Ga naar inhoud

[OPGELOST] Paginaverkleining


Aanbevolen berichten

Mijn probleem is dat de pagina steeds kleiner wordt als ik op internet een pagina bekijk. Heb hulp ingeroepen bij Pc help en Jurgen gaf mij tips om de invoegtoepassingen een voor een uit te schakelen.Als alles uitgeschakeld is is het probleem wel opgelost, toch kan ik de boosdoener niet vinden. [bij 1 voor 1 uitschakelen]. Kuoi tipte mij om Hyack This te downloaden. De instructies opgevolgd en plak nu mijn HJTlogje in , in de hoop dat ik alles goed heb gedaan. Zo ervaren ben ik toch niet.

cLogfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:40:38, on 29/10/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\GrabIt\GrabIt.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: (no name) - *{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.3.4501.1418\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} (JordanUploader Class) - http://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1160586184185

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--

End of file - 6931 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: (no name) - *{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!

 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Kape, een zenuwachtig gedoe voor een pc-autodidact, maar het is me gelukt om je instructies van gister op te volgen . De Combofix.txt log en de HijackTHis log volgen hier:ComboFix 09-10-30.01 - Fam. Duysens 31/10/2009 14:23.1.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.478.142 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Fam. Duysens\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning disabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-09-28 to 2009-10-31 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-10-29 16:05 . 2009-10-29 16:11 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP

2009-10-29 16:05 . 2009-10-29 16:05 -------- d-----w- c:\program files\SpywareBlaster

2009-10-29 15:39 . 2009-10-29 15:39 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2009-10-19 10:24 . 2009-10-19 10:24 -------- d-----w- c:\documents and settings\Fam. Duysens\Local Settings\Application Data\HEMA Fotoservice

2009-10-18 15:16 . 2007-03-12 14:42 3495784 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx9_33.dll

2009-10-18 15:12 . 2009-10-18 15:12 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\HEMA Fotoservice

2009-10-18 15:12 . 2009-10-18 15:12 -------- d-----w- c:\program files\HEMA Fotoservice

2009-10-05 07:43 . 2009-10-30 17:21 -------- d--h--r- c:\documents and settings\Fam. Duysens\Onlangs geopend

2009-10-01 16:34 . 2009-10-01 16:34 -------- d-----w- c:\documents and settings\Fam. Duysens\Application Data\Office Genuine Advantage

2009-10-01 16:30 . 2009-10-01 16:30 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Office Genuine Advantage

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-10-31 08:43 . 2006-10-30 15:42 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Google Updater

2009-10-25 08:49 . 2001-09-07 12:00 92838 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2009-10-25 08:49 . 2001-09-07 12:00 515250 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2009-10-24 17:54 . 2009-10-18 15:16 39761 ----a-w- c:\documents and settings\Fam. Duysens\Application Data\mdbu.bin

2009-10-22 10:14 . 2009-09-13 11:59 -------- d-----w- c:\documents and settings\Fam. Duysens\Application Data\DigiLeen

2009-09-17 18:01 . 2009-09-17 18:01 -------- d-----w- c:\program files\DigiLeen

2009-09-11 14:20 . 2004-08-03 23:03 136192 ----a-w- c:\windows\system32\msv1_0.dll

2009-09-04 21:05 . 2004-08-03 23:03 58880 ----a-w- c:\windows\system32\msasn1.dll

2009-08-29 08:00 . 2004-08-03 23:03 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2009-08-26 08:02 . 2004-08-03 23:03 247326 ----a-w- c:\windows\system32\strmdll.dll

2009-08-23 08:48 . 2008-08-24 13:32 335240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2009-08-23 08:48 . 2008-08-24 13:32 11952 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

2009-08-23 08:48 . 2007-01-04 12:28 27784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys

2009-08-06 17:24 . 2006-10-11 16:18 327896 ----a-w- c:\windows\system32\wucltui.dll

2009-08-06 17:24 . 2006-10-11 16:18 209632 ----a-w- c:\windows\system32\wuweb.dll

2009-08-06 17:24 . 2006-10-11 16:18 35552 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2009-08-06 17:24 . 2005-05-26 02:16 44768 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2009-08-06 17:24 . 2006-10-11 16:18 53472 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2009-08-06 17:24 . 2004-08-03 23:03 96480 ----a-w- c:\windows\system32\cdm.dll

2009-08-06 17:23 . 2006-10-11 16:18 575704 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2009-08-06 17:23 . 2006-10-12 06:41 274288 ----a-w- c:\windows\system32\mucltui.dll

2009-08-06 17:23 . 2006-10-11 16:18 1929952 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2009-08-06 17:23 . 2005-05-26 02:19 215920 ----a-w- c:\windows\system32\muweb.dll

2009-08-05 09:01 . 2004-08-03 23:03 205312 ----a-w- c:\windows\system32\mswebdvd.dll

