Ga naar inhoud

Een trage computer


Aanbevolen berichten


We zullen eens kijken of er ongewenste beestjes op de pc aanwezig zijn door onderstaande even uit te voeren.;-)

Download HijackThis.

Klik bij "HijackThis Downloads" op "Installer".

Dubbelklik op HijackThis.msi

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

HijackThis zal openen na het installeren.

Klik op "Do a systemscan and save a logfile".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “uitvoeren als administrator". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:15:20, on 3/09/2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\LWS.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Logitech\Logitech Vid\vid.exe

C:\Program Files\NETGEAR\WG111v3\WG111v3.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mcshield.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Yahoo! Search Marketing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Yahoo! Search Marketing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MyHeritage.com Search

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: (no name) - CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

R3 - URLSearchHook: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

R3 - URLSearchHook: MHURLSearchHook Class - {1C4AB6A5-595F-4e86-B15F-F93CCE2BBD48} - C:\Program Files\Family Toolbar\tbhelper.dll

O2 - BHO: MHTBPos00 - {0C37B053-FD68-456a-82E1-D788EE342E6F} - C:\Program Files\Family Toolbar\tbcore3.dll

O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\progra~1\mcafee\msk\mskapbho.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20100804134606.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {92085AD4-F48A-450D-BD93-B28CC7DF67CE} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Family Toolbar - {FD2FD708-1F6F-4B68-B141-C5778F0C19BB} - C:\Program Files\Family Toolbar\tbcore3.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\LWS.exe" /hide

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Family Tree Builder Update] C:\Program Files\MyHeritage\Bin\FTBCheckUpdates.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uniblue RegistryBooster 2009] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\RegistryBooster.exe /S

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Logitech Vid] "C:\Program Files\Logitech\Logitech Vid\vid.exe" -bootmode

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: NETGEAR WG111v3 Smart Wizard.lnk = C:\Program Files\NETGEAR\WG111v3\WG111v3.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: Transfer by Image Converter 2 - C:\Program Files\Sony\Image Converter 2\menu.htm

O8 - Extra context menu item: Zoeken op eBay - res://C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTb.dll/RCSearch.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1172780490234

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {BDBDE413-7B1C-4C68-A8FF-C5B2B4090876} (F-Secure Online Scanner 3.3) - http://virusscanner.telenet.be/fscax.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Boonty Games - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe (file missing)

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Image Converter video recording monitor for VAIO Entertainment - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\Image Converter 2\IcVzMon.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McShield - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe

O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Smart Card SCardSvrMDM (SCardSvrMDM) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\adsntb.exe (file missing)

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (belgacom) (sprtsvc_belgacom) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Supportsoft\bin\ssrc.exe

--

End of file - 15486 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Misschien een onzinnege reactie,

Maar ik geloof best dat het beestje heel traag werk, enkel al de proscesen en services.

En toolbars...

Dit kost een tijdje wanneer je dit gecleand hebt,

Misschien kun je overwegen om te formatteren?

Ik weet niet hoe ver je zit me je computer kennis en of je je windows cd hebt.

Tim,

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dat weet ik ook wel maar het bespaart wel tijd,

En het is een voorstel moest jurgen vermeersh instemme en moest hij geheugen tekort hebben op zijn hardeschijf.

Veder zieje ook aan het logje dat er meer dan genoeg programma's opstaan.

Het zou gewoon een snelle/simpele mannier zijn...

Aoewel de begin procudere is misschien wat moeilijker maar eens dat achter de rug is is het kinderspel.

@jurgen vermeersh : Je moet niet denken dat nu nieumand zal helpen, iemand zal binnekort zeggen hoe je procesen stop zet.

