Ga naar inhoud

Sites laden moeilijk tot niet, vooral afbeeldingen...


Gast shuttle
 Delen

Aanbevolen berichten

Beste,

Ik heb sinds kort een probleem met websites laden. Sommige websites laden traag tot niet, of ik moet 1000 keer vernieuwen tot het eindelijk eens lukt. Nu had ik dat probleem vroeger nog eens, maar dat kwam toen door Firefox zelf (gewoon de add-ons verwijderen en het was weer in orde). Maar deze keer werkt dat niet, en het heeft ook niets met de browser te maken (heb Firefox, Opera en Chrome geprobeerd).

Nu, de websites laden wél perfect en snel (vooral de afbeeldingen) als ik op een proxy server surf. Maar dit is nogal vervelend als ik dit telkens moet doen en het werkt ook niet altijd goed.

Iemand enig idee hoe ik dit moet oplossen? Ik heb het probleem ook maar met bepaalde websites, maar deze heb ik juist nodig, dus ja...

Link naar reactie
Delen op andere sites


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:44:57, on 13/09/2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe

C:\PROGRA~1\Pinnacle\SHARED~1\Programs\USBTip\USBTip.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Documents and Settings\L\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.2.183.29\GoogleCrashHandler.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Windows NT\Bureau-accessoires\wordpad.exe

C:\WINDOWS\system32\calc.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Club VAIO | Choose your country

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Club VAIO | Choose your country

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSBMgr.exe] C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [switcher.exe] C:\Program Files\Sony\Wireless Switch Setting Utility\Switcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [uSB2Check] RUNDLL32.EXE "C:\WINDOWS\system32\PCLECoInst.dll",CheckUSBController

O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [uSBToolTip] C:\PROGRA~1\Pinnacle\SHARED~1\Programs\USBTip\USBTip.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.club-vaio.com/en/

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

--

End of file - 6910 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 –k

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

  • Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen: Klik hier Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.
  • Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.
  • ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd. Als deze Recovery Console al is geïnstalleerd zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware
  • Volg anders de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren. Wanneer de Recovery Console succesvol is geïnstalleerd, klik je op “JA” om verder te gaan met het scannen naar malware.

NOTA: Wanneer ComboFix start, kan het zijn dat je een foutmelding krijgt dat “De inhoud van het ComboFix pakket werd gewijzigd”. Ga dan niet verder met de instructies, maar download ComboFix opnieuw. Deze melding kan verschijnen wanneer een file-infector (Virut) actief is op de computer. Blijf je die melding krijgen dan meld je dit.

Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Als het klopt wat ik gedaan heb, kom ik dit uit XD

ComboFix 10-09-12.04 - Lauranne 13/09/2010 22:48:46.1.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.502.146 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Lauranne\Mijn documenten\Downloads\ComboFix.exe

AV: avast! Antivirus *On-access scanning disabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-08-13 to 2010-09-13 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-09-13 15:54 . 2010-09-13 15:54 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lauranne\Local Settings\Application Data\Opera

2010-09-13 15:53 . 2010-09-13 15:53 -------- d-----w- c:\program files\Opera

2010-09-11 14:09 . 2010-09-11 14:09 -------- d-----w- C:\Fraps

2010-09-10 17:36 . 2010-09-10 17:36 -------- d-----w- c:\program files\Bethesda Softworks

2010-09-10 14:55 . 2010-09-10 14:55 188152 ----a-w- c:\documents and settings\Lauranne\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\kbvhwoht.default\FlashGot.exe

2010-09-08 12:31 . 2010-09-08 12:31 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lauranne\Local Settings\Application Data\Identities

2010-09-05 07:01 . 2010-09-05 07:01 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Silverlight

2010-09-05 07:00 . 2010-09-05 07:00 -------- d-----w- C:\9a40ccec42a1a8fc272f3e

2010-09-04 17:45 . 2010-09-04 17:45 29926 ----a-r- c:\documents and settings\Lauranne\Application Data\Microsoft\Installer\{9870C7AE-7C6A-478D-9A75-35827382220F}\ARPPRODUCTICON.exe

