Ga naar inhoud

websites laden niet in gelijk welke browser maar andere internettoepassingen werken w


Sarah_V

Aanbevolen berichten

ik heb een probleem met internet (outlook en andere toepassingen hebben minder problemen) maar m’n browsers (IE, Firefox, Chrome, ... slaan helemaal tilt)

Als ik in een browser naar m’n favorieten ga en er op klik, laadt die pagina meestal meteen maar van zodra ik begin door te klikken begint de miserie: ofwel laadt de pagina totaal niet en moet ik 4 x op F5 drukken vooraleer ze laadt, en dan staat ze in times new roman (denk ik) en vol met rode kruisjes ipv afbeeldingen.

Aan m’n modem ligt het in alle geval NIET want ik heb een andere pc geprobeerd en die werkt perfect! En trouwens andere internettoepassingen werken wel.

Dit heb ik reeds geprobeerd, dus dit hoef je niet voor te stellen als oplossing:

- Ja, het probleem doet zich voor op alle websites

- rechtsreeks naar het ipnummer surfen geeft dezelfde problemen

- Firewall aan/uit

- checken of ik offline werk

- cache uitkuisen

- systeemherstel

- andere browsers

- virusscanners/spybotscanners

- modem aan en uitzetten + pc heropstarten

maar het probleem blijft terugkomen.

Wie heeft de oplossing AUB ?!??

Aub een stap voor stap uitleg

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • Reacties 28
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Maat een logje met Hijackthis en plak het in een volgend bericht.

http://www.pc-helpforum.be/f163/hjt-logje-aanmaken-hoe-lees-het-9594/

Alvast bedankt !!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:26:40, on 5/11/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16915)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\PROGRA~1\Lexmark\PHOTOC~1\LXBLKsk.exe

C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\USBTip\USBTip.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\system32\nssm.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\WINDOWS\system32\imapi.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\winback.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\HP\KBD\KBD.EXE

c:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Yahoo! Zoeken - zoeken op het web

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = mijnAOL | HP

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD08] c:\Program Files\HP\Digital Imaging\{33D6CC28-9F75-4d1b-A11D-98895B3A3729}\hphupd08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPBootOp] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Boot Optimizer\HPBootOp.exe" /run

O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [LXBLKsk] C:\PROGRA~1\Lexmark\PHOTOC~1\LXBLKsk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MemoryCardManager] C:\Program Files\Lexmark\Lexmark Photo Center\MemoryCardManager.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [uSB2Check] RUNDLL32.EXE "C:\WINDOWS\system32\PCLECoInst.dll",CheckUSBController

O4 - HKLM\..\Run: [uSBToolTip] "C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\\Programs\USBTip\USBTip.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NetworkShareSessionManager] C:\WINDOWS\system32\nssm.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [NetworkShareSessionManager] C:\WINDOWS\system32\nssm.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - S-1-5-18 Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - .DEFAULT Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL

O9 - Extra button: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {0246ECA8-996F-11D1-BE2F-00A0C9037DFE} (TDServer Control) - http://tdserver.bitstream.com/tdserver.cab

O16 - DPF: {09F1ADAC-76D8-4D0F-99A5-5C907DADB988} - http://cdn.drivecleaner.com/installdrivecleanerstart_nl.cab

O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab

O16 - DPF: {2AF5BD25-90C5-4EEC-88C5-B44DC2905D8B} (DownloadManager Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.0.5.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {48DD0448-9209-4F81-9F6D-D83562940134} (MySpace Uploader Control) - http://lads.myspace.com/upload/MySpaceUploader1006.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {64A6114F-2976-4634-BE36-134BF84D369C} (eWebEditProLibCtl4.eWebEditPro) - http://edit.hostbasket.com/ewebeditpro4/ewebeditpro4.cab

O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)

O23 - Service: Security-Services (secure) - Secure Soft - C:\WINDOWS\system32\winback.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

--

End of file - 12955 bytes

---------- Post toegevoegd om 18:43 ---------- Vorige post was om 18:28 ----------

andere toepassingen ondervinden sons(!) ook internet problemen maar modem is oké want als ik switch naar andere PC werkt die perfect

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc stop secure

Druk op Enter.

