Ga naar inhoud

Vreemde berichten


Aanbevolen berichten

Ik heb precies hetzelfde probleem! Sinds een dag verstuur ik naar iedereen terwijl ik offline ben dat je 1000 Euro kan winnen etc.. zo irritant! Heb alle scanners al geprobeerd, maar ik heb het nog steeds. Hopelijk kunnen jullie helpen!

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ik heb u een eigen topic gemaakt.

Download HiJackThis

Dubbelklik op HJTInstall.exe

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

HijackThis zal openen na het installeren.

Klik op "Do a systemscan and save a logfile".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

N.B. : gebruikers van Windows Vista en Windows 7 zullen eerst moeten rechtsklikken op HijackThis.exe en dan kiezen voor "Run as Administrator".

Link naar reactie
Delen op andere sites

Heel erg bedankt dat u me wilt helpen, hieronder de file..

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:34:31, on 4-7-2010

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18470)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files (x86)\Dell Video Chat\DellVideoChat.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Computer Updater\ComputerUp-dater.exe

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\RegistryHelper.exe

C:\Program Files (x86)\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Online\DataSafeOnline.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe

C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe

C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Dell en MSN

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Sign In

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: (no name) - {151C11F9-5F15-4CDA-AEBB-E8EDB4DBBB38} - C:\Windows\SysWow64\dot3dlg32.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: Search Assistant - {F0626A63-410B-45E2-99A1-3F2475B2D695} - C:\Program Files (x86)\SGPSA\BHO.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Dell DataSafe Online] "C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Online\DataSafeOnline.exe" /m

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Default Manager] "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe" -resume

O4 - HKLM\..\Run: [PDVDDXSrv] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Dell Webcam Central] "C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe" /mode2

O4 - HKLM\..\Run: [DellSupportCenter] "C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe" /P DellSupportCenter

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sightSpeed] "C:\Program Files (x86)\Dell Video Chat\DellVideoChat.exe" -bootmode

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Computer Updater] "C:\Program Files (x86)\Computer Updater\ComputerUp-dater.Exe" /boot

O4 - HKCU\..\Run: [Registry Helper] "C:\Program Files (x86)\Registry Helper\RegistryHelper.Exe" /boot

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - .DEFAULT User Startup: Dell Dock First Run.lnk = C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: LimeWire On Startup.lnk = C:\Program Files (x86)\LimeWire\LimeWire.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files (x86)\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Unknown owner - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_15f4e438\AESTSr64.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: ComputerUpdater Service - SafeApp Software, LLC - C:\Program Files (x86)\Computer Updater\ComputerUp-daterService.exe

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: Dock Login Service (DockLoginService) - Stardock Corporation - C:\Program Files\Dell\DellDock\DockLogin.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Registry Helper Service - SafeApp Software, LLC - C:\Program Files (x86)\Registry Helper\RegistryHelperService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: SoftThinks Agent Service (SftService) - SoftThinks - C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (DellSupportCenter) (sprtsvc_DellSupportCenter) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - Unknown owner - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_15f4e438\STacSV64.exe (file missing)

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\WLTRYSVC.EXE (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 11321 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop “Registry Helper Service”

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete “Registry Helper Service”

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: (no name) - {151C11F9-5F15-4CDA-AEBB-E8EDB4DBBB38} - C:\Windows\SysWow64\dot3dlg32.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Assistant - {F0626A63-410B-45E2-99A1-3F2475B2D695} - C:\Program Files (x86)\SGPSA\BHO.dll (file missing)

O4 - HKCU\..\Run: [Computer Updater] "C:\Program Files (x86)\Computer Updater\ComputerUp-dater.Exe" /boot

O4 - HKCU\..\Run: [Registry Helper] "C:\Program Files (x86)\Registry Helper\RegistryHelper.Exe" /boot

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

aangepast door kape
Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes' Anti-Malware 1.46

Malwarebytes

Databaseversie: 4275

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

Internet Explorer 7.0.6001.18000

4-7-2010 20:02:01

mbam-log-2010-07-04 (20-02-01).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 135236

Verstreken tijd: 7 minuut/minuten, 0 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 4

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 6

Bestanden geïnfecteerd: 33

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\registry helper (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\.fsharproj (Trojan.Tracur) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\RegistryHelper.exe (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Registry Helper (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