2010-09-04 15:38 . 2010-09-04 15:38 29926 ----a-r- c:\documents and settings\Lauranne\Application Data\Microsoft\Installer\{6DE721A5-5E89-4D74-994C-652BB3C0672E}\ARPPRODUCTICON.exe

2010-08-31 11:43 . 2001-09-06 17:04 12288 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\mouhid.sys

2010-08-31 11:43 . 2001-09-06 17:04 12288 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mouhid.sys

2010-08-31 11:42 . 2008-04-13 18:45 10368 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\hidusb.sys

2010-08-31 11:42 . 2008-04-13 18:45 10368 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\hidusb.sys

2010-08-29 16:59 . 2010-08-29 16:59 -------- d-----w- c:\program files\SystemRequirementsLab

2010-08-29 16:57 . 2010-08-29 16:57 503808 ----a-w- c:\documents and settings\Lauranne\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\4\7ec4bf04-64f227a3-n\msvcp71.dll

2010-08-29 16:57 . 2010-08-29 16:57 499712 ----a-w- c:\documents and settings\Lauranne\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\4\7ec4bf04-64f227a3-n\jmc.dll

2010-08-29 16:57 . 2010-08-29 16:57 348160 ----a-w- c:\documents and settings\Lauranne\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\4\7ec4bf04-64f227a3-n\msvcr71.dll

2010-08-29 16:57 . 2010-08-29 16:57 12800 ----a-w- c:\documents and settings\Lauranne\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\42\4488892a-6d4ece2f-n\decora-d3d.dll

2010-08-29 16:57 . 2010-08-29 16:57 61440 ----a-w- c:\documents and settings\Lauranne\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\42\4488892a-6d4ece2f-n\decora-sse.dll

2010-08-29 16:57 . 2010-08-29 16:57 92280 ----a-w- c:\documents and settings\Lauranne\Application Data\SystemRequirementsLab\srlproxy_cyri_4.3.1.0A.dll

2010-08-29 16:57 . 2010-08-29 16:57 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lauranne\Application Data\SystemRequirementsLab

2010-08-29 16:57 . 2010-08-29 16:57 -------- d-----w- c:\windows\Sun

2010-08-29 16:56 . 2010-08-29 16:55 423656 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2010-08-29 12:28 . 2010-08-29 12:28 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Yahoo!

2010-08-29 12:28 . 2010-08-29 12:28 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Studio 12

2010-08-29 12:28 . 2010-08-29 12:28 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio Plus

2010-08-29 11:39 . 2010-08-29 11:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio

2010-08-28 10:23 . 2009-08-13 15:24 512000 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\jscript.dll

2010-08-28 09:14 . 2010-08-28 09:14 -------- d-----w- c:\program files\CONEXANT

2010-08-27 18:06 . 2007-04-09 11:23 28552 ------w- c:\windows\system32\Spool\prtprocs\w32x86\mdippr.dll

2010-08-27 18:06 . 2007-04-09 11:23 28040 ------w- c:\windows\system32\mdimon.dll

2010-08-27 18:05 . 2010-08-27 18:05 -------- d-----w- c:\windows\SHELLNEW

2010-08-27 18:05 . 2010-08-27 18:05 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft.NET

2010-08-27 18:04 . 2010-08-27 18:04 -------- d-----r- C:\MSOCache

2010-08-27 18:00 . 2010-08-29 09:46 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Works

2010-08-27 17:58 . 2002-12-17 14:23 33340 ------w- c:\windows\system32\dbmsqlgc.dll

2010-08-27 17:58 . 2002-10-20 12:05 24576 ------w- c:\windows\system32\dbmsgnet.dll

2010-08-27 17:58 . 1998-10-29 13:45 306688 ----a-w- c:\windows\IsUninst.exe

2010-08-27 17:57 . 2010-08-27 18:21 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft SQL Server

2010-08-27 17:56 . 2010-08-27 17:56 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\VAIO Media Platform