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc delete secure

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {09F1ADAC-76D8-4D0F-99A5-5C907DADB988} - http://cdn.drivecleaner.com/installd...erstart_nl.cab

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

na het heropstarten leek de PC terug te werken maar na 5 min was het weer prijs... :-(

hier de MBAM log

Malwarebytes' Anti-Malware 1.41

Database versie: 3112

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

6/11/2009 20:31:07

mbam-log-2009-11-06 (20-31-07).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 111036

Verstreken tijd: 6 minute(s), 46 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 2

Mappen geïnfecteerd: 1

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

Mappen geïnfecteerd:

C:\Program Files\RXToolBar (Adware.RXToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

En hier de nieuwe hijacklog

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:54:00, on 6/11/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16915)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\PROGRA~1\Lexmark\PHOTOC~1\LXBLKsk.exe

C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\USBTip\USBTip.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\system32\nssm.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\WINDOWS\system32\imapi.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

c:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Yahoo! Zoeken - zoeken op het web

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = mijnAOL | HP

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD08] c:\Program Files\HP\Digital Imaging\{33D6CC28-9F75-4d1b-A11D-98895B3A3729}\hphupd08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPBootOp] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Boot Optimizer\HPBootOp.exe" /run

O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [LXBLKsk] C:\PROGRA~1\Lexmark\PHOTOC~1\LXBLKsk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MemoryCardManager] C:\Program Files\Lexmark\Lexmark Photo Center\MemoryCardManager.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [uSB2Check] RUNDLL32.EXE "C:\WINDOWS\system32\PCLECoInst.dll",CheckUSBController

O4 - HKLM\..\Run: [uSBToolTip] "C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\\Programs\USBTip\USBTip.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NetworkShareSessionManager] C:\WINDOWS\system32\nssm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKLM\..\RunServices: [NetworkShareSessionManager] C:\WINDOWS\system32\nssm.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - S-1-5-18 Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - .DEFAULT Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL

O9 - Extra button: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {0246ECA8-996F-11D1-BE2F-00A0C9037DFE} (TDServer Control) - http://tdserver.bitstream.com/tdserver.cab

O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab

O16 - DPF: {2AF5BD25-90C5-4EEC-88C5-B44DC2905D8B} (DownloadManager Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.0.5.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {48DD0448-9209-4F81-9F6D-D83562940134} (MySpace Uploader Control) - http://lads.myspace.com/upload/MySpaceUploader1006.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {64A6114F-2976-4634-BE36-134BF84D369C} (eWebEditProLibCtl4.eWebEditPro) - http://edit.hostbasket.com/ewebeditpro4/ewebeditpro4.cab

O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

--

End of file - 12091 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!


 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 09-11-06.03 - HP_Eigenaar 07/11/2009 12:15.1.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.32.1043.18.1023.475 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: Norton Internet Security 2006 *On-access scanning disabled* (Updated) {E10A9785-9598-4754-B552-92431C1C35F8}

FW: Norton Internet Security 2006 *enabled* {7C21A4C9-F61F-4AC4-B722-A6E19C16F220}

FW: Norton Internet Worm Protection *disabled* {990F9400-4CEE-43EA-A83A-D013ADD8EA6E}

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\recycler\S-1-5-21-1454471165-1563985344-839522115-1003

c:\windows\Downloaded Program Files\UDC6M_0001_D19M0709NetInstaller.exe

c:\windows\system32\clrviddc.dll

D:\Autorun.inf

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-10-07 to 2009-11-07 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-11-06 19:18 . 2009-11-06 19:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\Malwarebytes

2009-11-06 19:18 . 2009-09-10 13:54 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-11-06 19:18 . 2009-11-06 19:18 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-11-06 19:18 . 2009-11-06 19:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2009-11-06 19:18 . 2009-09-10 13:53 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-11-05 23:10 . 2009-11-06 21:31 -------- d-----w- c:\program files\SeaMonkey

2009-11-05 17:17 . 2009-11-05 17:17 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2009-11-04 21:04 . 2009-11-04 21:04 -------- d-----w- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\AVG8

2009-11-04 20:52 . 2009-11-04 20:52 -------- d-----w- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Local Settings\Application Data\Threat Expert

