op "Do a systemscan and save a logfile".

Zet hier dat logje aan je volgende bericht.

Bij Vista moet je eerst met rechterknopmuis klikken op Hijackthis en run as administrator.

Omdat het voor u nieuw is dat zo:

Op het einde krijgt je een log.

Kopieer de hele log

En plak die hier zoals je schrijft.

Dat heeft Kape het liefst.

Daarna zal ik dan Kape verwittigen en zodra hij online is zal hij dan nakijken.

Wilt je hier uploaden dan is dat zo:

Klik hier onder op meer optie

Scoll naar beneden

Klik op beheer bijlage

Bovenaan op Bladeren klikken

Dan uploaden

Even wachten

Je ziet u log of afbeelding of andere dingen.

Venster sluiten.

Reactie versturen.

Hopend u van dienst ben geweest.

Nog iets:

Je moet altijd wat geduld oefenen eer je antwoordt krijgt doch we doen ons best om iedereen zo vlug mogelijk te helpen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:56:59, on 25-9-2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\phpdev5\apache\Apache.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\phpdev5\apache\Apache.exe

C:\Program Files\PC Connectivity

Solution\ServiceLayer.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\BCMSMMSG.exe

C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite

6\LaunchApplication.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSync2.exe

C:\Program Files\I8kfanGUI\I8kfanGUI.exe

C:\Program Files\Windows Desktop

Search\WindowsSearch.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba

Stack\TosBtMng.exe

C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba

Stack\TosA2dp.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba

Stack\TosBtHid.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba

Stack\TosBtHsp.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba

Stack\tosOBEX.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba

Stack\tosBtProc.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet

Explorer\Main,Start Page = http://www.gmail.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet

Explorer\Main,Default_Page_URL =

MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet

Explorer\Main,Default_Search_URL =

Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet

Explorer\Main,Search Page =

Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet

Explorer\Main,Start Page =

MSN.com

R1 -

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet

Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet

Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen -

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program

Files\Common

Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help -

{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program

Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows

Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper -

{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program

Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl -

{E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program

Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [XGIWatchDog] C:\Program

Files\XGI\XWatDog.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RegServer] regserve.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bCMSMMSG] BCMSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [broadcom Wireless Manager UI]

C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program

Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

-startup

O4 - HKLM\..\Run: [avast!]

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program

Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent]

rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher]

"C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program

Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE]

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia

PC Suite 6\PCSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [i8kfangui] C:\Program

Files\I8kfanGUI\I8kfanGUI.exe /startup

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE]

C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE]

C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE]

C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE]

C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: hamachi.lnk = C:\Program

Files\Hamachi\hamachi.exe

O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program

Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program

Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft

Excel -

res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) -

{e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} -

C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 -

{e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} -

C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger -

{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program

Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger -

{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program

Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {01113300-3E00-11D2-8470-0060089874ED}

(Support.com Configuration Class) -

http://pccheckup.dellfix.com/sdccommon/download/tgctlcm.

cab

O16 - DPF: {01A88BB1-1174-41EC-ACCB-963509EAE56B}

(SysProWmi Class) -

http://support.dell.com/systemprofiler/SysPro.CAB

O16 - DPF: {49312E18-AA92-4CC2-BB97-55DEA7BCADD6} (WMI

Class) -

http://support.euro.dell.com/systemprofiler/SysProExe.CA

B

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3}

(MUWebControl Class) -

http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Con

trols/en/x86/client/muweb_site.cab?1219177894484

O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737}

(Windows Live Photo Upload Control) -

G-W's space - Windows Live

MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image

Uploader Control) -

http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploa

der4.cab

O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9}

(Performance Viewer Activex Control) -

https://secure.logmein.com/activex/ractrl.cab?lmi=100

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) -

ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil

Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software -

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software -

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software -

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: dev5_ap1 - Unknown owner -

C:\phpdev5\apache\Apache.exe

O23 - Service: Java Quick Starter

(JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. -

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: SiSoftware Deployment Agent Service

(SandraAgentSrv) - SiSoftware - C:\Program

Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite

2009.SP3c\RpcAgentSrv.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program

Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service

(wltrysvc) - Unknown owner -

C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

--

End of file - 7819 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hier zit alvast geen aanduiding van malware in. Dan gaan we even dieper kijken :

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!