2010-08-27 17:54 . 2006-05-11 10:06 520192 ------w- c:\windows\system32\CddbPlaylist2Sony.dll

2010-08-27 17:54 . 2006-05-11 10:05 73728 ------w- c:\windows\system32\CddbLinkSony.dll

2010-08-27 17:54 . 2006-05-11 10:05 770048 ------w- c:\windows\system32\CDDBUISony.dll

2010-08-27 17:54 . 2006-05-11 10:03 585728 ------w- c:\windows\system32\CddbMusicIDSony.dll

2010-08-27 17:54 . 2006-05-11 10:02 643072 ------w- c:\windows\system32\CDDBControlSony.dll

2010-08-27 17:51 . 2010-08-27 17:51 -------- d-----w- c:\program files\Roxio

2010-08-27 17:51 . 2010-08-27 17:52 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Sonic Shared

2010-08-27 12:13 . 2010-08-27 12:13 -------- d-----w- c:\windows\system32\nl-nl

2010-08-27 12:13 . 2010-08-27 12:13 -------- d-----w- c:\windows\l2schemas

2010-08-27 12:13 . 2010-08-27 12:13 -------- d-----w- c:\windows\system32\nl

2010-08-27 12:13 . 2010-08-27 12:13 -------- d-----w- c:\windows\system32\bits

2010-08-26 20:15 . 2009-10-07 08:43 199192 ------w- c:\windows\system32\lvci12101110.dll

2010-08-26 20:13 . 2010-08-26 20:13 -------- d-----w- c:\program files\Logitech

2010-08-24 18:49 . 2010-08-24 18:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lauranne\Application Data\AdobeUM

2010-08-22 20:58 . 2010-08-22 22:42 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lauranne\Application Data\Apple Computer

2010-08-22 20:56 . 2009-05-18 11:17 26600 ------w- c:\windows\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys

2010-08-22 20:56 . 2008-04-17 10:12 107368 ------w- c:\windows\system32\GEARAspi.dll

2010-08-22 20:55 . 2010-08-22 20:55 -------- d-----w- c:\program files\iPod

2010-08-22 20:55 . 2010-08-22 20:56 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2010-08-22 20:55 . 2010-08-22 20:56 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{429CAD59-35B1-4DBC-BB6D-1DB246563521}

2010-08-22 20:54 . 2010-08-22 20:54 -------- d-----w- c:\program files\Apple Software Update

2010-08-22 20:52 . 2010-08-22 20:52 -------- d-----w- c:\program files\Bonjour

2010-08-22 18:15 . 2010-09-09 19:23 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lauranne\Local Settings\Application Data\Temp

2010-08-22 12:40 . 2010-08-22 12:41 -------- d-----w- c:\program files\QuickTime

2010-08-22 12:40 . 2010-08-22 20:55 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple Computer

2010-08-22 12:40 . 2010-08-22 20:55 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Apple

2010-08-22 12:39 . 2010-08-22 12:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lauranne\Local Settings\Application Data\Apple

2010-08-22 12:39 . 2010-08-22 12:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple

2010-08-22 12:39 . 2010-08-22 20:58 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lauranne\Local Settings\Application Data\Apple Computer

2010-08-22 12:30 . 2010-08-22 12:30 -------- d-----w- c:\program files\ConvertHelper

2010-08-22 12:22 . 2010-08-22 12:22 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Adobe Systems

2010-08-22 12:22 . 2010-08-22 12:22 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe Systems Shared

2010-08-22 11:18 . 2010-08-22 11:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lauranne\dwhelper

2010-08-22 01:24 . 2010-08-22 01:26 -------- d-----w- C:\5a179d35916314c85cea85

2010-08-21 17:45 . 2010-09-13 20:11 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Messenger Plus!