2009-11-04 20:29 . 2009-11-04 20:55 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP

2009-11-04 18:54 . 2009-11-04 18:54 109056 ----a-w- c:\windows\system32\nssm.exe

2009-11-04 16:21 . 2009-11-04 16:21 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository

2009-11-04 16:20 . 2009-11-04 16:20 -------- d-----w- c:\program files\Mplayer

2009-11-02 21:21 . 2009-11-02 21:21 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\McAfee

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-11-07 09:49 . 2004-12-03 03:15 569464 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2009-11-07 09:49 . 2004-12-03 03:15 117868 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2009-11-06 21:44 . 2006-10-09 13:37 -------- d-----w- c:\program files\Steam

2009-11-04 16:19 . 2006-10-07 22:55 -------- d-----w- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\CoreFTP

2009-11-04 16:15 . 2006-10-06 14:22 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Works

2009-11-04 16:14 . 2007-03-11 10:24 -------- d-----w- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\dvdcss

2009-11-04 16:14 . 2009-09-16 22:10 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2009-11-04 16:14 . 2009-09-16 22:10 -------- d-----w- c:\program files\iPod

2009-11-04 16:14 . 2008-04-17 10:01 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Apple

2009-11-04 16:14 . 2009-09-16 22:07 -------- d-----w- c:\program files\QuickTime

2009-11-04 16:10 . 2006-10-08 13:27 -------- d-----w- c:\program files\Lexmark

2009-11-04 14:09 . 2006-06-15 10:28 -------- d-----w- c:\program files\Java

2009-11-03 23:40 . 2006-06-15 11:00 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-11-02 21:14 . 2008-09-29 09:16 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\NOS

2009-10-31 18:50 . 2006-10-17 11:19 6172 ----a-w- c:\windows\system32\d3d9caps.dat

2009-10-29 00:27 . 2006-10-08 14:14 -------- d-----w- c:\program files\Sound Forge

2009-10-02 21:21 . 2008-02-27 09:22 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live

2009-09-25 22:30 . 2007-11-16 23:32 -------- d-----w- c:\program files\Guitar Pro 5

2009-09-16 22:11 . 2009-09-16 22:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{755AC846-7372-4AC8-8550-C52491DAA8BD}

2009-09-16 22:02 . 2009-09-16 22:02 79144 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple Computer\Installer Cache\iTunes 9.0.0.70\SetupAdmin.exe

2009-09-11 14:20 . 2004-08-03 21:00 136192 ----a-w- c:\windows\system32\msv1_0.dll

2009-09-11 14:20 . 2004-08-03 21:00 136192 ----a-w- c:\windows\system32\msv1_0(2)(2).dll

2009-09-04 21:05 . 2004-08-03 21:00 58880 ----a-w- c:\windows\system32\msasn1.dll

2009-09-04 21:05 . 2004-08-03 21:00 58880 ----a-w- c:\windows\system32\msasn1(2)(2).dll

2009-08-29 07:32 . 2004-08-03 21:00 832512 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2009-08-29 07:32 . 2004-08-03 21:00 832512 ----a-w- c:\windows\system32\wininet(2)(2).dll

2009-08-29 07:32 . 2004-08-03 21:00 1168384 ----a-w- c:\windows\system32\urlmon(2)(2).dll

2009-08-29 07:32 . 2004-08-03 21:00 105984 ----a-w- c:\windows\system32\url(2)(2).dll

2009-08-29 07:32 . 2006-10-17 10:57 268288 ----a-w- c:\windows\system32\iertutil(3).dll

2009-08-29 07:32 . 2004-08-03 21:00 78336 ----a-w- c:\windows\system32\ieencode.dll

2009-08-29 07:32 . 2004-08-03 21:00 17408 ----a-w- c:\windows\system32\corpol.dll

2009-08-26 08:02 . 2004-08-03 21:00 247326 ----a-w- c:\windows\system32\strmdll.dll

2009-08-16 22:51 . 2009-08-16 22:51 3351812 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{F983B4FE-547B-4C44-BAF7-4F4DBA93D548}\Installer\CommonCustomActions\msxml6Exec.exe