2009-08-04 20:59 . 2004-08-03 22:58 2193536 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2009-08-04 17:52 . 2009-08-04 17:52 1193832 ----a-w- c:\windows\system32\FM20.DLL

2009-08-04 17:29 . 2004-08-04 00:58 2070400 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 403816 ----a-w- c:\windows\system32\OGACheckControl.dll

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 322928 ----a-w- c:\windows\system32\OGAAddin.dll

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 230768 ----a-w- c:\windows\system32\OGAEXEC.exe

2009-03-11 21:25 . 2009-03-25 09:17 2831698 -c--a-w- c:\program files\SetupFTD3.8.5.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}"= "c:\program files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll" [2009-09-02 1107200]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}]

2009-09-02 09:58 1107200 ----a-w- c:\program files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}"= "c:\program files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll" [2009-09-02 1107200]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829}]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]

"{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}"= "c:\program files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll" [2009-09-02 1107200]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829}]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-04-04 68856]

"Picasa Media Detector"="c:\program files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe" [2008-08-21 443968]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-08-11 7630848]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2006-08-11 86016]

"SoundMAXPnP"="c:\program files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" [2005-05-20 925696]

"CanonSolutionMenu"="c:\program files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe" [2007-05-15 644696]

"CanonMyPrinter"="c:\program files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe" [2007-04-04 1603152]

"AVG8_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2009-10-17 2025752]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-15 39792]

"nwiz"="nwiz.exe" - c:\windows\system32\nwiz.exe [2006-08-11 1519616]

"High Definition Audio Property Page Shortcut"="HDAShCut.exe" - c:\windows\system32\HdAShCut.exe [2004-10-27 61952]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Picasa Media Detector"="c:\program files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe" [2008-08-21 443968]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter]

2009-08-23 08:48 11952 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Microsoft Office OneNote 2003 Snel Starten.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Microsoft Office OneNote 2003 Snel Starten.lnk

backup=c:\windows\pss\Microsoft Office OneNote 2003 Snel Starten.lnkCommon Startup

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Ahead\\Nero Web\\SetupX.exe"=

"c:\\Program Files\\Nero\\Nero 7\\Nero ShowTime\\ShowTime.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\DigiLeen\\Digileen.exe"=

R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [24/08/2008 14:32 335240]

R2 avg8wd;AVG Free8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [24/08/2008 14:31 297752]

S3 STCWL;Sitecom 802.11g WL-140/141 Driver;c:\windows\system32\drivers\wlanCIG.sys [02/03/2005 12:49 302624]

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

*NewlyCreated* - CLASSPNP_2

*NewlyCreated* - MBR

*Deregistered* - CLASSPNP_2

*Deregistered* - mbr

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2009-10-31 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job

- c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2007-01-28 20:06]

2009-10-31 c:\windows\Tasks\OGALogon.job

- c:\windows\system32\OGAEXEC.exe [2009-08-03 13:07]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\Java\classes\xmldso.cab

DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} - hxxp://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

HKCU-Run-MsnMsgr - c:\program files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

SafeBoot-AVG Anti-Spyware Driver

SafeBoot-AVG Anti-Spyware Guard

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2009-10-31 14:30

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\Ø•€|ÿÿÿÿ•€|ù•9~*]

"3140710900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'explorer.exe'(2624)

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

Voltooingstijd: 2009-10-31 14:33

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-10-31 13:33

Pre-Run: 6.664.196.096 bytes beschikbaar

Post-Run: 7.517.741.056 bytes beschikbaar

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

- - End Of File - - 70E7CD21D3CBB7A83C1D132058065DF7

Hijackfile:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:55:29, on 31/10/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - *{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.3.4501.1418\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} (JordanUploader Class) - http://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1160586184185

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--

End of file - 6573 bytes

Ik zou hiet nooit wijs uitkunnen, maar ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.

Alvast bedankt, Rianne.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - *{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829}]

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829}]

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Kuoi, Kape en Jurgen, na het

instaleren van Combofix en Hijack en na het versturen aan Kape van de beide logjes checkte ik de internetbladzijden nog eens en wat blijkt:, de pagina wordt niet meer verkleind. Hoera! [nooit te vroeg juichen] maar het probleem lijkt opgelost. Leve die geheimzinnige PC-ratjes die het kwaad hebben weggevreten.Ik ben jullie erg dankbaar voor de hulp, ik heb weer veel geleerd .Het kost tijd maar nu heb ik ook wat. Misschien dat jullie aan de logjes nog kunnen zien waar nou het probleem zat, dan hoor ik dat graag. Groet, Rianne.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Kape, Ik stuurde jou vanmiddag rond half 4 een bericht dat de internetpagina's niet meer verkleinen. Ik had toen jouw bericht van 15.10 niet gelezen, waarin je mij nog allerlei instructies geeft. Moet ik die nu toch nog opvolgen? . Tweede vraag; ik heb begrepen dat ik Combofix niet zelfstandig moet gebruiken , klopt dat?.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.