 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 09-09-25.01 - Gert-Willem 26-09-2009 20:27.1.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.511.119 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\nieuwe map\ComboFix.exe

AV: avast! antivirus 4.8.1351 [VPS 090926-0] *On-access scanning disabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\documents and settings\Gert-Willem\Application Data\Microsoft\Clip Organizer\mstore10.mgc

c:\documents and settings\Gert-Willem\Application Data\Microsoft\Clip Organizer\Offic10.MGC

c:\recycler\S-1-5-21-1292428093-1965331169-839522115-1003

c:\windows\Installer\1c05d1d3.msp

c:\windows\Installer\3ecb76.msi

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-08-26 to 2009-09-26 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-09-25 11:56 . 2009-09-25 11:56 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2009-09-25 11:23 . 2009-09-25 11:23 552 ----a-w- c:\windows\system32\d3d8caps.dat

2009-09-25 11:22 . 2009-09-25 11:22 -------- d-----w- c:\program files\CPUID

2009-09-17 06:42 . 2009-02-09 06:37 7808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbser_lowerfltj.sys

2009-09-17 06:42 . 2009-02-09 06:37 7808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbser_lowerflt.sys

2009-09-17 06:42 . 2009-02-09 06:37 22016 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ccdcmbo.sys

2009-09-17 06:42 . 2009-02-09 06:37 659968 ----a-w- c:\windows\system32\nmwcdcocls.dll

2009-09-17 06:42 . 2009-02-09 06:37 17664 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ccdcmb.sys

2009-09-17 06:42 . 2009-02-09 06:32 1112288 ----a-w- c:\windows\system32\wdfcoinstaller01007.dll

2009-09-12 08:18 . 2009-09-25 18:53 -------- d--h--r- c:\documents and settings\Gert-Willem\Onlangs geopend

2009-09-11 18:54 . 2009-09-11 18:54 -------- d-----w- c:\documents and settings\LocalService\Mijn documenten

2009-09-11 18:49 . 2009-09-11 18:49 -------- d-----w- c:\program files\Nitro PDF

2009-09-11 12:39 . 2009-09-11 12:39 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\Gert-Willem\IECompatCache

2009-09-11 12:37 . 2009-09-11 12:37 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\Gert-Willem\PrivacIE

2009-09-09 10:02 . 2009-06-21 21:49 153088 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\triedit.dll

2009-09-01 10:02 . 2009-09-01 10:02 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Office Genuine Advantage

2009-09-01 10:02 . 2009-09-01 10:02 -------- d-----w- c:\documents and settings\Gert-Willem\Application Data\Office Genuine Advantage

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-09-26 18:19 . 2008-08-24 11:06 -------- d-----w- c:\documents and settings\Gert-Willem\Application Data\Hamachi

2009-09-17 06:42 . 2008-12-19 21:25 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations

2009-09-17 06:42 . 2008-08-20 13:32 -------- d-----w- c:\program files\Nokia

2009-09-17 06:39 . 2008-08-20 13:34 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Nokia

2009-08-27 07:04 . 2008-08-20 13:36 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\PC Suite

2009-08-26 20:23 . 2009-08-26 20:23 -------- d-----w- c:\program files\Toshiba

2009-08-26 13:44 . 2009-08-25 21:34 -------- d-----w- c:\program files\Windows Desktop Search

2009-08-26 13:38 . 2004-08-04 12:00 534140 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2009-08-26 13:38 . 2004-08-04 12:00 100548 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2009-08-26 08:35 . 2009-08-26 08:35 -------- d-----w- c:\documents and settings\Gert-Willem\Application Data\Windows Search

2009-08-26 07:04 . 2009-08-26 06:36 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP

2009-08-25 21:37 . 2009-08-25 21:37 -------- d-----w- c:\documents and settings\Gert-Willem\Application Data\Windows Desktop Search