2010-08-21 17:44 . 2010-08-21 17:44 -------- d-----w- c:\program files\Messenger Plus! Live

2010-08-21 17:22 . 2005-06-06 08:29 110592 ----a-w- c:\documents and settings\Lauranne\Application Data\U3\temp\cleanup.exe

2010-08-21 17:00 . 2010-09-12 14:45 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lauranne\Application Data\U3

2010-08-20 22:40 . 2010-08-26 20:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\LogiShrd

2010-08-20 22:35 . 2010-08-20 22:35 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lauranne\Application Data\Leadertech

2010-08-20 22:33 . 2010-08-20 22:33 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Logitech

2010-08-20 22:33 . 2010-08-20 22:41 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\LWS

2010-08-20 12:07 . 2010-08-26 20:16 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\LogiShrd

2010-08-20 12:05 . 2008-04-13 18:45 60032 ------w- c:\windows\system32\drivers\usbaudio.sys

2010-08-20 12:05 . 2008-04-13 18:46 121984 ------w- c:\windows\system32\drivers\usbvideo.sys

2010-08-20 09:11 . 2010-02-05 18:27 1295872 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\quartz.dll

2010-08-20 09:11 . 2009-11-27 17:14 17920 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\msyuv.dll

2010-08-20 09:02 . 2010-08-20 09:02 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2

2010-08-20 09:00 . 2010-08-20 09:00 -------- d-----w- c:\program files\MSXML 6.0

2010-08-20 08:55 . 2010-08-27 12:10 -------- d-----w- c:\windows\ServicePackFiles

2010-08-20 08:53 . 2010-08-20 08:53 -------- d-----w- c:\program files\MSXML 4.0

2010-08-19 20:26 . 2010-08-22 12:36 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lauranne\Local Settings\Application Data\Adobe

2010-08-19 19:34 . 2010-09-08 14:54 -------- d-----w- c:\program files\Noel Danjou

2010-08-19 15:18 . 2009-08-06 17:23 274288 ------w- c:\windows\system32\mucltui.dll

2010-08-19 15:18 . 2009-08-06 17:23 215920 ------w- c:\windows\system32\muweb.dll

2010-08-19 02:23 . 2010-08-19 02:23 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lauranne\Application Data\DivX

2010-08-19 00:24 . 2010-08-19 00:24 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Lauranne\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2010-08-19 00:24 . 2010-08-19 00:24 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2010-08-18 23:37 . 2010-09-13 16:40 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lauranne\Tracing

2010-08-18 23:36 . 2010-08-18 23:36 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft

2010-08-18 23:36 . 2010-08-18 23:36 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live SkyDrive

2010-08-18 23:35 . 2010-08-18 23:36 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live

2010-08-18 23:32 . 2010-08-18 23:32 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Windows Live

2010-08-18 21:26 . 2010-08-29 14:03 66096 ----a-w- c:\documents and settings\Lauranne\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2010-08-18 21:23 . 2010-08-19 19:30 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lauranne\Application Data\proDAD

2010-08-18 21:23 . 2010-08-18 21:23 -------- d-----w- c:\program files\proDAD

2010-08-18 21:22 . 2003-06-26 08:04 237568 ------w- c:\windows\system32\qtmlClient.dll

2010-08-18 21:22 . 2003-07-01 14:49 69632 ------w- c:\windows\system32\MtxPreview.dll

2010-08-18 21:22 . 2003-07-01 14:49 49152 ------w- c:\windows\system32\MtxParhBFXPreview.dll

2010-08-18 21:22 . 2003-01-20 07:08 49152 ------w- c:\windows\system32\CvoAPI.dll

2010-08-18 21:21 . 2010-08-19 19:29 -------- d-----w- c:\program files\Boris FX, Inc

2010-08-18 21:18 . 2010-08-18 21:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio Ultimate

2010-08-18 19:43 . 2010-09-11 10:15 -------- d-----w- c:\program files\uTorrent

2010-08-18 19:43 . 2010-09-11 16:28 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lauranne\Application Data\uTorrent

2010-08-18 18:35 . 2010-08-18 18:35 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lauranne\Application Data\Publish Providers

2010-08-18 17:49 . 2010-08-18 20:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lauranne\Application Data\Sony