2009-08-16 22:51 . 2009-08-16 22:51 36864 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{F983B4FE-547B-4C44-BAF7-4F4DBA93D548}\Installer\CommonCustomActions\Sleep.exe

2009-08-16 22:51 . 2009-08-16 22:51 3181612 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{F983B4FE-547B-4C44-BAF7-4F4DBA93D548}\Installer\CommonCustomActions\vcredistExec.exe

2009-08-16 22:38 . 2009-08-16 22:51 24504088 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{F983B4FE-547B-4C44-BAF7-4F4DBA93D548}\NokiaSoftwareUpdaterSetup_nl[1].exe

2007-08-25 20:54 . 2007-08-25 20:54 793600 --sha-w- c:\windows\system32\winback.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

"PC Suite Tray"="c:\program files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" [2009-06-25 1414144]

"Google Update"="c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" [2009-09-12 133104]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-02-13 7557120]

"HPHUPD08"="c:\program files\HP\Digital Imaging\{33D6CC28-9F75-4d1b-A11D-98895B3A3729}\hphupd08.exe" [2005-06-01 49152]

"PCMService"="c:\program files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe" [2006-02-24 147456]

"Recguard"="c:\windows\SMINST\RECGUARD.EXE" [2005-07-22 237568]

"HPBootOp"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Boot Optimizer\HPBootOp.exe" [2006-02-15 249856]

"Reminder"="c:\windows\Creator\Remind_XP.exe" [2004-12-13 663552]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe" [2005-12-15 49152]

"TkBellExe"="c:\program files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2006-06-15 180269]

"LXBLKsk"="c:\progra~1\Lexmark\PHOTOC~1\LXBLKsk.exe" [2003-03-26 282624]

"MemoryCardManager"="c:\program files\Lexmark\Lexmark Photo Center\MemoryCardManager.exe" [2003-04-28 122880]

"USB2Check"="c:\windows\system32\PCLECoInst.dll" [2004-09-21 73728]

"USBToolTip"="c:\program files\Pinnacle\Shared Files\\Programs\USBTip\USBTip.exe" [2005-06-13 192512]

"PinnacleDriverCheck"="c:\windows\system32\\PSDrvCheck.exe" [2004-03-11 406016]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-02-27 35696]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-07-25 149280]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2009-09-04 417792]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2009-09-08 305440]

"NetworkShareSessionManager"="c:\windows\system32\nssm.exe" [2009-11-04 109056]

"Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2009-09-10 1312080]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" - c:\windows\RTHDCPL.EXE [2006-03-08 16010240]

"nwiz"="nwiz.exe" - c:\windows\system32\nwiz.exe [2006-02-13 1519616]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]

"NetworkShareSessionManager"="c:\windows\system32\nssm.exe" [2009-11-04 109056]

c:\documents and settings\Default User\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Pin.lnk - c:\hp\bin\CLOAKER.EXE [2006-6-15 27136]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Adobe Gamma Loader.lnk - c:\program files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2006-10-8 113664]

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2005-12-15 282624]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqnrs08.exe"=

"c:\\Program Files\\CyberLink\\PowerCinema\\PowerCinema.exe"=

"c:\\Program Files\\CyberLink\\PowerCinema\\PCMService.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 10\\programs\\RM.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 10\\programs\\Studio.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 10\\programs\\PMSRegisterFile.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 10\\programs\\umi.exe"=

"c:\\Program Files\\Steam\\SteamApps\\oudmetje\\counter-strike\\hl.exe"=

"c:\\Program Files\\Quake III Arena\\quake3.exe"=

"c:\\Program Files\\Internet Explorer\\IEXPLORE.EXE"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=

"c:\\Program Files\\Steam\\Steam.exe"=

"c:\\Program Files\\Shareaza\\Shareaza.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\nssm.exe"=

"c:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"=

R3 WN5301;LIteon Wireless PCI Network Adapter Service;c:\windows\system32\drivers\wn5301.sys [15/06/2006 11:40 468768]

S3 ASPI;Advanced SCSI Programming Interface Driver;c:\windows\system32\drivers\Aspi32.sys [11/02/2007 17:53 16512]

S3 GNDHV71;Genius VideoCAM Live V2;c:\windows\system32\DRIVERS\gndhv71.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\gndhv71.sys [?]