C:\Users\Niki\AppData\Roaming\SystemProc (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{9CE11043-9A15-4207-A565-0C94C42D590D} (Worm.Prolaco.M) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{9CE11043-9A15-4207-A565-0C94C42D590D}\chrome (Worm.Prolaco.M) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{9CE11043-9A15-4207-A565-0C94C42D590D}\chrome\content (Worm.Prolaco.M) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Registry Helper (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{9CE11043-9A15-4207-A565-0C94C42D590D}\chrome.manifest (Worm.Prolaco.M) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{9CE11043-9A15-4207-A565-0C94C42D590D}\install.rdf (Worm.Prolaco.M) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{9CE11043-9A15-4207-A565-0C94C42D590D}\chrome\content\timer.xul (Worm.Prolaco.M) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\AdvisorLetters.exe (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\background.jpg (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\delete_invalid_entries_grey.jpg (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\ErrorFound.wav (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\header.gif (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\help.chm (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\IEHandler.exe (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\letter.htm (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\letter1.htm (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\letter2.htm (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\letter3.htm (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\letter4.htm (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\letter5.htm (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\logo.jpg (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\print_16.gif (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\Registry Helper Screen Saver Setup.exe (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\Registry Helper.url (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\RegistryHelper.exe (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\RegistryHelperActivator.exe (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\RegistryHelperBundle.exe (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\RegistryHelperService.exe (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\RegistryHelperSetupCB.exe (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\RegistryHelperSetupTR.exe (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\Starter.exe (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\uninst.exe (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files (x86)\Registry Helper\vbrun60sp5.exe (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Registry Helper\Registry Helper Help.lnk (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Registry Helper\Registry Helper.lnk (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Registry Helper\Visit our Website.lnk (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Users\Niki\explorer.exe.back (Heuristics.Reserved.Word.Exploit) -> Quarantined and deleted successfully.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:09:06, on 4-7-2010

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18470)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files (x86)\Dell Video Chat\DellVideoChat.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Online\DataSafeOnline.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe

C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe

C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Dell en MSN

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Sign In

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Dell DataSafe Online] "C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Online\DataSafeOnline.exe" /m

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Default Manager] "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe" -resume

O4 - HKLM\..\Run: [PDVDDXSrv] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Dell Webcam Central] "C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe" /mode2

O4 - HKLM\..\Run: [DellSupportCenter] "C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe" /P DellSupportCenter

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sightSpeed] "C:\Program Files (x86)\Dell Video Chat\DellVideoChat.exe" -bootmode

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - .DEFAULT User Startup: Dell Dock First Run.lnk = C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: LimeWire On Startup.lnk = C:\Program Files (x86)\LimeWire\LimeWire.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files (x86)\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Unknown owner - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_15f4e438\AESTSr64.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: ComputerUpdater Service - SafeApp Software, LLC - C:\Program Files (x86)\Computer Updater\ComputerUp-daterService.exe

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: Dock Login Service (DockLoginService) - Stardock Corporation - C:\Program Files\Dell\DellDock\DockLogin.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: SoftThinks Agent Service (SftService) - SoftThinks - C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (DellSupportCenter) (sprtsvc_DellSupportCenter) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - Unknown owner - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_15f4e438\STacSV64.exe (file missing)

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\WLTRYSVC.EXE (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 10501 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Volgens mijn contactpersonen verstuur ik geen rare berichtjes meer. Dus heel erg bedankt voor je hulp! Maar...ik heb echter mezelf ook in mijn eigen MSN-lijst staan. En elke keer als ik nu weer online kom, dan krijg ik wel een berichtje van mezelf met die vreemde berichten. Weet je hoe dat dan kan? Ik heb mezelf nu maar uit mijn eigen msn-lijst gegooid, want je hebt er toch niets aan.. maar betekent het dat er nog wel een virus aanwezig is? Want ook al heb ik mezelf niet meer als contactpersoon, toch blijf ik berichtjes van mezelf ontvangen wanneer ik online kom. Dat is toch vreemd?

aangepast door icequeen
update
Link naar reactie
Delen op andere sites

Laat er nog eens een online-scanner op los.

Ga naar Kaspersky Online Scanner en klik onderaan op Accept.

Het zou kunnen dat je aan de bovenkant van je scherm op een gele balk moet klikken om ActiveX bestanden die Kaspersky nodig heeft om te kunnen scannen te downloaden. Sta dit toe.

  • Het programma begint nu met het downloaden van de laatste definitie files. Hierna klik je op Next.
  • Klik vervolgens op de toets Scan.
    Start nu het scannen door op de tekst My Computer te klikken.
    Hou er rekening mee dat deze scan een tijdje in beslag neemt.
  • Eenmaal de scan volledig is krijg je de gelegenheid om het scanrapport op te slaan.
    Klik op de toets Save Report As te klikken. Sla het rapport op je Bureaublad op met als naam kavscan.txt

Post dit rapport in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

--------------------------------------------------------------------------------

KASPERSKY ONLINE SCANNER 7.0: scan report

Monday, July 5, 2010

Operating system: Microsoft Windows Vista Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (build 6001)

Kaspersky Online Scanner version: 7.0.26.13

Last database update: Monday, July 05, 2010 03:25:55

Records in database: 4245849

--------------------------------------------------------------------------------

Scan settings:

scan using the following database: extended

Scan archives: yes

Scan e-mail databases: yes

Scan area - My Computer:

C:\

E:\

F:\

Scan statistics:

Objects scanned: 230946

Threats found: 0

Infected objects found: 0

Suspicious objects found: 0

Scan duration: 04:27:47

No threats found. Scanned area is clean.

Selected area has been scanned.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...