2009-08-25 21:30 . 2009-08-25 21:30 -------- d-----w- c:\program files\Windows Media Connect 2

2009-08-24 09:24 . 2008-08-13 08:22 21808 ----a-w- c:\documents and settings\Gert-Willem\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-08-24 09:23 . 2009-08-13 18:08 2311 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\xml99.tmp

2009-08-24 09:23 . 2009-08-13 18:08 13354 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\xml98.tmp

2009-08-24 09:23 . 2009-08-13 18:08 7189 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\xml97.tmp

2009-08-22 21:22 . 2009-08-22 21:22 -------- d-----w- c:\program files\MSBuild

2009-08-22 21:22 . 2009-08-22 21:22 -------- d-----w- c:\program files\Reference Assemblies

2009-08-19 21:06 . 2009-08-19 21:06 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\PC Drivers HeadQuarters

2009-08-19 21:06 . 2009-08-19 21:06 -------- d-----w- c:\program files\PC Drivers HeadQuarters

2009-08-17 16:10 . 2008-11-15 19:39 1279456 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2009-08-17 16:06 . 2008-11-15 19:39 93392 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon.sys

2009-08-17 16:06 . 2008-11-15 19:39 94160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon2.sys

2009-08-17 16:05 . 2008-11-15 19:39 114768 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2009-08-17 16:05 . 2008-11-15 19:39 20560 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2009-08-17 16:04 . 2008-11-15 19:40 51376 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2009-08-17 16:04 . 2008-11-15 19:40 23152 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys

2009-08-17 16:03 . 2008-11-15 19:40 26944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aavmker4.sys

2009-08-17 16:02 . 2008-11-15 19:40 97480 ----a-w- c:\windows\system32\AvastSS.scr

2009-08-17 09:48 . 2009-05-28 14:09 -------- d-----w- c:\documents and settings\Gert-Willem\Application Data\FileZilla

2009-08-13 17:54 . 2009-08-13 17:54 -------- d-----w- c:\program files\SiSoftware

2009-08-12 18:19 . 2008-12-10 19:50 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2009-08-05 09:01 . 2004-08-04 12:00 205312 ----a-w- c:\windows\system32\mswebdvd.dll

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 403816 ----a-w- c:\windows\system32\OGACheckControl.dll

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 322928 ----a-w- c:\windows\system32\OGAAddin.dll

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 230768 ----a-w- c:\windows\system32\OGAEXEC.exe

2009-07-30 10:24 . 2009-07-30 09:54 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple Computer

2009-07-30 10:05 . 2009-07-30 10:05 -------- d-----w- c:\documents and settings\Gert-Willem\Application Data\Apple Computer

2009-07-30 09:56 . 2009-07-30 09:54 -------- d-----w- c:\program files\QuickTime

2009-07-17 19:04 . 2004-08-04 12:00 58880 ----a-w- c:\windows\system32\atl.dll

2009-07-13 21:43 . 2004-08-04 12:00 286208 ----a-w- c:\windows\system32\wmpdxm.dll

2009-07-03 17:00 . 2004-08-04 12:00 915456 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"PcSync"="c:\program files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSync2.exe" [2006-11-09 1634304]

"i8kfangui"="c:\program files\I8kfanGUI\I8kfanGUI.exe" [2007-02-16 856064]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"XGIWatchDog"="c:\program files\XGI\XWatDog.exe" [2005-05-02 81920]

"Broadcom Wireless Manager UI"="c:\windows\system32\WLTRAY.exe" [2007-03-16 1392640]

"PCSuiteTrayApplication"="c:\program files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe" [2007-01-23 223232]

"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-08-17 81000]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-03-25 148888]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-15 39792]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2009-05-26 413696]

"RegServer"="regserve.exe" - c:\windows\system32\RegServe.exe [2005-05-02 28672]

"BCMSMMSG"="BCMSMMSG.exe" - c:\windows\BCMSMMSG.exe [2003-08-29 122880]

"BluetoothAuthenticationAgent"="bthprops.cpl" - c:\windows\system32\bthprops.cpl [2008-04-14 110592]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