S3 mdxgthkn;mdxgthkn;\??\c:\docume~1\HP_EIG~1\LOCALS~1\Temp\mdxgthkn.sys --> c:\docume~1\HP_EIG~1\LOCALS~1\Temp\mdxgthkn.sys [?]

S3 PLUsbbc2;Hi-Speed USB Bridge Cable Driver;c:\windows\system32\drivers\usbbc2.sys [6/10/2006 22:34 7936]

S3 Usblink;Usblink Driver;c:\windows\system32\drivers\ulink.sys [6/10/2006 22:35 40060]

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

*NewlyCreated* - MBR

*NewlyCreated* - PROCEXP113

*Deregistered* - mbr

*Deregistered* - PROCEXP113

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2009-11-04 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 11:34]

2009-11-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-27657144-3854435335-3181869771-1008Core.job

- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-09-12 17:35]

2009-11-07 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-27657144-3854435335-3181869771-1008UA.job

- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-09-12 17:35]

2009-11-06 c:\windows\Tasks\OGADaily.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 16:04]

2009-11-07 c:\windows\Tasks\OGALogon.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 16:04]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uSearch Bar = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_BE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop

uStart Page = hxxp://www.google.be/

uInternet Connection Wizard,ShellNext = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_BE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

DPF: {64A6114F-2976-4634-BE36-134BF84D369C} - hxxp://edit.hostbasket.com/ewebeditpro4/ewebeditpro4.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\cs3i32f2.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.facebook.com/gitaarles

FF - component: c:\program files\Nokia\Nokia PC Suite 7\bkmrksync\components\BkMrkExt.dll

FF - plugin: c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.2.183.13\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin8.dll

FF - plugin: c:\program files\QuickTime\Plugins\npqtplugin8.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

WebBrowser-{472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - (no file)

HKLM-Run-PCDrProfiler - (no file)

**************************************************************************

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden:

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\Ø•€|ÿÿÿÿ•€|ù•9~*]

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

Voltooingstijd: 2009-11-07 12:29

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-11-07 11:28

Pre-Run: 157.475.536.896 bytes beschikbaar

Post-Run: 158.431.612.928 bytes beschikbaar

- - End Of File - - 8157AEFABC6FA117BBFCD9E57C4FFD27

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

File::

c:\windows\system32\nssm.exe

Driver::

mdxgthkn

Registry::

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NetworkShareSessionManager"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]

"NetworkShareSessionManager"=-

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 09-11-06.03 - HP_Eigenaar 07/11/2009 13:41.2.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.32.1043.18.1023.603 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\CFScript.txt

AV: Norton Internet Security 2006 *On-access scanning disabled* (Updated) {E10A9785-9598-4754-B552-92431C1C35F8}

FW: Norton Internet Security 2006 *enabled* {7C21A4C9-F61F-4AC4-B722-A6E19C16F220}

FW: Norton Internet Worm Protection *disabled* {990F9400-4CEE-43EA-A83A-D013ADD8EA6E}

FILE ::

"c:\windows\system32\nssm.exe"

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\windows\system32\nssm.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

-------\Legacy_MDXGTHKN

-------\Service_mdxgthkn

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-10-07 to 2009-11-07 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-11-06 19:18 . 2009-11-06 19:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\Malwarebytes

2009-11-06 19:18 . 2009-09-10 13:54 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-11-06 19:18 . 2009-11-06 19:18 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-11-06 19:18 . 2009-11-06 19:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2009-11-06 19:18 . 2009-09-10 13:53 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-11-05 23:10 . 2009-11-06 21:31 -------- d-----w- c:\program files\SeaMonkey

2009-11-05 17:17 . 2009-11-05 17:17 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2009-11-04 21:04 . 2009-11-04 21:04 -------- d-----w- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\AVG8

2009-11-04 20:52 . 2009-11-04 20:52 -------- d-----w- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Local Settings\Application Data\Threat Expert

2009-11-04 20:29 . 2009-11-04 20:55 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP

2009-11-04 16:21 . 2009-11-04 16:21 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository

2009-11-04 16:20 . 2009-11-04 16:20 -------- d-----w- c:\program files\Mplayer

2009-11-02 21:21 . 2009-11-02 21:21 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\McAfee