Als je zelf wat verstand hebt van pc kun je het ook googlen ;)

Tim,

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop SCardSvrMDM

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete SCardSvrMDM

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop “Boonty Games”

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete “Boonty Games”

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: (no name) - CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

R3 - URLSearchHook: MHURLSearchHook Class - {1C4AB6A5-595F-4e86-B15F-F93CCE2BBD48} - C:\Program Files\Family Toolbar\tbhelper.dll

O2 - BHO: MHTBPos00 - {0C37B053-FD68-456a-82E1-D788EE342E6F} - C:\Program Files\Family Toolbar\tbcore3.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {92085AD4-F48A-450D-BD93-B28CC7DF67CE} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O3 - Toolbar: Family Toolbar - {FD2FD708-1F6F-4B68-B141-C5778F0C19BB} - C:\Program Files\Family Toolbar\tbcore3.dll

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)

O23 - Service: Boonty Games - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe (file missing)

O23 - Service: Smart Card SCardSvrMDM (SCardSvrMDM) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\adsntb.exe (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Je Java software is verouderd.

Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.

Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:

Download Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 21.

 • Scroll omlaag naar : "Java Platform Standard Edition".
 • Klik op de "Download JRE" knop aan de rechterkant.
 • In het uitklapmenu rechts naast Platform, selecteer Windows
 • Vink aan: "I agree to the Java SE Runtime Environment 6u21 with JavaFX License Agreement", en klik op Continue.
 • De pagina zal herladen.
 • Klik op de jre-6u21-windows-i586.exe link ONDER Available Files en bewaar het naar je Bureaublad.
 • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
 • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software of Start > Configuratiescherm > Programma's en onderdelen (bij Vista) en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
 • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
 • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
 • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
 • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
 • Dubbelklik vervolgens op jre-6u21-windows-i586.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Doe de stappen van kape hierboven. Start hij traag op of is hij ook traag tijdens het werken? Dat hij traag opstart is vrij normaal, dat is nu Windows. Opgelet: het heeft ook te maken met uw aantal opstartprogramma's. Die zijn redelijk hoog. Dat uw pc traag is tijdens het werken met Windows kan liggen aan spyware en virussen. Hoeveel RAM-geheugen heb je ?

Naarmate er meer programma's geinstalleerd worden, des te trager gaat Windows. Het wordt dan erger als je programma's gaat verwijderen (zelfs op de juiste manier via Configuratiescherm). Daardoor wordt een computer trager. Het register is een soort "boekhouding". Na 4 jaar is daar heel wat mee gebeurt. (de-installatie van software, ...)

aangepast door Kurtt
Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes' Anti-Malware 1.46

www.malwarebytes.org

Databaseversie: 4536

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

3/09/2010 22:39:21

mbam-log-2010-09-03 (22-39-21).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 163947

Verstreken tijd: 18 minuut/minuten, 9 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 5

Registerwaarden geïnfecteerd: 2

Registerdata geïnfecteerd: 2

Mappen geïnfecteerd: 5

Bestanden geïnfecteerd: 18

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Carlson (Trojan.Dialer) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Carlson (Trojan.Dialer) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\runit (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\runit (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\skynetlvmypyly (Rootkit.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\rlist (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\myid (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerdata geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

Mappen geïnfecteerd:

C:\Program Files\Common Files\Carlson (Trojan.Dialer) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\runit (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Temporary (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\WinAble (Trojan.Adloader) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\basis.xml (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\date2.html (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\icons.bmp (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\info.txt (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\lw.crc (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\lwpopper.html (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\popper3.html (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\popup1.html (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\popup2.html (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\uninstall.exe (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\version.txt (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\your_logo.png (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\runit\config.txt (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\carlton (Trojan.Dialer) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\MSVolume.dll (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\SKYNETcxnsswuy.dat (Rootkit.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\SKYNETthosrqrw.dat (Rootkit.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\hosts (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Malwarebytes' Anti-Malware 1.46

www.malwarebytes.org

Databaseversie: 4536

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

3/09/2010 22:39:21

mbam-log-2010-09-03 (22-39-21).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 163947

Verstreken tijd: 18 minuut/minuten, 9 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 5

Registerwaarden geïnfecteerd: 2

Registerdata geïnfecteerd: 2

Mappen geïnfecteerd: 5

Bestanden geïnfecteerd: 18

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Carlson (Trojan.Dialer) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Carlson (Trojan.Dialer) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\runit (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\runit (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\skynetlvmypyly (Rootkit.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\rlist (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\myid (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerdata geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