"PcSync"="c:\program files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" [2006-11-09 1634304]

c:\documents and settings\Gert-Willem\Menu Start\Programma's\Opstarten\

hamachi.lnk - c:\program files\Hamachi\hamachi.exe [2008-8-24 625952]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Bluetooth Manager.lnk - c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng1.exe [2005-6-16 49152]

Microsoft Office.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-2-13 83360]

Windows Search.lnk - c:\program files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe [2008-5-26 123904]

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "c:\program files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2009-05-24 304128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\gigabyte2

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Chami\\HTML-Kit\\Bin\\HTMLKit.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Nokia\\Service Layer\\A\\nsl_host_process.exe"=

"c:\\Program Files\\Nokia\\Nokia Software Updater\\nsu_ui_client.exe"=

"c:\\phpdev5\\mysql\\bin\\mysqld-nt.exe"=

"c:\\Program Files\\PoivY.com\\PoivY\\PoivY.exe"=

"c:\\Program Files\\Hamachi\\hamachi.exe"=

"c:\\Program Files\\SiSoftware\\SiSoftware Sandra Lite 2009.SP3c\\RpcAgentSrv.exe"=

"c:\\Program Files\\SiSoftware\\SiSoftware Sandra Lite 2009.SP3c\\WNt500x86\\RpcSandraSrv.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\IcmpSettings]

"AllowInboundEchoRequest"= 1 (0x1)

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [15-11-2008 21:39 114768]

R1 fanio;FanIO driver;c:\windows\system32\drivers\fanio.sys [21-12-2008 12:36 14464]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [15-11-2008 21:39 20560]

R3 Xgiv3;Xgiv3;c:\windows\system32\drivers\Xgiv3m.sys [14-8-2008 19:16 337408]

S2 dev5_ap1;dev5_ap1;c:\phpdev5\Apache\Apache.exe [27-12-2008 22:45 20480]

S3 SandraAgentSrv;SiSoftware Deployment Agent Service;c:\program files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2009.SP3c\RpcAgentSrv.exe [13-8-2009 19:54 98488]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}]

"c:\windows\system32\rundll32.exe" "c:\windows\system32\iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2009-07-01 c:\windows\Tasks\Schijfopruiming.job

- c:\windows\system32\cleanmgr.exe [2004-08-04 17:02]

2009-09-25 c:\windows\Tasks\SyncBack skischool.job

- c:\program files\2BrightSparks\SyncBack\SyncBack.exe [2009-02-20 11:00]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.gmail.com/

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Gert-Willem\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\lyw5dqzs.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://mail.google.com/mail/h/9525eup124dy/?

FF - plugin: c:\documents and settings\Gert-Willem\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\lyw5dqzs.default\extensions\LogMeInClient@logmein.com\plugins\npRACtrl.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2009-09-26 20:58

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10c.exe,-101"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\LocalServer32]

@="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10c.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker3"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(1656)

c:\windows\System32\BCMLogon.dll

.

Voltooingstijd: 2009-09-26 21:05

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-09-26 19:05

Pre-Run: 3.285.389.312 bytes beschikbaar

Post-Run: 3.700.736.000 bytes beschikbaar

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

200 --- E O F --- 2009-09-17 08:36

Link naar reactie
Delen op andere sites


het lijk idd veel sneller te gaan.

een filmpje kan ik de eerste 2 min gewoon bekijken, daar na nog wel veel schokken maar toch sneller. je ziet dat het laden wel snel genoeg gaat maar het afspelen schokt toch.

hardware versnelling op verschillende standen gezet, maakt niet veel uit.

kleurdiepte 16 bit en prestaties staat op beste prestaties.

ik hoop dat je nog wat tips hebt want dit is al veel beter.:-)

Gert-Willem

Link naar reactie
Delen op andere sites

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren en typ: combofix /u

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Verwijder volgende vetgedrukte map met Windows Verkenner : C:\Qoobox (indien nog aanwezig).

Download CCleaner. Klik op deze pagina op één van de mirrorsites van MajorGeeks en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

En kijk HIER eens voor nog wat extra tips.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...