Ga naar inhoud

Geen bestanden downloaden


Aanbevolen berichten

Ook ik zit met het probleem dat ik geen bestanden meer kan downloaden met IE onder Vista. Ik zie in dit forum dat daar op een (voor mij) niet te doorgronden manier een oplossing voor is. Zou je misschien aan kunnen geven waar dit probleem door veroorzaakt wordt?

Verder heb ik de volgende logjes, ik hoop op een oplossing!

Malwarebytes' Anti-Malware 1.41

Database versie: 3033

Windows 6.0.6002 Service Pack 2

25-10-2009 23:56:15

mbam-log-2009-10-25 (23-56-15).txt

Scan type: Volledige Scan (C:\|D:\|)

Objecten gescand: 290119

Verstreken tijd: 1 hour(s), 13 minute(s), 39 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Vervolgens het HiJack this log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:11:34, on 2-11-2009

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18828)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\tsnp2uvc.exe

C:\Program Files\HomeCinema\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Essentials\msseces.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Welcome to ALDI

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tsnp2uvc] C:\Windows\tsnp2uvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MDS_Menu] "C:\Program Files\HomeCinema\MediaShow4\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\HomeCinema\MediaShow4" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\MediaShow\4.1"

O4 - HKLM\..\Run: [updatePDRShortCut] "C:\Program Files\HomeCinema\PowerDirector\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\HomeCinema\PowerDirector" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerDirector\7.0"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl8] "C:\Program Files\HomeCinema\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PDVD8LanguageShortcut] "C:\Program Files\HomeCinema\PowerDVD8\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [updatePPShortCut] "C:\Program Files\HomeCinema\PowerProducer\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\HomeCinema\PowerProducer" update "Software\CyberLink\PowerProducer\5.0"

O4 - HKLM\..\Run: [uCam_Menu] "C:\Program Files\HomeCinema\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\HomeCinema\YouCam" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\YouCam\2.0"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [MSSE] "c:\Program Files\Microsoft Security Essentials\msseces.exe" -hide

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {0742B9EF-8C83-41CA-BFBA-830A59E23533} (Microsoft Data Collection Control) - https://oas.support.microsoft.com/ActiveX/MSDcode.cab

O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/pcpitstop.cab

O16 - DPF: {588031A3-94BF-4CDD-86D0-939F6F93910F} (FixItClient Class) - https://fixit.support.microsoft.com/ActiveX/FixItClient.CAB

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/VistaMSNPUpldnl-nl.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.8.809.23506 (GoogleDesktopManager-092308-165331) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Reset Reader (resetWinService) - Unknown owner - C:\Program Files\Realtek Semiconductor Corp\Realtek USB 2.0 Card Reader\reset.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 9306 bytes

Ik ben op dit moment druk met een opleiding en ik kan niet zo vaak on-line zijn. Ik vind het geweldig dat er hier mensen zijn die anderen willen helpen!

Vriendelijke groet,

Roel

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!


 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hier is het Combofix-logje:

ComboFix 09-11-02.05 - Adroel 03-11-2009 17:24.1.2 - NTFSx86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.31.1043.18.3066.2009 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\Adroel\Documents\ComboFix.exe

SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

D:\Autorun.inf

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-10-03 to 2009-11-03 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-11-03 16:34 . 2009-11-03 16:35 -------- d-----w- c:\users\Adroel\AppData\Local\temp

2009-11-03 16:34 . 2009-11-03 16:34 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2009-11-02 10:19 . 2009-11-02 10:21 -------- d-----w- C:\914ff3c0fc9db667f61a

2009-10-31 10:45 . 2009-10-31 10:45 -------- d-----w- C:\ca1623a3bb67be541c9cd6

2009-10-27 20:49 . 2009-09-10 14:58 310784 ----a-w- c:\windows\system32\unregmp2.exe

2009-10-27 20:49 . 2009-09-10 14:59 8147456 ----a-w- c:\windows\system32\wmploc.DLL

2009-10-25 21:41 . 2009-10-25 21:41 -------- d-----w- c:\users\Adroel\AppData\Roaming\Malwarebytes

2009-10-25 21:41 . 2009-09-10 13:54 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-10-25 21:41 . 2009-10-25 21:41 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-10-25 21:41 . 2009-09-10 13:53 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-10-25 20:10 . 2009-10-25 20:10 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Security Essentials

2009-10-25 19:35 . 2009-10-25 19:35 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2009-10-25 19:15 . 2009-10-25 19:15 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2009-10-25 16:37 . 2009-10-25 16:37 -------- d-----w- c:\users\Adroel\AppData\Roaming\InstallShield

2009-10-25 15:27 . 2009-10-25 15:28 -------- d-----w- c:\windows\system32\ca-ES

2009-10-25 15:27 . 2009-10-25 15:28 -------- d-----w- c:\windows\system32\eu-ES

2009-10-25 15:27 . 2009-10-25 15:28 -------- d-----w- c:\windows\system32\vi-VN

2009-10-20 15:30 . 2009-10-20 15:30 -------- d-----w- c:\windows\system32\EventProviders