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-11-07 12:57 . 2004-12-03 03:15 569464 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2009-11-07 12:57 . 2004-12-03 03:15 117868 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2009-11-07 12:30 . 2006-10-09 13:37 -------- d-----w- c:\program files\Steam

2009-11-04 16:19 . 2006-10-07 22:55 -------- d-----w- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\CoreFTP

2009-11-04 16:15 . 2006-10-06 14:22 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Works

2009-11-04 16:14 . 2007-03-11 10:24 -------- d-----w- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\dvdcss

2009-11-04 16:14 . 2009-09-16 22:10 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2009-11-04 16:14 . 2009-09-16 22:10 -------- d-----w- c:\program files\iPod

2009-11-04 16:14 . 2008-04-17 10:01 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Apple

2009-11-04 16:14 . 2009-09-16 22:07 -------- d-----w- c:\program files\QuickTime

2009-11-04 16:10 . 2006-10-08 13:27 -------- d-----w- c:\program files\Lexmark

2009-11-04 14:09 . 2006-06-15 10:28 -------- d-----w- c:\program files\Java

2009-11-03 23:40 . 2006-06-15 11:00 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-11-02 21:14 . 2008-09-29 09:16 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\NOS

2009-10-31 18:50 . 2006-10-17 11:19 6172 ----a-w- c:\windows\system32\d3d9caps.dat

2009-10-29 00:27 . 2006-10-08 14:14 -------- d-----w- c:\program files\Sound Forge

2009-10-02 21:21 . 2008-02-27 09:22 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live

2009-09-25 22:30 . 2007-11-16 23:32 -------- d-----w- c:\program files\Guitar Pro 5

2009-09-16 22:11 . 2009-09-16 22:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{755AC846-7372-4AC8-8550-C52491DAA8BD}

2009-09-16 22:02 . 2009-09-16 22:02 79144 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple Computer\Installer Cache\iTunes 9.0.0.70\SetupAdmin.exe

2009-09-11 14:20 . 2004-08-03 21:00 136192 ----a-w- c:\windows\system32\msv1_0.dll

2009-09-11 14:20 . 2004-08-03 21:00 136192 ----a-w- c:\windows\system32\msv1_0(2)(2).dll

2009-09-04 21:05 . 2004-08-03 21:00 58880 ----a-w- c:\windows\system32\msasn1.dll

2009-09-04 21:05 . 2004-08-03 21:00 58880 ----a-w- c:\windows\system32\msasn1(2)(2).dll

2009-08-29 07:32 . 2004-08-03 21:00 832512 ----a-w- c:\windows\system32\wininet(2)(2).dll

2009-08-29 07:32 . 2004-08-03 21:00 832512 ------w- c:\windows\system32\wininet.dll

2009-08-29 07:32 . 2004-08-03 21:00 1168384 ----a-w- c:\windows\system32\urlmon(2)(2).dll

2009-08-29 07:32 . 2004-08-03 21:00 105984 ----a-w- c:\windows\system32\url(2)(2).dll

2009-08-29 07:32 . 2006-10-17 10:57 268288 ----a-w- c:\windows\system32\iertutil(3).dll

2009-08-29 07:32 . 2004-08-03 21:00 78336 ----a-w- c:\windows\system32\ieencode.dll

2009-08-29 07:32 . 2004-08-03 21:00 17408 ----a-w- c:\windows\system32\corpol.dll

2009-08-26 08:02 . 2004-08-03 21:00 247326 ----a-w- c:\windows\system32\strmdll.dll

2009-08-16 22:51 . 2009-08-16 22:51 3351812 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{F983B4FE-547B-4C44-BAF7-4F4DBA93D548}\Installer\CommonCustomActions\msxml6Exec.exe

2009-08-16 22:51 . 2009-08-16 22:51 36864 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{F983B4FE-547B-4C44-BAF7-4F4DBA93D548}\Installer\CommonCustomActions\Sleep.exe

2009-08-16 22:51 . 2009-08-16 22:51 3181612 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{F983B4FE-547B-4C44-BAF7-4F4DBA93D548}\Installer\CommonCustomActions\vcredistExec.exe