Mappen geïnfecteerd:

C:\Program Files\Common Files\Carlson (Trojan.Dialer) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\runit (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Temporary (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\WinAble (Trojan.Adloader) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\basis.xml (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\date2.html (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\icons.bmp (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\info.txt (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\lw.crc (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\lwpopper.html (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\popper3.html (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\popup1.html (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\popup2.html (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\uninstall.exe (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\version.txt (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\IEToolbar\Bullseye Tool Bar\your_logo.png (Adware.BullseyeToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\runit\config.txt (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\carlton (Trojan.Dialer) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\MSVolume.dll (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\SKYNETcxnsswuy.dat (Rootkit.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\SKYNETthosrqrw.dat (Rootkit.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\hosts (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 23:12:27, on 3/09/2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mcshield.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\LWS.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Logitech\Logitech Vid\vid.exe

C:\Program Files\NETGEAR\WG111v3\WG111v3.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Yahoo! Search Marketing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Yahoo! Search Marketing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MyHeritage.com Search

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\progra~1\mcafee\msk\mskapbho.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll (file missing)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20100804134606.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\LWS.exe" /hide

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Family Tree Builder Update] C:\Program Files\MyHeritage\Bin\FTBCheckUpdates.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uniblue RegistryBooster 2009] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\RegistryBooster.exe /S

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Logitech Vid] "C:\Program Files\Logitech\Logitech Vid\vid.exe" -bootmode

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: NETGEAR WG111v3 Smart Wizard.lnk = C:\Program Files\NETGEAR\WG111v3\WG111v3.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: Transfer by Image Converter 2 - C:\Program Files\Sony\Image Converter 2\menu.htm

O8 - Extra context menu item: Zoeken op eBay - res://C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTb.dll/RCSearch.html

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1172780490234

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {BDBDE413-7B1C-4C68-A8FF-C5B2B4090876} (F-Secure Online Scanner 3.3) - http://virusscanner.telenet.be/fscax.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Image Converter video recording monitor for VAIO Entertainment - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\Image Converter 2\IcVzMon.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McShield - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe

O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (belgacom) (sprtsvc_belgacom) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Supportsoft\bin\ssrc.exe

--

End of file - 14067 bytes

Bij de vorige scan heb ik 2 zaken niet kunnen terugvinden , nl :023 Service boonty games unknown user c:\programme fil......

en 023- servuce smart card scardsvrmdm......

Iedereen alvast dank voor de hulp

---------- Post toegevoegd om 21:19 ---------- Vorige post was om 21:16 ----------

sorry, maar ben op gebied van computers een sukkel. ik doe wel mijn best wanneer iemand mij iets stap voor stap uitlegt, maar voor de rest.....?????

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bij de vorige scan heb ik 2 zaken niet kunnen terugvinden , nl :023 Service boonty games unknown user c:\programme fil......

en 023- servuce smart card scardsvrmdm......

Dat kan perfect kloppen ... geen probleem verder.
sorry, maar ben op gebied van computers een sukkel. ik doe wel mijn best wanneer iemand mij iets stap voor stap uitlegt, maar voor de rest.....?????
Dan heb je dat hierboven toch netjes uitgevoerd. Malwarebytes heeft behoorlijk wat besmette bestanden van je PC gehaald. Dit mag je nu verder doen :

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

 • Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen: Klik hier Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.
 • Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.
 • ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd. Als deze Recovery Console al is geïnstalleerd zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware
 • Volg anders de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren. Wanneer de Recovery Console succesvol is geïnstalleerd, klik je op “JA” om verder te gaan met het scannen naar malware.

NOTA: Wanneer ComboFix start, kan het zijn dat je een foutmelding krijgt dat “De inhoud van het ComboFix pakket werd gewijzigd”. Ga dan niet verder met de instructies, maar download ComboFix opnieuw. Deze melding kan verschijnen wanneer een file-infector (Virut) actief is op de computer. Blijf je die melding krijgen dan meld je dit.

Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...