2009-10-16 20:09 . 2009-06-15 14:52 1259008 ----a-w- c:\windows\system32\lsasrv.dll

2009-10-16 20:09 . 2009-09-10 16:48 218624 ----a-w- c:\windows\system32\msv1_0.dll

2009-10-16 20:09 . 2009-06-15 14:54 175104 ----a-w- c:\windows\system32\wdigest.dll

2009-10-16 20:09 . 2009-06-15 23:15 439864 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2009-10-16 20:09 . 2009-06-15 14:53 72704 ----a-w- c:\windows\system32\secur32.dll

2009-10-16 20:09 . 2009-06-15 12:48 9728 ----a-w- c:\windows\system32\lsass.exe

2009-10-16 20:09 . 2009-08-04 12:34 3600456 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2009-10-16 20:09 . 2009-08-04 12:34 3548216 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2009-10-16 20:08 . 2009-09-04 11:41 60928 ----a-w- c:\windows\system32\msasn1.dll

2009-10-16 20:08 . 2009-09-14 09:29 144896 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv2.sys

2009-10-16 20:08 . 2009-05-08 12:53 604672 ----a-w- c:\windows\system32\WMSPDMOD.DLL

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-11-03 16:15 . 2008-12-16 14:43 667352 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2009-11-03 16:15 . 2008-12-16 14:43 126854 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2009-10-25 15:28 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Sidebar

2009-10-25 15:28 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Photo Gallery

2009-10-25 15:28 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Journal

2009-10-25 15:28 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Collaboration

2009-10-25 15:28 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Calendar

2009-10-25 15:28 . 2006-11-02 11:18 -------- d-----w- c:\program files\Windows Mail

2009-10-25 15:28 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Defender

2009-10-20 17:27 . 2009-04-07 16:11 110080 ----a-w- c:\users\Adroel\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-10-01 09:29 . 2009-10-03 15:30 195440 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2009-09-14 18:22 . 2008-12-16 09:04 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Silverlight

2009-08-29 00:27 . 2009-09-02 23:32 4240384 ----a-w- c:\windows\system32\GameUXLegacyGDFs.dll

2009-08-29 00:14 . 2009-09-02 23:32 28672 ----a-w- c:\windows\system32\Apphlpdm.dll

2009-08-27 05:22 . 2009-10-20 16:39 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2009-08-27 05:17 . 2009-10-20 16:39 71680 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2009-08-27 05:17 . 2009-10-20 16:39 109056 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2009-08-27 03:42 . 2009-10-20 16:39 133632 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2009-08-17 21:33 . 2009-08-17 21:33 1193832 ----a-w- c:\windows\system32\FM20.DLL

2009-08-14 16:27 . 2009-09-10 08:11 904776 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2009-08-14 15:53 . 2009-09-10 08:11 17920 ----a-w- c:\windows\system32\netevent.dll

2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 08:11 9728 ----a-w- c:\windows\system32\TCPSVCS.EXE

2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 08:11 17920 ----a-w- c:\windows\system32\ROUTE.EXE

2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 08:11 11264 ----a-w- c:\windows\system32\MRINFO.EXE

2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 08:11 27136 ----a-w- c:\windows\system32\NETSTAT.EXE

2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 08:11 8704 ----a-w- c:\windows\system32\HOSTNAME.EXE

2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 08:11 19968 ----a-w- c:\windows\system32\ARP.EXE

2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 08:11 10240 ----a-w- c:\windows\system32\finger.exe

2009-08-14 13:48 . 2009-09-10 08:11 30720 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

2009-08-14 13:48 . 2009-09-10 08:11 105984 ----a-w- c:\windows\system32\netiohlp.dll

2009-08-07 02:24 . 2009-10-03 15:17 35552 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2009-08-07 02:24 . 2009-10-03 15:18 44768 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2009-08-07 02:24 . 2009-10-03 15:18 53472 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2009-08-07 02:23 . 2009-10-03 15:17 575704 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2009-08-07 02:23 . 2009-10-03 15:18 1929952 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2009-08-07 01:45 . 2009-10-03 15:18 2421760 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2009-08-07 01:44 . 2009-10-03 15:17 87552 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2009-08-06 17:23 . 2009-10-03 15:17 171608 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2009-08-06 16:44 . 2009-10-03 15:17 33792 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2008-11-12 13:12 . 2008-11-12 13:01 8192 --sha-w- c:\windows\Users\Default\NTUSER.DAT

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-04-11 1233920]

"msnmsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2009-02-06 3885408]

"ISUSPM"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" [2006-09-11 218032]

"WindowsWelcomeCenter"="oobefldr.dll" - c:\windows\System32\oobefldr.dll [2009-04-11 2153472]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe" [2008-10-31 6609440]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2008-05-08 1111336]

"tsnp2uvc"="c:\windows\tsnp2uvc.exe" [2008-08-28 233472]

"MDS_Menu"="c:\program files\HomeCinema\MediaShow4\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2008-11-14 218408]