2009-08-16 22:38 . 2009-08-16 22:51 24504088 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{F983B4FE-547B-4C44-BAF7-4F4DBA93D548}\NokiaSoftwareUpdaterSetup_nl[1].exe

2007-08-25 20:54 . 2007-08-25 20:54 793600 --sha-w- c:\windows\system32\winback.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2009-11-07_11.26.29 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2009-11-07 12:53 . 2009-11-07 12:53 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_fc.dat

+ 2009-11-07 12:53 . 2009-11-07 12:53 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_b8.dat

+ 2004-12-03 03:15 . 2009-11-07 12:02 93540 c:\windows\system32\perfc009.dat

- 2004-12-03 03:15 . 2009-11-07 09:49 93540 c:\windows\system32\perfc009.dat

+ 2004-12-03 03:15 . 2009-11-07 12:02 495188 c:\windows\system32\perfh009.dat

- 2004-12-03 03:15 . 2009-11-07 09:49 495188 c:\windows\system32\perfh009.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"PC Suite Tray"="c:\program files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" [2009-06-25 1414144]

"Google Update"="c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" [2009-09-12 133104]

"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-02-13 7557120]

"HPHUPD08"="c:\program files\HP\Digital Imaging\{33D6CC28-9F75-4d1b-A11D-98895B3A3729}\hphupd08.exe" [2005-06-01 49152]

"PCMService"="c:\program files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe" [2006-02-24 147456]

"Recguard"="c:\windows\SMINST\RECGUARD.EXE" [2005-07-22 237568]

"HPBootOp"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Boot Optimizer\HPBootOp.exe" [2006-02-15 249856]

"Reminder"="c:\windows\Creator\Remind_XP.exe" [2004-12-13 663552]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe" [2005-12-15 49152]

"TkBellExe"="c:\program files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2006-06-15 180269]

"LXBLKsk"="c:\progra~1\Lexmark\PHOTOC~1\LXBLKsk.exe" [2003-03-26 282624]

"MemoryCardManager"="c:\program files\Lexmark\Lexmark Photo Center\MemoryCardManager.exe" [2003-04-28 122880]

"USB2Check"="c:\windows\system32\PCLECoInst.dll" [2004-09-21 73728]

"USBToolTip"="c:\program files\Pinnacle\Shared Files\\Programs\USBTip\USBTip.exe" [2005-06-13 192512]

"PinnacleDriverCheck"="c:\windows\system32\\PSDrvCheck.exe" [2004-03-11 406016]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-02-27 35696]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-07-25 149280]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2009-09-04 417792]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2009-09-08 305440]

"Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2009-09-10 1312080]

"combofix"="c:\combofix\CF763.exe" [2009-11-07 399872]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" - c:\windows\RTHDCPL.EXE [2006-03-08 16010240]

"nwiz"="nwiz.exe" - c:\windows\system32\nwiz.exe [2006-02-13 1519616]

c:\documents and settings\Default User\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Pin.lnk - c:\hp\bin\CLOAKER.EXE [2006-6-15 27136]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Adobe Gamma Loader.lnk - c:\program files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2006-10-8 113664]

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2005-12-15 282624]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqnrs08.exe"=

"c:\\Program Files\\CyberLink\\PowerCinema\\PowerCinema.exe"=

"c:\\Program Files\\CyberLink\\PowerCinema\\PCMService.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 10\\programs\\RM.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 10\\programs\\Studio.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 10\\programs\\PMSRegisterFile.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 10\\programs\\umi.exe"=

"c:\\Program Files\\Steam\\SteamApps\\oudmetje\\counter-strike\\hl.exe"=

"c:\\Program Files\\Quake III Arena\\quake3.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=

"c:\\Program Files\\Steam\\Steam.exe"=

"c:\\Program Files\\Shareaza\\Shareaza.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"=

R3 WN5301;LIteon Wireless PCI Network Adapter Service;c:\windows\system32\drivers\wn5301.sys [15/06/2006 11:40 468768]

S3 ASPI;Advanced SCSI Programming Interface Driver;c:\windows\system32\drivers\Aspi32.sys [11/02/2007 17:53 16512]

S3 GNDHV71;Genius VideoCAM Live V2;c:\windows\system32\DRIVERS\gndhv71.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\gndhv71.sys [?]