2010-08-18 17:49 . 2010-08-18 17:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lauranne\Local Settings\Application Data\Sony

2010-08-18 17:48 . 2008-04-14 17:02 69120 ------w- c:\windows\system32\wlanapi.dll

2010-08-18 17:48 . 2008-04-13 18:43 14208 ------w- c:\windows\system32\drivers\wacompen.sys

2010-08-18 17:48 . 2004-08-03 20:29 25471 ------w- c:\windows\system32\drivers\watv10nt.sys

2010-08-18 17:48 . 2004-08-03 20:29 22271 ------w- c:\windows\system32\drivers\watv06nt.sys

2010-08-18 17:48 . 2004-08-03 20:29 11935 ------w- c:\windows\system32\drivers\wadv11nt.sys

2010-08-18 17:48 . 2004-08-03 20:29 11871 ------w- c:\windows\system32\drivers\wadv09nt.sys

2010-08-18 17:48 . 2004-08-03 20:29 11807 ------w- c:\windows\system32\drivers\wadv07nt.sys

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-08-30 16:45 . 2010-08-20 12:13 0 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\lvuvc.hs

2010-08-30 16:45 . 2010-08-20 14:20 0 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\logiflt.iad

2010-08-29 16:55 . 2006-08-25 12:44 -------- d-----w- c:\program files\Java

2010-08-29 10:23 . 2006-08-25 02:00 98566 ------w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2010-08-29 10:23 . 2006-08-25 02:00 527292 ------w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2010-08-28 09:56 . 2006-08-25 12:51 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Symantec Shared

2010-08-28 09:56 . 2006-08-25 12:42 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Sony Shared

2010-08-27 18:41 . 2006-08-25 12:45 -------- d-----w- c:\program files\Sony

2010-08-27 18:41 . 2006-08-25 11:30 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information

2010-08-27 18:41 . 2010-08-18 14:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lauranne\Application Data\Sony Corporation

2010-08-27 18:41 . 2006-08-25 12:46 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Sony Corporation

2010-08-27 18:38 . 2006-08-25 13:07 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Sony Corporation

2010-08-27 18:15 . 2006-08-25 12:51 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Symantec

2010-08-27 18:11 . 2006-08-25 12:53 10344 ------w- c:\windows\system32\drivers\symlcbrd.sys

2010-08-27 12:17 . 2006-08-25 09:15 86811 ----a-w- c:\windows\pchealth\helpctr\OfflineCache\index.dat

2010-08-22 12:25 . 2006-08-25 12:47 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe

2010-08-18 14:19 . 2006-08-25 12:49 -------- d-----w- c:\program files\Google

2010-08-18 14:16 . 2010-08-18 14:16 0 ------w- c:\windows\system32\drivers\Sony_VGN-N11MW.mrk

2010-07-21 14:30 . 2010-07-21 14:30 73000 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple Computer\Installer Cache\iTunes 9.2.1.5\SetupAdmin.exe

2010-06-30 12:33 . 2006-08-25 02:00 149504 ------w- c:\windows\system32\schannel.dll

2010-06-24 12:12 . 2006-08-25 02:00 670208 ------w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-06-24 12:12 . 2006-08-25 02:00 81920 ------w- c:\windows\system32\ieencode.dll

2010-06-24 09:02 . 2006-08-25 02:00 1852032 ------w- c:\windows\system32\win32k.sys

2010-06-21 15:27 . 2006-08-25 02:00 354304 ------w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys

2010-06-17 14:03 . 2006-08-25 02:00 80384 ------w- c:\windows\system32\iccvid.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Apoint"="c:\program files\Apoint\Apoint.exe" [2004-11-17 118784]

"igfxhkcmd"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2006-04-05 77824]

"igfxpers"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2006-04-05 118784]

"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2006-05-16 2879488]

"AzMixerSel"="c:\program files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe" [2005-08-25 53248]

"ISBMgr.exe"="c:\program files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe" [2004-02-20 32768]