"UpdatePDRShortCut"="c:\program files\HomeCinema\PowerDirector\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2008-01-04 222504]

"RemoteControl8"="c:\program files\HomeCinema\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe" [2008-03-20 83240]

"PDVD8LanguageShortcut"="c:\program files\HomeCinema\PowerDVD8\Language\Language.exe" [2007-12-14 50472]

"UpdatePPShortCut"="c:\program files\HomeCinema\PowerProducer\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2008-02-21 222504]

"UCam_Menu"="c:\program files\HomeCinema\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2008-11-14 218408]

"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2008-10-25 31072]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-02-27 35696]

"AdobeCS4ServiceManager"="c:\program files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" [2008-08-14 611712]

"Skytel"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\Skytel.exe" [2008-10-31 1833504]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-11-21 13601312]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-11-21 92704]

"MSSE"="c:\program files\Microsoft Security Essentials\msseces.exe" [2009-09-13 1048392]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Picasa Media Detector"="c:\program files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe" [2008-08-21 443968]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"AppInit_DLLs"=c:\progra~1\Google\GOOGLE~1\GoogleDesktopNetwork3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc]

"VistaSp2"=hex(B):f4,2c,c2,92,88,55,ca,01

R3 MpNWMon;Microsoft Malware Protection Network Driver;c:\windows\System32\drivers\MpNWMon.sys [18-6-2009 18:48 42480]

R3 netr28;Ralink 802.11n Wireless Driver for Windows Vista;c:\windows\System32\drivers\netr28.sys [16-12-2008 9:26 380416]

R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:\windows\System32\drivers\nvhda32v.sys [16-12-2008 9:13 45600]

R3 X10Hid;X10 Hid Device;c:\windows\System32\drivers\x10hid.sys [19-12-2008 11:44 13976]

S2 resetWinService;Reset Reader;c:\program files\Realtek Semiconductor Corp\Realtek USB 2.0 Card Reader\reset.exe [16-12-2008 9:24 70656]

S2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant;c:\program files\Common Files\microsoft shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [30-3-2009 15:28 1533808]

S3 fssfltr;FssFltr;c:\windows\System32\drivers\fssfltr.sys [12-4-2009 19:50 55280]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety;c:\program files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [6-2-2009 17:08 533360]

S3 GoogleDesktopManager-092308-165331;Google Desktop Manager 5.8.809.23506;c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [7-4-2009 17:07 30192]

S3 PhilCap;NXP service;c:\windows\System32\drivers\PhilCap.sys [19-12-2008 11:41 908896]

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

*NewlyCreated* - MBR

*NewlyCreated* - PROCEXP113

*Deregistered* - mbr

*Deregistered* - PROCEXP113

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MI1933~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

HKCU-Run-AdobeBridge - (no file)

AddRemove-_{ADDBE07D-95B8-4789-9C76-187FFF9624B4} - c:\program files\Corel\CorelDRAW Essential Edition 3\Programs\MSILauncher {ADDBE07D-95B8-4789-9C76-187FFF9624B4}

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2009-11-03 17:35

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2009-11-03 17:37

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-11-03 16:37

Pre-Run: 243.507.367.936 bytes beschikbaar

Post-Run: 243.487.825.920 bytes beschikbaar

En nogmaals dank!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Nee, nog steeds lukt het niet.

Voor de duidelijkheid:Als ik wil downloaden krijg ik een scherm waarin ik kan aangeven of het bestand geopend of opgeslagen moet worden. (Normaal, dus)

Daarna (maakt niet uit welke van de 2 ik kies)zie ik een balkje waarin wordt aangegeven dat er wel wordt gedownload, maar als het bestand helemaal gedownload is, verdwijnt het venster en staat het bestand niet op mijn computer. Niet op de opgegeven plaats en ook opent het bestand niet.:s

Link naar reactie
Delen op andere sites

Alles wat al eerder gedownload was doet het wel.

Gekke is dat het lijkt alsof bestanden wel worden gedownload, ook de tijd klopt wel. Grote bestanden duurt lang, kleine zijn snel binnen. Als de download 100 % binnen is verdwijnt het "download-venster". Eerder kreeg ik dan de keuze om de map of het bestand te openen of het schermpje te sluiten, maar dat gebeurt nu dus niet meer.

Op de opgegeven locatie is het bestand vervolgens niet te vinden, ook niet in de Temp. files mappen.

Combofix etc. heb ik op een andere computer gedownload en vervolgens met een usb-stick overgezet. Ook dan heb ik geen problemen en kunnen de bestanden gewoon geinstalleerd worden.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Sorry dat het evebn heeft geduurt, maar ik had niet eerder tijd.

Ik heb nu firefox geinstalleerd en nu trekt hij alle bestanden wel binnen. Wel apart dat IE het niet doet. Is er nog een foefje om dat goed te krijgen? Zo niet, blijf ik gewoon onder Firefox werken.

Alvast wel heel hartelijk bedankt voor de moeite.

Roel

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.