S3 PLUsbbc2;Hi-Speed USB Bridge Cable Driver;c:\windows\system32\drivers\usbbc2.sys [6/10/2006 22:34 7936]

S3 Usblink;Usblink Driver;c:\windows\system32\drivers\ulink.sys [6/10/2006 22:35 40060]

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

*Deregistered* - mbr

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2009-11-04 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 11:34]

2009-11-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-27657144-3854435335-3181869771-1008Core.job

- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-09-12 17:35]

2009-11-07 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-27657144-3854435335-3181869771-1008UA.job

- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-09-12 17:35]

2009-11-06 c:\windows\Tasks\OGADaily.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 16:04]

2009-11-07 c:\windows\Tasks\OGALogon.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 16:04]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

uInternet Connection Wizard,ShellNext = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_BE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

DPF: {64A6114F-2976-4634-BE36-134BF84D369C} - hxxp://edit.hostbasket.com/ewebeditpro4/ewebeditpro4.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\cs3i32f2.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.facebook.com/gitaarles

FF - component: c:\program files\Nokia\Nokia PC Suite 7\bkmrksync\components\BkMrkExt.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

HKLM-Run-NetworkShareSessionManager - c:\windows\system32\nssm.exe

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2009-11-07 13:53

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\Ø•€|ÿÿÿÿ•€|ù•9~*]

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

c:\windows\system32\LEXBCES.EXE

c:\windows\system32\LEXPPS.EXE

c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\program files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

c:\program files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

c:\windows\system32\imapi.exe

c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\program files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

c:\program files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe

c:\windows\system32\nvsvc32.exe

c:\program files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

c:\program files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

c:\windows\system32\wscntfy.exe

c:\windows\system32\rundll32.exe

c:\program files\Pinnacle\Shared Files\Programs\USBTip\USBTip.exe

c:\program files\iPod\bin\iPodService.exe

c:\program files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

c:\program files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

c:\program files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

c:\hp\KBD\KBD.EXE

c:\windows\system\hpsysdrv.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2009-11-07 14:00 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-11-07 13:00

ComboFix2.txt 2009-11-07 11:29

Pre-Run: 158.433.218.560 bytes beschikbaar

Post-Run: 158.290.055.168 bytes beschikbaar

- - End Of File - - 13BA2326F2802FE3EDE5FD9B67658846

---------- Post toegevoegd om 14:06 ---------- Vorige post was om 14:02 ----------

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:06:27, on 7/11/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16915)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\WINDOWS\system32\imapi.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\PROGRA~1\Lexmark\PHOTOC~1\LXBLKsk.exe

C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\USBTip\USBTip.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

c:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = mijnAOL | HP

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD08] c:\Program Files\HP\Digital Imaging\{33D6CC28-9F75-4d1b-A11D-98895B3A3729}\hphupd08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPBootOp] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Boot Optimizer\HPBootOp.exe" /run

O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [LXBLKsk] C:\PROGRA~1\Lexmark\PHOTOC~1\LXBLKsk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MemoryCardManager] C:\Program Files\Lexmark\Lexmark Photo Center\MemoryCardManager.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [uSB2Check] RUNDLL32.EXE "C:\WINDOWS\system32\PCLECoInst.dll",CheckUSBController

O4 - HKLM\..\Run: [uSBToolTip] "C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\\Programs\USBTip\USBTip.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - S-1-5-18 Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - .DEFAULT Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL

O9 - Extra button: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {0246ECA8-996F-11D1-BE2F-00A0C9037DFE} (TDServer Control) - http://tdserver.bitstream.com/tdserver.cab

O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab

O16 - DPF: {2AF5BD25-90C5-4EEC-88C5-B44DC2905D8B} (DownloadManager Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.0.5.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {48DD0448-9209-4F81-9F6D-D83562940134} (MySpace Uploader Control) - http://lads.myspace.com/upload/MySpaceUploader1006.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {64A6114F-2976-4634-BE36-134BF84D369C} (eWebEditProLibCtl4.eWebEditPro) - http://edit.hostbasket.com/ewebeditpro4/ewebeditpro4.cab

O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

--

End of file - 11280 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.