"Switcher.exe"="c:\program files\Sony\Wireless Switch Setting Utility\Switcher.exe" [2006-02-14 176128]

"USB2Check"="c:\windows\system32\PCLECoInst.dll" [2006-11-06 81920]

"avast5"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe" [2010-09-07 2838912]

"USBToolTip"="c:\progra~1\Pinnacle\SHARED~1\Programs\USBTip\USBTip.exe" [2007-02-20 199752]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\VESWinlogon]

2006-06-20 14:11 73728 ------w- c:\windows\system32\VESWinlogon.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DivXUpdate]

2010-06-03 00:50 1144104 ----a-w- c:\program files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ehTray]

2005-08-17 20:40 64512 ----a-w- c:\windows\ehome\ehtray.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Update]

2010-08-22 18:15 136176 ----atw- c:\documents and settings\Lauranne\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\igfxtray]

2006-04-05 02:21 94208 ------w- c:\windows\system32\igfxtray.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

2010-07-21 13:53 141608 ----a-w- c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LogitechQuickCamRibbon]

2009-10-14 11:36 2793304 ----a-w- c:\program files\Logitech\Logitech WebCam Software\LWS.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Mouse Suite 98 Daemon]

2002-03-14 14:46 45056 ------w- c:\windows\system32\ico.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

2010-08-10 03:15 421888 ----a-w- c:\program files\QuickTime\QTTask.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]

"VAIO Event Service"=2 (0x2)

"Symantec Core LC"=3 (0x3)

"Bonjour Service"=2 (0x2)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 12\\Programs\\RM.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 12\\Programs\\Studio.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 12\\Programs\\umi.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Opera\\opera.exe"=

R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [18/08/2010 18:47 165584]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [18/08/2010 18:47 17744]

R3 ti21sony;ti21sony;c:\windows\system32\drivers\ti21sony.sys [25/08/2006 4:01 226304]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2010-09-13 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-710070206-3768747474-2950012346-1006Core.job

- c:\documents and settings\Lauranne\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-08-22 18:15]

2010-09-13 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-710070206-3768747474-2950012346-1006UA.job

- c:\documents and settings\Lauranne\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-08-22 18:15]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.club-vaio.com/en/

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MI1933~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Lauranne\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\kbvhwoht.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - Google

FF - plugin: c:\documents and settings\Lauranne\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.2.183.29\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: c:\program files\Java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\np-mswmp.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbaam7a8h", true);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4ar", true);

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled", false);

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

HKLM-Run-SunJavaUpdateSched - c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe

MSConfigStartUp-SonyPowerCfg - c:\program files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2010-09-13 22:55

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\€–}|ÿÿÿÿÀ•}|ù•9~*]

"3140211900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(788)

c:\windows\system32\VESWinlogon.dll

- - - - - - - > 'explorer.exe'(2928)

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

.

Voltooingstijd: 2010-09-13 22:59:11

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-09-13 20:59

Pre-Run: 40.240.177.152 bytes beschikbaar

Post-Run: 40.744.935.424 bytes beschikbaar

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows XP Media Center Edition" /noexecute=optin /fastdetect

- - End Of File - - 84C62B84758E55C16923148920661A5E

Link naar reactie
Delen op andere sites


1. Maak een herstelpunt (zeer belangrijk, sla deze stap NIET over)

Hoe doe je dit:

- In Windows XP: http://www.pc-helpforum.be/f206/hoe-maak-ik-een-herstelpunt-windows-27526/

2. Volgens sommigen is het aan te raden onderstaande link te lezen bij een trage internet explorer verbinding:

http://www.compucated.be/vista...xplorer-8/

U zegt echter dat je het probleem in verschillende webbrowsers hebt. Dan lijkt het mij een probleem van spyware, maar het logje heb je reeds gepost, of een probleem met je internet verbinding (provider). Volg bovenstaande link in Internet Explorer. En herstart de pc. Misschien gaat het nu sneller?

Als het probleem niet is opgelost, zet je het herstelpunt terug.

aangepast door Kurtt
Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...